Advertentie

De professor tegen de anti-kwakker Renckens…


x

x

De professor tegen anti-kwakker Renckes…

2017 © WantToKnow.nl/be

x

Op 2 juli 2015 overleed emeritus-hoogleraar professor dr. Bob Smalhout. Het was een sympathieke man, die met zijn uiterst erudiete manier van optreden en vooral zijn rustige uitstraling, veel bewondering oogstte bij het Nederlandse volk. Vooral ook was hij, met zijn wetenschappelijk gezonde instelling om ‘alles te onderzoeken, en het (wetenschappelijk) goede te bewaren’, een voorbeeld voor veel wetenschappelijke pioniers. Hij was anaesthesioloog en had vanuit dat perspectief veel oog voor de belangrijkste ongeziene en bijna ‘onmeetbare’ factor in de medische wetenschap, namelijk ‘pijn’…

Jomanda of Joke Damman wordt door anti-kwakkers als één van de grootste kwakzalvers beschouwd. Puur naar definitie dan, want wat ze werkelijk deed, en wat al de mensen zegden voor baat te hebben bij haar werk, werd niet onderzocht door de zg. wetenschappelijke kliek achter de anti-kwakkers. Getuige de verklaring van Cees Renckes in deze samenspraak.

In 1972 werd hij hoogleraar in de anesthesiologie in Utrecht en hield professor Smalhout een inhuldigingsrede, met als titel: ‘De dood op tafel’. Daarin gaf hij een analyse van de oorzaken van de dood of ernstige hersenbeschadiging als gevolg van anesthesiefouten. Dat gaf voor enkele Kamerleden aanleiding tot het stellen van Kamervragen en later werden wettelijke minimumeisen opgesteld, waaraan anaesthesiologische praktijkvoering moet voldoen, door een commissie van de Gezondheidsraad. De rede maakte hem in een klap bekend in Nederland, maar de wijze waarop hij de kritiek uitte maakte ook dat velen in het vak hem als enfant terrible zagen.

Na zijn pensionering heeft hij zich meerdere malen ingezet voor alternatieve geneeswijze zoals genezeres Jomanda, Chelatietherapie (HIER) en orthomanuele geneeskunde (HIER). Daarbij schuwde hij de publiciteit niet. Pas in 2013 werd hem het erelidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) toegekend. Tevens was hij erelid van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiemedewerkers (NVAM).

Professor Bob Smalhout was geliefd bij zijn studenten omdat de colleges die hij gaf, vaak grote indruk achterlieten. Deze colleges waren gebaseerd op zijn grote kennis van het vak en zijn kennis van de geneeskundige geschiedenis. Op het gebied van het bewaken van een patiënt onder algehele anesthesie heeft hij baanbrekend werk. Zo moesten in het vervolg patiënten constant bewaakt worden door een speciaal daartoe opgeleide anesthesieverpleegkundige

Smalhout sprak vanuit een open mind, een ander perspectief..!
Kijk naar deze uitzending uit december 2000, in het actualiteitenprogramma B&W, waarbij Paul Witteman een discussie leidt, tussen Antikwak-voorzitter Renckes (VtdK) en prof. Smalhout. Dit naar aanleiding van de publicatie door de VtdK -begin 2000- van een Lijst met de Twintig Grootste Kwakzalvers van de Twintigste Eeuw. Drie personen die in deze top twintig door VtdK waren opgenomen, werden door Bob Smalhout in zijn Telegraaf-column verdedigd: Sickesz, Jomanda en Van der Schaar.

De arme Cees Renckes begrijpt daar met zijn beperkte zienswijze, helemaal niets van, getuige o.a. deze uitspraak in het gesprek. “En als er al twist is onder wetenschappers, dan vecht je dat achter de schermen uit”. Waarom is het een gevecht? Waarom geen polemiek, om de essentie van het verhaal te bespreken, in het tegenover staan van publiek..?? Wat dient er verborgen gehouden te worden door de Vereniging tegen de Kwakzalverij..?

 

94 gedachten over “De professor tegen de anti-kwakker Renckens…

 1. Ja, WAT dient er allemaal verborgen gehouden te worden ? Veel blijkbaar, zo ook, of juist in illumi-natie NL. Dus mensen een belangrijke oproep voor als u nog een toekomst wil zonder als een schaap met oormerk en chip in de wei van de Machtselite te staan….
  Allemaal twitteren, facebooken, delen; vanaf 4 september even tekenen tegen de Big-Brother-sleepnet-wet op http://www.sleepwet.nl Uw (klein-)kinderen zullen u ooit nog dankbaar zijn voor deze laatste daad van verzet.

 2. http://www.kwakzalverij.nl/nieuws/renckens-neemt-afscheid-als-voorzitter/

  Tot ieders verrassing was ook minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op het afscheidssymposium in Amsterdam aanwezig, niet lijfelijk maar in de vorm van een videoboodschap. De minister dankte via het scherm de ‘bevlogen bestuurder’ Cees Renckens voor zijn inzet en doorzettingsvermogen. ‘Bewezen resultaten en aantoonbare werkzaamheid moeten de basis zijn van medisch handelen. Niet alleen voor medici maar ook voor apothekers.’

  Zo lopen de hazen……….het is zo simpel, eigenlijk!

 3. Prof. Smalhout respect!!
  Dit kwam ik tegen over die ‘ridder’ Renckens.
  “Pikant detail was dat het hoofd van de afdeling verloskunde Dr. Cees Renckens is. Als voorzitter van de vereniging tegen kwakzalverij trekt Cees Renckens fel van leer tegen de alternatieve geneeskunde en haar beoefenaren. Uitgerekend onder zijn supervisie begaat een specialist een fatale fout. De afdeling van Renckens werd onder curatele geplaatst…”
  https://www.medicalfacts.nl/2011/06/13/afdeling-gynaecologie-westfries-gasthuis-hield-verwijtbare-dood-baby-uit-zicht-van-directie-voormalig-gynaecoloog-westfries-gasthuis-berispt-voor-dood-baby/ …zo zie je maar weer…

  1. Nou ik kan ieder één vertellen dat een vrouw die zwanger is duizend maal beter af is in Frankrijk, als in Nederland, ook het sterfte cijfer van jong geborene in Nederland is erg hoog,
   er is meer keus, meer inspraak en de jonge Dokters zijn een stuk minder hautain, de goede niet te na besproken natuurlijk, denk dat de werkdruk ongezond hoog is in Nederland, de grote geld-rat race, en dan met zo’n inbiciele corrupte dame als minister van gezondheid ?, Jenne

 4. Na die Renkes kan ik niet luisteren. Enkele minuten bekeken en… soit.
  Het is zoals Smalhout zegt, ga eens kijken, onbevooroordeeld.
  Maar dat is helaas tegen dovenmansoren. Net zoals hier het tegen diezelfde gesloten dovemansoren is gesteldt met bijvoorbeeld de Vrijmetselarij. Ieder artikel die deze vereniging aanhaalt als boosdoener heeft zoals Renkes nooit gekeken. Laat staan geluisterd en zeker niet begrepen.

  Enfin, mijn stelregel is (en die deel ik hier graag): als je en natuurlijke bron tracht te bezien en/of genezen met een on-natuurlijk middel etc, dan kan men geen natuurlijke uitkomst verwachten. Zo werkt het simpelweg niet in de natuur en daar zij wij (de mens) ook onderdeel van.

  NB het geheel kan evenens, zoals de Prof zegt, niet met elkaar afgewogen worden. De wetenschap komt altijd en immer tot stilstand op het moment dat met de aanwezige wetenschappelijke kennis de testresultaten bekend zijn… todat de volgende wetenschapper met een andere zichzelf verklaarde diep onderzoeksresultaat op de proppen komt over die wonderbaarlijke wezens die toch maar steeds weer niet geheel in kaart gebracht kunnen worden.

  Geluk ermee 🙂

 5. Er heerst een hele vervelende negatieve stemming onder veel jongere healers, op dit moment logeerd een jonge vrouw bij ons, afkomstig uit Munchen, homeopathe 3 jarige speciaal opleiding,
  specialiste in de ESALEN gezondheids zorg, haar moeder heeft 30 jaar een medice cabinet gehad in Munchen, veel tegenwerking vroeg over leden, zij kan er maar niet toe komen, om zich te instaleren, jammer, in plaats dat de overheid jonge mensen stimuleerd om een zo breed mogelijke basis voor de gezondheids zorg te creéeren, waar ieder één iets aan heeft, Jenne

 6. Volgens mij hebben beide artsen gelijk. dr. Smalhout omdat hij vertelt wat hij persoonlijk waargenomen heeft en dr. Renckens omdat hij vanuit puur wetenschappelijke (hoewel is geneeskunde een wetenschap want dat is ook maar nét de vraag) visie de zaken beoordeelt. Renckens (en zijn club) doet dat goed naar mijn smaak. Iemand moet de zaken gewoon nuchter bekijken, volgens de regels der kunst.
  De heer Smalhout bekijkt -naast de gewoonlijke wetenschappelijke kant- óók naar de ‘menselijke’, algemenere kant.
  Niet dat Renckens dat niet zou doen, echter hij is nu eenmaal ‘gedwongen’ door de positie die hij logischerwijs inneemt, zo te kijken naar de zaken.
  Natuurlijk zal er nu een menselijke conclusie kunnen zijn dat er het beste samengewerkt kan worden, maar dat kán dus nou net niet. Wél kunnen ze samen bestaan: een puur analytische blik naast een ruimere -wat lossere, speelsere- blik.
  Kortom, ik vind hen beiden wel goed werk doen (deden).

  1. Ik denk dat ik het ernstig met je eens ben Antisoof, betreffende je opmerking dat beiden vanuit hun perspectief spreken. Maar dat is nou net het verhaal bij dit gesprek. Dat Renckes zijn gelijk heeft, wil niet zeggen dat hij NIET bij Jomanda had moeten kijken. JUIST zou hij moeten kijken, zoals Smalhout terecht beweerd, als zoveel mensen er baat bij schijnen te hebben.. Als onderzoeker dienen dan toch je vingers te tintelen..? Wat kan hier aan de hand zijn..

   Hetzelfde verhaal als een universiteit, zoals TUDelft, die het keihard verdommen te gaan spreken over 9/11. Puur architectonisch is dat gewoon een MUST voor ingenieurs/architecten.. Zeker als ruim 2500 architecten en ingenieurs melden dat het onderzoek niet deugd..! Toch? Onderzoek de waarheid..!! Toch? Dus is Renckes hier simpelweg de sufkont, terwijl de geruchten gaan, dat hij gepromoveerd schijnt te zijn.. 😉 Niets is erger voor de wetenschap, dan starre, creepy dogmatici, die conservatief van te voren al menen te weten, wat ‘waar’ is en wat ‘onwaar’.. Hoe doen ze dat? Is dat wetenschappelijk verantwoord, die intuïtie van hen… Bizar vind ik dat. Puur technisch gesproken. Bovendien ethisch en moreel verwerpelijk, om dan je opponent voor ‘naïeve goedgelovige’ uit te maken..

   Maar wat me opvalt is de continue ingetogen, rustige erudiete houding van Smalhout, tegenover de ‘ik-weet-het-zeker-dat-ik-gelijk-heb’-houding van Renckes. Hoe hij probeert Smalhout ervan te doordringen om ‘zaken achter de schermen’ uit te vechten.. Hoe hij probeert met dogmatisch en afgepast denken Smalhout de maat te nemen en Witteman te overtuigen, hoe ‘het hoort’... Als mensen beginnen met ‘hoe het hoort’, gaan mijn schoenveters los van gruwel.. 😉

  2. Guido.J., ja hoe het hoort, gebruik dit zelf ook wel eens, maar nu jij het even zo aanstipt, inderdaad wat een kul denken, Jenne

 7. Renckens heeft het idee dat hij alle wereld wijsheid in pacht heeft . Zelfs anders denkende artsen die een afwijkende mening hebben over de huidige peperdure oeverloze over geprotuculeerde behandelmethode in de ziekfabrieken ( ziekenhuizen ) worden eveneens weggezet als fout denkende artsen ( kwakzalver) Deze man heeft zich zo vast gebeten in zijn club idee dat er geen ruimte is voor anders denkende. Er zijn zo ongelofelijk veel misstanden in de reguliere gezondheidszorg op alle gebied 😩 Dat hij feitelijk een bond op moet richten tegen de Big farma met hun dodelijke medicaties en Jansen Steur figuren

 8. Kennelijk heeft de ‘wetenschap’, het nodig zich te bedienen van een religie-achtige status met alle dogma’s en verdedigingswerken van dien.
  Goed te vergelijken met de katholieke kerk die lange tijd de enige sleutelbewaarder te zijn naar het goddelijke domein.
  We weten hoe deze kerk en met welke terreur de status quo de geschiedenisboeken heeft weten te vullen. Zij aan zij met de meest gruwelijke luciferiaanse krachten en dat zien we in deze tijd terug in de vorm van de corpocratie in samenwerking met de politiek en de inquisitie bij monde van de ver. tegen de kwakz.
  Niemand komt tot de Vader dan door Mij. C.q, niemand zal de heelkunst bedrijven tenzij langs het voorgeschreven pad.
  Oude wijn, nieuwe zakken.

 9. Wel erg jammer dat Jomanda betrokken werd in dit gesprek.
  Zij is namelijk zelfs bij de serieuze natuurgeneeskundigen mede op het ‘Spiritueel-paranormale vlak”. een zwarte bladzijde in de geschiedenis.
  Joke (Jomanda) was een ballet danseres. haar toenmalige echtgenoot zag business in haar acts en stelde voor dat zij in een blauwe cape ging optreden als genezeres. het ware ontwikkelde mediumschap heeft zei nooit bereikt en alles werd al gauw ontdekt als show.
  Kortom, men wou haar tegen zichzelf beschermen. De euro’s stroomden binnen en inderdaad met gevolg dat er werkgekegenheid als gevolg kwam middels extra openbaar vervoer daarheen.
  naderhand zoals wij weten is ze gevlucht naar Canada wegens belastingschulden.
  Medewerkers van haar hebben dit alles naderhand bevestigd.

  1. Ik spreek niks goed, maar wat je meldt Wim, zegt dat in ESSENTIE wat over haar gave..? Ik heb 25 jaar geleden ontmoet en voor een groot project, dat ze gratis deed.. Een kennis van die tijd heeft via mij haar leren kennen en sprak jaren erná over een zeer warm mens. Die kennis was altijd heel keen op slimmerikken etc.
   Enfin, wat ik zie Wim, is dat je veel ‘uiterlijk’ beschrijft.. Belastingvlucht wil niet zeggen dat je niet deugt.. Toch? Misschien wel ’ten einde raad’..?
   En tot slot, hoe je een zin als deze kunt plaatsen, zonder enig ‘bewijs’ of nadere uitleg, is me werkelijk een raadsel.. “het ware ontwikkelde mediumschap heeft zei nooit bereikt “ Heb je haar gekend, heb je iets specifieks meegemaakt in deze sfeer..? Of oordeel je op basis van ‘eigen inzicht’, iets wat je dan wellicht vergeten bent te vermelden.. ‘Volgens mij’..?

 10. Het is bevreemdend, dat er door beoaalde mensen, meer kracht wordt toegekent aan chemie, als aan het menselijke al oude en goed werkende placebo “latin ik zal U terwille zijn”, het tedere aanraken woorden te ondersteuning van de genezing spreken, mijn vader vertelde op een reis in Africa, had hij gezien, dat bij een stervent mens, een ander mens naast him ging liggen, en zachtjes met hem sprak, om het moment venu te vergemakkelijken, zelfs de charlatans kunnen mensen helpen, als een ingebeeld ziekte behelst, een persoonlijke ondervinding, bij een Zona infectie, varicelle dus, pijnlijk en irritant, zij mijn HuisArts”vriendin” ga naar een healer cq guérisseur, ben gegaan hij piste eerst even buiten tegen een boom, en toen gingen we naar binnen broek naar beneden, hij trok kruisjes op de pijnlijke plekken, met zijn duimnagel, de dag er op was het een stuk minder, daarna verdween het langzaam, ja ik geloof in de kracht van de natuur, ook homeopathie, kan in wezen alles genezen en niet te vergeten die goeie oude Hennep Olie druppels, ja een andere wereld, Jenne

  1. Das wel te duiden Jenne. De mensheid begeeft zich op een pad weg van de natuur ( want daar staan wij boven duhuh)Dat dat pad een doodlopende weg is tja daar staan we niet bij stil.; Maar zodra je je van de natuur , waar wij deel van uitmaken,verwijdert , verwijdert de natuur jou.

  1. @ Evert
   Je schijnt precies te weten hoe en wat er speelde tussen mij en de nam( jaja kleine letters), je zit er op vele vlakken volkomen naast , en het is in geen enkel geval te vergelijken met wat er de laatste tijd op WTK gebeurd . Ik zou het dus ( vanuit mijn rechtvaardigheids gevoel ) erg op prijs stellen als je die vergelijking gelijk even zou willen rectiviseren.

  2. Ik denk er niet aan , je legt mij zaken in de mond waar ik geen trek in heb! Jij zit volledig mis in je idee over mijn verhaal met de nam, en het is al helemaal niet te vergelijken met welk ander verhaal dan ook.

  3. Guido, je schreef of ik mijn mening op eigen vinding heb gestoeld? (Jomanda)
   Inderdaad, eigen ervaring. Toen ik Coordinator was van de toetscommissie teams van de Landelijke Vereniging Natuurgenezers heb ik haar telefonisch en schriftelijk benaderd waarom zei niet wou ingaan op toetsing.
   Daaruit bleek dat zij het niet aandurfde omdat zoals zij dat noemde: ‘Wij door de wol geverfd waren in het Spirituele Paranormale werk”.

   Haar verzekerd hebbende dat wij haar met alle respect zouden benaderen omdat het een info gesprek wederzijds zou zijn,
   werd ons gewoon medegedeeld dat wij nog niet zo ver waren als zij. En daar konden wij het mee doen.
   Terwijl wij de regels van de L.V.N.G. volgden om te voorkomen dat Jan en alleman er zomaar lid van konden worden. De conclusie door de vereniging was dat Joke (Jomanda) het niet aandurfde.

  4. Arie/Evert, Verwijderd of niet doet voor mij nu niet ter zake, ik ben van jou nog steeds twee antwoorden schuldig je hebt je kansen daardoor op een dialoog lang geleden al zelf verspeeld. Ik heb inmiddels de antwoorden via via gekregen dus ook niet meer relevant.
   Jouw postings onder andere namen rechtvaardigt je oproep naar mij niet wat je hebt gedaan en doet met ook andere personen.
   Veel mensen schrijven onder een pseudoniem en die zijn vaak na jaren nog steeds herkenbaar hetzelfde en ik schrijf onder mijn tweede naam uit mijn paspoort, keurig terug te vinden bij de burgerlijke stand.
   Na wat alles gebeurt is heb ik echter geen behoefte meer aan een dialoog met jou, wie nog wel?
   Mensen/vrienden komen en gaan, That’s life, ook hier….

  5. Het ga je goed fout, Odette. Het was interessant discussiëren, zeker over primaatvraagstukken, een voorwerp dat hier langzaam van het toneel verschijnt.

  6. Beste Evert
   Zie je nu zelf niet wat je doet?Ik zal het even op kleuterschoolnivo uitleggen . De nam vernielt mijn huis, een huis uit 1780 dat ik geheel aan het restaureren was. Vervolgens willen ze de schade niet betalen maar trachten overal onderuit te komen , alleen omdat ik nogal veel van de bouwmethodieken van toen weet( heel veel onderzoek gedaan)kreeg ik na 7 jaar strijd een fooi , waardoor , als ik heeel veeel zelf doe aan de bouw en sloop een nieuw huisje kan bouwen.
   Probeer dat nu maar eens op jouw zielige slachtoffer verhaaltje te plakken !
   Wat heeft WTK van jou kapot gemaakt waardoor je er op moet reageren? Hoe heeft WTK geprobeert je door middel van list en bedrog af te schepen met een fooi?
   Begint het al te dagen?

  7. marcel, fijn dat, zonder dat je het zelf beseft, jouw verhaal precies klopt met mijn punt. Marcel ging de strijd (je gebruikt het woord zelf) aan omdat hij zich onrechtvaardig behandeld voelt door de NAM. Als je in bovenstaande zin het woord Marcel vervangt door ‘Arie’ en NAM door WTK, dan klopt het helemaal. Snap je wel? Vandaar mijn opmerking dat de schaal anders is (jouw leed is uiteraard vele malen groter dan dat van Arie), maar het principe erachter is exact dezelfde.
   xxx

  8. zoals ik al eerder aangaf beste evert jouw soort weet een drol nog te verkopen als was ie van goud,helaas niet aan mij! En je geeft weer even feilloos aan dat je werkelijk helemaal niets van mij weet.

  9. Ojah joh? vertel ik reuze nieuwsgierig,deel toch vooral je inzichten rond deze!

  10. Neen mijn beste koosnaampjes gebruiken we pas als je elkaar in real live zien oke, de invitatie staat nog open hoor! En ik snap wel dat het je niet duidelijk is , maar ja dan had je beter moeten opletten in je leven, niets aan te doen.

  11. sorry ik ben bang dat jij mijn uurprijs niet kunt betalen, wacht, ik moet volkomen duidelijk zijn, ik weet dat wel zeker!

  12. Aquarius/Ton de Lange/Anita/Jaap/Karlheinrich/Karel/Sqank/Tanja de groot../ …./ …./ etc
   Natte dromen komen voor in jouw realiteit, wie regelmatig sex heeft zal daar geen last van hebben.
   Jij bent het zielepootje dat iedere keer een ander voetje tussen de deur probeert te krijgen om maar gehoord te worden, om jouw zielige bestaan nog enige bevestiging te geven. Meestal getuigd dat van een ernstige gedragsstoornis voortkomend uit een miskend voelend ego, voortkomend uit een gezin waarin de orde ontwricht was.Het zielige hoopje dat er uit is voortgekomen wringt zich nu in alle bochten om op de vreemdste wijze erkenning te vinden, intussen tot bloedens toe masturberend over vrouwen die hij niet eens aan durft te spreken omdat hij geen zelfvertrouwen heeft.(als het al om vrouwen zou gaan) Gaap… boring shithole 😛

  13. Das mooi ( geen koosnaampjes) ik zou je anders niet graag teleur stellen , maar geef me jouw eigen adres en ik kom wel even kijken wat de mogelijkheden zijn.

  14. Het kostte me een paar tientjes, was de moeite waard. .nl .be .de en nog een paar.
   Volgende paar tientjes zouden je computer platgooien.
   @live is a bitch 😉

  15. Ach survival of the fittewst gaat allemaal over of je hebt geleerd de lessen te zien voordat ze je treffen……coz heeft soms een vreemd gevoel voor humor…ischhh dingessen, je kon zomaar je vingers branden , en wie weet sponsor ik wel een en ander…..

  16. Cozmic 23 :
   Ik denk dat U het individu in kwestie onderschat… Het gaat hier zelfs niet om een “trollen” maar om internet terroristen… die dagelijks op jacht gaan naar boodschappers met gevaarlijke waarheden..om deze op alle mogelijke manieren het zwijgen op te leggen. In eerste instantie dienen ze zich op de meest gluiperige manier aan..zich bedienend van grote , maar in feite, holle slogans, maar zeer snel vallen de maskers. Het overgrote deel maakt deel uit van netwerken, in dienst van volksvreemde en vijandige belangen.(al of niet tegen betaling). De gevaarlijkste zijn echter diegenen die het spontaan doen…hier zitten we opgescheept met psychopaten. Ik heb er al jarenlange ervaring mee, en ik heb ze dan ook zeer snel door, en vervolgens negeer ik ze. Er op reageren komt immers neer op “parels voor de zwijnen ..” maar iedereen is natuurlijk vrij om al of niet te reageren.

  17. Sub Rosa, ik onderschat deze troll niet, hij heeft zijn tijd gehad en dat weet hij nu. Een zeer rancuneus ventje, dat wel. Steekt ook veel tijd in het trollen. Vindt zichzelf fantastisch.
   Laat ik nu kennissen hebben die professioneel hacken, uit een land ver weg, maar dat maakt voor internet niet uit.
   Just for the heck of it zou ik ze graag loslaten.
   Een waarschuwing vond ik wel fair. Zodoende…

  18. I hate to say “I told you so”, but I did!! Tja wie niet luisteren wil en de les niet ziet …..

  19. Guido’s adres openbaar maken vind jij dus gewoon, niks met privacy te maken dus?
   skanqhunt@y…

  20. IP adressen (en email) op Internet gooien vindt Guido blijkbaar ook kunnen in bepaalde omstandigheden. En GEEN privacy statement en terms of use is blijkbaar ook heel gewoon.

  21. FUCKING TAKE IT OR LEAVE IT SKANQ, jij bent dit spelletje begonnen, ga nou niet lopen mekkeren, fucking loser.

  22. zo denken psychopaten inderdaad. tot ze hun meerdere tegenkomen, dan gaan ze jammeren. japie001@l….
   Pak nou maar snel je biezen voor ik je echt zat word. Zal ik nog een paar IP adressen publiceren?
   Stinking fucking loser, terug naar je rattenhol waar je hoort.

  23. Oei dreigen met dat wat je niet kunt waarmaken …… oops wrong planet there … mijn beste luister en bespaar je meer ellende je hebt ondertussen genoeg gesloopt hier toedeloe

  24. Denk dat het tijd werd voor een schone onderbroek. Dat kan je zo hebben …….

  25. Wij eco kabouters ecodrolletjes hebben daar een …. neus voor zeg maar, vandaar ook al van oudsher onze deelname aan de RNF, als mede oprichter. Wij ruiken die 7 kleuren op grote afstand, herkennen de lucht van verre, tot op heden echter, hebben wij eco dwergen ( we groeien ook hoor!) geen ecologisch gebruik hiervan weten te maken

  26. ok, ik heb mijn best gedaan, het filter houdt mij tegen, ws omdat ik die troll laat zien welke codes hij gebruikt, en die codes staan op filter.
   so be it.

  27. Ja, dank je wel, Coz.
   Ik heb me ‘moeten’ inloggen, voordat ik reageerde net… 😉

  28. Oke ik ben er weer in lijkt het, kost maar een middag maar dan ben je der ook weer

  29. het is fijn om ingelogd te zijn, wat een onafzienbare misère gisteravond zeg.

  30. @ hyper
   Toch is er iets onherstelbaar teloor gegaan….Een dergelijk gezeik hebben we niet eerder mogen aanschouwen,thank god. Zeg maar het onaanraakbare ,nouja dat gevoel van…..Of het geld alleen tijdelijk voor mij dat kan ook zijn.

  31. Trollen worden taaier,vandaag de bramen uit mijn zwaard zitten kloppen.
   Beetje vet er op en dan kan die weer ff in de wilgen. ( until the real rat shows his real face 😉 )

  32. Leuk is iig anders, Marcel.
   Maar goed de mens laat zich niet kisten, dus vrolijk verder met een big smile 😉

 11. Ik heb Jomanda nooit ontmoet, laat staan gekend, maar prof. Smalhout heeft mij overtuigd in bovenstaand interview dat zij een zeer bijzondere vrouw is die geweldige gaven heeft om de mensheid te helpen. Ik hoop dat zij terugkomt naar Nederland en een rustig leven kan leiden die ze verdiend. Erkenning en achting voor Jomanda.!

  1. Waar het vooral om gaat imo is het afwijzen van het onbekende, door het een etiketje op te plakken. En elk voorval wat er plaats vindt, aan te grijpen als een ‘zie-je-wel-dat-ze-niet-deugd-‘factor. Ik wéét dat het een lieve vrouw is. Ik wéét dat ze dingen doet, waarvan je je afvraagt, wát er precies gebeurt.
   En precies dát dient dus onderzocht te worden, analoog aan het verhaal van Bob Smalhout.

  2. Ook ik heb haar nooit ontmoet, en zette in het verleden vele vraagtekens bij wat er over haar werd verteld. In de loop der jaren echter heb ik vele zaken meegemaakt , en ook zelf gedaan , die vele vraagtekens van toen hebben opgeklaard. Ik heb geen oordeel over haar en al helemaal niet vanwege dat ik vind dat bijvoorbeeld “belastingschuld”geen reden is om aan iemands kunnen te twijfelen. Wat er ook is dat de mensen hielp, al waren het de liedjes die zij onder de douche zong ,het scheen mensen te helpen! Is dat niet het belangrijkste?

  3. Ja, zo is dat Marcel…wie geneest, heeft gelijk.
   Verder heb ik het niet zo kunnen volgen, weet alleen dat er een regelrechte hetze is ontstaan tegen haar en andere alternatieve behandelaars omdat men mevrouw Millencamp niet als volwassen genoeg achte om zelf te mogen beslissen.
   Mij is van Jomanda een ding blijven hangen, en dat vond ik mooi.
   ‘Er is geen schuld, er is alleen maar liefde’….dat is wel een andere insteek dan het reguliere, die je schuld laat voelen en zich eerder als een autoriteit opspeelt ipv echt te helpen.
   Hoe dank ook…de keuzevrijheid moet blijven!

  4. @ Mc
   inderdaad ik denk dan ook dat jomanda is gebruikt als breekijzer om de hele alternatieve hoek in een kwaad daglicht te zetten.

  5. Een soort controled opposition dus. Het gebeurt veel, ook hier op de site 😉
   Mooi, ondanks alle lachers, is de verfijnde wijze waarop Jomanda toen Jack Spijkerman het a.s. debacle van Tv10 onder de neus wreef.. ‘10
   Waarschijnlijk was hij toen al in onderhandeling met Joop vdE en John dM over toetreden tot deze sportzender.. Hij was hét kopstuk van de VARA en haalde zijn Waterloo toe bij Tv10, waar hij het boegbeeld zou worden.. Helaas liep zijn hele carrière toen op de klippen.. Het grootste kruispunt in zijn leven..
   https://www.youtube.com/watch?v=v6oJ0uyF_h4

  6. Wat verwachten jullie dan anders in een land waar de TV Ghuru’s de wijze van het denken uit maken, ik lees met plezier de réacties op b.v. geenstijl daar lees je het echt Nederlandse denken, en hier natuurlijk, het hangt van sectes aan elkaar, het pseudo intellectuele onverstand, het gaat over Homo’s viese pissende hoeren, en pluche zitters die er niets van bakken, het is allemaal beneden de maat.
   Alles wat echt is en boven het maaiveld uitsteekt, boezemd deze lieden angst in, in hun onbegrip gaan ze trappen en slaan, in hun onechte pseudo wereld van lang blond haar, is geen plaats voor het echte menselijke hoe dan ook, Jenne

  7. Marcel @ 4,

   Herinner jij je nog Pier Tania van de VARA, met zijn programma 90 gulden schoon, die ging ook eens even de hele boel aanvegen met zijn sociale programma, de hoofd persoon in dat programma waar ook zijn hele familie bij betrokken was, had vergeten te vertellen dat hij een aanzienlijk bedrag er zwart bij verdiende, ook toen was de Media al heel bruikbaar, om mensen met hun denken en doen, en leefwijzen aan te vallen, en soms heftig pijn te doen, ja en dan is ieder argument bruikbaar, zelfs hele persoonlijke gegevens,
   maar deze mevrouw maakt op mij een sterke en intelligente indruk, die poets je niet zo maar weg, Jenne

  8. Jenne ik kijk al heel lang bewust geen tv meer, heb er niet veel van geleerd toen in nog wel keek vandaar.

  9. het ware gezicht van sjek was geld, nix de gewone man socialism.. op zich geen ramp, wel als je een ander uitmaakt voor dat wat je zelf bent maar niet onder ogen durft te zien, van zich zelf, het valt me op dat het hier een geniepig ongemanierd ongewassen school jongetje is die bij z’n moeder terecht straf krijgt, waar absoluut niet mee te marchanderen spotten valt en weg kruipt, body language van een betrapte kamp kleuter die bij z’n flaporen gepakt wordt en dreigt z’n vader en ooms er bij te roepen.. Verzachtend is het interview met Jürgen die uitlegt waarom het zo moeilijk is om als tv ster ‘gewoon’ te blijven. Tof om die Max Igan te horen spreken Mc, de eerste minuten gehoord net. De Kist 3 sep 2017 : Jörgen Raymann http://www.gemistvoornmt.nl/aflevering/1131244-de-kist-3-sep-2017 en Jürgen een hart onder de riem wat mij betreft want bnr nieuws radio is gewoon hot op moment, krachtig, het nieuwe alternatief sinds de jaren 80 veronica, je bent ambitieus en je jongt wat, verjonging in een vergrijzend gezelschap waar leeftijd niet meer de leidende factor hoeft te zijn. Jürgen is weer mens onder de mensen met een ijzingwekkend lastige jeugd, dat nu breed gehoord en gezien mag worden waardoor hij nu ook weer oog en oor voor anderen kan hebben, fijne radio stem en wie weet weer een keer terug op tv in een ander format met andere insteek, veel info en historie en culturele context en mede menselijkheid hopelijk, levensverhalen, de stoel de kist die kant op maar beter dan je voorgangers door de extra doorleefdheid. Sjek scheen niet bepaald geliefd bij z’n vroegere school leerlingen te zijn geweest, zegt genoeg. Jah Bob en Jo, 3 keer bij haar geweest, tof wijf punt, en er gebeurde aan de lopende band onverklaarbare zaken in haar zaal, je moet je ogen wel stijf dicht houden om dat niet te hebben mee gekregen, niks 50 gulden, het was vele malen goedkoper, goed voor haar huur gas water licht en wat bleef er over, waarschijnlijk nix, zoals bij zo velen in dit overbelaste blauwe enveloppen cuba aan de noordzee, we zouden ons moeten schamen in deze, zo veel afgunst, Bob was de leermeester van mijn pa, ook hyperbare zuurstof moet in de marge getrapt worden, eerst ge co opt door het grote geld en dan gemarginaliseerd, en jah het genereerde geld, maar een dokter in een daf doet het niet goed, de favo auto van mijn pa werd ten stelligste afgeraden indertijd, eigenlijk had ie pokhout in z’n eendje moeten blijven door rijden, geen auto daarna die hem gelukkiger kon maken. http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=10027:max-igan-beschouw-dit-als-een-laatste-waarschuwing-video&catid=20:het-complot&Itemid=33

  10. Toen Jomanda nog in Tiel hele zalen vol kreeg, zijn mijn vrouw en ik er diverse keren geweest.
   En ik kan je vertellen dat er heel veel bijzondere dingen gebeurden. Vanuit de linker hersenhelft niet te begrijpen, maar we weten inmiddels dat er meer mogelijk is dan we voor mogelijk houden….En ja die mister kwak snapt dat niet, maar dat kan ook niet als je gehersenspoeld bent door farma & co. Dat geldt nog steeds voor de andere kwakkers,……die kwaken er wat op los als onderdeel van de stuiptrekkingen van het vissentijdperk.

 12. Hier in Frankrijk waar ik woon, staan healers cq guérisseur goed aangeschreven, maar op het land de rurale mensen, leven nog veel dichter bij de natuur, die hier natuurlijk ook rijker en nog steeds ongerepter is als in Nederland, de inbreuk wordt wel steeds groter en dieper door het technische vernuft, om de mensen tot zombies te maken, maar je kunt nog steeds veel nourituur eten uit de natuur halen, paddestoelen, kastanjes, wilde groente postelijn asperges sla van de paardebloem, en kruiden te kust en te keur, er zijn weer natuurlijke bronnen toegan’kelijk gemaakt voor het publiek, lang mee bezig geweest, de overheid is tot vijand geworden, in Nederland heerst nog steeds doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg denken, waar de overheid dankbaar gebruikt van maakt, en het verkoopt als het zogenaamde gezonde boeren verstand, wat dit dan ook moge zijn, het systeem is zo anders hier, je mag nog steeds je Eigen producten op de markt aanbieden, het maakt het allemaal zo anders, zo veel menselijker, een bezoek bij de Dokter kost 23 Euro, maar je kan ook met natuurlijke producten betalen, indien je gekent bent als arm, want echt naïf zijn de Fransen zeker niet, groet Jenne

 13. Door al dit trollen gekrakeel, zou je haast vergeten, hoe duidelijk dit TV optreden van twee denk werelden, geleidt door een gladde aal, die al zijn keus had gemaakt voor het gesprek, deze erudiete Doktor Smalhout, die daar als mens zit, tegen over een prachtig modern in zijde geklede puppit van de medice mafia, wil je het nog duidelijker, het sekte vrinden onder elkaar druipt er af,
  dat is wat er speelt in onze samenleving, geen respect voor het ware weten en voelen, de pillen voorschrijvende in witte gewaden gewikkelde robots zijn je ware, nou ik kan jullie zeggen, het plijt is nog niet gewonnen, de natuurlijke wetenschappelijke benadering groeit en groeit, en ze zijn hier bang voor, de Homeopathise genezers worden overlopen door de gevraagde hulp, van de mensen, en ook de mensen begiftet met gaven, om mensen te helpen, doen goed werk, de scharlatans worden door de balotage toegepast door het onderlinge contact snel verbannen,
  de o zo zich zelf verheerlijkende kaste van medicie, vergeten waar hun Eigen geneeskunde uit voort komt, of afstamd, zo langzamerhand verliezen velen ons respect door hun onethise optreden, ze mogen een schakel zijn in ons leven, maar niet meer als dat, Jenne

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.