Advertentie

Een verandering in je hart verandert de wereld..!


x

Een Amerikaans instituut laat zien hoe mensen hun hart op een gezondere wijze kunnen laten kloppen. HeartMath bewijst dat gezondheid begint met liefde. Dat je liefde zelf kunt maken en daarmee stress kunt verdrijven. Het is een recept dat wereldwijd door meer dan 50.ooo mensen wordt gevolgd in zo’n 100 organisaties van bedrijven tot ziekenhuizen en scholen. Een recept dat de wereld verandert. Een verslag uit Californië..

x* * *

x
All you need is love’, zong John Lennon.
x
‘Helemaal waar!’,
volgens de meesten.

De enige vraag is dan: ‘Hoe creëer je deze liefde?’..!

x

x

x

Een verandering in je hart verandert alles

x© Jurriaan Kamp – ODE – juni 2005
© X

x

Op die vraag is een eigenlijk ontstellend eenvoudig antwoord gevonden in de dichte bossen rond Boulder Creek ten zuiden van San Francisco in Californië«. Sinds 1991 heeft het HeartMath instituut daar een grote hoeveelheid overtuigend wetenschappelijk bewijs geleverd dat het inderdaad mogelijk is om liefde te maken. HeartMath toont aan dat emoties veel sneller en krachtiger zijn dan gedachten.En dat als het om het menselijk lichaam gaat het hart veel belangrijker is dan de hersenen. Positief denken met je hersenen is weliswaar zinvol. Maar positief voelen vanuit je hart geeft een geweldige impuls aan de gezondheid en aan effectief en creatief functioneren.

Hartentroef!

Een korte herbeleving van een dierbare herinnering maakt het hartritme in luttele seconden gelijkmatiger waardoor de afscheiding van de gezonde hormonen toeneemt, die van schadelijke stresshormonen afneemt, het immuunsysteem opveert, de bloeddruk daalt… en gezondheid en concentratie toenemen.
Met een simpel recept dat bestaat uit een aantal oefeningen die iedereen op elke plaats in enkele minuten kan doen, op de details moet u nog even wachten, trekt HeartMath met succes ten strijde tegen de grootste bedreiging van gezondheid, geluk en vrede in deze wereld: stress.

Stress
Stress is de pest van onze tijd, een epidemie die woest om zich heen grijpt. Twintig jaar geleden luidde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) al de noodklok; sindsdien is het alleen maar erger geworden. Elke dag komen zoâ??n miljoen Amerikanen onaangekondigd niet op hun werk als gevolg van stress.
De Europese Unie schatte in 2000 dat de jaarlijkse kosten van stress, ziektekosten en verloren productieve uren, jaarlijks zo’n drie tot vier procent van het bruto nationaal product van de EU bedragen.

Stress is een van de belangrijkste oorzaken van de hoge bloeddruk waarmee een op de drie volwassen in Europa en Noord-Amerika kampt en die ten grondslag ligt aan vele ziekten. Stress ligt ook aan de basis van depressies en burn-outs. ‘Het goede nieuws is dat de negatieve gevolgen van stress effectief kunnen worden bestreden. Dat leidt ook tot betere prestaties. Het is voor elke organisatie dus een intelligente strategie om deze bron van kosten aan te pakken’, zegt Bruce Cryer, de directeur van HeartMath.

Dat inzicht is intussen doorgedrongen in vele bedrijven en instellingen. Managers gaan naar stress-seminars. Op hoofdkantoren worden yogalessen gegeven. En er zijn zelfs bedrijven die hun werknemers aanmoedigen vakantie te nemen. Maar erg effectief zijn zulke maatregelen niet zolang de organisatiecultuur doordrongen blijft van stress. Het opgeluchte gevoel van de yogales of van het weekeindje aan het strand gaat bij het eerste gesprek met een gefrustreerde collega bij de koffieautomaat vaak weer verloren.
Een succesvolle anti-stress-strategie biedt resultaat juist op het moment dat de stress wordt ervaren. En dat is het werk van HeartMath, dat intussen toonaangevende multinationals als Hewlett Packard, Shell, Unilever, Motorola en Boeing onder zijn klanten mag rekenen.

HeartMath werd in 1991 opgericht door Doc Lew Childre. Hij had naam verworven als adviseur van bedrijven en wetenschappelijke instellingen. Met de oprichting van HeartMath begon hij zijn missie om te bewijzen dat het hart, en niet de hersenen, het menselijk lichaam stuurt. Maar HeartMath is geen new age-verschijnsel.

Het menslijk hart is niet een of andere ‘machine’ die slechts bloed rondpompt.. Energetisch blijkt dit volledig in dit artikel te passen..! (‘Heart of Light’ van Daniel Holman)

Het is een onderzoeksinstituut dat in bijna vijftien jaar een grote stroom van wetenschappelijk onderzoek heeft gepubliceerd in gevestigde en gerespecteerde periodieken als de Harvard Business Review en de American Journal of Cardiology. Die publicaties ondersteunen het centrale streven van HeartMath om revolutionaire wetenschappelijke vondsten solide en kogelvrij te presenteren. Zoals Cryer zegt: ‘Het is geen geloof. Er is sprake van bewezen fysiologische reacties.’ Ofwel: opportunisme wordt binnen het initiatief angstvallig vermeden.

En dat is opmerkelijk omdat financiering en voortbestaan door de jaren heen voor lastige uitdagingen hebben gezorgd. De locatie van HeartMath is in overeenstemming met deze voorzichtige strategie. Het instituut is gevestigd in een verzameling houten barakken in Boulder Creek, een plaatsje dat vrijwel onvindbaar is te midden van de hoge bomen van oude Californische bossen. Stress en Boulder Creek hebben weinig met elkaar te maken, stel ik vast na een autorit door de stromende regen. Maar toch is de locatie van HeartMath niet zo gek gekozen. Een half uur verder begint een bekende brandhaard van de moderne pest: Silicon Valley.

Directeur research, Rollin McCraty, is in zijn kantoor, een simpele werkkamer met een groot raam dat uitzicht biedt op een beboste helling, bezig met een van de laatste vondsten van HeartMath: een computergestuurd experiment dat laat zien hoe het hart eerder reageert op externe prikkelingen dan de hersenen. HeartMath maakt gebruik van moderne biofeedback-systemen waarbij een vinger wordt aangesloten op een sensor die op een scherm laat zien hoe het hart zich gedraagt. Die feedback is geen voorwaarde voor het resultaat van de HeartMath-oefeningen, maar de weergave op een computerscherm maakt het wel veel makkelijker om kritische geesten van het gunstige effect van positieve gevoelens te overtuigen.

Wie liefde ervaart, voelt zich niet alleen blij en gelukkig, maar produceert ook meer hormonen die o.a. veroudering, Alzheimer, geheugenverlies, diabetes, depressie en vermoeidheid tegengaan.
Tegenwoordig wordt dit hormoon (DHEA) in pillen verkocht in drogisterijen en natuurvoedingswinkels.

Het meten van innerlijke gemoedstoestanden met behulp van moderne instrumenten is op zich niet nieuw. Zo is bijvoorbeeld vastgesteld met behulp van het elektro-encefalogram (EEG) dat mediterende yogi’s heel andere hersengolven produceren dan, zeg maar, aandelenhandelaren op Wall Street. Maar de hartgestuurde methodiek van HeartMath reikt veel verder dan ontspanning door meditatie. McCraty: ‘Meditatie is er meestal op gericht om je bewust los te maken van de werkelijkheid om je heen. Dat heeft heel andere fysieke gevolgen dan onze benadering die erop is gericht om actief positieve energie toe te voegen aan een bepaalde situatie.’

Alex Grey, de artiest die de uitstraling van het hart als ‘holy fire’, heilig vuur, ziet.

HartRitmeVariatie
Om de reactie van het hart op gebeurtenissen te meten, maakt HeartMath, aldus McCraty, gebruik van een relatief nieuw begrip dat thans in het centrum van de belangstelling van de moderne geneeskunde staat als een indicator voor een gezond functionerend lichaam: hartritmevariatie (HRV). Onderzoek van dr Andrew Armour van de Dalhouse universiteit in Halifax in Canada wees zo’n tien jaar geleden uit dat het hart over een eigen neuraal (zenuw) netwerk beschikt.

HRV, het ritme van de perioden tussen twee hartslagen, speelt daarin een centrale rol. Via dat hartritme blijkt het hart signalen door te geven aan de hersenen en aan het hormonale systeem. Het maakt niet zozeer uit hoeveel slagen een hart per minuut maakt, juist het ritme van de hartslag is bepalend. Childre en McCraty hebben ontdekt dat bepaalde patronen van het hartritme corresponderen met een bepaalde emotionele gesteldheid. McCraty: ‘Met elke hartslag wordt informatie geleverd die onze emoties, onze fysieke gezondheid en de kwaliteit van ons leven beinvloedt.’
Zo leiden gevoelens van compassie, liefde, zorg en waardering tot een rustig glooiend coherent hartritme, terwijl gevoelens van boosheid, frustratie, angst en onveiligheid een hoekig en grillig incoherent beeld opleveren. Maar dit is meer dan een statistisch verschil. Onderzoek van HeartMath laat zien dat een ander hartritme leidt tot andere chemische en electrische reacties in het lichaam.

Simpelweg: wie liefde ervaart, voelt zich niet alleen blij en gelukkig, maar produceert bijvoorbeeld ook meer van DHEA, het hormoon dat onder meer veroudering, Alzheimer, geheugenverlies, diabetes, depressie en vermoeidheid tegengaat, en dat tegenwoordig in pillen veel wordt verkocht in drogisterijen en natuurvoedingswinkels. Tegelijkertijd vermindert de productie van schadelijke stresshormonen, zoals cortisol. Een liefdevol lichaam neemt minder cholesterol op waardoor de aderen minder dichtslibben en het produceert meer immunoglobuline A, een belangrijke indicator van de staat van het immuunsysteem. V

erder daalt de bloeddruk. McCraty: ‘Er bestaat een duidelijk verband tussen ziektekosten en het bloeddrukniveau. Als de bloeddruk daalt, daalt het aantal artsenbezoeken…’ En dus concludeert HeartMath dat liefde een fysieke staat is: positieve gevoelens zoals liefde, produceren gezondheid. Het omgekeerde gaat ook op. Iemand die boos is, produceert juist minder DHEA en meer cortisol. Enzovoorts. De slogan van HeartMath ‘a change of heart changes everything’, (een verandering in je hart verandert alles), biedt een treffende samenvatting.

Maar hoe verander je je hart ?
Dat, zo blijkt uit het onderzoek van HeartMath, is veel simpeler dan het lijkt. McCraty: ‘Als je bewust je aandacht verlegt naar een positieve emotie, zoals waardering of erkenning, of als je je gedachten laat teruggaan naar een dierbare herinnering, verandert je hartritme onmiddellijk.’ Dat verschijnel doet cursisten van HeartMath, zo’n 25 duizend mensen per jaar afkomstig van bedrijven, ziekenhuizen, scholen en andere organisaties, steeds weer versteld staan. Aanvankelijk beschikte HeartMath alleen over eigen apparatuur waarmee de ontwikkeling van het hartritme kon worden getoond.
Het instituut biedt ook een doe-het-zelf-variant aan: de ‘Freeze Framer’, een programma inclusief sensor dat iedereen thuis op de computer kan aansluiten en waarvan HeartMath tot dusver zo’n 20 duizend exemplaren verkocht.

Als ik thuis Freeze Framer voor het eerst opstart en de sensor aan mijn vinger koppel, verschijnt er een grillig patroon op mijn computerscherm. Mijn hartritme vertoont wilde pieken, of in de vakterm van HeartMath, een incoherent patroon. Vervolgens doe ik de voorgeschreven oefening. Ik verleg mijn aandacht naar de streek rond mijn hart, ik visualiseer dat ik adem haal door mijn hart en uitblaas door mijn solar plexus (het energiepunt onder het borstbeen, boven de navel). Ik breng een lief moment met mijn dochter in herinnering. Ik voel de warmte van ons contact op dat moment… en ik zie de grafiek op mijn computerscherm veranderen. Zo snel..!

Zo effectief is de oefening die nu misschien een paar minuten aan de gang is. De grillige pieken veranderen in glooiende bergen op mijn scherm. Mijn incoherente hartritme synchroniseert in een coherent ritme. En wat ik niet aan de lijn van de grafiek kan zien, maar wel weet, uit het onderzoek van HeartMath, is dat mijn lichaam nu gezond en heilzaam functioneert.

´Alchemie of the Heart´ (Jhadten Jewall)

Het onderzoek is overtuigend.
Een groep managers van Motorola volgde een workshop van Heartmath en werd vervolgens na zes maanden op de resultaten van de dagelijkse oefeningen getest. Een kwart van de managers had bij de aanvang van het project een te hoge bloeddruk. Na zes maanden viel de bloeddruk van allen binnen de gewenste marges. De gemiddelde bloeddruk was gedaald van 147/89 naar 128/80. Ter vergelijking: zo’n verlaging komt overeen met meer dan tien kilo afvallen…!!

Een recent onderzoek onder werknemers van Unilever laat zien dat de productie van het gunstige hormoon DHEA na zes maanden gemiddeld met vijftig procent was toegenomen en na negen maanden zelfs met negentig procent. De oefeningen hebben ook effect in het geval van chronische ziekten. Diabetes-patiënten die wekelijks in totaal een uur oefeningen van HeartMath deden, scoorden bijvoorbeeld na zes maanden significant beter op een aantal voor hun gezondheid cruciale aspecten. Een ander onderzoek van HeartMath geeft aan dat de besparingen aan de kosten van gezondheidszorg en ziekteverzuim kunnen oplopen tot 700 dollar per werknemer per jaar. Voor een bedrijf met duizend werknemers zou dat dus een kostenbesparing van US$ 700.000 per jaar betekenen.

Het gemak van de oefeningen is misschien wel het meest veelbelovende van de HeartMath-therapie. Bruce Cryer: ‘De tijdsdruk neemt voortdurend toe. Hoe goed het ook voor hen is, mensen nemen de tijd niet om dagelijks in hun gezondheid te investeren. Een oefening mag geen tijd kosten, maar moet wel resultaat opleveren. Dat is de kracht van onze aanpak. Je kunt de oefeningen in vijf minuten leren en je boekt al resultaten als je ze een paar keer per dag gedurende dertig seconden doet. Als je bijvoorbeeld over de gang naar je volgende vergadering loopt. Of als je je computer opstart. Of als je voor een rood licht staat. Op die manier kan iedereen de oefeningen in zijn of haar dagelijkse schema integreren, zonder dat je je leven drastisch hoeft te veranderen.’

Vooral ook het regelmatig gebruik van het Freeze Framer-programma helpt om stresspatronen te gaan herkennen. Je verwerft inzicht in je eigen gedrag. Wat dat betreft, werkt de Freeze Framer als een thermometer: op een gegeven moment hoef je de temperatuur niet meer op te nemen om te weten dat je koorts hebt. En daardoor wordt het steeds makkelijker om de ervaring van stress snel te corrigeren. Cryer zegt: ‘Het doel van HeartMath is niet om stress te elimineren. Het doel is dat je leert herkennen welke omstandigheden stress creëren zodat je je reactie op die situaties kunt veranderen. HeartMath helpt je om, als je op de snelweg wordt afgesneden, niet te vloeken, maar anders te reageren met als belangrijkste gevolg dat er in je lichaam geen schadelijke stresshormonen vrijkomen.’

Het antwoord op stress en stress-gerelateerde ziekten?
Is HeartMath het enige effectieve antwoord op stress? Er is natuurlijk veel meer. Iedere strandwandeling is nuttig. Hetzelfde geldt voor een mooi concert. En voor ervaringen van vriendschap en liefde. Er zijn ook andere initiatieven die een vergelijkbare focus hebben. In Ode plaatsten wij eerder een artikel over het werk van de Italiaan Amedeo Maffei (Ode 47, juni 2002) en over het computerspel Wild Divine.

Ook die initiatieven richtten zich op de synchronisatie van hart- en hersenritmen om daarmee gunstige biochemische en elektrische processen in het lichaam te stimuleren. De kracht van HeartMath ligt echter in het geleverde overtuigende bewijs en in de eenvoud van de aanbevolen oefeningen. En laat dat nou precies aansluiten bij de tijdnood die de gestresste doelgroep voortdurend ervaart …!

Jouw eigen gezondheid is het begin van de gezondheid van je omgeving.

Anders gezegd: de verandering van de wereld begint bij jezelf.

Minder stress en meer gezondheid is vanzelfsprekend al een voldoende aanbeveling om de therapie van HeartMath te volgen. Maar er is meer: onderzoek toont aan dat het elektromagnetisch veld van het hart van iemand tussen één en twee meter van zijn of haar lichaam kan worden gemeten. HeartMath heeft ontdekt dat een coherent hartritme van iemand een aantoonbaar positief effect heeft op een ander in zijn of haar nabije omgeving (waarbij het tegenovergestelde overigens ook waar is).

Ofwel: als jouw eigen hartritme coherent is, neemt de kans toe dat ook jouw omgeving zich coherent zal gedragen. Ofwel: jouw eigen gezondheid is het begin van de gezondheid van je omgeving. Ofwel: de verandering van de wereld begint bij jezelf.

Cryer: ‘Veel mensen voelen zich machteloos. Klimaatverandering. Armoede. Oorlog. Er zijn zoveel misstanden. Waar begin je als individu? Maar het is belangrijk om te weten dat jíj aantoonbaar een positief effect op de wereld kunt hebben. We kunnen de wereld veranderen, met een mens tegelijk.’

Die bevlogenheid schuilt achter al het degelijke onderzoek van HeartMath. Die visie verklaart ook waarom het instituut nooit voor snelle kansen koos, maar prefereerde om gestaag bewijs op te bouwen. Cryer tot besluit: ‘Het is onze missie om de wereld te helpen veranderen. Aan de meeste problemen van onze wereld ligt een gebrek aan emotioneel management ten grondslag. De meeste organisaties en overheden zijn behoorlijk dysfunctioneel. Die dysfunctionaliteit schaadt de planeet elke dag. Wij bieden instrumenten die nodig zijn om grote uitdagingen en problemen het hoofd te bieden en misstanden te bestrijden.’ Die instrumenten helpen het hart om liefde te maken. All you need is love, zong John Lennon. Zo simpel is het.

Meer informatie:

Nederland: Heartmathbenelux.com
Verenigde Staten: HeartMath, +1 (831) 338-8700 Heartmath.com.

23 gedachten over “Een verandering in je hart verandert de wereld..!

 1. Ik vondt dit een mooie bijdrage van Ronna Herman
  Love and Light Mira

  Beloved masters, as you move forward on the path of en-Lighten-ment, and you come to a better understanding of cosmic law and the workings of the universe, we welcome the opportunity to occasionally give you a better understanding of some of the concepts of Creation and the complexity of the physical vessel. Therefore, we would like to give you an in-depth explanation of the composition of the Etheric Body and its importance in the process of ascension. The Etheric Body or Etheric Web, which is much finer in substance than the earthly body, refers to the invisible counterpart of the physical body. The Etheric Body is composed of the physical aura, which conveys your physical state of health via various colors and the distortions, or lack thereof, within the Etheric Web pattern. The emotions of pain, suffering and resentment are thought forms which are keeping you from embracing and becoming the Bearer of Light you were meant to be. The auric field is the invisible electromagnetic force field that surrounds the physical body, and it magnifies energy to you and radiates vibrational frequency patterns from you.

  The aura of the mental body within the Etheric Web is almost non-existent in those who are trapped in the restrictions of the third and lower fourth dimensions because they see the world and events through a filter of illusion created by their past beliefs, thoughts and actions.

  When existing in a third- / fourth-dimensional environment, the dominating force within the emotional body is the astral plane. Therefore, a vast majority of people are under the influence of their base personality and the ego desire body, which is composed of unfulfilled yearnings from the past, as well as emotional imbalances and feelings of being unworthy and/or unloved. One of the most dramatic phases of the ascension process is moving through the distortions of the emotional mass-consciousness belief system into the stability, freshness and harmony of the higher dimensions. of illusion created by their past beliefs, thoughts and actions.

  When existing in a third- / fourth-dimensional environment, the dominating force within the emotional body is the astral plane. Therefore, a vast majority of people are under the influence of their base personality and the ego desire body, which is composed of unfulfilled yearnings from the past, as well as emotional imbalances and feelings of being unworthy and/or unloved. One of the most dramatic phases of the ascension process is moving through the distortions of the emotional mass-consciousness belief system into the stability, freshness and harmony of the higher dimensions.

  Never forget, fear takes away your power. The general mass-consciousness belief system is powered by negative, hostile thinking and a resistance to new concepts and change. The majority of the masses are frozen in a reality of pain and suffering, but are unwilling to entertain new expansive ideas, which would relieve them from their self-imposed prison of limitation.

  It is vitally important that you stay firmly grounded and balanced within the accepted range of duality while functioning within the reality of the third dimension. You must also strive to establish emotional harmony and serenity within the illusionary world of the fourth dimension as you seek wisdom and endeavor to become acclimated to the mental plane of the lower fifth dimension. You must be ever alert for the whispers of your Soul and Higher Self. It is also important that you understand that you do not have just one Higher Self, but many fragments/Sparks of your Higher Self scattered throughout the universe.

  The ascension process entails the gradual integration and assimilation of the next higher-dimensional frequency facet of your Higher Self. You are in the process of expanding your Light and your consciousness. Your transformation into Self-mastery, as well as the ascension process, will be greatly accelerated once you have expanded your personal lifeline of Light–an etheric tube of Light– which is your core connection to your Divine I AM Presence. You are also in the process of reestablishing your connection to the River of Life via your personal Antakarana (Rainbow Bridge of Light), which contains the Creator Essence called Adamantine Particles. Over the many past ages, humanity has diminished the connection to the River of Life/Light so that, in most people, it has become only a small trickle.

  Each of you has a sphere of radiance that is produced by the vibrational patterns of your auric field and your Soul Song. Ascension means bringing the total bodily chakra system into balance, which will facilitate the clearing, refining and balancing of the Etheric Body / auric field. Your goal is to return your Etheric Body and auric field to its perfect Divine Blueprint, which is the human blueprint for your original bodily form called the Adam/Eve Kadmon Light Body. We observe you via the bands of color within your multiple body system, physical, mental, emotional and etheric, which have been created by your thoughts, actions and deeds throughout your many lifetimes down through the ages.

  Your Energetic Signature is composed of the vibrational frequency patterns you emit day-by-day via your thoughts, actions and deeds. Your Energetic Signature can vary greatly when you are functioning within a third-/fourth-dimensional environment. However, as you progress along the path of en-Lighten-ment, your Energetic Signature gradually becomes more harmonious and melodious and eventually becomes a part of your permanent Soul Song. Your Soul advancement is monitored by the frequencies of your Soul Song and not by your daily actions.

  Your Soul Song is composed of mid-fourth and higher dimensional vibrational patterns of unconditional love, wisdom, balance and harmony. As a Self-master, your Energetic Signature and your Soul Song will merge into a Celestial Mandala of sound and color, by which you will be identified in the higher Realms. You are recognized by the brilliance of your inner Light. The more Light Essence you incorporate into your physical vessel, the more brilliantly your aura will glow.

  The Holy Spirit or your Higher Mental Self is the discerning higher intelligence which monitors and regulates the Light infusions, and the gifts of Spirit that are allotted to you according to your level of spiritual awareness and your present needs. Special dispensations are also monitored and dispersed by your Holy Mental Self which is the intermediary between you and your I AM Presence / God Self.

  Meditation helps to discipline the lower mind and the ego so that you can attune consciously to the musings of your higher mind. It takes patience and discipline to stop the mind chatter that is the norm for those closed off from their higher consciousness. We encourage you to practice active and passive meditation. A decree or affirmation is a prayer with power. It should be a concise, positive affirmation expressed with confidence, and the assurance that it will be manifested in the proper form at the appropriate time. If the affirmation is sent forth with loving intent for the greatest good, you are aligning your will with that of your Higher Self; and universal law will assure that your cocreator thoughts and aspirations will be combined with those by others of like mind. Thus, they will be increased in strength and power. Silent meditation is listening for an answer from your Higher Self, your guardian angel or the Holy Spirit.

  Remember, one person who is centered within their Sacred Heart and Sacred Mind can convey cosmic truths and inspired thoughts to millions of people while the loving vibrations of their auric field blesses everyone with whom they come in contact.

  Serenity and joy are qualities of the Soul. Intelligent love results when the Soul becomes the dominating force within and the ego personality has been brought under control. When you successfully dissolve the membranes of Light guarding the entrance to your Sacred Mind, you gain access to your personal storehouse of Divine Wisdom.

  Allow us to give you a recap of a few of the many symptoms of ascension which you, the initiates on the Path, are experiencing at this time.

  *

  You find yourself withdrawing from social activities and events that were pleasurable in the past. Loud noises, crowds and boisterous activities disturb you, and you yearn for seclusion and perhaps, the serenity of nature. As your vibrational frequencies lift and become more harmonious, you will disengage from interaction with people, events and places that emit lower discordant frequencies. Also, gradually, you will have less and less in common with certain friends and relatives, especially those who are negative, judgmental and unkind to others.
  *

  You may have intense bursts of energy whereby you can hardly stay still, and sometimes you may feel so light inside that you barely feel your bodily form. At other times, you may feel so weighed down that you are almost sinking into the ground, and you may experience extreme fatigue. Your bodily form is going through an intense metamorphosis at an etheric and cellular level, and some of the transformational symptoms are not pleasant–especially for those who are existing in an older or somewhat debilitated bodily form.
  *

  As the Kundalini (Sacred Fire) begins to rise up your spinal column (the etheric tube of Light), you may experience times of intense inner heat, while your exterior body feels cold and even clammy. That is the reason why, initially, it is best to strive for a gradual release of the Kundalini Fire stored within the Root chakra at the base of the spine so that you may slowly integrate the higher frequencies of God Light. Faster and more is not necessarily better when you are in the midst of the transformational process of ascension.
  *

  For those in the early stages of the process, the integration of refined Light frequencies experience will not be overly dramatic. However, for those Star Seed who are well on their way within the ascension process and who have agreed to be World Servers, clearing the path for others, it can be a formidable and ongoing process as they integrate higher and higher frequencies of Light to share with others.
  *

  You may feel as though you are on an emotional roller coaster as you experience many emotional ups and downs. You are tapping into and releasing much impacted energy/discordant frequency patterns from a deep cellular level, and it is important to allow these feelings to come to the surface so they can be transmuted into refined Light substance. It is important that you learn to become an observer of what is occurring, and objectively view, process and rectify with loving patience and understanding that which is being revealed to you.
  *

  Your eating habits may change drastically. Whatever you choose to eat, follow your inner guidance and monitor how your body feels after you have ingested anything. Your Body Elemental or inner body intelligence is awakening, and if you will pay attention, it will direct you to the proper food and diet. Always remember, moderation in all things is the key.
  *

  You may have many strange aches and pains, for which there is no definitive diagnosis. There are many minor chakra and meridian points within the physical body. As the higher frequencies of Light try to flow throughout the body, they can meet resistance at these critical junctures which can cause discomfort. One of the most common areas of distress is in the area of the spinal column of the upper back, between the shoulder blades.
  *

  You may feel as though you are losing your mind or at least your memory. There are multi-dimensional levels within the brain, so as you lift your frequency patterns, the lower levels of the brain will gradually be refined. Therefore, you will no longer need or be able to access much of your negative past history as well as much of the trivia you have stored there. You will be gaining access to the higher levels of the brain where your Sacred Mind dwells. The unification between the Sacred Mind and the Sacred Heart is an integral part of the ascension process.

  Beloveds, you must admit, it is an exhilarating time to be in the physical vessel, and yet your physical vessel is struggling to keep up with the ever-increasing frequencies that you are integrating moment-by-moment and day-by-day. Many of you who have not suffered colds, the flu or intestinal disturbances for many years are now experiencing these debilitating symptoms, and some of you ask, “What am I doing wrong?” You are not doing anything wrong, my brave friends; it is what you are doing right that is causing some of these uncomfortable bouts of bodily distress. We acknowledge the fact that these occurrences are not pleasant to experience. However, we wish to give you another facet of truth to ponder on. Again, many of you who are deeply emerged in the transformation/ascension process are experiencing these uncomfortable symptoms as a way to quickly transmute the old negative energies within your physical vessel. You could call it a transmutation or baptism by fire, a burning/releasing of old frequency patterns to allow the higher, more refined crystalline cells of consciousness to infiltrate and take dominion within. Not all viruses are bad, nor are all the uncomfortable symptoms you are experiencing. See them as a means to an end and serving a higher purpose. These things, too, will pass, dear ones.

  We ask you to nurture yourselves, to pay attention as never before to your physical vessels and the signals or messages your wise body Elemental projects to you. How will you enjoy the beautiful world of love, joy and abundance you are creating if your precious physical vessel is not vibrant and healthy?

  Join us in your Pyramid of Light, beloveds, and let us assist you to move through the process with ease, grace and great joy. May the radiance of our Father/Mother God pour down upon you and fill you with the Light of Life Everlasting. Know that we are ever near to guide and protect you.

  I AM Archangel Michael.

  1. Fantastisch. Vele herkenningspunten.
   Pijn, irritaties, emoties, allemaal transformeren naar licht en liefde, onze ware bron.

 2. We zijn liefde in oorsprong.
  Onze aandacht richten op een liefdevolle gebeurtenis brengt ons indirect naar onszelf.

  Wanneer we dus diep van binnen herkennen liefde te zijn, dan beoefenen we dit principe dus eigenlijk voortdurend.
  Dit heeft dan ook een zeer goede uitwerking.

  Pure liefde, het denken voorbij.

  Mooi artikel.

 3. Ter info: ik beschrijf Heart Coherence en afstemming van allerlei fysiologische cycli (lees frequenties en dus RITMES die je kunt ‘entrainen’ met andere dominante ritmes en frequenties en intentie!) zoals bloeddruk, hartslag, hersengolf activiteit (die dus ‘coherenter’ wordt, meer samenhang en dit maakt optimale communicatie mogelijk!) in mijn boek Blauwdruk. Er is ook een speciaal hoofdstuk over resonatie en entrainment (twee centrale begrippen binnen soundhealing, maar ook bij hartcoherentie!).

  Nog veel leuker: ik heb een zeer interessant gesprek gehad met zowel Dan Winter als Glen Rein (beiden zo,n beetje de start van hartcoherentie onderzoek en Heartmath) en hoop binnenkort Rollin McCraty van Heartmath te interviewen.

  De radio-gesprekken (absolute aanraders als je geïnteresseerd bent in non-lokaliteit, DNA en werken met DNA, hartcoherentie, fractaliteit, rol van gevoelens en emoties zelfs buiten het lichaam, etc!)zijn na aanmelding online te beluisteren zo vaak je maar wilt, via:

  http://www.healingsoundmovement.com/radio.html

  1. Mogelijk ook interessant om eens kennis van te nemen: een ander onderzoeksgebied wat ‘psycho-neuroimmunolgie’ heet (PNI). Veel aantoonbaar bewijs (heb er tijdens mijn studie een speciaal literatuurstudie over gemaakt) dat laat zien dat zaken als (auto)suggestie, bio-feedback, conditioneringen, hypnose, gedachten, overtuigingen, verwachtingen, visualisaties, …allemaal een positief effect kunnen hebben. Een statistisch significant meetbaar effect op bijv. allemaal relevante immuunsysteem parameters!

   Denk aan zelfheling, zelfgenezend vermogen, placebo, nocebo, intenties, law of attraction, visualisaties, affirmaties?

   Bottom line is dit: mind over ‘matter’ (of mind into matter), de ‘geest’ (bewustzijn , gedachten, emoties, intenties!) kan de fysiologie en vele relevante systemen in ons lichaam ‘op afstand’ beïnvloeden, puur door overtuiging en geloof. De wetenschap van geloof, het geloof van de wetenschap…

  1. Prachtig. Voor mij is rijkdom dat mensen om mij heen ook op z’n minst te eten hebben en een dak boven hun hoofd. Hier is dat normaal, zie de olympische spelen met al hun grootheidswaanzin. Het is nep, eng ook ergens. Dit filmpje is echt, zo zouden wij mensen moeten zijn. Delen geeft veel meer voldoening dan nemen.

  2. JaNee 🙂 mooi clipje…niet alleen het eten is belangrijk, maar ook de liefde naar een medemens….hoe waar dat is.

 4. Ik denk dat “leven vanuit het hart” en “hartcoherentie” op dit moment de allerbelangrijkste missie is voor ons als mensheid. Willen we de wereld naar een hoger en zuiverder plan brengen, dan is dit de sleutel. Niet het zweverige wegmediteren van gevoelens, maar volledig aanwezig blijven in je hart en alles wat er is ervaren zoals het is.

  1. Helemaal mee eens hoor, maar zweverig wegmediteren van gevoelens !?
   Dat kan volgens mij niet eens.
   Onderdrukken wel; door als een kip zonder kop maar door te gaan, zonder te willen opmerken Dat Wat Is. Juist door (zweverige!?) meditatie kom je bij jouw Zijn en dus juist dichter bij je gevoelens, lijkt mij.

 5. Een verandering in je hart verandert de wereld…Het zou mooi zijn als mensen daar meer naar zouden handelen…

  Overigens heb ik in 2011 meerdere HealingSoundMovemenet radio-specials gedaan over dit onderwerp, o.a. met Glen Rein, Dan Winter, Len Horowitz, maar ook Howard Martin (van HearthMath). Meer info hierover ook in mijn boek Blauwdruk (via mij direct verkrijgbaar)

  1. @John, leuk verhaal en ik begrijp dat je het probeert samen te vatten in een boek. Maar volgens mij is voor het Leven vanuit je Hart geen Blauwdruk (letterlijk: plan van uitvoering) te krijgen!

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Blauwdruk

   Ik ben normaliter niet zo van de tegeltjes wijsheden, maar voor deze keer kan ik het niet laten:

   ” Van het Concert des Levens krijgt niemand een Program!”

   Ik had 25-30 jaar geleden een 3-tal hele goede vrienden, waarmee ik/wij Lief en Leed deelde(n). Geweldige tijd met die mannen beleefd! De eerste overleed op 33 jarige leeftijd aan kanker, de 2e overleed 6 jaar geleden aan kanker en de laatste overleed afgelopen week op 47 jarige leeftijd aan een hartstilstand.
   Nadat de eerste vriend overleed kon/wilde ik niet bij mijn ” gevoel” komen, waardoor ik nog meer van mij zelf vervreemd raakte als ik al was, waardoor ik uiteindelijk in een geweldige burnt-out terecht kwam.
   De 2e vriend (was de schoonvader van de 1e) ving mij geweldig op en was als een 2e vader voor mij (bij een emotioneel afwezige eigen vader). Hij was er altijd voor mij. Ik kan me niet herinneren dat we ooit een keer woorden hebben gehad, wat er ook gebeurde. We voelden elkaar haarscherp aan. Op de morgen van zijn dood, voelde ik zelfs dat hij dood was gegaan en dat bleek ook zo te zijn. Nadat zijn dochter belde, ging ik naar het landgoed bij ons dorp en ging een heel eind lopen en ” mediteren” en op eens bij een bosrand zag ik een edelhert in een prachtige wei, helemaal vol met gele paardenbloemen. Ik bleef staan om hem te observeren en i.pv. dat het beest schichtig werd en wegliep, kwam het naaar me toe lopen en bleef aan de overzijde van de sloot staan en keek me meer dan 10 minuten recht in de ogen. Toen liep het heel rustig weg. Ik had daarvoor nog nooit een edelhert op ons landgoed gezien en daarna ook nooit meer. Onbeschrijvelijk wat dat voor gevoel bij mij losmaakte!

   De 3e vriend en ik trokken daarna nog meer met elkaar op. Hij weigerde echter om naar binnen te gaan, naar zijn eigen gevoel. Hij werd steeds drukker en drukker en liep van het ene project in het andere. Hij begon aan heel veel zaken, maar maakte niets af. En steeds weer probeerde hij mij daar in mee te krijgen, in die projecten, in die enorme drukte! We waren de laatste jaren elkaar een beetje ontgroeid. Ik kon hem bijna niet meer om me heen vedragen, zo druk was. Hij was alleen maar bezig met de buitenwereld (zaken, vriendinnetjes) en ging steeds verder van zijn eigen ” gevoel” af.
   Nu is hij vorige week woensdag ook overleden. Ik heb afgelopen zondag afscheid van hem genomen in de aula bij ons in het dorp.

   De eerste 2 vrienden heb ik zelf ten grave mogen dragen, wat ik een geweldige eer vond om te doen. Echter, bij hem ben ik niet op zijn crematie geweest. Ik vond het goed zo, zeker nadat ik merkte dat zijn vrouw het niet op prijs stelde dat ik over die geweldige tijd met hem en die 2 andere vrienden e.e.a wilde vertellen! Zijn wereld en ook die van zijn vrouw waren niet meer de mijne. Hij was verblind geraakt door de in mijn visie ” onechte” wereld met ” onechte” mensen, waarin status en uiterlijke zaken belangrijker zijn dan wie je ten diepste bent!

  2. @ Dick: allereerst gecondoleerd…

   Mooie woorden…Ik denk overigens dat die blauwdruk er vaak wel is, maar de uitvoering, die laat soms te wensen over. En misschien is het leven wel die zoektocht naar het antwoord op die vraag wie je nu eindelijk echt bent.

   “Van het Concert de Levens krijg je alleen maar het Hologram”, misschien zoiets. De manifestatie en ontvouwing, daarvoor zijn wij zelf verantwoordelijk…

  3. Dank je, John, je hebt een belangrijk punt…. het gaat er om om onze eigen verantwoordelijkheid te nemen teneinde de Hologram van ons Leven te Manifesteren en te Ontvouwen

   ” Wat is Verdriet?
   Is het een Vijand of een Vriend?
   Kom laten we gaan Dansen”

   http://www.youtube.com/watch?v=h8sk51QPzCA

  4. @Dick: je hebt me tot tranen toe bewogen Dick. Dankjewel voor het delen van dit stuk uit jouw leven.

 6. Op het HeartMath Institute bleek dat ademhalingstechnieken en het oproepen van de positieve emoties bij dierbare herinneringen een coherent hartritme bevorderen. Men deed onderzoek naar een aantal methodieken en selecteerde een aantal die buitengewoon krachtig bleken.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.