Advertentie

Kryon: 2011 en verder..


2011 en Verder – Kryon

Geschreven door Lee Carroll © maart 2011
x
vertaling © Jan Smith voor Anne Helena
X

 

Gegroet Geliefden, ik ben Kryon van de Magnetische Dienst. Dit is de eerste opgenomen Kryon channeling van 2011. Op dit  moment wil ik graag een overzicht geven van alle numerologische aspecten van het jaar dat achter ons ligt – 2010, en daarna van het jaar waarin jullie nu zitten – 2011. Daarna zal ik nog iets verder gaan met het uitleggen van een aantal van de anomalieën die jullie nu zien en terugkijken op wat ik daarover zo’n 22 jaar geleden tegen jullie heb gezegd. Tenslotte wil ik jullie graag de mogelijkheden laten zien die wij voor deze planeet in zowel de nabije als ook de verre toekomst zien.

Jullie komen net uit het jaar 2010. Daarom bewegen de getallen zich in een rechte lijn voorwaarts, maar er zit ook veel energie om die getallen heen. En dus vragen wij jullie ook naar die energie te kijken, die numerologisch nauw met jullie situatie verbonden is. De numerologie verschaft jullie een overzicht van de energie die de getallen door het jaar heen uitbeelden. Numerologie geeft echter geen absolute proefondervindelijke energie die om direct handelen vraagt. De methodiek werd ontwikkeld om Menselijke Wezens te helpen de energie te begrijpen die op het moment zelf direct bij hen is. Het is een van de oudste wetenschappen op de planeet en ik zal mijn partner vragen deze te onderwijzen. Het kan eenvoudig maar ook ingewikkeld zijn. Het kan zelfs uitmonden in kwantum numerologie die voorbij de getallen gaat.

Laten wij eens naar het jaartal 2010 kijken – twee nul een nul. In de numerologie beschouwen we in beginsel de nul als iets dat een positie bezet houdt en als scheidingsteken. In een andersoortig numerologisch systeem bezitten de nullen zelf energie en spreken zij voor zichzelf afhankelijk van hun positie in het getal. Wij zullen ons echter beperken tot de meest eenvoudige vorm van numerologie die er is – van een tot en met negen.

Dit bijzondere, diepzinnige systeem – dat wij hier gebruiken – werd oorspronkelijk ontwikkeld in Tibet en bestaat al heel lang. Twintig-tien [2010] maakt, als je alle cijfers bij elkaar optelt, samen drie. De enige keer dat  er geen gebruik wordt gemaakt van de som van de cijfers, is wanneer je eindigt met een meestergetal – 11, 22, 33, 44, enzovoort.
Drie is dus geen meestergetal. In plaats daarvan betekent dit getal ‘katalysator’. De drie is de energie rond datgene dat de ontwikkeling is van het DNA-boek dat mijn partner desgevraagd in 2010 geschreven heeft. Het is het twaalfde boek in de Kryon-serie. Dat is een drie. Hij cirkelt rondom datgene dat de 12 energieën van het DNA is, en dat is ook opgeteld drie. Het boek was in 2010 klaar, opgeteld ook drie. Als je de voorgaande drie drieën bij elkaar optelt, krijg je negen en dat betekent zoveel als ‘voltooiing’.

Laten we om te beginnen maar eens naar de drie kijken, want drie alleen in zijn eenvoudigste vorm is een katalytisch getal – dat wat iets anders verandert vanwege zijn aanwezigheid. Daarom kunnen we zeggen dat wat in 2010 is begonnen zich als een katalysator zal gedragen voor wat zich in je verdere leven zal voordoen. Denk eens terug aan wat er allemaal in 2010 is gebeurd, de ideeën die je had, de acties die je ontwikkelde en een aantal van de dingen die je mogelijk zijn overkomen.

Denk aan al die dingen in dit licht: Misschien gaven die zaken jou wel een energie die katalytisch was, want dit was het jaar waarin al die dingen de meeste energie bezaten en het meest voor je betekenden. Nu begrijp je misschien een beetje beter waarom bepaalde dingen in 2010 zijn begonnen. Als je dat aan het begin van het jaar had geweten, was je dan waarschijnlijk een stuk meer ontspannen geweest? Zou het je manier van reageren hebben veranderd? Dit is waartoe numerologie dient – een helper die je meer kwantum perspectief en inzicht verschaft in ogenschijnlijk lineaire zaken..

2011
Er zijn getallen die op zichzelf staan en getallen die in groepen voorkomen. In de numerologie moet je naar beide situaties kijken. Je kunt de manier waarop ze zich voordoen niet negeren. Dus kijken we naar het getal 2011 als een serie alleenstaande cijfers en als geheel.

INDIVIDUEEL: Laten we het cijfer twee eens nader bekijken, want het betekent ‘dualiteit’. Dualiteit is de omschrijving van de Menselijke puzzel, de energie waarmee je elke dag te maken krijgt tussen het Menselijk-Zelf en het heilige zelf, de aanstaande verschuiving van de planeet en dat wat driedimensionaal is vergeleken bij alles dat zich multidimensionaal voordoet. Dat is de dualiteit die door het getal twee wordt voorgesteld.

Vergelijk dat nu eens met de 11, een meestergetal. Weet je nog, we scheiden de twee enen nog niet, want zij zijn een tweeling en stellen het eerste meestergetal voor -11. Elf betekent ‘verlichting’ Steeds meer onder jullie zien voortdurende 11:11 op de klok staan. Dat is veelbetekenend, want dat zegt zoveel als verlichting-verlichting – twee meestergetallen die naast elkaar staan, alleen maar gescheiden door een dubbele punt. Dit is altijd een knipoog van de Geest die zegt: “Je wordt innig geliefd.” Het is ook een andere knipoog van de Geest die zegt: “We zijn bij je. We houden je hand vast. Ga door.” Telkens wanneer je die cijfercombinatie ziet krijg je een liefdevolle knipoog.

SAMEN, MAAR NIET BIJ ELKAAR OPGETELD: De twee en de elf vertegenwoordigen de ‘verlichting van de dualiteit’. 2011 belooft een interessant jaar te worden. De eigenlijke numerologische betekenis van 2011 is dus de verlichting van de dualiteit. Dit is een boodschap aan jou die zegt: “De reis van jouw schip gaat verder op weg naar het licht.” Dat wat de puzzel van de dualiteit voorstelt beweegt in positieve richting. Als je mogelijke informatie kunt verbinden aan wat er mogelijkerwijs aan de gang is in dit jaar, zou dat bijvoorbeeld kunnen zijn: er komt meer strijd en geworstel naar je toe en ook meer uitdagende tijden die uiteindelijk zullen uitmonden in een positieve uitkomst.

Waarom zou verandering toch zo moeilijk zijn als alles beweegt in de richting van de verlichting? Het antwoord luidt dat de Menselijke aard weerstand biedt aan alles dat nieuw is. Hij verzet zich zelfs tegen die dingen die beter zijn! De Mensheid heeft de neiging om in de vertrouwde energie te willen blijven zitten waarin hij zich altijd heeft bevonden, ongeacht hoe duister of oud die ook is.

DESOM VAN HET JAARTAL: de twee en de twee enen bij elkaar opgeteld maakt vier en vier is het getal van Gaia. Het gaat ondermeer een echt Gaia-jaar worden. Het gaat allemaal over de Aarde en de verschuiving van de Aarde, de beweging van de Aarde en, uiteraard, ook die van het weer.

We zullen nu nog eens opnieuw kijken naar de veranderingen waarover wij in 1989  begonnen te spreken, maar nu wel beknopter dan ooit. Er was altijd sprake van de mogelijkheid dat de huidige shift enorme anomalieën met betrekking tot het weer voor jullie teweeg zouden brengen.

En toch is dat niet echt gebeurt, ook al klinkt dit misschien raar. In plaats daarvan is het een wederkerig gebeuren geworden. Wat er eigenlijk zo eigenaardig aan is, is het feit dat jullie ervoor hebben gezorgd dat deze cyclus eerder op de planeet arriveerde dan ooit werd verwacht. En daar is een reden voor. De shift, de verschuiving, die nu staat te gebeuren, is een verschuiving in het Menselijk Bewustzijn. Het werkt hand in hand met de Galactische uitlijning, de precessie en de wobble van de planeet Aarde en brengt dat wat je ziet als jullie Zon in lijn met het centrum van de Melkweg. Dit vertegenwoordigt de diepzinnige voorspelling van de Oudsten. Er gebeurt iets met betrekking tot de evolutie van het Menselijk Bewustzijn.  Als je er een eigenschap aan zou moeten verbinden, zou dat mogelijk een vibratieverhoging zijn. Jullie DNA begint sneller te vibreren.

De versnellende tijd
Mag ik jou eens vragen, Lichtwerker, voel je ook niet dat de tijd aan het versnellen is? Consistentie in de tijd is een paradigma waarmee je sinds je geboorte hebt leren leven en de veranderingen die je nu voelt maken je nerveus, is het niet? Soms word je om drie ‘s ochtends wakker en je cellen zeggen tegen je: “Wat is er zo anders?” De volgende keer dat je wakker wordt en je cellen vragen je wat eraan scheelt, wil ik dat je met ze praat, als baas van je eigen DNA. Herinner je cellen aan de tijd die jij hebt gepland, want die is aangebroken. De verschuiving is hier, NU.

Relativi-tijd, gezien door het oog van Salvador Dali.

Ondertussen lijkt het overigens gewoon slecht weer voor de meesten van jullie. Wat zei ik jullie 22 jaar geleden? Kijk nauwkeurig naar de woorden, want wat ik beschreef ging over water. Ik beschreef dat een aantal mogelijke plaatsen op de planeet waar jullie voedsel werd verbouwd weleens behoorlijk vochtig zouden kunnen worden. Ik vertelde toen ook dat andere plaatsen op de planeet waar nog nooit water was gevallen, nu genoeg water zouden krijgen – misschien zelfs wel teveel! Wat betekent dat? Het gaat over water en dat is altijd zo geweest..

Nu we dit dus nog eens hebben opgehaald, blikken we terug. Je bevinden je middenin een cyclus die de planeet zal doen afkoelen. Het is geenszins een opwarmende cyclus, maar veel eerder een afkoelende. Die begint echter altijd met een opwarmingsfase.

Dat is al eerder voorgevallen. En dat zal weer het geval zijn. het is een lange cyclus – een generatie plus vijf jaar. Dat is hoelang het zal gaan duren. Het begint met het smelten van de poolkappen, die veel verder zal gaan dan jullie of jullie voorouders ooit hebben meegemaakt. Het is een cyclus die een periode kent van duizenden jaren die nog nooit in de verslagen der Mensheid werd bijgeschreven. Hij staat echter wel diep gegrift in de ijskernen en in de jaarringen van sommige van jullie oudste bomen.

Smeltende poolkappen
Hij is al vele duizenden jaren oud en treedt periodiek op. Het gaat over water. Het vangt aan met het smelten van de poolkappen tot op zekere hoogte en dat alleen al heeft diepe gevolgen voor alles op deze planeet. Dit kan niet zomaar gebeuren zonder dat je in de gaten hebt dat het leven en dus Gaia verandert en je ziet dat nu al.. Wat gebeurt er als die zware ijskappen aan de polen smelten? Dat wordt dan allemaal koud water zich mengt met dat wat een zeer gevoelig en eindig temperatuursevenwicht is in de zeeën en oceanen van deze planeet .

(1) Eerst treedt er een herverdeling van het gewicht van het ijswater op aan de polen dat over de dunne aardkorst naar  de zeeën stroomt. Het gevolg laat zich zien in de vorm van aardbevingen en vulkaanuitbarstingen en die zie je nu ook al overal gebeuren, is het niet? Jullie hebben aardbevingen op plaatsen waar die normaal gesproken niet of op zeer beperkte schaal voorkomen. Vulkanen komen nu tot leven op een manier die nog niet eerder is vertoond. En er komt nog veel meer. Wees erop voorbereid.

Is het teveel gevraagd van een Menselijk Wezen dat wanneer je op de hellingen woont van een vulkaan die tot leven begint te komen, om je biezen te pakken? Toch zijn er die zullen zeggen “Die vulkaan is nog nooit in mijn leven of dat van mijn ouders en grootouders  uitgebarsten en daarom zal dat nu ook wel niet gebeuren.” Dat zou wel eens op een grote verrassing voor je kunnen uitdraaien, want alles is aan het veranderen. Dat is wat er gebeurt met Gaia.

We zeggen het nog meer eens keer. Dit is geen afstraffing van de Mensheid. De dingen die vandaag de dag op de planeet gebeuren zijn niet bedoeld als de laatste stap van Gaia om de menselijke beschaving om zeep te helpen. Ik zeg jullie dit omdat deze boodschap bestroven ligt op de lippen van degenen die jullie bang willen maken, maar dat gaat niet gebeuren. Wat er op de planeet plaatsvindt is een verschuiving die een planeet zal creëren die nog heel lang zal meegaan, en die jullie alles zal geven dat je nodig hebt – meer voedsel in de oceanen dan jullie ooit voor mogelijk hebben gehouden!

(2) Het tweede dat het smelten van de ijskappen teweeg zal brengen gaat over ecologie. Ik zal je zo meteen een voorspelling doen. In de derde dimensie bestaat een Menselijk paradigma dat zegt dat alles went en daarna vanzelf weer weggaat. Maar de natuur werkt helemaal niet op die manier en onze voorspelling druist dan ook in tegen alles dat jullie werd verteld. Ik zal jullie zo meteen een parabel vertellen en die voorspelling doen, maar eerst ga ik jullie uitleggen wat er aan de hand is met de vogels en de vissen.

Dode vissen op de oevers
In de afgelopen weken spoelden er honderdduizenden, miljoenen misschien, dode vissen aan op de oevers van bepaalde meren. Er vielen ook dode vogels uit de lucht. En ver voordat de wetenschap met een mogelijk antwoord op de proppen komt, zal ik jullie zeggen wat er aan de hand is. Het is allemaal terug te voeren op de watercyclus – alles.

Een aangespoelde jonge bultrug-walvis

Het gaat altijd over het weer, over een weerscyclus die jullie nog niet eerder hebben meegemaakt. Herinner je je nog dat nog maar kort geleden walvissen het strand op zwommen? Is het je misschien opgevallen dat dit gedrag niet meer wordt waargenomen? Maar toen ze zich jaarlijks met honderden op het strand wierpen, waren veel Mensen bang en riepen dat het het einde van de wereld was. “Ze plegen zelfmoord”, riep men in koor.

De walvissen zwommen de stranden op omdat het aardmagnetisch veld hun eigen navigatiesysteem danig in de war had gebracht.  Het magnetiet dat zich in hun biologisch systeem bevindt en dienst doet als hun persoonlijk navigatie-instrument stuurde de dieren regelrecht het land op. Het land bewoog niet, de magneten bewogen. Daarom kun je zeggen dat hun interne navigatiekaart verstoord was geraakt.

De reden waarom het nu niet meer gebeurt, komt door de kalveren, de generatie die na die strandingen werd gebeuren. Zij kwamen erachter en herschreven de programmatuur voor die navigatiesystemen. De Natuur werkt op die manier, Gaia doet het zo. De volgende generatie verviel dus niet in herhaling. In plaats daarvan lijnden de dieren daarvan zich opnieuw uit met de belijnen van de Aarde waarlangs zij trekken en nu komt het nog maar hoogst zelden voor dat er een walvis op een strand belandt.

Het Aardmagnetisme
Dit verandert voortdurend en de vogels hebben dat niet in de gaten. Net als de walvissen hebben veel vogels zichzelf naar te hoge, en dus levensgevaarlijke regionen van de atmosfeer genavigeerd, waardoor ze door hagelstenen werden dood ‘gestenigd’. Daarna vielen ze als bakstenen naar beneden. Het heeft alles te maken met de cyclus van het weer. Zullen de vogels op deze manier doorgaan? Sommige wel, maar uiteindelijk zal er ook bij hen een generatie komen die weet hoe ze hiermee moeten omgaan, want zo werkt de natuur nu eenmaal.

Nu zou je kunnen zeggen: “De natuur is hard”. Maar de natuur is helemaal niet hard. Het is telkens weer een positief leerproces dat generaties van vogels en vissen in staat stelt om als soort te blijven voortbestaan. De relatief geringe aantallen doden stellen de anderen in staat hun levenscyclus te vervolgen en hun soort voor de planeet te behouden.

Nu zou je kunnen zeggen: “De natuur is hard”. Maar de natuur is helemaal niet hard. Het is telkens weer een positief leerproces dat generaties van vogels en vissen in staat stelt om als soort te blijven voortbestaan. De relatief geringe aantallen doden stellen de anderen in staat hun levenscyclus te vervolgen en hun soort voor de planeet te behouden.

Ik zou willen dat je nog eens goed kijkt naar de aangespoelde vissen. Laat de wetenschap zich er ook nog maar eens over buigen. Ik wil dat jullie het geval met de vissen onderzoeken. Ze hebben namelijk iets gemeen. Het zijn allemaal onvolwassen exemplaren. En waarom is dat zo? Wat weet je van de watercyclus? Wat is er bekend over koud water en de levenscycli van bepaalde vissoorten en hun voortplantingspatronen?

Ik zeg jullie dat de gelaagdheid van het water aan het veranderen is en dat de afzonderlijke lagen een andere temperatuur krijgen. Dat is wat de levenscycli in de oceanen en meren zal veranderen. De onvolgroeide vissen zijn het meest vatbaar om te sterven van de kou, vooral de soorten die nu dood aanspoelden. Met tienduizenden tegelijk, gestorven als gevolg van de koude. Het heeft te maken met de watercyclus. Zal dit zo doorgaan? Nog wel, totdat ze zijn geacclimatiseerd, totdat ze zich hebben weten aan te passen – en dat zal zeker gebeuren. Want zo werkt de natuur nu eenmaal. Gaia regelt het allemaal.

De parabel van de Regenboogkamer
Ik zal jullie nu een parabel vertellen, een metafoor voor het leven en hij gaat als volgt.

Ergens is er een kamer die we de Regenboogkamer zullen noemen. In die kamer presenteert elke afzonderlijke kleur van de regenboog zich apart, een voor een en eens in de duizend jaar veranderen zij. De kamer heeft dit voor zijn bestaan nodig en daarom wordt hij de Regenboogkamer genoemd. Duizenden jaren lang is de kamer geel, en daarna verandert hij in blauw en daarna in rood en paars en groen en langzaam maar zeker gaat de kamer op die manier langs alle kleuren van de regenboog. De kleuren nemen om beurten plaats in het spectrum, een voor een.

In die kamer wil ik jullie nu voorstellen aan een aantal wezens – slim, intelligent en heilig, allemaal geboren in de tijd dat de kleur van de kamer rood was. Hun ouders waren ook in diezelfde rode periode ter wereld gekomen en zelfs hun grootouders kenden alleen maar de kleur van hun geboortetijd – rood. Eigenlijk kenden ze, zover ze in de annalen van hun geschiedenis konden achterhalen, allemaal alleen maar de rode kleur – de kamer was, voor zover zij wisten altijd rood geweest. Je zou dus kunnen zeggen dat ze allemaal een rood bewustzijn hebben en uitsluitend rood verwachten. Overal waar ze maar komen, werken ze met rood. Rood is hun kleur, hun lust en hun leven. Het zijn echte rode mensen.

Maar na verloop van tijd begint de Regenboogkamer te doen wat het altijd al heeft gedaan. Hij begint heel langzaam van het rood te verschuiven naar de volgende kleur – paars. De kamer wordt langzaamaan paarser. En wat gebeurt er met al die wezens die alleen maar de kleur rood in hun bewustzijn hebben gehad? Het eerste dat gebeurt, is dat ze allemaal bang worden. De rode mensen zeggen “Hier komt iets gekt en ongewoons aan en dat is nog nooit eerder voorgekomen! Het is duister en een beetje angstaanjagend. Dat moeten wij gedaan hebbent Wij zijn hiervoor verantwoordelijk. Er is geen andere verklaring! We moeten dus ook uit zien te vinden wat we eraan kunnen doen om te voorkomen dat alles paars wordt. Alles moet gewoon rood blijven, zoals altijd. Paars is slecht, niet goed.”

Maar zelfs onder al die rode mensjes, zijn er toch ook een paar die zeggen “Wij verwelkomen die paarse kleur. We weten niet waarom die hier is, maar wij zien duidelijk dat het terecht gebeurt. Ofschoon wij altijd alleen maar rood zijn geweest en we het paars niet echt begrijpen, zijn we er toch ook niet bang voor. Eeuwenoude esoterische profetieën vertellen ons dat er op enig moment in de tijd een verschuiving van het rood zou optreden. God zegene het paars.”

En dat is nu de energie waarin jullie je nu bevinden, geliefden, want dat wat al die duizenden jaren op de planeet als heel normaal werd beschouwd, staat op het punt om op te schuiven. Wanneer dat gebeurt, zullen er nog meer anomalieën optreden dan alleen maar wat dode vogels die uit de lucht vallen of een paar dode vissen op jullie stranden, laat staan het smelten van die ijskapjes. Ik zal jullie zeggen waarnaar je zult moeten uitkijken.

De Voorspelling: De Vernieuwing van de levenscyclus
Wanneer je het temperatuurpalet van de oceanen op Aarde wijzigt, begint er van alles te veranderen, want de cyclus van het leven van het voedsel in de oceanen hangt af van het allerkleinste onderdeel ervan. Het plankton van de planeet overleeft in bepaalde temperaturen en die zijn aan het veranderen. Gooi alles wat je weet nu eens overboord en denk alleen maar aan ‘vernieuwing’ of ‘hoe is dit begonnen.‘ Dat zal je zeker helpen bij het doorgronden van wat er op dit moment allemaal gebeurt. Deze cyclus is bedoeld om de oceanen opnieuw van leven te voorzien en niet alleen maar om de soorten te behouden die er altijd al zijn geweest.

Een nieuw leefsysteem is zich aan het openbaren, net als voorheen en het ontvouwt zich nu in jullie tijd. Het zal zijn als een aanvulling op wat jullie al weten en je zodoende blootstellen aan het nieuwe concept: Gaia ververst met enige regelmaat de levenscyclus op Aarde.

Laten we het even over die oceanen hebben. We komen niet eens toe aan wat er in de lucht gebeurt en wat zoogdieren zouden kunnen ervaren. Laten we het alleen maar over de oceanen hebben. Hebben jullie vernomen over de zalmen? Waarvoor heeft jullie wetenschap je willen waarschuwen? Voor jullie overbevissing!! De zee gaat dood. Het koraal sterft af. De riffen verdwijnen. Jullie zien niet meer de gewoonlijke voedselketen. Jullie hebben alles er zowat uit gevist. Om dit te voorkomen werden visquota ingesteld. Oh, al die mensen in die rode kamer!! – ze weten niets over het paars!!. Rode mensen kennen alleen maar het rode paradigma.

Hebben jullie het laatste over de zalm al gehoord? Er zijn er veel te veel! En op precies die plekken waar die visquota van jullie gelden zodat jullie je niet zullen schuldig maken aan overbevissing.. Die vissen springen gewoon bij jullie in de boot!! Tegen alle verwachtingen van milieuactivisten en biologen in overspoelen ze nu de oceanen in Alaska – veel teveel vis!!

Wat zegt jullie dat? Is het mogelijk dat Gaia zelf de zorg op zich neemt? Dat is wat het jullie zegt! Misschien is het deze uitlijning wel die de mensheid in leven zal houden. Heeft iemand van jullie hier al aan gedacht? Wat als Gaia nu eens een verbond met jullie heeft gesloten? Gaia als bondgenoot? Wat nou, als de bewustzijnstoename die de trilling van het DNA heeft verhoogt Gaia op het idee heeft gebracht het weerpatroon te wijzigen en zich opmaakt de mensheid te voeden? Heb je al gekeken naar de oceaan waar die olieramp plaatsvond? Die herstelt zich op een manier die niet werd voorzien. Wat is er aan de hand?

“En ver voordat de wetenschap met een mogelijk antwoord op de proppen komt, zal ik jullie zeggen wat er aan de hand is. Het is allemaal terug te voeren op de watercyclus – alles…!”

Door de temperatuurverandering in de oceanen wordt de levenscyclus gewijzigd en heel veel van het paradigma met betrekking tot de oceaan is langzaam maar zeker aan het veranderen. Een nieuw leefsysteem is zich aan het openbaren, net als voorheen en het ontvouwt zich nu in jullie tijd. Het zal zijn als een aanvulling op wat jullie al weten en je zodoende blootstellen aan het nieuwe concept: Gaia ververst met enige regelmaat de levenscyclus op Aarde.

Uitsterven is vernieuwen…
Als onderdeel van dit proces zullen bepaalde planten en diersoorten uitsterven, Mijn advies aan jullie en vooral aan al die milieuactivisten luidt dan ook: probeer de levenscyclus te doorgronden opdat jullie kunnen ontspannen bij het aanschouwen van alles dat de natuur altijd al heeft gedaan. De natuur zet het leven op de planeet om de planeet een tijdje van dienst te zijn.

Wanneer bepaalde levensvormen niet meer dienstbaar is aan de planeet zoals te doen gebruikelijk, wordt dat leven ook weer weggenomen. Het uitsterven van het leven, en met name als gevolg van veranderingen in het weerpatroon, is voor Gaia de normaalste zaak van de wereld. Het wordt hogelijk gerespecteerd, het is volkomen terecht en normaal, ook al denken jullie van niet.

Probeer al die verdwijnende dieren niet te redden. Er valt niets te redden. Sommige soorten worden verondersteld gewoon te verdwijnen. En, Geliefden, wijt dit alles ook niet aan iets dat jullie mogelijk gedaan hebben. Het is niemands schuld. Het gaat zoals het gaat!

De rode mensen zijn gestrest. Het paars is hier en ze proberen erachter te komen wat ze in godsnaam fout hebben gedaan. Ze weten niet dat ze zich in de Regenboogkamer bevinden. Ze denken dat ze in de RODE KAMER leven. Dit is wat de Regenboogkamer doet: hij verandert van kleur. Dus wanneer die kamer eindelijk begint te doen wat het altijd al heeft gedaan, raken de rode mensjes in paniek, worden bang en proberen er alles aan te doen om de status quo te handhaven en erachter te komen wat ze verkeerd hebben gedaan waardoor die paarse kleur plotseling begint door te dringen.

“Gaia is wat dat betreft helemaal bij jullie. Zij werkt met jullie samen op een manier die je nooit hebt durven dromen, op een manier waarvan biologen beweren dat hij onmogelijk is. Jullie denken dat je haar om zeep helpt? Nou, vergeet het maar, ze is bezig met de geboorte van een veranderd en aangepast ecologisch systeem!”

De Regenboogkamer is prachtig. De kleur paars is veelbetekenend. Een overgang van rood naar paars heeft een metafysische betekenis binnen deze parabel, maar jullie mogen dat zelf uitvogelen. Voor diegenen die zich met kleuren bezighouden: er is natuurlijk een reden waarom ik juist deze twee kleuren heb gekozen.

De Aarde wordt heiliger dan ooit tevoren. Gaia is wat dat betreft helemaal bij jullie. Zij werkt met jullie samen op een manier die je nooit hebt durven dromen, op een manier waarvan biologen beweren dat hij onmogelijk is. Jullie denken dat je haar om zeep helpt? Nou, vergeet het maar, ze is bezig met de geboorte van een veranderd en aangepast ecologisch systeem!

Menselijk Bewustzijn
Sta me toe iets te zeggen over het Menselijk Bewustzijn en over wat er aan de hand is. Als je een beetje hebt bestudeerd wat ik de laatste maanden heb gezegd, weet je dat ik kort geleden nog een channeling heb gegeven met de titel: “Het Einde der Historie“. Het is een metafoor die het eind betekent van de manier waarop de dingen gewoonlijk zijn geweest. In plaats daarvan is het een wedergeboorte van de manier waarop de dingen zouden kunnen zijn. Wat verandert er dus eigenlijk? De Menselijke Aard. Wat zal een Mens intuïtief doen bij iets dat hij nog nooit heeft meegemaakt?

De Menselijke Aard..
De geschiedenis vertelt ons dat Mensen uit elkaar gaan. Heb je weleens goed naar Europa gekeken en je afgevraagd hoe het toch komt dat in zo’n betrekkelijk klein gebied zoveel verschillende landen en bevolkingsgroepen kunnen samenleven? Laat mij je eens vertellen hoe dat is gebeurt. Het heet de Menselijke Aard. Wanneer sommige mensen elkaar niet zo mogen. Trekken ze een muur op rond hun persoon en gedurende vele honderden jaren ontwikkelen zij een aparte taal en zullen zij zich nooit verenigen met de anderen. Sterker nog, ze trekken tegen elkaar ten strijde. Ze veroveren elkaar. We hebben het hier al vaker over gehad, maar dit is wat mensen nu eenmaal doen. Ze scheiden zich af en spelen ‘landje-veroveraar’. Ze maken dingen kapot en zetten veel ervan niet meer terug in elkaar.

Zelfs datgene dat voor de mensheid het heiligst is van alles raakte daardoor afgescheiden en verviel in georganiseerde spiritualiteit. Jullie plaatsten God in aparte hokjes en wanneer iemand een ander idee was toegedaan maakte je er gewoon nog een hokje bij. Jullie scheidden jezelf af van God. En als vrij snel beschikten jullie over honderden verschillende hokjes die allemaal gingen over een en dezelfde Schepper. Tijdens dat proces wezen jullie maar al te graag naar anderen en hun hokjes en bestempelden die als ‘het Kwaad’.  En daarna begonnen jullie ze te bestrijden en in te lijven. Dat is grosso modo wat de Mensen in de Rode Kamer eonen lang hebben gedaan. Nou, ik zeg jullie dat dit allemaal gaat veranderen!

Ik gaf jullie al eerder wat informatie en die wil ik hier graag even in herinnering roepen. Het laatste dat je ooit zou verwachten dat zou gaan gebeuren is het veranderen van het grote geld op deze planeet, maar laat dit zo pas aan de orde zijn geweest. Jullie schiepen jullie eigen recessie door een nieuwe manier van het doen van geldzaken te eisen. Jullie zijn nog niet met alle banken en verzekeringsmaatschappijen klaar, maar jullie beginnen al aardig te bouwen aan een integer systeem waarin de wereld op financieel terrein de handen ineen kan slaan.

We vertelden jullie dat er een tijd komt op deze planeet waarin nog maar sprake zal zijn van vijf valuta omdat de continenten zouden besluiten landen samen te voegen en juist niet te kiezen voor afscheiding. Weet je nog wie daarvoor model stond? De Verenigde Staten. Wat was dat een ervaring, niet dan? Stel je eens voor: Zou het je lukken een heleboel verschillende en onafhankelijk geregeerde landen zonder duidelijk landsgrenzen bij elkaar kunnen brengen en er een valuta mee af te spreken? Maar het werkte wel. Het werkt al meer dan 100 jaar en tegen alle verwachtingen in, toch?

“Wat als we zoveel mogelijk Europese landen bij elkaar brengen, waaronder ook landen die sedert het begin van de vastgelegde beschaving met elkaar in oorlog zijn geweest en we maken daar een verenigde bondgenootschap van? We zullen de grenzen weghalen en zorgen voor een munteenheid”.

Europa
Zesenzestig jaar geleden, aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, zagen de Europeanen wat de Verenigde Staten deden en ze probeerden dat te evenaren. Daaruit kwam de Europese Unie voort. Na de oorlog zeiden de Europeanen “Wat als we zoveel mogelijk Europese landen bij elkaar brengen, waaronder ook landen die sedert het begin van de vastgelegde beschaving met elkaar in oorlog zijn geweest en we maken daar een verenigde bondgenootschap van? We zullen de grenzen weghalen en zorgen voor een munteenheid”. Destijds werden ze uitgelachen! Vandaag de dag is het een vaststaand feit.

 

Hun monetaire stelsel is tegenwoordig stabieler dan het Amerikaanse! Waar wil ik heen met dit verhaal? Luister – hier is een eigenschap, een basisprincipe, een axioma zo je wilt van deze nieuwe energie: Separatisme is dood. Eenheid vormt de overleving van de Mensheid.

Jullie zullen een aanvang nemen met het in elkaar zetten van allerlei kapotte dingen. En niets meer slopen. En hoe meer je repareert, hoe meer jullie je zult verenigen. Dan zullen jullie je langzaam realiseren dat het jullie doel is om dingen weer heel te maken en niet om ze te verscheuren. Wat heeft de Europese Unie voor gezorgd? Ik zal het zeggen. Het is niet de Euro. Het heeft een groep landen bij elkaar gebracht die nooit meer tegen elkaar ten strijde zullen trekken! Ze kunne het niet. Ze handelen met elkaar, hebben elkaar nodig, zijn van elkaar afhankelijk. Denk daar maar eens over na. Hier hebben we het over..

Wees niet verrast wanneer al die aparte hokjes plotseling beginnen samen te vloeien, want het geeft ze meer kracht als dat gebeurt. Ze zullen meer mensen bereiken wanneer dat gebeurt. Dit is wat jullie zullen gaan meemaken, of misschien zullen jullie zien dat sommige individuele spirituele hokjes langzaam beginnen op te lossen en verdwijnen.

De Nieuwe Politiek
Laat me nu nog even een tipje van het sluier oplichten die nog over jullie verre toekomst hangt. Ik zal jullie iets voorschotelen dat je nauwelijks kunt geloven of wilt aannemen. Er zal een eind komen aan jullie huidige politieke systemen. Als jullie eenmaal de nieuwe energieën op de planeet beginnen te herkennen, worden oppositiepartijen niet langer nog als nuttig ervaren. In plaats daarvan zullen mensen die zich opwerpen om leiding te geven hun eigen boodschap uitdragen, los van een partij. En wanneer er dan verkiezingen worden gehouden, zullen jullie kunnen liezen voor hun boodschap en niet voor een of ander partijpolitiek programma.

In plaats van tweedeling door partijpolitieke ideologieën zal er sprake zijn van eenheid in het streven. Ze zullen ideeën hebben die uniek zijn en mooi, en niet werken vanuit het principe van de hokjesmentaliteit. Die is dan passé. Op een dag zal het tweepartijenstelsel net zo verouderd zijn als de hedendaagse dictators die zich tegoed doen aan geroofd geld. Zij zullen allemaal verdwijnen, weet je dat? Of was het jullie ook al opgevallen?

Sommigen van jullie zeggen “Jawel, maar het is overduidelijk dat jij, Kryon, niet weet hoe de wereldse politiek arena eruit ziet. De financiering van onze systemen (de Amerikaanse in ieder geval – vert.) is afhankelijk van partijpolitieke giften”. Oh ja? Wat nu als miljoenen mensen tegelijkertijd zouden worden geïnformeerd en allemaal slechts 1 dollar doneren? Is er dan nog een partij nodig? Wacht maar af, je zult het zien.

Laat me jullie nog iets vertellen over een krankzinnig idee dat in Brazilië vorm begint aan te nemen. Op dit moment is er een commissie die zegt “Wat als we alle Zuid-Amerikaanse landen bijeenbrengen en alle grenzen laten wegvallen en uiteindelijk ook een en dezelfde munteenheid nemen?” Klinkt dat bekend in de oren? Dat zal uiteindelijk ook een van vijf overgebleven valuta zijn op deze wereld.

Eenwording zal kracht en vrede bewerkstelligen op deze planeet en in dat proces zal die grote boosdoener die jullie aanduiden met het ‘terrorisme’ zo’n ommezwaai maken die jullie nooit meer hadden durven verwachten.. Ik heb het er met jullie over gehad. Waren jullie geschrokken toen de Sovjet-Unie uiteenviel? Vormde die juist niet de oorzaak van de bewapeningswedloop. Werd het Amerikaanse Pentagon om die reden ook niet zo gigantisch groot?En de Sovjet-Unie viel eigenlijk in een paar dagen. Boem!. Had iemand een maand daarvoor nog durven denken? Die ommezwaai van het terrorisme zal net zo schokkend worden. Een probleem dat zich vandaag nog als onoplosbaar aan je voordoet, behoort binnenkort tot het verleden, is historie, en de eenwording kan daarna beginnen.

De Mogelijkheden Blijven Zich Voordoen

Lee Carroll, Kryon’s channel.

Uiteindelijk zal deze verschuiving naar eenwording zich uitbreiden naar Afrika, dat een geheeld continent zal worden waarin  AIDS niet meer zal voorkomen. En een geheeld continent dat geen belangrijke ziekte meer kent zal ook geen dictators meer kennen die zich over de ruggen van een zieke bevolking verrijken.

Dit geheelde continent zal een van de sterkere economieën op deze planeet vormen en het zal China wat dat betreft naar de kroon steken en verslaan. Waarom? Omdat Afrika geen economische of dogmatische geschiedenis heeft. Ze zullen allemaal in een nieuwe energie beginnen. Omdat China worstelt met de oude garde die meer dan 1.000 jaar protocol vertegenwoordigt, zal het niet in staat zijn te wedijveren met een samenleving die niets hoeft te ontwennen en oude gewoontes overboord moet gooien.

Dit zijn zo de mogelijkheden die ik voor mij zie, en die zich voortdurend aan mij openbaren over de toekomst van jullie planeet. Ik zit hier tegenover Lemurianen en Soemeriërs. Ik zit tegenover hen die al eerder geleefd hebben. Ik zit middenin Sjamanistische energie. Jullie hebben die ook ervaren, Geliefden en jullie weten wat er allemaal komt. Het is nu aan jullie die veranderingen door te voeren.

Lief Menselijk Wezen, 2011 zal waarschijnlijk een uitdagend jaar worden omdat jullie staan voor veel veranderingen, omdat het Gaia is die naar jullie toe reageert. Jullie hebben hier de energie van de Oudsten en die van de Voorouders en zij zitten hier allemaal in deze ruimte. Kunnen jullie dat voelen? Ze kijken naar jullie terwijl ze zeggen: “Goed gedaan. Jullie zullen er allemaal doorheen komen..”

[Kryon pauzeert hier even.]

Mag ik nog eventjes bij jullie blijven zitten?

[Lange pauze]

En zo is het.

Kryon

* * *

© 2011 – Deze informatie mag vrijelijk worden gekopieerd en gedistribueerd. Dit copyright verbiedt echter de verkoop van deze informatie ervan in welke vorm dan ook. Lee Carroll

155 gedachten over “Kryon: 2011 en verder..

 1. Wederom geloof ik niet in channelen. Deze persoon geeft vanuit zichzelf een idealistisch plaatje weer over onze aarde en creërt hierbij een fictieve persoonlijkheid tussen zijn oren.

  De grootste uitdaging blijft hoe we omgaan met een steeds verdere overpopulatie. Want op die vraag geeft dit lichtwezen geen duidelijk antwoord. Het gevolg van deze overpopulatie is de bron van de huidige armoedeproblematiek in de wereld, een bron van onze huidige oorlogen en conflicten. Die los je niet zomaar eventjes op met een pep-talk.

  De intensieve veeteelt is het gevolg van overpopulatie. Millieuvervuiling is het gevolg van overpopulatie. Overpopulatie leidt ook tot de verspreiding van ziektes en nieuwe virusstammen.

  De energiebronnen raken op en de duurdere alternatieve bronnen zijn onvoldoende werkzaam om aan de vraag voor de grote massa te voldoen. De grondstoffen waarmee nu onze digitale technologie wordt gemaakt is over een tijdje op. Stel je eens een wereld voor die ineens terug moet naar een tijdperk vóór het internet en de mobiele telefoon. Het is een zeer realistisch scenario en allesbehalve science- fiction.

  Ook onze gezondheidszorg wordt onbetaalbaar. Zelfs in welvarende landen zie je dat de huidige gezondheidszorg zijn grenzen heeft bereikt. Steeds vaker zal bepaalde zorg nog slechts toegankelijk zijn voor de rijke elite. Hiermee los je het Aids-probleem in Afrika niet op. De problemen zijn juist een gevolg van.

  Dus idealisme genoeg in bovenstaand artikel, maar helaas ontbreekt een realistische kijk op de wereld zoals die er écht uitziet.

  1. F001, dan ben jij ook het gevolg van overpopulatie..?
   Je bevestigt opnieuw in mijn ogen, dat je een bizarre man bent, die achter de mains-stream-media aanloopt, als een ezel-achter-een-wortel-die-aan-de-hengel-hangt.. Nápraten, napapegaaien! Denk eens na.. Een paar tips in dit verband?

   Niet de overbevolking, maar de hebzucht van de superrijken, de onderdrukkers, de machthebbers, is de wáre reden achter de armoede én OVERBEVOLKING in de wereld.

   Het is preciés zoals Ghandi het zei: “Er is GENOEG voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht”.

   Ik raad je aan eens even goed DIT artikel hier te lezen op WantToKnow, als je het tenminste écht wilt weten..! En te stoppen met je vreemde, amateuristische reacties, die niet eens melding maken van hoe jij het persóónlijk ziet, maar die melding maken van ‘Hoe het is’.
   Terwijl, als er iemand is, van wie ik aan zou nemen ‘Hoe het IS’, jij dat niét zou zijn..!
   Het is en blijft jouw mening, jouw visie. De toestand in de wereld (vrij naar GBJ Hilterman) in jouw visie.

   Ik raad je aan DIT document van George Monbiot eens GOED te lezen!

   En ruim 1 jaar geleden stond dit hoofdartikel hier op de site, over deze manipulatie van het overbevolkings-perspectief.

   En tot slot, DIT filmpje maar eens goed te bekijken en te zien WAAR de onrust vandaan komt in Egypte, Tunesië, en overal in de arme landen in de wereld.. Goldman Sachs.. Does it ring a bell… Eerst de huizenmarkt kapot speculeren, toen de BP-ramp initiëren en orkestreren om nu vervolgens, met behulp van Bush Sr. de wereldvoedselmarkt te slopen, nee F001, ik geloof dat je naïviteit het heeft overgenomen.

   En als je een kerel bent, kom je daarná hier terug en zeg je eerlijk wat je van die verhalen geleerd hebt. Je houdt met je ongenuanceerde uitspraken precies dát in stand, waartegen je zegt te ageren…

   HEBZUCHT, MACHTSWELLUST, ONDERDRUKKING, UITBUITING.
   Dát zijn de oorzaken van armoede, ellende, hongersnood en ja, zelfs overbevolking in de wereld..! Je klinkt in mijn perceptie als een Rockefeller, die graag de helft van de wereldbevolking zou willen uitroeien.. Hopelijk zit jij daar dan niet bij, toch..???

   Of, om het in de woorden van George Monbiot te zeggen:

   But to suggest, as many of my correspondents do, that population growth is largely responsible for the ecological crisis is to blame the poor for the excesses of the rich.

   Tot slot.. Wil je één van die malloten zien, die geloven dat ze met voedselspeculatie de wereld helpen..??! Kijk eens naar dit integrale interview met ‘voedselbelegger’ Jim Rogers, die met een schijnheilig pokerface keihard beweert dat hij ‘helpt’ de wereld te voorzien van voedsel. Dat Ronald Koopman, de interviewer, ‘maar eens het veld op moet om voedsel te verbouwen, en te zorgen dat paté en champagne op tafel komt van de rijken’..en ‘dat het mensen zoals u zijn, die er niets van snappen!’

  2. F001,

   Je laatste zin was nog het meest lachwekende en tegenstrijdige van je hele schrijven! het bevestigd maar ees te meer hoe moeilijk het is om ongefunderd en onwetend te oordelen ahum….

   Lees inderdaad maar eens Guido zijn aangehaalde stukken in zijn reactie en word alsjeblieft wakker man, kom uit die sheepsleep van je want juist door dit soort goedgelovigheid zoals dat van jezelf gaat de wereld kapot!

   een wijs man zei eens:

   Als de wereld kapot gaat, dan komt dat niet door het kwaad. slechte mensen zijn er altijd al geweest! De wereld gaat pas kapot als de goede onder de mensen niet meer opstaan tegen het kwaad omdat ze de leugens en ilussies als waarheden aannemen.

   Word daarom aub geen goed mens die zich laat lIJden door de illusies en leugens van de kwaden des aarde!

  3. Er is geen ‘overpopulatie’…!!!!

   Ja…er zijn erg veel mensen die in continue overlevings-stress
   verkeren door het uitbuiten en tergen van de Aarde en haar overvloed, en de gecreëerde oorlogen en conflicten.
   Zo te lezen ben jij helemaal klaar voor de NWO.

  4. Ach, die channelings geven gewoon de werkelijkheid weer in hun bewoordingen, vanuit hun waarnemen.
   Overpopulatie, ja, hier rijden we allemaal in Jaguars en Porsches, vreten ons vol en gooien de helft steevast weg. We verbruiken in het westen veel te veel grondstoffen voor nóg meer producten en apparaten die óf niet nodig zijn, óf er al zijn. Zie cosmetica producten en apparatuur die steeds goedkoper worden, waardoor de oudere apparatuur al gauw wordt weggeflikkerd.
   Deze apparaten komen overigens erg vaak in het oud ijzer terecht voor de ijzerprijs, i.p.v. ze in de goede recyclevorm, waar ook verwijderingsbijdrage voor wordt betaald terecht komen. Er is nog heel veel te doen voor we eerlijk over overpopulatie mogen spreken, dat begrijp je vast wel.

   En anders wordt het live and let die,
   http://www.youtube.com/watch?v=s0FNckgqtlA&feature=fvst

   Welcome to the jungle, you gonna die!
   http://www.youtube.com/watch?v=g_enNmzWn6Y

   Laten we maar weer wat natuurlijker gaan leven met z’n allen, anders wordt het een beestachtige wereld, die alle geschiedenis zal overtreffen…

  5. Guido, dat is nu precies dat interview waar ik me ontzettend kwaad om heb gemaakt. Petje af voor de koelbloedigheid van Ronald Koopman die op het laatst toch nog even protesteerde. Wat een arrogante kwast is die Jim Rogers zeg. Ik kijk zelden tv en vaak net wel als er zoiets te zien is. Dan denk ik hé, daar heb je weer zo’n onaards wezen dat god denkt te zijn.

  6. F001, ik vraag me wel af wat jij ziet. Zie je de zon schijnen. Wordt je helemaal lyrisch van een sterrenhemel, ga je met kleine kinderen knikkeren als dat zo uitkomt om gierend van het lachen te verliezen? Of ben je hele dagen serieus bezig de realiteiten rondom je te bevestigen en te regelen. Heb je wel tijd om plezier te maken, te relativeren en de boel de boel te laten. Je bijt je vast in de aanval. Ik vindt dat ook wel eens lekker maar toch niet alle dagen op alles waar ik het niet helemaal mee eens ben. Laat eens wat meer los.

 2. F001 hoeft niet te geloven in channeling maar heeft zich láten channelen door de MSM. Daarin staat hij niet alleen, vele miljoenen samen met hem helaas.

  1. Ja zijn pleidooi hier komt altijd over als een stukje channeling van eigen grondwerk, daarom dat ik zijn heldere waarnemend gestamel maar oversla, want zijn voorspellende boodschappen keren nooit op iets uit.

 3. Guido…door het gebruik van capslock wordt je boodschap niet overtuigender. Het komt op mij in elk geval over als schreeuwen. Mijn ervaring is dat als mensen schreeuwen er niet meer naar hun boodschap geluisterd wordt, maar er alleen op het geschreeuw geageerd hebt. jij hebt hier een handje aan om jouw waarheid zo kracht bij te willen zetten. Nergens voor nodig man, het is jouw waarheid en als je denkt mensen te moeten overtuigen doe het dan met inhoud en niet door te schreeuwen.

  1. Het gaat om benádrukken, niet om schreeuwen. Maar lucht gerust je hart! Als JIJ het gebruik van hoofdletters, eh HOOFDLETTERS ‘schreeuwen’ vindt, dan is dat voor jou een waarheid, toch? Daar heb ik respect voor, maar als je me zou kennen, zou je weten dat als er IEMAND niet van schreeuwen houdt, ik het ben. Maakt niet uit, let it be! Dank voor je openhartige reactie. Verder alles naar wens hier op de site begrijp ik?

  2. @ ASYLUM

   Overschreeuwen?! tis voor de meeste een verkort. uitgangspunt om zulke uitspraken te doen, Grafisch doet het geen regel deugd, enkel als de kunst der letteren verschalkt gaan met de juiste toegepaste normvormen in de Grafische kunst dan kan je het woordje over Titel schreeuwen gebruiken.

   Corps:

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Corps_%28maat%29

   Corps Grootte:

   http://www.sceneone.nl/tekst/corps.php

   We zullen dan de volgende keer onze teksten maar marginaal plaatsen waardoor de rest wat minder schreeuwerig over komt, misschien zou wat meer keuze uit Fonten en Lettertypes ook nog een uitkomst kunnen zijn…

 4. Lieve vrienden,

  ik lees hier allerlei reacties waaruit veel ongeloof en onbegrip spreekt. Ik geef jullie hier de link naar de originel Kryon channeling door de wereldvermaarde Lee Carroll. Lees ook eens wie deze wondrbaarlijke man is en oordeel dan nog eens zelf over de waarde van zijn boodschappen.

  http://www.kryon.com/cartprodimages/download_Boulder_11.html

  “Peace is not just a matter of disarming guns, it is merely a matter of disarming many minds.”

  1. De universele mogelijkheden zijn slechts beperkt, door de gelimiteerdheid van uw voorstellingsvermogen..

  2. Alle goede zieners, psychics, intuïties, voorgevoelens (zelfs die van Benjamin Libet F001?) dan ook maar op de brandstapel? Er zijn simpelweg meerdere wegen naar Rome, maar ook naar wijsheid (niet gelijk aan Rome)?

   En de mate van betrouwbaarheid is misschien wel hoger dan de mate van betrouwbaarheid in de farmaceutische industrie, vaccinindustrie en voedingsindustrie? Zoiets?

   Einstein vergat de Aether fysica, maar in 1 ding had hij wel gelijk: alles is relatief 😉

 5. Walgelijke misleiding… Ik ‘geloof’ dat het de juiste term is die hiervoor geldt! Channelings… niets meer dan een wensgedachten, die ‘gelooft’ worden door zij die het ‘willen’ of daarmee ook het ‘waarheids’ gehalte toeneemt? Nee, het is altijd maar ‘hopen’ dat een ander je ‘gelooft’. Er onstaat alweer een religie doormiddel van een vreemde cargocultachtige stuiptrek die door velen aangegrepen wordt als waarheid… Ach, gokt niet iedereen weleens goed? Is channelings niet zoiets als achteraf zeggen dat je het al een keer eerder aangestipt hebt… wat achteraf nooit klopt… Althans degene die heeft opgelet ziet duidelijk die werkwijze doorschemeren maar hoe dan ook ieder z’n ‘geloof’!

  1. En dit heet dan een uiterst ongefundeerd commentaar; geen enkele inhoudelijke onderbouwing; geen enkel wetenschappelijk’ bewijs o.i.d. Een sausje van vermeende objectiviteit, om een (uiterst) subjectieve mening kracht bij te zetten..! Hoe het oordeel ‘walgelijke misleiding’ op zich dat ook is..!

  2. @ Jeroen

   Het is net als radio luisteren, iedere zender heeft zijn eigen omroeper en zijn eigen muziek, laat staan zijn eigen programma, reclame en nieuwsblokjes en File oplezingen tussen door.

   Eigenlijk doen ze allemaal precies het zelfde alleen weer op een heel andere frequentie en dat is natuurlijk weer bepalend hoeveel mensen daar naar willen luisteren als een ontspanningspunt.

   Daarom heeft iedere luisteraar zijn eigen DJ en zijn eigen voorkeur voor zijn Orson Welles opgevoerd en verkluisterd radio programma.

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Orson_Welles

   Tis net als de TV wie vangt de meeste kijker en luisteraars en dat zal dan ook wel de nomineerde juiste vertolker channeler zijn allertijden, mits ze vooral onafhankelijk van elkaar een exacte dezelfde informatie verspreidingdoen en ook nog eens in een geheel andere taal, maar dat is heel erg sporadisch oncontroleerbaar.

   Dit was gewoon even een andere ander onbekende channeler.

 6. Mijn visie: voedseltekort is bewust gecreeërd, vele technieken zijn ons achtergehouden om overvloed te creëren, hierdoor kon genetisch gemanipuleerd voedsel een opmars krijgen, de leugen verspreiden dat er daardoor genoeg voedsel zou ontstaan, enerszijds klopt dit, maar wát voor voedsel???
  Er zit nauwelijks nog voedingswaarde in, manipulatie op manipulatie, wat eet je dan nog? Fluoride in tandpasta en drinkwater, alles is gedaan om ons in bewustzijn laag te houden, want oh wee als het volk aan de macht komt, er worden dit jaar steeds meer mensen wakker, kijk wat er gebeurt in het Midden Oosten, en Nederland zou rustig blijven doorsudderen? Na chaos komt rust, we krijgen er allemaal mee te maken, als je broodje nou opeens 10 euro kost??? Lekker doorsudderen? We hebben allemaal een grens… Het komt wel in Nederland hoor, te beginnen Zondag 6 Maart, 2011: Wereldvredemars te Amersfoort en Den Haag, zie: http://www.sopn.nl/sopn/
  Aids is bewust gecreeërd om mensen te laten sterven, de pharma weer te stimuleren. Het draait om geld en macht, is al aan het afbrokkelen. Nulpuntenergie is ook zo’n techniek, kost niks en is er altijd al geweest. De nieuwe wereld is bezig te ontstaan…

 7. @ GuidoJ,
  Wetenschappelijk bewijs? Waarvoor? Voor dat ‘gelul uit de ruimte’? Neem mee maar niets kwalijk als je zelf niets zien wilt…! En tuurlijk is iets ongefundeert als de basis al niet correct is… En GuidoJ tja, walgelijke misleiding… Precies het woord dat voor channelings geldt!

  1. Onvolwassen reactie Jeroen. Maakt niet uit, doe je eigen ding. Erger je niet aan dit soort dingen, blijf weg ajb!! Maar het feit dat je er toch bent, zegt mij al genoeg..

 8. Waarom is mijn eerste ingeving bij het lezen van dit soort artikelen altijd “en hoe zit dat dan met de andere systemen van jaartelling? De Chinese, Joodse, Islamitische, enzovoorts?”.
  Is onze christelijke jaartelling dan wèl kosmisch en de andere niet? En wat als we twee jaar eerder waren gaan tellen … dan was het nu 2013 geweest. Geldt dan ineens een andere numerologische verklaring?
  Kan iemand mij dat eens uitleggen?

 9. Ik zie dat Guido wederom censuur heeft toegepast door een volledige reactie van mij te verwijderen. Dit keer wat slinkser, door er nergens melding van te maken. Logisch, want er stond geen woord van belediging in. Het ware karakter van onze vrijgevochten Guido komt hiermee steeds duidelijker aan de oppervlakte. (denk in mijn stramien, want anders…..) Waar ben je bang voor Guido?

  Ik vind channelen grote onzin. Iedereen kan beweren met die of dat te channelen, hard bewijs bestaat louter binnen de fantasie van degene die er in geloven. Wetenschappelijk/psychologisch onderzoek heeft ook aangetoond dat er nergens sprake is van een buitenstaande entiteit of invloed. Stel wat directe en kritische vragen en dan valt zo’n alwetend lichtwezen al snel door de mand bij gebrek aan concrete kennis. Wederom boerenbedrog.

  Nergens wordt concreet aangetoond dat de tijd sneller zou verlopen. Onze atoomklokken lopen nog op de seconde gelijk als toen ze werden geactiveerd. Dus beleving en feiten zijn twee verschillende zaken. De reden dat we dénken dat de tijd sneller verloopt heeft simpelweg te maken met het gegeven dat we in deze multimediale wereld veel meer indrukken krijgen te verwerken dan vroeger. Daarop passen we ons gedrag aan en leven we gejaagder. Bezoek echter een primitieve stam ergens in de nowhere in Afrika en deze mensen zullen zich niet in jouw beleving herkennen.

  Een overpopulatie drukt zwaar op de grondstoffen van onze aarde. Er bestaat nauwelijks schone alternatieve mogelijkheden om aan de vraag voor de massa te voldoen. Nieuwe grote economieën als China en India drukken nog zwaarder op de energievraag. Dat zijn de harde feiten en de reden dat overal ter wereld oorlogen worden gevoerd voor die laatste grondstoffen. We gaan een nieuw tijdperk van kernenergie binnen maar dat zal de veiligheid van deze aarde ernstig in gevaar brengen. Daar hoor ik ons gechannelde lichtwezen nergens over.

  1. Ik channelde onlangs spontaan Guido, en had een duidelijk beeld dat hij gewoon belangrijke en positieve onderwerpen doorgeeft, waarbij de mate van interpretatie en identificatie volledig aan de lezer werd overgelaten…

   Beauty (and everything else?) is in the eye of the beholder?

  2. Ik zal je nog één keer ’n voorzetje geven F001.. Je zult dan ws. weer niet reageren onder deze reactie, inhoudelijk bedoel ik dan, maar gewoon weer helemaal bovenaan.
   Ga deze zondag de 6e maart er maar gewoon eens even voor zitten; hoe ook de Nederlanders aan de basis staan van het onderdrukken, de misbruik, de uitbuiting.
   Het zijn de armen die de dupe zijn, de oorzaak ligt bij de onderdrukkers. En zo simpel is het. Wat zal die globalisatie ons nóg meer zegeningen brengen, nietwaar?
   http://video.google.com/videoplay?docid=-7932485454526581006#
   Het gaat over de overpopulatie inderdaad! Maar dan over de overpopulatie van grijze-hebzucht-cellen, tussen de oren van vooral de Amerikaanse en Europese imperialistische uitbuiters.
   Over de menselijke prijs die betaald wordt voor jouw sportieve hemdjes, je kekke GAP-sportschoenen. En de mijne natuurlijk..

 10. Ons DNA verandert ;

  En wat nog het meest wonderlijke is, is dat diezelfde wetenschappers denken dat deze mutatie in ons DNA veroorzaakt wordt door een soort emotionele en mentale golf die door ons lichaam heen gaat. Het zou hierbij gaan om:

  1) Het eerste deel dat ligt in onze gedachten. Namelijk de gedachte over Eenheid, het zien van Eenheid in alles om je heen. Er is geen afgescheidenheid!
  2) Het tweede deel dat ligt in ons Hart. Liefdevol zijn. Leef vanuit je hart, vanuit liefde.
  3) En het derde deel dat te maken heeft met het uit polariteiten stappen. Het niet langer veroordelen van de wereld! Laat elk oordeel los! Leef oordeelloos!

  http://www.wereldgeheimen.nl/wg/index.php?option=com_content&view=article&id=267%3Aons-dna-verandert&Itemid=69

  Russische wetenschappers ontdekken dna veranderingen.

  http://www.luisprada.com/Protected/russian_dna_discoveries.htm

  1. Ik zou dan graag een verwijzing naar die desbetreffende wetenschappelijke rapporten willen zien, die staven dat ons DNA wijzigd puur als gevolg van emotionele en mentale veranderingen. (svp. géén verwijzingen naar al die suggestieve pseudo-wetenschappelijke site’s) Die harde onderbouwing lees ik nergens en die bestaat ook niet.

   Echter de wijze waarop onze genen zichzelf ‘aan en uitzetten’ is geen nieuw verhaal. Ik verwijs opnieuw naar de studie van de epigenetica. Je ziet wederom dat het new-age wereldje met bestaand wetenschappelijk onderzoek eigen verhaaltjes aan het verzinnen zijn. Dat gebeurde al eerder met de wetenschap betreffende de kwantumfysica.

   De leer van de epigenetica doet mij een beetje denken aan de informatieoverdracht middels virtuele fotonen tussen de elektronen. Ook hier nemen we als gevólg informatieoverdracht waar tussen de sub-atomaire deeltjes via hun gedragingen. De daadwerkelijke overdracht zien we niet, vandaar dat we ook spreken over virtuele fotonen. De informatieoverdracht tussen onze genen laten een vergelijkbaar beeld zien. We nemen als gevolgtrekking waar hoe bepaalde genen wel of niet geactiveerd worden, maar de daadwerkelijke informatieoverdracht of oorzaak zien we niet.

  2. F001

   Zoals ik het ervaar leven we nu in zo’n wonderlijke tijd dat ik ook mijn intuïtie laat meespreken.
   En wat nog het meest wonderlijke is, is dat diezelfde wetenschappers denken dat deze mutatie in ons DNA veroorzaakt wordt door een soort emotionele en mentale golf die door ons lichaam heen gaat. Het zou hierbij gaan om:

   1) Het eerste deel dat ligt in onze gedachten. Namelijk de gedachte over Eenheid, het zien van Eenheid in alles om je heen. Er is geen afgescheidenheid!
   2) Het tweede deel dat ligt in ons Hart. Liefdevol zijn. Leef vanuit je hart, vanuit liefde.
   3) En het derde deel dat te maken heeft met het uit polariteiten stappen. Het niet langer veroordelen van de wereld! Laat elk oordeel los! Leef oordeelloos!

   Als ik dit lees kan ik hier iets mee het raakt mij.

  3. @ JaNee: Ik beschrijf het werk van die Russische wetenschappers in mijn boek (het hoofdstuk ‘DNA is toch voordeliger’).

   Leuker nog: aanstaande woensdag -deze zondagavond nieuw interview met Dr. Len Horowitz)heb ik een heuse radio-uitzending met deze Pjotr Gariev (in het Russisch en vertaald nog wel)!

   En alvast een aankondiging; ik voel me vereerd dat hij in juli ook naar Nederland komt voor een of twee dagen lezingen over precies dit belangrijke Phantom DNA en Wave Genetics onderwerp!
   Zie: http://www.healingsoundmovement.com/news (derde news item)

  4. @ John

   Lijkt me interessant om naar te luisteren.
   Heb je een link voor mij waar ik dit kan beluisteren?

 11. Had want to know altijd wel serieus genomen. Net als Niburu tot op zekere hoogte…Maar nadat het zogenaamde channelen als waarheid gepresenteerd werdt gebeurde er iets vreemds met Teuben. Hij bekende daarmee het leven niet op ware waarde te kunnen inschatten. Guido blijkt dezelfde weg ingeslagen als Teuben van Niburu, Wanneer je serieus genomen wilt worden zal je toch echt moeten gaan nadenken over het fenomeen channelen en de wens van de mens daarin! Wie laat zich nu toch op die wijze bedonderen? Alweer moet je maar vertrouwen hebben in hetgeen je verteld wordt… Het ergste daaraan is dat het altijd achteraf gelul blijkt te zijn waarin je niet anders dat misleidt wordt met woorden die zogenaamd gericht zouden zijn op daden die ‘ander soortige wezens’ voro ons uitgestippelt hebben… Ach, elke willekeurig romannetje verteld dat soort verhalen al, oh wacht eens even… Bestaat er al niet zoiets als een romannetje die Asthar Command heet waar de galactische federatie, waar Teuben zo over loopt op te scheppen, een hoofdrol inneemt? Het is een verzinsel en Teuben presenteerd het als een waarheid! Tjonge elk kind die dat doorziet! Maar volwassenen hebben erg veel moeite met fantasie en werkelijkheid…

  http://jeejee1970.blogspot.com/2011/01/kinderlijke-fantasie-geraffineerd.html

  1. Ashtar Ishtar Ra = NWO Metatron Melchizek; alarmbellen bij mij, ik weet niet of ik de enige hier in ben, zeg jij eens hier wat over Mirakel? Gelukkig ben je hier nog zo nu en dan; anders had ik je deze vraag niet eens kunnen stellen.
   Wat mij persoonlijk opvalt is dat al die Lee Christmas Carroll achtigen een zelfde niet te duiden voor mij zeer onplezierige onmenselijke rode uitstraling in hun vreemde ogen hebben, wie heeft dit nog meer?, heb ik ook bij die Tyberon en nog wel een aantal van die groot aan de klok hangende media mediums hieroo

  2. Ik schaar Guido nog niet in dezelfde categorie als Teunen. Teunen is een fantast die mensen als het ware dwingt te geloven wat hij gelooft. Hoe vaak heeft Teunen al in de media aangekondigd dat er daadwerkelijk contact zou gaan plaatsvinden met buitenaardsen, terwijl er op die specifieke datum niets gebeurde? Puur omdat mediums via channeling dit voorspelde.

   Channeling is bewezen onbetrouwbaar en het is een goede zaak dat deze kwestie op dit forum besproken wordt. Het zou jammer zijn indien dit forum zou vervallen tot pseudo-spirituele nonsens gebaseerd op wat ‘mediums’ vertellen. Dat is en blijft een doodlopende weg. Mensen van vandaag zijn veel kritischer geworden en niet meer zo goedgelovig .

   Maak van dit forum een interessant forum. Bespreek kritische standpunten zonder daarbij gelijk een definitief waarheidsgehalte aan te koppelen. Dat is mijn tip aan Guido. Er is nog genoeg materiaal aanwezig wat precies past binnen het kader van I want to known.

  3. @ F-001
   Ik ben wel benieuwd wie die Teunen is . Heeft hij/zij wat te maken met teun en august? De film van ome willem? Hebben ze een eigen website? Of…. bedoel je Anton Teuben van Niburu ? Dan was het of iemand die je dus eigenlijk niet kent ,of een zeer hartnekkige typfout.

  4. Ik geloof niet dat jij bepaalt ‘F001’, nog ‘Jeroen’, of WantToKnow serieus genomen wordt.. hahahha..! Heerlijk. Bovendien staat bij alle artikelen, die gebaseerd zijn op channelingen, altijd dat de lezer degene is die bepaald of iets ‘waar is of niet’.
   DE waarheid bestaat, maar is nog door maar weinigen gekend! Laat ik het zó zeggen.
   ‘There is your truth and there is my truth; and than there is THE truth’..! Ik wens u wijsheid, minder betweterigheid en onrust, maar vooral dus: ‘peace of mind’.

  5. Nu nog een echte inhoudelijke reactie aangaande channelings Guido. Per slot van rekening plaats je dit stuk niet voor niets! Wat is jouw standpunt omtrent het channelen? Dat lijkt me een eerlijke vraag, tenzij je je daardoor aangevallen voelt? En wat dat peace of the mind betreft… Dat stadium heb ik al vele jaren geleden bereikt maar net als die channelings is het voor mij te hopen dat je het geloven wilt! Tja, betweterig… tja, ook een manier om iemand geen antwoord te hoeven geven. Maar zo heeft ieder zijn eigen wijsheid. Welke waarheid probeer jij uit te dragen Guido?

  6. @ Jeroen
   Als je je zo ergert aan channelings , waarom lees je ze dan ? Staaltje pure masochisme ofzo ? Ga je in een krant ook alle horoscopen uitpluizen terwijl je vantevoren al hebt besloten dat het pure nonsens is , en je er daarna dagenlang over lopen opvreten ?
   Dit is gewoon gedeelde informatie , spreekt het je niet aan , laat het dan links liggen .
   Of is dit jou manier om aandacht voor je eigen bloggie te krijgen , nou mensen ik heb er effe rondgeneusd , conclusie : hoop woorden en weinig inhoud ! Niet de moeite waard om te bezoeken . Om je eigen woorden te gebruiken , gelul in de ruimte .
   Ik zit het niet voor Guido op te nemen , die is mans genoeg , ik wil gewoon effe kwijt dat zulke ongefundeerde flutcommentaren kant noch wal raken en het alleen getuigt van een stuk bemoeiziekte .

   http://creatiefmetquirk.wordpress.com/2009/11/05/jeroen-poep-aan-je-schoen/

  7. F001: ik zie ineens een sleutelgat in jouw reactie.. Grappig, ‘precies’ achter je woorden ‘nog niet’.. En ik vermoed, weet het natuurlijk niet zeker.., dat JIJ daarvan/voor de sleutel hebt.. En als die sleutel past, nou man, én als je dan de sleutel omdraait, nou man… Berg je dan maar.. 🙄

   Cozmic: Het is in mijn ogen voor een vooringenomen persoon ook absoluut niet de bedoeling om een serieuze discussie op te zetten, noch te voeren. Maar dank dat je het verhaal ook ‘vanuit jouw midden’ belicht.
   Jeroen: enig idee waar Beethoven zijn ‘inspiratie’ vandaan haalde..? Of Mozart die zij dat hij een ‘lijntje met boven’ had.. Ooit je afgevraagd waar je eigen inspiratie vandaan komt..? Weet je überhaupt wat het woord inspiratie betekent? Zoek het eens op man..? Intuïtie misschien, weet je wat dát betekent?

   Daarenboven: Waar is jouw ‘bewijs’ dat het allemaal ‘niet klopt’, dat het ‘onzin’ is, deze ‘inspiraties’ ingegeven aan channels. Verdiep je daar eens in, voordat je maar door oordeelt. Wie ben jij om te zeggen wat goed of fout is..? Misschien staat het e.e.a. hier nou juist op de site, voor JOU, om je eigen afweging te maken, ZONDER OORDEEL..! Nogmaals: wat brengt je hier..?!

   Een open mind is dát wat een mens verder brengt. Een oordeel vangt diezelfde mens in zijn eigen overtuigingen. En dat was het laatste wat ik op channelingen te zeggen heb.
   Laat ik eindigen met een grote geest.. Einstein, toevallig ook wetenschapper..

   “The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant.
   We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift.”

   Just remember man!

 12. Iedereen mag een mening hebben over channeling natuurlijk. Net zoals over de standpunten van politici en de verklaringen van wetenschappers. Of het oordeel van artsen en al die andere mensen die als deskundigen worden aangewezen. Channeling staat bij velen in een verdacht boekje of hoekje. What ever. Het gaat hier volgens mij om wat je aanneembaar vindt. Kun je je niet voorstellen dat channeling werkelijk gebeurt of weiger je gewoon te geloven dat er buiten ons mensen andere entiteiten bestaan. Het kan ook zijn dat je in die laatste gelooft maar channeling een belachelijke mogelijkheid vindt.
  Ik lees wel vaker channelings moet ik zeggen. Kryon heeft niet mijn voorkeur hoewel ik dit verhaal wel interessant vindt. Ik weet niet wat ik moet geloven. Als je in god en jezus en Maria gelooft en daarbij regelmatig naar de kerk gaat ben je volgens mij ook iemand die in channeling zou kunnen geloven. Het heeft volgens mij heel veel raakvlakken. Ik geloof niet in religie. Simpel. Ik weet dat er meer moet zijn dan wat ons verteld is. Ik weet ook dat we het allemaal samen moeten doen. Het helpt niet als we dingen in de ban gaan doen. Dat hebben kerken en regeringen reeds lange tijd voor ons gedaan.
  Dus, heb je niks met channeling, bemoei je je er dan ook niet mee. Niemand is verplicht het aan te horen of te lezen. Twijfel je, blijf het dan allemaal zo’n beetje volgen en je zult wel zien wat wel en niet waar is. Ik geloof zo veel dingen niet maar toch probeer ik op de hoogte te blijven van wat er in de wereld gebeurt.
  Guido, ga maar lekker door met dit soort dingen. De mensen er achter blijken vaak heel lieve aardige mensen te zijn die zelf geloven in wat ze doen. Dat er wat te gebeuren staat is zeker. En wie denkt van niet laat zich wat wijsmaken door het nieuws wat tegenwoordig wel erg selectief is en heeft niet door dat veel gewoon niet wordt verteld. Hier worden altijd bewijzen en links gevraagd maar het merendeel is jonger dan ik dus zoek het maar lekker zelf op zou ik zeggen.

  1. Wanneer je bezig bent met bewustwordende onderwerpen en bewustwording ansich, diegene die daarmee bezig zijn zullen toch ook wel realiseren dat je van channelings absoluut niet zeggen kan dat het enige ‘waarheid’ behelst… Onmogelijk te controleren’ is niet de juiste term want er wordt altijd achteraf gesproken over gebeurtenissen, en dat altijd op een waarschuwend toontje en met een wijzend vingertje naar het kinderlijke gedrag van de mensheid ansich! Ik moet me verontschuldigen maar wanneer je je zelf serieus neemt heb je niet echt goed nagedacht hierover. Ooit gehoord over het inspelen op de wens van mensen…dat is namelijk wat ‘valse profeten’ doen. En daar behoren alle channelaars gewoonweg toe! Weliswaar altijd uit naam van een of ander heilig (buitenaards wezen) maar dat doet de kerk ook al 1600 jaar op dezelfde manier… Met het verschil dat je vandaagdedag mag geloven, de kerk heeft het toen verplicht. Niet dat het er iets toedoet maar wij mensen kunnen onszelf hele bijzondere omstandigheden wensen waarin je gewoonweg moet zeggen dat je de weg kwijtgeraakt bent, channelings is zoiets waarmee je de weg kwijtraakt!

  2. Jeroen, wat je met deze opmerking doet in mijn ogen, is het ‘persoonlijk kader van JOUW waarheid trachten uit te roepen als ‘absolute’ waarheid..
   Of om met Balkenende te spreken: ‘Toch?’
   Lees je reactie eens over en voel.
   Telkens weer komen hier nieuwe mensen op de site, die in een gespiegelde droefenis, omdat hun wereld in elkaar lijkt te storten, eens even zullen vertellen hoe de wereld (wel en niet) in elkaar steekt. Laat los man.. Wie het weet mag het zeggen! Zo simpel is het. Niemand ‘weet’ het, je kunt alleen je eigen ‘I AM’ wéten.
   Lees het verhaal van de graancirkelqueeste van Bert Janssen nog eens door, bij de gastcolumn. Oprechte zoekers vinden het pad dat zich voor hun voeten ontrolt…! Anders kan ik het niet zeggen om je dogma’s (niet lelijk bedoeld!!) te spiegelen.
   Yesterday is history, tomorrow a mistery…
   Today is a gift, that’s why they call it
   THE PRESENT

  3. Wauw, Guido, allerlei waarheden gaan de ronde, duizenden en duizenden… Echter de waarheid van channelen??? Uiterst twijfelachtig… Maar goed, perceptie! Zoals zovelen roepen in zo’n geval! Maar dat voelen daar zit het wel goed mee. Daar twijfel ik zelf absoluut niet aan, ook een waarheid. Maar hoe die channelings zich nu precies zouden moeten verhouden tot iets reeëls in deze realiteit? Is het een houvast? Net zoals de kerk haar verhaal over hun ‘buitenaardse wezens’ als waarheid hebben gepresenteert? Net zoals al die channelings van buitenaardse wezens zouden komen lijkt me dat daarom erg twijfelachtig… zoniet een grote waanzin. Maar goed perceptie en vooral een houvast als zekerheid in onzekere tijden… Zoiets dus als iemand blij maken met een dode mus. Tja, als we toch spreken over een duistere wereld. Helaas zie ik geen lichtje branden voor mezelf wat channelings betreft, dat lichtje ging langs een hele andere lijn branden… Maar dat is een ander verhaal, of zal ik zeggen perceptie? Maar of je die onzekerheid die schuilgaat in channelings ook als houvast wilt aanbieden in onzekere tijden. Zou jij dat willen treffen als zoekende naar antwoorden Guido, om er later achter te komen dat het dichterbij fantasie komt dan menig tekenfilmpje op de t.v.? Lullig ontwaken in deze duistere wereld lijkt me dan!

  4. @Jeroen, ik zal je nog wat anders vertellen. Jij blijft er op hameren dat channelen niet iets van buitenaardsen kan zijn omdat die niet bestaan en volgens mij is dat de reden dat je niet in channelen geloven kan. Nu zijn er ook veel van die channelaars die al eens hebben door laten schemeren dat de berichten van hun eigen hogere zelf komten. Hoe komt dat dan? We zijn hoogstwaarschijnlijk meer dan dit kleine ego dat we voorstellen op deze wereld. Onze kennis is letterlijk oneindig maar onbereikbaar met ons kleine verstand. Daarvoor moet je kunnen dromen en in je hart kunnen zijn. Je moet je kunnen afstemmen op alles wat er is en onvoorwaardelijk geloven in de universele liefde voor alles en iedereen. Tot ieder grassprietje toe. Daartussen zitten dus ook je vijanden maar ook de mensen die je hier belachelijk probeert te maken. En bovenal ook je eigene zelf. Je hebt de wijsheid niet in pacht. Niemand van ons. Je blijft iedere dag bijleren als je daar tenminste voor open staat. Het is natuurlijk veel gemakkelijker om de bekende weg te gaan. Bovendien spreek je over channeling alsof je er alles van af weet. Als dat zo is heb je niet veel tijd voor andere dingen in je leven want er wordt dagelijks wat afgechanneld. Je kunt er dus niet alles over weten en enkel een mening hebben over wat je wel eens hebt gelezen of gehoord.

 13. channeling is niets nieuws en door onze geschiedenis heen hebben praktisch alle grote namen en slimste mensen er zich mee beziggehouden.Al vele duizenden jaren lang.. het gebeurd.. het gebeurd steeds meer en meer..en als je je er voor open stelt kun je er veel aan hebben in je persoonlijke ontwikkeling.

  1. Juist! En schiet ajb de boodschapper niet dood; die heeft zich, vaak uiterst liefdevol, opengesteld om info van ‘een andere dimensie’ door te geven. Info die IEDER MENS op ZIJN eigen waarde kan, mag en dient te beoordelen. Voor wat hij voor ‘waar’ houdt; en waaruit zijn ‘waarheid’ (staat van ‘waar’) ontspruit.
   Waar natuurlijk uit volgt, dat niet ALLE channeling als ‘waar’-heid voor IEDEREEN kan worden geduid.

  2. @ wattenstaafie bedankt voor deze link,heel verhelderend!
   Niet heel nieuw qua inhoud ,wel qua manifestatie,zonder meer mooi. Aan een ieder om het te beoordelen naar eigen inzicht.

  3. Volgens Kryon doet mijn DNA het weer, komt goed uit, ik ga vannacht maar weer eens swingen, tijd geleden al weer.
   M’n Hyves 3 dagen terug van 3 jaar terug weer eens in het leven geroepen.
   Nul vrienden, wel bijzonder, ik kwam 3 dagen terug een meissie tegen die er uit zag als 25 maar ze was 44 en al oma zei ze.
   1300 “vrienden” heb ik zei ze trots; haar foto’s onthulde voor mij wel waarom veel kerels hun verstand meteen naar ongekende laagte naar beneden zakt als ze haar benen zien, gewoon aanleg, heeft ze van haar ouders meegekregen.
   Een hele eer want ik heb nu wel geteld 1 toegevoegde vriendin op de elektrieke bijenkorf, jah jah het is wat, sjemug wat zit dat Hyves slecht in elkaar, zo gebruikers onvriendelijk als de pest, ik heb 3 dagen nodig gehad om er weer iets van te begrijpen, hoe je post moet verzenden, dat is niet simpel.

   Nou jah 3 jaar terug het advies gekregen van de zoon van mijn toenmalige vriendin, die zoon was toen 14, zo paranormaal als de pieten, had ik wel in de gaten, je hoeft niks aan hem uit te leggen want hij weet alles ziet alles, vindt hij heel normaal, hij denkt dat iedereen dat heeft, zal ook wel een kristal geval zijn, hij zei toen in 2008 tegen mij, Hyper maak een hyves aan met je geboortejaar in de naam want dan kunnen je vroegere klasgenoten je terug vinden.

   Het komt er op neer dat oma van 44 liever een jongere vriend heeft dan een leeftijd genoot van 1 jaartje ouder, Dan kan ze er weer een tijdje mee toe, zo komt het op mij over. jah ze is al oma zei ze trots, als je op je zeventiende een kind krijgt gaat alles lekker snel, haar motor is ook zo snel zei ze, een dikke 6 cylinder, ik zeg 6 cylinder? jaaaah, niet normaal meer, de motor heet ook wild in het engels, net als zij.

   Nou jah als je je niet verbindt hoef je ook niks los te laten, lekker gemakkelijk.
   Ik zal volgende week wel eens aan haar vragen of ze al een jongere occasion heeft gevonden met genoeg inkomen genererend vermogen.
   In Silent Weapons staat precies hoe onze dochters en zussen over het algemeen geprogrammeerd zijn in deze, dat geeft wat troost om te weten hoe het allemaal zo gekomen isz, niks geen toeval.
   En volgens Alex J. worden mensen ook vaak rond mijn leeftijd extra wakker.
   Ik heb ook geen zin meer om een hypo take care karrepaard te zijn.
   In Silent Weapons leggen de geheime uitgelekte overheidsdocumenten precies uit hoe ze je verslaafd maken aan het vrouwtje.

   http://www.argusoog.org/2010/03/silent-weapons-for-a-quiet-war/

   Mark Knopfler & Emmylou Harris – Right now
   http://www.youtube.com/watch?v=fUMyPXCFZlQ

  4. Dames versieren, gewoon op je gevoel af gaan en niet alleen op uiterlijk, niet te onzeker zijn over jezelf, net als niet bang zijn voor een hond, ook niet bang zijn voor mooie vrouwen. Gewoon jezelf zijn, je van je beste kant laten zien en ze zijn gek op je. In de tijden van onzekerheid ging het bij mij altijd mis, je eroverheen zetten en doorzien dat de ander ook onzeker is, altijd wel ergens, dat werkte goed. Ben nu alweer bijna 9 jaar getrouwd en het lekker daarbij. Het is geven en nemen.

  5. Maar ja, menig vrouw lijkt heel wat maar heeft weinig onder de motorkap zitten, daar houd je het niet lang mee vol natuurlijk. Diepte, dat vind ik altijd mysterieus. Daar kun je het een leven mee volhouden…

  6. dat fatalistische negatieve gezever van mezelf hierboven heb ik vannacht even omgezet in iets overweldigends positiefs mag ik wel zeggen.

   Er zit dus kennelijk iets heel krachtigs in de kern van een mens.
   Daar kan je je omgeving deels mee vorm geven, de Youniverse is nu even voor mij.
   Ik ben ook een soort levens elixir op het spoor, vertel ik nog wel eens iets over.
   Zelfs de hopeloze Joup van het Hekken onder ons, de gefrustreerde onderdeurtjes voorbij de midlife crisis kunnen zich hier ook aan laven, jah ik heb m’n lengte wel mee, dat wel natuurlijk, is toch wel een zegen, mooi lang is niet lelijk.
   Vannacht echt een soort versnelde complete universele download gekregen onder de glazen dans piramide.
   Misschien ben ik af en toe wel erger dan de Tyberonnen en de Kryonnen, ik weet ook niet altijd precies uit welke sferen wat komt, als ik er wat mee kan vind ik het al lang best moet ik toegeven, hoe kritisch moeilijk ik daar op papier ook over kan doen.
   Zo kieskeurig ben ik dusz ook weer niet.

   Een soort wegwijzer voor de komende jaren van mijn leven gekregen.
   Nou helemaal high van het dansen, ik geloof dat ik een complete zaal op gang heb gekregen, ik overdrijf niet, als het niet lukt zeg ik het ook, ik zeg niet dat ik dat altijd kan, maar soms wel dusz, waanzinnig gaaf, ook de deels autistische nieuwe generatie vax beschadigden begin ik door te krijgen lijkt wel, ze hebben naast de aangerichte schade toch vaak ook iets extra’s opens kristalligs aan boord, daar moet ik even mee om leren gaan maar vannacht had ik de gebruiksaanwijzing van de zaal te pakken, het is duidelijk een andere generatie maar je moet ze even snappen, ze zijn anders dan wat ik gewend was, de leuke kanten begin ik nu wel te zien, ze zijn over het algemeen inderdaad stukken minder Hard, dat zachtere moest ik erg aan wennen de afgelopen paar jaar, er is duidelijk ook behoorlijk wat van mijn eigen strijdersz Hardheid aan het verzachten, dat is de enige manier om met ze in kontakt te komen, het zijn geen ouwe snoeiharde indigo’s zoals ik, dat waren harde tijden, verbeten strijd jaar in jaar uit, rammen tegen de betonnen muren was dat, voor mij wel, dat nieuwe veel zachtere vond ik eerst wel heel eng, paar jaar terug heel veel moeite mee gehad. Omdat ik nu zelf mee verander begint het leven weer een beetje leuk te worden.

   Met bepaalde groepen “ouderen” kan ik het ook heel goed vinden maar dat is weer een ander verhaal.
   Mijn obsessie met leeftijd begint duidelijk ook te verzachten, het is inderdaad heel relatief en hangt meer sterk van de persoon af.
   OOk het donkere heeft zich wel duidelijk een aantal maal aan mij kenbaar gemaakt vannacht, geprobeerd mijn bescherming op peil te houden voor zover mogelijk, en ik wasz meer dan hyper alert tot de tiende macht, ogen in m’n nekharen, ik vind het een verschrikkelijk woord maar het enige isz inderdaad “respect” voor het donkere dat zich altijd extra kenbaar maakt als er “te veel” positiviteit komt, ik voelde het aankomen, voordat het komt weet ik het al, dat is misschien wel vertrouwen op m’n antennes en of soort opgebouwde levenservaring, al zal ik altijd in veel opzichten een groentje blijven voor mijn aardse leeftijd, maar zelfs dat heeft ook z’n charmes mits creatief uitgewerkt in vormen, figuren in de lucht en op papier, wazig vaag type zouden de ingenieurs in Twente zeggen, kan me niks schelen, als ik het maar snap.

   R.E.M. – Bang And Blame
   http://www.youtube.com/watch?v=8FNfB6WfwM4

  7. Oh ik zie nou dat die melancholieke jankerige kale rem sporen zangert duidelijk illuminatie piramides aan het flashen is in het clipje, hij schijnt ook geïndentificeerd te zijn als reptiel, nou jah leven en laten leven, “respect” mannnnn…

   Lucille van Lingo schijnt ook van de club te zijn, en toch vind ik haar wel leuk.. Neeh ik heb de pest aan Lingo, omdat ik het niet goed kan en het interesseert me niet die 4 letter flut woorden, dat vind ik zinloze taal verkrachting, als de betekenis van een woord er niet toe doet waarom verzin je dan een woord dat in een saai standaard vakje hoort? ik begrijp dat niet maar hele volksstammen vinden het leuk dat Lingo, bleeeeeeeh niks voor mij, woorden moeten kloppende hartjes hebben met meervoudige betekenissen die nauw luisteren alsof je leven er vanaf hangt en niet zomaar grabbelen in een ballenbakje met scrabble letters.

   http://www.dumpert.nl/mediabase/1388981/c434b01c/illuminati_bij_lingo_.html

  1. Janee,
   Inderdaad, zeer duidelijk, Ik heb de symbolen eerder ook al bij de tros gezien! Die hele tros tv muziek tent heeft de vorm van het vrijmetselaars teken. later lieten ze het ook onder in beeld zien, met de sterren van de tros erboven (het loge ervan).

 14. Channeling is bedrog en heeft nooit enige wetenschappelijke toetsing behaald. Jammer dat Guido onze tips hierover niet wil oppikken, want indien je channeling gebruikt om je nieuwswaarde op te vullen verlaag je jezelf, net als die fantast uit Groningen met zijn Niburu-site. Hoe vaak is die kerel al niet betrapt op leugens en onwaarheden, allemaal door channelings ingegeven?

  Er bestaan geen lichtwezens, er bestaan geen buitenaardse glactische federaties, slechts in de beleving van wat wij mensen fantasie noemen. De ene categorie gelooft er daadwerkelijk in en valt onder de categorie psychiatrische patient. Dit zijn mensen die de echte wereld niet aankunnen en vluchten in een zelf gecreërde fantasie wereld. De andere categorie zijn geslepen charlatans, die goedgelovigen links-of rechtsom hun portomonnee wil lichten middels cursussen,sessies, etc. Mijn devies, keihard aan pakken en geen seconde onbenut laten dit soort bedriegers te blijven ontmaskeren.

  1. Nog veel erger, er bestaat helemaal geen F001, wilde er al haast in gaan geloven.
   Gelukkig zeg dat ik vandaag op tijd wakker werd, pfffffffff.

  2. Het draait om feiten Paul, niet om fantasie. Elk gechanneld bericht met een zogenaamde wereldschokkende boodschap bleek achteraf gebakken lucht. Toen onze groningse fantast van Niburu geloofde dat er ruimtemannetjes zouden landen op onze Aarde, richte hij daarvoor zelfs een perslocatie in bij een gronings café. Er gebeurde natuurlijk niets.

   Het zijn de harde feiten die er toe doen, geen fictieve zelfbedachte onzin. Dit soort fantasten horen thuis waar ze vroeger idem werden opgeborgen, in een dwangbuis binnen een gesloten instelling ergens ver weg op de heide of in het bos.

   Als avatar besta ik wel degelijk, maar als persoon is F001 natuurlijk fictief. In het echt ben ik veel aardiger.

  3. Nou je aardig zijn is geen.goede aanvulling hier voor je CV, als je in het inderdaad zo aardig bent waarom doe je dan ook niet hier, dan krijg je immers niet oveel weerstand tegen tenzij je er zo op geilt.

   Wees dan eens een echte vent op een goed niveau dan een puber jochie in opleiding.

  4. @paul
   Onze f001 is eigenlijk veel liever ….. de schat. En wij hem maar uitmaken voor trol ,hoe durven wij. Trouwens foo1 je hebt nog geen overtuigend wetenschappelijk bewijs geleverd dat tijd constant is . We wachten gespannen af.

  5. Net op tijd marcel, wou al naar de horloge maker toe rennen, voor wat updates, maar ik toch tseeds vaker in het NU bivakkeer dan heb je immers helemaal geen tijd meer nodig.

   De Agenda is 10 jaar geleden gier al met pensioen gegaan en nu vraag ik me dan ook af of dat we de rest maar ook los kunnen koppelen?

   Alleen Flyeren wordt dit jaar ons oude en nieuwe krachts imperium.

 15. Fijn dat iedereen zijn geloof nog steeds heeft. Ik beken dat ik het mijne kwijtgeraakt ben. Niet dat ik mijn geloof kwijtgeraakt ben. Ik ben het geloof kwijtgeraakt… Tja, een verlossing van een indoctrinatie maar wat liefde betreft… ach, misschien ligt mijn vrees is de verleiding die gepaard kan gaan met channelings en daarmee voor mijn dat alles in de categorie ‘nonsens’ valt. Een persoonlijk dingetje dus die ik probeer om te buigen in een soort van waarschuwing maar helaas is dat me niet goed gelukt door de opwinding die me overviel bij het aantreffen van mogelijke desinformatie op deze site… Maar dat schijnt ongegronde vrees te zijn volgens velen… ik ben benieuwd… Aldus stilzwijgend voor de lieve vrede!
  met vriendelijke groet,
  jeroen.

 16. Een channeling is niets meer en minder dan een boodschap v/h collectief bewust zijn. Daartoe behoort ook de aarde, en in deze channeling wordt weergeven hoe een en ander werkt, altijd gewerkt heeft en altijd zal blijven werken. Ook de verschuivingen in klimaat, ijstijden enz enz. Mensen met een Sjamanistisch bewustzijn ‘weten’ dat zulks zo werkt en maken zich niet zo druk. Samen werken met de natuur in plaats van ’tegen’ is een pré, maar tegenhouden doe je de veranderingen niet. Als je weet wat ‘je bent’ is er geen reden tot zorg. Dat noemt men evolutie.

  1. Complete onzin. Channeling is eigenbedachte fantasie ontsproten uit de fantasie van degene die channelt. Men channelt louter met eigen gedachtes en allesbehalve met collectieve wezens of andersoortige onzin. Het is bedrog, niets meer en minder.

  2. Vind jij! Bewijzen graag! Gewoon 1 wetenschappelijke studie dat het fake is.
   En verklaar terloops nog even de vraag van hieronder, wat dan inspiratie en intuitie zijn, in relatie tot channelen. Vragen en discussies omzeilen, zijn een teken van Trollariteit.

   En beloof plechtig dat jij jezelf hebt onderzocht, daarbij tot de slotsom komend, dat je geen van beiden hebt..
   En veel plezier nog in uw, met vooringenomenheid, afgebakende, ‘veilige’ wereldje.

  3. Bewijs maar eens dat channeling daadwerkelijk werkt. Al decennia lang is dit soort onzin wetenschappelijk onderuit gehaald. Men channelt alleen met zichzelf en allesbehalve met een of ander zelf bedacht lichtwezen of galactische federatie. Het is dus grote onzin te noemen en ik heb al legio voorbeelden aangereikt waarbij gechannelde boodschappen uitmonde tot gebakken lucht.

   In veel van jouw gechannelde stukjes staat de grootst mogelijke onzin, stellingen die gemakshalve simpel zijn te weerleggen. (waaronder de stelling dat de tijd sneller zou verlopen of dat de aarde verschuift) Hét bewijs dat je hier van doen hebt met eigen bedachte fantasie of simpelweg boerenbedrog.

  4. Een hoop wol, weinig garen! Nog maar een keer dan: Gewoon 1 wetenschappelijke studie dat channelingen fake zijn. (aangezien je zegt dat je dit al vaak ‘aangetoond’ hebt, alleen maar even copy-paste en we zijn klaar. Peuleschilletje..)
   Dat tijd relatief is, heeft Einstein al aangetoond. En zoals je weet, is relatief niet hetzelfde als objectief.. Dus hoe wil je dit objectief meten..?
   Daarbij nog de verschuiving van de (magnetische polen).. In elk wetenschappelijk tijdschrift/publicatie is te lezen dat dit al vanaf begin 1900 aan de gang is.. Dus klets maar raak..

  5. @ F-001
   Het wordt nu wel een beetje angstig voor jou lijkt het. Komt de verandering inclusief de bewijzen daarvoor een beetje te dichtbij? Stort je “veilige “wereldbeeld een beetje in? Misschien een moment om stil te staan bij channelingen en voorspellingen van reeds duizenden jaren geleden ,betreffende deze tijd. Onee daar geloof jij niet in, jij geloofd alleen wat wetenschappelijk is bewezen! Leg mij eens even uit waarop de wetenschap zich baseert(wetenschappelijk axioma= een aanname ) Wetenschappelijk aangetoont is dat de uitkomst van een experiment door de onderzoeker zijn verwachting worden beinvloed! Hoezo objectief wetenschappelijk bewezen dus. Kortom jouw GELOOF in de “onfeilbare wetenschap”, is niets meer dan dat , een geloof. En derhalve niet meer waar, dan een geloof in een gechannelde boodschap. Een beetje respect voor een andere mening zou je derhalve sieren.

  6. Tja, de groeten aan al die verschillende buitenaardse entiteiten die allemaal spreken via channelaars. Zijn ze allemaal van hetzelfde ras? Of bestaat er een gerede kans dat er rassen tussen zitten die in oorlog met elkaar zijn? Ga me niet vertellen dat ik nu aan het dazen ben. Ik bedoel dit ondanks de vreemde vraag erg serieus! Ondanks mijn tegenstand voor dit ‘fenomeen’. Ik kan niet aan de indruk ontkomen dat er iets bestaat als heilig namelijk. En met dat in het achterhoofd en de mogelijkheid van tegenstrijdigheid in vele channelings is het bijzonder vreemd om telkens weer te vernemen dat al die verschillende buitenaardse entiteiten op een vreemde wijze allemaal dezelfde boodschap proberen te brengen. Dat opzich is natuurlijk erg vreemd wanneer je je bedenkt dat het voor ons allemaal begon met een oorlog in de Hemel! En nu zijn er wezens die het, ondanks onze eigen Goden, het beste met de mensheid voorhebben. Hoe staat dit alles nu precies tot het verleden van de mensheid?
   Tja, en ons collectief bewustzijn is 1600 jaar geleden gegijzeld door het verhaal van de kerk die zij de mensheid hebben opgedrongen. Dat is het enige dat de mensheid in haar collectieve geheugen heeft zitten!

  7. jah klopt Jeroen er zijn nogal wat buitenaardsen met elkaar in gevecht om de macht.
   wij mensen zijn wederom de pionnetjes en worden zoet gehouden met godsdienstige pamfletten.
   net als duizenden jaren terug, manipulatie all over the place, infowars,
   we lopen met z’n allen achter de fanfare aan en weten niet eens Wie de buitenaardse band leidt.

   Iron Maiden – Run to the Hills
   http://www.youtube.com/watch?v=K7ToNJHgp-w

  8. @jeroen
   6 maart 2011

   Tja, de groeten aan al die verschillende buitenaardse entiteiten die allemaal spreken via channelaars. Zijn ze allemaal van hetzelfde ras? Of bestaat er een gerede kans dat er rassen tussen zitten die in oorlog met elkaar zijn?
   Hoezo zouden ze in oorlog met elkaar zijn, is dat een wetmatigheid? Als god /de bron ,of hoe je hem /haar ook noemen wil alles vertegenwoordigd zijn we een ras allemaal bewuste wezens.

   Ga me niet vertellen dat ik nu aan het dazen ben. Ik bedoel dit ondanks de vreemde vraag erg serieus! Ondanks mijn tegenstand voor dit ‘fenomeen’. Ik kan niet aan de indruk ontkomen dat er iets bestaat als heilig namelijk.
   Iets dat heilig is ? en vandaar oorlog? En dan moeten we niet zeggen dat je aan het dazen bent? Sorry hoor maar erg logisch kom je niet over op deze manier.

   En met dat in het achterhoofd en de mogelijkheid van tegenstrijdigheid in vele channelings is het bijzonder vreemd om telkens weer te vernemen dat al die verschillende buitenaardse entiteiten op een vreemde wijze allemaal dezelfde boodschap proberen te brengen.
   Een tegenstrijdigheid dat al die entiteiten dezelfde boodschap trachten te brengen? Das toch niet tegenstrijdig dan ?

   Dat opzich is natuurlijk erg vreemd wanneer je je bedenkt dat het voor ons allemaal begon met een oorlog in de Hemel! En nu zijn er wezens die het, ondanks onze eigen Goden, het beste met de mensheid voorhebben. Hoe staat dit alles nu precies tot het verleden van de mensheid?
   Pardon kun je dat even nader verklaren ,wie zegt dat alles met een oorlog begon welke wezens en welke ” onze goden”?

   Tja, en ons collectief bewustzijn is 1600 jaar geleden gegijzeld door het verhaal van de kerk die zij de mensheid hebben opgedrongen. Dat is het enige dat de mensheid in haar collectieve geheugen heeft zitten!
   Voor die 1600 jaar geleden was er geen collectief geheugen? En als het er al was dan weten we het niet meer? En alleen de leer van welke kerk zit nog in het collectief geheugen?

   Al met al een heel erg warrig verhaal en al helemaal niet logisch of helder, niet aan het dazen? Sorry beste man maar in mijn ogen ben je dat wel degelijk. Diep van uit de nek ,zeg maar. En waar zijn al deze ideeen op gebaseert? Op iets structurelers san channelings dan toch? Want dat is volgens jou pure misleiding. Ik ben heel benieuwd naar een verhelderend stukje van jouw hand op de vele open vragen die deze laatste reactie oproept.

  9. Jeroen, negers zijn zeker ook niet te vertrouwen? Zigeuners zijn over het algemeen dieven en in Wassenaar wonen alle VVD-ers? Wat kan de wereld toch simpel zijn, als je alles lekker in hokjes kan stoppen. En dat niet alléén..!! Je plakt er een etiketje op. Het is dus een hokje-met-een-etiketje, wat het voor de hokjesmaker vreselijk moeilijk maakt om buiten dat hokje te (blijven) kijken,naar hetzelfde fenomeen…!

   Hij heeft immers die hokjes niet voor niets gemaakt..! 🙄

   F001: over wetenschap gesproken: Er is waarheid en er zijn leugens.

   Leugens wetenschappelijk onderzocht, levert:
   A. waarheid op als het onderzoek niet goed wordt uitgevoerd, maar de resultaten als ‘waarheid’ worden gepresenteerd.
   B. de bevestiging op van de leugen, als het onderzoek goed wordt uitgevoerd.

   ‘Waarheid’ (de jouw, de mijne of DE waarheid) onderzocht op een wetenschappelijke wijze, levert:

   1. De bevestiging op van deze Waarheid, mits het onderzoek goed wordt gedaan.
   2. Een leugen op als het onderzoek onjuist en/of onvolledig wordt uitgevoerd.

   Het is duidelijk, de conclusie:
   Geen enkel wetenschappelijk onderzoek geeft DE waarheid weer (B. en 1.), maar de waarheid van ‘de onderzoeker’ (A. en 2.) .
   Ongeacht of deze waarheid nou bewust verkracht is, of dattie volledig erudiet tot de (wetenschappelijke) conclusie is gekomen, van ‘leugen = onwaarheid’ of ‘echt = waarheid’.

   Daarenboven behelst het onderzoek maar een heeeeel klein stukje van DE waarheid en is daarmee feitelijk nauwelijks-ietszeggend over het geheel. Het geheel is namelijk NIET GEKEND! Dus niemand kan aan dat geheel refereren..! Want wat is het geheel dan. De beruchte 0-meting..!

   En wat staat er dan onder elk proefschrift en/of wetenschappelijk onderzoek:
   “Het is aan te raden binnen het kader van dit experiment verder onderzoek te doen naar de relatie tussen ‘blablabla’ en ‘sussemeso’.
   Die wetenschapper is er namelijk WEER achter gekomen, dat wetenschap niets anders doet dan variabelen van A en B en 1 en 2.

   En dan is er nog zoiets als het feit dat wetenschappers ergens de hautainiteit hebben ontwikkeld om ervan uit te gaan dat ze BUITEN zich een onderzoek kunnen doen. Het was Fritjof Capra, die al 30 jaar geleden aantoonde dat wetenschappelijk erxperimenten, door verschillende mensen op exact DEZELFDE wijze uitgevoerd, tóch verschillende resultaten te zien gaven.. hahhhaha.. Wat zijn de mannen en vrouwen wetenschappers vergeten, in al hun kennisgeilheid..?
   Dat de enige variabele die de verschillen veroorzaakte in de resultaten van de experimenten, DE ONDERZOEKER ZÉLF was.. 🙄
   Kortom F001 en ook Jeroen, wat jullie doen is je onzekerheid wegstoppen in SCHIJN-zekerheden.

   Als ik vraag naar het bewijs dat channelen onjuist is, daarbij Beethoven en Mozart aanhaal(om van Picasso of Dali maar niet te spreken), dan volgt er geen enkele inhoudelijke reactie op.

   Het maakt ook niet uit. Het is goed zoals het is; probeer alleen te beseffen dat een mens ws. NOOIT bij de absolute Waarheid zal kunnen komen, JUIST dóórdat hij mens is.. En in die constitutie is hij of zij gedwongen de wereld door zijn/haar ogen te bekijken. SUBJECTIEF dus PER DEFINITIE!

   Hoe gevoel een bewijs is..

   Kortom, tot slot, channelen is een techniek, waarvan de uitkomsten door eenieder ZELF dienen te worden gewogen. Is het waarheid, resoneert het met je systeem. Voelt het goed. Allemaal bewijzen, die wij subjectief noemen. Maar bewijzen die wel degelijk bewijzen zijn…! En wil je het wetenschappelijk doen..??

   Probeer dan het experiment te herhalen, kijk of de uitkomst hetzelfde is, als de vorige keer.. DUS: Voel bij het opnieuw lezen van hetzelfde stuk, of een nieuw stuk van dezelfde Bron, of het WEER zo voelt als de vorige keer. Is dat zo, dan heb je het subjectieve wetenschappelijke bewijs dat het zo IS. VOOR JOU.

   Waar of niet waar..?
   Alles in onze wereld, proberen de ‘wetenschappelijke wereld’ in te slepen, en op basis daarvan te gaan zitten bepalen of iets waar is of niet, is natuurlijk grote onzin. Wetenschap definieert bepaalde uitgangspunten voor verder onderzoek, dat is het en niets meer of minder..!

   Want anders kun je van alle zaken die nog niet zijn onderzocht roepen dat het een leugen is, of ONwaarheid.. Totdat het ononderzochtte, alsnog wetenschappelijk onderzocht en bewezen is. Dan pas zou het ‘waar’ zijn..?? De grootste gotspe is een man of vrouw die zijn eigen gevoel niet durft te gebruiken als kompas, maar bij iedere nieuwe materie die zich aan hem of haar voordoet, gaat roepen.. “Het is niet waar, want het is nog niet bewéééézen..!”

   Kom op man, gebruik je hart, je intuïtie en vooral je inspiratie.. Het resultaat dáárvan is wat we noemen ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN! Voila. Dan zie je ook ineens de waarheid van groen, een roos, schoonheid en smaak. Allemaal zaken die niet bewezen hoeven en zelfs kunnen worden. Waarom? Omdat het subjectieve waarheden zijn!

  10. Ach als blijkt dat het werkelijk waar een historisch zwart wit geblokt Enki en Enlil gebroeders bv verhaal isz waarom zouden we dan 1 kant van het verhaal willen kiezen?!
   Heb ik vannacht ook wel weer duidelijk gemerkt, als ik niks met het donker doe kan ik ook weinig met het licht doen.
   Je komt er niet om heen, er is geen 1 kant waar je naar toe kan vluchten, lekker makkelijk ook, het gaat om de twilight zone, crossing borders, tussen de verschillende werelden, daar gebeurt het allemaal, levens gevaarlijk maar wel levendig, geen dooie diender in de hemelen, geen sociale zekerheid van de rooie fabians, de politieke alles vernietigende zombie schurken met de schaapskleren,

   alles is onzeker telkens weer, ik zou maar regematig bidden als ik jou was, je weet nooit waar het goed voor isz, wil de werkelijke rooie god Nu opstaan?!
   Ik ga nu de zonnegod nog even in de ogen gazen buiten, voordat ie onder is, we zijn allemaal zo paganistisch als de pieten, dat zit in ons collectivistisch bewustzijn gegraveerd.

   Thin Lizzy – Angel of Death
   http://www.youtube.com/watch?v=IxjRpr0xW0U

  11. misschien als ik zelf president Eisenhower was geweest in de jaren 50, misschien had ik dan ook de verleiding niet kunnen weerstaan, het zijn en blijven greys dusz ze liegen alles aan elkaar vast dat het gedrukt staat, hoe heette dat onbetrouwbare star trek volkje nou ook al weer, met die grote kobold oren, maar die transistors van hun hadden we toch niet willen missen? M’n zussie heeft net via internet een netbook tablet gekocht met linux android, spannend…

   Quote

   ” Since the primary species involved is that of the Greys, we will concentrate on that species. Over the last several years , researchers have unearthed plenty of evidence that:

   The United States made one or more agreements with a species described as the tall Greys, and has agreed not to interfere with alien operational plans in trade for technology. Agreements made In 1934, 1964, and 1972.

   The large Greys use smaller cloned big-headed Greys to perform abduction and examination work. It is these Greys that abductees see most of the time.

   The Grey clones are also performing biological work which necessitates the termination of various species on the surface of the Earth, which is not governed or protected under the treaty made with the US government. Underground installations are the only sovereign areas under the treaty.

   Biological products are gathered for other genetic work, which includes cloning, DNA enrichment, and cross-breeding with human beings.

   Researchers will recall that the disk that crashed in 1947 at Roswell, New Mexico had several reptilian species on board, as well as the body parts and clothing of several Army-Air Force officers. ”

   http://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/esp_vida_alien_18za.htm

 17. de iluminati,de nieuwe wereld orde,groep bilderberg heeft een plan en dat is 1 ras,1taal,1vlag,1munteenheid en 1 geloof en 1 wereldregering en wij trappen er allemaal in de revolutie is opgestart door de nwo kijk maar naar libie en egypte die schreeuwen om democratie en democratie is de valstrik om de nieuwe wereld orde te vormen word wakker mensen journalist alex jones heeft genoeg bewijs geleverd omtrent dit onderwerp.

  1. @apenkebab
   nee laten we lekker allemaal eizelgangers blijven lekker afgescheiden van elkaar ieder voor zich en……
   Denk je niet dat een vereeniging vanuit liefde en harmonie zonder machthebbers boven je een positieve keuze kan zijn? Volgens mij wilde de illuminatie (volgens de berichten dan) een wereld regering waarin zij het voor het zeggen hadden. Dat klinkt niet als een liefdevolle harmonische samenleving. Dat is nog steeds overheersing , de mensheid dient zijn eenheid te gaan erkennen in liefde en harmonie,zonder overheersers. Het is dus imo niet zo dat een eenheid per definitie des illuminatiesch is, doch wel zeer gewenst als het voortkomt uit liefde en harmonie.

  2. ik ben altijd weer verbaasd over de enorme agressie die achter de woorden van vele zogenaamde bruine lichtwerkers schuil gaat.
   als dat licht en liefde isz dan zijn Lucifers dat ook…
   dan is de pvv ook de partij van de vrijheid
   zombies in dienst van die ouwe Bij Baal Bel rebelse bedwelmer, die ouwe rooie rakker met de bokken hoorns, de socialist, waar niets maar dan ook niets sociaals aan ten grondslag ligt.

   One Vision – Queen
   http://www.youtube.com/watch?v=m1dxKJik8eQ

  3. ga eerst maar eens 50 uur naar Walter met de Feiten kijken (Veith) Marcel, dan praat je niet zo slap uit je greys nek haren, dan praten we nog wel eens verder.

  4. @ hyper
   En aan wie refereer je met die opmerking dan? gezien de plaats van je opmerking in dit lijntje? Of was de plaats niet representatief voor de inhoud van de opmerking,dat kan ook natuurlijk.

  5. @ hyper
   o dat kruiste elkaar dus . Ik ben een bruine lichtwerker volgens jou? wonderlijk ,helemaal gezien de agressie die jij ten toon spreid naar aanleiding van mijn (niet agressieve ) comment. Teveel in de spiegel gekeken ? Ach het is je vergeven, je mist wat in je leven dat lijkt me duidelijk, reageer dat alleen niet af op mij(ben niet jouw type). Misschien is een dating site meer iets voor je?
   Overigens heb ik nergens beweerd een lichtwerker te zijn , ik kan wel een illuminatie vazal wezen ,weet jij veel! Het enige dat ik beweer is dat ik vanuit mijzelf praat (niet papagaai) en de kleur die jij daarop plakt is jouw keuze(interpretatie), niet noodzakelijker wijze de juiste kleur. Maar daar zal je wel weer een wollig antwoord op verzinnen, het is je gegund hoor. Ik geniet vaak van je mooie taalgebruik ,helaas stukken minder van de inhoud ,maar je kan niet alles hebben.

 18. Nogmaals, ik bestrijd enkele van zijn beweringen dat de tijd volgens deze channelaar sneller zou verlopen. Allereerst geven onze atoomklokken aan dat de tijd helemaal niet sneller verloopt. Dus hier valt deze persoon al door de mand. Tijd is constant.

  Al in de jaren vijftig-zeventig zijn er talloze wetenschappelijke experimenten gedaan op het gebied van de zogenoemde paranormale verschijnselen. (waaronder channelen) De uitkomst hiervan was eenduidig. Bij gerichte vraagstellingen lukte het nooit om correcte antwoorden te geven. In deze tijd hebben we personen als Randy die evenwel paranormale wonderdoeners uitdaagt voor een prijs van 1 miljoen dollar om hun talenten te bewijzen. Telkens falen ze. Het blijft veelzeggend.

  Lichtwezens, buitenaardse federaties, etc. Ze babbelen nogal met deze mensheid af en ze voorspellen ons van alles, maar in de praktijk blijkt het telkens gebakken lucht. Fysiek bewijs voor al die ontmoetingen? Natuurlijk niet! Nog geen grammetje fysiek bewijs! Kortom, we spreken over eigenbedachte hersenspinsels van mensen die daadwerkelijk geloven in wat hun brein ze verteld, óf het zijn geslepen charlatans die hun moment van geld verdienen of roem denken te halen uit de hoofden van naïeve en goedgelovige mensen. Dat is en blijft de ware aard van het fenomeen channelen. Niets meer, niets minder.

  1. @ F-001 bewijs even dat tijd constant is. Ga even voorbij aan Einstein, jij weet het denk ik beter dan hij ,maar weerleg zijn theorie even in jip en janneke taal a.u.b.
   Ik was namelijk in de veronderstelling dat als je de snelheid van het licht benaderde de tijd ten opzichte van de stilstaande observator vertraagde . Met andere woorden als je met een hoge snelheid( de snelheid van het licht benaderend)een reis naar een andere planeet maakte en je keerde terug na ,laten we zeggen voor de reiziger, 3 jaar. Dat bij aankomst op aarde enige tientallen ,zo niet honderden jaren op aarde waren verstreken. Toont mijns inziens toch de relativiteit van tijd aan. En wat die atoom klokken betreft,bovenstaande blijft van kracht zelf voor de aan boord aanwezige atoomklokken.
   Wist je dat de G.P.S. satelieten vaak dienen te worden gehercallibreerd vanwege dat de in de sateliet aanwezige atoomklok niet synchroon loopt met die op het grondstation? Maar jij weet dus zeker dat tijd een constante is ? praat eens met een willekeurige natuurkundige over de bigbang theorie, en de tijdsbeleving in de singulariteit. Tijd is allesbehalve een constante.
   En indien jij aan je mening vasthoud verwacht ik toch minstens wetenschappelijk verantwoorde bewijsvoering voor jouw stelling.

  2. @ john
   Ja want als je het knopje op aan zet duurt het altijd even lang voor de lamp gaat branden. In alle 5 huizen tegelijkertijd.

  3. Het blijft een feit, dat de tijd het allemaal vanzelf wel uitwijst, wie of wat er gelijk heeft. Misschien maakt het ook wel niets uit, omdat het gewoon toch komt zoals het moet komen.

  4. Tijd

   Ik droomde, dat ik langzaam leefde ….
   langzamer dan de oudste steen.
   Het was verschrikkelijk: om mij heen
   schoot alles op, schokte of beefde,
   wat stil lijkt. ‘k Zag de drang waarmee
   de bomen zich uit de aarde wrongen
   terwijl ze hees en hortend zongen;
   terwijl de jaargetijden vlogen
   verkleurende als regenbogen …..
   Ik zag de tremor van de zee,
   zijn zwellen en weer haastig slinken,
   zoals een grote keel kan drinken.
   En dag en nacht van korte duur
   vlammen en doven: flakkrend vuur.
   – De wanhoop en welsprekendheid
   in de gebaren van de dingen,
   die anders star zijn, en hun dringen,
   hun ademloze, wrede strijd ….
   Hoe kón ik dat niet eerder weten,
   niet beter zien in vroeger tijd ?
   Hoe moet ik het weer ooit vergeten ?

   Maria Vasalis,
   uit Parken en Woestijnen.
   Uitgeverij van Oorschot 1940

  5. Nou euhm waarde geheim agent F001 ik heb m’n orakel wel gevonden, en je kan gewoon iets aan haar vragen hoor.
   T*ring organisch mooi gediggie trouwens, jij was toch ook met sprookjes vertellingen op rijm begonnen F001?
   En geef het maar toe dat vond jij wel leuk om te doen, alle begin is het moeilijkste, wel even doorzetten F001.

   Bruce Cockburn – Soul of a Man
   http://www.youtube.com/watch?v=tYOz-turJ3g

 19. Wat een facistische gedachten heb je Guido wanneer het aankomt op het feit dat je je verdedigen moet. Niets moet namelijk maar toch kies je voor een uitertse facistsiche houding! Wat een vervelende houding man! En jij praat over liefde? Je zou je ogen uit je kop moeten schamen met je schandelijke vergelijkingen man! Wat een hufterig gedrag! En die andere met die fopneus, nou ik heb al genoeg gezegt!Wat een ontzettende fopneus! Welke oorlog voer jij nu eigenlijk?
  Maar wat een zwakte bod van jouw kant Guido! Wat een opbeurende site heb je wanneer je liefde probeert te prediken op deze maffe manier.
  Maar gegroet met je Kryon van de magnetische dienst, Tjonge van de magnetische dienst! Wel heb je ooit! Van de magnetische dienst? De magnetischedienst? Mijn God, met welk maf gedoe laat je je nu eigenlijk in man! Met de magnetische dienst, om je helemaal slap te lachen!

  Want to know is dus helemaal geen site om serieus te nemen? want ze herkennen de serieuze vragen niet behalve hun alles bepalende opmerkingen die toonzettend zijn voor het verloop van de discussie over de Magnetische dienst, hoe hilarisch kan je het verzinnen! Succes Kryon met je magnetische dienst het is niet te hopen dat de polen omswitchen…

  1. Enige labiliteit is Jeroen niet vreemd zie ik. Of ligt dat in the eyes of the beholder.. 🙄 Oordelen en beledigen als leitmotiv..?

  2. Hahaha Guido wat een geweldige houding, de pot verwijt de ketel dus want je herkent een heleboel zie ik! Ook jij bent niet vreemd met het leitmotiv… Maar ik ga je alleen laten met Kryon van de Magnetische dienst. Ik ben benieuwd wanneer alie van de wegenwacht komt! Leitmotiv… hahaha wat zich allemaal wel niet herhaald, is het niet?
   Gegroet lieve Guido, ik wens je veel goede en heldere gedachten toe. Ik weet hoeveel sluiers je doorbreken moet om duidelijk te zien maar daarin is het altijd hopen dat een ander je geloven wilt… Het is natuurlijk wat je geloven wilt maar of hetgeen je gelooft ook daadwerkelijk iets is om te geloven… Wauw mijn leitmotiv verteld me anders!
   Groetjes aan Kryon!

 20. Het grote probleem met channeling is natuurlijk dat je geen idee hebt wie degene is die de boodschap doorgeeft. Het enige waar je dan je conclusies uit kunt trekken is de boodschap zelf. En als ik dan dit bericht lees dan spreekt het begin mij erg aan alleen het eind totaal niet. Dat over de eenheid tussen landen en economie en valuta’s etc. Dat riekt mij teveel naar NWO. Dus deze laat ik voortaan links liggen.

  1. Ik luister liever naar mijn 2e hands verkregen maar voor mij vet nieuwe Technics sl-1210mk2 platenspeler, die al 25 jaar in productie is en vet goed. Zeker met de platencollectie die ik recent heb overgenomen van een zeer fijne engel in dit bestaan…

  2. Ik krijg door dat er een laf offensief gaande is. John zijn promotionele reacties passen geheel binnen de geest van Do You WTK. Of zie ik nu iets over het hoofd. Jah, dat het lijkt dat ie ’t vaak doet, lijkt alleen maar zo voor mensen die op elk topic aanwezig zijn. Ik vind beter een paar keer geattendeerd op een goede uitzending dan deze door het er niet van weten missen.

  3. @ Wattenstaafie

   Weet je als jij het steeds allemaal zo goed weet dan vraag je het John toch maar eens zelf? dan kom je nog eens achter de gehele waarheid.

   Geeft niet valt van alles nog te leren hier op aarde.

 21. Zo langzamerhand komen al die mensen die geld proberen te verdienen met ‘channelen’ mij ook een beetje de neus uit. En ik heb absoluut geen goed gevoel bij die vage tele-evangelistenfoto van Lee Carroll.
  Het geeft inderdaad wel te denken dat het hier blijkbaar niet toegestaan is om een andere mening te hebben.
  🙂 Ik krijg van hogere machten door dat je deze website niet al te serieus moet nemen.

  1. Ik zou die hogere machten van jouw niet al te serieus nemen. Wellicht heb je je in laten fluisteren door kritisch onvermogen Sandra. Het is zo gemakkelijk om te oordelen zonder te weten waar je hebt over hebt. Dat is wat ik bij jouw reactie voel. Wees nu niet boos, wees eerlijk.

  2. Sandra is geen kleintje, dat is mijn gevoel, vergis je niet…..
   Ik heb een jaartje op een zogenaamde openbare school gebivakkeerd waar alle leraren afvalligen waren van de gero kerk.
   Je kan nog beter een gewone gero school hebben, die afvalligen zijn pas erg, ik weet het want mijn ouders zijn ook afvalligen, eens gero altijd gero, dat zegt mijn gevoel, ook gero streken dusz, maar geeft niet ik ben er zelf ook nog lang niet hoorrrr, ons kent ons.

  3. Alles wat hoger is zit in je zelf op je eigen askasha harde schijfje (de mijne is een Western Digital)…

 22. Ja hoor, het is allemaal gelogen.Natuurlijk zijn vaccinaties goed voor je. En natuurlijk is het filmpje van champagne-ontkurkende veearts bioloog ‘toevallig’ niet meer via Google terug te vinden. En natuurlijk zijn al die E nummers waarvan ik de naam niet eens kan uitspreken goed voor je. En natuurlijk gingen we naar Irak en Afghanistan om democratie te brengen omdat enkele torens volledig in overeenstemming met natuurwetten waren ingestort, Natuurlijk! En natuurlijk bestaan UFO’s niet want al die mensen die zeggen ze hebben te zien hebben het natuurlijk niet goed gezien. Ook apparaten die deze sightings bevestigen zijn natuurlijk van slag, net als die mensen zelf. Natuurlijk! Natuurlijk leven we in een vrij land, we mogen immers zeggen wat we willen en dat wordt natuurlijk nooit onderdrukt, uit de natuurlijk niet corrupte media gehouden, want dát te denken, dan ben je natuurlijk gek.

  ‘Er klopt natuurlijk niks van beweringen van mensen die anders denken’ zegt degene die het natuurlijk denkt te weten. Diegene hier die natuurlijk zichzelf niet zal herkennen in mijn natuurlijk nog lang net volledige opsomming.

  1. Nee, als er iets niet klopt, dan klopt het geheel niet meer, zwart/wit, that’s the way we like it. Het is recht toe recht aan, naar je werk en gaan met die banaan, waarom heb je anders een bestaan. Het is lijden en er is niets anders dan dat, alleen één keer in de week een bakje patat, dan nog wat pilsjes en we hebben genoeg gehad.

   http://www.youtube.com/watch?v=FC38QvVTcq0

 23. Als het mag wil ik hier even een gematigde visie geven op het fenomeen’channeling’ . Ik spreek volledig uit mijn eigen visie , ervaring en wat ik er over geleerd heb .
  Zelf ben ik ook een bepaalde site niet meer gaan bezoeken omdat alles het overliep van channelings van ene Mr Niddle en de Gallactische federatie etc . Ook het boek Het licht zal u bevrijden en nog meer andere info maakte me misselijk toen ik erachter kwam dat de hele Walt Disney zwik met zijn witte broederschap allemaal gelinkt waren aan freemasons , illuminati en Madam Blavatski lucifer aanbidders uit de New Age hoek .
  Op zo’n moment gaat je onderscheidingsvermogen even op zwart/wit ,uit zelfbescherming , om alle geabsorbeerde leugens uit je systeem te bannen .
  Dan komt de ( tijdelijke) conclusie ; channelings zijn mindf*cks , afzweren die hap .
  Ook als je je dan gaat verdiepen in bv de leringen van
  Walter Veith krijg je duidelijk te horen dat ALLE channelings info van demonen is , of gevallen engelen .
  Zelf heb ik ook in die fase gezeten en gzd is het alleen een fase .
  In dit hele gebeuren zitten namelijk contradities van hier tot Tokyo , kreeg apocolyps Paulus niet al zijn info gechanneld binnen en met hem zo velen anderen in het zgn Heilige boek ? Omdat het in een oud boek staat is het wel waar ? Is dat niet meten me twee maatstaven of ben ik hier nou helemaal blond ?
  En ja , ik ook vaak mijn bedenkingen bij veel bekende lieden die zeggen hun info te krijgen via Ra ( david wilcocks ) kwetsikatsikutl ( David icke ?) en nog een paar anderen . Dessalniettemin hebben ze vaak een hoop interessants te vertellen , filter dat er gewoon uit en laat de rest voor wat het is .
  Telepathy is iets waar velen ervaringen mee hebben gehad , waarom zou je alleen een telepatische verbinding met vrienden en familie kunnen hebben , channeling kan een telepatische connecty met entiteiten in een andere dimensie kunnen zijn .
  Ook , voor wie daar ervaring mee heeft , in een verhoogde bewustzijns toestand verkeren kan inzichten opleveren die je normaal niet zou zien , geen spookjes voor nodig , ook geen drugs .
  Ontleed het woord INSPIRATIE maar eens , in de spirit (geest) gaan en even loskomen van je 3D beperkingen .
  Is dat dan van de duivel ? Zou een lekker zootje worden , want als iemand dan met een nieuw idee komt , belandt die op de brandstapel , toch ?
  Ik hou mijn betoog even kort , ik zou er uren over uit kunnen wijden , kort maar krachtig hoop ik .
  Ik vond het jammer om te zien dat sommigen die hier vaak komen in het zwart/wit vlak terecht kwamen , keep an open mind en gooi de baby niet weg met het waswater . Werkelijke groei is het leren onderscheiden wat wel resoneert en wat niet . Een ieder voor zich op zijn/haar eigen nivo . Let wel als je een totaal allergische reactie krijgt op een artikel , heeft dat niet met het artikel te maken , maar met iets in jezelf waar je nog lang niet klaar mee bent .

  in liefde en inspiratie

  1. channelen bestaan idd maar of je de inhoud kunt vertrouwen??? in mijn ervaringen met geesten en entiteiten, nep maar ook echte aardsengelen, buitenaardsen enz enz is het mij wel duidelijk geworden dat zo boven zo beneden andersom ook geld. m.a.w. het is een zooitje daarboven van belangenverstrengeling en verborgen agenda’s wat alleen maar fungeert om je zo gek te krijgen een of andere lering te volgen (waarmee je heel effectief je vrije wil opgeeft) karma is hierbij het grootste speelstuk want goedgelovig als je bent als je je hiermee inlaat ben je berijd weet ik wat allemaal voor zoete koek te slikken onder het mom karma wat een nonsense wie oo wie gaat er toch naar school zonder te WETEN wat je daar gaat studeren niemand dus idd maar hier kan het zomaar ineens vanuit een gevoel van hoop mensen zouden zich vooral in deze tijd moeten beseffen dat het niet alleen angst is hoe men gemanipuleerd word

   gek genoeg kunnen of willen de mensen die zich zo focussen op het bewustzijn rond energie en hoe dit collectief gevormd word zich niet zover krijgen het ook eens andersom te bevoelen, wellicht vanwege de enorme massa’s new age “lichtwerkers” die je dan bestempelen als negatief hoe grappig is dat eingelijk een lichtwerker die praat in dergelijke termen zit zelf nog steeds volop in de duisternis en probeert alleen zichzelf met zijn onzin te overtuigen en doet niets dan dualiteit verplaatsen naar een ander niveau

   zo ook de federatie zij zijn het probleem niet de oplossing ik weet uit eigen ervaring dat dualiteit tot zeker de negende dimentie bestaat de zetel van de annuaki raad

   sinds ik ALLE vragen enz enz buiten mijzelf heb opgegeven gingen er meer en meer deuren open voor MIJZELF en word er niet meer op mijn energie geteerd

  2. Kijk hier kan deze tough lady weer iets mee Cozmic en P!
   Hermes trismegistos zei; zo boven zo beneden.
   Heb afgelopen week in een oostenrijks wald gewandeld,dichtbij de natuur voel je de “goede” entiteiten.

  3. @Cozmic
   ik ben het niet helemaal met je eens.
   Ik geloof persoonlijk niet dat er bij de gepubliceerde channelingen ooit boodschappen van God of andere ‘goede entiteiten’ zitten.

   volgens mij kun je channelingen grofweg in 3 categorieen verdelen:
   – channelingen bedoeld om de mensen te misleiden (bv. Salusa van Sirius)
   – channelingen bedoeld om geld te verdienen (bv. Kryon door Lee Carroll)
   – channelingen van mensen die er echt in geloven dat ze e.o.a. entiteit aan het channelen zijn (waarschijnlijk een extreem kleine minderheid)

   De enige channelingen die mij eigenlijk interesseren zijn die uit de 1e categorie, aangezien je uit de propaganda bedoeld voor de schapen met goed opletten aanwijzingen voor de werkelijke plannen van de illuminatie kunt destilleren.

   “Dessalniettemin hebben ze vaak een hoop interessants te vertellen , filter dat er gewoon uit en laat de rest voor wat het is .

   Hier ben jij waarschijnlijk wel toe in staat, ik vermoed helaas het gros van de lezers niet.
   De beste en beproefde manier om de mensen te misleiden is om de leugens tussen waarheden te verstoppen. Het onderscheidingsvermogen van de meerderheid van de mensen lijk niet afdoende om dit te herkennen.
   Dat is ook de reden dat ik tegenstander ben van van het überhaupt plaatsen van channelingen.
   Wij zouden nu samen de meest ongeloofwaardige dingen ooit kunnen verzinnen, als het als channeling geplaatst wordt op een site als deze zullen er toch mensen in geloven.

   Verder wekt sowieso alles wat met ‘licht’ te maken heeft bij mij groot wantrouwen. Is iedereen soms vergeten wie de lichtbrenger in de oude geschriften is?
   Lucifer (SATAN) de Lichtbrenger…. ring any bells?

   Met deze opmerking van je ben ik het trouwens héél erg oneens

   “Let wel als je een totaal allergische reactie krijgt op een artikel , heeft dat niet met het artikel te maken , maar met iets in jezelf waar je nog lang niet klaar mee bent .”

   Ik krijg ‘allergische reacties” als ik leugens en misleiding (of andere misstanden) herken, dat heeft niets met mij te maken maar met de leugens en misleidende info (of andere misstanden) die ik zie.

   Deze opmerking komt op mij nogal ‘Marceliaans’ over

   Lee Carroll – what Kryon means for me (een goedbelegde boterham?)
   http://www.youtube.com/watch?v=dgHN1K09eDM
   (Lee geeft hier aan dat channelen voor hem feitelijk niets anders is dan zijn fantasie de vrije loop laten en dat hij en Kryon eigenlijk ook als 1 en dezelfde gezien kunnen worden)
   Voor €20.000 komt ie een mooi seminar geven.

  4. Hashashin

   “Verder wekt sowieso alles wat met ‘licht’ te maken heeft bij mij groot wantrouwen. Is iedereen soms vergeten wie de lichtbrenger in de oude geschriften is?
   Lucifer (SATAN) de Lichtbrenger…. ring any bells?”

   Ben bezig in het boek The Field van Lynn McTaggart.
   Hierin wordt gezegd dat er licht aanwezig is in je dna,maar dat dit licht moet mee resoneren met het nulpuntsveld.Teveel licht (verlichting??) veroorzaakt een verstoring, te weinig licht dan dooft het kaarsje.

  5. @Lianne

   (blockquote)….(/blockquote)

   in de plaats van de puntjes de tekst en de haakjes vervangen door > (het linkerhaakje vervangen door een pijltje naar links en de rechter door 1 naar rechts wijzend)

  6. @ Hashashin
   Ik gaf al aan “mijn gematigde visie op channeling ” voorheen was ik veel extremer , en zoals je waarschijnlijk wel hebt gemerkt ben ik beknopt en kort van stof .
   Wat Guido noemt of/of of en/en en , ik ben wat meer in het laatste gestapt .
   Oordeel niet te snel , hou de deur open op een kier .
   Om je de waarheid te vertellen was ik in mijn jongere jaren ook een “channel” het gebeurde gewoon , soms buiten mijn bewustzijn om , andere keren dacht ik tijdens mijn woordvloed ; Wie spreekt hier nu eigenlijk ?” . Veel dingen zijn uitgekomen , andere zijn nog bezig te manifesteren , maar wat ik wantrouwde was het moment dat het gebeurde . Nooit overdag als ik sterk in mijn vel zat , altijd als ik moe was of al een x aantal biertjes op had . Dessalniettemin was het altijd tijdens een geínspireerd gesprek en had ik het idee dat het hogere zelf het overnam .
   Voor zover mijn eigen ervaring .
   Wat je zei over 20.000 euro voor een lezing , lol , voor dat geld laat ik ook wel ff mijn ogen in mijn oogkassen rollen en een ander stemmetje opzetten .
   Wie is de idioot , degene die zoveel geld betaald of degene die het vangt ?
   En wat betreft de allergische reactie ; dat is mijn eigen standaard , als ik zie dat iets totale onzin is , reageer ik met een glimlach , wekt datgene enorm veel emoties in mij op , weet ik later dat ik daar nog niet cool mee ben .
   Marcelliaans doet mij nix , want ik waardeer hem gewoon , als jullie willen kiften moet je dat gewoon lekker doen .
   Misschien is mijn koele houding te wijten aan het feit dat ik me besef dat het Luciferisme zich in de afgelopen 4000 jaar zo sterk geworteld heeft dat 95% van de mensen eigenlijk Luciferische aanbidders zijn ( terwijl ze het niet weten ) esotherisme vs exotherisme
   zelf een groot deel van de bijbel is toegewijdt aan lucifer ( i am who i am )
   @ Liane
   Lucifer is niet Satan
   Satan is ondergeschikt aan Lucifer
   nou eh groetjes dan

  7. @Cozmic

   Lee carrol van bovenstaande Kryon channelingen….Je dacht toch niet dat hij er nog een baantje naast had?

   Misschien is mijn koele houding te wijten aan het feit dat ik me besef dat het Luciferisme zich in de afgelopen 4000 jaar zo sterk geworteld heeft dat 95% van de mensen eigenlijk Luciferische aanbidders zijn ( terwijl ze het niet weten ) esotherisme vs exotherisme

   Daar ben ik het helemaal mee eens.

   Marcelliaans doet mij nix , want ik waardeer hem gewoon

   Daarmee uiteraard niet.
   Marcel is naar mijn idee heel fout bezig. Of je hem nu een New Ager, een Zon-aanbidder of een Luciferiaan noemt, het is allemaal heel foute boel en hij (en hij niet alleen) probeert anderen met zich mee te trekken de afgrond in.

   Lucifer (SATAN) de Lichtbrenger…. ring any bells?

   Is een tekst van mij die Lianne quotte

   Het woord “satan” is van oorsprong een Hebreeuws woord (הַשָׂטָן), dat ’tegenstander’ of ‘aanklager’ betekent. In de oudste Bijbelteksten slaat dit woord op mensen, zoals vijanden in een oorlog. Pas in latere Bijbelboeken, zoals Job, slaat het op een spiritueel wezen.
   Het woord “duivel” stamt van het Griekse “diabolos” (διάβολος), dat ook ‘aanklager’ betekent.

   In de oude geschriften wordt het meervoud ‘satans’ gebruikt om de tegenstanders van God of de mensen aan te duiden.

   Een satan of duivel is een willekeurige gevallen engel, terwijl de satan of duivel op de leider van alle gevallen engelen slaat.[16]
   “Satan” (met hoofdletter) duidt doorgaans op de duivel, hoewel dit, net als “Lucifer” geen eigennaam van de duivel is.
   De kerkvaders stellen dat “Lucifer” geen naam van de duivel is, maar enkel een omschrijving van zijn staat voordat hij viel.[13]

   Lucifer en Satan zijn volgens mij dus wel degelijk 1 en dezelfde.

  8. @Cozmic
   Ik snap je niet helemaal.Ik denk, dat jij denkt, dat ik(poeh is dit nog wel nederlands) dat van satan geschreven heb.Maar helaas was ik toen het blockquote nog niet machtig.Ik citeerde Hashashin.
   Maar ik hang weer aan je lippen….dus vertel.
   Atlantis en Lemurië wil ik het ook nog weleens met je over hebben.Ken je Michaël Tsarion zijn theorie daarover? (though?)

  9. Cozmic en Hashashin

   Okee nou kom maar op dan….kunnen jullie mij concreet zeggen wat luciferiaans is en wat niet?

  10. Lianne Now We Are Talking met z’n allen.
   Wat Satan Lucifer Bel Baal Het Kwaad precies isz, in alle details, daar zal ik de rest van mijn levens studie aan besteden en ik ben al een paar jaar bezig.
   Daar zou het hier over moeten gaan.
   Cozmic weet daar verschrikkelijk veel van.
   Dawn zeker ook.
   Nog wel meer mensen hier die zelden hun klep open trekken.
   Mirakel is zeer spontaan raak vaak, dat zit in je, wordt zwaar onderschat vaak, spelen is overleven en niet andersom.
   ‘Ponerologie’ = De studie over Het Kwaad.
   Dat is wat ze ons afgeleerd hebben met succes; we leren niets meer over het bestaan laat staan de Aard van Het Kwaad in de Kosmos.
   Als je er over begint krijg je gegarandeerd direct problemen.
   Dat voel ik aan m’n water.
   Dat licht tig keer gevoeliger dan de aard van het koninklijke huis.

  11. Precies Hyper!
   Ik ben nog net geen lid van de cult van satanisten en de luciferianen maar wel van hun bieb.
   Ben een beetje gek om liefde te gaan sturen naar het kwaad,new age is m.i. luciferiaans.
   Wees je vijand altijd één stap voor,dan hoef je de strijd niet eens aan te gaan.Ik ren me rot, en jij?

  12. Doen door niet doen, it’s nature. Alles gaat toch vanzelf z’n eigen gang, beetje wakker blijven en je weet het allemaal zo te transformeren naar jou wens.
   En zo niet, aanvaard het moment, het volgende moment is het jouwe, take it easy.

  13. ja gaaf Lianne, wij hebben sowieso vanaf het begin wel iets met elkaar. Dan kun je elkaar een por geven en zelfs in de haren vliegen zonder dat alles meteen in de hens gaat, niet die paniek sfeer, je echte vrienden daar kun je altijd mee strijden en hardlopen en tikkertje spelen en daar kan je het hartgrondig mee oneens zijn en toch van elkaar blijven houden in essentie.

   Ja ik ren mij zelf ook rot LIanne, alsof de duvel mij op de hielen zit, telkens weer, wat krom is, is niet recht, en ik hou wel van het bochtige getal 8 dat ook bij mij schijnt te passen maar dat getal is wederkerig, je kan de hoogten in en de laagten in, de spelonken zijn donker interessant en gevaarlijk en de himalaya toppen zijn wit blauw ijzingwekkend scherp en mooi en interessant maar ozo gevaarlijk; ontheemde zielen ontsluierd (Isis).

   Ren je rot met Martin Brozius van Hamelen; de laatste tv serie die over goed en kwaad ging in verNeder land, kruipen in het stof moet je, je moet je schamen om alles en niks nog voor je het bedacht laat staan gezegd hebt. Denk maar niet dat het toeval is dat juist die serie volledig gewist is. En als er in de Aard iets geen Kinder Programma was dan was het Hamelen wel; ik heb als kind verschrikkelijk getript op vaak verkeerde energiën van dit programma, geforceerde uittredingen verkeerde dimensies alles werd geforceerd bij mij door dit programma alleen al, spreuken zijn zeer kritisch en dus in potentie gevaarlijk.

  14. 8 staat voor oneindigheid, de figuren Magiër en de Kracht in de Rider Waite tarot bv. hebben een 8 op zijn kant als aureool boven het hoofd. Ook twee van pentagrammen bedenk ik me ineens, het op en neer gaan, goed en kwaad, ying en yang, het gaat maar door, tot je dit doorziet, doorleefd en overstijgt. Geniet er van, het leven is je gegeven…

  15. Welnee Hyperalert, daar weet ik niet zoveel van hoor. Het kwaad boeit mij niet zo alleen de manier waarop ze werken wel. In die zin dat velen niet de boodschap zien en die is vaak simpel. Alleen diegene met een oprecht en open hart zitten een leveltje te hoog voor ze. Maar dat wil niet zeggen dat wij (diegene die het spel vanuit een ander perspectief bekijken) daardoor niet zien wat er gaande is. Juist daarom moeten wij een licht erop werpen, het is alsof ze er zelf om vragen. Echter verdragen kunnen ze het niet want die frequentie is te hoog.

   Hoop trouwens dat het goed gaat met posten enzo.., zal het wel zien.

   Maar mijn mening over channelen is nogal verdeeld. Daarover is iedereen wat mij betreft zijn eigen frequentieontvanger. Echter bedenk altijd dat geesten niet per definitie geestiger zijn of slimmer of wat dan ook. Informatie zou niet moeten werken als van buiten naar binnen maar juist van binnen naar buiten. Das alleen mijn simpele mening…

  16. Jah klopt Dawn een mens is van oorsprong z´n eigen kristal ontvanger direct in verbinding met de Ur bronnen.
   Daar hoeft geen tussen straw stro mannetje aan te pas te komen.
   Jah ik heb iets met pure mensen, die vind je niet altijd in de kantoren van de hoofdstad, dat kan zo maar een “kampse” vrouw zijn, ik zoek ze op en haal ze er uit de pure “simpelen”, ze hebben iets wat ik nodig heb om m’n pantser bescherming om m’n hart er af te krijgen, eens gaat het me lukken.
   Er zit ook nog een “vuurbal” in m’n buik.
   Gisteren gelukt om alleen door te praten met mijn pure zuivere ‘simpele’ “ex” vriendin, 12 uur non stop, in de eerste anderhalf uur brak ik, er is een deel van mijzelf waar ik niet mag aankomen, kan alleen via een omweg, dat deel is trauma uit vorig leven, heb moeten toekijken hoe ze m’n arabische schoonheid verkracht gemarteld en gedood hebben, dat kan ik niet lossen, maar ik zit er tegen aan, het lossen, voor mijn part lukt het mij op een Podium, maakt mij niet meer uit welk Podium, er zijn honderd duizenden zielen die iets soortgelijks meedragen in de kosmos, ik sta dusz voor meer dan 1, als ik knal krijgt de ontvanger de pijn door zich heen, is me 1 keer gebeurt, was verschrikkelijk om te zien, simpele pure vrouw die ‘het’ binnen kreeg van mij, klapte dubbel van de schok voor mijn ogen, was gevoelig maar niet bewust van haar openheid en para begaafdheid, ben daarna voorzichtiger geworden, in 2011 ga ik knallen, ik weet het, het gaat lukken

  17. Hmmmm , I missed out on all the fun !
   Gisteren met een knalrood verbrande kop in slaap gevallen na een dag buiten buffelen .
   Ik moest ook ff mijn gemoedstoestand na mijn vrije val loslaten , damn , op onrecht reageer ik automatisch als een stier op een rode vlag , vol erin met de lowkicks op het zere been . Iets om nog aan te werken waarschijnlijk .
   Anyway @ hashashin Lucifer of Satan dezelfde of niet , ik laat dat denk ik maar open , etymologie zegt dit , anderen zeggen dat , voor mij niet belangrijk genoeg om me druk over te maken . In het boek der gevallen engelen wordt Satan als een onderengel benoemd .
   En wat betreft wat jij Marcelliaans noemt , ik ken heel veel lieve en goedbedoelende mensen die nog niet achter de volgende sluier hebben gekeken , moet ik ze daarom veroordelen ? Laat eenieder lekker zijn/haar eigen padje lopen en dingen uitvinden .
   Een zachte duw in de juiste richting heeft meestal meer effect dan een trap . Maar dat is mijn mening en ervaring , ga pas zaaien als de akker omgeploegd en geëgaliseerd is .
   @ Lianne
   Wat is Luciferisme ? Omg ik sta direct met mijn rug tegen de muur met zo’n heerlijk directe vraag .
   Om eerlijk te zijn ben ik nog niet zo lang geleden uit het new age denken gestapt , mijn wake-up call kwam +- 1 1/2 jaar terug .
   Ik ben bang dat ik je eenvolledig antwoord verschuldigd moet blijven .
   Wat ik als referentie gebruik zijn de vruchten die een boom draagt , en waar zijn oorsprong is . Bij het new age gebeuren ligt de oorsprong bij oa madam blavatski , uitgebreid door Allister Crowly en later de NWO ideologie . Zelfverheerlijking en het verwerpen van Christus voert daarin de boventoon . Sex , drugs & rock n roll waren de voertuigen waarmee dat de 20ste eeuw ingevoerd werden .
   Zoek verder terug in de tijd en je vind allerlei genootschappen die met occulte kennis de macht over de rest van de mensheid ( de goyem ) trachten te krijgen , en redelijk succesvol , jij bent nu een onderdaan , like it or not , noem je het serpent een serpent , ga je de bak in .
   In mijn opinie heeft Luciferisme bepaaqlde stadia doorlopen , van onenigheid naar rebellie naar een zeer destructief nivo , en wij als mensen zijn the piggies in the middle .
   Een ander facet is de bekeerde gevallen engelen , waarvan ik het idee heb dat er nu velen op aarde zijn . Vanbinnen hebben ze de occulte kennis en ook een ‘open geheugen ‘wat betreft Atlantis en Lemurië .
   In mijn visie is de ‘waarheid’zo ontzettend multilayered dat niemand en tegelijkertijd iedereen het bij het rechte eind heeft , er is op deze planeet een multi dimensionaaql spel bezig waar wij met onze 3d hersentjes niet echt het geheel kunnen bevatten .
   Lucifer zou wel eens met de beste intenties gehandeld kunnen hebben , omdat dat niet in lijn was met de baas werd het een zootje , nou fn blow me die twee waren allebei niet de baas, maar een afscheiding van de ware schepper .
   Anyway , voor mij staat Luciferisme voor zelfverherlijking , afscheiding en rebellie tegen de schepper en de zure vruchten van het tijdelijk genot op kosten van anderen , oftewel egoïsme vs altruïme.

 24. -beledigende reactie verwijderd-

  Tijd ís constant, de lichtsnelheid ís constant. De atoomklokken bewijzen dat de tijd helemaal niet sneller verloopt. Pure wetenschappelijke feiten die al die gechannelde onzin onderuit haalt. Er bestaan geen lichtwezens, er bestaat geen intergalactische federatie (behalve in Star Trek) en men channeld alleen met zichzelf.

  1. Hoe meer je hier ron channeld F001 uit eigen werk des te meer het niet ten goede komt van je vrije boodscappen, je cv puilt aluit overal dat je kop nog spijkers raakt.

   Maar volgens mij moet je ook iets moois kunnen neer tikken vanuit een liefdevolle overtuiging, zoala GOD ZIJ MET ONS.

  2. Jij houdt je stevig vast aan de wetenschap zo te zien maar jij weet toch net zo goed als ik dat als er weer nieuwe ontdekkingen worden gedaan zogenaamd harde feiten gewoon weer aangepast worden? De wetenschap is geen vaststaand rigoreus iets waarmee je kan zeggen zo is het en daar kan niet aan getornd worden. Als dat zo zou zijn zouden we toch nog steeds op een platte aarde leven?

   En hoe kan je nou zeggen dat er geen lichtwezens bestaan???? Je bent er notabene zelf een!

  3. jah klopt echte top wetenschappers zijn nooit geen trollen.
   daar zijn ze te intelligent voor.
   ze hebben wel een grey basket voor alles wat ze niet zeker weten.
   vaak heel moeilijk om aan een filmpje te zien of een ufo echt is of niet.
   is ook logisch want hoe kan je iets herkennen dat je niet kan kennen?
   daarvoor is dat ding ook unidentified
   als het identified was dat was het geen ufo meer..

  4. Er is nog iets.
   Heeft met westerse grote bek cultuur te maken.
   In 9 van de 10 gevallen als ik een Chinees restaurant of Hotel binnen kom.
   Dan gebeurt er iets wonderlijks.
   Veel Chinezen herkennen direct hoe ik ben.
   In het westen noemen ze dat denigrerend een ‘shy guy’.
   In onze cultuur moet je vooral een grote smoel hebben om er bij te mogen horen.
   Dat is niet in alle culturen het geval…
   Ik zit nu met plezier te luisteren naar het betoog van Stanton Friedman over de onzin van debunkers die zich verschuilen achter het woordje wetenschap maar tegelijkertijd tegen alle regels van de wetenschap in onzin verkopen aan de lopende band.
   Dat is wat ik in 2 jaar intensief nuwijen ook wel geleerd heb…
   Ik weet zelfs wel denk ik hoe je trollen het beste kunt aanpakken.
   Maar dat is weer een ander hoofdstuk.

  5. Goedzo Hyper dan vaker naar de Chinees toe, vaak hebben de mensen van een andere cultuur inderdaad meer inhoud is net of ze het bordje met de tekst kunnen lezen “ik ben Gek!”

   Het wonderlijke vind dat ook van andere soorten rassen, ze kijken heel anders naar je dan een westerling dat inderdaad doet, vaak met een intentie dat dingen ook heel anders in elkaar kunnen steken, dat is tenminste ook wat menselijker te noemen.

 25. geachte lieve mensen hierboven allemaal hun mening beschreven.
  jullie hebben allemaal zeker niet goed die parabel begrepen, van de regenboog kamer !! dat wij nu in die rode kleur zitten en dat die kleur verandert, en dat niet willen, en vast blijven houden aan die rode kleur, omdat die zo vertrouwt is, omdat wij die nu eenmaal kennen(onze tijd)
  ik hoop dat de kritieke mensen dit eens begrijpen, dan zijn we al heel ver.

  1. Het gebeurt nu, dit jaar wordt een jaar vol ongeloof voor velen. Wakker zijn, daar gaat het om.

  1. Ik vergeet na een paar dagen weer waar een artikel ook alweer over ging, dus lees ik het dan nog eens even door. Zijn ook wel vaak dezelfde soort boodschappen, ja, dan raak ik de weg ook kwijt, of juist niet, het is dezelfde intentie, essentie, toekomstvisies, evolutie van bewustzijn, etc.
   In ieder geval leven we in een apart tijdperk, eerst leek alles zo zeker als een huis, nu stort alles als een kaartenhuis in is niemand meer echt zeker over de toekomst, welkom in het NU mensen, dat is wat in mij opkomt, welkom in het NU!
   Het is gedaan met de kunstmatig verkregen geschiedenis en de voorgekouwde toekomst.
   I’m still alive!
   http://www.youtube.com/watch?v=v7eqzarEi6s

 26. Je kunt je alleen afvragen wat de dubbele agenda is voor een spirituele groep of entititeit of medium wat in godsnaam de bedoeling is van het geven van lezingen aan zoiets als een misdadige organisatie zoals het VN

  1. Makkelijk hè, het leven.. Als je zo lekker kunt oordelen, alles over één kam scheert en lekker zwart/wit voor z’n mallemoers kont weg kunt leven..?
   Zijn nu ook AL die mensen bij de VN werken, allemaal ‘fout’..? Allemaal donkere types, omdat er krachten achter de VN wellicht niet deugen..??
   Ik wens je wijsheid, jaaaa… Echt Waar.

 27. het is al jaren bezig vooral het klimaat,water speelt inderdaad een belangrijke rol de aarde word gezuiverd,volgend jaar zal water een nog grotere rol spelen het zal dan heftiger worden.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.