Advertentie

Het eindspel is begonnen..


X

Marcel Messing (1945) studeerde antropologie, filosofie en vergelijkende godsdienstwetenschap, was o.a. stafdocent en decaan in het HBO, wetenschappelijk medewerker van de Bibliotheca Philosophica Hermetica in Amsterdam en adviseur van de IKON-televisieserie ‘Via Mystica’. Van 1991 tot 2001 woonde hij in de Franse Pyreneeën (Ariège), waar hij onderzoek deed naar de geschiedenis van de Katharen, excursies begeleidde en verdiepingsweken gaf.

Marcel Messing (foto © Enith Stenhuys)

Marcel Messing is ook regelmatig te gast bij diverse radio-programma’s en is medewerker van de tijdschriften ‘InZicht’ en ‘Prana’.  Als spreker in binnen- en buitenland staat hij bekend om zijn visie op synthese tussen Oosterse en Westerse wijsheid. Hierbij verbindt hij ook de diepere inzichten van de esoterie met wetenschap, religie, kunst en poëzie.

Na zich een aantal jaren grondig verdiept te hebben in de verborgen krachten achter het wereldtoneel, begon hij in te zien dat de (spirituele) evolutie van de mens ernstig wordt bedreigd. Als gevolg daarvan schreef hij in 2006 het veel verkochtte boek ‘Worden Wij Wakker?’
Over de verborgen krachten achter het wereldtoneel. De daarop volgende DVD ‘Wij Worden Wakker’ is inmiddels in acht talen vertaald. In 2009 kreeg Marcel van de ‘Stichting Frontier’ de ‘Frontier Award’. Hij ziet deze hij als erkenning voor de werkzaamheden van de werkgroep ‘WijWordenWakker’ (zie ook wijwordenwakker.org).

Als voorzitter van Stichting Lindenhof is hij al zo’n 20 jaar betrokken bij ontwikkelingsprojecten, speciaal voor kinderen (voeding, kleding, onderwijs en scholenbouw). Dit initiatief begon ooit in India en werd daarna voortgezet in Polen, Nepal en Afrika (Kenia en Oeganda). Momenteel werkt hij aan het 3e deel van de trilogie ‘De parabels van Jezus’, dat dit najaar verschijnt. Uit zeven van de negen parabels die hierin worden besproken, blijkt dat de uitspraken van Jezus verrassend actueel zijn..

In het onderstaande artikel, deel I van een 3-delige, geeft Marcel jou inzichten in het doofpotten-verhaal, wat zich over de hele wereld had uitgespreid, en wat voor een verstikkende werking zorgde voor de vrijheid van de menselijk geest. Vooral door mensen áls Marcel Messing, worden mensen inderdaad wakker; zien zij de enorm krachtige tijd die we tegemoet gaan. Een tijd van opschonen en oprecht handelen. Veel leesplezier met deze prachtig-krachtige boodschap van Marcel, waarvan we vinden dat deze op deze site niet mag ontbreken!

* * *

x

Het eindspel is begonnen:

Nu komt het erop aan!

2012 ©  Marcel Messing, bron: HIER

Deel 1

 

Marcel Messing, onvolprezen in zijn visionaire kijk op dit tijdsgewricht

Graag had ik deze publicatie eerder uit willen brengen, maar door andere werkzaamheden was dit niet mogelijk. Inmiddels groeide hij uit tot een stevige verhandeling, niet niet alleen om wat zich het afgelopen jaar in de wereld heeft afgespeeld beter te begrijpen, maar vooral om een beter zicht te krijgen op hetgeen zich momenteel afspeelt, waardoor we mogelijke gebeurtenissen in de nabije toekomst beter kunnen inschatten.

Onze planeet bevindt zich op dit moment in een uiterst gevaarlijke situatie. Dit stellen we niet om angst op te roepen. Integendeel. Hetgeen geschreven is heeft tot doel de kracht van de geest te mobiliseren en vanuit een wakker bewustzijn te spreken en te handelen.

Stel vragen aan politici (gemeentelijke, regionale, provinciale of landelijke) en aan hen die leidinggevende posities innemen. De tijd klopt krachtig aan ieders deur. Het eindspel is begonnen! Laten we ons schaakmat zetten? Laten we ons onze geestelijke en lichamelijke vrijheid afnemen? Of zal een krachtige storm van bewustzijn opsteken over heel de aarde en zullen we opstaan om de menselijke waarde en waardigheid te verdedigen, ter wille van al wat leeft op deze wonderlijke planeet?

Hora est! Wakker worden! Nú komt het erop aan!
Laten we hopen en vertrouwen dat de kracht van de geest en de liefde mogen zegevieren in deze tijd vol schokkende gebeurtenissen. Passages uit deze Nieuwsbrief mogen worden overgenomen voor tijdschriften, kranten, websites, internetradioprogramma’s en dergelijke, mits de bron wordt vermeld.

Doemdenken? Complottheorie? Scienefiction? Aan de hand van choqueren voorbeelden- de feiten worden de verborgen krachten achter het wereldtoneel blootgelegd, maar door inzicht, bewustwording en liefde kunnen wij een tegenwicht vormen. (klik voor lead naar Bol.com)

Terugblik: 2011, een zeer roerig jaar
2011 was een zeer roerig jaar. Dat heeft niets met pessimisme of doemdenken te maken, maar met pijnlijke feiten. Nog steeds beseffen onvoldoende mensen wat er zich achter de schermen van het wereldtoneel afspeelt, hoe gepoogd wordt in de nabije tijd een wurgnet over de hele wereldbevolking te trekken.

Maar gelukkig beginnen ook steeds meer mensen wakker te worden. In mijn boek ‘Worden Wij Wakker?‘ (zie cover hiernaast), trachtte ik de achterliggende oorzaken van het tomeloze lijden dat onze wereld treft enigszins bloot te leggen en een licht te werpen op de machtselite die deze planeet beheerst.

Eens vonden de Grieken de democratie uit. Ook al zei de Romeinse dichter Vergilius (eerste eeuw v. Chr.): ‘Vertrouw nimmer de Grieken, zelfs als ze geschenken geven’, diep in ons hart weten we dat dit een vooroordeel is.

Virgilius
Inmiddels is in Griekenland niet alleen de democratie vernietigd, maar blikkeren voor vele Europese en andere landen de wolventanden van hen die nimmer genoeg hebben van macht en uitbuiting. De Boeddha duidde dit soort krachten aan met ‘hongerige geesten’ of demonen.

Ze willen hun ‘nieuwe wereldorde’ realiseren via de oeroude methode van de verdeel-en-heers-politiek, via het zaaien van angst en onrust, via manipulatie van de media en het de kop indrukken van het groeiend verzet van mensen die wakker worden. Hun uiteindelijke doel is een fascistische wereldorde, die door twee wereldoorlogen werd voorbereid. We verkeren in een gevaarlijke tijd, die veel lijkt op die van vóór de Tweede Wereldoorlog. Het is raadzaam om juist nu wakker te zijn, helder van geest. Alles verloopt uiterst snel.

België heeft 16 maanden na de verkiezingen eindelijk een regering en Nederland voert nog steeds een ‘gedoogbeleid’, dat volgens velen de waardigheid van menig allochtoon en oprecht asielzoeker aantast. Daar waar de curve van kromheid en onwaarachtigheid de curve van mededogen en saamhorigheid doorkruist, is de neergang reeds ingezet. Lang kan zo’n monsterverbond niet duren. Wijsheid heeft ons verlaten. Brutaliteit rukt op. Harde woorden en ruwe taal worden maar al te vaak als kogels op elkaar afgeschoten, zonder ook maar enige overweging dat wij allemaal met elkaar verbonden zijn, dezelfde lucht inademen en dezelfde verlangens naar geluk koesteren. Helaas is een aantal mensen zo in de ban van zelfzucht dat ze methoden kiezen die tegen iedere menselijkheid ingaan, ja, een vernietigende uitwerking op het leven hebben.

Ook al denken sommigen dat we nog redelijk gezond zijn, steeds meer wordt duidelijk hoe ziek onze wereld is geworden. Denk aan de vergiftiging van de elementen, de manipulatie of toenemende vergiftiging van ons voedsel, de ‘geneesmiddelenindustrie’, de neurotische dwang dat iedereen gevaccineerd moet worden (liefst al als baby) en het verziekte geestelijke klimaat tussen vele mensen.

Er is sprake van een vorm van vergiftiging die ons steeds meer de adem ontneemt en niet weg te werken is door leugenachtige reclames, soapseries, gewelddadige films, nietszeggende spelprogramma’s of geestelijke ‘zetpillen’. Het ontbreekt ons aan het visioen, de weidse blik, het diepe vertrouwen in de liefde van het leven en aan een fundamentele visie op de toekomst van de planeet. Velen zijn vastgelopen in een blind materialisme, verdedigen het recht van de sterkste, kennen de basiswetten van de kosmos niet meer, verkondigen dat het leven absurd is en zijn in hun onwetendheid de weg naar binnen kwijtgeraakt. We zijn bezig de boom des levens, waarmee alles verbonden is, om te kappen en horen niet dat het overal om ons heen kraakt. De val van de levensboom zal uiteindelijk onszelf vellen.

Leugens
In 2011 zagen we talloze leugens boven tafel komen, hoe mensen uit de top van de wereld van hun voetstuk vielen. Hoe macht, geld, seks, uitbuiting, bedrog en geweld hand in hand gingen. Berlusconi, Dominique Strauss-Kahn, Chirac, Putin en vele andere vertegenwoordigers van staat en kerk. In het boek ‘Zieke Wereldleiders’ beschrijft de voormalige Britse minister van buitenlandse zaken, David Owen, hoe overmoed, depressie, drankzucht, drugsverslaving en vele andere ‘aandoeningen’ van leiders onze wereld bepalen. Tijd voor een psychologisch onderzoek en een gezondheidsattest? Veel leiders zorgen helaas meer voor lijden dan dat ze op basis van charisma en vertrouwen leiden.

We zagen hoe in 2011 de Verenigde Staten en een aantal Europese naties zich verenigden om landen in de Arabische wereld aan te vallen, gesteund door de Navo. Hele gebieden werden compleet platgebombardeerd, zoals in Libië. Er vielen honderdduizenden slachtoffers en de moeizaam opgebouwde infrastructuur werd in enkele weken bijna totaal vernietigd. Kosten: tegen de US$ 500 miljard..! Massaal klinken dagelijks kreten van lijden, dwars door de overwinningsroes heen. Gewelddadige overwinningen zijn het zaad van de eigen nederlaag. Dat is een kosmische wet, die men vergeten is.

Kun jij je voorstellen dat dit soort 'vrijheidsstrijders' in staat zijn een modern leger, zoáls het Libische leger was, te verslaan..? Naar wat voor een sprookjes zitten we te kijken op TV? Waarschijnlijk naar sprookjes die we willen geloven..!

Onder de noemer van democratie en rechtvaardigheid, humanitaire actie en regime-change verbergen zich talloze leugens, die verkocht worden als waarheid. Dictators, die eens de aangestelde stromannen waren van degenen door wie ze nu worden aangevallen, werden zonder enige vorm van proces genadeloos afgeslacht. In de demonisering van de ander lijken een rechtmatig proces en iedere vorm van gerechtigheid overbodig te zijn geworden. Een dergelijke opstelling is de dolksteek in het hart van de eigen democratie en roept de wet van de jungle tot leven, waarin een vernietigende oerdrift alles kapot zal maken.

Wapens werden snel geleverd aan oppositiepartijen, geheime diensten deden hun vuile werk en de meeste media gaven eenzijdige of gemanipuleerde informatie. Sommigen van hen die dictators aanklaagden, blijken nu zelf tot folteren in staat. Vrouwe Justitia heeft geen blinddoek meer nodig. Zij oordeelt al lang niet meer zonder aanzien des persoons. Haar ogen zijn blind gemaakt en een bebloede doek moet die pijnlijke schande verbergen.

We zagen hoe vanuit Tunesië, waar een jonge fruitverkoper uit protest tegen de heersende toestand zichzelf op 17 december 2010 in brand stak, de zogenoemde Arabische lente uitbrak en zich over heel de Arabische wereld en andere landen uitstrekte. We zagen hoe dictators één voor één sneuvelden op het veld van oneer. Ben Ali (Tunesië), Hosni Moebarak (Egypte), Moeammar Kadafi (Libië), Ali Abdullah Saleh (Jemen) en vele anderen. Koning Abdullah II van Jordanië en koning Mohammed VI van Marokko poetsten vlug hun democratie wat op om een revolutie te voorkomen. In het eilandenstaatje Bahrein waar koning Hamad bin Isa Al Khalifa dictatoriaal de scepter zwaait, verpletterden tanks (gesteund door tanks uit Saoedi-Arabië) iedere vorm van verzet. Een en ander verliep minder geweldloos dan men wellicht hoopte. De revoluties leidden tot soms hevige en bloedige confrontaties. Tragisch genoeg lijken nieuwe dictaturen wortel te gaan schieten, zoals in Egypte, waar de militairen (die in het hele land grote belangen hebben) een steeds sterkere positie innemen.

Van Syrië naar Iran?
Nu is Syrië, dat nauwe relaties onderhoudt met Iran en Rusland, aan de beurt en wordt president Assad steeds meer in het nauw gedreven. Immers, mocht Iran in de komende tijd worden aangevallen, dan dient eerst bondgenoot Syrië verzwakt te worden, want de weg naar Teheran loopt via de Syrische hoofdstad Damascus. (Zie ook deel 2 van deze Nieuwsbrief.)

Hypermoderne Amerikaanse, Engelse en Franse oorlogsschepen bewogen zich de laatste weken al richting Syrië en Iran, terwijl Rusland een deel van zijn oorlogsvloot vlak bij de Syrische havenstad Tartus heeft samengetrokken. Want ook al geeft Rusland officieel waarschuwingen aan het regime van Assad, het belang van Rusland in Syrië is zo groot, dat het erg onwaarschijnlijk is dat Rusland bij een mogelijke aanval door de ‘geallieerden’ (Navo) oogluikend zal toekijken, ook al denkt een aantal politieke commentatoren dat. In scherpe bewoordingen liet de Russische president Vladimir Putin openlijk weten dat Amerika streeft naar wereldhegemonie.

Telkens de bewijzen dat het niet het Joodse kerngeloof is dat de anti-Arabische haat predikt. Opnieuw wordt ons een rad voor ogen gedraaid.. Trap jij er nog in..?

Ging de Arabische Liga er nog een aantal maanden geleden van uit dat een burgeroorlog in Syrië of een buitenlandse interventie kost wat kost vermeden moest worden, nu wordt er al voor miljarden aan wapens geleverd aan Quatar en Saoedi-Arabië, is er sprake van een boycot van de centrale bank van Syrië, worden allerlei projecten getorpedeerd en zien velen de naar Syrië gestuurde groep van meer dan honderdvijftig ‘waarnemers’ door de Arabische Liga als een mislukking, omdat het geweld onverminderd doorgaat en sommige ‘waarnemers’ zelf niet brandschoon zijn.

Er is nog maar weinig sprake van onderlinge broederlijkheid, terwijl allerlei religieuze en andere krachten tegen elkaar worden uitgespeeld. Intussen beschuldigt Syrië herhaaldelijk de VS en Israël van infiltratie via de CIA en de Mossad om via (gewapende) steun aan de oppositie Syrië te destabiliseren. Soortgelijke beschuldigingen werden (worden) ook geuit bij de revoluties in Egypte, Libië en andere landen. Tegelijkertijd wordt president Assad ervan beschuldigd Iraanse scherpschutters te hebben ingehuurd. In oorlogstijd is de waarheid nog moeilijker te achterhalen dan in zogenaamde vredestijd.

Iedereen is het er wel over eens dat het in Syrië natuurlijk ook niet om een charismatisch leider gaat. Maar velen willen niet zien hoeveel woestijnzand er tijdens deze zogeheten Arabische (en Afrikaanse) ‘lente’ in de ogen van de mensen wordt gestrooid om ze het zicht te ontnemen op de duivelse krachten achter het wereldtoneel, die, behalve op grondstoffen, op olie en gas uit zijn en vooral een greep doen naar de wereldheerschappij.

Vernietiging van hele landen telt voor hen niet, want in hun ijzige horrorfilosofie betekent chaos nieuwe kansen voor de economie, hún economische orde. Een economische orde, die, als de machtselite in die machtsgreep slaagt, doordrenkt zal zijn van de zelfgeschapen junglewet van de sterkste, waarin mededogen sterft bij iedere klauw die bloedig wordt uitgeslagen. Spoedig zullen we allemaal de winterkou voelen die op deze ‘lente’ volgt, als er niet snel een mondiaal ontwaken plaatsvindt. Spoedig zullen we ervaren hoe we opnieuw belogen en bedrogen zijn.

Dronken reus op lemen voeten
De machtselite van Amerika wankelt als een dronken reus op lemen voeten door de wereld, staat vlak voor haar ineenstorting, maar wil nog één keer haar dodelijke kracht tonen. Eens echter is de maat van leugens, corruptie en geweld vol. Dan keert het lot zich tegen hen die meedogenloos de wereld vernietigen. Alle grote rijken uit het verleden, het Babylonische, Perzische, Griekse, Romeinse en Turkse rijk, ondergingen hetzelfde lot.

De machtselite beseft niet dat de intelligente kracht die het heelal doordringt, en die de basis en oergrond is van al wat is, op het punt lijkt te komen een formidabele reactie te geven overeenkomstig de wet ‘wat je zaait zul je oogsten’. Deze wet is niet gebaseerd op theologische concepten, maar op de grondtoon uit het hart van de kosmos, die al wat leeft doortrilt en rechtvaardigheid herstelt wanneer verblinding haar hoogtepunt heeft bereikt. De hindoe en de boeddhist kennen deze wet als de dharma, de Chinese wijzen spraken van tao, de Perzische wijzen van Asa en in Egypte sprak men van Ma of Maät. In de Esseense teksten spreekt Jezus over ‘de boom van vrede’, die in de tuin der mensen is geplant en voor het evenwicht in de schepping zorgt.

Geroffel van oorlogstrommels
Overal klinkt het geroffel van oorlogstrommels. De spanningen lopen op. Tussen Koerdistan en Turkije, dat onder Erdogan naar een groot Turks rijk streeft in de stijl van Mustafa Kemal Atatürk. Op het beledigen van Atatürk, ‘de vader van alle Turken’, wiens schilderij op de werkkamer van Erdogan hangt, staat overigens nog steeds gevangenisstraf. Spanningen ook tussen Pakistan en India, tussen de VS, Afghanistan en Pakistan, tussen Israël en Palestina, tussen Iran, de VS en Israël, tussen diverse Afrikaanse landen, in de Kaukasus. Oorlogstrommels, marsmuziek en hoorn- en trompetgeschal werden in het verleden gebruikt om de gemoederen te verhitten.

In onze tijd gebeurt dat door het verspreiden van desinformatie, demonisering van de vijand, valse beschuldigingen, psychologische operaties (psyops) door geheime diensten en in elkaar gezette terroristische aanslagen om een casus belli te scheppen, een reden om oorlog te voeren. Gewone burgers roepen nimmer om oorlog, dit gebeurt door een aantal politieke leiders, die meestal nauwe banden hebben met het militair-industrieel complex.

Bankiers, topinkomens en bonussen
We ontdekten in 2011 hoe topbankiers met hun buitensporige inkomens en bonussen de wereld manipuleren en tallozen in armoede storten. Terwijl gesproken werd en wordt over ‘economische crisis’ en ‘noodzakelijke bezuinigingen’ werden de bonussen van vele topbankiers met miljoenen verhoogd, moest de burger, die bijna bezwijkt onder een niet meer af te lossen schuldenlast en platzak dreigt te worden, bijdragen aan de schuldenlast van de banken.

Wat verdienen topbankiers? Althans, wat menen ze dat ze mogen verdienen? In Nederland verdient een topbankier al gauw een half miljoen euro of meer en ontvangt jaarlijks een bonus van minstens € 140-150.000. Oud-minister van financiën Gerrit Zalm verdient nu bij ABN-Fortis € 750.000. ‘Niets mee mis,’ zei voormalig socialistisch minister van financiën Wouter Bos. Zalm zag zelfs af van een ‘gouden handdruk’ (vanwege zijn vorige baan bij de DSB, die inmiddels failliet is).

De nieuwe topman van Fortis kreeg in 2008 zo’n € 800.000 aangeboden. Voor de verheffing van onze cultuur en vanwege zijn ‘speciaal talent’ ontvangt Paul de Leeuw volgens het zakenblad Quote € 650.000 per jaar, terwijl Pauw en Witteman daar niet veel onder zitten. De voorzitter van de raad van bestuur van een middelgrote organisatie verdient zo’n € 406.000 per jaar, de directeur van een groot ziekenhuis € 162.000, de president van de Hoge Raad € 104.800, een minister € 140.000. In ‘droomland’ Amerika liggen de salarissen van ‘topmensen’ vele malen hoger (bijvoorbeeld bij Goldman Sachs, die midden in de crisis voor miljoenen aan bonussen weggaf).

Waar zijn wij mee bezig? Nog in 2008 bepaalde toenmalig minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) om topinkomens in de semipublieke sector verder terug te dringen. De lijst van grootverdieners zorgt er immers voor dat er steeds meer kleinverdieners zijn. Wie de lijsten van directeuren, ceo’s en topmanagers doorploegt, maar ook van directeuren en stafleden van erkende goededoelenstichtingen, schrikt en heeft even tijd nodig om bij te komen.

En dan te weten dat 2 miljard mensen met 1½ tot 2 dollar per dag moeten rondkomen en 385 miljoen mensen met 1 dollar per dag. De Verenigde Staten, de Verenigde Arabische Emiraten en Singapore verteren 75% van het wereldinkomen. Van die 75% hebben de VS, die 5% van de hele wereldbevolking uitmaken, zich 54% toegeëigend, terwijl hun staatsschuld ongeveer $ 14.500.000.000.000 (veertienduizend vijfhonderd miljard dollar) bedraagt en met bijna 4,15 miljard per dag stijgt. (Aktuele cijfers continu te zien op US debt clock) In de welvarende landen wordt intussen gesproken over de korting van pensioenen, waarbij miljoenen met een klein pensioentje nog eens extra zullen moeten gaan inleveren. Het ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds) is ook wakker aan het worden en is een gerechtelijke procedure tegen Goldman Sachs begonnen vanwege rommelhypotheken.

De graaicultuur, waarmee degenen die zich er schuldig aan maken vaak niet eens gewetensproblemen hebben, is een vorm van geweld. Hoe vertaal ik dit naar de bakker, de vuilnisman, de verpleegkundige, de loodgieter, de onderwijzer en talloze anderen, die vele uren draaien ten dienste van de maatschappij en zelden een hoger inkomen ontvangen dan € 23.000 à € 30.000? Vergeleken bij de arme landen is dit natuurlijk nog steeds een fortuin. (In mijn boek Het huis op de rots gebouwd zijn hier meer gegevens over te vinden, 2010, blz.153-160.)

Vrouwe Europa
Miljoenen mensen worden als citroenen op de geldpersen van de grote banken uitgeknepen, crisissen in Europa en de EU worden gecreëerd en gemanipuleerd, de burger vervreemdt steeds meer van de technocratie en de arrogante bureaucratie van Brussel, waar het standbeeld van Vrouwe Europa voor het EU-gebouw in haar opgeheven hand de EU(ro) vasthoudt en onder haar voet de mens als een slaaf vertrapt.

De mensen krijgen het spel door, worden er moe van en boos. Daar hoopt de machtselite ook op, want zo kunnen achter de rug van de mensen om ingewikkelde besluiten worden genomen, die bijna niemand meer kan volgen. Gevoed door de aangewakkerde angst raken tallozen in paniek of leggen het moede hoofd maar neer, niet beseffend welke slachtbank er klaarstaat. Tallozen voelen zich uitgesloten door ‘de hoge dames en heren’, die een ingewikkelde en deftige taal spreken, vaak zichzelf graag horen en veelal vervreemd zijn van wat in de ziel van tallozen omgaat.

Tallozen zijn het meer dan zat dat hun Europese ‘vertegenwoordigers’, waar ze nimmer op stemden, besluiten nemen buiten de parlementaire democratie van hun land om en dat kritische geesten en klokkenluiders steeds maar weerr de mond gesnoerd worden, ja, soms zelfs geïntimideerd worden. Menig gepland referendum werd al weggevaagd. Zonder een beetje economische kennis hoe zeepbellen in elkaar worden geflanst, is het hele gebeuren niet meer te begrijpen voor de gemiddelde burger.

Monsters en boeven
In 2011 werden in Venuzuela 40.000 mensen vermoord. In Columbia ‘slechts’ 13.000. In China plegen jaarlijks tegen de 500.000 mensen zelfmoord. Geen uitzicht meer. Hermes Trismegistus zei in een dialoog met Aesclepios, dat in de eindfase van de grote cyclus, vlak voor de grote zuivering, tallozen onwetend zichzelf zullen doden, het mysterie van het heelal niet meer zullen kennen en vervreemd zullen zijn van ware religie.

Waar onderscheidt president Obama zich nou feitelijk van Bush jr.? Het 2-partijensysteem in de VS wordt bestuurd door 1 macht..!

In 2011 werden we ook bevrijd van terrorist en miljardair Osama bin Laden. Vanuit de ‘situation room’ in het Witte Huis werd de hele operatie door Barack Obama, vice-president Joe Biden en minister van buitenlandse zaken Hillary Clinton gevolgd. De ‘gevaarlijkste man aller tijden’, een ‘gruwelijk monster’, product van de westerse macht, ooit opgeleid door de CIA, werd door een reeks kogels die zijn gezicht bloedig uiteenscheurden, gedood en kreeg tot slot een onbekend zeemansgraf om te voorkomen dat zijn ‘begraafplaats’ een pelgrimsoord zou worden. Vreemd. Amerika heeft de meest geavanceerde opsporingstechnologie ter wereld. En pas 10 jaar na 9/11 kon men Osama bin Laden vinden, zoals ook Saddam Hoessein en Kadafi niet meteen werden gevonden. Gerechtelijke procedures waren door deze moorden niet nodig, want dood is dood.

Een andere ‘boef’, de Bosnisch-Servische generaal Ratko Mladic, werd opgepakt en aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag overgedragen, waar Kadafi niet mocht verschijnen omdat hij weet had van zaken waarmee hij de westerse elite zou kunnen compromitteren. Mladic werd aangeklaagd voor genocide op de moslimenclave Srebrenica in 1995 tijdens de Bosnische burgeroorlog. Niet veel later volgde de arrestatie van Goran Hadzic. Beseffen we echter wel dat deze ‘monsters’ en ‘boeven’ (hun gruweldaden zijn natuurlijk nimmer te rechtvaardigen) mede gevormd werden door westerse politieke leiders en bedrijven die jarenlang met hen samenwerkten? Doorploeg maar eens het fotoarchief van de afgelopen jaren.

President Sarkozy, die ooit beweerde een incarnatie te zijn van Napoleon en enige tijd zijn diensten verleende aan de Israëlische geheime dienst, de Mossad, stond samen met Hillary Rodham Clinton voorop om het voortouw te nemen bij het platbombarderen van Libië. Diverse keren hebben beiden Kadafi hartelijk begroet en omhelsd. Niet zo lang geleden deed dit ook de machtselite die in Brussel bijeenkwam, waar Kadafi rustig zijn tentenkamp mocht opslaan en vele schone vrouwen hem als ‘lijfwacht’ vergezelden.

Libië had een solide infrastructuur. Onderwijs was er gratis, evenals medische zorg. Maar tot onvrede van een aantal topbankiers had Libië ook een eigen centrale bank en een munt die gedekt werd door goud. De dollar was niet erg welkom.

Na de ‘val’ van Libië loodste Sarkozy een wet door het parlement en de senaat, die de ontkenning van de Holocaust op de Armeniërs door de Turken, voortaan strafbaar maakt. De spanning tussen Turkije en Frankrijk loopt op. De nieuwe wet zal Sarkozy misschien een aantal extra stemmen opleveren van de ruim 500.000 Armeniërs die in Frankrijk wonen, maar tegelijkertijd zal hij de stemmen verliezen van degenen die met Turkije sympathiseren. Ondertussen is het politieke en religieuze klimaat voorlopig behoorlijk vergiftigd. Dat Israël mogelijk het voorbeeld van Frankrijk wil volgen, brengt natuurlijk geen rust in de reeds verstoorde verhoudingen tussen Israël en Turkije.

Rupert Murdoch, met 2 van zijn paradepaardjes, waar het het beïnvloeden van de publieke opinie betreft.

Mediaschandalen rondom Rupert Murdoch
In 2011 was er grote oproer in Londen. De binnenstad brandde en later laaide het vuur ook op in Birmingham. Jongeren met weinig uitzicht op een toekomst raakten slaags met de politie naar aanleiding van een doodgeschoten jongeman. Dat een en ander dankbaar tegen elkaar werd uitgespeeld en opgeklopt, kan met een beetje onderzoek achterhaald worden.

In Londen brak ook het megaschandaal uit over de afluisterpraktijken van News of the World, een van de tijdschriften van mediamagnaat Rupert Murdoch, die zich nauw verbonden weet met het zionisme. Rupert Murdoch (maar ook zijn zoon James) onderhoudt uitstekende contacten met de machtselite in de bankwereld, de politiek en de media (o.a. met Rothschild, Rockefeller en George Soros).
Als eigenaar van de internationale mediareus News Corporation, bezit Murdoch talloze kranten, tijdschriften, televisiezenders en radiostations over heel de wereld, tot in China toe, waar eens de corrupte Amerikaanse president Nixon (over wie de onthullingen na het beruchte Watergateschandaal zich de laatste tijd alleen maar opstapelen) de weg vrijmaakte voor Murdochs imperium.

Ondanks de vele schandalen rondom het media-imperium van Murdoch dicteert de mediakeizer nog steeds wat er geschreven en gezegd mag/moet worden. Met zijn wereldwijde netwerk is hij nog steeds een grote spindoctor en ‘adviseur’ van vele politici en leiders uit het bedrijfsleven. Vele politici, mediabazen, hoge ambtenaren (ministers) en politiechefs bleken betrokken te zijn bij het megaschandaal, dat in Londen als een pestbuil openbarstte. Het eens meest populaire Britse roddelblad News of the World bleek betrokken te zijn bij afluisterschandalen, chantage en vele andere vormen van riooljournalistiek.
Telefoons werden afgeluisterd, computers gehackt, mails afgetapt, leugens verspreid en (doods)bedreigingen geuit. Zonder Rupert Murdoch en diens News of the World en The Sun had de premier van Engeland, David Cameron, waarschijnlijk de verkiezing nimmer gewonnen, evenmin als Tony Blair vóór hem. Bij The Sun is inmiddels ook al een aantal journalisten gearresteerd. Ze zouden politiefunctionarissen betaald hebben voor informatie ( Radio Klara, 28 januari 2012).

De mediatycoon en internationaal ‘adviseur’ maakt en breekt premiers, politici en vele anderen. Murdoch verkocht inmiddels News of the World, die ongetwijfeld zal herrijzen via een andere ‘Sun’. Murdoch en zijn familie trachten hun imperium te redden en stellen de aankoop van nieuwe zenders, zoals BskyB, nog even uit. Even, want het geheugen van de meeste mensen is maar kort.

De media zwijgen
Nogal wat media hebben een vooringenomen standpunt, diepen nauwelijks de achtergronden van vele berichtgevingen via (gecensureerde) persbureaus uit en durven nauwelijks te publiceren waar het echt om gaat. ‘Ignorance and arrogance’, onwetendheid en arrogantie, kenmerken helaas nog vele journalisten binnen de mainstreammedia, stelde David Icke vast in zijn Nieuwsbrief van 4 december 2011. Maar er wordt gewoon ook heel veel verzwegen. Naar aanleiding van de besloten Bilderbergconferenties, waarover onze website (wijwordenwakker.org) veel heeft gepubliceerd (inclusief de ledenlijsten), zei David Rockefeller eens:

‘Bijna veertig jaar lang hebben de Washington Post, de New York Times, Time Magazine en andere prestigieuze media onze conferenties bijgewoond en hun belofte tot discretie gestand gedaan. […] Het zou voor ons onmogelijk zijn geweest een plan voor de wereld uit te werken als we al die tijd in de schijnwerpers van de publieke opinie zouden hebben gestaan.

Maar dankzij dat plan zit de wereld tegenwoordig beter in elkaar en zijn we beter op een wereldregering voorbereid. De supranationale soevereiniteit van een intellectuele elite in samenwerking met de belangrijkste bankiers verdient de voorkeur boven het streven naar nationale zelfbeschikking uit vorige eeuwen.’ (Daniel Estulin, De ware geschiedenis van de Bilderberg Conferentie, 2007, blz. 44.)

Inderdaad. Zonder het zwijgen van de media zou het nimmer gelukt zijn. Hoeveel laat men zich betalen om zijn ziel en de ziel van een volk, van hele volken te verraden? Hoeveel beter de wereld tegenwoordig in elkaar zit kan iedereen met open ogen zien. En mocht je denken dat als er een samenzwering zou zijn, je dit zeker via de media zou horen, dan weet je na onderstaande uitspraak van John Swinton voortaan beter.
Swinton was voormalig hoofd van de staf van de New York Times, eens een van Amerika’s meest geliefde krantenmannen, ook wel ‘de decaan van zijn beroep’ genoemd. In 1953 vroeg men hem een toast uit te brengen voor de New York Press Club. Swinton legde toen een monumentale verklaring af, die voor velen verbijsterend en onthutsend was:

‘Intellectuele hoeren’
‘Er is op dit moment van de wereldgeschiedenis in Amerika niet zoiets als een onafhankelijke pers. Jullie weten het en ik weet het. Niemand van jullie durft zijn oprechte mening op te schrijven. En als je dit zou doen, weet je bij voorbaat dat het nimmer in druk zou verschijnen.

Ik word wekelijks betaald om mijn oprechte mening buiten de krant te houden waaraan ik verbonden ben. Anderen onder jullie worden betaald met gelijke salarissen voor gelijke dingen en zou er iemand van jullie zo dwaas zijn om toch zijn oprechte mening naar voren te brengen, dan kan hij naar een andere baan gaan zoeken.

Als ik mijzelf zou toestaan mijn oprechte mening in een artikel in mijn krant te publiceren, zou ik binnen 24 uur ontslagen zijn. De bezigheden van de journalisten bestaan eruit om de waarheid te vernietigen, grondig te liegen, te corrumperen, kwaad te spreken, te kruipen voor de mammon, en zijn land en loopbaan te verkopen voor zijn dagelijks brood. Jullie weten het en ik weet het en hoe dwaas is het dan te toasten op een onafhankelijke pers? Wij zijn het gereedschap en de vazallen van rijke mensen achter de schermen. We zijn dansende marionetten, zij trekken aan de touwtjes en wij dansen. Onze talenten, mogelijkheden en levens zijn eigendom van andere mensen. Wij zijn intellectuele hoeren.’

(Bron:‘Operation Vampire Killer 2000. American Police Action Plan for stopping World Government Rule, Patnwo, P.O. Box 8787, Phoenix, Arizona 85066.)

Gelukkig zijn er nog moedige journalisten en radio- en televisiezenders die riskante zaken durven aan te pakken. In Nederland bijvoorbeeld Zembla, Brandpunt, Tegenlicht, Radar en Argusoog en in België Canvas, om er maar enkele te noemen. Maar ze zijn in de minderheid.

Professor David Griffin, vechter voor openheid en vooral voor onze open-mindness...!

9/11: Spot en hoon voor Ray Griffin
Emeritus hoogleraar filosofie en theologie David Ray Griffin kreeg heel wat te verduren. Zijn boeken over 9/11, waarin hij met talloze bronnen laat zien dat veel richting een ‘inside job’ wijst, genieten grote belangstelling. Steeds meer vragen werden (en worden) erover gesteld. Reden toentertijd voor de regering-Bush om aan onderzoekers van het NIST (Nationaal Instituut van Standaards en Technologie) en andere onderzoekers opdracht te geven om alles wat er rond 9/11 heeft plaatsgevonden eens grondig uit te zoeken.

11 September, onderzoek naar de feiten. Een uiterst gedegen boek dat door weinigen is gelezen en op zijn waarde geschat. (klik voor het boek in pdf op de illustratie!)

Nadat de uit ruim driehonderd leden bestaande 9/11 Commissie haar Final Reports of the Federal Building and Fire Investigation of the World Trade Center Disaster heeft gepubliceerd, lijkt de kwestie 9/11 afgesloten. Immers, dit rapport bevestigt volledig de officiële versie van de regering over de vliegtuigcrashes en de daardoor veroorzaakte branden en ineenstorting van de Twin Towers en Gebouw 7. De mainstreammedia hebben deze conclusie gretig overgenomen. Ray Griffin echter, toont in zijn nauwelijks geciteerde boek Debunking 9/11 Debunking (2007) iets heel anders aan.

De reeds genoemde 9/11 Commissie was al vanaf de oprichting niet onpartijdig, omdat president G.W. Bush de voormalige minister van buitenlandse zaken, Henri Kissinger, tot voorzitter had benoemd. Kissinger is een bekend spindoctor, lid van de CFR en Trilaterale Commissie, trouwe bezoeker van de Bilderbergconferenties, bevriend met onder andere Rockefeller, Rothschild en Soros. Hij onderhoudt nauwe banden met de regering van Israël. Een partijdige voorzitter dus, die door velen gewantrouwd wordt.

Maar dat gold ook voor de NIST-Commissie. Vanuit het NIST lopen vele spinnendraden naar het Witte Huis. Het NIST is namelijk een instituut dat onder het ministerie van handel valt. Al op de eerste pagina van het NIST-rapport wordt de naam van Carlos Gutierrez vermeld, die minister van handel was onder G.W. Bush. Tevens zijn alle directeuren van het NIST door Bush aangesteld. Een uiterst dubieuze zaak. (Griffin, 2007, blz. 143 e.v.)

Ray Griffin, bekend om zijn integriteit, werd bespot en gehoond door hen die slechts de officiële versie aanvaarden. De media gaven nauwelijks aandacht aan zijn nieuwste conclusies.

Bovendien dringt het maar nauwelijks tot de media door dat natuurkundige Steve Jones reeds aantoonde dat de Twin Towers en Gebouw 7 van het World Trade Center zijn ingestort door het gebruik van explosieve stoffen en dat specifiek onderzoek restanten van het uiterst brandbare termiet, dat onder andere gebruikt wordt in brandbommen, heeft aangetoond. (‘Why indeed did the World Trade Center Buildings Completely Collapse?’, in:Journal of 9/11 studies 3 (september 2006).

Daarnaast zijn er veel betrouwbare verslagen van brandweerlieden en architecten. (Zie de website www.wijwordenwakker.org over 9/11.) Maar al te gemakkelijk worden degenen die een diepgaand onderzoek doen naar de toedracht van 9/11 afgeschilderd als samenzweringstheoretici of misleide waarheidszoekers. Een psychologisch mechanisme om een andere waarheid niet onder ogen te hoeven zien. Een mechanisme dat echter meer en meer doorzien wordt door wakkere mensen.

De Protocollen. Is er dan toch sprake van een samenzwering?
Tegenwoordig zijn nogal wat onderzoekers het erover eens dat de beruchte Protocollen van de Wijzen van Zion (bestaande uit 24 zogeheten protocollen) niet mogen worden toegeschreven aan een groep Joodse mensen.

De Protocollen zagen rond 1903 het licht. Ze zouden via de Rus Sergej Nilus in handen zijn gespeeld van de tsaar om een esoterische groep aan zijn hof (waaronder Papus) verdacht te maken. Maar de tsaar vond het een verachtelijk stuk en Nilus viel in ongenade. Pas door de mystieke filosoof Vladimir Solojov kregen de Protocollen meer aandacht in zijn boek Korte vertelling over de antichrist. De suggestie dat de Protocollen afkomstig zouden zijn van ‘Het Internationale Joodse Congres te Bazel’ (1897) is onjuist gebleken, omdat we inmiddels weten dat de oorsprong ervan ouder is en zeker terugreikt tot eind 18de eeuw. (Zie deel 4 van deze Nieuwsbrief.)

Sommige auteurs denken dat een belangrijk deel van de Protocollen geïnspireerd is op de satire Dialogen in de hel tussen Machiavelli en Montesquieu van de Franse schrijver Maurice Joly, die bevriend was met Victor Hugo en een hekel had aan Napoleon III. (Uit de dialogen blijkt overigens geen enkele relatie tot de Joden.) Na publicatie van zijn satirisch pamflet belandde Joly in het gevang. In de oude publicaties is er geen eensluidende visie over de oorsprong van de Protocollen, wel over de manier waarop ze uiteindelijk via Nilus in handen zijn gekomen van de Russische tsaar. Meer onderzoek daarover zou wenselijk zijn.

In Latijns-Amerika, een aantal Europese landen en zeker in de Arabische wereld, worden de Protocollen nog steeds als antisemitische propaganda verspreid. Vooral in Spanje is het antisemitisme nog diepgeworteld. Ook in onze tijd verschijnen er studies over de Protocollen en ook in onze tijd lopen de meningen erover sterk uiteen. Van satire tot een duivels stuk, van een antisemitisch pamflet tot een explosief stuk, waarin stap voor stap de machtsgreep over de wereld beschreven wordt, geïnspireerd door de Talmoed Babylonica.

Hoe het ook zij, als je de Protocollen leest, is er een blauwdruk te vinden voor een nieuwe wereldorde, de knechting van de mens en de overname van de macht over de wereld, het instellen van een ‘bovengouvernementele regering’ (wereldregering), de vernietiging van het christendom en het aanstellen van een wereldvorst (koning), die afkomstig zou zijn uit het geslacht van David en die deze wereld in de nabije toekomst zal regeren. Er wordt gesproken over een samenzwering die chaos en anarchie zal verspreiden, regimes zal omverwerpen, zal infiltreren in geheime genootschappen (zoals de vrijmetselarij) en ten slotte een absolute greep naar de macht zal doen als de chaos tot een climax is gekomen.

De anonieme schrijvers, die ondertekenen met ‘de Afgevaardigden van Sion van de 33ste graad’ (wat doet denken aan een mogelijk Schotse vrijmetselaarsgraad), stellen dat zij hele volken ‘hebben laten handelen in overeenstemming met een politiek plan, dat niemand in de afgelopen eeuwen zelfs maar vermoed heeft’.

De Protocollen kunnen mijns inziens niet zomaar afgedaan worden als satire. Daarvoor bevatten ze te veel ernstige aangelegenheden en zijn ze te consistent. Volgens sommige onderzoekers ligt de oorsprong ervan in het ideeëngoed van Adam Weishaupt, oprichter van de Orde der Illuminaten (1776) en in het beruchte Testament van Satan, dat in de 19de eeuw zou zijn uitgewerkt door logebroeders van de Schotse rite, zoals de Italiaan Giuseppe Mazzini en de Amerikaanse generaal Albert Pike.

Uit het Testament van Satan spreekt ook het streven naar wereldmacht en omverwerping van alle staten en godsdiensten. Volgens andere onderzoekers zouden er lijnen zijn naar geheime diensten en geheime genootschappen, waar weer anderen op hun beurt radicaal een streep doorhalen. Om kort te gaan, over de Protocollen is het laatste woord nog niet gezegd.

‘Duivels complot’ en genociden
De Joodse auteur Henry Makow, die de concentratiekampen meemaakte, neemt de Protocollen zeer serieus. Hij is van mening dat ze ook door het Joodse volk diepgaand bestudeerd zouden moeten worden, omdat dit volk gegijzeld en gemanipuleerd wordt door de opstellers van de Protocollen. Ook meent Makow dat de steeds terugkerende beschuldiging van antisemitisme als men over de Protocollen publiceert, wordt aangewend om de mensheid af te leiden ‘van een duivels complot’. En degenen die bijvoorbeeld kritische vragen stellen over Israël (speciaal over de regering) krijgen vaak te maken met de ADL (Anti Defamation League).

De ADL komt onmiddellijk in het geweer als er in haar ogen ook maar het geringste spoortje aanwezig zou kunnen zijn van antisemitisme. Daarbij wordt nauwelijks beseft dat er oprechte Joodse en niet-Joodse auteurs zijn, die Joodse mensen die een afschuwelijk lijden doormaakten (en vaak nog doormaken) een warm hart toedragen, maar wel graag kritisch willen blijven ten aanzien van de verborgen macht achter het wereldtoneel, die tot diverse lobby’s reikt, ook tot Joodse. Deze auteurs willen ook kritisch blijven ten aanzien van de Palestijnse kwestie, in het besef dat het zionistisch streven voor veel leed zorgde en zorgt onder de Palestijnse bevolking.

Degenen die echter een genuanceerd onderscheid maken tussen het politiek-religieuze streven naar een (Bijbels) Groot-Israël, dat onder meer tot uitdrukking komt in het zionisme, krijgen maar al te vaak te horen dat ook zij verkapte antisemieten zijn. Duidelijk is dat zo’n generaliserende benadering een poging is iedere kritische visie te breken. Ongetwijfeld zullen er onderzoekers zijn die niet oprecht zoeken naar de waarheid en die zich laten leiden door antisemitische motieven.

Het indringende boek van Dries van Agt over de rücksichtloze onderdrukking van het Palestijnse volk, is recht vanuit zijn hart geschreven. Hoe kan het dat ook bij hem zó laat pas het Liefdeslicht ging schijnen over deze kwestie..?

Alleen een oprechte houding om elkaar werkelijk te willen begrijpen, een houding van respect voor elkanders visie en vanuit de erkenning dat wij allen broers en zussen zijn, voortgekomen uit dezelfde levensboom, kan wellicht bijdragen tot een oplossing voor deze uiterst emotioneel geladen kwesties.

Zij die zich willen verdiepen in de ontstaansgeschiedenis van het zionisme en van de staat Israel, kan ik verwijzen naar boeken als Een schreeuw om recht van Dries van Agt, The Case against Israel van de Joodse auteur Micheal Neumann, wiens familie zeer onder het nazisme heeft geleden, Zionism in the Age of the Dictators van de Joodse auteur Lenni Brenner en In lood gegoten. Israel en de tragedie van de Joodse staat van Sus van Elsen.

Dialoog bereikt eindeloos meer dan het genadeloos neersabelen van kritische visies. Waarom durft men niet openlijk heikele kwesties te bespreken zonder emotionele geladenheid of wantrouwen? Moeilijke en gevoelige zaken mogen niet vermeden worden vanwege een traumatisch verleden, waar overigens vele volken aan lijden.

Denk aan de miljoenen christenen die in communistisch Rusland vlak vóór en tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoord werden door de bolsjewieken, de aanhangers van het ideeëngoed van Lenin, en aan de talloze slachtoffers van dictator Stalin.

Mao Stalin
Denk ook aan de moord op miljoenen zigeuners, homofielen en andersdenkenden door de nazi’s. Of aan de zeventig miljoen (!) mensen die in China vermoord werden door het schrikbewind van Mao Zedong, die naar absolute wereldheerschappij streefde. (Lees het indrukwekkende boek van Jung Chang en Jon Halliday, Mao, het onbekende verhaal). Denk aan de Armeense genocide, aan de miljoenen indianen die door Amerikaanse kolonisten werden vermoord, aan de miljoenen slachtoffers van slavernij en kolonialisme, aan de miljoenen ‘ketters’ en andersdenkenden die massaal werden afgeslacht ten tijde van de kruistochten (katharen, christenen en moslims bijvoorbeeld).

Bijna ieder volk heeft wel vorm van genocide meegemaakt. Het allerbelangrijkste is dat we durven te onderzoeken wat de oorzaak hiervan is.

Begrijpelijk taboe
Er heerst nog steeds een groot taboe om vrijelijk over de Protocollen te spreken, zonder verwijten of beschimpingen naar het hoofd geslingerd te krijgen. Alsof er een afweermechanisme is opgebouwd om te voorkomen dat men wel eens tot een geheel andere visie zou kunnen komen dan de meest geldende. Uiteraard is het taboe begrijpelijk als je beseft dat Hitler, Alfred Rozenberg en Goebbels de Protocollen aangrepen om een virulent antisemitisme aan te wakkeren, dat rechtstreeks tot de Holocaust van miljoenen Joden heeft geleid. Toch zou in een echte democratie een discussie op basis van objectief onderzoek en argumenten moeten kunnen plaatsvinden. Zo’n discussie zou heel wat vooroordelen kunnen wegnemen en zicht geven op wat er zich eventueel achter de schermen van het wereldtoneel afspeelt. Mogelijk komen de Protocollen werkelijk voort uit de koker van een machtselite die achter de schermen werkt. Voor sommigen een hypothese, voor anderen een werkelijkheid, voor weer anderen pure onzin. Wie echter de Protocollen wil afdoen als een grap, dient te beseffen dat het dan wel om een uiterst lugubere grap gaat, waar maar heel weinig mensen om kunnen lachen.

De cover van het oorspronkelijk boek van William Cooper: 'Behold a pale horse'.

Ernstige waarschuwingen van William Cooper en William Carr
Milton William Cooper, voormalig luchtmachtpiloot van een bommenwerper, commandant van een onderzeeër en getuige van door de geheime diensten gemaakte Ufo’s, bekleedde een vooraanstaande positie bij de geheime dienst van de marine en had toegang tot vele (staats)geheimen. Hij had gediend in Vietnam en was diverse keren onderscheiden vanwege zijn staat van dienst.Toen zijn geweten begon te knagen bij het lezen van onthutsende informatie die hem onder ogen kwam en hij die informatie openbaar wilde maken, werd hij tweemaal met de dood bedreigd. Tijdens een zogenaamd auto-ongeluk verloor hij een been. Uiteindelijk werd hij vermoord. Door al hetgeen hij had doorgemaakt, was hij een spiritueel mens, geworden, een christen. In zijn boek Behold a pale horse legt hij de structuur van de nieuwe wereldorde bloot, waarin de wereldregering de elektronica inzet om de mens tot slaaf te maken en mind control toe te passen. (Duitse vertaling: Die Apokalyptischen Reiter, 20024, blz. 435-442.)

De titel van zijn boek ontleende hij aan hoofdstuk 6 van het Boek Openbaring, waar de vier apocalyptische ruiters worden besproken in de eindtijd. Het is fascinerend om te weten dat The Council on Foreign Relations (CFR) als logo voor haar tijdschrift Foreign Affairs het ‘witte paard’ heeft. De CFR werd in 1921 opgericht door David Rockefeller en Brzezinski en wordt door hoogleraar geschiedenis Caroll Quigley en hoogleraar economie Antony Sutton een geheim genootschap genoemd. (Worden Wij Wakker?, 20074, blz. blz. 86-87.) Volgens het Boek Openbaring wordt het ‘witte paard’ in verband gebracht met het ‘overal’ brengen van zogenaamde vrede, die in werkelijkheid ‘overal’ oorlog teweegbrengt. In het logo staat onder het witte paard het Latijnse woord ‘ubique’, dat ‘overal’ betekent. Bij de ingang van het VN-gebouw kan men overigens ook een ruiter te paard zien.

In zijn boek 1984 beschrijft George Orwell, pseudoniem voor Eric Blair, die een tijd bij de politie in Birma heeft gewerkt, het Ministerie van Waarheid (Miniwa): ‘Het was een geweldig bouwwerk’ waar ‘de drie leuzen van de Partij waren uitgehouwen in de witte gevel: Oorlog is Vrede. Vrijheid is Slavernij. Onwetendheid is Kracht’. (2005, blz. 9-10).

William Cooper vlak voor zijn dood, gefotografeerd op zijn ranch.

William Cooper waarschuwde vlak voor zijn dood de wereld nog eens ernstig voor de buitengewone gevaren die ons boven het hoofd hangen. ‘De waarheid te leren en daarnaar handelen, is in dit tijdsgewricht de enige manier om te overleven.’ (20024, blz. 13) Over De Protocollen van de Wijzen van Sion schrijft hij: ‘Ieder aspect van dit plan ter onderwerping van de wereld is sindsdien werkelijkheid geworden, waardoor de authenticiteit van de samenzwering bevestigd wordt.’ (20024, blz. 323.’) Omdat in Duitsland de openbaarmaking van de Protocollen strafbaar is, werden deze niet in de Duitse editie van Coopers boek opgenomen.

Een andere topfiguur uit de marine, eveneens vaak onderscheiden, is William Guy Carr (1895-1959). Reeds in het begin van de 20ste eeuw, vlak voor de uitbraak van de Tweede Wereldoorlog, waarschuwde hij de wereld voor een kwaadaardige internationale samenzwering, die via drie wereldoorlogen de macht over de wereld wilde verkrijgen en gesteund werd door de media.

Stap voor stap, na gedegen onderzoek en talloze ontmoetingen (tot in de hoogste kringen) ontdekte hij het hele plan van de nieuwe wereldorde (een term die al in zijn tijd bekend was), wat hem tot verbijsterende conclusies bracht. Een boosaardige groep mensen, verbonden met satanische praktijken en genootschappen, heeft een greep naar de wereldheerschappij gepland en wil absoluut een wereldregering instellen. Al op twaalfjarige leeftijd poogden ‘communistische missionarissen’ hem te hersenspoelen met de leer van de bolsjewieken, maar volgens zijn zeggen, werd dit verhinderd door ‘zijn open geest’.

Carr was christen en wilde (net als Cooper) zijn hele verdere leven wijden aan het onthullen van de plannen van de samenzweerders. Zijn boeken Satan the Prince of the World (1878), Irish and English Freemasons and their Foreign Brothers (1878), Pawns in the Game (1958) en The Red Fog over America (over hoe zowel communisme als kapitalisme het doel van de NWO dienen), laten overduidelijk een reeds lang geplande samenzwering zien.

En ook de Protocollen komen herhaaldelijk aan bod in zijn werk, al was hij niet volledig op de hoogte van de ouderdom ervan. Uiteraard dienen zijn boeken gezien te worden tegen de achtergronden van toen. Maar de essentie die hij toont, is buitengewoon ernstig.

Er wordt wel degelijk samengezworen
In mijn boek Het huis op de rots gebouwd wordt de internationale samenzwering uiteengezet, voorzien van vele bronnen (2010, blz. 123 t/m 193) Er wordt wel degelijk samengezworen, maar niemand durft het te zeggen. None Dare Call it Conspiracy luidt de titel van het boek van Gary Allen en Larry Abraham, geschreven in 1971, toen Sutton zich nog het hoofd brak over de beroerde situatie in de wereld. Van dit boek werden in enkele maanden meer dan één miljoen exemplaren verkocht. Nog geen jaar later, meer dan vier miljoen…

Het glad-glanzende imago van Berhard kreeg door de Lockheed-affaire zijn eerste deuk. Inmiddels blijkt deze man verantwoordelijk voor een erfenis aan ergernis. De Bilderbergconferenties, die door hem werden geïnitieerd vlak na de Tweede W.O., zijn één van de schimmige erfenissen.

Nauwkeurig zetten de auteurs de macht van het establishment en de daarmee verbonden organisaties en een aantal ‘insiders’ uiteen, onder wie superrijke internationale bankiers, zoals J.P. Morgan, Rockefeller, Rothschild, Warburg, Kuhn, Loeb, Schiff, Baruch, Morgenthau en Ryan, die verkiezingen financieren en de werkelijke macht achter de regeringen vormen.

Een aantal bekende internationale organisaties passeert de revue, maar ook komen de contacten van prins Bernhard (een van de belangrijkste oprichters van de Bilderbergclub) met bankiers als Rockefeller en Rothschild (vanwege Royal Dutch Shell) en met de geheime dienst ter sprake. Kortom, het verhaal hoe de superrijken der aarde streven naar een nieuwe wereldorde, een wereldregering, een wereldleger en een wereldreligie.

Het boek beschrijft het bedrog, de fraude, de talloze manipulaties en leugens om de mens tot slaaf te maken en ook de methodes om degenen die dit doorhebben aan te pakken. Dit alles voorzien van uitstekend bronnenmateriaal en een register. Een boek dat een einde maakt aan de idee dat de geschiedenis bestaat uit een reeks van oncontroleerbare en ‘toevallige’ gebeurtenissen. Een oplawaai dus aan de gevestigde geschiedwetenschap, wat de meeste historici natuurlijk zeer onaangenaam zullen vinden en wat de zogenaamde samenzweringstheorie waarschijnlijk weer eens goed zullen hekelen..

Regeren bankiers de wereld?
‘Bankers are the Dictators of the West’ luidde een artikel van Robert Fisk in The Independent (10 december 2011). Hij stelt dat de banken en ratingbureaus de dictators van het Westen zijn, die menen dat landen hun bezit zijn, zoals ook dictators in de Arabische wereld [die meestal door de Westerse machtselite zijn aangesteld] dit vinden. Stephen Lendman publiceerde op 16 december 2011 op de website van Globalresearch een scherp artikel onder de titel ‘Bankers Rule the World: The Network of Global Corporate Control’.

Onze wereldeconomie lijkt inderdaad in handen te zijn van de grote bedrijven en de topbankiers, die vervlochten zijn met het internationale militaire apparaat. Het militair-industrieel complex is als een moloch, die genadeloos mensenkinderen verslindt en badend in weelde en vetzucht al degenen vertrapt die te dicht in zijn buurt komen.Transnationale giganten vertrappen iedereen die zich niet buigt voor hun gewelddadige reuzenvoeten. Ze bepalen de politiek en zorgen ervoor dat ze de campagnes van presidentskandidaten volledig in hun hand hebben. Ze plukken, pakken en persen uit. Hongerige geesten die nimmer genoeg hebben. Niet zomaar fulmineerde Jezus tegen de mammon (de geldduivel) en dreef hij verontwaardigd de geldwisselaars de tempel uit. (Johannes 2:13-15) Men kan niet God dienen en tegelijk de mammon. (Mattheüs 6:24) In mijn boek Tussen Licht en duisternis heb ik de macht van het bedrijfsleven en de banken, verbonden met het militaire apparaat, beschreven in de vorm van een verhaal vanuit het perspectief van de dieren. (2005, blz. 269-291)

Topbankiers, presidenten van het internationale bedrijfsleven en de (super)commandanten van het militaire apparaat kennen elkaar allemaal. Ze werken samen en ontmoeten elkaar regelmatig in geheime genootschappen of loges. Zij die gewetensbezwaren krijgen en een klacht indienen, worden brodeloos, bedreigd, krijgen een ‘ongeluk’ of worden geestelijk kapotgemaakt. Tenzij ze ‘zwijggeld’ aanvaarden. De Dikke Van Dale zegt over ‘samenzweringstheorie’: ‘theorie, opvatting dat bepaalde ontwikkelingen op sociaal, politiek, economisch gebied het gevolg zijn van een grootscheepse samenzwering’. En bij het woordje ‘samenzwering’ wordt naast ‘het samenzweren’ de betekenis gegeven van ‘complot, geheim verbond tot het plegen van een aanslag op een persoon of op het staatsgezag’. Maar dat de staat wel eens een aanslag op de burger zou kunnen plegen, komt velen als irrationeel, ondenkbaar en verwerpelijk voor.

Duistere kracht achter de troon
‘Er is iets achter de troon, dat groter is dan de koning zelf,’ zei de Engelse staatsman Sir William Pitt in een toespraak tot The House of Lords in 1770. ‘De wereld wordt geregeerd door geheel andere personen dan verondersteld wordt door degenen die niet achter de coulissen staan,’ aldus Benjamin Disraëli, eerste minister van Engeland, in zijn in 1844 gepubliceerde boek Coningsby, or the New Generation.

James J. Saxon, belast met het beheer van het muntstelsel onder president John F. Kennedy, lag al enige tijd overhoop met de machtige Federal Reserve Board. Saxon was een groot ijveraar voor ruimere investeringen en een grotere bevoegdheid van banken die geen deel uitmaken van het Federal Reserve System om geld uit te lenen. Bovendien had Saxon besloten dat die banken zowel staatsobligaties als gemeenteobligaties konden uitgeven om de dominante positie van de Federal Reserve Banks te verzwakken.

Maar daar dacht de Federal Reserve anders over. In een commentaar op 12 november 1963 aan de universiteit van Columbia, tien dagen voordat hij vermoord werd, zou president J.F. Kennedy gezegd hebben: ‘Het belangrijke ambt van de president is gebruikt voor het smeden van een complot om de vrijheid van Amerika te vernietigen, en nog voordat ik het ambt neerleg, moet ik de burgers over deze benarde toestand informeren.’ Wie stonden hier achter de coulissen? (Messing, 2010, blz. 147 t/m 149)

Waarom de mainstreammedia hier nauwelijks of niet over publiceren? Lees de eerder genoemde uitspraak van John Swinton er nog maar eens op na. Wat zeggen trouwens de Protocollen over de media?

De media en de Protocollen
‘De moderne staten hebben een grote scheppende kracht in hun handen: de pers. De taak van de pers is te wijzen op de noodzakelijke eisen, de klachten van het volk kenbaar te maken en ontevredenheid te wekken en tot uitsdrukking te brengen. De pers is de belichaming van de vrijheid van het woord. Maar de regeringen hebben zich die macht van de pers nog niet ten nutte weten te maken en dus is ze in onze handen gevallen. Daardoor hebben we invloed verkregen, ofschoon wezelf op de achtergrond blijven. Dankzij de pers hebben wij in onze handen het goud opgehoopt, hoewel dit ons stromen bloed en tranen heeft gekost.

Uit: Protocol 2
‘De regeringen moeten gedwongen worden te handelen volgens ons geconcipieerde plan, dat zijn doel nadert, waarbij de indruk gewekt moet worden dat de publieke opinie erachter staat. Daar zorgt de “grootmacht” pers voor, die op enkele uitzonderingen na, waarmee we geen rekening hoeven te houden, al geheel in onze handen is.’

Uit: Protocol 7
‘Met de pers zullen we op de volgende wijze te werk gaan.Wat is de taak van de huidige pers? Ze dient ertoe, de hartstochten van de mensen te doen oplaaien of de zelfzuchtige meningsverschillen tussen de partijen te bevorderen, wat noodzakelijk is voor ons doel. (…)

We zullen de publiciteitsmiddelen, die thans nog veel geld kosten, door middel van censuur tot een bron van inkomsten voor onze staat maken. We zullen een speciale zegelbelasting opleggen bij de oprichting van kranten en drukkerijen, waaborgsommen eisen om zo onze regering te vrijwaren van iedere aanval van de pers. Mochten we toch worden aangevallen, dan zullen we zonder genade geldboetes opleggen. Maatregelen als (zegel)belastingen, waarborgsommen en geldboetes (…) zullen de regering enorme ionkomsten opleveren. (…)

Onthoud, dat onder de kranten die ons aanvallen er ook zullen zijn die door ons zijn opgericht, maar zij zullen uitsluitend die punten aanpakken, die wijzelf willen veranderen. Geen enkel bericht zal openbaar worden gemaakt zonder onze zeggenschap. In feite gebeurt dit al, aangezien het nieuws uit alle delen van de wereld bij een klein aantal persagentschappen berust. Deze agentschappen zullen volledig in ons bezit komen en slechts dat nieuws publiceren dat wij toestaan. (…)

Onze kranten zullen tot de meest uiteenlopende richtingen behoren. De ene krant zal aristocratisch zijn, de andere republikeins, revolutionair, ja, zelfs anarchistisch, uiteraard zolang de staatsregelingen onveranderd blijven. Zoals de Indiase god Vishnu, zullen deze bladen honderd handen hebben, waarvan elke hand zich uitstrekt naar de harteklop van welke openbare mening dan ook. Met iedere versnelde hartslag zullen ze de openbare mening leiden in de richting van onze doelstellingen, want een opgewonden mens verliest al gauw het vermogen tot logisch redeneren en valt gemakkelijk ten prooi aan elke vorm van beïnvloeding. Deze dwazen, die veronderstellen de mening te reproduceren van hun partijblad, geven in feite ónze mening weer of in ieder geval de mening waarvan wij willen dat zij die ook hebben. Ze denken dat ze hun partijblad volgen, maar volgen in feite de vlag die wij voor hen laten wapperen.’

Protocol 12

Schokkende gegevens over de media
Wie een diepgaand onderzoek doet in wiens handen de media zijn, zal schrikbarende ontdekkingen doen. Lees bijvoorbeeld het boek van de bekende publicist Kevin MacDonald ‘The Culture of Critique’ ), waarin hij aantoont hoe groot de joodse invloed op de media is. (20022, het voorwoord) MacDonald kan op geen enkele wijze beticht worden van antisemitisme. Integendeel. In diverse publicaties spreekt hij lovend over het Joodse volk en zijn genialiteit. Zo was hij aanvankelijk volstrekt niet op de hoogte van de macht van bepaalde lobby’s, die trouwens ook talloze Joodse mensen ontgaat…

De uiterst huichelachtige praktijken van de Likud-partij van premier Netanjahu, die probeert haar politieke ideologie tot 'de waarden van de staat Israël' te verheffen. Dat Zionnisme echter wordt verdoemd door veel Joden, laten zij volledig buiten beschouwing..!

MacDonald onderzoekt gewoon de feiten. Hoe die geïnterpreteerd worden, is een tweede.
Hij laat zien in wiens handen bepaalde kranten, tijdschriften, radio- en tv-stations, drukkerijen, uitgevershuizen, enzovoort zijn, zoals de New York Times, New York Post, New York World, Washington Post, Philadelphia Inquirer, Random House, Walt Disney, Hollywood, Wall Street Journal, NBC, ABC en dat er vele (dwars)verbindingen zijn met talloze netwerken, commissies (b.v. de CFR en de Trilaterale Commissie), geheime genootschappen (zoals de Ronde Tafel), banken, enzovoort.

Lees hier over de media in Nederland…
In De ware geschiedenis van de Bilderberg-Conferentie wijdt Daniel Estulin een heel hoofdstuk aan ‘journalistieke hoeren’, die, in dienst van de mediamagnaten, informatie gecensureerd beschrijven, zoals de Washington Post, Newsweek, Time, Wall Street Journal en The Economist. (2007, blz. 40-51) Ook John J. Mearsheimer en Stephen M. Walt schrijven hierover (zij het op een andere wijze) in hun boek De Israëllobby (2007, m.n. blz. 217-224), waardoor ze prompt werden beschuldigd van antisemitisme. De nieuwste tendens is trouwens, dat degenen die onderscheid maken tussen judaïsme (het joodse geloof) en zionisme (politiek-religieuze ideologie die wortelt in bepaalde Bijbelse visies en naar een ‘Groot-Israël’ streeft, dat zich uitstrekt tot over de grenzen van bepaalde landen in het Midden-Oosten) ook beschuldigd worden van antisemitisme.

In ‘Zionism in the Age of the Dictators‘ van Lenni Brenner lezen we: ‘Als antizionistische Jood is de auteur eraan gewend beschuldigd te worden dat antizionisme gelijkstaat met antisemitisme en “Joodse zelfhaat”.‘ (1983, het voorwoord) Brenner beschrijft herhaaldelijk dat zionisme en kritiek op de staat Israël volstrekt niets te maken hebben met antisemitisme. Dat woorden als antisemitisme en antisemiet vaak misbruikt worden tegen hen die kritiek hebben op het zionisme, is eerder een poging om deze mensen monddood te maken dan een genuanceerde poging om helderheid te krijgen op begrippen als zionisme, judaïsme en antisemitisme. Er zijn bovendien minstens tweehonderdvijftig miljoen mensen die Arabisch spreken, een Semitische taal. Daarvan spreekt zo’n twee procent Hebreeuws, de bewoners van Israël. (Dries van Agt, Een schreeuw om recht, 20092 ,blz. 259)

Ongetwijfeld zal er bij een aantal auteurs die over het zionisme schrijven een antisemitische mentaliteit meespelen, maar men mag dit zeker niet generaliseren. Zo schreven Mearsheimer en Walt naar aanleiding van hun onderzoek naar ‘de Israëllobby’: ‘Het is dus onjuist – en verwerpelijk – om te zeggen dat Joden of pro-Israëlische krachten de media beheersen en bepalen wat die media over Israël beweren.’ (blz.217) Tegelijkertijd ontkennen ze niet dat er een grote invloed van de Israëllobby en andere lobby’s uitgaat op bijvoorbeeld de media.

Een ander Joods geluid
Een groeiend aantal mensen is aan het wakker worden en krijgt door hoe een en ander in elkaar steekt, ook binnen Joodse kringen. Steeds meer klinkt er ‘een ander Joods geluid’ en horen we van protesten van Joodse burgers in Israël. Zo protesteerden tienduizenden tegen ultraorthodoxe Joden, de zogeheten charedische Joden of charedim, die bijvoorbeeld het achtjarige meisje Na’ama Margolese uit Beit Shemesh bespuwden omdat ze niet kuis gekleed zou zijn. De charedim is een groep van tussen de vijfhonderduizend tot een miljoen leden, die zichzelf als de ‘zuivere joden’ beschouwen. Ze gaan gekleed in lange zwarte jassen en hebben afhangende pijpenkrullen, die onder een zwarte hoed uitsteken. Overal in Israël willen ze hun invloed doen gelden door een streng orthodoxe uitleg van de Talmoed.

.

Scheiding van de seksen in het openbaar vervoer is een van de maatregelen die ze voor heel Israël zouden willen invoeren. Maar tienduizenden in Israël eisen gelijkheid voor mannen en vrouwen in het openbaar vervoer en klagen iedere vorm van discriminatie aan. Hun aantal groeit. Vele Israëli’s staan trouwens een vreedzame relatie voor tussen hen en de Palestijnen. Ze zoeken naar andere oplossingen dan gebiedsuitbreiding en geweld, dat alleen maar met meer geweld beantwoord wordt en dat met zich meebrengt dat er wederzijds een beschuldigende vinger wordt uitgestoken. Demonstraties voor vrede in Israël of protesten tegen de regering krijgen niet veel aandacht in de media. Net zo min als militairen die dienst weigeren, wat in Israël gelijkstaat met landverraad.

Zij die bereid zijn dieper na te denken, beseffen dat alleen verdraagzaamheid, geweldloosheid, coöperatie, respect en het loslaten van dogma’s oplossingen kunnen zijn voor de grote problemen van de Palestijnen. Kritiek dient niet bij voorbaat gezien te worden als een aanval of als een poging antisemitisme aan te wakkeren.

Verzwegen Joodse auteurs
Joodse auteurs als de politicoloog Norman G. Finkelstein, die de Holocaust overleefde en onder andere De drogreden van het antisemitisme. Israël, de VS en het misbruik van de geschiedenis en De Holocaustindustrie schreef, mag Israël niet meer in.

Zo ondervindt ook de Joodse historicus Ilan Pappé problemen, en waren de Israëlische regering en de ultraorthodoxe Joden de inmiddels overleden godsdienstwetenschapper en internationaal voorvechter van de mensenrechten, Israël Shahak, die in Jeruzalem woonde, liever kwijt dan rijk. Ook linguïst en filosoof Noam Chomsky kreeg ook felle kritiek toen hij het in zijn boek De wereld na 11 september opnam voor de Palestijnen en scherpe kritiek gaf op de bezetting van Palestijns gebied. Hij sprak van ‘een zeer wrede bezetting’, een bezetting die ‘extra hardvochtig’ is (20042, blz. 27).

De Britse Joodse historicus Tony Judt werd grootgebracht in een gezin van ‘linkse zionisten’. Maar na de Zesdaagse Oorlog ( juni 1967) maakt hij een crisis door. Hij krijgt gewetensproblemen met betrekking tot het zionisme en geeft scherpe kritiek op de staat Israël (niet op de Joodse mensen zelf) en schrijft in The New York Review of Books (2003) dat Israël onderweg is naar een ‘agressief, onverdraagzame, fanatiek godsdienstige, etnische staat’. Er brak een harde tijd aan voor Tony Judt. Toen Richard Goldstone zijn kritisch rapport uitbracht over het gewelddadige optreden van Israël in de grote Gaza-oorlog (dec. 2008), werd hij niet alleen belemmerd in zijn onderzoek, maar zou hij later zijn gegevens ‘bijstellen’, waarschijnlijk onder zware druk.

Tony Judt
Ook Henry Makow laat zijn kritische stem op velerlei wijzen horen. Musicus, componist en auteur Gilad Atzmon schreef vanuit zijn Joodse achtergrond een moedig boek, The Wandering Who? A Study of Jewish Identity Politics. Hieruit blijkt dat de auteur goed op de hoogste is van het verschil tussen zionisme en judaïsme. Hij waagt het op te komen voor het Palestijnse volk, wat hem veel kritiek opleverde, onder andere van de bekende Israëlische criticus Alan Dershowitz, die ook regelmatig Finkelstein heftig attaqueert. Atzmon heeft veel te melden in zijn boek. Over het Joodse geloof, de staat Israël en de economie.

Bovengenoemde auteurs en vele anderen lieten zich kritisch over een aantal zaken uit. Omdat ze Joods zijn kunnen ze natuurlijk niet van antisemitisme beschuldigd worden, maar lijden ze volgens degenen die hen beschuldigen aan ‘zelfhaat’. Maar zou het niet zo kunnen zijn dat juist zij die oprechte kritiek geven en van ‘zelfhaat’ beschuldigd worden, een grote liefde hebben voor het Joodse volk en zich diep teleurgesteld voelen omdat ze nauwelijks gehoord worden? Zelfs koningen luisterden vroeger naar hun hofnar, die soms scherpe kritiek gaf, zij het humoristisch, ironisch, soms zelfs spottend.

WikiLeaks anders bekeken
En natuurlijk was er in 2011 nog steeds WikiLeaks, dat een wereld opende van ongeweten contacten tussen de top van de wereld, dat ons informeerde over de ‘dubbelspraak’ binnen de machtselite en over de achterklap en kleingeestigheid waarvan zij zich soms bedient. We kregen veel informatie over talloze beschamende zaken op het gebied van politiek, media, economie, oorlogsvoering, enzovoort. Hierover hebben de mainstreammedia wel uitgebreid informatie gegeven.

Ook vernamen we de laatste berichten over Bradley Manning, die al achttien maanden onder mensonwaardige omstandigheden in de gevangenis zit, verdacht van het doorgeven van honderdduizenden vertrouwelijke documenten aan WikiLeaks-leider Julian Assange, die nu zelf gevaar loopt veroordeeld te worden. In het boek ‘Inside WikiLeaks. My Time with Julian Assange at the World’s Most Dangerous Website‘ wordt door computerwetenschapper Daniel Domscheit-Berg, voormalig spreekbuis van WikiLeaks, een en ander blootgelegd.

Een belangrijk boek, dat veel nog onbekende informatie geeft. Verbazingwekkend is dat na al de uitgelekte ‘Cables’ alles gewoon weer doorgaat als voorheen. Slijt het geheugen van veel mensen onder invloed van chemtrails, gifstoffen in voedsel, medicijnen en vaccins? Of lijden we gewoon collectief aan geheugenverlies door de overstelpende overvloed aan informatie en desinformatie?

Olieramp in de Golf van Mexico
De olieramp in de Golf van Mexico in 2010, veroorzaakt door onverantwoorde olieboringen door British Petroleum (BP), waarbij tijdens een boring op vijfduizend voet diepte het olieplatform Deepwater Horizon explodeerde, behoort tot de grootste olieramp aller tijden en overtreft die van de Exxon Valdez in Alaska in 1989. Zesentachtig dagen achtereen stroomden miljoenen liters olie per dag weg.
Zo’n zesduizend km kust werd vervuild. Miljoenen vissen, vele dolfijnen, meer dan honderdduizend vogels en duizenden zeldzame zeeschildpadden vonden een afschuwelijke dood. Zee- en landflora liepen zeer ernstige schade op. Talloze vissers raakten brodeloos, het toerisme kwam tot stilstand. De criminele olieboring veroorzaakte een milieuramp van ongekende omvang en bedreigt tot op heden zelfs de warme golfstroom in de oceanen.

De vervuiling in de zee werd ‘bestreden’ met de zwaar giftige chemicaliën corexit 9500 en 9527A (in Europa ten strengste verboden), waardoor de olie in drabbige slierten naar de bodem zakte, zodat satellieten de vervuiling niet meer konden zien. Daarnaast werden miljoenen liters olie op het water gewoon in brand gestoken, waardoor vooral de lucht enorm vervuilde en vergiftigd werd.

Inmiddels moeten we maar aannemen dat het grote gat in de zeebodem (in een aardplaat) sinds de derde week van september 2011 afgesloten zou zijn door het dubieuze bedrijf Halliburton, waar mensen als Cheney en Bush aandelen in hebben. Zeer veel methaangas kwam vrij en heeft zich vermengd met de chemicaliën. Menigeen betwijfelt overigens, of het gat wel echt volledig dicht is. Oceanologen en toxicologen zijn van mening dat deze ramp jaren (mogelijk decennia) dramatische gevolgen zal hebben voor het milieu.

Meer dan honderdduizend schadeclaims zijn intussen ingediend en driehonderdvijftig advocaten zijn dagelijks aan het werk. Inmiddels gaan in hetzelfde gebied de boringen alweer gewoon door, ondanks de harde maatregelen die Obama had aangekondigd met betrekking tot olieboringen. Obama liet zich niet veel later fotograferen in het zwaar vervuilde zeegebied, om zo te laten zien dat er geen gevaar meer was. ‘Geen gevaar voor de volksgezondheid’ klinkt de standaardformule over de hele wereld als er ergens een (chemische) ramp heeft plaatsgevonden.

Lees over het lugubere BP-spelletje-in-de-Mexicaanse-Golf. Met ondere andere Goldman Sachs in de hoofdrol (Klik op de illustratie.)

De grote olie- en gasmaatschappijen in Amerika en Europa zoeken hongerig naar nieuwe energiebronnen en zijn in Amerika al begonnen met het zeer riskante exploiteren van schaliegas. Ook in Europa zijn er serieuze plannen om schaliegas aan te boren. Nederland is ook al druk bezig met onderzoek hiernaar.

Waar gaat de volgende milieuramp plaatsvinden? In het uiterst kwetsbare Antarctica, waar naar olie en gas geboord wordt? Of tegelijkertijd in vele landen? Na de verzakkingen en lichte aardbevingen, veroorzaakt door jarenlange kolen-, gas- en oliewinningen, worden door de overheid nog steeds de schitterende mogelijkheden van de nulpuntenergie (Tesla) en andere methoden genegeerd. Het draait allemaal om geld, geld en nog eens geld. De Mammon heeft overal zijn machines, marionetten en monsters.

Zware aardbevingen. Een nucleair drama. Stormen en overstromingen
In 2011 waren er ook veel aardbevingen. Een aantal wordt niet eens meer in de media vermeld. Christchurch (Nieuw-Zeeland) schudde en beefde op 22 februari en nog lang daarna. Op 11 maart was er een immense aardbeving in Japan, gevolgd door een vernietigende tsunami.

Tegelijkertijd werd een nucleair drama van ongekende omvang zichtbaar in Fukushima en omgeving. Gesmolten kernreactoren, hoge straling (o.a. van cesium), die gemeten werd en wordt, tot in Europa, Australië, Canada en Amerika toe, ja, in heel de wereld. Veel informatie wordt verborgen achter een nucleair rookgordijn. En het drama is nog lang niet opgelost.

De talloze nabevingen zorgden niet alleen voor veel schrik, maar sinds Fukushima heeft het leven in Japan een immense oplawaai gekregen, die maar moeilijk lijkt te herstellen en voor generaties gevolgen heeft. Net als bij de olieramp in de Golf van Mexico worden vele soorten kanker al zichtbaar. Op internet circuleren berichten dat Haarp er wel eens iets mee te maken zou kunnen hebben. Na de rampzalige aardbeving en tsunami teisterde niet veel later de tyfoon Talas hele delen van Japan. De Japanse regering zoekt al naar mogelijkheden om een Japanse technopolis te bouwen in een niet-aardbevingsgevoelig gebied van India. Turkije bleef ook niet gespaard en werd eveneens door aardbevingen opgeschrikt (o.a. 23 oktober jl.).

HAARP-installatie in Alaska. Een van de vele, vele puzzelstukjes in het grote donkere-krachten-kiekeboespel

Tsunami Japan
Vele orkanen (Irene in de VS) en (tropische) stormen joegen in 2011 over de wereld. In België dreef in Hasselt een zware regenstorm het Pukkelpopfestival uiteen, wat dramatische gevolgen had. Talloze overstromingen spoelden grote delen land weg: in China, Pakistan, Rio de Janeiro, Queensland (Australië), Thailand, de Filipijnen. Tienduizenden doden en gewonden. Honderdduizenden daklozen. De schade ten gevolge van alleen al de aardbevingen (Fukushima uitgezonderd): 350 miljard dollar. Bijna twee keer zoveel als in 2010.

De aarde roerde zich ook begin 2012. Een aardbeving in Japan (7 op de schaal van Richter), modderstromen bij de Fuji-eilanden, een aardbeving in Sumatra (gelukkig met niet al te grote gevolgen), bosbranden in Chili, een hittegolf in Australië, overstromingen in Nederland en België, hevige sneeuwval in de Alpengebieden, overstromingen, modderstromen en stormen in vele landen. Zou het niet helpen als we met zijn allen het geestelijk klimaat verbeteren?

Hongersnood
Hongersnood in Somalië deed honderdduizenden mensen op de vlucht slaan (o.a. richting Kenia), op zoek naar voedsel, terwijl in het Westen miljoenen tonnen voedsel per jaar worden weggegooid. In Laredo (Texas) doodde een vrouw haar kinderen en daarna zichzelf omdat ze geen voedselbonnen kreeg. In Amerika staan dagelijks miljoenen mensen in de rij voor voedsel. Circa 32 miljoen Amerikanen leven al op voedselbonnen. Maar ook in Europese landen schuiven miljoenen aan voor voedsel (in Engeland b.v.) Voedselschaarste ligt wereldwijd op de loer. Een wereldwijde hongersnood wordt gevreesd. Maar, zoals Gandhi eens zei: ‘There is enough for every ones need, not for every ones greed’ (‘Er is genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht’).

Een kleine groep multimiljardairs en miljonairs ontregelt de hele wereld door grenzeloze hebzucht. Steeds meer mensen worden zich dat bewust. De aarde zou moeiteloos het dubbele aantal mensen kunnen herbergen. Het probleem is niet een beperkte voedselvoorraad in verhouding tot te veel mensen, maar de meedogenloze vraatzucht van hen die zich als de ‘sterksten’ opstellen in een door henzelf gecreëerde strijd om het leven en hun medemensen genadeloos uitbuiten, vaak geïnspireerd door neodarwinistische principes, die iedere vorm van menselijkheid vertrappen.

Ook presidenten sterven
Half december 2011 stierf Vavlac Havel, toneelschrijver en president van voormalig Tsjecho-Slowakije. Zijn heftig verzet tegen de communistische overheersing leverde hem jaren van vervolging en gevangenisstraf op. Regelmatig liet hij een kritisch geluid horen tegen de concentratie van macht van de Europese Unie. Een zeer gewaardeerd mens en fascinerend schrijver verliet onze aarde.

Eind december 2011 stierf de ‘geliefde leider’ van Noord-Korea, Kim Jong-il, die met ijzeren vuist zijn land regeerde, het land atoomwapens bezorgde, een leger van meer dan een miljoen mensen financierde, voor gigantische hongersnoden zorgde en zich als een god liet aanbidden. De dictator kreeg een indrukwekkende staatsbegrafenis. Overal klonk gehuil en geweeklaag. De vlaggen van de ambassades van de VN hingen halfstok. Zo doen we dat als een dictator sterft, als een volk zijn ziel verloren heeft en vrijheid kreupel door de straten gaat.

De jeugdige Kim Jong-un, nu al ‘geweldige leider’ genoemd, zal het land verder leiden. Veel zal er niet veranderen. De ‘geweldige leider’ liet al weten, dat hij slechts 30% van de bevolking nodig heeft om zijn land te runnen. In de werkkampen zitten al jaren zo’n zeventigduizend christenen opgesloten. Net als in Afghanistan, Saoedi-Arabië, Somalië en Iran zijn het vooral christenen, maar ook vele anderen, die zwaar vervolgd worden. Noord-Korea staat op de Amerikaanse lijst van ‘schurkenstaten’ (G.W. Bush). Schurken vallen eens schurken aan.

Kim Jong-un
In Europa lieten velen een traan om Steve Jobs, een god die voor vele ‘jobs’ zorgde in de wereld van de computers en het gezicht van Apple was. Een man die een groot vertrouwen had in de elektronica en computertechnologie. ‘One apple a day keeps the doctor away!’, luidt een oud Engels spreekwoord. Of dit ook voor de technologische toekomst geldt?

Zonnestormen en scheiding van dimensies
Wat zouden we doen als alle computers, gsm’s, satellieten, besturingssystemen, internet, logistiek, kortom alle elektronica en elektriciteit zouden uitvallen door een mogelijk immense zonnestorm, die de Nasa rond midden december 2012 voorziet? Vluchten? Ondergronds gaan wonen, met alle ellende van dien? Of een stukje land of huisje kopen rondom de magische Bugarach in Zuid-Frankrijk? Wegtrekken naar het Drakengebergte in Zuid-Afrika?

De Belgische klokkenluider Patrick Geryl voorziet dat de door de Nasa voorzegde superzonnestorm rampzalige gevolgen zal hebben voor de hele planeet (Frontier, 1 november 2011, blz. 27-31). Volgens hem zal niet alleen wereldwijd het elektriciteitsnet vernietigd worden, maar zullen ook alle kernreactoren smelten en supervulkanen tot uitbarsting komen. Gigantische gevolgen dus die zouden kunnen samenvallen met de totale ineenstorting van de wereldeconomie, een oorlog met Iran, die zou kunnen uitgroeien tot een derde wereldoorlog, waarbij de Olympische Spelen in Londen nog net even brood en spelen kunnen verschaffen aan een misleide mensheid.

Niemand echter kan voorzien of er vóór die tijd nog iets anders staat te gebeuren. Of bijvoorbeeld een toenemend bewust zíjn van de mens van de ernst van de wereldsituatie niet een bepalende factor kan zijn, of er niet hulp van buitenaf komt. Of dat er vóór die tijd een wisseling van dimensies plaatsvindt, waarbij het ‘kaf van het koren gescheiden wordt’, het onheilzame van het heilzame, het kwade van het goede, en toebereide zielen als ‘wijze maagden’ een andere dimensie kunnen binnengaan, waarin zich een totaal andere werkelijkheid openbaart, alle dualiteit verdwenen zal zijn en de essentie van licht en liefde zich volledig openbaren kan.

Voor het geval je nog mocht twijfelen..

Wij zijn in essentie een spiritueel wezen. Waar zouden we naartoe moeten vluchten, wij, die hier en nu één zijn met het Al?

De machtselite heeft de afgelopen tijd luxueuze ondergrondse steden gebouwd en vele cruiseschepen zijn reeds door de overheid geconfisqueerd voor het geval er een ramp uitbreekt. Maar heeft men zich wel eens gerealiseerd dat overleven in catastrofale omstandigheden een ellendige aangelegenheid kan zijn? Waarom hechten we ons zo aan wat vergankelijk is en de wortel is van veel lijden? De Boeddha heeft dit in talloze leringen diepgaand uiteengezet.

Niet hechten aan internet
Zeker, internet vervult momenteel een belangrijke functie in het wakker worden van mensen, al zal dit een tijdelijk hulpmiddel zijn. Bij goed gebruik kan internet (facebook, twitteren) een doeltreffend middel zijn in de strijd tegen de dictatuur en de naderende fascistische wereldorde. De machtselite beseft dit maar al te goed. Daarom hebben diverse overheden vergaande plannen ontwikkeld om internet te censureren of eventueel uit te schakelen.

Een begin hiermee is al gemaakt. In China en een aantal Arabische landen wordt internet al gecensureerd, maar ook in Amerika. Het zal niet lang meer duren of Europa is aan de beurt. Een dag ‘op zwart gaan’, zoals Wikipedia en Google half januari deden, is natuurlijk een belangrijk signaal, maar zal de machtselite niet afschrikken. Onder het mom van ’terrorisme’ en ‘bedreiging van de democratie’ kunnen heel wat websites uitgeschakeld worden door wetten die nimmer democratisch tot stand zijn gekomen, maar ons zogenaamd moeten beschermen. Beschermen tegen wie en tegen wat?

Bewustwording en geweldloos protest laten horen zijn belangrijke signalen, maar tegelijkertijd dienen gebruikers van internet ook ethisch om te gaan met het verspreiden van informatie en beelden om onnodige confrontaties te vermijden.

Internet is als extern geheugen van de mens uiteindelijk slechts een flauwe afspiegeling van het kosmisch geheugen, het ‘levensboek’ of ‘akasha’, waar ieder mens toegang toe heeft als hij of zij zich op spirituele wijze ontwikkelt. Alle informatie uit verleden, heden en toekomst wordt volgens precieze wetten van energie en informatie behouden. Er bestaat een onvernietigbare kosmische bibliotheek, waar wij als mensheid toegang toe kunnen krijgen als we voldoende ontwaken aan onze innerlijke geestkracht.

Het zijn de krachten van de duisternis die ons daarvan af willen houden. Als we internet kunnen zien als een tijdelijk hulpmiddel en intussen de kracht van de geest ontwikkelen door kwaliteiten als mededogen, vriendelijkheid, geduld, aandacht, respect voor het leven, uitmondend in de alles doordringende energie van de liefde, gaan we niet alleen verstandig met internet om, maar vooral met onszelf. Dit staat niet gelijk met een ‘halfzachte’, maar met een bewuste levenshouding, die op de juiste tijd de juiste kracht kan manifesteren.

Die kracht reikt uit boven iedere voorspelling of prognose van een mogelijk einde van de wereld op 21 december 2012. Zeker, ooit komt er een einde aan ‘de oude wereld’. Dat was ook wat de Maya’s voorzagen en in hun complexe kalender vastlegden, door de media zo verkeerd uitgelegd als ‘het einde van de wereld’.

Dat voorzagen ook alle oude volken en dat wisten ook de wijzen uit alle antieke culturen, zoals die van India, Babylonië, Egypte, Perzië, Griekenland. We verkeren midden in de hevige ‘barensweeën’ van een grote overgangstijd. Daarover, en over allerlei andere belangrijke zaken, meer in Nieuwsbrief februari deel 2, 3 en 4. (klik hieronder voor 2 en 3)

 

© Marcel Messing, februari 2012

Moge de geest van al hetgeen geschreven wordt uw hart raken, ook al is het via de digitale weg.

De werkelijke weg voltrekt zich innerlijk. 

Marcel Messing

Lees verder:

Nieuwsbrief deel 2

Nieuwsbrief deel 3

116 gedachten over “Het eindspel is begonnen..

 1. Beste mensen,

  Om dit alles te begrijpen moet je natuurlijk eerst weten wat de oorsprong en het doel is. Laten we bij het begin beginnen..

  De schepper heeft eerst de engelen uit pure energie (zijn alleen maar dienaars en hebben geen eigen wil), dan de djins uit pure vuur (net als de mens heeft het een eigen wil) en vervolgens de mens uit klei/aarde (mens heeft eigen wil) geschapen.

  Dwz de mens en de djins zijn verantwoordelijk voor hun daden en zullen beloond worden met het paradijs of gestraft worden naar de hel in het eeuwige leven.

  De djins waren de eerste bewoners van de aarde en hebben dood en verderf gezaaid waarop Azazil (toen nog een trouwe dienaar maar na de schepping van de mens verdoemd als Satan) de opdracht kreeg om ze naar stille en onbewoonde oorden te verdreven. De djins hebben een veel langere leven dan de mens en zijn niet waarneembaar voor alle mensen. Sommige mensen kunnen wel met ze communiseren denk aan Voodoo en Kabala. Doordat ze niet uit vaste materie bestaan kunnen ze ook in ons lichaam zitten.

  Toen de schepper de eerste mens (profeet Adam) had gecreeerd gaf hij de opdracht aan al zijn engelen en de djin Azazil om te knielen voor zijn nieuwe schepping. De engelen gehoorzaamden maar Azazil uit jaloezie weigerde, waarop de schepper vroeg waarom hij niet gehoorzaamde. Azazil gaf als antwoord: “Ik ben van vuur geschapen en de mens uit klei vuur is sterker dan klei”. De schepper gaf aan dat trots de reden was van ongehoorzaamheid en verbande Azazil uit de hemel en de status als dienaar. Vanaf dat moment kreeg hij de naam Satan. Satan vroeg de schepper om tijd om zijn gelijk te bewijzen. Deze heeft hij gekregen tot de dag dat de aarde zal vergaan.

  Het is dus een taak van de Satan en zijn afgezanten om de mens te misleiden zodat hij zijn gelijk kan krijgen en zoveel mogelijk mensen naar de hel gaan.

  De schepper heeft de mensheid steeds profeten en boodschappers gestuurd om de mensheid van gruweldheden te bevrijden. Zie bijvoorbeeld profeet Abraham die de mensen van toen heeft gered van Nimrod (die dacht dat ie god was). Ook een voorbeeld is natuurlijk profeet Mozes die de israelieten van de faroa (volgelingen van Nimrod en dachten ook dat ze goden waren) heeft gered. Maar de satanisten hebben zich altijd gemengd tussen de bevolking om zodra er een kans ontstaat om de mensen weer af te leiden. Denk bijvoorbeeld aan de gebeurtenis nadat Mozes de mensen had gered door de zeesplitsing werd hij opgroepen om de tien geboden te ontvangen. Mozes bleef 40 dagen weg en toen hij terugkeerde hadden ze alweer een gouden kalf gemaakt als afgod.

  Trots is een satanische eigenschap waar de mensheid voor moet waken want het is de voedingsbodem samen met angst voor rasisme, fasisme enz.

  De satanisten zijn net zo sterfelijk als ieder ander mens. Maar door hun ziel te verkopen aan de satan denken ze dat ze boven andere mensen uitstijgen en beter zijn, maar kunnen niet aan de dood ontsnappen.

  De schepper waarschuwt zowel de mens als de djins voor de dag van de wederopstanding waar iedereen berecht gaat worden voor zijn/haar daden. En dan volgt het eeuwige leven in de paradijs of de hel.

  Dus wat er nu allemaal gebeurd en nog staat te gebeuren is een herhaling. Ze kunnen je niet meer dan je leven afnemen maar je ziel is het waar het uiteindelijk om draait.

  Je ziet dat de krachten achter de schermen inderdaad satanisten zijn en heel goed weten hoe de mens in elkaar zit, wat onze zwakheden zijn. Zij weten precies hoe ze de mens kunnen beinvloeden c.q. verleiden. Daarom is het ook belangrijk on jezelf te kennen zodat je de verleiding c.q. invloed kan weerstaan.

  Zowel profeet Jezus als de laatste profeet Mohammed hebben de mensheid gewaarschuwd voor de grote verwarring (fitna) die de Dechal (oftewel de anticrist) over de hele wereld zal zaaien vlak voor de einde der dagen van de aarde. Deze Dechal zal machise krachten bezitten en krijgt erg veel hulp van de Satan en zijn afgezanten. Er zullen er maar weinig zijn die hem zullen herkennen. Profeet Mohammed waarschuwde de mensen voor de verwarring en tirannie die zal heersen over de hele wereld in de tijd dat deze Dechal zich zal vertonen. Alles wat als goed word gepropageerd zal slecht zijn en alles wat als slecht zal worden gepropageerd zal het goede zijn. Er zullen heel veel onschuldige mensen omkomen door de gruweldheden.

  Maar uiteindelijk zal de verlosser Mehdi (afstammeling van de profeet MOhammed) en Jezus hem in Syrie vermoorden, waarna er een gouden tijd komt voor de mensheid. Technologie zal een toppunt bereiken, er zal welvaart zijn en nergens meer hongersnood.

  Dit duurt ongeveer 40 jaar. Nadat profeet Jezus komt te overleden zal hij naast de profeet Mohammed in Medina (Saudi Arabie) worden begraven.

  Daarna zullen mensen zich weer afkeren en zal er wereldwijd weer verderf komen. Er zal niet een enkele gelovige meer overblijven en de Schepper zal zijn waardevolle spullen zoals de heilige Koran van de aarde laten halen. Dan zal de countdown beginnen van de einde van de wereld. De zon zal van het westen opkomen (denk aan pool switching), 40 dagen licht en 40 dagen donker. Dat zijn de dagen dat vergiffenis niet meer geaccepteerd wordt door de schepper omdat het allemaal te laat is.

  In korte tijd zal de aarde vergaan. Alles zal worden vernietigd.
  De engel Israfil zal het eerste sein blazen en alle materie zal wegvagen. Bij de tweede sein zullen ook alle engelen het leven begeven. Na de derde sein zal ook de engel Israfil het leven geven. Dan komt een leegte en stilte, waarna de schepper zal vragen “Wie is nou de enige allemachtige?” en zal antwoorden met “Er is er maar één”.

  Daarna zal de schepper alle engelen weer het leven geven en vervolgens de aarde ( minimaal 6keer groter dan de oorspronkelijke formaat). Dan zullen alle mensen en djins tot leven worden geroepen en dan volgt de dag des oordeels.

  Beetje een lang verhaal maar waar het er op neer komt is dat we goed moeten beseffen wat er gaande is en wat de oplossing is. Alleen op deze manier kunnen we ons (ziel, want het lichaam is maar een tijdelijke gedaante) en onze kinderen redden. Er is geen terugweg en geen andere manier van samen optrekken dan dat we elkaar als gelijke zien en behandelen.

  De schepper is de meest rechtvaardige, niets zal ongestraft of onbeloond worden. Niets wordt overgeslagen of vergeten.

  1. @ kanuni
   Ga je dit hele epistel nou bij elke topic plaatsen? Ik heb het nou een keer gelezen en tja geloof wat je wilt . Ik kan me er helemaal niet in vinden.Niet om het minst vanwege de tegenstrijdigheden die je in het stuk zet. Bovendien kan ik me niet voorstellen dat je dit van jezelf hebt, klinkt mij een beetje teveel als zieltjes winnen.

  2. Eindelijk een paar weken geen Jehovagetuigen aan de deur gehad , zo bedacht ik me pas nog , en verdomd als het niet waar is ; komt de Almachtige via de adsl binnen 🙁 . Bestraffing , beloning van die liefhebbende Grote Geest , je hebt vrije wil zolang je doet wat ik je zeg .
   so you wanna live in paradise..
   http://www.youtube.com/watch?v=-xMYTePJYCc

  3. Kanuni-energie: typisch geval van verwaarloosde Kundalini-energie. Master Kanuni? Kanonne zeg.. 🙄

  4. Nou vooruit een paar voorbeeldjes dan:

   *De engel Israfil zal het eerste sein blazen en alle materie zal wegvagen. Bij de tweede sein zullen ook alle engelen het leven begeven. Na de derde sein zal ook de engel Israfil het leven geven. Dan komt een leegte en stilte, waarna de schepper zal vragen “Wie is nou de enige allemachtige?” en zal antwoorden met “Er is er maar één”.

   Als alle engelen het leven begeven ( laten?)dan dus ook de engel israfil. In welk geval het wachten blijft op het derde sein. Dan komt de leegte en de stilte. Als god de schepper daar vragen stellen gaat en ze zelf staat te beantwoorden is het dus niet leeg en stil.
   Dan nog even een aantal zaken die wel heel erg materialistisch overkomen zeker voor god . Hij haalt zijn waardevolle zaken van de wereld op. Waarna je het hebt over een door mensen geschreven boek dat als heilig wordt gezien door moslims maar niet door iedereen . De christenen zullen god dan hun heilige bijbel laten ophalen en ga zo alle religies maar even af.Denk je overigens niet dat als dat boek ( de koran) is geinspireert door de schepper dat ie de inhoud wel weet en dus het boek rustig kan laten liggen? Ook de engelen doden( het leven vergeven ) en weer opwekken lijkt me een beetje overbodig. Geef ze gewoon even vakantie , even een tijdje vrijaf.
   Ook stel je dat de djinn azazil samen met de mensen op aarde leefde ( de andere djinns niet?)maar hij wilde niet knielen uit jalouzie even daarna zegt god dat het trots is dat hem er van weerhoud ,wat is het nou?

   Dan nog even een losstaande conclusie die je trekt:
   Dus wat er nu allemaal gebeurd en nog staat te gebeuren is een herhaling. Ze kunnen je niet meer dan je leven afnemen maar je ziel is het waar het uiteindelijk om draait.
   Wanneer is dit gehele eindspel eerder gespeeld met dag des oordeels en alles zoals jij het beschrijft? Wel onderstreep ik jouw gedachte dat het om de ziel draait en niet om het lichaam.

   Kortom ik vind het een nogal doemachtig scenario en een beetje een warrig verhaal , maar nogmaals geloof wat je wilt.

  5. Ik was al afgehaakt bij het woord ” MOET ” . Zal wel aan mijn natuurlijke afkeer liggen van 4D blaaskaken die zichzelf tot de Almachtige hebben uitgeroepen .

  6. Sorry dat het zo warrig lijkt maar dat komt omdat ik teveel in weinig woorden wil vertellen. Ook niet alles alle termen zijn makkelijk te vertalen in een paar woorden.

   De heilige Koran bevat de boodschappen van de schepper, net als de heilige onvervalste Bijbel, Tora en andere geschriften. Het probleem is dat de mensen de bijbel en andere heilige geschriften hebben gemanipuleerd om er zelf beter van te worden. In de Koran bevestigd de schepper dat het nu in bescherming is van hemzelf. In de geschiedenis zijn er meerder malen pogingen gedaan om er versen uit te halen en andere te herschrijven maar dat is allemaal mislukt. De gehele islamitische wereld gelooft in een en dezelfde Koran. Als Jezus terug zal keren op aarde zal hij dan ook de originele versie van de Bijbel opsporen en openbaren.

   De djin Azazil en zijn soort bewoonden de aarde voor een lange tijd nog voordat de mens werd geschapen. Maar Azazil was een gelovige en een bediende van de schepper in tegenstelling tot zijn andere soortgenoten. Ook deze soort kent gelovige en niet gelovige djins. Omdat Azazil een hooggeplaatste functie had werd ie jaloers toen de mens werd gecreeerd, want er was geen concurrentie, hij was de beste van zijn soort.

   Met herhaling bedoel ik de doelen van de slechterikken. Het is niet voor het eerst dat deze satanisten uit zijn op onderdrukking en full-control. Wat het verschil is met voorheen is dat het de eindspel is en de antichrist(zoals Jezus hem genoemd heeft) oftewel djeccal zich zal vertonen.

   Oh ja @cosmic, spot ermaar mee, ik probeer de boodschap te vertalen. De tijd dat de Illuminatie voor je deur staan zul je nog denken waren het maar die jehova’s of moslims, dat was allemaal vrijbllijvend.

  7. Tja Kanuni , ik denk dat je ergens wel gelijk hebt . In mijn lichtzinnigheid wil het mij nogaleens overkomen dat ik volledig aan het feit voorbij ga dat ik nog steeds gecompromiteerd ben door een mislukte lobotomie . Hopelijk als de operatie over enkele maanden wel geslaagd is dat ik dan volledig tot mijn zinnen kom . Tot die tijd is het beter om mij te negeren , spontane blasfemische termen zullen zich voorlopig spontaan blijven manifesteren . Hopelijk dat het niet nog meer irreversibele schade toe zal brengen aan mijn toch al getinte ziel . De toekomst zal het uitwijzen . God have mercy on me .

  8. Ik zit nog steeds met die heks van sneeuwwitje, sindsdien is de wereld eng. Illuminati maakt het er niet beter op. Allemaal enge verhalen. Kan er niet meer van slapen. Blijken nu alle sprookjes ineens watjes van verhalen te zijn. De mythologie van toen en nu voor volwassenen, das echt eng. Ben zo bang dat alles fout gaat, als ik er nu tussenuit piep, dan hoef ik niet meer bang te zijn. Maar ja, waar kom je dan weer he, help, das ook eng. Was ik maar niet geboren, alles isse eng. Bang voor de boos.

  9. Awwww , geen zorgen Martijntje . Gewoon aan mooie dingen denken voor je slapen gaat en als het een prettig gevoel geeft om op je duim te sabbelen ; gewoon doen , geve niks . 😉

  10. ikku vinnu juistu van de fijne met de boos, want achteraf blijkt nu dat sprookjes de enige echte ware verhalen zijn, dat was een vraag aan mijn vader toen ik 8 was, of sprookjes land ook echt bestond, daar kon hij toen geen duidelijk antwoord op geven, mijn vader, het duurt even maar dan heb je ook wat.

   Is Eÿe zeker op wintersport of zo, niks zeggen heh, wat een flut vriendschappen zeg, heb ik weer..

   En Sabrina voortijdig op haar dingetjes getrapt, wat een uitzichtloze verhoudingen, gelukkig is er nog het eindspel verhaal als afleiding, en de cursus kurk droog Spaans van Monika

  11. @ cozmic
   Nieuw voor mij,driewerf bah!maarja zijn de christelijke zoveel beter? enz. Je ken maar beter om mekaar denken,beetje free hugs for all

  12. @ Marcel ,
   niet nieuw voor mij , ik heb me zelfs nog ingehouden omdat het anders een beetje op een aanval op de man zou lijken . En , inderdaad , die vuiligheid blijkt in vele systemen gedoogd te zijn , des te strenger des te perverser lijkt het wel .
   Maar ja , het staat geschreven hè ? dus dan is het zo .

 2. Hoewel ik het met redelijk veel eens ben wat betreft de inhoud van dit artikel vraag ik me toch af of schrijver lichtelijk blind is waar het Syrië en Iran betreft…?Arme president Assad slachtoffer van het ‘slechte westen’? Deze ‘arme’ man heeft het leven van duizenden mensen, mannen, vrouwen, kinderen afgenomen op de meest bloedige wijze, alleen omdat ze democratie wensten, een beter leven. Dit heeft niets te maken met eventuele ’theoretische’ intenties van de VS en het Westen! Deze ‘arme’ man martelt kinderen, snijdt hun geslachtsorganen af, en gooit ze dan als oud vuil weg! Waarom? Omdat hun ouders een beter leven willen. Laten we even kijken wat de oom van Assad 30 jaar geleden gedaan heeft, op nog grotere schaal, 30.000 mensen ingesloten en afgeslacht! Ook omdat ze vrijheid wilden. Had ook niets te maken met VS of het Westen. Heeft te maken met het feit dat het hebzuchtige, wrede, dictators zijn, die niet het beste wil voor zijn volk, maar alleen het beste voor zichzelf. Wat dit betreft moet u wakker worden. Dit soort mensen verdienen het niet leider genoemd te mogen worden. Een leider, beschermt, een leider voedt, een leider adviseert, een leider luister naar de stem van zijn volk. Een leider moord zijn eigen volk niet uit!

  1. Niets is wat het lijkt te zijn… Geldt dus ook voor Syrie. Natuurlijk is Assad geen lievertje, dat was Ghadaffi ook niet. Allemaal voorgeprogrammeerd om het Midden-Oosten verder in handen te krijgen voor de olie, het vestigen van Westerse ($ gerichte) banken én, het verzamelen (lees: roven) van oudheidkundige schatten die méér macht en technologie oplevert voor ze. Arabische lente… ja,ja, en gij geleuft dat zeker…

   Problem, reaction, solution…

  2. Eh, simba, met alle respect, ik heb mijn eigen overtuigingen, en jij de jouwe…(of kijk je gewoon te veel conspiracy movies) Niet alles is de schuld van het grote boze westen hoor, er is ook nog zoiets als verantwoordelijkheid. Vingerwijzen is gemakkelijk, maar in dit geval betekent het gewoon volledig de plank mislaan met jouw ‘voorgeprogrammeerde’ opmerking. Maar goed, das mijn mening, respect voor ieders mening en opvatting.

  3. @Mark, ik denk dat ik beter geinformeerd ben dan jij, laten we het daar maar op houden. Doe met de inhoud van dit draadje wat het beste bij je past.

  4. Eh Simba, sorry hoor, maar ‘beter’ geïnformeerd? Volgens mij bedoel je gedisillusioneerd. Misschien verstandiger voor je van die crack pijp af te blijven en de paddo’s weg te mieteren? Trek je geitenwollensokken uit, ruil je simca in en wordt wakker! Beterschap.

  5. @insider, leuk dat je me dus kent !!! Je zou wel eens verrast kunnen zijn. Jij bent dus kennelijk totaal niet geinformeerd…

  1. @ Robbie
   die site van rondetafelbeleid lijkt kapot te zijn , tijdelijk hopelijk .
   Wat ik er van wilde quoten , dat lukt dus ff niet .
   Alles bij elkaar is het een prachtig stuk werk , voornamelijk vertalingen van de Armageddonconspiracy website . De AC site heb ik vrijwel geheel doorgenomen , een prestatie op zich , zeker gezien het gevloek en getier van één van de schrijvers .
   Veel artikelen zijn ronduit juweeltjes te noemen , met diep inzichtelijke benaderingen . Ik durf ook wel te zeggen dat ik best wel ingepakt was door het hele verhaal .
   Er ontbreekt echter iets aan , iets behoorlijks . Of het ligt aan de lage inwijdingsgraad van de schrijvers , aan het gebrek aan compassie , aan de beperkte spirituele inzichten of aan alledrie . Op z’n Engels gezegd : I smell a rat .
   Meerdere malen wordt er aangehaald ; dont tell people what to think , teach em how to think . Het tegendeel kom ik tussen de regels door tegen .
   quote ; The “neocon” agenda of America and its support for Zionism is well known, but that doesn’t mean that the American government was behind 9/11.

   In fact the truth of 9/11 could not be simpler. Osama bin Laden did it and Bush and company were hoping he would do something of that nature to give them a pretext to invade oil-rich Iraq, give regional support to Israel, and try to start converting Islamic countries to puppet capitalist democracies under America’s control, thus extending the OWO’s power to regions of the world not yet fully under its heel.

   I rest my case .

 3. Wat is dit stuk boven? chronologische opsommen van gebeurde feiten,angst zaaien, ik denk dat we stuk voor stuk als mens heel stil onszelf terug moeten trekken uit de mallemolen van informatie,nog even, dan ga ik ook zaaien, nee geen haat, geen angst, gewoon zaad in de tuin, lekker eetbare fruit en groente`s opkweken en elke dag de vorderingen observeren, daar wordt je zo heerlijk rustig van, dan kom je thuis bij je Moeder die altijd voor je klaarsta met advies en liefde, daar krijg je energie van en inspiratie, geestelijk rust en evenwicht zijn op dit moment het belangrijkste om weerstand tegen alle negativiteit te bieden. Ik krijg de kriebels van de verhalen dat je `geestelijk klaar moet zijn` ik heb gevoel als je dat niet bent je de boot mist, bijna een soort religie, waarin alleen uitverkorenen zullen worden uitgezocht voor de grote reis, het aanstaande einde? er gaat ook een bepaalde dwang vanuit en altijd is er weer de man of vrouw die het allemaal weten, die zoveel hoger zijn afgestemd en de goeroe`s, geleerd, diploma`s aan de muur, ze vertellen ons wel hoe we het best voorbereid kunnen zijn en kunnen er ook goed aan verdienen, boeken, lezingen, cursussen enz.Misschien moeten we ons eens beraden wie we zijn op dit moment,waar we afhankelijk van zijn gemaakt en eigenlijk niet nodig hebben, niet angstig in een hoekje kruipen en verlamd zijn omdat je de auto niet meer kan betalen of dat dure koophuis,wel fijn voor de kinderen als Moeder weer thuis is en voor ze zorgt, dat ze niet als een kronkelende slang de dag door moet komen, kies zelf en laat niet voor je kiezen hoe jouw leven moet zijn.

  1. !!! Had waarschijnlijk comment 1.7 moeten zijn , misplaatst in de letterlijke zin van Het Woord .
   Nu ik toch bezig ben…. ik kwam op het idee om de krachtterm gotverdommie te vervangen in ‘god verslim me ‘ , heb je meteen een positieve affirmatie te pakken . En het bekt nog lekkâh ook .

  2. poehpoeh…ik dacht al, dit kan zich alleen maar om een vergissing handelen,
   maar dank Guido is nu alles weer lekker duidelijk 🙂

  3. Tja soms zet ik een post per abuis op een verkeert plekje, meestal heb ik dat gelijk door deze schoot er even tussendoor excuus en ja cozmic je had hem al weer op de goede plaats gezet 1.7

 4. Marcel Messing is een fijne man en ik houd van hem als mens en als denker.
  Doch, ik laat delen 1 2 3 voor wat ze zijn (als mise-en-place voor wat moet volgen) en teken volmondig en resoluut voor de delen 4 en 5. Die zouden handelen over wat wij als bewuste mensen – nouja, elk op zijn niveau, maar toch bewùst – kunnen doen!
  Ik verwacht zaken te mogen lezen in de zin van :
  Hoe wij als scheppers van onze werkelijkheid de aarde en al die verziekte maatschappijen kunnen helen.
  Hoe wij met positieve gedachtenkracht en verbeelding – scheppers als we zijn – onszelf kunnen redden en tegelijk de rest in ons kielzog mee erbovenop kunnen helpen.
  Hoe wij met een reusachtige vlammenwerper het violette vuur over de hele aarde kunnen verspreiden (verzoek van AA Michael aan ons op 14/2/2012) en met een schone-nieuwe-prachtige-welzijn-vrede-overvloed en geluk brengende aarde beloond worden.
  Hoe wij, door te kiezen voor het vertouwen dat de meest gunstige oplossingen uit de bus komen, die oplossingen medescheppen.
  Hoe wij resoluut onze soevereiniteit als individu terug kunnen nemen, niet door onze passen en kaarten enz. te verscheuren, maar door innerlijk en kordaat afstand te nemen en uit het spel te stappen (“Ik heb niks meer met jullie te maken! Ik ben vrij!” Gorter achterna).
  Dat en nog veel meer moois hoop ik van ganser harte binnenkort in delen 4 en 5 te kunnen lezen.
  Alvast bedankt Marcel.

 5. Pfff, tja, wat moet ik daar nu op zeggen? Ik dacht, ik kom even langs in het clubhuis.. Blijkt er zowaar een moslimbroederschap te heersen.. Ahem! 😀
  Iemand Duin gelezen, van Frank Herbert? Denk nog maar eens aan de Muad’ dib…

  Niet zo bedelen om aandacht, Hyper, dat werk bij mij niet.
  Ben gewoon aan het werk!

  1. jij kunt ook zo heerlijk streng zijn Eye, beetje een jengelaar ben ik vaak wel, werkt averechts I know I know, verlatingsangsten hèh, toch tof dat je weer even langs komt in onze nieuwe gezellig donkere moslim broederhoed club, Marcel was begonnen met Hans Teeuwen, hopelijk vind jij deze ook leuk genoeg;

   Hans Teeuwen – Blanken en Negers – Dat Dan Weer Wel
   http://www.youtube.com/watch?v=vAkjHDAij_Q

  2. Kijk, nou ben je weer schattig! Zeg, ben je soms een kat? Ik herken het opeens, je bet gewoon een huistijger!

   Geen Muad’dib die ons komt redden, dat doen we zelf wel!

  3. ah ik kan aardappels schillen en koken en stofzuigen en naar de markt en de huistelefoon opnemen en taxi chauffeur voor Haar en de deur open maken voor de pakjes verzenders en en, juistum de ideale huistijger achterwacht voor de juiste Leeuwin..
   Laatste bekeek ik mijzelf nog eens in een spiegelbeeld, zonde eigenlijk om mijzelf niet te kunnen delen met met met, de juiste..

   Alleen 1 probleempjuh, ben wat te overgevoelig voor foute verjaardagen waar de verkeerde “ouwe” mensen de verkeerde spelletjes komen spelen en vervolgens vergeten dat hun kinderen geen kinderen meer zijn en al lang de plaats vervangers zijn van de donkerste zwakke leemtes die de gemakzuchtige ouwe gero lui hebben achtergelaten, verkeerde vader dochter verhoudingen en twijfelachtige oompjes, dat soort dingen, met de kerk op de achtergrond, dat soort dingen, dat brak mij op, behalve de Leeuwin die daar sterk genoeg voor isz, om mij te snappen als het “verkeerd” gaat…

   http://en.wikipedia.org/wiki/File:Eye-Frank_Herbert2001.jpg

   Krijg hier helemaal kippenvel van Eye, jah deze planeet ken ik…

   Quote:

   ” The Fremen (pronounced /ˈfrɛmən/) are a group of people in the fictional Dune universe created by Frank Herbert. First appearing in the 1965 novel Dune, the Fremen inhabit the desert planet Arrakis and are based on the desert-dwelling Bedouin and Kalahari Bushmen. In Herbert’s novels, Arrakis (also known as Dune) is the sole known source of the all-important spice melange in the universe. The Fremen come to the planet thousands of years before the events of the novel Dune as the Zensunni Wanderers, a religious sect in retreat. As humans in extremis, over time they adapt their culture and way of life to survive and thrive in the incredibly harsh conditions of Arrakis. The Fremen are distinguished by their fierce fighting abilities and adeptness at survival in these conditions. With water such a rare commodity on the planet, their culture revolves around its preservation and conservation. ”

   http://en.wikipedia.org/wiki/Fremen

   Quote:

   ” MUAD’DIB: the adapted kangaroo mouse of Arrakis, a creature associated in the Fremen earth-spirit mythology with a design visible on the planet’s second moon. This creature is admired by Fremen for its ability to survive in the open desert.

   In addition to the moon, there is also a constellation called Muad’Dib in the sky of Arrakis; its tail points to the north, resulting in it being known as “The One Who Points the Way.”

   Herbert derived the Fremen messianic religion vocabulary from real-world Arabic.[4] In Arabic, مؤدّب mu’addib means “educator”, “he who disciplines/teaches manners” or “chastiser”. Ad’dab or A’adaab أدب are “manners” or “literature”. In Dune, Herbert writes that the Fremen call the Muad’Dib mouse “instructor-of-boys.” ”

   http://en.wikipedia.org/wiki/Muad%27Dib

  4. Yep, is ook een film van maar het boek is beter! En alleen het eerste boek, vind ik. Daarna is het meer van hetzelfde.
   Waarom zoek je niet een carrierevrouw met een hekel aan suffe verjaardagen en niet christelijk, Hyper? Dan kun jij gewoon huisman zijn, dan is iedereen happy! Maar niet teveel hier hangen want die vrouwen zitten niet hier hoor..

  5. ooooh Yesssz, met Eye naar de Film, Cool!!

   doe jij de huiselijke kleinschalige Big projectie screen met de 5d Surround Sound en de reuzen poef gevuld met ganzen dons of piepschuim bolletjes en dan doe ik de chips, borrelnootjes, popcorn, berenburger en de cola flessen en jij hebt vast heel veel koele over efficiënte time tabel Urban professional D.I.N.Ki (dubbel inkomen no kids) vriendinnen die alles hebben maar toch ook weer wat te kort komen,

   http://www.marktplaza.nl/images/1/13/heerlijke-opblaasbare-stoffen-loungestoel-met-poef-NIEUW-15326013.jpg

   gezelligheid kent geen tijd en dan ga ik over de derde biljart band via via de schalkse lach van de overbuuff maar ondertussen bedoel ik eigenlijk Jauw, mijn oranje favo kabeljauw… die zeker geen katje is om zonder handschoentjes aan te pakken want voordat je het weet heb je een aai met nagel striemen over je gehavende druip neusje… en na afloop gaan we elkaar inzepen met proefmonsters van hoe heten die bio ingrediënten ook al weer, die geen kwaad kunnen omdat ze niet chemisch zijn.. maar wel voedend romig en niet irriterend en vocht inbrengend, zalvend zeg maar, verzachtend ook en verfrissend..

   en vrijwillige bijdrage en vrijblijvende on the fly tussen neus en lippen door on the spot counseling en diep filosofische nabespreking van de film en gratis rondleiding in de deo fabriek, en mikeee mikeee natural news super foods dieet advies, kijk ze is 15 kilo afgevallen in 2 maanden zonder honger gevoel met meer spieren, en nog onweerstaanbaarderderder, ik zie het helemaal zitten, en oranje flyers en zakelijk advies voor meer omzet en ruchtbaarheid van de Teszz fractie.. met eigen parfum en cosmetica lijn maar op basis van natuurlijke ingrediënten en geen walvisvet, das zielig voor de walvissen, alleen canola olie van de canola plant.

   Emeli Sande Next To Me (BBC Radio 1 Live Lounge 2011)
   http://www.youtube.com/watch?v=1EO58W47OXw

 6. eindspel altijd gevolg door game over.
  Tot de orde van de dag. Ik ben er helemaal klaar voor. We gaan ervoor voor een hele mooie wereld en ik ben al begonen en… u Nu.
  Wij hebben gewoon die Kracht en Liefde in ons doe er in godsnaam iets mee. Ik groet u.

 7. Showtime (!/?) Wat er aan zit te komen, weet ik niet maar Neil Keenan, één van de heren die achter de rechtzaak zit in NY over het verdwenen goud heeft de navolgende reactie geplaatst op David Wilcock’s blog.

  Spannend !!!

  Neil Keenan Posts Public Comment on David Wilcock’s Financial Tyranny Article

  “Neil Keenan
  February 13, 2012
  … …
  moderator I thank you also for all you are doing but let me tell you first, even before David although David already knows but:

  “YOU HAVEN’T SEEN ANYTHING YET”!!!!

  What is planned and what will happen next will rock this planet. Guess What? “IT’S SHOWTIME” in the next couple of weeks. No one deserves the answers more than the people and SCOTT, NELU and many others are working on the SHOW itself right now. Don’t turn the channel what is coming is something no one, not even the bad guys could ever envision. Count on it people it is on the way.

  Yeah David did a great job. Loved it!!!

  NK “

  1. @Cozmic, De MSM probeert ons te doen geloven dat het valse zijn maar de koffers van de Chicago FED zijn ook zeer gedetailleerd nagemaakt. Het past hélemaal in het Keenen/Wilcock/Fulford verhaal…

   Stay tuned…

  2. Heeh dat zijn die dozen van David uit de jaren dertig met opzettelijk fout gespelde inscripties, zou het dan toch waar zijn het hele goud verhaal, de chantage van de Grand Orient, het Oosten belatafelen, daar zijn we goed in, de koelies moeten voor niks rijst verbouwen en radioactieve toyklotaas maken voor ons zodat alle consurommel voor een prikkie bij de Aldie te koop isz en de roverheden ons leeg kunnen plukken met hyper belastingen en dat wij voor de schamele overgebleven 20 Euro per maand inferieure chinese plastic zweet kinder shop slaven troep kunnen kopen bij de Lidl…

   Ik zou best alsnog Amish willen worden, dat zijn pas echte Vrienden, Les Amis, is daar een cursus voor, van hoe word ik alsnog Amish, ik wil een baard en een hoed en een rijtuiggie en een eerlijk Ambacht leren en een Fries mokkel met zilveren achteruitkijkspiegels aan haar muts die heeeeeel Trouw isz, dat ik nooit mezelf continu hoef te verraden onder het mom van westerse Xuele flut nep vrijheid… Ennuh geen fluoride in het drinkwater zodat we heldere spiegelende ogen mogen hebben om daar in te kunnen kijken

  3. Die koffers en obligaties zijn volgens mij ook écht.. Als het fake was, was het bedrag dus/natuuuuurlijk lager.. Want welke ‘debiel’ gaat er nu een paar 1000 miljard zitten vervalsen..

  4. @ Cozmic…de Italianen dus weer…tsss…:) moeten dat trouwens niet biljoenen zijn? De Amerikanen hebben toch een ander systeem…miljoen, biljoen, triljoen…waarom eigenlijk, weet je dat?
   Wij doen het met miljoen, miljard en biljoen…en dan biljard…best verwarrend…%

  5. Ik geloof datte gij gelijk hebt Monika , een vertaalfoutje zit in een klein hoekje , porcamisèria . Miljoen , miljard , biljoen , snooker . Het was alvast een hoop geld , het meeste wat ik ooit in handen heb gehad was 7 miljoen dollar , 7 briefjes van een miljoen wel te verstaan . Ook een soort bonds denk ik .

  6. @Guido, dat was ook mijn gedachte. Proberen een dergelijk bedrag te innen, zet jezelf vrij snel schaakmat want zoveel cash is er gewoonweg niet. Omdat ze de deksel niet meer terug geplaatst krijgen op deze doos van Pandora, roepen ze maar dat het valsemunters zijn… Yeah Right…

  7. @Monika, Tja, weer Italie… Als je het Wilcock verhaal nog niet hebt doorgelezen, Italie met haar maffia en corrupte regering, naderend failliet én natuurlijk de onvolprezen Vaticaan bank (lees: Rothschild) hebben inmiddels lege geldzakken en als de Chinezen hun goud terug moeten ontvangen, is de gehele westerse wereld failliet door toedoen van onze schatbewaarders, de FED en nu dan ook de ECB…

  8. Laatste update van afgelopen vrijdag over het goud en de zogenaamd valse “bonds”

   15 TRILLION DOLLARS AND 759,000 METRIC TONS OF GOLD

   We are also investigating another story that has erupted at the same time — Lord James of Blackheath, in the UK Parliament, discussing “15 Trillion Dollars and 759,000 Metric Tons of Gold.”

   Video Footage of Blackheath’s Speech (Begin Watching at 17:20)
   http://www.parliamentlive.tv/Main/Player.aspx?meetingId=10093&wfs=true&player=smooth

   Unofficial Transcript and Writeup of Blackheath’s Speech
   http://www.rayservers.com/blog/lord-james-of-blackheath—15-trillion-dollars-and-750-thousand-metric-tonnes-of-gold

   Official Transcript of Blackheath’s Speech
   http://www.publications.parliament.uk/pa/ld201212/ldhansrd/text/120216-0002.htm

   The timing of BOTH of these stories is very encouraging. FINANCIAL TYRANNY is now the defining standard of investigative journalism into this subject.

   Now that Zero Hedge has picked up our story, and pointed out our identical Chicago bond chest pictures, how much longer can the rest of the media refer to these cases without mentioning our investigation — or the Keenan lawsuit?

   Whether by synchronicity or deliberate intent from insiders, these events are causing many more people to ask questions — and when enough people begin investigating this subject, the truth will automatically prevail.

 8. Kweenie,

  De kracht zit niet in de wereld buiten je te begrijpen, maar de wereld van binnen.

  Waar zit de illusie? Buiten of binnen?

  De dualiteit speelt hier zijn eindspel voor de scherpe opletter denk ik…

 9. Ik ben er in een razend tempo doorheen gelezen.
  Ik heb er veel punten in opgemerkt namelijk nulpunt energie, UFO’s, voorspellingen uit de oudheid, Syrië en Iran, Haarp, Komplotten, zonnenstormen,en nog veel meer die wat minder contrversoneel zijn, hoe zullen we trouwens nederland droog moeten houden als het grootste deel van ons elektriciteitsnet uitvalt?
  In feite heel veel dingen die hier op WantToKnow ook behandeld zijn.
  Ik denk al weer een medestander en niet de minste.
  Hij bevestigt mij o.a.dat nulpunt energie geen fabeltje is.

 10. Pfoe, spannend artikel. Ik merk dat het weer mijn angst een beetje aanwakkert, terwijl ik net een tijdje uit dat gevoel ben gestapt. Daarnaast is het erg belangrijk dat meer en meer mensen dit soort dingen te weten komen en wakker worden, dus: goed en uitgebreid artikel,dank daarvoor.

  Hoe kunnen we ons hier uit ontworstelen? Hoe kunnen we uit de klauwen van de machthebbers komen? Ik denk door meer en meer onze eigen gang te gaan. Door geen geld uit te geven aan medicijnen, bewerkt voedsel en financiele producten, olie en energie. Naast spirituele eenheid en ontwikkeling is jouw uitgavenpatroon jouw macht. Je zou kunnen starten met wat meer voor jezelf te zorgen door op een paar punten zelfvoorzienend te worden en je te verenigen met mensen die daar ook open voor staan. We moeten het zelf doen!!
  Voor wat tips zie:

  http://www.zoalsjijwilt.nl/hoe-werkelijk-iedereen-zelfvoorzienend-kan-leven/

 11. Oude verhalen uit Groot Moeders Toverdoos die we eigenlijk continue aan het oprakelen zijn, het heeft veel weg van een DeJa-Vu verwerkings effect waar de allang vergevordende wakkere mensen allang ruimschoots van te voren weten wat er gaande is en wat er nog komen gaat.
  In iedergeval mijn bootje ligt al klaar wanneer in aankomende Maart 2012 heel Nederland blank komt te staan, geen Tsunami uit de zee vandaan maar eerder via de rivieren het gevolg van al die sneeuw die nog er bij gaat vallen en weer straks gaat smelten en waar 1953 maar een lachertje bij was.
  Het is dus vooruit weten te handelen met de middelen van bestaan en een beetje getrainde WTKér weet al lang van te voren waar de schoen wringt en wat ons te wachten staat.
  Angst kennen we niet als men al van te voren weet wat er gebeuren gaat dan is het enkel genieten van wat er gaat gebeuren en waar sommige mensen dan geheel fout mee zitten in hun hele ervaren.
  Wakker bewustzijn is voor mij niks anders dan het versnellen en verwerken van lopende problemen om die als een stroomversnelling op te kunnen lossen, bewustzijn is gerelanteerd aan snelheid, hoe hoger het bewust zijn des te sneller men het een en ander kan verwerken en kan loslaten, dan je hele leven AUHM blijven roepen wat puur stilstand bezielt.

  “Whats is next?”

  1. En ff sp@mmen, as Mei 2012: James Red-field (Celestijnse Belofte), idem voor weer David Icke met zijn geweldige nieuwe 2012 Event en natuurlijk is David Wilcock ook weer te bewonderen in de zelfde maand ergens in Amsterdam. En als het doed is zal Marcel M. ook weer in hoogst eigen persoon te bewonderen zijn…

 12. De kosmos houdt er wel van om de spelers in het ongewisse te laten 🙂

  Kom op beste mensen; volg Cruijff en je weet dat de kosmos van balans houdt. En dat er op 1 april iets cools staat te gebeure met van alles en nog wat;

  Ik mag er nog niet teveel over zeggen maar, het wordt lachen en ontmantelend 🙂

  1 april 2012

  Dan is de kosmos aan zet en die DOET dan een hele leuke zet; Een LotusBloem in het Oosten van het Land & heel veel ontboezemingen …..

  Boem !

  1. Zie je yge zegt het ook flowerpower is back met rente, dat dan weer wel.Maar het bewustzijn dat de boel werkelijk in de gaten houd , heeft zich alreeds op dat zetje voorbereid, en wacht het lachend af .De uitkomst staat immers vast en alleen voor de werkelijke schaakmeesters is de schoonheid van de nog te zetten zetten , van belang, de rest wil gewoon door hoe dan ook. Ik voor mij…… kan niet wachten op die 1 april grap.( ik hou wel van een geintje, ook op cosmische schaal)

 13. Het eindspel was al begonnen bij het begin van het spel.
  Voor het spel was alles gewoon natuurlijk. Toen begonnen er een paar een spelletje te spelen en dat was plezierig. De kudde volgde. Een aantal gingen vals spelen, ook dit bleek veel animo te trekken. Vervolgens zitten we in de shit.

  Oorzaak, gevolg. Waar zullen we eens beginnen. Geen spelletjes meer spelen?
  Dat willen maar al te veel voorstellen als oplossing. Back to nature.
  VALS spelen, dat is wat we eruit moeten zien te krijgen.

  Dan wordt het leven weer een dans, een spel der Goden.

  1. Kijk, dan kunnen ze wel regeltjes bedenken zodat ze op papier niet meer vals spelen, dat deed een vriendje van vroeger ook altijd. Toch is het in essentie vals, de impuls is vals. Manipuleren naar eigen gewin is de wet geworden. Naaien en zo weinig jezelf laten naaien. Daar bewust van zijn is erg handig, dan doorzie je de spelletjes die vals zijn. Zowel van de ander als diep in jezelf tegenover je ware zelf.

  2. enne ….. heh wat zeg je nou weer allemaal
   in den beginne was niets en dat wilde zichzelf leren kennen ( het was niets om dat nog niemand er was om het een naam te geven). Toen creerde het de afscheiding van zichzelf om zichzelf te belevenen dus te zijn.
   Ach ik weet het ook niet zo precies maar waren we niet allen een ondanks de (zelfverkozen) illusoire afgescheidenheid?En derhalve slechts in de gedachte vervreemd van elkaar?
   Zullen we weer net doen alsof wij van niets wisten?

  3. Yes Marcel, we hebben van alles ervaren maar we weten niets.
   We worden bewuster, van dat ene, onszelf. Weten is tijdelijk, wij zijn niet tijdelijk.
   Spelen is tijdelijk, de acteur is tijdelijk. Wij dan weer niet. Dat kun je alleen zijn, ervaren, weten en spelletjes, het leven, de kosmos, alles komt op in dat Ene.

   Buiten dat Ene is het andere en dat is veranderlijk. Het is een spel en als je daarvan bewust bent dan wordt het leuk. Dan wordt je steeds bewuster hoe het spelletje gespeeld wordt en gespeeld kan worden. Zouden er winners en verliezers uit komen?
   Zielen die naar de hel verworpen worden? Zielen die bevrijdt worden? Zou het een kwestie van tijd zijn om dingen op lossen? Levens aan tijd?

  4. Hoe meer zielen hoe meer vreugd, mwoah, niet altijd. Bestaan zielen eigenlijk wel of is er maar één ziel, de bezieling.

 14. Volgens de FBI en de Amerikaanse Overheid, zijn er nieuwe terroristen en wel mensen die hun Vrijheid en Soevereiniteit claimen omdat zij niet meer mee willen doen aan het onderdrukkende regime. Dus stapt je uit het leugensysteem dan ben je een terrorist.
  Ook in Nederland begint dit vormen aan te nemen en hebben al een 50tal mensen (ook ik) het proces in gang gezet je vrijheid en soevereiniteit terug te eisen cq claimen. In tegenstelling wat de burger denkt, ben je niet vrij en soeverein, maar een slaaf van de Nederlandse Staat. Een burger is een produkt, namelijk het BBP. En volgens de Nederlandse Staat wordt je geboren als een produkt en wel een Maritiem produkt.
  Het eindspel is dus nu gericht op de mens die zijn vrijheid terug claimt en dat valt niet in het goede straatje van de Elite. Wakker worden overheidsslaafjes.
  Voor het eenvoudige proces, kijk op;
  http://www.ikclaimmijnnaam.nl/
  en/of de presentatie van op Niburu TV
  http://www.niburu.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=1738:niburu-tv-presentatie-de-soevereine-mens&catid=51:niburutv&Itemid=67

  1. @KoL: ‘Het eindspel is dus nu gericht op de mens die zijn vrijheid terug claimt’ Lulkoek naar mijn gevoel.. Geef je vrijheid NIET OP, DAT IS HET VERHAAL.. WE ZIJN NIETS KWIJT.. en feitelijk KUN JE het niet eens kwijtraken..!
   WEL als je meegaat in de illusie van gevangenschap..! Ik wens u een fijne zondag, met lekker spekjes enzo..

  2. Guido J “Geef je vrijheid NIET OP, DAT IS HET VERHAAL.” Ben ik ook met je eens maar gelul is het niet. Je hebt in Nederland geen rechten in vorm van vrijheid en soeverein zijn. Kijk een “maritiem produkt” kun je niet aanschrijven, dus daar maakt de Overheid de “Natuurlijk Persoon” van. Dit is een juridische entiteit. Bent u dat Guido. Dacht het niet. Aan die NP plakt men meteen een BSNnr. EN men schrijft de naam volledig in hoofdletters. Die betekent volledig waardeverlies des persoons. Dit laatste stamt uit de romeinse tijd en is een aanduiding van slavernij/onderdrukking.
   Dus Guido even op een rijtje gezet:
   1 Maritiem produkt, uit VOC tijd, die kun je niet aanschrijven dus:
   2 Aangifte GBA > Natuurlijk Persoon; volledig in hoofdletters (ook adres)= Juridische entiteit & BSNnr; Als ouder wordt je niets verteld van het systeem.
   3 Volledig waardeverlies des persoons, men kan doen en laten wat men wil, de vrijheid en soevereiniteit zijn verpand aan punt 2

   Hoe werkt dat; voor elk geboren persoon gaat de NL overheid naar de DNB waarvan vele denken dat dit van de Nederlandse staat is. Echter is dit van de Fam de Rotschild, een privaatbank dus.
   Om geld +/- 630.000 euri’s te krijgen waarmee de overheid staatsleningen en obligaties kan uitgeven moet men een onderpand geven. Nou mag ik toch aannemen Guido dat u begrijpt wie dat onderpand is. Juist, u, ik en de rest van de NLers.
   Dit onderpand mogen wij terug betalen als inkomsten/loonbelasting.

   Om het even simpel te stellen “ik” koop een auto en Guido mag hem betalen.
   Er wordt je dus een ongezien contract door de strot geduwd waar je niet vanaf kunt komen, vandaar dat natuurlijk persoon en een volledig waardevelies. Zo kunnen ze je kaal plukken.

   Wie schrijft er in hoofdletters vb JAN KLAASSEN. CJIB, Belastingdienst en Banken enzovoort.
   Mag dit NEE, omdat het in strijd is met de Rechten van de Mens Artikel 4 waarin staat dat elk contract gezien of ongezien waar jen niet vanaf kunt komen staat voor Slavernij en onderdrukking, Nederland ook heeft RvdM ondertekent.
   Nu begrijp je misschien ook waarom de Rechtspraak je normaal aanschrijft Jan Klaassen. Omdat een juridische entiteit niet kan, het is gecreeerd.
   Wij mensen zijn van vlees en bloed, een Biologische entiteit. Een landzoogdier en dus geen Maritiem produkt.

   Onbewust en 99.5% van de mensen weet niet dat hun vrijheid en soevereiniteit bij aangifte GBA is ontnomen dat is geen illusie maar een keihard feit.

   Dit systeem wordt in bijna de hele wereld gehanteerd en uit een internationaal onderzoek is gebleken dat het illegaal is.

   Moraal je hebt geen enkele inspraak en je hebt maar te doen wat de Nederlandse Overheid stelt en handteerd men een systeem waarbij men maar overal beslag op kan leggen. Vandaar dat er zoveel problemen zijn in het financieel gebeuren.

   Ik heb mijn vrijheid en soevereiniteit al geclaimd en doe er nu mijn voordeel mee.

   IK BEPAAL en niemand anders. Kun je dat Guido? Ik denk het niet.

   Lees en bekijk de links maar eens goed hoeveel voordeel je er mee kunt halen.

  3. Ben het helemaal met je eens KoL! De kaders worden meer en meer ‘dichtgeknepen’.. Dus laten we houden wat we nu hebben, en de ‘andere’ kant op streven: RUIMTE!

  4. @ Guido J kijk ik heb nog even de link opgezocht.

   http://www.earthwatcher.nl/nieuws/het-complot/2955-fbi-waarschuwt-voor-soevereine-mensen.html

   Ik heb daar eergisteren al een mail over gestuurd naar Niburu omdat mij opviel dat een aantal video’s over de soevereine mens in de VS met uitleg en van ANONYMOUS van youtube zijn verwijderd. Er speelt dus wel iets.

   Ruimte zegt u?! Tja ook daar heeft het allemaal mee te maken omdat wij als vrij en soeverein mens deel uit dienen maken van een kosmisch geheel in een oneindig Universum waarbij wij ons dienen te houden aan de Universele wet.

   Als men zich daar aan houdt is de rest niet van toepassing en kun je je verder ontwikkelen.

  5. @Guido, ik geloof dat ik je gevoel over deze zaak wel begrijp, je kunt het nog niet helemaal onder woorden brengen. Dat vind ik zelf in ieder geval moeilijk. Het is veel groter dan woorden. Een aantal – dappere – mensen zullen deze procedure doorlopen, in feite is dit ook een juridisch steekspel. Je gaat dan mee in de energie van de onderdrukker denk ik. En je zult het (@KOL) dan waarschijnlijk totaal niet met mij eens zijn!
   Door achter de schermen te werken, ook energetisch, zullen de plannen zoals DW en BF die beschrijven, slagen en dan komt er – of het is er al – een omslagpunt, waardoor de oude juridische systemen sowieso niet meer werken.
   Even een voorzetje hoor, hoe meer ik weet, hoe minder ik weet!
   Ik geloof dat het hyper was die met een link kwam uit de bibliotheca pleiades, ben ik weer eens in gaan lezen. Spannend! Hoe de RK kerk in de 3e eeuw de islam uit de grond stampte, dat er wel 15 messiassen zijn geweest in de legenden, in even zovele godsdiensten. Ik zou willen dat onze kinderen dát als studiemateriaal kregen, in plaats van de onzin die ze nu moeten leren!

  6. Klopt Eye..!!! Als we dan met z’n allen roepen dat ‘stof’ of ‘materie’ ondergeschikt is aan, en het gevolg is van energetische processen, dan is het zaak om te zorgen dat de energetische processen worden geregeerd door.. LIEFDE.. Dan is het ‘gekloot’ (manipulaties, onderdrukking en uitbuiting) ten dode opgeschreven.

  7. @Eyeinorange Ik moet zeggen dat je het heel mooi verwoordt Eyeinorange aan Guido. Het is niet makkelijk mensen aan het denken te zetten, vooral omdat ze niet inzien wat er in werkelijkheid gebeurd. Vele begrijpen het wel maar hebben het lef niet om er iets aan te doen. Ze zitten nog met te veel angst die hen in hun leven is aangedaan.
   Natuurlijk heb je ook onverschillige individuen die het allemaal een worst zal wezen.
   Uiteraard begrijp ik de kant van Guido ook wel met dat liefde en zo. Daar sta ik ook voor.

   Toch zal er nog veel baanbrekend werk moeten gebeuren in de wereld wil er verandering komen en moet men blij zijn dat er een hoop Jean d`Arcs en Robin Hoods rond lopen. Dit aantal wordt gelukkig met de dag groter.

   Als het goed is gaat er nu per 21 feb een dubbel verval aankomen zowel op financieel als politiek gebied.
   Je kunt het al zien Cohen in de problemen en duitse president Wulff treed af. Die laatste was trouwens al voor zijn verkiezing uitgemaakt als president door de Bilderberggroep. Wist ik al een aantal weken van tevoren. Ruzies beginnen te ontstaan in de internationale politiek tussen landen. Zijn er steeds meer wrijvingen in de EU. We zitten in de aanloopfase.

   En ik begrijpt best dat het allemaal om liefde draait, maar als we dat met zijn allen doen is het beter en kunnen we meer bereiken. Als we allemaal gaan zitten afwachten gebeurd er niets, waar of niet.

   Zij willen niet luisteren naar het volk, dus luisteren ze nu maar een keer wel daar in Den Haag.

  8. @ Eye & Guido
   En daar ga ik spagaat; ik snap jullie intentie wel, maar heb gelijk het idee dat als we allemaal alleen maar gaan zitten lief wezen, er nog steeds over ons heen gewalst wordt.
   Je kan toch ook gelijktijdig met positieve energie je soevereiniteit opeisen; en, en? BF en DW ondernemen toch ook actie?
   Al tijden loop ik gevoelsmatig tegen muren op en voel me in mijn vrijheid beknot. Midden in een weiland gaan wonen heeft dat gevoel maar deels kunnen wegnemen. Denk ook wel eens aan emigreren maar vermoedelijk kom je het overal tegen.
   @ KoL,bedankt voor de links, ik ga er straks in duiken(ben nu een een muurtje aan het stucen en moet weer verder).

  9. Precies, daarom schreef ik ook ” dappere mensen”. Mijn weg is niet jouw weg, maar we doen wel ieder ons deel. Ik snap niets van juridische steekspelen, dus daar begeef ik mij niet in. Laat mij het hart-stukje maar doen. Ieder doet waar zij of hij goed in is. Zoals Guido, die hier een tehuis en podium biedt voor mensen die durven nadenken.

  10. @ Imke precies Imke, ben je er hier vanaf heb je het elders wel weer, vandaar dat ik schreef uit internationaal onderzoek bleek…… Dus moet je weer opnieuw beginnen.

   @ Eyeinorange Wees niet bang om zoiets op te starten voor jezelf. Het is niet echt een juridische steekspel. Je zult aan alle kanten geholpen worden als je iets niet begrijpt. Het is zo simpel en het kost je weinig omdat het collectief gebeurd.

  11. Het opeisen van je soevereiniteit lijkt me een krachtige daad, ook op energetisch nivo.
   Ik ben wel voor de combinatie Weten – Doen. (misschien is de variant Wanttodo.nl ook nog iets voor je Guido? 🙂

 15. Dankjewel Marcel.
  Ik heb alles gelezen t/m deel 3. Ik wordt er verdrietig van(als ik dat al niet was). Nog zoveel mensen die niet willen weten wat er echt gaande is. Die nog steeds denken dat de macht er is om iedereen te beschermen. Die zich wijs laten maken dat wij Nederlanders veel betere burgers zijn dan buitenlandse vluchtelingen en immigranten. Die lachen om de corruptie in andere landen en er van overtuigd zijn dat zulke dingen hier niet gebeuren.
  Mensen die geloven dat ze tot in den eeuwigheid gewoon naar de supermarkt kunnen om daar te kopen wat ze nodig hebben. Die de kraan opendraaien zonder ook maar een moment na te denken over het feit dat iedereen dat maar normaal vind en zodra het hapert op de achterste benen staan.
  Afgelopen periode toch wel dankbare woorden gehoord voor de verwarming in onze huizen. Iets wat niet voor ieder buurland is weggelegd.
  Zo gemakkelijk kan een land als Amerika sancties opleggen waardoor voedsel en energietransport wordt afgesloten.
  Zolang het ver van je bed is kun je eens zuchten en je weer omdraaien. Maar we zijn echt geen uitverkoren volk op deze wereld. Als we niet braaf zijn worden we gestraft en als we wel braaf zijn worden we op een dag wakker in een ontiegelijk groot concentratiekamp waar we gedwongen worden te werken ter verrijking van de rijken der aarde.
  Ik ben nooit een zwartkijker geweest. Ik weet wel al heel lang dat deze wereld heel vijandig en leugenachtig kan zijn. Ondanks dat weten heb ik vaak tegen beter weten in nog geloofd in de goedheid van deze wereld.
  Ik ken geen angst. Die voldoening geef ik nimmer. Maar ik ben nergens meer gerust op. En daar ben ik zeker van.
  Wel verdriet voor alles wat leeft.

  1. Selene, iedereen die wakker is, is gewezen door op zich zelf te zijn en niet meer afhankelijk te willen en of moeten te zijn omdat een ander dat zo graag bepalen wilt. Het je gestolen kunnen zijn van alles wat men maar voor je voeten werpt is dan ook verleden tijd, wakker zijn is de vrijheid die voor jezelf verkiest en dat ook heel hard naar buiten kan brengen met liefde voor alles wat je zelf creeert.
   Wakker zijn is puur bewustzijn van wat er precies zich afspeelt achter de schermen en dat je weet bij heel veel dingen dat je niet meer voor verrassingen komt te staan die duur voor je zullen aflopen, eerder zal je er naar grijnzen omdat je wederom weer bevestigd wordt doordat je het allang ervaren hebt en dat er nu pas mensen ineens om je heen wakker aan het worden zijn. Je bent niet gek hoor, het was allemaal allang van te voren zo gepland, alleen het werd uit verband getrokken en volledig keer op keer bij je in twijfel gezet. Kijk eens om je heen en tel eens wie wel allemaal wakker zijn…

 16. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik het eigenlijk best wel triest vind dat er zoveel mensen zijn die zo blind zijn gemaakt hetzij door religie door hebzucht ik vraag me vaak af of het wel goed gaat komen . Hoe maak je je medemens immer wakker . In een wereld waar mensen bang zijn om hun eigen status of welvaart te verliezen en bang zijn voor veranderingen waar men niet durft op te staan en te zeggen wat ze diep van binnen voelen. Snapt men dan niet de uitdrukking samen zijn we sterk ?
  Het is ook te gek voor woorden als je gaat bedenken dat deze ‘wereldmacht’ ons de mensen het recht ontnemen om voor ons zelf te zorgen ervoor heeft gezegd dat wij ‘afhankelijk’ zijn van hun vergeten zijn hoe we moeten jagen van de natuur kunnen leven . wie bepaald de wetten de normen en waarden de land grenzen ik bedoel maar…..
  het is wel hoopvol te zien dat er mensen zijn die wakker worden maar zal dat op tijd zijn zullen er dat genoeg zijn? durven we het aan ?

  De toekomst moet dat uitwijzen

 17. Mag ik even iets tussendoor zeggen?
  Vandaag,Maandag-20 februari 2012 gelezen in de Telegraaf,
  De Anne Frankboom,u weet wel,die Kastanje die neergehaald is omdat die er beroerd aan toe zou zijn.
  Vanochtend dus een stukje dat er vanaf de onderstam weer nieuwe loten groeien,en als het zo door zou gaan,dat de boom in 2044 weer een volwaardige boom zou zijn.
  Met foto erbij.
  En wat zie ik op die foto,het grootste gedeelte van die onderstam zit vol met zwammen,en als je goed kijkt,aan de rechterkant van die stam,aan de andere kant,de zogenaamde goede kant groeien ook zwammen,dus is de onderstam al aan het wegrotten,dit houd geen enkele boom,en zeker geen Kastanje,hoe mooi ik die bomen ook vind.
  En waarachtig,staat er een of andere klojo te beweren dat het in 2044 weer een volwaardige boom zou zijn,tijdens het 100-jarig bestaan van het Anne Frankhuis.
  Nou ja,we zullen maar denken,die man hebt zo ook een boterham met beleg,maar verdient?????

 18. Nou het illimunati verlichtings feestje is zo te zien net ontstoken, ik prefer meer een andere manier van verlicht willen worden dan ik mee zou moeten zeulen om een ander te bedienden van ‘Greed’, ‘Macht’ en ‘Winst’ voor ‘Gewin’. Potjandorie ik hou het liever zelf bij een potje zure bommen dan zulke nieuwe leugentjes voor daadkracht om het zelfde als toen weer voor de zoveelste keer er volledige in te moeten tuinen.

  NEE !!! Ik ben klaar wakker…

  http://www.youtube.com/watch?v=qRUFGuqM7wo

 19. Mooi stuk! maar CFR opgericht door Brzezinski, neem aan dat hier Zbigniew mee bedoeld wordt, nu adviseur van Obama was toen pas 7 jaar oud, wil hier uitteraard niet de geloofwaardigheid van dit artikel onderuit halen maar probeer gewoon wakker te zijn

 20. “Joodse auteurs als de politicoloog Norman G. Finkelstein, die de Holocaust overleefde en onder andere De drogreden van het antisemitisme. Israël, de VS en het misbruik van de geschiedenis en De Holocaustindustrie schreef, mag Israël niet meer in.”

  Norman G. Finkelstein is in 1953 geboren. Een beetje laat voor een “Holocaust-overlevende”, niet?

  De rest van dit artikel ‘Het eindspel is begonnen..’ is van hetzelfde baggerniveau.

  1. Hij mag wel niet in Israel geboren zijn, maar als telg van is hij ook Holocaust overlevende.

   Finkelstein is een telg uit een Joods-Amerikaanse familie. Zijn beide ouders zijn van oorsprong Poolse Joden. Zijn moeder Maryla Husyt Finkelstein en zijn vader Zacharias Finkelstein overleefden de Holocaust. Beiden zaten gevangen in het Getto van Warschau, vanwaar vader werd afgevoerd naar Auschwitz en moeder naar Majdanek. Na de Tweede Wereldoorlog verhuisden de Finkelsteins naar de Verenigde Staten waar acht jaar later Norman geboren werd. Finkelstein woont in Brooklyn, New York.

   In zijn geschriften brengt Finkelstein ter sprake wat hij ziet als misbruik van de herinnering aan de Holocaust. Sommige Joodse organisaties zouden misbruik maken van de herinnering aan de Holocaust om vooral Zwitserland en Duitsland geld afhandig te maken om het geld vervolgens voor eigen doelen aan te wenden. Finkelstein meent dat de Israëlische regering en supporters van Israël de Holocaust, alsmede beschuldigingen van antisemitisme misbruiken om kritiek op Israël in de kiem te smoren. Kritiek op Israël is praktisch niet mogelijk, vindt Finkelstein, want bij het minste tegengeluid wordt de criticus antisemitisme verweten.

 21. Wat hebben we eraan als we dit allemaal weten, maar niemand er iets aan doet?
  En wat zou het gevolg zijn als je een beweging kreeg die er iets tegen wilde doen?
  Zou die groot genoeg kunnen worden? Nee? dan blijft toch niets anders over dan mee doen?

  1. Ik zat ook te wachten op deel 2 en 3 , maar die kan je onderin aanklikken zag ik net , wie weet Conny , staan daar je antwoorden .

 22. ik heb deel 2 en 3 gelezen, maar weet nog niet wat hier voor oplossing zou kunnen zijn. Het is allemaal lotsbestemming want de elite heeft het toch voor het zeggen. Zelfs Occupy is een speelbal van de elite, wat wil je dan nog doen? Ik weet het niet meer. Ik zie het donker in. Je kunt in deze situatie nog beter in Rusland of Roemenie op het platteland wonen in een boerderij die zelfvoorzienend is met kippen en bomen, en een flink stuk bos voor hout voor de kachel in de winter.
  Of heeft iemand een beter idee om dit allemaal te overleven.

 23. Ha Cozmic, ben jij al wat wijzer geworden?
  Heb je de laatste alinea gelezen.
  “Het zal echter mede van ons bewustzijn afhangen of dit gebeurt. Immers, de kracht van de geest is allesbepalend in het universum. Als we deze in licht en liefde weten te mobiliseren is er nog een mogelijkheid. Dat is het thema van het vierde en vijfde (tevens laatste) deel van deze nieuwsbrief.”
  Ik ben benieuwd wat Marcel daar van maakt.Hoe stelt hij zich dat nu zelf voor? Meent hij nu werkelijk dat je met de kracht van de geest dit nog kunt terugdraaien? Wauw, vind ik wel super voor hem, maar ik geloof er niet in.
  De kracht van de geest heeft nog nooit een oorlog voorkomen want je mobiliseert gewoon nooit genoeg mensen want iedereen is toch altijd op zijn eigen gewin uit.Ik zat ooit in een OR en geloof me dat als het er op aan kwam, iedereen aan zijn baan dacht. Ik niet, daarom zit ik ook thuis. Het is gewoon niet mogelijk om tegen de massa in te gaan, en de massa is dom die gelooft niet in de kracht van het bewustzijn. Daar moet je een soort Jezus voor zijn.
  Ik geloof dat ik morgen maar naar de Lidl of Aldi ga om wat voorraad blikken in te slaan voor 1 week, langer hou je toch niet uit, dan komen ze wel je voorraad voedsel opeten, dus meer voorraad heeft ook geen zin. Och wat, ik haal helemaal geen blikken, als het zo ver is, eet ik wel gras. Wat wil je anders? Als je betere ideeen hebt, hoor ik die graag. Ook trouwens van Marcel, ik wil graag weten hoe hij zich dat voorstelt.
  fijne avond nog

  1. Niet geloven is ook creëren.. Niet geloven is de krachtigste schepping.. Je probeert namelijk ‘niets’ te scheppen, je kunt het NIET geloven..
   Andersom gezegd Conny, waarom zou het niet kunnen, onze gedachten creëren de wereld. Dus ook een ‘andere’.. Als de kracht van de geest een oorlog kan starten, kan hij deze ook laten stoppen.. Het gaat niet om de dualiteit van stoppen of doorgaan, maar om ‘ombuigen’ van die ENE LEVENSSTROOM. Er is Eenheid, en dualiteit (schijnwereld van ’tegenstellingen’) is ondergeschikt aan Eenheid..
   En over blikken gesproken.. Hou je blik op je eigen hart. Daar ligt voeding zat..
   yoda believe

  2. Beste Guido, heel goed van je deze reactie. Eenheid!! Maar ik ben cynisch. De tegenstanders focussen ook. OP GELD EN MACHT. Die kennen de kracht van de gedachten veel beter dan wij. En jij, wij als je wilt, focussen op de kracht van het hart. DAN ZIJN WE TOCH 1. We heffen elkaar op, houden elkaar mooi in evenwicht. Er zal dus geen verandering komen. Dit is totale eenheid. Als je die wilt verstoren door het om te buigen naar de kracht van het hart, gaat de andere helft zich nog meer focussen om dat niet voor elkaar te krijgen. Wat zeg je daarvan? Had je niet gedacht he.

  3. Conny ik heb deel 2 en 3 gelezen , Marcel is zeer bedreven in het doorzien en opsommen van de wereldpolitiek en van de politiek achter de schermen . Deel 4 laat nog steeds op zich wachten , met de voortschrijdende inzichten en gebeurtenissen zal het hem wel moeite kosten om sneller te schrijven dan ellende zich ontwikkeld .
   En ja , hij geeft geen pasklaar antwoord , wantrouw een ieder die je een pasklaar antwoord op je vragen aanbiedt .

 24. Conny, op jouw bericht van 29 februari.
  Inderdaad de machthebbers focussen ook, maar zij (en kennelijk ook jij) vergeten 1 ding: wij zijn met miljoen keer meer dan hen.
  Er zijn niet zoveel mensen die de touwtjes in handen hebben, het is maar een heel beperkte groep.
  En de gedachten van de massa zijn aan het veranderen, hoe langer hoe sneller, het is niet meer tegen te houden. Hoe langer hoe meer mensen worden bewust.
  Als je dan de kracht van gedachten van 7 miljard mensen plaatst tegen 1000-10000, die hun manipulatieve krachten aan het verliezen zijn en op die manier niet meer worden dan een gewone mens.
  Dan denk ik dat je zelf kan afleiden wie er gaat winnen.

  Bekijk het zo: een oorlog tussen 100 mannen in 100 tanks tegen 10 000 mensen die geen verweer hebben, de groep van 100 mannen wint. Maar wat gebeurt er als ze hun tanks verliezen en de 10 000 mensen zelf wapens krijgen of dat hun aantal wordt opgedrijft naar 10 miljoen? De 10 miljoen mensen zullen dan hun vijand overrompelen en dat is wat er nu gaande is, weliswaar op een andere manier.

  Aantallen bepalen. En 99,999% van de mensen is van nature goed, ze worden alleen dom gehouden, maar dit blijft niet duren, vandaar de veranderingen nu.
  Volgens mij is het geen kwestie meer van “gaat het machtspel eindigen?” maar van “wanneer gaat het matchtspel eindigen?” En waarschijnlijk zal dit nog dit jaar zijn.

  1. @cozmic 35: ja cozmic, ik had het ook al gelezen. Heel boeiend, die artikelen.

 25. Wanneer wij ons gaan herinneren dat wij nooit afgescheiden zijn geweest van de Bron, (dit gebeurt doordat wij een wereld zien die afgescheiden lijkt). En je je even kijkt naar “the holistic Universe”(bron: youtube), zie je dat deze hele werkelijkheid een ‘film’ is die jezelf creeërt in je hoofd. Je denkt dus dat (zoals in bovenstaand artikel duidelijk wordt), je iets wordt aangedaan. Zodra je je realiseert dat (wat we denken dat onze werkelijkheid is) eigenlijk een Illusie is, kun je iedereen en alles vergeven want er wordt ons niets aangedaan. Wanneer je dit dagelijks toepast, ga je ervaren dat je ‘niet van deze wereld bent”. Bron: een cursus in Wonderen.

  Wanneer je je blijft focussen op alles wat ‘je wordt aangedaan’, blijf je je richten op de dualiteit. Richt je op wat je werkelijk bent. Dan ervaar je de Hemel waar je eigenlijk nooit bent weggeweest. 🙂

  Liefs,
  Annerike

  1. Dat is heel mooi gezegd. Positiviteit brengt je een heel eind, maar ik ben bang dat voordat iedereen wakker wordt het al te laat is. Ik weet dat dat heel negatief is.(komt waarschijnlijk door dit artikel) Maar er moet echt iets gaan veranderen! Anders roeit de mensheid zichzelf uit.

 26. Het Goede zal altijd het kwade overwinnen!!! (Staat in de bijbel)
  En heeft Jezus niet gezegd dat LIEFDE de sterkste kracht/macht is die bestaat?
  Negatief denken is so wie so niet verstandig.
  De Kracht van gedachten is zo veel sterker dan wij denken.
  Bedenk daarbij ook en vooral WIE WIJ ZIJN!!!!!!!
  Give it a try!!!!!!!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.