Advertentie

Islamfobie en antisemitisme, 2 zijden van ’n munt..


Geert Wilders gaat regeren.. Daar lijkt het op, nu de onderhandelingen tussen CDA, VVD én de PVV afgerond lijken te zijn en Wilders zich opmaakt voor het vinden van een vorm voor ‘gedoogsteun’ aan het regeerakkoord. Voor velen lijkt het op voorhand tot mislukken gedoemd, omdat de gedoogsteun die Wilders wil gaan geven aan het officiële kabinet, natuurlijk niet voor niets wordt gegeven; Wilders zal daar iets voor terug willen. En al degenen die zeggen dat deze compensaties met het regeerakkoord wordt afgekaart, hebben het natuurlijk mis.

Want waarom zou Geert Wilders -als hij feitelijk NIETS te verliezen heeft- niet het onderste uit de kan halen, bij de parlementaire debatten..? Zeker als hij wordt opgestookt door de parlementaire oppositie? Hij zit met zijn PVV niet in het kabinet, dus de schade die uit een evt. val voortkomt, zal eerder op de VVD en het CDA terugslaan dan op zijn partij. Hij kan roepen dat het kabinet niet doet wat ze onderling hebben afgesproken. Hij kan zijn eigen interpretatie doen gelden van de afspraken die natuurlijk  zijn gebaseerd op het sluiten van compromissen.

Maar de ultieme vraag ligt natuurlijk veel dieper, ver onder de oppervlakte.. ‘Kunnen 2 partijen, die het fundamenteel met elkaar oneens zouden moeten zijn, vanuit hun basisovertuigingen, met elkaar door de bocht’. Dát is natuurlijk het proces waar wij met z’n allen naar kijken. ZIjn dit de laatste stuipen van het CDA, als geloofspartij..? Is een confessionele partij, die dus ‘het’ of  ‘een’ geloof als basis-van-handelen heeft, nog wel van deze tijd..?

De vraag wordt steeds groter in dit huidige tijdsbeeld, waar het gevaar van Islam nou werkelijk op slaat. Is dat gevaar reëel of is het grotendeels gebaseerd op angst en ingeprente vrees, zoals de 11-Septemberaanslagen dienden te propageren.

Arend Zeevat, van wiens hand we hier op WantToKnow al vaker een fundamenteel artikel plaatsten, schreef een persoonlijk relaas over zijn ervaringen met een onderlinge discussie, die precies raakt aan deze verschillen in visie die aan PVV en CDA ten grondslag liggen. Een artikel dat ook jou zal raken.

* * *

X

Islamfobie en antisemitisme, twee zijden van dezelfde medaille.

Arend Zeevat © september 2010

x

Arend Zeevat

Hetze
Soms wordt je ergens in betrokken zonder dat je er om gevraagd hebt. Zo werd ik onlangs ongewild geconfronteerd met een emailuitwisseling, waarbij iemand blijkbaar vond dat ik deel uit moest maken van de geadresseerden. In deze mailwisseling werd veel informatie uitgewisseld over de barbaarse slechtheid van de Islam. De ene na de andere website werd heen en weer geslingerd, die belastend materiaal bevatte betreffende die veroveringszuchtige fundamentalistische jihadisten.

Per dag kreeg ik zeker tien mailtjes met ondersteunende argumenten voor de geponeerde standpunten. Niet iedereen van de geadresseerden reageerde. Uiteindelijk bleken er drie deelnemers zich zodanig vastgebeten te hebben in hun islamfobie, dat ze elkaar over en weer bleven bestoken met verdere bevestigende details.

In eerste instantie liet ik het allemaal maar een beetje aan mij voorbijgaan en nam niet de moeite om de overvloedige informatiestroom te onderzoeken. Toch bekroop mij meer en meer, bij het ervaren van de toonzetting van de mails, het gevoel dat men hier een geweldige bijdrage leverde aan de wereldwijde hetze tegen de Islam.

Zbigniew Brzezinski, de strategische schaker, de havik wiens visie achter veel van de beslissingen van de Amerikaanse overheid schuilt.

Om daarmee, waarschijnlijk onbewust maar geheel volgens de voorspelling van de Amerikaanse meesterstrateeg Zbigniew Brzezinski, in de 21ste eeuw een oorlog te kunnen ontketenen tussen het ‘christelijke’ westen en het ‘islamitische’ oosten.

Iedere oorlog die er wordt geschapen, wordt voorbereidt door eerst de harten en zielen te verduisteren van hen die men nodig heeft om die oorlog te kunnen voeren.

Met andere woorden gaat het hier om de geoorloofde massage van de publieke opinie, om in de woorden van Frits Bolkenstein te spreken.

Toen ik in een eerste reactie iets van mijn visie verwoordde, kreeg ik een aantal belerende reacties met nog meer van voor hen overtuigend materiaal over mij heen. Het was de toonzetting van fanatisme en willen bekeren, die mij in het verkeerde keelgat schoot. Voor mij was dit een reden aan te geven uit de mailwisseling geschrapt te willen worden.

Het duurde even voordat mijn grensaanduiding werd geaccepteerd. Uiteraard werd mijn terugtrekken als een zwaktebod en een niet open staan voor de waarheid gezien. Het maakte me opnieuw duidelijk dat mensen die fanatiek ergens tegen ageren, dezelfde lading en energie uitstralen als hetgeen waar men tegen ageert.

Geert Wilders laat zich op geen enkele wijze uit, over zijn vermeende contacten met de Mossad..

Sinds de invloed van de door de Israëlische Mossad gefinancierde Geert Wilders in Nederland aan het toenemen is, lijkt het voor velen een politiek correcte zaak om zijn islamfobie te helpen verspreiden. Dat politici van verschillende gezindten hem in afgezwakte vorm napraten, om daarmee hun electoraat bij de volgende verkiezingen zeker te stellen is voor mij begrijpelijk.

Dat mensen die ik ken, die veelal de mond vol hebben van niet te willen polariseren en te vingerwijzen, vol overtuiging de islamangst overnemen en helpen te verspreiden verbaasd me ten zeerste. Daarom voel ik de noodzaak daar iets anders naast te zetten.

Interreligieuze strijd
Veel van de per mail verstuurde informatie betrof in eerste instantie gewelddadigheden tegen vrouwen en kinderen in islamitische landen. Vervolgens werd ik overstelpt met aantallen van christenen die in verschillende landen door islamieten zijn vermoord. Hierbij wil ik meteen duidelijk aangeven, dat ik er zeker vanuit ga dat dit interreligieuze geweld plaats gevonden heeft en nog plaatsvindt.

Vanuit een bepaalde christelijke hoek wordt dit interreligieuze geweld breed voor het voetlicht geplaatst. Op de website Brabosh.com is het artikel ‘Christenvervolging neemt wereldwijd toe’ van Franklin ter Horst gepubliceerd. Zie hier. Daarin geeft hij een overzicht van de diverse geweldsincidenten ten aanzien van christenen, waarbij Moslims en ook Hindoes betrokken zijn. Hij spreekt daarbij zijn zorg uit over het volgens hem schrikbarend toegenomen geweld tegen christenen. Verder baseert die website haar informatie op gegevens die verstrekt zijn door One Free World International (OWFI). Zie hier hun website.

OWFI
Het OWFI is een groep die ook wel de El Shafie Ministries als naam draagt. Majed El Shafie is een man die zichzelf reverend (dominee) noemt, daarmee al aangevend een bepaalde autoriteit te hebben. Het OWFI wordt door hem geleid. Deze man heeft een interessante achtergrond. Hij is geboren in Cairo in een islamitische advocatenfamilie. Door een vriend liet hij zich bekeren tot het Koptisch Christendom. Daarna maakte hij zich sterk voor de gelijkberechtiging van de christenen in het islamitische Egypte.

Hoe maak je van een persoon een spook? Gewoon een kwestie van op de juiste manier 'belichten'....!

Dit werd door de Egyptische autoriteiten niet gewaardeerd, die hem uiteindelijk in de gevangenis gooiden. Daar werd hij gemarteld. Hij wist te ontsnappen en vluchtte naar Israël. De Israëliërs wisten niet wat ze met hem moesten doen, dus stopten ze hem ook in het gevang.
Door de interventie van Amnesty International en de Verenigde Naties werd hij uiteindelijk vrijgelaten. Hij vertrok na zijn vrijlating naar Canada, alwaar hij in 2004 het OWFI oprichtte. Deze christenclub komt op voor alle religieuze minderheden.

Een heel mooi streven, zo oppervlakkig beschouwd. Min intuïtie vertelde mij echter dat er iets onzuivers is aan de OWFI. Bij nader onderzoek bleek mij dat El Shafie sterke connecties heeft met de Zionistische lobby in de VS. Hij richtte zich daarom eveneens op het bestrijden van de, volgens die Zionistenlobby, geconstateerde wereldwijde toename van het antisemitisme. In dat kader werd er door het OWFI een rapport voor een parlementaire commissie uitgebracht, die onderzoek deed naar dit onderwerp met betrekking tot Canada. Citaat uit dit rapport:

OFWI supports religious freedom without regard to the victims’ religion or creed. Accordingly, it also stands against antisemitism and has organized several inter-faith events in cooperation with B’nai Brith Canada. It has an extensive network of local sources in Muslim and communist countries and cooperates with other human rights observers and organizations. More information is available on the OFWI website at onefreeworldinternational.org. Bron.

Bij het lezen van de samenwerking met de B’nai B’rith in Canada, werd mijn intuïtie bevestigd.

Wat is de B’nai B’rith?
In het midden van de 19e eeuw voelde een groep Joods-Duitse immigranten in de VS de behoefte om meer broederschap te ervaren met gelijkgestemden. Vele Joodse immigranten sloten zich aan bij verschillende Vrijmetselaarloges. Anderen voelden de behoefte om met gelijkgestemden uit de eigen religieuze kring zich te verenigen in een religieus gefundeerde  broederschaploge. Zo ontstond in 1844 de B’nai B’rith.

Een van de vele, vele boeken die zijn verschenen over de diep-werkende invloed van de pro-Isaël-lobby in de Verenigde Staten. (klik voor artikel op VK-blog)

Zij ziet zichzelf als een humanitaire organisatie, die opkomt voor de belangen van de Joden en in de moderne tijd ook voor de belangen van de staat Israël. Voor de leden van de B’nai B’rith zijn beide belangen onverbrekelijk met elkaar verbonden. In de VS groeide deze groep uit tot één van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Zionistische lobby. Dat deze groep een duidelijke band heeft met de Anti-Defamation League (ADL) mag blijken uit het volgende citaat uit een artikel van Dr. Alfred M. Lilienthal:

In 1913 Leo Frank, a northern Jewish executive of a factory in Atlanta, Georgia, was arrested and charged with the murder of a young girl working in the factory. In an atmosphere of mob fury, he was declared guilty, even though the evidence was inconclusive. He was kidnapped from state prison and lynched.

This obvious miscarriage of justice and manifestation of prejudice led to the formation by B’nai B’rith of the ADL as the first group organized explicitly to fight anti-Semitism. What exactly constituted anti-Semitism was to receive continually different interpretations. With the creation of Israel in 1948, the meaning of that word was broadened and, eventually, totally distorted.

Because it dealt with a subject of increasing importance to Jews everywhere, and one about which emotions could be aroused easily, the ADL soon emerged as the most powerful Jewish organization in the U.S., even outshining its B’nai B’rith parent organization and the aristocratic, well-financed American Jewish Committee. Bron.

Bovenstaand citaat laat duidelijk zien dat zowel de B’nai B’rith als haar dochteronderneming de ADL gereedschappen zijn voor de Zionistische lobby. De eerste heeft zich wereldwijd vertakt en heeft dependances in vele landen, waaronder Nederland. In Amsterdam is sinds 25 maart 1924 de loge Hilleel gevestigd. Zie hier voor hun Nederlandse website. Citaat:

* * *

Welkom op onze website !

De vereniging B’nai B’rith Loge Hilleel heeft tot doel de bevordering van de geestelijke, sociale en materiële ontwikkeling van de mensheid in het algemeen en van joden in het bijzonder. Bron.

* * *

Wat men meent te moeten doen om bovengenoemde missie te volvoeren kan men in hun doelen op de website lezen. Zie hier voor een overzicht van alle organisaties in Nederland die zich bezig houden met het bestrijden van het antisemitisme.

Antisemitisme in Canada
Volgens sommige Canadezen wordt het fenomeen van het antisemitisme in Canada door de B’nai B’rith zwaar overtrokken, getuige het volgende citaat.

Every year, B’nai Brith puts out an “audit” of anti-Semitic incidents in Canada. And every year, the document is reported on by the mass media, which uncritically parrots the group’s absurd contention that anti-Semitism is a growing epidemic in this tolerant country. Reporters politely overlook the fact that B’nai Brith’s definition of “incident” is dumbed down: Any web posting, stray comment, or scrap of graffitti fits the bill. This allows B’nai Brith to reel off thousands of examples.

Most readers don’t stop to scrutinize how trivial these examples are: They just look at the impressive-seeming bar graphs, which purport to show a Jewish community in a constant state of terror. The result: Older Jews with dark historical memories become terrified, and the donations to B’nai Brith come rolling in. Bron.

Dus een duidelijke manier van geldklopperij en het in stand houden van de eigen organisatie. Stel je eens voor dat er helemaal geen antisemitisme meer zou bestaan. Zouden dit soort clubs zichzelf dan opheffen?

OWFI en antisemitisme
In het eerder genoemde rapport van El Shafie’s OWFI voor de Canadese parlementaire commissie wordt heel duidelijk omschreven wat zij onder antisemitisme verstaan. Citaat:

Contemporary antisemitism typically masquerades as anti-zionism. Various examples include for example op-eds and editorials harshly critical of Israel; comparisons between Israeli policies and apartheid or Nazi Germany; biased and even falsified news reporting in such unexpected places as Sweden, with the support of the government moreover; Israeli athletes and sports teams excluded from sporting events or welcomed with Nazi greetings; vicious anti-Israel demonstrations; and calls for boycotts.

In Canada, only a few weeks ago the United Church of Canada rejected a resolution mandating a concerted boycott of Israel, but passed one encouraging individual groups and churches to examine the issue and take appropriate measures. Bron.

Duidelijke taal, nietwaar? De christelijke lobbyclub van El Shafie heeft zich zodanig geïdentificeerd met de staat Israël en haar fascistische oorlogspolitiek, dat kritiek op die politiek meteen onder de noemer antisemitisme wordt gerangschikt. In het volgende citaat gaat El Shafie zelfs nog een stapje verder.

There is no question that Israel can and should be evaluated and critiqued on its policies just like any other state as long as such criticism is based on facts and truth. Anti-zionism, however, goes beyond legitimate criticism and transfers antisemitic thought patterns from the people to the state.

Where it is morally reprehensible to question the right of Jews to exist as individuals and as a people, questioning the legitimacy of the State of Israel or its right to defend itself seems superficially acceptable and does not attract the same censure. Yet the same antisemitic logic operates as is plainly obvious if one tries to apply the same critiques to other states. Consequently, antisemitism in this paper is understood to include anti-zionism.

Bron.

Waar de heer El Shafie hier aan voorbijgaat is het feit dat Israël en het Zionisme in elkaars verlengde liggen. Zonder het door de Rothschilds gefinancierde Zionisme zou de staat Israël niet bestaan. Tevens gaat El Shafie volkomen voorbij aan de discriminatie van Joodse minderheden in Israël door de Ashkenazische elite, die zelf geen etnische Joden zijn. In zijn rapport refereert El Shafie regelmatig aan de Holocaust en een nog ergere herhaling daarvan, indien er geen passende stappen worden ondernomen. Daarom komt hij met stringente harde aanbevelingen voor de Canadese parlementaire commissie om het antisemitisme te beteugelen.

If the rise of antisemitism is permitted to go unchecked, the result will be another holocaust more destructive, more barbaric, and more unthinkable than that unleashed by the Nazis in the 1930s and 1940s. The spirit of hatred and intolerance will not rest with the destruction of the Jewish state and elimination of all Jews, but will endanger all freedom-loving peoples.

We have plenty of laws in place to protect individuals and property from generic and antisemitic crimes. We do not need more laws or regulations. We need the political will to enforce those laws that already exist. We need leaders in and out of government with the moral strength to speak truth boldly, loudly, and clearly to those, individuals, governments, or media, who would hide behind false notions of political correctness, self-righteous politics whether of the extreme right or left, or the false cover of a disingenuous concept of anti-zionism.

We must also encourage other governments to do the same, for example showing the Swedish government that it is possible to support freedom of the press while still condemning vile content. Finally, we must not be afraid to clearly state the connection where it exists between incidents such as the Paris torture case and extremist Islamic teachings. Bron.

De uiterst omstreden Israëlische onderminister van Defensie, Matan Vilnai, dreigde de Palestijnen met een 'holocaust'...

Was het niet de Israëlische onderminister van Defensie, Matan Vilnai, die eind februari 2008  de Palestijnen in de Gazstrook dreigde met een nieuwe inval en een holocaust?

Israel’s deputy defence minister has said Israel will have “no choice” but to invade Gaza if Palestinian militants step up rocket attacks. Matan Vilnai said Palestinians risked a “shoah”, the Hebrew word for a big disaster – and for the Nazi Holocaust. Bron.

Als El Shafie en zijn OWFI zeggen op te komen voor alle religieuze minderheden, waarom doen zij dat dan niet voor de Joodse minderheden en de Palestijns islamitische minderheid in Israël zelf? Zomaar een citaat uit een artikel in de Engelse krant The Independent:

Israeli police accused of targeting Jerusalem’s Arab residents

By Catrina Stewart in Jerusalem

Monday, 6 September 2010

A leading civil-rights group has accused Israeli police of systematic discrimination against the Arab residents of East Jerusalem as growing numbers of hardline religious Jews take up residence in Palestinian areas. A report from the Association for Civil Rights in Israel (Acri) found that violent confrontations between Jewish residents and their Palestinian neighbours had risen rapidly, but that Israeli police have largely ignored Palestinian complaints. Bron.

Georganiseerd islamitisch terrorisme
Sinds de aanslagen van 11 september 2001 wordt veelvuldig gesproken over de hoge organisatiegraad van het islamitisch terrorisme. Wanneer men echter beelden ziet van fundamentalistisch terroristische groeperingen is het belangrijkste dat opvalt, dat het veelal strijders zijn die zo uit de bergachtige gebieden van hun land geplukt zijn. De meest bekende mythe hieromtrent is natuurlijk die van de leider van Al Qaeda, Osama Bin Laden, die vanuit de grotten en holen van het Tora Bora-gebergte in Afghanistan een uiterst strak georganiseerd wereldwijd netwerk zou hebben opgezet.

De relatie die ontegenzeggelijk bestaat tussen de CIA en Al Qaida, is regelmatig het onderwerp van spotprenten, zoals deze.

Dit netwerk zou in staat geweest zijn om strijders de VS in te smokkelen, daar vliegtrainingen te laten volgen bij particuliere ondernemingen. Om vervolgens grote passagiersvliegtuigen te besturen en deze twee wolkenkrabbers en het best beveiligde gebouw ter wereld, het Pentagon, binnen te laten vliegen.

Je reinste volksverlakkerij, zo is inmiddels overduidelijk bewezen. Om een goed georganiseerd netwerk op te zetten heeft men in eerste instantie veel geld nodig en verder natuurlijk de nodige militaire- en communicatiemiddelen.

Waar hebben zij dat allemaal vandaan gehaald? Een beetje gebruik van gewoon boerenverstand en de wetenschap dat de westerse geheime diensten zeer geavanceerde spionagetechnologie bezitten, laat zien dat de Al Qaeda-mythe de grootst mogelijke onzin is. Het maakt al snel duidelijk dat men bij het vormen van die organisatie, die slechts een beperkt werkgebied in Afghanistan had, ongetwijfeld financiële en militaire steun van buitenaf moet hebben gehad. In mijn eerdere artikel ‘Pakistan in HAARP-watersnood?’, zie hier, heb ik overduidelijk laten zien wie de ware marionettenspelers achter Al Qaeda zijn.

Iran
In 1978 gaf meesterstrateeg Brzezinski een lezing waarin hij het volgende zei:

“An arc of crisis stretches along the shores of the Indian Ocean, with fragile social and political structures in a region of vital importance to us threatened with fragmentation. The resulting political chaos could well be filled by elements hostile to our values and sympathetic to our adversaries.” Bron.

Deze ´arc of crisis´ strekt zich uit van Indochina tot zuidelijk Afrika. Daarbij ligt de nadruk op landen die aan de zuidelijke flank van de voormalige Soviet Unie gelegen zijn en zich uitstrekken vanaf het Indiase subcontinent tot aan Turkije en verder zuidwaarts via het Arabische schiereiland tot aan de Hoorn van Afrika. Het zwaartepunt van deze boog van crises is Iran. Dit land is de vierde grootste olieproducent en was meer dan twee decennia lang onder het bewind van Shah Reza Pahlavi een steunpilaar voor de aanwezigheid van het Amerikaanse leger in het Midden-Oosten.

Bovenstaande informatie is ontleend aan het uitstekende artikel ‘The Imperial Anatomy of Al-Qaeda. The CIA’s Drug-Running Terrorists and the “Arc of Crisis” Part I’, geschreven door  Andrew Gavin Marshall en gepubliceerd op Global Research. Zie hier.
In dit artikel wordt belicht hoe het islamitisch fundamentalisme is ontstaan. Ten aanzien van Iran worden er een aantal opmerkelijke zaken benoemd. Zo komt het concept van Brzezinski om, met de toenemende onrust in die regio, de islamitische krachten te gebruiken voor strategische doeleinden ter indamming van de Soviet Unie, hier ook aan bod. Tevens wilde men een eind aan het bewind van de Shah maken en daartoe ook die Islamitische krachten gebruiken. Citaat:

With rising discontent in the region, “There was this idea that the Islamic forces could be used against the Soviet Union. The theory was, there was an arc of crisis, and so an arc of Islam could be mobilized to contain the Soviets. It was a Brzezinski concept.”[6] A month prior to Brzezinski’s speech, in November of 1978, “President Carter named the Bilderberg group’s George Ball, another member of the Trilateral Commission, to head a special White House Iran task force under the National Security Council’s Brzezinski.”
Further, “Ball recommended that Washington drop support for the Shah of Iran and support the fundamentalist Islamic opposition of Ayatollah Khomeini.”[7] George Ball’s visit to Iran was a secret mission.[8]
Bron.

Verder blijkt uit het artikel dat Shah Pahlavi in 1978 al een vermoeden had waar de Amerikanen in zijn land mee bezig waren. De Amerikaanse vertegenwoordigers Ramsey Clark en professor Richard Falk bezochten begin 1979 de in Parijs in ballingschap levende Ayatollah Khomeiny. Zij waren de overtuiging toegedaan dat een religieus geïnspireerde revolutie een vriendschappelijk bewind voor de VS zou opleveren. Een interessant gegeven is dat de BBC in die tijd dagelijks pro-Khomeiny programma’s in het Perzisch uitzond in Iran.

Balkanisering van de islamitische wereld
De Amerikanen (lees de Rothschilds) waren er op uit om zoveel mogelijk verdeeldheid te zaaien in de door hen benoemde ‘arc of crisis’, als tegenwicht tegen een mogelijke toename van de Sovjet-invloed.

In the May 1979 meeting of the Bilderberg Group, Bernard Lewis, a British historian of great influence (hence, the Bilderberg membership), presented a British-American strategy which, “endorsed the radical Muslim Brotherhood movement behind Khomeini, in order to promote balkanization of the entire Muslim Near East along tribal and religious lines.

Lewis argued that the West should encourage autonomous groups such as the Kurds, Armenians, Lebanese Maronites, Ethiopian Copts, Azerbaijani Turks, and so forth. The chaos would spread in what he termed an ‘Arc of Crisis,’ which would spill over into the Muslim regions of the Soviet Union.”[13]

Een sterk staaltje beeldvorming.. De grote boze Ayatolla Khomeini vs. de vriendelijke pindaboer-president Jimmy Carter

Further, it would prevent Soviet influence from entering the Middle East, as the Soviet Union was viewed as an empire of atheism and godlessness: essentially a secular and immoral empire, which would seek to impose secularism across Muslim countries.

So supporting radical Islamic groups would mean that the Soviet Union would be less likely to have any influence or relations with Middle Eastern countries, making the US a more acceptable candidate for developing relations. Bron.

De Iranese revolutie werd in Parijs verder voorbereid door een vertegenwoordiger van de Franse president, die een ontmoeting arrangeerde tussen Khomeiny en westerse machthebbers. Tijdens die bijeenkomst stelde Khomeiny als voorwaarde voor zijn medewerking, dat de Shah het land moest verlaten en hij westerse hulp zou krijgen bij het voorkomen van een militaire staatsgreep.

Tevens gaf hij garanties voor de continuering van de Iranese olieproductie en export naar het westen. Er volgden meerdere ontmoetingen in januari 1979, enkele dagen voor de Iranese revolutie. In februari 1979 werd Khomeiny met een vliegtuig van Air France teruggebracht naar Iran.

Nadat Khomeiny aan de macht kwam ontspon zich een uiterst gecompliceerd politiek steekspel, waarbij verschillende invloedrijke figuren elkaar bestreden en sommige ook Khomeiny weer wilden afzetten. David Rockefeller en zijn Chase Manhattan Bank speelden in dit verhaal een cruciale rol. Uiteindelijk heeft de gijzeling van Amerikaans ambassadepersoneel er toe geleid dat de banden tussen Iran en de VS verslechterden.

Crisis als kans

Crises kunnen zowel op een positieve als een negatieve manier worden benut. The powers that be weten echter iedere crisis, vaak door hen zelf georkestreerd, weer in hun voordeel te beslechten. Het politieke steekspel rond Iran resulteerde er uiteindelijk in dat Khomeiny olie als wapen ging gebruiken. Dit had een desastreus effect op de economie van vele landen, voornamelijk de armere landen.

Vrij snel na Khomeiny’s machtsovername wilde hij Iran onafhankelijk maken van de westerse oliegiganten. Daarmee werd hij dus een bedreiging voor de westerse belangen, met name voor Rockfeller’s Chase Manhattan Bank, die het monopolie had in het behartigen van de Iranese olie-inkomsten.

In February of 1979, Iran had been taking “steps to market its oil independently of the Western oil majors. In 1979, as in 1953, a freeze of Iranian assets made this action more difficult.”[32] This was significant for Chase Manhattan not simply because of the close interlocking of the board with those of oil companies, not to mention Rockefeller himself, who is patriarch of the family whose name is synonymous with oil, but also because Chase exclusively handled all the letters of credit for the purchase of Iranian oil.[33] (…)

(…) Although Chase Manhattan directly benefited from the seizure of Iranian assets, the reasoning behind the seizure as well as the events leading up to it, such as a hidden role for the Anglo-Americans behind the Iranian Revolution, bringing the Shah to America, which precipitated the hostage crisis, cannot simply be relegated to personal benefit for Chase. There were larger designs behind this crisis. So the 1979 crises in Iran cannot simply be pawned off as a spur of the moment undertaking, but rather should be seen as quick actions taken upon a perceived opportunity. The opportunity was the rising discontent within Iran at the Shah; the quick actions were in covertly pushing the country into Revolution. Bron.

Een schitterende cartoon die bijtend de spot drijft met de dubbele moraal van de VS.

Het bemoeilijken van de Iranese toegang tot de internationale oliemarkt, maakte dat het bevriezen van de Iranese banktegoeden één van de belangrijkste factoren werd in de enorme verhoging van de olieprijzen in 1979 en 1981. Dit werd versterkt door het annuleren van belangrijke oliecontracten met Iran door BP en Shell.

Voor vele Derde Wereldlanden werd het hierdoor noodzakelijk om grote bedragen te lenen bij Amerikaanse en Europese banken. Daarmee werden deze nog verder in het voor hen al gefabriceerde schuldenweb getrokken en werden ze gemakkelijker prooien voor de internationale monetaire instituten van de globale elite.

With the second oil price shocks of 1979, the US Federal Reserve, with Paul Volcker as its new Chairman, (himself having served a career under David Rockefeller at Chase Manhattan), dramatically raised interest rates from 2% in the late 70s to 18% in the early 80s. Developing nations could not afford to pay such interest on their loans, and thus the 1980s debt crisis spread throughout the Third World, with the IMF and World Bank coming to the “rescue” with their Structural Adjustment Programs (SAPs), which ensured western control over the developing world’s economies.[37] Bron.

Bekijkt men waar in Afrika en Azië het geopolitieke schaakspel door de westerse globalisten voornamelijk gespeeld werd en nog wordt, ‘the arc of crisis’, dan is het niet vreemd dat het door het westen aangewakkerde islamitisch fundamentalisme goed wortel kon schieten onder een al eeuwen geplunderde en tot de bedelstaf gebrachte bevolking. Voor hen bood die islam mijns inziens een geestelijke strohalm om zich aan vast te houden in een voornamelijk vijandige wereld van uitbuiting en politieke manipulaties door een financiële blanke elite. Dat zij echter door die strohalm evenzeer misbruikt en uitgebuit zouden worden, konden zij niet voorzien.

Fundamentalisme en generalisatie
In de emailuitwisseling waar ik mijn betoog mee startte, werd voornamelijk gewezen op de veroveringszucht en het gewelddadig fundamentalistische karakter van de Islam. Hier wil ik op zeggen  dat, wat bepaalde door het westen gefinancierde islamitische groeperingen door hun acties in de wereld brengen, ik absoluut niet kan ontkennen.

Maar is het daarmee gerechtvaardigd om de gehele islamitische wereld tot vijand te verklaren? Hoe zou het nieuws er uit hebben gezien, bekeken door de ogen van de onderworpenen en vermoordde slachtoffers ten tijde van de christelijke veroveringszucht in Afrika, Zuid-Amerika en Azië, indien er toen media zouden zijn geweest? Hoe zou er in die tijd bericht  zijn over het uitmoorden van ketters, heksen en andersdenkenden?

Is het levend verbranden van mensen op brandstapels of ze verdrinken, vierendelen, onthoofden of anderszins martelen, een meer humane daad, dan het stenigen van mensen? Zouden in die tijd de Rooms Katholieke priesters, bisschoppen en pauzen een moreel hoogstaander leven hebben geleid dan de huidige imams, mullahs en ayatollahs?

Okay, dat was toen en inmiddels zijn we in het westen aanbeland in een, naar men zegt, meer geciviliseerde samenlevingsvorm. Getuigt het echter in onze geciviliseerde westerse samenleving van een hoogstaande geciviliseerde moraal en respect voor de mens, wanneer binnen diezelfde Rooms Katholieke Kerk op grote internationale schaal kinderen worden verkracht en voor het leven getraumatiseerd?

Getuigt het van respect voor de mensenrechten wanneer de autoriteit van de RK-kerk via verschillende maffiose organisaties meewerkt aan het dood en verderf zaaien onder de wereldbevolking door de globale elite? Hiermee wil ik alleen maar zeggen dat gewelddadige uitwassen in de menselijke samenleving veelal een uitdrukking zijn van onwetendheid en historisch gegroeide machtsverhoudingen.

Het heeft dus geen enkele zin om de aanhangers van welke religie dan ook allemaal over één kam te scheren. Feit is dat er een globale elite is die op alle niveaus binnen de wereldsamenleving is geïnfiltreerd en daarmee de zaken naar haar hand heeft gezet. Er bestaat geen eenduidige globale islam, net zo min als er een  eenduidig globaal christendom, hindoeïsme of boeddhisme bestaat. Ook binnen de Islam zijn er meer liberale en humanere stromingen.

 • Ahmaddiya – dit wordt door de meeste moslims als een niet-islamitische sekte gezien. De profeet en grondlegger van de ahmaddiya is Mirza Ghulam Ahmad. Aanhangers wonen vooral in Pakistan en West-Afrika. In Nederland zijn de meeste aanhangers geëmigreerde Hindoestanen uit Suriname, in België zijn het vooral politiek vluchtelingen uit Pakistan.
 • Alevitisme – deze syncretische religie of syncretische islamitische stroming wordt ook wel vaak omschreven als een liberale en humanistische stroming binnen de Islam. Heeft geadapteerde elementen van het sjiisme en soefisme. Komt voor in Turkije.
 • Druzen – een uit het sjiisme voortgekomen mystieke sekte. Druzen worden door andere moslims niet altijd als islamitisch gezien. Druzen wonen van vroeger uit in Libanon, Syrië, Israël en Jordanië, en tegenwoordig ook in de Verenigde Staten en Australië.
 • Koranische islam – enkel de Koran wordt geaccepteerd, de Hadith verworpen Bron

Er is zelfs een Islamgeleerde die terroristische zelfmoordacties duidelijk veroordeeld.

De Pakistaanse islamgeleerde Muhammed Tahir-ul-Qadri stelde gisteren op een druk bijgewoonde persconferentie een fatwa tegen het terrorisme voor. “Terrorisme vindt geen rechtvaardiging in de islam, wat terreurorganisaties ook beweren,” zei Ul-Qadri op de persconferentie: “Ze kunnen niet beweren dat hun zelfmoordaanslagen hen tot martelaars maken en dat ze de helden van de islamitische umma worden. Nee, ze worden de helden van het hellevuur.” “Goede bedoelingen kunnen iets slechts niet in iets goeds veranderen… Terrorisme is terrorisme, geweld is geweld en het heeft geen plaats binnen de islamitische leer”, zei Ul-Qadri. Bron.

Zelfs de meesterstrateeg Brzezinski gaf in het interview met het Franse magazine Le Nouvel Observateur toe dat er geen eensgezinde uniforme Islam bestaat..

Le Nouvel Observateur: And also, don’t you regret having helped future terrorists, having given them weapons and advice?

Zbigniew Brzezinski: What is most important for world history? The Taliban or the fall of the Soviet Empire? Some Islamic hotheads or the liberation of Central Europe and the end of the cold war?

Meesterstrateeg Brzezinski: "..there is no global Islam. Let's look at Islam in a rational and not a demagogic or emotional way.."

Zbigniew Brzezinski: Rubbish! It’s said that the West has a global policy regarding Islam. That’s hogwash: there is no global Islam. Let’s look at Islam in a rational and not a demagogic or emotional way. It is the first world religion with 1.5 billion adherents.

But what is there in common between fundamentalist Saudi Arabia, moderate Morocco, militaristic Pakistan, pro-Western Egypt and secularized Central Asia? Nothing more than that which connects the Christian countries… Bron.

Deze verdeeldheid is juist hetgeen waar de elite garen bij spint, zoals uit een eerder citaat bleek. Want daarmee heeft men een wapen in handen om religieuze groepen elkaar te laten bestrijden en uit te laten roeien. Met als uiteindelijk doel het kunnen stichten van een Wereldreligie. Twee honden vechten om een been en de derde gaat er mee heen.

Daarom wil ik een oproep doen aan allen, die menen dat men de Islam moet wantrouwen en er bang voor moet zijn, om hun eigen onderbuikemoties eens te gaan onderzoeken. Daarmee maakt men zich vrij van manipulatieve demagogen. Alleen met een inzicht in het eigen historisch gegroeide psychisch/emotionele functioneren, door middel van zelfreflectie, kan men zich vrij maken van het eigen onmachtsgevoel en het misbruikt worden door manipulatieve krachten binnen historisch gegroeide machtsverhoudingen.

Zie hier een zeer onthullende youtube-videoreeks over de historisch gegroeide manipulatieve kracht van de Rotschilds, waarin hetgeen ik in dit artikel beschreven heb exact wordt bevestigd.

Arend Zeevat

September 2010

96 gedachten over “Islamfobie en antisemitisme, 2 zijden van ’n munt..

 1. @Arend Zeevat: “..de door de Israëlische Mossad gefinancierde Geert Wilders..”

  Wilders is net zoals ik pro-Israël. Daar is niks mis mee. Er is ook niks met het bestaan van een Israël lobby. Elk land, volk, organisatie, handelszaak, voetbalploeg heeft een lobby die haar product tracht aan de man te brengen. Ik lobby ook.

  Mijn vraag is echter de volgende: Volgens jou staat Wilders op de loonlijst van de Israëlische geheime dienst, met name de Mossad. Geef mij een bron die jou bewering bevestigt dat Wilders gefinancierd wordt door de Mossad. Je moet dat toch ergens vandaan hebben? Eventueel ook de bedragen vermelden die hij incasseert voor het geval je daar meer informatie over heeft.

  Als je natuurlijk niks kan aantonen, behalve dan dat Wilders net zoals ik een vriend van Israël is, is het een hoax. Dan blijft het een feitelijke leugen met het doel Wilders schade te berokkenen door hem als onbetrouwbaar en ongeloofwaardig voor te stellen. Niet mooi van je en maakt de rest van jouw artikel.. juist: onbetrouwbaar en ongeloofwaardig.

  1. EU leiders versus Islamitische Staat!

   Hoe diep kan de EU buigen voor Erdogan en de islam?

   Terwijl Turkije een belangrijke onderdeel is van het Syrische burgeroorlog, belonen EU leiders de Turken voor hun open grenzen waardoor tienduizenden islamitische slagers vrijelijk kunnen bewegen!
   De idiote leiders van de EU steunen de grootste misdadiger ter wereld op moment en daarmee de IS. Nu wordt gekozen voor een nog grotere schurk. Het zou gisteren in Brussel echter sowieso een complete schertsvertoning worden, want de echte oorzaak van de migrantencrisis –de door Turkije, Saudi Arabië, de Golfstaten in gang gezette en gefinancierde islamitische jihad tegen de Syrie- kwam geen seconde ter sprake, net als de voortdurende beschietingen van de Koerden door het Turkse leger.
   Gisteren heeft Turkije gewonnen hun strijd om Europa die zij al honderden jaren voeren en dat heel makkelijk namelijk door capitulatie van de EU top en hun ja knikkers. Dit is het echte begin van het einde van de EU en Europa. Steek daar geld in en niet in de IS misdaad van Erdogan.

   Lid worden bij de EU!
   Hoe is mogelijk dat de meest anti Europese fundi’s lid willen worden bij de EU? De ontmaskering van Turkije als anti-Westerse extremistische moslimstaat krijgt een extra ontluisterende dimensie
   Een land dat Europa wil islamiseren, daar hebben de leiders van Turkije weer geen geheim van gemaakt!
   Moslimleider Erdogan roept Turkse vrouwen die in Europa wonen op voor nog meer geboortes, “..we hebben nu overal [bedoelt hij in Europa] een jongere bevolking, dit is de beste wapen” zegt hij, “net als in die tijd van de Byzantijnen, wij hebben toen ook op deze manier gewonnen..”. Voor hem, zijn deze Moslim vrouwen niets anders dan de ratten van een ultieme rattenfokkerij!

   Erdoğan geeft alle Moslims een Turks paspoort zo dat ze visum vrij naar de EU kunnen reizen!  Deze man die het liefst van Europa het Neo Ottomaanse rijk wil maken met (wapen-/geld-)steun aan jihadisten met hun 5e colonne en paard van Troye. Helaas doen ze in Brussel graag aan zelfvernietiging. Erdogan geeft de nieuwkomers (vluchtelingen) straks Turkse (namaak-)paspoorten en dan kunnen deze zich alsnog vrij door Europa verspreiden. De honderdduizenden Moslims zijn doelbewust naar Europa gestuurd om Europa verder te chanteren. Turkije gebruikt de migrantencrisis als chantage om complete toegang van 80 miljoen Turken naar Europa te realiseren en EU van binnenuit te veroveren…
   Een Turks lidmaatschap van de EU tot nog meer ongecontroleerde massa-immigratie via Turkije naar West-Europa en zou Turkije binnen niet al te lange tijd het grootste aantal inwoners van de Europese Unie hebben. Met nog tientallen miljoenen Moslims uit omringende landen die via corrupte Turkije als Turk naar west Europa doorgesluisd zullen worden en het feit dat ze in EU landen nog steeds simpelweg stemrecht krijgen, wordt EU compleet onbestuurbaar.

   Door de intensieve bemoeienis van Turkse islamisten en moslimbroeders vindt er juist meer en meer een bevolkingsverplaatsing! Erdogan verergert het Syrische conflict om de dar-al-garb onder druk te zetten. Zoals in Romeinse tijden wordt voor de verdediging van de grens gebruik gemaakt van barbaren (de turken), die hiervoor rijkelijk beloond worden. Uiteindelijk loopt dat slecht af en lopen die barbaren Europa onder de voet (Constantinopel, 1453). Erdogan wordt met zijn dubbele agenda maar mooi beloond door de EU. Veel goedwillende EU-burgers begrijpen hier terecht niets van en zullen, als dit zo door blijft gaan, massaal de EU de rug toekeren.
   De bloeddorstige strijd die Turkije voert tegen Europa is met geen woorden te beschrijven.

   Islamitische Staat Turkije!

   Bij de uitvoering van zijn plannen voor Syrië zette Erdogan de grenzen van Turkije open voor jihadistische groepen. Daardoor trokken duizenden geradicaliseerde Europeanen naar Syrië om daar IS te vestigen.
   Erdogans regime hield ze niet tegen. Ook werden vanuit Turkije wapens, geld en medicijnen vervoerd naar de jihad gebieden. Ook hiertegen trad Erdogan niet op. Vervolgens zette hij de grenzen naar Europa open. De huidige migratiecrisis is daarvan het gevolg.
   Nu op de EU-top in Brussel wordt opnieuw met Turkije gepraat over een oplossing voor de migrantencrisis. Met een land die achter de crisis staat!
   Daarbij is duidelijk geworden dat de stomme EU leiders en de Turken vrijwel alleen zijn komen te staan met hun eisen om zowel de interne als externe grenzen van Europa open te houden voor miljoenen moslimmigranten, wat volgens Merkel zelfs ‘onze verdomde plicht’ is. Ankara, zoals dit weekend weer eens bleek om iedere oppositie de mond te snoeren, eist in ruil voor een ‘beheersbare’ migrantenstroom naar Europa miljarden euro’s extra, Schengen-toegang voor alle Turken, en een zo spoedig mogelijk lidmaatschap van de EU, waarmee de islamisering van Europa in de allerhoogste versnelling zal worden gezet.
   Via verdoezeling van de feiten willen ze Europese bevolking laten overtuigen dat Turkije rijp wordt voor de lidmaatschappij! Realiteit is dat Turkije nog niet hervormd is, sterker nog, zijn er schijn activiteiten van allerlei machten met tijdelijk gepompte olie miljarden onder andere Saudische machthebbers die grote belangen hebben als Turkije binnendringt. Veel moslimlanden willen EU via Turkije als hun afvalputje gebruiken.

   De Turkse overheid met de Jihadisten, het ministerie van geloof (diyanet) en de veiligheidsdienst MIT hebben de zaden gezaaid.
   De EU is dus compleet doorgeslagen. Ik weet, met dit verdrag blaast de EU zich op. Maar de welvaart prijs die we hiervoor betalen is hoog. EU leiders hebben Europa verkwanseld zonder mandaat van het volk.
   Huidige EU leiders prefereren toch dictator Erdogan en zijn gestuurde islamitische uitstoot! Iedereen met gezond boerenverstand – de meeste mensen dus – ziet dat de licht ontvlambare islamist Erdogan de EU in een wurggreep heeft. Miljarden Europese belastingeuro’s komen zijn kant op, tachtig miljoen Turken mogen straks visumvrij de EU binnen. En ronduit onverantwoordelijk. Turkije hoort niet in een democratisch Europa. Het fanatieke Turkse streven om er toch deel van uit te maken maakt mij zeer achterdochtig. Waarom trekken onze EU politici zich niets van alle waarschuwingen aan?

   Tayyip Erdogan: ‘De moskeeën zijn onze kazernes, de koepels onze helmen, de minaretten onze bajonetten en de moslims onze soldaten.’
   En deze EU kiest voor deze dictator!
   Erdogan’ s turkije voert al een tijd een oorlog tegen het westen een oorlog met wapens van massa immigratie.
   Circa 1 miljard moslims kunnen straks niet alleen als migrant maar ook als bezetter binnenkomen via Turkije!…
   Iraniërs, pakistanen, turken, Afghanen, Irakezen, Syriërs, Tunesiërs, Marokkanen, Somaliërs, alle Arabieren, willen ze allemaal naar Europa.
   Turkije tracht zijn invloed uit te breiden tot de EU landen. islamisten gebruiken migrantencrisis om het directe Turkse overheidsbemoeienis met de turks islamitische apartheid organisaties in Europa te versterken.

   De Europese overheden blijven naïef dan wel aangestuurd volgens plan de welvaart en cultuur uitverkopen.
   Turkije, onder leiding van islamisten, steunt de Jihadisten van IS, Libische AL- Qaeda, Hamas, Moslimbroeders en Al -Nusra. Er is een ideologische verwantschap en het moslimland dat bij uitstek het Ottomaanse Rijk wil doen herleven, creëert nieuwe monsters! De ideologie van de moslimbroeders heeft hier alles mee te maken. De Turkse regeringspartij AKP, haar leider R.T. Erdogan, zijn islamitische broederschappen, die veelal ondergronds functioneren, hebben flink bijgedragen aan de creatie van IS en Al Nusra. Erfenis van een Arabische stam die alleen geiten en schappen had: voor de Turken en Arabieren zijn de Islamitische slagerijen en hoofddoeken heel belangrijk. Moslims starten een winkeltje en hangen ze meteen een grote bord met de “islamitische slagerij”, alsof hele wijk gaat feesten voor hun halal vlees. Dit doen ze ook in de wijken waar nog steeds niet Moslims in meerderheid zijn! Moslims weten instinctief dat ze met dit soort acties meer Autochtonen kunnen verdrijven. Een grote “halal” bord, een analfabete, asociale hoofddoek vrouw met een mobiele zoontjes fabriek is een super wapen geworden. Moslims sturen een hoofddoekvrouw naar een nieuwe wijk als een soort arme woningzoekende en even later zien we overal “te koop” borden staan. Europese volkeren vluchten uit hun wijken weer en komen er nog meer straten en wijken onder Moslim controle.

   Clubjes sadistische moordenaars beginnen uiteindelijk in Europese steden aparte enclaves te stichten! Turken willen hun eigen enclave stichten die verbonden is met Turkije. De hoofddoek is een vlag die turken op het hoofd van vrouwen planten, de moskee minaret is een duidelijke symbool om daarmee het veroverde gebied te markeren.
   Ze zijn al immoreel vanaf het begin, dus is het te verwachten dat ze in niets te vertrouwen zijn.

   ISLAMIETEN MET DUBBEL PASPORT!

   Islamieten hebben gespeeld en gewonnen. De ongelooflijk naïeve EU heeft blijkbaar niet in de gaten dat de migranten vermoedelijk bij aankomst in Turkije een Turks paspoort zullen krijgen. Dat heeft natuurlijk voordelen: het zijn dan geen asiels meer, maar Turkse islamisten die zich elders in Europa gaan vestigen. Zo kan dictator Erdogan zijn Islamitische volksverhuizing beheersen door ze direct door te sluizen!
   We zien nu in de grootsteden hoe de moslims zich op een snelle manier kunnen verdubbelen en een afwijkende meerderheid creëren… De corrupte leiders hebben grote belangen bij deze ontwikkeling! Het is ook maar de vraag wat er eerder komt: economische destructie of een burgeroorlog. EU commissie is een ramp voor onze vrijheid en alle burgers van dit land. Wat een mededogen van EU commissie voor jihad terroristen. Het is een bizarre opvatting. 
   De aanhangers van de islam dienen binnen het westen ingedamd te worden, m.a.w. geen uitbreiding van buitenaf en die er zijn kunnen blijven en zich vermenigvuldigen!

   Maar corrupte elite wilt alleen nog meer moslims! Deze hele invasie van roofnomaden is gewoon gepland, net als het toetreden van Turken. 
   Het is een door Brussel opgelegde culturele moord!
   Een echte bestuurder moet in feite roepen: “minder en minder Moslims in Europa”. De turken migratie met de Ottomaanse veroveringen ideologie is overgoten met een godsdienstig sausje – die wereldheerschappij nastreeft, o.a. door hun 5e colonne. Dat is een bom onder onze maatschappij!

   Politici in Europa gebruiken immigratie om het electoraat naar hun hand te zetten en hebben een monsterverbond gesloten met regeringen van Islamitische landen. Het hoge geboortegetal van moslims zal zorgen dat de bevolkingspolitiek voor de corrupte partijen in eerste instantie een bonus afwerpt door ervoor te zorgen dat in veel Europese landen huidige elite altijd de verkiezingen wint. En dan gaan de moslims die procentueel steeds een groter aandeel in het electoraat hebben de overhand krijgen.
   De naïeve stupiditeit die hier in Europa uitspreekt is ongelooflijk en misselijkmakend. De grootste misdadigers zijn politici dus! De EU is inmiddels zelf op weg een schurkenstaat te worden. Het wordt de hoogste tijd dat EU leiders direct met de gevolgen van hun wanbeleid wordt geconfronteerd.

   Het EU beleid is (alweer) volkomen absurd. Je wilt de buitengrenzen bewaken.. Er is sprake van een Brusselse onwil! In een normale democratie is, in een situatie als deze, waarbij een zo riskante beslissing genomen moet worden, het gebruikelijk en noodzakelijk dat hieromtrent een referendum wordt gehouden.
   Bewaak de buitengrenzen al op zee. Alle bootjes meteen terug naar Turkije. Je ziet zoals vele oost blok landen het doen, gewoon hek er om heen en klaar is het. Er komt vrijwel niemand meer binnen. 
   EU leiders geven liever miljarden aan een misdadiger als Erdogan. En erger nog alle Turken plus alle andere gelukszoekers veroveren europa zonder wapens te hoeven gebruiken. Dit bewijst ook al meteen dat het gros van de EU elite ook criminelen zijn. Waarom word zonder enig mandaat van de bevolking dit gedaan. Willen de EU elite per se van europa een islamitische staat maken? Het is niet meer te bevatte zoveel onkunde.

   8/3/2016, Florac Bosch

 2. Ach gut, Brabosh. Je bent bent werkelijk alom aanwezig op websites die zaken over de Islam en Wilders publiceren. Precies dezelfde reactie heb je ook op Argusoog al gegeven. Behoor je tot het P.R.-team van Geert?

  1. Yep! Eigenlijk hebben we dat Al en het wordt knap verstopt in het politiek heelal.
   Er is hier in Nazi-land maar 1 de baas en dat is Hitler Be@riks De dwaas.
   Het gedrochtsel van de Orde van Oranje Nazi en voor iedereen een waar Hollandse Frustratie.
   Tenzij je uiteraard als een soort nsb-Ambtenaar- Je baan wilt behouden is’t niet raar.
   Dus Ambtenaren Maak je slijmborst maar Nat? De tijd gaat komen dat jullie worden Gevat.
   Hoe en wanneer dit bewustzijn zich gaat uitrollen Hangt af tot hoever jullie je als slaafjes uit laten Hollen.
   Want echt veel zit er niet meer in jullie koppen Dus kijk maar goed uit jullie doppen.
   De meesten hebben niet door dat zich behoren te schamen De revolutie Zal komen dus bid maar vast Amen…!!!
   http://www.youtube.com/watch?v=9hMrY8jysdg

  2. Ik zit me voor te stellen hoe het zou zijn als heel Den Haag Binnenhof vol zou zitten met rijmende Buddhy’s, denk een al ratelend kakelend kippehok in rijm trance, zou niet verkeerd zijn als we gelijk maar ook trixie-niksniks zouden vervangen voor Buddymann de 1ste.

   @ Marcelw

   Dit keer even de rode neuzen achterwege gelaten.

  3. Ja maar Trixie is zelf ook een gevangene Budhy, een Queen King Rat…

   Quote:

   THROUGHOUT ALL OF history, small groups of official and economic elites belonging to the mystical Brotherhood network have profited from the conflicts generated by the network. If ancient Mesopotamian, American and biblical writings are correct, then those human elites are really only at the top of a prisoner hierarchy. We might label those elites the “King Rats” of Earth.

   The term “King Rat” comes from a James Clavell novel which was later made into a Hollywood movie starring George Segal. The story King Rat concerns a group of American and British soldiers being held captive in a Japanese prisoner-of-war camp during World War II. Through clever bargaining and organization, one of the American prisoners, Corporal King, manages to amass a wealth of material goods desperately craved by the other prisoners of war.

   As a result, he sits at the top of the prisoner hierarchy and is often able to buy loyalty with a cigarette or fresh egg. The other prisoners simply call him King, for that is what he is inside the prison. When he embarks on a venture to breed rats as food, he earns the title “King Rat,” which somehow seems to fit him.

   King Rat enjoys every luxury craved by the other prisoners, yet the fact remains that he is still a prisoner himself. King Rat can only remain at the top of the pecking order so long as everyone remains imprisoned. At the end of the film, when the war is over and the camp is liberated, he no longer has the prison environment he relied on to stay on top. In freedom, he is lost, wondering if he really welcomes the liberation. In the final scene of the movie we see him being driven off in a truck, just another corporal. We sense, however, even if King Rat does not, that he is better off liberated since the fragile fiefdom he had built could have been easily toppled at any time by the Japanese prison keepers. King’s life as a liberated corporal is far more secure than his precarious existence at the top of an oppressed prison population.

   http://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/godseden/godseden10.htm#The King Rats

  4. Yep! Ik weet wat je bedoelt er is een maar, Geldt dit ook voor Haar?
   Heeft zij zich niet met haar ellebogen daar geplaatst?
   Hebben we nu dan niet het Reptiel bij de kop te pakken zoals het hoort op z’n laatst?
   Er moeten/zullen knopen doorgehakt worden En wat zijn dan de horden.?
   Aftreden of Afzetten? Gewoon korte Metten!! Meer valt er niet over te internetten…
   We mogen niet accepteren dat we iets moeten respecteren Want dat is een/het/ons zijn domineren.
   Wat hebben we te verliezen we krijgen het toch voor onze kiezen.
   Tenzij wij ons laten afkopen Dan is de vrijheid afgelopen.
   Weet je wat ik heb een goed idee Zing je mee?
   http://www.youtube.com/watch?v=mCKGrnbWsF0&ob=av2n

  5. Trixie lijkt op mijn moeder.
   Ze hebben allebei nieuw leven op aarde gezet maar ook veel schade aangericht.
   Maar jah het blijft je moeder hèh.
   Het ‘Stockholm Syndroom’.
   Het schijnt dat je na verloop van tijd van je gijzelaar in gevangenschap gaat houden.
   Bovendien lijkt Willem ook op mij, mijn arme broertje, die kan ik toch ook niet zo maar laten vallen?
   Hun, de hullie gouden gullie, zitten ook vast in een gouden kooitje.
   De vraag is wie de King ratten gevangen houdt.
   We moeten dus veel hoger op dan Trixie en Willem.
   Bovendien heb ik ook nog een zwak voor onze Evita don´t cry for me Argentina Maxima.
   Als ik dan toch moet kiezen tussen de ene dictator en de andere dan nog het liefst Maxima.
   Maar ik begrijp wel wat je bedoelt Budhy.
   Alleen ik ben niet zo een held die vrolijk in de weer gaat met guillotines, jij wel Budhy?
   Zelfs het afhakken van een kip z’n kop kan ik niet, ik kan dat ook niet aan zien.
   Ik moet er niet aan denken, wat ze ook op hun geweten hebben.
   Ik ben er van overtuigd dat Maxima en Willem nog steeds denken dat ze het goede doen.
   Alleen Willem heeft z’n twijfels volgens mij.
   Maar dan krijgt hij onmiddellijk op z’n donder van z’n moeder.
   Die tolereert geen twijfels, voor twijfels daar had ze Claus voor, die had wel een Clue van wat er mis is.
   Daar werd ie ziek van, of het schijnt, ik heb dat ergens gelezen, dat net als die boxer Mohammed Ali dat die zogenaamde ‘Parkinson’ wel degelijk iemand kan worden toegediend, als iemand te lastig is of te veel vragen stelt, schijnt ook bij Ronald Reagan gebeurd te zijn, die zogenaamde dementie is hem toegediend, hij wist te veel over de off planet hiërarchie, en wat dacht je van grootmoeder Juul, dat die zogenaamde dementie zomaar uit de lucht kwam vallen? Dat soort dingen worden gewoon geregeld, speciaal voor te lastige personen.

   All India Radio – Four Tree
   http://www.youtube.com/watch?v=t3vY9Y_Hhtk

  6. Ja! Idd> Je hebt wat mij betreft gelijk ’t-zit anders in de praktijk.
   Ik laat theoretisch uit me komen waar we collectief uit willen dromen.
   Ik hou er ook niet van om iets af te slachten En als ze het ons aandoen? Moeten we dan afwachten?
   Of zou ik lijden aan een Paranoia en moeten ze me maar platspuiten tot ik dood-Ga?
   Wie zou Be@rixie dan Dwingen op die Mallote Troon te blijven Zingen ???
   Een Occult Protocol van Monarchische Beesten met een angst voor Vrijheids Feesten ???
   Geen Enkele Religie Zal het winnen Daar zal De Waarheid tegen Spinnen.
   Let maar op mijn woorden WijsheidHighWay heeft nog veel HolonKoorden.
   http://www.youtube.com/watch?v=8BSHc-oL4xE

 3. Wat een valse reactie, Arend, Je suggereert inderdaad iets heel kwalijks en aantijgends zonder enig bewijs, en doet dan denigerend als iemand daar om vraagt. Je laat je wel kennen zo, hoor. Ik heb je daar privé ook al om gevraagd, wel veel woorden, maar … geen bewijs.

  Zolang je niet met bewijs komt, beschouw ik het ook als manipulatieve laster en kwalijke valse journalistiek.
  De pot verwijt de ketel … Je bedient je van dezelfde tacktieken als waar je anderen voor bekritiseert.

  Ik sluit me aan bij de vorige spreker, Brabosh, wat ook verder zijn mening of ideologie is.

  1. Rik.

   Op Argusoog heb ik de volgende reactie geplaatst onder die van Brabosh.

   Okay, speciaal voor jou dan Brabosh.

   Links betreffende Wilders en zijn banden met Israël:

   http://misdaadjournalist.web-log.nl/files/wilders-verklaring-nw.pdf

   http://www.jpost.com/Opinion/Columnists/Article.aspx?id=185195

   Hier de link naar de google-zoekpagina op de trefwoorden “Wilders + Israël (241 hits):

   http://search.conduit.com/Results.aspx?q=%22Wilders+%2B+Isra%C3%ABl%22&ctid=CT2436128&octid=CT2436128&SearchSource=1

   Hier een link naar een artikel over Wilders’ sponsoring door rechtse fundamentalistische ‘christenen’ in de VS. Die zijn sowieso twee handen op één Zinonistische buik:

   http://www.vn.nl/Dossiers/Meer-dossiers/Wilders-en-de-PVV/Artikel-Wilders/Op-zoek-naar-dollars-1.htm

   Hij naam daar geen genoegen mee en viel me lastig met mailtjes, die voor mij meer dan genoeg zeiden over zijn standpuntbepaling. Deze heer is lid van een club die zich . Vlaamse vrienden van Israël’ noemt. Dit zegt mij meer dan genoeg.

 4. Geef het volk brood en spelen. Daar speelt Geert handig op in met zijn niet democratische “beweging” en de “oneliners” fabriek. Qua het verkrijgen van gratis PR in binnen- en buitenland is het een absolute winnaar onder de politici.

  Niets is echter wat het lijkt in deze wereld, ook Geert niet blijkt uit de verklaring op het weblog. Gelukkig zijn er tegenwoordig goede sites zoals deze die de andere kant van de medaille laten zien waardoor het bewustzijn groeit waardoor “het grote spel” zichtbaar wordt. Nu nog voor wakkeren en de beperkte groep ontwakende.

  Die groep ontwakende wordt snel steeds groter, en zal zich niet zoals in het verleden af laten schepen met valse vlag operaties (9/11) die tot doel hebben twee partijen tegen elkaar op te zetten om gewapende conflicten te laten ontstaan waardoor de elite hun macht en winstgevende activiteiten behouden. Het grote spel nadert de finish.

 5. Allereerst gaat Wilders niet regeren. Hij gedoogt een rechts kabinet van VVD en CDA. Zij vormen de coalitie die gaat regeren.

  Jammer, want nu kan Wilders opnieuw zijn handen aftrekken van bestuurlijke verantwoordelijkheid en zodoende verder groeien. Ik begrijp niet dat burgers dit spel niet door hebben.

  Je ziet in heel Europa nu een tendens ontstaan van extreem-rechtse en ultra-nationalistische ideeën. Ook in Zweden won een (voormalig nazistische) extreem-rechtse partij de verkiezingen. De kans dat na maart 2011 de PVV de grote winnaar wordt bij de Eerste Kamer, lijkt vooralsnog uit de peilingen eerder een uitgemaakte zaak. Dit zal bestuurlijk Nederland onherroepelijk veranderen nu de PVV elk ‘links’ wetsvoorstel zal blokkeren.

  Het enge is dat je niet meer met rede hierover kunt discusseren. De haat jegens immigranten groeit, alsmede het anti-Islamsentiment. De geschiedenis lijkt zich te herhalen.

  1. Het krankzinnige feit wat zich bij pro-Wilders-fans openbaart, is in mijn gevoel het volgende: : De hele Islam deugt niet! Hup alles over één kam. Zelfs Brzezinski, hierboven door Arend geciteerd, maakt korte metten met dit kortzichtige, maar vooral naïeve Islam-beeld. Dit verhaal heb ook ik de afgelopen weken té vaak voorbij zien komen.

   En vooral: ‘Als je niet tégen de Islam bent, ben je vóór ‘ze’..!! (Het lijken de quotes wel van George W. Bush..! In zijn ‘warrrrr on terrrorrrrr)
   Hét grote gevaar, ‘zij’ en ‘wij’.. ‘Wij’ deugen, ‘zij’ zijn de ‘kelensnijders’, het ’toekomstige gevaar’. Wég nuance..!
   Gaat het uiteindelijk niet juist om die nuance, die Arend probeert aan te geven..?!

   Waar blijft Wilders in zijn democratische principe.. Spreken tijdens bijeenkomsten, polemiek, op TV verschijnen tijdens intellectuele praatprogramma’s, intellectuele publicaties. Niks van dat alles, goedkope propaganda. That’s all folks..

 6. Het probleem met Zeevat is dat hij nog te veel in het collectivistische paradigma zit en is gaan geloven in de propaganda van deze ideolgie. Het is duidelijk een hardnekkige ideologie en niet snel vatbaar voor rede, zoals blijkt. Om te stellen dat ‘islamofobie’ gelijk staat aan anti-semitisme is een absurditeit, want in de psychologie betreft een fobie een onredelijke angst. Echter de vele aanslagen, dreigementen en systematisch geweld welke uitgaat van de van oorsprong krijgerscultus genaamd de islam is reeel en aanwezig. Er zijn zo’n 17.000 aanslagen geweest sinds begin van deze eeuw in naam van deze cultus. Dus om te zeggen dat er ‘islamofobie’ bestaat is in het licht van deze bewijzen krankzinnig.

  Antisemitisme daarentegen is een oud en continu verschijnsel. Sterker nog de krijgerscultus de islam heeft het al sinds de 7e eeuw geinstitutionaliseerd, daar Mohamed werd geschoffeerd door de joden van Mekka, die zijn profeetschap niet wilden accepteren. Hiervoor hebben joden sinds deze eeuw een hoge prijs betaald door te worden vervolgd door de moslims en te worden onderdrukt en stelselmatig vermoord. Veel zaken die de moslims met joden deden werden door de nazi’s herhaald. De ‘jodenster’ is een direct gevolg geweest van de gele insignes die de joden (en christenen) moesten dragen om zich te onderscheiden van de moslims in de Oemma. Pas met de komst van de Britten en Fransen in de 19e eeuw werd deze situatie afgeschaft. Goede boeken op dit punt zijn bijvoorbeeld ‘The Sword of The Prophet’ van Serge Trifkovic, ‘The Myth of Islamic Tolerance’ van Robert Spencer en de website van Bill Warner over de politieke islam: http://www.politicalislam.com/.

  Al met al een betere historische en wetenschappelijk verantwoorde documentatie dan de aantijging van collectivisten dat mensen aan zogenoemde ‘islamofobie’ lijden, welke kant noch wal treft.

  Bart Croughs is een liberarier en heeft een komisch boek geschreven, dat heette ‘In Naam van de Vrouw, de Homo en de Allochtoon’ om aan te geven dat het in feite een collectivistische obsessie is om de westerse man in het ongelijk te stellen, zelfs als ze daar alle trucs voor uit de kast moeten halen. http://www.lulu.com/product/paperback/in-de-naam-van-de-vrouw-de-homo-en-de-allochtoon/1691620

  Met soevereine groeten,

  Albert Spits

  1. Beste Albert.
   Opnieuw word ik hier in een hokje weggezet. Ik heb inmiddels al heel wat hokjes van binnen gezien, namelijk antisemiet, islamitisch funamentalisme-aanhanger en nu weer collectivist. Dit laat zien hoezer er hier geprojecteerd wordt en emte etiketten gesmeten. Ik eigen mezelf het onvoorwaardelijke recht toe om autonoom en authentiek mijn eigen standpunt te bepalen, onafhankelijk van welke dogmatisch religieuze of ideologische richting dan ook. Ik denk voor mijzelf, informeer mijzelf en bepaal mijn eigen standpunt. In die zin ben ik een ethisch individualist, want ik wens niemand kwaad toe. Langzamerhand begin ik misselijk te worden van al die betweters die menen hun standpunt aan anderen op te moeten dringen, terwijl ik mijn standpunt in vrijheid verwoord. Take it or leave it!!!!

  2. Hihihi & Ha-LoL KeepGoingStrong Arend echt opklarend,
   Pagans zeggen; Doe wat je wilt & Wees een ander niet tot last
   Echt Gepast.
   Als Autochtone Allochtoon Zeg ik maar zo laat ze maar lullen sommige sullen zijn gewoon bullen.
   Betweters zijn er altijd blijf er boven Adelaren en laat je nergens door verzwaren.
   Just stay in town & never get down.
   http://www.youtube.com/watch?v=W444_V7ETnA&feature=related

 7. Daar gaat het weer, heen en weer- zou Buddy misschien zeggen- Maar wij zien hoe simpel al de feiten erbij opgenomen kunnen worden , maar net hoe je het ziet of beleven wil.
  Is de Isam een politiek geleide geloof ? ik zie : JA
  Maar in het Westen is ook de politieke faktor de baas.
  Alleen is ons geloof, dat het Demoncratischer van vorm is.
  Is dat zo? wij zullen het zien in de toekomst, in het verleden zagen wij er reeds het bewijs van dat het allemaal
  van een soortige hetzelfde is.

  Heers en verdeel daar gaat het om, waarom doen wij er
  zo onbewust aan mee , ook hier op deze site die anders zou doen vermoeden, maar toch steeds weer kilo’s van hetzelfde
  is in een ander;e ik weet beter jasje en ook :als je het niet wil lezen dan laat je het toch.

  Maar die genen welke dat zeggen zullen wel begrijpen dat het
  lezen van andermans gedachten juist de spiegel is van onze
  eigen gedachten en dat deze zich zo verder kunnen vormen.
  Alles wat wij doen weten is geschiedenis en van anderen gekomen

 8. Allereerst wil ik even ernstig bezwaar aantekenen tegen het gebruik van de ‘oude tactieken’ door Arend Zeevat om mensen die het niet met hem eens zijn neer te zetten als mensen die zich laten leiden door onderbuikgevoelens en lijden aan fobieën.
  Dit zijn dezelfde tactieken die toegepast worden om onderwerpen als buitenaards leven, de corruptie van de medische industrie , de misdragingen van de militaire industrie en de handel en wandel van de illuminatie onbespreekbaar te maken.
  Om vervolgens zelf ook nog eens te durven piepen dat je in een hokje geplaatst wordt, dhr Zeevat zou zich diep moeten schamen.
  Dit nog afgezien van het feit dat hij kennelijk niet op de hoogte is van de materie maar dit wel pretendeert te zijn..

  even wat feiten op een rijtje:

  de Koram bestaat uit 2 delen, het mekka en het medina gedeelte
  Tijdens het Mekka-gedeelte, dat gelijkenis vertoond met de bijbel, had mohamed de hoop door de Joden en Christenen als profeet erkent te worden, dit deden zij uiteraard niet aangezien mohamed aan geen van de vereisten voldeed
  In het daarop volgende Medina gedeelte wordt er veel haat richting alle andere culturen en met name de Joden en de Christenen gepredikt, waarbij eerdere vredelievende boodschappen herroepen werden m.b.t. niet moslims

  In de Koran staat de opdracht voor elke moslim hoe om te gaan met niet-moslims.
  Er zijn maar 3 mogelijkheden:
  – bekeren
  – vermoorden
  – tot slaaf maken

  Hierbij mag gebruik gemaakt worden van misleiding en leugens.
  Voorts wordt elke moslim die ook maar 1 vers uit de Koran ontkent als de volledige waarheid tot vijand van de islam verklaard waar ‘uiteraard’ de doodstraf op staat

  Een moslim heeft vanuit de Islam in principe dus geen andere keuze dan deze doelen na te streven, zeggen dat je er niet meer bij wilt horen resulteert immers ook in de doodstraf
  Ik zeg ‘in principe’ omdat moslims natuurlijk ook gewoon mensen zijn en veruit de meeste mensen helemaal geen geweld tegen andere mensen willen gebruiken, hoe geïndoctrineerd ook
  Helaas schroomt de Islam niet om zijn wil met geweld af te dwingen, zowel tegen moslims als niet-moslims

  Op dit moment is de Islam nog niet in de meerderheid in Europa en kunnen de geweld-schuwende moslims en niet moslims nog vreedzaam samenleven.
  Op het moment echter dat de Islam in de meerderheid zal zijn is het afgelopen met geweldloosheid en de ‘gematigde islam’
  Vanaf dat moment zal de barbaarse sharia zijn intrede doen en is onze keuze ofwel oorlog of onderwerping aan de islam
  Dat laatste wat mij betreft i.e.g. nooit

  Ik zou tegen personen als dhr. zeevat en partijen als de pvda en groenlinks willen zeggen: verdiep je er eerst eens in voordat je je opwerpt als beschermer van degenen die jou tot vijand verklaard hebben
  Lees in de koran over de gruweldaden van mohamed zoals:
  – het voor de ogen van een vrouw doden van haar man en haar vader en haar dezelfde nacht verkrachten (of in mooie woorden: ’tot vrouw maken’)
  – het zonder waarschuwing laf doodsteken van iemand die hem een jaar eerder een klap (!) had gegeven
  – het feit dat volgens de koran (en mohamed zelf) mohamed bezeten was van de duivel gedurende minstens 4 maanden (denk er eens over na…bezeten van de duivel en tegelijkertijd een profeet van God? laat me niet lachen, als God zijn eigen profeet niet eens uit de invloed van de duivel zou kunnen houden…)
  – de vele andere ernstig tegen de geboden indruisende misdragingen van deze wrede machtsbeluste krijgsheer

  En bedenk dan dat het volgens de koran een moslim het voorbeeld van mohamed zo nauwkeurig mogelijk moet volgen en de enige garantie om in de hemel te komen is te sterven als martelaar (tijdens het doden van niet-moslims dus)
  Denk er eens over na !!!
  De enige garantie om in de hemel volgens de islam te komen is gelinkt aan doden !!! nog een keer : aan het doden van mensen !!!

  Als je er toch van overtuigd blijft dat het wel meevalt, doe dan een kettinkje met een kruis of davidster om en ga eens lekker rondlopen in Jemen, Afganistan, Somalië, Iran of anywhere waar de sharia geldt… zorg je wel dat je van tevoren van iedereen afscheid hebt genomen?

  1. Ja, zoiets had ik ook al eens vernomen met geschiedenis op de Havo. Ze respecteren ons niet, helaas. Dan wordt het moeilijk om hen te respecteren. Maar goed, tot nu toe zijn het vriendelijke mensen zover ik weet. Ik krijg ook altijd heerlijke hapjes van ze als ik bij ze over de vloer kom.

   Maar dat gedachtegoed is wel eng, moet maar geen meerderheid worden inderdaad. Of ik dan hapjes of klapjes krijg, is de vraag…

  2. Jij pretendeert dus zo verlicht te zijn dat jij dé WAARHEID in pacht meent te hebben. Nou gefeliciteerd dan maar met zoveel wijsheid.

  3. Beste Hashashin.

   Even voor alle duidelijkheid. Het gaat me niet om dogmatisch gemanipuleerde religieuze boeken, die door de eeuwen heen bewust verkeerd vertaald zijn omwille van machtdoeleinden. De geschiedenis interesseert me wat dit betreft op dit moment geen ruk, want het standpunt ten aanzien daarvan is ook totaal afhankelijk van het eigen beperkte referentiekader. Waar het mij om gaat is hoe wij hier en nu op deze aardkloot met elkaar om willen gaan.

   Daarbij is het scheppen van welk vijandsbeeld dan ook in mijn optiek slechts olie op het vuur van een al eeuwen geleden geschapen verdeeldheid, die nu in alle hevigheid wordt aangescherpt door pionnen, die al dan niet bewust zich in dienst stellen van die verdeeldheid zaaiende krachten. Hierbij gaat het om hoe we met tegenstellingen om gaan. Zijn tegenstellingen werkelijk alleen maar tegenstellingen, of zouden tegengestelde krachten ook een wederzijdse aanvulling kunnen zijn die elkaar verrijken. Wanneer we alleen naar de ansgt inboezemende kanten willen kijken, zou je voor de volledigheid ook moeten kijken naar dezelfde angst inboezemende kanten van het christendom, jodendom, hinduïsme en boeddhisme. Kortom naar de angst an sich die in ons allen wordt opgeroepen en versterkt. Want het is de angst die destructief werkt, met name in het sociale. Als je met je opvattingen ten aanzien van de islam er op uit bent om die angst te versterken wees daar dan bewust van en kom er eerlijk voor uit. Maar laat duidelijk zijn dat ik die tactiek tot op het bot doorzie.

  4. Het grootste struikelblok voor eenheid van de mensen is het geloof. Het zichzelf meer vinden dan een ander op basis van geloof, of dit nu religieus is of een vooroordeel.
   Iedereen heeft rare trekjes, laten we elkaar respecteren, ook de religieuzen want alleen dan is er een mogelijkheid voor verandering. Het duurt hier ook al heel lang en op Staphorst o.a. lopen ze nog steeds in traditionele kledij.
   Toch zijn ze al veel vrijer geworden in hun denken.
   Alles op z’n tijd, dit valt niet ff te forceren voor 2013…

  5. @ Arend

   Hoe dik is jou boek van openbaringen ?! onafhankelijk van het niet typerende stukje geloofsovertuiging !?

   Ben ik erg benieuwd naar…

  6. Mijn boek van Openbaring is een levend boek en wordt dagelijks in de levende realiteit bijgewerkt op een niet op schrift vastgelegde manier. Het gaat om de levende sociale realaiteit van het hier en nu. Ik zie wat de sociale werking van angst is en wil daar anders mee om gaan. Jij niet?

  7. Geweldig goed antwoord daar, Arend, daar zat ik nu juist verlegen om, tis precies wat ik wilde horen.

   Proficiat !

  8. Beste Arend,

   ik vind jouw boodschap op zich een mooie en zou willen dat het zo simpel lag
   Als je echter weet wat er in de koran staat en je genoeg dingen als dit hebt gezien
   http://www.youtube.com/watch?v=CSWLLc6uikE&feature=fvw
   http://www.youtube.com/watch?v=aYDfACr-y4s
   lijkt het helaas niet echt een realistische boodschap te zijn

   Ondanks de goede wil van veel moslims is de islam helaas geen democratisch instituut en staat het ook niet bekend om zijn respect voor andersdenkenden en andere culturen

   De kanttekening die jij plaatst over de misdragingen in het verre en recente verleden van andere religies lijkt mij ook geen tegenargument te zijn maar juist een indicator van hoe gevaarlijk religie kan zijn

  9. Beste Hashashin.
   Je laatste conclusie aangaande het gevaar van religies onderschrijf ik volledig. Het heeft mijns inziens alleen geen zin om daarbij op één religie af te geven en te benadrukken hoe gevaarlijk die is. Als je je zou verdiepen in het rattennest in het Vaticaan en het gevaar dat daarvan wereldwijd uitgaat, dan kom je op hetzelfde uit als het gevaar van de Islam. Mijns inziens is het van belang om nu boven die kunstmatig geschapen tegenstellingen tussen kunstmatig geschapen geïnstititutionaliseerde religies uit te stijgen en de waarde van het individueel menselijke te benadrukken.

   Collectivistisch ingestelde clubs staan per definitie vijandig tegenover de waarde van het individu. Alleen een individu, hetgeen betekent dat wat niet ge(ver)deeld kan worden en dus een eenheid in zichzelf is, kan op basis van het besef van de eigen kracht zich vrijwillig en bewust verenigen met anderen. Deze tijd vraagt om een nieuwe gemeenschapsvorming op basis van (zelf)bewustzijn.

   Daarbij zie ik het sociale interactieve proces als een basis om tegenstellingen te overbruggen. Het vanuit openheid omgaan met ogenschijnlijke tegenstellingen en verscheidenheid kan dan een dragende kracht worden voor het ontstaan van verschillen overstijgende nieuwe mogelijkheden.

  10. @ Allen

   “Religie is één der bronnen van al het kwaad dat op de aarde heerst”

   Een profeet is een man/vrouw die een boodschap voor de mens verkondigt die niet van zichzelf afkomstig is en door verbintenis met de scheppende alkracht thans een vooruitziende blik met zich meebrengt ten behoeve van de dienstbaarheid aan “god”en de mens.

   Voorwaarde is het spreken van waarheden ( levende profetie) of manipulatie door het spreken van leugens en illusies ( valse profetie )

   Ik heb vele “heilige” geschriften gelezen in MIJN zoektocht naar waarheden en handvaten voor het leiden van een beter leven voor mezelf en daarmee ook anderen in VREDE, VRIJHEID, LIEFDE EN WAARHEID.

   Ik onderstreep hashashin zijn reactie over het kernbegrip van de Islam. het is dogmatisch.

   Ik onderstreep elke reactie ten aanzien van het zionisme, het is dogmatisch en een politiek gebruik.

   Ik onderstreep elke reactie ten aanzien van het katholicisme, het is waarlijk een geïllumineerde instelling.

   MAAAARRRR binnen het judaisme en het werkelijke christendom zitten mijn inziens wel degelijk blauwdrukken verwerkt voor een zuivere omgang van de mensen onderling.

   De beschreven zaken in bv de tenach over omgang met elkaar kan men toch alleen maar waarderen als die gelezen worden?Waar komt hier enige haat of anderzijds jegens de naaste mens naar voren? NERGENS

   En als men de gedeeltes over de profeten en zijn/haar uitspraken welke bijna 6800 oud zijn NU naleest dan is het toch verbazingwekkend hoe deze ALLEMAAL zijn uitgekomen…

   Feit blijft ook dat de vele “heilige geschriften” inmiddels van oorsprong tot 7x zijn vertaald. Dit houdt dus in dat er vertalers zijn geweest die ongetwijfeld met de beste intentie dit werk hebben verricht maar ook mens zijn en die maken nou eenmaal taalfouten…Zo is er over vele interpretaties langzaam aan een herstel bezig omdat men nu pas achter deze onjuistheden komt.

   voorsts kan ik er met mijn eigen pet niet bij dat de krijgsheer mohammed die 400 jaar na christus het levenslicht zag…het zover heeft gekregen dat nu bijna 1/3 van de wereldbevolking onderhevig is aan de religieuze dogmatische en onderwerpende koran.

   MAAAR ook dat is weer redelijk te weerleggen daar de eindtijdprofeten al spraken over de grote slag om de mens tussen de laatste zonen van aartsvader abraham. Isaak en ishmael, de strijd tussen de halfbroers….

   Dit is het laatste zegel en werd in beeldspraak omschreven.

   Het is onontkomelijk dat deze strijd zal komen die nkel verliezaars kent want een/de ware god zal enkel vrede wensen tussen zijn kinderen.

   Enfin de tijd zal ons doen leren en zal vele mensen offers met zich meebrengen die van jongens en meisjes, vaders en moeders, zonen en dochters. Allen zoals u en ik en WIJ met zn allen zijn hier op deze aarde.

   En mocht het zover komen, een wijze raad; laat zij die willen vechten en moorden uit vrije wil en uit naam van het onuitsprekelijke los en gaan. Zij weten niet en vergeef hen daarvoor. De enige overwinning is die van de geweldloze, de vredelievende zij zijn de ware kinderen van de aarde en het goddelijke en zullen deze daarom beërfen

   Zo heb ik het geinterpreteerd en zo is het mijn waarheid.

   gr.

  11. @ HASHASHIN

   Ik weet niet welke koran je daar in je heanden hebt gehad, maar zie dat er in de Koran ook heel andere dingen staat beschreven die we hier ook heel vaak op wtk zien voorkomen en lol op tal van andere sites inclusief magazines.

   Het veel besproken woord wil niet zeggen dat je niet alles makkelijk kunt generaliseren, er zitten ook andere kanten aan, want de ene moslim is de andere nog niet.

   Dit gedrag zie je hier op wtk ook, menig trol doe alles onderuit trek als skeptische nonsens terwijl de nader er zo gefocust erop is, dat zit met godsdienst in het zelfde hoekje als eeuwig beklonken en goed vast gerot.

   Ik ken genoeg moslims die een ander verhaal vertellen en verontwaardigd zijn omdat men scheef wordt aangekeken als ondeugd, dat rol patroon zag je ook in de katholieke kerk heel vaak terug, was je niet tot god, dan was je een heidenen, een barbaar die een kopje kleiner moest worden gemaakt, alleen na bekering mocht je mee doen aan het ware geloof, ga eens een roasti halen in hun kerk, ben je niet gedoopt dan kan je het auweltje wel shaken.

   Dus niet alles wat in de koran staat is gelijk even fout, de hele westerse kerk doet al eeuwen precies het zelfde, om nog maar te zwijgen van water er allemaal onder de pij zich afspeelt aan het vleselijke menselijke kruis.

   Alles heeft zijn goede en verkeerde kanten en daar zul je mee moeten leren leven, omdat niet iedereen op Aarde gelijk is aan elkaar, iedereen kleurt dat gene weer anders in, want tenslotte heeft alles ook zijn retoriek in al zijn pracht van wat het oorspronkelijk bedoeld was, we hebben het immers allemaal over het zelfde alleen in een ander woord gebruik.

   Zonde van dat bloed vergieten om eerwraak, alleen vanwege een stukje geloof… tsk!

  12. Hey Paul

   zoals ik al schreef:
   Het mecca gedeelte van de koran verkondigt een op de bijbel gelijkende vredelievende boodschap, ook tegenover niet moslims en aan precies deze teksten wordt door moslims tegenover niet-moslims altijd gerefereerd

   De vredelievende boodschappen uit deze teksten worden later in het medina-gedeelte echter in niet mis te verstane woorden overruled m.b.t. niet moslims d.m.v. het herroepen van eerdere verzen
   Tussen moslims onderling wordt er in de koran zeker vredelievendheid en naastenliefde gepredikt maar naar alle andere culturen is de uiteindelijke opdracht (na het lezen van de gehele koran, inclusief de ‘herroepende versen’): bekeren, doden of tot slaaf maken.

   En natuurlijk zijn de meeste moslims het hier helemaal niet mee eens, ik hoop dat ik daar duidelijk genoeg over was

 9. Geloof is gevaarlijk.
  Geloven is nooit te vertrouwen.
  Hoe sterker iemand iets gelooft, hoe gevaarlijker hij/zij kan worden op het moment dat hij/zij tegengesproken wordt.

  Dit geldt dus ook voor mensen die geloven goed te kunnen zingen bv. Hoe meer hij/zij gelooft dat hij/zij kan zingen, hoe kwader de reactie.

  Iemand die gelooft heel stoer over te komen en je zegt iets wat verkeerd begrepen wordt, dan overleef je dat misschien niet.

  Als je geloof dan ook nog met de paplepel ingegoten wordt, doodgegooid wordt met wat goed en niet goed is, al die letters in die boeken die verkeerd opgevat kunnen worden, brrrrr dan kan er alleen maar voorzichtigheid geboden worden. Iemand die iets gelooft, kan ook niet objectief luisteren, dus iets duidelijk proberen te maken is vaak vergeefse moeite. 🙁

  1. Idd Martijn, daarom blijf ik het altijd zeggen; “Geloven is Twijelen aan het zeker Weten!”

   De weg van de 3 vormen, die zolang de mensheid heeft bestaan altijd van zich zelve heeft bediend, alleen de true Master snapt de uitspraak en kan er iets mee verrichten…

  2. Het is heel raar, geloven.
   Je kan weten dat je goed kan zingen, dan is dat zo.
   Als je het niet weet, dan ga je ervan uit dat je of kan zingen, of dat je niet zo goed kan zingen, die kans bereken je dan zo ongeveer maar het antwoord blijft open voor invulling.
   Bij geloven weet je het niet zeker maar ga je er wel geheel vanuit dat je kan zingen.

   Geloof is dus per definitie bedrog.

  3. Inderdaad en het weten dus ook, is ook bedrog omdat de ander het toch niet zal vatten wat je probeert toe te spelen.

   Daarom altijd die voordeel van twijfel te willen hebben, anders kan je nooit functioneel vanuit het midden opereren en toepassen.

   Mensen die twijfelen zullen nooit en te nimmer een keuze kunnen maken tot die vorm van godsdienst of geloofsovertuiging, want je kan het dan geheel uitdiepen of niet en dat is nu juist de fun waar het omdraait.

  4. Zeker, blijven twijfelen. In de kerk en op school word je verteld dat je niet mag twijfelen, je moet weten of geloven dat het zo is zoals het je wordt opgedragen. Twijfelen aan de Bijbel, Koran, hoe heet de rest ook al weer, is helemaal uitgesloten. Gelukkig ben ik ongelovig opgevoed.
   Alleen die school, indoctrinatie machine…

   http://www.youtube.com/watch?v=tXAxROb626o

 10. Wat ik persoonlijk een machtig mooi boek vind is The Gods of Eden van William Bramley.
  In dit boek kun je lezen hoe de verschillende religies kunstmatig ontwikkeld werden om ons mensen tegen elkaar op te zetten en ook om onvoorwaardelijke gehoorzaamheid af te dwingen.

  http://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/godseden/godseden.htm#English_Version_

  Quote:

  Such reports chillingly suggest the unthinkable: that Justinian’s Plague was caused by biological warfare agents spread by Custodial aircraft. It would be a repetition of similar plagues reported in the Bible and ancient Mesopotamian texts. By the time of Justinian’s Plague, however, the Custodians were “invisible.” They were hidden behind Brotherhood secrecy and veils of religious myth, yet they were apparently no less concerned about keeping their slave race oppressed. We will see a great deal more evidence of UFO activity associated with plagues in the upcoming chapter on the Black Death.

  According to apocalyptic prophecy, an event like Justinian’s Plague is supposed to herald the coming of a new “Messiah” or messenger from “God.” Sure enough, such a figure did arrive. His name was Mohammed. He was born during Justinian’s reign at a time when the Plague was still raging. Proclaimed in adulthood as the new “saviour,” Mohammed became the leader of a new monotheistic apocalyptic religion: Islam.

  Like Moses and Jesus before him, Mohammed appears to have been a sincere man, but his new religion nevertheless became a faction which created new religious “issues” for people to endlessly fight over. Like Moses and Jesus, Mohammed was supported by the corrupted Brotherhood.

  http://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/godseden/godseden06.htm#The Plagues of Justinian

  1. Dat is idd een goed boek Hyper A. Ook op advies van Alex Collier?
   Het is al een tijd geleden dat ik hem gelezen heb, ik zou bij god niet meer weten wat er in staat maar bij die naam krijg ik weer een warm gevoel.
   Oops, het werkt meteen op mijn darmfractals 🙂 … >.> great afk.

 11. Gezien het verloop van de reacties raad ik een ieder aan deze pagina door te nemen: http://www.wanttoknow.nl/een-betere-toekomst-bouwen/

  Dit gezien godsdiensten een onderdeel zijn van een strategisch spel dat gespeeld wordt door de machtselite om hun macht en winstgevende activiteiten voort te kunnen zetten.

  Dat dit al honderden miljoenen doden tot gevolg heeft gehad is een iedere moslim, christen, jood, hindoe, etc, etc bekend.

  Er dienen dus leiders binnen de geloven op te staan die innovatie toepassen waardoor de oorspronkelijke boodschap van de geloven weer gepredikt gaat worden: het niet veroordelen van anderen en het vergeven van anderen.

  Liefde en licht is de bron, jammer dat vele “gelovigen” en “ongelovigen” dat vergeten zijn en meegaan in de haat zaaiende propaganda die hen wordt voorgeschoteld door de machtselite.

  1. In mijn vroege jeugd heb ik op het voormalig eiland Wieringen gewoond…

   Het schijnt dat ene adelijke Duitse Wilhelm voor mijn tijd Wieringen als vlucht oord heeft gebruikt…

   Hij was 1 van de weinigen die in die tijd de beschikking had over een auto. Volgens mij had ie ook wat met paarden en was hij op goede voet met een bekende hoefsmid.

  2. Het is ook zo leuk om te geloven dat je bij de uitverkorenen hoort. Dat de rest allemaal lekker eeuwig mag branden in de hel en dat jij met je medebroeders in de hemel mag zijn al dan niet met maagden.

   Hoe kun je zo gemeen zijn denk ik dan. Of sterker nog, hoe kan een God zo gemeen zijn. Dan stikt ie er maar lekker in ook. Mijn God is er voor ieder wezen, altijd.

  3. Ach, gewoon wat meer humor mensen. Je hoeft toch niet overal met je modderpoten doorheen te banjeren? Leef wat lichtvoetiger dan is het dagelijks nieuws bij je onbijtje best wel te verwerken.
   Hier, Aljazeera vanmorgen, ‘Christine O’Donnell thinks she exists in a Jason Bourne novel’, dat is toch humor?
   Het is maar net waar je de klemtoon legt denk ik dan.

 12. Een prachtig en helder geschreven artikel door Arend Zeevat, waar je minstens eens over na kunt denken.
  Natuurlijk hoeft geen mens het eens te zijn met Zeevat zijn denkwijzen, filosofieën en zijn open directheid.
  Directheid wat mij zeer aanspreekt, zeker gezien de schuilnamen die het merendeel moet denken te gebruiken binnen de discussie.
  Waarom? Waar bent u bang voor?
  Mijn onderbuikgevoel vertaald me dat iemand die zijn naam durft te noemen van zichzelf en anderen kan houden en integere bedoelingen heeft met de inhoud van zijn onderwerpen.
  Maar ja, in hoeverre kunnen we vertrouwen op ons onderbuikgevoel. Mensen zijn nu eenmaal mensen en we reageren zoals we menen te moeten reageren vanuit onze vele gestoorde trekjes opgelopen binnen onze familierelaties en de eveneens gestoorde Maatschappij.

  Arend plaatst naar mijn mening heldere tegenstellingen.

  Jammer vind ik het dat discussies als deze meestal leiden tot persoonlijk, gefrustreerd gekat, waar het egootje in ons allen zijn even kop opsteekt.
  Dat verrekte ego, dat mij ook alle dagen weer overvalt, geeft mij dat nare onderbuikgevoel.
  Misschien zou het beter zijn dat we ons meer de vraag stellen: ‘Zou het zo kunnen zijn dat……’

  1. ‘Mijn onderbuikgevoel vertaald me dat iemand die zijn naam durft te noemen van zichzelf en anderen kan houden en integere bedoelingen heeft met de inhoud van zijn onderwerpen.’

   Dat is wel een heel vrijblijvende relatie. Ik krijg op mijn beurt het gevoel dat je een boete uit wilt schrijven.
   Je maakt door die voorwaarde te stellen natuurlijk ZELF wel een extra polariteit aan. Is dat misschien een verklaring?

 13. De kerk heeft ook veel fouten begaan maar het leert niet dat je anders denkende moet bekeren of anders doden.

  Daarom lijkt mij de kerk en veel andere godsdiensten minder gevaarlijk.
  Het is een feit dat bij moslims de extremen vaak voorkomen bij de lagere klassen, die niet kunnen lezen en schrijven.

  Daarom lijkt mij deze godsdienst omdat deze het legaliseert om andersdenkende te doden levensgevaarlijk.

  1. @berma De kerk? welke de roomsche de gereformeerde ,hervormde, ned hervormde, vrijgemaakte,katholieke, en ga zo nog maar even door. En die hebben geen misdaden tegen de menselijkheid gepleegd? Als je je niet wilde bekeren ,tijdens de spaanse inquisitie in mexico, ging wel je kop eraf. Heilige geschriften en wetenschappelijke documenten van de maya’s werden verbrand. hun tempelschatten omgesmolten en afgevoerd. Wil ik nog even doorgaan ? De orde van de tempeliers? kruistochten aflaten, hedendaagse manipulatie van hele volkeren? Valt wel wat op je stelling af te dingen lijkt mij zo.

  2. @ berma kijkm ook eens naar opus dei en de bank van het vaticaan, die waren in wo 2 ook niet echt lekker bezig en stimuleerde op die manier het nazistische gedachtengoed. Hielpen nazis te ontvluchten. Oke ze predikten niet wat ze in het geniep deden. Toch als ik de pater van wie ik godsdienstlessen kreeg vroeg of musolinie niet heel fout was geweest en waarom de katholieke kerk hem had gesteund . Kreeg ik als antwoord dat in ieder geval de treinen in italie in wo 2 volgens de dienstregeling reden.hoog staande levensfilosofieen hoor

  3. @berma

   de KATHOLIEKE KERK IS EEN PUINBAK AAN UITSCHOT EN HEEFT ZIJN KAPITAAL VERKREGEN DOOR UITBUITING< MOORD EN INDOCTRINATIE!

   het is de meest vermogende instelling ter aarde!En indien zij waarlijk zouden doen waarvoor de blauwdruk was ontworpen zouden er vele zielen reeds een hele diepe rust hebben gevonden!

   Weet je hoeveel vrouwen die smeerlappen hebben verkracht, verminkt, vernederd en vermoord uit naam van de allerhoogste?

   Dat staat gelijk aan wat fundamentalistische moslims ( mohameddanen ) ook al millenia doen! het onderdrukken van mensen in het algemeen laat staan andersdenkenden/wetenden en dan met name vrouwen onderdrukken en het indoctrineren van kinderzieltjes!

   RELIGIE IS één der grote bronnen van al het kwaad dat geschied en heeft geschied!

   de leer van christus is idd een grondslag van hoe men zou MOETEN omgaan met het leven en in hem zijn behelst dat je doorleefd zoals hij is.

   Het jodendom verteld ons hoe wij met elkaar zouden moeten gaan in een gemeenschap en hoe men het zuivere bestaan kan leiden in dienst van het allerhoogste.

   Het Boedhisme en taoisme verteld de weg van vredelievendheid en geweldloosheid en de weg van eenvoud en verbinding met het al en natuur.

   Indien men deze hoofdvormen van geloof waaruit religie is ontstaan zou lezen en leren dan zal men concluderen dat de zoektocht naar overeenkomsten er wel degelijk zijn en werkelijk mensheiddienend kunnen zijn. echter het verdraaien van de woorden van onze profeten heeft de helpende hand overspeeld.

   God is niet met ons en wij niet in hem.

   Indien wij een hemel op aarde willen creeren zal er een verschuiving dienen plaats te vinden die zijn weerga niet kent, en hetb zal er ook komen! Niet morgen mischien en ook niet volgende maand, maar vel , vele mensen over de hele wereld voelen een verandering aanstaande en hoe die word ingevuld en word benut hangt af van de zuiverheid in denken, doen en handelen van enkelen die kunnen zorgdragen dat wat nu nog enkelen zijn een massa word 😀

   Pas als die energie vrij is gekomen en mensen niet meer in het duister van illusie, dogma, indoctrinatie en gebondenheid leven is er een brede weg naar wat men in god zijn noemt Nu is dat een hele hele hele smalle poort die enkel voor de kleinste der aarde en de zuivere oudere wijze toegankelijk is.

   Nu beschouwd men het al een lifestyle of way of life ipv the way to life live in the fullest…..

   gr.

  4. @all

   since when do 2 wrongs make a right?

   De enige ‘godsdienst’ die op dit moment als streven heeft de wereld te onderwerpen en waarin het volgens het geloof volledig gerechtvaardigd is andersdenkenden daarvoor te doden is de islam

   De enige ‘godsdienst’ waarin puur op basis van de geschriften dit soort walgelijke dingen http://www.youtube.com/watch?v=MWzbWInnGx0&feature=related gezegd kunnen worden is de islam

   De enige ‘godsdienst’ die een gevaar is voor de vrijheid van alle mensen (zowel voor degene die al onderworpen zijn als voor de nu nog vrije wereld) is de islam

   Hoe toch eens op met d.m.v. zaken uit de verre verleden, een paar vieze pedo’s en wat recente incidenten het gevaar van deze vervloekte en gewelddadige sekte te bagatelliseren

   Ik snap dat jullie graag tolerant en verlicht over willen komen, dit gaat ons echter wel onze kop en onze vrijheid kosten !
   Denk maar niet dat als de islam aan de macht is er nog enig licht zal schijnen in Europa, duisternis zal ons deel zijn.

   Als Hitler heden ten dage zou leven en het nazisme een religie was, dan zouden we ons daar zeker ook niet tegen mogen verzetten van jullie?
   Omdat er ooit eens kruistochten geweest zijn?
   En we maar van het beste uit moeten gaan, ook al wijst alles het op slechtste?
   Vervang nu in de nazi-ideologie hitler maar eens door mohamed, ariers door moslims en joden door niet-moslims
   wat heb je dan?
   precies: de islam (afgezien van het feit dat niet-moslims zich mogen bekeren om het leger van mohamed te versterken, Joden hadden die keus niet)

   Mensen vergeten zo snel…

  5. @ hashashin Ik denk dat religie een scheidende factor is in een wereld van mensen. Scheidend in de zin van onderscheid maken verdelen. Laten we toch vooral niet vergeten dat we allemaal mensen zijn ,met allemaal rood bloed en dromen van vrede en gezondheid en geluk. Elk geloof is gebaseerd op aannames en kan dus met een gerust hart verlaten worden. Liefde is een gevoel een energie die je niet kan ontkennen, en die voor een ieder heilzaam werkt. Het is de enige kracht die we allemaal wensen, die we allemaal willen ontvangen. Wie wil niet liefgehad worden.
   Ik denk dat alleen mensen die zelf niet kunnen liefhebben denken dat ze niet willen worden liefgehad. Maar ik heb grote ruige kerels zien smelten voor een kind dat onbelemmerd liefhad. Dat de tatoos en de ruige baarden niet eens zag alleen de mens erachter. Het is niet voor niks dat zelfs een figuur als jezus zei wordt als een kind. Ervaar de verwondering en de onvoorwaardelijke liefde van een kind, een kind hoeft niet de wereld te onderwerpen.
   Ik heb gevoeld hoe een lief gebaar mij alle verdriet uit mijn leven bovenbracht en los deed laten voor een heel byzonder moment. Ik heb gezien hoe kinderen volwassenen een les leerde in verdraagzaamheid en compassie.
   Mijn zoon van 5 jaar zei eens nadat ik had gevraagd of zijn kusjes emmertje nog niet leeg was ,”doe niet zo gek mijn kusjes komen uit mijn hart en die is altijd vol kusjes”. Ik denk dat een wijzere les niet snel gegeven wordt, door niemand.
   En als laatste voor ieder die zoekt naar de weg tot liefde.

   there is no way towards love , love is the way.

   liefdevolle groet marcel

  6. Hi Marcel,

   je zegt “Elk geloof is gebaseerd op aannames en kan dus met een gerust hart verlaten worden.”
   Als dat zo was hadden we deze hele discussie niet hoeven te voeren
   Op je afkeren van de islam staat toch echt de doodstraf, en op weigeren je te bekeren tot de islam toch echt ook

   Aan een gebrek aan liefde bij ‘ons’ heeft het sinds WO II volgens mij niet gelegen en zal het ook niet liggen, met liefde en je inleven in de ander kun je een conflict inderdaad vaak voorkomen. Maar er zijn natuurlijk grenzen

   Als er een hongerige troep wolven met duidelijke bedoelingen op mij afkomt zal ik niet vertrouwen op het uitstralen van liefde om mij en de mijnen te beschermen

  7. @ hashahshin elk geloof kan verlaten worden dat stel ik en ik denk ook dat het zo is . Het heeft soms consequenties die niet zo fijn zijn, maar als het je keuze is moet je die nemen. Of natuurlijk je keuze wijzigen. Ik omschreef mij lange tijd als een afvallig katholiek,totdat ik besefte dat als ik mezelf zo noem ik nog niet die keuze helemaal heb geinterneerd in mijn bestaan. Een broer van mij schopt nog steeds tegen alles wat katholiek is,duidelijk nog niet klaar. De consequenties die mijn keuze heeft gehad zijn makkelijker te overleven(letterlijk) als dat ik me van de islam had verwijdert. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar even om roomsch katholiek en islam naast elkaar te zetten in een verhaaltje van nog niet zo heel lang geleden.

   we schrijven de 70 er jaren, ik ben een tiener en zie voor het eerst in direkte huiselijke kring gastarbeiders. Mensen met een hele andere cultuur ( dat woord was me toen nog niet bekent)en geloof. Ik was roomsch katholiek want dat waren we nou een keer allemaal thuis, bovendien was dat het enige ware geloof. Mijn vader had dikwijls gezegd dat de mohammedanen erop uit waren om te vuur en te zwaard de gehele wereld te onderwerpen aan de islam. Hij kon het weten toch ? En daar opeens was een kompleet gezin met turken, veel mohammedaanser kon ik me niet voorstellen. Toch mijn moeder droeg altijd een hoofddoek als ze naar buiten ging en die andere vrouw ook,niks geks zover. Maar ze hadden helemaal niks geen kast en geen bank en geen tv. Toen had mijn vader het idee om onze kast te geven aan het gezin zomaar op een grote platte handkar gezet en heengebracht. we kregen een heel thee servies mee terug en een vriendschap was geboren. De kinderen speelde bij elkaar en niemand was nog katholiek of mohammedaan. we waren ineens mensen allemaal met een ander kleurtje en gebruiken. Maar toch allemaal gewoon mensen die probeerde de eindjes aan elkaar te knopen en een beetje geluk te maken.

   We schrijven 2010 we hebben nieuwe woorden ,kopvoddetaks, multiculturele samenleving, alochtonen ,islamistisch terrorrisme, ga zo maar door. Voor mij allemaal woorden om te verdelen om onderscheid te maken. Gek he we hebben eigenlijk helemaal geen geloven meer nodig om het onderscheid duidelijk te hebben, we doen het nu met politiek. Want denk je nou echt dat als ik als goed doorvoede islamiet te horen krijg dat ik opgescheept wordt met 72 maagden als ik mezelf opblaas, tik ik toch op mijn hoofd en zeg doe het zelf. (moet er niet aan denken)

   Nee ik denk dat de angst alleen gevoed wordt en niet zo heel reeel is als je denkt. Uit eindelijk eindig je bij elkaar aan tafel en heb je het over dingen die verbinden. En leer je een nieuw gerecht te waarderen, of wat dan ook.
   En dan als je het fijn hebt bij elkaar laten ook zij de imam maar lullen als ie donderpreken te berde brengt.

  8. @Marcel

   “consequenties die niet zo fijn zijn”

   zal toch op zijn minst de ‘understatement of the week’ zijn voor die arme moslims die het betreft
   😀

  9. Zou het niet eens tijd worden om aldat soorten geloof eens los te laten!

   Dat maakt vrijheid en blijheid naar een nieuwe tijdsduur van een vernieuwd stukje geloofs overtuiging, een nieuwe ommekeer en in het denken, weten en voelen in de essentie naar een hoger plan.

   Zo hebben velen voor ons gedacht altijd, hoeveel soorten geloof zijn er wel en niet geweest en uitgeroeid door de andere ?!

   Tis keer op keer dan we massaal daarop vast lopen zonder ons te bekommeren dat we in een eeuwige vorm blijven steken van DeJa Vu’s in ket kwardraat, de mindcontrol ten tonele die ons elke keer weer verbind met het gevecht om tot iets anders te willen behoren.

   De tempel die ik zelf ken is de tempel van mijn ziel, en daar woont mijn hogere zelf, die ik dagelijks aanbid, verwen en eer dat hij er elke dag weer is voor me.

   Elke ruis en elke egoloze verbinding is het kontakt wat ik maak, met het ware geloof in mijzelf voor mijzelf met de werkelijke creator die ik ben, het licht en de liefde in je zelf zijn is de nieuwe geloofsovertuiging in al zijn pracht en praal.

   En de volgende gaat daar weer bovenuit, tot dat je daar ook weer genoeg van krijgt.

  10. begrijp me niet verkeerd ik ben wel iemand van werkelijk gevoel voor hoogte, ervaar je pas als je er met trillende vingertjes boven hangt.

 14. “Stratmann van juwelierszaak Lapidee aan de Beeklaan in Den Haag werd overvallen en neergeschoten door twee mannen, Ziya B. en Sandro Grigolia.
  Ziya B. en Sandro G. door zeker negen hulpinstanties begeleid,…ANP”.
  Hoeveel instanties worden hiermee in leven gehouden? Wat een maatschappij. Zwaar criminelen worden “door zeker negen hulpinstanties begeleid”. Nog steeds miljarden euro uitgegeven aan de uitkeringen van derde landen verlengingen is een misdaad. Massa ambtenaren die betrokken zijn bij deze proces zijn zelf ziek, slap en bedrieglijk. Tot zo lang is dit een bedrog! Ouders in de bijstand. Met 7 kinderen in de wajong. Deze moeten elke 3 maanden melden bij de instanties ,dat ze woonachtig zijn in Nederland. Dat wordt gedaan,maar direct erna vertrekken ze weer naar Marokko.
  Vergeet ook niet hoeveel mensen en boterham verdienen aan deze groep, die zijn er helemaal niet bij gebaat dat de groep kleiner wordt. Ook menig politieke partij put uit deze electorale goudmijn. Het wordt het hele systeem van enorme wachtlijsten met de nep ambtenaren samen die Nederlandse economie verpesten. Het gaat zeker mis omdat er te veel instanties en hulpverleners er mee bezig zijn, vaak weten ze van elkaar niet wat ze doen. Op deze manier is er veel ambtenarenwerk:met name valse vluchtelingen en gedwongen familievorming- gezinshereniging/importbruiden, gestuurde criminele bendes en enorme gevolgen van het ontstane aparte Moslim Maatschappijen zijn moordend voor de Nederlandse economie.
  Hoeveel van deze criminelen hebben de laatste jaren vestigingsvergunningen gekregen? Hoeveel jongeren lopen met de wapens rond?Waarom tienduizenden moslimjongeren in Nederland gewapend zijn? Hoe is mogelijk dat er wajongers opeens meest gewelddadige gangsters geworden zijn? Onder de naam “migranten, gelovigen, gastarbeiders”, worden er veel criminelen naar Nederland gestuurd en veel “hulpinstanties” van het ambtenaren complex moeten al deze criminelen onderhouden. Het is niet voor niets dat de politie de controle over sommige voorsteden heeft verloren. De colonne noemt zichzelf de moslimgemeenschap als het gaat om het ontvangen van subsidies. Maar als het om geweld en criminaliteit gaat, mag weer niet gesproken worden van de moslimgemeenschap? Willen we Nederland weer veilig maken, moeten er duidelijke maatregelen genomen worden. En crimineel gedrag is dé reden tot uitzetten. De vele miljarden die hier jaarlijks mee gepaard gaan kunnen we beter besteden. Na straf uit te hebben gezeten criminelen met dubbele nationaliteit het land uitzetten als ongewenst vreemdeling, en de rest verplichten (een deel van) de kosten terug te betalen, uit uitkering of werk, naast op te hoesten vergoedingen voor slachtoffers.
   
  Sinds jaren tachtig is er geen gewone migratie van werkzoekenden richting Nederland. Het verplaatsing van ongewenste, asociale, gevaarlijke uitstoot van de moslimlanden heeft niks mee te maken met de normale immigratie. Bureaucratische kaste heeft het volk in deze zaak niet om toestemming gevraagd. Op geen enkele moment, is deze moslimmigratie ooit aan de bevolking voorgelegd. Ze werd onvermijdelijk genoemd, ze werd als moreel juist omdat het geboortecijfer te laag was. Lage geboortecijfers zijn juist te danken aan de ultra asociale Moslim voortplanting. Marokkaanse tienervrouwen met 3 kinderwagen, analfabete mannen met 7 vrouwen en 25 kinderen die hele straat onleefbaar maken, verstoren juist de normale, naturelle mensvoortplanting. Heel veel vrouwen willen niet in zo’n omgeving kinderen krijgen. Dit is de kernstrategie van de islamitische verbreiding die sinds 7de eeuw succesvol wordt toegepast. Groeiende criminalisering in Nederland gaat gepaard met de etnische verminking van de grotsteden bevolking. Moslimlanden verbonden infrastructuur gesteund door de Nederlandse bureaucratische kaste is een sterke voedingsbodem voor de burgeroorlogen.
   
  Veel moslimlanden willen hier hun overbodige bevolking kwijt en Nederland moest een zware staatsmechanisme ontwikkelen voor de opvang van hun eindeloze stroom. Veel politici en ambtenaren staan ver van de probleemsteden. Ze doen alsof ze op een andere planeet leven. Problemen die veroorzaakt worden door hun “nieuwkomers” bestaan gewoon niet!. Grote Steden bevolking is door de strot geduwd door mensen die alleen maar achter hun bureaus zitten. Normen en waarden worden overboord gegooid handhaving van wetgeving is hun vreemd. Klachten van burgers worden niet beantwoord.
  Nederland bevindt zich in de grootste demografische omwenteling van zijn historie, waarbij vooral vijandige bevolkingsgroepen de oorspronkelijke bewoners heel snel aan het vervangen zijn.
  Deze gigantische omwenteling werd en wordt door de PVDA, CDA, GL, D66 politici aangestuurd en richt zich fundamenteel tegen de belangen en behoeftes van de werkende burgers.
  Moslimlanden en hun collaborateurs in Nederland gaan over tot de vorming van moslimenclaves als toekomstige overkoepelende gebieden die meerdere steden en dorpen in zich verenigd. In Nederland heeft de Islam zich vooral door migratie verspreid. De kolonisatie van de belangrijkste wijken/gebieden heeft er voor gezorgd dat een groot aantal moslims zich na het verkrijgen van de “vaste voet” vergunningen eindeloze vervolg migratie tot stand brengen.
  Veel ambtenaren leven nog volgens het islamitische jaartelling. Ze willen niet horen dat Islam een woestijn indoctrinatie is. De islam is gemaakt door mannen, voor mannen. Moslimmannen hebben kledingvrijheid, de moslimvrouwen daarentegen niet, zij moeten zich verplicht verbergen in lappen stof. Je ziet die vrouwen zelfs op het strand liggen met burka en al, sterker nog, ze gaan zelfs met die burka het water is. De moslims van de oude garde in Nederland, na de generaties gaan toch gekleed in hun uniformen, hoofddoeken/burka’s/soepjurken zodat duidelijk te zien is dat ze het islamitische politieke ideologie aanhangen.
  Kennelijk worden grotsteden bestuurd door lieden waarbij het behoorlijk schort aan beoordeling vermogen waardoor zij niet in staat blijken een tamelijk eenvoudige inschatting te maken waneer ze zelf verdreven worden door de gewapende Moslims. Ze kijken nergens heen en hopen dat ze altijd kunnen uitwijken naar één van hun vakantieoptrekje!
   

  Politieke partijen:
  Moslims zaaien chaos en verderf en streven naar een nieuwe politieke stand binnen allerlei politieke partijen.!
  Nog belachelijker is dat de leiders van de islamitische federaties nog geen eens de Nederlandse taal machtig zijn. Een schande dat deze mensen in Nederland politieke partijen kunnen manipuleren.
  De basis van het slechte beleid en progressie, het “ambtenarenkorps” van bureaucratische kaste is van grootbelang voor de PVDA, CDA, GL, D66. het is bewezen dat de integratie van moslims als gemeenschap binnen een westerse cultuur onmogelijk is. Dit wordt gestaafd door een pas verschenen onderzoeksrapport dat vermeldt dat de overgrote meerderheid van de Turken en Marokkanen in Europa, ook deze van de tweede of derde generatie, zich nog sterker Marokkaan of Turk voelt. Het gevolg hiervan is een enclavevorming met een tegengestelde cultuur. Stop met de weergaloze massa-immigratie. Nederland is geen immigratieland. Stop met de verblijfsvergunningen t.b.v. islamitische massaverbreiding. Er mogen alleen werkvergunningen gegeven worden.
   
  De afgelopen jaren zijn er miljarden overgemaakt naar Turkije en Marokko. Maar deze landen hebben nog steeds te veel eisen en willen nog meer uitstoot dumpen in Nederland. Nederland moet snel stoppen met het onderhoud van de vijandige landen. De Moslimimmigratie heeft de Nederlandse verzorgingsstaat alleen maar geld gekost. De laag opgeleide uitstoot werd erdoor in de werkloosheid gedrukt. Elke jaar opnieuw kost het Nederland vele miljarden, naast extra woningsnood, meer criminaliteit en al die ellende waar we dag in dag uit mee te maken hebben op straat. De verhuftering, de angst, de fragmentsering van de samenleving, de komst van de islam, het is allemaal te danken aan de eindloze massaverplaatsing van Moslimbevolking. Als er op de eigen bevolking buitenproportioneel bezuinigd wordt, is men ook verplicht te stoppen met geld naar het buitenland te sluizen. Export van uitkeringen, kinderbijslag moet onmiddellijk stoppen. Wij moeten allemaal de broekriem aantrekken vanwege de miljarden die de massa-immigratie ons kost. Denk nog even aan het voorbeeld van die AOW uitkeringen aan mensen die jaren dood waren.

  Probleemwijken worden nog groter, Islam is groeiende en wordt militanter.
  Sinds jaren 60 worden ze steeds groter en duurder. De burger is het slachtvee geworden. Moslims terroriseren buurtbewoners en veroorzaken overlast, ergernis en angst. Meerderheid van de Marokkaanse jeugd is werkloos en 4 op de tien staat geregistreerd als verdachte van misdaad of overtreding. In Nederland zou slechts 18 procent van de Moslims goed Nederlands spreken en 70 tot 80% van de volwassen Turkse Marokkaanse mannen is werkloos. Het probleem hoe Marokkaanse en Turkse ouders hun kinderen opvoeden op weg naar de probleemsteden blijft de kern van hele verhaal. Zet daar meer politie in, of stuur desnoods het leger, want die wijken mogen niet in handen van bendes vallen, maar moeten terug onder het gezag van het lokale bestuur en de lokale veiligheidsdiensten komen.

  Van alle immigranten die de nationaliteit van het gastland aanvragen, van alle imams die hier komen preken en van al diegenen die een islamitische school willen oprichten, moskee willen bouwen, eisen we dat zij een verklaring ondertekenen waarin ze onder ede beloven zich te houden aan de fundamentele normen en waarden van Nederland. Als blijkt dat men zich niet houdt aan die verklaring, verliest men de nationaliteit en wordt men uitgewezen.
  Stem niet op de politici die zo’n verklaring van immigranten niet eisen.
   
  De islam hier in het Westen gepropageerd vanuit immens rijke islamitische landen, vanuit dictatoriaal geregeerde landen waar slechts een zeer kleine minderheid alle rijkdom en macht in handen heeft. Hun dictatuur reikt tot in de moslimgemeenschappen in onze landen. Zolang het verlenging hier voor het zeggen hebben in moslimkringen is het moskee/burka/hoofddoekverbod noodzakelijk.
   
  Stem niet op de politici die tegen de moskee/burka/hoofddoek verbod zijn.
   
  De dubbele nationaliteit af te schaffen. Hoge straffen geven voor uithuwelijken. Dit is een van de redenen dat deze mensen nooit kunnen integreren. Uithuwelijken is niet toegestaan en mensonterend. Als een vrouw dit niet wil (vaak nog meisjes), en ze wordt toch “gedwongen”, dan verliest men de verblijfsvergunningen in Nederland. 
   

  1. Jaja , lekker stoken en met vingers wijzen . Weet dat als je met één vinger naar een ander wijst , er 3 naar jezelf wijzen . Gristenen zijn lieverdjes want Bush en zijn billenmaatjes bombarderen netjes vanuit de hemel , net zo’n smerige bomgordel aan een Palestijnse weduwe waarna al haar ingewanden met inhoud over iedereen gespat is , jakkes , het zou verboden moeten worden . De Palestijnen zouden ook netjes met vliegtuigen steden plat moeten bombarderen , gewoon zoals het hoort . Of een Enola gay met een Fat Lady erin , schoon , hygiënisch opruimwerk .

   Even the Rose in ere herstellen nadat ze besmet was met bomgordelrosegezever .
   http://www.youtube.com/watch?v=zxSTzSEiZ2c

  2. Van alle immigranten die de nationaliteit van het gastland aanvragen, van alle imams die hier komen preken en van al diegenen die een islamitische school willen oprichten, moskee willen bouwen, eisen we dat zij een verklaring ondertekenen waarin ze onder ede beloven zich te houden aan de fundamentele normen en waarden van Nederland. Als blijkt dat men zich niet houdt aan die verklaring, verliest men de nationaliteit en wordt men uitgewezen.

   Onder ede beloven: wel met de rechterhand dan op de koran toch? en over welke fundamentele normen en waarden hebben we het dan ;gelijkheid van alle personen ongeacht; geslacht, godsdienst ,of levensovertuiging, sexuele voorkeur, afkomst/ras? Vrijheid van vereeniging vrijheid van onderwijs vrijheid van meningsuiting( welke je hier gebruikt)Of welke hoogstaande nederlandse normen en waarden worden hier dan bedoeld? Die van die held met die geblondeerde marmot op zijn hoofd?
   Kortom hoop geschreeuw weinig inzicht en al helemaal geen empatisch vermogen hier, lekkere jongens die nederlanders! Terug naar die fijne voc mentaliteit, dat legde ons voorwaar geen windeieren.Sorry hoor ik wordt een beetje misselijk van rose…….
   http://www.youtube.com/watch?v=4nCUgB4kCNw

  3. Zou zeggen doe eens een rondje Zwarte Markt Beverwijk en ontmoet en praat daar eens vroom rond met menig Moslim, vraag dan gelijk op welke politieke partij ze hebben gestemd en waarom. Ga dan AUB niet lopen te stuiteren als je massaal hoort dat men op de PVV heeft gestemd, dat is de andere kant van het hele verhaal. Waarom?! omdat men hier in Nederland juist de boel omdraait en de verkeerde de schuld geeft, frappant als je er aan toe mag voegen dat men verteld dat men hier massaal wordt uitgebuit op belasting technisch gebied en dat elke andere verdreven zogenaamde Hirshi Ali van harte welkom is in de vernieuwde ‘Denk Tank’ van de EU. Dan kiest men heel bewust voor dit soort tegen-acties omdat het puur gezellig het land is van de Duivel hier en iedereen die het goed doet eerst uit geroeid moet worden; KASSA! op grote voet!

   Zeg maar gerust Nederland wordt een kut land voor iedereen hier, maakt niet uit waar je vandaan komt of dat je hier al eeuwen een familie wapen vertegenwoordigd, je zit in de puree met nieuwe aankomende broekriem kwaliteiten die de resterende euro’s uit je zak moeten plukken. Electra en Gas lekker omhoog, reizen met de trein fors duurder, barndstof prijzen rijzen de pan uit, BTW wordt FLINK verhoogt, gezondheidszorg met 400 euro eigen premie omhoog + zorg kosten, boodschapjes enz enz + wat er nog meer bij komt. Vind je het vreemd dat de boel een beetje uitzichtloos gaat worden, nou ik dus niet meer, dat er gekken zijn die denken dat ze hun slaatje kunnen slaan door iets te makkelijk denken in hun welzijn. Tel de Nederlanders maar er eens bij op die weg rijden bij de benzinepomp zonder te betalen en ga maar zo door, de crime wordt er alleen nog maar ergere op met al die welgestelde kut regeltjes, maar geen dooie hond iets aan gaat doen… Slaap lekker verder AUB!!!

  4. Niet wildplassen maar Wilderspoepen noemen we dat hier . Paint it brown .

  5. Odette waar doel je op, op Paul of op het Anti Smetisme, alles evalueerd wij ook !

 15. Terwijl de islam gewelddadig oprukt vanuit Irak, Syrië, Somalië, Jemen, Turkije, Marokko en Libië tot in onze straten en nog meer Moslims uit islamitisch Midden- Oosten en Afrika richting Nederland komen, stemrecht en een verblijfsvergunning krijgen, hebben PVDA, D66, CDA en GL openlijk verklaard de islamitische immigratie te steunen!

  Politiek maakt dus zich wederom compleet ongeloofwaardig door de nutteloze acties tegen de jihadisten! 97% van de binnenkomende massa, behoort tot de verschillende sektes van salafisme! Hoe meer salafisten binnen, hoe meer jihadisten in Nederland. Hoe meer Salafistische megamoskeen, hoe eerder de Jihad (islamitische heilige oorlog tegen Nederlanders)! Moslims die haat en nijd verkondigen in de moskeen, want die zijn ook een gevaar voor de samenleving. Moskeeën worden gebruikt voor het verspreiden van haat tegen het gastland en de cultuur. Er zijn meer dan 9.000 moskeeën in Nederland en jonge moslims worden opgevoed aan de hand van een strijd tegen de ongelovigen. Moskee is de basis voor de deze Jihad! Wat zij op straks doen is vanuit hun ‘geloof’ gerechtvaardigd. Het is geen jeugdprobleem wat van gisteren is. Het is een oprukkend probleem waar niemand de handen mee aan vuil wil maken.

  Diederik Samsom, bezoekt zijn heilige paleis en roept op:’De extremisten misbruiken de islam.’, De islam hoort bij Nederland en is een vredelievende religie’ (Ook de stelling van het CDA en D66). Deze partijen willen de duizenden Mohammed aanhangers die hun partij rijk is niet ontvallen. De explosieve groei van het aantal geïmporteerde werkloze moslims in Nederland is hiervoor tekenend. De kern van Samson’s betoog komt precies neer op wat een jihadistische imam zegt.

  Terwijl bijkans de hele redactie van een satirisch blad vermoord was en onschuldige Joden als beesten waren neergeknald, blijft PVDA het schaamteloos opnemen voor de Islam. Hun eerste reactie op de moordpartij was wat de consequenties voor de Islam zouden zijn! Het zijn lafaards, leugenaars en huichelaars.

  Dankzij dit soort politici, dreigt in Nederland een soort midden-oosten land toestand te ontstaan. Overal in de steden zijn er moslimstrijders actief, imams en andere militanten zijn bezig om jonge mannen en vrouwen op te leiden! Veel jihadisten gebruiken de middelen van de gevestigde politieke partijen en overheids instellingen…Ze stellen onomwonden dat Nederland moet worden overgenomen. Moslims zouden nieuwe instroom bevorderen door meer bruiden uit een islamitische land te halen, hun kinderen als anti-Nederlands opvoeden etc.. 

  Huidige leiders hebben zo’n verschrikkelijke angst voor de realiteit van de islam dat ze zelfs het woord ‘islam’ niet in de mond durven nemen! Het bewijs van hun ‘moslimliefde’ was al lang te zien, door het aantal leden uit Moslimorganisaties! Met behulp van massieve druk uit Turkije en Arabische landen via de moskeeën worden veel moslimmilitanten als stemmentrekkers binnengehaald! Dankzij deze politiek in meerderheid, wordt de islamitische gevaar steeds groter in Nederland! Moslim gemeenschap is de bondgenoot van de PVDA, CDA, GL en D66!
  PVDA en D66 leiders zijn dwaas dat ze in hun eigen sprookjes blijven geloven, niet alleen op economisch- en Europees niveau, maar ook in termen van een religie als de islam. Ze blijven maar doorkletsen over een islam die niet bestaat. Er bestaat geen radicale islam, de islam is radicaal, punt. De dwazen van het gehele PVDA en D66 ‘schip’ geloven allemaal dus in fabels, dat is duidelijk. Maar ook CDA!

  CDA is een van de hoofdverantwoordelijken van de teloorgang van ons mooie Nederland, eerst 30 miljard halen, stelen, of roven uit het ABP fonds (of hoe je dat ook wilt noemen) van de hardwerkende burger, dan ons mooie landje verkwanselen aan de Moslim Maffia! De hele oude politieke partijen, inclusief CDA, zijn allemaal leugenaars! Het CDA heeft mede met de PvdA en VVD gezorgd voor de massa-immigratie en nu moeten we bang zijn in eigen land. Hele wijken in grote steden zijn niet-Nederlands meer; niet erg als we er iets beters voor terugkregen. Maar wat hebben we gekregen: criminelen, Jodenhaat en terreurdreiging!

  Terwijl onze westerse “wereld” verdwijnt, zijn er nog massa’s mensen die hopen, dat er ook nog maar iets kan worden gered. Veel van die islam-zalvers gaan ervan uit dat de islam het uiteindelijk zal gaan winnen, dus beginnen ze maar alvast met heulen en collaboreren teneinde hun eigen hachje veilig te stellen. Met deze houding is er niets nieuw onder de zon, getuige de recente geschiedenis van Nederland.

  Straattuig, het dragen van hoofddoeken als tegen vlag, schotelantennes voor de islamitische cultuur, moskee voor jihad, het oproepen tot gebed (propaganda voor jihad), en nu zwaar gewapende jihadisten in onze straten…!
  Er is gewoon een groot probleem en dat blijkt maar niet kleiner te willen worden. Moslim probleem of niet, feit is dat deze ‘lieverdjes’ voor een disproportionele gevaar en misbruik van onze sociale voorzieningen, inclusief zorg, zorgen. Wat is precies de reden waarom NL in 38 jaar tijd moest worden overspoeld met voornamelijk jihadisten uit achtergestelde moslimlanden?
  Ons land heeft nieuwe leiders nodig met een nieuwe visie. De gewone man heeft geen enkel vertrouwen meer in de huidige politiek, waar het beschermen van onze democratie vastloopt onder een smorende deken van politieke correctheid.

  1. Laat me raden…je stemt PVV.
   Aan wat je je stoort dat noemt men globalisering. Helaas raakt dit de meeste landen in de wereld. Wat erbij komt zijn al die oorlogen en onrusten die het westen in veel Arabische en arme landen is begonnen, om ressources veilig ten stellen, ook een reden voor vertrek. Omdat jij geen cent van je pensioen wilt missen? Omdat je de nieuwste gadgets wilt, de nieuwste auto of veel geld voor je belegging. Wat denk je waar dat vandaan komt?
   Verder over de joodse bevolking. Die maakt 0.2% van de wereldpopulatie uit. Ik stel even dat er geen andere bevolkingsgroep (ook van de mensen die ook een soort ‘holocaust’ hebben meegemaakt) zoveel hun gelijk, bescherming, aandacht en geld hebben gekregen…en nog, dan die bevolkingsgroep waar u het voor opneemt.

  2. Florac er zit waarheid in je verhaal echter wat is jouw realiteit? Wat denk je met zo’n overtuiging te kunnen bereiken? Ik zie het niet.
   Wat zijn de natuurwetten? Hoe zit dat met de Nederlanders met kleine gezinnen of zonder kinderen? Hoe ziet dat er uit voor de “Nederlanders” over 100 jaar? De “Nederlanders” krimpen in aantal.
   Hoe ziet dat er uit met de Moslims met gezinnen van gemiddeld 5 kinderen. Tel maar op. Je kunt je nog zo hard verzetten, maar wat gaat het opleveren?
   Lijkt me beter, zinvoller en productiever om de samenwerkende aanpak te kiezen.
   De “Nederlander” bestaat over 200 jaar niet meer. Uitstervend ras. Moslims nemen deze plaats voor ons in. Like it or not.
   Los daarvan, over jodenhaat gesproken, heb je hun heilige boek wel eens gelezen? Niet-joden zijn minder dan dieren valt er uit hun heilige boek te halen. Nou succes met het verspreiden van je zorgen, angsten en aanzet tot haat. Haat zal je geen betere tijden opleveren helaas.

  3. Nou is de titel twee zijden van een munt niet echt passend bij dit onderwerp met vele facetten.
   Er zijn meer spelers op het wereld toneel.
   In Duitsland is de beweging van anti al op gang gekomen, de media doet zijn uiterste best om er een fasistisch etiket op te plakken, wat naar ik denk niet zal lukken.
   De vreselijk gebrain washed mainstream Europeaan, die zich aan zijn cultuur en roots niets laat liggen, is een makkelijk prooi voor de multiculti brei.
   Hun doel is voetbal, bier, en sexs, afgewiseld met hossende vacanties.
   Tot dat er een verlosser opstaat een Hitler, die met beloftes en valse voorwendsels, deze ongenode gasten zonder een weer woord naar huis zal sturen, het zijn over het al genomen geen slechte mensen, hebben een geloof wat wij niet hebben dat maakt ze sterk en tot een eenheid, dat ze onze waarden verwerpen om dat het niet de hunne zijn is normaal, van mij kunnen de goede blijven, maar zo werkt de réaliteit niet het is alles of niets, nu de tijd zal het wijzen, als mens als individu kun je er niet veel invloed op uitoefenen, dus kijk gelaten toe, en leef je leven.

  4. Florac
   Ik zie een zeer negatieve energie vanwaaruit jij denkt , aangevuurd door een opgelegd wereldbeeld . Dat wereldbeeld is niet een reëel wereldbeeld (imo) maar een wereldbeeld dat verdeel en heers in de hand werkt. Simpel voorbeeld : hoofddoekjes , mijn moeder ging niet naar buiten zonder en in de ( katholieke) kerk diende je er een te dragen als vrouw , hoewel dat toen al een langzaam verdwijnende gewoonte was .Mijn opa en oma zaten nog in gescheiden banken in de kerk, dan praten we over nog geen 100 jaar geleden.
   Toen ik klein was ( nog niet zo heel lang geleden) Kwam ik voor het eerst in contact met moslims ( de grote angst van mijn vader) Turken die helemaal niets hadden en onze meubels kregen omdat wij van een bevriende fam. de hunne kregen. Nooit eerder zo’n gastvrije mensen gezien! Later veel turkse vrienden gehad : klootzakken en hele fijne mensen van alles wat. Eigenlijk hetzelfde als met nederlanders , antillianen molukkers en noem maar op.
   De manier waarop je in jouw comment dingen generaliseert en tot polarisatie oproept , helpen volgens mij niet een nieuwe wereld te scheppen waarin jij je gelukkig voelt. Dat zou je uitgangspunt dienen te zijn , wat wil jij voor een wereld creëren , hoe wil jij behandelt worden .Is dat niet een veel beter startpunt, wat je niet wilt dat jou geschiedt doet dat ook de ander niet? Voor mij werkt dat goed .

 16. marcel w wederom in 5D
  14 mei 2012 om 23:09 ….Ga zitten! Ga je eens iets meer verdiepen in islam,ipv onzin uit te kramen….De islam wil alle staten en regeringen van deze aarde vernietigen die zich verzetten tegen de ideologie en het programma van de islam, ongeacht het land of het volk waarover zij regeren. Het doel van de islam is het opzetten van een staat op basis van haar eigen ideologie en programma.
  Vandaag de dag heeft de islam met z’n universele Jihad, over meer dan 50 landen in de wereld de controle gekregen/verspreid met het zwaard/. Zodra moslims de bevolking van een land voldoende in aantal vervangen hebben, zullen de niet-moslims hun natie, hun cultuur, erfgoed, hun beschaving, hun wetten, hun grond, en hun fundamentele rechten van de mens voor altijd verliezen….Overal is de multiculturele samenleving en de integratiepolitiek mislukt omdat het merendeel moslims gewoon niet wil integreren.De koran wil geen integratie: ‘Sluit met de joden en christenen geen overeenkomst, want wanneer je dat doet, word je een van hen.’…De Koran niet toegestaan zich met niet-moslims te verbroederen. Daarover lezen we: “Laat de gelovigen geen ongelovigen (d.i. niet-moslims) als vrienden verkiezen boven de gelovigen…” (3: 28) Dramatisch kwam dit verzet tegen integratie aan het licht tijdens een toespraak van de Turkse premier in Keulen (10-02-’08). Hij riep de Duitse Turken op om alles in het werk te stellen om vooral niet te integreren. Hij noemde integratie zelfs een ‘misdaad tegen de menselijkheid’…“…Diverse West-Europese steden kennen al complete moslim vrijstaten waar de islamitische immigranten zich als bezetters gedragen.In twee wijken in Brussel komt al geen Belgische politie meer. De orde wordt daar gehandhaafd door moslim ordetroepen. Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd!…

  1. @ peter
   Pfff je hebt lang nodig gehad om een dergelijk slecht onderbouwde reactie te formuleren….

  2. marcel w wederom:Dit zijn de feiten…Meschien kun je beter met voetballen bezighouden en geen lulverhalen vertellen ..

 17. Brzezinski is een Zionist en Geert Wilders wordt gefinancierd door de Joodse lobby. Daarom moest de penningmeester van de PVV weg. (Bonte) Wilders is een opruier die voor onrust moet zorgen in de EU. Men is als de dood dat de EU met Putin samengaat. V.s. is allang failliet. Dat waren ze samen met Engeland in 1938, daarom die oorlog. Zag vanmiddag nog een uitzending, waarbij de schuilkelders in London al in 1938 operationeel waren??? Overigens stamt de oorlogsmisdadiger Churchill af van wapenhandelaren. Het meeste geld heeft de familie verdiend door de Beierse Koning van wapens te voorzien; ik meen 250 jaar geleden. Ach wij hadden de Oranjes en hun plunderaars rondvaren. M.de Ruyter en de gereformeerde moordenaar Jp.Coen. Verantwoordelijk voor de 10.000 den onthoofdingen i.v.m. de nootmuskaathandel.

  1. Doet het U een genoegen, zo lekker om U heen te slaan, vraag me altijd af bij Uw soort mensen, wat er achter zit, wat de uiteindelijke bedoeling is van dit om U heen slaan !

 18. Word je eerst honderden en honderden jaren “geregeerd” door Christenterroristen, krijg je van hetzelfde continent de Moslimterroristen. Allemaal achterlijkheid afkomstig van Bedoeïen. Heel het Judaisme staat bol van repressie. Geloof in de boekjes en je hoeft nergens meer verantwoordelijk voor te zijn. Gewoon doen en geloven wat je wordt voorgeschreven en later je in het graf werken. Da’s zo lekker .De Boeddhisten, die overigens lekker op hun plekjes blijven zitten, stellen jezelf verantwoordelijk. Judaïsme is voor de domoren en Boeddhisme is voor de slimmeriken.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.