Advertentie

DNA-trauma en -heling, via woorden en frequenties


Is het 'junk-DNA', waarmee wetenschappers de 'ongebruikte' delen van ons DNA bedoelen, wellicht DE SLEUTEL naar hogere dimensies. Is het dus veel minder statisch dan werd gedacht.
Is het ‘junk-DNA’, waarmee wetenschappers de ‘ongebruikte’ delen van ons DNA bedoelen, wellicht DE SLEUTEL naar hogere dimensies. Het DNA dus veel minder statisch dan werd gedacht. Een ladder IN ONS ZELF..

x

x

Studie naar genenverandering door overgeërfde trauma’s

bij kinderen van overlevenden van de Holocaust

en…

DNA als nieuw door woorden en frequenties..!

x

x

x

DNA-trauma en de heling via woorden en frequenties

2015 © WantToKnow.nl/.be

x

holocaust02Het New Yorkse Mount Sinaï Ziekenhuis heeft onderzoek gedaan naar de zogenaamde epigenetische overerving: de invloed van milieufactoren op de genen van nakomelingen. Epigenetica is het vakgebied binnen de genetica dat de invloed bestudeert van de omkeerbare erfelijke veranderingen in de genfunctie die optreden zonder wijzigingen in de sequentie van het DNA in de celkern.
Genetische veranderingen als gevolg van het trauma dat overlevenden van de Holocaust aan die periode hebben overgehouden, zouden in sommige gevallen zijn doorgegeven aan hun kinderen en kleinkinderen.

Deze conclusie is getrokken door het New Yorkse onderzoeksteam onder leiding van Rachel Yehuda. De studie werd verricht bij 32 joodse mannen en vrouwen, die tijdens de Tweede Wereldoorlog geïnterneerd waren in een concentratiekamp. Zij waren of ​getuige, óf slachtoffer van folterpraktijken, óf hadden moeten onderduiken (HIER). Het onderzoeksteam heeft daarbij de genen van hun kinderen en kleinkinderen geanalyseerd.

Al langer was bekend dat Joodse nakomelingen, vergeleken met Joodse families die ten tijde van WO II buiten Europa verbleven, een verhoogde kans op allerlei stress-stoornissen hadden. Yehuda concludeert dat de veranderingen aan de genen bij de kinderen alleen kunnen worden toegeschreven aan de blootstelling aan de Holocaust van de ouders. Het werk van haar team is het duidelijkste voorbeeld van wat ‘epigenetische overerving’ wordt genoemd: de transmissie van trauma aan een kind, door milieu-invloeden zoals roken, voeding en stress.

Het idee is nogal controversieel, omdat de wetenschappelijke conventie stelt dat genen in het DNA de enige manier zijn om biologische informatie tussen de generaties door te geven. Onze genen worden aan- of uitgezet, veranderen, door chemische markeringen die zich hechten aan het DNA. Recente studies suggereren dat dit soort tags kunnen worden doorgegeven van generatie op generatie, wat betekent dat onze omgeving impact kan hebben op de gezondheid van onze kinderen.

Het menselijk DNA
Het menselijk DNA

Andere studies hebben een bescheidener verband gelegd tussen ervaring van de ene generatie aan de volgende. Bijvoorbeeld: meisjes die zijn geboren bij Nederlandse vrouwen die tijdens de zware hongersnood aan het einde van de Tweede Wereldoorlog zwanger waren, blijken een bovengemiddeld risico op het ontwikkelen van schizofrenie te hebben..! (HIER). Een ander voorbeeld: Mannen die voor de puberteit begonnen met roken, verwekten zonen die zwaarder waren dan mannen die beginnen met roken na de puberteit (HIER).

Zijn stresshormoon-genen de sleutel…?
Het onderzoeksteam was vooral geïnteresseerd in genen die in verband worden gebracht met de regulering van de stresshormonen, omdat dit gebied bij een trauma sterk kan worden beïnvloed. “Het was zinvol hiernaar te zoeken”, aldus Yehuda. “Als trauma’s dus effecten zouden hebben, zou dat bij de stress-gerelateerde genen moeten zijn.” En inderdaad werden deze epigenetische markeringen bij Holocaust-overlevers en hun nakomelingen gevonden…

Diezelfde correlaties werden niet gevonden bij een controlegroep. Door verdere genetische analyse heeft men ontdekt dat deze veranderingen aan de genen niet het gevolg waren van een trauma dat de kinderen zélf hadden ervaren. “Voor zover wij weten is dit de eerste demonstratie van overdracht van stresseffecten die resulteren in genetische veranderingen bij zowel de getraumatiseerde ouders als bij hun kinderen”. Het werk van Yehudas is inmiddels gepubliceerd in het tijdschrift ‘Biological Psychiatry’.

Het is onduidelijk hoe de markers van de ouder aan het kind worden doorgegeven. De genetische informatie in sperma en eitjes wordt voor zover bekend, niet door de omgeving beïnvloed. Uit het onderzoek dat dr. Azim Surani van de Universiteit van Cambridge deed op dit gebied, blijk dat sommige epigenetische tags ontsnappen aan het reinigingsproces bij de bevruchting. Ze glippen dus als het ware, dóór de mazen van het net. (HIER). Het is niet duidelijk of veranderingen aan de genen permanent zijn. Het is ook niet duidelijk of de veranderingen invloed hebben op de gezondheid van de kinderen.

DNA damageOf het betreffende gen aan- of wordt uitgeschakeld kan enorme invloed hebben op de hoeveel stresshormonen en hoe we omgaan met stress, aldus Yehuda. “We kunnen een heleboel dingen leren over hoe we ons kunnen aanpassen aan onze omgeving”. Het effect van de Holocaust op nakomelingen is al jaren een onderwerp van onderzoek, zegt Marcus Pembrey, emeritus professor pediatrische genetica in het University College van London.

De uitdaging daarbij is, om te bewijzen dat intergenerationele effecten niet alleen overgedragen worden door sociale invloeden van de ouders of de gewone genetische erfenis. Het rapport van Yehuda laat ons begrijpen hoe de volgende generatie reageert op de gebeurtenissen van de vorige generatie. Genen stemmen zich af op wat er in de wereld gebeurt. Is het mogelijk dat een herinnering aan een trauma overerft kan worden?

Onderzoekers hebben al bewezen dat angsten kunnen worden doorgegeven, in iedere geval bij dieren. Het waren wetenschappers van de Emory Universiteit in Atlanta, die muizen angstig maakten voor de geur van kersenbloesem, door deze geur te verbinden met een kleine elektrische shock (HIER). Het blijkt dat ook nakomelingen van deze muizen deze angst hebben, ook al hebben ze nooit eerder kersenbloesem geroken…! En nakomelingen van muizen die angstig zijn gemaakt voor een andere geur hebben de angst voor kersenbloesem niet. Het is nog een mysterie hoe dit werkt. Nakomelingen van angstig geconditioneerde muizen worden geboren met meer geurreceptoren in hun hersenen, maar waar de angstige associatie vandaan komt weten we nog niet.

Het lijkt echter een ‘logisch-evolutionaire’ ontwikkeling, wanneer ouders hun ervaringen kunnen dóórgeven aan hun nakomelingen. Het is voor die generatie dan een stap-verder-zijn dan andere soortgenoten. Een prachtig mechanisme dus feitelijk, dat uiteindelijk een soort heel ‘levenswijs’ maakt. Maar in welke mate zijn wij in staat om ZELF ons DNA te repareren..? Regelmatig zien we immers trainingen en oefeningen, waarmee we ZELF dit soort schade, veroorzaakt door stress, weer zouden kunnen ‘repareren’..!

 

DNA frequency healing

x

DNA als nieuw door woorden en frequenties

x

Deze informatie is o.a. gebaseerd op het boek ‘Vernetzte Intelligenz’, uitgegeven door Networked Intelligence. In dit boek staat een verhaal over Russische wetenschappers die hebben aangetoond dat ons DNA opnieuw kan worden geprogrammeerd door het gebruik van woorden en bepaalde frequenties. Slechts 10% van ons DNA wordt gebruikt voor de opbouw van eiwitten. En we weten het: de resterende 90% van het DNA wordt beschouwd als ‘junk-DNA’ . Het is dit deel van het DNA waar het onderzoek op is gericht en wetenschappers hopen dat ze in dit DNA-arsenaal iets heel interessants vinden. Velen waarderen de term ‘Junk’ in dit verband niet, alleen al uit het feit dat we gewoon bijna niets weten van dit DNA.

teslaInteressant genoeg hebben een paar jaar geleden Russische wetenschappers, gespecialiseerd in biofysica en moleculaire biologie, nieuwe technieken ontwikkeld waaruit blijkt dat 7% van ons DNA een hoger doel heeft en op geen enkele manier als ‘junk’ beschouwd mag worden. Het menselijk DNA blijkt namelijk regelrecht een soort ‘biologisch internet’ en is in vele aspecten zelfs volledig superieur aan het kunstmatige internet.

Pjotr ​​Garjajev, Russisch biofysicus en moleculair bioloog en zijn collega-wetenschappers die betrokken zijn bij dit onderzoek, hebben inmiddels fenomenen als helderziendheid, intuïtie, spontane healing, healing op afstand, self-healing, affirmatie technieken, licht en aura’s rondom mensen, de invloed van gedachten op weerpatronen en nog veel meer blootgelegd. Daarnaast zijn er aanwijzingen voor een nieuw type geneesmiddel dat het DNA beïnvloedt en het opnieuw programmeert, door middel van woorden en andere frequenties. Specifieke genen wegsnijden of vervangen is daarbij totaal niet aan de orde..!

De 6 belangrijkste research onderwerpen zijn daarbij:

1) teachers soundhealing quoteDe twee verschillende takken van de wetenschap, taalkunde en genetica, worden samen ingezet om het ‘junk DNA’ te onderzoeken.

2) De conclusie: ons DNA is niet alleen verantwoordelijk voor de opbouw van eiwitten en ons lichaam, maar DNA dient ook als dataopslag en communicatiemiddel. Daarbij hebben Russische taalkundigen ontdekt dat de genetische code dezelfde regels volgt als de regels van onze talen, de regels van syntaxis (volgorde van woorden in de zin), semantiek (betekenis van taalkundige constructies en woorden) en de basisregels van de grammatica. De basiseigenschappen van het DNA werken volgens dezelfde codes als de reguliere grammatica en onze talen. Menselijke talen blijken niet toevallig zo ontstaan te zijn, maar zijn een weerspiegeling van ons inherente DNA.

3) Onderzoekers hebben het trilling gedrag van het DNA bekeken. De alkaline in ons DNA volgt de regels van de reguliere grammatica. Ze zijn erin geslaagd om patronen te veranderen met een laserstraal en de DNA frequentie te beïnvloeden, de genetische informatie zelf. Aangezien de basisstructuur van DNA-alkaline paren en van spraak van dezelfde structuur zijn, hebben ze geen DNA-decodering nodig. Dus, men kan met gebruik van woorden en zinnen, die een bepaalde frequentie hebben, DNA beïnvloeden. Net als mantra’s.

4) Levende DNA-substantie reageert altijd op taal gemoduleerde laserstralen en zelfs op radiogolven als de juiste frequenties worden gebruikt.

5) Wetenschappelijk uitgelegd: Autogene training is een psychotherapeutische techniek die is gebaseerd op passieve concentratie op fysieke sensaties. Het lijkt meer op een soort meditatietechniek dan op suggestie of hypnose. Hypnose kan sterke effecten op mensen en hun lichamen hebben want het is volkomen normaal en natuurlijk voor ons DNA om op taal te reageren.

Zo vreemd zijn al die boeken -zoals deze uitgave -over DNA-reparatie dus niet. Geen complotten of zweefverhalen, maar wetenschappelijk gefundeerd dus..
Zo vreemd zijn al die boeken -zoals deze uitgave -over DNA-reparatie dus niet. Geen complotten of zweefverhalen, maar wetenschappelijk gefundeerd dus..

Terwijl wij in het Westen genen wegsneden uit de DNA-strengen en ze elders aanbrachten, heeft men in Rusland gewerkt aan apparaten die de cellulaire stofwisseling beïnvloeden met geschikte gemoduleerde radio- en lichtfrequenties en genetische defecten te repareren. Garjajev en zijn collega’s zijn erin geslaagd te bewijzen dat met deze methode beschadigde chromosomen kunnen worden gerepareerd. Ze hebben zelfs informatiepatronen gevangen van een bepaald DNA, die verzonden naar een andere, waardoor herprogrammering van de cellen van een andere genoom plaatsvond.

De grote kracht van golf genetica is hiermee bewezen. Het moet een grotere invloed hebben op de vorming van organismen dan de biochemische processen van alkalische sequenties. Het is bekend dat sjamanen, esoterische en spirituele leraren de potentie van lichaam en de geest kennen. Zij hebben altijd geweten dat ons lichaam kan worden gevormd door gedachten, woorden en taal. Nu is er dankzij Garjajev en zijn team wetenschappelijk bewijs voor gevonden. Iedereen moet werken aan zijn of haar innerlijke processen en volwassenheid, om een bewuste communicatie met het DNA tot stand te brengen. Het hangt af van de relatie met het bewustzijn van het individu, de hoogte van trilling. Alles is dus met alles verbonden.

6) De Russische wetenschappers hebben ook vastgesteld dat ons DNA storende patronen kan veroorzaken in het vacuüm, waardoor ze magnetische wormgaten voortbrengen. Wormgaten zijn de microscopische equivalenten van de zogenaamde Einstein-Rosen bruggen in de buurt van zwarte gaten. Dit zijn tunnelconnecties tussen volledig verschillende gebieden in het universum waardoor informatie buiten de ruimte en tijd kan worden verzonden.

Dit proces van communicatie is het meest effectief in ontspannen toestand. Volgens het Russische team zorgen stress, zorgen maken of een hyperactief intellect dat succesvolle hypercommunicatie wordt voorkomen. Informatie kan daardoor volledig vervormd en nutteloos raken.

Tom Kenyon, gefotografeerd met nonnen van een Tibetaans klooster, na opnames voor Sound Healing, die hij met hen uitvoerde.
Tom Kenyon, gefotografeerd met nonnen van een Tibetaans klooster, na opnames voor Sound Healing, die hij met hen uitvoerde.

Tom Kenyon, ‘professor in Soundhealing’…
We raden je aan, wanneer deze materie je interesse heeft, het artikel te lezen (HIER) over de functie van onze pijnappelklier, die feitelijk de poort is tussen ons Aardse bestaan en onze Kosmische wortels. Veel van de verstoringen op Aarde, zoals het fluorideren van drinkwater, zijn erop gericht het menselijk ras ‘los’ te maken van haar Kosmische voeding/verbinding.. Maar ook daar is met Sound Healing een stokje voor te steken. Wanneer je als dirigent van je eigen DNA-orkest dit stokje ter hand neemt, ben je in staat, binnen korte tijd ALLE schade die is toegebracht aan deze pijnappelklier, te helen.

Tom Kenyon is een Meester in Sound Healing en staat in die zin in contact met de meesters van geluid en frequentie, de Hathors. Zij ‘fluisteren’ hem de tonen in, die nodig zijn om heling voor lijf en lichtlichaam te verrichten. Een werkelijk diep-doordringende toning, is het resultaat van deze samenwerking en we raden je aan je hierin eens goed te verdiepen..! Het is de moeite méér dan waard en alleen al door het innemen van deze informatie (=trilling!) maakt, dat je wereld niet meer dezelfde zal zijn..

Er is veel, heel veel te vinden over Sound Healing en de invloed (positief EN negatief!) van frequenties op ons fysieke, mentale, spirituele en licht-lichaam. De eeuwenoude mantra’s die gezongen worden in de Aziatische, maar ook scholen elders, voor spirituele groei en bewustzijnsontwikkeling, zijn een klassiek voorbeeld van de intrinsieke kracht van geluid en het diep-doordringende effect ervan. We laten je hier een van de vele sound-activaties horen van Tom Kenyon.

x

https://www.youtube.com/watch?v=Tr7IJV9svgw

 

30 gedachten over “DNA-trauma en -heling, via woorden en frequenties

 1. dit is mijn leven, dat ik er een exponent en levend bewijs van ben, ik had het er vandaag nog over met m’n thera peutje, de schat, ze is van de nieuwe generatie, zooooooooh overstijgend, Jamie & Eric ogen ook zoals ze is en doet van zichzelf, 1 moment gekend door haar onbevangen blik en ik ben instant in het moment genezen, instinctief wil ze mijn pa en ma nu zien, ik ben 300% voor zei ik vandaag en pinkte een nat tranen dalletje weg in mijn emo linker oog, het rechter bleef opvallend droog, heb ik al wel vaker als het er om draait en het recht in de roos is, hier heb ik een halve eeuw voor gewerkt in deze bagger dimensie, was wat meer souplesse en vlotheid gewend in de hier aangrenzende parallelle versie van deze wereld, wat zijn we over het algemeen bagger traag hier, op een paar flitsende zichzelf overstijgende uitzonderingen na, ik kan daar nog steeds niet aan wennen, rob de nieuwelingen zijn wel de verlossende factor op zich maar vlak de oude gen x strijders nog lang niet uit, ik ben hier nog niet klaar in dit aardebaggergat met overigens wonderschoon dieren- en plantenrijk en oceanen niet te vergeten, die mogen niet kapot die oceanen en die oerwouden mogen niet kapot en de diversiteit niet, uniek in de kosmos.

  Duke Ellington – Caravan (with Ella Fitzgerald)
  https://www.youtube.com/watch?v=X3ADroVuFwM

  My Life After Death: Interview With Elisa Medhus and Erik Medhus, channeled by medium Jamie Butler
  https://www.youtube.com/watch?v=1tp3qEHXsdY

  1. thnx bro! ook zo gaaf dat de olijke ongelofelijke bij vlagen niet erg gelovige tweeling dames Moonie en Annie11 op muh sjet skype simultaan zo plots zo paf stonden vandaag haaaah, ik wist het wel en nu weten zij het, zoiets, vanaf nu moeten ze wel een beetje geloof Blijven hebben en das een goeie zaak want my god wat kan een mens in z’n ééntjuh op de proef gesteld worden door venus en bij Jupiter en mars.

   http://www.t3fb.com/asterix/95_tour_de_gaule_98.jpg

   John Coltrane – My Shining Hour
   https://www.youtube.com/watch?v=F1HxRb8Bsyg

   quote: ” Louis Theroux 25 nov 2015 : Law & disorder in Lagos. In Lagos, Nigeria lijkt de samenleving buiten de wet te staan en zeer corrupt te zijn, maar sommigen zijn juist zeer geordend en formeel. Louis Theroux dompelt zich onder in deze diffuse wereld.”

   http://www.gemistvoornmt.nl/a.aspx/501805800/0

   over deze magnificent live docu van Louis is verschrikkelijk veel te zeggen maar doe ik nu even niet, ontspannen absorberen en laten inzinken, vooral ook op het einde want daar krijgt hij een enorm belangrijk inzicht aangeraakt over het staatsbestel van z’n eigen zogenaamd ordelijk democratisch koninkrijk Engeland…

   http://www.encyclo.nl/begrip/staatsbestel

 2. Goed en mooi artikel Guido, complimenten! Wereldkarma wordt hier in een ander licht gezet door deze materie.
  Het wezen van alle leven is licht, de bouwstenen en de liefde het cement.
  Beide krachten zijn in wezen één onnoembare kracht, die zich in tijd en ruimte manifesteert.
  Die onnoembare kracht doordringt alles in de kosmos. Licht is het organiserend beginsel van materie.
  Ons lichaam is er volledig uit opgebouwd. Per seconde vernieuwen zich in ons lichaam ongeveer tien miljoen cellen. Dat gebeurt door de kracht van het licht.
  De nieuwe fysica dematerialiseert de materie. Een wereld die uit golven van puur licht bestaat, opent zich voor onze ogen. Om deze fysica toe te passen kunnen wij, mensen, woorden en frequenties hiervoor toepassen. Prachtig nietwaar?

 3. Dit is natuurlijk het entré van het enorme menu, niet waar beste Guido ! De manier en wijze waar op de mensheid nu leeft is 100% tegen natuurlijk, en zal op de lange duur en de planeet Aarde en de mensheid, die waarschijnlijk uniek zijn in het Universum, vernietigen. En natuurlijk de holocaust overlevenden zijn als altijd het meest getroffen, waarschijnlijk om dat zij deze zich herhalende holocausten zelf oproepen. De hier neer gezette stellingen over onze DNA streng zijn nog al discutable, volgens de specialisten op dit gebied, groet Jenne

 4. The Center for Jewish Genetic Diseases at The Mount Sinai Health System in New York City is the first center in the world devoted to the study of diseases that affect Ashkenazi Jews. Established in 1982, the Center has a twofold mission: 1) to improve the diagnosis, treatment, and counseling of patients and their families suffering from Jewish genetic diseases and 2) to conduct intensive research to combat these inherited diseases.

  http://icahn.mssm.edu/research/programs/jewish-genetics-disease-center

  1. De Aschkenazis hebben één van de hoogste cijfers van inbreeding of van volkeren op deze planeet, ook bij sommige stammen in Noord Africa was het de gewoonte om tussen neven en nichten te trouwen.
   De real Yews who came from north Africa and via Spain and Portugal to us, living in Europe now, have an compleet diverend DNA spectrum, and are an other kind of people.
   Het Egyptische fharao’s huis is ook door inbreeding verdwenen, vreemde lichamelijke afwijkingen, gepaard gaande met min of meer geestelijke invaliditeit, dit geld ook min of meer voor de Aschkenazis, wat in wezen helemaal geen Joden zijn.

  2. Wat is je punt Monika.. Pfff.. Waarom is een ashkanazi-mens minder of meer dan een ander, door oorlog getraumatiseerd mens..??!
   Jenne @4.1: we hebben het hier over de hele wieg van het ‘geclaimde Jodendom’, de Zionistische beweging, die niets anders voor staat, dan manipulatie, onderdrukking, uitbuiting en heerschappij over ‘anderen’.. Nogmaals: lees dit verhaal, maak het af en kleur de plaatjes..
   http://www.wanttoknow.nl/overige/mind-control/over-jodenhaat-en-zionisme/

  3. Guido, waarom zou ik jouw plaatjes kleuren, als ik die plaatjes niet eens herken als de mijne, lees het hele autenthieke Aschkenazi verhaal op VT to day, het hele Holocaust verhaal is een grote enigma voor ieder één, behalve voor een klein groepje die er zijn invloed en bestaan uit put.
   Ik heb de oorlog als klein jongetje zelf ondergaan, heb er de nodige trauma’s aan over gehouden, en ik weet zeker ik ben niet de enigste, ook kinderen van ouders die het nationaal socialisme aan hingen, de NSB dus, zijn ook slachtoffers van dit geweld, maar ik vind het artikel gezien de omstandigheden sterk en mooi, en niets dan lof voor jouw en je site, Jenne

  4. Monika, je zou dit centrem voor Yewish genetic deseases eerder verwachten in Israel, daar hebben ze ook het materiaal in de nodige geestelijke gestoorden gestichten en in de Knesset voor handen, maar ja Harvard university zijn meer dan 60% Joodse studenten, toch ook vreemd, voor de inwoners van de verenigde staten, maar ja er is wel meer vreemd op deze planeet, Jenne

  5. Guido, mijn punt is dat van de inleiding in het artikel
   `Studie naar genenverandering door overgeërfde trauma’s bij kinderen van overlevenden van de Holocaust´ nergens iets op de site van je bron staat. Wat ze doen is wat ik heb gekopieerd.
   Verder vind ik het zo oubollig om steeds weer met de holocaust en de nazi´s aan te komen. We zijn tig gruweldaden verder. Misschien iets ´gebruiken´ wat minder ver terug ligt? Ook uit respect voor het recht op rust. En ik vind je ´pffff´ compleet ongepast.

  6. Guido, altijd mensen in een hokjes plaatsen? Ook nog inhoudelijk iets op mijn reactie onder 4.5 te melden? Heb je iets tegen mij? Alsof ik een racist of antisemiet ben, kom op. Neem deel aan mijn leven en je weet beter. Hoe moet ik me nu aanmelden voor jullie bijeenkomst…heb er zo iig geen zin meer in. Het ga je goed.
   http://www.wanttoknow.nl/overige/mind-control/parijs-ook-daar-de-oefeningen-en-paspoorten/comment-page-2/#comments 27 november 2015 om 12:39

   Ja Jenne, de hypocrisie maakt een deel uit van onze samenleving tegenwoordig. Het lijkt me verstandig om het dna van de mensen in Palestina, Korea, Vietnam, Laos, Irak, Afghanistan, Syrië, Oekraïne, en van alle!! mensen die het slachtoffer zijn geworden van onnodige genocide in Europa onder niet-joden, eens te onderzoeken…en ook graag van de Aboriginals, native-Amerikas, Maori, Indonesiërs…
   Ja de hypocrisie viert hoogtij.

  7. Beste Monika wind je niet op, het is allemaal zo complex, kijk nu eens naar Duitsland de bevolking is tegen heel veel beslissingen genomen door de Duitse regering onder de leiding van Merkel, tegen over Turkije en de Oekraïne, ze gaat gewoon door, ze bliken niet te leren uit de historie 2 grote oorlogen zijn niet genoeg, ze weten heus wel waar ze op af sturen, maar vreemd ouwe vrienden Duitsland en Turkije vinden elkaar weer, het zelfde met de Oekraïne,
   wij de gewone mensen worden keer op keer bij de neus genomen, onze kinderen afgeslacht, nou ik heb er echt genoeg van, hier ook vandaag weer de mensen in Parijs met gas beschoten en zelfs gearresteerd, de republiek is van het volk en niet anders om, maar ze zitten vol trukjes, smerige viese trukjes, en wij laten het gebeuren, begin een beetje een hekel aan mezelf te krijgen, kletsen schrijven en toe kijken, tot wat zijn we verworden ?!

 5. Natuurlijk is het verschrikkelijk om zelf of via afstamming slachtoffer van de holocaust te zijn, maar wordt het niet eens de hoogste tijd ook andere heftig getraumatiseerden meer ruimte te geven.
  Palestijnen, oorlogsveteranen, kinderen van extreme ouders, … Wedden dat hele volksstammen in feite getraumatiseerd zijn.

  Ik krijg vaak de indruk dat iedere keer weer een grote bek hebben over je zieligheid blijkbaar loont. Een geniepige manier van terroriseren. Juck, holocaust.
  Je hebt ook van de vooroorlogse asocialen, noem ik ze. Die mogen voordringen omdat ze de oorlog hebben meegemaakt.

  Misschien is ‘gewoon’ een vriendelijk woord, een dankjewel, even niets hoeven, veel krachtiger. Een soort van dagelijkse soundhealing. In het bovenstaand artikel wetenschappelijk bewezen. :heart:

  1. En als het voor holocaust-slachtoffers geldt, zoals het aangehaalde onderzoek, dan geldt het toch ook voor andere oorlogsslachtoffers..?? Is daar onderzoek naar gedaan, wat we hier kunnen laten lezen/zien..? Niet zulke lange tenen ajb.. Elk oorlogsslachtoffer is er een teveel en nee, het is zéker geen wedstrijd.. Hoop ik..
   Als het érgens tijd voor is, is de wedstrijden áchter ons te laten..!!

  2. Het denken van de mens staat nog in de kinderschoenen. Het is allemaal zovele malen ingewikkelder als de menselijke hersentjes zich kunnen voorstellen. Gelukkig maar….

 6. Krachtig, prachtig artikel
  Toon Aard
  Kan je nagaan wat er gebeurd als we het w(oor)d, in zijn ware aard en oorspronkelijke BeTeKenIs gaan gebruiken. Dat is pas een echte gruwel voor onze NLP getrainde Schriftgeleerde machthebbers https://nl.wikipedia.org/wiki/Etymologie
  Het maakt ter gelijker tijd duidelijk waarop en waarom kinderen op school zwaar worden afgerekend op foutloze spelling en stijl. Manage Ment who ia managing y(ou)r Mind ?
  Zodoende er voor zorgdragend dat woorden veelal gekoppeld worden aan valse associaties en daarmee de mentale kracht van de gebruikers door eigen toedoen,”onjuist gebruik van het woord als instru-ment” effectief ondermijnen

  1. End Crisis, of te wel de crisis van isis.
   Taal en taal gebruik is een groot goed, de associaties die U oproept gelden voor alles, heb jaren lang taal vergelijkend onderzoek gedaan, prachtig om een taal door de tijd te zien evoluren, en zich aanpassen en vernieuwen, ja taal is belangrijk, en ook om het juist te gebruiken, groet Jenne

 7. Beste Guido, een mooi artikel en met dank voor het vele werk dat je ongetwijfeld hebt moeten doen om dit verhaal in goed Nederlands neer te zetten. Een kleine opmerking: in den beginne was het woord staat niet in het boek Genesis maar in het evangelie van Johannes.
  Voor Jaap: ooit gehoord van het ‘Oude Weten’? Oude mystici, evenals de moderne nieuwe mystici, weten en kennen heel veel meer dan de modern denkende mens.
  Evert W.

  1. Beste heer Wagenaar, Ben het met U eens dat het een mooi artikel is.

   Inderdaad heb ik redelijke kennis van het “Oude Weten” zoals U het noemt. Maar voor mij blijft ook dan feit dat “De Mens” gelukkig! niet al teveel weet.

   Het “Oude Weten” vooral vanuit de Oosterse filosofie en het ontmoeten van mensen die dit beoefenen. Voor mensen die zich hier eens op willen orienteren, is onderstaande boek een aardig begin:

   http://www.bol.com/nl/p/de-meesters-van-het-verre-oosten/1001004002601176/

 8. Ik werk met klankschalen en breng hun genezende geluiden via de huiskamer naar de lichamen die ze ontvangen. Onlangs begon ik, bij een ziek persoon, spontaan geluiden te maken die ongelooflijk pasten bij het geheel. Leuk net nu dit artikel te kunnen lezen hier omtrent, waarvoor dank :o)

 9. De biologie van het lichaam draagt geen trauma’s over! Dat doet het mentale lichaam wel. Door trauma’s van uit een oorlogsverleden bij ouders stopt de emotionele ontwikkeling bij het kind. Zo bestaat het dat generaties lang met een oorlogsverleden wordt geworsteld. Maar geloof mij niet…, want de beste leraar is zij/hij die zelf dat Zelf is geworden.

  1. Goed verhaal Boudewijn imo. Kijk eens naar de info die de ‘engel’ KRYON, via Lee Carroll heeft doorgegeven over ons DNA.. Het komt steeds meer in de buurt van wat de wetenschap, zoals hierboven beschreven, uitvindt. Of is het andersom.. 😉
   Het gaat om de niet-fysieke DNA-strengen, die in staat zijn om licht (=informatie) mee te dragen. En dus via de DNA-genen, weer door te geven.
   http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/je-veranderende-dna/

 10. Een mooi inzicht en een fijne erkenning. Als je dan daarbij stelt dat wij reïncarneren, zou het dat niet zo kunnen zijn dat ons DNA communiceert met de kosmos, ons levensdoel (verhaal, taak). Als de aarde 1 grote leerschool is, zou het fijn zijn deze gegevens op te slaan, daarvoor zouden wij ons DNA dan goed kunnen gebruiken. Echter als wij dan leren muteert (evolueert) ons DNA, Onvoorwaardelijk zuiver en ruin worden wij geboren en meegekregen DNA bezit dat gene wat wij willen leren. Ooit begonnen wij als micro-organisme en nu zijn wij mens, die steeds verder evolueert. Dit voelt voor mij wel als waarheid. Echter eens met Boudewijn, geloof in jezelf en creëer jou waarheid.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.