Advertentie

Mens, één van de twee..


Het baanbrekende werk dat Hannah van Buuren verricht, mag wat ons betreft regelmatig en vooral prominent in het licht worden gezet. Niet alleen omdat ze daar over schrijft, over dat licht dus, maar vooral omdat Hannah van Buuren voor ons één van de weinige meesters is, die in staat is, zichzelf zóver uit te rekken, dat ze de kosmische energieën in staat is te lezen. Maar vooral omdat ze daarbij datgene doet, wat menigeen vergeet. Ze doet dit met haar voeten diep in de Aarde..!

Hulde voor Hannah, die hieronder weer een machtig prachtig artikel uit haar pen liet vloeien. Hulde aan Hannah ook, omdat ze al vele tientallen jaren, gedisciplineerd, zoals zoveel meesters, haar werk doet, met simpele middelen. Haar leeftijd zou haar alle recht geven op een pensioen, dat recht doet aan een leven van hard werken. Maar Hannah blijft doorgaan met ‘hard werken’; ze blijft gefocust op het huidige unieke tijdsgewricht.
Om haar medemensen wakker schudden, hen te informeren en vooral wakker te houden! Dát is de taak die zij als ‘pensioen’  ziet. En wie kan haar ongelijk bewijzen? Dus nogmaals: ‘Hulde aan Hannah’. Hier op WantToKnow doen we dat met dit artikel ván Hannah..! In onze ogen een meesterwerk. Dankjewel Hannah. In Lak’ech!
x

gemini

x

* * *

 x

Mens, één van de twee..

X

2013 © Hannah van Buuren

 x

Hannah van Buuren
Hannah van Buuren

De afgelopen weken werd ik meegenomen naar het veld waarin de innerlijke beweegredenen voor menselijk handelen opgehelderd worden. Mijn bewustzijn is een bewustzijn dat vrij eenpuntig de goddelijkheid, het licht en de liefde nastreeft, maar dat ook kennis heeft van het kwaad. Latente kennis: er is geen kwaad in dit leven van mij, net zo min als in het leven van veel spirituele zoekers die ik heb leren kennen en liefhebben.

Verreweg de meesten van hen hebben zelfs geen weet van kwaad en willen dit ook niet hebben. Wijselijk. Na deze weken van inzicht kom ik tot dezelfde slotsom, alleen op meer bewuste wijze, en op een manier die mijn goddelijkheid recht doet. En die me uiteindelijk de stoot geeft tot een onvoorwaardelijk zelfloze zelfliefde, die ik dolgraag met u wil delen, als u daar zin in heeft.

Het begon met toertjes door de media. Ik zag hoe de werkvloer daar niet door journalisten gevormd wordt of door journalistieke schrijvers en schrijfsters, maar door diegenen die in feite ook werkvloer zijn, maar achter de schermen: degenen die de media moeten verkopen.

Niet het aantal abonnees bepaalt de leefbaarheid van een tijdschrift of krant, maar het aandeel van de advertenties en advertentie-geïnspireerde artikelen.. De werkvloer bestaat dus hoofdzakelijk uit diegenen die de advertenties moeten bemachtigen van zoveel mogelijk ‘grote concerns’. Zij worden afgerekend (letterlijk) op wat ze aan ‘advertorial stuff’ binnenhalen. Lukt hen dit niet, dan zouden er zomaar witte pagina’s in de kranten/tijdschriften vallen, iets wat natuurlijk absoluut dodelijk is. Dus als ze hun quotum niet halen, dan vliegen ze eruit, die advertentieverkopers. En die hebben gezinnen, ze hebben verplichtingen, die doen dus wat ze kunnen!

Concerns hebben hun eisen: ‘Onze halve A4, daar mag geen concurrerende firma onder of naast staan, en er moet een artikel komen over de voordelen van ons product, netjes verhuld, maar toch.’ Zo komt het dat de argeloze lezer iets treffends leest over gebrek aan zon en vitamine D, maar niet elke vitamine D, enkel die met hyhahopteronol-16, en een paar bladzijden laten een advertentie zien over best betaalbare vitamine D met hyhahopteronol-16, verkrijgbaar via de betere drogisten en ook via internet.

Het wekelijks bijvoegsel van uw dagblad (van dezelfde uitgever, maar dat realiseert u zich vaak niet) heeft -toeval bestaat niet!- een groot artikel over actueel zongebrek en eetstoornissen, op te vangen door vitamines, waaronder vitamine D met hyhahopteronol, waarover een beetje lichtvoetig wordt gedaan, maar toch. En juist dát lichtvoetige haalt u over de streep voor een vermelding van dit product op uw boodschappenlijstje van aanstaande maandag…

Ik geef expres dit voorbeeld van een vitamine, omdat goedwillende mensen zoals u en ik al lang geleden de gewone gezondheidszorg hebben verruild tegen de allopathische zorg, en denken dat wat alternatief klinkt, ook eerlijk is.

greed is goodTijd voor het bankwezen..
Van daar werd ik meegenomen dwars door het bankwezen. Die toer was kort. De werkvloer daar voelt aan als olie. Al van begin af aan is iedereen duidelijk in de weer met ‘de op-klim’. Het heeft geen enkele zin om achter dat loket te blijven als je 30 bent.

Dus voor je 30ste ben je al ver áchter de loketten geschoven of zelfs naar bóven verhuisd. Niet op gronden van klantlievendheid maar op gronden van banklievendheid. En dat is: hoeveel bankproducten heb je kunnen verkopen deze maand?

Niet jij profiteert daar overigens van, maar je baas en van die baas weer zijn baas die een geheel managet en uiteindelijk diegene die de giga-jaarbonus opstrijkt en dus even de kwaaie pier lijkt in de media die overigens na de vermelding van die graaier meteen andere artikelen plaatsen (in hetzelfde en drie opeenvolgende nummers) over de zware taak die banken dragen voor het nut van het algemeen.

Deze gigagraaier heeft ondertussen al maandenlang besprekingen gevoerd met een Duitse bank ter overname (fusie geheten), en die is nu rond en wordt komende week officieel bekend gemaakt. Het personeel heeft natuurlijk niets te duchten: de Duitsers nemen alle verplichtingen op zich, u kunt rustig gaan slapen…

En u ook, als klant, met uw spaarcentjes van nog geen €5000,- , niets aan de hand, wij zorgen voor u. Een maand later verkoopt de Duitser uw bank aan een Chinese bank, sterk gelieerd aan de overheid aldaar. Die heeft niets met verplichtingen van doen; al het personeel hier staat vanaf heden op straat, met een ‘sympathiek’ wachtgeld van 2 maanden weliswaar. En dan stokt ook nog uw internetbankieren; er blijkt sprake te zijn van een ‘lichte storing’ die absoluut en zeker volgende week verholpen zal zijn.

De juridische wereld..
Dit bancaire veld waar ik in werd meegetrokken, loopt naadloos over in het veld van recht en rechtspraak. Hierin zorgt een overvloed van advocaten en aanverwanten er mondiaal voor, via groteske en minuscule amendementen voor bijna-overtredingen, dat niemand die er echt toe doet, financieel of anderszins beschadigd wordt..

Die ‘iemanden’ die er echt toe doen zullen u en ik nooit kennen. Wat ik in dit veld leerde, kan ik niet weergeven, doodgewoon omdat ik er niets van snap. Het gaat me werkelijk boven de bol, om te zien hoe een biljoenensom verdwijnt in een zwart gat met een meervoud aan dividend.

Wat ik wel snap is hoe op haar beurt overheden in dat zwarte gat duikelen en als herboren eruit te voorschijn treden. Het gaat zo gemakkelijk. Je zit als gemeenteraadslid in een middelgrote stad (waar dan ook ter wereld, mind you!), je komt in het parlement, en het draait al om je heen: belangetje hier en belangetje daar, en zou je niet eens willen overwegen om niet ‘zo’ te stemmen maar ‘zus’?

En ‘zus’ heeft enkele aanlokkelijke zachtmakertjes achter de hand, een hypotheekje daar en een autootje hier, maar vooral: het is toch veel beter voor ons (klootjes-)volk als ze wél kunnen kiezen tussen dood door alcohol-lever-maagdarmkanker en dood door tabak-long-hersentumor?

Eenmaal met ‘hypotheekje daar en autootje hier’ treed je toe tot (de nog allerlaagste trede van) het zogenaamde ‘old-boys-network’. Je wordt gezien! Je bent iemand. Eindelijk.. Je krijgt aandacht. En aandacht trèkt natuurlijk aandacht, dus je krijgt een ‘aanbodje hier en een aanbiedinkje daar’, en voor je het weet ben jij het zelf die ook hypotheekjes aanbiedt hier en autootjes met vliegreisje Carribean daar…
Het ‘old-boys-network’ is overal; het zijn de schaduwspelers die wij, simpele consumentjes, nooit te zien krijgen. Maar door wie we wel worden uitgezogen en platgeperst, en niet eens alleen financieel.

zorgverzekeringenZorg en zorgverzekeringen..
Van alle velden waar ik de 3 afgelopen weken doorheen geloodst werd, is die van zorg en zorgverzekeringen welhaast de mistigste. Ik leerde hoe mijn -vorig jaar ontdekte- diabetes al meteen door mijn zorgverzekeraar aan kosten werd ingeschat voor de komende 10 jaar. Jawel.

Hoe dit ook meteen kortgesloten werd met mijn behandelaars, niet die op de werkvloer zoals huisarts en praktijkondersteuners, maar door ‘hogerop’: degenen die bepalen welke medicatie (nog) wel en welke niet (meer) mogen worden uitgeschreven.

Het zijn ‘dezelfden’ die de onderhandelingen voeren met de farmaceutische bedrijven. Diezelfden worden aangetikt door weer-hogerop, en zij zijn het ook die de onderhandelingen voeren tussen ziekenhuizen en de farma-industrie en de verzekeringen, 3 partijen dus (géén 2!), met alle 3 een vergelijkbaar belang. Even raden? Geld en nog meer geld!

geld-en-zorg-212Deze 3 partijen hebben geheime grote jongens bij elkaar: farma heeft ze in de ziekenhuizen, ziekenhuizen hebben ze bij de verzekeringsbedrijven en.. verzekeringen hebben ze overal. Èn bij overheden niet te vergeten. Want elk jaar zitten ‘woordvoerders’ daar op tijd bij aan de tafel voor de premie-besprekingen, het bepalen van de inhoud van de basispakketten, en de hoogte van de overheidssubsidies. En dat alles uiteindelijk uit uw en mijn smalle beurs; linksom én rechtsom.

Ik kreeg te zien hoe mijn diabetes er over enkele jaren toe zal leiden dat heel wat diabetici wettelijk worden uitgesloten van dure behandelingen (‘ze eten teveel en dus kosten ze te veel’), en dat mensen met veel ernstiger ziekten (dus veel hogere kosten) stellig vroeger ‘uitbehandeld’ zouden worden.

Wat ik ook zag: hoe de verzekeringen, aldus zichzelf biljarden en biljarden besparend, een net aan hospices wilden starten.. Uit pure menslievendheid, voor ongeneeslijk-zieken en bijna-dood-ervarenden. En de eerder genoemde pers? Die is er laaiend enthousiast over. Want weet je, de ziektekostenverzekeraars bouwen en equippen die hospices helemaal uit eigen fondsen! Ha! Het volk is hen dankbaar tot de dood aan toe. Letterlijk.

En toen..
Zo werd ik de afgelopen weken meegenomen naar het veld waarin de innerlijke beweegredenen voor menselijk handelen opgehelderd worden. Vraag me niet wat ik te zien kreeg in de wapenindustrie, mijn lippen schroeiden ter plekke aan elkaar, ik kàn het gewoon niet vertellen. Ik kreeg ook martelingen te zien, moord, gewiekste ongelukken, gegenereerde rampen. Ondergrondse en ondermaanse mis-handelingen. Alles zo concreet en zo aantoonbaar dat ik er elke dag krachteloos van ellende van werd, en moedeloos.

Yin & Yang, schijnbare dualiteit in één veld van Zijn.
Yin & Yang, schijnbare dualiteit in één veld van Zijn.

Tòt ik het begreep:
Wij zijn een wereld-werkvloer, u en ik. Met bovenstaande en duizenden aanverwante praktijken hebben wij niets te maken. In zoverre dat we eronder lijden, dat dan weer wel.. Daarom klagen wij natuurlijk en protesteren wij, maar ook klappen we daarbij telkens tegen ondoordringbare en keiharde muren.

Wij klagen en protesteren onderling, èn tegen de bereikbaren: die achter de loketten en achter de helpdesks, die echter al lang geïnternaliseerd hebben wat voor kluitjes ze in ons riet moeten dumpen. (Zo niet: dan verliezen ze hun job).

Welopgevoed en/of spiritueel als wij zijn denken wij er niets kwaads van, en nemen we nu en dan zelfs genoegen met een gering toezegginkje. En wij willen ook geen kwaad dragen in ons hart. Wij willen niet weten. We gaan er toe over om echt niet te willen weten, omdat reageren-op de rottigheid alleen maar erger maakt. Aandacht genereert groei, weet u wel.

Nòg sterker: onder ons zijn er die licht sturen naar de kwaaien, want dat licht ze op, denken zij. Dan gaan ze zelf inzien dat het zo niet langer kan. Kan?

Sterkst van alles: onder ons zijn er die absoluut zeker en vast weten dat het binnenkort afgelopen zal wezen met alles wat ons verplettert en onmondig houdt. Alles wordt immers snel zichtbaar? Alles wordt immers nu ontmaskerd? Liefde, dat moeten we hen toesturen. En dan zullen ze zich schamen! Jawel, en natuurlijk bekéren. Ach, wat voelt het lekker om jezelf glanzend te voelen en eerlijk. Volhouden, hoor!

Een ander soort van mens.
Ik werd de afgelopen weken meegenomen naar het veld waarin de innerlijke beweegredenen voor menselijk handelen opgehelderd worden. En wat ik zag dat mensen zoals u en ik nog geen 1 % van de wereldbevolking uitmaken. Dat alle andere 99% van laag tot hoog vuile handen maakt, elke dag opnieuw. Hetzij gestuurd door verplichtingen aan gezin, huis, auto en wat dies meer zij (de onderste laag), hetzij gestuurd door winstbejag, maar allemaal gestuwd door eigen inborst, eigen ethiek.

spiraal spiralen EscherHet is het soort mensen dat nu deze wereld in handen houdt, en zich daarin van geen kwaad bewust is. Integendeel, zij zouden zichzelf nooit beschuldigen van machtsmisbruik, afpersing, etnische zuiveringen en wat dies meer zij. Hun realiteitszin is dat dit ‘noodzakelijkheden’ zijn. Het is gewoon hún werkelijkheid.

En realiseer je dit alsjeblieft: het is hún manier van waarneming van dit leven, en u noch ik, noch Barack Obama noch Jezus, zijn in staat om een mens via redenering, z’n waarneming van het leven te veranderen.

Net zo min als je je poes d’r waarneming van het leven kunt veranderen. Of die van een aap. Het is een ander soort mens. Daar. Daar heb ik het gezegd: het is een andere soort van mens..

Deze planeet wordt bemenst door twee soorten, die verschrikkelijk veel op elkaar lijken, en maar in één ding van elkaar verschillen: levenshouding, bewustzijn. Hun ethiek is macht, veelal door onderdrukking en uitzuivering. Daarin worden ze gesteund door alle overheden ter wereld, en alle godsdiensten ter wereld. Andersom houden zij alle overheden ter wereld en alle grote godsdienstige instituten ter wereld overeind. Denk niet dat mensen zoals u en ik daar met licht en liefde doorheen komen. Dat kan net zo min als bij een poes..!

Of bij een aap.

Het is een ander mensensoort en dit is hun bewustzijn, en dit is hun manier van waarneming en van actie op basis van hun waarneming, en dit is hun levenshouding en hun gemoedsgesteldheid. Wij leven naast elkaar, zoals wij naast apen leven, of naast poezen, of naast regenwormen of bijen. Of naast engelen. Met, en naast elkaar.

Dualiteit.. Waar focus je je op. Zie je een beschadigde boom, of focus je op de verlichte kant..? Of neem je genoegen met een 'halve boom'..
Dualiteit.. Waar focus je je op. Zie je een beschadigde boom, of focus je op de ‘verlichte’ kant..? Of neem je genoegen met een ‘halve boom’..? Gaat het om de waarneming of de waarnemer? Is het doel van de reis, het reisdoel of was het ‘doel’ toch die reis..?

Mét en náást elkaar..
Mens-zijn in deze wereld van nu is deelnemen aan een tweelingschap: of je hoort bij die soort of je hoort bij die van ‘ons’ (hoewel ook onder die van ons behoorlijk wat misleiders zitten en de behendige vertragers van bewustzijn). Tussen die soorten bestaat er geen switch. Zij hebben ons als tweeling (niet dat zij zich daar druk om maken..), en wij hebben hen.

De mens van nu is een tweeling. Uiterlijk hetzelfde, innerlijk totaal verschillend-gericht. En evenmin als die andere soort mens jou kan verleiden tot echt groot kwaad, net zo min kun jij hem of haar verleiden tot jouw kwetsbare liefde en licht. Het werkt twee kanten op.

Nu bestaan is geïncarneerd zijn in deze wereld waar de zichtbare mens er één is van een tweeling. Of hen of zoals jou. Daar kun je je ogen voor sluiten. Heb ik ook lang gedaan. Mij lukt het niet meer. Maar ik ben me dan ook bewust van dat ik doelgericht ben geïncarneerd. Doelbewust in deze helft. En vol liefde.

Vol liefde..
Ik kan niet meer half incarneren, met de oogjes toe. Ik wil héél incarneren, en dat houdt in dat ik me bewust wil worden waarìn ik ben geïncarneerd. In wat voor soort bestaan. In wat voor soort samen-leving. In wat voor soort actieradius. In wat voor soort kwetsbaarheid en wat voor soort onoverwinnelijkheid. Dan pas zie ik wat ik écht ben. Zie ik het niet, dan ben ik nog steeds een goed mens. Maar heb ik niet gezien waarin ik en waarvoor ik zo’n goed mens ben geworden. Zie ik het wel, dán daagt er pas hoop voor mij.

Want als ik blijf hopen op de goed-wording van onze beschaving (inclusief vrede en gezondheid en genoeg te eten voor iedereen), dan richt ik mijn energie op een bulk van een evolutie-soortig mensdom die daar totaal onaanraakbaar voor is. En, ondanks enkele opgeofferde pionnen (de ‘schandaaltjes’ van Monsanto bijvoorbeeld of de chemtrails-affaire) niet uit het zadel is te sláán, doodgewoon omdat ze onzichtbaar handelen. Een hopeloos gevecht, voor, en op en na 2012. Nu en dan een pion offeren, hoort bij het schaakspel.

butterfly angelMaar nu ik dit weet, richt ik mij niet daar meer op, ben ik vrij. Door dit wéten, heb ik me vrij gemaakt.. Vrij om te zijn wie ik echt ben. Niet op wie ik ben onder die tientallen dekens van maatschappij, ziekteverzekeringen, medische non-projecten, huurderscommissies, internet-eisen, maar die echte die ervoor koos om geboren te worden in die kleine minderheid, de mosterdzaadjes, de in-zichzelf-gelovigen.

Erken dat de wereld zwart is om me heen. En nog heel lang zwart zal blijven. En als het echt zou gebeuren dat de dollar valt en de Euro eveneens, dan zijn er altijd en altijd nog hele lagen van die andere soort mensen die zich kunnen redden, omdat zij onderaardse en ondermaanse routes kennen en wij niet.
Wie ben ik nu, en waarom? Niet wat ik allemaal goed tracht te doen. Maar omdat ik zaad ben, én zon.

Als ik mij helemaal be-trek op mij in deze incarnatie, dan betrek ik allereerst en allereerlijkst het feit dat ik in deze soort mens geboren wilde worden, en niet in die andere soort. Ik ben een ander soort mens. Mijn aandacht hoeft niet meer uit te gaan naar die overmachtige soort, ik weet nu wat ze doen en waarom ze het doen. Geen klagen meer, geen protesten meer, maar ook geen licht meer of zachtheid, want hun licht en zachtheid (ja, die hebben zij ook) is niet mijn soort.

Mijn leven bewust, ik groet mijn leven bewust..
Mijn aandacht is nu totaal gericht op het ontdekken en ontwikkelen van wat ik nu ben, in deze modderige wereld. Van wat mijn soort te belevendigen heeft. Pas nu ik vrij ben van dat andere, besef ik hoe weinig ik mezelf heb liefgehad, mijn werkelijke ik heb liefgehad. En hoe nul-komma-nul ik mijn levensloop lief heb gehad. Zowat al mijn aandacht is gegaan naar verbetering van positie. Positie maatschappelijk en geestelijk. Geen wonder dat ik zozeer op die andere mensensoort leek. Zaad en zon zijnde is positie-verbetering nooit aan de orde. Nooit geweest ook.

Beginnend bij de basis, mijn hart, schenk ik alle aandacht -in en uit en in en uit en- aan mijn ik dat mijn naam draagt. En merk ik dat mijn gedachten dan toch alle kanten op vliegen. Wat nu? Is mijn ik niet alle aandacht waard? Terug dus. Alle bewuste inademing brengt mij nader. Ik heb mij lief. Ik kan mij niet benoemen, maar ik zweer dat ik mij liefheb. Onbenoembaar zaad, ik zweer dat ik mij onvoorwaardelijk liefheb.

En bemerk dan, al ademend en doorademend, dat ik dit kan uitstrekken tot in mijn voetzolen en tot boven mijn kruin. Mijn voetzolen herinneren mij ineens aan babyvoetzooltjes die nog nooit de grond hebben geraakt. Ah! Mijn lange, lange leven! Heb ik ooit mijn leven liefgehad? Heb ik ooit aandacht geschonken aan hoe mijn levensloop verloopt? Zelden tot nooit.

spiraalzonnebloem2Dan, nu ademend aan mijn levens-loop zie ik die slingerend als een lemniscaat van onder mijn voeten tot over mijn hoofd en terug, kruispunt hart. De zon van mijn aandacht gaat eindelijk op voor liefde voor mijn levensloop. Ik groet mijn leven. Voor het eerst bewust.

Hoe is het mogelijk dat ik zo uiterlijk heb geleefd, zonder innerlijk aandacht te schenken aan mijn zaad, mijn zon? Aan wie ik echt ben? En waarvoor ik echt ben: de toekomst van een mensensoort die pas nauwelijks bestaat en die energetisch totaal verschilt van de gangbare die nog lang zal bestaan, linksom en rechtsom? Hoe kan ik leven doorgeven als ik zoveel concessies heb gedaan aan modder, en geen zon heb laten schijnen over wie ik echt ben?

Op een kruispunt staan wij, ja. Maar een heel ander dan wij dachten, of die ons veeltalig werden voorspeld. De wereld zal niet veranderen. Wij kunnen veranderen. Je verandert als je zelf-besef is veranderd.

sunset steigerDát is waar we voor bestaan: te durven weten dat we de oceaan van niet-bestaan zijn overgestoken naar de kust van een land, bevolkt door wilden (ik noem die eerste en gangbare mensensoort nu even ‘wilden’ voor de beeldspraak, dit begrijpt u wel, niks kwaads bedoeld). Die wilden wilden we niet zien, en daardoor waren ze er ook niet.

En als ze er al waren (voor alle occupyers onder ons), dan waren ze voor ons diegenen die zich binnenkort, zo rond 2012, zouden bekeren tot onze soort van liefde en licht. Het was best ingewikkeld om zo te leven, maar we deden ons best. Zochten god- en goedheid.

In werkelijkheid ging het er niet om om de wilden te bekeren, maar ging het erom of we ons eigen geloof konden behouden in dit gebied. Ons eigen geloof in wie we zijn. Daarvoor kwam het bij sommigen onder ons op dat we goddelijk zouden wezen. Maar handjes en voetjes kreeg dat idee niet echt, hoewel er mooie gedichten en dikke boeken over werden gepubliceerd, gevolgd door kostelijke seminars.

Nu echter wordt het tijd. Anders verloopt de boel. Moeten de voortrekkers weer helemaal opnieuw beginnen. Het idee van goddelijkheid moet worden opgeschoond. Het wil niet meer zeggen: onaanraakbaarheid, of overbruisend van mededogen, of zo heerlijk glanzend dat je buurvrouw er haar ogen ervoor moet dichtknijpen. Goddelijkheid is allereerst: zelfbesef.

Goddelijk ben je als je jezelf over jezelf heen buigt, bewust, als daad van actie, in ademloos respect beamend dat jij bestaat, als jij. En goddelijk ben jij, als jij bewust, als daad van actie, je levensloop in je handen neemt, beamend dat jij het bent die zo leeft, jouw unieke leven. Vooral dit laatste is nog ongewoon. Alle uiterlijke aandacht valt weg.

Gegroet jij die jij bent. Gegroet jij die al een heel leven lang meeloopt, op jouw manier. Gegroet binnenste zaad en binnenste zon. Pas vanuit dit allerinnerlijkste gun jij al wat leeft z’n bestaan. Hoe dan ook. Zo vrij, zo vrij. Evolutie verloopt altijd via tweedeling, via licht en donker, en wat kiemt leeft lange tijd in donker. Maar is het licht. Voorzover het zich weet.

Hannah van Buuren,

mei 2013

 

115 gedachten over “Mens, één van de twee..

 1. Een ander soort van mens…… inderdaad !! Tot die conclusie ben ik ook gekomen na jaren in de illusie geleefd te hebben dat we eigenlijk allemaal uit hetzelfde hout zijn gesneden . Slechts een enkeling voelt zich prettig in een platte hiërarchie en zal vanuit eigen geweten zich voor het algehele goed inzetten . De rest , tussen alle tinten grijs en gitzwart in gaat voor eigen gewin en sluit zich af voor wat of wie daarvoor opgeofferd moet worden .
  Hoe pijnlijk en frustrerend dat inzicht ook was , eigenlijk was het een bevrijding van een overdreven verantwoordelijkheidsgevoel om de wereld maar te kunnen verbeteren en anderen te willen overtuigen van wat ik voelde als de juiste weg voor de mensheid en daarmee de planeet ( of andersom )
  Aan jezelf werken , deprogrammeren van alle opgelegde onzin en het vinden van gelijkgestemde zielen kreeg daardoor meer tijd en ruimte toebedeeld .

 2. Toen ik Hannah’s woorden voor de eerste keer las voelde ik me opgetogen en gezien en erkent in mijn overtuigingen over mijn gevoelens juist ook over “hen” …de anderen… Maar ook en vooral en eeuwig: in lak’ech…tuurlijk!!! En…maarrrr… en slik…en auw…ik vind het zooo lastig te verteren ofschoon ik de waarheid van de woorden van Hannah en Cozmic erken en voel en dan is daar toch opeens weer die vrijheid…een ander soort van mens…”maar het is licht. Voor zover het zich weet.” Wow. Ja. Tuurlijk! Dank lieve Hannah. “Meesterlijk ” : inderdaad Guido!

  1. Marg , ik heb bijna een jaar geleden een artikeltje over dit onderwerp geschreven ( als ik het nu teruglees komt het een beetje warrig over ).http://www.wanttoknow.nl/?s=sts+sto
   Uiteindelijk komt het er imo op neer je eigen pad te accepteren en daarbij ook de ander zijn/haar pad te accepteren . Vanuit die gemoedsrust zouden er wel eens vele puzzelstukjes op hun plaats kunnen vallen zeker zodra je het concept van lineaire tijd loslaat , des te accurater wordt de in lakech dan want de ander zou wel eens een ander deel van jou kunnen zijn in het hiernumaals . ( paralelle tijdsbelevingen )

 3. vrouwe Hanna , mijn vaardigheid is beeldhouwen en herken het proces van ‘modder-concessies’ en die zijn ook een onvermijdbaar deel voor het het tot stand brengen van een beeld met overdrachtelijkheid , maar het gaat uiteindelijk om het resultaat van het beeld dat uiteindelijk neergezet dient te worden.
  En het beeld zoals gij het hier neerzet ,exposeert, is waarlijk een meesterwerk, zo prachtig ,zoo prachtig !!

  sjaak

 4. Pff… wat een prachtig verhaal. Het is de zon zelf. Zoveel licht in een keer. Wat zitten we ook buiten ons te modderen terwijl het binnen in ons is waar we oneindig zijn.
  De wereldverbeteraar in mij is verslagen. Een gesprek een omarming met een medemens met hetzelfde idee is een verademing in een wereld die al lang niet meer de mijne is. Waarom ik hier ben? Ik heb wel een idee maar hou het daar bij. Hartelijk dank Hannah voor dit mooie verhaal.

 5. Ik heb niets tegen mensen die ons proberen te vertellen, in wat voor illusie zij geloven, ik kan het zelfs bewonderen.

  Toevallig ben ik zelf een tweeling, uit een stuk hout gesneden, met soms nieuwe takjes, en daar aan dan weer kleine bloezem bloemetjes,
  waar dan weer vruchtjes, geestelijke vruchtjes uit ontstaan.

  Ze zou toch moeten weten dat we door de psychopatische van hobbyisten tot criminele bezeten verworden op mensen gelijkende sujetten worden gedirigeerd.

  En zou ook moeten weten, en dat doet ze vast wel dat door het schrijven van mooie stukken met veel inhoud, de situatie niet nooit zal veranderen, om dat zij in een andere taal schrijft, die zij/hen niet kunnen en willen begrijpen.

  1. die gedachte houdt mij op de been Cozz, de boodschapper de ontvanger en de verziende verzendende transporter draag frequentie golven met raster patronen door de staande golven die in opgeknoopte punten tegen elkaar op botsen tegen wil en dank en soms door zinderend verlangen, door de verpakking, het tijger pakje van de tijgerin en zo en haar zoete geur van vers gewassen haren en weet ik veel hoe ze dat presteren die tijgerinnen, als het de neus in gaat breekt het elke leugen voor bestwillende willigheid van de treur wilg, wat zij wil en daar heb je je dan maar bij neer te leggen, het blijven roofdieren hoe poezelig ook, hoe heet zo iemand, wat niet meer mag van de dierenpartij van marie-anne, dompteur, circus term, carnival..

   Voor jou Anna, zet hum maar op je B & O super monitor speaker ;

   Natalie Merchant – Carnival http://www.youtube.com/watch?v=VQ_Wqtnlv4U

  1. Hanna © Incorp…?!
   Hyper je hebt weer een ™ te pakken, goed zo, nu goed vast houden v®iend!

  2. ze zal mij nooit meer loslaten Paul, maar van mij mag ze alles, al zal ze dat niet snappen, mijn geheim is wat ik ervaar voor haar, wat ik zie in haar is niet te bevatten voor haar zelf, mijn geheimpje, in alle uithoeken van de wereld zal ik zoeken, als ze weer eens door de tralies heen geglipt is, voor een wild tijgerinnen avontuur, een beetje dompteur kan daar tegen en weet precies wat te doen, het is in de verbinding en niet de tralies en zelfs niet de zweep laat staan de laarzen, als zij niet voor de kill gaat heb ik niet meer te eten, de temmer en z’n patent in de circus tent, komt dat zien komt dat zien, zonder publiek zijn we niets

 6. Nou zeg! Ik stond 5 uur geleden in een grote Duitse meubelzaak en stond ruim een minuut lang naar exact dezelfde afbeelding te kijken als hierboven,bruggetje over het water die naar zon leid….
  Vond het een schitterende foto en nu 5 uur later kom ik hier exact dezelfde tegen.
  Vreemd….

  1. Ja dat zijn zo van die fototjes die duizend voudig worden verpreid.

   Wat me ook op valt dat je een zekere Bieber ook overal tegen komt .

   Its de brain fuck, niks toevallig !

  2. Je ziet ook steeds meer de naam ‘Jenne’ opduiken, her en der.

  3. Die Deutsche leute haben mich angerufen, mit die Frage diese Abbildung zu benutzen im Laden.. Jawohl..

   Fred, laten we er geen doekjes om winden.. Dit is nou PURE SYNCHRONICITEIT. Maar wel de jouwe, waar jij iets uit mag ontleden.. Misschien toch die cruise en geen nieuw bankstel.. Sitting on the dock of the bay..?

 7. Hallo Hannah,
  ik lees je prachtige stuk en ga mee op je zo herkenbare uitstapjes en kan je door herkenning van je observaties helemaal volgen, blij over hoe je een en ander verwoord. Totdat dat ineens verandert, bij je alinea “Een ander soort van mens”. Ik raak je kwijt.
  Ik lees vervolgens de verwijzingen van een lezer naar ‘cosmic. die iets dergelijks zou hebben geschreven en dat helpt niet. Nogeens lees ik je stuk door en weer haak ik af bij je andere mens. Daar herken ik je beelden niet meer

  Wie zijn de 99% en wie de 1% mensen dan wel? Vanzelfsprekend zullen de lezers zich hier bij de 1% tellen, toch? Doe ik dan ook aan mee. Ook ik incarneerde in een lief kwaad-vrij nestje in dit land. Tot ik anders verkoos te zien ging dat zo door.
  En nog steeds houd ik mij niet bezig met planeet verwoesten, mensen vermoorden, sadistische en vrijheidsberovende en allerlei andere kwade zaken, dus 1% tweeling-deel toch?

  Met dat ik net als jij Hannah wilde weten leidde mijn uitstapjes (ook) de kwade wereld in. En ik zag en leerde de kwade mensen kennen. Moordenaars, verkrachters, ontvoerders, pedofielen, dieven, sadisten, met allen kreeg ik van doen, van mens tot mens. Nee niet in een uittreding, in levende lijve. Minuten, uren, dagen, maanden, soms jarenlang, vele momenten had ik nauw met hen van doen, leefde soms met hen samen. En leerde hen als mens kennen, leerde dat ik net als hen ben. Het enige verschil is dat ik nú andere keuzen maak(te) als dat zij doen in dit bestaan. Omdat ik ben gaan beseffen dat die eerdere keuzes niet opschieten, mij gevangen houden in de cyclus van wedergeboorte en/of in mijn denkgeest. En bv mijn vriend Josef de multimoordenaar ziet dat nu nog niet zo. Is Josef daarom een ander soort mens? Ver verwijdert van mij of de 1%?

  Dat denk ik niet hoor Hannah. Wat Josef zo tof maakt is dat ik in hem een mens tref die bijvoorbeeld niets pretendeert over zichzelf, die helemaal niet hypocriet is, die voor niets en niemand bang is, die niets op heeft met schlachtoffer zijn of slachtofferschap, en ook niet met justitie, banken, en al die stelsels die je beschrijft in het eerste wel herkenbare stuk van je verhaal. Zelf denk ik eigenlijk dat Josef dichterbij de stap naar ‘goed mens zijn’ is dan vele keurige vrienden die ik net als de wanttoknow lezers heb. Want Josef heeft alles zelf gezien en ervaren. Hij kan oprecht zeggen “seen it, done it” en nu tijd voor iets anders. Hij (er)kent de moordenaar in hemzelf. Net als ik dat bij mijzelf ben gaan doen, ondanks dat ik in dit leven dan wel dieren enzo maar geen mensen bewust ben gaan vermoorden, zoals Josef wel verkoos te doen. Ik kan Josef daarom kennen. En ik ken de heilige engel die ikzelf eveneens ben ook. In niets Hannah heb ik ooit een ander soort mens gezien nog. Nog steeds niet ben ik een mens van vlees en bloed en met een ziel tegengekomen waar ik geen contact mee kon maken.
  Wat is dan die 99% categorie mens, wijs mij er graag eentje aan dan.

  En ja, onder mijn vrienden en familie, ja zelfs mijn broertje(!) zitten topbankiers. Inderdaad, kortzichtig, zelfzuchtig, leugenminnend, enzovoort; Net als ik, ooit. Precies als ik eigenlijk nog, alleen maken zij andere keuzes, vermoedelijk gewoon bang.
  En ja, ik ken gezichten zelfs van hen veel verder naar de diepte dan dat loket, en die mensen meenden mij te kunnen doodmaken, en al het andere te doen dat wij kwaad noemen hier. Er viel een dode door hun kogel op mij gericht, die trof onverwacht de moordenaar zelf, daarom kan mijn lijf je dit nu schrijven.
  Heus, dat kwaad Hannah is voor mij geenzins een verre theorie. Noch is het goed dat, ook daarin ben ik gezegend met vriendschap van voorbeeldige mensen.

  Wijze wezens werd gevraagd of het kwaad wel bestaat. Zij antwoorden dat zij het niet wisten. Wat hen dan dreef tot hun goede daden? Zij antwoorden dat zij zagen dat het verandering en vernieuwing bracht wat zij deden, dat het menselijke waarden versterkte, en dat zij dat zelf merkten omdat zij niemand ooit zouden dwingen met hun mee te doen. Zij vertelden dat zij zagen dat anderen, die dan kwaad zouden zijn, zich van hen onderscheidden doordat zij geen rekening hielden met andermans vrije keuze. En dat daar niets nieuws doch meer van het bekende slechte ontstond. Bovenal kenmerkte het kwaad zich doordat het niet leerde van z’n fouten..!

  Iets groters dan goed of kwaad heeft mij tot nu toe in leven gehouden en laat mij leven Hannah. Mijnsinziens maakt het niets uit die 1% of 99% , in mij is het 100% en niet minder. Maar wat zal er gebeuren als jij en ik elkaar ook in levende lijve ontmoeten met deze vragen? Welk antwoord roept dat op? Ik ben benieuwd, wie weet zal dat ooit blijken. Tot zover, het is al veel tekst en nog veel is onbeschreven ook. Hartegroet, Theon.

  1. Beste Theon,

   Wat een prachtige getuigenis met een even prachtige zelfanalyse. Voor mijn gevoel komt het vanuit je hoger bewustzijn.

   Ik ben het helemaal met je eens. Ook ik ben van mening dat de 1% grens allang is gepasseerd.

   Je levert hiermee een grote bijdrage aan de ontwikkeling van het collectieve bewustzijn van de mensheid.

   M. vr gr.

   Jopiek

 8. Prachtig! Klopt met zoveel eigen ervaringen.
  Alleen wat Hannah zegt als zou de wereld om ons heen zwart zijn, kan ik niet beamen. Ik neem vele schakeringen waar. Van helder over beschaduwd tot duister, doch niet helemaal zwart.
  Deze nacht droomde ik dat ik de aarde vanuit der ruimte bekeek. Ik zag hele slierten en clusters van lichtjes, als kerstguirlandes, in vele gradaties van helderheid en grootte!
  De cynicus zal natuurlijk grijnzend opmerken dat het de verlichting van de steden was dat ik zag. Is dat wel zo? Het zou ook het licht van de vele goed menende en waarheid zoekende mensen kunnen zijn, een droom geeft andere waarheden aan.
  De mensen groeien van inzicht naar inzicht. Elk nieuw inzicht is een unieke en hoogst persoonlijke belevenis.
  Van helemaal onderaan de bewustzijnsladder staat elk inzicht voor een sport, en dat gaat zo door, en door, en door. Oneindig!
  En elk nieuw inzicht dat het bewustzijn hogerop brengt, vlamt op als een lichtje. 🙂

  1. Alleen… alleen.. Ik zit de hele dag al te denken.. Zouden die ‘andere mensen’ dan geen aangeboren ethiek hebben, moraal, of hoe dat ook mogen heten.. Een van de wetenschappelijk kenmerken, die mensen nou precies tot mensen maakt. Zorgen voor elkaar, zoals dieren dat ook kunnen, als essentiële karaktereigenschap.. Compassie, ook goede omschrijving..
   Gewoon, lief zijn voor elkaar, in het kader van: ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’..
   Ik ben er nog niet uit.. Volgens mij..

  2. Guido, met je opmerking “Zouden die ‘andere mensen’ dan geen aangeboren ethiek hebben, moraal, of hoe dat ook mogen heten.. ” verwoord je nu precies datgene wat ik vanuit ervaring in mijn hieraan voorafgaande reactie op Hannah’s mooie stuk ook over tracht te brengen: Ik heb dat tot nu toe in elk mens gezien, dus elk mens is mens.
   Dhr Sathya Sai Baba beaamt dit, hij noemt het de ingeboren vijf menselijke waarden. Die zitten in ieder mens, en ieder mens is daarop aan te spreken, is daardoor mens. Zelfs als iemand dat vergeten lijkt te zijn ja. “Sathya, Dharma, Shanti, Ahimsa, Prema” zijn de sanskrit woorden hiervoor (Waarheid, JuistGedrag, Vrede, Geweldloosheid, Liefde).
   Vooralsnog kan ik het niet volgen waar Hannah meent “Met bovenstaande en duizenden aanverwante praktijken hebben wij niets te maken”. Is dit niet juist het tegendeel van verantwoording nemen voor het hele plaatje dat mijn denkgeest heeft (gemaakt)? Vraagt De Cursus In Wonderen niet juist aan mij om de verantwoording voor al mijn gedachten, beelden, scheppingen bij mij zelf te doen leggen vooreerst? Verlangt Ho’oponopono niet mijn ‘sorry’ omdat ik diegene ben die dit duistere daar heeft neergezet (wellicht uit eigen waanidee of om mijzelf wakker te kunnen maken ofzo)?
   Ook ik liep een dag rond Guido met een “klopt dit wel?” gevoel. Jij bekrachtigd dit nu, vandaar deze reactie toch even. Maak het goed, Theon.

  3. Dank Theon, pffff, gelukkig niet de enige die er zo over dacht.. 🙄
   Het kan natuurlijk wel zijn, dat ieder mens dit ehtisch-morele gevoel in zich heeft, maar niet HOEFT te ontwikkelen. Sterker nog, dit geheel onbelicht 🙄 mag en kan laten.
   De vraag is echter of -en dat is bijna natuurkunde/fysica- we allen niet ‘verplicht’ zijn, volgens de wetten van het ‘groeiende’ heelal, zelf ook te blijven ‘groeien’. Te ‘expanderen’…! En dát impliceert in mijn bescheiden visie, dat je ook mentaal/spiritueel ‘dient’ te (blijven) groeien. Stilstand is dan inderdaad relatieve achteruitgang.. En vervolgens is dan de vraag of je je ethische-moraliteit zomaar ‘stil’ kunt zetten.. Jajaja, dat zijn zomaar even een paar lozze flodders..
   Of zo..
   Dus waar kunnen die ‘andere mensen’ dan hun frequentiële groeipotentie in kwijt..? Of zie ik het allemaal té simpel.. Kunnen ze nét zo lang in hun cocon blijven als ze willen, tótdat ze verkiezen te graan groeien.
   Mijn ‘ceteris paribus’ in dit verhaal is wel dat ethiek en moraliteit van een hogere frequentionele grootheid zijn, dan bijvoorbeeld het misbruik van kinderen, het vermoorden van mensen ‘voor de lol’ en/of het rondstrooien van DNA-beschadigende ‘RoundUp’, via veel en vuil lobbywerk en vals wetenschappelijk onderzoek.. Om maar eens een paar zijstraten te noemen.. But, even on the cross:
   Always look on the brihight side of life..
   I mean – what have you got to lose?
   You know, you come from nothing – you’re going back to nothing.
   So..?
   What have you lost?
   Nothing!

  4. Bij de genocide gepleegd op de Katharen, kwam Simon de Montfort,

   aan bij de stad Béziers, na de verovering en overgave, liet Simon

   alles en iederéén ombrengen, een van handlangers kwam naar hem toe

   en zij wij hebben een groepje burgers gevonden die zeggen goede

   Katholieken te zijn, waarop Simon zij gewoon afmaken, hij daar boven

   zal de zijn goede schaapjes wel van de kwade scheiden .

   Kijk zo heeft iederéén zijn inzicht !

  5. Dat is nou net wat ik bedoel met van inzicht naar inzicht groeien (steeds bewuster worden)!
   Dat impliceert dat er eerst een fase of proces van ‘zelfdoorlichting’ aan vooraf is gegaan!
   Dat er verantwoordelijkheid voor eigen denken en daden werd genomen! Dat er behoefte aan een andere weg was!
   Die onvrede (meestal met zichzelf) leidt uiteindelijk naar nieuw inzicht. Totdat ook dat inzicht niet meer voldoet en het hele proces van voren af aan herbegint, doch steeds op een ander niveau.
   Of die processen over waarheid (welke?), vrede, compassie, liefde (of een poging tot) etc. gaan, doet er m.i. niet toe.
   Belangrijkste is dat de mens ZICHZELF in vraag stelt en niet altijd de ander als verantwoordelijke aanwijst (l’enfer, c’est l’autre).
   Dan pas komt er ruimte voor nieuwe inzichten en dus groei.
   Bewustwording is een nooit aflatend proces.

  6. @ ANELLE,

   bewust wording zeg je, nu in onze samenleving is daar niets van terug te vinden, deze verloederd rustig door, onder een storm van brain fuck, Maxima is jarig van daag, weet je wel die vrouw die uit dat Nazi nest komt rollen, bewust wording.

   Ik twijfel niet meer aan mij zelf, dat punt ben ik lang geleden al gepasseerd, en ik doe nooit iemand kwaad, heb ik ook nooit gedaan, bijt wel van me af, als ik voel dat ik geenterd wordt door kwade gedachten van buiten af.

   Ik ben uit geevolueerd, misschien hier en daar nog wat vonkjes van ideéen die hun plaats nog niet hebben gevonden, maar dat gaat door.

   Ik ben een authentiek mens, met Eigen-wijze gedachten gegroeid door ervaringen, en denken, een goed mens al zeg ik het zelf, niets venijnigs aan te bekennen, beste ANELLE!

 9. Hoi Guido en alle andere nog steeds meelezers van deze steeds dieper gaande dialoog n.a.v. ‘Hannah’s brainstorm.”

  Dank voor je reply. Ik schreef (commentaar nr 10) op Hannah terug omdat ik het ‘gevaarlijk’ vindt als in een goed verhaal iets een beetje scheef lijkt te gaan en onopgemerkt wordt. En jij kennelijk ook: ‘niet de enige die zo dacht”.

  Ergens , ooit, nog niet lang geleden, las ik een antwoord van een hoger bewustzijn op de vraag of zielen ook verloren kunnen gaan. Of het zo kan zijn dat een mens in een leven of reeks van levens er zo’n zootje van gemaakt heeft dat de ziel het opgeeft omdat er dus geen groei en ontwaking in die individuele ziel plaatsheeft.
  Dat hogere bewustzijn beweerde dat dat soms, heel uitzondering gewijs wel eens voorkwam dat een ziel dood ging, opgeheven werd, ofzo.

  Doorgaans dus zijn alle mensen, zolang niet gekloond dan, in het bezit van een ziel. En doorgaans doet die ziel middels het menselijk lijf zichtbare ervaringen op en groeit die. En ja, dan soms kwade en als dat verveelt goede, kort door de bocht gezegd.
  Maar immer ervaringen en dus groei.

  Kan een mens/ziel dan achterblijven?
  ‘You are the saviour of the world” stelt de Cursus.

  Of wel Guido, als ik mijzelf werkelijk verander in een betere versie van mijzelf, dan is het hele veld waarin alles en iedereen verbonden is met mijn verandering opgescheept. Dan zul jij iets meer ‘gedwongen zijn’ om het tegendeel te gaan doen indien je de status quo verkiest te handhaven…. of je gaat mee in de betere versie.

  In die zin beweegt het ten goede allemaal en heeft ook het slechte haar plek, en haar tijd op een bepaald moment hier gehad.

  En met de ziel nu erbij en met het lijf als slechts eenduizendste deeltje van het geestelijk wezen dat wij zijn (volgens de wetenschap nu) is er inderdaad geen wereld te verliezen.
  En anders, met de humoristische opmerking van ‘een onwillige messias’ in het boek van Richard Bach: “dan zijn er ontelbaar veel andere planeten om nieuwe ervaringen te gaan opdoen”.
  Beetje relativeren die angsten voor monsanto toch?

  Gaan we samen eens een artikeltje creeeren Guido? Tot wederom, maak het goed, Theon

  1. @ THEON,

   Beetje relativeren die angsten voor Monsanto toch?

   Spreekt boekdelen hoe er over lezers van deze site wordt gedacht !

   Gaan we samen is een artikeltje creéeren Guido?

   Ja Ja we nemen nog een pintje, en eten paling in het zuur, ja ja !

   Kijk dit is nou hoe het komt dat we geen donder verder komen met ons

   streven, ons materiaal bevind zich in de verkeerde handen?

  2. Theon , wellicht valt er over de definitie van de ziel nog te twisten .
   IMO is de ziel gebonden aan zekere individuele ervaringen binnen de creatiematrix en niet De zuivere essentie .
   ( probably lost you )

 10. nergens stel ik dat ‘die anderen’ zwart, verloren, dood’ of iets dergelijks zijn. Zij vervullen hun rol in de evolutie net zo goed. Hun manier van waarnemen en handelen is gericht op zelfbehoud en zelfvermeerdering. Zelf denken zij zelfs dat ze de wereld goed doen. Zij beseffen niet wat ze doen, in het groot gezien.

  Van mensen die hun god-zijn helemaal durven zien zijn zelfbehoud en zelfvermeerdering niet de lijn van waarnemen en handelen, maar het weten, doorstromend in de allerdaagste dingen, dat zij als godsdeel dit ik zijn en dit leven vormgeven, en daarmee bijdragen aan de groei van het menselijk bewustzijn tot aan de sterren. Hun eigen leven respecteren is leven doorgeven.

  Totaal andere levensprioriteiten dus.
  Je zult zien dat je, als je je bewustzijn in je godsdeel zet, dat je dan ‘die andere mensen’ ook totaal niet meer veroordeelt. Net zoals je je poes totaal niet veroordeelt om haar poes-zijn, zelfs als ze met een kuikentje binnenkomt.

  1. Hannah , dont worry , je hebt het perfect verwoord . Niet iedereen is in staat om goed te lezen , zeker niet als de inhoud niet in hun belevingswereld past .

  2. @Cozmic, dank voor verwijzing naar je artikel van 28 juli. Ik vind er niks warrigs aan. Integendeel. Het helpt me, net zoals het artikel van Hannah dat doet, steeds beter om in te dalen in die staat van gemoedsrust die je beschrijft: na acceptatie van mijn en dijn pad -en laat iedereen daarbij vooral zijn Goddelijke gang gaan- ja dan vallen er puzzelstukjes op zijn plaats. Ik was almaar in de verwachting dat deze golven van mondiale bewustzijnsverruimingen- en versmallingen zouden leiden tot alom dansende dualiteiten en ik zag dat maar niet gebeuren tot mijn grote schrik en diepe teleurstelling. Ik ga nu inzien dat dansen iets heel anders is dan samensmelten! En ik werd opgetogen wakker vanochtend met deze song uit Les uns et les autres: http://youtu.be/k_PYlcpkwtU

  3. @ Marg ,
   Mooi muziekje ten eerste , gelukkig zat er wat Engels in zodat ik er ook wat van snapte 😆
   Ja , dat Sto , sts artikel had ik eigenlijk geschreven om het voor mezelf op een rijtje te krijgen , inmiddels al weer een gepasseerd station , zo werkt dat .
   Zoals je ziet in de reacties krijgt dit artikel van Hannah een hoop weerstand , logisch en heerlijk . 4% van de wereldbevolking bestaat uit geboren psychopaten , niet allen van hen zijn slecht , dat is afhankelijk van de triggers die ze in hun jonge jaren hebben gekregen . De grijze massa loopt met de winners mee , kan ze niet bommen of het psychopaten zijn of niet . Eten en neuken is het motto , ik , ik , ik , mijn gezin , ik , ik ,ik dat is wat die grijze massa uitzendt in meerdere of mindere mate .
   De enkeling die het doorziet en weigert er in mee te gaan is imo de 1% waar Hannah het over heeft .
   Die 1% is niet corrupteerbaar ( corruptable ) een zeldzaam soort dat zich van kinds af aan al heeft verwonderd over de manier waarop de wereld in elkaar steekt , niks is logisch , alles lijkt een dubbele agenda te hebben etc.
   Mocht je ooit een keertje ernstig ziek worden dan zal je zien dat een groot deel van de mensen die bij je blijft bij die symbolische 1% horen . Zij zien je namelijk niet als een object maar als een medeschepsel .
   Dat Hannah dit uit durfde te spreken in dit artikel bewonder ik zeer . Zelf ben ik introverter geworden in dit soort zaken , in de trend van ; bekijk het allemaal maar . Wellicht ook niet de juiste weg , maar nu effe wel .
   nog een klein kijkje onder mijn schedel ? http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/verboden-gedachten/

 11. Puhhh,
  Ik ben dankbaar voor het plaatsen en schrijven van dit artikel.
  Dankbaar voorbij de woorden, echt dankbaar vanuit mijn hart en ziel.
  Het lijkt misschien heel weinig maar 1% van de…, maar wij bestaan echt!!!
  Echt waar, wij die ene 1%, wij zijn echt aan het bestaan en we really do make this world move. Onzichtbaar, met veel gedoe etc, maar it
  (the world) really does moves.
  Het is net zo iets dat Nederland is een klein land en dus moeten we ons koest houden aan de grote broer US.
  Er is nog zoveel dat er gezegd kan worden, dat ik eenvoudig zeg, dank U!

  1. @ EA
   Weet je dat “Grote broer US ” slechts een proxystaat is van UK ?
   Kijk eens naar dit lijstje wat onderworpen is door Lizzie von Sachsen Coburgh en kornuiten . http://nl.wikipedia.org/wiki/Gemenebest_van_Naties
   Us lijkt er buiten te vallen maar is er gewoon deel van .
   Toen AH teveel invloed kreeg kwamen ze ons “bevrijden” , Frankrijk en Engeland maken de dienst uit , aangestuurd door Vaticaan . The shithole is to deep to see to the bottom of it .

  2. Cozmic, ik viel ook van mijn stoeltje toen ik jouw links allemaal las en zag… ongelooflijk, maar toch wel zo gebeurd. Te veel ‘leugens’ en vage verhalen om nog in ‘de waarheid’ te geloven.

  3. Sorry Moon , ik zal er in het vervolg bij vermelden : Fasten your seatbelts !! Kan je niet meer van je krukkie tuimelen . 😉
   Vette lijst inderdaad hè ? En overal heeft Lizzie nog een vinger in de pap .

 12. Volgens mij is 1% echt duister en die hebben veel macht heden ten dagen. Veel mensen worden daardoor beïnvloed, heel veel. Toch, ik denk dat de meeste mensen het goed voor hebben met deze wereld. We hoeven dus maar 1% te veranderen en het gemiddelde gaat met ons mee. Tadaa!

  1. Hoe bedoel je met ons mee, wie, waar, en waar heen.

   Je hebt ze zeker niet met Oranje vlaggetjes zien staan zwaaien naar het kwaad !

   Maak je geen illusie over je medemensen, lichamelijk en geestelijk lui, niet zelf denken, maar dagelijks hun portie brain fuck opslurpend.

   Met drugs, drank en tranquilizers houden ze zich staande tegen hun Eigen ongeloof, en aan gegaane schulden.

   Overal zijn en ontstaan getto’s van Moslims, waar binnen kort de Sharia wetten zullen gelden, en de terreur op de authentieke meerderheid zal worden beraamd.

   Denk na, en informeer je zelf !

  2. Jenne, je bent heel erg gevaarlijk bezig door in te spelen op angstgevoelens van doodgewone mensen, die zich misschien nog niet geheel bewust zijn, , maar zeker niet behoren tot de 1% van de duistere op macht beluste krachten waar Martijn het over heeft. Tot die laatste categorie behoren de Grote Pier’s van deze wereld, die uit naam van VRIJHEID zich het recht voornemen om door het zaaien van haat en onder het noemer van het “bekeren” van de “ongelovigen aan landjepik doen door middel van het brengen van dood en verderf. Nee, ik kies net als Martijn ook voor de weg van de bewustwording en het “100 aapjes”effect…. waardoor vanzelf die 1% als sneeuw voor de zon gaat verdwijnen

  3. @ Dick

   Wat is angst eigenlijk volgens jou?!

   Waarom altijd aanmeten met ‘Angst’ terwijl er geen angst te bespeuren valt. Mocht je ‘bewust’ zijn van ‘het zijn’ dan is er geen plaats meer voor angst, tenzij je je EGO het voortouw laat nemen. En angst is ook maar een tijdelijke ervaring…

   Ik geef hier bij deze Jenne het voordeel, dit soort zaken vinden elke dag plaats waar en overal in de wereld, of dat nu vroeger of in de toekomst zich afspeelt het is er altijd al geweest.

  4. Paul, alle angst komt in mijn visie ten diepste voort uit de angst voor de dood…… als het besef ontstaat dat de dood een illusie is en niet meer is dan het afleggen van ons (tijdelijk) lichaam ontstaat er een ander perspectief….. tenminste, zo ervaar ik het

  5. Ter illustrie, ik lees links en rechts in heel veel publicaties en hoor van veel mensen om me heen dat Angelina Jolie een geweldig moedige beslissing heeft genomen door preventief haar borsten te laten amputeren i.v.m het hoge risico op (borst)kanker door genetische aanleg. Ik vind dat niet moedig, ik vind dat een teken van diepe angst voor de dood en geweldig weinig vertrouwen in de sjamaan in haar zelf, het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Natuurlijk respecteer ik ieders beslissing om dit soort ingrepen te doen, maar het lost mijns inziens niet het echte probleem op en het kan zelfs leiden tot verergering van de problemen. Daar waar je gedachten naar uitgaan maak je namelijk groter…in dit geval kan de enorme angst voor kanker in combinatie met het onnodig snijden in het lichaam het (denkbeeldige) probleem zelfs vergroten.

   Ik ben nu ruim 11 jaar geleden in een diepe burnt out terecht gekomen, waarbij ik ernstige vromen van fobische angsten kende, die zelfs leidden tot ernstige mate van pleinvrees etc. Mijn moeder leefde ook heel erg in haar angsten en is een belangrijk deel van haar leven opgenomen geweest in psychiatrische ziekenhuizen. Mijn huisarts heeft me keer op keer proberen te overtuigen dat mijn fobische angste genetisch waren bepaald en dat ik mijn leven lang anti depressiva (Seroxat) zou moeten slikken om ze te onderdrukken. Ik heb dit geweigerd. Ik heb geleerd de pijn te ervaren en naar binnen te gaan en me bewust te worden van mijn emotionele beschadigingen en langzamererhand is er ruimte gekomen en zijn de angsten verdwenen. Ik geloof er niet in dat van nature zaken genetisch zijn bepaald. Het lichaam wordt ZIEK door niet verwerkte emoties, die wel vaak voortvloeien uit onze voorgeslachten, maar die we kunnen verwerken als we ervan bewust worden. Echter, helass heeft niet iedereen de moed om naar binnen te gaan en dwars door de pijn zich van deze onverwerkte emoties bewust te worden en daardoor zichzelf te helen.

   Jammer genoeg kiezenzie je daarom heel veel mesne

  6. Beste DICK, voor mensen die problemen hebben binnen in zich zelf, is de beste genezer de natuur.

   Iets wat heilzaam werkt is een tocht, ter voet of op de fiets, door het Franse landschap door de Basquise Pijreneën, naar de Compostola,
   Heb dit tweemaal in mijn leven gedaan, om mensen te begeleiden die werkelijk al geestelijk waren overleden, heeft ze veel goed gedaan.

  7. Jenne, heel goed van je dat je de Camino de Santiago een paar keer hebt gewandeld of gefiets. Ik ben het helemaal met je eens dat we in de natuur geweldig veel inSpiratie op kunnen doen…. omdat we daar het beste kunnen aarden en onze Kleine Geest ( ons Denken/Piekeren) tot rust kunnen brengen, zodat onze Grote Geest de kans krijgt om zich te manifesteren.

   Ik heb echter wel bedenkingen op de wijze waarop je een en ander zegt. Je geeft aan dat je 2x in jouw leven ANDEREN hebt begeleid die al GEESTELIJK dood waren. Jenne, hoogmoed komt voor de val! Niemand, maar dan ook niemand heeft het recht om te OORDELEN of iemand anders geestelijk dood is! En ten tweede, je zegt dat je de Cmino 2x ghebt gelopen of gefietst om anderen te begeleiden? Jenne, wie is verantwoordelijk voor wie? Wat heb je met JEZELF gedaan tijdens het lopen of fietsen van de Camino?

  8. Eem nieuwe omgeving koestert wensen en verlangens, het beschimpt een keerzijde die anders van energie is en waarachtig de angst ontneemt als het om een nieuwe ervaring gaat. Ik zou met Jenne een 3de keer willen ondernemen, elke ervaring is een nieuwe reis in je zelf en daar buiten.

  9. Geestelijk overleden zijn die grote hoeveelhijd mensen die hier dagelijks hun eigen leven afsnijden, door de één of andere reden heeft hun geest het begeven, en dan is de volgende logiese stap de volledige zelfmoord.

   Klinkt misschien iets te hard, maar veel heel veel mensen hun geest is aan het afsterven, soms heel langzaam en soms door een vreselijke gebeurtenis in een moment.

   Dus met dit soort mensen, de één nog meer zombie als de anderen, geprobeerd hun situatie een positieve wending te geven, soms lukte dat maar vaak was het boter aan de galg gesmeerd.

   Maar wat of hoe je het ook doet het word je nooit in dank af genomen, maar goed het gaat hier om mensen, en niet zakken aardappelen.

   En het zijn er veel meer als dat ze vertellen.

  10. @Jenne, ik weet niet waarom maar ik irriteer me aan jouw uitspraken. Ligt niet aan je foute spelling her en der. Meer die zwartgallige kijk die ik door je zinnen heen lees. Is het met jouw geestelijk allemaal wel goed?

  11. Wij reden met de auto wij verzorgden de start en s’avonds het eten en slapen, en de gene die wilde of hebben opgegeven, het is uit eindelijk vreselijk ondankbaar werk.

  12. Oke, ik maak hier ook een spellingsfout, haha. Zoek het maar uit ook.

  13. Nou Martijn,

   jij vindt mij een zwart kijker, ja er zijn van die momenten, vooral na zo’n ontboezeming als van Dick.

   Maar als je met twee benen in de realiteit staat, kun je op dit moment niet echt optimistisch zijn.

   Of er moet iets op de loop zijn, waar door je de waarheid niet meer goed kunt waar nemen.

  14. Jenne, als je praat over hun geest begeeft het dan heb je het in mijn termen over de Kleine Geest, het Denken…. Als we blijven hangen in de Kleine Geest dan kunnen we op den duur verstrikt raken in ons piekeren en onze angsten, vaak nog gevoed door alle negativiteit om ons heen. Als we de weg naar binnen gaan en ons laten leiden door de Grote Geest komen we bij onze Ware Ik en zijn we verankerd in ons zelf. Dan kunnen de zwaarste stormen in ons leven ons niet meer uit ons evenwicht brengen!

  15. @Jenne, hoe denk jij de realiteit te kunnen waarnemen? Je moet wel weten dat als de Mount everest de gehele realiteit is dat wij mensen maar een baksteen kunnen waarnemen van die hele realiteit. Quantum fysica.

  16. Het leven is als een film, kijk er naar, soms gebeuren er mooie dingen, soms gebeuren er tragische dingen. Uiteindelijk houdt de film op. Wie of wat heeft naar de film gekeken?

  17. En soms kan ik behoorlijk pissig worden van de jonge garde, je geeft je gevoelens en belevenissen weer, waar je van hoopt dat ze hier iets aan hebben, en dan beginnen ze over je spelling, en hoe je anderen hebt beoordeeld, of wat je eigenlijk wel bewogen heeft om andere mensen te helpen.

  18. Sorry Jenne, zat wat te jennen misschien. Je bedoelt het goed, dat weet ik heus wel.

  1. Ach dan toch nog maar even vanuit Groningen.. ’t is hier geen vakantie en de inkt is ook nog niet op. Ik hoorde ergens van iemand, ik weet niet meer zeker wie, Jouke of Cosmic, praten over hooghartigheid. Ik begin spontaan te kotsen als ik in bovenstaand artikel hoor zeggen “En wat ik zag dat mensen zoals u en ik nog geen 1 % van de wereldbevolking uitmaken. Dat alle andere 99% van laag tot hoog vuile handen maakt, elke dag opnieuw. Hetzij gestuurd door verplichtingen aan gezin, huis, auto en wat dies meer zij (de onderste laag), hetzij gestuurd door winstbejag, maar allemaal gestuwd door eigen inborst, eigen ethiek.”

   Bah, kun je hoogmoediger zijn! Ik wil niet eens deel uitmaken van die 1% waar over gesproken wordt…. ik wil gewoon mezelf zij en hopen dat ik van dag tot dag meer bewust mag worden en minder onwetend… En ik hoop vanuit de bodem vanb mijn hart dat dit voor alle mensne op aarde mag gelden, zonder uitzondering

  2. En Guido, ik zou het heel erg op pijsstellen als je een keertje stopt met steeds weer Onderscheid aan te brengen en de Dualiteit te voeden door maar te spreken over de vele Meesters en hun geweldige werken etc etc. Meesters bestaan niet, hooguit kun je Meester worden over je Eigen Leven! Dat laatste zou geweldig zijn om te bereiken voor iedereen op aarde. Maar iedereen mag dat doen op zijn/haar eigen wijze en zijn/haar eigen tempo….. iedereen is Uniek en is even Waardevol….

   Laten we ons a.u.b. meer en meer Verbinden i.p.v. ons meer en meer gaan Onderscheiden!

  3. Paul, ik had me vooringeschreven op het nieuwste boek van Dan Brown….. en heb het voorrecht om het al in huis te hebben. Interessante titel!

  4. @Dick
   Dat idee had ik ook direct.

   In wezen gebeurt het overal waar twee of meer mensen een gemeenschappelijk belang of kijk op de wereld lijken te verenigen, ook al is het maar een klein deelbelang wat hen bindt. Ze vormen al snel een ‘kerk’. En die kerk wordt van idee, tot concept tot principe, en voor je het weet metselen ze een ‘gebouw’. Een ‘gebouw’ dat vervolgens gaat denken in ‘wij’ en ‘zij’.

   Als het nou een voetbalclub is, zo’n kerk, dan is dat onderdeel van het spel. Maar het wordt een gotspe wanneer de ‘kerkgangers’ de woorden ‘In Lak’ech’ en ‘1%’ en ‘99%’ in een zin gaan gebruiken. Dan heb je iets niet begrepen…

   Maar voor een socioloog is het wel weer interessant om te zien hoe een website die zich als vredelievend profileert het ‘wij-zij-denken’ omarmt, steevast boos wordt wanneer je niet alles voor zoete koek slikt wat er wordt gesteld en opponenten van opponenten als medestanders omarmt. Kerk dus…

  5. Dick, het zou je een keertje sieren om jouw dankbaarheid te laten zien.
   Misschien denk je dat je een beter mens bent omdat je je geprivilegieerd voelt…ik vind dat is pas duaal denken.
   Vraag het maar aan een h oertje op de wallen…
   Dualisme is belangrijk voor jouw ontwikkeling op de aarde..je ontkomt er niet aan…en jij al helemaal niet 😉

  6. Precies, Daan, ik heb er bijna een mensenleven over gedaan om VRIJ te worden van de dogma’s waarin ik ben opgevoed en van de duizenden jaren waarin ik en mijn voorgeslachten klem hebben gezeten in het duaal denken… en dan notabene op een website als wtk worden er weer muurtjes gemetseld… No way! Daar doen we niet meer aan mee! Graag wil ik zaken met een ieder Delen die mij bewegen en ik vind het geweldig om vanuit de Uniekheid van een ieder van ons om te ervaren wat ons Bindt….. maar stigmatiseer me niet als ik mijn eigen weg bewandel!

  7. Daan, misschien klinkt het hard, maar als ik de intro bij dit artikel van Guido lees en vervolgens het artikel zelf, dan komt bij mij de associatie boven dat ik paus Guido hoor praten over de heilige moeder Hannah Kom op zeg, in welke tijd leven we… we zetten toch de klok geen 2000 jaar terug?

  8. Monika, ik heb even na moeten zoeken de betekenis van het woord geprivilegieerd en ik vond op google “bevoorrecht”. Monika, ik vind dat we allemaal bevoorrechte mensen zijn. Waarom, Monika? Omdat we in een hele bijzondere tijd leven, ook door mij de eindtijd genoemd, een tijd waarin we als mensheid een enorme bewustzijnsshift KUNNEN maken. Feitelijk kunnen we nu een hemel op aarde gaan scheppen! Het is aan ons de KEUS om uit VRIJE WIL te kiezen voor die HEMEL… of zoeken we het INFERNO?

   Daan sprak om ook een moeilijk woord te gebruiken over de contradictio van het gelijktijdig gebruik van de groet In La’kech en het verdelen van de mensheid in de genoemde WIJ 1% en de ANDEREN 99%. In volle overtuiging uitspreken van de groet In Lak’ech impliceert dat we 100% er van overtuigd zijn dat we uit dezelfde Bron zijn voortgekomen en ook weer teruggaan naar diezelfde Bron. En dat we dus onlosmakelijk met elkaar zijn Verbonden! Maar die groet houdt eveneens in dat we allemaal respecteren dat we UNIEK zijn en GELIJKWAARDIG!

  9. Vakmanschap is Meesterschap van oudsher, daar valt nooit over te twisten!

  10. Paul,hoe bedoel je “Vakmanschap is Meesterschap van oudsher, daar valt nooit over te twisten” Het is gewoon een oude reclame boodschap van Grolsch en reclameboodschappen zijn zo wie zo betwistbaar..

   Meesterschap wordt vaak gebruikt om hierarchieen aan te duiden en dat houdt per definitie in dat we Onderscheid aanbrengen tussen mensen… Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vrijmetselaars met hun hierachische structuur van leerling, gezel en meester… We zijn allemaal unieke mensen met unieke kwaliteiten en zijn allemaal aan elkaar gelijkwaardig… en daarom spreekt mij dat totaal niet aan.

   Jezus werd ook Rabboeni, Meester genoemd, maar dat was in de betekenis van iemand die vanuit volledige onbaatzuchtigheid en onvoorwaardelijke compassie volledig Dienstbaar was aan zijn medemens…. Jezus was daaom een heel belangrijk voorbeeld voor mij, een wegbereider…

  11. Dick 17.9: leer me vrij te worden meester! Eh,.. Meester Dick!

  12. 17.13: dank meester Grolsch! Hoe klinkt vakmanschap in het Engels uitgesproken?

  13. Iedereen mag er zijn. We zijn er niet voor niks. Wij snappen er niks van. Dat wat is is. Er is een reden voor die wij niet kunnen begrijpen. Daar is ons denken te afgestompt voor. Alleen ons gevoel kan er een glimp van oppakken.

  14. Guido 17.16, wie ben ik om je VRIJ te maken. Dat mag je helemaal zelf doen op de wijze en het tempo die je zelf bepaalt. Ik krijg opeens wel een inGeving door wat Monika onder 17.8 schrijft en ik onder 17.9. Monika schrijft letterlijk onder 17.8 , uit hoofde waarvan is me onduidelijk, “vraag het maar aan een h oertje op de wallen…” en ik schrijf onder 17.9 “en dan notabene op een website als wtk worden er weer muurtjes gemetseld…” Hierdoor komt ineens haarscherp het verhaal van de h oer Rachel op mijn netvlies. Er er worden 2 heeeeeeeel belangrijke en heeeeeeel wijze vrouwen in de bijbel genoemd, die allebei hoer waren, namelijk in het Oude Testament Rachab en in het Nieuwe Testament Maria Magdalena. In de oorspronkelijk betekenis betekende hoer een Vrije Vrouw, maar de katholieke kerk heeft de betekenis zodanig gewijzigd dat het een geheel andere betkenis heeft gekregen en tot een publieke vrouw is verworden, die haar sexuele dienste tegen vergoeding aanbiedt. Maria Magdalena en Rachab waren echter vrouwen die symbool staan voor de vrouwelijke wijsheid van de Sofia. Zij zijn de Sleutel toe Bevrijding! Als we ons leven niet willen of durven te laten leiden door de vrouwelijke wijsheid van de Sofia, dan zullen we niet in staat zijn om d emuren die we om ons heen hebben gemetseld neer te halen. Rachab betekent letterlijk Open. De vrouwelijke wijsheid, gesymboliseert door Rachab en Maria Magdalena, is de Sleutel om ons Hart te Openen en Vrij te worden!

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Rachab

  15. Overigens, Monika, misschien zijn publieke vrouwen (zoals de dames op de wallen) wel veel meer VRIJ dan heel veel vrouwen die een relatie hebben…… Ik zou niet de vrouwen de kost willen geven die een relatie hebben, waarin ze vreselijk gevangen zitten en erin blijven hangen uit economische overwegingen. Wie zijn dan de echte hoeren?

  16. @Dick, ik denk dat je gelijk hebt. Geldt niet voor Dina natuurlijk, die heeft een fantastische pooier 🙂 haha

  17. En die vrouwen zijn misschien ook wel veel VRIJER dan al die mannen en vrouwen die machtsspelletjes met elkaar spelen en elkaar in de greep houden via hun onderste 3 chacra’s. Voorbeelden genoeg op wtk, lees de chat maar zo nu en dan na en je weet genoeg!

  18. Ha,ha, Martijn, ik heb jullie beide in jullie ogen mogen kijken in elkaars bijzijn en jullie beider energie mogen voelen. Ik weet zeker, dat zit wel goed 🙂

  19. Guido 17.15. ik heb gisteren en vandaag de eerste 300 bladzijden van het nieuwe boek van Dan Brown gelezen. Het boek speelt zich af in de stad Florence, de geboortestad van Dante Aleghieri. Deze laatste heeft ons zijn Meesterwerk 😉 en een hoogtepunt in de wereldliteratuur nagelaten, namelijk de epos De Goddelijke Komedie

   https://nl.wikipedia.org/wiki/De_goddelijke_komedie

   Dit epos bestaat uit 3 delen met ieder 33 cantates en het boek van Dan Brown is genoemd naar het eerste deel Inferno. Het beschrijft de tocht door de hel, die bestaat uit 9 verschillende lagen.

   Ik vond onderstaande Nederlandse vertaling op internet

   http://www.e-bookweb.nl/1ehoofdstuk/9789059971110_h1.pdf

   Het interessante van het verhaal van De Goddelijke Comedie is, dat het een spirituele zoektocht van Dante is naar zichzelf, in feite naar de God in hem zelf. Het verhaal is geschreven in de middeleeuwen, maar is in mijn visie meer dan ooit actueel.

   http://www.tennapel.net/santiago/dante02.htm

   Het belangrijkste thema dat Dan Brown in zijn boek uitwerkt is dan ook Zoekt en Vindt ( in het Italiaans Cerca Trova)… maar dan uitgewerkt in een razend spannend verhaal.

   Zoekt en Gij Zult vinden geldt mijns inziens voor alle mensen op Aarde. Iedereen heeft in mijn visie op basis van een Vrije Wil de Keus om naar binnen te gaan en de Goddelijkheid in hem/haarzelf te ontdekken, dat geldt niet slechts voor 1% van de mensheid.

   Ik beschreef al dat het meesterwerk van Dante bestaat uit 3 delen Inferno ( Hel), de Louteringsberg (Vagevuur) en het Paradijs.

   In de Louteringsberg vinden we terug de 7 hoofdzonden die Dante definieert

   De meest ernstige hoofdzonde is in de ogen van Dante Superbia (hoogmoed -hovaardigheid – ijdelheid – trots)

   http://numerologie-tarot.plazilla.com/570-

   Laat ons nederig zijn en 100% onbaatzuchtig mededogen hebben met onze medemens… want slechts door Onvoorwaardelijke Compassie kunnen we in mijn visie het Paradijs, het Koninkrijk Gods dat zich in ons zelf bevindt, betreden!

  20. Dick, het zal geen toeval zijn dat jij het boek in handen hebt 😀

  21. Hoi Monika, leuk dat je dat zegt, ik geloof er heilig in dat alles in het leven ons toe-valt, ook het gegeven dat je mijn comment hebt gelezen nog geen 10 minuten nadat ik het heb geplaatst 🙂

   Voor mij gaat het er om in het leven wat we met alles wat ons toe-valt doen….

   Misschien wordt het zo langzamerhand een keertje tijd om eens face to face bij te kletsen…… vanachter het veilige schermpje is het niet zo eenvoudig om de muren van hoogmoed en trots te slechten, vind je ook niet? 😉

  22. En wordt er nog gesproken over een vrouwelijke Paus in dat boek van Dan Brown..? Mooi niet waarschijnlijk..!
   Dat hebben we toch maar ff wél te pakken hier op de site.. Paus Hannah d’n Urstu. (ook nogereens uit Eindhoven, dus dat zit m.i. helemaal goed)

 13. “Right In Two”

  Angels on the sideline,
  Puzzled and amused.
  Why did Father give these humans free will?
  Now they’re all confused.

  Don’t these talking monkeys know that
  Eden has enough to go around?
  Plenty in this holy garden, silly monkeys,
  Where there’s one you’re bound to divide it.
  Right in two.

  Angels on the sideline,
  Baffled and confused.
  Father blessed them all with reason.
  And this is what they choose.
  And this is what they choose…

  Monkey killing monkey killing monkey
  Over pieces of the ground.
  Silly monkeys give them thumbs,
  They forge a blade,
  And where there’s one
  they’re bound to divide it,
  Right in two.
  Right in two.

  Monkey killing monkey killing monkey.
  Over pieces of the ground.
  Silly monkeys give them thumbs.
  They make a club.
  And beat their brother, down.
  How they survive so misguided is a mystery.

  Repugnant is a creature who would squander the ability to lift an eye to heaven conscious of his fleeting time here.

  Cut it all right in two

  Fight over the clouds, over wind, over sky
  Fight over life, over blood, over prayer,
  overhead and light
  Fight over love, over sun,
  over another, Fight…

  Angels on the sideline again.
  Benched along with patience and reason.
  Angels on the sideline again
  Wondering when this tug of war will end.

  Cut it all right in two
  Right in two!

  Right in two…

  (Tool http://www.youtube.com/watch?v=gzB9XCrwvMk )

 14. Slecht geslapen, na het lezen van het gewone dagelijkse nieuws, hoe in een Nederlandse stad, in een stuk daar van, binnen kort de Sharia gaat heersen.

  Of zo als in Rotterdam waar een stuk Turkijë zal worden gebouwd, voor de oude Turken in die Nederlandse stad. Onderwijl ons vaderland althans voor mij authentieke Nederlander, langzaam maar zeker van ons wordt af gestolen. Oude mensen in huizen worden vermoord, en grootmoeders, overgrootmoeders eerst nog even worden verkracht alvorens te worden afgeslacht.We worden op de meest sluwe wijze ontdaan van onze spaar centen, en na dat weleeg zijn geschud, wordt er met de euthenasie begonnen. Onder het toeziende oog van onze ja knikkende vercorrumpeerde overheid !

  En onderwijl worden op veel sites niets ter zake doende zaken besproken, allemaal een beetje wazige onderwerpen, die voor ons dagelijkse leven niet ter zaken doende zijn, en ook niets zullen veranderen of verbeteren.

  1. Geen commentaar op, niemand wil door de zure appel heen bijten, en met zijn twee voeten neer dalen op aarde, midden in de echte rèaliteit.

   Waarom, om dat ze bang zijn voor het echte leven blijven liever zweven in hun zeepbel, maar ja, die barst een keer !

   Cozmic beschrijft het op een andere manier, maar door het ontkennen van het kwaad, verplaats je het alleen maar, het blijft bestaan, en aan je kleven.

  2. Ik vertoef zelf als een worm in de zure appel, beste Jenne. Hoe je het ook wend of draait niet alles komt het zelfde over, een krant wat de globale media is vertekent altijd een beeld naar een journalist die er een sappige lopend verhaaltje van maken moet,. Her en der is het toch weer verschillend, afhankelijk waar je woont of gewoond hebt, per regio verschilt dat enorm. Maar het is waar, Nederland wordt al jaren lang leeg gezogen en verdwijnt in buitenlandse ondernemers handen, trots en vaderlandse eer dienen verloren te gaan naar een stel onbehoudelingen die er erfelijk niks mee kunnen aanvangen. Multicultureel noemen ze het nog steeds, intergratie van verschillen die verschillend blijven en toch gemeenschappelijk aanvullingen op elkaar hebben. Woestijn gewaad passend bij nonnen kledij uit Katholieke Klooster oorden, of kanten Klederdrachten uit diverse toeristische oud Hollandse dorpen. Het veel besproken hoofddoekje was al in in de jaren 60 die door menig moeder vrolijk op de fiets gedragen werden in weer en wind. Ook het weeg geklaag vandaag de dag om Wi-Fi golven het doet vergelijken dat we vroeger nog allemaal antennes op het dak hadden staan voor Radio en TV.
   Eigenlijk is er niet zoveel veranderd dan ons kortzichtig gedrag en de opgeroepen angst dat er iets aan de hand moet zijn. Altijd is er wel een vorm van innovatie te bespeuren omdat een stel onbenullen er niet meer uit komen komen zijn er weer anderen die er iets van willen gaan bakken wat geen zoelen aan de dijk zet. Zelf maak ik me dus ook niet meer zo druk om het feit wat ze allemaal aan het uitspoken zijn, ze doen maar wat ze niet laten kunnen, er tegenin gaan zet juist een Sharia aan de gang. Ik eet liever met hun allemaal een broodje Shoarma en drink wel een bakje Änja thee met ze mee… De rest blijft toch kudde volk…

  3. Hallo Paul 3,5

   Dat hoofddoekje god wat een argument, ja ik begrijp heel goed dat de Nederlanders gekozen hebben, althans een gedaalte, voor om maar met ze mee te doen, in de hoop van een goeie beurt te maken bij de Moskies.

   Ja ik als oud Amsterdammer, zou een grote souplesse moeten bezitten, nu mooi niet, ik ben zo behoudend als kweet niet wat.

   Om dat ik gezien heb wat het betekend deze uitverkoop van alles waar Nederland voorstaat, de meeste jonge mensen, kunnen niet eens dat vergelijk maken wat wij wel kunnen.

   Soms vind ik dat ik dit unheimeliges gefühl moet uit dragen, maar ben het eens met je, of het zinvol is ?, is de vraag.

  4. Jenne, ik hoop dat je nog heel lang van de lavendel in de Provence of waar je ook zit mag genieten 🙂

 15. Dit artikel versterkt het duale denken wel heel erg! En zelfs binnen de oprecht spiritueel zoekenden maakt Hannah (niet voor het eerst!) nog scheidingen: degenen die kijken zoals zij en de andere, naieve Lichtwerkers. Iedereen zoekt op zijn manier, Hannah, en elke mens van goede wil is een positieve bijdrage aan de evolutie, daar ben ik van overtuigd. Maar je eigen mening zo propageren als de enige goede en juiste werkt afstotend.

 16. Hallo Hannah,
  Het spreekt me aan wat je schrijft en ik herken veel. Ja, al te naïef over de goede inborst van mensen in het algemeen hoeven we niet te zijn. En het kost allemaal een hoop tijd.
  Ik herken de soort tweedeling, maar ik heb eerst bij de ene mensensoort gehoord en bijvoorbeeld dit leven bij het kleinere groepje zeg maar 🙂
  En ik ervaar mij als een soort alien tussen de mensen. Maar dat ben ik niet, want ik ben hier al heel vaak geweest en ik zou niet kunnen zeggen welke fout ik niet heb gemaakt (bij herhaling..). Echt de allerergste dingen. Dus het gaat naar mijn observatie niet om twee verschillende soorten, maar wel om verschillende ontwikkelingsniveau’s en dus hele andere belevingswerelden, intenties en handelingen.
  Dank je wel voor je mooie stuk.
  Liefs, Floortje

 17. Ik vind het geweldig om te zien hoe de reacties onder dit artikel vrijwel radicaal verdeeld zijn . Een deel herkent zich er volledig in en een ander deel spreekt voornamelijk over het versterken van het dualisme .
  Uiteraard mogen alle reacties er zijn en zijn ze even waardevol .
  Zelf kan ik me heel goed vinden in dit artikel van Hannah , de verdeling van 1% t.o.v. 99% laat ik even in het midden . Stiekem hoop ik dat er een hoger percentage dan 1% is .
  De belangrijke boodschap die er voor mij in zit is dat je het beste kan accepteren dat de grote massa redelijk onbewust met een kortetermijnvisie alleen voor zichzelf bezig is . Daarin zijn uiteraard weer vele tinten grijs , maar als de haan 3x heeft gekraaid heeft bij menig mooiprater het reptielenbrein alweer het roer overgenomen . Dat is geen zonde , zo werkt de matrix , het kost veel werk om dit uit je systeem te krijgen . Weinigen hebben het lef om uit de comfortzone te komen en hun donkere kant te transformeren . Mens ken uzelve , know thyself .
  Het inzien en accepteren van dit gegeven is voor mij geen versterken van de dualiteit , slechts het vaststellen van een feit en ook de wetenschap hebben om altijd op eigen kracht te blijven varen .
  Ik ken geen totaal verlichten , ook geen heiligen , ik ken echter wel wat mensen die ondanks hun gebreken nooit moedwillig iets ten koste van hun medemens of andere schepsels zouden doen , zij geven niet alles weg wat ze hebben want ze moeten zelf ook overleven . Ze vormen geen groepjes om zich sterker te voelen , ze trappen een ander niet na als die even zwak is . Ze helpen wanneer ze kunnen zonder er direct iets voor terug te verwachten , geen schuldcontract . Daarentegen zijn ze ook slim genoeg om te doorzien wanneer iemand moedwillig van ze wil profiteren en schermen ze zich daarvoor af . Op eigen kracht varen betekent dat je geen codependance meer nodig hebt , geven en ontvangen ipv geven en nemen . de 1+1=3 methode , waar onbaatzuchtigheid elkaar ontmoet komt er een bonus in de samenwerking .
  Ja , noem het maar voeden van de dualiteit .
  Ik zal wel weer tegen een muur geluld hebben .

  1. Some people seem to mistake objectivity for negativity and wishful thinking for positivity. Most of what people see as negative or positive are their subjective projections and opinions that don’t really reflect the world as it is. Without Truth and Objectivity there won’t be a change for the “better”, nor a raise in consciousness, within and without.

   In that sense, many well-meaning and good-hearted folks who want a better world actually do more harm than any good by ignoring and denying aspects of our reality that may not fit into their subjective “positive” world view; instead believing that by shutting the so-called “negative” out and just seeing everything as “One” and “Light”, visualizing, meditating on world peace and projecting “love and light”, it will create peace and harmony. Nothing could be further from the truth and that is actually exactly what certain forces, who do not wish humanity to awaken for their own interests, want us to do and believe. It ties in with how religious and spiritual values have been corrupted.

   In other words, the ones exposing the lies and atrocities in the world, the ones looking at the world as it is with all the different “faces of god” including the unpleasant ones which many people perceive as “negative” and hence like to ignore, are actually doing LIGHT WORK in the true meaning of the word: Making the darkness conscious, raising awareness and shining Light into it. Light is information and knowledge, not just making things “light” in the sense of being “nice” or “kind” and “loving” without saying anything “bad” or “heavy”.

   http://veilofreality.com/2012/11/25/love-reality-and-the-time-of-transition-transcript/

  2. Hoi cozmic, mooi gezegd en precies waar het over gaat. Je laatste zin haalt je betoog onnodig onderuit. Ook de voorlaatste zin doet dat, want je verwoordt nu juist zo goed hoe je krachtig en liefdevol jezelf kan zijn met en zonder andere mensen. Waarin je gewoon af en toe je grenzen moet stellen. Niks mis mee en is geen voeden van dualiteit. En.. je hebt zeker niet tegen een muur gesproken 😉

  3. In de vele reacties wordt dat “1%” wel aardig doorgelicht.
   Echter vertegenwoordigd van de 7 miljard zielen dan toch weer 70000000 mensen en dat zo uitgedrukt lijkt , voelt dat stiekemweg toch lekker meer als 1%, toch wel lekker veel

  4. @ Esther
   Hmmm , ja , dat laatste zinnetje …. een korte tijd stond ik in overweging om het te deleten . Uiteindelijk niet gedaan omdat het is hoe ik me vaak voel . Vrijwel ieder betoog dat je houdt op dit vlak wordt beantwoord met een JA MAAR…. Ja Maar is voor de lauwen , ze geven je zgn gelijk met de JA , en dan komt de MAAR . De MAAR schoffelt de hele boel onderuit met Wachter op de drempel argumenten , het zgn sabotagesysteem . Binnen de kortste keren komt er weer een new-age selfhelpgoeroe om de bocht die zegt dat we allen ! zijn en we in het NU moeten leven en de hele meute staat weer voor zichzelf te klappen en 1 te zijn met hun onderdrukkers , het globale Stockholmsyndroom . Feelgoodreligie verkoopt nu eenmaal beter dan objectief zelfwerk ( contradictie in termino )
   Vandaar dat laatste zinnetje , gewoon mijn bittere ervaringen , wetende dat het een gevecht tegen de bierkaai is . Daarentegen ; niet geschoten is nooit raak . ( niet altijd mis want om te missen moet je wel geschoten hebben , pffff ik word moe van mezelluf )

 18. Dank je wel Guido om dit te plaatsten hoe herkenbaar voor allen die zoekend zijn naar de “waarheid”!
  Voor Hannah nog even dit feitje, t is geen 1% maar 15% van de wereldbevolking die hier bewust gekomen is om de vibratie van Gaia te verhogen, zij komen van andere werelden! Dit gegeven is al sinds eind tachtiger jaren bekend dat er mensen zijn die ander DNA hebben dan de doorsnee mensen hier op de Aarde. Pete Peterson heeft zich hier ook eens over uitgelaten per ongeluk in een interview met Project Camelot dit werd m niet in dank afgenomen!!

  1. Hannah, ik heb net als Sarah ook voor jou even dit feitje te melden. We komen allemaal, echt waar, 100% echt, hoef je geen moment over te twijfelen, ALLEMAAL uit dezelfde Goddelijke Bron en gaan uiteindelijk allemaal weer terug naar diezelfde Bron. Sommigen doen er alleen wat langer over dan anderen, maar ja, dat is de weg die we ooit zelf allemaal hebben GEKOZEN, daar is echt niets verkeerds aan of mis mee. Als we het allemaal uit dat perspectief kunnen beschouwen, hoeven we ook niet meer te oordelen 🙂

 19. aaIk heb de reacties hieronder niet gelezen nog. Reageer vooralsnog slechts op het geplaatste artikel.
  Onbeschaamd opportunistisch, straffeloos en boetevrij handelen naar de omstandigheden. Dit is over het algemeen toch de gangbare praktijk?
  Informatieverstrekking – in welke vorm dan ook, reclame of nieuwsfeit – alles is toch gestuurd sturend? En, wie bijt nu in de hand die voedt? Wie heeft het lef?
  Hierarchische structuren, ze zijn van alle tijden en bestaan niet alleen in de menselijke samenleving. Oók in de dierenwereld en zelfs in de plantenwereld.
  Opportunisme, ‘het handelen naar omstandigheden’. Welke “omstandigheden”. Eigenbelang? Dat het ‘old-boys-network’ elkaar ten koste van bijna alles de hand boven het hoofd houdt – het is eigenlijk stom dat ik hieraan refereer op deze plek, maar hoe dan ook – Dat is toch geen nieuwigheidje? Je belangrijk voelen omdat je in een bepaalde positie bent terecht gekomen, dat je beslissingsmaker bent geworden, hoe sterk sta je dan in je schoenen?. Dat systematiek zaken mistig zou maken betwijfel ik. Dat er hierarchie bestaat en dat mensen ten eigen voordeel elkaar benadelen is ook geen nieuws dunkt mij.
  “Innerlijke beweegredenen”. Ik klaag niet. Ik protesteer niet. De werkzaamheid van klagen en protesteren. Ik denk niet dat dát veel effect sorteert.
  De verandering die je wenst, zélf vormgeven.

 20. Dit artikel is een voorbeeld van hoe het ene ego zich beter acht dan het andere ego. Afgescheidenheidsdenken i.p.v. van eenheidsbewustzijn. Het gaat niet om het ego het gaat om de ziel. In de ziel zijn we allemaal verbonden, één. Observeer de wereld, maar observeer vooral je zelf. De wereld is een projectie van jezelf. Zie je het kwaad buiten jezelf, dan zit het ook in jezelf, anders zou je het zelfs niet als kwaad herkennen. Hannah, onderzoek waar die onvrede en boosheid over de wereld bij jou vandaan komt. Probeer te accepteren wat nu is, er is namelijk niets anders dan wat Nu is.
  Ik ben het helemaal met Dick eens, we komen uit de zelfde bron en daar gaan we ook allemaal weer naar toe.

  1. Johannes, volgens mij heeft Hannah het niet over kwaad en goed.. Anders.. Dat is wat ze herkent en ERKENT in het NU en AL-WAT-IS.. De wereld is een projectie van jezelf, en DUS ook onderdeel van ALL-wat-IS..
   Dat we allemaal van dezelfde bron komen, heeft daar m.i. niets mee te maken.. Toch?

 21. ‘Andere Mensen’, heeft veel reacties losgemaakt.
  ‘Anders’ betekent niet beter of slechter. Het gaat om mensheidslijnen die niet precies dezelfde bewustzijnsinhoud hebben. en dus ook niet dezelfde ontwikkelingsgang. maar wel allemaal: ontwikkelingsgang. Door het anders-zijn komt het dat de ene soort bv niet kan begrijpen dat de andere soort bankiergraait. En dat de andere soort niet kan begrijpen dat de ene soort wanttoknowfan is. Elke soort echter heeft een ontwikkelingsgang en zelfs een eindpunt in verlichting. Alleen niet dezelfde verlichting! Ook een poezensoort raakt verlicht. Ook moeder aarde raakt verlicht. Ook de zon raakt ooit verlicht. Maar allemaal verschillend. Anders zou er geen spel in deze kosmos zijn, en zelfs geen eenheid (dit laatste is een doordenkertje).
  Liefde is dus niet jezelf hoger of lager stellen dan een ander, liefde is het verschil in de ogen zien. Durven zien dat een ander wellicht tot een andere lijn behoort en dus anders gefocust is. Waardoor het veroordelen onmiddellijk verdwijnt.
  Ken uzelf!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.