Advertentie

Khazarian maffia ondergraaft BRICS…


Thrive dollar decline groot formaat
De ongelooflijke plundering van de Amerikaanse dollar in beeld gebracht. Er is nog maar 4% over van de oorspronkelijke waarde..! (Klik voor grotere afbeelding)

Het is bekend dat de Amerikaanse dollar sinds het midden van de vorige eeuw de leidende valuta was in de wereld. Deels was dit oorzaak en gevolg en gevolg en oorzaak van de hegemonie van de Verenigde Staten in de wereld, doordat het economisch het leidende land was. Maar vooral door de slimme zet om van de Amerikaanse dollar de Petro-dollar te maken, bleef de Amerikaanse munt continue op waarde’, doordat er vraag naar bleef. Immers voor elk vat olie dat uit de grond was, dienden US-dollars te worden aangekocht, zodat deze olie kon worden verhandeld op de wereldmarkt die in US$ werd -en voor het grootste deel nog wordt-afgerekend.

olie us dollar sadam khadaffi

Maar het is natuurlijk volstrekt krankzinnig als je als Europees land olie nodig had, om dit dan in te kopen bij een Arabisch productieland en dit in Amerikaanse dollars af te rekenen.. Wat hebben/hadden Europeanen met die dollar te maken in dit opzicht..? Niets natuurlijk. Toch blijft deze situatie uit die tijd maar voortduren. Landen die van deze Petro-dollar af wilden, werd duidelijk gemaakt, desnoods via een staatsgreep, dat dit geen goed idee was. Althans volgens de krachten achter de schermen, die deze Amerikaanse dollar al begin van de vorige eeuw hadden ontvoerd..!

En jazeker, de naam van de Zionistische Rotschild-club duikt dan snel op. De feitelijk eigenaren van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, die geen centrale bank is.. Want de dollars die deze bank ‘maakt’ door uitgifte, worden door de Amerikaanse burgers gekocht van die bank.. Andersom gezegd: de Amerikaanse dollar is niet eens van de Amerikanen..!! De Amerikaanse valut is TOTAAL GEPLUNDERD en feitelijk NIETS meer waard. Ja, de waarde nog van het papier waarop die dollar gedrukt is..!

We kennen het lot van kolonel Khadaffi die werd vermoord doordat hij een eigen, Arabische gouden munt wilde maken, die de petro-dollar zou vervangen. We kennen ook het lot van president Sadam Hoesein in dezen; een té grote mond naar de Amerikanen. Maar ook het lot van president Kennedy was getekend, toen hij probeerde de zilveren dollar in te voeren, als ondermijning van de dollar, zoals die in monopoly-gevangenschap werd gehouden door het FED-systeem van banken.

Het is juni 2009 en de formele oprichting van BRICS, als tegenhanger van het IMF, is een feit. De US-dollar is uitgerangeerd als internationaal betaalmiddel voor deze landen. Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. Het is nu aan de Rotschilds om hun triljoenen vermogen, verborgen achter vooral de VS en de US$, veilig te gaan stellen.. Hun oorlogen te gaan voeren om de waarde van 'hun' petrodollar te waarborgen..
Het is juni 2009 en de formele oprichting van BRICS, als tegenhanger van het IMF, is een feit. De US-dollar is uitgerangeerd als internationaal betaalmiddel voor deze landen. Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. Het is nu aan de Rotschilds om hun triljoenen vermogen, verborgen achter vooral de VS en de US$, veilig te gaan stellen.. Hun oorlogen te gaan voeren om de waarde van ‘hun’ petrodollar te waarborgen..

En toen was er BRICS..
Het is juni 2009 als 2 wereldmachten, in samenwerking met een aantal vooraanstaande economisch-opkomende landen, besluiten een nieuw monetair fonds op te richten. Het zijn de landen die je hierboven op de foto ziet. Brazilië, Rusland, India, China en South Africa (Zuid Afrika). Een regelrechte ondermijning van het Rotschild-petro-dollar-imperium. Het is vanzelfsprekend dat op het grote wereldschaakbord het te verwachten viel, dat deze Khazariaanse Maffia (zoals de Rothschild-Zionistische kliek wordt genoemd HIER en HIER) zich niet voetstoots zou neerleggen bij deze ondergraving van hun financieel-economische wereldhegemonie. En aldus is gebeurd.

We zijn nu 7 jaar later en de BRICS-landen hebben hun initiatieven verder uitgebouwd en zijn elkaar fundamenteel aan het steunen. Vooral de economische wereldmacht China speelt, samen met geografisch-grote-broer Rusland de hoofdrol in dit spel. De Chinezen hebben onlangs hun Yuan gekoppeld aan goud (HIER) en de Russen zijn vooral infrastructureel bezig om weer een economische hoofdrol te gaan spelen in de wereld. En het geraffineerde antwoord van de Rotschild-maffia..? Lees het artikel hieronder en trek je eigen conclusies..

x

* * *

x

De grote vraag is natuurlijk hoe andere grote leveranciers van brandstoffen, zoals de Arabische landen, zullen reageren op de besluiten van Rusland om de US-dollar te laten vallen.. Hoe trouw zijn de Arabieren aan de VS..?
De grote vraag is natuurlijk hoe andere grote leveranciers van brandstoffen, zoals de Arabische landen, zullen reageren op de besluiten van Rusland, China en andere BRICS-landen om de US-petro-dollar te laten vallen.. Hoe trouw zijn de Arabieren aan de VS..?

x

x

Khazarian maffia ondergraaft BRICS…

X

2016 © WantToKnow.nl/be (vertalingen L Smit)

x

De Khazariaanse corporatisten achter de schermen zijn er eindelijk in geslaagd Brazilië te verdelen. Het duurde even voordat het ‘volk’ opgezet was tegen de huidige regering, maar toen was het ook snel gebeurd. De hogere klasse in Brazilië heeft ingestemd met deze regeringsverandering. President Dilma Rousseff was in hun ogen niet kundig genoeg met overheidszaken omgegaan. Inmiddels is de ‘Wall Street-vriendelijke’ vice-president Michel Temer geïnstalleerd en zal deze coup de Khazariaanse corporatisten de toegang bezorgen tot de enorme energiebron Brazilië. Maar vooral consequenties hebben op de integriteit van de alliantie van de vier BRICS-landen (Brazilië, Rusland, India en China). Brazilië is vanuit de regen in de drup terechtgekomen.

Op woensdag 11 mei ’16 eindigde het urenlange debat in de Braziliaanse Senaat met een stemronde van 55 stemmen voor en 22 tegen, waarbij de Kamer van Volksvertegenwoordigers ermee instemde om binnen 180 dagen het afzettingsproces tegen de Braziliaanse president Dilma Rousseff op te starten. Dilma Rousseff, voorvrouw van de Braziliaanse Arbeiders Partij en winnares van de laatste vier opeenvolgende verkiezingen, werd op donderdag uit het ambt gezet. De Senaat moet een 2/3 meerderheid gaan verzamelen van 54 van de 81 senatoren, om haar permanent uit het ambt te verbannen. De ‘impeachment’ is dan definitief.

Vicepresident Michel Temer van de centrumrechtse Braziliaanse Democratische Beweging Partij kreeg op donderdag het voorzitterschap, ondanks de recente opiniepeiling waaruit blijkt dat minder dan 2% van de Brazilianen van plan zijn tijdens de verkiezingen van 2018 op hem te stemmen. Temer heeft aangekondigd dat zijn overgangsregering snel een coalitie met de rechtse partijen zal vormen en daarna de natuurlijke rijkdommen van het land zal privatiseren en impopulaire bezuinigingsmaatregelen doorvoeren. Temer is de begunstigde van de afzetting van Rousseff, wat veel mensen een staatsgreep noemen. Hij laat weten dat deze maatregelen nodig zijn om Brazilië uit de recessie te tillen.

Rousseffs afzetting onwettig – na bizarre gebeurtenissen
“Het is de verdrietigste dag voor de jonge democratie Brazilië,” schreef een senator. Op woensdag werd uiteindelijk vóór gestemd, na een surrealistisch marathondebat waarbij het gebit van de voorzitter van de Kamer live op televisie uitviel en vergelijkingen werden gemaakt met gangreen, een rottende tropische ziekte..

Het internationale publiek kon in afschuw zien hoe bijna iedereen van de 81 senatoren de maximale toegestane tijd nam om te spreken. Niet om Rousseff te beschuldigen, maar om uit te wijden over hun eigen herverkiezingskandidatuur..! De realityshow-sfeer van de Senaat kon simpel wedijveren met het debat in het volksparlement in april, toen wettenmakers stemmen beloofden voor god en hun kleinkinderen, onderwijl steekpenningen aanvaardend in ruil voor een stem voor de afzetting van de president..! Volgens sommigen zijn de Amerikaanse electorale stuiptrekkingen, onder leiding van Trump en Hillary Clinton, oefeningen in fatsoen in vergelijking met het Braziliaanse politieke machtsspel.

De Braziliaanse interim-president, Michel Temer, is volgens documenten van Wikileaks een informant van de Amerikaanse inlichtingendiensten.

De dubieuze rol van vice-president Michel Temer..
De hele afzettingsprocedure werd geïnitieerd door twee bondgenoten van Michel Temer, twee dubieuze mannen. De afgezette voorzitter van het Huis, Eduardo Cunha en de voorzitter van de Senaat Renan Calheiros, beiden van Braziliaanse Democratische Beweging Partij. En dat terwijl het Hooggerechtshof in Brazilië, Edouardo Cunha op beschuldiging van corruptie pas uit zijn functie van voorzitter van het Lagerhuis had gezet.

D einterim-president van Brazilië. Een paar dagen na diens aantreden, benoemde hij een nieuwe Centrale Bank-directeur.. Wat dat met de afzettingsprocedure van president te maken heeft...???
D einterim-president van Brazilië. Een paar dagen na diens aantreden, benoemde hij een nieuwe Centrale Bank-directeur.. Wat dat met de afzettingsprocedure van president Dilma Rousseff te maken heeft…??? Of was dat juist het doel..?!

Dat gebeurde op basis van verdenkingen dat Cunha zijn functie misbruikte voor het aannemen van steekpenningen en om corruptieonderzoeken tegen zichzelf tegen te houden. Zo wordt hij verdacht van witwassen en het aanname van miljoenen Euro’s aan steekpenningen. Hij zou Zwitserse bankrekeningen hebben en op Panama gevestigde corporaties die in de Panama Papers worden genoemd. Kortom: toen Cunha de campagne voor de afzetting van de president startte, was hijzelf al onderwerp van corruptieonderzoek.

In het licht van de welig tierende verwarring en corruptie rondom de impeachment procedure van de president, waarbij meer dan 60% van de stemmen die Rousseff beschuldigen zelf geconfronteerd waren met beschuldigingen van corruptie, overhandigde de Braziliaanse procureur-generaal Jose Eduardo Cardozo een petitie aan de Hoge Raad waarin wordt opgeroepen tot een nietigverklaring van het hele proces. De Hoge Raad oordeelde tegen en de stemming verliep woensdag zonder verdere onderbreking.

Een afzetting of een door de NSA ondersteunde coup?
Veel Brazilianen noemen de impeachment-procedure, een door de Verenigde Staten gesteunde staatsgreep, wijzend op het bronmateriaal toen het hele circus begon. In 2014 werd door WikiLeaks onthuld dat de NSA inlichtingen verzamelde en spioneerde in Brazilië. Vooral de communicatie van de Braziliaanse overheid en president Rousseff en het staatsbedrijf en oliemaatschappij Petrobras waren het spionagedoelwit. Het incident creëerde een grote diplomatieke rel tussen Brazilië en de Verenigde Staten. De eerste acte in de impeachment procedure werd hierna ingezet.

Daar waar het veel politici gaat om 'zakken-vullen' via de nationale oliemaatschappij Petrobras, is de derde hond er met het been vandoor gegaan..
Daar waar het veel politici gaat om ‘zakken-vullen’ via de nationale oliemaatschappij Petrobras, en daar als ‘honden om een been voor vechten’, is de derde hond al er met het been vandoor gegaan..

De surveillance gegevens van de NSA werden verstrekt door een niet nader genoemde landelijke Braziliaanse rechter, die het zogenaamde Lavo Jato (wasstraat-) onderzoek onder zijn hoede had. Operatie Lava Jato is een omvangrijk corruptieschandaal rondom het semi-staatsoliebedrijf Petrobras. Bij dit onderzoek werd ontdekt dat president Rousseff had gesjoemeld/gegoocheld met economische cijfers in de begroting in aanloop naar de afgelopen verkiezingen om de indruk te wekken dat Brazilië uit de recessie aan het komen was.

Rousseff kreeg hiervoor een afzettingsprocedure aan haar broek, terwijl bijna iedereen die haar wilden afzetten al van corruptie werden verdacht. Daarbij moet je weten dat dit soort dubieuze boekhoudkundige praktijken veelvoorkomend zijn en door veel (Braziliaanse) leiders worden toegepast.

Zullen er gewelddadige sociale onlusten ontstaan na de afzetting van Rousseff?
Brazilianen zijn erg boos en hebben het helemaal gehad met de situatie en de sociale beweging in Brazilië is gigantisch. Vergeet niet dat mensen zoals Lula ervaring hebben met het organiseren van massaal verzet tegen de militaire dictatuur in de jaren ‘80, dus ze kunnen impact hebben. Een andere belangrijke overweging is dat de Temer regering geen legitimiteit heeft en nu wil deze niet-gekozen regering een coalitie met rechts, wat betekent dat ze neoliberaal beleid nastreven, dat de sociale vooruitgang zal tegenwerken.

Het feit dat vice-president Temer, BINNEN 1 WEEK een nieuwe directeur van de Centrale Bank (natuurlijk direct gelinkt aan BRICS) neerzette, zegt veel over de motieven van degenen die Dilma Roussef van haar plek wilden hebben..! En hoewel tijdens Rousseff in Brazilië de grote economische recessie is gekeerd was zij geen populaire politicus. Maar het Braziliaanse volk had wel vertrouwen dat Rousseff voor hen opkwam tegen externe krachten die bezuinigingsmaatregelen wilden doorvoeren die het populaire sociale vangnet gegarandeerd zouden afbreken.

Nu Rousseff weg is leeft de bevolking van Brazilië in angst.
Ze zijn bang dat ze hun huis, sociale zekerheid, toegang tot de gratis universiteit en de toegang tot medicijnen en gratis Cubaanse dokters zullen verliezen – juist die bescherming die de rechtse regering van plan is weg te halen. De regering van Rousseff heeft gezorgd voor 25 extra universiteiten om tegemoet te komen aan de grote bevolking van het land, om ervoor te zorgen dat meer mensen een grotere kans hadden op goed onderwijs. De mensen zullen opstaan voor deze zwaarbevochten middelen.

Volgens deskundige commentatoren blijft de situatie voorlopig beperkt tot Brazilië, omdat de Arbeiderspartij bij de verkiezingen van 2018 waarschijnlijk de macht zal herstellen, met de populaire Luiz Inácio Lula da Silva aan het hoofd. Als de overheid Lula da Silva zou verbieden kandidaat te worden, vanwege ‘verzonnen juridische aanklachten’ zou het land kunnen uitbarsten.

* * *

x

Het Macro-Economische plaatje vanuit het BRICS-perspectief

x

Het almachtige Amerika-NAVO-Rijk, met zijn centra van de macht in Washington, Wall Street en de City of Londen, is van vele kanten het offensief tegen de BRICS-landen begonnen. Deze aanval neemt vele vormen aan, elk afgestemd op een specifieke doelgroep. De aanhoudende zachte staatsgreep in Brazilië is onlangs een nieuwe fase ingegaan met de afzetting van president Dilma Rousseff van de linkse Arbeiders Partij. Tegelijkertijd is er een destabilisatie van de ANC-geleide regering in Zuid-Afrika, waar politieke krachten samenwerken om president Jacob Zuma te verwijderen. 

 

death-of-the-petrodollar
De wereld draait om olie en de koppeling van de US-dollar aan die olie, maakt dat de Amerikaanse FED feitelijk dollars kon drukken, met olie als onderliggende waarde. Maar nu wereldwijd dit truukje wordt gemeden, is het aan de krachten achter deze ’truuk’, om dit systeem te herstellen en/of een andere ’truuk’ te verzinnen. Het ondermijnen van de BRICS-landen is een eerste stap richting ‘voorlopig herstel’ van die petro-dollar. Immers, als je Sadam Hoessein en Mohammar Khadaffi kunt vermoorden om dezelfde reden, kun je niet ten halve keren.

Deze twee situaties illustreren de krachtige ondermijning via door het Westen gefinancierde politieke formaties en bewegingen, ingezet tegen Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika, het blok van de opkomende economieën, ook wel bekend als de BRICS-landen. Wanneer het gaat om een land zo groot als Rusland, met zijn uitgebreide militaire capaciteiten, geconsolideerde en razend populaire politieke leiderschap en de groeiende vijandigheid in de richting van het Westen, heeft het ‘Empire’ slechts beperkte instrumenten om Rusland te ondermijnen en te destabiliseren.

Sterker nog, in Rusland is het populaire middel mobilisatie niet mogelijk, dus zijn de mogelijkheden uit het arsenaal van de keizer sterk afgestompt. Maar er zijn andere, even sterke (en gevaarlijke) methodes om het gewenste effect te bereiken. Rusland is het doelwit van een veelzijdige campagne van destabilisatie met economische, politieke en psychologische vormen van oorlogvoering. Elk speciaal ontworpen om maximale schade aan het Kremlin toe te brengen. Hoewel de resultaten van deze op meerdere fronten ingezette aanval verschillend zijn en het uiteindelijke effect het onderwerp is tot veel discussie, is Moskou zonder twijfel ‘ground zero’ in een wereldwijde aanval tegen de BRICS-landen.

rothschild klapt uit de school

Economische oorlog: Rusland raken waar het kwetsbaar is
De mensen lopen langs een bord met vermelding van de Amerikaanse dollar, de top, en de euro, bodem, de tarieven van een wisselkantoor in Moskou, Rusland, vrijdag 16 januari, 2009. De Russische roebel bereikte ten opzichte van de dollar het laagste punt van het decennium als gevolg van het bewuste devaluatiebeleid van de centrale bank. De daling was de 16de devaluatie van de roebel sinds 11 november, toen de regering een gecontroleerde daling inzette die de muntreserves uitputte.

Een beeld dat aantoont dat Merkel en Poetin goed met elkaar konden opschieten, ook al is de relatie dan lichtelijk bekoeld. Bij Angela Merkel speelt nog steeds het verraad van de VS in het hoofd, in het kader van het afluisterschandaal door de NSA, waarbij tot 2x toe, zelfs haar eigen mobiel niet veilig bleek..!
Een beeld dat aantoont dat Merkel en Poetin goed met elkaar konden opschieten, ook al is de relatie dan politiek ‘lichtelijk’ bekoeld. Angela Merkel is zeker het verraad van de VS niet vergeten, waarbij, in het kader van het afluisterschandaal door de NSA, tot 2x toe, zelfs haar eigen mobiel niet veilig bleek..! Blijft Europa als een schoothondje achter de VS aanhobbelen is eigenlijk de essentiële vraag..

Terwijl Rusland militair gezien een wereldmacht blijkt, is het land economisch kwetsbaar. Daarom is de primaire focus van de destabiliserende krachten economisch geweest. Rusland is om de economische groei te handhaven en de begroting te financieren tientallen jaren afhankelijk geweest van inkomsten uit de energiesector.

Volgens de Amerikaanse ‘Energy Information Administration’ en Russische Federale Dienst van de Douane vertegenwoordigde in 2013 de omzet van olie en gas, 68% van de totale export van Rusland. Twee derde van de totale inkomsten uit export – ongeveer 50% van de federale begroting – 25% van het totale BBP(bruto binnenlnds product)– het economisch voortbestaan van Rusland is dus afhankelijk van energie zoals bijna elk land ter wereld.

In het licht hiervan is het geen verrassing dat de daling van de olieprijzen in de 18 maanden van april 2014 tot januari 2016, van $ 105 per vat tot onder de $ 30 per vat, in Rusland tot enorme economische instabiliteit heeft geleid. Op zijn zachtst gezegd zijn de negatieve gevolgen voor de economie van Rusland aanzienlijk.

En jij dacht nog werkelijk dat de lage benzineprijzen te wijten/danken waren aan ‘de wereldmarkt’..? Het was niets anders dan het uitspelen van een troefkaart van de Khazariaanse maffia, om Rusland diep in het hart te treffen; en aldus geschiedde..! Zo krijg je ook eens de werkelijke macht te zien, die de wereldschaakspelers hebben.

Op het World Economisch Forum in januari van dit jaar, verklaarde de Russische voormalig minister van Financiën Alexey Kudrin, dat de daling van olieprijzen niet alleen de Russische economie heeft geraakt, maar dat het ergste misschien nog moest komen. Kudrin wijst op de mogelijkheid dat de olieprijzen nog verder dalen, mogelijk zelfs onder de $ 20 per vat. Niet alleen is er het verlies aan inkomsten, maar ook het negatieve effect op de lonen en de munteenheid moet veel economische analisten en politieke figuren zorgen bieden. Die US$ 20,- is gehaald, maar heeft ook grote gaten gehakt in de oorlogsbudgetten van de Khazariaanse maffia.

russische loonontwikkeling 2000 2015Een stevige tik voor Rusland..
Volgens het Russische Federale Bureau voor Statistiek zijn de reële lonen van arbeiders sinds het einde van 2014 aanzienlijk gedaald, met een zeer steile daling van 2015 tot begin 2016. Dit wordt gevoeld door de gewone Russen, waarvan de lonen zijn gestagneerd. Daarenboven zorgt de inflatie ervoor dat prijzen omhoogschieten. De Russen hebben hun broekriemen moeten aantrekken op het gebied van persoonlijke consumptie.  Op nationaal niveau wordt de Russische regering geconfronteerd met een groot begrotingstekort voor 2016.

Russian Deputy Prime Minister Yuri Trutnev adjusts his headphone during a panel "The Outlook for Russia" at the World Economic Forum in Davos, Switzerland, Friday, January 22, 2016
Russische vice-premier Yuri Trutnev in Davos, tijdens het panel ‘Outlook for Russia’ tijdens het World Economic Forum in Davos, Zwitserland, op 22 januari 2016.

De afgelopen maanden eis er een verbetering van de relatieve prestaties van de roebel te zien, maar op de lange termijn zijn de vooruitzichten van experts somber. Veel Russische analisten en beleidsmakers pleiten voor een verminderde afhankelijkheid van energie-inkomsten. Zij stellen dat het huidige klimaat dwingt tot een economische herstructurering, weg van de kritische energiesector.

Naast Kudrin wil ook vicepremier Yuri Trutnev structurele economische hervormingen, net als Vladimir Mau van de Russische Academie van Nationale Economie en Bestuurskunde. Eerder dit jaar publiceerde deze Vladimir Mau in Vedomosti, Russisch belangrijkste economisch nieuwsblad:

De vraag naar olie als grondstof hangt af van de technologische vooruitgang… En het is niet vanzelfsprekend dat olie als brandstof altijd nodig zal blijven in tijden van economische groei. Met de verandering van het technologische model is het niet uitgesloten dat de olie slechts een voorraad grondstof voor de energie- en de chemische industrie zal worden.

Dit laatste punt – hoe olie ten opzichte van de markt wordt gebruikt – is het meest opvallende; met andere woorden, het is de ‘financialisering’ van olie. Maar de analyse moet een stap verder gaan en onderzoeken hoe deze financierings-verbanden met aardolie in feite een bewapeningproces is als de olieprijzen steeds meer de speelbal van machtige financiële instellingen worden, met name voor de grote banken op Wall Street en in het centrum van Londen. En dit is niet zomaar een samenzweringstheorie.

87% van de Russische aardolie gaat naar Europa en WERD in US-dollars afgerekend. Het is Poetin die de weg naar Azië wil openbreken en vooral Chinia als (BRICS-)partner olie wil gaan leveren.
87% van de Russische aardolie gaat naar Europa en WERD in US-dollars afgerekend. Het is Poetin die de weg naar Azië wil openbreken en vooral Chinia als (BRICS-)partner olie wil gaan leveren.

Hoe Wall Street met behulp van olie de pijlen op Rusland richt
In juli 2013, senator Sherrod Brown, voorzitter van de Senaat Banking Subcommissie financiële instituten en consumentenbescherming, opende een hoorzitting om te onderzoeken hoe de aangesloten grote banken op Wall Street connecties hadden met de oliemaatschappijen en de mogelijkheid van deze bedrijven om de prijzen te manipuleren. De volgens geïnformeerde analisten vernietigende bevindingen van deze hoorzitting, leidde tot een onderzoek door de Senaats Permanente Subcommissie en is gepubliceerd als Wall Street Bank Involvement with Physical Commodities (HIER).

Pam en Russ Martens van de zeer gerespecteerde financiële analyse website WallStreetOnParade.com noteerde kort en bondig, met 58 miljoen vaten opslagcapaciteit van fysieke olie en financiële derivaten is het misschien niet zo moeilijk om de oliemarkt te manipuleren (HIER). De enorme omvang van de invloed van Morgan Stanley op de markt demonstreert het voor de hand liggende feit dat de grote banken van Wall Street en hun neven in de City of London in staat zijn om significante invloed op de mondiale prijzen uit te oefenen, met behulp van meerdere hendels zoals o.a. aanbod en derivaten.

De brutale eerlijkheid van het rapport is waarschijnlijk de belangrijkste reden waarom de corporate media niet alles heeft gepubliceerd:

Vanwege hun activiteiten met fysieke grondstoffen en producten hebben Goldman, J.P. Morgan en Morgan Stanley meer financiële, operationele en catastrofistisch event risico’s opgelopen en zijn zij beschuldigd van handel met voorkennis, belangenconflicten en marktmanipulatie. Zij hadden problemen met het te groot zijn om te beheren of reguleren. Zij introduceerden nieuwe systeemrisico’s in het Amerikaanse financiële systeem.

Je mond valt echt open bij de uitspraak in januari 2014 van Norman Bay, directeur van het Bureau van Handhaving van de ‘Federal Energy Regulatory Commission’, die getuigde (testified) voor het ‘Committee on Banking and Financial Institutions and Consumer Protection subcommissie’. Hij schetst frank en vrij hoe de grote banken de wereldwijde oliemarkten manipuleren:

Oliecrisis prijsvorming 2008 - 2016Om veel van onze manipulatiegevallen te begrijpen is het nodig dat je weet dat de financiële en fysieke energiemarkten met elkaar zijn verbonden … een manipulator kan de prijzen beïnvloeden van fysieke handel (of andere energie-transacties die fysieke prijzen beïnvloeden) op een manier die zijn totale financiële positie ten goede komt. De fysieke transactie is een ‘instrument’, dat wordt gebruikt voor het ’target’, de fysieke prijs.

Als je bedenkt hoeveel invloed deze grote banken hebben op de mondiale prijzen, is het bijna vanzelfsprekend dat zij in staat zijn om de olieprijs te gebruiken om een politieke en geopolitieke agenda uit te voeren. Met dat in het achterhoofd lijkt het op zijn zachtst gezegd zeer verdacht, dat de ineenstorting van de olieprijs samenviel met Ruslands annexatie van de Krim en dominantie over haar invloedssfeer, daarmee de oostwaartse uitbreiding van de NAVO in Oekraïne tegenhoudend.

Het is lachwekkend om vorige maand in de New York Times (HIER) te lezen dat het ’simpele economie is’, dat de daling van de olieprijs kan verklaren. Het tegenovergestelde is het geval: de val van de olieprijs is het gevolg van manipulaties van de banken in dienst van de bredere agenda van het Empire. In het najaar van 2014 impliceerde Vladimir Poetin dat de daling van de olieprijs minder te maken had met economische factoren dan met politieke beslissingen.

De slimme opmerking van Vladimir Poetin spreekt in deze boekdelen: “Er is veel gepraat over wat de oorzaak (van de verlaging van de olieprijs) is. Zou ‘t het akkoord tussen de VS en Saoedi-Arabië kunnen zijn, om Iran te straffen en de invloed te hebben op de economieën van Rusland en Venezuela? Het zou zo maar kunnen..”

Niet alleen Poetin betichtte de VS en Saoedi-Arabië hiervan, veel internationale waarnemers verspreidden ‘samenzweringstheorieën’ over de heimelijke verstandhouding tussen de VS en Saoedi-Arabië om bewust de olieprijs te drukken, door de productie niet te verminderen ondanks het feit dat alle marktindicatoren er op wezen dat een productieafname nodig was. De relatie tussen de VS en Rusland had weer een dieptepunt bereikt en met Venezuela en Iran ook op de lijst van vijanden, was het geen verrassing dat veel analisten wereldwijd tot de conclusie kwamen dat Washington en Riyad samen om politieke redenen de olieprijs manipuleerden.

In hoeverre de diefstal van miljoenen liters olie uit Noord-Irak en Syrië en de smokkel en verkoop ervan naar en via de Middelandse Zee een rol heeft gespeeld in de olieprijsdaling in de wereld, valt niet te becijferen.

De andere grote impact heeft te maken met de groeiende energie-handelsbetrekkingen tussen Rusland en China. Na de enorme olie- en gasdeals tussen Rusland en China in 2014 – deals ter waarde van honderden miljarden dollars in de komende drie decennia, lijkt het erop dat Washington bedacht dat, hoewel het niet kon verhinderen dat de deals doorgingen, deze wel konden ondermijnen door de calculus van de deals fundamenteel te veranderen en de olieprijzen drastisch te verlagen (HIER).

Niet alleen waren zo de contracten voor Rusland minder winstgevend gemaakt, ook zijn ze onderworpen aan de afnemende vraag uit China, die te kampen heeft met zijn eigen economische recessie.

Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping signed the preliminary gas-supply agreement in Beijing as U.S. President Barack Obama arrived in the Chinese capital for the Asia-Pacific Economic Cooperation summit. The deal is slightly smaller than the $400 billion pact reached earlier this year, shortly after Russia annexed Crimea. Russian oil firm OAO Gazprom is negotiating the supply of as much as 30 billion cubic meters of gas annually from developments in West Siberia to China over 30 years, it said. At the same time, another Russian producer, OAO Rosneft, agreed to sell a 10 percent stake in a Siberian unit to state-owned China National Petroleum Corp.
President Poetin en zijn Chinese collega Xi Jinping tekenden een mega-deal in Peking, precies op het moment dat president Barack Obama daar arriveerde..! Hij was daar voor de ‘Asia-Pacific Economic Cooperation’-summit. Maar de psychologische eerste klap was al uitgedeeld door deze heren..! Hun deal is iets kleiner dan de US$ 400-miljard gas-overeenkomst die eerder dat jaar was afgesloten. Kort nadat Rusland de Krim annexeerde. Russiasche oliebedrijf OAO-Gazprom onderhandelt over de JAARLIJKSE levering van maar liefst 30 miljard kubiek meter gas, vanuit platforms in West Siberië naar China, de komende 30 jaar..

Kortom, de poging van Rusland om los te komen van haar afhankelijkheid van verkoop van gas naar Europa door de focus naar het oosten te verschuiven heeft Moskou in problemen gebracht. Geconfronteerd met het vooruitzicht van aanzienlijk lagere inkomsten uit de deals met Peking, is Rusland gedwongen om zijn eigen ramingen en vooruitzichten voor de komende jaren aan te passen.

Sancties: het andere economische wapen
Het effect van de westerse sancties tegen Rusland is een fel bediscussieerd onderwerp. De Russische media neigt naar de bagatellisering van de impact, terwijl de westerse media graag een beeld van dreigende ineenstorting schildert. Met name Paul Krugman, de toonaangevende liberale onheilsprofeet, maakte zich in de New York Times in 2014 compleet belachelijk, door de prognose op te tekenen, dat ‘de zeepbel van Poetin zou barsten’, en ‘dat Rusland op weg was naar een economische kernsmelting dankzij de moedige sanctieregeling van de onverschrokken VS-leider en president Barack Obama’...!!

In werkelijkheid hadden de sancties weinig directe gevolgen voor de Russische economie, maar de indirecte gevolgen voor de middellange en lange termijn kunnen groter zijn. En natuurlijk is de economische puber Rusland nog volop bezig haar economische kracht te bewijzen, om zich te ontwikkelen als volwassen wereldspeler. Vorig jaar publiceerde het IMF, het International Monetary Fund:

Uit schattingen van het IMF blijkt dat de sancties in eerste instantie hebben geleid tot een reële daling van het BBP van 1 tot 1½ procent (het Bruto Binnenlands Product is de totale geldwaarde van alle in een land geproduceerde finale goederen en diensten gedurende een bepaalde periode). Langdurige sancties kunnen de al afnemende groei van de productiviteit verergeren. Het cumulatieve productieverlies op de middellange termijn kan oplopen tot 9 procent van het BBP. Echter, de auteurs van het rapport benadrukken dat deze resultaten van modellen onderhevig zijn aan aanzienlijke onzekerheden.

Het IMF beveelt Rusland aan ‘de hervorming’ van het pensioenstelsel op te pakken. Daarnaast energiesubsidies te verminderen, belastingvrijstellingen en andere maatregelen te verlagen, ook suggererend dat onderwijs, gezondheidszorg en publieke investeringen moeten worden gewaarborgd. Echter, de sub tekst van de aanbevelingen is dat ‘soberheid’, wat per definitie publieke programma’s van de broodnodige financiering uithongert, de weg is die Rusland dient te gaan. Er is geen raket-wetenschap voor nodig om te beseffen dat deze aanbevelingen te vergelijken zijn met het advies van een kleuter aan zijn vader, over wat voor auto hij zou moeten aanschaffen…

china-russia borrel
’s Werelds grootste olie-consument (China) proost met haar nieuwe hofleverancier, de GROOTSTE olieproducerende mogendheid op Aarde (Rusland).

Conclusie:
Er zijn waarschijnlijk strategische planners in Washington die erkennen dat het politieke subversiemodel dat werkt voor Brazilië en Zuid-Afrika niet zal werken in Rusland. Uit de mislukte ‘Witte Revolutie’ van eind 2011, onder leiding van de Russische liberalen en diverse prowesterse politieke krachten, blijkt ondubbelzinnig dat de Rusland in staat was om dat te voorkomen
(HIER).

En zo lijkt het dat degenen die spelen, op wat de beroemde voormalige nationale veiligheidsadviseur Zbigniew Brzezinski noemde ‘het grote schaakbord’, hun zetten doen, in een poging om Rusland economisch schaakmat te zetten. Of die strategie effectief is of effectief zal worden, hangt af van het perspectief.

Hoewel alleen deze zetten de westerse droom: een regimeverandering in Rusland niet zullen waarmaken, zet de elite van het Rijk zijn geld in op de collectieve aanval tegen Rusland en de andere BRICS-landen. Om zo te bereiken wat politieke ondermijning alleen niet kan bewerkstelligen.

x

* * *

x

Russia offshore

61 gedachten over “Khazarian maffia ondergraaft BRICS…

 1. Uitstekend artikel Guido!

  Rusland is inderdaad behoorlijk geraakt door toedoen van de KM. Tegelijkertijd hebben deze acties van de KM ervoor gezorgd dat Rusland minder afhankelijk is geworden van import van groente en fruit, ze produceren dit nu op grote schaal zelf. Overproductie wordt inmiddels al verhandeld.

  Behalve Brazilië worden ook Bolivia, Venezuela, Ecuador en andere Zuid Amerikaanse landen aangevallen door de NSA en andere inlichtingendiensten. De VS wil haar greep op Zuid Amerika terug. Er is zelfs door Evo Morales een oproep gedaan om hier zeer waakzaam voor te zijn. Ondanks de ogenschijnlijke overwinning van de KM zie ik al deze acties toch als de laatste stuiptrekkingen. Het is en blijft enorm spannend om te zien wat er verder nog komt. De Vs is weer actief in Syrie omdat ze dit land het liefst willen opdelen, daar zijn ze nu mee bezig. Of Putin daar een tweede keer het kwartje kan doen kantelen is nog maar de vraag.

 2. Dit is trouwens fout :
  “’s Werelds grootste olie-consument (China) proost met haar nieuwe hofleverancier, de GROOTSTE olieproducerende mogendheid op Aarde (Rusland).”
  De VS is momenteelde grootste olieproducerende mogendheid op Aarde (ongeveer 13 miljoen vaten/dag), daarna Saudi Arabie(11,9 miljoen) en pas daarna Rusland. (11 miljoen)
  http://www.indexmundi.com/g/r.aspx?v=88&l=nl
  http://money.cnn.com/interactive/news/economy/worlds-biggest-oil-producers/
  De vraag uit China is overigens dalende en vanuit de EU wordt er gewerkt aan een energie-unie om de jaarlijkse chantage door Rusland eindelijk te counteren.

  1. Ja, erg hé Argonaut…dat komt door de VS…immers de VS wil het grootste stuk van de taart.
   Als je een groot land als de Russische Federatie gewoon afsnijdt van de rest van de wereldeconomie (onterechte sancties), ja dan moeten die landen even naar andere oplossingen omkijken.
   Goed gedaan dus, China en Rusland!

  2. Je logica is echt ondermaats Parabooltje, De VS wil het grootste stuk van de taart? (Waarvan?, olieproductie?)
   So what? Mag de VS zich niet economisch ontwikkelen volgens jou? Daar lijkt het wel op….
   En de RF is NIET afgesneden van de wereldeconomie, er zijn enkel beperkte westerse sancties vanwege de militaire bezetting van een stuk van een europees land (nog veel te weinig volgens mij, ik had de volledige russische regering en elke ambtenaar geweigerd voor visa voor de EU, plus rusland uit SWIFT gesmeten om te beginnen, dat was pas een boodschap die de russen begrijpen).

   Deze ‘oplossing’ is magertje en als je de chinezen kent wet je dat dit rusland nog geld gaat kosten. Binnen dit en 5 jaar jaar zie ik volledig Siberie nog in Chinese handen komen (na een ‘referendum’ natuurlijk, dat is geen probleem. 🙂 )
   Dan gaan wij er ook eentje drinken, of zelfs twee denk ik. 🙂

  3. Heb je wel meer van die waanzin aanvallen, opgepast, onder Dokters behandeling beste jongen, komen er ook hallucunatisch bij, ja dan is het te laat, dan kun je waarschijnlijk nog wel bij de Islam terecht !

  4. @Argonaut,

   In mijn optiek heeft Jenne de huidige toestand in de wereld beter door dan jij, gezien de zaken die ik tussen de regels doorlees van je commentaren. En so what als iemand taalfouten maakt. Wij zijn geen afgestudeerde Neerlandici. Het gaat om de strekking van het verhaal en dat je laat zien dat je de verbanden kunt leggen.

   Ik denk dat jij misschien heel goed in spelling bent, maar Jenne is beter echter iets beter in tekstverklaring. Als je na het lezen van dit artikel nog steeds niet weet HOE de Khazaars joodse zionistische Rothschild maffia de wereld nu al eeuwen in een wurggreep houdt, dan denk ik dat je de tekst nog eens een keer tot je moet nemen.

   Ik weet alleen nog niet wat de rol van Poetin is. Ofwel “genuine”, ofwel “controlled opposition”. Hij heeft in elk geval het 99-jarig charter met de Rothschild PRIVATE “staatsbank”, dat op 1 januari 2016 verliep, tot op heden niet vernieuwd.

   Amerika is niet alleen bezig Rusland en China te isoleren, de V.S. bouwt eveneens legio militaire bases rondom deze landen. “Containment” politiek.
   Ik durf te wedden dat wanneer Rusland en China militaire bases in Cuba, Mexico en Canada zouden gaan bouwen, dat de V.S. dan moord en brand zouden schreeuwen. Ik durf te wedden dat wanneer Rusland in de territoriale wateren van Cuba een gigantische maritieme oefening, met China en Noord-Korea zou houden, de V.S. dit als een oorlogsdaad ziet.

   Zo zijn deze psychopathische sujetten nu eenmaal. Zelf vinden ze dat ze alles mogen doen, maar van het spreekwoord “Wat gij niet wilt dat u geschiedt doe het dan ook een ander niet” hebben ze nog nooit gehoord.

  5. Ik wil even reageren op jouw comment over de uitgaven van Rusland versus Amerika (europa)
   Ja het is waar dat Amerika veel meer biljoenen uitgeeft aan wapens. Maar dit betekend niet dat Amerika ook sterker zal staan in een oorlog. Rusland heeft de wereld verdonderd met hun militairen power in Syrie. http://www.strategic-culture.org/news/2016/03/09/syria-russia-military-might-surprises-west.html

   En zoals we weten heeft Putin zelf ook jaren met het westen samen gewerkt om uiteindelijk in te zien wat het westen met de wereld van plan is/was. Hierdoor kan Putin beter schaken. Ook heeft Putin in 2014 al laten weten dat het westen hun onderschat. Wat wellicht een fout kan zijn van het westen. https://www.youtube.com/watch?v=S0WrFcqPNDk
   Hierdoor kan Rusland zelfs in het voordeel zijn. Niet dat ik persoonlijk nog geloof dat het uberhoudt tot een gevecht zal komen. Maar omdat een land meer geld uitgeeft aan fancy wapens, wil niet zeggen dat de ene met meer geld, ook sterker staat.
   Verschillende artikelen claimen dat Amerika wel sterker staat. Andere daarintegen zeggen Rusland juist in het voordeel is. Laten we hopen dat we er nooit achter zullen komen wie wat heeft.
   Vriendelijke groet. Cheveyo.

  6. jij bent een psyops.
   Jij krijgt betaald.
   Je focus op juiste spelling verraad je.

   “It is frequently a misfortune to have very brilliant men in charge of affairs. They expect too much of ordinary men.”

   – Thucydides

   Thucydides + Dr Strangelove + Sith Lord mind = thermonuclear war.

 3. Sommige mensen echt waar, de Verenigde Staten heeft straks geen drink water meer, ook niet om de gewassen te aroseren, vanwege de Fracking, dus korte duur.
  Saoudia arabia ziet de bodem van de eens bodemloos gedachte olie put, dus korte duur.
  Rusland heeft enorme nog niet eens ondekte voorraden, dus op de lange duur de winnaar.
  En in Syrië spelen de USA-CIA-het zionistische Israel-Mossad, en heel vies spelletje, en ik moet me al vergissen als het daar niet op iets heel onprettigs uitloopt, de USA is bezig een oorlog voor te bereiden, ook in de Zwarte Zee zijn ze actief, hoe het kan maar ze kopen alles maar dan ook alles om, na de val van de USA zijn heel wat corrupte Balkan en Europese lieden te berechten !

  1. Fantastisch : Rusland heeft voorraden die nog niet eens ontdekt zijn maar Jenne weet het wel al. 🙂 Die kristallen bol van jou, hoeveel om die eens een dagje te huren?
   Nee, rusland zijn voorraden zijn bijna uitgeput, in elk geval de gemakkelijk bereikbare. De nog beschikbare voorraden zijn moeilijker bereikbaar tenzij met westerse hedendaagse boortechnologie, die rusland dus niet krijgt vanwege de (meer dan terechte) sancties.
   Rusland probeert nu stukken van de noordpool te claimen, ook met het oog op toekomstige olie-ontginning. Een conflict met de VS en Canada hierover en ook met Japan, vanwege de Koerillen loert om de hoek.

   De EU moet zo snel mogelijk een einde stellen aan de afhankelijkheid van russische olie en gas, enkel en alleen daarom al is de EU levensnoodzakelijk.
   Eens dat in orde is kunnen de russen doen wat ze willen, zolang ze binnen hun grenzen blijven.

   http://www.topics.be/rusland-in-2018-permanent-militairen-op-noordpool-apb2499052/

  2. Europa moet snel weer zaken mogen doen met Rusland, dan kan de VS even een pauze inlassen en bijkomen…haha. Is ook veel beter voor de Nederlandse economie. De fruiten groenteteelt is al behoorlijk veel omzet misgelopen…jammer, vind je niet? Of interesseert je het welzijn van de Nederlanders niet?
   De uit elkaar vallende VS heeft een flinke burn-out..dus als er een land is waar je je zorgen over moet maken dan is het het zieke kindje dat VS heeft, Argie 🙂

 4. Putin heeft het westen en speciaal polen en Bulgarijë gewaarschuwd dat raketten geplaatst in hun land die de grote Russische steden kunnen bereiken, Rusland daar door wordt gedwongen het één en ander in peto te houden voor deze tweelanden, dus eerste doelwit !

  Er zijn van die dom oren die nog steeds in The USA the Land of the Free geloven, niet de Amerikaanse burgers maar de zieke leiding ziet geen uitweg, als een WWIII tegen Rusland cq China en andere landen die niet onder het Zionistisch juk leven !

  1. Bulgarije? Echt? Vreemd, die hebben niets met het raketschild te maken, Roemenie daarentegen wel, maar al die landen zijn 1 pot nat voor Jenne blijkbaar. 🙂

   En blijkbaar heeft Jenne OOK al niet door (de lijst groeit met elke post van hem) dat het Raketschild GEEN offensieve wapens bevat, het is een conventioneel defensieschild dat Nucleaire ballistische rakketten kan onderscheppen en vernietigen. Het vormt dus totaal geen bedreiging voor russische steden.

   Vreemd genoeg vindt Putin (en sommigen op dit forum blijkbaar) dat RUsland het RECHT heeft om nucelaire raketten op europa te richten maar dat Europa NIET HET RECHT heeft om zich te beschermen.

   ALs dat geen totale waanzin is, wat dan wel?

   http://www.rtlnieuws.nl/buitenland/europa-neemt-raketschild-gebruik-zijn-we-nu-veiliger

  2. Niet goed geinformeerd zijn, en toch mee willen doen in een discussie, is een beetje als voor je beurd spreken, maakt altijd een beetje domme en ongemanierde indruk.

   Die USA shit raketjes dekken niet de hele lading, ze maken alleen van Europa een grote sitting duck, en programeren angst.

   Die enorme grote zware en preciese Russian Rockets, kunen in een hele korte tijd the USA vergruiselen, ze komen met een supersonische snelheid uit het heelal razen, niet te stoppen, raket schild, ja voor tennis ballen !

   Er wordt met ons gespeeld, met ons onze kinderen, en kleinkinderen, so hold your fire, en ga lekker vissen !

  3. Jenne, beurt is met een ’t’, het is een detail maar jij maakt fouten (tegen simpele taal- en logica-regels) die ik bij studenten van 15,16 jaar overgeeflijk zou vinden en een reden voor een herexamen.

   Misschien moet je eens beginnen focussen op zaken waar je wel kaas van gegeten hebt? Wat betreft Rusland en geopolitiek ben je een volslagen leek en weet je duidelijk volkomen niets, dat staat als een paal boven water.
   Verzin je die dingen terwijl je ‘schrijft’? Dan denk je echt niet lang na helaas en zoek je nooit iets op. Ben je bang van wikipedia of zo? En van een woordenboek?

  4. Jenne is goed geïnformeerd in global politics autodidact meertalig en leest onder andere Veteranen Vandaag; Quote: ” “Russia’s new RS-26 missile travels along a continuously changing trajectory and as such it has no analogues in the world,” the expert said. When asked about the US missile defense system, he said that it was “absolutely useless” against the RS-26. “This one is even better than the famous Topol-M missile… Its warheads are supersonic and change their course all the time. Some of them will penetrate any existing missile defense shield and will hit their target,” the expert added. What makes the RS-26 so special is that even though it weighs just 80 tons, compared to the 120-ton heft of its RS-24 Yars predecessor, the Rubezh packs a frightening 1,2 megatons into its four 300 kiloton warheads. With a potential range of 11,000 kilometers the RS-26 can hit targets all across the United States. Moreover, its booster stage is down to under five minutes, which means that NATO radars in Europe will have no time to register the launch. ” http://www.veteranstoday.com/2016/03/09/doomsday-weapon-russias-new-missile-shocks-and-dazzles-us-china/

  5. In 2015 spendeerde rusland 45 Miljard $ aan defensie (eerder agressie in dit geval).

   Ter vergelijking, de Europese Nato-leden spendeerden 253 miljard $ in dat jaar en de VS 618 miljard $.

   20 keer meer dan rusland samen dus, bij een conflict heeft rusland geen enkele kans, ze overleven het geen week tenzij ze nucleair gaan, maar dan krijg je MAD en dus ook end of story.
   Ziedaar de harde realiteit. 😐

  6. @Argonout

   Ik heb 1000 keer op het internet geschreven dat de Russen en Chinezen thermonuclaire wapens moeten ontwikkelen die de aarde voor 50.000 jaar vervuilen.

   Jouw opdrachtgevers, waarvoor jij propaganda doet, die gaan er allemaal aan als het fout gaat en jij ook.

   Ga nog maar eens heel erg goed nadenken en kijk goed om je heen of je alles wil verliezen dat er is. Zelf al het gras en de planten in je tuin gaan dood.

   Ik heb ervoor gezorgd dat dit zal gebeuren.

   You are no match for the power of the dark side.

  7. Argonaut, vervelende strond vliegen zo als jij, ga ik niet mee in discussie, sla ze eenvoudig weg plat, met mijn vliegen mepper !

  8. Genies of Death : Waarover heb je het? Last van hallucinaties? Al ijswater geprobeerd?

   Jenne : 1 advies : een woordenboek leren gebruiken, slecht schrijven is slecht denken. In jouw geval zijn beiden catastrofaal in de overtreffende trap.

  9. @Argonaut

   Jij doet propaganda als PSYOPS voor de Rothschild’s. Die zijn jouw meester. Die massa moordenaars die uit ambitie en hebzuch anderen vermoorden, hun kinderen verkrachten en vermoorden, en vrouwen vermoorden en verkrachten. Alle denkbare misdaden plegen zij. Zoals het instaleren van pedofielen op sleutelposities in de samenlevingen die zij controleren omdat die makkelijker te chanteren zijn.

   Ik heb besloten dat wij het spelbord gaan omgooien omdat zijn al 200 jaar valspelen. Ik heb nu zelf 2 jaar propaganda gedaan om een wereldwijde thermonucleaire oorlog te veroorzaken.

   Dat is helemaal niet zo moeilijk. Ik wacht nu even af wat er gaat gebeuren.

   Gebeurt er niks dan begin ik weer met propaganda voor dat doel.
   200.000 mensen in de buurt van 50.000 thermonucleaire wapens. Lijkt mij niet zo moeilijk allemaal.

   Thucydides (hoe zorg je dat er conflicten/oorlogen ontstaan) + Dr. Strangelove (recruiteerd 1 base commander Ripper) + Sith Lord mind (bestudeer de duistere kant van de KOSMOS) = een thermonucleaire oorlog.

   Thucydides + Harry Potter = we can expect great things from you, terrible but great!!! Je moet ook dapper zijn om slechte dingen te doen. Niet enkel de dogmatische visie van de Jedi. The Sith.

   De dood van 7 miljard mensen.

  10. @Argonaut 5.8, En ga jij eens leren je grote waffel te houden.

  1. Nexus, ik heb dit ook lang geleden gelezen, er onstaat een soort van toestromen, water doet dit ook, onze beide water putten, hoe meer we ze gebruiken in de zomer dus, hoe sneller ze weer op peil zijn, groet Jenne

  2. Ik heb dit ook al eens gehoord een jaar of wat geleden, bijzonder of heel natuurlijk?

  3. Het zou wel vreselijk bijzonder zijn. Zouden de gasvelden in Groningen dan ook weer “aangroeien” volgens deze stelling?

  4. @Rikk, Er wordt hier toch niet over gas gesproken? Of lees ik iets verkeerds?
   Een naam misschien…

 5. Monty Python’s Life of Brian uit 1979 laat op een zeer hilarische wijze thema’s zien, die ook nu actueel zijn. Zoals strijd voor vrijheid en onderlinge twisten, die een gezamenlijke strijd onmogelijk maken. De moderne geschiedenis in een humoristische notendop.

  https://www.youtube.com/watch?v=Fs0uXGImb2w

  Die mannen van Monty Python waren zeer vooruitziend!

  1. Leuk om te zien.
   Noord-Korea blaast straks de VS een stapje terug in de tijd.
   Het wordt nog lachen op planeet aarde.
   Populaties evolueren niet individuen van die populatie.
   Het verschil tussen een aap en een mens is insignificant klein als je ze vergelijkt met echt intelligent leven in de KOSMOS dat 1 miljoen, 1 miljard of 10 miljard jaar op ons voorruit loopt.

 6. Die Rothschild’s en hun criminele kornuiten en handlangers proberen nog steeds controlle te krijgen over de wereld.
  Ik lach mij rot.
  Ik zit lekker de hele dag Worlds of Warcraft te spelen op een gratis server.
  De thermonucleaire oorlog komt eraan.
  Op London zal 500 mega ton thermonucleaire energie neerdalen.
  Jullie en al het leven gaat eraan.

  Relaxen mensen. Het einde is nabij voor deze kleuters.

  The Rothschild’s are no match for the power of the dark side, the sith.

  1. “Ik zit lekker de hele dag Worlds of Warcraft te spelen op een gratis server.”. Dat verklaart een hoop 😀 😀 😀

  2. Ik 5 jaar lang 3 propaganda oorlogen gedaan.
   Syrie, Oekraine en weer Syria. Het jaar dat ik geen propaganda deed voor Syrie ging het heel slecht in Syrie.
   Ik heb 50 propaganda strategien gedaan en 250 tactieken.
   49 propaganda strategien zijn uitgekomen.
   Salim Idriss ten val gebracht.
   Vluchtelingen op gang gekregen.
   En nog 47 andere doelen bereikt.
   Enkel te thermonucleaire oorlog is nog niet gelukt.
   49 gelukt, zou nummer 50 ook lukken?
   Ziet er goed uit. Het einde der mensheid is nabij.
   I left the shire to throw the conspiracy ring of power in the fires of thermonuclear doom.

 7. Wat is Putin’s positie op het geopolitieke schaakbord? Oordeel zelf na het lezen van het volgende citaat. Daarin wordt een uitspraak weergegeven, die Putin deed tijdens een gezamenlijke persconferentie met de Israëlische premier Netanyahu.

  “Russian President Vladimir Putin and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu held a joint press conference in Moscow.

  Russian President Vladimir Putin said that Russia and Israel are “true allies” in the fight against terrorism.

  “We talked about the need to jointly fight against international terrorism. Israel knows by first-hand experience what it is and fights against terrorism. In this sense, we are true allies, our countries have enough experience in the fight against extremism. We will boost contacts with Israeli partners in this sphere,” Putin said.”

  Bron: https://www.sott.net/article/319810-Putin-and-Netanyahu-hold-joint-press-conference-in-Moscow

  1. Hold you friends close, but your enemies closer.

   Een halve atoombom is alles wat er nodig is om Israel totaal te vernietigen.
   Isreael en London gaan er zeker als eerste aan.

  2. Zo kun je er inderdaad ook naar kijken. Bedankt voor deze strategisch verhelderende reactie. 🙂

  3. Sun Tzu – The art of war!

   Staat precies in wat Putin doet. Zo overduidelijk.

   http://classics.mit.edu/Tzu/artwar.html

   38. When envoys are sent with compliments in their mouths, it is a sign that the enemy wishes for a truce.

   Misschien willen de Rothschild’s vrede en zijn ze bang voor de thermonucleaire oorlog. Zij geven om macht, geld, aanzien en ambitie. Allemaal zwakheden naar mijn mening.

   In de Chinese vertaling hebben ze hoofdstuk 12 verwijderd. Oorlogsvoering door middel van brandstichting.

  4. Helder. Dit is een terrein waar ik me niet mee bezig heb gehouden. Daarom vind ik jouw uitleg heel verhelderend. Nogmaals dank.

  1. Hoe meer escalatie hoe beter.
   De laatste keer liep het toch ook zo goed af voor ze in Duitsland.

 8. Op 9 juni heeft er een historische gebeurtenis plaatsgevonden, toen de the London Times een artikel van de Dr. Rath Health Foundation publiceerde. Daarin legt hij de Nazi-wortels van de EU bloot.

  “Historical Facts On Nazi Roots Of ‘Brussels EU’ Presented In The London Times By Dr. Rath Foundation

  In an unprecedented move, on 9 June 2016, the London Times published an advertorial by the Dr. Rath Health Foundation providing staggering proof that the foundation of the ‘Brussels EU’ came directly from the drawing boards of Nazi Germany. With this publication of the historical facts about the Nazi roots of the ‘Brussels EU’, any remaining political and moral legitimacy of the undemocratic construct has now evaporated.”

  Bron: http://www4.dr-rath-foundation.org/Newsletter/articles/Historical-facts-on-nazi-roots-of-brussels-eu-presented-in-the-london-times-page1.html#pdirect

  1. Arend,
   dat staat eigenlijk haaks op de kennis van nu omtrent de oorlog van toen. Het woord nazi moet opnieuw gedefinieerd worden, om beter te kunnen differentiëren.
   Na de oorlog zijn de Duitsers die wel met de Amerikanen (geallieerden) samenwerkten snel rijk geworden, net zo als de bedrijven die tijdens de oorlog met het buitenland zaken deden.
   De Khazarian maffia was toen ook al in Duitsland bezig.
   Dat was voor, tijdens en na de oorlog zo, en het zal ook voor altijd zo blijven want dit web zit complex en geraffineerd in elkaar. Eeuwenlange opgebouwde verbindingen onder dezelfde kliek dat schept mogelijkheden en omstandigheden die een eigen dynamiek leiden.
   Dat heeft niets met Hitler of de nationaalsocialisten te maken maar met het feit dat er foute mensen foute dingen doen, voor geld en dus niet integer zijn.
   De hele EU is al lang van tevoren gepland en gaat nog verder terug dan de tijd tussen 1933 en 1945. Net zoals de 1e en 2e wereldoorlog, en alle andere politiek gemotiveerde gebeurtenissen de laatste eeuwen.
   Dr. Rath mag in Duitsland zijn werk niet doen en niets verkopen, daarom is zijn bedrijf blijkbaar vlak over de grens in Nederland gevestigd.

  2. Ja duidelijk Parabola, oude lijnen, conexies die voor elkaar de zaken regelen, maar hier niet generaliseren naar het kwade toe, ook de goede die al heel lang tegen het kwaad ik wil niet zeggen vechten, maar het is er niet ver van af.
   Maar wie is er intégre, het staat niet op hun voorhoofd geschreven helaas .

  3. Dat klopt Parabola, zijn bedrijf zit ergens in Limburg. Ik heb iemand ontmoet die voor hem werkt.

   Betreffende de langdurige planning heb je ook gelijk. Dat is voor de heersende elite een standaard repertoire. Maar een langetermijnplanning vraagt ook een actuele invulling daarvan. Zo heb ik dat in mijn artikel over 4 en 5 mei ook beschreven. Een citaat daaruit.

   “Maar de verloren slag om Arnhem heeft een nog veel diepere en duisterder achtergrond. Zo vertelde voormalig collega bij Argusoog Radio, Rob, in mijn radioprogramma eens over zijn onderzoek naar Operation Market Garden. Hij woont in Oosterbeek bij Arnhem. Deze plaats is om twee redenen belangrijk in verband met de slag om Arnhem. Ten eerste was voor die veldslag in het Oosterbeekse Hotel Hartenstein het voor de verdediging van die regio verantwoordelijke Duitse legerhoofdkwartier gevestigd. Tijdens Operatie Market Garden verdreven de Engelsen de Duitsers uit het hotel en maakten het tot hun eigen hoofdkwartier. Dit was echter maar tijdelijk, daar de slag om Arnhem een waar slachtveld werd voor de geallieerde troepen, die deze slag dus smadelijk verloren. De tweede reden voor het belang van Oosterbeek is, dat in 1954 Prins Bernhard in samenwerking met de CIA in hotel Bilderberg te Oosterbeek een start maakte met de Bilderberggroep. Die daarna jaarlijks hun conferenties zouden houden in zwaar beveiligde resorts en conferentieoorden. Aanvankelijk in het diepste geheim, maar de laatste jaren in aan intensiteit toenemende spotlights. Het is gebleken dat de CIA ook een drijvende kracht ie geweest achter het ontstaan van de Europese Unie.

   Rob vertelde in die uitzending, dat hij de geschiedenis van zijn woonplaats uitvoerig had bestudeerd en daar zijn eigen samenhang in gevonden had. Volgens zijn inzicht was het mislukken van Operatie Market Garden bewust gepland was om juist in die regio, die waarschijnlijk een bepaalde energetische kracht heeft, een bloedoffer te kunnen brengen. Dit zou volgens hem op energetisch niveau de mogelijkheid hebben geschapen om tijdens de eerste Bilderberg-conferentie het lot van Europa definitief te bezegelen, door aldaar de fundamenten te leggen voor een toekomstig ‘verenigd Europa’ in de vorm van de EU. Zelfs de naamgeving van de militaire operatie, ‘Market Garden’, zou kunnen verwijzen nar de gemeenschappelijke markt die er door het ontstaan van de EU binnen West-Europa ontstaan is. Ogenschijnlijk heeft Prins Bernhard, in ieder geval indirect, een rol gespeeld bij het verliezen van de Slag om Arnhem. Tevens sprak Rob over het omstreden oorlogsmonument, dat in Oosterbeek is verschenen. Het bestaat uit een obelisk met op de top de Babylonische koningin Semiramis. Wie enigszins thuis is in het occultisme weet dat de symboliek uit de Babylonische en Egyptische tijd voornamelijk gebruikt wordt door de Illuminati/Vrijmetselaars. Het monument is door inmenging van de rijksoverheid ontstaan. Hieronder enige achtergrondinformatie over Semiramis.”

   Bron: http://www.wanttoknow.nl/politiek/oorlog/het-4-en-5-mei-ritueel/

  4. Als aanvulling nog het volgende. De vorming van de staat Israël moest van een ogenschijnlijk legitieme basis worden voorzien.

   Uit een artikel, gepubliceerd op 28 november 1829 in de Amerikaanse krant Niles’ Weekly Register, blijkt dat de Rothschilds in dat jaar Jeruzalem hebben opgekocht.

   Bron: https://vimeo.com/130557006

 9. Putin heeft Obama verstaan te geven dat, bij een aanval van de Nato, de Eerste Atoom Raketten gaan vallen op de verenigde staten, via een orbit van 80 KM hoogte, dus buiten bereik van de afweer.
  Verder zeggen die het kunnen weten, ze voor de Nato 3 dagen nodig hebben !

  Het geleide raketten schip de Moskwa maakt in 10 minuten van de grootste USA vliegdek schepen rokende zinkende wrakken.

  Maar het is vreemd dat Mutti Merkel zonder kinderen, exclusief Duitsland zo haar nek uitsteekt voor Obama, ze moeten wel over vreselijke geheimen beschikken van Mutti Merkel, anders is het niet voor te stellen.

  Maar Duitsland is op papier nog steeds een bezet land, ze kunnen niets souverain besluiten.

  Nou ja als het niet anders kan, als in de bijbel het vergeldings vuur uit de hemel, daar bij denk ik aan de USA, niet de populatie natuurlijk !

 10. Arend,

  is het wel zinvol om een verhaal te bouwen op ja wat nou eigenlijk, wat weten de meeste mensen nu over bepaalde gebeurtenissen, zijn het feiten of aannames.

  Lees net dat die super nette socialistische Willy Brand, betaald werd door de USA, in zijn tijd van Burgemeister, dus er wordt op eens weer een stuk van onze geschiedenis in een andere schijnwerper geplaatst.

  Hij werd nota bene de grote baas van Duitsland, Gunther Grass moest ook niets van hem hebben.

  Hier in Frankrijk gebeurde het zelfde, De Groenen onder leiding van José Bové, de man met snor en pijp, zit nu heerlijk op het pluche in Brussel, je hoord of ziet hem niet meer, freewielen voor de rest van hun leven.

  Ik leef en bemoei me kleinschalig, hier waar ik woon, is dat de gewoonte, de gekozen senateur’s die zitting hebben in de Senat, worden toch gecontroleerd, en ook aangemoedigd om bepaalde zaken te regelen, die van plaatselijk belang zijn.

  Ik ben zeker voor vernieuwing, maar alle vernieuwing is geen verbetering, ik geloof in een intellectuele evolutie, als de natuur, het zaaien, het rijpen, en het oogsten, daarna een rustpauze, en beschouwelijk het volbrachte te overzien, en évalueren.

  Daarom is het misschien beter om als het ware families te stichten, van mensen met een gelijk gerichte blik op de toekomst, en die ook rekenschap hebben af teleggen, van hoe zij hun opdrachten uitvoeren, en een verantwoording hebben tegen over deze familie, en waar een sterke menselijke band heerst, zonder hierarchiese druk natuurlijk, enz enz.

  Groet Jenne

  1. Mooi ideaal Jenne waar ik ook helemaal achter sta en alleszins nastrevenswaardig. Toch zullen in dat soort families van gelijkgezinden altijd weer dezelfde fenomenen van het bepalen van een pikorde ontstaan, zolang mensen geen zuivere zelfkennis en beeld van hun egowerking hebben.

  2. Arend,

   het heeft allemaal te maken met het opvoeden, daarom ben ik een aanhanger van het op jonge leeftijd met het filosofische denken in aanraking te brengen, en vooral leren rélativeren, de grootste is niet altijd de beste, groet Jenne

  1. Ik win!

   https://youtu.be/7W33HRc1A6c

   Pack your stuff folks we are going away!
   George Carlin is een profeet. Zo ook is Stanley Kubrick. Learn to love the atomic bomb, aka, Dr Strangelove.

   Carl Sagan voorspelde dat de kans op totale thermonucleaire vernietiging > 99% in 100 jaar. Jullie waren gewaarschuwd door velen.

  2. Waar komt jouw bijzonder,-beledigende verwijderd- mindset vandaan?

  3. Ik leg je mijn logica uit.
   Miljoenen mensen hebben gedemonstreerd tegen oorlog, thermonucleair energie en thermonucleaire wapens.
   Dat was blijkbaar de verkeerde aanpak.
   Ze warden niet serieus genomen.

   Ik ga nu door middel van propaganda 1 persoon in de buurt van een thermonucleair wapen overtuigen het tot ontploffing te bregen.

   Moet je opletten hoe snel deze onzin nu ophoud.
   Nu pas begrijpt de kleuter zelfbenoemde elite van criminelen het.
   Zo niet dan zijn ze straks allemaal weg.

  4. Bedankt voor je uitleg. Het is dus een soort van paradoxale benadering. Mijn excuses voor het gebruik van dat nare etiket in mijn vorige reactie, die inmiddels gelukkig verwijderd is.

  5. Je zou ook verder als het puntje van je neus kunnen kijken, Rusland wordt in de zelfde situatie gewrongen als Duitsland in de 30 iger jaren, het blijft maar door gaan, de provocatie is niet van de lucht, De Zwarte zee, de Oostzee en Baltische landen, zijn als was in handen van de USA, met geld is alles te koop, de Chinezen staan nog aan de kant van Rusland, maar die hebben ook land honger, niet echt te vertrouwen.

   Ik verwacht een confrontatie binnen kort, ze worden gedwongen, een antwoord te geven voor het te laat is, we weten wat een gehaaide oorlogsvoerders deze USA-CIA en aanhangers zijn, kijken niet op een millioen doden of meer.
   Ja echt leuk is het niet maar niemand maakt zich er echt druk over, je kan er toch niets aan doen zegt men, dus jammer dan maar !

  6. Ik heb het allemaal goed bestudeerd.
   Thermonucleaire wapens en oorlogsvoering.
   Die MAD doctrine heb ik dus ook om zeep geholpen door propaganda.
   Je kan dus wel weer vluchten in gedachten naar je MAD doctrine. Maar daar had ik de 1e 3 maanden van propaganda strategie 50 (the thermonuclear war) al mee afgerekend.

   Ik heb ook afgerekend met die DUMB’s. Deep Undergroup Military Basis in Amerika. Die Amerikanen hebben 100derden miljarden geinvesteerd in militre basisen 2000 meter onder de grond. Ik moest er wel lang over nadenken. Hoe pak je dit aan ? Een elite die lekker 2000 meter onder de grond gaat zitten voor maanden/jaren terwijl het klootjesvolk sterf bovengronds.

   Dus ik had de oplossing gevonden. Ik heb 1000 keer op het internet geschreven dat de Russen en Chinezen thermonucleaire wapens moeten maken die de aarde voor 50.000 jaar vervuilen. Dat wordt dus heel lang onder de grond zitten voor de criminele zelfbenoemde elite van kleine kinderen en kleuters. Als ik hun was zou ik eens een paar weken of een maand onder de grond gaan zitten om het uit te proberen.

   Zo zie je maar weer dat ik 100derden miljarden aan investeringen van deze kleuters (idioten) met 1 idee om zeep help.

   Ik lach mij echt rot om deze sukkels, aka bankiers met hun politieke en religieuze handlangers. Waanideeen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.