Advertentie

ChatGPT wijst… Amerikaanse politici-oorlogsmisdadigers aan..!!


Voordat we naar het eigenlijke artikel gaan, even informatie over het nieuwe programma ‘ChatGPT’. Dit is gratis te gebruiken software, in de vorm van een communicatietool. Ontworpen door het ‘OpenAI-team’. Het programma leert continue (deep learning) en wordt dus steeds ‘slimmer’. In wezen is het browsergebaseerde chatsoftware die tekstreeksen genereert als antwoord op een al dan niet ingewikkelde gebruikersvraag . Het programma is specifiek ontworpen om algemene en technische vragen te beantwoorden.

Om het programma te gebruiken, dien je je te registreren voor een account, waarna je aan de slag kunt met de chatbot in het programma. Je gaat dus, net als bij veel online-winkels, in conclaaf met een artificial intelligence programma. De basis van deze chatbot is een neuraal netwerk dat gegevens rechtstreeks van internet haalt om zijn respons te genereren, zelfs met ’n kleine input..

Het ChatGPT=programma is eenvoudig te gebruiken en biedt steeds meer mogelijkheden, al naar gelang het meer wordt gebruikt, er info wordt ‘ingestopt. Het programma kan zelfs worden gebruikt om wiskundige problemen op te lossen of om lange inhoud zoals artikelen en scripts te genereren , waardoor schrijven gemakkelijker wordt.

Maar kijk eens naar de strekking van het onderstaande artikel.. ChatGPS maakt een volledig overzicht van Amerikaanse oorlogsmisdadigers onder bekende politieke leiders van de afgelopen decennia..! Politici die op het internationale toneel al werden beschuldigd, maar nooit berecht. (Amerika is, voor de goede orde, dus géén lid van het International Criminal Court..)

Het gebruik van het ChatGPT-programma is eenvoudig: alleen een stuk tekst/een vraag invoeren en de rest volgt vanzelf. Het ChatGPT=programma kan zelfs werken aan gespecialiseerde op tekst gebaseerde toepassingen , zoals wiskundige vergelijkingen, het schrijven van literair materiaal of zelfs het debuggen van codeblokken. Het werkt door je vraag te bepalen, relevante informatie van internet te halen en neuraal leren te gebruiken om een antwoord te genereren.

Hoewel het gratis te gebruiken is, moet je dus wel eerst registreren voor een account; of direct inloggen met je Google- of Microsoft-account. Aangezien het programma blijft leren, zijn er ook enkele minpuntjes tijdens het gebruik: specifieke zoekwoorden, woordgroepen of prompts begrijpt de chatbot niet, zo blijkt uit de reacties.

Een fascinerend aspect van ChatGPT voor informele gebruikers is hoe het inhoud creëert, die klinkt en eruitziet als door een andere persoon gemaakt. Met een eenvoudige gebruikersinterface kunt je de chatbot mogelijk testen en zien hoe deze reageert op verschillende vragen, of het nu gaat om literatuur, wiskunde, informatica en meer. Hoewel het nog lang niet perfect is, blijft het programma groeien en verbaast het gebruikers overal ter wereld.

* * *
*
*

 

ChatGPT wijst aan…
Deze Amerikaanse politici-oorlogsmisdadigers..!!

2023 © WantToKnow.nl/be

x

Vladimir Poetin wél, maar een handvol Amerikaanse politici/staatslieden zijn allemaal NIET aangeklaagd bij het internationale strafhof in Den Haag. Terwijl zij daar toch écht wel zouden moeten verschijnen..! Wat te denken van Henry Kissinger en Bill Clinton. Zijn partner Hillary niet te vergeten en Barack Obama..! Maar ook George Bush en Dick Cheney, voor hun gruwelijke ingrijpen in Irak en Afghanistan. En ja, ook Joe Biden, last but not least, zou in Den Haag dienen te verschijnen. Dat is voor velen al lang duidelijk, maar is nu ook ‘officieel’ door artificial intelligence bevestigd..!

Terwijl ‘The Empire of Lies’ (’t Rijk der Leugens) in haar nopjes is, dat het Internationaal Strafhof een arrestatiebevel tegen Vladimir Poetin heeft uitgevaardigd, laten we nog eens nagaan voor wie het ICC echt werkt. En kijk hoe oorlogsmisdadiger John Bolton om imperialistische wijze dreigt, rechters van het ICC te arresteren en achter hun financiën aan te gaan, wanneer zij of een organisatie of bedrijf het ICC helpt om actie te ondernemen tegen Amerikaanse oorlogsmisdadigers:

ChatGPS werd gevraagd naar ‘de oorlogsmisdaden van Amerikaanse leiders’. Dit verhaal is het resultaat..

Henry Kissinger..
Voor velen niet meer (zo) bekend, maar deze Henry Kissinger was voormalig minister van Buitenlandse Zaken van de VS,. Hij is er vaak van beschuldigd betrokken te zijn geweest bij verschillende oorlogsmisdaden tijdens zijn ambtstermijn. Hier zijn enkele van de belangrijkste beschuldigingen tegen hem:

  1. Het bombarderen van Cambodja: Kissinger speelde een sleutelrol in de geheime bommencampagne in Cambodja tijdens de Vietnamoorlog, die leidde tot de dood van duizenden burgers. De bombardementen werden uitgevoerd zonder medeweten of goedkeuring van het Congres of het Amerikaanse publiek.
  2. Chileense staatsgreep en Operatie Condor: Kissinger steunde de staatsgreep van 1973 in Chili die de democratisch verkozen regering van president Salvador Allende omverwierp en leidde tot de vestiging van een militaire dictatuur onder generaal Augusto Pinochet. Kissinger zou ook een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van Operatie Condor, een gecoördineerde campagne van politieke repressie en staatsterreur uitgevoerd door verscheidene Zuid-Amerikaanse militaire dictaturen in de jaren 1970 en 1980.
  3. Oost-Timor invasie: Kissinger gaf stilzwijgende goedkeuring aan de Indonesische invasie van Oost-Timor in 1975, waarbij tot 200.000 mensen omkwamen. De invasie werd algemeen veroordeeld door de internationale gemeenschap als een schending van het internationale recht.
  4. Moordcomplotten: Kissinger is beschuldigd van betrokkenheid bij verschillende moordcomplotten tegen buitenlandse leiders, waaronder de Chileense generaal Rene Schneider en de Cubaanse leider Fidel Castro.

Bill Clinton

Bill en Hillary Clinton

De NAVO en Bill Clinton zijn beschuldigd van verschillende oorlogsmisdaden tijdens het conflict op de Balkan in de jaren negentig. Hier zijn enkele van de belangrijkste beschuldigingen:

  1. Het bombarderen van burgerdoelen: De NAVO voerde in 1999 een bombardementscampagne uit tegen Servië en Montenegro, die onder meer gericht was op civiele infrastructuur zoals bruggen, elektriciteitscentrales en fabrieken. De bombardementen leidden tot aanzienlijke burgerslachtoffers en ontheemding.
  2. Wapens met verarmd uranium: De NAVO-strijdkrachten gebruikten tijdens het conflict wapens met verarmd uranium, die op lange termijn gezondheidsproblemen en milieuschade kunnen veroorzaken.
  3. Het niet voorkomen van etnische zuivering: Volgens sommige critici hebben de NAVO en Clinton niet genoeg gedaan om etnische zuiveringen en andere wreedheden door Servische troepen in Bosnië en Kosovo te voorkomen.
  4. Schending van het internationaal recht: Sommige juristen en mensenrechtengroeperingen hebben betoogd dat de NAVO-bombardementscampagne het internationaal recht schond, in het bijzonder met betrekking tot de beginselen van proportionaliteit en onderscheid tussen civiele en militaire doelen.
  5. Bill Clinton zag als president van de Verenigde Staten toe op de uitvoering van economische sancties tegen Irak in de jaren negentig. De sancties beperkten het vermogen van Irak om goederen in te voeren en internationale handel te drijven, wat leidde tot tekorten aan voedsel, medicijnen en andere essentiële voorraden. Volgens sommige schattingen hebben deze sancties bijgedragen tot de dood van maar liefst een half miljoen Iraakse burgers, waaronder veel kinderen. De sancties werden opgeheven in 2003, na de door de VS geleide invasie van Irak..
Vice-president onder George W. Bush, maar door velen beschouwd als de manipulatieve, kwade genius, die de politieke touwtjes in handen had..

Dick Cheney

Een van de meest doortrapte leugenaars uit de recente Amerikaanse politieke geschiedenis. Kijk naar de film ‘Vice’ voor een ongelooflijk beeld van deze manipulerende intrigant. (HIER) Het was Dick Cheney die zeer waarschijnlijk de operationele bestuurder was van de aanslagen van 11 september op de VS. Een aanval -zo simpel liggen de bewijzen inmiddels voorhanden- van binnenuit gepleegd en voorbereid door een neo-con-groep (‘The Project for a New American Century’) binnen de Amerikaanse overheid.

Hier gaat het om een aantal beschuldigingen met betrekking tot het optreden van Dick Cheney als vice-president van de Verenigde Staten tijdens de oorlogen in Irak en Afghanistan. Enkele van de belangrijkste beschuldigingen zijn zijn rol in:

  1. Het bevorderen van de invasie van Irak in 2003, die gebaseerd was op foutieve inlichtingen en leidde tot de dood van duizenden Iraakse burgers en Amerikaanse militairen.
  2. Het toestaan van het gebruik van nieuw ondervragingstechnieken, zoals waterboarding, die algemeen beschouwd worden als foltering en in strijd zijn met het internationaal recht.
  3. Het negeren of vergoelijken van mensenrechtenschendingen begaan door VS militair personeel en aannemers, zoals het misbruik en de marteling van gevangenen in de Abu Ghraib gevangenis in Irak.
  4. Het pleiten voor uitgebreide uitvoerende bevoegdheden van hemzelf en het beperken van toezicht door het Congres in zaken van nationale veiligheid, wat volgens sommige critici de democratische normen en beginselen ondermijnde.

Hoewel Cheney zijn acties heeft verdedigd en heeft aangevoerd dat ze noodzakelijk waren om de nationale veiligheid van de VS te beschermen, is zijn staat van dienst controversieel en heeft hij aanzienlijke kritiek gekregen van mensenrechtengroeperingen, rechtsgeleerden en anderen.

Er zijn aanwijzingen dat de vervuiling met verarmd uranium in Irak negatieve gevolgen heeft gehad voor de gezondheid van de burgerbevolking. Studies hebben aangetoond dat blootstelling aan verarmd uranium kan leiden tot gezondheidsproblemen op lange termijn, waaronder kanker, geboorteafwijkingen en andere ziekten.

In een rapport uit 2013 van het ‘International Journal of Environmental Research and Public Health’ werd vastgesteld dat DU-besmetting aanwezig was in de bodem en het water in de buurt van bombardementen in Irak en dat blootstelling aan DU een potentieel gezondheidsrisico vormde voor de lokale bevolking. Er zijn aanwijzingen dat het aantal gevallen van kanker in Fallujah, Irak, aanzienlijk is toegenomen nadat het Amerikaanse leger verarmd uranium (DU) heeft gebruikt tijdens de invasie van Irak in 2003.

Volgens een studie uit 2010, gepubliceerd door dezelfde organisatie (International Journal of Environmental Research and Public Health), was het aantal leukemieën in Fallujah 38 keer hoger dan verwacht en het aantal lymfomen 10 keer hoger dan verwacht. Andere studies hebben verhoogde percentages borstkanker, darmkanker en andere ziekten in de regio aangetoond.

Dit opzienbarende boek (klik voor artikel) van een Amerikaanse hoogleraar, toont aan dat de daden van Bush wel degelijk juridisch als oorlogsmisdaden te duiden zijn.

George W. Bush
Enkele van de belangrijkste kritieken en beschuldigingen tegen George W. Bush zijn:

  1. De invasie van Irak: Bush was de belangrijkste architect van de invasie van Irak in 2003, die werd gelanceerd onder het voorwendsel van het elimineren van massavernietigingswapens. Later bleek echter dat er geen dergelijke wapens in Irak waren, en de oorlog werd alom bekritiseerd als een vergissing. De oorlog resulteerde in de dood van duizenden Iraakse burgers, en velen beweren dat het een schending van het internationaal recht was.
  2. Gebruik van marteling: De regering Bush werd ervan beschuldigd het gebruik van foltering tegen verdachte terroristen toe te staan in de nasleep van de aanslagen van 9/11. Technieken zoals waterboarding, slaapdeprivatie en stress posities werden naar verluidt gebruikt op gedetineerden, wat volgens velen een schending is van het internationaal recht.
  3. Guantanamo Bay detentiecentrum: Bush gaf toestemming voor de oprichting van het detentiecentrum Guantanamo Bay, waar verdachte terroristen zonder proces werden vastgehouden en onderworpen aan harde ondervragingstechnieken. Velen hebben het detentiecentrum bekritiseerd als een schending van een eerlijk proces en mensenrechten.
  4. Gerichte moorden: De regering Bush stond het gericht doden van verdachte terroristen toe, waaronder het gebruik van drone-aanvallen in landen als Pakistan en Jemen. Critici betogen dat dergelijke moorden het internationaal recht schenden en ernstige vragen oproepen over een eerlijke rechtsgang en verantwoordingsplicht.

Hoewel er voortdurend debat en onenigheid is over de wettigheid en moraliteit van de acties van George W. Bush tijdens zijn ambtstermijn, hebben veel mensenrechtenorganisaties en juristen hem beschuldigd van het plegen van oorlogsmisdaden en het schenden van het internationaal recht.

Barak Obama
Er is veel discussie en controverse over het optreden van voormalig president Barack Obama tijdens zijn ambtstermijn, met name over zijn gebruik van drone-aanvallen en zijn aanpak van conflicten in landen als Libië, Syrië, Irak, Afghanistan en Pakistan. Sommigen hebben hem beschuldigd van oorlogsmisdaden, terwijl anderen betogen dat zijn acties gerechtvaardigd waren in het kader van de wereldwijde oorlog tegen het terrorisme.

Enkele van de belangrijkste punten van kritiek en beschuldigingen tegen Barack Obama zijn:

  1. Gebruik van drone-aanvallen: Obama escaleerde het gebruik van drone-aanvallen in landen als Pakistan, Jemen en Somalië aanzienlijk en gaf toestemming voor het gericht doden van verdachte terroristen zonder proces. Critici betogen dat dergelijke aanvallen het internationaal recht schenden en ernstige vragen oproepen over een eerlijk proces en verantwoordingsplicht.
  2. Interventie in Libië: Obama gaf in 2011 toestemming voor een militaire interventie in Libië om dictator Muammar Kadhafi uit de macht te zetten. De interventie werd bekritiseerd als een schending van het internationaal recht en als een bijdrage aan het conflict en de instabiliteit in de regio.
  3. Betrokkenheid bij Syrië: Obama gaf toestemming voor steun aan rebellen die vechten tegen de Syrische president Bashar al-Assad, en lanceerde ook luchtaanvallen op ISIS-doelen in het land. Het conflict heeft geleid tot de dood van honderdduizenden burgers en is bekritiseerd als een schending van het internationaal recht.
  4. Voortzetting van de oorlogen in Irak en Afghanistan: Ondanks dat Obama campagne voerde met de belofte om de oorlogen in Irak en Afghanistan te beëindigen, gaf hij toestemming om beide conflicten tijdens zijn ambtstermijn voort te zetten. De oorlogen zijn bekritiseerd vanwege hun impact op burgers en omdat ze bijdragen aan de voortdurende instabiliteit in de regio.

Hoewel er voortdurend debat en onenigheid is over de wettigheid en moraliteit van de acties van Barack Obama tijdens zijn ambtstermijn, hebben veel mensenrechtenorganisaties en juristen hem beschuldigd van het plegen van oorlogsmisdaden en het schenden van het internationaal recht. De conflicten in landen als Libië, Syrië, Irak, Afghanistan en Pakistan hebben geleid tot de dood van honderdduizenden mensen, zowel strijders als burgers. Veel van deze doden zijn veroorzaakt door verschillende actoren, waaronder regeringstroepen, rebellengroepen en terroristische organisaties.

Met name het gebruik van drone-aanvallen is bekritiseerd omdat er veel burgerslachtoffers vallen. De schattingen van het aantal burgerslachtoffers als gevolg van Amerikaanse drone-aanvallen lopen sterk uiteen, waarbij sommige bronnen suggereren dat het aantal gedode burgers kan oplopen tot enkele duizenden. Exacte cijfers zijn echter moeilijk te verkrijgen vanwege de geheimzinnigheid rond het Amerikaanse drone-programma en de moeilijkheid om vast te stellen of de gedode strijders of burgers zijn.

Hillary Clinton
Als minister van Buitenlandse Zaken onder president Barack Obama speelde Hillary Clinton een sleutelrol bij de Amerikaanse interventie in Libië in 2011. De interventie was bedoeld om de Libische rebellen te steunen die vochten om dictator Muammar Kadhafi omver te werpen. Het conflict duurde enkele maanden en maakte een groot aantal slachtoffers.

De schattingen van het aantal doden tijdens de Libische burgeroorlog lopen sterk uiteen, maar volgens sommige bronnen zou het totale aantal slachtoffers in de tienduizenden lopen. Het exacte aantal doden is moeilijk vast te stellen, omdat veel van de doden het gevolg waren van gevechten tussen verschillende gewapende groepen en van luchtaanvallen door NAVO-strijdkrachten. Sinds de omverwerping van Kadhafi heeft Libië moeite om een stabiele en functionele regering te vormen.

Het land wordt geplaagd door aanhoudend geweld en instabiliteit, waarbij verschillende gewapende groepen strijden om de macht en de controle over belangrijke gebieden. Het ontbreken van een sterke centrale regering heeft ook bijgedragen tot de opkomst van extremistische groeperingen zoals ISIS. De Amerikaanse interventie in Libië is bekritiseerd omdat zij heeft bijgedragen tot het conflict en de instabiliteit in het land.

Er zijn berichten over slavenmarkten in Libië sinds de interventie in 2011. Deze berichten zijn alom veroordeeld door internationale organisaties en mensenrechtengroeperingen. Door het aanhoudende conflict en de instabiliteit in Libië is een situatie ontstaan waarin mensenhandel en uitbuiting van kwetsbare personen grote problemen zijn geworden.

Uit berichten blijkt dat veel van de mensen die op deze slavenmarkten worden verkocht, migranten en vluchtelingen zijn die de Middellandse Zee proberen over te steken om Europa te bereiken. De situatie in Libië is beschreven als een humanitaire crisis, waarbij veel mensen worden onderworpen aan dwangarbeid, seksuele uitbuiting en andere vormen van misbruik.

Joe Biden
Als Vice President en President is Joe Biden betrokken geweest bij een aantal Amerikaanse militaire interventies en buitenlandse beleidsbeslissingen die bekritiseerd zijn vanwege hun gevolgen voor de mensenrechten. Hier volgen enkele voorbeelden:

  1. Irak Oorlog: Als senator stemde Joe Biden voor de 2002 Authorization for Use of Military Force Against Iraq, die de Amerikaanse invasie van Irak toestond. De oorlog kreeg veel kritiek vanwege het hoge aantal burgerslachtoffers en de destabiliserende invloed op de regio.
  2. Drone aanvallen: Als vice-president speelde Biden een sleutelrol in het drone-programma van de regering Obama, dat toestemming gaf voor het gericht doden van verdachte terroristen in landen als Jemen en Pakistan. Het programma werd bekritiseerd omdat het burgerslachtoffers zou maken en het internationaal recht zou schenden.
  3. Saoedi-Arabië: Biden is bekritiseerd voor de nauwe relatie van zijn regering met Saoedi-Arabië, ondanks de mensenrechtenschendingen van het land en de betrokkenheid bij het conflict in Jemen.
  4. Immigratiebeleid: Het immigratiebeleid van Biden, waaronder het voortgezette gebruik van detentiecentra en deportaties, is bekritiseerd vanwege de behandeling van immigranten en asielzoekers.
  5. Afghanistan: Het besluit van Biden om de Amerikaanse troepen terug te trekken uit Afghanistan is bekritiseerd vanwege de aanpak en de mogelijke gevolgen voor de stabiliteit en de mensenrechtensituatie van het land.

Biden’s economische sancties tegen Syrië en Jemen hebben bijgedragen tot de aanhoudende humanitaire crises in beide landen. In Jemen hebben de sancties bijgedragen tot de voortdurende burgeroorlog, die heeft geleid tot hongersnood, ziekte en ontheemding. Jemen is de ergste humanitaire crisis ter wereld: naar schatting 80% van de bevolking heeft humanitaire hulp nodig. De sancties hebben ook een verwoestend effect gehad op de Syrische economie, waardoor de humanitaire crisis in het land is verergerd.

Volgens een rapport van het Syrian Network for Human Rights hebben de sancties bijgedragen tot een daling van de levensstandaard en een toename van de armoede, met name onder kwetsbare bevolkingsgroepen zoals vrouwen en kinderen. Zowel in Jemen als in Syrië hebben de sancties het moeilijk gemaakt voor humanitaire hulp om mensen in nood te bereiken, waardoor de humanitaire situatie verder is verslechterd. De internationale gemeenschap heeft opgeroepen tot beëindiging van de sancties en meer steun voor humanitaire inspanningen in beide landen.

* * *

 

1 gedachte over “ChatGPT wijst… Amerikaanse politici-oorlogsmisdadigers aan..!!

 1. De staatsgreep in Chili als onderdeel van Operation Condor vond plaats op 11.09.1973 waarbij o.a. president & vrijmetselaar Salvador Allende (1908) het leven liet.
  De Amerikaanse ambassadeur in Libië Christopher Stevens is op 11.09.2011 vermoord in Benghazi tijdens de door cabal geïnitieerde ‘Arabische lente’. De toenmalige minister van buitenlandse zaken Hillary Rodham Clinton (1947) was blijkbaar goed geïnformeerd want zij verklaarde nadien: ‘we kwamen, we overzagen en hij stierf.’
  En dan iets wat niets met dit onderwerp te maken heeft en ook weer wel. Door vier natuurbeschermers waaronder sir Peter Scott (1909 – 1989) is op 11.09.1961 het Wereld Natuur Fonds (WWF) opgericht. Scott ontwierp ook het pandalogo.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.