Advertentie

Kankerbehandeling: homeopathie verslaat regulier..!


In de 3 jaar dat WantToKnow ‘in de lucht’ is, hebben we regelmatig aandacht besteed aan Homeopathie. Wij waren zelf verbaasd om te zien hoe de wetenschappelijke methode om ’te meten’ zichzelf in de weg zit bij het onderkennen van de FEITELIJKE bewijzen dat Homeopathie werkt en een degelijke en betrouwbare manier is, om zieke mensen te behandelen. We willen je voor de onderbouwing van deze stelling nog graag een keer verwijzen naar een verslag van het Homeopathie-congres, dat wij bezochten in Juni 2010 in Amsterdam.

Homeopathie, gebaseerd op werkzame natuurlijke componenten, ongepatenteerd aanwezig in onze natuur.

De bewijzen van de vele gevallen, door een aantal huisartsen gepresenteerd die middag, van succesvolle behandeling van hun patiënten met homeopathie, waren werkelijk indrukwekkend! Maar, en daar gaan we weer, in de wetenschap gelden deze casussen niet..!

Het zijn geen wetenschappelijk experimenten, die kunnen worden overgedaan, herhaald, zodat ‘onmiskenbaar’  en ‘buiten enige twijfel’ vást staat dat homepathie de oorzaak van de verbeterde toestand van de betreffende patiënten was.. Tja, hoe ingewikkeld kun je het maken..?

Uiterst erudiete huisartsen die ten koste van hun vrije tijd, zware aanvullende studies doen op het gebied van homeopathie en deze kennis aanvullend gebruiken op hun medische praktijk.. Deze artsen die achter elkaar komen vertellen hoe ongelooflijk de werking is van homeopathie..

Kanker en homeopathie.. Het lijken elkaars tegenpolen; maar het tegendeel is waar..!

Waarom moet de wetenschap dan deze homeopathie in het verdomhoekje schoppen..? Alleen maar, en dát is het argument van de homeopathie-verketterende tegenstanders, omdat er geen meetbare STOF meer in de verdunning zit..?? Wat een pre-historische argumentatie..! En natuurlijk zijn homeopathische methodes niet te patenteren, en valt er dus geen geld te verdienen voor de, met chemische stoffen werkende farmaceutische INDUSTRIE..! Maar dat zal er wel niets mee te maken hebben..?!

Steeds meer wordt bekend over de waanzinnige eigenschappen van water om karakteristieke, energetische (dus GEEN STOFFELIJKE!!) lading te kunnen dragen en overbrengen.. Dus wat is er dan verkeerd aan dezelfde gedachte die aan homeopathie ten grondslag ligt…??!

In het artikel hieronder komen FEITEN boven tafel van WERKENDE homeopathie! Dat is onmiskenbaar een FEIT dus. De werking van homeopathie wordt keer op keer aangetoond, en ook hier weer, bij het behandelen van kankerpatienten met reguliere en homeopathische middelen. Lees en oordeel zelf. Even wat over de achtergrond van deze studie: Veel kankerpatienten zoeken in homeopathie een complementaire therapie voor de behandeling van hun ziekte of de bijwerkingen van de behandeling ervan. Hoe vreemd het ook moge klinken, de wetenschap heeft hier nog zelden studie van gemaakt! Is homeopathische zorg werkzaam als steun voor kankerpatienten..?
x

* * *
x

Uitkomst test kankergeneesmiddelen:

Homeopathie werkt beter dan conventionee..!
x

(BioMed Central Study)

x© Heide Stevenson – juni 2011

Nederlandse vertaling: Mariël, 2011  © WantToKnow.nl/.be
x

Aandacht voor deze slim ontworpen test die homeopathische behandeling vergelijkt met conventionele, reguliere kankerbehandeling, waarvan de resultaten laten zien dat patiënten die kozen voor een homeopathische behandelmethode een opvallend betere kwaliteit van leven ervaren…!

Vloeibaar en toch in vorm.. Water is en blijft de vloeistof die we het bloed van Moeder Aarde zouden kunnen noemen. Steeds meer wordt bekend over de potente eigenschappen van water om karakteristieke, energetische (dus GEEN STOFFELIJKE!!) lading te kunnen dragen en overbrengen.. Dus wat is er dan verkeerd aan dezelfde gedachte die aan homeopathie ten grondslag ligt…??!

Een onderzoeksrapport dat verscheen in het BioMed Central Cancer tijdschrift, vergeleek homeopathische behandeling met conventionele, reguliere behandeling van kankerpatiënten en concludeert dat de homeopathische patiënten betere kwaliteit van leven ervaren. Het onderzoek spitste zich toe op het meten van de kwaliteit van leven, naast moeheid en de mentale/emotionele toestand van de kankerpatiënten.

De onderzoekers hadden gehoopt een ‘matched pair’ studie te kunnen uitvoeren, maar de groepen, 259 homeopathie-patiënten en 380 reguliere patiënten, was niet groot genoeg om meer dan elf paren te kunnen samenstellen. Het onderzoek vergeleek daarom de twee afzonderlijke groepen. Even voor de goede orde: een ‘matched pair’-studie is een vorm van analyse , waar elk van de proefpersonen in een onderzoeksgroep is gekoppeld aan iemand in een vergelijkingsgroep op basis van gelijksoortigheid (bijv. leeftijd, geslacht, etc.).

Sterftecijfers & Kankersoorten
Voor ik verder ga wil ik duidelijk maken dat hoewel het niet het uitgangspunt van de studie was, de onderzoekers tevens hebben vastgelegd hoeveel patiënten van iedere onderzoeksgroep is overleden. Het onderzoek duurde een jaar. In de homeopathische groep overleed 23% van de patiënten. In de reguliere groep overleed 20% van de patiënten.

Naast andere factoren moest natuurlijk ook de soort kanker bij de patiënten in ogenschouw worden genomen. Hiernaast (rechts) een opsomming van die informatie.

De aanvankelijke zwaarte van de gestelde diagnose en de mate van progressie van de kanker was opvallend slechter in de groep patiënten die kozen voor homeopathische behandeling. De bewering van homeopaten dat zij over het algemeen pas ingeschakeld worden op het moment dat alle andere behandelingen mislukt zijn, lijkt geboren te zijn uit het feit dat 50% van de patiënten die kozen voor homeopathie in deze studie al reguliere behandelwijzen hadden geprobeerd. Dit tegenover 33% van de patiënten die kozen voor het reguliere traject.
x

De patiënten kozen zelf of zij behandeld wilden worden in een homeopathisch of regulier ziekenhuis, maar waren ook vrij om te bepalen welk type behandeling zij wensten gedurende het jaar van het onderzoek. De keuzes die zij maakten werden gedaan in samenspraak met hun artsen. Alle patiënten die kozen voor de homeopathische behandelmethode echter, brachten één tot twee weken door in het ziekenhuis voor een individueel onderzoek naar de voor hen beste behandeling.

De behandelingen die iedere patiënt koos en ontving, anders dan de homeopathische behandeling, staan in deze tabel links:

Zoals deze laat zien, kozen de patiënten uit de reguliere groep ook opvallend vaker voor de reguliere behandelmethodes. Over het algemeen werd chemotherapie 2 tot 3 keer zo vaak toegepast bij de reguliere patiënten. Andere reguliere therapieën inclusief hormoontherapie, bestraling en kinase remmers, zijn ongeveer gelijkwaardig ingezet.

Kwaliteit van leven, moeheid en psychologisch welbevinden waren aan het begin van het onderzoek gelijk. Aan het einde van het onderzoek echter, waren de scores van de groep patiënten die hadden gekozen voor homeopathie duidelijk beter:

De kwaliteit van leven scores van de homeopathische patiënten waren aan het begin van het onderzoek hoger dan de scores van de reguliere patiënten, hoewel de homeopathische patiënten meer vergevorderd en ernstiger ziek waren.

Na drie maanden gaven zowel de homeopathische als de reguliere patiënten aan een opvallende stijging van hun kwaliteit van leven te ervaren. Maar negen maanden later, aan het eind van het onderzoek, bleef de kwaliteit van leven van de homeopathische patiënten stijgen, terwijl die van de reguliere patiënten achteruit ging.

De resultaten van de verschillende metingen van moeheid zijn ook gegeven, en kunnen hier bekeken worden (hoewel minder duidelijk weergeven dan de hierboven gebruikte tabellen). In essentie laten de moeheidscores zien dat de homeopathie patiënten het beter deden dan de reguliere patiënten.

Een interessante kanttekening is dat patiënten in beide groepen gebruik hebben gemaakt van de alternatieve behandelmethode van vitaminen en maretak. Echter, de reguliere patiënten hadden de neiging om meer te gaan gebruiken gedurende het jaar van het onderzoek, terwijl de homeopathische patiënten het gebruik op hetzelfde niveau hielden of het gebruik afbouwden.

Sterkte en Zwakte van het onderzoek

Samuel Hahnemann (1755-1843) wordt algemeen gezien als de grondlegger van de homeopathie. Sinds zijn onderzoeken en onderzoeksconclusies is er een grote welles/nietes-strijd losgebarsten rondom het fenomeen 'Homeopathie'. Ten onrechte krijgt Homepathie het stempel van kwakzalversmiddel opgespeld; zo blijkt keer op keer. De farmaceutische INDUSTRIE in de kaart spelend..?

Zoals iedere homeopaat zal verklaren kun je homeopathie niet testen door een hele groep de ene behandeling te geven en een andere groep een placebo. Homeopathie vereist een individuele aanpak afgestemd op de persoon in kwestie (maatwerk). Dus de gebruikelijke manier van testen zoals dat wordt gedaan bij farmaceutische medicatie laat bij homeopathie niet zien hoe effectief de behandeling of de homeopathie zelf is.
De kracht van dit beschreven onderzoek ligt daarom nu in het feit dat de gekozen methode een vergelijking maakte tussen de homeopathische behandelmethode zelf en de reguliere behandelmethode, in plaats van beide groepen geforceerd in dezelfde pasvorm te gieten.

Of zoals de onderzoekers zelf zeggen:

“Het is belangrijk op te merken dat wij niet het effect van de homeopathische medicatie hebben onderzocht, maar het effect van homeopathische zorg. Dit omvat het hele spectrum van casusbepaling, individualisering, het zoeken naar de juiste medicatie en behandeling, gevolgd door regelmatige evaluatie en tussentijdse aanpassing van de totale behandeling.
Het spreekt voor zich in deze te benadrukken dat dit een zeer intensief, communicatief en interactief proces is dat meerdere wegen bewandeld, waarvan sommige waarschijnlijk meer psychologisch en algemeen van aard zijn in de zin van het verkrijgen van een betekenisvolle respons, en waarvan sommige zeer specifiek zijn voor de inzet van homeopathische behandeling en medicatie.”

Zoals de onderzoekers al opmerkten was een matched pair onderzoek ideaal geweest omdat dan gelijkwaardige paren konden worden vergeleken, maar zo’n studie had alleen uitgevoerd kunnen worden met veel grotere groepen patiënten. In dit geval konden de onderzoekers slechts 11 gelijkwaardige paren samenstellen, en dat was niet genoeg voor een overtuigende vergelijking.

Tot slot:
Matthias Rostock en zijn onderzoekers zouden moeten worden toegejuicht voor hun slimme onderzoek en strenge onderzoeksmethodes. Ik ben vooral blij met hun onderzoek naar de behandeling van de serieuze ziekte die kanker is, in plaats van alleen te onderzoeken of homeopathie kan worden ingezet voor de verzachting van de vreselijke bijwerkingen van de conventionele geneesmiddelen en therapieën. Ze hebben de homeopathie behandeld met de waardigheid die het verdiend, en op die manier aangetoond dat de effecten van homeopathische zorg gerespecteerd dienen te worden.

* * *

Ben je geïnteresseerd in meer informatie over dit onderwerp? Kijk dan ook eens naar een paar andere  (Engelstalige) artikelen die je onder deze links kunt vinden! Je zult je verbazen over de kracht van Homeopathie.

– Studie toont aan dat homeopathie kankercellen dood, zonder de gezonde cellen te beschadigen! HIER

– Homeopathie effectief bij epidemieën en griep HIER

– Als Homeopathie niet werkt, dan zouden anestesia ook niet werken..! HIER

 

 

56 gedachten over “Kankerbehandeling: homeopathie verslaat regulier..!

 1. Dit vind ik wel heel leuk en fantastisch om te lezen. Hoop dat ik veel mensen met diverse klachten van klein naar groot mag gaan helpen in de toekomst met homeopathie (als ik de opleiding heb afgesloten). Ieder mens dient een “therapie” te (kunnen) kiezen die hem/haar aanspreekt. Zo zie je maar weer dat een oplossing toch weer te vinden is in de natuur zelf.
  Heel erg stimulerend om dit artikel te lezen en zal het verder leiden via Facebook. Ik houd me alleen bezig met FB en geen andere (ben niet zo’n computer-technieken-kenner.

  Namasté, Love, Respect and Gratitude to all HUMANS on our Beautyful Mother Earth.

  1. Schitterende plant, niet alleen als geneesmiddel… Je kan er ook kleding of touw van maken, etc.

 2. als ik de (fanatieke) reguliere artsen zo hoor snap ik niet dat er nog mensen op deze wereld zijn, want in de oude tijd ging alles via de kruidengeneeskunde.
  en hoe wrang voor diezelfde artsen: de chemische geneesmiddelen zijn allemaal namaaksels van de natuurlijke geneesmiddelen (=kruiden).
  vandaar petje af voor de onderzoekers en meer van dit onderzoekingen die de chemische bedrijven in hun hemd zetten.

  1. Denk er wel om dat kruiden geneeskunde en homeopathie twee verschillende werelden zijn. In kruiden zijn de stoffen namelijk wél aantoonbaar. Volgens een goede vriend van mij werken kruiden toch beter dan homeopathie, geldt voor hem tenminste. Hij heeft wel met homeopathie ook gewerkt maar zag daar toch weer niet de uitkomsten die hij met kruiden wel constateerde. Hij heeft al 25 jaar een praktijk in alternatieve geneeswijze. Het begon met magnetiseren. Dat heeft ie dan ook 20 jaar gedaan. Nu alleen nog kruiden en oliën.

  2. Het hangt ook heel erg af van de ‘state of mind’ van zowel gever (arts) als ontvanger (patient), omdat we over intenties spreken, over water (zie artikel). Als de arts feitelijk gewoon homeopathie gebruikt voor mensen, die er zwaar niet in geloven, speelt dát mee in het genezingsproces. Kijk eens naar de mega-opkomst van placebo’s.. (In het tegenovergestelde geval dus)
   Daarnaast zijn veel mensen heel aards en in combinatie met het eerste punt, zal het hen minder helpen.

  3. Het is wel dankzij de reguliere artsen dat we nu gemiddeld veel langer leven dan toen er alleen maar kwakzalvers waren.

 3. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen patiënten die gemiddeld al 10 maand onder conventionele behandeling waren en dan homeopathie volgen, en patiënten die gemiddeld nog maar 3 maand onder conventionele behandeling waren. De vaststelling is dat de eerste groep zich beter voelt. Maar is dat omdat ze homeopathie kregen, of omdat ze een extra 7 maand conventionele behandeling hadden ondergaan? Als je beweert dat het omwille van de homeopathie is, dan ben je bevooroordeeld, want je kan uit dit onderzoek geen objectieve conclusie trekken. Met andere woorden, dit onderzoek is een maat voor niks, want het bewijst niks.

  1. Gelukkig ben jij er dan weer voor ons Koen, om ons uit de brand te helpen. Als ik tijd heb in de Kerstvakantie zal ik het artikel uitgummen.

   Ohja, over het manipuleren van onderzoeksdata gesproken, wat je toch min of meer concludeert, is het wellicht eens grappig (nou..) om DIT ARTIKEL eens op te slaan. Het blijkt dat de cowboys van Big Pharma meester zijn in het manipuleren van cijfers, niet tonen van (slechte) cijfers, omkopen van onderzoekers om goede cijfers te produceren enz. enz. Ohja, en zelfs uitgeverijen op willen kopen om kritische journalisten het woord te snoeren, en te publiceren wat ze willen publiceren..
   En geloof me, dat is nog maar het topje van de beerputijsberg.. (ken je die uitdrukking: beerputijsberg..??)

   Maar sorry, dat heeft hier totaal niets mee van doen. Dat andere artikel, pure nonsenscorrelatie.

  2. Guido J. Ik beweer niet dat er hier onderzoeksdata worden gemanipuleerd. Ik vertrouw die data voor 100%. Manipuleren van onderzoeksdata is fraude, en gebeurt zeer zelden, want als je daarop betrapt wordt, dan is dat het einde van je carriere. Ik beweer enkel dat het een slecht opgezette studie is, en dat de interpretatie van de resultaten heel wat te wensen overlaat.
   Ik heb het artikel waar je me naar verwees doorlezen(www.wanttoknow.nl/overige/de-bizarre-handel-en-wandel-van-big-pharma). En daar staat voor mij niks nieuws in. In werk immers in de medische sector. Maar er staat ook niet in wat jij beweert: “manipuleren van onderzoeksdata”of “omkopen van onderzoekers” vind ik er niet in terug. “Enkel positivie studies presenteren”, of “onderzoekers vergoeden” vind ik terug, wat veel minder zware uitspraken zijn. Maar ik wil die praktijken daarom nog niet goedpraten. Ik ben echter (net zoals de meeste van mijn collegas) ook intelligent genoeg om dergelijke praktijken te doorzien, net zoals ik doorzie dat deze studie die homeopathie “bewijst” niet deugt (zie “Afwijking #2: Slechte resultaten worden als ‘goed resultaat’ ingediend” in het artikel waar je naar verwijst). En zo zie ik ook dat deze studie gepubliceerd werd in een tijdschrift voor kanker, en niet in één voor epidemiologie, omdat in een dergelijk tijdschrijft een clinische studie van dergelijk laag allooi nooit aanvaard zou worden. Dat is ook manipuloatie, om je resultaten er zo goed mogelijk te doen uitzien.
   Natuurlijk wil “big pharma” zijn resultaten ook zo goed mogelijk presenteren. Dat is de basis van onze kapitalistische maatschappij. En onze maatschappij laat ook toe dat deze praktijken kritisch bekeken worden, door o.a. die Dr Golumb. Daardoor wordt er heel wat werk geïnvesteerd in het beter controleren van clinische studies door “big pharma”. Momenteel wordt er bvb gewerkt aan de website clinicaltrials.gov, waar in de toekomst alle clinische studies in dienen geregistreerd te worden voordat ze beginnen, en waar naderhand de resultaten in dienen te komen. Dus in de toekomst zal het niet meer mogelijk zijn om enkel de resultaten die in je kraam passen te publiek te maken.

  3. @Koen, ben blij dat ik niet de tijd heb genomen om dergelijke studies erop na te houden. Wel vreemd dat je hier van alles neerschrijft terwijl je gewoon in je reguliere sectortje je vakblaadjes zou moeten lezen. Ach, je bent vrij in je doen en laten maar wat denk je op dit forum ermee uit te halen? Heb je daar wel tijd voor? Gaat maanden zoniet jaren kosten hoor… Get a real life.

  4. Kwam die maar eens met rechts Contra..
   Koen: “Natuurlijk wil “big pharma” zijn resultaten ook zo goed mogelijk presenteren. Dat is de basis van onze kapitalistische maatschappij.”
   Wake up man, onder welke steen ben jij je winterslaap aan het doen..?
   ‘Zo goed mogelijk preseteren, ten koste van vele mensenlevens..’.. Lulkoek, als je fundamenteel en categorisch aan het liegen en bedriegen bent. Hier scheiden onze wegen, meneer Koen.
   “En daar staat voor mij niks nieuws in. In werk immers in de medische sector.” Wat doe je trouwens in de farmaceutische industrie..? PR?
   Een vraag tot slot, onderaan het artikel waar ik naar refereer, staan links naar onderwerpen inzake frauduleus handelen, genoeg om Big Pharma voor jaren te vervolgen. Heb je die ook gelezen? Zal ik er eentje voor je uitpikken? http://www.wanttoknow.nl/overige/klokkenluider-zet-farmaceutische-industrie-te-kijk/

  5. @Guido en Martijn: je moet het niet tot een persoonlijke strijd maken. Het geeft onnodige stress, je jaagt er mensen mee in het harnas en je bereikt er niet je doel mee. Als jouw doel is dat mensen jouw standpunt in overweging nemen, benader ze dan positief en brandt ze niet af.
   Lees ook niet meer dan wat je denkt of wilt dat er staat: Als ik schrijf dat ik in de medische sector werk, dan moet je niet beweren dat ik “in de farmaceutische industrie..? PR? “ zit. Ik werk in een medisch labo.
   En om de vraag van Martijn “wat denk je op dit forum ermee uit te halen” te beantwoorden: ik wou een discussie aangaan, rond de validiteit van bewijzen rond homeopathie, waar het artikel over gaat. Maar blijkbaar lukt dat hier niet. Kritische vragen stellen over wat er in het artikel staat, krijgt geen antwoorden. Er wordt gewoon een persoonlijke aanval. Toch stel ik nogmaals mijn vraag. In de originele publicatie (klik op “hier” in het artikel) staat “Homeopathy patients had a longer elapsed time since their first diagnosis (10 months vs. 3 months), and were more likely to have already had some previous cancer treatment (50% chemotherapy vs. 33%)”. Dus waarom is het dan dat de homeoptatie groep zich beter voelt? Is dat omdat ze homeopathie kregen, of omdat ze een extra 7 maand conventionele behandeling hadden ondergaan? Objectief gezien kan deze studie gewoonweg geen uitsluitsel geven.

  6. @Koen, ik geloof persoonlijk meer in het placebo effect. Alleen aandacht en liefde kunnen mensen al helpen, iemand die wat dieper op de (psychische) dingen in gaat dan wat de reguliere artsen vaak doen (koud en afstandelijk). Zelf ben ik niet zo van de homeopathie meer van de kruiden. Nog even over dat placebo effect. Als mensen beter in hun vel komen te zitten, dan voelen ze zich veel beter, hun immuniteit gaat omhoog en misschien is het zelfs wel zo dat een hele sterke geest kweken dé beste oplossing is om kanker tegen te gaan. Dan niet verzetten tegen kanker maar het zien, het voelen en dan omsluiten met liefde. Wat komt er dan los? Psychisch zowel lichamelijk?

   Ze zouden er ALLES aan moeten doen om mensen eerst eens in hun kracht te zetten, alvorens verder te gaan met behandelen.

  7. Grappig.. Wat weet jij nu ineens van ‘mijn doel’…??? 🙄 Wij ‘dienen’ op jouw vragen in te gaan, onze vragen worden genegeerd..? Komt me een beetje bekend voor..! Nog maar een keer? Heb je het artikel van de klokkenluider, oud-Big-Pharma-directeur John Virapen, gelezen? En nog zo een paar vragen..

   Het welles/nietes-spelletje dat je hier probeert subtiel te spelen, heeft wat mij betreft geen zin. Het ga je goed ‘Koen’-van-het-lab!
   Ohja, natuurlijk zijn er goede ‘farmaceutisch ‘Beschäftigten”.. Of zoals dat in goed Nederlands heet: ‘De goeden hierbij niet te na gerekend’.

  8. Positief denken in slechte tijden. Als kanker patiënten het positieve kunnen blijven zien, dan hebben ze vast veel meer kans om te overleven. Ook open denken, alle mogelijkheden willen bekijken en doen.

   http://www.gezondheidsnet.nl/geest/nieuws/6976/kinderen-snappen-voordeel-positief-denken

   We kunnen de wereld makkelijk veranderen. Blijf niet in het negatieve probleem denken zitten. Denk positief, zoek oplossingen. Openheid, vrijheid, liefde. Daarin zit de kracht.

  9. @ Guido: Een doel in een discussie is de tegenpartij te overtuigen van je gelijk. Zoals ik in mijn vorige post als schreef: dat bereik je niet door die persoon te beledigen, maar door argumenten te gebruiken. Moet je eens goed over nadenken…
   Ik heb wel degelijk de teksten gelezen waar je me naar verwees. Ik wenste daar niet op te reageren, omdat ze zo overduidelijk getuigen van een gebrek aan diepgaande kennis van het onderwerp, redeneerfouten, paranoia en demagogie. Dat is geen basis voor een constructieve discussie.
   @Marijn: je hebt gelijk met dat placebo-effect. Positieve effecten van alternatieve geneeskunde kunnen in hoofdzaak hierdoor verklaart worden. Door de stijgende compexiteit en kosten van gezondheidszorg, hebben artsen steeds minder tijd om met hun patienten te praten. Maar als je zelf wil betalen voor een alterneut, dan is die wel bereid om tijd voor je vrij te maken, en dan heb je het gevoel dat je meer in controle bent, waardoor je je vanzelf al iets beter begint te voelen. Maar dat verklaart maar ten dele waarom het onderzoek in het artikel hierboven een resultaat ten voordele van homeopathie opleverde. Zoals ik al vermeldde, de studie was slecht opgezet, waardoor er een bias onstond. En als je appelen met peren vergelijkt, dan is het logisch dat je vaststelt dat appelen ronder zijn.

  10. Over ronder gesproken, voor mij is het verhaal afgerond Koen. Het overtuigen van een ’tegenpartij’, in de vorm van ’tegenstanders’ heb ik hier al lang afgezworen. Nog maar een keer dan, wellicht dat jij hier met Kerst over kunt mijmeren, over ‘gelijk hebben’ gesproken:

   Er is jouw waarheid,
   Er is mijn waarheid,
   en is er
   De Waarheid.

   Een fijne Kerst, time will tell it’s own story.

  11. @Guido, Wat probeer je eigenlijk te doen met deze website, als het niet gaat over lezers van iets te overtuigen? Bovendien, je begaat weer een redeneerfout: je verwart opinie met waarheid. Om het ook eventjes in quotes uit te leggen: “Iedereen heeft recht op zijn eigen opinie, maar niet op zijn eigen waarheid.” Hippocrates zei reeds 2000 jaar geleden: “Er is wetenschap en er is opinie: De eerste leidt tot de waarheid, de ander tot onwetendheid”. Tot slot: “Onwetend zijn van zijn eigen onwetendheid, is het grote probleem van de onwetenden”.

  12. Dag Koen, je weet het allemaal al joh, prima toch? Je onderscheidt fouten van Waarheid en klaarheid van meningen. Klaar is Koen, eh Kees. Heeft een bezoek aan deze site zin gehad.

  13. Dag Koen,

   ik vind dat je Guido onterecht beschuldigt terwijl je Guido juist zou moeten bedanken dat je Mag reageren op zijn mooie en belangrijke site !! Guido heeft al zoveel informatie via deze site verspreid zoals nieuwe genees wijzen ! nieuwe energie dat de wereld eigenlijk niet meer is dan een holografische projectie van wat wij willen !!!

   waarom kan je dat niet waarderen ? ik vind het schandelijk hoe je met Guido om gaat , het neigt naar smaad en laster ,

   Guido wil je misschien zelf geen lezingen gaan geven in het land zodat Nederland kennis kan maken met de ware kennis , de ware liefde !!

   harte Groet tinkerbel

  14. Koen, ik ben nu wel heel benieuwd wat je in de medische lab doet…. je kan net zo goed schoonmaker zijn.

  15. Guido, hier een duidelijk antwoord op jou vraag “Heeft een bezoek aan deze site zin gehad?”. Het heeft me zeker wat bijgeleerd. Ik ben een wetenschapper, dus kritisch ingesteld. Ik ga dus ook geregeld na of mijn eigen opinies correct en goed onderbouwd zijn. Ik had enkele dagen vakantie, dus wou ik eens nagaan of mijn opinie rond alternative geneeswijzes gefundeerd zijn. Na wat googlen kwam ik op wanttoknow.nl terecht. Hier heb ik niks bijgeleerd over alternative geneeswijzen, maar veel over de personen die daar in geloven. Ze aanvaarden vlotjes wat in hun denkkader past, zonder daar kritisch over na te denken. Directe vragen worden niet beantwoord (omdat het antwoord niet in hun visie past???). Er word eerder “op de man” dan “op de bal” gespeeld (Iemand persoonlijk aanvallen, in plaats van met argumenten, is een teken van onmacht, en dat je dus een teken dat je eigenlijk de discussie verloren hebt). Er worden geregeld redeneerfouten gemaakt (veralgemenen, non-sequiturs, …). Er heerst een algemene paranoia (“wetenschappers zijn geïndoctrineerd”, de corruptheid van iedereen die maar iets te maken heeft met “big pharma”,…). Kortom, er valt geen beredeneerde discussie te voeren, omdat ze toch allemaal al zeker zijn van “hun waarheid”. Ik heb dus iets bijgeleerd over mensen, maar het is, denk ik toch, wel iets anders dan de bedoeling is van wanttoknow.nl. Byebye, en amuseer je nog in je eigen denkwereldje!

  16. Bevestiging van de vooroordelen..? Neutraal een onderzoek ingaan is je niet gegeven beste man; door te delen hoe jij het dan ziet.. Vragen ontwijkend, de ‘ander’ de ‘schuld’ van het niet kloppen van jouw wereldbeeld gevend.. Leugens verspreiden door het opgeven van een vermeend thimerosal-verbod door de FDA in 2001..! Het ga je goed, may peace prevail!

 4. Wat Koen stelt over de verlenging van levensduur te danken aan de reugliere artsen is helaas niet helemaal waar, of liever gezegd helemaal niet waar. Kijk maar eens op volgende link over de hygiëne hypothese en je komt tot opmerkelijke inzichten.
  http://www.nvkp.nl/nederlandse-vereniging-kritisch-prikken/artikelen/hygiene-hypothese/
  Verder zijn er diverse onderzoeken, waaronder één uit Israël, waaruit bleek dat toen artsen staakten er aanzienlijk minder doden vielen. Om je even een idee te geven, staan medische handelingen als doodsoorzaak op nummer 2 in de VS, na overlijden door hart en vaatziekten.
  Niet dat ik voor kwakzalvers ben, maar die term wordt zo gemakkelijk gehanteerd. Als je weet welke gevolgen vaccinaties voor kinderen hebben, dan mag je je afvragen wie de werkelijke kwakzalvers zijn.

  1. Ik noem iemand die medische behandelingen baseert op vooroordelen, visies die in tegenspraak zijn met wetenschappelijke inzichten, of gebaseerd op slecht uitgevoerd onderzoek, een kwakzalver. Het onderzoek dat hier wordt gerapporteerd valt onder “slecht uitgevoerd onderzoek”, net zoals bijna al het onderzoek dat homeopathie tracht te bewijzen.
   En wat heeft de hygiene hypothese te maken met verlengen van de levensduur? Deze hypothese stelt dat kinderen minder infecties hebben, en dat daardoor hun immuunsysteem zich anders ontwikkeld dan bij kinderen van pakweg 100 jaar geleden. Dit resulteert volgens deze hypothese in auto-immuun ziektes. Maar men leeft nu langer omdat er minder kindersterfte is, omdat kanker beter kan behandeld worden, en vele andere vooruitgangen van de reguliere geneeskunde.
   Tot slot, met slechte of verzonnen statistieken kun je alles bewijzen wat in je eigen kraam past: kijk voor de top 10 van doodsoorzaken in de US eens op http://www.cdc.gov/nchs/fastats/lcod.htm. “Medische behandelingen” staat daar niet in!

  2. Sorry Koen. Ik heb me vergist; het is slechts doodsoorzaak nummer 3 in de VS en er sterven slechts 225.000 mensen per jaar vanwege medische fouten (http://www.cancure.org/medical_errors.htm). Het zal wel weer geen betrouwbare statistiek of onderzoek zijn.Makkelijk om je daar achter te verstoppen, want dan kun je stellen dat alles wat niet aangetoond is per definitie niet waar is. Wel de reguliere medische wereld in Nederland schijnt het medisch handelen voor nog geen 30% te baseren op EBM. En als de definitie van een kwakzalver onder andere iemand is, die zijn medisch handelen baseert op vooroordelen, dan zijn de meeste reguliere medische dus kwakzalvers (nog buiten het feit dat ze in strijd met hun eed handelen). En als alles een ‘wetenschappelijk’ fundament dient te hebben, om bewezen geacht te worden, dan ben je èn een controle-freak èn je zult een hoop missen in het leven.

 5. Ik was chronisch ziek en begin nu uit een dal te klimmen.
  Ik heb wel veel te danken aan reguliere artsen omdat zij alleen geloofd worden voor wat betreft het stellen van diagnoses.

  Maar ik moest er wel voor naar Duitsland overigens, omdat de Nederlandse artsen me totaal gepeopled hebben en probeerden in het psychiatrische hoek te stoppen omdat zij niets kunnen aanvangen met mensen met chronische ziekten.

  Onze gezondheidszorg is (niet alleen) mijns inziens ten dode opgeschreven.
  Niet vanwege de enorme geldstromen, water naar de zee dragen overigens, maar vanwege het niet kunnen doorgronden waar chronische ziekten over gaan.

  25 jaar geleden had een kennis van mijn moeder vergevorderde kanker.
  Niets meer aan te doen zei men.
  Zij leende mijn moeders sapmachine en ze kwam er bovenop.
  Een einzelfall zegt men dan, maar voor mij het levende bewijs van het levensbelang van wat voeding kan aanvangen.
  Is zij de enige?
  Neuh.

  Homeopathie is trilling.
  Ook ik dank mijn huidige beterschap aan resonantiehtherapie in combinatie met supplementering, oxidatietherapie, het aanwenden van voeding als medicijn en mijn bijnieren sparen door in mijn werk een flinke stap terug te doen.
  Goddank.

  De vormen van ondersteuning die mij hielpen/helpen worden uiteraard steeds verder onderuit geschoffeld door particuliere verzekeringen die steeds verder fuseren en macht naar zich toetrekken in deze asociale samenleving waarin wij leven.

  Ons zuurverdiende belastinggeld wordt mijns inziens nu ook in de gezondheidszorg ingezet om de mensheid te gronde te richten, net zolang tot mensen durven hun rug rechten.

  Zal de mensheid/elk mens individueel in staat blijken om haar/zijn rug te rechten of niet?
  Dat zal de vraag zijn waar het op aan gaat komen of waar het al eerder op aan kwam.

 6. Dat is oud nieuws natuurlijk. De mensheid gebruikt al duizenden jaren natuurgeneesmiddelen. De zogenaamde westerse industriel farmacie is niet ouder dan zo’n 150 jaar. Wel eleuk dit feit alweer bevestigd te zien.

 7. Dat is oud nieuws natuurlijk. De mensheid gebruikt al duizenden jaren natuurgeneesmiddelen. De zogenaamde westerse industriele farmacie is niet ouder dan zo’n 150 jaar. Wel leuk dit feit alweer bevestigd te zien.

 8. Homeopathie helpt in vele gevallen. Is het mogelijk om een schriftelijke syllabus te krijgen van wat de dokters op deze conferentie hebben verklaard. Dit zou zeer intressant zijn voor ons.

 9. Koen, dat ze bij die onderzoeken ook maar eens vermelden wie hun onderzoeken subsidieert. De suikerindustrie, de tabaksindustrie, de geneesmiddelenindustrie. Want zo’n onderzoek heeft geen enkele waarde en dat gebeurt veel.

  1. Heb je al eens een wetenschappelijk medisch artikel gezien? Daar staat dat altijd in. Enerzijds moet je vermelden waar je werkt, dus is het duidelijk of je voor een bedrijf werkt. Verder moet je ook een stukje “conflicts of interests” opgeven, waar je dient te vermelden of je onderzoek door een bedrijf is gesubsidieerd.

  2. @ Koen,

   veel reacties van jou gelezen, maar niet overtuigd van jouw gelijk. Vele woorden zijn snel op papier geplaatst. Zijn ze eerlijk???? Gostwriting wordt dat genoemd en blijkbaar gebeurt dat in medische tijdschriften meer dan JIJ vermoedt, Koen. En ik ga niet alleen af op wat ik lees, maar ook wat er in mijn lijf gevoeld wordt als waarheid of niet. Cijfers en statistieken zeggen mij heel weinig en kunnen ZO verdraaid worden dat het allemaal zo mooi op papier vermeldt staat, maar geloven doe ik de reacties van mensen persoonlijk. DAAR zou de wetenschap eens MEER onderzoek naar moeten doen. Mensen kunnen vertellen wat er anders/beter/slechter voelt in hun eigen lichaam. Dieren, die GEBRUIKT worden!!!!, voor onderzoek kunnen NIET aangeven wat zij voelen OF het interesseert de wetenschappers NIET. Wat heb je dan aan zo’n onderzoeken. DAT is appels met peren vergelijken!!!
   Hoop dat je een eed hebt afgelegd en deze nog eens HEEL GOED naleest. Want SCHADEN doen de meeste wetenschappers/artsen op dagelijkse basis; is het niet op de persoon af dan is het wel op papier…….. Namasté, Liefde, Respect en Dankbaarheid.

 10. Als bijna kerstgedachte dan maar suggereren dat kanker in feite al lang te genezen is alle medicijnen misschien ook vervangen zouden kunnen worden (maar houd de ‘bereidwilligheid’ hierover in de gaten)?

  Zie hier: http://www.wanttoknow.nl/overige/over-de-kracht-van-bewustzijn-het-placebo-effect-het-geheugen-van-water-digitale-biologie-en-elektromagnetische-homeopathie-de-toekomst-van-genezing/ (zie ook deel 2!).

  Niet alleen homeopathie bewijs, maar ook digitale biologie en informatie geneeskunde

  1. Beste John. Heb je ook maar enig bewijs dat de “bio-energetische vibratie blauwdruk” of deze trillings-resonanties bestaan en een effect hebben op gezondheid? Hoe kun je dat meten? “Meten is weten”, dus als je het niet kan meten, dan kun je ook niet weten ofdat het bestaat.
   Verder heb ik ook de reacties gelezen op dat artikel. Opvallend hoe goed je bent in het ontwijken van moeilijke vragen, en het antwoorden met pseudo-wetenschappelijk gebabbel.
   Je probeert ook te bewijzen dat een homeopathisch product meer is dan een placebo, door te verwijzen naar een studie met NMR. Er is echter ook een recentere studie (die ook al beschikbaar was toen je die tekst schreef, dus je had dat ook kunnen vinden via Google) die het tegendeel bewijst, http://www.biomedcentral.com/1472-6882/4/15 . Dit verwijst naar verschillende eerdere studies (ook diegene die jij vemeld), met de opmerking: “It should be noted that all [these] studies had methodological weaknesses”.

  2. @ John: Zoals ik had verwacht: geen direct antwoord op mijn vraag, enkel ontwijken door naar ergens anders te verwijzen, waar ook geen duidelijk antwoord is te vinden. Wat moet ik hieruit concluderen? Dat je geen goed antwoord hebt? (NB, dit is een retorische vraag, je moet ze niet beantwoorden of ontwijken…)

  3. @ Koen

   Pillen innemen doe je ook met ruim water en sommige drommels doen dat ook in combinatie met drank, vaak staat dit zelfs in iedere bijsluiter duidelijk aangegeven.
   Een pil moet zich ook verdunnen met water anders kunnen de darmen het niet goed opnemen, dus je hele constanering valt bij deze dan ook in duigen omdat we het puur technisch gezien het eigenlijk op precies dezelfde wijze innemen.

   Vergeet ook dan niet te beargumenteren dat ieder mens een Natuurlijk produkt is en van nature leeft met dagelijks natuurlijke stoffen, want er is nog geen enkel onnatuurlijk geboren mens op aarde die geheel leeft en beter wordt van onnatuurlijke produkten.

   Als al die bestaande geneesmiddelen dan zo goed waren geweest dan was er niemand ziek geweest op deze planeet, van nature uit hebben we als mens toch maar weer veel overwonnen dat het kunstmatige van de laatste tijd waar te veel mensen aan kapot gaan, dat is de andere kant van het vergeten verhaaltje…

 11. Beste Koen. Allereerst: als een studieresultaat je niet bevalt wil het nog niet zeggen dat er niets is gemeten (en voor de rest verwijs ik je naar het artikel en mijn boek Blauwdruk als je data wilt).

  Ten tweede; ik ken jou niet en heb je nog niet ‘gemeten en gewogen’dus in feite besta jij dus niet, toch? Net zoals hoop, liefde, geluk en kerst, zoiets? Bestaan ook allemaal niet…Zonder meting geen realiteit (los van het feit dat je het vele bewijs kennelijk niet wenst te accepteren)…

  En over ‘methodological weaknesses’: Tja, iemand roept wat en jij neemt het over? Studie gerepliceerd en gefalsifieerd zelf? Nee zeker? Dacht ik al.

  Eigenlijk moet er staan:

  ” “It should be noted that all the pharmaceutical interest studies had methodological weaknesses”. Dat klopt aardig, blijkt in de praktijk 😉

  Blijf VIT en fijne kerst!

  1. D’r was een tijdje geleden een lacherige docu op tv over therapeuten die met meridianen werken. Dit werd zo ongelooflijk als kwakzalverij afgedaan, omdat de meridianen…… niet meetbaar zouden zijn. Dit zou betekenen dat er in Koen en vele andere hoofden veel kwakzalvers werkzaam zijn.

   Ik ben zelf sinds een aantal jaren gecharmeerd van dit soort therapiëen… en heeft me in een jaar meer gebracht dan 15 jaar lang ziekenhuis in en uit en kapotgemaakt… met hun wetenschappelijke EVB onderzoeken. Als ik op mijn 16e had gedaan wat ze toen zo dringend aanraden, was ik nu een metalen harnas geweest. Ik ben tot op de dag van vandaag blij dat ik mijn intuïtie heb gevolgd… en er nog ben zoals ik ben.

   Ik hoop dan ook dat Koen en gelijkgestemden eens met andere ogen naar de alternatieve sector kijken. In de meeste gevallen ben je geen zieke, of patiënt…. maar een mens!

  2. Wetenschappers worden geïndoctrineerd met: ‘Wat je niet kunt meten, bestaat niet!’ Of in ieder geval: voorlopig niet..?!
   De Engelse term: knowing by heart, vind ik een schitterende. Wij roepen altijd: ‘uit je hoofd leren’… (“Kent u die uitdrukking: uit je hoofd leren?”…(:roll:) Het hart wéét zoveel, dáár waar intuïtie huist. Niet te verklaren, niet te bewijzen, maar het is er. Net als ‘rood’, ‘liefde’, ‘mooi’, ‘fijn’, ‘lekker’ (niet te vergeten). Maar ook ‘pijn’, ‘ver’, verdriet’ zijn nog een paar van die moeilijk meetbare grootheden.

   Wat te denken van een ‘rode roos’…? Je ziet hem, maar VOEL je hem..? A rose is a rose, is a rose, is a rose.. (Shakespeare)

   De idiotie bij homeopathie echter is dat het wel degelijk te meten zou moeten zijn, mits je de apparatuur gebruikt die de energetische subtiliteit kan/zou moeten kunnen meten. Een fysiek medicijn doet feitelijk precies hetzelfde; een energetische trilling produceren in iemands lichaam, zij het op een chemische manier en in de stof.

 12. Mijn zoon, nu 18, was als zuigeling heel onrustig en had darmkrampjes.
  Hij werd rustig als ik mijn hand op zijn hoofdje legde net boven zijn wenkbrauwen. Ik zag dan gewoon zijn ogen dichtvallen en hij sliep in no time. Dit deed ik vaak bij hem als zuigeling ook toen hij wat ouder was en wel eens ziek was.
  Hij was zo’n jaar of tien toen hij weer eens ziek was en toen vroeg hij spontaan aan mij: “Mam leg nog eens jouw hand op mijn hoofd dat voelt zo fijn want dat deed je altijd toen ik nog klein was.” Dat hij dat nog wist verbaasde me.

  Ik vertel dit wel eens aan jonge moeders die ook een onrustig kindje hebben en ze kijken me aan van die is gek. Jammer dat je voor gek wordt versleten, maar het werkt wel.

  1. Grappig wat jij daar vertelt over die aanraking op zijn hoofd. Ik ben zelf werkzaam als therapeut en ben de zgn, Emmett Techniek aan het leren. Deze komt uit Australië en kent zelfs toepassingen in de reguliere geneeskunde. Zo kent één van de handelingen uit deze techniek een onderdeel, zoals jij het beschrijft (via de plaats tussen de wenkbrauwen op een specifieke wijze afstrijken tot aan de kruin). Deze handeling vormt een onderdeel, van wat de ‘rescue’ heet, en is in enkele Australische provincies nu officieel ingevoerd als trainingsonderdeel van ambulancepersoneel. Hij werkt bij stress situaties, vergiftigingen, verstikking, acute maagproblemen en om mensen te stabiliseren.

  2. Rene,

   Grappig dat je dit aanhaalt, deze handeling van derde oog naar kruin is ook onderdeel van de lift up oefening van Chi Neng Qigong…Ik ben dit jaar niet meer ziek geweest (verkouden, griep, etc.) sinds ik gestart ben met dit fenomeen…

  1. Zoals je weet is de ziekte van Waldenström een zeldzame vorm van kanker.
   Ik ben daar zelf niet in gespecialiseerd, maar behandel mensen op allerlei andere terreinen. Wel als het gaat om bijomende effecten, als bespoediging van herstel bij ingrepen, pijnreductie etc.
   Er wordt in de reguliere sector chemotherapie voorgesteld alleen is het bewezen effect ervan zeer discutabel: zie http://www.natuurlijkwelzijn.org/artikel/179zinvanchemotherapie.htm

   Ik zou je willen aanraden om de website van Dr.Rath eens te bekijken: http://www4nl.dr-rath-foundation.org/nieuws/lezingen/kankeronderzoeksrapport_2001.html
   De combinatie van de aminozuren Lysine en Proline samen met vitamine C schijnt veel te kunnen doen. Ik heb bij één cliënt van mij, die kanker met uitzaaiingen had, een tijd hogere doseringen Vit. C, vit. D en Lysine voorgeschreven, en uit haar laatste scans bleek dat de uitzaaiingen vrijwel zijn verdwenen. Dit is geen garantie, maar niemand kan die geven. In bijgaand artikel vind je ook onderzoeksresultaten van de werking van Vitamine D bij kanker (http://www.kanker-therapie.nl/pdf/vitamine-d.pdf)

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.