Advertentie

Mevrouw Schippers: nog 1x dan..?


Laten we ajb de ’tegenstanders’ van homeopathie niet verketteren; want dan doen we toch precies hetzelfde wat ‘zij, tegenstanders’ doen met aanhangers van homeopathie, homeopathie zélf en met het proces van welles/nietes.. Naar onze mening is het oh zo belangrijk om gewoon netjes in het midden te blijven. Dat wil niet zeggen dat je van je punt moet afwijken, dat homeopathie ‘gewoon’ een van de vele geneeskunsten is, die niet wordt erkend door ‘de regulieren’… 

Edith Schippers, bepaalt of jij als patiënt een vrije keuze hebt.. Wat kan de minister zelf voor bewijzen overleggen voor 'aantoonbare efficiency'...?!
Edith Schippers, minister  van Gezondheid.. Hoe is het mogelijk dat een mens op een dergelijk positie het zo af laat weten..? Feitelijk simpel, als je bedenkt dat er sprake is van een denkachterstand..!

Nee, het betekent dat je deze ‘homeopathie-tegenstanders’ gewoon láát doen wat ze doen, maar dat je van jouw kant simpelweg jóuw waarheid vertelt, jezélf bekrachtigt, in plaats van het op jouw beurt omver proberen te trekken van de ’tegen’-standers.. In dat kader hebben deze ’tegenstanders’ wellicht gewoon een ‘denkachterstand’.. Kan dat ook nog..

Gewoon dus een achterstand in het begrip van de werking van homeopathie..? En wellicht is het -als je het zó bekijkt- een peulenschilletje om de afkeur van Schippers te ‘verklaren’.. Ook zij heeft ws. een achterstand; ook zij is wellicht zo onzeker als de Pieten, dat ze deze afwijzende houding aanneemt, doordat ze er gewoon veel té weinig, of wellicht zelfs helemaal niets van af weet….

Laten we Schippers en al die ’tegenstanders van homeopathie’ daarom gewoon het voordeel van de twijfel geven, dat ze het allemaal niet opzettelijk doen, dat ze de zaak niet bewust ontkennen.. Laten we hen een keer goed nog vertellen wél zou kunnen werken. Sterker nog: op basis waarvan homeopathie WERKT.. Want zijn AL die genezingen gevallen van oplichting? Zijn al die homeopathische therapeuten oplichters…? Zijn al die gevallen van diep-genezende processen die door homeopathie zijn getriggerd, dan vals..? Mijn hemel, hoe kortzichtig moet je zijn, om dát te geloven. Een denkachterstand dus..

Maarrr.. Hoe groot is je ‘denkachterstand’ dan wel niet.. En toch,  toch maakt het niet uit. Laat deze mensen nogmaals het bewijs zien, laat hén in ere, en jezelf. Door gewoon de energie van de waarheid zich te laten manifesteren.. Hier is ons laatste stuk in het kader van de trigger van Edith Schippers’  ongenuanceerde uitlatingen en signalen van háár denkachterstand.. Want dat is het. In ieder geval; naar onze mening; een denkachterstand..

x

* * *

x

 

De werking van homeopathie bewezen.


2013 © R. Hamers; 2014 © WantToKnow.nl/.be

(artikel verscheen eerder in Spiegelbeeld (2013))

x

x

homeopathie korreltjesWelke bewijzen zijn er voor het bestaan van de werkzaamheid van homeopathie? Hoe werkt een homeopathisch middel dat immers zo sterk verdund is dat er vaak geen fysiek werkzame moleculen meer in zitten? Homeopathie is vaker het onderwerp van spot, veelal door onkunde en valse aannames. In een column in dagblad ‘Trouw’, een krant die overigens dagelijks veel goede informatie bevat over spiritualiteit, gezondheid en mystiek, was het een columniste die het nodig vond, om inzake homeopathie over ‘oplichterij’ te spreken. De krant heeft het geweten, de redactie werd overladen met vele ingezonden brieven.

En om de druk van de ketel te halen, liet men daags daarna een andere visie aan het woord die homeopathie positief belichtte. Vreemd genoeg is er bij critici blijkbaar de verkeerde – en onwetenschappelijke – aanname dat iets alleen kan werken als er chemisch actieve moleculen in zitten; achterhaald sinds de ontwikkeling van bestraling, warmte- en lichttherapieën en fysiotherapie die van electropulsen gebruik maakt. Waarom zou homeopathie dus niet kunnen werken als zijnde een energetische therapie?

Meest recent kwam in het nieuws het feit dat de Zwitserse overheid (altijd een onafhankelijk land geweest) pal achter homeopathie ging staan:

Het rapport van de Zwitserse overheid over homeopathische geneeskunde van eind 2011, vertegenwoordigt de meest uitvoerige evaluatie van homeopathische geneeskunde die ooit door een regering tot stand gekomen is en is recentelijk in boekvorm in het Engels (Bornhoft en Matthiessen, 2011) gepubliceerd [i]. Dit voor een doorbraak zorgende rapport bevestigde dat de homeopathische geneeskunde zowel efficiënt als voordelig is en dat de homeopathische behandelingen in het Zwitserse plan voor volksverzekering opgenomen kunnen worden. (zie HIER artikel op deze site)

2008 Nobelprijswinnaar professor dr. Luc Montagnier heeft geen goed woord over voor de tegenstanders van Homeopathie. ZIjn woorden wijzen op een farmaceutische maffia, zo simpel is het feitelijk..! Misschien een idee dat mw. Schippers even met hem belt, vóórdat ze wetgeving tegen homeopathie aan de Kamer stuurt..?
2008 Nobelprijswinnaar professor dr. Luc Montagnier heeft geen goed woord over voor de tegenstanders van Homeopathie. ZIjn woorden wijzen op een farmaceutische maffia, zo simpel is het feitelijk..! Misschien een idee dat mw. Schippers even met hem belt, vóórdat ze wetgeving tegen homeopathie aan de Kamer stuurt..?

Nobelprijswinnaar professor dr. Luc Montagnier, een Franse viroloog, die ooit de Nobelprijs won, omdat hij het HIV virus mede had ontdekt, heeft geen goed woord over voor de tegenstanders van homeopathie. Montagnier, heeft in zijn nieuwste onderzoek belangrijk bewijs gevonden voor de werking van hoog verdunde homeopathische medicijnen. Montagnier ontdekte zogenaamde ‘biologische activiteit’ in de hoge verdunningen. In zijn onderzoek focuste Montagnier zich op elektromagnetische deeltjes (EM properties) van hoog verdunde biologische samples. Hij stelde dat hij het liefste naar China zou gaan om de intellectuele terreur te ontwijken die ook anderen ervan weerhoud om bepaalde zaken (die vernieuwend zijn) te publiceren[ii].

Grappig trouwens als u termen als homeopathie of namen van dergelijke innovatieve wetenschappers ‘Googled’: steeds komen, met of zonder medeweten van de ‘Google-redactie’, bovenaan in de ‘ranking’ de zogenaamd kritische sites van ‘Skepsis’ of de ‘Vereniging tegen de Kwakzalverij’ te staan, dan wel de bekende Wikipedia met haar horizontale (paranormale-vijandige) wereldvisie. Vaak om een lesje scepticisme neer te zetten en vooral even de vele ontkrachtende onderzoeken en artikelen met betrekking tot een alternatief fenomeen te berde te brengen.

Bij natuurgeneeskundige producten bijvoorbeeld blijven bij Wikipedia veel onderzoeken, die de geneeskrachtige werkzaamheid van een ‘kruid’ (kurkuma, ginkgo etc. ) aantonen, keurig buiten beschouwing; sterker, de gebruikelijke correcties/aanvullingen die eenieder zou mogen aanbrengen worden systematisch geweerd. Belangrijke wetenschappelijke bewijzen rond de werking van de Morinda Citrifolia (Noni) werden binnen 30 sec verwijderd! Hoezo vrijheid van meningsuiting?

Als we met positieve emoties al ijskristallen meer in balans kunnen brengen..!
Als we met positieve emoties al ijskristallen meer in balans kunnen brengen..!

De macht van de farmaceuten zoals die tot uitdrukking is gekomen in de Eu-wetgeving die de beschrijvingen bij kruidenpreparaten aan banden dient te leggen reikt nog verder. Bij het adverteren op Google blijkt een voorkeurbeleid te bestaan ten aanzien van apotheken en farmaceuten bóven natuurgeneeskundige producten en een ‘informatie-stroomlijning’. Dergelijke aantasting van fundamentele rechten in informatie-garing en verspreiding worden helaas gebilligd door de reeds langer gevestigde politieke partijen van links tot rechts die allen verweven zijn geraakt met het kostbare medische stablishment.

Energie als informatiedrager
Recent hebben wetenschappers als Prof. Emoto aangetoond dat informatie en ook fysische inwerking van vloeistof op materie plaats kan hebben door energie-overdracht zelf, lós van overdracht van moleculen. Emoto liet zien dat water een structuurverandering onderging door invloed van buitenaf: Zowel ten goede door het opzeggen van heilige teksten of muziek (vgl. het wijwater in de R.K.-kerk) maar ook  ten kwade door chemische verontreiniging, die hoewel er later weer uit gehaald, toch zijn sporen naliet.

Het werk van Dr. Emoto op het gebied van de relatie tussen intenties en onze woorden, is baanbrekend
Het werk van Dr. Emoto op het gebied van de relatie tussen intenties en onze woorden, is baanbrekend

De onderzoeken van Prof. Emoto betreffende het geheugen van water geven al een hint richting de oplossing van het homeopathie vraagstuk. Emoto laat zien dat water een “energie- én informatie-structuur kan vasthouden die losstaat van de chemische samenstelling en die informatie kan vasthouden zoals een schoenafdruk in de sneeuw informatie over de “dader” vasthoudt zonder de sneeuw van chemische samenstelling te doen veranderen. De beweringen van Emoto zijn ook wetenschappelijk getoetst, en wel op basis van een gedegen wetenschapsmethode door het IONS (Institute of Noetic Sciences), onder leiding van Dr. Dean Radin.[1]

Waar het nu om draait is of men het wetenschappelijk simplisme moet handhaven dat stelt dat inwerking van de ene stof op de andere (en op de menselijke biochemie) alléén door chemische stoffen met behulp van moleculen kan plaatsvinden. Fysische inwerking met grote gevolgen kan best zonder overdracht van moleculen plaatsvinden: iedereen die wel eens aan elektrische spanning heeft gehangen weet dit.

Als je in de winter je hand in een ton met ijskoud water steekt merk je ook de ernstige gevolgen zonder dat dit door moleculen komt die in je huid dringen. Homeopathie af laten hangen van zo’n moleculaire inwerking is een achterhaald concept. Dat er naast inwerking door chemische stoffen ook door electromagnetisme, straling van allerlei frequenties invloed kan worden uitgeoefend ten kwade (UMTS-straling) of ten goede (infraroodstraling) moge inmiddels duidelijk zijn.

Prof. Madeleine Bastide, Immunologe aan de universiteit van Montpellier, Frankrijk: “Het woord ‘informatie’ vormt de sleutel tot elke verklaring van de werking der homeopathische geneesmiddelen…… Het molecuul verklaart namelijk niet alles. Een nieuw wetenschappelijk paradigma is noodzakelijk om het leven te begrijpen. De hedendaagse informatie-farmacologie laat niet alleen toe de werking van de homeopathie te begrijpen, maar tevens ontelbare andere natuurlijke, tot nu toe onverklaarbare functies.”

Het fysieke lichaam als 'anker' voor het energetisch lichaam. De chakra's zijn knopen, én de 'uitwisselings'-punten van in- en externe energie.
Het fysieke lichaam als ‘anker’ voor het energetisch lichaam. De chakra’s zijn knopen, én de ‘uitwisselings’-punten van in- en externe energie.

Fijnstoffelijke energie
De oude Indiërs, de Griekse filosofen en de middeleeuwse astronomen geloofden al in een fijnstoffelijk element, het werd dan ook wel het vijfde element genoemd, ook wel Akasha (Sanskriet). De wetenschappers van de 10e eeuw spraken nog over dit fenomeen onder de noemer ‘ether’. Dit was dan eigenlijk het fluïdum waarin de planeten hingen en het licht zijn drager/medium vond door de kosmos. De Theosofen systematiseerden die leer en onderscheiden boven de vaste aggregatietoestanden van vast, vloeibaar en gasvormig, nog vier hogere votrmen van (fijn)stoffelijke materie. H.P. Blavatsky sprak over ‘Prana’, het levensbeginsel. De kanalisatie en opwekking van dit Prana is bekend uit de werking van Tai Chi of Qi-Gong. De Engelse helderziende C. W. Leadbeater schreef diverse artikelen over de hogere energielagen van het menselijk lichaam (ook het astrale en mentale lichaam).

Als fijn-stoffelijke tegenhanger van het fysieke zag men het fijn-stoffelijke of etherische lichaam; dit is al vanaf het moment dat de foetus zich vormt de blauwdruk van ons lichaam. Het bevat de informatie die steeds opnieuw ons lichaam aanzet tot herstelmechanismen, groei van beschadigd weefsel en uit een amorf klompje cellen, díe organen met zeer specifiek eigenschappen en vormen, een heel mooi menselijk lichaam kan maken, praktisch uit het niets! Een deel van de oorzaken van ziekten beginnen vaak in het fijn-stoffelijke lichaam.

De psychosomatische ziektebeelden vinden hun oorsprong in het astrale (of mentale lichaam) maar werken via het fijnstoffelijke ofwel etherisch dubbel direct op ons fysiek gestel. Een vastzittende sterke emotie zal bijvoorbeeld neerslaan in het fijnstoffelijke en zodoende vlakbij de zonnevlecht maagpijn of in het ergste geval een maagzweer kunnen veroorzaken.

Terwijl fythoterapie het lichaam geneest door tekorten aan te vullen of herstelprocessen te ondersteunen werkt homeopathie direct op het fijnstoffelijke en heeft dus geen “moleculen nodig” om effectief te zijn (fytotherapie deels ook!). Homeopathie werkt met die fijnstoffelijke energie echter zonder de bijhorende werkzame moleculen. Een vergelijkbare overdracht van energie vindt plaats bij Reiki, magnetiseren, en het doorlaten stromen bij Shiatsu-massage en acupunctuur. Homeopathische middelen zijn in principe dragers in het fysieke gebied (d.m.v. water of kalktablet) van de fijnstoffelijke energie of informatie (ontstaan door potentiëring).

Hoe werkt het dan precies: naast het feit dat wijzelf een fijnstoffelijk lichaam hebben is dit ook zo bij vruchten, fruit, vlees maar ook kruiden-extracten en gewone mineralen. Alles heeft een fijnstoffelijke tegenhanger. De wetenschap is nog niet zover dit theoretisch te onderbouwen hoewel ze wél al – andere niet vaststoffelijke – natuurkrachten erkent (magnetisme, wisselwerking in atomen en zwaartekracht). Deels doordat de apparatuur ontbreekt om fijnstoffelijke energie vast te leggen, deel door gebrek aan interesse als er geen grote commerciële belangen een rol spelen.

homeopathy works krantenartikelAls een elcetronica dure apparatuur aan zorgverzekeraars kan aanbieden, blijkt opeens wél dat men met ultrasoon geluid weefsels kan vernietigen (bij kankerbehandeling). Men heeft op het terrein van elektromagnetisme duidelijk gemaakt dat (radioactieve) straling invloed op biochemische processen kan hebben en dat magnetisme de stofwisseling beïnvloedt. Dr. Tiller heeft in de V.S getracht etherische energiestromen te verklaren vanuit het wetenschappelijk denkmodel. Daarbij is zijn uitgangspunt de relatie tussen energie en materie die Einstein in de formule E = mc2 aangetoond heft en gezaghebbend is in de natuurwetenschap. En weten allemaal dat de kracht van een atoombom al laat zien, hoe een kleine hoeveelheid materie een grote hoeveelheid vernietigende energie kan voortbrengen..!

Omgekeerd is materie een vorm van gecondenseerde energie, welke uit een bestaand energie veld komt. Het recent met mathematische modellen geconstrueerde Higgsveld zou één van de modellen zijn die kunnen verklaren waarom materie en energie die wisselwerking kán hebben en zoiets als zwaartekracht mogelijk is. Sterker: de massa van materie wordt blijkbaar nu pas wetenschappelijk verklaard door dit “etherisch” aandoende Higgsdeeltje. Het Higgsveld en de Higgsdeeltjes die de basis van onze materie zouden zijn, grenzen dus eigenlijk al aan het concept van de fijn-stoffelijke energie. Bovendien: volgens de officiële wetenschap van dit moment bestaat het Universum uit:

74% donkere energie

22% donkere materie

4% normale materie

Dat wil zeggen slechts 4% is bekend als zijnde stoffelijke en waarneembare materie. Dus moet ik hard lachen als ik ‘wijze’ sceptici hoor verkondigen dat een homeopathisch middel niet kan werken zonder waarneembare moleculen! Metingen brachten namelijk aan het licht dat 22 % van de massa van het heelal donkere materie is, dat is veel meer dan de 4 % ‘gewone’ zichtbare materie. Dat van alle materie maar 4% zíchtbaar is van is vreemd genoeg geen reden voor skeptici aan te nemen dat er nog wel eens andere vormen van materie c.q. energie zouden zijn dan nu bekend of waargenomen is.

nasim haramein radio announcerKwantumechanica
Ook de kwantummechanica biedt mogelijkheden om het onverklaarde en onzichtbare te verklaren, in dit geval te kwantificeren bij gebrek aan beter! Kwantummechanica is een natuurkundige theorie die het gedrag van materie en energie met interacties van ‘kwanta’ (hoeveelheden) op atomaire en subatomaire schaal beschrijft, met andere woorden men kan niet exact de aard en positie van een deeltje aantonen maar wel in statistische termen beweringen doen over zowel bestaan (Higgsdeeltje vóór de ontdekking), als de positie in een atoom.

Met andere woorden er is veel in de wereld van de concrete natuurwetenschap dat WEL bestaat maar niet zichtbaar of zelfs aanwezig is in de fysieke betekenis van het woord.  Volgens één bepaalde zienswijze binnen de kwantummechanica, het zogenaamde onzekerheidsprincipe van Heisenberg, bestaan deeltjes niet eens totdat er een waarneming plaatsvindt. Reden genoeg zou men zeggen om wat minder snel een energetische of fijnstoffelijke werking van homeopathie af te wijzen.

crystalsDe kernvraag: Kan het energieveld dat ten grondslag ligt aan een bepaalde chemische stof, overgedragen, vermenigvuldigd en versterkt worden zonder dat die stof of dat molecuul aanwezig is in de nieuwe oplossing? Kan de informatie (van een foto of tekst) verspreid worden (via internet) zonder dat moleculen uit het origineel verspreid hoeven te worden? JA!
Net zoals de digitale overdracht van informatie van een digitale krant via de glasvezelkabel (licht) en de pulsering op een beeldscherm met als gevolg letters en beelden ook fungeert ZONDER DAT MOLECULEN vanuit de plek van de redactie of vanuit dit beeldscherm mijn hoofd indringen, zo kan een homeopathisch middel net zo informatie over dragen van de ene stof op de andere zonder molecuuloverdracht!

Een homeopathisch geneesmiddel bevat een energetische-kopie van een stoffelijk middel; deze kopie ‘besmet’ de structuur van een “nietsvermoedend” middel als bijv. water met de werkzaamheid en structuur  van het origineel. Precies zoals u via een beeldscherm een foto kunt zien van uw moeder en dit gevoelens kan los maken zónder dat ook maar één molecuul of fysieke presentie van het origineel noodzakelijk is.

Catweazle, de middeleeuwse magiër die een tijdsprong maakte en vanuit de Middeleeuwen in onze tijd terecht kwam. (klik voor YouTube).
Catweazle, de middeleeuwse magiër die een tijdsprong maakte en vanuit de Middeleeuwen in onze tijd terecht kwam. (klik voor YouTube).

Net zoals Catweazle (foto) een T.V. openbrak, op zoek naar die ‘vrouw’ of haar aanwezigheid in een telefoontoestel, zo zoeken sceptici naar moleculen in homeopathische verdunningen en aaien zichzelf over de bol als ze kunnen constateren dat na zoveel verdunning geen molecuul meer aanwezig is in de oplossing. Uiteindelijk gaat het erom te begrijpen dat elk deel van de materie opgebouwd moet zijn uit nóg kleinere deeltjes ofwel energievormen. Dat de kleinst bekende deeltjes wel eens niet de allerkleinste zijn wordt sinds de ontdekking van het voorheen theoretische Higgs-deeltje duidelijk.

Dus vanuit de bestaande wetenschap kan men een natuurkundig-mathematisch schema opstellen waarbij een energie-materie-equivalent als residu overblijft in een homeopathische oplossing. Met hetzelfde gemak – maar niet zo beladen en met blijkbaar meer positieve commerciële prikkels – werd immers ook het eerder nooit aangetoonde of waargenomen Higgsdeeltje bedacht om bestaande verschijnselen te verklaren. Mits de farmaceuten niet zo bang waren voor goedkopere goed werkende homeopathische geneesmiddelen had men al lang het concept ontwikkeld van het Homeo-deeltje dat de aangetoonde werking van homeopathische geneesmiddelen kon verklaren. Verdere aanvullende informatie kijk je op www.noni-sap.com.

[1] EXPLORE:The Journal of Science and Healing, Volume 2, Issue 5, Pages 408-411.

[i] Homeopathy in Healthcare – Effectiveness, Appropriateness, Safety, Costs.

An HTA report on homeopathy as part of the Swiss Complementary Medicine Evaluation Programme

Editors: Gudrun Bornhöft MD, Prof. Peter F. Matthiessen MD, PhD

[ii] Luc Montagnier: French Nobelist Escapes “Intellectual Terror” to Pursue Radical Ideas in China Science 24 December 2010: Vol. 330 no. 6012 p. 1732.

53 gedachten over “Mevrouw Schippers: nog 1x dan..?

 1. Ow wauw, een schitterende repliek aan Ditje Bootjes, wat zou het mooi zijn als ze inderdaad op haar schreden terugkeert en verder kijkt dan haar neusje lang is… Maar men zegt toch, zolang er leven is, is er hoop. En men moet nooit de hoop laten varen om in schipperstermen te blijven…

 2. Geen haat/strijd omtrent homeopathie, maar compassie en nuchtere informatie.
  Mag zeker nogmaals benadrukt worden, zoals dmv dit artikel!

  Volgens mij is ‘homeopathie’ net als iets anders ‘het placebo effect’
  een vorm van nog onbegrepen dynamiek.
  Dat betekent werk aan de winkel voor de wetenschap!

 3. Guido, kan je in het vervolg ook artikeltjes zonder foto van die Tekla op de FP plaatsen? Gewoon een persoonlijk verzoek, ik kan die ***kop niet meer aanzien en steeds als ik WTK aanklik zie ik dat monster.

  1. Ik hoop dat je begrijpt wat ik er ECHT mee bedoel, dat is nl onderbewuste programmering, zodra ik nu aan homeopatie denk dan krijg ik direct een associatie met dat gedrocht op die foto.
   Wellicht een goed idee voor VSM om een toxicum Schippers D12 tm C4000 te gaan ontwikkelen, 3D foto’s zouden ook wel handel kunnen zijn tegen premature ejaculatie.

  2. Volgens mij wil Coz gewoon een .gif animatie zien die je met digitale fruit kan bestoken op homeopatische wijze.

  3. Ik snap het Coz. Het omgekeerde is bij mij het geval. Als ik haar portret zie, kan ik niet meer neutraal naar haar kijken. Take it easy pal!

  4. jah ik vind Edith Schippers ook een heel knappe vrouw… wel erg jammer dat ze in die codex nah-zieh alimentarius ellende en dubbel ongecontroleerd statistisch leugen beesten onderzoek gelooft..

  1. Dank Guido! 🙂 Het hoorde hier ook niet thuis wat knowtoomuch had geschreven. Nogmaals, dank.

  2. ?
   Odette, het staat je toe om je mening/indruk te geven.
   Je voorbeeld van de indische buurt is voor mij een beetje hypocriet, gezien hoeveel mensen in Indonesië overleden.
   Hoe weet je dat al deze mensen zijn vermoord?
   Ze zijn afgehaald, vervoerd, en niet meer terug gekomen…
   Laat maar voor even dat los wat men ons allemaal heeft verteld en volg dan b.v. de docu van de Joodse David Cole hierboven…zonder oordeel.
   Sommige informatie is gewoon belangrijk om het grotere plaatje te kunnen begrijpen. Ik snap dat dit niet makkelijk is (ook ikzelf wilde het eerst niet waar hebben) maar het is wel uiterst belangrijk om ook hier het taboe te doorbreken.
   Ik heb genoeg gezien en gelezen dat ik vermoedens mag hebben, dat er iets niet klopt met het verhaal van de oorlog(en) en o.a. de holocaust
   Dit is het ‘uit je comfortzone’ komen en in liefde blijven <3
   Er zijn zat mensen die in de gevangenissen zitten of vermoord zijn, omdat ze onderzoek deden of vragen hadden hierover.
   De joodse mensen maar ook alle anderen oorlogsslachtoffers zijn door hun zionistische/communistische/fascistische leiders voor de gek gehouden, net als nu. We worden continue voor de gek gehouden en daarom is het zo belangrijk om voor te lichten, op alle gebieden.
   Maar de post hieromtrent heeft niet echt iets met Schippers te maken 😉

  3. Sinds wanneer zijn we al zover dat iemand bepaald wiens post ‘goed’ of ‘slecht’ is voor wtk? Huh?
   Tijden veranderen blijkbaar…

  4. MONIKA, het probleem ligt buiten het gezichtsveld, en invloedssfeer van WTK, er vindt een polarisering plaats, van wat wel kan worden gezegt en wat niet, je moet je woorden behoorlijk inkleden/aankleden
   als je je gedachten over bepaalde pinible onderwerpen wilt geven.
   Om een reactie geplaatst te krijgen op de gewone dagelijkse brain F..k media, die volgens jou een werkelijke waarheid inhoud, zal je niet lukken, het blijft bij ongenoegen kenbaar maken, maar het benoemen van feiten nee!!!

  5. Monika zit ajb niet zo te mutsen joh.. Wat een gezeik af en toe hier zeg. Dit onderwerp gaat over homeopathie, en als we dan in de reacties over concentratiekamp-complotten gaan spreken, en mensen gaan vervolgens lopen schelden, dan zijn we érg ver weg van het draadje Monika. In mijn ogen. Of had je dat allemaal niet (kunnen) lezen..?? Of gaat het om ‘mede’-lijden met Odette. Die weet heus dat ik het niet op haar gemunt heb, noch op iemand anders. Ik probeer gewoon een beetje deze site ‘schoon’ te houden.

   En ja, dan kan ik idd wel de hele reut weghalen, zo af en toe.. En wie weet gebeurd dat nog eens.. Was getekend, uw onderwijzer. Wat een gezeik.

  6. Als iedereen nou gewoon zijn eigen ding zegt, on topic met het onderwerp van het artikel. In respect naar elkaar, constructief, opbouwend.. Hoe simpel kan het zijn, mag ik het vragen te doen..
   Anders naar de chat gaat, evt. mensen daar naartoe uitnodigt, dan kun je daar je vingers blauw chatten. On topic, off topic, persoonlijk met een kleine groep/mensen, no topic, tropic topic, picknick-topic.
   Mijn 2 simpele filters zijn:
   – on topic blijven ALSJEBLIEFT!!
   – niet beledigen, schelden, ruw woordgebruik, etc. etc.

  7. Nee Monika, ik ben niet grof of beledigend geweest alleen to the point naar de geplaatste post van meneer Knotoomuch. Kijk ik wil alleen reageren als ik er iets over kan vertellen. Dat doe ik nu dan als het zo een trigger had.
   Mijn vader geboren in 1927 in de Borneostraat A’dam en later in de Celebesstraat gaan wonen met ouders en twee jaar jongere broer. Deze mensen hebben álles gezien en meegemaakt wat daar toen gebeurde. Vele buren kennissen en vriendjes klasgenootjes zomaar weggevoerd in grote colonnes. Het is zo schokkend geweest dat mijn grootmoeder toen haar stem heeft verloren en nooit meer heeft gepraat. Ze is een paar maanden na de bevrijding overleden (trauma). Mijn opa een klein jaar later in september 1946. Mijn vader en mijn oom waren resp. 17 en 19 toen ze zonder ouders kwamen te zitten kort na de oorlog. Mijn vader, de oudste, heeft zelfs nog in het abbatoir gewerkt al jongen tijdens de oorlog waar een grote ‘kaalslag’ van mensen was geweest. Ik heb helaas hierdoor nooit mijn grootouders gekend. Ja Monika, het is écht gebeurt. En mijn moeder woonde in spergebiet op Oostelijke Handelskade in A’dam
   waar schuin tegenover de treinen stonden waar alle ‘nicht gewünschte menschen’ in geslagen werden. Ja Monika het is echt gebeurt…. Dus alsjeblieft geen hypocrisie, ze zijn nooit meer teruggekomen.
   En Guido, alleen deze ene keer alsjeblieft, om mij te kunnen toelichten op Monika. Voortaan doe ik ALLES! on topic! Hartegroet Odette

  8. Lieve schat, ga gewoon je gang, en voel zelf ajb waar de grens ligt. Is het niet zó simpel..?

  9. Ik sta gewoon achter Odette, gezien het feit wat iemand grof van taal elders ook verweerd om zijn on vol prezen uitspraken. De commotie die er om heen onstaat is totaal iff-topic. We zijn geen domme mensen masr we zien en weten meer omdat we uit ervaringen handelen. Keihardcen recht voor zijn raap. Er wordt al door zovelen kwtsende informatie verstrekt die nooit of te nimmer wordt verwijderd. Daarom als de mijne worden verwijderd met voorgenomen kennis om de uithalers mee te slepen terug naar duisternis waar ze vandaan komen. Ik durf tenminste en schaam me nergens voor dan eerlijk tewezen en voor anderen niet klaar staan die geschaad kunnen worden. Dit is mijn mening en ik vind dat dit soort zaken gestraft moeten worden dan steeds afwachtend te zijn en eerbiedig te zijn aan onrecht in de wereld. Ik durf en durf jij ook? Dat is dus mijn Ding Ding Ding…

  10. Odette, heb er zelf ook vreemde dingen aan over gehouden, heb het ooit allemaal opgeschreven, en wij jij en ik en al die anderen hebben onze gedachten en herinerringen hier over, waar we mee moeten leven, en dat die Duitsers niet allen, maar wel heel veel als beesten zijn tekeer gegaan, in hun overmoed alle menselijke grenzen voortdurend overschreden.
   Dat er niet echt verschil is tussen mensen, heb ik ook zelf onder vonden, in mijn wonderlijke na oorlogse Amsterdamse tijd, van vergeving en verbroedering.
   Wat mij tegen de borst stuit is het voortdurende misbruiken van het kwaad deze mensen aan gedaan om er financieel en politiek voordeel mee te behalen, het voortdurende aanwakkeren van het kwaad hen aan gedaan, en de rest kan stikken, of dat geen mensen waren.
   Ik moet eerlijk toegeven dat het aantal er voor mij niet zo veel toe doet, als wel de daad begaan, oorlog is krankzinnig, hoe waar en waarom is om het even.

 4. Eerst even over deze foto van minister Schippers, kijk naar haar ogen, en vergelijk dit soort doordringende kijken met dit van andere beroeps politieke leugenaars, de kunst is om iemand recht in de opgen te kijken en hem gelijktijdig een mes in zijn rug te steken, dat is wat ze doen, Plasterkerk, Kamp, Rutte, en zeker Samsom, maar goed we kunnen met deze onmensen afrekenen bij de volgende verkiezing.

 5. Als je met statistisch bewijs kunt komen, wil ik graag voor waar aannemen dat homeopathie werkt. Dwz een dubbelblind onderzoek naar homeopathie onder gecontroleerde omstandigheden uitgevoerd. Zolang je dat niet hebt, vrees ik dat ik je niet kan geloven.

  1. Geld dat aanbod van jou ook voor chemische medicatie? En zoja geloof je daar dan dus ook niet in?

  2. Ik kan het vaak ook niet geloven dat een homeopathisch middel me er weer helemaal erbovenop helpt.. Ongeloofbaar..
   Arnica, calendula, oscillococcinum enzooow… Ik raak er soms zelfs helemaal van in de verkeerde war. Maar.. Totdat het niet meer werkt, ben ik effe heel lekker mezelf.
   Meneer de Generaal, vraag eens aan een homeopathisch arts of hij je een aantal succesverhalen wil tonen. Vraag hem waarom die niet als ‘bewijs’ gelden, terwijl al zijn genezingen en al die vele miljoenen homeopathische genezingen per jaar -wereldwijd- toch duidelijk het bewijs vormen.
   Maar Generaal, het gaat jou kennelijk om de ‘wetenschappelijke meetmethode’, die zélf te wensen overlaat..!! Kijk naar de video van professor Smulders in het andere artikel. We worden besodemietert door een levensbloed-zuigende veelvraat: ‘Het EvidenceBeest’..

   Zo hoorde ik laatst iemand zeggen, dat er eigenlijk allemaal ‘stralen’ in en uit je mobiele telefoon gaan, die de communicatie mogelijk maken.. Nou zeg, geloof jij dat..? Maar je schijnt het te kunnen meten, jawel, met een stralingsmeter.. Waarheid dus..? En alles wat commmuniceert ZONDER DIE METER, is geen waarheid..? Dat is de redenatie van de anti-homeopathiekwak.. Hoe krom wil je denken, als wetenschapper nota beide bene..?! Want als je dat niet ziet, dat je meetmethode te wensen overlaat, om een heel spectrum van genezingen te beschrijven, dan is de titel schetenwapper meer op de plaats. Toch?

 6. JaaNee, even dit de koreaanse schilder Hong Insook zal je interesseren, staat op Google, maakt zijn werk op klets nat papier smeerd daar inkt en verf op, gaat het dan oprollen, al denkende ” zen”, wat hij wil uitbeelden, na het uitrollen brengt hij verder zijn ideéen en correctisch aan, mooi werk, mijn zoon heeft de galerie in Parijs bekeken, waar hij exposeerd.

  Guido.J, sorry of topic, kan hem anders niet berijken, groet Jenne

 7. Gisteren op Nu.nl
  En de fabrikant betreurt niet de dode, maar de berichtgeving. Hoeveel doden moeten er nog vallen? Elke keer weer wuift men het weg alsof er geen bewijs is. Gewoon kijken en zien wat er gebeurd is blijkbaar niet voldoende.

  http://www.nu.nl/gezondheid/3684025/eerste-dode-gebruik-nuvaring-gemeld.html

  Eerste dode na gebruik Nuvaring gemeld.

  Bij het bijwerkingencentrum Lareb is een melding binnengekomen van een sterfgeval na het gebruik van de Nuvaring.
  Foto: ANP

  Dat is een hormonaal anticonceptiemiddel: een ring die vrouwen in de vagina kunnen plaatsen en die lokaal hormonen afscheidt. Het sterfgeval dateert van 2009 maar is pas recent gemeld.

  Inmiddels zijn ook 40 doden gemeld na het gebruik van Diane-35, 22
  doden na Marvelon en 14 na Yasmin, allemaal anticonceptiepillen.

  Directeur Agnes Kant van het Lareb heeft vrijdag een bericht van het VPRO-radioprogramma Argos hierover bevestigd.

  Fabrikant van de Nuvaring MSD betreurt de berichtgeving rondom de dode en wijst in een schriftelijke reactie op wijst op het feit dat er geen directe link te leggen is tussen het overlijden en de anticonceptiepil.

 8. In de VS werd in 1847 de American Medical Association opgericht met het specifieke doel om de homeopathie de nek om te draaien. De KNMG zag, onder een dergelijk devies, in 1849 het levenslicht.
  Een paar jaar terug was ik gespreksleider tijdens de presentatie van een Nederlands wetenschappelijk artikel dat een in de Lancet gepubliceerde studie in de Lancet betrof, over hoe homeopathie niet werkt. De desbetreffende meta-analyse werd door een Nederlandse arts/onderzoeker drie jaar lang uiteengerafeld. De Lancet publicatie kon worden aangetoond als frauduleus: Er was zeer creatief omgesprongen met zowel de opgenomen studies, met hun aantallen, als met hun resultaten. Kortom, er bleef van het oorspronkelijke Lancet artikel geen draad over…!

 9. lees en huiver (maar de meeste weten dit al):
  ” MEDISCHE WETENSCHAP BLIJKT KWAKZALVERIJ

  Het gezaghebbende British Medical Journal heeft een onderzoek laten uitvoeren naar 2500 van de meest voorgeschreven reguliere medische behandelingen en medicijnen. De uitkomsten zijn gepubliceerd in Clinical Evidance Handbook. En deze uitkomsten, gedaan door de reguliere medische wereld zelf, zijn zeer verontrustend. De geneeskunde blijkt al jarenlang gebruik te maken van medicatie waarvan slechts 12% een positief effect zou kunnen hebben. De rest is kwakzalverij of zelfs levensgevaarlijk.

  Het Clinical Evidance Handbook is duidelijk. Slechts 12% van de 2500 meest gebruikte en voorgeschreven medicijnen en behandelingen door artsen krijgen het predicaat ‚bewezen positief effect’.

  http://wetenschap.infonu.nl/onderzoek/114348-medische-wetenschap-blijkt-kwakzalverij.html

 10. Ik denk dat het wel goed is dat hetgeen waar een middel voor staat bewijs vraagt. Er zijn wel ernstige voorbeelden dat mensen kostbare tijd hebben verloren door voor alternatief te kiezen. Achter de alternatieve geneesmiddelen, therapieën enz. gaan inmiddels ook grote commerciële belangen spelen. Niet dat ik denk dat achter de chemische middelen geen enorme belangen spelen. Zoals ook in de reclame voor alle andere artikelen moet een middel staan voor wat erover op de verpakking beweerd wordt. En natuurlijk vraagt dat om bewijs.
  Desondanks verdenk ook ik de minister van belangenverstrengeling met de farmaceutische industrie. Ook al kan ik dit niet bewijzen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.