Advertentie

De oorlog tegen het ware Christendom..


x

x

x

x

x

De oorlog tegen het ware Christendom

x
2018 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Valse vlagaanslagen als voorbereiding op WOIII.. Het gaat nu ineens erg snel met de valse vlagaanslagen. Niet zozeer in Europa. Deze waren in de afgelopen jaren voornamelijk gericht op het kweken van een antistemming tegen de Islam. Het echte grote satanische werk gaat nu pas beginnen. De belachelijke Novichok-aanslag op een voormalige Russische dubbelspion in Engeland, waar de Russen achter zouden zitten, is een verhaal dat al volledig is afgebroken. Het werd in de wereld gebracht om als de zoveelste opmaat te dienen voor het scheppen van een sfeer, waarin een alles vernietigend geopolitiek militair conflict zich kan gaan manifesteren.

Het plannen van oorlogen vraagt de nodige voorbereiding en vooral timing in het hersenspoelen van volkeren om hen, die als makke schapen achter hun vermeende leiders aanlopen, te misleiden. Het is voor de ‘machthebbers’ in deze wereld daarbij van het grootste belang om zoveel mogelijk verwarring te kweken door een misleidende berichtgeving. Zodat niemand weet hoe, waar en wanneer de volgende bewustzijnsverdovende mokerslag gaat plaatsvinden.

De grote maskerade..
Dit geldt nu ook vooral ten aanzien van de ontwikkelingen in het Midden-Oosten en dan met name Syrië. Zeker na de criminele raketaanval van de VS, Frankrijk en Engeland op dat land, afgelopen week, in de nacht van 13 op 14 april 2018. De VS en haar bondgenoten menen alle internationale verdragen aan hun laars te kunnen lappen en de door diezelfde landen gedomineerde Verenigde Naties buiten spel te zetten.

Zij menen op eigen houtje de zelfbepaalde rol van wereldpolitieagent te kunnen spelen en andere landen te bestraffen voor de door hen geschapen problemen. Dit is een uiting van de modern Hegeliaanse tactiek van probleem-reactie-oplossing in optima forma.
Maar hetzelfde geldt ook ten aanzien van de andere geopolitieke kruitvaten, zoals Noord-Korea, de situatie met China (HIER) en de Oekraïne. Een al langer aanwezig kruitvat waar de tegenstelling tussen het westen en China een rol spelen, met Taiwan als geopolitiek speelveld, lijkt nu ook ineens een ontbrandingsmoment te gaan beleven (HIER).

Oorlog tegen de mensheid
De oorlog tegen de mensheid is in een finale fase gekomen en niemand mag weten wat de werkelijke strategie is en hoe die wordt uitgevoerd. Onzekerheid is één van de zaken waar de meeste mensen op psychisch/emotioneel niveau het moeilijkst mee om weten te gaan. Het door de Illuminati/Vrijmetselaars gehanteerde credo ‘Ordo ab chao’, oftewel het mogelijk maken van een communistische Nieuwe Wereld ‘Orde door chaos’ te scheppen, wordt nu in onze tijd tot een climax gebracht.

Alle praktische zetten op het geopolitieke schaakbord die gedaan worden, zijn gericht op het kapen van ons bewustzijn, door onbewuste angsten, haat en negativiteit in ons te implanteren. Deze maken onze innerlijke zielsbodem vruchtbaar voor een gewetenloze manipulatie in de richting van het accepteren van een communistisch georiënteerde Nieuwe Wereld Orde.

We leven nu eenmaal in een wonderlijk waanzinnige wereld (HIER), waarin de strijd om onze menselijke waardigheid en onze menselijke ziel het meest belangrijke is. Daarbij heiligen alle middelen het doel. Dat de gecontroleerde media hierbij opnieuw als propagandakanalen dienen mag duidelijk zijn.

Albert Pike schreef het al
De laatste dagen lijkt zich een in hevigheid, agressiviteit en destructiviteit toenemende waanzin af te spelen. We kunnen het niet anders dan als waanzin benoemen, In de huidige maskerade van wereldontwikkelingen lijkt het erop, dat men dan toch eindelijk de door de Amerikaanse Vrijmetselaar Albert Pike aan zijn Italiaanse broeder Guiseppe Mazzini voorzegde Derde Wereldoorlog (HIER) zal kunnen gaan ontketenen.

De Derde Wereld Oorlog, verklaarde Pike’s brief, zou de Arabieren tegen de Zionisten opzetten, en zou uitmonden in een Nieuwe Wereld Orde, die volledig gecontroleerd wordt door de internationale bankiers en hun geheime genootschappen. Pike beschreef de gebeurtenissen die zich ontvouwen als voorwendsel voor een derde wereldoorlog;

We moeten een sociale ramp provoceren, die in al zijn gruwel…overal de burgers verplicht om zich te verdedigen tegen de wereldminderheid van revolutionairen…ontvangt u het ware licht door de zuivere leer van Lucifer, die uiteindelijk in het publieke zicht is gebracht.

Oorlog tegen het ware Christendom
De in het bovenstaande citaat benoemde oorlog tussen Arabieren en Zionisten is een maskerade, om de oorlog tegen het ware Christendom aan het oog te onttrekken (HIER). Zoals iedere maskerade is bedoeld om de daarachter schuilende werkelijke intenties te verhullen. Daarbij is het natuurlijk van wezenlijk belang om het ware Christendom niet te vereenzelvigen met het geïnstitutionaliseerde ‘christendom’, zoals dat door de Rooms Katholieke Kerk en haar protestantse afgeleide derivaten is vormgegeven.

Deze zijn volledig gekaapt door de duistere krachten die deze planeet in bezit hebben genomen. Zij hadden als opdracht om een groot deel der mensen tot religieuze autoriteit volgende robotten te maken. De laatste jaren is de satanische invloed binnen de RK Kerk steeds meer blootgelegd (HIER). Maar ook in beelden is duidelijk geworden dat die kerk satanisch geïnspireerd is. Over de achtergrond van de weergeven Luciferisch pauselijke troon kun je HIER en HIER en verder via eigen onderzoek jezelf informeren.

(Heb je tijd om er even goed voor te gaan zitten, kijk dan naar deze documentaire, maar doe je stoelriem wel vast, wanneer je nog van niets wist GJ)

De duivelse handen ineen geslagen
De grote vraag is waarom die zogenaamde christelijk geïnspireerde RK Kerk zich nog niet heeft uitgesproken tegen de huidige mensheidsvernietigende ontwikkelingen in het Midden-Oosten en alle andere ontstane kruitvaten. Dit is alleen maar te verklaren vanuit het perspectief dat de Luciferisch geïnspireerde RK Kerk, middels de Jezuïeten, een monsterverbond heeft gesloten met het Ahrimanisch gefundeerde wetenschappelijke militair-industriële complex (HIER, HIER en HIER).

Het is niet natuurlijk niet voor niets dat er een Jezuïet in hart en nieren nu op de pauselijke troon zit. Lucifer werkt echter niet alleen in de gedogmatiseerde RK Kerk, maar even zo goed in alle andere gedogmatiseerde geïnstitutionaliseerde religies, die een monsterverbond hebben gesloten met het door het bancaire/Rotschild gedomineerde militair/industriële complex. Zij zijn allen gericht op het kweken van kuddes van gelovige schapen, die doen wat de religieuze autoriteiten hen opdragen.

Maar vergeet vooral ook niet daarbij het geïnstitutionaliseerde en gedogmatiseerde wetenschapsgeloof erbij te betrekken. Zij is immers de basis voor de leven vernietigende wapentechnologie die nu de gehele mensheid dreigt te vernietigen. Wij kunnen deze drang tot kuddevorming alleen maar weerstaan door onze eigen individualiteit te blijven voelen en vooral ook voeden en daarbij onze medemensen in hetzelfde te ondersteunen.

De essentie van het ware Christendom is juist, om exact datgene te doen wat de tegenstrevende krachten in deze wereld ons willen verhinderen te doen! Het was immers Christus die zijn ware goddelijke oorsprong niet wilde laten corrumperen door de tegenstrevende krachten in zijn tijd. Hij was de eerste christen die zijn ware wezen bewaakte en met de goedheid van het hart en de zuivere niet-egoïstische Liefde als inspirerend voorbeeld voor ons allen als toonbeeld neer te zetten.

Wij worden nu in onze tijd uitgenodigd om zijn voorbeeld te volgen, door de goedheid in ons hart en de zuivere Liefde in de wereld te brengen.

 

Het Licht in mijn ziel

Mijn ziel van binnenuit beschenen
Door een stralend licht
Jaagt duistere schaduwen henen
Brengt verlossing van een plicht

Vrij scheppend wevend leven
Laat zich in diepte ervaren
Liefde vormen geven
Voortdurend zichzelf baren

Oh Aarde, plaats om te leren
Door lijden en smart
Wil Kwaad tot Goed doen keren
Versterken de krachten van het hart

Schoonheid, Waarheid en Liefde
Zijn de instrumenten
Die Godes scheppingskracht
De mens op Aarde geriefde

Laat uw weten scheppend stromen
Uw dankbaarheid zich uiten
Tot God wedergekomen
Verenigend binnen en buiten

 Arend Zeevat

Kaypacha zegt weer heel duidelijk welke energieën er nu spelen:

https://www.youtube.com/watch?v=S92bxo9VewU

 

Blijf daarom van jezelf houden en daarmee van anderen! Het is de enige manier om de waanzin van deze wereld te trotseren!

 

Arend Zeevat

12 april 2018

35 gedachten over “De oorlog tegen het ware Christendom..

 1. https://blackjunction.tv/watch/I1L9ulADXapF2BW Assad in gesprek met reporter waarbij Assad zionistische propaganda weerlegt en reporter in hemd zet.
  De aanval van de VS,Frankrijk en de Engelsen heeft mogelijk geen enkele zin gehad vooral niet omdat Trump van te voren heeft gewaarschuwd waardoor verplaatsingen hebben kunnen plaats vinden indien er al gifgas aanwezig zou zijn. In Irak zouden ook massavernietigingswapens zijn geweest wat later ook niet bleek te kloppen wat rest is dat het westen onnodig het risico heeft vergroot dat er een derde wereldoorlog zou kunnen ontstaan.Zelfs al zouden alle gifgasopslagplaatsen in Syrie vernietigd zijn dan zal het nooit een probleem geven om aan nieuw gifgas te komen omdat volgens eigen zeggen van de Engelsen de bondgenoot van Syrie (de Russen) ook gifgas maken wat indien men zou willen zo geleverd zou kunnen worden aan Assad.

  1. Rutte heeft gezegd dat hij begrip heeft voor de aanval op Syrie door de VS,Frankrijk en de Engelsen en minister Blok deed hetzelfde in de uitzending van WNL op zondag van 15-4-2018.Normaal gesproken zie ik WNL niet als een programma dat diep ingaat op onderwerpen om achter de waarheid te komen en in het verleden bleek dat Rick Nieman (de presentator) niet eens van CETA had gehoord wat het broertje van TTIP is terwijl de discussie wel over TTIP ging.In deze uitzending (15-04-2018) was Wierd Duk (journalist) aanwezig en die reageerde meermaals op uitingen van minsister Blok waar minister Blok niet gelukkig van werd.
   Het is nu nog te vroeg om een link naar deze uitzending te geven maar wanneer deze wel beschikbaar is loont het echt de moeite om naar deze uitzending te kijken.
   Ze kunnen zeggen wat ze willen maar uitgaande van het principe dat iemand onschuldig is tot het tegendeel BEWEZEN is betekend voor mij dat de aanval te vroeg was en daarmee mogelijk onterecht.Lavrov (Russische politicus) heeft gezegd dat de Russen onderzoek hebben verricht in Doema en daar niets gevonden hebben maar dat kan een leugen zijn natuurlijk maar als het wel zo is dan is er ook geen dader aan te wijzen alleen daarom al had men moeten wachten op het onderzoek door de OPCW en de resultaten daarvan.
   Wierd Duk had het ook over gegijzelde burgers en dat gematigde rebellen niet bestaan maar ook zei hij dat toen Assad in Syrie de leiding had Syrie er veel beter voor stond en dat het een zootje is geworden na inmenging van andere landen zoals Amerika. (dit is door mij vrij vertaald).Ook werd de vraag gesteld of Blok vind dat Assad weg moest en het antwoord daarop was ja en toen stelde Wierd Duk de vraag wie er dan in Syrie de baas zouden worden en of het dan niet een nog grotere puinhoop zou worden waardoor Blok het moeilijk kreeg.Nederland lijkt te snel besluiten te nemen op oppervlakkige bevindingen en zelfs wetten aan te passen zonder dat echt grondig onderzoek is verricht.
   Het commerciele aspect kan hierbij ook nog een rol spelen vooral wanneer ik zie dat tegenwoordig nogal erg snel boetes kunnen worden uitgedeeld door mensen zonder baan die ze dan ineens handhaver/parkeerwacht maken die toegestaan worden boetes uit te delen wat geld voor de schatkist oplevert. Hoe ver kan je als land zakken?

  2. Arnold, mooi samengevat. Dank je.
   Ja hoe ver kun je zakken….?
   ….ver, zo blijkt.
   Als je het met een klas zou vergelijken, dan zijn D en NL meelopers, ze lopen mee met de pestkoppen (VS)…zelfs GB en F weten dat ze eigenlijk op het wereldtoneel niets meer voorstellen (ook onder hun eigen bevolking, iedereen die een beetje brein heeft, ziet wat Johnson en May voor marionetten zijn, omdat ook zij alleen gebruikt worden (zich graag alten gebruiken) voor de grote bully, die al gauw zijn eigen bevolking in de stront laat zakken, want hoe dan ook, ik verwacht dat het financieel met de VS slechter zal gaan, immers China own-t de VS en daardoor ook bondgenoten zoals D en NL, die financieel aan de banken in de VS en dus ook aan beleid gekoppeld zijn.
   May en Macron, Merkel en Rutte zijn er alleen maar omdat ze in dienst van de VS zijn…blijkbaar heeft niet alleen D de ‘oorlog verloren’ maar ook vele van de ‘bevrijdde’ Europese landen. Trump zal het allemaal worst wezen, zijn opdracht is duidelijk…de wereld naar een nog groter chaos leiden en vooral zijn Chabad clubje bevredigen over de rug van onschuldige mensen…walg!

  3. het spulletje waar vermoedelijk Skippie de kangoeroeboehroeh mee is lastig gevallen is niet van ruski origine, bz brits goden drankje voor zwakzinnige war mongers, om iemand tijdelijk mee uit te kunnen schakelen, je kan het overleven, een zwiters lab feitje niet onbelangrijk. https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/skripals-skripal-russia-nerve-agent-bz-novichok-poison-salisbury-attack-latest-update-a8304841.html die hele wnl aflevering nog niet bekeken, misschien later op de dag, blankeman is nu met een zeer intelligent sympathiek op mij overkomend koninklijke man aan het praten op npo1 over het stimuleren van ondernemers, durf groot te denken en zo. WNL Op Zondag 15 apr 2018 15 apr 2018 – 09:30 bij WNL, duur: 55:54 https://www.gemistvoornmt.nl/aflevering/1237491-wnl-op-zondag-15-apr-2018 https://www.merriam-webster.com/dictionary/warmonger The Raconteurs – Salute your Solution (Live at Montreux 2008) http://www.dailymotion.com/video/xzziol

  4. Arend -Arnold 2 en MC:
   Een tekst van Gilad Atzmon op Veterans Today :
   https://www.veteranstoday.com/2018/04/14/how-israel-postponed-ww3-inadvertently/
   met citaat :
   “Israeli press reported last week that in a telephone conversation PM Netanyahu and President Trump grew tense over Trump’s announced intent to withdraw US forces from Syria. We know that Israel has been distressed by Assad’s victory. Israel can’t bear the alliance among Hezbollah, Iran, Assad, Turkey and Russia that is happening on its northern border. Israel has openly announced its refusal to allow Iran to gain momentum in Syria.
   Israel wanted to see someone, like the USA and NATO, to get involved in escalating the opposition to Assad. So it is not exactly surprising that that the three countries that were willing to provide what Israel wanted are the three countries notorious for their forceful and hawkish Jewish lobbies. In the USA, AIPAC’s domination of foreign affairs has been the subject of extensive academic research. In Britain 80% of the Tory MPs are members of the belligerent Conservative Friends of Israel and in France the CRIF (Representative Council of Jewish Institutions in France) is known to be the most forceful body in the land.”
   Wat voor de USA -G.B. en Frankrijk geldt , is ook van toepassing op de rest van de EUSSR. Overal zitten er handlangers van Israël, die de belangen van hun respectievelijke landen verraden en verkopen. Al deze “handlangers” weten maar al te goed wat er gaande is, maar liegen en bedriegen. De ene uit overtuiging, de andere omwille van omkoping of chantage. Bij dit alles is er dan de twijfelachtige rol van Rusland t.o.v. Israël.
   Een bron :
   https://www.veteranstoday.com/2018/04/14/will-russia-destroy-the-wests-self-delusion/
   met citaat :
   “Vladimir Putin has to call out the Israeli regime. The United States, France and the UK would not have been in Syria had the Israeli regime and the Neoconservatives in America diabolically persuaded Trump to attack.”
   Een mogelijke verklaring en t.a.v. Mc :
   http://new.euro-med.dk/20180413-luziferische-kabbalistische-religion-der-zerstorung-im-grosen-stil.php
   met citaat :
   “In Washington regiert ein Chabad Lubawitscher (Trump) und in Moskau ein weiterer Chabad Lubawistcher (Putin),….”.
   Ik zie dan ook een verdere escalatie naar een 3de W.O. .. zoals ook blijkt uit de tekst van Arend. Het zal een oorlog zijn, die m.i. zal uitgevochten worden op diverse plaatsen, met de meest uiteenlopende middelen, rekening gehouden met de technologische evoluties. Een sleutelrol is imo dan ook weggelegd voor de financiële en economische oorlogsvoering. (cfr. de ondergang van het Oude Rome).

  5. Sub Rosa 4.
   Schijn kan bedriegen en dat betekend voor mij dat we zullen moeten afwachten aan welke zijde Poetin staat.Wanneer ik de volgende twee video,s bekijk komt Poetin veel menselijker over dan Trump maar ik heb ook meermaals gelezen dat Poetin ook deel zou uitmaken van diezelfde duivelse club die wereldheerschappij nastreven.
   https://www.youtube.com/watch?v=eltvcpiwpWE en deze https://www.youtube.com/watch?v=k7m26G0WpB4 Waar Trump voor staat is mij duidelijk vooral wanneer u de beelden van zijn inauguratie bekijkt en daar een rabbijn ziet staan die verdacht wordt van allerlei misdaden tot zelfs in Belgie aan toe.Ook zijn in de moslim wereld woede uitlokkende mededeling dat de Israelische ambassade naar Jeruzalem gaat verhuizen zegt veel.En natuurlijk zijn strijd tegen Assad,Iran en andere landen die weerstand bieden aan de VS en Israel.MH 17 schuld van Rusland maar Oekraine heeft nu wel pro Amerikaanse regering en zit zelfs in het onderzoeksteam met mogelijk door Rutte gegeven vetorecht.NAVO staat steeds dichter aan de Russische grens en wanneer Poetin dan een verdediging aan zijn grens op Russisch grondgebied ter verdediging neerzet dan is Poetin de agressor. De andere kant is natuurlijk dat men twee partijen nodig heeft om tegen elkaar te strijden en dat kan dan betekenen dat opzet niet valt uit te sluiten.
   Daarbij optellend dat een oorlog waarschijnlijk in Europa en het Midden Oosten zal worden uitgevochten kan betekenen dat de aanstichters (zij achter de schermen) hun rijkdom naar communistische landen hebben verplaatst zodat zij zelf geen last ondervinden.Sommigen beweren dat de NWO een wereldbevolking van 500.000.000 nastreeft waarbij gezegd/geschreven wordt dat de voorkeur naar Chinezen uitgaat omdat dat al een onderdanig volk zou zijn.Als dat zou kloppen dan komt Poetin en/of China als overwinnaar uit de bus en hebben ze wat ze willen.

  6. En dan nog dit:China heeft problemen met de Dollar en we weten dat de Dollar en de daaraan gekoppelde Euro op omvallen staan.
   https://nl.wikipedia.org/wiki/BRIC (toeval dat ik Goldman Sachs Lees of toch niet?).
   https://www.goudstandaard.com/china heeft-een-dollar-probleem
   WTK heeft ook al over de Brics landen geschreven en de problemen van China in beeld gebracht.
   https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/04/05/brede-kabinetsdelegatie-op-handelsmissie-naar-china
   Samen gevat: China heeft problemen met de dollar en een vervanger om dan betaald te worden kan dan goud zijn.
   De Rijksten hebben mogelijk allang hun dollars omgezet en betalen in goud komt dan ook niet slecht uit.
   Amerika en Europa hebben niets meer wanneer de dollar en daarmee de Euro valt en mogelijk wordt dan de BRIC de nieuwe munt.
   Het bezoek van Rutte met een delegatie uit het bedrijfsleven zal dan ook geen toeval zijn.
   De aandeelhouders van Unilever hebben problemen met de overplaatsing naar Rotterdam misschien zien zij meer in overplaatsing naar China?

  7. https://www.goudstandaard.com/china-heeft-een-dollar-probleem hopelijk werkt hij nu wel.
   Wanneer voorgaande klopt dan stopt het niet bij geld alleen maar wanneer we naar de protocollen van Sion kijken staat daar letterlijk bij protocol 3 (overwinningsmethode) punt 13 het volgende:Deze haat zal nog toenemen door economische crisis,waardoor het BEURSHANDEL,DE INDUSTRIE en het BEDRIJF ten slotte lamgelegd wordt.Met alle verborgen middelen een algemene economische crisis in het leven roepen en hele legers arbeiders in ALLE LANDEN VAN EUROPA gelijktijdig op straat gooien.
   Wanneer de Dollar en Euro niets meer waard zijn hebben we een crisis maar dat vinden zij kennelijk niet genoeg want ze spreken ook over bedrijven en industrie lamleggen.
   Wanneer dat ook voor de VS opgaat dan hoeven de Amerikanen door de invoerbelastingen van Trump mogelijk ook niet op hulp vanuit China te rekenen want die zullen mogelijk zeggen toen wilden jullie niets van ons dus zoek het nu ook maar uit.

 2. De oorlog tegen het ware christendom betekend voor mij de oorlog tegen elkaar helpen en ondersteunen volgens menselijke waarden en normen.
  https://eunmask.wordpress.com/2018/01/19/cbs-steeds-meer-mensen-met-financiele-problemen/
  Jarenlang had Dijsselbloem binnen de EU en Nederland een leidende rol op het gebied van financieen en daarmee is hij verantwoordelijk voor wet en regelgeving die mensen in de problemen brengen.Te hoge belastingen voor lager opgeleiden (meestal werkenden zoals ZZP ers) terwijl de hogeropgeleiden die niet zelden een topfunctie bij grote bedrijven hebben belastingvoordelen krijgen als ze al niet via belastingparadijzen de belastingen omzeilen.
  Het toppunt is nu dat Dijsselbloem een ” buddy” is die op vrijwillige basis mensen met schulden zou helpen.https://www.societyimpact.nl/ex-minister-van-financien-jeroen-dijsselbloem-buddy-bij-fikks/ Wanneer u weet dat Rutte heeft gezegd dat we huizen en auto,s moeten kopen (waarschijnlijk om afhankelijk van banken te blijven) zodat ze u kunnen dwingen te doen wat zij willen omdat u schuld zou hebben bestaat de kans dat Dijsselbloem moet kijken hoe mensen eventueel uit de problemen kunnen komen om later blokkades in het leven te roepen waardoor die oplossingen komen te vervallen zodat u altijd afhankelijk blijft van de bank.
  Misschien vinden velen dat ik nu hallucineer of een zwartkijker ben maar ik kan niet geloven dat iemand die eerst wet en regelgeving maakt die het volk financieel tot op het bot uitkleed nu ineens de slachtoffers gaat helpen.

  1. PS.
   Het is te gek voor woorden dat BEDRIJVEN betrokken worden om hun werknemers zogenaamd te helpen die in de schulden zitten want dan bent u ook van hen afhankelijk.
   De oplossing is simpel want wanneer de werkgevers hun werknemers fatsoenlijk betalen ipv telkens te roepen dat de werknemers te duur zijn (meestal om zelf meer over te houden) zou dat al een berg schelen en wanneer de overheid zelf nu eens minder uitgeeft waardoor de belastingbetaler minder belasting hoeft te betalen dan zou er helemaal geen probleem zijn.
   Nu is het een feit dat velen eigendom van bedrijven en banken zijn/worden door verkeerd beleid wat mogelijk ook de bedoeling is.

  1. Arend 8.
   Er worden door met name het westen vuile spelletjes gespeeld in Syrie getuige de gezamenlijke aanval door de VS,Frankrijk en Engeland zonder enige vorm van bewijs te leveren,sterker nog de OPCW gaat as woensdag pas onderzoek verrichten.
   Wat mij opvalt is dat bij die aanval de Russen geen gebruik hebben gemaakt van hun militaire wapenarsenaal terwijl ze eerder toch hebben gezegd dat wanneer er een aanval zou komen zij de raketten zouden onderscheppen en zelfs de lanceerinstallaties zouden aanvallen.https://nieuws.vtm.be/buitenland/71-van-103-raketten-onderschept
   Dat betekend wel dat Assad zijn arsenaal kleiner wordt terwijl de Russen daar het modernste materiaal hebben staan.Ik vind dat vreemd want wanneer de Russen wel de lanceer installaties hadden aangevallen konden de Fransen,Engelsen en de VS niets zeggen omdat ze gewaarschuwd waren en het dus zelf uitgelokt hebben.
   Ook over die aanvallen door Israel hoor ik van de Russen niet veel.
   The attack takes place less than two days after another alleged Israëli attack targed the IRANIAN JABAL AZZAN MILITARY BASE in Southern Aleppo which allegedly left 20 people dead. Alle hoop is natuurlijk nog niet vervlogen want met name de VS (die zelf Agent Orange in Vietnam hebben gebruikt) en hun Franse en Engelse vriendjes zullen ook nu vast wel ingrijpen omdat ze zeggen tegen terroristen te strijden zoals IS in Syrie en in andere landen en nu wordt Syrie door een ander land aangevallen zoals dat ook door de Duitsers is gebeurd in Nederland 10 mei 1940 het heeft toen even geduurd maar ons kwamen ze toen toch ook helpen of ben ik nu mis?

  2. Ja Arnold, dat er vieze spelletjes worden gespeeld in Syrië is een ding dat zeker is. Of de rol die de Russen spelen wel zo zuiver is vraag ik me ook af. Ze hebben immers ook geen enkele ophef gemaakt toen de Turken het noorden van Syrië binnen vielen. Evenals ze de Israëlische raketaanvallen ook lijken te gedogen. Ten aanzien van de VS en haar marionetten hebben ze wel aangegeven, dat ze zouden reageren als hun eigen militaire personeel zou worden getroffen.

   Eerder dit jaar in februari zijn er al enkele honderden Russische militairen gesneuveld, zonder dat Rusland daar actie op ondernam.

   https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-russia-casualtie/russian-toll-in-syria-battle-was-300-killed-and-wounded-sources-idUSKCN1FZ2DZ

   Dus wat zijn de woorden van Putin waard? Of is hij een meestersstrateeg, die bereid is de nodige Russische slachtoffers te incasseren om een verdere escalatie te voorkomen? Ik heb er zo mijn vragen bij.

 3. Zo denken sommige orthodox Joodse rabbi’s over het christendom:

  “1) The return of strictness: “With the help of God, the gentiles there will adopt a healthier life with a lot of modesty and integrity, and not like the hypocritical Christianity which appears pure but is fundamentally corrupt,” he explained.

  2) Halacha: the religious law in Judaism, equates Christianity as “idolatry” because Christians look up to Jesus as the son of God.

  3) Revenge: it will be a fair punishment for Christians to become a minority for their long history of Jewish persecution. He exclaimed, “We will never forgive Europe’s Christians for slaughtering millions of our children, women and elderly… Not just in the recent Holocaust, but throughout the generations, in a consistent manner which characterizes all factions of hypocritical Christianity…”

  Bron: https://www.henrymakow.com/2018/04/wolfgang-eggert-the-cabalist.html

 4. https://www.wsj.com/articles/u-s-seeks-arab-force-and-funding-for-syria-1523927888
  En nou kwam ik een interessant artikel tegen gedateerd 30-augustus 2011.
  http://www.middenoostenandersbekeken.nl/nieuws/oorlog-midden-oosten-dichterbij-door-dreigend-arabisch-ingrijpen-syri.html Gaan nu de Israëli,s erbij betrokken worden en hoe zit het met de Russen?
  En dan nog even over de vermeende gifgas aanval van Assad. https://www.ninefornews.nl/wanhopige-elite-valt-mand-tucker/

 5. Niets is wat het lijkt.
  Achter iedere sluier hangt nog een sluier.
  Het grote puinruimen is allang begonnen, wie het wil zien kan het zien. Bij “the art of war” hoort ook verwarring zaaien en veel stappen vooruit denken.
  Het echte christendom is even echt als een fopspeen, voor de één het hoogste goed, voor de ander niets meer dan een traptrede ergens een paar verdiepingen lager.

  Veel mensen kakelen maar wat raak, in wezen zijn ze nergens vóór maar overal tegen en wijzen vooral naar degenen die in hun ogen alles fout doen, zelf doen ze helemaal niks, vertrouwen niemand en zoeken alleen maar naar in hun ogen fouten bij anderen. 0% inspiratie, niks aan toegevoegde waarde. Veel zogenaamde klokkenluiders zijn niet meer dan een geit met een bel om hun nek.
  Wie werkelijk een glimp wil opvangen van wat zich afspeelt zal zijn/haar hart moeten openen en daardoor de informatie kunnen opvangen die resoneert, wie alleen in zijn/haar bitterheid wil leven zal slechts de bijbehorende info ontvangen en daardoor gal spuwen tot in de eeuwigheid/amen. Ware christendom… pffff.

  De werkelijke kennis is miljoenen jaren ouder dan dat zgn. christusverhaal. Ook verder dan de Joden die zich verzetten tegen de religie van de farao’s en een tijdje hun glorie hadden maar weer door hun eigen onderlinge machtstrijd ten onder gingen. De spirituele kant van de mensheid staat al duizenden jaren onder druk, vrijwel iedere religie die nu nog heerst is gebaseerd op onderdrukking en komt niet van de bron.

  Afgelopen 100 jaar heeft er een versnelling plaatsgevonden om het collectieve bewustzijn naar een absoluut dieptepunt te krijgen, de epic hebben we ternauwernood ontdoken en er is een ommekeer in werking gesteld. Een ommekeer die door de gemiddelde mens nog niet waargenomen zal worden, zelfs de zgn. wakkeren hebben nog zand in hun ogen doordat ze gewend zijn niets te vertrouwen. Ze vertrouwen zelfs niet meer in hun eigen kracht ( over het ware christendom gesproken). Gelukkig is er een legioen zielen geïncarneerd die wisten dat het wel mogelijk was om het tij te keren, hun collectieve energie is sterker dan de duistere magie die dacht te heersen over deze planeet/realiteit.

  1. En daar heb ik dan een hele site voor nodig, om het uit te leggen. In stukjes en beetjes de puzzle-stukjes aanreikend.. 😉 Dank Coz. Goed verhaal, niet té lang..

  2. Wauw Coz, dat heb je heel mooi en krachtige beschreven. Ik kan me volledig in jouw beschrijving vinden.

   Wat Alex Jones betreft, ik ben absoluut geen fan van hem en moet in mijzelf een enorme weerstand overwinnen om naar hem te luisteren. Ten aanzien van jouw link heb ik dat gedaan en ik moet zeggen, dat hij hier wezenlijke zaken beschrijft. Dank voor het delen van het filmpje.

 6. Misschien is het meest verstandige dat we onze aandacht richten op het helen van de mensheid als geheel. Dan creëren we een kritische massa die een krachtveld vormt dat groot genoeg is om de gehele soort te beïnvloeden, de werkelijke manier waarop evolutie plaatsvindt. Dus: verbeter de wereld, begin bij jezelf. Of, zoals Ghandi zei: wees zelf de verandering die jij in de wereld wilt zien. Dit houdt mijns inziens wel in dat we de duisternis onder ogen willen zien en er niet van wegvluchten. Er bestaan psychopaten en ze trekken aan de touwtjes. Hoe eerder we dat inzien, hoe meer we een alternatief kunnen bieden aan deze realiteit, want wij hebben het voordeel dat we groter zijn in aantal dan deze zieke criminelen.
  http://gedachtenvoer.nl/q-anon-directe-link-2-wh/

  1. Dat is precies waar het om gaat Coz. In vele van mijn artikelen heb ik dat ook getracht over te brengen.

  2. Yip, totally agree. Het is héél confronterend voor de meesten, te beseffen dat we feitelijk in een matrix-jail zitten. Alleen onze essentie is NIET te vangen. Godgiven-creation-power based on pure love. AI verslaan op ‘intelligentie’ is dus een no-go. Verslaan o.b.v. rechtvaardigheid, compassie en het creëren van een duurzame planeet. Live and let live. Dan zullen we -in dát kader- ook wel het parasitaire karakter in onszélf onder ogen dienen te nemen..! YES:
   Be the change you want to see in the world.

  3. http://themillenniumreport.com/2017/11/in-q-tel-how-the-c-i-a-morphed-into-big-brother/ In dit artikel hebben ze het ook over Q Annon, die dus aan de CIA gerelateerd is.

   Hierbij kom ik, omdat ik net las dat de nieuwe raad van toezicht van het Axel Springer Verlag, de grootste (foute) uitgeverij die ook de BILD Zeitung in Duitsland ‘maakt’, Alexander Karp wordt, de CEO van Palantir, en daarmee een CIA Agent.
   Het artikel van RT https://deutsch.rt.com/inland/68696-cia-u-boot-bei-bild/

   “De CIA heeft zich bij Palantir ingekocht

   Het tijdschrift vervolgt dat de CIA reeds een ,,strategische investering” in TechnologieÔn Palantir via zijn investeringsfirma In-Q-Tel. Voor de FBI, de CIA en de NSA ontwikkelt Palantir “enkele van de krachtigste instrumenten voor gegevensscreening”, aldus het Amerikaanse zakenblad Forbes. Volgens de portaalsite Business Insider is de software van Palantir een “spelwisselaar” voor de geheime diensten. Ook de instrumentalisering van internetbedrijven als Facebook of Google door geheime diensten voor controledoeleinden begon al heel vroeg en was nauw verbonden met de persoon van Alexander Karp, zoals bijvoorbeeld de achtergrondbeschrijving van het tijdschrift.”…

 7. Rogers Waters is door de Witte Helmenbrigade verschillende keren per email benaderd, met het verzoek om hen publiekelijk te steunen tijdens zijn concerten. Hij heeft dat afgewezen en in plaats daarvan hun ware aard publiekelijk benoemd.

  https://www.rt.com/news/424553-pink-floyd-white-helmets-blumenthal/

  Verder wil ik het volgende artikel voor het voetlicht plaatsen, waarin duidelijk wordt gemaakt dat de Engelsen, dus de Rothschild’s City of London, nog steeds hun Britisch Empire wereldwijd aan het onderhouden zijn.

  https://www.globalresearch.ca/the-british-are-driving-the-wests-war-agenda-but-why/5636776

  1. Hoi Arend, ik vind het heel bijzonder dat er een groot artiest als Roger Waters zo een uitspraak doet.
   Hij zet zich al jaren in en daar is niet iedereen blij mee, en toch, respect! Bedankt voor het plaatsen.

   Ik heb een docu gekeken, wellicht ken je die al. Het gaat over de VS en de geschiedenis van de Amerikaanse working class. Toen al een verrot systeem (was ook van begin aan de bedoeling m.i.) zoals de omgang van de criminele elite met de gewone mensen.
   “Plutocracy” http://metanoia-films.org/plutocracy/

  1. `ALEKSEJ KRIVOGORNICYN: “SUPERWAPEN IN DE PRAKTIJK?

   Tot enkele decennia geleden was dit onderzoek alleen bekend bij leden van topgeheime laboratoria van het ministerie van Defensie en de KGB. Sommige wetenschappers geloven dat het ondanks democratisering nog 30 jaar zal duren voordat de hele waarheid over psychotronische wapens bekend is.

   Sergej Vorosjilov, een wetenschapper werkzaam bij het Energo – Information Institute Aniology van de Academie van Wetenschappen, is een van de auteurs van de Wapenwet en het Ontwerp Strafwetboek van de Russische Federatie.Psychotronische (psychofysische, psychosomatische) wapens zijn gebaseerd op de mogelijkheid van letsel door elektromagnetische of ultra- en infrasone generatoren, die emissies genereren in bepaalde frequentie- en golflengtebereiken en bepaalde prestatiekenmerken hebben. Deze zenders kunnen van een afstand vrijwel alle levende wezens beschadigen. Elektromagnetische straling wordt dan net zo gevaarlijk als radioactieve straling. Een andere eigenaardigheid is dat een organisme ook kan worden beschadigd, gewond of gedood door vele obstakels, en de situatie is ongelooflijk: we hebben helemaal niets te verzetten tegen een nieuwe vorm van criminaliteit. De autoriteiten vermijden het probleem. De wapenwet is niet gevolgd door verdere noodzakelijke en consistente wetgeving ter bescherming van de bevolking.

   De meeste mensen onderschatten het gevaar van dit arsenaal. Ik kan u verzekeren dat iedereen met deze wapens onbegrensde mogelijkheden heeft. Je kunt iemand het leven kosten, tot zelfmoord aanzetten, hem krankzinnig, gek maken. De criminelen worden niet gestraft. Hoeveel mensen worden er plotseling vermist, hoeveel “passen als een sneaker, hebben plotseling geheugenverlies?

   Burgers worden letterlijk uit hun huis gerookt met de technische apparatuur. De stralingsbronnen bevinden zich in de aangrenzende kamers van flatgebouwen, op de bovenverdiepingen of in tegenoverliggende gebouwen. In de aangrenzende appartementen wonen medewerkers van het REU (reparatie- en bemiddelingsbureau voor gebouwen) en het DEZ (onderhoudsbureau voor gebouwen), de bovenverdiepingen worden in overleg met de afwezige appartementbezitters verhuurd aan mensen van de KGB.

   Stralingsslachtoffers voelen zich slecht, hebben neuronale en somatische fysieke aanvallen: hoofdpijn, hoge bloeddruk, slapeloosheid, of wanneer “psychisch rijden” is omgekeerd, onnatuurlijke slaap. Iedereen is uiterst kwetsbaar tijdens het slapen. Zijn immobiele lichaam wordt blootgesteld aan alle invloed van elektromagnetische of akoestische radiatoren, in het bijzonder de hersenen, hart, bloedvaten, uro-genitaal systeem. Elektromagnetisch of akoestisch werkende huishoudelijke apparaten werken niet meer normaal, lichtbronnen beginnen te knipperen, akoestische schokken openen deuren, objecten vallen naar beneden – bijna zoals het rommelende geestverschijnsel. Degenen die bezig zijn het slachtoffer buiten het huis te manipuleren hebben draagbare apparaten met afmetingen van 12x12cm of 15x15cm die in elke zak passen.`
   https://daserwachendervalkyrjar.wordpress.com/tag/psychotronische-waffen/

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.