Advertentie

Nepnieuws..? Oorlog met Libië op leugens gebouwd..!


De aanval is geopend op nepnieuws. Zij die het weten kunnen, willen hun autoriteit bevestigd krijgen, door een ‘nepnieuws-kwalificatie’ toe te kennen, aan die media waarvan ZIJ vinden dat het nepnieuws is. Niet alleen een volkomen controversiële en subjectieve gedachte, maar de vraag WIE dit gaat beoordelen, neutraal beoordelen, is nog niet gesteld; laat staan dat de vraag is beantwoord. Ook nog GEEN ENKEL stuk gelezen van de reguliere media, waarbij een ‘het spijt ons’ te lezen valt, een zogenaam ‘MEA CULPA’.. Want zijn het over het algemeen niet deze main-stream-media (MSM), die ervoor zorgen dat we de leugens van Colin Powell, George W. Bush, Hillary Clinton, Henry Kissinger, Mark Rutte, etc. dienden te slikken..?

Waar blijft een stuk zelfreflectie van professionele journalisten, die vaak tonnen verdienen en zichzelf onaantastbaar achten..? De Mathijssen van Nieuwkerk, Twan Huysen en Jeroen Pauwen van deze wereld, om maar eens een paar ’top-journalisten’ te noemen.. Ze proberen het wel en je hoort ons niet zeggen dat ze niet vakkundig genoeg zijn om het ‘lek’ boven te krijgen, maar ze zijn totaal en zódanig gebrainwashed, dat ze niet meer met andere ogen kunnen kijken.Waarom wordt in het kader van NEPNIEUWS de Duitse journalist dr. Udo Ulfkotte (rechts op foto) niet naar Nederland gehaald..? En waarom wordt er niet gesproken met Arnold Karskens, in het kader van zijn boek over te manipuleren en/of gemanipuleerde journalistiek..??

2 Boeken die nog door GEEN ENKEL JOURNALIST ZIJN BESPROKEN OP TV/RADIO..!! (klik voor link naar wanttoknow-bookshop)

DAT is onze mening. Daarbij opgeteld een stuk cognitieve dissonantie (HIER) en het verhaal is rond.. “Het kan toch niet waar zijn, dat wij er al die tijd ZO VERSCHRIKKELIJK langs hebben gekeken..?” Dit soort vragen zouden naar ons inzicht DAGELIJKS gesteld moeten worden door deze mensen.

Neem nou die verschrikkelijke oorlog in Libië.. Opnieuw bewezen, dat HETZELFDE verhaal als in Irak speelde.. VALSE STATEMENTS, valse getuigenissen en natuurlijk, een VALSE VLAG-aanval, die de slagroom op de agressie-koffie is geweest. Ambassadeur Chris Stevens is op verschrikkelijke wijze vermoord en mevrouw Hillary Clinton trok haar handen van de verantwoordelijkheid af. Ze diende voor het Amerikaanse Congres verantwoording af te leggen en kon ternauwernood, met veel misbaar en nietszeggende claims als ‘Hoe kon ik dat weten?’ en ‘Ik heb wél adequaat gereageerd’ etc. een persoonlijk debacle voorkomen. Maar inmiddels was er voor de ogen van de wereld, genoeg redenen voor de VS, om ten strijde te trekken tegen Libië. En aldus geschiedde..

Wat kun jij doen als lezer van dit stuk, om je niet in de luren te laten leggen, door het krankzinnige en vooral éénzijdige debat over ‘NEPNIEUWS’..? Gewoon eigenlijk jezelf blijven, de MSM-berichten met niet een korrel, maar een zak zout te nemen en hun inquisitie naar ‘NEPNIEUWS’ naar henzélf te laten terug boomerangen. Want zolang zij nog in de goedkope propaganda blijven geloven, die in elkaar wordt gespind door speciale afdelingen van bijvoorbeeld de CIA (o.a HIER en HIER), zal er niet veel hoop op verandering kunnen zijn.

En let wel: dit heeft niets met ‘goed’ of ‘fout’ te maken. Dwaling is wat in deze wereld aan de orde van de dag is. De mensheid is al eeuwenlang vergiftigd met leugens en is feitelijk niet of nauwelijks klaar voor ‘waarheid’.. En toch is dát wat deze tijd brengt.. WAARHEID DIE GEZIEN WIL WORDEN..!

x

* * *

x

x

Brits Parlement bevestigt na onderzoek:

Valse oorlog vernietigde het land en..
verspreidde terrorisme!
x

Libiëoorlog was gebaseerd op leugens …

2016 © WantToKnow.nl/be (vertaling L.Smit)

x

Een rapportage van het Brits Parlement heeft datgene bevestigt wat de alternatieve media al jaren roepen. Een nieuw onderzoeksrapport van de commissie van buitenlandse zaken in het Engelse ‘Lagerhuis’, de belangrijkste kamer van het Britse parlement, is tot de conclusie gekomen dat de oorlog in Libië op leugens was gebaseerd. Deze conclusie volgt op de evaluatie van interviews met belangrijke besluitvormers, documenten en grondonderzoek dat ter plaatse is gedaan. Het land is verwoest achtergebleven en internationaal terrorisme tiert sindsdien wijd en zijd (report).

Dus weer een oorlog die is begonnen op basis van valse informatie, of zoals dat tegenwoordig heet: NEPNIEUWS, net zo als de oorlog in Irak, 10 jaar geleden. Het rapport stelt dat de dreiging voor de burgers dramatisch werd overschat:

Voormalig minister van Buitenlandse Zaken in Frankrijk Alain Juppé introduceert Resolutie 1973 (een no-fly zone boven Libië en de grondslag voor de omverwerping van de Libische regering) en beweert in zijn toespraak tot de Veiligheidsraad dat, de situatie in Libië door de gewelddadige herovering van steden alarmerender is dan ooit. Hij benadrukt de urgentie van de situatie met het argument dat we heel weinig tijd hebben en dat het misschien een kwestie van uren is. Analyse achteraf maakt duidelijk dat de dreiging voor de burgers werd overschat en de herovering van steden door Libische regeringstroepen weinig burgerslachtoffers tot gevolg had.

Voor de bewering dat Muammar Kaddafi de slachting van burgers in Benghazi had bevolen is geen enkel bewijs gevonden. (Dit was de basis voor het Westen om Kaddafi omver te werpen)  (Bijzonder is hierbij dat Hillary Clinton tot 3x toe was gewezen op het FEIT, dat de aanval plaats vond en dat hulp hard nodig was..! Ze liet het dus gebeuren; zo kun je het eenvoudig zeggen…)

Het regime had in het begin van februari 2011 steden op rebellen heroverd juist zónder burgers aan te vallen…. er werd gericht geschoten op strijders en niet lukraak op burgers. Muammar Kaddafi’s schendingen van mensenrechten betroffen géén aanvallen op Libische burgers..! Zoals de claim luidde, die de wereldbevolking diende te horen, als ‘goedkeuring’ van de aanval op Libië. Ook door troepen van… NATO..

Op 17 maart 2011 zei Kaddafi tegen de rebellen in Benghazi, “Werp net als je broeders in Ajdabiya en andere plaatsen je wapens weg. Die rebellen deden het en waren veilig. We hebben hen nooit hoeven over te halen.” Onderzoek naar de herovering van Ajdabiva in februari 2011 heeft aangetoond, dat er geen burgers zijn aangevallen. Kaddafi heeft ook in Benghazi geprobeerd de troepen vredig te stemmen door ontwikkelingshulp aan te bieden, voordat hij zijn troepen op hen afstuurde.

Het smerige, manipulatieve verhaal is NOOIT door MSM doorgestoken..!
Daarnaast heeft een Amnesty International onderzoek van 2011, bevestigd dat Kaddafi’s troepen niet schuldig waren aan mensenrechtenschendingen. Wel werd ontdekt dat het de welbekende ‘rebellen/opstandelingen’ waren in Benghazi, die valse claims deden en met bewijzen hadden geknoeid… En over nepnieuws gesproken.. Het waren de Westerse media presenteerde van meet af aan een zeer eenzijdig beeld van de gebeurtenissen. De protestbeweging in Libië werd vredig afgeschilderd en de troepen van het regime gewelddadig. Herhaaldelijk werd gesuggereerd dat ongevaarlijke onbewapende mensen die protesteerden werden neergeslagen door bewapende regeringstroepen.

Kortom, de mate waarop de Libische burgers bedreigd zouden zijn werd gepresenteerd met een ongerechtvaardigde zekerheid. Amerikaanse inlichtingendiensten hebben de interventie beschreven als een ‘intelligence-light beslissing’. Net als de onjuiste beweringen over massavernietigingswapens die met beiden handen werden aangepakt om de oorlog in Irak te rechtvaardigen en de ‘humanitaire oorlogen’ in de laatste paar decennia (HIER)

De Libische regering vocht juist tegen terroristen..!
In de rapportage van het Britse Parlement wordt beschreven dat de Libische regering streed tegen islamitische terroristen in Benghazi: Abdelhakim Belhadj en andere leden van de aan al-Qaida gelieerde ‘Libyan Islamic Fighting Group’ deden mee aan de opstand in maart 2011. Geheime rapporten van inlichtingendiensten uit 2011 van voor en tijdens de door de Amerikanen geleide illegale aanval op Libië zijn niet lang geleden in handen gekomen van de Washington Times: hieruit blijkt dat een nauwe band bestond tussen al-Qaida, Jihadi Organisaties en de oppositie in Libië (HIER). En de rebellen hebben dit ruiterlijk toegegeven (HIER en HIER). Dit verhaal is overigens al in 2012 gepubliceerd, maar we zagen het niet in het NOS-journaal.. Jij wel? (HIER):

De Libische oppositie werd natuurlijk door Amerika ondersteund en bestond voor een groot deel uit huurling/terroristen van Al Qaida (HIER). Volgens de rapportage van ‘West Point’s Combating Terrorism Center’ (HIER) was Benghazi een van Al Qaida’s belangrijkste hoofdkwartieren – en de basis van waaruit Al Qaida hun strijders naar Irak stuurden – voordat Kaddafi uit het zadel werd gewipt. Hier een quote uit de ‘Hindustan Times’ (HIER):

Het is overduidelijk dat de Libische franchise van Al-Qaida, de ‘Libyan Islamic Fighting Group’ deel is van de Libische oppositie, aldus Bruce Riedel, voormalig CIA-officier en vooraanstaand expert op het gebied van terrorisme.De Libische versie van Al Qaida is altijd de grootste vijand van Kaddafi geweest en hun bolwerk lag in Benghazi.”  Kaddafi stond trouwens op het punt om Benghazi in 2011 binnen te vallen, 4 jaar nadat het rapport uit West Point Benghazi als pleisterplaats voor Al Qaida terroristen had bestempeld.

Met al deze schermutselingen van het Britse parlementaire onderzoek aan de oppervlakte, is de werkelijke drijfveer achter de oorlog voor Britse lagerhuis wellicht nog onopgemerkt gebleven.. Ghadaffi wilde de Amerikaanse dollar inwisselen voor een Gouden Dinar, als ruilmiddel voor de olie, die in de Arabische landen wordt gewonnen..!

Kaddafi claimde – terecht dus – dat Benghazi een Al Qaida bolwerk was en bron van de Libische opstand. Maar de NAVO-vliegtuigen hielden hem tegen en beschermden Benghazi (HIER) In ‘The Daily Mail’ werd in die tijd in 2014 het volgende bericht gevonden (HIER):

‘Een geselecteerde groep van voormalige militaire officieren, insiders van de CIA en denk-tankers verklaarden dinsdag in Washington na een zeven maanden durende evaluatie, dat de dodelijke terroristische aanslag in 2012 voorkomen had kunnen worden als de VS een jaar eerder de Al-Qaida milities in Libië niet aan wapens had geholpen.’

“Met wat wij deden in Libië wisselde de Verenigde Staten in feite van kant in de oorlog tegen terrorisme, willens en wetens hebben we wapens geleverd aan bekende Al-Qaida milities en Al Qaida boegbeelden”, verklaarde Clare Lopez aan de Daily Mail Online. Lopez is een lid van de commissie en een voormalig CIA-officier. Ze beschuldigt de regering van Obama van het doorlaten van een wapenleverantie ter waarde van een half miljard dollars tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Al-Qaida militanten.

“Vergeet niet dat deze wapens Benghazi mochten bereiken via onze krijgsmacht, die de blokkade in de lucht en zee controleerden. De wapens werden niet tegengehouden…. De geheime intelligentie community was hier onderdeel van, Buitenlandse Zaken en de top van de Verenigde Staten ook, evenals leiders van onze nationale veiligheid en mogelijk het Congres – als zij hierover waren ingelicht.”

Het Westen en hun bondgenoten ondersteunden en bewapenden dus keihard de rebellen.. Voormalig CIA-agent Wayne Simmons zet het nóg scherper neer:

De groep schreef in een tussentijds vrijgegeven verslag dat op dinsdag werd gepubliceerd: Het Witte Huis en senior congresleden hebben opzettelijk en willens en wetens gevolg gegeven aan een beleid dat materiële steun aan terroristische organisaties verstrekte. Dit om de Libische leider [Muammar Gaddafi] van zijn troon te stoten. Een leider die daarvoor nauw had samengewerkt met het Westen om Al-Qaida te helpen onderdrukken. Sommigen beschouwen dit als verraad” 

Het Britse parlementsrapport bevestigt het verhaal. Dat het Westen en hun bondgenoten de rebellen dus rechtstreeks steunden en bewapenden:

‘De gevechtsprestaties van rebellen op de grond werden verbeterd door personeel en inlichtingen die werden verstrekt door het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Turkije, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. Lord Richards vertelde ons dat “Het Verenigd Koninkrijk had mensen embedded bij de rebellen”.’

Resolutie 1973 zegt dat de lidstaten van de VN  zich moeten houden aan de ‘strikte uitvoering van het wapenembargo’. Er is ons verteld dat de internationale gemeenschap een oogje dichtkneep. Volgens Lord Richards zijn vooral Qatar en de Verenigde Emiraten belangrijk geweest voor het succes op de grond. Qatar leverde aan bepaalde rebellengroepen Franse Milan antitank-raketten. We kregen te horen dat Qatar haar wapens kanaliseerde aan een paar begunstigde milities in plaats van de rebellen in het algemeen.

Nu we het er tóch over hebben..
Wat is dan de ECHTE reden voor oorlog..?

De echte motivatie voor de oorlog? Volgens het Britse parlementaire rapport (HIER):

Waarom de Fransen oorlog in Libië wilden wordt duidelijk uit vrijgegeven informatie van de Amerikaanse Buitenlandse Zaken op 2 april 2011, van Sidney Blumenthal, adviseur en onofficiële analist van de toenmalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton in een gesprek met de Franse minister van BuZa en de geheime dienst:

Volgens hen wordt de toenmalige president Sarkozy gedreven door de volgende punten:

 1. Verlangen naar een groter deel van de olieproductie in Libië,
 2. Meer Franse invloed in Noord-Afrika,
 3. Verbeteren van de binnenlandse politieke situatie in Frankrijk,
 4. Gelegenheid voor het Franse leger om zijn positie in de wereld te herbevestigen,
 5. Aandacht besteden aan de zorg van Sarkozy’s adviseurs over Kaddafi ‘s plan om Frankrijk te verdringen als de dominante macht in Franstalig Afrika.

De vijfde factor betrof president Sarkozy’s politieke eigenbelang. Kaddafi heeft geprobeerd af te treden maar het Westen wilde een gewelddadige regimeverandering (HIER). Uit het verslag van het Britse Parlement wordt duidelijk dat Kaddafi op de vlucht was en zijn land wilde verlaten toen hij werd vermoord.

Muammar Kaddafi was misschien op weg om Libië te verlaten in februari en maart 2011. Lord Hague zegt op 21 februari 2011 dat hij veel informatie onder ogen had gekregen waaruit bleek dat Kaddafi naar Venezuela wilde vluchten.

Na telefoongesprekken door de heer Blair zou gezamenlijke actie hebben geleid tot de troonsafstand van Muammar Kaddafi en een politieke oplossing in Libië. Het was dus belangrijk om de communicatielijnen open te houden. We hebben echter geen bewijs gezien dat de toenmalige premier David Cameron probeerde om de contacten van de heer Blair te benutten.

Had de Britse regering zich aan de geest van Resolutie 1973 gehouden én aan hun oorspronkelijke plan-de-campagne, en als de Britse regering hun coalitiegenoten had beïnvloed om te stoppen met militaire actie toen Benghazi in maart 2011 eenmaal veilig was, dan was een politieke oplossing mogelijk geweest. Een politieke oplossing zou goedkoper zijn geweest voor het Verenigd Koninkrijk en zou voor de burgers van Libië bescherming hebben betekend tijdens de regime verandering en hervormingen.

Maar de Britse regering richtte zijn pijlen alleen op militaire interventie. We hebben geen bewijs gezien dat Blair’s contacten zijn ingezet om Kaddafi en zijn regering te beïnvloeden, Amerika en Frankrijk wilden ook een andere regering in Libië. De New York Times bevestigt dat de verantwoordelijkheid voor de gewelddadigheid in Libië vooral ligt bij Hillary Clinton (HIER). En wanneer we kijken naar dit filmpje, waarin een Hillary Clinton spontaan vanachter haar masker reageert op de dood van Kadaffi, is het verhaaltje compleet..

Waarom dienen we ons dit aantrekken?
Omdat uit dit rapport van het Britse Lagerhuis (House of Commons) blijkt, dat de oorlog Libië totaal verwoest heeft (HIER):

De Libische economie genereerde in 2010 $ 75 miljard aan bruto binnenlands product (BBP) en een gemiddeld jaarlijks inkomen per hoofd van de bevolking van $ 12.250, vergelijkbaar met het gemiddelde inkomen in sommige Europese landen. (De voormalige Indiase vertegenwoordiger bij de V.N. merkte op dat vóór de oorlog Libië minder armoede kende dan Nederland. Libiërs hadden toegang tot gratis gezondheidszorg, onderwijs, elektriciteit en renteloze leningen en vrouwen hadden grote vrijheden (hier).

De Libische regering kende in de jaren 2000 veel meer inkomsten dan uitgaven. … In het rapport van Human Development in 2010 van de Verenigde Naties, een globale maatstaf voor gezondheid, onderwijs en inkomen, werd Libië gerangschikt op de 53ste plaats van de meest geavanceerde landen in de wereld voor de menselijke ontwikkeling en Libië stond nummer één als het gaat om de meest geavanceerde landen in Afrika.

Vóór en ná de NAVO-bombardementen. Khadaffi is verdreven, leve de nieuwe heerser..!

Volgens het meest recente jaar waarvan betrouwbare gegevens beschikbaar zijn, 2014,  is het gemiddelde jaarinkomen in Libië gedaald naar $ 7.820. Sindsdien is de economische situatie van Libië nog meer verslechterd. Libië zal in 2016 waarschijnlijk een begrotingstekort van ongeveer 60% van het BBP hebben. De financiering van het tekort zorgt ervoor dat de netto buitenlandse reserves gehalveerd zijn van  $ 107 miljard in 2013 tot $ 56,8 miljard tegen het einde van 2015. De productie van ruwe olie daalde in 2015 tot het laagste niveau, terwijl de olieprijs in de tweede helft van 2014 instortte.

De inflatie is verhoogd naar 9,2% als gevolg van een stijging van 13,7% van de voedselprijzen en een vijfvoudige stijging van de meelprijs. De Verenigde Naties rangschikten Libië in 2015 tot nummer 94 op de lijst van vooruitstrevende landen in de wereld. De ‘Office for the Coordination of Humanitarian Affairs’ van de Verenigde Naties schat dat in 2016 3 miljoen van de 6,3 miljoen mensen in Libië gevolgen ondervinden als gevolg van het gewapende conflict en de politieke instabiliteit. 2,4 miljoen mensen hebben bescherming en hulp nodig. In het World Report 2016, Human Rights Watch wordt gesteld dat Libië:

in de richting gaat van een humanitaire crisis, met bijna 400.000 ontheemde mensen en verstoorde basisdiensten, zoals de elektriciteit en brandstofvoorziening. Mensen met macht kunnen ongestraft willekeurige mensen gevangen zetten, martelen, onrechtmatig doden, aanvallen, ontvoeren en laten verdwijnen en uit hun huizen dwingen. Het strafrechtelijk systeem is in de meeste delen van het land ingestort.

Na 2011 hebben bendes van mensenhandelaars gebruik gemaakt van het feit dat er geen effectieve regering is en van Libië een belangrijke doorvoerroute gemaakt voor illegale migratie naar Europa. Naast andere extremistische militante groepen ontstond in 2014 ISIL in Libië, de controle innemend van het grondgebied rondom Sirte en terroristische trainingscentra opzettend. Human Rights Watch documenteerde onwettige executies door ISIL in Sirte van ten minste 49 mensen door bijvoorbeeld onthoofding of executie. De burgeroorlog tussen het westen en het oosten vlamt op en neemt af sinds 2014 met sporadische uitbarstingen van geweld. In april 2016 beschreef de Amerikaanse president Barack Obama de interventie in Libië na de oorlog als een als een “Shit Show”.

Het is moeilijk om het oneens te zijn met deze pittige beoordeling. Het parlementaire rapport bevestigt dat de oorlog in Libië  – net zoals de oorlog in Irak – uiteindelijk heeft geleid tot de verspreiding van terrorisme over de hele wereld: ‘Libische wapens en munitie worden in heel Noord- en West-Afrika en het Midden-Oosten verhandeld.’  Het panel van deskundigen dat door de Verenigde Naties is aangesteld om de impact van Resolutie van 1973 te onderzoeken wijst op de aanwezigheid van Libische wapens in Algerije, Tsjaad, Egypte, Gaza, Mali, Niger, Tunesië en Syrië.

Dit panel concludeert dat de ‘oorspronkelijke Libische wapens de militaire capaciteit van terroristische groeperingen in Algerije, Egypte, Mali en Tunesië aanzienlijk hebben versterkt. Libische handvuurwapens zijn blijkbaar beland in de handen van Boko Haram. In januari 2014 gebruikten moslimrebellen een Libische MANPAD om een Egyptische legerhelikopter neer te halen. De ‘FCO’ vertelde ons dat ‘de politieke instabiliteit in Libië heeft geleid tot een vruchtbare omgeving voor terroristische groeperingen, zoals ISIL (ISIS)’.

Professor Patrick Porter, hoogleraar Strategische Studies aan de Universiteit van Exeter, is het eens met de analyse van FCO, waarin staat dat ‘de kans op de Islamitische Staat is gestegen door de ineffectieve overheid in Libië’. De aanwezigheid van ISIL in Libië is gebruikt om terroristen op te leiden. Sefeddine Rezgui bijvoorbeeld, de schutter die in 2015 in Tunesië Westerse toeristen heeft neergeschoten, was getraind door ISIL op hun basis in Sabratha. Ook de twee schutters die 22 toeristen in het Bardo museum in Tunis hebben gedood werden opgeleid in Sabratha.

En de plannen van ISIL kunnen verder reiken dan terrorisme. Volgens vice-admiraal Clive Johnstone, Royal Navy officier en NAVO-commandant: “We weten dat ISIL de ambitie heeft om offshore te gaan … De vreselijke kans bestaat dat in de toekomst een zeer hoge kwaliteit wapensysteem gericht zal zijn op een cruiseschip, olieplatform of een containerschip.”

Daarnaast bevestigt de rapportage van het Brits Parlement dat de oorlog in Libië een vloedgolf van vluchtelingen heeft gecreëerd:

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) maakte de schatting dat in juni 2016 circa 1 miljoen migranten aanwezig waren in Libië: 425.000 ontheemde Libiërs, 250.000 niet-Libische migranten en 250.000 teruggekeerden. De meeste niet-Libische migranten komen uit West-Afrika, de hoorn van Afrika, Zuid-Azië en het Midden-Oosten. De meest voorkomende landen van herkomst voor niet-Libische migranten zijn Niger, Egypte, Tsjaad, Ghana en Soedan. Tussen 1 januari en 31 mei 2016 maakten 47.851 migranten de oversteek van Libië naar Italië.

Een vergelijkbaar aantal migranten probeerde in dezelfde periode in 2015 de oversteek te maken. Ondanks de toegenomen middelen voor Operatie Triton wordt de oversteek via de Middellandse Zee steeds gevaarlijker. De IOM registreerde 2061 dode of vermiste migranten tussen 1 januari en 31 mei 2016, een stijging van 15% in vergelijking met dezelfde periode in 2015.

Met andere woorden, net als de oorlog in Irak (met het verhaal van de massavernielingswapens van Saddam Hoessein dat staatssecretaris Powell in 2003 opvoerde in de VN-Veiligheidsraad en in de Westerse pers een grote echo kreeg, maar het bestaan van deze wapens werd nooit aangetoond), is de Libische oorlog gebaseerd op leugenachtige informatie. De oorlog is begonnen om heel andere redenen, die weinig te maken hadden met de nationale veiligheid of de bescherming van burgers. De oorlog met Libië vernietigde het land, creëerde een ‘shit-show’, heeft ervoor gezorgd dat terrorisme breed verspreid raakte en golven van vluchtelingen uitvlogen.

https://www.youtube.com/watch?v=nHgGKl2FVUc

x
Wist jij dit van Mohammar Ghadaffi?
x

 1. Je kreeg als Libiër nooit een electriciteitsnota; voor alle burgers van het land was electriciteit gratis..
 2. Er was geen renteheffing op leningen bij banken in Libië. Deze banken waren eigendom van de staat en leningen door deze banken afgegeven, werden belast met… 0%-rente..
 3. Een huis werd in Libië als een vanzelfsprekend grondrecht beschouwd in Libïe. Mohammar Ghadaffi zwoer ooit dat zijn ouders geen huis zouden hebben, wanneer niet IEDEREEN een huis had..
 4. Alle pasgehuwden in Libië kregen een bedrag van 60.000 Dinar (US$ 50,000) van de overheid. Hiermee zouden ze dan in staat zijn, een eerste appartement te kopen om hun familie te starten..
 5. Onderwijs en medische zorg waren ook GRATIS in Libië. De huidige stand van analfabetisme in Libië is 83%, waar vroeger, vóór het aantreden van Khadaffi, slechts 25% van de Libiërs kon lezen en schrijven.
 6. Wanneer Libiërs een carrière als boer wensten, kregen ze landbouwgrond van de regering, een boerderij, gereedschap, tractoren en vee, om een vliegende start te kunnen maken met hun eigen boerderij..
 7. Wanneer Libiërs hun gewenste onderwijs of medische zorg niet konden vinden in Libië, was er een fonds, dat Libische burgers de mogelijkheid bood, om in het buitenland onderwijs te halen of de gewenste gezondheidszorg. Er werd bovendien een bedrag van US$ 2.300 per maan beschikbaar gesteld voor verblijfsaccommodatie en een toelage voor een auto voor vervoer..
 8. Wanneer Libiërs een auto wensten te kopen, werd deze door de overheid gesponsord met een subsidie van 50% van de nieuwwaarde!
 9. De prijs voor benzine lag op $ 0,14 per liter..
 10. Het zoetwater-pijplijn-netwerk dat door heel Libië loopt en het hele land van zoet water voorziet..!

  Libië had geen buitenlandse schulden op haar betalingsbalans en de reserves lagen in de buurt van de US $ 150 miljard. Deze reserves zouden nu wereldwijd zijn ‘bevroren’…

 11. Toen Ghadaffi aan het bewind kwam, begreep hij dat de zoetwaterbronnen die in de Sahara ontdekt waren, van groot belang zouden kunnen zijn voor de ontwikkeling van het land. Hij initieerde het imposante en majestueuze ‘Great Man-Made River-project’, dat Libië een slordige US$ 27 miljard kostte, maar zoetwater verschafte aan alle binnenlandse steden, waaronder alle steden aan de Middellandse zeekust. Het project stelde bovendien de boeren in staat, via irrigatie, de landbouwproducten op tafel te zetten, waar het land om vroeg.
 12. Wanneer Libiërs niet in staat waren werk te vinden, nadat ze waren afgestudeerd, betaalde de staat een gemiddeld salaris, dat de persoon in kwestie genoten zou hebben, als hij WEL een soortgelijke baan gevonden zou hebben.
 13. Een deel van de verkoop van de Libische aardolie, die één van de grootste van de wereld was, werd DIRECT BIJGESCHREVEN op de rekening van ALLE Libische burgers…
 14. Wanneer een moeder een kind ter wereld bracht, werd zij ‘beloond’ met een cadeaucheque van US$ 5.000
 15. Er waren in Libië strippenkaarten voor 40 broden. Die kaarten hadden een prijskaartje waarop $ 0,15 stond.
 16. 25% van de Libische jongeren hebben een universitaire graad..
 17. Welke andere ‘dictator’ heeft zoveel gedaan voor de medemens in zijn/haar land?

De brutale moord van Muhammar Khaddafi door de pro-Zionistische krachten, met name het gedrocht van de internationale bankiers, is een voorbeeld wat er kan gebeuren met politieke leiders, wanneer zij de internationale Zionistische bankiers in het harnas jagen.. En dit waren die zaken, waardoor hij zich ‘niet populair maakte bij deze grootste-misdadigers-ter-wereld-die-zelden-veroordeeld-worden. Muhammar Khaddafi weigerde gehoor te geven aan de pogingen van de Rothschild-bankiers om (vrijwillig) een centrale Libische bank te vestigen. Hij weerstond dit boeventuig op deze 5 gebieden: :

 •  Een door Khaddafi-geïnitieerde ‘Afrikaanse Unie’, waarbij één gemeenschappelijke munt zou gaan worden ingevoerd.
 • Een door Khaddafi-geïnitieerde ‘Centrale Bank van Libië’
 • Een door Khaddafi-holding waar 150 ton (150.000 kilo) goud werd bewaard.. (Heb jij gehoord waar het gebleven is..??)
 • Een door Khaddafi-geïnitieerde ‘Libische Olie-industrie’
 • Een door Khaddafi-geïnitieerde en operationeel geleide ‘Blue-Gold’ waterreserves

* * *

 

Advertentie

47 gedachten over “Nepnieuws..? Oorlog met Libië op leugens gebouwd..!

 1. Het woord de benaming van Journalist, wat eens stond voor een persoon die aan vrije nieuwsgaring deed, kunnen wij schrappen uit ons vocabulair, zij bestaan niet meer, zij schrijven leugens en halve waarheden in opdracht van een ieder die betaald, het slechtste soort prostituèes, verkopen hun Eigen moeder for a fist full of dollars, in wezen dirigeren zij de massa in naam van het kwaad, door hun constante gelieg en mannipulatie verliezen de mensen hun geloof in het leven en elkaar, in wezen misdadig te noemen!
  Jenne

 2. het draait allemaal om geld, goud, olie en drugs voor degene die aan de ’touwtjes trekken’ zodat zij de’macht’ denken te kunnen behouden. Journalisten zijn ook loonslaaf en bang hun ‘boterham’ kwijt te raken, zoals bijna iedereen. Is het niet zo dat we verder moeten kijken en stel dat er stukjes van de werelddelen in het water verdwijnen maar niet africa.

  reconstructed regional world geography divide and conquer

  1. Madeloes.
   Natuurlijk heb je gelijk dat ook journalisten loonslaaf zijn maar dat wil niet zeggen dat ze om een “boterham” te verdienen anderen door leugens te verspreiden de dood in mogen jagen.
   Zij die willens en wetens voor eigen belang daaraan meewerken hebben geen geweten en moeten ook niet gaan jammeren als zij daar ooit voor worden afgerekend.
   Udo Ulfkotte heeft moed getoond en toe gegeven dat ook hij zich schuldig heeft gemaakt aan niet correcte berichtgeving maar hij heeft spijt betoond en heel veel op het spel gezet door zijn boek te schrijven wat veel respect voor deze man oproept bij mij.
   Anderen zouden ook hun fouten kunnen toegeven en doen ze dat niet ook goed maar dan is dat wel hun eigen keuze.

  2. @ Arnold
   mee eens dat Udo Ulfkotte een moedig man is geweest en mogen we dankbaar zijn voor alle journalisten op de alternatieve media die ook zo moedig zijn om wat zich werkelijk afspeelt te verspreiden en alle medemensen die het verder verspreiden zoals op deze site!

 3. Het artikel opent met de zin: “De aanval is geopend op nepnieuws.”

  Huh? Ik dacht dat niet-MSM sites al jaren geleden de aanval hadden geopend op nepnieuws. Dat is toch geen nieuws?

  1. Tja, dat is dan voor mij weer nieuws, dat het geen nieuws zou zijn. En daarmee klopt het grappigerwijs weer wel natuurlijk.

 4. De vernietiging van Libië was ook één der doelwitten van het Oded Yinon plan. Alle landen die er opgetreden zijn, waren bezig met de uitvoering van het voormelde plan, in opdracht van Tel Aviv. De uitschakeling van Khadaffi was ook nodig voor de uitvoering van het Coudenhove Kalergi plan,om de EUSSR te overspoelen met “immigranten”, vanuit Afrika.
  Beiden plannen zijn dan ook de verklaring voor wat er zich momenteel afspeelt in het Midden-Oosten & Noord-Afrika en Europa.
  Een ander gevolg was de aanslag in Oslo (door Breyvik??), toen Noorwegen zich terug uit de Nato coalitie die Libië bombardeerde :
  http://rense.com/general94/oslo2.htm :
  “Analyst Bob Chapman, a frequent Progressive Radio News Hour guest, believes Friday’s attack was a false flag, citing two reasons: — pulling out of NATO’s Libya coalition entirely by August 1; and — withholding its $42 million contribution to Greece’s bailout, calling it a waste of money, sensibly saying the Papandreou government should default. As a result, Chapman said affected banks “are very unhappy with Norway, and I think that (and pulling out of Libya) was the basis for the attack,” adding: “.
  Nog een bron :
  http://www.veteranstoday.com/2016/12/15/barrett-v-williams/
  met titel :
  “Press TV Debate: Israel, biggest force behind wars in Middle East
  By Kevin Barrett on December 15, 2016

  1. @ Arnold
   nos is niet objectief krijgt volgens mij ook alles gedicteerd.

   Wie is John Kerry? buitenlandse zaken onder Obama.

   Kerry, a Jesuit-trained 33rd Degree Freemason and Skull & Bones Papal Knight of Eulogia

   Barry Davis
   “Barack Hussein Obama”
   32nd Degree Prince Hall Freemason
   President of Rome’s “Holy Roman,”
   14th Amendment American Empire
   Sunni Moslem, Pretended Protestant Christian
   Mulatto: Mulatto Father, White Mother
   Father: Frank Marshall Davis, Jr.
   Wife: Michelle, Member: Chicago CFR
   Obama: CFR-Controlled and CFR Spokesperson
   Obama: Promoted by the late William F. Buckley, Jr.
   Buckley: Knight of Malta, Bonesman, Bilderberger, CFR Member
   Buckley: Promoter of Reverse Discrimination against Whites
   Buckley: Promoter of a Coming Black President
   Obama: Trained in Romanism, Islam and Apostate Protestantism
   Obama: “Nimrod”; Pretended Unifier of Whites and Blacks
   Obama: Promoter of the Papal Crusade against Shia Islam
   Obama: Promoter of Bush’s Papal Inquisition
   Against Protestant American Liberties
   Obama: Jesuit Temporal Coadjutor
   Promotor of the Black Pope’s Counter-Reformation
   Barry Davis: “Boy” of Pope Benedict XVI

   http://vaticannewworldorder.blogspot.nl/2013/09/jesuit-ruled-cfr-first-of-two-co.html

   als ik zie dat trump richard haass gesproken heeft en van hem gecharmeerd is krijg ik de rillingen.

   The President of the CFR is another Freemasonic papal court Jew,Richard Haass, a member of the Jesuit/Knight of Malta-controlledBilderberg Group (Founded by Jesuit priest Joseph Retinger, and Knight of Malta Prince Bernhardof the Netherlands). During his time in the U.S. State Department, Haass was a close adviser to CFR-member and mulatto Colin Powell, a 33rd Degree Freemason (admitted on Masonic websites) who addressed the Roman Catholic Marymount University in 2006. Haass was also the U.S. Special Envoy for Northern Ireland, which is 40% Roman Catholic as a country.
   Haass also served as a special assistant to George H. W. Bush, the Knight of Malta, member of the Vatican-controlled Bohemian Club, High-level Freemason, and Skull & Bones Papal Knight of Eulogia.
   Haass is also a Rhodes Scholar (Rhodes Scholarships have been given out to Jesuit grads, in many cases). As is the typical Jesuit modus operandi: the Freemasonic Jews are placed in the foreground, while the White Gentile Jesuits and Papal Knights direct all policies from the background!

   http://www.politico.com/blogs/donald-trump-administration/2016/12/richard-haass-state-department-deputy-232708

  2. Madeloes.
   https://ejbron.wordpress.com/2014/07/24/amerikanen-blazen-de-aftocht-poetin-niet-schuldig-aan-neerhalen-van-mh17/ hier werd Poetin beschuldigd zonder bewijs daarvoor en dat is ook niet door de NOS uitgezonden.
   http://www.standaard.be/cnt/dmf20161216_02629501 Poetin vraagt om bewijs beschuldiging verkiezingshacks.
   Tijdens de NOS nieuwsuitzending van 20.00 uur (16-12-2016) werd gezegd dat de geheime dienst dat niet kon omdat ze anders technieken zouden openbaren.
   Tussen haakjes ook bij de beschuldiging mbt MH 17 was Kerry betrokken.
   Kennelijk is het een hobby van de VS om te beschuldigen zonder bewijs te leveren.

  3. @ Arnold
   het is natuurlijk niet alleen de vs die landen binnenvalt zonder bewijs vergeet ons eigen landje niet en alle andere landen zodra er iets te ‘halen’ valt onder welke noemer dan ook. Het gaat om de opdrachtgevers en dat is waarschijnlijk niet alleen de vs.

  4. Madeloes.
   Natuurlijk is het niet alleen de VS en ook Nederland heeft geen schone handen.
   Wel is het zo dat in NAVO verband veel gebeurd in opdracht van de VS en wie de VS aansturen is nu toch wel al duidelijk lijkt mij.
   De bankiers-zionisten-Israel met in Europa de EC vanuit Brussel?

  5. Arnold 4.7 :
   Ik kende reeds de tekst van Kris Roman. Deze geeft een goed overzicht van de samenzwering achter de schermen tegen onze westerse maatschappij.In feite krijgen we hier de verder zetting van WO I en WO II. Ondertussen wordt de spanning met Rusland opgedreven. De gelijkenissen met de jaren dertig voor WO II zijn frappant.
   Zie ook :
   https://www.rt.com/news/370575-us-tanks-holland-nato-russia/
   met titel :” US to ship 1,600 tanks to Dutch arms depot in ‘clear message’ to Russia “

  6. Sub Rosa.
   4.8
   Wat Trump ook van plan is hij heeft gezegd dat hij toenadering tot Poetin wil zoeken terwijl Obama telkens uitgedaagd heeft en Clinton was waarschijnlijk op dezelfde voet verder gegaan of erger.
   Nou kan het natuurlijk show zijn maar misschien moet Trump voor zijn leven vrezen en wordt het toneelstukje over die E mails van Clinton nu opgevoerd omdat ze toch angstig zijn en niet zeker weten wat Trump echt van plan is.

  7. Arnold 4.9 :
   Obama en consoorten zullen er alles aan doen om bij manier van spreken Trump een pad in de korf te zetten. Zie Rusland, het Midden Oosten, de recente renteverhoging van de FED…en er zullen er nog komen.
   Een ongeluk met Trump is dan zeker niet uit te sluiten.
   Over wat ons te wachten staat :
   https://hartgeld.com/downloads.html
   In deze link de publicatie : “2016-12-17: / Eichelburg Sparer-Enteignung jetzt ” aanklikken. Ik heb mijn twijfels maar wil het doch voorleggen aan de lezers.

  8. PS.
   Wat betreft die opslag in Nederland van militair tuig van de VS.
   Het Oekraine referendum,Rutte kon geen NEE zeggen want dan had de Oekraine moeilijk gedaan wanneer Nederlandse militairen in Oekraine gestationeerd worden en West Europa is nu eenmaal het startpunt (kennelijk met Nederland voorop)van de VS om de strijd met Rusland aan te gaan wat voor de VS het hoofddoel is want zij geven niets om Nederland maar maken er alleen maar gebruik van en Rutte trapt daarin.(weet u nog Victoria Nuland Fuck The EU).

 5. Klopt, de MSM is heel erg bezig met nep nieuws momenteel.
  Terwijl ze zelf geen wederhoor toestaan. Ieder ander geluid wordt gemodereerd. Zo ook de berichtgeving over Syrië momenteel. Veel onafhankelijke journalisten vertellen een heel ander verhaal maar dat wordt niet toegestaan. Jarenlang ben ik reageerder op Joop geweest maar heb nu de handdoek in de ring gegooid. Een echte polemiek is niet mogelijk en de constante stroom van gekleurd nieuws is niet meer te hachelen. Irak, Afghanistan, Libië, Oekraïne, Syrië. Het constante gelul en gemanipuleer over de fantastische economie en werkloosheidscijfers. ik keek al jaren geen televisie meer maar ben nu ook gestopt met MSM op internet. De koude rillingen kruipen me over mijn rug als ik al dat nep nieuws lees.
  Het is wel jammer dat de rommel van Volkskrant/NRC/Telegraaf/AD/Nu.nl/ zoveel clicks krijgen. Het is gif. Non items en manipulatie.
  Mijn achtergrond is informatica (HBO) en geschiedenis (WO) dus ik behoor niet tot de laagopgeleide witte boze doelgroep waar onze MSM zo graag mee schermt.
  Maar ik hoop van harte dat veel meer mensen het door krijgen en dat we verlost worden van NPO en de rest van de nep nieuws verspreiders.

 6. Niet alleen het nieuws is nep, maar ons hele begrip van de “werkelijkheid” is nep.
  Daarom als pleister op de wonde, dit prachtig gezongen lied van Sananda Maitreya, formerly known as Terence Trent D’Arby.
  Hij raakt me tot in het diepst van mijn ziel.

  http://www.youtube.com/watch?v=3v62A2J_1BY

  Voor de liefhebbers nog een toegift!
  Deze man is een ware kunstenaar!!

  Terence Trent D’arby/Sananda Maitreya Live In London 1995
  http://www.youtube.com/watch?v=amR0pG1Kuc8

 7. Het nieuwe boek van Udo Ulfkotte: “Volks Pädagogen, Wie uns die Massenmedien politisch korrekt erziehen wollen” is een eye opener op dit gebied. In feite is het deel 2 van zijn “shocking seller” gekochte journalisten. Een echte aanrader.

  Hoe is het ook alweer en ook nu inzake Oekraïne? d.d 17-12-2016, Rutte: “Ik kan niet iedereen gelukkig maken”! Klopt meneer de protoganist U kunt alleen maar een h e l e b o e l mensen ongelukkig maken. zo iemand als U noemt men een Farizeeër.

  1. Thanks for sharing VforVendetta, ik deel je love for this musician maar ook je gedeelde begrip van de huidige werkelijkheid. Great! 🙂

 8. Tom Lassing (deanderewaarheid) schreef op 2nd November 2015.

  Er was in Libië geen serieuze oppositie tegen het beleid van Gaddafi.
  De VN wilde hem voor zijn verdiensten voor zijn volk een prijs gaan geven. Menig wereldleider was eind 2010 en begin 2011 nog op bezoek in Libië.
  Na maart 2011 was dat ineens over. Hij werd in de westerse media afgeslacht en in korte tijd was er ineens een door het westen gefinancierde oppositie die met veel wapengeweld het regime van binnenuit vernietigde.

  Wat was er veranderd?
  – Er was maar één ding anders geworden.
  Net als Saddam Hoessein een paar jaar eerder, had Gaddafi bekend gemaakt dat hij goud als basis voor zijn munt wilde gaan gebruiken. Je kon de Libische olie voortaan ook voor goud kopen, in plaats van met Amerikaanse dollars.

  Hoe werd Libië in de media zwart gemaakt:
  Een opmerkelijk voorbeeld: Diverse westerse mainstream-media berichtten eind september 2011 massaal over een massagraf waarvoor Kolonel Gaddafi verantwoordelijk zou zijn.
  Enkel de Franse krant Libération heeft daadwerkelijk een journalist naar het gebied gestuurd. Toen de botten geïdentificeerd waren werd het duidelijk dat het ging om de zoveelste westerse propagandastunt.

  De NOS berichtte: ‘In de Libische hoofdstad Tripoli is een massagraf gevonden met meer dan 1.270 lichamen. Het massagraf ligt bij de beruchte Abu Salim-gevangenis, waar het regime van de verdreven kolonel Gaddafi zijn tegenstanders opsloot. Volgens mensenrechtenorganisaties is daar in 1996 een massamoord gepleegd, waarbij 2.000 gevangenen zijn omgekomen’.

  Nadat de botten geïdentificeerd waren, werd het duidelijk dat het ging om kamelenbotten, en dat de rest van het bericht een broodje aap-verhaal was. De NOS heeft dit nooit publiekelijk naar buiten gebracht.
  (Bron: http://www.destillewaarheid.nl)
  2nd November 2015 geplaatst door Tom Lassing

  1. Het is soms moeilijk om te blijven geloven dat we op weg zijn naar een ‘betere wereld’ als je ziet wat er de afgelopen eeuwen is gebeurd en wie zich hiervoor open hebben gesteld en het niet meer mogen beleven. Toch hoop ik vanuit geloof en liefde dat die ‘betere wereld’ binnen handbereik is als wij ons allen daarvoor openstellen.

  2. Eens, het meest welvarende land van noord Afrika waar gezondheidszorg en wonen gratis waren, en op een hoog peil waren, waar studeren gratis was en niemand honger had of ontberingen kende is totaal naar de middeleeuwen terug gebombardeerd. Irak wat een heel hoog peil van welvaart kende een totale puinhoop geworden. Maar dat was nog niet genoeg, ook Syrië moest in puin.
   Miljoenen doden en wat is bereikt? Armageddon.
   En maar kakelen bij DWDD en Pauw. De hotemetoten bij het journaal en Buitenhof. Want ach wat maken die paar miljoen doden nu uit als zij maar 500.000 Euro per jaar kunnen opstrijken voor hun slappe geouwehoer.
   Walgelijk, en die figuren laten zich er ook nog eens op voorstaan progressief en menslievend te zijn. Als ze wat extra pecunia en macht kunnen krijgen offeren ze gerust Europa er voor.

 9. Mao heeft toendertijd in China het rode boekje geschreven, maar wat niet veel mensen weten is dat Kadaffi het groene boekje over vrijheid en ware democratie heeft geschreven. Hieronder een stukje uit zijn groene boekje:

  De wetten van de dictatoriale instrumenten van de overheid hebben de natuurlijke wetten vervangen, dat wil zeggen, het positief recht heeft de natuurlijke wetten vervangen. Bijgevolg zijn de ethische normen in verwarring geraakt. De mens is in wezen, fysiek en emotioneel, overal hetzelfde. Vanwege dit feit, zijn de natuurwetten van toepassing op allen. Echter, de grondwet als conventionele wet ziet de mensen niet als gelijk. Deze visie heeft geen enkele rechtvaardiging, behalve het feit dat het de wil van het instrument van de overheid weerspiegelt, zij het een individu, een parlement, een klasse of een partij. Dat is de reden waarom de grondwet verandert wanneer een verandering in de instrumenten van de overheid plaats vindt, wat tevens aangeeft dat een grondwet niet de natuurlijke wet is, maar de ambitie van het instrument van de overheid om haar eigen doel te dienen.

  De intrekking van de natuurlijke wetten van de menselijke samenleving en hun vervanging door conventionele wetten is het fundamentele gevaar dat de vrijheid bedreigt. Een regering moet ondergeschikt zijn aan natuurwetten, niet andersom.

  De fundamentele wet van de samenleving mag niet worden onderworpen aan historische omstandigheden of samenstellingen. Het belang ervan ligt erin dat het het beslissende criterium is in het licht waarvan waarheid en leugen, goed en kwaad, individuele rechten en plichten kunnen worden beoordeeld. De vrijheid wordt bedreigd, tenzij de maatschappij vast houdt aan een heilige wet met vastgelegde regels die niet onderworpen zijn aan verandering of wijziging door enig instrument van de overheid. Het is eerder de verantwoordelijkheid van het instrument van de overheid om zich te houden aan de wetten van de samenleving. Helaas worden mensen over de hele wereld op dit moment geregeerd wordt door door mensen gemaakte wetten die kunnen worden gewijzigd of afgeschaft, afhankelijk van de strijd om de macht tussen concurrerende vormen van de overheid.

  1. @ Sw Anand Coen

   Het ‘groene’ boekje is mij bekend het is het ‘pijnlijk’ te ervaren dat hier misbruik van wordt gemaakt.

  1. Stel dat terroristen iets van plan zijn en weten dat het internet en telefonie door de inlichtingendiensten wordt gecontroleerd,hoe groot is dan de kans dat zij van deze middelen gebruik maken om te communiceren met elkaar?
   De publieke omroepen zijn de spreekbuis van de politiek alleen is het probleem dat steeds meer mensen door hebben dat wat zij verkondigen niet de waarheid is.
   Politiek is net als het weer nogal veranderlijk en daardoor niet betrouwbaar terwijl ze dat wel zouden moeten zijn door duidelijke standpunten in te nemen en ook na te leven.
   Wil je echt achter feiten zoeken dan ben je afhankelijk van onder andere internet en daar wringt de schoen want dat verteld een heel ander verhaal dan ze ons willen doen geloven.
   Het is niet de jacht op terroristen maar u wordt gecontroleerd en daarom heeft Plasterk meer vrijheden gegeven aan inlichtingdiensten om internet en telefonie controles uit te voeren want door de gewone burger te bespieden vind je geen terroristen maar zie je wel welke mensen wat communiceren en dat is hun hoofdzaak.
   Camera,s bankpassen al uw gegevens worden door overheidsinstanties in de computer opgeslagen etc.
   Steeds meer mensen doorzien dit en daarom gaat de overheid zogenaamd de strijd aan met internet (Facebook) onder de noemer dat er vals nieuws verspreid zou worden terwijl het gewoon de bedoeling is dat mensen niet achter de waarheid komen omdat dat voor hen schadelijk is.
   Nederland is allang geen democratie meer maar meer een politiestaat of dictatuur en dat zal steeds verder gaan.

  2. Mee eens, Arnold, dat het waarschijnlijk erger wordt en er meer controle komt. Heb net hele lap tekst van A tot Z gelezen. Kom ik nog op terug, maar moet even bezinken.

 10. Bashar el Assad is zwart gemaakt want Syrië moet kapot ; Omar Kadhaffi is zwart gemaakt want Libië moest kapot ; Saddam Hoessein is zwart gemaakt want Irak moest kapot ; Adolf Hitler…. vul zelf maar in.

 11. Saperien 15
  Zie link :
  http://tueriesdubrabant.winnerbb.com/t1114p60-al-ajjaz-faes
  “http://www.veteranstoday.com/2011/09/20/cia-opening-its-books-some-surprises-in-store-wanta-libya-and-more/
  (mais je n’ai pas de confirmation et je doute que toutes les archives de la présidence Reagan deviennent accessibles dans un avenir proche, ce qui serait cependant une excellente nouvelle).
  (…) During talks with Wanta I was able to verify some issues involving Gaddafi. Gaddafi was placed in office in 1969 by the CIA as personal protege of Director Richard Helms.
  Helms admired Gaddafi greatly and valued the relationship between the US and Libya as one of the most critical and strategic for America during that vital period”.
  Het kan verkeren zegde ooit Bredero!!

 12. Alles is nep in onze wereld en alles is een leugen. De grootste leugen is dat je op een globe leeft waar GEEN CURVATURE GEDETECTEERD KAN WORDEN..
  Wakker worden mensen en water buigt nergens..
  Als je dit researched dan kom je er achter hoe we genaaid zijn .
  Geen Curvature geen globe mensen!!

  1. Wat een onzin die flat earth. De zon verdwijnt niet in de verte, zoals in hun model. Maar zakt zowat loodrecht onder de horizon waar hij niet kleiner, maar juist groter lijkt.

 13. “In a democracy, secrecy and propaganda ought not to control how we think, especially in matters of national survival”. (John Pilger in de film ‘The Truth Game’.)

  Met Nepnieuws (desinformatie en propaganda) houdt Brussel zich ook bezig. Eind vorige maand heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen; er wordt naar mijn gevoel heel wat afgeframed in het web van manipulatie. Titel: Over de strategische communicatie van de EU in reactie op negatieve EU-propaganda door derden (2016/2030(INI)).
  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0441+0+DOC+XML+V0//NL

  Doel: grotere weerbaarheid tegen voor de EU (met inbegrip van de band tussen de EU en de VS) schadelijke propaganda. Nauwe samenwerking tussen de EU en de NAVO en meer wetgeving staan op het verlanglijstje.
  Het Parlement eist gelukkig dat er onderscheid tussen kritiek (die mogelijk moet blijven) en propaganda wordt gemaakt, maar het is natuurlijk de vraag op basis waarvan en door wie dat onderscheid uiteindelijk gemaakt zal worden.
  Er is aandacht voor desinformatie en rekrutering door ISIS/Da’esh en er is veel aandacht in de resolutie voor de hybride oorlog die Rusland volgens de EU volop aan het voeren is. (Hybride oorlogvoering is oorlog voeren zonder een expliciete oorlogsverklaring. Dat kan op alle mogelijke manieren en terreinen: diplomatiek, economisch, door (des)informatiecampagnes, maar ook door bijvoorbeeld financiële of andere steun te verlenen aan opstandelingen die tegen een bepaald regime zijn. (!) Er kunnen zowel conventionele als niet conventionele middelen worden ingezet.)
  Een hele paragraaf is gewijd aan de Russische desinformatie- en propagandaoorlog; verder worden genoemd: steun door Rusland aan anti-EU-krachten, met name extreemrechtse partijen en Russische agressie in Cyberspace. Onderbouwing van de beweringen wordt in de resolutie niet gegeven. Wel wordt naar informatie van geheime diensten gewezen, maar die is natuurlijk geheim.
  Rusland wordt verantwoordelijk gesteld voor de escalatie van de confrontatie met de EU. Als ik naar feiten en gebeurtenissen kijk, kom ik op zijn minst tot een genuanceerdere conclusie. Het lijkt me heel goed mogelijk dat zo’n conclusie op een gegeven moment als opzettelijke, of (door gebrek aan onderscheidingsvermogen en beïnvloedbaarheid) onopzettelijke propaganda wordt aangemerkt.
  Wat opvalt, is de ontstellende eenzijdigheid; simplistisch gezegd: EU/VS zijn goed – Rusland is fout en krijgt de schuld. Geen woord over geschonden verdragen, economische sancties en een enorme troepenopbouw aan de Russische grens. Evenmin over de valse berichten en bewijzen, waarmee oorlogen (denk aan Irak en Libië) werden geforceerd en waarmee deze werden gelegitimeerd. Schrijnende lessen uit het recente verleden als het om desinformatie gaat, lijken er niet zo toe te doen.
  Ik wil beslist niet suggereren dat de Slavische buren het op mensenrechtengebied goed geregeld hebben, of dat de Beer altijd zoet in een hoek zit, maar de eenzijdige perceptie die uit het document spreekt, is niet geruststellend. Eenzijdigheid vertekent en is steevast onderdeel van oorlogspropaganda. We worden er al een paar jaar mee gebombardeerd.

  Enkele citaten uit de resolutie:.
  “G. overwegende dat de financiële crisis en de opkomst van nieuwe vormen van digitale media hebben geleid tot grote uitdagingen voor de kwalitatief hoogwaardige journalistiek, leidend tot een afname van kritisch denken onder het publiek, waardoor zij vatbaarder zijn geworden voor desinformatie en manipulatie;”
  “1. benadrukt dat er verschillende vormen van vijandige propaganda tegen de EU bestaan (…), teneinde de waarheid geweld aan te doen, twijfel te zaaien, lidstaten te verdelen, de strategische loskoppeling tussen de Europese Unie en haar partners in Noord-Amerika in de hand te werken, het besluitvormingsproces lam te leggen,”
  “8. erkent dat de Russische regering op agressieve wijze gebruik heeft gemaakt van een groot gamma instrumenten en hulpmiddelen, zoals denktanks en speciale stichtingen (Russkij Mir), speciale autoriteiten (Rossotrudnitsjestvo), meertalige tv-kanalen (Russia Today), pseudonieuwsagentschappen en multimediadiensten (Sputnik),”
  “24 (…) benadrukt dat de samenwerking van de EU en de NAVO op het gebied van strategische communicatie aanzienlijk moet worden versterkt”
  “38. verzoekt elke lidstaat de twee nieuwsbrieven van de EU-taskforce strategische communicatie (The Disinformation Digest en The Disinformation Review) beschikbaar te maken voor hun burgers, om te zorgen voor bewustzijn onder het publiek van de door derden gebruikte propagandamethoden;”
  “45. verzoekt de Commissie bepaalde wetgevingsinitiatieven te bevorderen om op doeltreffendere wijze om te gaan met desinformatie en propaganda”

 14. Op Kerstavond (als ik het niet dacht) heeft Obama de omstreden wet getekend waarmee vals nieuws en propaganda kunnen worden aangepakt. (Countering Foreign Propaganda and Disinformation Act.)
  Het ‘Global Engagement Center’ gaat als een soort Ministerie van Propaganda bekijken welk nieuws ‘staatsgevaarlijk’ is (al gebruiken we dat woord natuurlijk niet in onze democratieën). Aanval op ‘nepnieuws’? Aanval op vrijheid van jagers op nepnieuws. Net als in de Europese Resolutie die is aangenomen, staan er dingen in de wet die de meesten verwachten, goed vinden: het gif wordt erin verpakt en doorheen geweven.
  https://quemadoinstitute.org/2016/12/26/censorship-1984-style-alternate-media-may-soon-be-illegal-obama-signs-h-r-5181/
  http://www.healthnutnews.com/obama-quietly-signs-countering-disinformation-propaganda-act-law/
  http://marketupdate.nl/nieuws/obama-opent-aanval-op-persvrijheid-cpda-wet/?utm_source=Marketupdate&utm_medium=email&utm_campaign=27-12+99239

  1. Ze zijn bang geworden voor gewone mensen die aan propaganda doen. Zij willen dat alleen recht behouden. Laws are for peasants! Ze houden nog steeds niet op met leugen en bedrog. Dus maar weer op weg naar de totale vernietiging. De aarde zal zich hesrstellen, of niet. Wij zullen het niet weten.

   https://youtu.be/iz6a4WkKJn0

   There will be no more British people, not here, not on a billion worlds.

   https://twitter.com/crimesofbrits

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.