Advertentie

Onze vrijheid en ‘controle-mechanismen’..?


george carlin obedient peopleHet onderstaande artikel bevat eigenlijk de essentie van 14 (!) jaar WantToKnow-informatie. Het artikel geeft een soort samenvatting van de middelen waarmee de mensheid al eeuwen- en eeuwenlang worden geknecht, gemanipuleerd en gecontroleerd. De vraag waarom dit gebeurt en dat het eigenlijk onvoorstelbaar is, dát dit zo is, is eigenlijk hier niet van belang.

Waar het voor ons om gaat is jou de essentie aan te reiken, van de kern van de WantToKnow-informatie, in één artikel, waarbij je aan het einde jezelf achter de oren kunt krabben en jezelf afvraagt: “Ben ik nou al die tijd zó in slaap geweest?”… Of: “Hoe wakker ben ik eigenlijk?”

En natuurlijk klinkt het niet leuk als jij slapende bent (geweest) en de ‘anderen’ om je heen zijn allemaal wakker, of grotendeels wakker.. Of wellicht een klein deel dat ‘wakker’ is, maar jou wel in de kern raakt. Het woord ‘conspiracy’ of ‘samenzweringstheorie’ dient hier natuurlijk ook te vallen.

Want het is DE grote kracht van de ‘krachten-achter-de-schermen’, zoals wij ze hier op de site altijd noemen, om de realiteit af te doen als ‘ECHT’ en de leugen, de constructie van het dagelijks leven, als ‘Waarheid’.. Maar natuurlijk gaat het ons om de ‘werkelijke werkelijkheid’ en niet om de leugen te vereren, bijna te ‘verafgoden’..

krachten achter de schermenEn dat het systeem zódanig gemaakt is, dat we ons ‘gemakkelijk’ voelen in deze ‘comfortabele leugen’, is een feit, die het er niet eenvoudiger op maakt, te accepteren wat er met onze wereld gebeurd is en op welke plek we zijn aanbeland. En tóch.. Het enige wat je hoeft te doen, is ‘wakker worden’, jezelf als het ware in de arm knijpen en vooral eerlijk te kijken wat er daadwerkelijk gebeurt. Dat er vele, vele welwillende mensen zijn, die zonder het te weten, te beseffen, deelnemen aan het systeem dat zo langzamerhand robots van ons aan het maken is. Steeds nauwer wordt onze kijk-op-de-wereld gemaakt als we niet opletten.

Wellicht ben je overdonderd door het feit, dat er op AL deze gebieden manipulatie plaats vindt. Dat op alle gebieden, waarop je dagelijks bezig bent, de manipulerende controle-mechanismen bezig zijn, om óók jou proberen te besturen.. Maar hou dan voor ogen, dat je het kennelijk waard bent om überhaupt te controleren..! Dat je behoort tot een ras dat in de Universele creatie haar essentie nog in zich draagt; preciés de essentie waar deze ‘krachten-achter-de-schermen’ naar op zoek zijn..! Er is dus hoop, er is altijd hoop en scheppingskracht om situaties ten gunste te veranderen..!

Kortom, knijp jezelf in je armen en wees eerlijk, want nogmaals: alleen met oprechtheid zal de kracht van Liefde de waarheid mogen onthullen. We hopen dat je met het onderstaande artikel een nieuw hoofdstuk mag toevoegen aan je kennis en inzichten op het gebied van de wereld waarin we leven. En dat de wereld die ons voorgespiegeld wordt, LETTERLIJK, een wereld is, die de werkelijke wereld verdonkermaand..! Alles wat waarheid is, wordt als leugen en ‘onjuist’ gepresenteerd, vooral om de leugen als waarheid te presenteren in die ‘opengevallen’ ruimte. Maar laat de ‘waarheid’ je niet afpakken; sterker nog, dat IS niet eens mogelijk. En precies dát is namelijk de kracht van waarheid..! Die is onvervreemdbaar van jou!

x

* * *

x

people illusion nietzsche

x

x

x

Vrijheid? En deze ‘controle-mechanismen’ dan..?

2014 © WantToKnow.nl/.be

x

Heb jij je ooit afgevraagd waarom zoveel mensen tegenwoordig lijken te ‘slapen’? En waarom zoveel mensen aan kanker, diabetes, hart- en vaatziekten, vroegtijdige Alzheimer, autisme of auto-immuunziekten lijden? Waarom agressie en depressiviteit zoveel vaker voorkomen? Waarom de wereld je benauwd doet voelen? Lees dan verder… De volgende punten lijken volledig ‘los’ van elkaar te staan, maar wanneer je de rust neemt, wakker wilt worden en naar het ‘grotere plaatje’ gaat kijken, ontstaat inderdaad de vraag die boven dit artikel prijkt:  ‘Vrijheid? En deze ‘controle-mechanismen’ dan..?’ We barsten los en raden je aan niet álles in één keer proberen te ‘verteren’.. 

consume1.Televisie
Wist je dat Tv de meeste effectieve machine is om mensen te hersenspoelen, psychologisch te beïnvloeden en te sturen…? Dit gebeurt door het achterhouden en verdraaien van informatie en nieuws. De TV is ontworpen om informatie bij een groot publiek te brengen; en passent de samenleving op diverse niveaus manipulerend. Niet alleen onze verlangens worden geprogrammeerd, ook onze angsten en onze perceptie van de wereld.

In het verleden werd dit vooral bereikt door het tonen van emotioneel geladen beelden, subliminale boodschappen en de snelheid van de opeenvolging van beelden: het creëren van een hypnotische beïnvloedbare ‘state of mind’ en de voortdurende herhaling van gewenste idealen.

Digitale TV komt je huis binnen via de kabel, satelliet, HD-televisie of een HDTV-decoder. Waarom wil de regering alle mensen zo graag helpen aan een scherper beeld? Het Amerikaanse Congres neemt in februari 2009 een wet aan die de overgang naar HD verplicht maakt en die stelt dat 90% van de kosten moet worden gesubsidieerd.

Sinds de invoering van digitale televisie is de effectieve verborgen elektronische SSSS (Silent Sound Spread Spectrum) technologie actief. SSSS is een technologie die subliminale programmering toepast via UHF-golven (Ultra High Frequency). Er worden op deze manier onhoorbare boodschappen in het onderbewustzijn van de mens gebracht die het gedrag beïnvloeden.

TelevisieEn let wel: hiertegen bestaat geen verdediging, omdat onhoorbare boodschappen rechtstreeks in het menselijk brein worden geplaatst, via frequenties die mensen niet kunnen waarnemen. De Amerikaanse regering heeft miljarden dollars uitgegeven om er zeker van te zijn dat geen kind zal achterblijven in de transitie van analoge naar digitale TV. En dus is het volledig vermijden van Tv, of werkelijk zo weinig mogelijk gebruiken, de enige oplossing om niet te worden blootgesteld aan deze technieken. Hoe de situatie in landen buiten de VS is, laat zich raden..

Uit het document Deficit Reduction Act of 2005 wordt duidelijk dat $1.500.000.000 wordt uitgetrokken voor coupons voor digitale convertors en $1.000.000.000 voor een fonds ‘Digital Television Transition and Public Safety’ (wie verzint deze namen?) plus honderden miljoenen dollars voor administratieve kosten. Wanneer alle kosten worden opgeteld kom je uit op 2,7 miljard dollars.

Overigens is het bijzonder opvallend, dat al deze manipulatie-methodes worden gepatenteerd.. Wist je dat? Is dit hebzucht of wordt hier een ‘signaal’ achter gelaten, zodat de mensheid ‘had kunnen weten’, dat zij worden gemanipuleerd en gedrogeerd.. Kijk eens naar HIER naar het artikel van enkele jaren geleden, over de manipulatie-patenten..!

The Century of Self..
In deel 1 van The Century of the Self komt het verhaal van Sigmund Freud en zijn neef en psycholoog Edward Bernays aan de orde. Samen, rond de jaren 1920 vonden ze de Public Relations (PR) uit om de mens te manipuleren en conditioneren. Een zeer informatieve documentaire over het manipulatieve systeem waarin wij leven, hoe het allemaal begon en hoe het evolueerde. De propagandatechnieken worden door Bernays en journalist Walter Lippman op wetenschappelijke wijze praktisch toegepast. Zij worden tijdens WO I door de Amerikaanse President Wilson gevraagd om aan de Creel Commissie deel te nemen. Het was daarbij hun missie om de publieke opinie ten gunste te doen keren om mee te doen/deel te nemen.

Bernays zegt in zijn boek ‘Propaganda’ uit 1928: “De bewuste en intelligente manipulatie van de gewoonten en meningen van de massa is een belangrijk onderdeel in de democratische maatschappij. Diegene die dit ongeziene mechanisme van de maatschappij kan manipuleren is de onzichtbare, maar echte macht van het land.” Tijdens de Tweede Wereldoorlog maakte men zoals velen wel weten, ook gebruik van propaganda als wapen. En het was niet alleen Hitler’s minister van Propaganda, Joseph Goebbels die deze taak vervulde, want ook aan Britse en Amerikaanse zijde werd diepgaand ingespeeld op de angstige en kwetsbare gevoelens van de burgers.

 2. De nieuws-  en entertainment-industrie.
Wist je dat de mainstream media (MSM) en de entertainment industrie vandaag de dag in handen zijn van slechts 6 grote corporaties..? Onderzoeksjournalisten en hele afdelingen van journalistiek, zijn vervangen door de zg. ‘Newspeak’. Dit was de fictieve taal van politici uit George Orwell’s roman ‘1984’, waarbij de waarheid continue wordt verdraaid en journalisten feitelijk verworden zijn tot marionetten en teleprompter (autocue) lezers. Inmiddels wordt een afwijkende mening, niet getolereerd op de meeste nieuwsredacties, waarbij overplaatsing of ontslag vaak het gevolg is voor de gezond-denkende en handelende journalist.

truth justice burgers 99cHet komt er op neer dat moderne nieuwsorganisaties niet beter zijn dan het Duitse Ministerie voor Volksvoorlichting en Propaganda (met als hoofdverantwoordelijkheid het verspreiden van de Duitse nazi-ideologie). De moderne entertainmentindustrie gebruikt sublimale beeldtaal, boodschappen en occulte symbolen die we niet bewust zien of horen, maar die ragfijn in allerlei videobeeld en geluid (muziek en reclame bijv.) worden gemonteerd. De muziekindustrie is gericht op de jeugd, want alleen hij, die de jeugd in zijn zak heeft, beheerst de toekomst, zo sprak eens ene Adolf Hitler..

En dus is de muziekindustrie de ideale mindcontrol-tool voor de jongere generaties. De laatste tien jaar doet zich een verschuiving voor in de beeldtaal van de muziekindustrie en de film, alles wordt ‘zwart’. Door de langzame invoering ervan protesteert niemand. Men raakt eraan gewend. Mensen raken zonder dat het doorhebben geïndoctrineerd door openlijke en verborgen boodschappen en symbolen.

We raden je aan om een indruk te krijgen van hoe de journalistieke mangelmachine in zijn werk gaat, eens te kijken naar de onderstaande YouTube over twee journalisten die het middel ‘Posilac’ van Monsanto in een -voor Monsanto- kwaad daglicht zetten… (HIER overigens het artikel hierover op deze site)

De FOX-NEWS-reporters Steve Wilson & Jane Akre legden het verhaal bloot, dat de meeste (90%!)consumptiemelk in de wereld feitelijk niet drinkbaar was, doordat Monsanto het middel ‘Posilac’ massaal verkocht aan melkveeboeren. Het groeihormoon bleek kanker te veroorzaken, maar Monsanto ging vrolijk door met de verkoop. Beide journalisten werden ontslagen, doordat Monsanto dit eiste van de FOX-directie..

Via een lange juridische procedure bleken beide reporters ook geen beroep te kunnen doen op de bescherming voor klokkenluiders, doordat de rechter in zijn vonnis meldde dat het nieuws niet speciaal en altijd de ‘waarheid’ hoeft te vertellen. Nieuws is in dat opzicht niet anders dan elke andere Tv-show of ‘realityshow’..

Het is duidelijk: zelf-gevonden nieuws en nieuws uit alternatieve en meerdere bronnen, is eigenlijk dé manier om jezelf juist te informeren. Vertrouw dus geen enkele van de mains-stream-media.. En het blijkt terzijde, we komen er hieronder op terug, dat ook overheidsinstanties in dit kader het spelletje meespelen..!  Ook als het gaat om de volksgezondheid, waarbij wetenschappelijke rapporten, zoals in dit voorbeeld, duidelijk maken dat er sprake is van kankerverwekkende stoffen in voedsel..! Gelukkig zijn beide reporters tóch goed terecht gekomen, en zelfs in de onderzoeksjournalistiek. Bij media waar kennelijk nog ruimte was voor deze journalistieke waarheidsvinding.
x

X

3. Geld, geld en nog eens geld..
cannot eat moneyGeld doet de wereld draaien. De mensen die de baas spelen in de wereld doen ons graag geloven dat het enige waarvoor wij hier op aarde zijn, is om zoveel mogelijk geld bij elkaar te sprokkelen en mooie spullen te vergaren. Het ultieme doel is natuurlijk een groot huis kopen, zodat we alle spullen die we kopen kunnen uitstallen.

Geld is verworden van middel tot ‘doel’.. Omdat geld ‘schaars’ is, is ‘schuld’ in het leven geroepen om de gaten te vullen. Geld is gepercipieerde vrijheid en gerealiseerde dienstbaarheid (schuld) van dit bestaan. De ‘dingen’ die we kopen en de schulden die we maken zijn het anker (of de bal en de ketting). Het houdt ons voor altijd verbonden aan het systeem.

Maar de behoefte aan geld houdt ons ook rustig. Mensen, families, huizen en auto’s hebben allemaal geldwaarde.. We zijn zo geconditioneerd, dat het opkomen voor je mening niet verenigbaar is met de accumulatie van geld. Op de werkplek is een ’teamspeler’-houding goed voor je carrière.

Degenen die een uitgesproken mening hebben, kritiek hebben op de bedrijfscultuur of het management, zullen promoties aan zich voorbij zien gaan of worden alle eerste ontslagen, wanneer moeilijke economische tijden zich aandienen.

money spendingIn dit onzekere economische klimaat regeert de angst. Bang zijn je baan te verliezen, heeft voorrang op ethische overwegingen. Het systeem regeert over ons, we steunen het om zelf te overleven. De producten en diensten die ons controleren: genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen, giftige geneesmiddelen, frauduleuze medische praktijken, de politiestaat, politiek, het militair-industrieel complex, mainstream media, chemicaliën, fluoride en pesticiden, kunnen zo hun gang blijven gaan. Terwijl de economische ellende voortwoekert en de werkloosheid stijgt, moeten we om onze baan te behouden op de werkvloer vooral onze mond houden.

De oud-VS-presidenten, Thomas Jefferson en Andrew Jackson begrepen de kracht van dit ‘Monster’, maar voor veel Amerikanen is het woordje/afkorting ‘FED’ op de US$-biljetten maar een naam.. Ze hebben geen besef wat een centrale bank feitelijk doet voor de economie van een land. Noch wat voor invloed die ‘centrale bank’ (De FED is private handen) heeft op hun eigen levens. Noch weten ze hoe deze FED eigenlijk werd gecreëerd, hoe dit ‘Monster’ leven in werd geblazen..  Het is deze FED die zelfs wereldwijd- de cycli beheerst van inflatie en zakelijke financiële ruimte.

Een film over deze FED, toegegeven, geen eenvoudig verhaal, maar doe de moeite als je in ieder geval ‘iets’ hebt met economie, welvaart en welzijn.. Deze documentaire is de meest heldere, meest overweldigende verklaring, die ooit over dit ‘Monster’ is gegeven. En waarom het ombuigen van haar macht, feitelijk de hoogste prioriteit zou moeten krijgen, wereldwijd! Deze film heeft al veel veranderd in de perceptie van veel Amerikanen…

x

x

4. Big Pharma.. De farmaceutische industrie..
De grote farmaceutische industrie – ‘Big Pharma’ mag hier natuurlijk niet ontbreken want het is het grootste wapen in het dom en ongezond houden van de grote massa. De basisgedachte is dat de mens zwak is en chemische interventie nodig heeft om te kunnen overleven. Ze werpen zich op als de witte ridders van de gezondheid met huisdokters als hun voetvolk en dat onder de noemer ‘Gezondheidszorg’. Uit statistieken blijkt dat medicijnen 16400% meer doden veroorzaken dan terroristen….

cannabis kills cancerZoals je als vaste WantToKnow-bezoeker weet, breken wij hier ook een stevige lans voor openheid rondom dit petro-chemische monster.. Het klinkt wellicht heftig, maar als je ziet hoe fundamenteel de natuurgeneeskunde wordt verdoemd en wettelijk bijna onmogelijk gemaakt, dan begrijp je het doel van de krachten achter ‘Big Pharma’: zij willen dat uiteindelijk geen enkele natuurgeneeskundig-wetenschappelijk bewijs meer geleverd kán worden, om het goedkope en overal in de natuur aanwezige geneeskrachtige alternatief te funderen in de wetenschap. Kijk eens naar het verhaal, waarom Hennep verboden moest worden. Kijk naar de invloed van lobby-werk en wettelijke manipulatie op een medicijn (Hennep-olie) dat keihard bewezen heeft kanker te genezen..!!

In de moderne maatschappij is het heel gewoon om medicijnen te moeten slikken om ‘gezond’ te blijven. Medicijnen ‘werken nooit goed genoeg’, lossen de onderliggende problemen ook helemaal niet op, het is alleen oppervlakkige symptoombestrijding. We nemen er dus nog een paar. Ook nog een of twee die de nadelige bijeffecten moeten opheffen. Het wordt door de chemische industrie het draaideureffect genoemd, eenmaal in het systeem blijf je er tot het eind van je leven aan vast zitten. Het is de farmaceutische industrie die ervan profiteert.

Veel chemische medicijnen zijn giftig voor ons lichaam en hebben een veelvoud van ongewenste effecten op onze geest en ons lichaam. De nadelige effecten die deze geneesmiddelen hebben op het geheugen, gedrag, cognitief functioneren, slaappatronen, hormonen, belangrijke organen (lever, nieren, hart, hersenen, etc.) en gezondheid op lange termijn zijn verbazingwekkend.

ritalin teletekstVeel moderne antidepressiva, de selectieve serotonine-heropnameremmers (Engels: SSRI’s) fungeren als een virtuele chemische lobotomie in de hersenen en ze vernietigen dat wat ons tot mens maakt (onderdrukking van gewenste eigenschappen zoals compassie, creativiteit, inlevingsvermogen, zorgzaam, etc.). In de 21e eeuw zijn deze SSRI’s de meest voorgeschreven antidepressiva in Nederland. En ja, die zijn natuurlijk ook ‘nuttig’ om drukke kindertjes, die hun eigenheid willen ‘be-leven’, onder de duim te houden..

En tegenwoordig moeten ook veel kinderen aan deze medicijnen slikken. De hersenen van de kinderen ontwikkelen zich onder invloed van deze medicijnen anders. Volwassenen en kinderen geven aan dat ze ’niets lijken te voelen’ of zich een zombie voelen. Worden deze pillen daarom ook aan zoveel soldaten gegeven? De perfecte vechtmachines, zonder compassie of empathie?

Boeken vol zijn er al geschreven over de ondermijnende positie die Big Pharma in de wereld heeft ingenomen. Een huiveringwekkend monopolistisch bolwerk is ontstaan, dat alles zal doen om zich te handhaven.
Boeken vol zijn er al geschreven over de ondermijnende positie die Big Pharma in de wereld heeft ingenomen. Een huiveringwekkend monopolistisch bolwerk is ontstaan, dat alles zal doen om zich te handhaven.

Worden we gecontroleerd, wordt er aan onze touwtjes getrokken? Zou een niet-gecontroleerde bevolking vrijwillig chemisch gif accepteren (en daarvoor ook nog betalen) alleen omdat het iemand die een witte jas draagt het voorstelt? Wij vertrouwen artsen, want we zijn geprogrammeerd om dit te doen. De meeste artsen zijn opgeleid aan universiteiten die worden gefinancierd en gecontroleerd door Big Pharma.

We hebben hier op de site één artikel staan, waar je feitelijk in een paar doorkliks het werkelijke karakter ziet van dit monster, Big Pharma genoemd. We raden je aan het eerste gedeelte te lezen, maar ook en vooral naar de doorkliks dus te kijken, die je onderaan het artikel tegenkomt. Het zijn links naar enkele tientallen artikelen die we de laatste 6 jaar hebben geplaatst hier op de site en een verstikkend beeld laten zien van ‘het Monster’.. HIER

Reguliere artsen zijn geprogrammeerd om effectieve natuurlijke remedies te negeren en in plaats daarvan de giftige en lucratieve farmaceutica voor te schrijven. Van artsen wordt bijgehouden welk type en aantal voorschriften dat ze uitschrijven en artsen worden beloond voor hun inspanningen.

Vroeger was er een gouden regel (de eed van Hippocrates) dat artsen gebonden waren om ‘geen kwaad’ te doen. Misschien moeten we dit gewoon als een van de risico’s van de moderne gecommercialiseerde wereld waarin wij leven beschouwen. We reiken je graag een paar links aan, buiten onze site, zodat je een nóg breder beeld van dit onderwerp kunt krijgen:

Fraude bij onderzoeksstudies  en Het drogeren van onze kinderen (documentaire)

Comfortably Numb 

Big Pharma omkoopschandalen  en  Big Pharma Fraude

Medicijnen voor de hoogste bieder en Verslaafd voor het leven

conspiracy humor5. Groepsdruk, schaapjes achter elkaar..?
Intercollegiale consensus/groepsdruk– groepsdruk is een van de meest effectieve gedrags-modificerende mechanismen van het systeem. De angst voor wat anderen van ons denken stuurt ons gedrag. In feite is groepsdruk de herdershond van de kudde. Conformeren is goed. In sociale kringen worden ‘zwarte schapen’ geïsoleerd van de kudde. Het krachtige mechanisme, dat idealen van de agenda’s van de happy few steunt, ten koste van de rest van de samenleving.

Het verhaal van de 5 apen (Een experiment over kudde-mentaliteit)

education6. Onderwijs, verrot vanaf de wortel..
Het onderwijs leert ons trouwe gehoorzame burgers te worden. Niet om vrijdenkers te zijn! In plaats van het bekrachtigen van ieders uniciteit, werkt het onderwijs -als we niet goed oppassen- hard aan het kudde-gedrag dat we in het vorige punt neer zetten.

Terwijl velen het eens zijn over het tekortschieten van het huidige onderwijs, weet eigenlijk niemand hoe het zo ver heeft kunnen komen. En toch.. Toch is de fundamentele ontwrichting van onze maatschappij waarschijnlijk te wijten aan éénzijdig onderwijs, het focussen op ‘weten’, de linker hersenhelft, in plaats van de balans tussen hoofd, handen en hart..

Wist je dat er een klokkenluidster is, die minister was in het kabinet van ex-president Ronald Reagan. zij verklaart zonder veel versluiering, dat het opzettelijk ‘dom-maken’ en ‘dom-houden’ van de kinderen in de VS, als prioriteit op de (vanzelfsprekend verborgen) agenda stond van de regerende elite.
Hier vind je die documentaire: The Deliberate Dumbing Down of America

7. Internet
zombie apocalypsHet internet is de oorzaak van grote sprongen in kennis en inzicht in het afgelopen decennium. Het is de motor achter veel van de waarheidsvinding. Het internet heeft ons ook dieper de virtuele wereld ingestuurd, weg van de natuurlijke wereld. Het sluit ons binnenshuis op, geïsoleerd van anderen, van mensen van vlees en bloed.

Het internet is ook een zeer effectieve tracking, datamining en sociaal engineering gereedschap voor de controleurs. Sociaal engineering agenda’s kunnen bliksemsnel en anoniem worden verspreid door vrijwel iedereen. Want zoals we inmiddels allemaal weten, wordt dit medium ook gebruikt door inlichtingendiensten, zoals de Amerikaanse NSA, en zetten zij gerichte groepen mensen aan tot het door hen gewenste gedrag.

Hoe komt het dat wereldwijd tegelijkertijd rellen en ‘lentes’ uitbreken? Zou het kunnen dat nationale spanningen worden gemanipuleerd, gemanaged en gestimuleerd met gebruik van het internet? Zie ook de punten hieronder, die gaan over ‘social media’ en ‘microwave/EMF’? (We raden je aan, over deze ’toevallige lentes’ gesproken, DIT ARTIKEL eens na te lezen..)

Astroturfing is het door overheden en bedrijven in scène zetten van burgerinitiatieven, die de indruk moeten wekken spontane grassroots-acties te zijn; dus acties vanaf de grond opkomend, gesteund door lokale burgers. Men wil daarbij de schijn opwekken, dat het gaat om een onafhankelijke openbare meningsverandering over politici, politieke groepen, producten, diensten en/of gebeurtenissen. Vandaag de dag maken astroturfende marketeers of overheden dankbaar gebruik van het potentiële bereik en de anonimiteit die het internet te bieden heeft. Het online plaatsen van nepreacties om eigen diensten aan te prijzen is tegenwoordig een vaak voorkomend verschijnsel. Ook wij maken het regelmatig mee op de site, dat mensen niet werkelijk bijvoorbeeld de wetenschappelijke autoriteit zijn, die ze zeggen te zijn.

Nested Realities

8. Social Media
Sociale media of de Engelse term ‘social media’ is een verzamelbegrip voor de online platformen waarvan de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst, de inhoud verzorgen. Er zijn fijne voordelen. Maar het wordt ook gebruikt om controle te kunnen uitoefenen. Als de nationale veiligheidsdiensten aan alle burgers zouden vragen om hun pasfoto te uploaden, foto’s van hun familieleden, hun achtergrond, hobby’s, interesses en in de toekomst deze database steeds up-to-date te houden… Hoeveel mensen zouden dat vrijwillig doen?

Er gaan sluwe clubs schuil achter de oprichting van Facebook
Er gaan sluwe clubs schuil achter de oprichting van Facebook (klik voor artikel hier op de site)

Wat, als zij een gratis service/dienst zouden aanbieden, waaraan mensen verslaafd zouden raken, waarbij stap voor stap de privacy vermindert, zodat een wereldwijde sociale database kan worden aangelegd? Wat als deze dienst daadwerkelijk is ontworpen door psychologen, specifiek gericht op het ego (een van de meest krachtige ‘poorten’ in de menselijke psyche).

Wat als mensen voortdurend gevoed dienen te worden door deze dienst, om hun ego te strelen, virtuele vrienden te maken, ‘likes’ etc. te checken? Zou dat een effectieve manier zijn om het gedrag te beïnvloeden? Zijn virtuele vrienden ook echte vrienden?

Neem eens een kijkje op deze aanvraag van de Amerikaanse Air Force om met Persona Management Software 10 virtuele “personas” per gebruiker te kunnen bijhouden zonder detectie. Is de Air Force het enige bureau dat geïnteresseerd is in dergelijke software? Welkom in de bedrieglijke wereld van het astroturfen!

De NSA is bezig een enorm groot ‘data centrum’ (bijgenaamd ‘the spy center’) in Utah op te zetten, kosten $1.2 miljard. Deze allernieuwste surveillance voorziening heeft de mogelijkheid om gelijktijdig grote hoeveelheden data uit verschillende bronnen te verzamelen en snel de resultaten te analyseren.

Internet_Is_DeadDoor het scannen van de online sociale databases zoals Facebook, LlinkedIn en Twitter kunnen nieuwe maatschappelijke tendensen worden geïdentificeerd, geanalyseerd en aangepast (als dat moet, met astroturfing). Trends die niet binnen de agenda van de staat passen kunnen via de gecontroleerde media of door betaalde gezichtsloze astroturfers van de inlichtingendiensten worden aangepakt.

Social Networking Sites (Social Engineering, Social Control and Social Propaganda Sites)

CIA and Facebook (Een parodie gebaseerd op de realiteit)

Facebook Purchases Facial Recognition Company – Face.com

9. Smart telefoons en tablets
Bedrijven introduceren alsmaar gave nieuwe gadgets aan consumenten, die intens afleiden. En deze zorgen ervoor dat men niet meer zonder de nieuwe technologie kan en halen daarna stap voor stap de bescherming van privé gegevens weg door op afstand verschillende soort tracking eigenschappen toe te voegen. Ontworpen om informatie vanaf je computer/telefoon vast te leggen, webnavigatiegedrag, voorkeuren en instellingen te volgen. Ondermijnend voor eenieders privacy.

Wat doen we hiermee..? Laten we het internet onder onze voeten wegkapen..? Net zoals we ons voedsel hebben laten infiltreren door bedrijven als Monsanto..? Protesteren we hiertegen? Kopen we massaal deze internetproducten niet meer? Of staan we in de rij voor de nieuwste modellen en zijn we wellicht een sociaal ge-engineerde maatschappij?

SMS-verslaving/texting Addiction over de verslaving van tieners aan SMSsen, zal de farmaceutische industrie hier ook een medicijn voor produceren? Kunnen we er wellicht tegen gevaccineerd worden..?

smart phone love bird

10. Magnetron..
Microwave/EMF (elektromagnetische velden) – Microgolven bevinden zich in het elektromagnetische spectrum. Microgolven worden gebruikt voor (militaire) communicatie, door satellieten omdat ze gemakkelijk door de atmosfeer van de aarde bewegen: voor televisie, gps, mobiele telefoons, babyfoons, radar (naast andere radiogolven), wireless LAN zoals wifi en Bluetooth, magnetrons, smart meters, HAARP, mobiel HAARP (Sea-Based X-band Radar), Active Denial System en andere door het leger gebruikte energiewapens. We leven in een ‘soep’ van constante microgolven radiatie en elektromagnetische energie.

De microgolven straling is in theorie niet-ioniserend (in tegenstelling tot de ioniserende radioactieve straling), maar kan evenzeer schade toebrengen aan het levende weefsel. Blootstelling aan niet-ioniserende straling heeft de volgende effecten: opwarming van cellen, het wijzigen van chemische reacties in een organisme of het opwekken van elektrische stromen in cellen of weefsels.

Onderzoek dat gesponsord is door de telecom-industrie (hier als rood aangegeven), blijkt relatief váker positieve resultaten te laten zien over de schadelijkheid van mobiele telefonie. Raar hè?
Een screenshot uit de documentaire over elektromagnetische schade van VARA’s Zembla: hier zie je een overzichtje met de namen van Onderzoek (onderzoekers) naar de schade van GSM-telefonie. Enerzijds is het rood aangegeven voor die onderzoeken, die gesponsord zijn door de telecom-industrie. Het blijkt relatief váker positieve resultaten te laten zien over de (on)schadelijkheid van mobiele telefonie, dan door neutrale bronnen gefinancierd onderzoek. Raar hè? Of is het zo, dat de betaler het resultaat bepaalt..??

In een dichtbevolkt land met tal van stralingsbronnen tegelijk, is het van belang om te weten of en hoe deze verschillende vormen van straling van invloed kunnen zijn. Toegenomen ‘elektrosmog’ kan zorgen voor zogenaamde ‘elektrostress’. Nadelige effecten door blootstelling aan microgolven zijn: hartkloppingen, onregelmatige hartslag, oorsuizen, cognitieve disfuncties, geheugenverlies, duizeligheid, gevoel van zeeziekte, misselijkheid, coördinatieproblemen, vermoeidheid, veranderingen in gedrag en emoties: woede, depressie, verwarring, slaapproblemen, huidsensaties: elektrische schok, jeuk, kippenvel, bloedkanker, leukemie, lymfoom, hersentumoren (hoogspanningsleidingen), immuunsysteem disfuncties, cataract, gedragsproblemen etc.

Roken veroorzaakt kanker, dat moet op de pakjes.. In hoeverre is de mobiele EMS-straling evenzo beschadigend voor
Roken veroorzaakt kanker, dat moest ineens op de pakjes.. In hoeverre is de mobiele EMS-straling evenzo beschadigend voor de menselijke gezondheid..? De verbanden zijn al aangetoond, de fabrikanten wijzen tussen de regels van de telefoonmanuals door, al op dit feit en daarmee op hun niet-aansprakelijkheid..!

In de wereld zijn tegenwoordig overal zendmasten voor mobiele telefonie, tv-antennes en andere elektrische apparatuur. Mensen die dichtbij wonen kunnen allerlei klachten ontwikkelen. O.a. Leukemie clusters bij scholen met zenders; ook een significant hoger zelfmoord percentage. Uit studies die zijn uitgevoerd naar de invloed van zendmasten voor mobiele telefonie op de gezondheid van omwonenden blijkt verder een statistisch zeer grote relatie tussen de afstand tot de zender en symptomen als slaapproblemen, depressies, infecties, huidproblemen, hartproblemen en gewrichtsklachten.

In de Tweede Wereldoorlog klagen radar operateurs van klikkende bromgeluiden in hun oren (een effect van blootstelling aan microgolven). Het duurde niet lang voordat men (eerst in de USSR) begon te experimenteren met microgolven als wapen. Het is interessant dat veel van de (psychologische manipulatie) proeven in Rusland en Amerika op dezelfde frequenties plaatsvonden waar nu de huishoudelijke apparaten functioneren (de smart meters bijvoorbeeld), tussen 900MHz en 2400MHz om precies te zijn. Toeval?

De technologie kan worden toegepast om menselijk gedrag te beïnvloeden of op te wekken, inclusief agressie, apathie of onderworpenheid. De Russen hebben lang geleden al de hersenfrequenties ontdekt die overeenkomen met emoties, gedrag en lichamelijke functies. Een woedende menigte creëren? Of de massa depressief maken? Allemaal mogelijk met deze technologie.

Commerciële zendmasten, HAARP, smart meters, mobiele systemen kunnen worden ingezet om groepen of individuen aan te pakken. Smart meters bijvoorbeeld. Het is geen nieuwe technologie. Het is ontwikkelde effectieve gevaarlijke tech die is gemaakt om mensen te kunnen beïnvloeden. Waarom zou de overheid zoiets doen? Bekijk de volgende links maar eens:

Biological Experiments on Civilians and American Soldiers  en Human Experimentation

Bioeffects of Selected Non-Lethal Weapons en Russian Woodpecker Signal

horowitz vaccines safe effectiveBiological Effects of Electromagnetic Fields en Microwaves and UK Mind Control 

Ultrasonic Brainwave Clusters en Microwaving Iraq

Military Use of Electromagnetic/Microwave/Mind Control Technologies  en
Air Force: Owning the Weather in 2025 (HAARP & Chemtrails)

11. Vaccinaties
Vaccinaties bevatten veel giftige stoffen, waaronder kwik, aluminium, formaldehyde, Polysorbaat 80, virussen, bacteria en gecultiveerde dierencellen. Bij toediening aan volwassenen kunnen vaccinaties een breed scala aan bijwerkingen veroorzaken, op zowel korte als lange termijn. Echter, wanneer het aan jonge kinderen wordt gegeven, kunnen de gevolgen desastreus of zelfs dodelijk zijn.

Er is een sterke correlatie tussen vele ziekten en vaccinaties, waaronder autisme. We raden je aan, hier op WantToKnow te zoeken en lezen over vaccinaties, omdat er veel artikelen over geplaatst zijn. Vandaar dat we dit belangrijke punt sterk ingekort hebben. Een van de belangrijkste artikelen, over de vorm van manipulatie van Big Pharma, vind je HIER op de site.

Vaccines: Het hele verhaal/The Full Story 

Vaccins en het domhouden/dumbing down Society 

Besmette Vaccins

12. Video Games
Videospelletje kunnen een leuk tijdverdrijf zijn, maar zijn, zoals velen aan den lijve hebben ondervonden, ook enorm verslavend. Ze zijn dan ook een bekend hulpmiddel voor ‘social engineering’ en zijn uitgedacht als onderdeel van de militaire training. Videogames houden je binnenshuis, afgescheiden van de natuur, starend naar een virtuele wereld. Kinderen raken gedesensibiliseerd voor geweld. Klaarstomend voor een toekomstige rol als militair, als bestuurder van drones bijvoorbeeld?

Toekomstige Drone Pilots

For the Children/voor de kinderen (een nadere onderzoek naar de manier waarop onze ‘moderne maatschappij’ ons ernstig beïvloedt)

CHEMTRAIL-AGENDAS

13. Chemtrails
chemtrails-hopiHet onderwerp chemtrails is veelomvattend en toch wel uiterst gecompliceerd. Het heeft alles te maken met de uitstoot van vliegtuigen, die op grote hoogte, letterlijk hun sporen nalaten. Het woord ‘chemtrail’ is, zoals je wellicht weet, een samentrekking van de Engelse woorden chemical (chemisch) en trail (spoor) en daarmee een variant op de normale ‘contrail’ (condensatiespoor).

Er zijn veel geheime programma’s mee verbonden. De meest bekende is geo-engineering. Geo-engineering is het opzettelijk grootschalig ingrijpen in de natuurlijke systemen van de aarde, met als doel klimaatverandering, het beïnvloeden en wijzigen van het weer, klimaat en milieu.

Een ander programma is het ‘over-the-horizon-radar’ initiatief. Deeltjes in de chemtrails in de atmosfeer helpen militaire radarsystemen. In chemtrails zijn stoffen als barium, aluminium en strontium gevonden. Ook biologische stoffen, Nano-partikels en ongedifferentieerde stoffen.

Barium en aluminium zijn zware metalen en hebben een nadelig effect op het geheugen en de cognitieve functies. Het immuunsysteem wordt er zwak door. De zuurtegraad van het milieu verandert en bomen, planten en voedingsgewassen worden ziek. Chemtrails zorgen ervoor dat de HAARP technologie beter kan worden toegepast (met agenda’s van weermodificatie tot mind controle).

(Let op: op zondag 7 december organiseren Centrum Zonnewijzer en WantToKnow.nl/.be een symposium over chemtrails en de verborgen agenda achter dit fenomeen. Sprekers zijn o.a. Désirée Röver, Martijn van Staveren en chemtrail-deskundig Wayne Hall!)

Danger in the Sky – het fenomeen ‘Chemtrails’

What in the World are the Spraying (documentaire)

Air Force: bezit nemen van het weer in 2025 (HAARP & Chemtrails)

14. Religie
Religie kan een bron van troost zijn in tijden wanneer dingen in het leven misgaan. Georganiseerde religie heeft ook het potentieel om haar volgelingen te beperken, te misleiden en te controleren. Veel moderne religies zijn verbasterd. Waardevolle oude kennis en wijsheid zijn verdraaid tot iets dat de politieke, economische en sociale controle agenda’s van de heersende klasse (en hun heersers) dient.

monsanto control food supply15. GMO’s
Genetisch gemodificeerde gewassen zijn overal. Het eten ervan kunnen tal van klachten tot gevolg hebben, bij zowel mensen als dieren. Dieren hebben na het eten GMO’s problemen gekregen met hun spijsvertering en reproductieve stelsel, interne organen, tumoren of zijn zelfs overleden na het eten van genetisch gemodificeerde planten of diervoeders. Bij mensen zijn ook diverse gezondheidsproblemen gemeld, zoals spijsverteringsproblemen, allergische reacties, auto-immuunziekten, gedragverandering (stemmingswisselingen) en vele anderen. Dan heb ik het nog niet over de effecten op de langere termijn zoals genetische schade, onvruchtbaarheid en kanker.

GMO Health Risks en Genetic Roulette (documentaire)

monsanto bill gates

16. Chemische stoffen/Radiatie
Chemische stoffen zijn overal om ons heen. Ze maken ons leven gemakkelijker, maar ze vervuilen ook het milieu en ons lichaam. Veel chemicaliën zijn persistent en breken slechts heel langzaam af, zoals ook plastics tot de chemicaliën kunnen worden gerekend.. Maar ook andere -vaak zware- chemische stoffen, hopen zich op in het land, de rivieren en de oceanen. Het eindresultaat is de wijdverbreide milieuverontreiniging en de besmetting van ons water en voedsel.

clean_glass_fracking_cartoon_051220115Chemicaliën, pesticiden, zware metalen en andere giftige stoffen zijn te vinden in de hele voedselketen; van kleine visjes tot grotere vissen; van granen tot vee; van waterreservoirs tot ons drinkwater; en van de boerderij tot aan op onze borden. Wist je dat oliemaatschappijen in de VS, erin geslaagd zijn, om via intensief lobby-werk, de overheid zover te krijgen, dat deze bedrijven de chemische samenstelling van de fracking-vloeistof, die ze in de aarde spuiten om gas te ‘fracken’, geheim mogen houden..? Het is dus dan heel moeilijk om als burger aan te tonen dat vervuiling van jouw grond en drinkwater, het gevolg zijn van deze verwoestende exploitatie van de natuurlijke bodem..

Men vindt tegenwoordig resten van geneesmiddelen in ons drinkwater (via uitscheiding van patiënten, met antibiotica gevoede boerderijdieren en industrieel afval), kunstmatige additieven – aspartaam, MSG, conserveringsmiddelen, etc. (zenuwgif dat de geest, het geheugen en lichaam beïnvloeden), fluoride in drinkwater – verkalking van de pijnappelklier (onze geestelijke “oog”), pacificatie en vervlakking van de bevolking, verkleuring van de tanden, het skelet misvormingen, botkanker, etc., straling in voedsel – BPA en soortgelijke toxines – hele toxiciteit lichaam inclusief hormoon veranderende attributen (chemische basis sekse-manipulatie), pesticiden, herbiciden, huishoudelijke chemicaliën, industriële chemicaliën – in het milieu en een enorme invloed op onze persoonlijke gezondheid en de gezondheid van de planeet.

42 Common Chemicals and Their Effects On Our Health 

The Chemical Lobotomy 

The Fluoride Deception (from the Health Ranger)

The Fluoride Deception (Christopher Bryson)

An Inconvenient Tooth (In depth documentary discussing fluoride)

The Transgender Agenda (the covert accidental/intentional chemical manipulation of gender – radio interview)

17. Transhumanisme en Transgenders
Transhumanisme is een dynamisch concept. In populaire fictie wordt het concept van transhumanisme gebracht rondom “bionische” (implantaten) of technische (op hardware gebaseerde) verbeteringen aan het menselijk lichaam. Transhumanisme is in werkelijkheid een combinatie van zowel genetische (softwarematige) en ‘bionische’ (hardware gebaseerde) technieken. Hardware: implantaten, vervanging en verbeteringen. Software – het Human Genome Project en soortgelijke initiatieven. Het menselijk genoomproject is een programma om de structuur van het menselijke DNA volledig op te helderen, tot op het niveau van de individuele basenparen en alle menselijke genen te identificeren en te lokaliseren. Daarna wil men toch eigenlijk iets nieuws/beters bouwen…

Lees over het lugubere BP-spelletje-in-de-Mexicaanse-Golf. Met ondere andere Goldman Sachs in de hoofdrol (Klik op de illustratie.)
Lees over het lugubere BP-spelletje-in-de-Mexicaanse-Golf. Met ondere andere Goldman Sachs in de hoofdrol (Klik op de illustratie.)

Misschien wel het meest verontrustende aspect van deze technologie is dat we nu op een punt zijn beland waarbij beide vormen van modificatie heimelijk kunnen gebeuren. Nanotechnologie zal fysieke misvormingen en/of ziekten intern kunnen repareren door voorgeprogrammeerde autonome nanobots. Nieuwe ‘verbeterde’ lichaamsdelen/systemen kunnen van binnen naar buiten worden opgebouwd.

Er wordt gesproken over een techniek die gebruikt kan worden door het herschrijven van DNA. De vraag is, hoeveel is op dit moment al gaande? Wordt er niet al volop geëxperimenteerd met genetisch gemodificeerde voedingsgewassen, vaccinaties, chemtrails, farmaceutica en elektromagnetische velden? Deze hebben allemaal het potentieel om heimelijk trans humanistische modificerende technologieën uit te strooien over ons.

Gender modificatie (transgenderisme, het gedragspatroon van een persoon die door het leven gaat als iemand van het andere dan zijn of haar biologische geslacht of een gedragspatroon dat balanceert tussen man en vrouw) kan een gevolg zijn van een geheime agenda of het toevallige resultaat van de moderne wereld waarin wij leven. Even voor de duidelijkheid, transgender is een verwijzing naar het vervagen van geslachten door hormonen of genetische manipulatie via de chemicaliën en/of straling waaraan we dagelijks worden blootgesteld.

De Transgender Agenda (the covert chemical manipulation of gender – radio interview)

18. Milieurampen
Onze aarde is zo een mooie planeet. Maar deze prachtige planeet heeft te lijden onder olierampen, nucleaire rampen, chemische rampen, smog, besmetting met genetisch veranderde levensvormen, watervervuiling, fracking en andere onverantwoordelijke manieren om te mijnen vernietigen de planeet (en ons erbij als we niet uitkijken). Water is in vele landen op deze wereld te onveilig om te drinken, het land vervuilt door afvalbergen, chemische resten, zware metalen, pesticiden en industriële afvalstromen. Mensen worden er letterlijk en figuurlijk ziek van.

In dit opzicht raden we je aan het artikel eens te lezen, over de ‘dubbele bodem’ van de olieramp met het boorplatform in de Golf van Mexico, enkele jaren geleden. Een onmiskenbaar verhaal over corruptie en manipulatie. (Klik op het plaatje van de Joker met de BP-kaart hiernaast.)

19. Disconnectie, het loskomen van de natuur; wij ZIJN natuur..!
De aarde is ons thuis. De aarde ondersteunt ons op elke denkbare manier en het vraagt weinig terug. Helaas, de mensheid lijkt te zijn vergeten hoe eenvoudig het kan zijn: het oppakken van een stuk afval, het planten van een tuin of een boom. Allemaal eenvoudige manieren om de band met de natuur te herstellen en iets terug te geven aan de aarde. Tijd doorbrengen in de natuur is een geweldige manier om ons innerlijke zelf op te laden en opnieuw te verbinden met datgene wat verloren is gegaan in onze moderne samenleving.

1_Mother_nature_4De natuurlijke energieën in de natuur zijn perfect in balans en essentieel voor spirituele ontwaking. In de stad wordt men geconfronteerd met harde geluiden, verontreiniging, verkeer en toegenomen microgolf en elektromagnetische straling. Schadelijk voor zowel de geest als het proces van ontwaken. Daarnaast kan de hoge dichtheid van de bevolking in de grote steden helpen bij het creëren/ondersteunen van een negatieve kuddementaliteit.

Het lijkt erop dat de moderne tijd ons isoleert en loskoppelt van onze ware thuis (de aarde). Mensen brengen een aanzienlijk deel van hun tijd binnenshuis door met werk, TV kijken, computers, videogames, social media etc. Daarnaast wordt er van alles aan gedaan om ons uit de zon te houden uit angst voor huidkanker. De zon is wat alles in stand houdt op deze planeet en regelmatige blootstelling aan de zon is van vitaal belang voor het behoud van een goede geestelijke, lichamelijke en geestelijke gezondheid.

De zon is een essentieel onderdeel voor de natuurlijke productie van vitamine D (één van de meest belangrijke vitaminen/hormonen voor een goede gezondheid en ironisch, voor de preventie van kanker). De zon helpt slaappatronen te reguleren en de pijnappelklier te activeren. Regelmatige blootstelling aan de zon is van vitaal belang voor spirituele groei en bewustwording.

Wist jij dat je immuunsysteem zódanig werkt dat het wordt getriggerd door zonnestralen? Deze maken namelijk Vitamine D aan in je lichaam, waardoor het immuunsysteem in staat is, zich op te laden, voor slechtere tijden ‘in het donker’.. Een mens is en blijft een natuurwezen.. Een korte wandeling alleen al, doet ons beseffen dat we onlosmakelijk met deze Aarde verbonden zijn, en dat ‘de natuur’ niet ‘daarbuiten’ is, maar dat we het ZIJN..!

20. Angst
FEARAngst kan worden geclassificeerd als georkestreerd en is daarmee dus ‘gefabriceerd, vals. Of het is ‘waar’ natuurlijk… Maar weet jij welke angst in jouw systeem ‘echt’ is..? Let op de matrix waarin we leven; het is té vaak een virtuele angstmachine. Want overal waar angst is, krijgt Liefde weinig ruimte.

Dus wordt ons overal angst aangepraat, en vooral door de mainstream media. Wat dacht je van de geraffineerde ‘Warrrrr on terrroooorrrr’, de oorlog dus tegen het terrorisme..! Wees bang, vooral érg bang, dat lijkt eerder de boodschap van bijv. destijds George Bush jr., dan dat een hand werd uitgestoken, om in alle rust verder te leven..!

Kun je je voorstellen, dat de zogenaamde ‘valse-vlag-operaties’, waarbij op een valse manier de schuld van bijvoorbeeld een aanslag (9/11) in de schoenen geschoven wordt van een ’tegenstander’, werkt op de angst van, in dit geval, de Amerikaanse bevolking.. En dat deze bevolking geacht wordt om vervolgens hun kracht en macht (en GELD!) uit handen te geven aan de ‘leiders’… Die wel eens even de ‘schuldigen’ zullen straffen..

Maar angst wordt ook voorgespiegeld, vanuit bijvoorbeeld een economische depressie, ernstige ziekten (ebola), corrupte bankencrisis, het toekomstige tekort aan energie en de manipulatie van de wereldpopulatie. Wat te denken van de vervalsingen rondom de opwarming van de Aarde.. Kortom, het is de agenda van de Nieuwe Wereld-Orde (NWO) in een notendop..! Over echte dreigingen wordt door de mainstream media met geen woord gerept. De gevaren van genetisch gemanipuleerde gewassen bijvoorbeeld, of microgolf/EMF, fluor en vaccinaties.

 21. De politiestaat.
Tja, door al die angst kiezen we zélf voor ‘bescherming’ en geven we feitelijk onze macht uit handen..! Kijk eens naar de VS, waar de genoemde ‘Warrrr on Terrrooooorrr’ leidde tot het aannemen van de Patriot Act’, een zogenaamde ‘vaderlandslievende wet’, waarmee het hele Amerikaanse volk in de luren werd gelegd. Zij gaven, via hun volksvertegenwoordigers, de macht uit handen aan een stelletje machtsgeilen.. We schreven al eerder een artikel op de site, over de krankzinnige ontwikkelingen op dit gebied. (Kijk HIER)
America-the-worlds-newest-dictatorshipEn let op.. In Amerika hebben we inmiddels:
Lokale politie, Sheriffs Department, Highway Patrol, Homeland Security, TSA (Transportation Security Administration), FBI (Federal Bureau of Investigation), DEA (Drug Enforcement Administration), ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives), ICE (Immigration and Customs Enforcement), CIA (Central Intelligence Agency), NSA (National Security Agency), FDA(Food and Drug Administration), USDA, IRS (Internal Revenue Service), FEMA (Federal Emergency Management Agency), CDC (Centers for Disease Control and Prevention), Border Patrol, Customs and Border Protection, Federal Protective Services, Federal Air Marshals, Coast Guard, Coast Guard Police, Coast Guard Investigative Services, National Guard, Army, Navy, Air Force en natuurlijk de Marines.

Ben je er nog..? We gaan nog even verder: ken je de Federal Bureau of Prisons, Bureau of Diplomatic Security, Department of Commerce, Secret Service, Internal Revenue Service Criminal Investigations Division, Treasury Inspector General for Tax Administration, Office of the Inspector General, Department of Justice, Attorney General, Diplomatic Security Service, U.S. Forest Service Law Enforcement and Investigations, Bureau of Land Management Office of Law Enforcement & Security, National Park Service, National Park Rangers, United States Park Police, U.S. Fish & Wildlife Service Office of Law Enforcement, National Oceanic and Atmospheric Administration Fisheries Office for Law Enforcement, Central Intelligence Agency Security Protective Service, Federal Reserve Police, Library of Congress Police, National Security Agency Police, Smithsonian National Zoological Park Police, United States Capitol Police…?

rosa luxemburg bewegen ketenenOhja, en dan zijn er ook, de machts-controlerende lichamen die we bijna vergeten waren:
De United States Postal Inspection Service, United States Probation Service, United States Supreme Court Police, United States Mint Police, US Secret Service Uniformed Division, Defense Criminal Investigative Service, Pentagon Force Protection Agency, Bureau of Firearms – Special Agents, Bureau of Forensic Services, Bureau of Gambling Control, Bureau of Investigation and Intelligence, Bureau of Narcotic Enforcement, Bureau of Medi-Cal Fraud & Elder Abuse, Bureau of Medi-Cal Fraud & Elder Abuse, Department of Mental Health, State Hospital Police Officers, Department of Fish and Game, Game Wardens, State Park Rangers, State Park Rangers, Department of Insurance, Department of Insurance, State Tax Board, Lottery Security and Law Enforcement Division en het Department of Consumer Affairs..

Tot slot, last but not least, zijn er de Division of Investigation, Department of Forestry and Fire Protection, Department of Health Care Services, Local College/University Police, Local School District Police, Airport Police, Harbor Police, Port Police, Railway Police, Private Security Guards, Private Security Forces, Private Prison Guards, Corporate Police, Veterans Affairs Police, Security Cameras, Drones, Body Scanners, Web/phone Wire Tapping, Facial Recognition, DNA Collection en ga zo nog maar even door.

Vrijheid..? Denk er nog eens goed over..!
De moderne politiestaat is een massieve machine die bestaat uit honderden overheidsdiensten.
Ze hebben allemaal één ding gemeen. Er werken mensen, net als wij.
Wie controleert ons nou echt?

* * *

no wars

Gerelateerde artikelen:

Earth is a Prison/University and the Human Race are its Inmates/Students

Nested Realities

For the Children

The Label Machine

Clarifications

Dominos

Escape From the Matrix

Chemtrails

 

197 gedachten over “Onze vrijheid en ‘controle-mechanismen’..?

  1. Zeker, was vorige week bij TU Delft voor de lezing van Willem Middelkoop en daar waren toch behoorlijk veel studenten bij. Dat is toch hoopgevend. Langs de andere kant…het gaat toch allemaal tergend langzaam.
   Maar eens een bepaald punt bereikt, kan het allemaal heel snel gaan. Daar hoop ik dan maar op.

  2. Peter, ik ben bang dat straks te laat is.
   Dan leven we in een totale controle staat.
   Jongeren zijn ook wel kritisch, maar geven dit graag op voor geld en macht.

  3. Wanneer is de kritische massa bereikt? Er wordt wel eens beweerd dat dat ca. 33% moet zijn, maar ik denk zomaar dat dat met veel minder al het geval is………..5%, 6% ? Wie zal het zeggen. Zoalng we het morfisch veld in stand houden van 33%, blijft het zo. Ik ga naar een morfisch veld van een paar procent………..Wie gaat mee?

  4. Peter, ik ga 100% met je mee wat betreft het morfisch veld.
   Waar het echter imo aan schort is cohesie. Velen zijn tot de conclusie gekomen dat de wereld in een ratrace is die catastrofaal is. Het morfisch veld van al deze personen is groot….. maar verdeeld. Een echt morfisch veld kan zich pas vormen zodra er een overeenstemming is hoe het WEL moet zijn. Daar begint de creatie.

  5. Hoi Cozmic, voor mij is het idee dat er cohesie moet zijn, jouw eigen overtuiging en tevens daarmee jouw beperking en daarmee precies ook hetgeen zoals het bedoeld is in ieders eigen gecreëerde realiteit.

 1. Goed artikel. Had het al eerder zelf zo verwoord: http://robertboerman.nl/pdf/welterustennederland.htm Komt eigenlijk op hetzelfde neer: de mensen slapen en de vraag is hoe je ze wakker krijg want probeer iemand die onder hypnose verkeert maar eens duidelijk te maken dat men gehypnotiseerd is. Vermoedelijk zal men je hardop uit gaan lachen. Onder hypnose? Ik? Man, hoe kom je daar bij? Zoals ik al zei, het is ze niet kwalijk te nemen…

  Warme groet,

  Robert Ka Boerman
  (‘Ka’ is Zulu en betekent ‘van de familie’.

  1. Robert ?? deze mensen krijg je nooit meer wakker ;zonde maar het zij zo .ze zijn allemaal AF GESTOMD

 2. Ik vind dit artikel ook niet zo lekker in mijn mind passen, ook veel brain wash, te hard niet subtiel genoeg naar ons toe, van toch bewuste mensen, het is allemaal zo verdomd banaal, zit je in je autotje van uit en thuis borden, pijlen, alsof je een grote inbiciel bent, nou ja who knows, bio winkeltje verdomd vroeger was er niet anders, blauwe lucht vandaag, goeie dag geen chem trails, masseltje, zelf mijn pharmasist is het zat, de brieven met directisch van uit Brussel blijven binnen stromen, het is te ontraden om zelf gezochte paddestoelen te eten, niet dat ze vergiftig zijn, nee maar sterk vervuild, het leven wordt er niet leuker op, en uiteindelijk is het toch de bedoeling dat het leven een vreugde moet zijn, keek naar het ondergaan van de Zon, hoef je niet voor naar de Tate galerie, Turner is er niets bij, ’t is maar tijdelijk jammer groet !

  1. Je bedoelt het goed, dat is duidelijk; maar jouw houding weerspiegelt heel erg veel negativiteit. Besef wel dat dit in jouw hoofd zit, exact dit is jouw wereld; jouw perceptie. Ik zeg je 1 ding, de mijne is het zeker niet, ook al heb je gelijk in wat je omschrijft. Je creëert je eigen werkelijkheid, dus ik denk ook niet dat je het artikel snapt, al doet jouw ego je anders vertellen denk ik.
   1 tip: als jij je echt zo stoort aan van alles en nog wat, begin dan aub in het klein, bij jezelf; laat anderen zien hoe het moet en laat deze mensen je volgen door jouw positieve uitstraling en houding. Zo creëer je je eigen mooie werkelijkheid en een goed voorbeeld doet volgen.
   Verder kun je beter je mond dicht houden, het is totaal niet constructief maar eerder pijnlijk en doet mij alleen maar vermoeden dat je in een onbalans in je eigen hoofd leeft met als gevolg een negatief denkpatroon, een vicieuze cirkel naar beneden als je niet uitkijkt. Het is prima dat je veel weet, maar er is veel meer dan dat. Ik raad het je aan om je kennis nuttiger te gebruiken en dan met name op een constructieve bijdragende manier!

   verder gegroet allen, top website.

  2. Haha, Marcel, heb je je dubbel ingelogd of zo…nu onder Tim Z….lol
   Verder minder arrogantie zou je goed doen. Je slaat nergens op, vind ik. Daag Marcelleke 😀

  3. Ach Monika wat de een ziet als arrogantie ziet de ander als wijsheid, of misschien wel sarcasme. Enniehoew jij ziet het dus zo , over wie zegt dat wat denk je? dag monikaatje

  4. Overigens heb ik mijn echte naam en echte gezicht hier staan en doe ik al lang niet meer aan nicks.Was je zeker nog niet opgevallen?

  5. Het zegt iets over mezelf….dat ik niet tegen arrogantie kan, tegen het denken dat men het allemaal weet…en andere die hun struggle of life hebben, ergens als soort geesteszieke bedoeling worden neer gezet.
   Daar kan ik niet zo goed tegen. Iedereen hoort in zijn waarde te blijven. Toch? En verder zegt het me dat ik een erg empathisch mens ben (niet dat dat altijd leuk is, hoor) maar het is wel zo.

   Sonne, Sonne komm’ hervor,
   aus deinem goldenen Himmelstor.
   Strahle mich so lange an,
   bis ich selber strahlen kann.

  6. kom op Moon we gaan allooh alloooh spelen, ik zie het zooh voor me, dan doe ik Herr Flick en en en Annette doet Helga en en en en de Franse kastelein doet Marcel en en en en Cozzie Bossie doet doet euhhh die weet ik nog niet, wie die doet…

   ‘ALLO ‘ALLO! Helga teasing Herr Flick
   http://www.youtube.com/watch?v=C2kgRmECMhs

  7. @ monika
   Wat een aannames en wat een veroordelingen allemaal , weet jij het allemaal wel zo heel zeker ? Ik ben heel wat genuanceerder dan jij voordoet dat ik ben , zal het maar aan je doorjezelf overschatte empatische vermogens houden. Het zij je vergeven meid.
   Ik zet nergens mensen weg als geestesziek, en als ik dingen anders zie dan jij bevatten kan is dat nog geen arrogantie. Beetje dommig van je om dat dan zo te stellen , had je intelligenter geschat . Zal wel een slippertje wezen…..( gebeurt ons allemaal wel eens)

  8. jezelf erg empathisch vinden? dat is arrogantie.
   Het feit dat ik iemand een spiegel voor hou, dat heeft niks te maken met arrogantie, wat dat betreft heb ik een klein ego; maar wel heel erg veel zelfvertrouwen.
   Nee ik ben geen ander persoon, dit is mijn voornaam en ben een 26 jarige bezoeker van deze site; en pik regelmatig een artikel mee.
   Mijn commentaar is een op gevoel/wetenschappelijke conclusie gebaseerd, op inzicht en logica. Het feit dat jij dit niet snapt en er meerdere foute bevoordeelde conclusies aan hangt, dat zegt inderdaad ontzettend veel over jou. Ik zie weinig empathisch vermogen, sorry!
   Uiteindelijk herbergt eerlijkheid en het durven uiten vele malen meer empathie.

   Je doet wel heel erg je best om je zogenaamde empathisch vermogen hier te vermelden, over het algemeen hoef je dat niet uit te leggen als zoiets overduidelijk is…. Ik weet hoe het is om andermans emotie over te nemen, dus mij hoef je over empathie weinig te vertellen.
   Jouw woordkeuze geeft mij informatie genoeg, dat is aanvoelen en in dit geval negativiteit. Ik zou jou als persoon eens willen zien, even spieken naar je houding en uitstraling 🙂
   Voordat ik deze nog beter door krijg 1 tip: werk aan je houding!

   Als je de volgende keer commentaar levert Monika, doe dat dan aub met enige inhoud, zonder blinde oordelen en foute conclusies.

  9. gewoon tim, meer hoef ik niet te zijn.
   Zo krijg ik toch aardige eerste indrukken….
   🙂

 3. Buitengewoon helder en duidelijk geschreven. Degene die niet wakker willen worden zijn daar vrij in. Laat hun met rust. Degene die wakker zijn trekken verder. Op hun gezicht een lach omdat zij weten dat dit leven een spel is wat uiteindelijk ook voorbij gaat. Links om of rechts om wij zijn spirit en zullen dat altijd zijn, wakker of niet. Dus wees gelukkig wakkere vriend(in) en richt je op dat wat zuiver is en resoneert met jouw waarheid. De rest komt helemaal vanzelf, moeiteloos en vrij.

  1. En dat wordt dan weer dagelijks geofferd om dit denken in stand te houden, en nietig te verklaren, wat hebben al die duizenden die dagelijks voor dit statement om komen hier aan, het verbreiden van het Christelijke geloof is hier op gebaseerd en hier door gemisbruikt door de high priests, oog om oog, tand om tand, dualistme tot het einde der tijden ying en yang, dood en leven, der gotterdâmmerung, en daar door de ondergang van onze wereld, dat is de menselijke réaliteit, waar je ook met de mooiste woorden niet aan kunt onttrekken !

  2. @ Jenne,

   Een ieder, die je een beetje heeft leren kennen via WTK weet, dat er commentaar van jouw kant komt. Bij jou is het glas altijd half leeg en onderbouw je dit ook met verzuurde reacties. Bij mij is het glas echter altijd half vol en vanuit die levenshouding reageer ik. Niet vanuit religieuze achtergrond of hoe iemand er ook over denkt en/of te willen/moeten zien.

   Af en toe, doe je je voor als zijnde een bijzonder aimabel mens, maar de piskijker krijgt altijd weer de overhand bij jou. Jammer, dat het moeilijk is om een ander in zijn/haar waarde te laten Jenne.

   Oh ja, en mocht dit commentaar van me je weer aansporen nog meer negatieve reacties te schrijven, ga gerust je gang. Het zou een enorme verrijking voor mensen als jij zijn, dat je je beseft, dat er een grote overgang van zwart naar wit bestaat, en dat heet het grijze inkleuringsgebied. Dit geldt natuurlijk ook omgekeerd: dus voor de duidelijkheid, van wit naar zwart. Dus beide kleuraspecten komen elkaar onderweg tegen en daar ligt misschien wel het gewogen gemiddelde.

   Vriendelijke groet uut Tukkerland,
   Harrie

  3. Harrie, daar zet ik even een dikke AMEN en BRAVO onder.
   Niet om te stoken, wel om wie zich uit durft te spreken tegen dit negativisme een hart onder de riem te steken, het lijkt namelijk een eenzame strijd, het veld verlaten is een veel makkelijkere optie. Helaas hebben de azijnpissers dan gewonnen.

  4. Goed voorbeeld van hoe de waarneming verschilt onder de mensenkinderen.
   Dit is voor mij een waarheid als een koe en daarmee moeten we het wel doen beste vrienden van wtk 😉

  5. Beste Harrie, dit heeft met mij persoonlijk niets te maken, het is het laten gebeuren van al dat kwaad, dagelijks !, en dan zwijmelend de andere kant op kijken, en de passie prediken van liefde, waar de dood heerst kan geen sprake van liefde meer zijn, je denkt toch niet dat ik de dood en oorlog verkies boven liefde en leven, ik persoonlijk vind met dit woord liefde strooien beetje genant voor weldenke en bewust in deze tijd levende mensen, groet Jenne

  6. Monika, hoe dom als men de réaliteit houdt voor het negatievisme, voor sommigen zal de werkelijkheid altijd storend zijn, om dat dit niet in hun dreamtime denken past, vermoorde dode mensen kun je met al de liefde van de wereld niet meer het leven terug geven, groet Jenne

  7. Heb je er ooit wel eens bij stil gestaan dat wat JIJ realiteit noemt, niet voor IEDER ANDER realiteit hoeft te zijn? Waar soms een ander een breder perspectief heeft en dit niet in JOUW steegje past, daar vindt jij dat nodig om dat als klokwerk af te doen als onzinnige hoogdravende spirituele waanzin, de welbekende JENNE POSTING die zich stelselmatig manifesteerd onder ieder draadje dat iets holistischer is dan jouw beperkte gecalcificeerde brein kan bevatten en waarna je begint over Guru’s en charlatans.
   Nevermind, komt toch niet door. :p

  8. Dat is gek. Ik snap het niet waarom het een goed is en het ander niet.
   Ik kan me helemaal vinden in wat Dave schrijft en tevens snap ik precies wat Jenne bedoelt. Voor mij zijn beide waarheid.

   Ik vraag me soms wel af bij welke kamp de innerlijke onvrede het grootst is. Ik zie in beide commentaren uitingen van liefde voor meer dan je zelf. Dat is een prachtig gemeenschappelijk iets.

   Wat dat betreft dat morpisch veld, de oplossing voor gelijke gedachte is er reeds. Alle goede intenties zijn een uiting van liefde.
   Liefde is ongelooflijk sterk en krachtig en uiteraard daarom ook de reacties van Jenne die heel veel liefde heeft en veel moeite heeft met alle onrecht in de wereld. Maar ach zo kijk ik er naar. Anderen ontkennen deze onrecht niet maar hebben er gewoon een andere universele kijk op.
   Hoop gezwets van mij kant, 😉

  9. Lieve Monika, ja elkaar begrijpen, zoals het vinden van elkaar waar geloof, afkomst, kleur er niet toe doen, daar ergens in het midden ontmoeten we elkaar daar waar er vrede is, een mooie plek om te vertoeven! 😉 <3

  10. Nou oke Sunny Sarah, omdat jij het bent zal ik hier nog 1 keer, en dan ook echt de laatste keer wat woorden aan wijden. Ik zal mijn betoog niet beknopt houden opdat er geen verdere misverstanden kunnen ontstaan.
   Ten eerste; ik mag Jenne graag, lees vaak zijn anekdotes en heb daar helemaal geen probleem mee. Als het of-topic zou zijn dan zou dat Guido zijn pakkie aan zijn om daarop in te grijpen.
   Ten tweede; als Jenne negatief reageert onder een artikel kan mij dat ook helemaal niet boeien. Als het buitenproportioneel is dan is het aan Guido om in te grijpen.
   So far so good?
   Waar ik verdrietig van word is dat ieder draadje waar men een comment plaatst waar enig positiviteit in voorkomt, JENNE langskomt om er de boel af te zeiken, menigmaal mensen voor idioten en nepguru’s uit te maken en nog meer. In het verleden deed hij dat onder het mom van ouwe provo. Dat was vlak na de sluiting van Argusoog en zijn ban op Bovendien. Later, toen hij merkte dat dat niet werkte op WTK ging hij subtieler te werk, toen ging hij in de betuttelende opa-rol zitten. Je kan niks op WTK plaatsen, geen balletje opgooien of Jenne maakt er weer een JENNESHOW van, steeds met dezelfde onderliggende boodschap die een goed lezer er makkelijk uitfilterd ook al is het bedekt met de mantel der liefde.
   Zie zijn reactie hierboven, reactie 8, ik heb daar geen moeite mee, dat is zijn visie, mooi, niks mis mee.
   Waar ik op stuit is dat IEDER positief draadje de laatste 2 jaar om zeep wordt geholpen door dit schepsel, gewoon stelselmatig, je kan er je klok op gelijk zetten. Een gezond dialoog tussen gelijkgestemde zielen lijkt niet meer mogelijk omdat Jenne de boel met hart en ziel verzuurt, het zij on-topic of of-topic. Wie er iets van zegt krijgt een zootje medenegativisten over zich heen, Anna 11, Hyperalert, Monika en nu Sarah erbij. Terwijl de meerderheid zwijgt. Racistische shit van Jenne wordt geslikt als zoete koek, zeg je er iets van dan ben je de pispaal.
   Tot nu toe durven alleen ik, Marcel, Harrie Braam en Jopiek zich uit te spreken. Ik heb echter veel mensen zien verdwijnen de afgelopen tijd, op dit moment ben ik met 1 been uit het Wanttoknow veld gestapt en de reden daarvan is Jenne. Er valt hier geen dialoog meer op te zetten zonder dat die bemoeial zich er tussen wormt met zijn negatieve shit, vaak beledigend tussen de woorden door( daar heeft hij zich recent in gespecialiseerd)
   Ik ben zelf geen engeltje en dat ga ik ook niet pretenderen. Ik weet wel dat ik iets bij wil dragen aan Wanttoknow en zoals het nu gaat ben ik mijn biezen aan het pakken.
   Ik mag Guido heel graag als mens en wat hij probeert te doen, ik ben Wanttoknow ook heel dankbaar voor de info die ik in de afgelopen jaren via dit platform heb vernomen. Ik had me ook voorgenomen om te delen wat ik in me heb, heb dat ook deels gedaan, more to come.
   Echter, als ieder positief comment, ieder artikel door het slijk wordt gehaald door een ouwe lul die zich god waant in Frankrijk dan ben ik weg.
   Ik heb er echt genoeg van, ergo ik heb er geen zin meer in. Ik laat mijn inspiratie elders wel los, niks ten koste van Guido maar wel van de huistroll.
   Harrie, Marcel, Allaya, Jopiek en vele anderen, ik heb van jullie genoten, zou graag nog een boompje opzetten, maar hier lijk ik klaar te zijn. Veel plezier met de grote Jenneshow.

  11. Hear hear, Duidelijke taal coz! Daar kan ik me nou eens helemaal in vinden. Het is zo jammer dat elk initiatief dat de boel een treetje hoger tracht te tillen met lauwe pis wordt begroet. Het geeft niet als je iets niet snapot maar dan kan je om opklaring van de warrigheid vragen inplaats van het initiatief om zeep te helpen .
   En Jenne , je vraagt om verheffing maar als je kansen krijgt aangerijkt om die te berijken sleur je ze de stront in, jammer hoor.
   Maar het ga je goed ouwe provo, jij gaat jouw weggetje ( in cirkels) en ik het mijne. Ooit zal je wel eens zien dat er veel meer is dan je brein ( en je ego dat dat beheerst) kan bevatten. Kan een aantal incarnaties vergen ,maar what the hell JE BENT EEN ZIEL ,EN HEBT EEN LICHAAM , EN DAT LAASTE NOG MAAR TIJDELIJK OOK.En zoals je weet een ziel is eeuwig ,dus tijd genoeg , vergeef me dat ik niet op je blijf wachten.

  12. Jouke, ik begrijp jou. Jij mij misschien niet of juist heel erg goed, zie hieronder. 🙂

   Jouke, je bent een god. Ben je het vergeten?
   Ga je voor vrede, dan draag je dit uit en voer je geen oorlog met anderen die ook vrede willen.
   Ga je voor gelijk krijgen, dan ga je ervoor en anderen die vinden van niet, begrijpen het gewoon niet.
   Heb je genoeg van het lijden, strijden en alle ongemak? Heb je genoeg van het ervaren? Doe er wat aan. Weet je niet meer hoe? Hoe kan dat dan je bent een god? Je hebt gekozen voor het spel.
   Je speelt met ons allen het goddelijke spel van dualisme. Liefde, haat, gelijk, ongelijk, oorlog, vrede, mooi, lelijk, slim, dom, lang, klein, dik, dun….. Speel je met of zonder sluier?
   Waar kies je voor, of gooi je het op 1 hoop en alles in de mix? Alles mag en kan in het spel.
   Je bent een god, eentje zoals ons, zoals allen. Ik ben blij dat je er bent!

  13. Sunny Sonja, thanx for reminding me.
   In het kort is het enige wat ik van Jenne vraag om anderen wat ruimte te geven en hun visie te respecteren. Ik denk dat ik het hierboven redelijk duidelijk heb uiteengezet zonder uit mijn panty te springen. Niet echt een onredelijk verzoek lijkt me. En nogmaals…. geen persoonlijke vendetta maar een verzoek van iemand die gewoon verdrietig zit te worden en op het punt staat het spreekwoordelijke bijltje er bij neer te gooien.

  14. @Sun (Sarah Sophia Connor 3.0) 7.16

   Prachtig gezegd Sun en een hart onder de riem voor iedereen, die zich hier in vinden kan.

   @ Jouke (Cozmic) 7.4/7.8/7.13

   Jouke, kom op jong, we gaan er allemaal voor. Ook ik ben het leven af en toe meer dan zat om het te leven, zoals me steeds weer wordt opgelegd, maar realiseer me, dat ik op dit moment niet voor niets op deze planeet rondloop. De mogelijkheid, dat je je leven kunt veranderen kan elk individu voor zichzelf op elk gewenst moment realiseren en die ervaring is een aspect van alle ervaringen, die we als mens zijnde ook hier mogen opdoen.

   We mogen genieten, we mogen ons afreageren, we mogen delen, we mogen lijden en leiden, maar bovenal we mogen groeien in ons bewustzijn. Met al deze aspecten heb ik een drukke agenda om dit leven te ondergaan. Dus heb ik een grote schoonmaak gehouden, waardoor de rode draad van mijn persoonlijke leventje weer zichtbaar werd. Niet iedereen wil deze draad in z’n eigen leventje zien. Ik deel daarom vanuit mijn perceptie het iele draadje met hen, die er open voor staan.
   Mijn credo waarheid = eerlijkheid = zuiverheid = Liefde als zijnde het dunne draadje van de door de mensheid op te bouwen compleet nieuwe levenskabel. Een verhipt belangrijk gebeuren, waarbij alle individuele aanreikingen belangrijk zijn. Ja, ik zie ook oorlogen om me heen, niet alleen, die door de machthebbers achter de schermen worden opgeroepen en uitgevoerd door hen, die zich hiertoe geroepen voelen. Ik zie ze ook in de sport, waar het credo “sport verbroederd” inmiddels al lang voltooid verleden tijd is. We kunnen het overal om ons heen zien. MAAR ik heb mijn keuze gemaakt, door het negativisme wel te zien, doch er niet aan deel te nemen. Zo zijn er veel mensen hier op WTK, die eender voelen, denken en handelen. Ook Jenne weet dit diep in zijn hart en is zich hier bewust van, maar af en toe mag je hem hier op een vriendelijke edoch duidelijke manier aan herinneren, zodat hij zich vanuit zijn perceptie beseft, dat ie zijn pad aan het verlaten is en jij als medemens dit signaleert en hem daarop attendeert. Het is echter aan hem om te bepalen wat ie hiermee gaat doen. En voor de naam Jenne, kunnen we elke naam invullen, die zich aangesproken voelt.

   4 jaar geleden heb ik met mijn vrouw en 3 kinderen een prachtige zeilvakantie gehad in Friesland. We hebben enorm veel plezier met elkaar gehad op het water en een geweldige leerfase in onze groei van bewustwording in de praktijk gerealiseerd. We hebben het ‘laveren’ tijdens het zeilen allen onder de knie gekregen. We hebben ons gerealiseerd, dat we dit continu doen in het leven. Ja, ik heb het menigmaal aan mijn kinderen verteld, maar het is hen duidelijk geworden tijdens de zeillessen waarbij ik analoge voorbeelden uit ons leven aanhaalde. Hoe mooi wil je het leven hebben, door het nuttige met het aangename te verenigen.

   Jouke, ik ga jou niet vertellen hoe je mag (dus niet moet) leven. Dat mag jij voor jezelf invullen. Ik mijn woordenboek staat het woord ‘moeten’ niet gedrukt. Vanaf het moment, dat ik besefte, dat moeten niet aan mij besteed is, vul ik het woord ‘mogen’ in. Zo mag ik bijvoorbeeld dingen delen met anderen, mag ik ook Liefde met anderen delen, mag ik reageren op uitspraken van anderen en mag ik zelfs belasting betalen (zolang het nog duurt) en mag ik creatief zijn in het vinden van oplossingen op allerlei gebied. En mag ik een ander laten zien, waarom we elkaar nodig hebben.

   Daarom sluit ik deze uitleg met een eenvoudige doch gemeende Tukkerse groet, die alleen gezegd wordt als je vanuit het hart spreekt tot een medemens:

   Wierkomm’n,
   Harrie

  15. Harry, een mooie repliek.
   En deel ook zeker je uitgangspunt.
   Waarheid, eerlijkheid, zuiverheid, liefde.
   Maar dit mag niet en nooit ten koste gaan van het zelfwerk wat mensen moeten doen.
   En het mag ook niet gebruikt worden om zaken die gebeuren te maskeren.
   Want dán gelden de bovenstaande principes al niet meer.

  16. Uiteraard heeft Anna zoals altijd weer 100% gelijk,
   love & light
   en een hartegroet <3

   @ harrie 😉

  17. Neil Young — Throw Your Hatred Down

   kom op zeg boyzz van het eerste uur, even elkaar verrot schelden na een halve dag handjes schudden en gewoon door gaan, ik ben persoonlijk gek op drama maar het mot wel goed aflopen, jah toch, Marcel als je jezelf nu terug leest moet je haast wel de lachstuipen krijgen, over ‘Jenne krijgt kansen aangereikt’; hilarisch toch, nou jah, weet je als ik dan toch vermeend dubbel schizo gelobotized gehersen dubbel beschadigd wat tegenstrijdigs ga doen, ik heb nog een kwaadAardige versie, met het accent op Aardig, duopenotti in een pottie, die vond Annette leuk, is tie ook; Cozzie de Bozzie spaar ik maar effe, hopelijk dat ie weer snel uit z’n dip komt, das het belangrijkste, Anna had nog een diepe psycho analyse over te vroeg overleden vaders, is traumatisch hoe je het ook went of keert, je eigen vader veel te vroeg ten graven moeten dragen, onvoorstelbaar koud wreed, moet trauma achterlaten, en herbelevings dwang, Jenne als kop van jut kunst Papa, zou kunnen kloppen zo’n AnAlyse, Irma is meer Jungiaans, geen idee wat dat voor psycho theorie dat zou opleveren, zeker met droombeelden, na intensief gedroomd te hebben, zelfs of juist bij wat grimmige dromen voel ik mij meest opgelucht opgeklaard, laten we de Alptraumen delen of ‘re-manifesteren’; oh jah mijn kwaad-onAardige versie, gooi maar over je linkerschouder, 2 versies naar gelang mijn pet staat, komt ie; neeh toch maar niet. of toch maar wel;

   hebben ze je stevig te pakken gehad Cozzie, de hidden handler mannen met de mk-ultra monarch vlindertjes…. de ‘racism kaart uitdelen’ is overigens erg nwo achterbaks.

   Mars; oh, ´Jenne krijgt kansen aangereikt’… oh,

   uit wat voor fictief omhoog gevallen institutionele positie denk jij hier te kunnen spreken, misselijk missionaris mannetje marsje, ziekelijk gewoon, laat je nakijken, nog erger dan Jehova, en wat heeft dat met harremonie en positivo te maken, dat is dwingen,dwang en geweld en eindeloze arrogantie en de rule of the mob dat zie ik hier opdoemen, voor de zoveelste keer, want we kunnen het niet alleen af hèh, net as in de kark, wat een laaghartig dorps drama, en wat voor minkukels ben je om je heen aan het verzamelen? is dat harremonie en vriendschap, neeh dat is de achterbuurt op z’n smalst…, dusz er valt hier wat te ‘winnen’, ooh, en hoeveel slachtoffers en schade heeft die ‘strijd’ (om wat?) tot nu toe al gekost, en wat is daar “harremonie” en “positivo” aan?

   Hans Klok, Amorphisch, Show, Manifestatie, Investation

   Quote: “Amorphs do not have specialized organs or other body parts, though they have adapted themselves to use the fruit of the Ghanj-Rho eye-tree for visual sense organs. This lack is what allows an amorph the flexibility in shape and makes it so resilient to harm. Their entire nervous system and even ‘brain’ are distributed evenly throughout their entire mass. In the event that this mass is destroyed, the amorph in question can easily lose its sense of self or memories of the past. The amorphs’ origin gives them the ability to share memories by consciously allocating them into a small section of their mass, which can then be torn off and absorbed by another amorph.”

   http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Schlock_Mercenary_characters#Amorphs

   Quote: “Infestation refers to the state of being invaded or overrun by pests or parasites. It can also refer to the actual organisms living on or within a host.”

   http://en.wikipedia.org/wiki/Infestation

   over linker en rechter hersenhelften, ‘afbraak, opbouw en weer terug keren tot wie je al was’;

   Samenspraak 3 Marcel Messing in gesprek met Dr. Ir. Coen Vermeeren en Ron (Nexus) Schleepen
   http://www.youtube.com/watch?v=wMK3esUQCis

  18. Mooi stukje Freud proza herr Hyper, pluim voor effort, tsja, je moet ergens beginnen toch? Altijd leuk om een autie bezig te zien, ze klampen zich namelijk vast aan hetgene wat hun op dat moment het meeste steun lijkt te geven, daarmee alles te verloochenen wat ze ooit voor waarheid of belang zagen. Dat is hun onderbewuste manier van een ander te pijnigen, ook al hebben ze het zelf niet door.
   Voor de rest…. bla bla en rofl. http://www.youtube.com/watch?v=6JFQewwyTRg

  19. @ Anna11 7.22/7.23

   Anna, ik praat niets goed betreffende de stuitende houding, die Jouke af en toe aanneemt. Ik heb hem hier persoonlijk in een artikel op WTK al een keer duidelijk op aangesproken. Ook hier geldt, zoals ik ook aangeef richting Jenne, dat ie zelf moet weten wat ie met de opmerking doet. En als jij van mening bent, dat dit allemaal uit naam van de Liefde gebeurt (heb ik dus niet gezegd) en concludeert, dat er niet moet worden goed gepraat, wat niet goed is, zijn dit ook jouw woorden en interpretatie.

   We zijn allemaal bezig om te leren inzien, dat we met elkaar en voor elkaar een nieuw, ander leven op deze planeet mogen opbouwen en worden ons steeds bewuster dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren.

   We verlaten de bestaande ordening waarin we de toonzetting, het gelijk-hebben of koste wat het kost gelijk-krijgen = de competitiedrang om altijd maar baas-boven-baas te kunnen spelen, gaan verlaten.

   Hierdoor komen we dan in de chaosfase. Daar zitten we inmiddels midden in en de verdeeldheid is immens groot. Er zijn er, die van de een op de andere minuut verlangen, dat het leven een spontane verandering ten goede ondergaat, maar er zijn in deze fase ook mensen, die niet wensen te veranderen en zich nog koste wat het kost, blijven vastklampen aan het hun bekende en vertrouwde levensbeeld, ongeacht of dit nu gebaseerd is op waarheid = eerlijkheid = zuiverheid = Liefde.

   Vanuit deze fase van chaos komen we in de nieuwe ordening en daar zullen we alle ingrediënten aantreffen, die we mogen gebruiken om een daadwerkelijke verandering te realiseren.

   Het gaat dus allemaal met vallen en opstaan. Het is mij bijzonder duidelijk, dat velen in de nieuwe ordening pas het inzicht zullen krijgen, dat het leven een totale omwenteling betreft.

   De keuze blijft aan een ieder overgelaten om deze 3-fasen volgens de chaostheorie te begrijpen en te volgen, want ook deze theorie is er een van velen. Dus wie spreekt nu het ware woord? En wat is het ware woord? Wie heeft de wijsheid in pacht? Ik kan uitsluitend vanuit mijn perceptie voor mezelf spreken en doe dit o.b.v. mijn credo zonder conclusies te trekken, en observeer zaken/dingen, die ik voor mezelf vorm geef. Deze vormgeving kan o.a. bestaan uit het signaleren van iemands houding in het NU-moment en hem/haar hier op te attenderen. Daarmee bestaat geen enkele garantie of hij/zij hier ook maar iets mee gaat doen, maar de veranderingen vanuit de chaostheorie gaan ondertussen wel door, dus met vallen en opstaan. En het competitiespel van gelijk/ongelijk etc. wordt ook verder gespeeld, maar de balans is wel degelijk aan het verschuiven richting ‘nieuwe ordening’. Het is dus een dynamisch proces, dat we zelf vorm mogen geven en tegelijkertijd ook de basis van dit proces is, zodat het ook blijft bestaan om te kunnen worden veranderd. Vergelijk het maar met de eerste cel: de amoebe. Deze cel is in staat om zichzelf te onderhouden met de energie, die hij uit zijn levensomgeving, dus in de cel zelf, opneemt, en tegelijkertijd de vorm in de nieuwe omgeving over te dragen aan nieuwe cellen, dus van zichzelf en die nieuwe omgeving. En zo zien we vormen verschijnen als mens, als dier, als plant en wellicht ook als nieuwe ordening, die op dat bepaalde moment van leven aan de orde is.

   Sorry voor de verkeerde plaatsing. Als de redactie deze reactie onder nummer 13 zou willen verwijderen, dan is alles weer in balans

  20. Ik verzoek je om Hyper Alert met rust telaten, met je kromme psychologische dwangbuis praatjes, ik nodig je uit, om al je wrange gedachten voor mij te bewaren, ik kan hier heel goed tegen, het gaat er namelijk om van wie commentaren en grove woorden afkomstig zijn, de bron die telt, is hij schoon en rein, dan buig ik mijn hoofd, is hij onrein en bevuild, gaat hij in het afval putje!

  21. Ach beste mensen strijd er allen lustig op los en dicht mij een plaats toe die ik zelf niet ambieer, tis mij om het even en gaat mij niet aan.Ik weet hoe ik deze incarnatie manifesteer, aan welke zaken die moet voldoen. Wat een ander daar van vind is mij volkomen worst, alleen als je mij tracht tegen te houden voldoe je niet aan die zaken en pas je niet in mijn wereld .Ik geef mijn inzichten gratis en voor een ieder om mee te doen wat ie wil. Als je mij daarom wilt afzeiken prima hoor , maar ik geef daar soms wel een reactie op , kan je die niet verdragen heb je pech.
   Ik snap coz volkomen en denk dat ie een goed punt aansnijd, dat men zich aangesproken voelt zegt ansich al genoeg dunkt mij.
   Ik heb een heel goede vriend die altijd lastige vragen stelt , daarom door heel veel mensen wordt uitgekotst . Ik heb geleerd even stil te zijn en een werkelijk antwoord te formuleren op elke vraag, dat heeft ons tot zeer goede maten gemaakt. Het geeft geen pas om constant maar met verdedigingen en uitvluchten te zoeken naar verdieping , je zal met de billen bloot moeten om die verdieping te verkrijgen.
   De tijd dat ik pas op WTK kwam kijken was buitengewoon byzonder , er was een verlangen tot verdieping en verbreding van het begrijpen . Nu wordt om de haverklap gezegt dat iets niet kan onvoorstelbaar is of niet te behalen , wat een bekrompenheid en beperking. Het rare is ook dat het veelal mensen treft die zich hier open en bloot geven , mag niet is raar , eng confronterend ….. Sorry hoor maar wie confrontatie uit de weg gaat zal niet leren. Als je goed leest zie je dat vaak meningen ,inzichten worden verworpen of weggevaagd zonder een alternatief te geven . In mijn ogen is dat zonder nadenken affakkelen.

   Hyper
   Ik zie je snuffert nog op mijn schermpje, ik ken je goed en begrijp dat dat confronterend is naar jou. Maar zoals ik ook in mijn werk met auties deed doe ik ook met jou, welk trauma je ook hebt welke denkbeeldige afwijking of wat ook, het is nooit een excuus voor je handelen! Dus geef jij mij een klap krijg je er een terug, heeft niets met haat te maken maar met doceren. Jij bent niets meer of minder dan ik en omgekeerd( dat gaat op voor iedereen )Als ik dus zie dat je jezelf verliest in een zelfverkozen slachtofferschap zal ik je dat laten weten . En nee ik laat mij niet verdwazen door een hyperiaanse waterval aan woordjes en volzinnen, dat kan ik ook . Wat jij vergeet is dat ik energetisch lees en die woorden slechts zie als een energetische muur om je onvermogen jezelf bloot te geven te verdoezelen .En dat is jammer want je hebt genoeg te bieden, heb een beetje meer geloof in jezelf. De aanval is de beste verdediging toch , hyper? Alleen ik val je niet aan ik sloop je muur voor je eigen bestwil, en omdat je mij erom vraagt!
   https://www.youtube.com/watch?v=5mWZG2nunOI
   En ja vaak moet ik lachen als ik stukjes van mezelf terug lees , soms omdat ik gegroeit ben en soms omdat er weer genoeg zelfspot in door klinkt, of gewoon vanwege de humor.
   Jenne ik geloof graag dat in een andere context wij genoeglijk aan een wiskey zaten te nippen en verhalen ophaalde over de krakersrellen in de nieuwmarktbuurt of het teloor gaan van de volksheid van de jordaan. Maar hier druk je vaak een stempel van negativisme ,of je dat door hebt of niet hetgeeft een reactie . Wie zaait zal oogsten vriend. Nouja al met al zullen jullie mij steeds minder gaan zien hier, dat zal voor veel een vruegde zijn en voor een enkeling een verlies , het zij zo.

  22. (abc)
   Coz, wie weet, gaan we ooit samen op pad naar Frankrijk om Jenne te bezoeken. En wie weet, ga je daarna nooit meer terug.
   🙂
   Nou ja, ik hoop dat een ieder het niet kwaad bedoelt en weet dat we slechts aan het sparren zijn 😉
   Vrede op aarde?

  23. Marcel, ik zie je heel graag hier. Ik kan me niemand voorstellen die jou niet graag ziet hier. Ik vermoed dat sommige juist uit wanhoop tegen je ingaan in de hoop voor antwoorden of geruststellende woorden.

  24. Ten eerste, Dave, wat jij schreef was mij op het hart geschreven. Ten tweede, Harrie, amen.
   De hele rotrest, zoek het lekker uit met je gezeik. Wat Marcel schrijft kan ik me achter scharen en dat is ook zo als ik hem ken, neutraal en zelfstandig, heeft geen leunvrienden nodig net als ik.
   Zieke geesten die zich slechts laten zien als er onmin is, sad but true. Sommigen melden zich hier om iets te melden, te delen, de rest komt alleen maar om te reageren en/of af te zeiken. Dat is namelijk het enige wat jullie kunnen, inspiratieloze kwallen die zich aanklampen en het leven uit een ander zuigen. Dat is de twist die jullie drijft, waar iets opbloeit moet het kapot gemaakt worden. -rest reactie grove taal, non topic verwijderd-

  25. @ anna 11
   Wat mij zo vaak aan jouw inbreng opvalt, is dat je imo vaak een aanzet tot verandering steunt maar niet bij jezelf ten uitvoer brengt. Om dat te verhullen heb je een jargon aangenomen waar je niet naar leeft, en dat je dus niet lijkt te begrijpen.( dit alles is natuurlijk slechts mijn perceptie)Je gaat vaak een strijd aan uit misplaatste loyaliteit, zonder eerst stil te staan bij wat de kritiek op de persoon of zijn handelen was. Daardoor draai je jezelf steeds verder weg van en objectieve kijk op waarom en van waaruit kritiek wordt gegeven. Nouja doe hiermee wat je wilt ( ik hoop dat je het niet als aanval beschouwt en het ondoordacht in de verdediging doet belanden)Sta voor wat je zegt en zeg voor wat je staat!

  26. Ik probeer van binnenin alles te verbergen,
   uit schaamte voor mijn lasten,
   die ontdaan zijn van alle schoonheid;
   zonder gedachten aan het allerhoogste,
   zonder perfectie naar buiten uitgestraald.
   Laat ik wat binnenin aan het rotten is…los,
   Los, zodat mijn zuiverheid naar buiten toe kan stromen
   en opnieuw zal uitstralen zonder te verbergen.

  27. Marcel pfff,
   Wat weet jij van mij, helemaal niks…
   Wat ik hier zie gebeuren word ik echt niet vrolijk van.
   Guido dus ook niet, maar om andere redenen….
   Het oprechte document wat ik veronderstelde dat Wtk was.
   Pffff, dat is het dus niet.
   Wel een gemiste kans, want er is hier wat afgescholden.

  28. Marcel…
   Dit zeg je tegen mij:
   “Wat mij zo vaak aan jouw inbreng opvalt, is dat je imo vaak een aanzet tot verandering steunt maar niet bij jezelf ten uitvoer brengt. Om dat te verhullen heb je een jargon aangenomen waar je niet naar leeft, en dat je dus niet lijkt te begrijpen.( dit alles is natuurlijk slechts mijn perceptie)Je gaat vaak een strijd aan uit misplaatste loyaliteit, zonder eerst stil te staan bij wat de kritiek op de persoon of zijn handelen was. Daardoor draai je jezelf steeds verder weg van en objectieve kijk op waarom en van waaruit kritiek wordt gegeven. Nouja doe hiermee wat je wilt ( ik hoop dat je het niet als aanval beschouwt en het ondoordacht in de verdediging doet belanden)Sta voor wat je zegt en zeg voor wat je staat!”

   Wat weet jij daarvan?
   Wat een sulligheid…
   En één ding, ik sta voor wat ik zeg…
   Maar dat wat nu door Guido weggewist, dus hier gaan we weer met de manipulatie, die we zo graag willen vestrijden…

  29. @ anna 11
   Lees even 7.51 en 7.52 terug,je doet precies waar ik bang voor was dat je zou gaan doen.Dat is een keuze die jij maakt, je had er ook voor kunnen kiezen even te wachten met een aanvallend antwoord . Maar goed op je vraag “wat weet jij er nou van ?”Kan ik volmondig antwoorden helemaal nix( in jouw ogen dan toch)maar ik stel me open voor indrukken en geef daar een weldoordachte reactie op of hou mijn mond.Voor de rest het is en blijft jouw keuze wat je doet met reacties op jouw comments.

  30. Marcel daarvoor in ieder geval bedankt bij deze, die muur van mij zit me zelf al zo lang dwars, goden zij dank zitten de stenen steeds losser, dusz dat doel delen we bij deze met elkaar Marcel ! de Mauer Down, zelfs bij nassie beton gevalletjes, berliner beton, er is hoop… omdat ik er zelf geen vrede mee heb, georven van mijn pa denk, … en schrijven en woordjes zijn misschien niet voldoende maar het helpt wel, en persoonlijk mag het van mij zelfs zonder al te veel regels, ik bedoel iemand die zich het liefst uit in “grof”; heeft ergens iets aandoenlijks liefs, nou jah bij deze de afgepakte energie weer terug. Zolang er intentie overblijft is er hoop, en 1 ding is duidelijk, je kan zeker ‘iets’ met het woord, zoals ik al wel eerder gezegd en gezien heb, en soms ben ik tevreden over mijn wordsmith stukjes, dat het zichzelf overstijgt, soms overkomt me dat, ik lees me zelf terug en denk woppie, er zit meer in dan ik er in gelegd heb, it is alive!

 4. Denk nu niet dat door mijn opmerking ik dit geen goed artikel vindt, juist wel, wat ik aan wil geven dat hun spel met ons denken, en wat wij denken dat/wat onze vrijheid behelst zo veel gecompliseerder in elkaar steekt als dat je bij de eerste aanblik zou vermoeden, hun strategie is gericht op de levens duur van een mens, zijn bewuste stukje +/- 20 jaar, dat hij s’morgens en s’avonds in zijn tin can in de fille staat en dan mooi kan worden vol gegoten met kleine en grote leugens door vlochten met illusies, de media bespelen in opdracht de mensen een rad voor ogen draaien, je hoeft maar het commentaar op NU.JIJ of andere te lezen en je hebt de beste opinie peiling, die er bestaat, deze opinie wordt dagelijks gevoed, beetje bij gestuurd, mensen het wordt zo slim gespeeld, hier geef je wat en daar neem je wat, bij de gemiddelde Europeaan is geen centje fighting spirit meer te vinden, ze denken dat het van zelf allemaal wel in orde komt, hun denken is volkomen statisch, nou maak je borst maar nat, dat bedoelde ik dus met mijn reactie te zeggen, het zit zoveel dieper, en het is zoveel geniepiger, het is een totaal verfijnde manipulatie, overal en altijd !

 5. Fantástisch werk Guido mooi stuk verzameld werk…heb mensen die op sommige punten wel bewust zijn dit verstuurd, je weet maar nooit…we kunnen nooit teveel bewuste mensen hebben.
  Tot zaterdag groet Wilma en Lammert

 6. Mooi stukje ,opsomming van veel zaken die leiden tot een illusie in een illusie. Echter geen enkel probleem kan worden opgelost door te denken op het zelfde nivo van waaruit het probleem zich heeft gemanifesteert. En met dat in gedachte mis ik ( hoewel voor veel mensen dit stuk een eye opener van jewelste kan zijn) het stukje over de energetische achtergrond , ofte wel wie veroorzaakt het en waarom. En om een tipje van die sluier op te lichten, neen het zijn niet de illuminatie of de cabal of de elite, ook zij zijn ondergeschikt en slechts een uitvoerende macht van de werkelijke veroorzakers van al dit leed en ellende . Pas wanneer je dat gaat erkennen kun je tot een oplossing komen. Dan kun je gaan werken aan een wereldbeeld dat voldoet aan je eigen behoeften en die van de ander. Een heel aardige verhandeling daarover ( lekkere toegankelijk) staat hier op de site.
  http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/verboden-gedachten/
  Of gebruik de zoekmachine en zoek even op archonten…..

  1. Marcel, mooi het onder de aandacht brengen van de archonten. De geestenwereld schept met zijn energieën de materie. Zo boven(buiten) zo beneden(binnen). Met onze gedachtes laten we informatie achter in het ‘veld’. Wat zich nu manifesteert zijn gedachtes uit het ‘verleden’….daarom is het ook zo belangrijk dat we ‘andere’, ‘betere’ gedachtes denken, om voor de komende generaties (manifestaties) goede informatie achter te laten.
   Alleen hoe krijg je de massa oftewel het grootste gedeelte ervan (de kritische massa) zo ver om in andere termen te denken?
   Je moet hen misschien de knalharde manifestatie (de realiteit die ze waarnemen) van de wereld (hoe ze is geworden) duidelijk maken?
   Door erop attent te maken? De samenhang van dat wat er zich manifesteert tov hun gedachtes, de manipulatie van de wereld die ze als real aannemen? En dat het dan uiteindelijk de krachten uit de geesteswereld zijn. Zullen mensen begrijpen dat ze niet hopeloos zijn uitgeleverd aan deze krachten, of zijn ze het wel?
   We weten in essentie niet meer dan alles wat voor ons bestond.

  2. @ monika
   Eerst maar even dit , ik had dit niet herkent als vragen aan mij .Dan de rest:
   Jij creert jouw realiteit ( niet de geestenwereld in het verleden)Je gaat namelijk uit van een lineaire tijdsbeleving en die is slechts imaginair. Het is wel belangrijk om “goede”intenties te hebben. Dat is het om verschillende redenen het creert een wereld die jij als “goed”ervaart en helpt bij het vergroten van je bewustzijn ( of verhogen van jouw frequentie zo je wilt)
   Waarom zou je de massa andere gedachten willen opdringen zij hebben namelijk hun lessen te leren en te geven aan jou.
   Hoe neem jij jouw realiteit waar en waarom zou dat voor wie dan ook hetzelfde gelden als voor jou?
   In mijn idee is het heel simpel : ik leef en ervaar zaken en denk daar over na. De lessen die ik daaruit opdoe kan ik hier delen , in de hoop dat iemand het leest die er zijn/haar voordeel mee kan doen . Dat maakt mij niet groter hoger meer ontwikkeld dan wie ook, slechts toegankelijker voor een ieder, dan iemand die zijn inzichten voor zich houd. Ik heb ook per definitie niet gelijk!behalve dan nu voor mij. Het kan zijn dat ik tot een ander inzicht kom over een dag een week een maand. Niets zo verstarrend en geestdodend als een dogma. Mijn gelijk kan jou mogelijk niet passen. Dat is niet erg en maakt mijn gelijk voor mij niet minder waardevol.
   Ik wens ook helemaal niet mensen te verlichten ( wist je dat bagwhan om van de lastige vragen wie er verlicht was af te komen , elke een ander aanwees die verlicht was?)Want wat is dat?

   Een jonge monik loopt op een bergpad na te denken over verlichting , als zijn oog valt op een heeeel oude monnik met een enorme bos brandhout op zijn schouders die de berg afkomt . In de vaste veronderstelling dat deze oude man weet wat verlichting is vraagt de jonge monnik”meester zeg mij wat is verlichting?” De oude man glimlacht legt zijn last van de schouders en strekt zich eens lekker uit . Helemaal in de wolken zegt de jongen “nu snap ik het , nu begrijp ik wat u hier wilt laten zien!”De oude man glimlacht welwillend de jongeman aan . De jonge monnik echter , leergierig als ie is vraagt verder “Meester wat komt er na de verlichting zeg het mij alsjeblieft”Waarop de oude man zijn last weer oppakt en verder zijn weg vervolgd.
   Samengevat wees in je leven een voorbeeld voor ieder door te leven zoals jij denkt dat goed is . Niet door anderen jouw zienswijze op te dringen als waren ze de juiste.

  3. ( wist je dat bagwhan om van de lastige vragen wie er verlicht was af te komen , elke een ander aanwees die verlicht was?)
   Moet zijn : ( wist je dat bagwhan om van de lastige vragen wie er verlicht was af te komen , elke dag een ander aanwees die verlicht was?)

  1. No worries Tim, ik ben nog niet weg hoewel ik wel op het randje zat, hopelijk heeft mijn laatste wanhoopspoging iets bereikt, time will tell.
   Wanttoknow is me net iets te dierbaar, en ook de vele lezers en reageerders, om zomaar het veld te ruimen.
   En bedankt voor jouw woorden, die heb ik als mens soms ook fff nodig.

  2. Ik snap het, juiste intenties zijn altijd op zijn plaats. altijd jammer als de goede intenties verdwijnen.
   Las naast de artikelen ook altijd de reacties!
   Ik zie over het algemeen ontzettend veel goede intenties. De kunst is dit vol te houden met zijn allen, dit goede voorbeeld zal doen volgen en op die manier kan iets kleinschalig toch groot worden op een natuurlijke manier.
   Wees zelf de positieve druppel welke zich als een rimpel uitbreid! Toon die kracht en anderen zullen volgens. Wees het licht wat dat betreft.
   Zelfs in rottigheid gaat schoonheid schuil 🙂

 7. Guido heeft een indrukwekkende opsomming gegeven van angstwekkende fenomenen. Zijn wij ons er van bewust wat en hoe wij daar aan bijdragen?

  Wat zou een mening kunnen veranderen aan wat IS? Dat wat IS is een gevolg van bewuste en onbewuste daden.
  We leven in een tijd van meningen en dus van meningsverschillen. Bij uitstek een kolfje naar de hand van de heersers over dit huidige Babilonie.
  Wezenlijke veranderingen kunnen alleen plaats vinden in je zelf. Die wezenlijke innerlijke verandering heeft een wezenlijk ander gedrag tot gevolg met veel meer repercussies en effect. We kennen allemaal het verhaal van de grootste dader in goedheid en welke rol wij daar als mens bij hebben gespeeld. We moeten ons dus niet te veel illusies maken over de goedheid van onze eigen daden laat staan meningen.
  Ik heb op mijn website http://www.ziekvanzorg.nl een ieder uitgenodigd om zich uit te spreken (dat is een daad) voor het recht om niet verplicht te worden om ons huidge (dat is mijn mening / interpretatie van feiten) geldzorgstelsel te financieren dat ons armer en zieker maakt. Dat recht raakt direct het hart of eerder de buik van de heerser en zou dus veel effect kunnen sorteren. Ondanks alle meningen over vrijheid en wat dies meer zij, zijn er maar weinigen die dit recht claimen. Wij zijn het dus zelf die dat wat IS in stand houden en verergeren. We kunnen dan ook begrijpen dat de heerser en de overheersten ( de overgrote meerderheid) een symbiose vormen en elke fundamentele verandering als een bedreiging zien van hun bestaan.

  Niettemin is er geen reden tot wanhoop. De mens mag dan wel het woord genomen hebben, hij is noch het eerste woord en zal noch het laatste woord hebben.

 8. @ Anna11 7.22/7.23

  Anna, ik praat niets goed betreffende de stuitende houding, die Jouke af en toe aanneemt. Ik heb hem hier persoonlijk in een artikel op WTK al een keer duidelijk op aangesproken. Ook hier geldt, zoals ik ook aangeef richting Jenne, dat ie zelf moet weten wat ie met de opmerking doet. En als jij van mening bent, dat dit allemaal uit naam van de Liefde gebeurt (heb ik dus niet gezegd) en concludeert, dat er niet moet worden goed gepraat, wat niet goed is, zijn dit ook jouw woorden en interpretatie.

  We zijn allemaal bezig om te leren inzien, dat we met elkaar en voor elkaar een nieuw, ander leven op deze planeet mogen opbouwen en worden ons steeds bewuster dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren.

  We verlaten de bestaande ordening waarin we de toonzetting, het gelijk-hebben of koste wat het kost gelijk-krijgen = de competitiedrang om altijd maar baas-boven-baas te kunnen spelen, gaan verlaten.

  Hierdoor komen we dan in de chaosfase. Daar zitten we inmiddels midden in en de verdeeldheid is immens groot. Er zijn er, die van de een op de andere minuut verlangen, dat het leven een spontane verandering ten goede ondergaat, maar er zijn in deze fase ook mensen, die niet wensen te veranderen en zich nog koste wat het kost, blijven vastklampen aan het hun bekende en vertrouwde levensbeeld, ongeacht of dit nu gebaseerd is op waarheid = eerlijkheid = zuiverheid = Liefde.

  Vanuit deze fase van chaos komen we in de nieuwe ordening en daar zullen we alle ingrediënten aantreffen, die we mogen gebruiken om een daadwerkelijke verandering te realiseren.

  Het gaat dus allemaal met vallen en opstaan. Het is mij bijzonder duidelijk, dat velen in de nieuwe ordening pas het inzicht zullen krijgen, dat het leven een totale omwenteling betreft.

  De keuze blijft aan een ieder overgelaten om deze 3-fasen volgens de chaostheorie te begrijpen en te volgen, want ook deze theorie is er een van velen. Dus wie spreekt nu het ware woord? En wat is het ware woord? Wie heeft de wijsheid in pacht? Ik kan uitsluitend vanuit mijn perceptie voor mezelf spreken en doe dit o.b.v. mijn credo zonder conclusies te trekken, en observeer zaken/dingen, die ik voor mezelf vorm geef. Deze vormgeving kan o.a. bestaan uit het signaleren van iemands houding in het NU-moment en hem/haar hier op te attenderen. Daarmee bestaat geen enkele garantie of hij/zij hier ook maar iets mee gaat doen, maar de veranderingen vanuit de chaostheorie gaan ondertussen wel door, dus met vallen en opstaan. En het competitiespel van gelijk/ongelijk etc. wordt ook verder gespeeld, maar de balans is wel degelijk aan het verschuiven richting ‘nieuwe ordening’. Het is dus een dynamisch proces, dat we zelf vorm mogen geven en tegelijkertijd ook de basis van dit proces is, zodat het ook blijft bestaan om te kunnen worden veranderd. Vergelijk het maar met de eerste cel: de amoebe. Deze cel is in staat om zichzelf te onderhouden met de energie, die hij uit zijn levensomgeving, dus in de cel zelf, opneemt, en tegelijkertijd de vorm in de nieuwe omgeving over te dragen aan nieuwe cellen, dus van zichzelf en die nieuwe omgeving. En zo zien we vormen verschijnen als mens, als dier, als plant en wellicht ook als nieuwe ordening, die op dat bepaalde moment van leven aan de orde is.

 9. Guido! past ook mooi bij het fabeltje onder het mom van een kinder -feest kuch ‘sinterklaas’ quote Neil deGrasse Tyson, and remember people dont want to hear the truth because they dont want their illusions destroyed. who is in control? kinda of topic!?!

  Only love can heal this world!!

 10. Dave
  19 november 2014 om 10:04
  Buitengewoon helder en duidelijk geschreven. Degene die niet wakker willen worden zijn daar vrij in. Laat hun met rust. Degene die wakker zijn trekken verder. Op hun gezicht een lach omdat zij weten dat dit leven een spel is wat uiteindelijk ook voorbij gaat. Links om of rechts om wij zijn spirit en zullen dat altijd zijn, wakker of niet. Dus wees gelukkig wakkere vriend(in) en richt je op dat wat zuiver is en resoneert met jouw waarheid. De rest komt helemaal vanzelf, moeiteloos en vrij.
  7Reageer Chat
  Harrie H. Braam
  19 november 2014 om 13:05
  Helemaal mee eens Dave, waarheid = eerlijkheid = zuiverheid = Liefde.

  1. Hoi dave en Harrie,
   ik ben blij met jullie reacties. Dat is namelijk ook hoe ik voel.
   Soms is het goed om een resonerende reactie te zien, wetend dat je niet alleen bent.
   Happy greet,
   Jouke

 11. Buitengewoon interessant om lezen. Zonder het echt te beseffen voelde ik al wat u schrijft al veel langer onbewust aan. Ik kan dit alles alleen “met mondjesmaat” lezen, als ik alles in één keer moet verwerken zou ik “ziek” worden van alles wat zoal gaande is op onze leuke planeet.

 12. Het moet gezegd worden,de msm geeft SOMS wel bericht over dingen die men liever niet naar buiten brengt.
  Zo hoorde ik van de week dat men van plan is de politie in te lichten als men b.v bij Gamma een breekijzer of een schroevendraaier koopt,de essentie van dit verhaal is dat je straks niets meer kan kopen of het wordt gecontroleerd en dat alles onder het mom van voor uw eigen veiligheid.
  Dit is een van de manieren waardoor onze vrijheid steeds meer ontnomen wordt,en er is bijna niemand die hier aandacht voor heeft.

 13. Jenne en ook anderen, die zo nu en dan óf altijd, het helemaal gehad hebben met onze gestoorde/ verstoorde maatschappij. Ik wil je meegeven dat er niets mis is met deze gevoelens van wanhoop en/of machteloosheid, moedeloosheid of wat dan ook. De gevoelens dat je het helemaal gehad hebt met alles en iedereen en met alle ‘zgn’- ‘mooi-weer’ spelers. Jezelf kunnen uiten op die manier is soms gewoon broodnodig en ook al zijn er anderen die beweren dat je het minder mooi maakt voor de rest daardoor, dat is imo niet zo. Het delen van deze gevoelens kan helpen om het los te laten. Ik zie het ook als een uiting van een hulp vraag. Ik denk dat we elkaar hier allen kunnen helpen daarmee.
  Ik weet voor mezelf dat deze gestoorde wereld een doel heeft. Hoe mooi en triest het soms kan zijn, van de ene uiterste in de andere uiterste. Het hoort er allemaal bij denk ik dan. En idd waar je niet dood aan gaat, maakt je sterker. Daarnaast is er nog iets anders wat je ongelooflijk sterk kan maken. Het geven van liefde. En als je dan in staat bent om alles te kunnen relativeren en beseffen dat alles tijdelijk is en een reden heeft, dan leef je in vrede.
  Door te geven help je anderen en jezelf. Dat je niet de hele wereld kunt redden of helpen, is ook iets wat je los moet kunnen laten. Er vrede mee hebben dat dingen gaan zoals ze moeten gaan. Hou het klein, wees blij met wat je wel kunt doen i.p.v. verdrietig en/of boos te zijn om wat je niet kunt doen! Hoe meer liefde je geeft en toelaat, hoe sterker je wordt! <3

  1. zo is het Sunnie, een goeie tip die ik vandaag kreeg van Anna, ik heb hum afgeluisterd in 1 teug, opmerkelijk hoe Martijn van Staveren spreekt over het bejegenen onze medemens, wat klink ik ineens klef correct, en het recht op Vragen, veel Vragen, vooral en juist over dat wat kennelijk niet gevraagd mag worden, afgeblaft worden en afblaffen is niet de weg in ieder geval, das duidelijk, dusz Vragen, wel Vragen omgekeerd Paul van Vlietje, wat mot ik toch de laatste tijd met die stand up dinosauriër, de vinyl plaat blijft hangen, zolang ie maar niet voor de kop waait;

   http://www.4shared.com/mp3/PlAwMTamce/Pateo_Radio_met_Martijn_van_St.html

  2. Hyper, kijk hier even naar de reactie nr. 17 in het artikel “verslaafd aan zwarte piet en niet aan bruine piet” Het onderbewustzijn werkt door 😉
   Ook over rottigheid en schoonheid, man het wordt mooi weer vandaag, helemaal blij!

  3. En nog even Voor het duidelijk te maken van “rotten en schoonheid” reactie nr. 7.50 Het beleef hangen, ik ben zo blij voor iedereen….!

 14. Sunnie, mooi, in dit kader past heel goed ; Trouve avant de chercher ! Verder mijn generatie kan het verleden moeilijk los laten, wij hebben daar zoveel liefde en genegeheid gekent, je ouders je zusters je familie en vrienden ! Verder ; het gezamelijke menselijke gevoel is dat er ooit één echte wereld is geweest, onze home world, wich was lost !
  En nogmaals deze liefdevolle mening, zal ik zeker ter harte nemen, groet Jenne !

  1. Sunnie, hoe waar, en hoe moeilijk toe te passen, in ons westerse denken, waar wij ons in stand houden met ons onderbuik gevoel, onze intuïtie, maar we komen toch in zijn richting, groot mens deze lama, heb er meer gekend allemaal echte mensen vol liefde en onbaatzuchtigheid, niet meer van deze planeet !, of misschien juist wel, die wereld die wij menen verloren te hebben, twijfels, duizende twijfels, groet Jenne

  2. Hoi Jenne, 100% vrij van anderen veroordelen/ een mening over iemand anders hebben op een oordelende manier, tja dat is moeilijk.
   Echter ik merk bij mezelf wel dat het bij je zelf begint met innerlijke vrede en het bewustzijn van het geheel. Acceptatie, dankbaarheid en liefde. Vroeger dacht ik dat het een zwakte was als iemand altijd maar vriendelijk is, maar nu zie ik het anders. Het is meer dan alleen maar vriendelijk zijn. Het besef dat als je een ander pijn doet, eigenlijk jezelf pijn doet. Daarnaast het besef dat alles een doel en reden heeft.
   En ook in veel dingen iets mooi’s kunnen zien, niemand is perfect.
   Het is eigenlijk een aangeboren bezit, wat er uitgesloopt wordt door de maatschappij. Er wordt zoveel op de emoties ingespeeld dat het vrijwel onvermijdelijk is om uit balans te geraken.

 15. Vrijheid ?, welke vrijheid. Alles wat er in het artikel gesteld wordt klopt, het is een grote manipulatie, waaraan de “gewone”man blootgesteld wordt en alle aspecten komen langs : ANGST, MANIPULATIE VIA DE MEDIA, VIA “MEDICIJNEN” en via onze eigen REGERINGEN.
  De enige vrijheid die we hebben is als je dood bent, dan pas ben je vrij, daarvoor, never !!!!!!!!

  1. Beste Rob, wat precies is jouw criterium van VRIJ/VTIJHEID, het leven is zo kort, en het dood zijn duurd zo lang, neem ik aan, je moet als mens de illusie creéeren van vrijheid/blijheid, je moet je zelf boven de materie stellen, de materie is er om door ons gebruikt te worden, niet te verwarren met misbruiken, en dat geld voor alles, respect onderling, leven naar je geweten, een helpende hand naar de verworpennen der aarde, de mensen die je onheus behandelen, lachende tegemoet treden en ze je andere wang toe keren,
   en die manipulatie werkt alleen als je deze aanvaard, zo niet ben en blijf je j zelf, een vrij en souverain mensen wezen, iets wat waarschijnlijk uniek is in het heelal, vriendelijke groet, van vrij mens tot vrij mens, Jenne

  2. er is geen gewone man, manipulatie is het pas wanneer je het beseft, vrij ben je altijd. Door al deze zo vaak herhaalde stellingen aan te nemen Rob bevestig jij voor jezelf alleen maar hoezeer je een slaaf bent en met jou vele anderen. Je beseft het alleen nog niet, maar dat komt vanzelf wel, forceer je niet, het is slechts een gedachte van je verwijderd.

 16. ANGST, MANIPULATIE VIA DE MEDIA, VIA “MEDICIJNEN” en via onze eigen REGERINGEN.
  De enige vrijheid die we hebben is als je dood bent, dan pas ben je vrij, daarvoor, never !!!!!!!!

  Reactie op Rob :
  Daarom is het zo goed dat er een site is als deze om het bewustzijn van de mensen omhoog te brengen van wat er daadwerkelijk aan de hand is . Hoe meer mensen bewust worden van de echte realiteit hoe sneller het over is met het met het rookgordijn wat ons voorgehouden wordt . Maak mensen bewust van wat er gaande is NIEMAND wil voorgelogen worden en Never say Never omdat we in de meerderheid zijn, het enige wat moet gebeuren is het masker des leugens verwijderen .
  Zeer zeker een alles omvattend perfect duidelijk geschreven artikel .

 17. punt 14: religie Als god of allah zo groots zijn, zijn ze mans genoeg om zichzelf te verdedigen, daar hebben ze niemand voor nodig om hun woord in daad om te zetten.

 18. Onze vrijheid, of the sixties wish you where there, Hotel California is toch de meest beluisterde muziek van de beste 1000 songs, was een mooie echte diep menselijke zorgeloze tijd, die ik jullie ook van harte toewens op deze Zondag morgen, ik eindig met Take it easy, ook van de Eagles, groet Jenne

  1. Jenne, ik vraag me af of er überhaupt ooit een tijd van zorgeloosheid was? Het is misschien ook ergens een schakelaar die je omzet….zorgen of vertrouwen, angst of liefde?
   En wij als mensenkinderen worden uitgedaagd om ermee te ‘spelen’, wat werkt wat niet…of zo iets dergelijks. Groetjes.

  2. Monika, natuurlijk was het zo, de wereld was toen zeker ook niet vrij van problemen en zelfs oorlog, maar we waren jong, blij en verliefd op het leven zelf, heb het gevoel dat veel mensen bang zijn voor het leven en zij hebben de touwtjes niet meer zelf in handen, er zijn toch geen echte bevlogen helden meer tegen oorlog en voor de vrede, de gedreven vrede brengers, we zijn in een dodelijke omhelsing met de Islam terecht gekomen, of we gaan op onze rug liggen, en laten ons lichamelijk en geestelijk verkrachten, of we vechten voor onze ideéen en waarden, of we laten het gebeuren, als je zo de juiste sites leest hoef je niet echt een pessimist te zijn om te begrijpen dat er een grote oorlog ( misschien atoom oorlog ) aan komt, ze gaan tot het uiterste met hun provocatisch tegen Rusland, en het gaat allemaal heel hoog en ver over onze hoofden heen, natuurlijk is de uitkomst voor de burgers zo als altijd, groet Jenne
   Ben geen pessimist maar wel réalistisch genoeg om dit te begrijpen, en hier in sta ik niet alleen.

  3. Beste jenne , jammer dat je niet wilt zien dat jouw idee een opgelegde gedachte is , die precies dat in de kaart speelt dat je vreest.Oke dat is een idee van mij ,natuurlijk kan ook ik het mis hebben en jij helemaal gelijk, toch denk ik dat juist door de verdeeldheid die uit jouw post blijkt , juist die door jou gevreesde oorlog gematerialiseert wordt. In feite vraag je door de energie bij de oorlog te leggen ( voor of tegen maakt niet uit) juist om die oorlog. Imo is de enige uitweg uit deze verscheurde en verwrongen wereld , vrede te leven harmonie te leven en daarmee een voorbeeld zijn dat gevolgt kan worden . Je legt dan de energie op een pad naar manifestatie die ver van oorlog en verdeeltheid ligt.Aan een ieder de keuze wat je wilt manifesteren!

  4. Na herlezing van mijn post wil ik de eerste zin veranderen,want te veroordelend .
   Beste jenne jammer dat je schijnbaar ( imo ) niet ziet dat jouw idee een opgelegde gedachte is ( volgens mij)

  5. Marcel, vind dit een mooie posting.
   Sorry als je denkt dat ik me ermee bemoei, want dat is de bedoeling niet.
   Jenne is van een andere generatie.
   Jenne is ook ruim 30 jaar ouder…
   Volgens mij maken we allemaal hetzelfde door, iedere keer weer.
   Maar elk punt in bewustzijn is voor mij een belangrijk punt.
   Waar die gemaakt wordt doet er niet toe.
   Elke planeet vertegenwoordigt ook een bewustzijnspunt.
   Waar die staat doet er wél toe.
   Onze aarde, maan, zon, en andere planeten, staan voor mijn gevoel in een bijzondere positie tov elkaar.
   Astrologie is oa hierop gebaseerd.
   Ieder bewustzijn heeft zijn plek in dit universum is mijn gedachte.
   Daarbij is tijd niet relevant.
   Liefde is liefde, ongeacht de tijd.

  6. Marcel, uit je reactie naar Jenne toe kan ik niets positiefs vinden. Sterker nog, je suggereert dat Jenne de oorlog zelf ´maakt´.
   Joh, hoe lang moet het belerende van jou kant naar Jenne toe nog duren?
   Ik weet niet wat je hiermee wilt bedoelen.
   Ik hou van mensen die eerlijk zijn, en dan hoeft het niet altijd ‘spiritueel correct’ te zijn of wat dan ook.
   Je lijkt alsof je ergens bent ‘ingenomen’ door het ‘ik weet het allemaal’ lichtje. En respectvol vind ik je post ook niet. Fijn dat je nog even aangeeft dat jij het toch wel toch niet allemaal weet.
   Ik lees oordeel, veroordelen en nog eens oordeel. Je snapt het blijkbaar niet, denk ik. Nooit mens geweest, of zo?

  7. @ Monika
   Als lezen niet je sterkste kant is en je gelijk tot aan je ellebogen bij Jenne in zijn kont wilt kruipen , mij best hoor.Ik begrijp niet helemaal waarom ,maar dat zal dan jouw ding wezen .Of ben je misschien bang dat Jenne huilend naar zijn vrouw loopt dat marcel weer lelijk tegen hem was? Ik zie hem als heel wat meer mans dan dat! Ik mag schijnbaar helemaal niet meer op Jenne reageren met inzichten zoals ik die uitdraag . Deze posting van mij was overduidelijk( tenminste voor mij en naar ik weet i.i.g. enkele anderen)niet als aanval of bedweterigheid bedoelt naar jenne, ik had zelfs nog de moeite genomen duidelijk te maken dat het alleen en echt alleen mijn mening was en in geen enkel geval be/veroordelend naar Jenne. Imo zegt het erg veel dat je zo fel( alweer) naar mij reageert ,ik tref zeker een gevoelige snaar! Overigens zat je wel heel erg uit te kijken naar de antwoorden op de nogal onduidelijke vragen die je mij had gestelt ( zie er geen enkele reactie op).Neen wat het kopje verdieping aangaat span jij inderdaad de kroon door op elke wijze verdieping in de kiem te willen smoren …….. Dag monika!

  8. Fijn dat je eindelijk tot inzicht komt!Er lijkt dus nog hoop te wezen voor je.

  9. Eigenlijk is het allemaal heel simpel( ik zal deze post maar even niet op een persoon plakken ,in de hoop dat dan de inhoud wel gelezen wordt en wellicht zelfs begrepen )
   Als je een wensgedachte hebt en je legt een energetische negatieve lading op die wensgedachte krijg je dus het tegenovergestelde. Veel doeltreffender is het als je een energetische positieve lading hagt aan je wensgedachte. Voorbeeld :
   Je bent verkouden en dat wil je niet .
   A Je zegt ik wil niet verkouden zijn. De aandacht ligt dan bij verkouden zijn ( negatieve lading)je wordt dus ( of blijft ) verkouden.
   B Je zegt , ik ben gezond en elke dag gezonder en dankbaar daarvoor( positieve lading ) Je zult sneller genezen.
   Nou is het vaak lastig konstant positief te blijven en je wensgedachte als zodanig te formuleren , toch loont het de moeite.
   Ook ben ik niet de enige die dit stelt “een cursus in woinderen”ERn nlp”gaan van hetzelfde princiepe uit .
   En je kunt jezelf de vraag stellen wat wil ik nu werkelijk , meestal is dat iets positiefs .
   Ik wil vrede! Ik wil niet ,geen oorlog .
   Ik wil overvloed! Ik wil niet , geen schaarste etc ..

  10. Hallo daar in het hoge noorden, ik neem het allemaal in me op, en eigenlijk hebben jullie allemaal gelijk, het gaat er om waar je staat om een picture te zien, nou ik ben tegen oorlog, maar het dreigt enorm aan onze horizon, ik heb veel te verliezen mijn familie, vrienden, en ook jullie op een rijtje, wat Marcel zegt zit veel waars in, maar ik ben een ongelovelijke twijfelaar, wil over al het goede zien, ook in de donkere hoeken, ach en dan die heerlijke wijfen hier Monika, Anna, Odette, Sunny, het zijn van die echte lekker warme mensen, zou willen dat ik nog in Nederland verbleef, ben druk bezig mijn kerstkaartjes te schrijven, en zwaar filosoferen over de te kopen cadeautjes, ben maar weer eens in het murano glas gedoken, zo’n mooi vakwerk, ja en natuurlijk maak ik mijn eigen wereldtje, en ja ik leef ook nog steeds gedeeltelijk in het verleden, om dat ik daar heel geluk was, en ik wil met niemand in onmin leven, van daar ik incaseer en vergeef, maar denk er wel over na, en dan denk ik zouden die anderen dan toch gelijk hebben, ben ik een half verkalkte idiote Nederlander die in Frankrijk verblijft, nou ik haal mijn schouders op en denk het zij zo, en dan zet in zachtjes mijn muziek op take it easy, vriendelijke groet en een stevige omarming voor mijn vrouwelijke schildknaap Monika, die me altijd rug dekking geeft, en alleen ik weet waarom !!! pomperdepom Jenne.

  11. @ Jenne
   Je bent tegen oorlog zeg je …. maar ben je wel voor vrede? Snap je dat in mijn redenatie dat een crusiaal verschil is?Tegen oorlog heeft een negatieve lading en sterkt het oorlog denken , zeg maar . Voor vrede is een positieve lading en heeft niets van doen met oorlogdenken. Wat denk jij dat zich het makkelijkste manifesteerd?
   Het gaat om de energetische lading die je geeft , de gerichtheid , de manifestatie voor beide is namelijk even eenvoudig. Daar zijn wij als mensheid al eeuwen mee bedondert. De energetische kant werdt weggewoven en het oorlogsdenken ( verdeel en heers) werd en word nog steeds gepropageert. Terwijl het eenvoudig is uit te sluiten en alle energetische aandacht gericht kan worden op wat wij werkelijk willen namelijk vrede en harmonie! Ik kan niet vaak genoeg herhalen dat dat niet hetzelfde is als geen oorlog en geen disharmonie. De kracht die wij als mensheid neer kunnen zetten door ons denken te richten op een positieve energetische lading is inmens en niet te stuiten. Dat is je licht laten schijnen dat is een helpende hand rijken.
   En ja monika als je me daar in tegen houd schop ik je kop van je romp , want in mijn visie is dat van groot belang om de mensheid van te doordringen. Imo is dat de enige mogelijkheid om het duivelse spel dat wordt gespeeld hier en op de aarde te doorbreken. Stel je eens open voor dat idee en onderzoek de waarheid ervan …. ik wed dat je versteld zult staan door de kracht die het je geeft.

  12. Nou Marcel, voor mij geen vrede ten koste van alles, ten koste van mijn vrijheid van denken en doen, vrede en vrijheid moet bijna op een dagelijkse manier worden verdedigt, jij steld het wel heel simpel zo’n beetje als George Bush, als je niet met ons bent, ben je tegen ons, vrede en vrijheid gaan hand in hand, maar zijn zeker geen automathisme, en dan over onze energie buldelen in een positief denken gericht op vrede sta ik volkomen achter, mensen die hier niet in mee gaan so what, hun keus toch, hun vrijheid, waarom dit halstarige koppen aftrap dogma, ik vind je erg gedreven Marcel, laat de ander toch zijn vrijheid om tot een persoonlijke conclusie te komen.
   Dus om te eindigen, mijn conclusie, vrede en harmonie en vrijheid, is het streven, maar niet ten koste van alles, en ook niet gedwongen van uit een angst denken, het doem spook, en daar bij is het het heel illusionair om te denken over lange perioden, dat wil zeggen het kwaad inherent aan de mensheid steekt altijd en voortdurend weer zijn kop op, groet Jenne

  13. Marcel, in jouw geval vind ik het wel gepaster te zeggen ‘ik schop je hoofd niet eraf, van je romp’….pffff zo een uitdrukking vind ik niet goed, negatief (dus niet positief).
   Wat je mij te vertellen hebt, is niets nieuws voor mij. Misschien moet je minder vermoeden hoe men is, maar meer met je hart kijken.
   Je hoeft niet per se iemand iets te leren op een manier dat het meer op een aanval lijkt omdat het niet jouw manier van leven, doen, denken is….
   Ik snap heel goed wat je bedoelt, maar ik zelf heb niet zulke gevoelens bij Jenne (in dit geval). Ik kijk met mijn hart, ook naar jou. Het ‘strijden’ met iemand die op zijn manier zijn eigen mening, eigen levenservaring, eigen gedachtes heeft, is voor mij hetzelfde als iemands wezen te bekritiseren.
   Je mag er ook zijn, en ik stoor me niet aan jouw levensfilosofie maar aan de manier van je opkomen ervoor. Daarom mijn reactie. Groetjes.

  14. Tja als je boodschap niet wordt gehoord ,kan dat aan een aantal dingen liggen . Je zend hem niet goed , men is niet ontvankelijk ervoor , men hoord niet wat je zegt, of men voelt zich al snel aangevallen en schiet daarom gelijk in de verdedeging zonder even te overdenken wat er precies wordt gezegt. Aan jullie om de passende schoen te vinden . Ik trek mijn handen er van af, en ga verder op de door mij ingeslagen weg . Toedeloe…..

  15. Marcel, waar trek je nu je handen van af, je komt echt een beetje dogmatisch over met deze praat wijze, trouwens waarom moet Monika het in Gods naam ontgelden, zo’n aardige zachtaardige dame, ik voel mij absoluut niet aangevallen door je, dus waarom in de verdediging, we kruisen onze gedachtes hier meer niet toch, en ik nog Monika denk ik willen je van je ingeslagen weg af houden, ik voor mij wens je succes met je denken, en van mijn kant zeker sans rancune, Jenne

  16. Jenne ,als je nu nog niet hebt gezien welke dubbele standaarts je vriendin schildknaapje hanteerd …. Welke verdraaingen ze pleegt om ( in ieder geval dan toch in haar ogen ) de overhand te houden ,tja hoe moet ik dat dan nog aan je duidelijk maken …….Here goes nothing…..
   monika
   1 december 2014 om 11:49

   Marcel, uit je reactie naar Jenne toe kan ik niets positiefs vinden. Sterker nog, je suggereert dat Jenne de oorlog zelf ´maakt´.

   Nou had ik in de daar aan voorafgaande post alleen mijn idee uit eengezet. Geen aanval op jouw ,geen veroordeling niets.
   monika 19.51
   Wat je mij te vertellen hebt, is niets nieuws voor mij. Misschien moet je minder vermoeden hoe men is, maar meer met je hart kijken.

   Als je dat zo allemaal weet waarom herken je dan niet welke boodschap ik uitdroeg? Waarom schiet je als een idioot in de verdedeging uit naam van iemand anders dan ?????Die logica ontgaat mij ten ene male ….. tenzij…nouja vul zelf maar in kleur de plaatjes en maak het verhaaltje af.

  17. The COZMIC Giggle, stuk voor stuk deze films genomen zijn kunstwerkjes, met een enorme suggestieve kracht naar de fantasie wereld toe, fantasie of een uit het éthéré afkomstige circulerende telephatische gedachten, maar door mensen gemaakt en geintrepreteerd, daar door niet vrij van ideéen suggesties subjectieve in één richting wijzende, misschien geraffineerde manipulatie, maar wij de mensen het individu doen daar mee wat wij/zij willen, wij voegen daar ons ik aan toe, met onze geoefende intuïtie, en zie hier de millioenen verschillende conclusies hier uit gevormd, maar als denkend mens heb je dit geestelijke voer hard nodig in de dagelijkse dorre zandbak waarin wij verblijven, niet leven dat is heel iets anders.

  18. Ach Marcel wat probeer je hier nu te doen, gevoelsmatig is er een zekere platonische band ontstaan tussen Monika en mij, en anderen, een daar uit voortkomende loyaliteit voor elkaar, een vriendschap op afstand, gegroeid met fingerspitsen gevoel, als blinden de gesproken woorden aftasten, om een stukje begrip en goed gevoel voor elkaar te vinden, het werkt met nuances
   van uit je hart.
   Wat ik je vraag is respect voor mij, en mijn gevoelens, ik moet ook zeggen dat jij niet bent zo als je was, een stuk milder in je uitlatingen, nou Ok de Groeten Jenne

  19. @ jenne
   Beste Jenne heb je jezelf ook al eens afgevraagt waarom Monika jou verdedigt daar waar je je zelf niet eens aangevallen voelt?
   Waarom wordt ik weggezet als jouw vijand , degene die je aanvalt?
   Waarom als de boodschap die ik uitdraag( nog wel heel duidelijk als mijn ideologie en met de vermelding dat een ieder zijn eigen keuze dient te maken)voor monika zo bekent is , herkent ze deze niet in mijn postings en moet ze daar op ageren als door een wesp gestoken? Niet dat het me erg boeit maar duidelijkheid schept het voor mij wel. Mijn idee past haar niet , nou even goede vrienden . Maar Monika leeft niet naar wat ze weet , dat is de angel(imo)dat is de gevoelige snaar die ik raak . Wel ik heb nieuws voor je Monika , ook ik ga soms de fout in met mijn denken , zodra ik dat merk zeg ik delete delete dat wil ik niet , en vul een positieve boodschap in die ik wel voorsta. Mijn ervaring is dat het voor mij geweldig werkt ( ik wil dat niemand onthouden)Het is niet zo dat ik vind dat iedereen dat ook moet doen , zoek dat lekker zelf uit. Dogmatiek vind je niet bij mij alleen voortschrijdend inzicht en dat deel ik, voor wie het horen wil. Van daar ook mijn zegswijze ,als je met mij die weg wilt verkennen geef ik een helpende hand , probeer je me tegen te houden schop ik je kop van je romp. En nu heb ik een nieuwe manier ik trek mijn handen van je af.( niet perse van jou maar overdrachtelijk)en ga verder.
   De boodschap van het formuleren van een positieve lading ten aanzien van je wensdenken heeft namelkijk de laatste maand extra aandacht gekregen . Ik kom die boodschap overal tegen en merk de kracht erachter op velerlei gebieden.Ik voel een enorme drive om die boodschap te verspreiden en doe dat dus ook . Maar ieder is vrij om te doen en te laten wat ie wil .Ik voel en weet dat in deze periode van transitie dit gegeven enorm belangrijk wordt/is. We zijn namelijk niet alleen verantwoordelijk voor onze akties ( doen en laten) maar ook voor ons denken , dat naarmate de grenzen tussen de dimenties minder vaststaand worden , sneller tot manifestatie overgaat. Wat je denkt geeft een energetisch patroon af aan wat je manifesteert, en is dus zeer belangrijk om onder controle te houden.Denk dus niet zomaar “val dood”je kon wel eens schrikken van het resultaat!
   Die gedrevenheid is ook nieuw voor mij, maar mij is wel heel duidelijk gemaakt dat ik me niet moet laten stoppen die boodschap uit te dragen, en te leven( ik doe mijn best en het gaat steeds beter)Hoewel ik ook weetr dat ik daardoor van alle kanten aanvallen kan verwachten van krachten die die boodschap het liefst onbekent willen laten zijn , helaas ik ga door!
   doe hiermee wat je wilt, je hebt een vrije wil. Alleen verwacht niet dat ik me tegen laat houden mijn ideeen te verspreiden en te leven. Als je dan mij wegzet als hij die door het lichtje is aangestoken , dan maar , het boeit mij niet meer wat iemand van mij denkt.Uiteindelijk moet ik mezelf in de spiegel kunnen aankijken elke dag weer.

  20. Duidelijk Marcel, en heel begrijpelijk, zal je niet in de weg staan, ik wens je succes, draag het uit, maar verwacht niet te veel van de mensen, en onderschat de vriendschap naar jouw toe van Monika niet !, groet en welterusten Jenne

  21. ‘De functie van het denken is onze overtuigingen in overeenstemming brengen met de werkelijkheid die we ervaren’. ‘Dus alle ideeën die we in ons denken hebben geprogrammeerd, zullen niet alleen onze genetische aanleg beïnvloeden maar ook ons gedrag, dat erop gericht is aan die overtuigingen te voldoen. Als we positieve overtuigingen in ons denken hebben ingebouwd, voeren ons gedrag en onze genen ons naar gezondheid en geluk.’
   http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/wij-zijn-meester-van-ons-lot/

  22. jah absolute top docu verslag registratie getuigenis dingus Cozmic, als vanouds, iets om sure zeker mee verder te gaan, behoorlijk wat aantekeningen gemaakt, vele paas eitjes.. met Juan Matus van Carlos Castaneda en z’n militaire baret en oversized Diesel Watch from the shadows van ons zelf;’watch the plane in front of you..’ , ’take back your min(e)ds’ , ‘continue to rewrite your story and have a better hissz he(a)r story’ , ‘Ability to Respond = Responsibility’ , ‘look at yourself’, ‘leave the rumormill’ , ‘deal with the raw data’ , ‘forget about ideologies and parties and politics and newspaper mills’ , ’the Authentic you instead of the social reprinted copy you’ , ‘playing small to protect somebody elses smallness’, ‘External and Internal Vision Boards’ , ‘go for a direct experience’ , ‘Aramaic Language ; ben gek op die tekens, doet me denken aan de Apollo 20 tekens alleged gevonden on board van 1.5 miljard jaar oud ruimteschip van intact mona-lisa pilote; daar zit echtheid aan, nog nooit werkelijk gedebunked, ‘reality has locks, keys and levels’ , ‘common English is Slave Language’, ‘Realizations’ van wat je werkelijk wilt, klinkt als what thou wilst, je bent oud en je jongt wat (dit is Ve-ro-ni-caaahh, Harry Vermeegen)

   http://www.galacticchannelings.com/nederlands/mona_lisa.html

   Anna Ternheim – Bow your Head – Saturn 4.11.11
   http://www.youtube.com/watch?v=NlvBfTKhuPo

   ‘de eerste zullen de laatste zijn, bukken’ ;

   Verona harry vermeegen en henk spaan ed raket
   http://www.youtube.com/watch?v=-mXNUnZDpzQ

   http://www.nativlang.com/aramaic-language/images/peshitta1.jpg

  23. Waar zouden jullie staan, met lege handen en holle ogen, zonder de voortdurende stroom van het verschafte internet voedsel, op het moment dat de boom leeg is geplukt of wordt omgehakt door ?, en de rivier de Lethe leeg is gedronken, komt het harde ontwaken, verworden deze gulzigaards tot hoopjes marionetten zonder trektouwtjes, als ballonetjes op de wind, zonder leven of geest, negatief nee, maar wel een réaliteit.

  24. @Jenne, Waar we zouden staan zonder het internet? Menigeen is verder dan je denkt. Het is een prachtig voorbeeld wat je hier schetst. Je prijst nu in feite Rockefeller, die het ook een doorn in het oog vindt omdat alles bloot gelegd wordt. Het is aan de oude ziele informatie, het weten, hoe te schiften. De één is niet goed met woorden overbrengen maar komt toch met goede informatie van het internet en de ander is het schrijverstalent wel gegeven. Je mag jezelf wat dat betreft niet boven de ander stellen beste, zonder de achtergronden te weten. Jij doet het toch ook prima met de frank mason ;)en de anderen? Het is niet aan ieder gegeven om zulke groepjes te hebben in natura, wees blij! Laat dat ook merken en schrijf niet alles in een negatieve tendens, dat helpt niemand! Dat is wat we híer proberen te doen en overbrengen. Iedereen heeft wel eens een rotdag, heel menselijk maar het zal zeker niet de overhand hebben, anders zit je in een depressie en dan is het hoogstnoodzakelijk om hulp te zoeken. Met angst is niemand gebaat, of je moet een bedoeling hiervoor hebben en dat is hopelijk niet jouw intentie. Zo ja, wees dan eerlijk en doe je niet voor als een doorzichtige porcelijnen oude man. Iemand met jouw ervaringen en wat je heden ten dage nog doet zie ik niet iemand voor mij in deze hoedanigheid. Eerder een trotse en charmante man, fier op de benen zuurkool inmakend getekend en gebronsd door het leven. De medelijden die je hiermee opwekt is vals Jenne. Als je dan al vermoeid en oud voelt is dat door je eigen geestelijke houding. Je hebt geen schildknaap nodig, aandacht, ja. Je bent zeker sterker dan je jezelf doet voorkomen hier. Je bent af en toe melancholiek, niks mis mee, maar blijf er niet in hangen. Het kan natuurlijk ook het gekozen spel zijn van je op het internet, de rol die je hebt aangenomen en dit te laten prevaleren. Dat is geheel je eigen keuze net als de keuze dat anderen het internet gebruiken om de wereld te delen en soms ook te presenteren in hún daglicht, wat is daar mis mee? Het is ondertussen een verdeel en heers geworden, klinkt bekend? Het is niet een kwestie van gelijk hebben, nooit. Verwonder je, leer en verwerp je eigen informatie met anderen, maar maak er geen vendetta van. Ieder op zijn eigen weg, ervaring en evolutie. Deel, bekijk en verwonder. Hartegroet van mij, Odette

  25. Werkelijk Odette je door ziet me zo hier en daar, ben ik dan toch opaal geworden, verder sla je verschillende spijkers op zijn kop, en die enfoncer les clous tot diep in mijn denken en dat doe pijn, ja en natuurlijk we spelen allemaal onze rol, het is een volkomen anoniem gebeuren, waar je uit de nuances je kleur moet halen, jouw schrijfwijze bevalt me, je striemende waarheden omkleed met iets warm menselijks.
   Wat ik bedoel dat uiteindelijk het een grote kluwen manipulatie is dit internet, waar je je eigen waarheid uit moet vissen.
   Persoonlijk vind ik om je zelf te verheffen tot een super doorgeefluik niet zinvol.
   Jammer dat ik over kom als negatief, is niet mijn bedoeling, maar misschien is het wat somber, er is niet echt zoveel om te lachen, de mensen waar ik mee te doen heb zijn zeer ernstig in hun doen en laten, soms bij het perverse af, want ze zijn bang om als lichtzinnig over te komen, van wege hun positie in het geheel, ach ik ben maar zo’n soort eendags vlinder, ik vladder zo’n beetje in de rondte, ik dank je voor je zeer gewaardeerde aandacht, daar word ik warm van, mijn beste Odette groetjes Jenne.

 19. Ach beste vrienden van WTK, zijn we niet allemaal dolende ridders, zijn we niet allemaal Don Quichotto de la mancha, met zijn goede wijze knecht Pancho, maar nu een strik vraag allemaal kennen wij zijn naam en het zinnebeeld wat daar achter steekt, maar wie heeft dit boek gelezen van de héros de Cervantès, dat moet je doen, dan vind je je zelf terug, we vechten tegen de windmolens met hun verdervelijke dodelijke wieken, er is niets veranderd voor de mensheid, wel in details maar niet in de grote lijnen, nu dit is misschien een juist en goed antwoord op Marcel zijn vragen, nee inzichten in mijn denken, vriendelijke groet Jenne.

  1. Beeldspraak mijn beste Och Kom, en vrijheid dat klinkt mooi, en dan hoe verder, staat in ons verleden geschreven, de toekomst vind je in het verleden, het is een stukje van die immens grote visieuse cirkel van illusie en werkelijkheid, en als mens mag je zelf kiezen, tot the day you die, I die dan staan de kerkklokken stil de auto’s stoppen op de weg, de hondenblaffen niet en de haan stopt met kraaien, not so dus, als een wolkje uit de schoorsteen een pluimpje rook, dat weg drijft en langzaam oplost in de wind, dat was jij dan, zo futiele is het zo zonder enige betekenis zijn wij, vriendelijke groet Jenne

 20. ” The facts are attested by the official data and testimonies of midwives. One study published in the British Journal of Obstetrics and Gynaecology has concluded that at 23 weeks of pregnancy, the level of children surviving abortion is at 10%. ”

  http://citizengo.org/en/13831-condemn-neonatal-infanticide?sid=MjMwNTIzMzMxMjM1NTcx#

  En die worden dan ‘liefdevol’ in een roestvrijstalen bakje weggelegd en in een kast opgeborgen totdat ze sterven.
  Sommige ‘vechtertjes’ houden ‘t nog zo’n tien uur vol.
  In Japan worden ze ‘beepertjes’ genoemd, omdat ze door hun onvolgroeide stembanden nog niet kunnen krijsen, maar slechts piepen, net als een biggetje. Verpleegsters worden er schijnbaar gek van. Sommige letterlijk.
  En nou niet denken dat ik hier uit m’n nek zit te lullen aub.

  Eén organisatie trekt zich echter het afgrijselijke lot van die sex-martelaartjes aan.

  Hier kunt u de betreffende petitie tekenen :

  http://citizengo.org/en/13831-condemn-neonatal-infanticide?m=5&tcid=8514002

  Wat zegt u ?

  U heeft ‘t te druk ?

  Dat hebben beepertjes ook hoor, maar dan met rochelen, leegbloeden, uitdrogen, naar adem gieren en met stuiptrekken van de pijn …

  Het Westen verdient gewoon het (afgrijselijke) lot wat haar te wachten staat binnenkort.

  As simple as that !

  ps : Deze kreeg ik zojuist terug na ondertekening. Iets met tweeteren. Dus ‘piep’ hem maar rond zou ik zeggen.

  * * * * * * * * * * * *
  Can you help this petition win by asking your friends to sign too? It’s easy to share with your friends on Facebook or twitter – http://citizengo.org/en/signit/13831/view.

  * * * * * * * * * * * *

  Over KINDERMISBRUIK gesproken …

 21. En wéér is er een gat geschoten in de Holo-muur, en wel door “Donquijote” deze keer :

  http://donquijotte.wordpress.com/2014/12/02/de-holocaust-welke-holocaust/#

  En u weet wel dat wanneer er een hele serie gaten naast elkaar ontstaat, iedere muur zal instorten

  Ik heb toch aardig wat mogen helpen bereiken vind ik, met het reeds twee jaar onafgebroken ‘bestoken’ van NL-sites met de Holokolder, toch ?
  Gewoon stug doorgaan en er iedere keer weer een zio-tandje bij, hè ?

  Ahum …

  ( Glim-glim )

  Voor de nieuwelingen & andere ongesgoolden onder ons, is er een leuke verzameling aan hololinkjes te vinden in mijn reakties onder dit artikel :

  https://donquijotte.wordpress.com/2014/11/20/de-gotspe-van-de-holocaust-vervolgingswaardig/

 22. Een uitstekend artikel trouwens van “wanttoknow” ; ik heb ‘m net pas uit.

  GOED dat het gezegd wordt en dat mensen worden wakker geschud !

  Grote Klasse !!!

 23. Over vrijheid en controle-mechanismen, van avond belde iemand mij uit Nederland dat in naar de WDD moest kijken, van wege de dochter van Leon de Winter, de politieke goochelaar, zijn dochter Solomonia of iets dergelijks heeft een boek geschreven, dat door ieder één zijn strot wordt geduwd, zij mijn Nederlandse contact man, het is direct vertaald in diverse talen als een groot literair wonder, het is een bijzonder mooi en denk intelligent meisje, maar het klopt, nooit iets gelezen wat haar kon helpen, ook pa en moe hebben zich nooit met haar bemoeid, ze is gegrepen door het verhaal van de Wizard van Oz, uit 1900 door Leon Baum geschreven dat op zich is al vreemd, volkomen vergeten door ieder één, niet dat het niet bijzonder is en nog steeds heel lezenswaardig, maar dat een meisje op haar leeftijd dit weet te vinden zonder hulp van buiten af, nee dat geloof ik niet, waar het me om gaat is dat zo’n meisje het plateau van de WDD tot haar beschikking heeft, terwijl er zoveel echt talent nooit aan bod komen, om dat de nodige corrupte
  contacten ontbreken, dit heeft met vrijheid en controle-mechanismen te maken!

  1. Jenne, ja heb even gezocht. Het meisje heet, hou je vast, Salomonica….haha. Hoe verzin je het. Hiermee zal wel duidelijk zijn, wie de wereld beheerst. Ze is van hetzelfde jaar als mijn zoon. Talent voor schrijven zit er in, maar ik denk ook dat ze gewoon hun plekjes willen veilig stellen voor de toekomst. Net als met de meeste bekende mensen, het is net een estafette loop…
   En DWDD is ondertussen een podium geworden die dat allemaal ondersteunt. Ik kijk er al jaren niet meer naar, ik word er misselijk van, omdat ik hoog gevoelig voor manipulatie ben 😀 Groetjes.

  2. Ik tip het één en ander subtiel aan Monika, het komt steeds weer op het zelfde neer de meerderheid wordt van binnen uit op gegeten door de diverse minderheden, maar je moet dit rustig benaderen, duidelijk maken dat dit niet kan, maar wij laten het gebeuren, of liever gezegt sommige onder ons verkopen hun moedertje voor geld en macht, dus die sommige onder ons moeten geestelijk worden geliquideerd, en dan rustig de deur sluiten, en onze eigen waarden koesteren, en daar ben ik nu dagelijks mee bezig, en sommige van hen uit de minderheden geven mij een helpende hand, om dat ze zien dat door lieden onder binnen hun eigen club, er anti’s wordt gekweekt verdeel en heers, Groet Jenne

  1. Kinderen net als volwassenen zijn en waren altijd al een item, een levende grondstof om geld mee te verdienen en macht te vergaren, de regenten zo als zij zich noemden terroriseerden de arme en zwakken met hun misplaatste en pseudo liefdadigheid, in onze tijd bestaan er tientallen misschien meer, zogenaamde uit sociale mede gevoelens geboren kinderopvang etc., maar dit is een grove leugen het zijn instellingen waar veel geld in om gaat en veel leuke banen te vinden zijn, maar het materiaal voor deze industrie van pseudo goedheid zijn kinderen, dus als ze niet van zelf komen worden ze gehaald, heeft niets met medemenselijkheid te maken, alleen met gekunsteld
   mede gevoel, bbbrr vreselijk soort mensen.

  2. De hele wereld moet blijkbaar aan een trauma…
   De bemoeienis van de overheid gaat veel te ver zodoende ben ik ben druk bezig met het ‘scheppen’ van een andere wereld 😉

 24. Heel goed artikel. Zwart, maar wel waar. Is het trouwens opgevallen dat de nieuwe NOS mobiele site ook ZWART is (en wat voor een inprint dit maakt op je bewustzijn)? Ik ben in ieder geval dankbaar dat jullie dit uitzoeken en kenbaar maken.

  1. Hoi Renate, ik ben wel benieuwd naar wat jij denkt dat het zwart van websites met je doet? In het verleden viel me dit namelijk ook op aan bepaalde sites. Het heeft iets duisters, echter tegenwoordig doet me dat niets meer. Als het ware je kunt het zelf zo duister of licht maken als je wilt, zolang je je er maar bewust van bent. Imo kun je er mee bezig zijn om iets te benadrukken wat je eigenlijk helemaal niet wilt (als voorbeeld jouw reactie met daarin 2x ZWART) en het daardoor juist groter maken en het overal daardoor in terug zien. 🙂

  2. Hierbij een heel mooi gedicht over licht en duisternis van Cornelis:

   Het is donker in de kamer, het is nacht; je knipt het licht aan.

   Het is licht in de kamer, de zon schijnt; je knipt de duisternis aan. Nee dus.

   Duisternis blijkt niets te zijn. Duisternis is alleen de afwezigheid van licht.

   Duisternis kan alleen bestaan daar waar het Licht ‘uitgedaan’ wordt, bedekt wordt en buitengesloten wordt.
   Gordijnen dicht. Weg met dat licht.

   Maar de bedoeling van licht is dat het ‘de mens verlicht’. Het leven is het licht van de mens.
   Dat leven (licht) dat ons is gegeven (niemand heeft zichzelf tot leven gebracht) is bedoeld om het Grote, echte Licht te ontdekken.
   Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld.
   Het dringt zich echter niet op. Het schijnt alleen daar waar het geaccepteerd wordt.
   Waar iemand erkent: Ik heb hèt licht nodig, of: Ik wil hèt licht kennen. Daar wordt het Grote Licht ‘aangeknipt’.

   Sommigen hebben de duisternis liever dan het licht. Dat heeft als oorzaak dat er dingen gebeuren die het licht niet verdragen. Maar er zijn gelukkig nog veel mensen die het licht, de waarheid, het leven liefhebben. Zij doen goede dingen, zijn behulpzaam, vriendelijk en meelevend. Zij komen, vroeg of laat, tot het Grote Licht.

   Het Grote Licht ontdekken, zal eenmaal blijken het meest waardevolle te zijn, wat wij in dit leven kunnen meemaken. Het heeft eeuwigheidswaarde.
   Het maakt ons nu al, op aarde, zielsgelukkig. Party
   Wij wensen jou, en u ook natuurlijk, ‘verlichte ogen des harten’ toe, om het eens bijbels te zeggen.
   Cornelis

  3. I love twilight, crépuscule, daar komen zoveel verwachtingen aan te pas, het wordt donker, of het wordt licht, schemering, dämmerung, vaak veréénzelvigt met de avond, het is een duistere zaak, le nuit qui tombe, in Afrika bij de evenaar daar valt hij als het gordijn in een theater aan het eind van het voorstelling, de nacht is voor ons mensen geprent in ons geheugen als de tijd
   van angstigheid, gevaar hij kan van alle kanten komen de dood, nee de nacht is geen echte mensen vriend, de nacht gaat hand in hand met de dood.

  4. Mooi-je lied-jes, sommigen zetten dit weg als smart-lap-jes, ik vind ze fijn om te beluisteren, en deze zanger Mey kende ik niet, heel mooi om naar te luisteren, prachtige tekst, poëzie zeker weten !

 25. Kijk als je van je eigen vrijheid een farce maakt, door te geloven in dingen die nooit gaan gebeuren, bijvoorbeeld dat Moslims integreren en zich aan passen aan de gastlanden, nee ze komen om te veroveren, geholpen door de zwakhoofdigen van elk land, die denken ze te gebruiken voor hun eigen viese spelletje, kijk naar Zweden, wat een drama voor die Vikingen, moeten ze toch binnen kort weer met hun tweekoppige bijlen aan de gang ten minste ?

  1. Nordics, die waarschuwen voor verplichte zgn ebola vaccinaties opgezet door de Grays/ grey’s?, en die daarmee de controle over de mens krijgen.
   tja, dit hebben we al eerder voorbij zien komen, het ebola vaccin wat een RFID chip zou bevatten.

  2. Hoi Sun, wel grappig hoe je het verwoord….abductie…dat zijn de momenten waarop ik selectief lees 😀
   Maar ja, als we niet weten wat het was, blijft het speculeren.
   Trouwens het rfid chip verhaal was ook bij de vogelgriep het geval, toen was er ene mevrouw Jane Burgermeister, die de klok luidde, volgens mij 5 jaar geleden of zo.
   Nu is het ebola…uiteindelijk zal het helemaal geen chip meer zijn, omdat ik denk, dat men samen met pharma en voedselindustrie al veel subtieler te werk gaat. Langzame overname van de mens, zonder dat men het merkt…en uiteindelijk als je niet oplet, je waarneming langzaam vervaagt of zo iets dergelijks abductiefs …. 😉

  3. Ach gaan ze ons overnemen, van wie dan, nou bij mijn vrouw Carla hebben ze geen schijn van kans, trouwens hoe ouder we worden hoe scherper lijkt het wel, elk mens wordt gesteund door de hele planeet indien nodig en gewenst, dat er krachten zijn die verkeerd bezig zijn is zeker, maar ze zullen keer op keer het onder spit delven, tegen het lot, het voorbestemde heeft niemand een kans, ook zij niet, de mens is een uniek iets in het heelal, waarschijnlijk bestaan er meerdere variaties, die verbonden zijn in hun zijn.

  4. Monika, ja het plan wat nu bluebeam wordt genoemd heb ik wel vaker over gelezen. Zijn er trouwens nog anderen die ook de vreemde ‘knallen’ hebben gehoord?

  5. Sunnie gurrrllll, jah zeer zeker, afgelopen zondag volgens mij, dat ik dacht van huh, is er ineens onweer of zoh, maar er was dusz geen onweer…. ik weet niet meer precies hoe laat ik dat hoorde, maar vond het vreemd… en nu dit boehboeh beriggie, zijn ze haaaarp 3d projecties aan het testen of zoh, de mars mannetjes gaan ons toespreken, met onze eigen militaire projectie apparatuur, boeh boeh, ze komen er aan, en vrijwel iedereen zal er intuinen is al voorspeld, vrijwel niet van echt te onderscheiden, de boze Heere gaat ons toespreken, koosnaampje Donar met de bliksembijl, z’n Heerschare, in verschillende talen, voor ons een opgevoerde Maria in glitterpakje met milieu vriendelijke duurzame straalmotoren en in het Oosten een opgepimpte Muhammed met blinkend zwitsers hakmes, en wat zegt ie; Mu, Moeh, van koetjeboeh, mijn naam is Ham, de zoon van, we motten weer eens bijna dood gaan en bang zijn, want anders komen hun Prophecies niet uit, die helpen ze een handje, om uit te komen, anders wil het niet, de natuur mot ze feitelijk niet, de neppers;

   Soulfly – Prophecy
   https://www.youtube.com/watch?v=NZat96w7alw

  6. Hoi Hyper, ik weet het niet hoor. Er lijkt altijd wel iets te zijn wat er ‘nog gaat komen’. Dat is ook natuurlijk zo. Maar imo lijkt het alsof onze focus op het nu wordt weggekaapt hierdoor.
   Ik probeer me er niet al te veel mee bezig te houden, om het niet nog groter te maken ( 😉 ) Maar ja, die knal was vreemd, erg vreemd.
   Ik denk eerder aan een verstoring in de stand van de planeten, 2e zon, planeet X, niburu, Sirius of iets dergelijks. 🙂

  7. ach we weten het simpel weg niet, nog niet.. Het afdalen van de moederschepen?….

  8. Monika en Hyper ik denk alle opties ‘waar’ zijn, haha. Ook een manier om te zeggen dat je (ik) het niet meer weet.
   Zie dit prachtige filmpje over blue beam en welke voorstelling we kunnen gaan waarnemen.
   Als we het dan echt gaan waarnemen, is het dan ook echt? pfff zucht.
   Dualiteit op en top. 🙁
   http://www.youtube.com/watch?v=peUkPNx9DSU

  9. Sun,het concept Waarheid is niet volledig te begrijpen. De enige constante van ‘Waarheid’ is dat het voortdurend verandert! Dus onze waarheid ook door onze ogen 😉

  10. Sun, je hoeft er ook niet iedere dag erover na te denken. Maar als het zo ver is, dan misschien wel, dan kan jij zeggen ‘rustig aan mensen, het is maar een hologrammetje…’ 😀

   Ik heb een paar weken geleden een knal gehoord, en ook daarvoor al een keer. Misschien al een voorbode voor het grote spektakel.
   Genoeg wordt er iig over geschreven, ook in de mainstream, en dat maakt het voor mij ergens ‘verdacht’, want over de meeste dingen hoor je niets maar daarover dan wel.

  11. haha Monika, of het is juist de bedoeling dat we denken dat het een hologrammetje is, terwijl het ‘echt’ is. 😉

   Destijds met de MH370 werd er gesuggereerd dat het was meegenomen door aliens. De naam van het zgn. schip van de aliens was dezelfde naam als een zgn. vaartuig van America. Alles om ons in verwarring te houden. 🙂 De bad-guys die zich voordoen als de good-guys, en dit wereldkundig maken zodat we de echte good-guys niet meer kunnen vertrouwen……

  12. Hoi Odette, dat de waarheid voortdurend veranderd, dat gevoel heb ik ook. En lijkt op wat ik eerder schreef, dat er meerdere waarheden van toepassing zijn. Alsof er meerdere time-lines met elkaar verweven zijn.

 26. Monika, rede van Dr. Sahra Wagenkecht, van de partij ” de Linke ” precies zo als het is, Merkel wordt precie verteld hoe ze met de USA heuld, moet je beluisteren !

 27. Wat de tv betreft. Tegenwoordig gaat veel automatisch. Dan stap je bij iemand in de auto, gaat de Qmusic aan en die gaat pas uit als je uitstapt. Had wat relatieachtigs met zo iemand maar doe dat dus ook niet meer. Straks gaat bij thuiskomst de voordeur automatisch open en springt de tv ook meteen aan. Gemak dient de mens. Toch hoor ik om me heen ook van mensen die geen tv (meer) hebben of weinig tv kijken.

 28. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden mensen die gewoon een naam hadden ontmenselijkt door hen hun identiteit af te nemen en in te wisselen voor een nummer welke vaak op de arm werd aangebracht wanneer zij in concentratie of doodskampen terecht kwamen..Nu hebben we het BSN en kennelijk hebben we niets geleerd uit het verleden ook al zijn er jaarlijks herdenkingen waar ook onze regering en zelfs koningshuis bij aanwezig zijn.
  https://www.id-nee.nl/geschiedenis-van-de-identificatieplich.html
  Ik geef toe het is een lang artikel om te lezen maar naar mijn mening absoluut de moeite waard.
  Het geweld tegen de politie zou toenemen daarom is het misschien raadzaam om dit artikel te lezen om geweld te voorkomen en te begrijpen waardoor deze negatieve ontwikkeling mogelijk kan ontstaan.
  De Tweede Wereldoorlog heeft velen het leven gekost alleen al vanwege registratie per nummer en dat moeten we niet willen herhalen maar helaas is het begin van herhalen nu alweer aanwezig.Zie ook de rol van (uiteraard de VVD) maar ook bv het CDA en de EU waarvan we weten dat die laatstgenoemde ontstaan is met hulp van oud Nazi,s.
  Begrip voor elkaar in plaats van onderdrukking door overheidsinstanties is voor iedereen uiteindelijk beter en blind bevelen opvolgen of genoegdoening halen uit zomaar boetes uitdelen zelfs wanneer iemand niets heeft misdaan kan weerstand oproepen maar de vraag is dan aan wie of wat dat ligt.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.