WantToKnow.nl

VS: door Israël bezette Khazaren-vazalstaat!

The Bolsheviks were actually created and deployed by the Khazarian Mafia (KM) as the essential part of their long planned revenge on the Russian Czar and the innocent Russian people for breaking up Khazaria in about 1,000 AD for its repeated robbery, murder and identity theft of travelers from countries surrounding Khazaria. This little known fact explains the extreme violence taken out on Russia as long standing revenge by the Rothschild controlled Khazarian Mafia (KM).

Het is zoals schrijver Solzhenitsyn het al lang geleden aan de wereld verkondigde; de Bolsjevieken zijn feitelijk gecreëerd en gebruikt door de Khazariasche Mafia (KM) als onderdeel van hun lang geplande wraak tegen de Russische tsaar en het onschuldige Russische volk. Zij zouden volgens de Khazaren rond het jaar 1.000 Khazaria hebben uiteen laten vallen, na herhaaldelijke roof- en moordpartijen door Khazaren. Maar ook, en dat is een heel bijzondere karkateristiek, door de diefstal van identiteiten van reizigers rondom Khazaria. Dit weinig bekende feit verklaart waarom er zulk extreem geweld werd gebruikt tegen de Russen als wraak door de, door de Rothschilds geleidde Khazarische Mafia (KM).

Langzaam maar zeker komt er een plaatje tevoorschijn dat maar weinigen zich kunnen voorstellen. Het plaatje van de onderdrukkers, de ‘krachten-achter-de-schermen’. De reden voor hun anonimiteit is tevens het kenmerk van een specifieke karakter-eigenschap: anoniem blijven, geen grootste visies ten tonele brengen, maar ‘achter-de-schermen’ dus ‘gewoon’ aan de touwtjes blijven trekken en de macht van de familie vergroten. Zo vaak hebben wij dit scenario ‘too-big-to-believe’ gevonden, maar telkens weer, komt hetzelfde plaatjes tevoorschijn.

zionisme judaismVolgens op het eerste artikel over deze Khazarische machtwellustelingen, die wereldwijd zich uitgeven voor Zionisten, blijkt dat welhaast ongebreidelde machtsstreven, via onderdrukking, manipulaties, omkoping, infiltratie en dat álles vooral ‘achter-de-schermen’ dus. Waarom? Eigenlijk heel simpel een tweeledig doel dienend: anonimiteit maakt dat je nooit aangewezen kan worden als minderheids-machtshebber. En tweedens dient het natuurlijk perfect het doel om heerser te worden, doordat maar weinigen in de wereld deze WERKELIJKE macht tegenover zich zullen herkennen als hun meest-gevreesde-vijanden..!

Keer op keer blijkt dat 'Zionisten' het alleenrecht op het bestaan van de staat Israël claimen. Ondanks wereldwijde protesten van Joden, zoals hier op de foto, die zich volledig afkeren van de Zionistische ideologie. Nu zijn het weer de uiterst huichelachtige praktijken van de Likud-partij van premier Netanjahu, die probeert haar politieke ideologie tot 'de waarden van de staat Israël' te verheffen. Dat Zionisme echter wordt verdoemd door veel Joden, laten zij volledig buiten beschouwing..!

Keer op keer blijkt dat ‘Zionisten’ het alleenrecht op het bestaan van de staat Israël claimen. Ondanks wereldwijde protesten van Joden, die zich volledig afkeren van de Zionistische ideologie. Het zijn met name de huichelachtige praktijken van de Likud-partij van premier Netanjahu, die probeert haar politieke ideologie tot ‘de waarden van de staat Israël’ te verheffen..!

Voor de goede orde willen we, ten aanzien van het Joodse geloof en het Judaïsme verklaren, dat dit hele verhaal FEITELIJK VOLSTREKT NIETS met het Jodendom te maken heeft. Kijk hieronder naar de uitspraak van de oud-directeur van het Philips Natuurkundig Laboratorium, Hayo Meier, die als Auschwitz-overlevende ZIJN HELE LEVEN heeft gestreden voor de waarheid omtrent het Jodendom. Het WERKELIJKE Jodendom en niet de ontvoerde, Zionistische versie ervan.

En wil je een rol spelen in het duidelijk maken van deze wereldwijde ontvoering van het Joodse geloof/religie, en tegelijkertijd de manipulerende krachten-achter-de-schermen willen helpen ontmaskeren, vertel dan dit verhaal.. Het verhaal van de identiteits-fraude van de Khazaren, de nep-Joden, die van ‘doen-alsof’ hun overlevingskarakteristiek hebben gemaakt..!

Dus pas alsjeblieft op dat je de manipulerende vervalsers niet met de onwetende gedupeerden verward.. Ze zullen het je, of geraffineerde en uiterst manipulatieve wijze, aan alle kanten proberen in te smeren..! Dit als inleiding op het onderstaand hoofdartikel.

* * *

x

De werking van de ‘Orde’ en haar macht in de USA zijn immens.

De werkelijke heersers in Washington, zijn onzichtbaar.

Zij oefenen hun macht uit, vanachter de schermen.
x

– Felix Frankfurter –
(VS-opperrechter 1882 – 1965)

x

* * *

x

Amerika: een maffia vazalstaat van de Khazaren en…
x
een door Israël bezet land

2015 © Preston James, Ph.D. /© vertaling WanttoKnow.nl/.be

x

Het oorspronkelijke thuisland van de Joden, de plaats waar nu de Oekraïne ligt. Dus NIET Israël, dat door de Rotschilds als 'beloofde land' werd verkregen.. (zie de video van David Icke)

Het oorspronkelijke thuisland van de Joden, de plaats waar nu de Oekraïne ligt. Dus NIET Israël, dat door de Rotschilds als ‘beloofde land’ werd verkregen.. (zie de video van David Icke)

Sinds Amerika in 1913 door de Khazaarse bankmaffia, de Rothschilds, is overgenomen, heeft de Verenigde Staten gefunctioneerd als een regering van marionetten voor de Khazaarse Maffia. Israël is Amerika binnengevallen op 9/11 en heeft nucleaire chantage toegepast om Homeland Security te kunnen opzetten en Amerika te transformeren in een door Israël bezet gebied. In 1913 werd door het Amerikaanse Congres een illegale wet aangenomen, de onconstitutionele ‘Federal Reserve Act’. Een corrupte president zet zijn handtekening eronder.

Vanaf die dag gaat het in Amerika bergafwaarts. De ‘Federal Reserve’ is een franchise van de Khazaarse bankmaffia, ook wel bekend onder de naam ‘the world moneychangers’, de beruchte Rothschild familie, geld creërend uit het niets en daarna woekerrentes vragend. De Rothschild-bankiers plukken daarbij niet alleen geld simpelweg ‘uit de lucht’, ze leggen diegenen die het geld willen lenen, ook nog eens hoge rentes op…

Alleen de rentefactor al, heeft gezorgd voor een prijsverhoging van 40% voor alle producten en diensten in de wereld. Het is belachelijk dat mensen van welk land dan ook geld moeten geven aan een buitenlandse private bank, aan Luciferiaanse kindermoordenaars en pedofielen, die het geld gebruiken, dat van de mensen, de burgers van een land zélf behoort te zijn. We duiken in deze wereld..

100 jaar FEDDe Khazaarse Geldwisselaars – de Rothschilds zijn de ‘banksters’ van de wereld
De Khazaarse Geldwisselaars hebben de naam ‘banksters’ (zoals je weet een samenvoeging van de woorden ‘gangsters’ en ‘bankiers’) gekregen omdat ze de grootste groep bankiers zijn, die het grootste georganiseerde misdaadsyndicaat van de wereld uitmaken. Dit grootste misdaadsyndicaat, wordt de Khazaarse Maffia (KM) genoemd, omdat de geschiedenis van deze ontwikkeling helemaal terugvoert tot het land ‘Khazaria’…

Rond het jaar 700 bekeerden de burgers van Khazaria zich en masse tot een rare vorm van Jodendom, het ‘Babylonische Talmoedisme’. Oppervlakkig lijkt het op het Jodendom dat de Thora als leidraad heeft, maar in werkelijkheid is het een antisociaal, geheim cultsysteem, doorweven met Kabbalisme, Luciferianisme en Satanisme. De Babylonische Talmoed is de bron van het kwaad dat de KM voortstuwt.

Een superieur ras.. Waar hoorden we dat eerder..?
Het Babylonische Talmoedisme leert de aanhangers dat ze een superieur ras zijn. Ze hebben het waanidee dat de rest van de wereld uit is op hun uitroeiing. De paranoïde conclusie dat alle niet-Joden, ‘Gojim’ genoemd, hen moeten hebben leidt tot het instinct om de macht over de hele wereld te willen grijpen, voordat de wereld hen kan pakken. Amerika en vele andere (ook Europese) landen zijn geïnfiltreerd om ervoor te zorgen dat Joodse ras veilig zal zijn tegen overheersing en uitroeiing.

Het was Auschwitz-overlevende, de Nederlandse jood, Dr. Hajo Meyer, die door oud-minister-president Dries van Agt uitgenodigd werd, keer op keer zijn verhaal te vertellen over het Judaïsme tegenover het 'gekaapte Jodendom', oftewel het Zionisme...

Het was Auschwitz-overlevende, de Nederlandse jood, Dr. Hajo Meyer, die door oud-minister-president Dries van Agt uitgenodigd werd, keer op keer zijn verhaal te vertellen over het Judaïsme tegenover het ‘gekaapte Jodendom’, oftewel het Zionisme…

De top van de Khazaarse bankmaffia, de Rothschilds, richten in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog werkkampen op. Kosteloze werkers genereren immers een maximale winst. De mind-control-triggers genaamd ‘Holocaust’ en ‘antisemitisme’ worden ermee gecreëerd. Mensen die maar een beetje kritiek op Joods-antisociaal gedrag hebben, krijgen het woord ‘antisemiet’ te horen.

Genetische studies hebben duidelijk gemaakt dat 97,5% van alle Joodse Israëli’s geen oud Hebreeuws, Semitisch bloed hebben. 80% van de Palestijnen wel! En daarmee is de werking van de triggers aan het afbrokkelen. We kunnen nu dus 2 conclusies trekken: Allereerst dat de Israëli’s dus geen ‘recht’ hebben op het Palestijnse land én in de tweede plaats, dat ze helemaal geen Semieten zijn, de Palestijnen zijn Semieten..!

Judaïsme is niet agressief..!! Het is wel ‘ontvoerd’..!
Het Babylonisch Talmoedisme zorgt voor een agressieve houding bij de Joodse volgelingen. Ze willen altijd de eerste slag toebrengen. Deze agressieve houding zorgt ervoor dat de rest van de wereld een andere kijk krijgt tegen Israël en Khazaarse bankmaffia, de Rothschilds. De wereld keert zich tegen hen vanwege hun behandeling van de Palestijnen en het bombarderen van Amerika (9/11).

je suis Gaza

De ‘vredespolitiek’ van Netanyahu’s Israël in beeld. Gaza, het concentratiekamp aan de Middellandse Zee.. Of zoals reeds door velen betiteld als ‘IsraHel’..!

Het Babylonische Talmoedisme heeft vele Joden sterk beïnvloed. ‘Goyim’ zijn louter vee. Niet-Joden kunnen worden gebruikt, gedomineerd, van hun rijkdommen ontdaan en vervolgens weggegooid of zelfs en masse vermoord.
Een houding die volstrekt en klip-en-klaar duidelijk wordt in hun behandeling van de Palestijnen, de Apartheid. Daarbij heeft Israël heeft over de hele wereld vele valse-vlag-operaties a la ‘Operation Gladio’ gepleegd, teneinde de belangen van de Khazaarse bankmaffia, de Rothschilds, veilig te stellen.

De Khazaarse bankmaffia, de Rothschilds, hebben niet alleen 90% van al het geld in de wereld gewoon uit de lucht geplukt, ze hebben continu woekerrentes gevraagd. Het systeem van de ‘Federal Reserve’ is de grootste financiële fraude uit de geschiedenis. De KM wordt beschermd en gesteund door de Amerikaanse geheime diensten, politie en het departement van Financiën. Deze leggen straffen op, brengen correcties aan in de wet, vegen moorden onder het tafelkleed en maken van moordaanslagen ‘ongelukken’, allemaal om de KM te beschermen.

Khazaren: meesters in identiteitsverwisseling, onthoud de karakteristiek..!
De Khazaarse bankmaffia, de Rothschilds, hebben sinds de jaren 1700 het banksysteem in Europa gedomineerd. Het is de grootste financiële misdaad uit de geschiedenis, de geldproductie en het distributiesysteem is door hen gekaapt. Mayer Amschel Rothschild krijgt het Britse en Europese bankwezen in handen via verschillende sluwe trucjes.

Eén van de grote voortrekkers van de 'New World Order', in de slipstream van de Rothschilds.. Uitspraken die er niet om liegen. (klik voor lead naar YouTube over bevolkings-'uitdunning')

Eén van de grote voortrekkers van de ‘New World Order’, in de slipstream van de Rothschilds.. Uitspraken die er niet om liegen. (klik voor lead naar YouTube over bevolkings-‘uitdunning’)

De Rothschilds doen in 1815 de valse mededeling dat Napoleon de Slag om Waterloo van de Britten heeft gewonnen. Zoon Nathan verdient een fabelachtig vermogen, omdat de Britse staatsfondsen waar hij vervolgens goedkoop de hand op kan leggen, na het bekend worden van de waarheid, weer sterk in waarde zijn gestegen. De Rothschilds gebruiken fraude en bedrog om de rijkdom van de adel, door de gedane investeringen in de City of London Banking, te stelen.

De Rothschilds zetten een eigen fiat banksysteem op, gespecialiseerd in het maken van geld ‘uit het niets’. Ze rekenen er verderfelijke woekerrente voor. Dit is de zwarte kunst van de Babylonische geld-magie. Zodra het Britse bankwezen is gekaapt trouwen ze met Britse Royals en infiltreren in alle grote instellingen van Groot Brittannië. Oliver Cromwell was ingehuurd om Engeland klaar te stomen voor de Khazaarse bankmaffia. Koning Karel de 1ste wordt vermoord en vele andere mensen van adel.

Diegenen die de ‘Bank of England’ bezitten zijn al aanhangers van Lucifer, passen elk middel toe, oorlog en massamoord, om de wereld te domineren. De principes komen uit de geheime satanische genootschappen en de top van de Vrijmetselarij, die ook is overgenomen.

Skull n BonesSkull and Bones..
The Order of Skull and Bones is een aanverwante groep, een geheim genootschap van studenten van de Yale-universiteit. De broederschap, die veel invloedrijke figuren uit de politieke en zakenwereld heeft voortgebracht, werd in 1832 opgericht door de latere Amerikaanse generaal William H. Russell en de latere Minister van Oorlog Alphonso Taft.

Als je de Khazaarse Maffia wil begrijpen moet je naar de ‘Order of Skull & Bones’ kijken. Diegenen die bereid zijn om hun ziel te verkopen krijgen bijzondere voorrechten. Skull & Bones is een, op de dood-gebaseerde Satanische Culte, in de aanbidding van de oude Babylonische Baâl. Bij sommigen is dit bekend als aanbidding van de Moloch, of de Uil. Initiaties vinden plaats met kinderoffers en pedofilie, bloedoffers aan Lucifer in ruil voor macht, status en rijkdom.

Skull & Bones heet wettelijk de ‘Russell Trust’ en werd opgericht met het grote fortuin dat met opiumhandel werd verdiend. Genetisch gemodificeerde producten worden door dezelfde slavenhandel-families op de markt gebracht. De slavenhandel wordt geleid door de rijke Zionistisch-Joodse families die Babylonisch Talmoedisme aanhangen. En het is een feit dat deze superrijke families, als zij de controle krijgen over de zaadindustrie en landbouw, als zielloze sociopaten zullen verder gaan. Hebben zij eigenlijk wel een geweten..?!

 

x

Balfour verklaring

De verklaring, door ‘Lord Rothschild’ afgedwongen van de Engelse regering, waarin de belofte wordt vastgelegd, dat een Zionistisch-Joodse staat ‘mogelijk’ wordt gemaakt en eigenlijk gegarandeerd wordt.

x

Rotschild dollar high court israel

De familie Rothschild kwam eindelijk in beeld en uit zijn schuilplaats.. Zij zijn degenen die achter de Baflour-verklaring zitten, waarmee in 1913 feitelijk de staat Israël afgedwongen zou kunnen worden. Zij waren degenen die de financiers werden van de staat Israël, publiekelijk tevoorschijn kwamen bij de financiering van Hooggerechtshof in Jeruzalem.. En ja, een gebouw VOL met Vrijmetselaarsymboliek..! Maak het verhaaltje af en kleur de plaatjes..

x

De bevolking van de VS in een houtgreep en gedrogeerd..
De drugshandel naar Amerika is een vooropgezet plan, het is een oorlog van de Khazaarse Maffia tegen de Amerikaanse bevolking. Drugs worden vervoerd en verhandeld door de CIA, DEA en de Mossad. Doel is chaos creëren en de steden vervuilen, waarvoor dan een oplossing moet komen, van de Nieuwe Wereldorde natuurlijk. Het is deze macht, om geld te creëren uit het niets door de kleine groep Khazaarse bankiers, die de VS heeft getransformeerd in een vazalstaat van de KM. En de rest van de wereld trouwens.

De BRICS-landen

De BRICS-landen

De KM Rothschilds zijn parasieten met twee gezichten (two-faced parasites) die hun zelfgecreëerde geld gebruiken om politici en wereldleiders om te kopen, de top echelons van de regeringen zijn hun marionetten. Zaken doen gebeurt in ongeveer 90% van de wereld op de manier zoals zij dit willen, hun agenda’s worden uitgevoerd. Nu gooien Poetin, China en de nieuwe BRICS Development Bank, de Chinese Asian Infrastructure Investment bank (AIIB) roet in het eten door de Petro Dollar buiten spel te zetten.

De volgende landen rebelleerden of rebelleren nog tegen de KM en de marionetten staten Israël, de VS en Saoedi-Arabië:

1. Libië

2. Irak

3. Noord Korea

4. Cuba

5. Afghanistan

De Khazaarse Bank Maffia infiltreert en neemt landen op de volgende manier over:

1. Er wordt een bank als bruggenhoofd opgezet in een land, leningen worden tegen woekerrente verstrekt.

2. Er wordt geld gedrukt om politici en mensen op de juiste plaatsen in de regeringen in de zak te krijgen.

3. De plaatselijke mediastations en kranten worden overgenomen en omgevormd voor gecontroleerde massamedia-manipulatie.

4. Ze gebruiken de gecontroleerde media om een nieuwskartel te vormen, een nieuws monopolie, de bevolking hiermee manipulerend, via mind-controle.

5. Het schoolsysteem wordt geïnfiltreerd, het curriculum en de schoolboeken worden hervormd en gevuld met leugens die het systeem van de KM dienen.

6. De controle wordt verkregen over corporaties, middels KM mensen aan de top.

7. De ware geschiedenis van de KM Rothschilds verdwijnt uit de boeken.

8. Illegale drugs worden in de handel gebracht.

9. Een vlot draaiende gecontroleerde media-entertainmentindustrie wordt opgezet om de bevolking te neutraliseren en af te leiden, terwijl achter de schermen de mensen aan de top verslaafd worden gemaakt aan hardcore pornografie, waardoor ze met van alles bezig zijn behalve met hun natie beschermen tegen vijanden als de Rothschilds KM.

10. Ze zetten valse-vlag-operaties op, in de stijl van ‘Operation Gladio’, om oorlogen, vooral via het ‘VALSE VLAG PRINCIPE’ te starten, die opnieuw ook weer de oorlogsindustrie spekken, die in handen is van de KM.

11. Zogenaamde oorlogen tegen drugs en terreur worden gebruikt om de politie te militariseren, te transformeren tot een ADL, Israëlisch getrainde anti-terreur legermacht, om de Amerikaanse bevolking te onderdrukken.

12. Ze beginnen oorlogen en houden deze draaiende om toegang te krijgen tot grondstoffen: in Afghanistan voor opium en lithium bijvoorbeeld.

Rothschild bank in de VSConclusie:
De Rothschilds Khazaarse Maffia (KM) oftewel de ‘Geld Maffia’, ‘Geldwisselaars’ infiltreren Amerika in 1913, en beginnen hun macht te vergroten, door geld te creëren uit het niets. Daarmee nemen zij de feitelijke macht over van de regering, justitie, het Congres en bijna alle andere regeringsafdelingen. Dit is dezelfde modus operandi die overal in de wereld gebruikt is, om bijna alle landen ter wereld over te nemen, te transformeren tot één grote Gaza-strook, voordat ze de bevolking met 90% willen verminderen.

Michael Chertoff.. een 'creep' die de Amerikaanse veiligheid zou dienen..! Of kan het zijn dat het gewoon een masker is.. (klik voor artikel over deze 'nazi')

Michael Chertoff.. een van de vele nietsontziende ‘creeps’ achter de Amerikaanse macht..! Of, zoals David Icke ze altijd noemt: ‘Rothschild-Zionist’.. Het masker van deze KM-maffioso is ‘zichtbaar’ té dun om nog als masker dienst te doen.. Óf.. gaan wij met andere ogen kijken..?  (klik voor artikel over zijn ‘nazi’-praktijken)

Door hun eindeloze ‘geldvoorraad’ en de macht om het volk te laten geloven dat dit wettig is, hebben zij Amerika tot hun privé grootse vazalstaat omgevormd, in feite door Israël bezet gebied gemaakt. Als Amerika wil overleven moet de VS zich ontdoen van Rothschilds Khazaarse Maffia en het ‘Department of Homeland Security’, Israëls private bezettingsmacht in de politiestaat Amerika.

Waar mensen tegenkracht durven te bieden worden moordaanslagen gepleegd, zoals tegen de senatoren John Towers, Paul Wellstone, dissidenten en klokkenluiders uit de hele wereld. Ook leggen ze allerlei andere straffen en correcties op, wanneer mensen zich buiten de door de KM vastgestelde parameters begeven.

Jezus dreef de geldwisselaars uit de tempel en wij moeten hetzelfde doen. Wanneer we de banksters voor de door hen gepleegde misdaden voor het gerecht kunnen dagen, dan zullen ze schuldig aan de meest ernstige misdaden worden bevonden, waaronder het aanzetten tot oorlog door fraude, oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en marteling.

Letterlijk triljoenen van hun dollars en al hun land en persoonlijke holdings kunnen dan in beslag worden genomen en teruggegeven voor aan de ware eigenaars, de burgers die zij hebben bestolen.

* * *

x

jesus shilocks temple

x

 

173 Reacties op VS: door Israël bezette Khazaren-vazalstaat!

Plaats hier je reactie


Spelregels bij de reacties/ het reageren onder artikelen

  • blijf bij het onderwerp en dwaal niet af naar bijzaken. Dat maakt het voor lezers van de reacties ook prettiger.
  • blijf beleefd en gebruik geen scheldwoorden; stevige taal is prima, als het respect gewaarborgd blijft.
  • wil je met mensen even apart of niet over het onderwerp kletsen? Daarvoor is de 'chat' bedacht. Klik op dat knopje en je kunt aan de gang.
  • wij houden ons het recht voor, zonder enige verantwoording, noch opgave van reden, reacties te verwijderen (wordt niet gemeld!) of toegang tot reacties te blokkeren.
  • maak er een respectvol samenzijn van, hier op de site! WELKOM!
Wilt je een Persoonlijke Avatar afbeelding bij jouw reacties?

Je e-mail wordt nooit gepubliceerd of gedeeld met derden.

Feedback
Home

Beste Bezoeker, de website gaat om ongeveer 15:30 in onderhoud voor een noodzakelijke upgrade.

Bedankt voor uw begrip!

Het WantToKnow Team.