Advertentie

Artificial Intelligence versus scheppingskracht..!


x

x

‘AI’ versus Scheppingskracht..!

2019 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

 x

Harriet Algra

Dat deze realiteit zo perfect in elkaar zit, heeft te maken met het feit dat wij als mensen deze zelf hebben gecreëerd. Als mensheid waren we ooit bezig een nieuwe realiteit te scheppen, binnen de bestaande realiteit, te vergelijken met ‘een verdieping binnen in een verdieping’. Hierin werden alle denkbare scripts en tijdslijnen verwerkt. Toen dit project bijna voltooid was, is het -sámen met ons bewustzijn- gehackt door een artificiële beschaving en kwamen we gevangen te zitten in onze eigen creatie. Deze was bijna perfect. Ik leg de nadruk op ‘bijna’, omdat in dat hele kleine stukje, dat nog niet voltooid was, de sleutel verborgen ligt, waarmee we onszelf kunnen- en zullen gaan  bevrijden.

We raakten als het ware gevangen in een computerspel en wisten ons niet langer te herinneren wie we werkelijk waren. We gingen ons meer en meer identificeren met de rol, die we opgeplakt kregen in dat spel. Via de huidige ‘SMART’-technologie proberen ze te voorkomen, dat we die sleutel zullen ontdekken. In de Westerse wereld maakt bijna iedereen gebruik van een IPhone of SMART- Phone. Men staat er mee op en men gaat er mee naar bed.

Het is uitgegroeid tot één van de grootste verslavingen aller tijden.
Wanneer je mensen hierop wijst, is het bijna hilarisch, welke excuses er worden bedacht, om er geen afstand van te hoeven doen. Negen op de tien mensen voelen fantoom-telefoontrillingen. Spierspasmen worden ten onrechte geïnterpreteerd als een oproep. Ze pakken om de haverklap hun telefoon, om het op nieuwe berichten te controleren. Ze communiceren niet meer met mensen, alleen nog maar virtueel, met hun robottelefoon.

We leven meer en meer in een ‘Orwelliaanse’ SMART-grid waar we volledig worden bestuurd en geleefd door technologie. De mensen, die tot nu toe niet ontwaakt zijn, worden als het ware een nieuwe gevangenis binnen gelokt, in de al bestaande gevangenis. Deze nieuwe gevangenis bestaat uit een volledig valse nep realiteit, vol illusies, met als doel de mensheid verder en verder, van wie ze wèrkelijk zijn, te kunnen verwijderen.

De technologie ontwikkelt zich zo snel, dat het steeds moeilijker gaat worden, onderscheid te maken tussen iets van natuurlijke bron en iets vanuit het artificiële veld. We zitten nu in het beginstadium van de ‘vierde industriële revolutie’. Hierin wordt het digitale systeem, verenigd met het fysieke en biologische systeem. De mobiele telefoonindustrie kan gezien worden, als de ruggengraat van het wereldwijde brein, dat momenteel wordt samengesteld.

De mensheid wordt niet langer geleerd, hoe ze van andere mensen kunnen houden. Het ‘systeem’ creëert een apathische generatie, die niet langer verbonden is met zijn omgeving..! De chips, die mensen ingepland zullen gaan krijgen, holografisch of fysiek, verschillen per klasse. De elite met geld, zal toegang krijgen tot de beste, met de meeste kennis, vrijheid en langste levensduur . De massa daarentegen, die zal dienen als werkslaaf, zal genoegen moeten nemen met een vorm, die ze gemakkelijk controleerbaar en hanteerbaar maakt.

A.I, of Artificiële Intelligentie met de dag intelligenter.
Ze gaan steeds frequenter een eigen leven leiden,, waardoor ze niet langer controleerbaar zijn. Hierdoor kunnen levensgevaarlijke situaties voor de mens ontstaan. A.I. wil ons laten geloven dat het brein superieur is aan voelen. Scholieren en studenten worden volledig gehersenspoeld en de meeste beschouwen dat al, als de echte waarheid. Ze verlaten hun opleiding, starten een baan en zijn volkomen verleerd wat leven is, omdat ze geheel geleefd worden, zodat er niet langer ruimte is voor voelen.

Denken, wordt beloond en de massa, die steeds meer is afgestompt, volgt ,als mak schaap, de uitgestippelde route zijn eigen ondergang tegemoet. Technologie schakelt de zintuigen uit, waardoor mensen als het ware niet meer in staat zijn zelfstandig na te denken. Er wordt voor hen gedacht. De mensen die hieraan weigeren mee te doen, worden als vreemd of zelfs eng ervaren. Kijk naar deze video, die voor velen een openbaring zal zijn.. Welkom in het tijdperk van AI..!

De A.I. is de echte machthebber achter de schermen van deze realiteit. Deze is een meester in technologie, waar we als mens machteloos tegen zijn. Willen we onszelf bevrijden, dan moet dat dus gebeuren op een manier waar wij superieur in zijn, namelijk onze intuïtie. We zullen massaal afstand moeten doen van deze SMART-technologie. We dienen weer de leiding te nemen over onszelf. Niet vanuit het hoofd maar vanuit je diepste voelen.

Dit zal een gigantische verandering brengen in je leven, waarbij je ontdekt, dat het niet anders kan, omdat alle andere wegen dood lopen. Dit zal niet altijd de gemakkelijkste route zijn maar wel de enige, om de demping, die over ons bewustzijn is heen geplaatst, te kunnen opheffen. Het moet een vorm van leiding nemen zijn, zonder dat je er iets van vindt. We dienen iets te verstevigen, wat we kunnen doen met behulp van een bekrachtiging, oftewel een instructie. Hierbij vallen de informatievelden als het ware tot een nulpunt.

Als beschaving zijn we ons niet bewust, wat we met onze aanwezigheid, per ongeluk, dus niet bewust, kunnen veroorzaken. Dit heeft te maken met het feit dat de energievelden van degenen , die je ontmoet verweven raken met het energieveld van jouzelf. Heb je een hoger bewustzijn dan de anderen om je heen, dan kun je worden ervaren als anders, als een lastpak, omdat je met je aanwezigheid de groepsenergie beïnvloedt. De frequentie van bewustzijn, dus volledig aanwezig in je lichaam, laat altijd het nulpunt zien.

De Opdracht/het ‘Command’ dat je geeft, is een kosmische bewustzijnstrilling, waarmee jij jezelf kenbaar maakt. Hierbij is je Zelf dus niet je persoonlijkheid..!  Je krachtveld, of achterban bestaat gemiddeld uit zo’n 40 duizend mensen. Dit zijn familie en vrienden, die meekijken vanuit onze oorspronkelijke wereld.  Zij kunnen pas in actie komen, als we weer terugkeren in onszelf, waarmee we onszelf weer aanzetten. Dit vindt plaats zodra we weer volledig bewust aanwezig zijn in lichaam, hoofd en hart. Van binnenuit laat je het  krachtveld waar je voor staat: harmonie en evenwicht,  naar voren komen, om het met behulp van een ‘command’ aan te laten sluiten op harmonische situaties van jezelf of op die van een ander.

Kijk eens goed naar het woord ‘command’..!
Je vraagt dus niets, omdat je hiermee te kennen zou geven, dat jij je goddelijke scheppingskracht betwijfelt. ‘Command’ komt voort uit het Latijnse woord ‘com manna’. ‘Com’ is de samenwerking met  de ‘manna’, de schepping.  Je werkt als het ware altijd vanuit je eigen hologram, waarbinnen je vrij bent alles te veranderen, wat je maar wilt. Je kunt op deze manier dus ook nooit de schepping van iemand anders schaden. Alles  wordt steeds weer opnieuw naar het perfecte nulpunt gebracht, waarin alles in harmonie en balans is.

De matrix die ons gevangen houdt, probeert je keer op keer af te leiden door stress en trauma, met als doel, die balans continue te kunnen verstoren. Dit creëert actieve stresshormonen, die op hun beurt je afweersysteem kunnen uitschakelen. Wanneer die stresshormonen chronisch worden, zal er ziekte ontstaan. Zodra het menselijk bewustzijn in staat is, hier dan weer doorheen te komen, valt het terug in balans, of te wel naar het neutrale nulpunt.

‘Heart of Light’ van Daniel Holman

Het veld is te zien als een intelligent wezen. Een groot deel van dit veld staat in deze matrix onder controle van een grote artificiële macht. Stel je een vraag vanuit het denken, je gelooft bijvoorbeeld ergens in, dan zul je een antwoord van het veld ontvangen, dat aansluit op je vraag. Hierdoor neig je al heel snel te geloven, dat dit de juiste manier is. Het is echter niets anders dan een reactie vanuit het artificiële veld, om jou in een tweedeling of onderdanigheid te houden, waarbij je gelooft, dat er krachten buiten jezelf bestaan, die sterker zijn dan je zelf.

Werk je vanuit je eigen scheppingskracht, waarbij je tegelijkertijd aanwezig bent in lichaam, hoofd,  hart en je geeft de ‘command’ aan het veld, dan zal deze terug in balans en geharmoniseerd worden. Dit doe je als volgt :

 • Ben volledig bewust van je lichaam en ontspan alle delen van je voetzolen tot aan je kruin.
 • Houd vervolgens de focus in het centrum van je hoofd, tussen je oren waarbij je volledig aanwezig blijft in je lichaam.
 • Corrigeer jezelf iedere keer als je uit je hoofd bent.
 • Hiermee leeg je het doosje met onverwerkte emoties maar ook alles wat aan ziektekiemen van buitenaf is binnengekomen.
 • Dit doe je totdat je voelt dat de rust terug gekeerd is, wat kan variëren van een 30sec. tot soms een half uur.

Dit veld, bestaat uit de krachtvelden van alle wezens, die dit in zich dragen. Het is een intelligent hartsbewustzijn, dat niet afhankelijk is van een bepaald model. Alle wezens die dit in zich dragen, zijn dus betrokken bij de ‘command’, die jij geeft. Dit veld is niet een op zichzelf staand iets. Het bestaat doordat alle wezens bij elkaar opgeteld, er zijn. God in de ware zin, is dus eigenlijk een frequentie of levensveld, dat bestaat uit de krachtvelden van iedereen die dit in zich meedraagt, dwars door alle volkeren en werkelijkheden heen.

Je doet het dus wel zelf, want jij leidt de ‘command’ in, maar…. er is een samenwerking met de schepping in volledige ’gelijkwaardigheid’. Hierin mag alles. Je kunt je zelf dus nooit tè groot neerzetten. Alles is toegestaan binnen de schepping, omdat je er een ander nooit mee kunt schaden. Zie je de schepping als iets groters buiten jezelf, dan zit je dus in de ‘ongelijkwaardigheid’. Het is in het echt dus volledig omgedraaid, als wat ze ons willen laten geloven.

Een ‘command’ is een krachtsinstructie, die je uitspreekt via de mind vanuit het hart. Nu begin je misschien ook te beseffen hoe groot de besmettingshaard vanuit de spiritualiteit is. Het is zo belangrijk dat we stoppen met nog ‘ergens in te geloven’… Geloof ook mij niet maar ga zelf op onderzoek uit! Neem niet klakkeloos aan wat er in de media; je opleiding; studie; religie;  spirituele groeigroepen  etc. wordt gezegd. Dit zijn allemaal structuren die je -links- of rechtsom- opnieuw willen vastzetten in de matrix.

Harriet Algra

november 2019

www.totalhealthfoundation.nl

 

 

* * *

Harriet Algra liet onlangs een prachtig nieuw boek van haar hand verschijnen, dat we je van harte onder de aandacht brengen. Onder de titel ‘Op zoek naar de waarheid’ vertelt ze hierin haar persoonlijke verhaal, vol van opgedane kennis, inzichten en vooral over haar vele ervaringen. Harriet ontdekte gaandeweg, dat allerlei scholingen, media, religies, spirituele groeimodellen zoals New Age, feitelijk worden ingezet, om ons op een diep dwaalspoor te brengen..!

Een continue afleiding van onsZelf, die binnen in ons huist. En slechts de reflectie van zijn grootsheid waarneemt in de spiegeling van de realiteit. Dáárbuiten is dus feitelijk niets te vinden, dat kleiner of groter dan ons Zelf is. Een fascinerend boek dat mensen bijstaat in hun reis naar onafhankelijkheid van het Zelf. Dat ons helpt afscheid te nemen van de rol van ‘batterij’ voor de machten achter de schermen. Een batterij die vooral opgeladen wordt door het toedienen van geraffineerde stress, trauma en diepe angsten. Dit proces zal dóórgaan, tótdat jij beseft dat er in de werkelijkheid van jouw onsterfelijke Zelf, NIETS is om bang voor te zijn..!

Meer info? Of wil je het boek bestellen?
Klik op deze afbeelding van de cover en je wordt doorgelinkt naar de website van Harriet.

8 gedachten over “Artificial Intelligence versus scheppingskracht..!

 1. De man die daar een goede aansluitende theorie over heeft is Harold Kautz Vella.
  Hij heeft een verklaring die direct samenhangt met het verschijnsel, zwarte massa. Black goo.
  Vreemd genoeg zijn er veel samenhangen tussen het klassieke Annunaki verhaal en de binnenkomst van buitenaardse zwarte massa. Dit spul draagt het DNA van de plaats van herkomst en heeft totaal andere eigenschappen dan die van deze planeet. Een van de eigenschappen is KI ofwel kunstmatige intelligentie. De intrede van dat spul vind en vond hoofdzakelijk plaats middels meteorieten. En natuurlijk zijn er weer Aardse en niet-Aardse facties die er werk van maken om de mens via alle mogelijke manieren onder de duim te houden. Slaaf zo je wil. De vierde industriële revolutie is daar volop mee bezig zoals Harriet dat terecht noemt in haar artikel. Dan snap je tevens de dwangmatige introductie van 5G en het uitblijven van de echte vrije energie.
  https://www.youtube.com/watch?v=2W874bMJJqA

  Iets over de relatie met de golf van Mexico; https://www.youtube.com/watch?v=tPk9HSLagVg

  Wat ik ook wil noemen is de kennis welke de nazi’s hadden van de zwarte massa in de vorm van ‘Die Schwarze Steinen’ in relatie met de rituele inwijding van hooggeplaatste SS’ers in Schloss Wegelsburg onder leiding van Heinrich Himmler. Je weet wel van de schwarze sonne. Maar ook niet te vergeten de zwarte steen bij Mekka de Kaba. Ook in katholieke kerken is het gewoonte om in of in de nabijheid van het altaar van deze zwarte stenen te plaatsen.

 2. Wat een leuke foto met een lach, want het is niet zo negatief! Vanmorgen telefoontje uit Maleisië van mijn zoon, mijn dochter is altijd in verbinding met haar vriend in Nieuw-Zeeland, mijn andere dochter die een nieuw mensenkind krijgt is altijd te bereiken en allemaal voor noppes. De Zeearend is gevlogen en niet geland in oa Rotterdam en Ole heeft ons gered van de NWO, allemaal dmv AI. Vroeger had je computerspelletjes, mijn buurman en zoontje waren dik verslaafd, mijn buurman (in kindertehuis opgevoed) heeft een echte vriendin gevonden en mijn zoon had er genoeg van en werkt in permacultuur nu. Als iets nieuw is, dan probeer je het, totdat je merkt dat het niet voldoet aan wat je nodig hebt. Het is mooi om mensen in verbinding te brengen en dan samen te komen in tientallen. Er is niks beter dan fysieke aanwezigheid (Lorna Byrne kan niet je beschermengel zien via de computer, wel altijd als mensen vlakbij zijn) energieverbinding!!! Dag lieve Harryet, lach ,het mag, hier is een ster: https://www.youtube.com/watch?v=K83ZQEqExNg Mijn naam is Human xxx

 3. Ja en die kennis van de Nazi’s is dan na de tweede wereldoorlog over gezwaaid naar Amerika Noord en Zuid want zowel Werner von Braun als de ganse top van deze nazi’s heeft dan de ganse wereld bereikt met hun kennis van zoveel evil : bvb Bilderberggroep(onder meer Rockefeller en Prins Bernard van Nederland) en zo veel meer. Ook de top van Europa is feitelijk één fascistisch en nu communistisch gedoe en dit begon ook kort na deze tweede wereldoorlog en velen keuren dit goed . Conclusie is: de extinction rebellion waarbij kinderen voor de zoveelste maal gemanipuleerd worden in deze Klimaat hysterie enz……WAT DOEN WE ERAAN: VERDER SCHRIJVEN VERDER PRATEN EN DEBATTEREN OF OPSTAAN

 4. ja, robvdz, ik ben natuurlijk al een beetje te oud om iedereen op te trommelen maar wat ik (en zeker velen met mij) vaststel is dat het steeds eenzelfde zijde is die zijn visie met volle kracht verdedigd en wij die zeker met veel meer zijn enkel schrijven dus: protest in aktie Ik wil een voorbeeld geven, hoelang gaat het al over de klimaathysterie en men krijgt maar de andere zijde van de wetenschappers niet in de media Er zijn geen 3000 klimaatwetenschappers die deze klimaatopwarming genegen zijn of er akkoord mee gaan en extinction rebellion kan ontkracht worden door andere klimaatwetenschappers. De media dus aanvallen en de politici op hun plaats zetten door naar hen bvb te schrijven of een afspraak vragen om onze uiteenzetting te geven. Hetzelfde gebeurt over 5G. Het is allemaal gewilde manipulatie om de machtsmisbruik te houden. groetjes

  1. Volgens mij ben je helemaal niet tè oud anders had je je nooit zo te weer gesteld tegen dit soort maatschappelijke vraagstukken. Oud misschien van jaren maar jong in de geest!
   Ik heb thuis naast mijn voordeur een mededelingenkasje waar ik mijn pamfletten en krantestukjes in ophang voor iedereen leesbaar. De macht van de propagandamedia is sterk en nog steeds is het zo dat de meeste mensen geloven wat de Nederlandse Propaganda Omroep roeptoetert. Ook weer wat ik gisteren hoorde over ‘vrijgekomen foto’s’ over hoe de Oekraïners de bukraket aan het installeren waren en dat het ‘waarschijnlijk’ gefotoshopt zou zijn dus, niet echt. Nee, de Russen hebben het gedaan dus de goegemeente dient te blijven geloven dat de Russen het waren…
   Tegen Een Vandaag, van Nieuwkerk en Jeroen Pauw plus de vuile leugenkerk van de NOS is maar weinig te doen en is uiteindelijk de domme meegaande biomassa wat alles weer voor waarachtig aanneemt.
   Laten we beginnen met raampamfletten.

 5. Reinhilde Raspoet.
  U schrijft “De media dus aanvallen en de politici op hun plaats zetten door naar hen bvb te schrijven of een afspraak vragen om onze uiteenzetting te geven”. Wanneer er dan net zo gereageerd wordt als in het Belgische parlement dan zal dat weinig zin hebben vrees ik.
  https://www.youtube.com/watch?v=0fDZTszZdXY kijkt u vooral naar het stukje waarin iemand van Vlaams belang/Blok een vraag stelt wat gewoon een normale vraag is en de reactie daarop van de bevraagde die gewoon zegt Alé,ik ga daar niet op in ik vind dat zinloos (begin minuut 21.18 tot minuut 23.56).Nou kan het zijn dat de media en ook de Nederlandse regeringslieden netzo reageren zoals ze dat wel in meer zaken doen.Wanneer het niet past in wat zij willen worden vragen niet beantwoord en al helemaal geen bewijs geleverd voor hun beweringen.

  1. Vreemd toen ik de verwijzing opnieuw bekeek zag ik op de aangegeven tijd heel andere beelden dan ik voor had.Het stukje waar u de man van het Vlaams belang/blok kan zien is nu op 1.51.09-1.53.41 en kijkt u ook naar de handgebaren van de kamervoorzitster zodat u zelf ziet hoe serieus ze omgaan met terechte vragen die op stompzinnige wijze afgedaan worden.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.