Advertentie

Open brief aan Rector Magnificus TU-Delft..


Wetenschap zonder religie is kreupel,

religie zonder wetenschap is blind.

Albert Einstein, wis/natuurkundige (1879-1955)

*  *  *

Dr. Ir. Coen Vermeeren, luchtvaartwetenschapper verkent de grenzen van de wetenschap voor studenten van de TU-Delft

De hetze tegen het hoofd  van het Studium Generale van de TU-Delft, Dr. Ir. Coen Vermeeren, loopt de spuigaten uit. Deze sympathieke vent heeft tot taak de studenten van de TU-Delft een breder beeld te geven van onze maatschappij en wereldse ontwikkelingen, dan waar deze jonge mensen normaliter toegang toe krijgen en hebben. Het is de taak van het Studium Generale om JUIST de grenzen te verkennen van randgebieden van de wetenschap.

Coen Vermeeren is zélf gepromoveerd vliegtuigbouwkundige, dus als iemand het recht heeft om WETENSCHAPPELIJK het UFO-fenomeen te benaderen, dan is het dus Vermeeren, zowel vanuit zijn vakgebied, als vanuit zijn functie in dezen. De presentatie van Coen Vermeeren, die hij zélf hield over UFO’s, kunnen wij je van WantToKnow ten zeerste aanraden. Deze is simpelweg te bekijken op DEZE LINK van het Studium Generale.

Het is vooral de uiterst cynische ‘collega’ van Vermeeren, ene Dr. Dap Hartman, die zich de taak toegeëigend schijnt te hebben om Vermeeren wel eens eventjes belachelijk te gaan wegzetten in de pers. Volledig niet-onderbouwd, gaat deze Hartman tekeer en zijn on-wetenschappelijke geleuter over het ‘niet-bestaan’ van UFO’s, is een schaamteloze vertoning van wetenschappelijk onbenul en vooringenomenheid, in onze ogen. Want wat is een UFO in ESSENTIE.. Juist, een ONGEÍDENTIFICEERD object dat vliegt. WE WETEN HET DUS NIET.

En dát is nou juist wat Vermeeren zegt, dat die fenomenen bestaan. En om te onderbouwen dat hoge regeringsfunctionarissen, zoals legerofficieren, wetenschappers en technici wel degelijk -in de letterlijke zin!- deze UFO’s hebben waargenomen, waarbij ook nog eens zo’n 95% afvalt omdat het ‘waarschijnlijke’ geïdentificeerde objecten zijn, dan kun je toch niet meer spreken van dromerij en niet-onderbouwde verslaggeving.

Dap Hartmann is collega van Coen Vermeeren aan de TU-Delft. Hij omschrijft zich als: "Er zijn geen etiketten op mij van toepassing. Ik ben een vrijdenker, maar ik hoor niet bij een club; het gaat erom zelfstandig beslissingen te nemen en verantwoordelijkheid niet af te schuiven. Ik ben een atheïst, liberaal (maar geen lid van de VVD), en bovenal een vrijdenker. De enige clubs waarvan ik lid ben, zijn de golfclub en sociëteit 'De Witte'. Georganiseerd vrijdenken is wat mij betreft intern inconsistent, want er is altijd wel iets waar ik het zodanig mee oneens ben dat ik niet bij die club wil horen."

Het is Dap Hartman die kennelijk een vet salaris van professioneel ‘wetenschapper’ opstrijkt op de TU-Delft en zich ten koste van Vermeeren denkt te kunnen profileren. Heel goedkoop, nauwelijks inhoudelijk ingaande op de FEITEN die ingenieur Vermeeren aandraagt.

* * *

x

Het is in dit verband ook Paul Harmans, de oprichter en webbeheerder van UFO-wijzer, in het verkeerde keelgat geschoten dat deze Hartman zo uiterst ongenuanceerd, en dus onverantwoordelijk bezig is. Paul Harmans heeft zichzelf tot doel gesteld zoveel mogelijk mensen via zijn website Ufowijzer te overtuigen van het feit dat UFO’s wel degelijk bestaan. Voor hem mogen de ogen van de media nu eens goed geopend worden door deze materie zelf te gaan onderzoeken. Harmans weet zeker dat zij zullen dan versteld zullen staan van de voorhanden zijnde bewijzen. Ze zullen ontdekken dat er al sinds zestig jaar informatie wordt achtergehouden, de zogenaamde ‘UFO-doofpot’ waar vaak zo lacherig over gedaan wordt. En waar Dap Hartman opnieuw een naief voorbeeld van is.

* * *

x

 

UFO-waarneming Paul Harmans

Paul Harmans’ interesse in UFO’s en aanverwante zaken begon met een eigen waarneming van een UFO in 1974 in Frankrijk, waarvan dit verslag:

In 1974 was ik zeevarende bij Shell-Tankers. In oktober van dat jaar lagen wij met de 70.000-tons tanker ‘Diloma’ in een droogdok te Marseille, Frankrijk. Op een dag (het was eind oktober, ik kan me de exacte datum niet meer herinneren), zo rond het middaguur stonden we met een man of zeven op het achterdek omdat het schip weer te water zou worden gelaten. Dat is voor zo’n groot schip een langdurige kwestie, dus hadden we alle tijd om wat om ons heen te kijken.

Situatieschets van de UFO-waarneming van Paul Harmans in 1974

Het was een prachtige, zonnige dag en er was nauwelijks bewolking. Opeens maakte één van ons de anderen erop attent dat er boven de heuvels rondom Marseille een heel helder licht te zien was, op zo ’n 6 km afstand (eerst dacht ik dat het slechts 2 km was, maar later námetend via Google Earth blijkt het zo’n 6 km te zijn geweest) Het licht was te zien vanaf ons droogdok, op een hoogte van zo ’n 150 meter (deze hoogte kan dus ook meer zijn geweest). Het licht hing roerloos in de lucht en had zo te zien ongeveer de grootte van een kwart van de maan, misschien iets kleiner. Het maakte geen geluid. In eerste instantie deden we er wat lacherig over, het woord UFO viel enkele malen en we bleven het echter goed in de gaten houden.

Na een tijdje werden we nieuwsgieriger en hadden het erover dat de planeet Venus nogal eens voor een UFO werd aangezien. Toch leek ons niet dat dit Venus was, zo midden op de dag en zo helder en groot. Het is ook zeker moeilijk afstanden te schatten van zo’n licht of van objecten in de lucht, maar toch was duidelijk te zien dat dit licht zich dichtbij bevond. 

Animatiefoto van de intense UFO-waarneming die Paul Harmans in 1974 deed

In ons gezelschap was ook een stuurman die verantwoordelijk was voor de navigatie van het schip. Dat navigeren vond destijds nog plaats met behulp van een sextant, de sterren en planeten, in plaats van het gebruik van technieken als satellietnavigatie zoals tegenwoordig. Deze stuurman kon ons vanuit zijn professie met zekerheid vertellen dat dat licht beslist niet Venus was, bij lange na niet!

Iemand opperde dat het dan wel een helikopter moest zijn, maar we hoorden geen enkel geluid en zagen ook nog steeds geen enkele beweging. Na zo’n 30 minuten hing het licht er nog steeds en had zich nog geen meter verplaatst, tot we opeens vanuit de richting van Marseille een kleiner, maar net zo’n fel lichtje aan zagen komen vliegen. Het vloog op gelijke hoogte als waarop het grote licht (of object) zich leek te bevinden, en vloog er recht op af. Toen het in de buurt van het grote licht kwam, ging het langzamer vliegen en tot onze grote verbazing versmolten de twee ineen. Het was nu dus wel duidelijk dat het geen helikopter of iets van dien aard kon zijn.

Paul Harmans

We stonden vervolgens nog een paar minuten sprakeloos naar dat grote licht te kijken, totdat het met een onvoorstelbare snelheid schuin omhoog de lucht in schoot. We zagen een streep van licht, die binnen één à anderhalve seconde verdween tot een steeds kleiner wordend puntje, ongetwijfeld de ruimte in. Dit alles zonder enig geluid voort te brengen. Helaas werden we uitgelachen nadat we verslag hadden gedaan aan boord, want de overige bemanningsleden hadden niets gezien.

Later is er vaak tegen me gezegd dat als je maar genoeg over dit soort fenomenen leest, je vanzelf ook zulke verschijningen gaat zien. De feiten zijn echter dat ik destijds 17 jaar was, en net van de zeevaartschool kwam. Ik had hooguit heel oppervlakkig wel eens van de term UFO gehoord en had er nooit iets over gelezen. Behalve dan misschien een klein – waarschijnlijk een nogal skeptisch – artikeltje in de krant. Ook toen hielden de kranten – zoals dat nu helaas nog steeds het geval is – er een zeer negatieve en een skeptische berichtgeving op na als het over deze onderwerpen ging. Wat dat betreft is er dus vandaag de dag nog niet veel veranderd.

x
* * *

Open brief van Paul Harmans aan de Rector Magnificus van de

Technische Universiteit in Delft.

x

Geachte heer K. Luyben (Rector magnificus TU Delft),

De discussie rondom dr. ir. Coen Vermeeren (werkzaam aan de TU Delft) kon wel eens een geheel andere kant uitgaan dan was gedacht. Er komen steeds meer positieve reacties van journalisten aan het adres van Vermeeren in de media.

Rector Magnificus van de TU-Delft, professor K.C.A.M. (Karel) Luyben

Een aantal mensen aan uw universiteit heeft zich naar de media toe zeer negatief uitgelaten (je kan bijna wel spreken van karaktermoord) over Vermeeren’s moedige opvatting dat het UFO-fenomeen een nader onderzoek waard is. Deze negatieve stellingname komt beslist voort uit de afwezigheid van enige feitenkennis bij o.a. Dap Hartmann (astronoomm aan de TU Delft) en de andere felle ontkenners. Blijkbaar heeft men zich ook voor het karretje van bestuurders van ‘Stichting Skepsis’ laten spannen.

De sceptici (ik noem hen liever ontkenners, want iedereen behoort een vorm van gezond scepticisme in acht te nemen, maar botweg ontkennen is heel wat anders) verkondigen in de media onomwonden dat er meer dan voldoende wetenschappelijk onderzoek naar het UFO-fenomeen is gedaan en dat daaruit is gebleken dat het allemaal onzin is. Dat is echter volkomen onwaar! Uit de spaarzame wetenschappelijke onderzoeken die ooit zijn gedaan, blijkt overduidelijk dat het UFO-fenomeen maar al te waar is en dat de buitenaardse hypothese niet valt te bewijzen, maar ook niet mag worden uitgesloten gezien de waargenomen fenomenen en de grote betrouwbaarheid van vele getuigen.

En dan gaat het beslist niet om vage lichtjes aan de avondhemel, zoals steevast door de ontkenners van Skepsis wordt beweerd en welke bewering zonder aarzelen en enige vorm van onderzoek door anderen wordt overgenomen. Zie bijvoorbeeld deze link HIER 

Dr. Stanton Friedman is gepensioneerd kernfysicus en is het waard een uitnodiging te ontvangen van uw Studium Generale. U dient als verantwoordelijke over de TU Delft en de goede naam daarvan, en als leidinggevende van Vermeeren, over een weloverwogen feitenkennis te beschikken alvorens u een oordeel kunt vellen over de bezigheden en interesses van Vermeeren en zijn toekomst bij uw universiteit.

U zou daarom de volgende (zie onderstaande link) getuigenissen moeten lezen. Ik heb de getuigenis van één van deze hooggeplaatste en zeer betrouwbare getuigen (John Callahan) ook aan Dap Hartmann gezonden, maar hij vergelijkt het afdelingshoofd bij de FAA (inmiddels gepensioneerd, maar hij was vierde onder de directeur van de FAA, in die tijd admiraal Engen) met iemand die lid is van de vereniging van Kabouterwaarnemers, het is volgens Hartmann allemaal fantasie. Ik vermoed dat Hartmann de getuigenis niet eens heeft gelezen en ik heb hem dan ook laten weten dat kabouters en fantasie nog nooit op radarschermen zijn verschenen en al helemaal niet gedurende meer dan 30 minuten zoals in het geval van Callahan.

 

‘Extraordinary proof should not be rejected

just because it supports extraordinary claims.’

 

Het lezen van deze getuigenissen neemt veel van uw kostbare tijd in beslag, maar eerlijk gezegd is het dat waard, het gaat immers om de goede naam van de TU Delft en die van een moedig wetenschapper! Kijkt u alstublieft eens, voor een volledig overzicht op deze link HIER

Vriendelijke groeten,

Paul Harmans

PS. Ter uwer informatie, dit is een open brief en deze is tevens verzonden aan diverse redacties van kranten en tv programma’s en naar webmasters van een aantal websites.

x
* * *

Mogen wij van WantToKnow dan hier tot slot één voorbeeld aandragen van een indringende UFO-waarneming..?

 

VOORMALIGE MILITAIREN ZEGGEN DAT UFO’s ONZE ATOOMWAPENS IN DE GATEN HIELDEN

September 2010
Vrijgegeven Amerikaanse regeringsdocumenten en de getuigenissen van meer dan 120 voormalige of gepensioneerde militairen, hebben zonder twijfel de realiteit van nog steeds voortgaande UFO-overrompelingen van Amerikaanse atoomwapensites vastgesteld. Ondanks dat de meeste incidenten een surveillance betroffen, waren er in een aantal gevallen ook een aantal atoomraketten die plotseling en gelijktijdig niet meer functioneerden, juist op het moment dat USAF militair beveiligingspersoneel meldde dat ze schijfvormige voertuigen in de nabijheid zagen.

Zelfs de website van het machtige nieuwsagentschap Reuters brengt deze informatie, zie HIER

 

 

28 gedachten over “Open brief aan Rector Magnificus TU-Delft..

 1. Bedankt Paul voor je open brief aan de heer K. Luyben van de TU Delft. Ook ik heb mij doodgeschaamd voor het interview met Dap Hartmann in De Wereld Draait Door gisteren. Wat een vertoning. Het is toch niet te geloven wat deze man aan domheid durfde te vertonen. Een schande is het. Deze Hartman neem je als student van de TU Delft toch niet serieus. Krijg je van zulke mensen college? Niet te geloven. Van socratisch vragen stellen nog nooit gehoord. De heer Vermeeren is hier juist het toonbeeld van beschaving en ontwikkeling!

  1. Heb Dap gemist gisteren bij de omgekeerde wereld draait door, zag wel dat hij zich onlangs opgaf voor ons HealingSoundMovement radio-archief wachtwoord (ivm de melding dat daar een tiental uren aan antizwaartekracht en vrije energie en superluminale snelheden gesprekken tussen staan met o.a. Dr. Paul LaViolette, Coen Vermeeren, Dick Korf, Susan Joy Rennison, etc) 😉

   Als het klopt dat het een slappe vertoning was dan zou hij weinig gehad hebben aan de feiten vermoed ik…

  2. Wel bijzonder dat deze ‘jakhals’ van DWDD wel grappig probeert te doen bij dhr. Vermeeren maar zwijgt bij dhr. Hartmann. Alsof hij onbewust zijn angst voor het onbekende probeert te verbloemen en steun zoekt bij een onzekere, onwetende wetenschapper! En bijzonder dat van al het filmmateriaal wat geschoten is voor het interview juist deze shots de makers het meeste aanspreekt.
   Lang leve de angst voor het onbekende.

  3. Ik begin mij steeds vaker af te vragen in dienst van wiens agenda de DWDD is. Wat een manipulatieve zooi is dat zeg. Volcontinu de bevolking bang blijven maken met griep pandemieën (Osterhaus was bijna onderdeel van het meubilair geworden , zo vaak zat hij daar aan tafel),financiële crisis, gezaag op het binnenhof en als nieuwste kernpunt; “de wereld vergaat!” dat zeiden de maya’s, kijk maar naar al deze berichten in de media! dus het is waar! En haha, wat moeten we vreselijk lachen om al die maloten die dat geloven.
   Elk tegen geluid aan tafel met duiding, wordt direct de mond gesnoerd.
   Het item van gisteren was weer een nieuw dieptepunt.

  4. Graag dien jer!
   Tool was ook weer top, thanx ( die kunst van Alex Grey komt ook steeds beter bij me binnen, jaren terug al een keer een boek over zijn werk van mijn vriend gekregen, maar toen raakte het me niet echt. Ik kijk er nu heel anders naar)

 2. “Wij zijn van de kerk en wij zeggen u, de wereld is plat en het middelpunt van alle dingen. Allen die anders beweren zijn ketters en leggen wij het zwijgen op middels de brandstapel.”

  Best jammer dat bovenstaande ‘wetenschappelijke methode’ nog niet veel is aangescherpt sindsdien. Maar het kan nog steeds, meneer Luyben!

 3. Kijken er nog mensen naar die bagger van de VARA met die zelfgenoegzame presentator en zijn ja-knikker publiek en gasten die elkaar konstant moeten bevestigen in hun zg “bevindingen”!

  Steeds meer mensen ergeren zich kapot aan de stompzinnigheid en kinderachtige manier waarop zaken aan de kaak moeten worden gesteld!!

 4. Het zijn voornamelijk de media zelf die het liefste zien dat er tegen het UFO-fenomeen getrapt wordt. Je vraagt je af waarom de Volkskrant de artikelen plaatst die Dap Hartmann waarschijnlijk zelf heeft geschreven en waarin geen enkel fatsoen valt te ontdekken. De hoofdredactie heeft daar blijkbaar geen enkel probleem mee, die weten net als Dap geen malle moer van het fenomeen.

  Overigens staan er in het Algemeen Dagblad van vandaag (dinsdag 14 feb.) een aantal ingezonden reacties van lezers op het artikel over Coen Vermeeren dat afgelopen zaterdag in het AD stond en die zijn allemaal positief ten aanzien van Coen. Dus de meeste burgers snappen het wel, alleen de media dus niet.

  Maar wie weet hoe deze discussie zich nog gaat ontwikkelen. Eerdaags wordt Dap Harmann bij de rector op het matje geroepen vanwege de negatieve reclame die zijn optreden genereert.

 5. Stukje van Pow nieuws gezien het onderwerp was ontvoeringen.
  Aan het woord Dap Hartmann,Coen Vermeeren en verslaggever van Pow Nieuws
  volgens de verslaggever werden er mensen van achteren genomen bij ontvoeringen
  door buitenaardsen,zo had de verslaggever het tenminste begrepen.
  Er werd behoorlijk wat afgelachen.
  Naar argumenten van Coen Vermeeren werd totaal niet meer geluisterd.
  Het was volkomen duidelijk dat alles in het belachelijke werd getrokken.

  1. Ik heb Pow News, waar ik nooit naar kijk, het volgende gemaild (en nog meer, gefoeter, maar dat is hier niet belangrijk) en een kopie naar de VARA gestuurd (het zal mij verbazen als ze reageren):

   Collega’s van de omgekomen piloten, van het beschreven incident wat hieronder staat, mailden mij jaren geleden met de vraag of er meer informatie was over dat incident en of ik dat soms wist. Maanden later vond ik bij toeval die informatie en heb ze dat toegezonden!

   ******

   Broer van een van de omgekomen piloten bevestigt gevecht met UFO!

   Luchtgevecht ten noorden van de Waddeneilanden in 1977 tussen een UFO en een tweepersoons gevechtsvliegtuig van de luchtmachtbasis Soesterberg eindigt met de dood van de twee USA gevechtspiloten!

   http://whynotnews.eu/untoldmys
   http://zapruder.nl/portal/tell

   (Ik ben zelf militair geweest en toen invalide geworden! Gebroken nek en al dat gedoe eromheen! Vanwege de functie die ik had let ik altijd op bepaalde gebeurtenissen. Uit verhalen uit de USA blijkt dat buitenaardsen ook belangstelling hebben voor alles wat mijn functie inhoud en er omheen. Ik was maar een radertje in het systeem waar buitenaardsen zich zorgen over maken. bert@awrvb.nl)

 6. Laat de ‘Gevestigde Orde’ maar flink buiten verhouding reageren. Zij schudden daarmee een heleboel mensen klaarwakker. Wel jammer dat uitgerekend TU Delft zo negatief in het nieuws komt. Heb deze unief steeds een warm hart toegedragen. Zij zijn daar op zovele vlakken erg innovatief en dan dit !

  1. Er wordt een bodem gelegd voor de kinderen/adolescenten die al aan de TU-studeren, en een heeeeel ander gevoel hebben bij wetenschap, vanuit creatie, vanuit ont-dekken en ont-hullen!!
   En vervolgens.. Het lijkt wel een droom.. Kijk naar de woorden van Metatron in deze channeling:
   http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/metatron-over-2012-en-het-engelenrijk/

   “Sterker nog, in het huidige tijdperk van hemelvaart, evolueren jullie in het vermogen om meer licht te absorberen, en licht is de WAARHEID, Universeel Kosmische Waarheid van ‘Al dat Is’.

   Het raadsel dat voorkomt dat de mensheid een volledige eenheid van bewustzijn in dualiteit heeft, is dat de wetenschap, zeker heden ten dage, het heilige heeft buitengesloten, en het spirituele de wetenschap heeft buitengesloten.

   Het zal sommige van jullie verrassen dat het hiërarchieën van Engelen zijn die volledig zijn toegewijd in het functionele doel van wat jullie zouden noemen ‘Hoeders van de fysica’.

   In die rol zijn wij bewuste constructies van de ‘wetten van de fysica’, die het mogelijk maken om dimensionele werkelijkheden te creëren. En wij realiseren ons dat het idee dat Engelen wetenschappers en ingenieurs zijn de meesten van jullie zal verwarren. Wij glimlachen! En wij zeggen jullie dat de nieuwe metafysici, de nieuwe Lichtwerkers en ‘Hoeders van de Aarde’ in uw volksmond wetenschappers zullen zijn.

   Inderdaad, diegenen waaraan jullie refereren als de ‘kristalkinderen’, zullen de ‘heilige savant’ wetenschappers zijn die in de komende generaties de cirkel van begrip zullen voltooien en het spirituele met het wetenschappelijke zullen verbinden. Zij zullen niet religieus zijn in de traditionele manier, maar wij vertellen jullie dat de mensheid dichter tot het begrip ‘God’ zal komen via de wetenschap, dan door religie. Het is het ontbrekende stukje van de puzzel.”

 7. Wow… Hebben we hier te maken met een typische NARCISTISCHE inborst bij de heer Hartmann??? Ik meen daar veel van te herkennen.

  In dat geval: laat maar… Alle aandacht aan het adres Hartmann verbuigt tot zijner Glorie…

  Aan Coen en medestanders: houd je vooral gewoon bezig met waarheidsvinding en ga vooral niet te veel in op de details want het gaat hier niet om een bredere visie op de realiteit te krijgen waarmee we ons voordeel kunnen doen. Anders gaat al die energie stagneren in zinloze discussie.

  Narcisme: google Sam Vaknin – en je weet genoeg…. Rot voor je trouwens, mr Hartmann, succes ermee!

 8. Zo hoor ik graag van PAUL HARMANS ken hem goed heb hem een paar keer gezien op de frontier dag in amsterdam, ik volg de site al van af begin dat hij er is ook de site over de hele wereld volg ik dus aan info geen gebrek, ook zijn er nog de klokkeluiders site over het ufo gebeuren die volg ik ook deze zijn zeer intresant, en zeker de domme wetenschapper op de TU in delft, die mensen van de verzwijgen info over dit ufo fenomeen aan hun studenten dit hoort ook bij hun te komen en niet achter worden gehouden,stichting skepsis is er ook zo een het bestaat niet en er wordt niks gezien zijn ze soms blind en doof voor deze dingen, de media is ook zo iets die durven er ook niet aan ja alleen sensatie,
  Mijn konklusie is allemaal angst bij deze heren en verandering waar ze tegen zijn simpel he.

  ANNANUKI 12 E PLANEET

 9. Sommige mensen denken nog steeds dat wij hier op deze planeet de enige zijn.
  Zij die van buiten komen in ufo’s , komen hier alleen maar kijken hoe dom we nog steeds zijn , en lachen zich een slag in de rondte .
  Waarom zouden ze hier ook nog eens landen , als de wetenschap ook nog te stom is om te erkennen dat er elders in dat onmetelijke ruim ook leven is
  Dat dit leven vele malen intelligenter is blijkt wel

 10. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.org

  De hetze in de pers aangaande
  De discussie rondom dr. ir. Coen Vermeeren (werkzaam aan de TU Delft) kon wel eens een geheel andere kant uitgaan dan was gedacht. Er komen steeds meer positieve reacties van journalisten aan het adres van Vermeeren in de media

  Exacte ruimtevaartwetenschappen is de volledige studie van het universum,
  de jarenlange politieke ufo-coverups affaires, wat in het juiste deftige ruimtevaartjargon betekenen, het bestuderen van buitenaardse leven of biologie al dan niet de Aarde aandoende, als intelligente wezens, horen hier niet in thuis.
  Waar zijn de Aardse ruimtevaartwetenschappelijke kennis en techniek, in de vorm van ruimtetuigen om zich tussen de sterren te begeven, buiten de geheimzinnige spacedefensie, defensie waar nooit één cent te weinig is voor black budgets via de beruchte ufo-coverup-literatuur. Denkt men dat Extraterrestrials met interesse voor een permanent verblijf op de Aarde zich voor gek laten scheren.De inslag van de ene verbazing na de andere, met wiens Aardse privé-eigendom vliegen de buitenaardsen hier niet rond.

 11. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.org

  Bedankt voor de talrijke mails met voorstellen, helaas vliegen de Extraterrestrials niet rond met mijn persoonlijke spacejets, van niemand trouwens in Vlaanderen,voor zo ver men weet…
  Wat hebben Extraterrestrials te maken met de Vlaamse ruimtevaartunifs, in feite niets zover men weet, enkel het ufo-onderwerp ter bestudering.
  Het ruimtevaart-onderwerp is een zeer uitgebreid iets, enkel interessant de Extraterrestrials zelf aan het werk te zien in de ruimte, feiten voor eigen neus, door de degene die het beter kunnen dan,juist gezegd, de klungelaars van de Aardse ruimtevaart, dat is waar, hoe zijn de Extraterretrials in hun geschiedenisverloop ruimtevaart begonnen de eerste stappen in de ruimte …
  Het zal van de Extraterrestrials zelf afhangen in hoe verre zij inmenging toelaten
  binnen hun ruimtevaartprogrammaties volgens hun wet&orde. Dagelijkse kost binnen eigen ruimtevaartorganisaties, waar zo ver men weten geen Extraterrestrials van deel uitmaken in Vlaanderen.

 12. Ik hoop dat hr Luyben hier goede notitie van neemt. Bovendien begrijp ik niet dat Nederland gezien wordt als een soort eiland. Als Frankrijk, Belgie, UK (als direct omringende landen) hun UFO files vrijgeven dan mag je toch verwachten dat er ook over NL wordt gevlogen. Of is geheim houden hetzelfde als niet bestaan. Overal in de wereld wel maar in Nederland zijn géén UFO’s……. Laat de TU dan maar eens de duidelijke beelden en andere bewijzen gefundeerd ontkrachten, dat zal erg moeilijk zo niet onmogelijk zijn.

  1. Erik in dit soort strijd(zaken) gaat het altijd om geld. En of ufo’s nooit of wel of niet is waargenomen, doet helemaal niet terzake . Een ufo is wel gedefinieerd als ongeindentificeerde vliegend voorwerp maar is voor vele waarnemers zichtbaar en fysiek aanwezig. En zelf met meetapparatuur geidentificeerd(geregistreerd). Dus het gevecht draait niet meer om de feiten. Want die zijn doorhet aangeleverde bewijs gewoon te staven.
   Geld en nog eens geld zoals sponsoring door grote bedrijven. Zo’n armieterig universiteitje heeft niet genoeg aan overheidsgeld en is zwaar afhankelijk van die bedrijven om onderzoek te kunnen doen. Dus of wetenschap ook nog onafhankelijk wetenschap bedrijft is ook een vraag, maar dat doet even niet terzake.
   Want je broodheren schiet je ook niet hun voeten anders kun je weer op een houtje knagen. Dus het is nu puur een machtstrijd geworden. De stellingen zijn ingenomen in een wij en zij oorlogje. Als geld geen rol speelt wist u allang wie de winnaar zou worden. Van skepsis wordt het vet vermoed dat zij belangenverstrengeling heeft met bedrijfsleven. Ook daar draait het op bestaansrecht op basis van geld. Net zoals meanstream media moeten ze papegaaien wat hun broodheren zeggen. Ook hier is duidelijk een universele strijd(tussen bewustzijnniveaus) aan de gang tussen ‘oud’ en ‘nieuw’. Wie het gaat winnen, geen idee. Strijd geeft noch winnaars alleen maar verliezers. Hopelijk kunnen ze het met gezonde rede en via dialoog het probleem beslechten. Maar zoals met alles dus ook hier: angst is een slechte raadgever. Ik groet u.

 13. Zels een kind kan bevatten dat deze planeet aarde niet uniek is.

  Symbolisch gezien: Als men met een balpoint een puntje zet op de vloer van een willekeurige woonkamer en dat puntje is z.g. moeder aarde, dan zou men haar nog te groot weergeven. En… dan is men wel heel erg naief om te denken dat er verder geen andere planeten, sferen te vinden zijn!

  Zij die beweren dat dit er niet is, staan met hun rug naar een open deur.
  Zij hebben geleerd maar zijn dom gebleven.

  1. blijf met beide benen op moeder Aarde staan. Wie beoordeelt of een andere dom is? Bewustzijngroei heeft niets met dom of intelligent te maken. Iedereen heeft zijn eigen bewustzijnsniveau. Uw niveau is heus niet beter of slechter dan van een ander. U zit nog erg vast in uw matrix en heb blijkbaar een andere nodig om ergens erbij te mogen horen.
   Misschien dat ik u te hard aanpakt maar bij mij komt bewustwording vaak met een schok. Niemand is uitverkoren wij zijn allen elkaar gelijken. Bedenk het ‘wij vs zij’- denken is matrixdenken. Dus weg ermee.
   Het gaat erom dat je een andere laat ‘groeien’ of te ‘wekken’ ook juist die nog ‘slapen’. Je verliest er niets mee. Bewustzijnsgroei kent namelijk geen winnaars of verliezers. Doei en veel plezier in uw speurtocht wat Leven heet.

  2. Iedereen is bezig met de Hype wakker worden, de inname van Bewust worden, aangezien niemand ontdekt dat het bewust worden niet meer dan een versnelling is in het proces van het oplossend vermogen, iets door te hebben, het te kunnen verwerken en dan weer los te kunnen laten, steeds sneller en sneller. Dan heel je leven lang monnik te zijn en de hele dag AUHM te roepen. Na wakker worden is er het leven wat roept en na het leven is weer de slaap die nodig is om de dag te verwerken, keer op keer dat je dan na elke rust weer met vernieuwde krachten de reis voort kan zetten, dan nog steeds bezig te zijn met koffers pakken. Wensdenken is voor velen een illusie die eigenlijk nooit uitkomt en waar we steeds in gevangen zitten net zo lang tot we het los kunnen laten. Open deuren is vrijheid, gesloten deuren is de illusie van de matrix.

  3. Alles is mogelijk, alles kan in ons opkomen. Of het echt is? Ben jij als persoon echt? Besta jij? Besta ik? Ik durf het antwoord wel te geven. We bestaan in deze vorm slechts tijdelijk vanuit ons waarnemen. Of een ander wezen ons kan waarnemen ligt ook aan zijn manier van waarnemen. Wij nemen niet allen waar wat er hier al op deze aardkloot gebeurt, de ene ziet dit, de andere dat. Dan heb je nog mensen die meer zien dan anderen door bv. paranormaal talent. Buitenaardsen zien ons niet en wij hun niet, dus zijn we er niet? Als we ze zien, dan zien ze ons vast ook, of niet?

   Wat ik bedoel te zeggen, er kan wel eens heel veel gaande zijn op dit moment, er kan veel meer zijn dan we zien of voelen. Bijna logisch dat dit zo is.

   Wij zijn bewustzijn maar kunnen pas bewust worden van iets als we het op zijn minst kunnen waarnemen.

 14. Lezer, met wat je schreef in reactie 15.1
  ga je geheel tegen jezelf in want, met alle repect, dat bedoel ik nou juist. Dus een tip, lees eerst goed wat er staat en tussen de regels door anders begrijp je het precies andersom.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.