Advertentie

Extinction Rebellion? VOLLEDIGE FARCE..!!


x

x

Extinction Rebellion? VOLLEDIGE FARCE..!!

2019 © WantToKnow.nl/be

x

Wie zitten er achter de organisatie ‘Extinction Rebellion’? Wat is de zelfgeclaimde ‘Fourth industrial revolution’, de vierde industriële revolutie? Wat zijn de doelstellingen van de mensen achter deze organisatie die plotseling wereldwijd tevoorschijn komt..!? Wat is in hun ogen ‘klimaat noodzaak’ en ‘duurzame ontwikkeling’ En belangrijker wellicht nog: ‘Hoe is de 5G-ontwikkeling gekoppeld aan dit fenomeen van ‘Extinction Rebellion’.. Kijk nar deze onvolprezen video, die we voor je vertaalden en als transcript onder de video plaatsen.

Ga er gewoon even voor zitten en zie hoe geraffineerd jonge mensen wereldwijd worden betoverd, door hun streven naar een duurzame wereld, te kidnappen en te misbruiken..!! Veel van de bronnen die gebruikt worden in deze video, kun je zelf bezoeken om het verhaal te staven..!

– TRANSCRIPT –

Dr. Gayle Bradbrook (klik voor Wikipedia-link)

In deze video ga ik diepgaand onderzoeken wie er achter ‘Extinction Rebellion’ zitten en naar links met de telecommunicatie-industrie en 5G. Het materiaal in deze video is goed onderzocht en ik ga gewoon delen wat er al in het publieke domein te vinden is.. Afkomstig van personen die al enkele jaren betrokken zijn bij milieuactivisme en persoonlijk bekend zijn met mensen in de ‘Extinction Rebellion’-beweging.. De auteurs hebben daarmee al enige tijd het gevoel dat de groepen die deel uitmaken van de klimaat activistische bewegingen, worden afgeleid van positieve en effectieve milieuacties. 

Er worden in plaats daarvan, in de richting geduwd van een beperkt aantal doelen, die gekoppeld zijn aan commerciële belangen. Om een organisatie of entiteit te begrijpen, moet men eerst tot een begrip van de mensen achter de organisatie, de oprichters komen:

Dr. Gayle Bradbrook en Julie en Roger Hallam lijken
de twee belangrijkste aanstichters van
de ‘Extinction Rebellion’ beweging te zijn.

‘Extinction Rebellion’ heeft niet alleen op sociale media, maar ook op het BBC-nieuws en in ‘The Guardian’ veel publiciteit gescoord. De beweging lanceerde zichzelf zeer openlijk op 12 november 2018, met activisten die zich aan de deuren van de kantoren van het Department of Energy in Londen vastplakten. En graffity-slogans op de ramen spoten. En meer recentelijk, in april 2019, toen ze gebieden in Londen sloten, een actie die bedrijven miljoenen ponden kostte, eisten ze dat de Britse regering onmiddellijk een klimaat- en ecologische noodsituatie zou afkondigen. De uitstoot van broeikasgassen tot nul verminderen in 2025 en een burgerraad te stichten om deze veranderingen te overzien.

Ze hebben ook mensen in andere landen aangemoedigd om hun zaak op te pakken. De hoop lijkt te zijn dat de beweging op een vergelijkbare manier zal aanslaan als de Arabische Lente of de burgerrevoluties, waardoor landen tot stilstand komen en de handen van de politiek worden gedwongen.

Gale Bradbrook, die het dichtst in de rol als leider in de beweging kan worden geplaatst, werkt momenteel voor ‘Citizens Online’, dat de status van liefdadigheidsinstelling heeft. Haar ex-partner John Fisher richtte ‘Citizens on line’ op en is momenteel CEO van deze stichting. Fisher zat vroeger bij de RAF, was voormalig directeur bij de Swindon Council en is nu regeringsadviseur. Gale Bradbrook werkt sinds 2003 voor hem. Hier is onderdeel van een toespraak van Gale Bradbrook op een gezamenlijke conferentie van het Institute for Public Policy Research en het Oxford Internet Institute, getiteld:

‘Wiens verantwoordelijkheid is ‘Digital Inclusion’. Laten we het maar eens duidelijk hebben over ‘Citizens Online’ binnen onze medewerkers. We beschrijven onszelf als een onafhankelijke nationale liefdadigheidsinstelling, die zich richt op het gebruik van informatie- en communicatietechnologie door sociaal afgezonderde gemeenschappen, maar het is allemaal slechts een dekmantel. In werkelijkheid zijn we eigenlijk geheim agenten. Geheime agenten met één doel in het leven… Om erachter te komen wat de overheid echt doet met een ‘Digitale Inclusion-agenda’.

Dus hier hebben we Gayle die stelt dat ‘Citizens Online’ zichzelf alleen beschrijft als een onafhankelijke nationale liefdadigheidsinstelling. Maar wat ze werkelijk zijn, een geheim agent. De volgende is het profiel van Gail, van de ‘Citizens Online’-website. Sinds vorig jaar is het profiel van de site verwijderd, maar gelukkig hadden we het al gedownload. Zoals je hier kunt zien, werkt Gayle samen met EE, dat dit jaar 5G uitrolt in Engeland. Het is onduidelijk wanneer, of nog belangrijker: HOE Gayle overgaat op oorzaken als klimaatverandering. Maar wat we wel weten is dat ze de afgelopen twee decennia een bevoorrechte activiste van de Britse staat is geweest, althans als het gaat om hun agenda’s voor digitale inclusie en universele internettoegang.

Roger Hallam

Deze eufemismen verwijzen vandaag naar de ‘Internet of Things’-uitrol van 5G, met als doel ervoor te zorgen dat absoluut iedereen, zonder uitzondering, wordt aangesloten op het opkomende smart grid. Dat omvat zowel militaire hardware, gebruikt voor crowd control, surveillance en communicatiesystemen..  Het 5G-netwerk is een essentiële component voor het wetenschappelijk beheer van de globale samenleving, zoals die voor ogen staat van en nu door een internationale oligarchie van techno industriële en financiële elites overal om ons heen wordt samengesteld. Dezelfde mensen, die achter de VN staan en een positie innemen om er de vruchten van te plukken.

Hier is nog een ander fragment uit Gayle Brad Brookes, hetzelfde als een citaat van een geheim agent op de website van het Institute for Public Policy Research:

Dus wie heeft het gedaan? Wie is nu echt de eenheid voor digitale inclusie van de overheid? Deze onderzoeker vraagt om uw geduld voor de arrogantie die hier zou kunnen worden getoond, als ik zeg dat ik geloof dat ‘Citizens Online’ die rol hebben gespeeld. Onofficieel en zeker niet betaald door overheden. Wie heeft ervoor betaald? De industrie, onze Alliance for Digital Inclusion-partners, hebben het belang begrepen van de strategische coördinerende rol, naast de levering van projecten op dit terrein.
AOL, BT, Cisco, IBM, Intel, Intel, Microsoft en T-mobile ondersteunen dit werk. Dus een pleidooi aan de nieuwe regering om de industrie als partners te zien en niet als geldkoeien. En de kennis van ‘Citizens Online’ en onze andere collega’s uit de derde sector te waarderen. We moesten hard werken om het te krijgen.”
.

Daar heb je het! Ze geeft toe dat ze wordt gefinancierd door de telecommunicatie-industrie, dezelfde industrie die 5G over onze straten uitrolt, en ook het oor van de overheid is. Veel van de directeuren en trustees van Gail ‘Citizen’s Online’-bemiddeling, waren toevallig mensen, wiens bedrijven een absolute moordenaar zijn van deze 5G-uitrol. Wat heimelijk wordt gepromoot door de ‘Extinction Rebellion’, die onder de auspiciën van de Agenda 2030 van de Verenigde Naties valt; de huidige re-branding van ‘Agenda 21’, die in de meeste gevallen met bedrieglijke eenvoud wordt aangeduid als ‘duurzame ontwikkeling’…

De uitrol van de infrastructuur van smart grid 5G en de doelstellingen van de Verenigde Naties op het gebied van duurzame ontwikkeling zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als je overheden of NGO’s de term ‘duurzame ontwikkeling’ hoort gebruiken, dan bedoelen ze niet alleen duurzame ontwikkeling…! Ze verwijzen namelijk naar een zeer specifieke reeks beleidsdocumenten, die alle door de Verenigde Naties zijn opgesteld. Klimaatbeleid is één aspect van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.
Gayle Bradbrook is ook twee jaar werkzaam geweest in de Community in Engeland. Een liefdadigheidsinstelling onder leiding van Prins Charles die ook de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling promoot. In de digitale beleidsrapporten gaat het verder met het promoten van slimme steden, maar ook met het promoten van machinaal leren, AI en slimme stedelijke ruimtes.

Hiervoor is Hanna Jemen op het kantoor van de ‘Extinction Rebellion’ een van hun belangrijkste stemmen. Ze heeft 27 jaar in klimaatonderhandelingen doorgebracht en heeft geholpen om de klimaatovereenkomsten van 2015 tot stand te brengen en de uitstoot van broeikasgassen te beteugelen.

In haar handen ligt binnen de VN-documenten, een compendium van oplossingen voor het bereiken van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Op pagina 77 en 78 van deze documenten worden slimme meters gepromoot als oplossing voor vijf van de VN-doelstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling. Natuurlijk wordt er niet gesproken over de kankerverwekkende straling die deze slimme meters uitzenden, noch over hun karakteristiek om in brand te vliegen. Noch de mogelijkheid om u te bespioneren..! Hanna Jemen is momenteel een trustee van Greenpeace UK en zal binnenkort een adviserende rol op zich nemen bij het WNF, het Wereld Natuur Fonds. Deze beide organisaties promoten ook slimme netten en slimme meters..!

Dit zijn de drie eisen die ‘Extinction Rebellion’ stelt:

 1. Dat de regering de waarheid moet vertellen over hoe dodelijk onze situatie is. De regering moet al het beleid terugdraaien, dat deze dodelijke situatie verder stimuleert en moet werken, naast de media, om de urgentie voor verandering te communiceren. Met inbegrip van wat individuen en gemeenschappen nodig hebben om dit ook te doen
 2. De regering moet wettelijk bindende beleidsmaatregelen afkondigen, om de uitstoot van CO2-koolstof in het Verenigd Koninkrijk terug te brengen tot nul in 2025. En moet verdere maatregelen nemen om de belasting van de atmosfeer te verwijderen. Het moet internationaal samenwerken, zodat de wereldeconomie op niet meer draait, dan de helft van de middelen van planeet Aarde.
 3. Deze eisen betekenen noodzakelijkerwijs initiatieven, die vergelijkbaar zijn met de initiatieven die in tijden van oorlog worden genomen. Wij geven echter geen verdere macht aan onze regeringen. Wij eisen een volksvergadering om de veranderingen te overzien, terwijl we uit de wrakstukken opstaan en een doelgerichte democratie creëren.

Het eerste punt is nogal vaag, omdat het ons niet vertelt hoe de overheid naast en met de media zou moeten gaan werken. En hoeveel invloed zij zal uitoefenen. Het tweede punt legt niet uit welke juridisch bindende beleidsmaatregelen ter vermindering van de CO2-uitstoot zouden genomen moeten worden. Tot slot, wie mag beslissen wie er wordt benoemd om deel uit te maken van de burgerraad. En waarom stellen ze niet in plaats daarvan een constituerende vergadering voor die democratischer is.

Een van de waarschijnlijke beleidslijnen die hieruit voortkomen en die ontwikkeld zijn door de technocratische mondiale bestuursbureaucratie van de VN, is betrokken bij de invoering van een wereldwijde CO2-belasting, die door het bedrijfsleven en de industriële elite wordt gepropageerd is als zijnde nodig om de planeet te redden. Als ze hun zin krijgen, zien we dat technologie met een lage CO2-uitstoot, feitelijk aan ons wordt opgedrongen. Zoals de straling van LED-straatverlichting, elektrische auto’s en slimme meters, die allemaal deel uitmaken van de 5G-uitrol.

Een FB-gebruiker vroeg onlangs aan ‘Extinction Rebellion’ via Facebook, of ze konden helpen om 5G te stoppen; dit is hun reactie:

Extinction Rebellion is van mening dat de ecologische crisis veel ernstiger is dan 5g. Daarom gaat ‘Extinction Rebellion’ over de ecologische crisis. ‘Extinction Rebellion’ gaat niet over 5g. U bent het er misschien niet mee eens, maar zo is het nu eenmaal.

Het bewijs is over duidelijk te vinden, dat 5G een ecologische crisis vormt, maar de financiers achter ‘Extinction Rebellion’ willen geen afleiding van hun doelen. 5G Lijkt ook te zijn ontsnapt aan de aandacht van de mensen in het land, doordat deze klimaatnoodactieplannen, die de uitrol van 5g-infrastructuur omvatten, afgedwongen worden. De infrastructuur-ondersteunende dienstverlener ‘Amey’ investeerde in het opstarten van het ‘Internet-of-things’, wat van vitaal belang is voor 5G en helpt daarom graag bij het kappen van bomen. Want bomen veroorzaken immers een probleem door het blokkeren van 5g signalen. Terug naar Gail Bradbrook; een groot deel van Gail’s carrière lijkt te zijn doorgebracht in corporate conferentiecentra met John Varney, chief technology officer van de BBC, en een willekeurig aantal regeringsleiders en bedrijfsleiders. Hier is bijvoorbeeld de gastenlijst uit het programma van een standaard rondetafelbijeenkomst. Het soort conferenties, dat Gayle bijna twee decennia lang heeft bijgewoond. Het document begint:

‘Op maandag 7 juni 2004 organiseerde het team van het ‘Institute for Public Policy Research’ een besloten rondetafel-seminar, om de komende hervormingen van de informatica van de centrale overheid te bespreken.’

Gail heeft zelfs 10 Downing Street gegeten om te brainstormen over Digital Inclusion. Onze zogenaamde politieke activist dr. Gail Bradbrook neemt deel aan deze gesprekken op hoog niveau. Bijeenkomsten, waar ze vaak in aanraking kwam met telecommunicatie-oligarchen, zoals Anthony Walker, internationale zakenmagiërs en sterk gepolitiseerde wetenschappers en andere deskundigen, die in de media steevast als onpartijdig en onbevooroordeeld aan ons worden gepresenteerd.

Anthony Walker was volgens zijn LinkedIn-profiel verantwoordelijk voor het verstrekken van PR- en communicatieadvies aan de Europese Commissie over milieu en beleidsdomeinen van de informatiemaatschappij en sociaal vermaak. En hij was ook verantwoordelijk voor de ondersteuning van het initiatief voor duurzame ontwikkeling van het directoraat-generaal Milieu in het kader van de lokale ‘Agenda 21’ voor duurzame ontwikkeling. Zoals u kunt zien, is er een dunne lijn tussen ‘Agenda 21’, ‘Agenda 2030’ of ‘duurzame ontwikkeling’, zoals ze het graag noemen. En tussen de techno-oligarchie van het bedrijfsleven achter de 5G-uitrol. Toen Gail hem ontmoette was Walker CEO van de breedband-stakeholdersgroep. En hij blijft plaatsvervangend CEO van Tech UK.

Kijk hier waar Walker de Greta Thunberg’s school-klimaatstaking promoot. Walker’s breedband-stakeholdersgroep publiceerde onlangs een rapport met de veelzeggende titel ‘Lowering barriers to 5G deployments’, dat aanbevelingen doet aan centrale overheden en lokale overheden vanuit de industrie. Als je ziet hoe deze breedband-stakeholdersgroep bestaat uit de grootste telecom- en mobiele netwerkproviders, dan kun je er zeker van zijn dat hun aanbevelingen in het beleid van de centrale overheid zullen worden verankerd..!

Het rapport van de breedbandgroep van belanghebbenden suggereert zelfs een speciale taskforce, om op jacht te gaan op niet-conforme lokale autoriteiten en om ervoor te zorgen dat ze allemaal instemmen met de wens van de overheid om een 5G-leider te zijn. In de loop van zijn 65 pagina’s vermeldt het rapport noch het opzettende wetenschappelijke bewijsmateriaal dat aan ernstige gezondheidsimplicaties van microgolf wijst, noch de blootstelling voor zowel mens als dier. En in het bijzonder niet het falende bewijs, dat gebruikt worden door de 5G-infrastructuur, noch de meervoudige bewakings- en privacybelangen. Zij komen weg met het promoten van deze 5G- en de militaire smart grid surveillance hardware, door het te verpakken in allerlei gemeenplaatsen over veerkrachtige steden en duurzame ontwikkelingen en door te beweren dat we deze technologieën nodig hebben voor milieutoezicht..

Alles van luchtkwaliteitscontrole tot klimaatvoorspelling en modellering.
Wat ze niet lukt, is dat deze toepassingen ondergeschikt zijn aan de massatoezicht en de mogelijkheden voor elektronische oorlogsvoering en dat 5G gebruik maakt van dezelfde hardware als die momenteel door de coalitietroepen in het Midden-Oosten wordt ingezet als crowd control weaponry! De Digital Inclusion unit bestaat uit Gail John Fisher en haar ex-partner. Zij hebben eerder voorgesteld dat zij, als de Digital Inclusion units de bevoegdheid dienen te krijgen om de financieringsstromen van lokale overheden te beïnvloeden. 

Overheden die budgettair al vastzitten en moeite hebben om frontlijndiensten aan te bieden, zoals huisvesting en afvalinzameling, als straf voor het niet naleven van de digitale inclusie-agenda van de centrale overheid. Een agenda die grotendeels is geschreven door NGO’s en liefdadigheidsinstellingen zoals Gail’s, die worden gefinancierd door internet- en mobiele telefooninfrastructuurleveranciers..! Ongetwijfeld wachten gelijkaardige sancties. op om het even welke lokale overheid, die het aandurft om zich te verzetten tegen de uitrol van militair-grade bewakingsmateriaal en crowd control wapens, in de woonwijken van hun kiezers.

Gail Bradbrook heeft de afgelopen 18 jaar op de loonlijst van liefdadigheids-NGO’s en politieke denktanks, zoals het Institute for Public Policy Research doorgebracht, dat wordt gefinancierd door JPMorgan Chase, wat toevallig dé VN Bank is… Wat ons betreft, is er helemaal niets spontaan of grassroots aan deze klimaatmobilisatie, die momenteel in de massamedia wordt gepromoot.

Idealistische jongeren worden gewoonweg in vooraf opgezette bewegingen gedreven, om de illusie te wekken van een volksmandaat te creëren op basis van wat de heersende klasse al lang heeft besloten als zijnde de beste handelwijze, voor het behoud van hun dominantie en controle. CO2-belastingen, slimme steden, het 5G-internet-der-dingen, het bewakingsnetwerk, AI en nieuwe investeringsmogelijkheden in wat de ‘vierde industriële revolutie’ wordt genoemd. Hernieuwbare technologieën die afhankelijk zijn van zeer beperkte zeldzame mineralen en zware vervuilende mijnbouwactiviteiten, in combinatie met microgolf-technologieën die schadelijk zijn voor de gezondheid.

Door te handelen via gevolmachtigde organisaties, kunnen deze krachten het feit verdoezelen dat het overheidsbeleid wordt beheerst door bedrijven die op termijn netwerken van liefdadigheidsinstellingen en niet-gouvernementele organisaties financieren, om namens hen met overheden te interageren. NGO’s en liefdadigheidsinstellingen worden vaak gezien als zorgwekkender en minder corrupt dan hun bedrijfssponsors. En worden als zodanig gepresenteerd in de media, zelfs wanneer hun medewerkers en financials onthullen, dat ze volledig afhankelijk zijn van de bedrijven en supranationale bureaucratieën die heimelijk campagne voeren namens het bedrijf.

Het is ook zeer interessant om op te merken dat ‘Extinction Rebellion’ sinds eind juli vorig jaar meer dan GBP 300.000,- aan fondsen heeft opgehaald, door middel van subsidies, donaties en crowdfunding. Veel van de donaties via crowdfunder, die anoniem is, in vergelijking met de campagne van bijvoorbeeld Mark Steele tegen 5G, die de afgelopen maanden nauwelijks meer dan 12.000 pond heeft ingezameld…

Tenslotte een interessante video die ik je aanraad te bekijken. Over wie Greta Thunberg werkelijk is en haar verbinding met de organisatie die ‘Wij hebben geen Tijd’ heet en de app de door meer dan 400 belangrijke multinationale onderneming wordt gesteund. Een app die gebruikt zal worden om bedrijven, instellingen en mensen te controleren, op hun ecologische voetafdruk. Zo dragen we verder bij aan de Vierde Industriële Revolutie. Hij legt uit hoe de massamedia, multinationals en NGO’s samenwerken om het volgende te manipuleren populaire gevoelens.

Met behulp van een angstcampagne rond klimaatverandering, zoals ‘Extinction Rebellion’, om het vrijkomen van vele miljarden ponden bij Britse pensioenfondsen te rechtvaardigen, om deze te besteden aan zogenaamde ‘groene technologie’. Ik raad ook aan om te kijken naar het artikel van Quarry Morningstar over ‘het verkeerde soort groen’, voor meer gedetailleerde informatie over Greta Thunburg en de achtergrond van de manipulatie van de omgeving of bewegingen.

‘No way.news’ en VN-Extinction Rebellion op Facebook, waar ik veel informatie heb verzameld over ‘Extinction Rebellion’. Voor deze video: als je de informatie kunt delen met iedereen die je kent die deel uitmaakt van ‘Extinction Rebellion’. Of dat nu via e-mail is, of via een Facebook bericht, aan alle leden van de verschillende ‘Extinction Rebellion’ lokale groepen in het hele land. We moeten dit bericht er echt uit krijgen. Hartelijk dank.’

 

 

4 gedachten over “Extinction Rebellion? VOLLEDIGE FARCE..!!

 1. Er wordt werkelijk helemaal niets nagelaten om de massa de gewenste namaak-realiteit binnen te hypnotiseren.
  Deze Greta is van dezelfde bedrieglijke orde als Nijarah Al-Sabat, de dochter van de ambassadeur van Koeweit in de VS, die op 10 oktober 1990 met vertoon van een hoop valse emotie, de Amerikanen ervan moest overtuigen dat zij Saddam Hoessein moesten aanvallen…
  Ik zou de ouders van Greta graag een pak rammel geven!

 2. Een goede analyse : 2 elementen zijn m.i. van belang :
  1. Wie gaat er schuil achter Extinction Rebellion ? Vanaf het ogenblik dat o.a. Soros opduikt, is het voor mij al duidelijk.
  2. De selectieve bezorgdheid over het milieu en klimaat!! Er zijn dus blijkbaar goede en slechte “gevaren”. Dit wijst m.i. dan ook al op een verborgen agenda.
  De rol van Extinction Rebellion m.b.t. het “klimaat is imo dezelfde als deze van de “antifa” m.b.t. het Coudenhove Kalergi plan… dat de keerzijde is van de medaille.
  Het gaat hier dan ook op geen enkele manier om het klimaat maar wel om de verborgen agenda’s van de occulte machten achter de NWO.
  Een bron al daterend 2015 : (de website is echter niet meer beschikbaar!!)
  http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/gerhard-wisnewski/klimagipfel-in-paris-gruendung-der-weltdiktatur.html
  02.12.2015 Klimagipfel in Paris: Gründung der Weltdiktatur Gerhard Wisnewski
  In Paris drehen die Klima-Apokalyptiker wieder mal am Rad: Wenn die sogenannte Erderwärmung nicht auf zwei Grad begrenzt wird, droht uns quasi der Weltuntergang. 150 Staatschefs, Tausende von Wissenschaftlern und »Aktivisten« schwanken zwischen Panikattacke und dem Größenwahn, »die Welt retten« zu können. Und zwar dieselben Politiker, die die Welt dauernd mit Füßen treten. Wollen sie also wirklich nur unser Bestes, oder steckt nicht etwas ganz anderes dahinter? (=einde citaat)
  Een recente bron waaruit blijkt dat het “klimaatprobleem” maar één der vele wapens is waarmee onze maatschappij wordt bevochten, en waar duidelijk wordt gesteld wie de echte samenzweerders zijn en wat hun uiteindelijk doel is :
  https://www.henrymakow.com/2019/11/Ten-Ways-We-Are-Enslaved.html
  met citaat :“Occult Attack – Ten Examples
  The fifth plank of the Communist Manifesto calls for a private (i.e. Rothschild) central bank. Society is under constant attack by these central banks. Sounds crazy but this is the key to understanding current events. The list below is not meant to be detailed or exhaustive but to provide a list to recognize this attack.
  The Satanist (Cabalist) central bankers are extending their credit monopoly into a monopoly over everything. They plan to dispossess humanity and establish a world Communist police state. Communism which calls for the abolishing of private property and inheritance is just a way for the Rothschilds to take everyone’s property.
  The Cabalist bankers use Organized Jewry (Zionism) and Masonic shabbos goyim as their instruments. Intelligence agencies do the dirty work.
  We suffer from cognitive dissonance. “Everything is fine; nothing to see here,” their media tell us. Those who disagree are smeared as “bigots,” ignored, banned or lose their job. Welcome to 1984.
  Treason doth never prosper, what’s the reason? For if it prospers, none dare call it Treason.
  John Harington 1561-1612 (=einde citaat).
  Voor wat de tien vb. betreft verwijs ik naar de inhoud van de voormelde link. Ik denk dat het voormelde citaat duidelijk weergeeft wat de verborgen agenda’s zijn maar ook de aandacht trekt op de onverschilligheid bij een groot deel van de bevolking, mede onder invloed van de MSM die deelachtig zijn aan deze samenzwering en dito verraad.

 3. Een oude kennis van mij…..Dokus….(God hebbe zijn ziel)….betitelde ooit een politieke bemoeial met de term ……..DROLBAARS!…….en na mijn gierende lachbui heb ik hem gevraagd wat dat betekende in zijn wereld…..bij deze zijn woorden.
  Een gele baars die vreet uit het riool. Als je op baars wil vissen moet je uit de buurt van die strontpijpen blijven, want ze zijn niet te vreten, maar die verdommelingen vreten óf je haak kaal, óf je mot hem er af halen. Daar mot je mee uitkijken want die krengen ben nog giftig ook in der stekels.
  De enkele keer dat ik Rutte of iets dergelijks voorbij zie komen op mijn beeldscherm…..mwah….., dan ben ik altijd weer indachtig aan de ruwe woorden van Dokus.

  Tegenwoordig lijkt mijn beeldscherm steeds meer op een aquarium uit de sloot van Dokus. Er komen te veel drolbaarzen voorbij in dat troebele water, dus…… weg er mee!

  Dat vieze gemanipuleer……mijn eigen kinderen vragen zich af waaar het over gaat. Ze worden Goddank uit zichzelf dooziek van dat gezeik over het verbieden van rietjes in Nederlandse restaurants. Nederland is niet meer dan een speldeknop op de kaart van Anmerika.

  Pappa……waar maken deze kinderen zich nu ëcht druk om?

  Dat laat ik ze dan zien.

  Ik vertel ze dat er in Groenland nederzettingen zijn gevonden onder de ijskap. Dat er dus eerder opwarmingen zijn geweest en dat dit klimaat is heet……dat rioolbaars en co daar helemaal geen invloed op hebben……dat je belangrijk wordt gemaakt als je er aan mee doet……dat ouders het geweldig vinden dat hun kind belangrijk is……dat ze zich niet bewust zijn van het spelletje wat die drolbaarzen via de media uitspelen…..dat die mensen zijn vergeten wie ze zijn…..dat ze dus gevangen zitten in een wereldje van illusie.

  Dat het klimaat zichzelf wel ontwikkeld zonder de bemoeienis van die school drolbaarzen, is mijn kinderen wel duidelijk.

  Veel witte kersten zijn er in mijn leven niet geweest. Daar moet Zeevat ook van weten. Een paar keiharde winters…..een paar…..missschien vier in mijn 64jarig bestaan. Soms een paar weken fijn ijs, en verder veel kwakkelwinters.

  Hoe dan ook……de lengte van mijn bestaan met mijn ervaringen in deze doet er niet zo toe. Wat belangrijk is speelt zich af over grotere tijdperken dan mijn/ons bestaan. Ijstijden komen vanzelf. Zomers ook, net zoals droogte en regen.
  Maak je niet zo druk.

  Het enige wat ik mij op dit moment afvraag…..he Guido…..jij leest al die commentaren…..vandaar mijn uitgebreide inleiding naar deze vraag.

  Er is een nieuwe Demmincksmeerlap uit het coterietje van pedofiele energetische vampieren afgelopen week (héél even!) in het nieuws geweest. Vincent van L…..(Seksofficier werkt nu bij advocatenkantoor · De eerder dit jaar ontslagen fraudeofficier Vincent L., door het OM verdacht van betaalde seks met een minderjarige, …) …….dat dus.

  Waar blijf je nou?

  Vr.gr.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.