Advertentie

Of bidden überhaupt zin heeft….?!


x

‘Spooky’ genezingen op afstand

Bron: WDDTY VOL 22 – January 2012

© 2012 vertaling Tineke de Jong voor WantToKnow.nl/.be

x

De resultaten waren krachtig en ‘vooralsnog’ onverklaarbaar; een groep van vrouwen, die kort daarvoor een keizersnede hadden ondergaan, hadden een aanzienlijk lagere hartslag en de bloeddruk — nadat zij, op afstand  (ruim 100 km) waren behandel waren door een Reiki-genezer.
De onderzoekers van de Universiteit van Toronto hadden niet getest op cardiovasculaire effecten; ze wilden zien of een Reiki-genezer,  op afstand de pijn kon verlagen bij een groep vrouwen na een keizersnede-bevalling. In feite bleek de genezer niet in staat de pijn te verlichten van de 40 aangewezen vrouwen voor een reiki behandeling in de proef, waarin  ook een andere groep van 40 vrouwen deelnam, die alleen pijnstillende medicijnen kreeg.

Het was een dubbel-blinde studie, geen van de vrouwen wist dat ze waren geselecteerd voor deze reikibehandeling. Al de vrouwen in de reiki-groep had een aanzienlijk lagere hartslag — ongeveer 74 slagen per minuut vergeleken met bijna 80 slagen bij de vrouwen die alleen pijnmedicatie kregen toegediend. Ook was de systolische bloeddruk verminderd (106 mmHg vs 111 mmHg) 3 dagen na de operatie.
Deze bevindingen herhalen de resultaten van 3 eerdere studies waarbij Reiki-op-afstand en, nog, de onderzoekers zeggen de verbeteringen naar kans zou kunnen zijn omdat “verre reiki van methode van actie onbekend is” (BMJ Open, 2011; 1: e000021; doi:10.1136 / bmjopen-2010-000021).

Verandering van  standpunt
Deze reactie van de onderzoekers uit Toronto is niet ongewoon. De evolutionaire ontwikkeling van allereerst totale ontkenning naar een volledigheid van openheid van geest ten aanzien van gebedsgenezing, wordt geïllustreerd in een reeks studies naar gebedsgenezing over een periode van 9 jaar door een wetenschappelijk onderzoeksteam.

In hun eerste analyse inzake hun studie ‘Bidden voor iemand anders’, concludeerden de onderzoekers van de theologische afdeling in Cambridge het volgende: ‘De tot op heden gepresenteerde onderzoeksresultaten zijn interessant genoeg om verdere studie te rechtvaardigen.’  Er werd zelfs gewag gemaakt van… God in hun samenvatting: “Als er enig voordeel kan worden afgeleid uit God’s antwoord op een gebed, kan dit vallen buiten het bereik van het onderzoek naar bewijs of het weerleggen ervan.”  (Cochrane Database Syst Rev, 2000; 2: CD000368).

In 2007 hadden de onderzoekers van het Hertford College aan de Universiteit van Oxford, hun onderzoek verkleind tot 10 geselecteerde studies, met 7646 deelnemers. Deze voldeden aan de veeleisende normen van de Cochrane-protocollen voor ‘goede wetenschap’; en ook zij concludeerden  -wederom dus-  dat de resultaten van onderzoek naar gebed  verdere studie rechtvaardigde. (Cochrane Database Syst Rev, 2007; 1: CD000368).

En twee jaar later, veranderden de onderzoekers compleet van standpunt. “We zijn er niet van overtuigd dat verder onderzoek naar deze interventie [gebed] moeten worden uitgevoerd, we zouden graag zien dat  alle beschikbare middelen voor dit onderzoek gebruikt wordt voor andere vragen in de gezondheidszorg,” concludeerden zij — maar de gegevens die ze hadden geanalyseerd waren  exact hetzelfde als die welke zij in 2007 had onderzocht. (Cochrane Database Syst Rev, 2009; 2: CD000368).

De Benson brander
Dit terugtrekken in scepsis is overigens begrijpelijk. De suggestie dat  enige vorm van het op afstand helen, zoals Reiki, gebedsgenezing, gebed, intentie, therapeutische aanraking en  spirituele genezing effectief zou kunnen sorteren, roept veel vragen op in de moderne wetenschap, biologie en geneeskunde, laat staan het ‘niet-bestaan’ van God. Artsen en onderzoekers hebben een soortgelijk standpunt inzake het op afstand  helen als de natuurkundige Albert Einstein dat had inzake non-lokaliteit, of kwantumverbondenheid, die Einstein beschreef als ‘een spookachtige actie op een afstand’.

Dr. Herbert Benson van de Harvard Medical School

Ieder positief resultaat is echter steevast ontkracht en afgedaan als wishful thinking of een placebo-effect, een slecht opgebouwd onderzoek of zelfs een misrekening van de gegevens..!

Het laatste woord over dit ongemakkelijke onderwerp van het verre helen was, volgens de sceptici, die van Dr. Herbert Benson aan de Harvard Medical School. Hij had 1800 patiënten geworven voor zijn onderzoek, die een operatie voor een coronaire (slagader) bypass hadden ondergaan.

Het was een onderzoek naar de therapeutische effecten van bidden voor een ander. Deze 1800 patiënten werden in drie groepen onderverdeeld:

 1. voor de eerste groep werd gebeden, maar dat wisten de patiënten niet;
 2. voor de tweede groep werd niet gebeden en dat wisten de patiënten niet; en
 3. voor de derde groep werd gebeden en dat wisten de patiënten wel.

De gebedsgroepen werden geselecteerd uit vier christelijke richtingen. De voornaam én de eerste letter van de achternaam van ‘hun’ patiënt werd aan de gebedsgroep, de biddenden dus, verteld en hen werd de opdracht gegeven, om in hun gebeden de uitdrukking ‘voor een succesvolle operatie met een snel, gezond herstel en geen complicaties’ te gebruiken.

Benson’s verrassende conclusie was dat al dit bidden niet helpt, niemand van de groep ervoer enig voordeel van het bidden; eigenlijk had het een negatief effect. Voor degenen voor wie gebeden was en dit wisten was het effect het slechtst…  59% leed aan postoperatieve complicaties, in vergelijking met 52% en 51%  in de andere twee groepen. (Am Heart J, 2006; 151: 934–42).
Critici ten aanzien van dit onderzoek beweerden dat Benson faalde in het repliceren van een reële levenssituatie. De meeste mensen die bidden voor een ander kénnen deze persoon. Alleen het horen van de voornaam en de eerste letter van de achternaam geeft geen eerlijk resultaat, zo beweerden zij. En voorafgaande studies over dit onderwerp hadden wel een nauwkeurige en meetbare uitkomst. (zie hierboven). Dan is er ook nog de bijkomende kwestie van de mensen voor wie gebeden werd. Zij waren geen passieve ontvangers en teleurgesteld toen zij ontdekten dat de ‘bid groep’ niet bestond uit  familie, goede vrienden of uit mensen uit hun eigen geloofsgemeenschap.

Bernadette Soubirous

Onbeantwoorde gebeden
Van alle verschillende ‘genezing op afstand’ modaliteiten, is bidden in het bijzonder problematisch, omdat het 3 intenties bevat: de persoon die bidt, de persoon voor wie gebeden wordt, en het vermoedelijk bestaan van God, die aangeroepen wordt om de genezing te beïnvloeden.

Bernadette Soubirous (foto),  die in 1858 het Lourdes centrum van wonderlijke-genezingen centrum stichtte, nadat ze een visioen had gehad, suggereerde dat God het verafschuwt om betrokken te worden bij menselijke affaires… “Onze God verricht zelden wonderen”, zei zij. Dit verklaart misschien waarom onderzoek naar bidden soms positieve en soms negatieve uitkomsten heeft.

Cardioloog Mitch Krucoff  bereikte beiden uitkomsten in zijn 2 onderzoeken (genaamd MANTRA) naar gebedsgenezing. In zijn eerste onderzoek onderzocht hij 150 geselecteerde hartpatiënten, met verstopte kransslagaderes die een angioplastiek ondergingen. De groep werd verdeeld in 5 subgroepen van 30 patiënten.
Eén van de groepen onderging alleen de conventionele behandeling. De andere groepen kregen naast de normale behandeling ook nog een ‘body en mind therapie’ zoals ontspanningstherapie, helende aanraking, begeleide imaginatie of gebedsgenezing.

En wat bleek: alle patiënten met een alternatieve behandeling naast de conventionele genoten een ongeveer 50% hoger/beter resultaat tijdens hun genezing in de ziekenhuisperiode, vergeleken met de groep met de standaardbehandeling. Men zag ook een reductie van 30% aan complicaties zoals de dood of een hartaanval. De meest effectieve van de alternatieve therapieën was veruit het bidden, mogelijk als een reflectie op de groep die hiervoor was geselecteerd. Dit waren onder andere boeddhistische monniken, nonnen van de karmelieten orde, maar ook het plaatsen van ‘boodschappenbriefjes’ in de Klaagmuur in Jeruzalem. (Am Heart J, 2001; 142: 760–7).

Gesterkt door de resultaten plande Dr. Mitch Krucoff een tweede MANTRA-onderzoek, dit keer met 748 patiënten die wachtten op een angioplastiek, verdeeld in 12 gebedsgroepen. En dit keer gebruikte hij ook 3 andere helingsmodaliteiten en een groep die alleen de conventionele behandeling kreeg. De resultaten lieten geen verschil zien tussen de verschillende benaderingswijzen van genezen. Toegegeven, het onderzoek werd onderbroken door de terroristische aanslag van 9/11, die deze patiënten wel enorm beïnvloedde.

4 Jaar eerder was een onderzoeksgroep van de Mayo Clinic in Rochester, MN, tot een soortgelijke conclusie gekomen: een gebed maakt geen verschil bij het genezingsproces. In een grote studie van 799 patiënten lopend over een periode van 26 weken, hadden ze uitgevonden zij dat gebed geen verbetering gaf in het aantal sterftes en/of hartaanvallen.  Er was geen noodzaak voor verdere  alternatieve interventies tijdens ziekenhuisopnames. (Mayo Clin Proc, 2001; 76: 1192–8).

Beantwoorde gebeden
Ondanks de inherente problemen bij het proberen te bewijzen van wat velen denken dat onbewijsbaar is, laten vele onderzoeken zien dat bidden een effectieve invloed heeft. Randolph Byrd, een cardioloog uit San Francisco, CA, bekend als één van de beste cardiologen in 1988, ontdekte dat patiënten van de hartafdeling, veel minder symptomen hadden en minder medicatie en interventies nodig hadden, als er voor hen gebeden werd! (South Med J, 1988; 81: 826–9)

De eindeloze hartpoort, de doorgang van energetische compassie naar onze medemens..

En bij een groot dubbel blindonderzoek, waarbij 900 patiënten betrokken waren, ontdekte men dat gebed een reductie van symptomen gaf van 10% bij hartpatiënten. (Arch Intern Med, 1999; 159: 2273–8)

Deze resultaten zijn dus niet ongewoon. De organistatie ‘Unity’, die 900 kerken en spirituele organisaties over de hele wereld vertegenwoordigt, heeft in 2004 een onderzoeksbureau opgericht dat onderzoek naar gebed  instelt. Dit bureau begon met het verzamelen van gebedsonderzoek dat voldoet aan de criteria van ‘goede wetenschap’, zoals dubbelblind-onderzoeken en uitgebreide controle van  deelnemers.

De onderzoekers hebben inmiddels de 350 gebedstudies die zijn uitgevoerd in de VS, diepgaand onderzocht en ze ontdekten dat  bij maar liefst 75% van de onderzochten kon worden aangetoond dat een gebed voor hen, een positief effect had teweeggebracht, terwijl 17% vond dat het geen invloed had gehad en dat 7% procent een negatief effect vertoonde, zoals het eerder genoemde onderzoek van Benson zou hebben aangetoond (www.unityonline.org).

Zelfs de sceptische Ezard Ernst die, tot voor kort, professor in  alternatieve geneeskunde was, aan de Exeter Universiteit in Engeland, heeft 23 onderzoeken in helen-op-afstand, herbekeken, waarbij hij gebed-op-afstand, geestelijke heling, therapeutische aanraking en spirituele heling meewoog in zijn onderzoeken. Uit dit deskresearch bleek dat 13 tot 57% statistisch significante  verbetering tijdens de behandeling gemeten was. (Ann Intern Med, 2000; 132: 903–10)

Professor David Hodge van de staatsuniversiteit van Arizona kwam tot eenzelfde positieve conclusie, toen hij 17 studies naar gebedsgenezing opnieuw bestudeerde. Hij vond uit dat gebed, in zijn algemeenheid, een positieve impact heeft. Hij zegt dat zijn onderzoek, ondanks de negatieve uitkomst van de Benson’s studie, uiteindelijk een positief effect laat zien bij de gebedsgroepen, na controle van al de 17 studies. (Res Soc Work Pract, 2007; 17: 174–87).
Hoewel David Hodge wel twijfelt of de 17 studies  de criteria van zuiver wetenschappelijk onderzoek kunnen doorstaan.

Dit is een weergave waar socioloog Wendy Cadge zich bij aansluit. Cadge onderzocht gebedsstudies die waren uitgevoerd tussen 1965 en 2006, en ontdekte een verscheidenheid aan resultaten. Maar zij stelde ook vragen bij de wetenschappelijke methode; bij mensen, waar in de studie niet voor werd gebeden, kan natuurlijk ook evengoed voor gebeden zijn door familieleden..! En hoe meten de onderzoekers de  juiste ‘dosering’ van gebed, en hoe controleren ze de ontvangst bij  niet-gelovigen, vraagt zij zich volledig terecht af..! (J religie, 2009; 89: 299–327).

Onderzoekers van de universiteit van Texas in San Antonio onderzochten de houding van de ontvangers  van gebedsheling in een studie van 86 vrijwilligers uit lokale kerken, die niet wisten of er voor hun gebeden werd of niet. Interessant was dat de onderzoekers ontdekten dat gebed alleen geholpen had voor hen die geloofden dat het probleem opgelost kan worden..! De meest positieve resultaten werden waargenomen onder hen met de grootste geloof in gebed (J Altern aanvulling Med, 2004, 10: 438–48).

Geest over materie
Dit punt wordt duidelijk gemaakt door de Australische Aboriginals. Onderzoekers van de Curtin Universiteit in Perth, Australië, stuitte op een bekend gezegde onder de Aboriginals, die gebruik maken van geneeskundige kruiden en traditionele geneeskunde, zij zeggen dat een belangrijke component van genezing op afstand is: “Als je het niet gelooft, helpt het niet “(J Ethnobiol Ethnomed, 2010, 6: 18).

Hoewel het belangrijk is, is het niet essentieel. De vele dubbelblinde studies naar verre genezing suggereren dat, hoewel een scepticus zou kunnen stellen dat de studies toch een omgeving creëren waarin je een doelwit voor genezing bent.

Een studie van 22 bos baby dieren (Otolemur garnettii) neemt het menselijke aspect weg uit de vergelijking. Deze primaten deden allen aan zelfmutilatie waardoor ernstige wonden aan hun lichaam werden ontstonden. Zij werden verdeeld in twee groepen: voor één groep werd gebeden, terwijl de andere groep een medicijn behandeling voor hun wonden ontving. De dieren, waarvoor gebeden werd vertoonden een snellere verkleining van de wonden en een grotere stijging van de rode bloedcellen in de wonden en hun zelfmutilatie daalde in vergelijking met de medicijn-testgroep (Altern Ther gezondheid Med, 2006; 12: 42–8).

Dr. Jeanne Achterberg van Southwestern Medical School in Dallas, TX, voegt een nieuw stuk aan de puzzel toe. Ze wierf 11 genezers in Hawaii aan, die allen hun techniek omschreven als het verzenden van gebeden, intenties, of gewoon zenden van hun beste wensen. Elk verzond zijn/haar eigen vorm van genezing aan 11 ontvangers, waarvan de hersenen gedurende het gehele experiment werden gecontroleerd door een MRI -scanner. De ontvangers hadden geen contact met hun genezer, en de genezer kreeg de instructie de genezing gedachten met een tussenpauze van 2 minuten en zonder kennis van de geadresseerde te verzenden.
Toch, werd op het exacte moment wanneer de genezer zijn genezing gedachten verzond, de hersenen van geadresseerde geactiveerd. Achterberg schat dat de kans op een dergelijke exacte correlatie tussen 11 healers en hun ontvangers rond 10.000 tot 1 (J Altern aanvulling Med, 2005; 11: 965–71).

Deze bevindingen worden bevestigd in een studie van spirituele ervaringen. Brick Johnstone, een neuropsycholoog aan de Universiteit van Missouri, heeft ontdekt dat gevoelens van transcendentie, universele eenheid en een verminderde gevoel van het zelf  optreden wanneer in de hersenen de juiste pariëtale lob minder actief is. Hoewel dit kan worden bereikt door middel van meditatie en gebed, is dit wellicht ook waargenomen door Achterberg. Wanneer iemand voor ons bidt ontstaat dezelfde activiteit (Zygon, 2008; 43: 861–74).

Wat gebeurt er?
Meta-analyses suggereren dat het verre helen vaker wel dan niet werkt, en Achterberg en anderen hebben ook ontdekt dat er  iets anders gaande is dan de placebo-effect. Maar wat? Jeff Levin op de Oost-Virginia Medical School gelooft dat het verre helen en gebed reële verschijnselen zijn die kunnen worden verklaard door natuurlijke wetten in plaats van bovennatuurlijke, ze zijn te vinden in het rijk van de kwantum natuurkunde, in plaats van klassieke, natuurkunde.

In wezen, het verre helen is een niet-lokaal effect, volgens de kwantummechanica, zo betoogt hij, maar zelfs de bovennatuurlijke uitleg, die gebaseerd op een Schepper God is, moet niet worden ontkend (Altern Ther gezondheid Med, 1996; 2: 66–73).
Als het verre helen een niet-lokaal effect heeft, dan is het huidige model om dit effect te meten ongepast, dit kan één van de redenen zijn voor de dubbelzinnige resultaten bij de testen van het verre helen, betoogt holistische genezer Dr. Larry Dossey. In plaats daarvan moet een nieuwe methode voor het meten van het effect gevonden worden, één die is niet afhankelijk is van het standaard dubbel blinde, placebo gecontroleerde model (Explore [NY], 2010; 6: 295–307). Uiteindelijk, is het verre helen  eerder een religie: de gelovige en de ongelovige zullen niet worden beïnvloed. Terwijl sceptici en atheïsten militante niet gelovigen zullen blijven , lopen zij uit pas met de meerderheid.

Dia's uit het experiment van de Japanse wetenschapper Emoto. Hij toont ijskristallen van water, voor en ná een experiment met energetische beïnvloeding door menselijke invloed. Hier het experiment met giftig water uit de Fujiwara Dam in Japan. Links het water vóór het experiment en rechtst de waterkristallen nádat Buddhistische monniken een gebed hadden uitgesproken over het stuwmeer. Zij hadden chants (gezongen gebeden) over het water laten horen. Met deze frequentiële invloed hadden zij het water gezuiverd....! Gebed en geluid die gebaseerd zijn op intentie, hebben invloed op de natuurlijke herstellende kracht van water, dat terug gaat naar haar natuurlijke, harmonieuze geometrische symetrie..!

Een Time/CNN stemming ontdekt dat 82% van de Amerikanen geloven dat gebed je kan genezen van een ernstige ziekte, 73% geloofd dat bidden voor anderen werkt en 64% wil dat hun arts met hen te bidt (Holist paarlemoeren Pract, 2000; 14: 40–8).
En zij die uit de pas lopen, zouden dom zijn door het verwerpen van studies die suggereren dat heling op afstand zijn  werk doet en deze moeten aanvaarden, zegt Rajasekhar Ramakrishnan van de Columbia Universiteit Medisch  Centrum (Perspect Biol Med, 2006; 49: 504-14). Totdat we volledig begrijpen hoe het raadsel van het menselijk bewustzijn werkt, met zijn bereik en kracht. Dit zijn inderdaad wijze woorden.

Feit: Een vleugje bewijs
Therapeutische aanraking (TT) is een energie helende vorm van therapie die, ondanks haar naam niet vereist dat de genezer fysiek contact heeft met degene die geheeld wordt. Haar beoefenaars zeggen dat ze het energieveld van de patiënt kunnen detecteren en manipuleren, ‘blokkades’ deblokkeren waardoor het lichaamseigen immuunsysteem met het genezingsproces begint.

Dit was het onderwerp van het beroemde, of beruchte, stuk van onderzoek ingesteld de door negen jaar oude Emily Rosa, zij is de jongste persoon ooit, die een paper heeft gepubliceerd in het Journal van de American Medical Association (JAMA). Geholpen door scepticus Stephen Barrett, oprichter van de Quackwatch website, Emily heeft de capaciteiten getest van 21 TT beoefenaars.Staande achter een scherm, nodigde zij hen uit de positie van haar handen te lokaliseren door het aftasten van haar aura. Het niveau van succes was ongeveer 44 procent, ongeveer in lijn met de kansberekening. (JAMA, 1998; 279: 1005-1010). Er zijn echter een aantal meta-analyses van de TT die komen tot resultaten die positiever zijn:

 • Eén analyse die 19 gecontroleerde proeven liet zien, toonde aan 58% van deze analyses statistisch significante effecten teruggaf, hoewel de kwaliteit van het onderzoek over het algemeen slecht  en pover te noemen was. (Altern Ther Supl [definitions and Standards in Healing Ressearch], 2003; 9: A56–71).
 • In een overzicht van negen ‘goede’ studies, had TT fysiologische en psychologische positieve effecten in elk van de negen studies (paarlemoeren Sci Quart, 1999; 12: 52–61).
 • In een analyse van negen andere studies, werden voorbijgaande angst niveaus aanzienlijk verminderd door TT (Focus Altern aanvulling Ther, 2000; 5:106).

Feit: Bidden voor jezelf
Hoewel de meeste studies de effectiviteit van bidden voor iemand anders hebben onderzocht, lijkt bidden voor uw eigen gezondheid ook voordeel te hebben op te leveren.
Een enquête van 151 adolescenten ontdekt dat ongeveer 80 procent van hen de rug toekeert naar conventionele behandelingen en kiest voor complementaire en spirituele behandeling, zoals gebedsgenezing , om controle te krijgen over hun astma symptomen (Proceedings van de nationale conferentie in Pediatric Psychology, San Antonio, TX, April 14–16, 2011).

Bidden blijkt ook mensen te helpen die temaken hebben met ziekte, verdriet, trauma en boosheid. Ongeveer driekwart van de mensen die bidden, doen dit om te kunnen omgaan met slechte relaties of negatieve emoties. (Soc Psychol Quart, 2010; 73: 417–37)

De psychologische voordelen van het gebed werden benadrukt in een studie van 53 studenten, die werd gevraagd om te bidden voor een kankerpatiënt, of hem of haar alleen maar het beste te wensen. Degenen die baden vonden dat de patienten minder boos en agressief werden, vooral nadat iemand ze van streek had gebracht. (Pers Soc Psychol Bull, 2011; 37: 830-7)

Feit: bidden op internet
Mensen bidden tegenwoordig niet alleen maar in kerken voor elkaar, zij doen dit ook op internet. Online zelfhulpgroepen voor vrouwen met borstkanker beginnen op te duiken, en zelfs het gebruik van SMS-berichten naar mobiele telefoons om het bericht te versterken.
Onderzoekers van de Universiteit van Wisconsin keken naar de activiteit van een online groep, van 97 patiënten. Online bidden verminderd angst en stress, vonden de onderzoekers, het versterkt het geloof in een leven na de dood, het vertrouwen in God en de waardering van het leven dat ze hebben. (Psycho-oncologie, 2007; 16: 676-87).

Feit: Het placebo effect
Sceptici ontkennen ieder effect van helen op afstand en noemen het een placebo effect. Een opmerkelijke fenomeen,  dat van invloed is op gemiddeld 1/3 van de deelnemers in alle medische en medicatie-onderzoeken, toont de genezende kracht aan van de geest.
In een enquête, heeft 60% van de artsen toegegeven dat ze een nutteloze placebo pil voorschreven waarvan de helft met gunstige effecten (BMJ, 2004; 329: 944–6). Een ander onderzoek suggereert dat dit soort praktijken in de afgelopen jaren is toegenomen. Onderzoekers van de Universiteit van Zürich schatten dat 80% van de artsen gebruikt  hebben gemakt van een placebo; zij denken ook dat elke verpleegster soms haar toevlucht neemt tot het geven van een placebo (BMC Med, 2010; 8: 15).

Feit: Meer dingen in hemel en aarde…
Voor hen die (nog) twijfelen aan de genezende kracht van de geest, dit verhaal: Een Soefi (een beoefenaar van het soefisme, de esoterische discipline van de Islam) heeft wonderbaarlijke genezingen aangetoond, voor een groep van westerse wetenschappers, onder laboratoriumomstandigheden. Deze Soefi stak een ongesteriliseerde metalen spies door één kant van zijn wang en deze kwam er door de andere kant weer uit. De linker punctie genas binnen twee minuten en de andere punctie was acht uur later voor drie kwart genezen. Er was geen bedrog, de Soefi was de hele demonstratie lang gekoppeld aan een EEG (elektro-encefalografie) apparaat, terwijl radiologische en CT beelden bevestigden dat de spies werkelijk beide wangen had doorboord. (Adv geest lichaam Med, 2001; 17: 203–9).
x

* * *

x


42 gedachten over “Of bidden überhaupt zin heeft….?!

 1. het in trance komen met je innerlijke spirituele IK, is zo belangrijk het is immers jou DNA.
  als ik een heel uur alle media uitschakel, en in de kleermakers houding plaats neem en mediteer.
  en zorg natuurlijk dat mijn geest even leeg maak dmv een cd van shiva rankapulum
  is dat hele uur voor mij een healing op niveau.
  juist heel simpel! maar wel eenreborn feeling, and divine event.

  1. Toch zit er een groot verschil tussen trance en werkelijkheid. Bidden en aansturen.
   Denken te zijn of gewoon zijn.

  2. Je bedoeld wensdenken en bedanken voor…
   Bidden is prevelen in jezelf en mediteren is luisteren naar je zelf.

   Puur in de wanhoop dat je een stem hoort die je van alles gaat uitleggen dat het ‘GOD’ is. Hoor ik toch wat dan is het meestal Marcels W’s schaterende stem in me achterhoofd met een pret opmerking. “Grow a Beard in 5Belly D”, of een wijze raad van Martijn; “Alles is niets of toch iets”, Cozmic’s; “Krijg toch allemaal het bruine zweefteef gebeuren”, Burke’s; “Alles is een Illusie”, Janee’; “We zijn allemaal 1 paardenbloem” en Guido tenslotte; “Stop met dat 5D betweter jaloerse gedoe & Let it be”. Of toch maar bidden dat het eens op houdt in me hoofd, na een bezoekje van mijn vrouw haar ‘deegroller’…

  1. Mooi hoe zo’n puistje van moeder aarde openspat , ze heeft vast en zeker acné gekregen door al die kernenergie .

 2. http://www.worldpeacechild.com/prayer-for-the-children.html

  Een doorgeving voor alle kinderen en het innerlijk kind in ons allen.

  Een gebed is niet noodzakelijkerwijs een ‘religeuze’ daad, meer een combinatie vaak van visualisatie plus vocalisatie en dit uit zich in manifestatie. Een verlengstuk van intentie, non-lokaal bewustzijn en wereld van energetische informatieoverdracht.

  Tibetaanse monniken passen dit principe ook toe vermoed ik. Afgelopen dagen heb ik teachings meegemaakt van Geshe Tenzin Wangyal Rinpoche (we hebben ook een bijzonder TV-interview opgenomen 2 dagen terug, ook daar zie je de ‘kracht van gebed’ (lees: geluid en licht als drager van bewustzijn) terug. Maar uiteindelijk gaat het om de combinatie van pure leegte en helderheid (gewaar zijn) denk ik. Een ‘gebed’ kaan daarbij ene prachtig hulpmiddel zijn.

  Er zijn ongelofelijk veel studies die de effecten van gebed(sgenezing) en de positieve effecten van meditatie alleen al aantonen. En denk ook aan het onderzoeksveld psycho-neuroimmunologie.

  1. 🙄

   Ook al aan de DMT verstrikt geraakt ?!
   Het hebben van vermoeden zet geen zolen aan de dijk als je het ‘zelf’ niet goed ondervonden hebt, zeker als je het fenomeen over de hele wereld her beziet in alle vormen van geloof die er zijn, dan spreek je niet enkel over monniken. Je praat eerder over verschillende levels van ‘BEWUSTZIJN’ dan het bewust zijn van een aanname die eerder tot wens-denken behoort. Willem de Ridder geeft dit al zo vaak aan met zijn Spiegelogie die nog steeds niet door de hele zoekende club begrepen wordt. Al wens je iets dan wil het nog niet zeggen dat het je gaat overkomen, want je kent de keerzijde niet van het geen waarom je de vraag stelt. Gebeds genezing?! is dat niet iemand zijn energie af pakken of men al zo vaak ziet, angst creeren en zieltjes winnerij door men te ontzielen in het woord van GOD! Het Zionisme en de zogenaamde Entiteiten retoriek maar even weg te wuiven. Ik zie het als een pure vorm van New Age denken in een vernieuwd jasje en de gelovigen te bekeren in hun vrijheid voor hun eigen belevenis. Trance Meditiatie is de hoogste vorm, wat je niet kan delen met anderen en dat hoeft ook helemaal niet als je tenminste snapt waar het allemaal om draait!
   :mrgreen:

  2. Wij zijn zelf het hoogste, ook voorbij de hoogste vorm. Vorm heeft iets nodig om op te bouwen, daarom, wij zijn niet niets, wij zijn alles wat in ons opkomt. Het fundament zijn we zelf.

  3. Bidden is voor de Gelovigen Martijn, de zekerweters hebben dat verschijnsel niet eens meer nodig, die ‘putten’ al direct uit die alles of niets bron vandaan… (het kale schedelsyndroom)!

  4. Met je snorkeltje op je 7e chakra kan je schijnheiligheid ervaren , ingebouwde hersenklaakomklieren die je een fijn gevoel geven . Volgende dag ben je echter nog steeds dezelfde sukkel die verslaafd is aan DMT en denkt met engelen te communiceren . Het verhoogt je kennis niet , je wordt een slaaf van het goede gevoel en gaat lopen prediken met zo’n achterlijk stemmetje over het geziene licht .
   In de tussentijd hangen er allerlei entiteiten om je heen die jou laten denken dat je een speciaal persoon bent met een missie 😆
   Say your prayers ‘I’m the one
   http://www.youtube.com/watch?v=d2mJUjBE4U0

  5. @ Cozmic & Martijn

   Het EGO moet bidden om iets te kunnen bewerkstelligen wat er niet is, de Ziel heeft dat allemaal niet nodig want die zit er elke dag al midden in. M.a.w. die bid eerder dat het eens afgelopen moet zijn met die flauwe kul van het EGO.

  6. Ik denk dat ik geloof dat ik vermoed dat ik primair een schietgebedje moet doen naar de makers die een secundaire false flag onderbroekenlol van schietkatoen verkregen (geloof ik) bij de hema vandaan die ondertussen ook vingerafdruksels vraagt bij aankoop van zo’n stringetje. Ik denk dat ik beter er aan geloven moet dat ik vermoed dat het allemaal tertiair is bedoeld om mij in een 3D affiniteit te houden. Hetgeen slechts dan kan geschieden waarneer ik in het stoffelijke een valse kinderlijke visualisatie patroon verweef met de onderliggende non lokale entiteiten die mijn bewustzijn vertroebelen door er constant door heen te lullen. Heel vervelend allemaal!De effecten van die dubbelgebeide visualisaties in het non lokaal denken brengen je helemaal tot niets .

   Oftewel zullen we ophouden met door dure woorden achter elkaar te zetten , te proberen”wijs”over te komen ? Zullen we ophouden met over 5D en verandering te lullen en het gewoon gaan wezen , Poeh zeg.

  7. Gedachten zijn krachten. Gedachten komen op in de intentie waar de mens in zit. Is ie boos, boze gedachten, blij, blije gedachten, verdrietig, verdrietige gedachten.
   Andersom werkt ook, dit komt door trillingfrequenties waar je je op instelt, (meestal onbewust tot de persoon bewust ervan word, wil die het loslaten? Of zit ie vast in z’n gedachten).
   Natuurlijk is voorbij de gedachten het mooist, dan kun je de gedachten gebruiken zoals je wilt als ziel. Denken is gereedschap om mee te creëren, bestuderen of te filosoferen. Het denken kan echter ook zeer destructief werken wanneer men in lagere frequenties zit (tijdelijk). Dan beheerst het je leven en word je een duivel in eigenste persoon. Ja, daar lopen er inderdaad heel veel van rond. Sommigen vernietigen andermans leven voor eigen gewin, anderen vernietigen zichzelf en/of gezin.
   Dat is niet de weg die wij moeten gaan. Dan wordt het hier steeds minder leuk op deze aardkloot. Laten we dus discussiëren, filosoferen met elkaar hoe alles wat beter kan. Creatie van de geest is het halve werk, als er maar genoeg aan meewerken.

 3. Alleen al bij het woord “bidden” krijgt men zoveel associaties. Het heeft te maken met hoe men is opgevoed. Gelovig, schijnheilig kerks, leven en laten leven, mag je over van alles vragen wat in de bijbel, koran etc. staat of moet men het klakkeloos aannemen, dit alles heeft zo’n invloed. Van mijzelf kan ik zeggen dat ik dit allemaal heb ontworstelt en ben tot de conclusie gekomen dat als je een ego-loos en persoonlijk gebed bidt dit je leven verrijkt. Ik kan uiteraard alleen voor mezelf spreken maar mijn contact naar mezelf, mijn ziel dus en het contact met alles wat er is, “het Al”, heeft zich verdiept. En dan dient Innerlijke vrede zich aan. Dat wil jammer genoeg niet zeggen dat dit altijd aanwezig is en dan kan ik slecht hebben dat de balans ver te zoeken is omdat ik weet hoe het kan zijn. Leven vanuit en in het Hier en Nu want iets anders is er immers niet. Maar voor een ieder ligt het anders: persoonlijke perceptie, je eigen waarheid is de Bron van je Leven. Maar het is zo fijn dat we alles kunnen gebruiken wat ons ten dienste staat en daar valt zeker het gebed onder. Je hoeft niet eens tot God of Jezus te bidden er zijn zoveel “wezens” in de onzichtbare wereld die ons graag willen helpen, wie of wat staat het dichtst bij jou? Als je contact wil dan krijg je contact maar geef het wel aan dat je er voor open staat. Ik ben er erg blij mee dat ik weet dat er meer is dan alleen die zichtbare wereld die jammer genoeg nog zo aan macht en geld hangt. Als mensen aan andere mensen vertellen hoe ze moeten leven is er nog steeds iets mis. Maar overal om ons heen zien we het veranderen, het upgraden van ons bewustzijn is in volle gang. En ik denk dat daar de gebeden, verbonden aan onvoorwaardelijke Liefde, zeker aan hebben meegewerkt.

  Groet van Ziel tot Ziel Alice

  1. Hoi Alice,

   Dank je voor zo’n mooie reactie.
   Ik leef in hetzelfde Wonderland.

   In Licht en Liefde, Yatri

 4. Mooi artikel!Daarvoor dank! Wat maakt het uit, of bidden wetenschappelijk aantoonbaar effect heeft of niet? Er is meer tussen hemel en aarde! Het gaat erom, wat jezelf vind, dat het met jou of de ander doet!
  Mijn oma is dik in de 90 geworden en heeft van haar 13 kinderen zeer veel kinderen aan het hiernamaals gegeven, maar kon haar leven met veel verdriet,zolang volhouden, door de kracht van haar gebed!
  Kortom, als wie dan ook het prettig vind om te bidden, dan respecteer ik dat.
  Zelf voel ik, dat positieve gedachtes, en weten wat ik wel wil, ipv het alleen maar te hebben over wat ik niet wil, mij enorm helpt. Ik voel/ervaar dagelijks dat er voor mij gezorgd wordt.

 5. Gaat het niet om de intentie?
  Als men wil bidden, ‘praten met god’, dan is daar niets mis mee. Veel mensen deden/doen dat al eeuwenlang….

  Als ik nou om me heen kijk, stel ik vast, dat er nog steeds honger, oorlog en ellende in de wereld is. Ofwel zo veel mensen voor betere omstandigheden bidden.
  Als men zou beseffen dat bidden alleen niet genoeg is, maar vooral ons handelen het meest een verbetering tot stand brengt, dan kan de wereld een betere plek worden.
  Want wezen we eerlijk, Tibet is al sinds de 50er jaren bezet en nog geen oplossing gevonden, integendeel het wordt alleen maar erger.

  1. @ Paul…jeetje wat die dominee vertelt…heftig…vrijwillig gelooft dit toch niemand. Dat kan alleen maar met autoriteit en indoctrinatie…omg

   @ Cozmic..Die Janis treft de spijker op z’n kop… 🙂

  2. paul 7.9
   dit liedje zou ik voor Monika moeten posten .
   Ik kwijl niet zo snel , maar bedankt voor het compliment 😉

 6. Ik ben gelijk een accu. Even opladen en dan er weer tegen aan. Iedereen heeft zijn vaste ritueeltjes in haar/zijn dagelijkse leven. Een kopje koffie drinken, planten watergeven, naar je werk gaan, tuinieren, ff niksen, je kinderen naar schoolbrengen/ophalen, de vuilnis bak buiten zetten, je favoriete nummer horen, een babbeltje maken, een spelletje spelen, met hond wandelen. Genieten van de maaltijden, een mop vertellen en ga zo door, teveel om alles op te noemen, vul het zelf maar in. Bidden is niet anders dan dat ik me bewust ben dat ik leef. Amen (of is het Amon).

 7. spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space Siencetific politics and monetary systems
  Exopolitics.org

  Mensen bidden voor genezing binnen religies en godsdiensten ,’t is hier erg gesteld met het intellectueel beschavingspeil, beesten hoeven het niet te doen, met zieke huisdieren gaat men naar de veearts. Dus als mens is men minder dan een beest.
  Extraterrestrials mogen hier hun ruimtevaartgeneeskunde en medische instrumentaria
  voorstellen en hun medische kennis van zaken demonstreren.

 8. Letterlijk betekent bidden afsmeken, smeken. De laag bewuste mens smeekt om een beter leven, goede gezondheid, succes en ga zo maar door. Bidden met het eigenbelang als motto, al dan niet gepaard met allerlei rituelen, voorgeschreven houding, kleding en omkadering etc.
  Nu heeft de term bidden een veel bredere betekenis gekregen. Meditatie is niets anders dan bidden, het hart laten spreken, dankbaarheid, ho’oponopono, ingetogen genieten van mooie muziek, van een mooie natuur en ga zo maar door : allemaal vormen van gebed.
  Voor mij is bidden daarnaast ook een diep beleefd contact met het Hoger Zelf, met de Schepper, met de engelen, met moeder aarde. Soms woordeloos, een andere keer als dialoog. Zelden of nooit gepaard met voorbereiding of ritueel en meestal spontaan.

  1. Volkomen waar Anelle,

   En het is geen geloven (aannemen) maar weten (ervaren).
   Helaas bidden (communiceren) mensen wel met het Hogere als het niet goed met ze gaat zoals: “Waarom overkomt dit mij?”. Als het wel goed gaat of zelfs boven de wensen uit, dan zou men ook moeten zeggen: ‘Fijn, dat dit ook mij overkomt!”

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.