Advertentie

De kwaadaardige Khazarische maffia/DeepState..!


x

x

De verborgen geschiedenis van de ongelooflijk

kwaadaardige Khazarische maffia/DeepState..!

2020 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Harriet Algra

Er woedt een enorme onzichtbare oorlog tussen de inlichtingendiensten van verschillende fracties van machtsclusters in de wereld. Er is een strijd om de macht op deze planeet gaande, die woedt tussen het oorspronkelijke christendom en het satanisme. Met dit artikel probeer ik iets meer duidelijkheid te geven, over wat de oorsprong is van de veel genoemde ‘DeepState’, die we onder meerdere namen kennen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Cabal, Zionisten, Khazaren, Rothschilds, CIA, Mossad, MI-6 e.a. Van jongs af, zijn we belogen door onze scholen, de overheid, media etc., waardoor de waarheid, die steeds meer naar boven begint te komen, bijna ongeloofwaardig lijkt.

Daarom ook, is het wellicht verstandig om dit artikel enkele keren te lezen, omdat het je hoogstwaarschijnlijk na de eerste keer begint te duizelen. Onze bevrijding ligt in het uitbreiden van de databank in ons brein. Hiermee vergroten we ons bewustzijn. Dit, staat haaks op de boodschap van de New Age, die ons hier juist bij weg wil houden. Dus zet je schrap, er zullen feiten zichtbaar worden die ronduit zeer choquerend zullen zijn, maar ook veel verklaren van de huidige situatie, waarin we wereldwijd terecht zijn gekomen. Laten we gewoon bij het begin beginnen..

De historie van Khazaria..
Tussen 100-800 na Chr. – ontstond er een ongelooflijk kwaadaardige en criminele samenleving in het gebied tussen de Zwarte Zee en de Kaspische Zee, zoals je dat in de afbeelding geel ziet aangegeven: ‘Khazarië’ genaamd. Deze samenleving ontwikkelde zich tot een natie en werd geleid door een koning en een groep occulte oligarchen, die aan zijn hof dienden. Zij bezaten de kennis van de oude Babylonische zwarte kunsten.

Gedurende deze tijd werden Khazariërs in omringende landen bekend, als zijnde een bende dieven, moordenaars, straatbandieten. Maar wat hun beroepspraktijken en manier van leven kenmerkte, was dat ze zich de identiteit aannamen van de reizigers, die door hen waren/werden vermoord. De leiders van de omringende naties, vooral de Russische Tsaar, hadden jarenlang klachten van hun burgers ontvangen over dit boevengedrocht. Dit had tot gevolg, dat deze landen in 800 na Chr. als een gezamenlijke groep, een ultimatum stelden aan de Khazarische koning.

Baal aka Moloch, Lucifer, Satan. Het maakt niet uit welke naam je gebruikt. Dezelfde kwaadaardige entiteit die alle mensen wil ombrengen. In ruil voor het verrichten van zijn ‘vuile werk’, beloont hij degenen die hun Ziel aan hem versjacheren,  dat zij een enorme rijkdom zullen krijgen, evenals faam en macht. Dit kennen we als ‘je ziel aan de duivel verkopen’..

Ze stuurden hem een communiqué waarin stond vermeld, dat hij één van de drie ‘Abrahamitische’ religies voor zijn volk moest kiezen. Hij kreeg de keuze tussen de islam, het christendom en het Jodendom. Die godsdienst, zou de officiële staatsgodsdienst van Khazarië moeten gaan worden. Van alle Khazaarse burgers werd geëist, dat ze het zouden gaan beoefenen. Kinderen zouden ervan jongs af aan mee moeten opgroeien.

Het Khazarische jodendom was geboren..
De Khazarische koning, koos voor het Jodendom en beloofde zich te houden aan de eisen, die waren opgesteld door de omringende confederatie van naties, geleid door de Russische tsaar. Ondanks zijn instemming en belofte, bleven de Khazarische koning en zijn binnenste kring van oligarchen, de oude Babylonische zwarte magie beoefenen, die bekend stond als het ‘Geheime Satanisme’.

Dit geheime satanisme omvatte occulte ceremonies, waarin kinderen werden geofferd, nadat ze ‘uitgebloed waren’, hun bloed was gedronken, en hun hart opgegeten..! Het diepe duistere geheim van de occulte ceremonies was, dat ze allemaal gebaseerd waren op de oude Baäl-aanbidding, ook wel bekend als ‘de aanbidding van de uil’..! (illustratie). Om de confederatie van naties -geleid door Rusland-, die Khazarië in de gaten hielden, om de tuin te leiden, vermengde de Khazarische koning deze Luciferische, zwarte magie praktijken met het Jodendom.

Hij creëerde een geheime Satanisch-hybride religie, bekend als het ‘Babylonische Talmudisme’. Dit, werd de nationale religie van Khazarië en voedde hetzelfde kwaad, waar Khazarië eerder om bekend had gestaan en berucht om was geweest. De Khazariërs bleven dus doorgaan met hun slechte manieren. Reizigers uit omringende landen, die door Khazarië reisden, werden nog steeds beroofd en vermoord. En de Khazarische overvallers probeerden vaak hun identiteit aan/over te nemen, nadat deze mensen waren vermoord.

Het motto van de Mossad laat er geen onduidelijkheid over bestaan.. (klik voor interessante video/artikel van Steve Pieczenik in relatie tot Epstein – MOSSAD)

Zo werden ze meesters in vermommingen en valse identiteiten; praktijken die ze zelfs tot op de dag van vandaag hebben voortgezet, en die we terugvinden in de gedaante van o.a. de valse-vlag-operaties (van bijv. de MOSSAD..!) Maar ook hun occulte ceremonies, waarbij kinderen worden geofferd aan de god Baäl waren weer onderdeel van deze ‘wereld’. De Khazarische koning en zijn Binnenhof van criminelen en moordenaars, werden bij naburige landen bekend als de ‘Khazarische Maffia’ (KM).

De Khazarische geheime bondgenootschappen.
Rond 1200 na Chr. was de maat echter vol voor de Russen en de andere naties, die Khazarië omringden. Om de Khazarische misdaden tegen hun volken te stoppen, vielen ze gezamenlijk Khazarië binnen. Maar de Khazarische leiders hadden echter een goed ontwikkeld spionagenetwerk, werden gewaarschuwd en konden op tijd met hun enorme fortuin aan goud en zilver, ontsnappen naar Europese landen in het westen. Daar aangekomen, hergroepeerden ze zich en namen nieuwe identiteiten aan.

In het geheim gingen ze door met hun satanische kinderbloed- en offerrituelen. Ze vertrouwden op Baäl, die hen in ruil voor baby’s en kinderen, zou meehelpen, de hele wereld met al zijn rijkdommen te veroveren. De Khazarische koning en zijn hofmaffia, zwoeren een eeuwigdurende wraak tegen de Russen en de omringende naties, die Khazarië waren binnengevallen. In de 17de eeuw viel de Khazarische maffia Engeland binnen. Om hun invasie te volbrengen, huurden ze Oliver Cromwell in, om koning Charles 1 te vermoorden en Engeland weer veilig te maken voor hun bankieren.

Een ‘beeld’ van en uit de London City, het bolwerk van het financieel Rothschild-Zionistische bolwerk. In your face..!

Hierop volgde een reeks Engelse burgeroorlogen die bijna een decennium woedden. Vrijwel de gehele koninklijke familie en honderden echte Engelse adelfamilies werden hierbij vermoord en de City of London werd opgericht als de bankenhoofdstad van Europa. Dit was het begin van de Britse monarchie. De KM, gebruikten hun enorme fortuin om een nieuw banksysteem op te richten. Dit was gebaseerd op geheime Babylonische zwarte magie, waarvan ze beweerden het te hebben geleerd van de boze geesten van Baäl, in ruil voor hun vele kinderoffers aan hem.

Het Babylonische geldsysteem, de basis van het Westerse..
Deze Babylonische geldmagie, betrof de vervanging van gouden en zilveren deposito’s door papieren creditbewijzen. Dit maakte het mogelijk voor reizigers om met hun geld te reizen. Raakten ze de certificaten kwijt of werden ze gestolen, dan waren ze eenvoudig te vervangen. Interessant is, hoe het probleem dat door de Khazariërs zelf was ontstaan, nu door hen werd opgelost..!

De Khazariaanse koning en zijn kleine omringende hof, infiltreerden Duitsland met een groep die de naam ‘De Bauer’s’ van Duitsland koos, om hen te vertegenwoordigen. Deze groep, zette hun -door Baäl aangedreven- systeem van kwaad, ook hier voort. De Bauers van het Rode Schild, die hun geheime, op bloed gebaseerde kinderoffers vertegenwoordigden, veranderden hun naam in Rothschild (ook bekend als ‘kind van de rots, Satan’). Bauer/ Rothschild had vijf zonen, die één voor één het Europese bankwezen infiltreerden.

Via verschillende sluwe geheime operaties, waaronder een vals rapport in 1814, dat meldde dat Napoleon de oorlog gewonnen zou hebben van de Britten, bij Waterloo, lukte het hen, het rechtmatige Britse koningshuis een faillissement in te jagen. In ruil voor geld, eisten de Rothschilds in het geheim, het troonrecht op. En hiermee waren ze in staat om het Centrale Bank Systeem van de City of London over te nemen, als ook de rijkdom van de Engelse adel en de landadel te stelen, die zakelijke investeringen hadden gedaan met de bankinstellingen van de City of London. Zo kaapten ze de hele Britse monarchie, met al zijn grote handelsondernemingen.

De Rothschild’s, zetten een particulier Fiat-banksysteem op. Dit was gespecialiseerd in het maken van vals geld uit het niets. Met hun woekerpraktijken werden onethische of immorele geldleningen verstrekt, die de Rothschilds oneerlijk verrijkten. En allemaal gebaseerd op de zwarte kunst van de Babylonische geldmagie. De KM verafschuwden alle koningen, die regeren onder het gezag van de Almachtige God. Deze koningen voelen de morele verantwoordelijkheid, om ervoor te zorgen dat hun eigen volk wordt beschermd tegen infiltranten en verraderlijke ‘vijanden, binnen de poorten’. Dit is de groep waar o.a. de presidenten Trump en Poetin toebehoren.

De ongekende moordpartijen van de KM..!
De intense haat van de Khazarische maffia naar iedereen, die geloofde in een God anders dan hun god Baäl, heeft hen gemotiveerd om koningen en royalty te vermoorden. Zo namen ze ook de langgekoesterde wraak op degenen die hen uit Khazarië hadden verdreven. Zo vermoordden ze in de 17de eeuw de Britse Royals, en vervingen deze met hun eigen bastaards. In de 18e eeuw vermoorden ze de Franse Royals. Vlak voor WOI vermoorden ze de Oostenrijkse aartshertog Ferdinand om de eerste Wereldoorlog te kunnen beginnen. In 1917, verzamelden ze hun KM-leger, de Bolsjewieken en infiltreerden en kaapten Rusland.

Ze vermoordden de tsaar en zijn familie in koelen bloede en stalen al het Russische goud, zilver en kunstschatten. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog, vermoordden ze de Oostenrijkse en Duitse Royals. Vervolgens ontdeden ze zich van de Chinese Royals en ontmantelden de Japanse keizer. Hetzelfde hebben ze gedaan met de Amerikaanse presidenten. Ze voerden geavanceerde geheime operaties uit, om hen machteloos te maken. Als dat niet werkte, werden ze vermoord, zoals is gebeurd met de presidenten McKinley, Lincoln en JFK.

De KM wil tot op de dag van vandaag, alle sterke heersers of gekozen functionarissen uit de weg ruimen, die hun Babylonische geld-magische macht of hun heimelijke macht verkregen door de inzet van hun menselijk compromisnetwerk, weten te weerstaan. De Britse monarchie, werd en wordt nog steeds heimelijk geleid door de Rothschilds. Zij bedachten een kwaadaardig plan, om de enorme hoeveelheden goud en zilver terug te krijgen, die de Britten aan China hadden betaald voor zijn hoogwaardige zijde en specerijen, die enkel in China verkrijgbaar waren.

De Rothschild’s verdovende middelen: China op de knieën..!
De Rothschilds, hadden via hun internationale spionagenetwerk informatie verkregen, over het Turkse opium met al zijn verslavende eigenschappen. Ze voerden een geheime operatie uit, om dit Turkse opium te kopen en het in China te gaan verkopen. Hierbij raakten miljoenen Chinezen verslaafd aan dit opium, met als gevolg, dat goud en zilver in grote getale terugstroomde in de schatkisten van de Rothschilds, maar niet naar het Britse volk.

De opiumverslavingen, veroorzaakt door de verkoop van Rothschild-opium aan China, hadden China zoveel schade berokkend, dat China twee keer ten oorlog moest trekken, om deze ondermijning te stoppen. Deze oorlogen stonden bekend als de ’bokseropstanden’ of de ‘opiumoorlogen’. Het geld, dat de Rothschilds verdienden met de verkoop van opium, was zo enorm, wat tot gevolg had, dat de Rothschilds hiermee op hun beurt, verslaafd raakten aan het ‘gemakkelijke geld’. De Rothschilds waren de financieringsbron achter de oprichting van de Amerikaanse koloniën.

De Rothschild-slavenhandel: onmenselijk lucratief..!
De ‘Hudson Bay Company’ en andere handelsbedrijven, werden aangetrokken om de Nieuwe Wereld van Amerika te exploiteren. Om de exploitatie van de enorme natuurlijke hulpbronnen van het continent mogelijk te maken, gaven de Rothschild’s opdracht tot massale uitroeiing en genocide op de inheemse bevolking van Noord-Amerika. De Rothschilds, volgden ditzelfde zakelijke model in het Caraïbisch gebied en in het Aziatische subcontinent van India. Dit resulteerde in de moord op miljoenen onschuldige mensen.

Het volgende grote project van de Rothschilds, was het starten van de wereldwijde slavenhandel. Nu wordt ook duidelijk hoe Nederland verweven was en is met deze groep. Ze kochten slaven op van corrupte stamhoofden in Afrika, die leden van concurrerende stammen ontvoerden, om ze als slaven te kunnen verkopen. De Rothschild-slavenhandelaren, namen deze ontvoerde slaven vervolgens mee op hun schepen naar Amerika en het Caribisch gebied, waar ze werden verkocht. Velen stierven op zee, als gevolg van de erbarmelijke omstandigheden, waarin ze vervoerd werden. (Foto: kijk in dit kader naar het goed gedocumenteerde verhaal van de HMS ‘Daphne’ uit 1857 in het National Archive)

Lucratieve handel in… OORLOG..
De Rothschild-bankiers leerden ook al vroeg, dat oorlog een geweldige manier was om hun geld in korte tijd te verdubbelen. Dit deden ze, door geld te lenen aan beide partijen die ten strijde trokken. Om er zeker van te zijn, dat ze de geleende bedragen terugkregen, voerden ze speciale belastingwetten in, die gebruikt konden worden om betaling af te dwingen. Toen de Rothschilds de oorlog tegen de ‘Amerikaanse Revolutie’ verloren, gaven ze de Russische tsaar en de Russen de schuld. Onder het motto, dat deze de kolonisten hadden geholpen, om de Britse schepen te blokkeren met hun eigen schepen.

Ze zwoeren eeuwige wraak op de Amerikaanse kolonisten, net zoals ze hadden gedaan met de Russen en hun bondgenoten, toen zij Khazaria verpletterden in 1200 na Chr. De Rothschilds en de Engelse oligarchie, die hen omringden, bedachten manieren om Amerika te kunnen heroveren. Dit werd hun grootste obsessie. Hun meest favoriete plan, was het opzetten van een Amerikaanse centrale bank met Babylonische geldmagie en geheime vervalsing. In 1812 probeerden ze Amerika te heroveren namens de Khazarische maffia, maar faalden, opnieuw als gevolg van Russische inmenging.

Deze mislukking maakte de Rothschild KM woedend. Ze smeedden een plan om beide naties te infiltreren en te kapen en beide naties en hun bevolking te tiranniseren, om ze vervolgens massaal te kunnen uitmoorden. De pogingen van de KM, om een ​​particuliere Amerikaanse centrale bank op te zetten, werden geblokkeerd door president Andrew Jackson, die hen Satanisch noemde, en een gelofte deed hen uit de weg te ruimen.

Uiteindelijk.. 1913: DE AMERIKAANSE CENTRALE BANK IN HANDEN..
De Rothschild-bankiers hergroepeerden zich opnieuw en zetten hun geheime pogingen voort, om hun eigen ‘Babylonische bank’ in Amerika te installeren. In 1912, lieten ze het schip de ’Titanic’ zinken om de rivaliserende miljonairs Jacob Astor, Isidor Straus en Benjamin Guggenheim uit de weg te kunnen ruimen. Deze heren verzetten zich namelijk tegen de oprichting van de Federal Reserve.

President Woodrow Wilson tekende op Kerstavond 1913 de Federal Reserve Act, waarmee hij zijn land als president overleverde aan een stelletje aasgieren, die zijn land van binnen zouden gaan leegroven..! Dit is zijn commentaar enkele jaren later, waarin duidelijk zijn spijt doorklinkt..

In 1913 lukte het de Rothschild KM om voet aan de grond te krijgen, door corrupte leden in het Congres om te kopen. De illegale, ongrondwettelijke Federal Reserve Act werd, zonder het vereiste quorum, op kerstavond aangenomen. De wet, werd vervolgens ondertekend door een corrupte, omgekochte president, die net zo’n landverrader was als de leden van het Congres, die voor de wet stemden. De Rothschild KM creëerden vervolgens een illegaal belastingstelsel in Amerika.

Ongeveer op hetzelfde moment, dat ze hun illegale belastingstelsel in Amerika creëerden, kochten ze ook leden in het Congres om, om deIRS, het ‘Internal Revenue Service’ goed te keuren. Dat is hun, in Puerto Rico gevestigde, privé-incassobureau. Kort daarna, richtten ze het ‘Federal Bureau of Investigation’(FBI) op. Deze moest hun bankiers gaan beschermen en voorkomen, dat ze ooit vervolgd zouden worden voor hun kinderofferrituelen en pedofiele netwerken. Ook zou de FBI, fungeren als een geheime Intel-operatie. Een interessant detail hierbij is, is dat de FBI volgens de’ Library of Congress’, geen officieel opgericht orgaan is, en dus geen bestaansrecht kent.


De Rothschild KM heeft de Russische Revolutie vooraf geënsceneerd en geconstrueerd. Ze gebruikte haar centrale banken namens de Khazariaanse maffia, om de bolsjewistische infiltratie van Rusland, en hun revolutie te financieren. In een goed georganiseerde, woeste en onmenselijke aderlating, die de wereld verbaasde, werden de bolsjewieken namens de KM, in volle woede losgelaten, om wraak te nemen op de Russen. Dit was de grote vergelding die al sinds 1200 na Chr. gepland stond.

De bolsjewieken verkrachtten, martelden en vermoordden onder leiding van de Rothschild KM ongeveer 100 miljoen Russen, waaronder vrouwen, kinderen en zuigelingen. De klassieke film ‘The Checkist (1992)’, geeft een duidelijk beeld over deze brute en moorddadige slachtpartij van de bolsjewieken.

De Rothschild KM, creëerden een masterplan om het hele Jodendom en het mind-control-jodendom te beheersen. De Rothschild KM, heeft het Jodendom gekaapt en omgevormd naar het Babylonische Talmoedisme (luciferianisme of satanisme). Ze verwierven de controle over het bankwezen en de beroepen op Wall Street in het algemeen; het congres; de belangrijkste massamedia; samen met de meeste rijkdom en economische middelen voor succes.

Het werk van de Rothschilds is overal in Jeruzalem en elders in Israël terug te vinden.. Israel als ‘camouflage’ voor hun Zionisme, dat weer als camouflage dient voor de ware identiteit

Hun financiering, van de Israëlische Knesset in Jeruzalem en de bouw ervan met behulp van de occulte architectuur van de Vrijmetselarij, toonde hun toewijding aan het occulte en Babylonische Talmudisme. Het toonde eveneens, al het kwaad dat ermee gepaard gaat, inclusief het offeren van kinderen aan hun geheime god Baäl. Ze zetten een Nieuw Wereld Orde-systeem op. Dit, onderwees en prikkelde kwetsbare Joden met een paranoïde groepswaanzin van raciale superioriteit. Hierin werden ze wijsgemaakt, dat de heidenen van plan waren, Joden massaal te gaan vermoorden.

Ze noemden dit raciaal-paranoïde, massale Judaïsche waanidee van wereldverovering, ‘Wereldzionisme’. Het is een vorm van verborgen Babylonische Talmudisme of Luciferianisme, die onbekend was bij de heersende Joden. Het systeem, was ontworpen om de Joden als dekmantel te gebruiken, maar ook om hen te zalven met Babylonische geldkracht, om ze vervolgens later, in twee fasen aan ‘Lucifer’ te kunnen offeren.

De eerste fase, vond plaats in de door hun geplande WO II, met zijn in nazi-werkkampen. Hier, werden ze volledig afgesloten van voorraden, wat resulteerde in de dood van ongeveer 200.000 Joden door honger en ziekte. Volgens een gerespecteerde Rode Kruis-functionaris, kwamen er hierbij ook ongeveer 90.000 niet-Joodse gevangenen om. Dit aantal is ongeveer 5% van het officiële cijfer, dat volgens de wereldzionisten zou zijn omgekomen in de concentratiekampen.

De Rothschild KM, gebruikte en gebruikt de door hun zelf verkeerd gelabelde, zogenaamde ‘holocaust’, om elke kritiek op hun zionistische manieren, de kop in te drukken en te weerstaan. De waarheid was, dat de Rothschild KM, de nazi-werkkampen had opgezet om enorme winsten te maken voor hun bedrijven. Die bedrijven kregen op deze manier de beschikking over gratis slaven uit de kampen, waarmee ze hun nazi-oorlogsmachine op volle toeren konden laten draaien.

De tweede fase, zou een laatste offer zijn. Dit zou plaats vinden wanneer hun Luciferiaanse Koning van de Nieuwe Wereldorde aan de macht komt, en de drie Abrahamitische religies worden uitgeroeid – vooral het jodendom, dat de schuld zou krijgen van alle oorlogen en vernietiging van de wereld. Tegen die tijd, zouden de Rothschilds zichzelf opnieuw veranderen, met een compleet nieuwe identiteit. Deze zou op geen enkele manier met het Jodendom in verband kunnen worden gebracht, zelfs niet met het wereldzionisme.

De Rothchild KM, waren uit op een enorme WOII, waarin ze beide partijen zouden kunnen gaan financieren. Ze hoopten hiermee de hele wereld te kunnen industrialiseren en daarmee hun financiële macht, te maximaliseren. Leden van het Amerikaanse congres, werden opnieuw omgekocht en gechanteerd en in 1917, verklaarde de VS, de oorlog aan Duitsland.

Dit werd mogelijk gemaakt door een valse vlag aanval van de KM, waarbij ze de ‘Lusitania’ lieten zinken. De Rothschild KM, heeft sindsdien dit patroon van ‘heimelijk valse-vlagaanvallen’ ontwikkeld en wordt veelvuldig ingezet. Hiermee proberen ze Amerikanen ertoe te brengen, oorlogen te voeren voor de Khazarische maffia. Het is belangrijk, dat we beseffen, dat de Rothschild/ KM Duitsland bewust tot een nulpunt heeft teruggebracht na WOI.

Hiermee werd een vacuüm gecreëerd voor het ‘fascisme’. Het fascisme herbouwde Duitsland, creëerde het nazisme en installeerde Hitler, als een tegenkracht voor hun Russische bolsjewisme. Exact hetzelfde plaatje zien we vandaag de dag uitrollen in de VS en de rest van de wereld, zelfs de vlaggen zijn hetzelfde. Hitler, werd echter een probleem voor de KM, toen hij zich loskoppelde en begon te handelen in het belang van het Duitse volk en de vrije mensen van de wereld.

Hij ontwikkelde zijn eigen banksysteem, los van de Rothschilds. Hij introduceerde een financieel systeem, dat vrij was van rente, en gunstig voor de arbeidersklasse. Dit zou het einde van zijn macht en de rol van Duitsland op wereldniveau gaan worden. De Rothschilds/KM tolereerden namelijk geen economisch systeem, ​​dat niet afhankelijk was van rente. Duitsland, en het Duitse volk moesten worden vernietigd..!

De oorlog tegen de Islam, onder het masker van.. het Westen..!
In de afgelopen decennia, zagen we hetzelfde gebeuren met alle Islamitische landen, waar het heffen van rente verboden is. Denk hierbij o.a. aan Irak, Libië en Syrië. Dat is tevens de reden waarom Israël, sinds zijn oprichting in 1948, zo veel oorlogen tegen de omringende Arabische landen voerde. Nadat de Tweede Wereldoorlog was afgelopen, zette de Rothschild KM de Koude Oorlog in. Ze gebruikten dit als excuus om nazi-wetenschappers en mind-control-experts naar de VS te halen, onder de naam ‘Operatie Paperclip’.

Hierdoor konden ze een wereldwijd spionage- en spionagesysteem opzetten, dat hun eerdere inspanningen ver overtrof. Onder dit nieuwe systeem bleven ze alle Amerikaanse instellingen infiltreren en kapen, inclusief de verschillende Amerikaanse kerksystemen; de vrijmetselarij (vooral de Scottish Rite en de York Rite); het Amerikaanse leger; de VS Intel en de meeste particuliere defensiebedrijven; de rechterlijke macht; de meeste agentschappen van de USG, waaronder de meeste deelstaatregeringen; evenals de beide grootste politieke partijen.

ISRAËL, het land van de Rothschilds..
Toen de Rothschild KM in 1947, door hun geheime politieke manipulaties, met als vaandel de Balfour-verklaring (zie afbeelding hierboven) hun eigen privé-thuisland in Israël had verworven, begonnen ze in het geheim, heel Palestina als hun nieuwe Khazaria te beschouwen. Er werden plannen gesmeed, hoe ze alle Palestijnen konden uitroeien en heel Palestina in konden nemen. Hun plannen omvatten hun fantasie, om een ​​’groter Israël’ te bouwen. Om dit te realiseren, was het nodig om het hele Midden-Oosten te veroveren en de ‘domme Amerikaanse Gojim’ te manipuleren, om namens hen te vechten en te sterven.

Alle Arabische landen zouden ingenomen dienen te worden, zodat ze gestript konden worden van hun rijkdom en natuurlijke hulpbronnen, vooral hun ruwe olie. Recent heeft een, door vakgenoten erkend en beoordeeld genetisch onderzoek, door een gerespecteerde Joodse arts aan de ‘Johns Hopkins Universiteit’, aangetoond, dat 97,5% van de Joden die in Israël woont, absoluut geen oud Hebreeuws DNA heeft. Het zijn dus geen Semieten en hebben helemaal geen oude bloedbanden met het land Palestina.

Daarentegen draagt ​​80% van de Palestijnen oud Hebreeuws DNA, en zijn zij dus èchte Semieten. Dit betekent, dat de èchte antisemieten, de Israëli’s zijn die Palestijns land stelen, om Israëlische nederzettingen op te bouwen. Het zijn de Israëli’s, die onschuldige Palestijnen tiranniseren en massaal vermoorden. En zoals altijd, onder het mom van ‘veiligheid en zelfverdediging’..!

De Vrijmetselarij, het nieuwe camouflage-masker..
Ondertussen realiseerde de Rothschild KM zich, dat ze niet veel langer verborgen kon blijven voor het publiek, tenzij ze opnieuw veranderden en hun geheime leiderschap uitbreidden. Ze begonnen de Vrijmetselarij en zijn geheime uitlopers verder te infiltreren en te kapen, en namen topleden op in hun pedofielennetwerk en kinderofferrituelen. Mensen als Jeffrey Epstein en Ghislaine Maxwell werden ingezet, deze mensen uit te nodigen en in chantabele posities te brengen. (zie HIER het indrukwekkende verhaal van de joodse Steve Pieczenik over Epstein en de MOSSAD!! AANRADER)

Ook werden belangrijke leden van het Congres opgenomen in hun geheime satanische netwerk, door hen speciale macht, hoge USG-, militaire en Intel-posities te geven, vergezeld van grote geldelijke beloningen en een hoge status. Massale KM-spionagefronten werden opgezet, die Israëlisch-Amerikaanse burgers met dubbele nationaliteiten gebruikten, om in de VS het valse geld van de Khazariaanse bankiers naar politici door te sluizen voor hun verkiezingscampagnes. Op deze manier, namen ze bezit van deze politici en konden ze worden ingezet, wanneer ze verkozen werden.

De Rothschild KM, besloot volledige controle te krijgen over al het openbare onderwijs door het ‘Departement van Onderwijs’ op te richten. Ze introduceerden wereldwijd, globalistische en socialistische leerplannen, die gebaseerd zijn op politieke correctheid, diversiteit, en ‘perversie is normaal’.

Fluoride werd aan het openbare water en de tandpasta toegevoegd. Tandartsen geloofden het sprookje, dat fluoride gaatjes voorkomt en niet schadelijk is voor de hersenfunctie of de schildklierfunctie, wat het wel degelijk is. De toevoeging van fluoride aan de openbare watervoorziening en aan tandpasta is om het gemiddelde operationele IQ te verlagen, dus mensen dom te maken. Het maakt ze veel volgzamer dan mensen normaal zouden zijn.

Er werden programma’s opgestart om vaccinaties te ontwikkelen. Deze werden ingezet om kinderen af te vlakken, en om grote aantallen, toekomstige, chronische gezondheidsproblemen, te creëren. Doktoren werden gehersenspoeld en misleid, door vooringenomen onderzoek, waarbij alle onderzoeken die negatief waren – en dat waren de meeste van hen – genegeerd werden. Alle vaccin-cellijnen werden besmet met SV-40, een bekend kankerverwekkend, langzaam werkend virus. De informatie over deze daad werd enkele jaren geleden getoond op de website van de CDC in de VS en enkele dagen later, plots verwijderd.


Maar deze afbeelding (screenshot) zegt alles over deze daad. (Klik op illustratie voor grotere afbeelding in nieuw tabblad)

De KM, via de ‘Rockefeller Foundation’, gebruikte haar monetaire macht om controle te krijgen over alle medische universiteiten. Ze richtten de ‘American Medical Association’ en andere medische genootschappen op, controleerden ze, om ervoor te zorgen dat hun agenda gebaseerd op leugens en bedrog kon worden voortgezet.

Onderdeel van dit enorme plan was, dat de KM ook aanvang maakte om alle mediabedrijven op te kopen. Dat is inmiddels een FEIT en deze actie consolideerde de mediamacht in zes gecontroleerde grote massamedia (CMMM) die wereldwijd opereren. De CMMM, functioneert als een illegaal nieuwskartel. Deze zou moeten worden opgebroken onder de ‘antitrust’ wetten. Ze bespioneren het Amerikaanse volk, en voeren een illegale propaganda uit als oorlogswapen. Bedrijven die social media onder zich hebben, staan onder zéér grote invloed van dit media-gedrocht.

In de 90-tiger jaren is het NESARA/GESARA plan ontstaan.
Het is een plan, ontwikkeld door ‘Joseph Gregory Hallett’, de rechtmatige Britse koning John III. (HIER) Hij heeft alle profetieën van de Bijbel vervuld en is een rechtstreekse afstammeling van de oorspronkelijke kennis van de ‘Christos’ energie, net als president Donald Trump. Zij zijn in staat tijd te overbruggen en koninkrijken te verbinden. Iedereen is gelijkwaardig en zijn rol is die van een dienstverlener, dus geen machthebber zoals de huidige koningshuizen al eeuwen naar buiten treden.

Gregory Hallett schijnt ook een belangrijke rol te hebben gespeeld bij de hereniging van Oost en West-Duitsland. Hij heeft de illegaliteit van het huidige Britse koningshuis kunnen aantonen, en bevestigd dat Trump de macht van het Britse koningshuis heeft ontmanteld om de wereld naar vrede te leiden. Dit is een interview met deze Joseph Gregory Hallett:

De stamboom van het Britse Koningshuis, het ‘Huis van Windsor’, stamt af van de Venetiaanse bloedlijn, en is ondergeschikt aan de Rothschilds. De Rothschilds beheren alle oorlogen en financiën van de Britse monarchie. Zowel koningin Elizabeth II, als oud-president Bill Clinton, schijnen een gemeenschappelijke, biologische vader te hebben, nl. ‘Winston Churchill’. Churchill is een bastaard Rothchild. Bill Clinton, is daarmee dus een agent van de Britse monarchie.  Het was de bedoeling om op deze manier de VS te kunnen inlijven onder het Rothschild-imperium.

Het bovengenoemde plan van Gregory Hallett, moet de macht van de centrale banken, dus de Rothschilds, gaan breken. Het houdt in, dat alle schulden wereldwijd, vernietigd worden; belastingen verdwijnen; alle wereldburgers een basisinkomen zullen ontvangen en daarnaast vrijwillig mogen blijven werken om dit bedragen te kunnen verhogen. Het is bedoeld om mensen weer hun ‘vrijheid en blijheid’ voor het leven, terug te kunnen geven.

Bill Clinton, werd tijdens zijn presidentschap gedwongen het NESARA/GESARA plan te ondertekenen. Dit plan, had op 11 september 2001, onder president Bush Jr. in werking zullen treden. Deze dag had het einde moeten inluiden voor alle Centrale banken. De Rothschild KM, had andere plannen en besloot Amerika te gebruiken, om hiermee hun definitieve vernietiging en bezetting van de hele wereld te kunnen gaan voltooien. Zoals we weten, voerden ze op 11 september 2001 een enorme valse vlag-aanval uit op de Twin Towers en het Pentagon.

Bibi Netanyahu, het operationele hoofd van de KM, zette de Mossad en Israëlisch-Amerikaanse burgers in met dubbele nationaliteiten, om deze aanval op Amerika, op te zetten en uit te voeren. De aanval werd vervolgens door de CMMM aan moslims toegeschreven. De belangrijkste rabbijnen en ‘Friends of World Zionism’, kregen het advies die dag niet te gaan  vliegen, en NYC te mijden.

Ze gebruikten de ‘Defense Department’ (DoD) om de ‘Able Danger-onderzoekers’, die de Israëlische diefstal van 350 ontmantelde W-54 Davy Crockett-nucleaire putten bij Pantex in Texas aan het onderzoeken waren, naar het Pentagon te lokken, waar ze vermoord werden door een Tomahawk-kruisraket, die was afgevuurd door een Israëlische dolfijnklasse Diesel onderzeeër gekocht uit Duitsland.(Zie deze Pentagon-opname met raketinslag; nooit getoond op openbare video ) Vijfendertig van de onderzoekers, kwamen hier bij om.

Het Israëlische Mossad-dekmantel bedrijf,’Urban Moving Systems’, werd gebruikt om de mini-kernwapens te vervoeren. Deze waren gemaakt van materiaal uit de gestolen W-54 nucleaire putten bij Pantex. De mini-kernwapens, werden opgeslagen in de Israëlische ambassade in NYC en zijn enkele weken van te voren naar de Twin Towers getransporteerd en geïnstalleerd, om daar tot ontploffing gebracht te worden.

Baäl, Moloch, Lucifer of Satan zijn verschillende namen voor dezelfde entiteit, die alle mensen, wereldwijd, massaal wil uitmoorden. In ruil voor rijkdom, roem en macht, zijn er vele mensen die hun ziel aan deze entiteit verkopen en zijn ‘vuile werk’ opknappen. Dit is een geheim bloedcontract. Wanneer deze mensen ‘hun ziel verkopen’, worden ze onmenselijk of zielloos en nemen de kenmerken van Baäl aan. Ze worden in toenemende mate, psychopathisch en kwaadaardig. Deze geheime agenda van de Rothschild KM, werd op 3 oktober 2015 voor het eerst publiekelijk onthuld, dankzij een interview dat ‘Mike Harris’ tijdens zijn talkshow (The Short End of the Stick) had met Gordon Duff’ de hoofdredacteur/eigenaar van de site ‘Veterans Today ‘.

Het verklaart heel veel van wat er in de VS gaande is. Israël en de Khazarische Maffia (KM,) hebben bijna alle Amerikaanse instellingen van regering en samenleving geïnfiltreerd. In dit interview onthulde Gordon Duff, op basis van een geschreven transcriptie, een gesprek uit 1990. Een gesprek dat plaatsvond tussen Benjamin Netanyahu, de grote Amerikaanse verrader, en enkele andere spionnen.

Gordon Duff onthulde dat Netanyahu een KGB-spion was, net als Jonathan Pollard, een Amerikaans-Israëlisch ex-inlichtingenofficier. Ook werd bekend, dat Israël in zijn beginjaren begonnen is, als een satellietstaat van het bolsjewistische Rusland.

Dit verklaart de bouw van alle kibboetsen, die van oorsprong een heel socialistisch karakter hadden. Israël was behoorlijk ongelukkig toen de Sovjet-Unie viel. Het bovengenoemde gesprek, vond plaats in ‘de Finks-bar’ in Jeruzalem, een favoriete plek voor Mossad-agenten. Dit is wat Netanyahu zei, rechtstreeks overgenomen uit het transcript van de opname van een getuige, die 100% volledig is geverifieerd:

“Als we betrapt worden, zullen ze ons gewoon vervangen door personen, die deze klus zullen klaren. Het maakt dus niet uit wat er gebeurt. Amerika is een Gouden Kalf en we zuigen het droog. Hakken het in stukjes, en verkopen het stuk voor stuk, totdat er niets meer over is dan ’s werelds grootste verzorgingsstaat, die we zullen afbreken en controleren.

Waarom? Omdat het Gods wil is. Amerika is groot genoeg om de klap op te vangen, zodat we het keer op keer zullen kunnen herhalen. Dit is wat we doen met landen die we haten. We vernietigen ze heel langzaam en laten ze lijden, omdat ze weigeren onze slaven te zijn. “

Dit is exact wat de Rothschild Khazarische Maffia (KM) met de VS heeft aangedaan, sinds het met succes Amerika infiltreerde in 1913. Wanneer Netanyahu ‘de wil van god’ noemt, is de god waarnaar hij verwees, Baäl (ook bekend als de Grote Uil of Moloch). Waar Bibi Netanyahu het over had, was de aanstaande nucleaire aanval op Amerika, op 11 september 2001. Toen hij zei “ze zullen ons gewoon vervangen”, verwees hij naar de ‘Cirkel van Twaalf’. Dit zijn de Illuminati, die zich de ’Discipelen van Satan’ noemen. Deze mannen brengen halfjaarlijkse kinderoffers in Denver, eten de harten van kinderen, drinken hun bloed nadat ze hen verkracht hebben.

De Rothschild KM, heeft 25 kernwapens in grote Amerikaanse steden en andere grote steden in Europa geplaatst, om de aangesloten regeringen te kunnen chanteren. Dit wordt hun ‘Samson-optie’ genoemd, en werd voor het eerst ontdekt en onthuld door journalist Seymour Hersh. De Rothschild KM, kreeg ook enkele S-19 en S-20 kernkoppen van een corrupt congreslid, die de taak had gekregen om Oekraïense Mirvs, namens de USG, op te kopen, om ze te ontmantelen. In plaats van ontmantelen, verkocht hij ze aan de Israëli’s en verdeelde hij het geld met andere belangrijke, betrokken congresleden. Dit is natuurlijk regelrecht hoogverraad en een halsmisdaad, die met executie wordt bestraft.

911-IN YOUR FACE, aangenaam: De Rothschilds..
Direct na hun aanval in 2001, dreigde de Rothschild KM in sommige Amerikaanse steden, waaronder DC, kernbommen te laten ontploffen, als de regering zou weigeren Israël toe te staan, ​​zijn eigen grote bezettingsmacht in de VS op te richten. Deze nieuwe Israëlische bezettingsmacht, ‘Homeland Security (DHS)’ genaamd, werd aanvankelijk geleid door perverse staatsburgers met dubbele nationaliteiten. Voormalig DHS-directeur Janet Napolitano werd aangeklaagd wegens seksuele intimidatie van mannen, die bij het DHS werken. Zij had hen bevolen, hun kantoor te verhuizen naar het mannentoilet.

Rothschild-zionist Michael Chertoff, was de man die het hoofd werd van DHS. Een van de goede vrienden ook van Rita Katz, die we al eerder hier op de site in het vizier hadden. (klik voor artikel)

‘Michael Chertoff’, (een naam vertaald uit het Russisch als ‘zoon van de duivel’), was het criminele meesterbrein dat DHS oprichtte, samen met het voormalige hoofd van de Oost-Duitse Stasi, ‘Marcus Wolfe’. Deze werd ingehuurd als een speciale adviseur en stierf op mysterieuze wijze, direct nadat zijn missie was voltooid. De Rothschild KM dacht, dat ze de volledige controle had over de CMMM en kon voorkomen, dat de geheime ‘IAEA- en Sandia Labs-onderzoeken’ (Onderzoek Programma Eindberging Radioactief Afval ), ooit aan het Amerikaanse publiek zou worden vrijgegeven.

Ze maakten echter een zeer ernstige tactische fout, omdat inmiddels de waarheid, over hun rol in de aanslag op Amerika van 11 september 2001, op het wereldwijde internet is gepubliceerd. Wat de Rothschild KM niet begreep, was de kracht van dit internet. Ze begrepen niet, dat de waarheid als een lopend vuurtje, overal onder de massa wordt verspreid. De Russen hebben recent de ‘IAEA- en Sandia Labs en Able Danger’-bestanden gelekt, die hen door Edward Snowden zijn aangereikt.

Binnenkort zullen al deze bestanden via internet aan de wereld worden verstrekt, en dit kan niet worden gestopt. Hiermee worden ze volledig blootgesteld, wat eindelijk zal gaan leiden tot hun welverdiende complete vernietiging. Een aantal Russen in het Hoge Militaire Commando in Rusland, beseffen dat het dezelfde georganiseerde misdaad ‘Cabal’ was, die de Khazaren in bolsjewieken  veranderde, om 100 miljoen onschuldige Russen massaal te vermoorden. Ze eisen, dat deze misdadigers zullen worden berecht. Ook in communistisch China hebben deze maffia-bandieten, meer dan 100 miljoen moorden op hun geweten.

Het is juni 2009 en de formele oprichting van BRICS, als tegenhanger van het IMF, is een feit. De US-dollar is uitgerangeerd als internationaal betaalmiddel voor deze landen. Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. Het is nu aan de Rotschilds om hun triljoenen vermogen, verborgen achter vooral de VS en de US$, veilig te gaan stellen.. Hun oorlogen te gaan voeren om de waarde van ‘hun’ petrodollar te waarborgen..

De reden waarom de BRICS-ontwikkelingsbank werd opgericht, is om er voor te zorgen, dat de Rothschild bankiers failliet zullen gaan, om de Amerikaanse Petrodollar te vervangen als de reservevaluta van de wereld. Deze wordt, in tegenstelling tot de Amerikaanse Petrodollar, ondersteund door goud, zilver en echte grondstoffen. Vervalsing is NIET toegestaan. President Trump lijkt nu alles in gereedheid gebracht te hebben om het NESARA/GESARA plan eindelijk uit te rollen.

De CMMM faalt, en de meeste Amerikanen geloven niet langer in hun nationale primetime verhalen. Vooral de mensen onder de dertig, die feiten van het internet plukken en hun eigen overtuigingen construeren. Hun dagen van anti-menselijke macht zijn nu beperkt. Het geheime, ongelooflijk goed opgeleide Amerikaanse team, genaamd de “Nuclear Snake-Eaters”, is nu hard aan het werk om alle gestolen nucleaire kernkuilen door de Israëli’s overal ter wereld, buiten Israël, terug te vinden.

Dit supereliteteam werd gewaarschuwd, dat er een Israëlische ‘City Buster’ was geplant in de buurt van het Olympisch stadion in Londen. De City Buster werd inderdaad door hun teruggevonden. MI-6 had gehoopt, dat deze kernbom tot ontploffing gebracht zou worden om de machtspositie van de  Khazariaanse maffia in Engeland te verstevigen, die in het financiële district van de City of London, hun thuisbasis, snel hun macht aan het verliezen zijn.

Een geheime naam voor deze Rothchild KM is: ‘Gog en Magog’.
Vele historici geloven dat het de geheime naam is van Rusland, wat het niet is. Het is de geheime naam van de top-KM en geeft blijkbaar aan, waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen. Het geheime team van superelite ’Nucleaire Slangeneters’, staat klaar om op elk moment naar Israël te worden gestuurd. Nu de meeste Europese bedrijven zich van Israël hebben afgestoten en de VS alle hulp heeft stopgezet, staat deze natie op instorten.

Het is namelijk illegaal om hulp te verlenen aan een land dat kernwapens heeft en dat zelf de overeenkomst betreffende nucleaire non-proliferatie, niet heeft ondertekend. Dat Israël kernwapens heeft is een feit. Dit kan gedetecteerd worden door op satellieten gebaseerde Helium-3-sensoren. Ze heeft dit nooit toegegeven. Door insiders is gemeld, dat er een zeer duidelijke boodschap werd overgebracht aan Bibi Netanyahu en zijn Likudpartij, evenals aan alle topleden van Israëlische spionagefronten in Amerika, zoals AIPAC, JINSA, de Defense Policy Board, de ADL en dergelijke.

De boodschap hield in, dat mocht er ooit nog één op Israël gebaseerde valse vlag-aanval komen, degenen die daarvoor opdracht hebben gegeven, of die erbij betrokken waren, onder de Amerikaanse nationale veiligheid zullen worden opgejaagd en geëlimineerd. De Israëlische verdedigingsstructuren die daarmee verband houden, zullen in stof veranderen.

De grote vraag blijft: Wat was de ware oorzaak achter dit ongelooflijke kwaad en de wreedheid van de Khazariaanse maffia tegen het menselijk ras? Sommigen geloven, dat dit grove parasitisme en de neiging tot massamoord, pedofilie en aderlating van kinderen en kinderoffers te wijten is aan een giftige cultuur. Het is het best te omschrijven als kwaadaardig tribalisme, gekenmerkt door een paranoïde groepssuperioriteitswaan. Anderen denken, dat de leiders van de KM de bloedlijn van Kaïn zijn en absoluut geen ziel of menselijk geweten hebben.

In ieder geval is het tijd om dit kwaad, het grootste kwaad dat de wereld ooit heeft meegemaakt, aan de kaak te stellen. Het is tijd, dat de wereld samenwerkt om dit probleem nu en voor altijd uit te bannen, met alle mogelijke middelen. De beste vriend van Donald Trump was John F. Kennedy Jr., was de enige zoon van de president die zijn leven gaf, en stierf terwijl hij probeerde om een ​​einde te maken aan het Criminele Bank Systeem en een einde te maken aan menselijke slavernij. Zal Donald Trump hier een einde aan maken, zoals John F. Kennedy probeerde te doen?

 

Harriet Algra

september 2020

www.totalhealthfoundation.nl

 

Bronnen en referenties:

https://www.veteranstoday.com/2020/08/21/most-controversial-document-in-internet-history-the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/

https://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/wat-echt-achter-de-schermen-gebeurt-en-wie-is-trump/

https://www.wanttoknow.nl/inspiratie/meelezen/de-oorsprong-van-het-satanisme/

https://youtu.be/wgUPqnz6MAw deel 1

https://youtu.be/-6wtF_Y_an8 deel 2

https://youtu.be/-7J-BO7fMgU KILLING THE DEEP ST4TE! Trump WONT Be Remover From Office! HOW IS THIS STILL SECRET?! Ep13

https://lovetruthsite.wordpress.com/2020/09/14/if-they-can-do-it-then-they-are-doing-it/

http://antimatrix.org/Convert/Books/Tatyana_Gracheva/Nevidimaya_Khazariia/Invisible_Khazaria.html

6 gedachten over “De kwaadaardige Khazarische maffia/DeepState..!

 1. Vandaag 18:00h (en om 20:00h 00:10), het tijdstip dat de nieuwe corona maatregelen van kracht werden heeft ook het NPO1 journaal gemeld dat er nu 693 corona patienten in ziekenhuizen zijn opgenomen, 33 (!) meer dan gisteren!!!

  Wat is dat toch met dat getal drie-en-dertig?

  Heeft Nederland voldaan aan een opdracht die via de spreekbuis (=NPO) van Rutte nu is doorgegeven?

  1. “We’ve got the whole world in our hands” denken de vrijmetselaars, 33 is een groot geheimtaal nummer dat aangeeft dat de drakenclub in controle is en net als het hauss van grappen de maatregelen aan zijn laars lapt en zich kapot lacht over zoveel domheid! Laarzen en schoenen bij een ramp betekenen Valse vlag: rituelen bij de “vrije”metselaars, ook een teken van minachting in de Islam. https://lightonconspiracies.com/ole-dammegard-the-false-flag-template/

 2. President Wilson (1913 – 1921) heeft op 23 december 1913 de wet ondertekend die de FED heeft gecreëerd, omdat hij door de Khazariaanse Rothschild-maffia werd gechanteerd vanwege het hebben van een maîtresse. Wilson was rector-magnificus van Princeton University (New Jersey) tussen 1902 – 1910. Robbert Dijkgraaf is sinds 2012 directeur van het Institute for Advanced Studies, een onderdeel van Princeton University.
  Oud-president Richard Nixon (1969 – 1974) ging John F. Kennedy jr. voor in het voorspellen van de verkiezing van Donald Trump als president middels een briefje in 1987. In het februarinummer van 1997 in het mede door John F. Kennedy jr. uitgegeven maandblad voor politiek en cultuur George met als thema Survival Guide For The Future wordt een voorspelling gedaan over het jaar 2020. Bill Gates voorspelt een virus dat de longen aantast.
  De ontvoering van de 20 maanden oude Charles Lindbergh jr. in 1932 was niets minder dan een wraakactie van de Khazariaanse Rothschild-maffia, omdat de opa van Lindbergh jr. een van de eerste en felste critici was van de totstandkoming van de FED tijdens zijn periode als congreslid tussen 1907 – 1917 voor de staat Minnesota.
  Door de false flag-aanval van 11.09.2001 kon de afkondiging van NESARA (National Economic Security and Reformation Act) geen doorgang vinden. Bill Clinton heeft deze wet op 10.10.2000 ondertekend > 1 + 1 + 2 = 4
  In 1144 heeft de Ierse monnik Malachius voorspeld dat na paus Celestinus II (1143 – 1144) nog 112 (tegen)pausen zouden volgen en laat Franciscus paus nummer 112 zijn >1 + 1 + 2 = 4.
  Anno nu leven we in 2020 > 2 + 2 = 4.

 3. Laten we elkaar geen mietje noemen, we zijn allemaal verslaafd aan geld, wie wil geen miljonair zijn! De Rothschilds zijn ons in een overtreffende trap om ons duidelijk te maken dat we de verkeerde weg inslaan. Zij hadden niet zo verpletterend slecht kunnen zijn als wij niet onze zwakke karakterkanten lieten botvieren. Angst om tekort in een wereld van overvloed. Niet nodig, God/Universum beschermt, hier in de bijbeltekst: https://www.frissewateren.nl/psalm-23-vers-1-3/

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.