Advertentie

Ook zo’n last van ‘cognitieve dissonantie’…?


goebbels leugenx

Kun je het je voorstellen? De waarheid die als leugen wordt betiteld, en de leugen die als waarheid wordt ‘verkocht’ en uiteindelijk ‘omarmd’ door de niets-vermoedende (wereld)burger..!? En toch.. Toch is precies dát de essentie van veel van de rotzooi die we in de wereld hebben..! Want hoe kun je een vreedzame wereld creëren, als bepaalde krachten-achter-de-schermen in staat zijn, hele volksmassa’s de leugen te laten omarmen..? De waarheid 180° graden draaien en de burger de leugen zó te laten omarmen bijvoorbeeld, dat je om vrede te bereiken, oorlog zou moeten voeren..?

freedomEn weet je wat daarbij nu zo bizar is? Dat de grootste leugens daarbij als meest ‘waarheidsvol’ worden omarmd.. Door weer die volksmassa’s die, vergiftigd door het ‘officiële verhaal’, ‘meer voedsel zoeken en nodig hebben voor hun motivatie, dat dit (de leugen!) toch écht de waarheid is’… Het lijkt niet alleen een heel boze droom, maar wellicht is het dat ook.. En zijn het niet, diverse -vaak spirituele- bronnen, die ons waarschuwen en gewaarschuwd hebben voor deze illusie-die-verkocht-wordt-als-de-waarheid..!

We schrijven hier op WantToKnow veel over de zg. ‘Valse-vlag’-operaties, waarbij bepaalde overheden en/of krachten áchter deze overheden, in staat blijken een spel te spelen dat ertoe leidt, dat de totale bevolking van een land wordt bedonderd met een vals beeld van de waarheid, een illusie dus. Dat deze illusie tóch voor de waarheid wordt verkocht, via o.a. meedeinende of zelfs geïnfiltreerde media, leidt er vervolgens toe, dat deze illusie als ‘officiële waarheid’ de boeken in gaat. Ondanks het tegengeluid van velen, vaak uiterst erudiete en vakkundige mensen (bijv. wetenschappers), blijft de werkelijke werkelijkheid verborgen en wordt deze als ‘conspiracy’ of in goed Nederlandse ‘complottheorie’ aangemerkt.. Hoe kan dit dan…?? Het verhaal is heel simpel, het is een beschermende ‘reflex’ van onze hersenen..?

'Ommision' staat voor 'verzuim'. Een gefotoshopte cover van het 'officiële onderzoek naar 9/11'. Wat de onderzoekscommisie verzuimt te vertellen, is dát wat cognitieve dissonantie jouw ook al niet wil doen geloven..!
‘Ommision’ staat voor ‘verzuim’. Een gefotoshopte cover van het ‘officiële onderzoek naar 9/11’. Wat de onderzoekscommisie verzuimd te vertellen, is dátgene wat cognitieve dissonantie jouw ook al niet wil doen geloven..! Wat dacht je bijvoorbeeld van het VOLLEDIG VERZWIJGEN van de ineenstorting van WTC-gebouw no. 7..! Daarom is niet eens een hele leugen, maar ook een halve waarheid genoeg voor je systeem om zich aan vast te grijpen..! “Zie je wel, en ZO is het gebeurd. Ze hebben het onderzocht en het is ‘bewezen’..!

Onze hersens zijn voortdurend op zoek zijn naar de bevéstiging van dát wat we geloven dat ‘waar’ is..! En daardoor maken deze hersenen het zó, dat we informatie die hiermee tegenstrijdig is, met een ‘gerust geweten’ kunnen verzachten of zelfs helemaal naast ons kunnen neerleggen…Door deze versie (DE WAARHEID DUS) als complot weg te zetten.. En laat dat nou precies DE ESSENTIE ZIJN waarop de manipulatoren hun leugens en

Kun je het je al een beetje voorstellen, of zit je nu midden in dit proces? Doordat je systeem de bui al weer ziet hangen.. Voelt hangen.. Hier op de site die vroeg of je het wilde weten, waarop je kennelijk ‘JA’ geantwoord hebt.. En nu zou het ‘zomaar’ te heet aan je voeten kunnen worden, alleen al door de ‘onthulling’ van dit proces..  Het proces van ‘Cognitieve Dissonantie’.. Want hoe is dit proces de afgelopen tien jaar bijvoorbeeld bij jou ‘aan de slag’ geweest..?

De reden dat we dit onderwerp hier op de site behandelen, is gelegen in het FEIT dat de ‘krachten-achter-de-schermen’, volledig op de hoogte zijn van deze menselijke reflex..! Kijk maar eens naar de uistpraak van Joseph Goebbels hierboven.. Vertel een heel grove leugen en herhaal hem, via ‘officiële media’ bijvoorbeeld, zo vaak mogelijk. Er ontstaat vervolgens in de geest van het grote publiek geen ruimte meer, om een alternatieve versie te kunnen accepteren. En dat die alternatieve versie, nota bene zelfs de waarheid kan zijn (!!), doet aan het proces van cognitieve dissonantie niets af..!

To big to believe…
Het is Dr. David Griffin, de onnavolgbare en uiterst erudiete Amerikaanse professor, die zich vast volledig heeft gebeten in de totaal onlogische ‘officiële’ verklaringen rondom de aanslagen op de VS, op 11 september 2011.. Eén van de meest opvallende conclusies die deze wetenschapper heeft getrokken, bij het accepteren van de officiële 9/11-versie door de bevolking van de VS en de rest van de wereld, is dat deze werkelijke werkelijkheid, ZO heftig is en confronterend voor de menselijke geest, dat deze ‘officiële versie’ er als zoete koek in gaat..

Professor Dr. David Griffin heeft zich vastgebeten om zijn vaderlandslievende rol te vervullen door de Waarheid boven tafel te brengen rondom 9/11.
Professor Dr. David Griffin heeft zich vastgebeten om zijn vaderlandslievende rol te vervullen door de Waarheid boven tafel te brengen rondom 9/11. En niet om te helpen de leugen als waarheid te (blijven) verkopen..!

Zodat mensen niet verder hoeven ‘voelen’ en de pijn kunnen vermijden van het verraad en de vele, vele doden die te betreuren waren en zijn rondom deze aanslagen.. En professor David Griffin noemde dit gevoel: “TO BIG TO BELIEVE”.. ‘Té groot om het te durven/kunnen geloven’ dus.

Maar misschien kunnen we in het kader van ‘Cognitieve Dissonantie’ dus beter spreken over… ‘TE GROOT OM HET TE DURVEN VOELEN’…  Tja, dat is dus eigenlijk het verhaal van deze cognitieve dissonantie..Het vermijden van het pijnlijke doorvoelen van de werkelijke werkelijkheid..!

Te groot om het te durven voelen. Dát is namelijk preciés de reden dat je lichaam/geest je deze deze ‘mentale reflex’ heeft aangeleerd. ‘Uitbannen die informatie!’…! Wil je meer lezen over dit specifieke verhaal van Prof. Griffin, luisteren naar een radio-interview dat hij hierover geeft, dan klik je HIER

Zoals je ziet passen alle puzzelstukjes nu in elkaar.. Valse vlag-operaties en ‘cognitieve dissonantie’ zijn elkaars broers. Twee broers die het manipuleren, ontkennen en creëren van andere ‘waarheden’ tot kunst hebben verheven.. Hoe de cognitieve dissonantie verder werkt.. Heb jij er al last van..? Als je de fundamenten onder je systeem voelt resoneren, is het antwoord ‘Ja!’…

x

* * *

‘Velen stellen het gemakkelijk zonder waarheden,
maar niemand is sterk genoeg
om het zonder illusies te kunnen stellen.’

– Gustave le Bon Frans
(socioloog/psycholoog 1841-1931)

* * *

x

x

Ook zo’n last van ‘cognitieve dissonantie’…?

2014 © WantToKnow.nl/.be

x

Cognitieve dissonantie is het ongemakkelijke gevoel dat we krijgen, als datgene wat we geloofden of hoopten, plotseling wordt tegengesproken door feiten.. Of als we bijvoorbeeld beseffen, dat ons persoonlijke gedrag niet overeenkomt met het positieve beeld dat we van onszelf hebben… Als we dus ineens twee verschillende ideeën hebben die volledig elkaar uitsluiten..! Hoe ga je daar dan mee om..? Het zijn feitelijk ‘stukjes kennis/bewustzijn’ die wrijving in onszelf veroorzaken, doordat ze elkaar kei- en keihard tegenspreken. Je zoekt dan je heil in een reflex die we ‘cognitieve dissonantie’ noemen.. Je ‘systeem’ bedenkt ter plekke een verklaring, waarmee je weer ‘verder’ kunt, ook al weet je, diep van binnen, dat het kul is, wat je zit te bedenken..!

Het was de Franse psychiater Fratz Fanon, die de diepte zag van de cognitieve dissonantie-theorie; deze quote is aan hem ontleend..
Het was de Franse psychiater Fratz Fanon, die de diepte zag van de cognitieve dissonantie-theorie van Festinger; deze quote is aan hem ontleend..

“Hij zit nog in de ontkenningsfase!” is een veelgehoorde uitdrukking over iemand die (herhaaldelijk) ontkennend antwoord op een bepaalde vraag of bijvoorbeeld iemand die niet kan geloven (!!) dat een geliefd persoon is weggevallen. In sommige gevallen zal de ontkenning terecht zijn, terwijl er in andere gevallen sprake zal zijn van een zogenaamde dissonantie. Een botsing dus, tussen het gedrag van die persoon en zijn of haar houding tegenover het/dat eigen gedrag. Bijvoorbeeld een milieu-activist die in de meest vervuilende auto rondrijdt is een dissonantie.

En natuurlijk weet bijvoorbeeld ook bijna élke roker waar we het hier over hebben.. Het gevoel dat je rookt, maar je weet dat je eraan dood kan gaan; dát veroorzaakt een ongelukkig gevoel, dus je moet deze ‘dissonantie’, deze twee niet-verenigbare gevoelens, proberen in jezelf op te lossen. En wat doen dan bijvoorbeeld veel rokers.. Op de een en of andere manier negéren of bagatelliseren ze het bewijs, dat roken dodelijk kan zijn. Want als ze dat niet doen, dat verzachten of negeren, zullen ze niets anders kunnen concluderen dan te gaan stoppen met roken..!

Dissonantie is daarmee dus een emotionele toestand, die vooral écht ongemakkelijk is, wanneer basisaannames worden aangetast. Stel dat je een diepe overtuiging hebt over hoe je bijvoorbeeld je kinderen moet opvoeden, en opeens verschijnt er een publicatie waarin wordt uitgelegd dat onderzoek aantoonde dat die manier die jij hanteert en waar je stellig in geloofde, helemaal verkeerd is. Je zult dan -op zijn zachts gezegd- niet blij zijn met zo’n onderzoek dat aantoont, dat je eigenlijk alles verkeerd deed. Wat is er dan makkelijk en inderdaad het meest toegepast, dan je ergeren aan dit onderzoek, het afwijzen en melden: “Ga toch weg met je domme onderzoek”…

Wie, wanneer en waardoor..?
De theorie over ‘cognitieve dissonantie’ werd al in 1957 opgesteld door Leon Festinger, een Amerikaanse-joodse sociaal-psycholoog uit New York. Hij had deze theorie getest aan de hand van het gedrag van een sekte. Deze sekte was er namelijk van overtuigd, dat hun aanhangers door een ruimteschip zouden worden opgehaald, om ze te redden van een op handen zijnde zondvloed op Aarde. De wetenschappelijke voorspelling van dr. Leon Festinger was nu, dat wanneer deze vloed en de komst van de UFO uit zouden blijven, het geloof erin juist zou worden versterkt..

En wat denk je.. Dat bleek inderdaad zo te zijn… En nu kun je lachen of ontkennen dat dit gevoel bestaat, maar dan ben je niet alleen zélf bezig met cognitieve dissonantie…. Je bent ook nog eens niet neutraal aan het beoordelen wat je leest, je ZIT al in een niet-neutraal gevoel… De oorspronkelijke theorie van Leon Festinger werd gepubliceerd in 1957 in ‘When Prophecy Fails’. Festinger was

Hoe de werkelijke werkelijkheid als een spiegel wordt gepresenteerd.. Aangenaam, ik ben de Leugen, mijn naam is 'Waarheid'..
Hoe de werkelijke werkelijkheid als een spiegel wordt gepresenteerd.. “Aangenaam, ik ben van de familie Leugen, mijn naam is ‘Waarheid’..”

Aan deze theorie liggen feitelijk twee hypothesen ten grondslag:

 • In de eerste plaats is dat, wanneer er een toestand van dissonantie bestaat, de persoon in kwestie gemotiveerd zal zijn deze toestand om te zetten in een toestand van consonantie.
 • En in de tweede plaats zal de persoon in kwestie situaties en informatie die de dissonantie stimuleren actief ontwijken.

Met cognitieve dissonantie wordt feitelijk dus het onaangename gevoel bedoeld van de spanning of de frustratie die ontstaat wanneer mensen worden geconfronteerd met informatie die hun basisaannames weerspreekt. Er treedt dan -DOOR DAT GEVOEL DAT NIET BEWUST WORDT BELEEFD- een psychisch mechanisme in werking die deze spanning (van frustratie en woede) wegwerkt.  En het mentale lichaam, onze geest doet dit op uiterst geraffineerde wijze.. Namelijk door de ‘contrasterende ideeën’ juist wél met elkaar in overeenstemming te brengen, waardoor de gemoedsrust weer wordt herstelt… Terug naar de Tv met chips en de afstandbediening dus..

Cognitieve dissonantie kan een drijvende kracht zijn om nieuwe denkbeelden te ontwikkelen, maar kan er ook toe leiden dat mensen met valse aannames en fantasieën, die nergens op gebaseerd zijn, zich afsluiten voor wezenlijke informatie die hun overtuigingen weerlegt…! Zo ontstaat er een soort ‘mechanisme van zelfrechtvaardiging’ als een belangrijke factor bij het nemen van onlogische beslissingen.

Cognitieve dissonantie: ook ’n goed verhaal om ook een doos bonbons leeg te eten..!
En dat kun je toelichten bij iemand die wil afvallen en een paar koekjes pikt.. Het eerste koekje ‘kan geen kwaad’ toch? En het tweede is ‘geen ramp’, want je hebt trek en het verbrand in ‘no-time’ in je lijf.. Zo maak je jezelf wijs.. Zo kun je dus een hele koektrommel leeg eten.. Of een doos bonbons.. En niemand minder dan Kees van Kooten schreef het volgende verhaal, waarin bijna ELKE ZIN een ‘cognitieve dissonantie’ is..! Kees van Kooten las dit verhaaltje ook voor bij DEZE uitzending van ‘De-Wereld-Draait-Door’..

bonbons

Hoe een doos bonbons te eten?

x
1. Zet de doos recht voor u op tafel, kijk er strak naar en zeg: “Ik neem er eentje”...
2. Herhaal dit enige malen voor uzelf.
3. Maak nu de doos open en bewonder de bovenste laag, terwijl u blijft herhalen: “Ik neem er eentje..”
4. Neem er nu eentje.
5. Sluit vervolgens de doos.
6. Doe de doos weer open en tel, door met wijsvinger rechts van bonbons langs de binnenwand te wroeten, hoeveel lagen bonbons zij bevat en of het heel erg zou zijn, als u er nóg eentje nam..
7. Beantwoord deze vraag derhalve ontkennend en neem er nog eentje.

8. Doe de doos nu goed dicht.
9. Zet haar hoog weg en zorg er bij dit wegzetten voor, dat er een bonbon uitvalt,
die bijna op de grond terecht zou zijn gekomen, als u hem niet snel in uw mond zou hebben gestoken.

10. Probeer nu de doos te vergeten.
11. Zet een lekker kopje thee.
12. Vraag u af of met een bonbonnetje bij de thee, deze niet nog lekkerder zou smaken.
13. Beantwoord deze vraag met “Ja!” en haal de doos weer van de kast.

14. Drink, om de tweede laag bonbons te bereiken, nog drie kopjes thee.
15. Verbrand of verstop overgebleven papiertjes van bovenste laag.
16. Neem, om het aangebroken uiterlijk van nieuwe doossituatie te onderstrepen, één bonbon.
17. Herhaal deze handeling.

18. Zoek nu in onderliggende derde laag naar lekkere, ‘net zo’n bonbon als zoëven’ nog op tweede laag.
19. Verwijder deze bonbon uit derde laag en eet hem op.
20. Maak, om ‘doorzakken’ in thans ontstane gat van derde laag te voorkomen, de tweede laag nog drie à vier bonbons lichter.
21. Breng nu, ter correctie van de totale wanverhouding doos-bonbons, de bonbons over in schaaltje.
22. Eet, ter vermijding van een lelijke ‘kop op het schaaltje’, diverse bonbons snel op.

23. Eet, ter feestelijke opening van het zojuist tot bonbonnière gepromoveerde compôteschaaltje, nog zo’n twee à drie bonbons.
24. Kies, voor verkrijgen van een ‘voller effect’ nu een kleiner schaaltje en laadt de bonbons hierin over.
25. Handel bij evt. ‘lelijke kopvorming’ als in punt 22.
26. Herhaal de stap van punt 23.

27. Eet de nu onduidelijke, niet langer presentabele bonbons terug tot twee stuks.
28. Eet zelf de lekkerste van deze 2 bonbons.
29. Verwijder alle bonbonsporen (denk aan de doos!)
30. Presenteer uw partner bij binnentreden de overgebleven ‘welkom-thuis-bonbon’..!
31. Zeg tegen huisgenoot: ‘Je vindt ‘m lekker hè? Dan zal ik morgen eens een hele doos kopen!’

x

Verklaring voor moordenaars, oplichters en hypocrieten
truth-and-liesLaten we nu eens naar het gedrag van mensen kijken, die we hypocriet vinden, of kijken naar regelrechte bedriegers. Ze hebben voor zichzelf een prachtige ‘motivatie’ gevonden om hun ethische en morele gevoelens te onderdrukken, opzij te zetten. We vragen onszelf dan af, hoe deze mensen met zichzelf kunnen leven. Hoe deze mensen zichzelf in de spiegel kunnen aankijken, terwijl ze weten dat ze iemand staan te bedriegen, manipuleren en ook het leven onmogelijk maken. Of zelfs dat leven van mensen afnemen..

Hoewel sommige van deze bedriegers en moordenaars zelf niet eens beseffen wat ze aanrichten, ‘vinden’ ze, vanuit die cognitieve dissonantie, dat mede-mensen gewoon een simpele prooi zijn. Waarom zouden ze daar niet van profiteren? Die mensen letten toch niet goed op, het IS in de wereld toch ‘eten of gegeten worden’..? Of wat dacht je van de ‘motivatie’: ‘Ik moet toch ook leven’, of ‘wat kan ik eraan doen, dat ik een rotjeugd heb gehad?’..!

Cognitieve Dissonantie in relatie met milieuproblematiek..
Als iemand van zichzelf vindt dat hij of zij een milieuvriendelijk persoon is en als deze persoon er veel waarde aan hecht dat dit door de buitenwereld wordt gezien, zal bij deze persoon waarschijnlijk een gedrags- of attitude verandering plaatsvinden op het moment dat hij/zij geconfronteerd wordt met zijn of haar eigen milieuonvriendelijk handelen.

Zo treedt er dissonantie op op het moment dat een ‘milieuvriendelijk’ persoon veel in een auto rondrijdt en eigenlijk nooit de fiets pakt.. Op het moment dat deze persoon met deze dissonantie geconfronteerd wordt, zal waarschijnlijk een gedrags- of attitudeverandering plaatsvinden, om de dissonantie te laten verdwijnen. Of deze persoon ontkent keihard dat dit überhaupt plaats vindt, of hij ontkent de juistheid van de aangedragen informatie.

Kijk naar de kleuren en lees vervolgens deze kleuren hardop voor. Observeer je gevoel bij het zien van de kleur en de verwarring in de tekst..
Kijk naar een woord en zeg vervolgens hardop welke kleur dat woord heeft.. Observeer je gevoel bij het zien van de kleur en de verwarring in de tekst.. Een kleurrijk voorbeeld van cognitieve dissonantie aan het werk..!

Cognitieve dissonantie als verklaring voor wetenschappelijke dwalers..
Volgens de wetenschappelijke uitgangspunten, zouden wetenschappelijke ideeën dienen te worden aangepast, als zich nieuw bewijs voor andere ideeën aandient. Maar de meeste wetenschappers mensen delen die wetenschappelijke geest niet. Het is belangrijk dat wetenschappers begrijpen hoe ook bij hen, het proces van ‘cognitieve dissonantie’ kan werken.

Hun eigen ideeën en overtuigingen zijn niet heilig. Als ze vasthouden aan eigen dogma’s, dan forceren ze zichzelf in feite in een staat van dissonantie. Zoiets van: “Ik ben een intelligente, ruimdenkende, bekwame en vriendelijke wetenschapper en jij staat me te vertellen dat ik ‘idiote’ en foute ideeën had? De groeten.”

Als wetenschappers goed begrijpen hoe cognitieve dissonantie werkt, is het heel belangrijk voor hen om niet een verkeerde toon aan te slaan, bij de presentatie van nieuw, vooral baanbrekend onderzoek. Door de verkeerde toon, jagen ze hun collega’s in het defensief, en zullen deze hun (oude) denkbeelden nog sterker proberen te beschermen..

crisis kans en gevaarDenk daarbij aan nieuwe medische informatie, de kwaliteit van medisch onderzoek tegenover bewezen alternatieve medicatie. Het is dus belangrijk voor wetenschappers te weten wat het OOK VOOR HEN betekent om star vast te houden aan bepaalde ideeën.

Het zelfbedrog overwinnen?
Wat zijn mogelijkheden om dit ‘zelfbedrog-uit-bescherming’ te overwinnen, te voorkomen dat we voortdurend in dezelfde valkuilen stappen? Een van de oorzaken die mensen in een positie brengt om zichzelf voor de gek te houden en (in)direct schadelijk gedrag te rechtvaardigen, is dat ze dus niet goed weten hoe ze de tegenstrijdigheden moeten oplossen, waarmee ze geconfronteerd worden. Hun defensieve houding wordt nog dogmatischer en ze maken hun tegenstanders zwart en steken zichzelf een veer in de kont.

Als je begrijpt hoe deze ‘cognitieve dissonantie’ werkt, kun je het al direct in werking zien bij jezelf en ook bij anderen. Het lijkt of je in een spiegel kijkt. Je weet hoe de optische illusie werkt, maar je kunt er niets aan doen, dat het perspectief voortdurend voor je veranderd. Maar aan een mentale illusie kun je wel degelijk werken! Want als je gaat inzien hoe dit mentale mechanisme werkt, kunnen we onszelf keihard afremmen op dat ‘valse spoor’, dat we zo blind volgen.

Dan ben je ineens veel beter in staat je af te vragen of je wel de beste keuze maakt of hebt gemaakt. Of dat onze interpretatie of ervaring de juiste is, of dat er ook andere manieren zijn om iets te bekijken. Ook al zet die je wereld bij wijze van spreken op zijn kop. Een open mind kan je uit je ‘zelfrechtvaardigende spiraal’ halen. En je doen afvragen of je bijvoorbeeld toch nog iets over hoofd hebt gezien?

Vaddd
Van schok, naar het bewijs voor de ontkenning.. (Cognitieve dissonantie aan het werk!) Van daaropvolgende frustratie over het ‘foute’ beeld, ‘de zaken zijn zo anders dan ik dacht’, naar de depressie erover.. Vervolgens het uitproberen van de nieuwe gedachte en het delen erover. Het vervolgens leren omgaan met de nieuwe situatie. Dan ontstaat, door het volledig integreren van de veranderde gedachte, een nieuw individu..!

Als het je lukt ontspannen de dingen op deze manier te bekijken, kun je dat al snel in je eigen leven toepassen en zul je zien dat al die ‘conspiracies’ door jezelf zo betiteld zijn, om je wellicht te behoeden voor een heftig mentale schok.. Er is nog niemand slechter geworden van ‘nader onderzoek’ en ‘er eens goed zélf induiken’…! Maar vooral van het afstappen van starre denkbeelden en ideeën..

De reflex om pijn te voorkomen..!
Het kan pijnlijk zijn om de werkelijkheid onder ogen te zien, vandaar dat er deze reflex van het (mentale!) lichaam bestaat, die we ‘cognitieve dissonantie’ noemen. Het pijnlijke inzicht dat je misschien verantwoordelijk was voor een breuk in de familie, dat je de problemen van een klant of patiënt verergerde in plaats van deze beter te maken.
Twee basis-aspecten hierbij zijn cruciaal. Het eerste is dat je je eigen gedrag onder ogen ziet en durft te zien. Vervolgens de verantwoordelijkheid neemt voor schadelijke gevolgen van deze daden.

Maar ten tweede: kijk naar de schoonheid van het proces zélf..! Je kunt best doorgaan met het ‘onlogisch rechtvaardigen’ van je daden, maar bedenk, dat je niet kunt leren van je fouten als je niet beseft dat je ze gemaakt hebt! Je geeft dus dan pas een fout toe, je vergeeft jezelf, je hebt wat compassie met jezelf, maar daarna maak je die fout niet meer. Al die elementen hebben met het proces te maken.

In het geval van bijvoorbeeld de 9/11-aanslagen, kun je dit principe eenvoudig toepassen, door jezelf inderdaad eens dieper te informeren, via andere bronnen dan die, die jouw mening continue bevestigden en bevestigen..! Geef jezelf de ruimte om te leren en je koers, mening en/of leven bij te stellen.. En dáár is het BESEF van het proces van cognitieve dissonantie natuurlijk een mooi bewust-zijns-middel voor..!

* * *

x

paulo coelho

224 gedachten over “Ook zo’n last van ‘cognitieve dissonantie’…?

 1. De film gaat heten, voor de goede orde..:

  ‘The Anatomy of a Great Deception’
  of in goed Nederlands:
  ‘De anatomie van de grote teleurstelling’..

  Deception = misleiding (geen teleurstelling)

  1. Feitelijk vind ik -nu er weer even over nagedacht/ingevoeld te hebben, het woord ‘zinsbegoocheling’ de mooiste vertaling..Allaya.. Het woord komt idd ook voor in ‘deceipt’ dat ‘misleiding’ betekent. Maar in het Nederlands is ‘deceptie’ wel degelijk ’teleurstelling’.. Je kunt je voorstellen dat de betekenis van beide woorden geassimileerd is.. Door de misleiding komt de teleurstelling. Door de ‘zinsbegoocheling’ zien we niet wat er wérkelijk gebeurd is.

  2. Zinsbegoocheling… hmmm. Als misleiding is zinsbegoocheling een variant in de groep van misleidingen. Een leugen is ook een misleiding, als ik zo vrij mag zijn.

   Ik heb er ook aan gedacht dat teleurstelling, als gevolg van de misleiding, een terechte vertaling zou zijn. Maar je vertaalt niet het gevolg, maar een begrip. In de tekst komt uiteraard het gevolg van de deception aan de orde, want immers komt na de weerstand, de cognitieve dissonantie, de boosheid en teleurstelling aan de orde.

   Het feit dat we in de weerstand schieten, is omdat we niet kunnen geloven dat we zo immens bedonderd zijn. Nota bene waar we zelf bij stonden. Ik vergelijk het liever met de (zinsbe-)goochelaar die we pas doorzien als hij ons de truc heeft uitgelegd. Afhankelijk van de ernst van de deceptie kunnen we er later hartelijk om lachen… Lachen! Is daarom humor zo’n enorme ijsbreker bij het vertellen van de unconvenient truth?

  3. Coz,
   Het straatje van de een is het straatje van de ander.
   Welk straatje kiezen we voor? Dat is toch waar het om gaat?
   Wat de werkelijke intentie erachter is, dát is waar het voor mij om gaat. De intentie is waar het om gaat, en in dat opzicht twijfel ik niet aan Feniks of Koen of … De intentie is nl geloven in wat je denkt dat een goede wereld is. Daar kunnen we over discussiëren.
   En al zou Feniks een trol zijn, dan moeten we het daar over hebben.

  4. Wat voor de één een leugen is, is voor die andere de waarheid, of hij denkt dat dit de waarheid is, net als die ander die denkt dat het een leugen is, nu kijk we zijn aanbeland bij de cognitieve ressonantie volgens mij, bij twijfel niet inhalen!

 2. Mag ik deze stelling nog een stapje dieper voeren.

  Kijkend naar een collectieve onzekerheid over wie we zijn en wat we hier doen, zou je kunnen stellen dat cognitieve dissonantie plaats heeft gemaakt voor een foutieve aanname over ons bestaan waardoor er nu hele volksstammen aan de antidepressiva (of welk ander mind-soothing middel dan ook) moeten om zich nog enigszins staande te kunnen houden.

  Je wordt als kind met een open vizier geboren, onbezorgd, onbelemmerd, goedgelovig en vertrouwend op je mensen om je heen en je omgeving. Je raadt het al… Dan komt de klap. Je wordt alleen gelaten in je wiegje, terwijl je de warmte van je moeder verwachtte. De mensen om je heen leren je niet te liegen, terwijl ze zelf allerlei onwaarheden spuien. Van kinds af aan werden we geconditioneerd om te passen in een maatschappij waarin we “nuttig” worden geacht te zijn. In feite zegt dat net zoveel als “je bent niet goed zoals je bent, want je moet je aanpassen aan de samenleving”.

  Daar begint de innerlijke worsteling met jezelf, hoe kun je je aanpassen (will I ever fit in??)? Sommige mensen stuiteren (of puberen, hoe je het ook wil noemen) hun hele leven, hebben moeite met deze vorm van gezag, overheersing, onderdrukking, belemmering. Anderen leggen zich er bij neer.

  Om een lange monoloog kort te maken: onzekerheid als gevolg van innerlijke waarheid versus uiterlijke onwaarheden vormen de basis van hoe we met onszelf en met elkaar omgaan (afschermen, muurtjes omhoog, draaikonten). De constante worsteling die we gelukkig nu bij elkaar beginnen te ontdekken en dat schept een band. Voor diegenen die er voor open staan, is er eindelijk de herkenning en de mogelijkheid voor de langverwachte doorbraak die uiteindelijk basis voor de “nieuwe” wereld kan leggen. Het begin is gemaakt en als je het eenmaal snapt, is het onmogelijk om het nog te “ont”-snappen 😀

  1. Je reactie deed me veel goed en legt precies de vinger op de zere plek.

   Er is slechts één ding: Wat kan een een-oog doen in een land der blinden?

  2. Ik merk dat er meer een-ogen rondlopen dan we vermoeden 😉

   Heb je via de Agenda op Wanttoknow de pdf van Benjamin Adamah al geopend en gelezen? Daar staat veel uitgelegd over het verkruimelen van de muur van leugens en bedrog in de huidige evolutiefase: http://www.adamah.nl/jaarhoroscoop2014.pdf

   Houd moed. Times are changing.

  3. Allaya, dank je wel voor het delen…kan me heel goed vinden in je ‘monoloog’ 😉
   Veel mensen leven een leven wat ze ‘erbij’ laat horen, ook leven ze langs de eigenlijke bestemming van wat ooit de bedoeling was. Bij jezelf blijven en dat is soms niet makkelijk. Heeft het bewustzijn invloed op het bestaan, het Zijn (de omgeving), of bepaald het Zijn het bewustzijn, vroeg zich Plato al af.
   Soms denk ik dat het een keuze is, die je neemt…laat ik me vanuit mijn bewustzijn leiden of kies ik voor mijn ‘omgeving’.
   De mens als ‘sociaal wezen’ met instincten (informatie uit het verleden), past zich vaak aan aan zijn omgeving. Hier ligt het ‘dilemma’.

  4. Aanpassen aan je omgeving is ook een noodzaak om te overleven. Immers als je uit de groep gestoten wordt, sta je er alleen voor. Nog los van praktische zaken, kiest niemand (?) bewust voor een leven van sociale uitsluiting.

   Kijk bijvoorbeeld eens hoe lastig het is om mensen naar zichzelf te laten kijken bij relatieproblemen, of bij het veranderen van (destructief) gedrag. Vaak is de achtergrond van bepaalde stoornissen zo ingrijpend en schokkend dat ze niet kunnen geloven dat dat een rol speelde. Daarbij wil ik even terugkomen op de Cosmic en Flower Remedies. Als therapeut reik je er volledig intuïtief eentje aan die gebieden aanpakt waar een verstoring zit. De betrokkene krijgt uiteraard de tekst te lezen op welk gebied de energie werkzaam zal zijn. De herkenning is letterlijk van hun gezicht af te lezen, ontroerend en vaak een grote opluchting. Diep verstopte ontkende gevoelens omdat ze teveel pijn doen om onder ogen te zien. En dat gaat op den duur een eigen leven leiden.

  5. Allaya

   @ 3.0 en 4.1
   Je hebt het vanuit mijn perspectief en/of perceptie mooi omschreven.

   @ 3.4
   Ik heb in Duitsland op een medisch VEGA-symposium in de midjaren ’90 een Duitse arts gesproken, die de toentertijd beschikbare remedies in zijn praktijk had, die wereldwijd maar verkrijgbaar waren (ruim 20.000) Hier heeft ie een prachtige lezing over gehouden. Het ging met name over de verschillen in werking van remedies, die dus uit verschillende werelddelen komen en waar klimatologische omstandigheden, culturen etc. van invloed zijn op de effectiviteit ervan. Dit kun je in een land als NL met zijn vele verschillende culturen ook terugvinden in het toepassen van remedies. Afijn, hier zal ik je niets nieuws mee vertellen, maar wel bevestigen, dat de werking ervan zeer frappant is. Ja en deze dan intuïtief aan de patiënt aanreiken om het effect direct te kunnen zien, is helemaal mooi. Niet iedereen kan dit, maar goed er zijn ook diverse meetmethoden voor om de effecten te meten. Succes met de door jouw ingeslagen weg, Allaya. Blijf deze volgen ongeacht hoe jouw directe of indirecte omgeving hierop ook mag reageren. Zoals je zelf in @3.0 terecht aangeeft: “De constante worsteling die we gelukkig nu bij elkaar beginnen te ontdekken schept een band. Het begin is gemaakt en als je het eenmaal snapt, is het onmogelijk om het nog te “ont”-snappen” (maar dat wil je dan ook helemaal niet meer).

  6. Dank, Harrie, dat doet me goed. Het bespreekbaar maken van de remedies, laat staan als zelfstandig therapeut ermee gaan werken, is een enorme drempel voor me. Eigenlijk mede door de reflex die cognitieve dissonantie heet, want ookal weet ik dat ik de goede weg insla, is het nog niet eenvoudig om het ongeloof en het raar gevonden worden te weerstaan.

 3. Op onderstaand citaat wil ik een voorbeeld/reactie vanuit de dagelijkse praktijk geven:

  “De reflex om pijn te voorkomen..!

  Twee basis-aspecten hierbij zijn cruciaal. Het eerste is dat je je eigen gedrag onder ogen ziet en durft te zien. Vervolgens de verantwoordelijkheid neemt voor schadelijke gevolgen van deze daden.

  Maar ten tweede: kijk naar de schoonheid van het proces zélf..! Je kunt best doorgaan met het ‘onlogisch rechtvaardigen’ van je daden, maar bedenk, dat je niet kunt leren van je fouten als je niet beseft dat je ze gemaakt hebt! Je geeft dus dan pas een fout toe, je vergeeft jezelf, je hebt wat compassie met jezelf, maar daarna maak je die fout niet meer. Al die elementen hebben met het proces te maken”

  ——————————————————————-

  Zou cognitieve dissonantie dan de verklaring zijn, dat zoveel artsen hun patiënten chemo en/of bestraling met klem aanraden in het geval van kanker? Wetende, dat 97% van de dus met klem aangeraden behandeling het tegengestelde effect van gezond worden oplevert, en zij dit zelf nooit zullen toepassen als ze behept zijn met kanker. Durven deze medici hun eigen gedrag onder ogen zien? (eerste basisaspect)

  Maar om deze verantwoordelijkheid niet langer te hoeven nemen, is er nu een nieuwe vorm van ‘genezen’ door “verantwoordelijke” politici opgelegd aan medici, nl. de protocollaire geneeskunde. Het voorschrift welke behandeling een kankerpatiënt standaard dient te ondergaan nl. chemo en/of bestraling.

  De verantwoordwoordelijkheid is dus nu verschoven van de medici naar de politici, die zich weer kunnen verschuilen achter het voorschrift op de protocollaire geneeskunde.

  Maar noch de medici, noch de politici dragen hun verantwoordelijkheid richting de patiënt (een medemens, dames en heren medici en misschien geldt dit ook voor een enkele politicus!!!)

  Een voorbeeld van hedendaagse cognitieve dissonantie, waarbij geen enkele partij (medici noch politici) de verantwoordwoordelijkheid draagt en er wordt doorgegaan met onlogisch rechtvaardigen van hun daden.(tweede basisaspect)

  Wat een leven leid (lijd) je dan als mens/arts of is het arts/mens in de wetenschap, dat je bewust bijdraagt aan een non-genezingsproces van jouw patient=medemens!

  Hoeveel ‘witte jassen’ zullen er uiteindelijk nog echt in staat zijn, deze kleur met verantwoordelijkheidsbesef en achting voor hun medemens te dragen??

  Weinig, bar weinig. Veel wit is inmiddels al verkleurd tot smerig en flets geel. Zet de Eed van Hippocrates maar bij het grof vuil, dames en heren medici en als je al van mening bent, dat je deze Eed waardig bent, kijk je verder dan je eigen en opgelegde grenzen. Dan mag je zelfs de kleur wit, gewassen met extra wasmiddel, dat de kleurechtheid garandeert, dragen!

  Gelukkig dragen politici geen witte jassen, dus voor hen is de keuze van het dragen van verantwoordelijkheid niet moeilijk, want die bestaat dus niet.

  Cognitieve dissonantie, een mooi masker voor het niet hoeven dragen van verantwoordelijkheid en onlogisch rechtvaardigen van te nemen stappen.

  1. Of cognitieve dissonantie als verklaring waarom mensen niet in staat zijn hun eigen ongelijk toe te geven ten opzichte van anderen, foutjes opbiechten aan je collega, je partner, je kinderen. Daar komt de cultuur van volharden vandaan. De grootste drempel is het durven zien en toegeven aan jezelf, want wie is er kritischer op onszelf dan wijzelf?

 4. Iedereen heeft last van cognitieve dissonantie, maar ik zelf dus lekker ook. Het is de kenmerk van zijn in het dualisme door aan beide geen gehoor te geven en de gouden midden weg steeds te nemen. Neem nou eens een computer die enkel ja en nee kent in binaire waardes van 0 en 1, dze zal nooit een derde keuze maken wanneer hij vast komt te staan (syntax error loopjes) of de beroemd stack BSOD’s. Iets doen wat anderen dus niet zo gauw doen mar dan wel in de trend blijven dat je niet manipuleerd en of misbruik van de situatie maakt. Maar daar gaan we weer zelfs aan cognitieve dissonantie kleven er 2 kanten aan het verhaal en een gulden middenweg, als een Fractal berekening. Het scherts een enge ziekte zoals David Icke in zijn rede voert over mensen maar je kan het ook dus op andere verschillende manieren toepassen. Alleen aan zij die kunnen ontdekken en weten welke richting exact er aan wordt gegeven dan altijd weer een kanttekening er naast dat het inhoudelijk weer niet klopt. Hoe meer ik me er in verdiep des te meer nieuwe dissonanties ik ervaar welke weer. Dat worden er dan zoveel dat je er cognitief er van wordt. Ik bedoel maar weer, laat nooit van je stuk brengen als je het niet zeker weet.

  1. Erh ik neem nog maar een bonbon…. Doosje is nog steeds vol! Ook eentje?! pak er maar zoveel je lust…

  2. Hey jochie, niet die hele doos alleen leegsnoepen hè 😉
   Doe mij er ook maar 1, 2, 3, 4… Doe eens gek, doe mij ook een pondje 😛

  3. Dank voor de hele doos 🙂
   En nee, ik noem je geen jochie meer (was meer bedoeld als een grapje van een poos geleden).
   En ja, raw chocolate is heerlijk, vooral de organic cacaobonen. Puur, dus zonder de suiker 😉

  4. Al weer een hele doos vol met RAW Chocolade, je blijft ze er uitpikken Allaya, We kunnen beter in dozijnen gaan tellen dit keer, of meer in Pallets?! Ergens blijkt dat je na verloop van tijd zoveel bonbons tot je zelf te hebben genomen dat je er in werkelijkheid nooit eentje gedeeld hebt op een presenteerblaadje. Wanneer is Cognitief Cognitief te noemen?! Is dat na 5, 10 of een hele doos bonbons of een hele pallet vol?!
   Erh ik ben de tel kwijt door al die dissonantie…

  5. Picture this….

   Een jongetje zit met zijn handje in de bonbontrommel en stopt de lekkerste gauw in zijn mond. Net als hij het deksel weer dicht wil doen, hoort hij een boze stem schreeuwen: “Heb jij daar zomaar een bonbon gepakt!!!”

   Wat zal het antwoord van het ventje zijn en… valt dat binnen het begrip cognitieve dissonantie? 😀

  6. Bonbons zitten in een Bonbondoos, of liggen op een schaaltje, of bedoelde je misschien koekjes, nou wat zou hij denken, nou sch..t aan die schreeuwende cognitieve dissonantie ik pak er nog, en na elke schreeuw pakt hij er nog één, tot de doos leeg is, begrijp je Allaya dat is cognatieve dissonantie.

  7. @Paul Zelden start ik vrijwillig een reclame, 😀 maar hier loopt me het water bij in de mond 😛

   @jenne Afhankelijk van je persoonlijke ervaring en beleving, zitten bij mij de bonbonnetjes in een trommeltje. Zo’n kleintje, metaal, nog zo’n ouderwetse, eentje die klemt zodat je zeker weet waar je mee bezig bent als je er nog eentje uithaalt 😛

   Het ventje wat op heterdaad betrapt wordt zegt in een reflex “nee”. Waarom zou je ja zeggen als diegene die hem betrapt al boos is? Je wéét dat de chocolade aan je handen en in je mondhoeken te zien is, dus zou de schreeuwer werkelijk op zoek zijn naar een antwoord?

   Ik denk dat cognitieve dissonantie een reflex is die ook bij noodzaak aan lijfsbehoud in werking treedt, getuige het voorbeeld van het kereltje met de chocolade.

 5. Feniks, zo als GUIDO.J, ook al aangeeft mooie persoonlijke vertaling wat het voor jou betekend, ik kan me hier ook goed in vinden, de volgende commentaren die zeker zullen volgen gaan dan niet over cognitieve dissonantie, maar over dat je dit uit je Ego zegt, en niet uit je Hart.
  Ik vind het verkeerd om de Medice wereld zo generaliserend weg te zetten, het klinkt allemaal nog al onzindelijk voor mijn gevoel.
  Om te geloven in Homeopatische geneesmiddelen cq geneeskunde,is het niet nodig om de bestaande duizenden jaren oude geevalueerde geneeskunde in de grond te trappen, verder Artsen en Doktoren zijn geen goden, hele gewone feilbare mensen als U en ik.
  Verder wil ik U aangeven dat 10 a 12% van de mensheid psychologies labiel is, en daar voor niet altijd behandeld wordt, deze groep mensen manifesteerd zich steeds meer, bij het gebruik van verkeerde medicijnen, of drugs, met homeopathische middelen zijn deze mensen niet te helpen, of je moet Hennep als een kruid willen zien.
  Verder is de waarheid als altijd, in het midden te vinden, denk dat de mensheid in het algemeen gebaat is met een openmind, in dit soort zaken dus ook in deze zo door GUIDO.J, geliefde stelling cognitieve dissonantie.

 6. Moet je eens met je ogen dicht Tv “kijken”. Dan valt al snel op hoeveel onzin er uitgekraamd wordt maar waar je normaal gesproken nogal visueel van afgeleid wordt.

  1. Moet je eens het geluid afzetten en kijken hoe vermoeiend het moet zijn voor de hersenen om deze machinegun aan beelden ‘bij te houden’. Geen wonder dat het brein het op een gegeven moment laat ‘opgeeft’ en overschakelt naar ‘afstomp-modus’.
   En idd wat er aan taal op de mens wordt losgelaten en op welke manier…en ook het manipuleren daarmee. Nee, ik weet waarom ik al jaren geen tv meer kijk. En als ik ergens een glimp opvang dan is het alleen maar erger geworden (uitzonderingen zijn er wel maar zo schaars dat ze alleen de regel bevestigen).

  2. Met je ogen dicht TV kijken, val je gelijk als een blok in slaap zo saai de sjit is die voorbij komt schallen uit de speakers. Het vertier is gewoon lekker diep slapen tot je Partner de TV uit klikt en je weer tot de levende behoort. Je na reactie is dan meestal ook altijd ‘er was weer geen ruk op de TV, excuse moi dat ik heb liggen snurken’.
   Terwijl ik gek genoeg in de auto altijd naar gesprekken luister op de Radio die me wakker houden dan muziek waar ik dan weer weg dommel achter het stuur. A Strange world.

  3. MONIKA
   Wij kijken hoofdzakelijk naar de Engelse zenders, leuke oude films, prachtige natuur films, muziek, en ander vermaak, ja hoor maar wel sellectief, wij gaan er echt lekker voor zitten, pot thé koekje, ja gezellig, ach met cognitieve dissonantie schiet je op zo’n moment niet veel op, morgen komt mijn vriend en vrouw uit Spain op visite, mooie Ford Mustang V8 honderde PK’s wat een goddelijk decadent geluid zo’n V8, zou eigenlijk ieder één in moeten rijden, nou n,iet even hypokriet doen, gewoon er een aanschaffen, geen pseudo’s in mijn leven.

 7. Was ook een mooi voorbeeld van een Cognitieve Dissonantie achtige reactie. Guido je bent de best, op Icke na. Het is een psychologische term voor de onaangename spanning die ontstaat bij het kennisnemen van feiten of opvattingen die strijdig zijn met een OFF-Topic overtuiging of mening. Het gaat met andere woorden om de perceptie van onverenigbaarheid tussen twee cognities, waarbij het woord cognitie kan slaan op kennis, houding, emotie, geloof of gedrag. En eigenlijk zou On-Topic reactie een cognitieve consonantie.moeten zijn in verband van het gehele artikel.
  Enkel cognitieve consonantie is de sleutel die David Icke oa vergeet toe te voegen aan zijn hele concept, dan zou zijn hele repetilian verhaal magisch ‘uit een’ gaan vallen. (ssssssst)
  Zo kunnen we dus nog wel een paar jaartjes door gaan met verder ontleden van.

 8. Weeeeer iemand die niet tegen een compliment(je) kan.. Pfff, beetje heetgeblakerd, ouwe vuurvogel.. Niet in zak en as zitten hoor..
  Enne, nog maar een keer, voor de wetenschappelijk onderlegde orthopeed: ‘Jou reactie is nou juist een mooi voorbeeld van wat ik juist beschreef:’ zou veel dichter bij de Waarheid liggen als je zou fraseren: ‘Jou reactie is VOOR MIJ nou juist een mooi voorbeeld van wat ik juist beschreef:’
  Achja, en zo zietem de ketel niet dattem zo zwart ziet als de pot.. 🙄

 9. Voor de al oude echt beste cognitieve dissonantie moet je van 25_29 junie op het Glastenbury festival zijn honderde dissonante bands,
  als ik jonger was ging ik daar zeker heen, de allermooiste brain wash
  die er bestaat, na afloop ben je als een volwassene met de brein van een baby.

  1. Rofl, hij deed toch echt zijn best om er trefwoorden in te proppen. Ik zit me ook suf te cognitief te dissoneren toch blijft er altijd wel iets resoneren wat wellicht deceptief maar niet teleurstellend is, meer in de boot genomen door de zilvervloot, sparend voor later ga je straks nog sparend dood. Klein orkestje erachter en je hebt een songtekst. Toen ik hem vroeg of hij nog in de ontkenningsfase zat schudde hij resoluut nee, amen dacht ik nog maar ja ontbrak. De heilige drie éénheid, ja zeggen, nee denken en niks doen. Denk dat ik maar even in mijn dromen met Jenne mee fladder naar Glastonbury en mijn muze opzoek http://www.youtube.com/watch?v=u2yMx9RnlTQ

  2. Denk dat Jenne niet durft…
   Andere manier van communiceren weliswaar.
   Te oud ben je daarvoor iig nooit.

  3. COZMIC, glastenburyfestivals.co.uk/line up ; krijg je per dag de optredens van wie en waar het is van 25 t/m 29 juni, groet !

  4. AnnaII, waar ik bang voor zou moeten zijn, moet nog uitgevonden worden, maar ook hier overvalt mij de twijfel, misschien toch de angst voor het onafwendbare menselijke lichamelijke einde, ja om echt met waardigheid bij volle bewust zijn afscheid te nemen van het leven, is niet voor echt veel mensen weggelegd, is dit cognitieve ressonantisch denken, ja hij zit overal die GUIDO, net als de tax men altijd zijn hand in jouw zak heeft zitten,; groet

  5. Jenne, Guido zijn wanhopige cognitieve consonantie om iedereen weer terug te krijgen in de chatbox voor cognitieve dissonantie beeldspraak en andere onzinnige off-topic geleuter. Jenne je bent gewoon ‘La joie de vivre’ hier.

 10. @ Feniks

  Wees dan ook eens Cognitief Consonant ipv dissonant. Alles heeft een keerzijde en gezien van welke kant uit je perceptie verder projecteert en/of resoneert. Misschien kan een persoonlijke aanval wel eens de juiste zijn om een verbeterde inzicht te krijgen in een zwak verdediging systeem. Het is hoe je het bekijkt, net als een fractal berekeningen je kan eindeloos heen en weer calculeren zonder zwakte.
  Ik neem zelf nog een mandelbrotje als je het niet erg vind.

 11. Ik vind dat we in pricipe allemaal het zelfde voorstaan, een betere menselijker wereld waar plaats is voor ieder één, ook onze vijanden, pseudo vijanden, provoserende vrienden, en uiteraard GUIDO.J, ik persoonlijk draag je geen kwaad hart toe, en vind dat je het heel goed doet, geef het je te doen, onderwerpen mmmm, kan veel beter,
  maak je los van de vooruitstrevende achter om kijkende in herhaling vervallende sites, lees Machivelli, Spinosa, Newton, om te eindigen ; and where tho’all things differ, all agree, Pope.

 12. Cognitieve dissonantie van Koen de la vuurvogel is dat zijn betogen zeer sterk zijn, echter alleen vanuit zijn eigen straatje geluld. Waar steekhoudende betogen gehouden worden over een andere invalshoek cq levensbeschouwing geeft Koentje niet tuis, reageert niet want dat zal waarschijnlijk zijn petje te boven gaan, terwijl dergelijke dialogen de tweespalt zouden kunnen verenigen tot een samenwerking.

 13. En beste GUIDO, begin dan eerst maar eens uit teleggen wat cognitieve dissonanti is, wil uitbeelden volgens jou, ik denk dat velen dit niet weten, en hoe en waar en wanneer gebruik je dit denken, dit soort onderwerpen zijn voor de filosofen onder ons misschien en waarschijnlijk niet of wel interessant, er zijn meer van dit soort stellingen, uitspraken, die niet altijd uitbeelden wat wij willen zeggen, jij komt zelf met het woord zinsbegoocheling op de proppen, is het dat dan, je kunt ook gewoon zeggen bij twijfel niet opdrinken, of doen, dan zet je dit cognitieve dissonante volkomen buiten spel, kort om voorkomen is altijd beter als genezen.
  Bij een cadeau of surprise kan de verpakking alles uitmaken, uiteindelijk is toch de bedoeling van jullie site, dat het een plezier is om er op te lezen en schrijven, nou weet ik ook heel goed dat, goede wijn behoeft geen krans in dit geval wel opgaat, dat schatten vind hoofdzakelijk plaats s’nachts, en dan vertoef ik in dromen land, als ieder één het maar steeds eens zou zijn, zou je waarschijnlijk wel even achter je oor gaan krabben, en dan is de vreugde van het gedachte vergelijken er gauw af, vriendelijke groet Jenne.

  1. GUIDO, verschil van mening, het bovenstaande artikel zaaid twijfel,
   in het denken, terwijl jij zeker weten wil aangeven de denk mogelijkheden in zijn diverse stadia van het op te lossen probleem,
   het afwegen van het één en ander, dit is een andere benadering, volgens mij.

  1. Hoi Chris, aangezien je dit filmpje hebt geplaatst ben ik benieuwd of je afstand genomen hebt van je naam/ je registratie? Zo ja, hoe dan?

 14. sociaal isolement is doorgaans het resultaat waarom het volk geen andere mening durft te toetsen.
  De maatschappelijke druk is voor velen te groot dus gaan ze verder in de leugen.

 15. @ sun
  @ endemion:
  Dank voor jullie aanvullende vragen. Zal er iets over vertellen vanuit mijzelf, wetende dat ieder van ons een geheel EIGEN leven en pad heeft, totaal uniek. Vergeet dat nooit.

  Ja ik ken de ICMN procedure. Deze heb volledig doorgelopen.
  Bij ‘voortrazend’ inzicht kon ik geen andere koers kiezen en varen, dan DAARNA doorgaan naar een ander ‘level’ van het spell. Geen ID hoe het met mij verder zal gaan… :- ]

  De ICMN gang, is niet meer en niet minder dan een traject van bewustzijnsverandering, en soms de beginstap waarin mensen zicht kunnen krijgen op de feiten en achtergronden rondom de ‘legale NAAM’. Allereerst ben ik zeer dankbaar voor de enorme inzichten, die dit proces mij gebracht heeft. Dat neemt niet weg dat ik het voltooid en achter mij gelaten heb.

  De naam is inderdaad op de markt commercieel verkocht. NL ons mooie landje, wordt dan ook evenmin als de rest van de wereld bestuurd door ‘krachten’, die ons welzijn als intentie hebben. Reden waarom we kunnen zien dat het ICMN proces leidt tot geharrewar op alle vlakken, omdat men in dualiteit blijft steken. (Anders gezegd: de ICMN procedure is die van de onderste 3 chakra’s.) Bovendien botst men onderling èn met de overheden, frontaal op elkaar doordat het hot item hier vooral GELD en bezit blijft, hetgeen juist als allergrootste afleidings-gereedschap bedacht was… en wij laten ons innerlijk zeer gaarne afleiden.
  Dat is allemaal heel begrijpelijk dat dit zo is. We zijn mensen en niet altijd wakker etc.

  Door mijn toevallige levenswandel en situatie heb ik een heeeeel klein beetje de mogelijkheid of de kans gekregen, dingen soms anders te zien en derhalve anders pogen te doen.
  Daarbij veel op het net uitgezocht en beluisterd etc. Van lieverlee heb ik de registraties e.d. steeds meer losgelaten, in het beetje vertrouwen (in mijzelf, in eigen visie en ervaring,) dat nog over was, na ca.58 jaar ‘ODD’ (die nep-ziekte ja) ten opzichte van wat met mij en anderen gedaan werd en wordt. Het ‘etiket ODD’ is uiteraard een erg ironische zelfdiagnose ;- ) Ik heb me best goed gedragen al die tijd.

  Alles loslaten is een paradoxale ‘bezigheid’, een rot klus ook wel, en beslist niet voor iedereen te doen of te begrijpen (is mijn observatie iig.) Ik vind het ook soms pijnlijk en het vraagt een enorm vertrouwen in ‘onzichtbare’ krachten en het eigen doel. Waarvoor leef ik, wat is leven?
  Echter: als we ons eigen (ge)weten en onze eigen innerlijke oerkrachten en oerbronnen veronachtzamen of daar met dedain mee omgaan, vergeten we de essentie! Zonder ziel ben ik onvrij, dat is mijn eigen idee daar over.
  En dus volgt de individuele conclusie: zonder dat heb ik geen leven, in dit vergane land van ooit.

  De keuze was door mij al heel lang geleden gemaakt, alleen ‘de decors deugden niet….’
  Dat begint nu allemaal te veranderen, in deze openbarende en opzienbarende energie waar we allen in gedompeld worden, iedere dag een stap verder. Zo beleef ik het in ieder geval

  Daarom waag ik het nu, en al enige tijd, om mijn ingeboren kompas maar te volgen, om te gaan zien waar mijn hart en dit pad me brengen zal… En ik ervaar dat het mij naast veel ongemak en enig gedoe met medemensen, ook veel nieuwe inzichten brengt waar ik mee verder kan. En ook het diepe gevoel eindelijk aan het ware werk te kunnen voor en met mensen, en aan mezelf. In plaats van voor bazen en systemen, die absoluut niet meer te verdragen zijn.
  De enige weg is, dunkt mij, eigen huiswerk doen en elkaar toestaan te groeien, ook al steek je dan wel ineens onvoorwaardelijk en onbegrepen ergens verrrr buiten de oude comfort zones.
  In uncharted territory.

  Kijk verder zelf wat je aan de link etc kunt hebben, voor inzichten, als je die zoekt.

  1. Hoi Chris, dank voor het delen!
   Het is imo belangrijk werk dat je doet, in de hoop dat je voor velen anderen een nieuwe pad legt waar anderen kunnen volgen en daarmee positieve veranderingen in de wereld kunnen brengen.
   Het is mijn pad nu niet. Wie weet. 🙂
   Misschien heb je daar totaal geen behoefte aan, maar het vastleggen van de hindernissen en schatten die je tegenkomt op film of op schrift zou erg interessant zijn.
   Ik wens je het allerbeste! ♥

  2. @ Sun
   Dankjewel voor je betrokkenheid en goede wensen.
   Het zal heel mooi en goed zijn als er inderdaad iets uit voortkomt, waar iedereen iets aan heeft. Dat zullen we zien, het is voor mij sowieso heel wezenlijk dat er nu al steeds meer mensen beginnen te kijken, naar dat kleine filmpje bijvoorbeeld, en naar wat ik doe (en LAAT!) Al is het haast onzichtbaar.
   En ik wens zij dan hun eigen gevoel en geestkracht daarop loslaten: ZELF kijken, zelf onderzoeken! En voelen, wat het kan betekenen, niet te snel opgeven vooral.

   Ik zou het wel op willen schrijven, ik schrijf heel graag ;- ) doch daarvoor is iets meer basisrust en veiligheid wel een voor-waarde…

   Echter wat niet is, kan komen, dan zullen we het zien.

   Als je me een wens zou vragen, dan zou het zijn: spreek erover, over dit alles, speek vanuit je hart en deel met anderen, zoveel je nu kunt.

   De tijd is rijp.

  3. Is het niet veel verstandiger om te blijven die je bent, of van uit je Eigen afkomst te evolue’ren, dat chakrale gedoe wordt niet altijd goed toegepast en werkt dan verwarrend, bij ons mensen uit Europa, heb verschillende malen Idia, Nepal en omringende landen bezocht, maar voor mij bleef het altijd een mix tussen wat ik zag en beleefde en wat ik in mij had, de zee met zijn mystieken, waarom U leeft, om dat U verwekt bent om het menselijke ras in stand te houden, en wat betreft Uw comfort zone, nu die is als elastiek, en voor ieder individu anders, wees blij en grijp het leven met beide handen aan, het is maar 1X gegeven, en geloof mij echt de moeite waard, en probeer niet alles te ontleden, bewonder de wonderen van deze mooie blauwe planeet, dit is natuurlijk mijn inzicht en persoonlijke beleving.

  4. @ Jenne
   “Is het niet veel verstandiger om te blijven die je bent?”
   Nee! Want dan was ik nu nog steeds een dodo.
   Groei/ontvouw jezelf svp verder ;- )))

   Ik ben wellicht niet erg ‘verstandig’… volgens velen. Het zij zo.
   Of ik gebleven ben wie ik was?
   Nee, en ja.
   Nee, ik ben veranderd door vele ervaringen en het alles doorworstelen en doorvoelen, tot ik het begreep en er vrede mee kreeg. Wat een werk in uitvoering blijft voorlopig, vrede komt imo nooit zonder hartzeer, vreugde en ferme zelfbezinning. In alle denkbare vormen en volgordes.
   Ja, en zeker ben ik mijzelf gebleven. Langzamerhand ervaar ik nu dat ik dieper en waardiger mijzelf ben ‘geworden’. Of anderen dat ook zo zien, maakt niet heel veel uit. Eigen wijs dus. Ook nog.

   In Delphi, ergens ver van huis, stond al op een bordje ‘Ken Uzelve’.

   Verder ben ik het volledig met je eens dat je ‘het leven’ kunt verwelkomen en omarmen, en vooral dat van jezelf.

   Hoewel de overheid dat echt ‘minder’ vindt… :- )))
   Een aanrader dus, onder ons gezegd en gezwegen.

  5. Chris, er is in ieder mens zijn leven, een evolutie gaande, ongewild en geheel gratis, met alle bijkomende lessen, sommige leren er van, en anderen niet, maar niemand kan die evolutie stil zetten.
   En als je iets denkt te weten, mag je dit weten als het jouwe beschouwen en uitdragen, en dat wil niet zeggen dat je eigenwijs bent, kom je tot het slotsom, dat je het bij nhet verkeerde end had, nou zo wat, over bepaalde grote vast staande levens feiten, twijfel ik al mijn hele leven, ja ik denk dat twijfel bij de mens hoord!

  6. Inderdaad Jenne!
   En twijfelen kan een begin zijn van wijsheid en bevrijding.
   Als ik geen twijfels kende had ik nooit iets uitgezocht.
   Na enige tijd grondig gekeken te hebben, heb ik echter wel mijn conclusies getrokken over fundamentele levens-‘dingen’.
   Twijfelen is een mooi gereedschap; het is gelukkig voor mij :- ] nooit een vage hobbie of een doelloos tijdverdrijf geworden.

  7. Chris, ja heel juist, maar sta altijd perplex als ik mensen tegen kom, die zo vast in hun weten staan, ik vind dit beangstigend, gaat op dogmatisch denken lijken, nou ik blijf mij de rest van mijn leven zeker afvragen, wie heeft dit allemaal gecreéerd of is het toch toevel, zijn wij werkelijk stof van de sterren, Vr. Groet

 16. Guido, copied en pasted, ietsje pietsje aangepast, bedankt voor de service 😉

  Het straatje van de een is als het straatje van de ander.
  Welk straatje kiezen we voor?
  Wat de werkelijke intentie erachter is, dát is waar het mij om gaat.
  In dat opzicht twijfel ik niet aan Feniks of Koen of …
  Mits de intentie is geloven in wat je denkt wat een goede wereld is.
  Daar kunnen we over discussiëren.
  En al zou Feniks een trol zijn, dan moeten we het daar over hebben.

 17. Ook de redactie van wanttoknow heeft ernstig last van coqnitieve resonantie. Bijna alle alternatieve media in Nederland overigens. Als het over luchtvervuiling en de 5 miljoen chronisch zieken en de gigantische zorgkosten gaat dan willen ze daar liever niet over nadenken. De ouderen die in bed vastgebonden moeten worden om hun hersenen aangetast zijn in de bejaardentehuizen. Dat komt allemaal veel te dichtbij. 1000 artikelen over 911 en Demmink en UFO’s en chemtrails dat is de ver van hun bedshow. Dus daar kun je wel over schrijven vanuit je comfortabele stoel. Maar de oorzaak waardoor je buurjongetje nu overlijdt aan kanker daar moeten we maar niet naar op zoek gaan.

  Ik heb nieuws voor de alternatieve media. Door de giftige nanoparticles die de katalysator van jouw auto produceert dood te zwijgen gaat iedereen meemaken dat het leed op deze aarde daardoor eerdaags niet te overzien zal zijn. Alles wat wij produceren gaat vroeg of laat de schoorsteen uit als nanoparticles, giftige gassen en CO2. Daarvan is CO2 niet giftig. Ik heb vandaag de google layer voor NO2 van december 2013 weer eens bekeken. Daaruit blijkt dat nu bijna de gehele planeet bedekt is met NO2. Alleen de Noord en Zuidpool zijn nog schoon en onbewoonbare gebieden zoals de Himalaya. Het tempo waarmee deze hele planeet vergiftigd wordt door iedereen die in een auto rijdt is ongelofelijk.

  Ik ben al 20 jaar ernstig ziek van de niet werkende combinatie loodvrije benzine en de katalysator. En op dit moment ben ik voor de derde keer van huis en haard verdreven door oprukkende luchtvervuiling wereldwijd.

  We zitten momenteel met een compleet krankzinnige situatie. Aan de ene kant is iedereen keihard bezig om mee te helpen de lucht te vervuilen aan de andere kant is iedereen bezig met het proberen gezond te blijven. En iedereen ook de alternatieve media zoekt bewust de oplossing op de verkeerde plek door COGNITIEVE RESONANTIE!!!!!

  Nu gaat iedereen keihard roepen: chemtrails. Ik ben nu uit mijn huis verdreven in Noord Oost Thailand waar ik nooit een chemtrail heb gezien. Maar van de luchtvervuiling uit China en het verkeer in Thailand. En in China worden ook geen chemtrails gesproeid. Jullie allemaal sproeien dagelijks chemtrails met jullie auto’s, maar daarover praten is taboe.

  Hoelang moet het nog duren voordat er iemand in de Alternatieve media opstaat en vragen gaat stellen over wat er uit die auto komt en hoe we dat kunnen oplossen? Ik wacht af……

  http://schafderenteaf.wordpress.com/2013/12/02/economisch-groei-en-5-miljoen-chronisch-zieken/

  1. Ik nodig je hierbij uit je artikelen te schrijven, die we hier op de site gewoon plaatsen. Sommige mensen denken dat we hier met 10 mensen oid de site bijhouden; hoe anders is de werkelijkheid. Een platform om nieuws te plaatsen, dat door andere, main-stream-media, wordt genegeerd, verzwegen en vervalst. Dát is wat we willen, dus lever je bijdrage, doe je woordje.

   We hebben niet alleen de ‘gastcolumn’ daarvoor, maar ook de wat persoonlijkere column ‘meelezen, meeleven’..! Artikel (zoals bijv. dat van Cora over magnesium) haalt gewoon -door de indringende informatie- het artikelenniveau en is als zodanig geplaatst.. Nogmaals, je bent hierbij uitgenodigd..!

  2. Je gaat wel compleet voorbij aan de (niet geringe) aandacht die er via alternatieve media is voor vrije energie. Wat het probleem dat jij hier nu omschrijft uit de wereld zou helpen.

   Ik denk dat iedereen hier wel graag op een andere energiebron dan fossiele brandstof zou willen rijden, electriciteit opwekken and what not maar tenzij je een ingenieur of zeer slimme jongen bent ga je dat niet voor elkaar krijgen want daarvoor zul je zelf iets in elkaar moeten knutselen. Een auto op watergas bv zal de gevestigde orde zeker niet commercieel beschikbaar stellen, zelfs minder controversiële opties zoals de NeCar zijn nog steeds niet beschikbaar.

   Dus ja er is wel degelijk aandacht voor maar er valt erg moeilijk tegen de fossiele brandstof lobby in te gaan, want die gaan uiteindelijk gewoon over lijken. Wat overigens ontzettend frustrerend is.

  3. in Azie, in die dicht bevolkte landen hoef je niet te gaan zitten voor je gezondheid, wel om met zeer weinig geld te kunnen leven, en wat U schrijft over de Nanoparticule is zeker waar, de kanker gaat in 10 jaar meer als verdubbelen, ja ziet er niet goed uit voor de komende generaties, maar er gaat wel wat gebeuren, uiteindelijk moet je toch vertrouwen hebben in de mensheid.

  4. Beste Jenne Guido,

   De laatste 20 jaar weet ik al dat die katalysator en de loodvrije benzine het einde van de mensheid zal inluiden. Dit is ook de verzwegen oorzaak waarom de bijen kapot gaan.

   Het zal pas beter worden als eerst alles helemaal kapot is gegaan. Iedereen hoopt dat nog steeds dat het allemaal prettig zal aflopen. Ik heb er een hard hoofd in. De elite heeft ook geen keus. Zichzelf veilig stellen of mee ten onder. Ik ben bang dat linksom of rechtsom de mensheid ten dode is opgeschreven.

   Ik had gehoopt dat de alternatieve media wakker zouden worden. Helaas.

  5. De mensheid is sowieso ten dode opgeschreven als het aan de natuur ligt. Dat komt door het XY geslachtssysteem. Vrouwen XX, hierbij heb je steeds een soort van backup chromosoom bij mannen XY heb je dat niet. Dus foutjes in het Y chromosoom daar doe je niks aan. Dat betekent dat er dus na verloop van tijd steeds minder goed werkende Y chromosomen over blijven (steriliteit). Dus vanuit nature zijn we al verdoemd uit te sterven. En dat spelen we tegenwoordig nog een in de hand met hedendaagse vervuilingen (al dan niet intentioneel om het bevolkingsaantal te beperken) en medische interventie die het survival of the fittest systeem onderuit haalt (goed voorbeeld al die couveuse baby’s). We huppelen doodleuk de grays achterna een ras dat zelfs dmv medische interventie niet meer te redden valt en nu dus maar probeert te overleven door hybridisatie (en of dat nu zo wenselijk is voor die hybrides?).

  6. @ Richard11, U bent nu wel een beetje erg somber, deze cognitiese resonnantie moet ons juist helpen om de juiste beslissingen te maken, maar het internet is zijn doel voor bij geschoten, het is de grote klaag muur geworden, plus een prikbord waar ieder één zijn wartaal op kwijt kan.
   Gisteren met hele oude vrienden, waar wij Woodstock mee bezocht, en beleefd hebben, en die spirit van vrijheid en de wereld is van ons,
   die er toen heerste, ja het lijkt dat die is opgestegen gelijk met de rook van wat wij gebruikten, we zijn in hun fuik gezwommen, en hoe komen we daar weer uit ?, aan het eind werden ook wij een beetje treurig gister middag, flink gedronken en veel mooie oude muziek beluisterd, en dat hielp op eens begonnen wij mee te zingen, van we will overcome, en zo is het ook hand in hand en al zingende moeten wij dit kwaad verslaan, kom op Richard moed verloren al verloren, doe wat GUIDO je gevraagt heeft schrijf voor ons een mooi stuk uit je leven, Vr. Groet Jenne

  7. Niks meer gehoord van Richard11, na mijn uitnodiging om een stuk te schrijven..! Jammer, wel klagen, maar volgende stap….?

  8. Voor de duidelijkheid EN volledigheid even melden dat er een artikel van Richard in de maak is. Hij heeft alles keurig ingestuurd; artikel ‘under construction’.. 🙄

  9. Cozmic… wat ik me al een tijdje afvraag… ben jij misschien een mannetje of een vrouwtje? Of een mix? Of haploïde? Niet dat het iets uitmaakt, gewoon nieuwsgierigheid. Als dat mag en niet té persoonlijk wordt.
   Goed hé trouwens van die 5 – 1 tegen Spanje! Of Jozef Rulof daar iets mee te maken heeft kunnen wij van WC-eend niet ontkennen, NOG bevestigen. 😉

  10. Nou had ik dat hele voetbalgebeuren weten te omzeilen , lekker naar de matrix gekeken en kom jij de illusie ( dat ik voetballen kon buitensluiten) weer teniet doen . Bedankt jerry! 🙂

  11. Hoe elk volk zich zo op kan zwepen, moet ik altijd aan die oude verhalen denken, hoe ze voor de veldslag, tegen elkaar brulden, en hun haar met kalk om hoog kamden, ja dat lijkt dan toch niet zo lang geleden, ach aan de andere kant vinden ze het fijn weer in hun tribu te zijn, nou van mij mag het, en ja die hollandse voetballers zorgen altijd voor verrasingen, ja een beetje de jongens van de Bontekoe, of mag je dit niet meer denken, van wege de slave trade ?

  12. Zo gaat dat Marcel. No place to hide! En ondertussen stelt ISIS een rekje nieuwe fatwa’s op voor de FIFA. Dus het volgende WK wil jij ook vast niet missen! 😉

  13. Waarom je afzetten tegen het dagelijkse gebeuren, is het misschien alleen een infantiele uitweg, uit een niet echt gevoel, van er bij te willen horen, je niet onder het gewone volk scharen, je in de matrix begeven, in de hoop dat je een dubbele trix chocolade reep voeld, ach die verwerpelijke massa toch, die zo gemannipuleerd worden, nee wij de literaire elite mannipuleren ons zelf, we zetten onze bril van closet rollen cartonnetjes gemaakt op, om onze blik toch vooral niet te verruimen, gefocust op de matrix wat dat ook mag zijn.

  14. @jerry
   precies die kleine nuance had ik even nodig , de gemiddelde voetbalfanaat komt namelijk niet verder dan een enigzins dierlijk gebrul( hoewel ik de dieren niet wil beledigen) waaruit je met veel moeite nog iets van het woord kampioenen kunt destileren. Dan is het wel even goed om de andre gebeurtenissen niet te laten weg brullen door in oranje gehulde beestachtig schreeuwende kudden voetbalfanatiekelingen( en geloof me het door johan derksen?? gebruikte voetbalintelligentia is een contradictio in terminis).
   @Jenne
   Wat weer een oordelende comment op mijn literaire stukje ( alleen drank en humor kan me nu nog redden en drank is even te duur)Ik zet me minder af als je zou kunnen gaan denken naar aanleiding van mijn schrijven ik probeer des te meer er geen aandacht aan te geven( oops weer niet gelukt)Maar ik heb gewoon helemaal niets met voetbal dusz. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat in tijden van grote voetbalgekte, de nodige, het volk onwelgevallige, wetten worden door gedrukt, de schapen zijn toch even niet bij de les! En ja daar wil ik dan wel even de aandacht op vestigen!! De doden die in de door de vs gesponsorde oorlogen vallen zijn even van het wereldnieuws verdreven want er hing een snotje aan ronaldo’s neus en daar door kon hij niet scoren…. das toch eigenlijk te triest voor woorden.

  15. Nou en MARCEL ik kijk nooit naar voetbal, goed het zijn brallende gekken, en zullen zo niks bereiken want ze worden genaaid waar ze bij staan, en is dat voor ons dan zoveel anders, door het te benoemen veranderd er immers ook niets, de mensen zijn klaar voor iedere grote oorlog die hun verveling op hun machinestje gespeelde oorlogjes tot iets echts maakt, er is al jaren oorlog op onze planeet, eigenlijk zolang er mensen wonen, ach alles went hangen ook, zegt men, valt me tegen van je dat je plotsklaps voor deze in en in zielige mensen gaat denken, en trouwens we zijn allemaal slaven van dit systeem.

  16. Ach jenne ik denk niet voor dezemensen , maar denk er slechts het mijne van . Dat was dan ook het enige dat ik hier trachte te verwoorden.

  17. @ coz
   Close call , maar ik had het net snel genoeg door wat het was ( of mijn pc tje is net traag genoeg )kon net op tijd wegklikken pfoooooh was wel even schrikken.

  18. MARCEL, t’is me al meer opgevallen, je zegt eigenlijk halve uitroeptekens, je bedoeld niets te zeggen hangt de litaratuur goof uit, nou met jou discusseren is luisteren naar de echo van een hol vat, niet echt zinvol.

  19. @jenne
   Wat ben je weer flatteus….oordelend en z(u)(e)urderig. Maar wat jij wil.

  20. Jerry 13.8
   Tsja…. wat zal ik daar nou eens op antwoorden? Haploïde vind ik wat te eenvoudig, schrap dus.
   Ik heb meestal de pleebril omhoog staan, dat zou een goed lezer toch wel voldoende info geven.
   Trouwens….Engeland-Italie 1-1 in de rust ( voor Marcel)

  21. Coz
   zoals ik al zei , alleen humor kan ons redden en je leverd weer volop, dank je wel ( ondanks je toespelingen op het voetbal)

 18. Beste Feniks,

  Laat mij op slechts 1 klein puntje ingaan:

  Quote:
  alhoewel er geen enkele studie is die aantoont dat homeopathie beter is dan een placebo, en er zeer veel studies zijn die aantonen dat de geneeskunde meer kan bereiken dan een placebo, wordt homeopathie als evenwaardig/superieur aan de geneeskunde aan(ge)zien.

  Einde van de quote.

  Ik ga niet zeggen dat jij geen studies opnoemt, ik ga er bij deze gewoon vanuit dat die er zijn en dat die inderdaad onweerlegbaar aantonen wat jij beweert (eigenlijk heel cognitief dissonant van mij, want waarom zou ik jou op je woord geloven, als je geen duidelijke onderbouwing of verwijzingen naar een zo’n studie doet.). Nee, ik neem gewoon aan dat wat jij zegt klopt en ga hier inhoudelijk op in.

  Ik vind het argument van de placebo altijd super interessant. Want een placebo-effect is namelijk helemaal niet mogelijk volgens de westerse wetenschappelijke logica. Je kunt materie (organen) immers alleen met materie (medicijnen) of bewerking van de materie (opereren) beïnvloeden. Denken dat iets gaat helpen, kan onmogelijk het gewenste effect bewerkstelligen. Echter, de wetenschap kon er niet omheen dat het placebo-effect gewoon bestaat. Men doet niet de moeite om dit effect te verklaren, omdat dit effect het fundament van de westerse wetenschap weerlegt! En dus past men cognitieve dissonantie toe. Met andere woorden: het is er gewoon en we praten er verder niet over.

  Maar dan wordt het helemaal leuk: vervolgens wordt dit effect gebruikt om de werking van iets aan te tonen of te weerleggen! Sterker nog: ieder onderzoek zonder de werking van het placebo-effect in acht te nemen, wordt als niet-wetenschappelijk en waardeloos beschouwd! Met andere woorden: we gebruiken een effect dat niet kan bestaan volgens onze logica om aan te tonen dat onze logica (dat alleen materie of de bewerking ervan materie kan beïnvloeden) klopt! Een beter voorbeeld van cognitieve dissonantie kan ik niet bedenken.

  Men beweert dus d.m.v. gedegen wetenschappelijk onderzoek, gebruik makend van het placebo-effect, dat homeopathie, dus het beïnvloeden van de materie d.m.v. energie zonder de eigenlijke stof (wat niet bestaat volgens de westerse wetenschap, want zonder de stof is de ‘energie’ ook niet aanwezig) gelijk staat aan….het beïnvloeden van de materie d.m.v. gedachten (placebo-effect) (wat wel bestaat, want…ehm…dat weten we eigenlijk niet, maar neem maar gewoon aan dat het bestaat).

  En waren gedachten niet ook energie? “Nee, natuurlijk niet, gedachten zitten in je hoofd en hebben geen effect op de materie. Maar het placebo-effect is er toch.” Hoe komt dat dan? “Hoe dat komt is niet belangrijk, het gaat erom dat het er nou eenmaal is”.

  Jaja….

  1. Hartstikke bedankt voor deze link, Jouke. En om het maar in hedendaagse kretologie uit te drukken: So true, so f*cking true.

  2. Helemaal niet waar voor velen, je kan heel goed de midden weg bewandelen, vol met goedkoop sentiment.
   Als dit je echt aanspreekt ben je inderdaad verkeerd bezig, daarom moeten kinderen geleerd worden te evolueren, en afstand te nemen, van deze vals God!

  3. @ Jenne

   Ik had van jou ook geen ander commentaar verwacht. Je hebt iets om te schoppen en dat grijp je telkens weer met beide handen aan. Dat doe je met heel veel onderwerpen en bij heel veel mensen. Jenne, dit is een van de weinige berichten van mij direct, aan jou gericht en tevens de laatste. Een groter chagrijn en betweter ben ik in mijn leven nog niet tegengekomen, maar goed die zijn er ook. Er is bijzonder weinig positiefs in je berichtgeving te ontleden. Het is uiteraard jouw goed recht om je mening te geven, maar telkens weer komt dat opstekende en vermanende vingertje van jou om de hoek kijken. Ook geen probleem, maar besef eens man, dat terwijl je één vermanende vinger naar een ander uitsteekt, je tegelijkertijd er drie op jezelf richt. Desondanks wens ik je alle Liefde toe, die ook jij verdient, maar ik ben je spuugzat. Misschien is deze houding van mij ook een vorm van cognitieve dissonantie? Dat zoek je dan maar uit.

   Met liefdevolle groet, Harrie

  4. Mijnheer Braam,
   Een Eigen mening is uit den boze, zelf denken ook, U bent een anti democratisch persoon, U geeft niet gevraagd commentaar, maar wenst geen tegen actie, dit is de derde en laatste maal dat U mij monddood wil maken, het steeds opnieuw de laatste maal, ik geef alleen mijn gevoelens weer, en dat mag toch, dat is het echte cognietive disonnante denken, twee personen twee menigen, dat maakt ons tot een mensheid, een individuele groepering, Vriendelijke groet.

  5. Harrie, Jenne is er zo eentje die in de kroeg altijd op dezelfde barkruk zit. Zegt iemand dat het mooi weer is dan vindt hij het te heet, klaagt iemand over de regen dan is het goed voor de planten. Zelf klaagde Jenne voorheen ook over de generatie afgestompten die alleen maar op hun Iphone keken en de wereld niet zagen, dementie leidt hem tot een nieuw inzicht.
   Lekker laten lullen, who gives a shit 😉

  6. En… Harrie met een rete direct comment als deze kom je hoog te staan op de RNF nominatie. Zelf ben ik wat ingedamd, Marcel is ingekakt, Paul is verdwaald, maar the spirit is still alive. Vol op de kanis, geen doekjes er omheen, show the spitit of truth and fairness.

  7. COZMIC, t’wordt weer tijd voor je badmuts en een ijsklontjes bad, je begint je onvermogen weer op te vullen met grove woorden, niet doen, later heb je daar weer spijt van.
   Het signaleren van misstanden is zinloos, als je er niet een oplossing bij geeft, het net is gespannen, de nieuwe technieken, spreken de mensen aan, de behoefte tot contact is enorm, en misschien red onze jeugd het met dit misbruik, want een samenleving met mensen als jij en anderen heeft ze niet echt iets te bieden, je hebt het over dementia, komt ook voor bij jonge mensen, en geloof mij heb er nog geen last van, sans rancune jouw kennende Groet Jenne.

  8. Jenne, dat Franse land is helemaal niet goed voor je. Precies dát is mijn conclusie, na een wetenschappelijk gefundeerde studie van jouw reacties, de afgelopen 6 maanden.
   Er is in de eerste plaats vaak geen touw aan vast te knopen, noch is er sprake van enige coherentie tussen deze reacties. DUS…
   Je bent al door die RoundUp-sproeivliegtuigen daar in Frankrijk dusdanig in de war, dat er geen hoop meer is. OF:
   Je komt weer eens lekker terug naar NL, waar het leven goed is, de BONA altijd zacht en de Moringa teelt alsof er geen vriezen en dooien bestaat.. Welcome!
   Wat ik eigenlijk wil zeggen: waarom ben je zo’n verschrikkelijke zuurpruim aan het worden..? Jaja, ik weet het: vroegah was alles feel betah..

  9. Ik heb mijn lesje geleerd, lang geleden al, die wijsheden die jullie denken te bezitten, U jee heb ik al in de 60 iger jaren horen verkopen, dat jij aan mijn verstand schijnt te twijfelen, nou ja begrijpelijk, je grijpt misschien te hoog om mijn reacties te willen begrijpen, en vooral afknijpen, o ja vroeger was alles beter zeker op het onderlinge samenleven, al die mensen die nu het geloof hebben afgezworen, en over zijn gestapt naar het internet geloof, van schijnheilige liefde en vrede predikanten.
   Verder ben ik geen zuurpruim, ben wel critisch naar de samenleving toe, verder als jij dan zo liefde vol wil zijn, waarom probeer je mij dan altijd te provoceren, en zelfs te beledigen, nou sta ik daar ver boven, ben voor jouw type ontastbaar, zelfde voor COZMIC, met zijn door jouw gevoede pseudo Guru status, jullie zijn het duo in onbeleefdheid, en zelfoverschatting, maar de tijd zal je dat leren,
   vriendelijke groet, en sans rancune!
   En er is niets veranderd voor sommige betweters en zich zelf beminnende pseudo psychoanalisten : na een 6 maanden durende wetenschappelijke gefundeerde studie, hé voor wie houd je je zelf, dit is de ultime overtreding van een open site, om mensen wetenschappelijk gefundeerd te oordelen, en dan na dit onheuse brutale gedoe ook nog te veroordelen, als ik U was zou ik er van door gaan en mijn hofnar meenemen, U misdraagt U, geen touw aan vast te knopen, je kan een touw op verschillende wijze gebruiken, vriendelijk groet!

  10. Ik dacht dat je er ver boven stond , schijnbaar dus weer niet.

  11. @Guido Momenteel raast de mistral door de Franse valleien, Guido, je weet toch…

  12. Velen vallen werkelijk vaak stuk voor stuk van hun individuele denk voetstuk af, zo is het altijd, als je een eerlijk mens bent en zegt wat je denkt te moeten zeggen, vallen ze je in hun onverstand aan, om de leider te strelen, kruipen over de grond om zijn viese voeten te kussen, om er toch maar bij te horen, Don Quichotto de la Mancha.
   Met schade ben schande kwam hij er achter dat tegen het onverstand niet te vechten is.

   Hé ALLAYA, wat weet jij van de Franse vallijen, wat je weet heb ik jou verteld, beetje zielig je centje in het GUIDO.J, potje doen.
   Hé MARCEL, jij bent ingekakt, dus jij doet niet meer mee!

  13. En nou is het niet meer leuk, jenne. Wat wil je? Dat we niet meer op je reageren omdat je een seniele ouwe kerel bent geworden die hier alleen nog mensen afzeikt? Of blijven we “on speaking terms” en gewoon leuk discussiëren en elkaar aanvullen?

   Of zit er weer iemand anders onder jouw naam te spammen?

  14. Ach, wat zou van Don Quichot de la Mancha zijn geworden zonder zijn spiegel Sancho Panza? 😉

  15. Jenne
   Het is niet ingekakt , het is een beter bewustzijn van wat nog werkelijk waarde heeft om op te reageren.Prioriteiten stellen. Daar zou je het een en ander aan kunnen afzien ….. ik reageer slechts zelden op jou…..

  16. Jenne
   Het zou natuurlijk zo kunnen zijn , maar ik betwijfel het ten zeerste. Nu doe ik over het algemeen niet echt veel moeite jou te volgen want je bent en blijft een provo in hart en nieren . Ik ben meer van het opbouwen en kijken naar een positieve manier van je leven inrichten. Loslaten waar je niets mee kunt en inzetten op wat het leven verbeterd. Jij bent meer van het provoceren om het provoceren en afzetten tegen van alles en nog wat, de strijd om de strijd zeg maar , mag hoor maar is niet meer mijn ding. Dat is het niet omdat het een langzame manier van jezelf kapotmaken is wat jij lijkt te doen autodestructie op provo wijze, enja dat verzuurt.

  17. @jenne
   Maar beste jenne welke antwoorden zoek je dan , en stel je je open voor een antwoord dat jou onwelgevallig is? dat zie ik namelijk zo weinig terug in jouw comments.Wel zie ikm ergt veel stellingnames en beter weten , dan moet je niet gek opkijken als er weinig antwoorden jouw richting opkomen . Overigens kun je als je daar even serieus de tijd voor neemt in veel van de reageerders hier antwoorden vinden op zelfs door jouj nog niet gestelde vragen. Veel succes daarmee .

  18. Nou MARCEL, mooie gezegt, maar door een kleine provocatie komt er veel los, als ieder één de zelfde kant uit blijft kijken, zie je niet wat er achter je gebeurd, ik ben nooit een grote optimist geweest, dat kan ook niet als je een open oog heb voor de réaliteit om je heen.
   Maar verzuurd nee, dan zou ik zeker niet zo veel vrienden hebben, ik ben redelijk gelukkig, goede gezondheid, een brein van een jonge man, nog steeds een mooi IQ, dus mijn liefje wat wil je nog meer, maar ja er zijn dagen, dan bekijk ik mijn geliefde van meer als 60 jaren, en zie haar ouder worden, en ze vecht er tegen, en ik zie dat, ja dat maakt je beetje droefig, maar ach thats live, vind je dit zuur MARCEL.

   MARCEL, voor ijskoud cynisme, heb ik nog nooit open gestaan, beter weten mag dus niet, dan blijft er verdomd weinige discussie mogelijkheid over, weet zeker dat ik vele malen meer in mijn leven heb ondernomen en beleefd als velen hier op WTK, as ik daar over vertel, ja nee vliegende schotels, Annunaki, en meer van dat SF gedoe wel leuk soms, maar ik ben meer met de mens van deze tijd bezig, er wordt hier zoveel over liefde etc. geschreven, maar als je soms leest hoe mede WTK worden weggezet, nou nee, vind ik niet leuk of als ze je alle ouderdoms ziektes toedichten, nou nee ook niet

  19. Ik kwam langs een geitenweide, aan het hek hing een groot bord met de tekst: VERBODEN TERUG TE MEKKEREN!!
   Deed me zowaar aan iemand denken.

  20. Goede Jenne, niemand hier heeft het slecht met je voor. Wat mij opvalt is je zure gemekker.. Waar is dat goed voor man.. Probeer gewoon on topic te blijven, zonder TELKENS op de man te spelen.. Waarom op de man, terwijl je gewoon over JOUW gevoel kunt delen, t.o.v. een bepaald onderwerp.
   Het komt bij mij ook over als een zure provo, die inmiddels zéker weet dat z’n idealen niet uitkomen, en dus lekker potje chagarijnig gaat zitten doen. Kom op man, maak er iets gezelligs van. Ik weet dat je het goed bedoelt, en heus niet AL je reacties zijn zuur..!

  21. Jenne, ik heb je anders ervaren dan Guido je hier schetst.
   Je hebt idd je mening en je commentaar, maar dat hebben anderen hier ook…van mij mag het!! Wat de rest ervan vind is hier te lezen. Laat je niet gek maken. Je bent een waardevol mens!

  22. Hallo MONIKA, ach GUIDO.J, en COZMIC bedoelen het niet slecht ik speel een beetje voor opa, maar ze hebben een toffe aan me, ze proberen je in de zinloze, brein dode hoek te zetten, om dat je oud bent, dit zijn moeilijk je tegen te verdedigende opmerkingen, en de idioten hebben de hele door lol, nou ze proberen het maar.
   Als je niet zo ver weg woonde zou ik je uitnodigen voor vanavond we zijn met zijn 20 igen, heb hard gewerkt, Carpatzio soep voor af, dan Loempia’s lekker pittig veel groente beetje kalfs vlees, Aardbijen met vanille ijs toe, bijpassende wijntjes, de muziek is oude finiel Montevideo tango’s, ken je Hugo Pratt, van Corto Maltese, die heeft een mooi boekje hier over getekend “” Tango “”, groenten en fruit Eigen tuin, wie doet je wat.
   Vriendelijke groet Jenne

  23. Kleine rectivacatie, dat van die idioten, was bedoeld, om te duiden dat die idioten in het algemeen die hier rond lopen de hele dag lol hebben, zeker niet bedoeld om GUIDO.J en COZMIC Idioot te noemen, duidelijk hoop ik!

  24. Haha Jenne, klinkt gezellig en lekker…let maar op een paar honderd kilometer zijn zo gereden 😉
   Mag zo gaan werken. In mijn gedachtes zit ik er gewoon bij. Veel plezier en geniet ervan!
   Hugo Batt kende ik nog niet (heb even ge-wikipedia-d) en heb een illustratie van Corto Maltese gezien.
   Tango…daar moest ik aan Carel Kraayenhof denken…groetjes van je oude heimat… http://www.youtube.com/watch?v=VBhuTJJPPcc

   Sorry Guido, voor een beetje off-topic… (het blijft mensenwerk 😉 )

  25. Lieve Jenne, mij was het duidelijk 😀
   Weet je soms denk ik dat je zingopbouw, spelling etc in loop van de laatste 30 jaar in het Nederlands veranderd is. Dus je moet ‘goed gelezen’ worden…groetjes.

  26. Bonbonblik voor jenne, in alle soorten en maten 😛

   http://www.catawiki.nl/catalogus/blikken-en-trommels/soorten/1840-cacao-chocoladeblikken

   http://www.hetklaverhofje.nl/c-1341696/blikken/

   http://www.waldoschocolateshop.nl/a-30276596/bonbons/bonbonblik-6-stuks/

   Deze vind ik wel een hele mooie, het Nederlandse wapenblik van Droste met op het deksel het wapen van koningin Emma.

   http://www.droste-verzamelaar.nl/chocoladebliken.html

   Maar goed, alle gekken op een stokje… jenne, ik had erge last van cognitieve dissonantie toen je me confronteerde met mijn woordspeling van chocoladeblik, want ik wilde het woord “doos” vermijden. Ach nou ja, voor wat het waard is, we weten nu zeker dat er prachtige antieke brocante decadente chocoladeblikken bestaan.

   En wat le Mistral betreft, die kende ik al. Je weet immers niet wat mijn connectie is met La Belle France, n’ést pas?

  27. Jenne, ik vind je een kanjer iig!
   De hangjongeren hier snappen niet in wat voor leeftijdsfase je zit, zijn ze nog niet oud genoeg voor, denken ze 😉
   Maar eens worden deze hangjongeren ook hangouderen.

  28. Tranen in mijn ogen, werkelijk waar, wat een fijne in en in gevoelige woorden, ik maak een diepe buiging en geef jullie een kus handje, ik had jullie natuurlijk liever even omarmd, van hart tot hart, welterusten, en bedankt.

  29. De humor is…. je post iets, Jenne zeikt het af en verwacht dan dat daar iedereen het mee eens is, zeg je BOE dan springt hij in het verweer en begint de show 😆 Rete voorspelbaar en bijna ludiek, dat dan weer wel.
   Ik zal ook ff een doos (!) bonbons voor hem kopen want hij heeft het weer verdiend.
   Dus Jenne, ook een big hug van mij, de idioot, de guru, de hofnar of hoe je me ook noemt 😉 Proost http://www.youtube.com/watch?v=KDJ–PDfoc4

  30. Coz, ben het volledig niet met je eens. Jenne zeikt hier niets af, hij geeft zijn mening, en laat zijn gevoel zien. Zouden meer mensen moeten doen…
   En dát is nu juist het verschil tussen Jenne en de rest. En Coz, jij bent echt niet de enige fool hier… Heb er hier genoeg gezien namelijk, én die worden dus stelselmatig om zeep geholpen.

  31. Is goed Anna, ik zal mijn aap noot mies plankje weer ff tevoorschijn halen om opnieuw te leren lezen.

  32. Haha Coz,
   Goed plan… Monika had ergens een reactie gepost. Vond het wel een hele mooie. Als we zo met elkaar om kunnen gaan, dán is er hoop…
   Misschien wil Guido de dubbele posting verwijderen, want service van de zaak,
   Alvast bedankt Guido 😉

  33. Beste COZMIC, dat woord idioot heb ik duidelijk gerectificeerd, juist dat ik voorspelbaar ben, maar mijn beste jij bent ook heel voorspelbaar, maar daarom ben je nog niet minder waard, soms bewonder ik je, en soms hatsikideeboem, maar dat maakt het natuurlijk wel spannender, en laten we wel wezen, wij beschikken hier over fantastische marketensters/zoetelaarsters, maar goed in het kort voor jouw een hug van mij, groet.

  34. En Allaya, je bent een echte rot meid, maar ik moet je gelijk geven, zelf nooit gezien een bonbons blik, maar het is nog een hele mooie ook, mijn vrouw heeft een kleine collectie leuke blikken, sommige zijn erg leuk om te zien, trouwens Rotterdam is mijn geboorte stad, zo en jij komt van de Franse eilanden, de vriend van mijn Klein dochter komt van Quadeloup, hij is derde in de Franse scherm equip,
   nou groetjes.

  35. Huh??? Ik ben een echte rot meid??? Je bedoelt natuurlijk JIJ VINDT …

  36. Hoi Cozmic, 14.38, wat betreft leren lezen.
   tja alles is subjectief. Als je onderstaande tekst objectief bestudeerd 😉 dan moet ik zeggen dat ik er geen aanstoot aan neem, echter als het een reactie op mijn reactie zou zijn natuurlijk weer wel.

   “Helemaal niet waar voor velen, je kan heel goed de midden weg bewandelen, vol met goedkoop sentiment.
   Als dit je echt aanspreekt ben je inderdaad verkeerd bezig, daarom moeten kinderen geleerd worden te evolueren, en afstand te nemen, van deze vals God!”

   Afhankelijk van wie het schrijft en welke gevoel je bij de persoon hebt bepaalt hoe het ‘gelezen’ wordt.

   Dus uitslag van de rijdende rechter 😉 alle partijen hebben gelijk, hoewel de 1e partij aan wie dit bericht bedoeld is, natuurlijk het meest gelijk heeft. 🙂

   Men kan natuurlijk ook heel eenvoudig het woordje ‘gelijk’ vervangen door waarheid. En zo heeft een ieder weer dus zijn eigen waarheid. 🙂 <3

  37. Allaya, ja ik voelde dit maar even, een plaagstootje, verder ik groetje.

  38. Hoi Cozmic, het was niet mijn intentie om iemand de les te lezen. Het is slechts een goedbedoelde mening.

 19. Ik heb de laatste tijd veel aandacht geschonken aan een nieuwe ontwikkeling op het gebied van wat veel mensen vrije energie noemen.
  De naam van dit apparaat wat met een uitgebreid marketing programma aan het wereldpubliek is getoond heet: QEG.
  Ik zag de mogelijke potentie van het ding en heb het project, wat mijzelf betreft, het voordeel van de twijfel gegeven. Daarna heb ik deelgenomen aan het bijbehorende forum om informatie uit te wisselen en, niet in de laatste plaats, de ontwikkelingen waar te nemen.
  Nu is het voor een techneut, waaronder ik mijzelf schaar, van groot belang hoe zo’n apparaat aan z’n vermogen komt en hoeveel dat is.
  Het uiteindelijke doel is; meer energie uit dan in. Overunity heet dat in het Engels (OU).
  Het apparaat is gepresenteerd volgens goed protocol d.w.z. openheid van zaken en geen gepatenteer e.d., voor iedereen na te bouwen compleet met tekeningen en maten. Precies zoals het naar mijn idee ook hoort. Dan starten een aantal projecten o.a. in Taiwan en vervolgens in Marocco. Eerst moet er resonantie plaatsvinden om vervolgens door fijneafstelling OU te bereiken. Nu is er al met veel tam-tam gewag gemaakt van OU. Dit slechts door zeer enthousiaste mensen die in de lens van de camera roepen; “overunity!”
  Kennelijk is de terechte honger naar een nieuwe energievorm zo groot dat er een ‘ik geloof dat dit HET apparaat is, cult’ is ontstaan welke werkt als een sensor.”Want het is iets van Tesla”, wordt te pas en te onpas als argument aangevoerd. De oprecht geïnteresseerde techneuten willen meetresultaten en zien hoe gemeten wordt om tot een conclusie te komen.Deze groep wordt vervolgens weggezet als sceptici die ’teveel in hun hoofd zitten’ en door hun ‘ongeloof’ negativiteit verspreiden en op die manier het ‘proces’ frustreren. Volgens mijn observatie er er een cordon sanitair ontstaan die op basis van napraterij en eigen invulling op basis van new age achtige modieuze opvattingen, iedere vorm van onderzoek naar de werkelijke winst wil afkeren.
  Deze groep heeft naar mijn inschatting zelf geen affiniteit met techniek an sich en is ook niet behept met de handigheid om zoiets zelf te kunnen maken. Op zich geen enkel probleem maar wel heel typisch.
  Nu is er in de bijna twee maanden van bekendheid met de QEG nog geen enkel relevant rapport uitgebracht wat mij ertoe zal zetten dit apparaat serieus te nemen. Wel zijn er dure reizen naar het buitenland op touw gezet om het ding te promoten waarvoor wervingsacties zijn opgezet. Ik heb ernstige en wellicht wat door irritatie te dik aangezette kritiek geuit op het forum waardoor ik gebanned ben terwijl ik eerder nogal wat pluspuntjes had gescoord vanwege bewezen diensten.
  Kritiek wordt dus niet geduld. Dit tast de hoop-illusie aan van de ‘believers’. Hiermee is het ontstaan van een energie-religie een feit.
  In deze tijd van crisis en honger naar ‘self empowerment’ is deze vinding een absolute must geworden en de manier waarop het is gepresenteerd met alle opgeklopte euforische ideaalbeelden, MOET HET GEWOON WAAR ZIJN. Dan is er voor technische kanttekeningen geen plaats.
  Of dit nu te scharen is onder valse profetie weet ik niet in ieder geval doet het de objectiviteit geen goed. Tenzij ik me grandioos vergis en er toch nog een overdonderend bewijs uit de hoge hoed komt is dit naar mijn idee een prachtig schoolvoorbeeld van cognitieve dissonantie.

  1. Beste Rob, ik ben geen Kenner van energie, maar ik vergeet nooit de dag, dat Jack Nickelson zijn Ford presenteerde met de motor op waterstof, nooit echt geproduseerd, niet om dat het niet werkte, de motor liep als een zonnetje, geen vervuiling, niets, nou waar is het wachten dan nog op?

  2. Nou, Jenne hop de schuur in en zagen, boren, lassen gaan met die hap!

  3. @rob, waar of uit wat leid je af dat er… (zoals jij ’t benoemt)
   een ‘ik geloof dat dit HET apparaat is, cult’ is ontstaan ?

   Daar er meerdere verhalen en initiatieven rond spoken op het internet, is het inderdaad prettig om te kunnen onderscheiden waar en wanneer er weer een scam of doneerfunktie de onderliggende motivatie vormt voor het hier en daar gevoerde ‘perceptie-management’ en dergelijke.
   Uiteraard begrijpen we ook (bijna…) allemaal dat deze onbestemde ‘cult’ mist fors bijdraagt aan de hier bedoelde cognitieve dissonantie.
   Een voorbeeld is inderdaad, wat Dianthus ook aanhaalt, waarbij het alarm alleen maar harder afgaat
   (http://revolution-green.com/qeg-scam-continues/)

   En dan te begrijpen dat alle cognitieve dis-sonantie niet meer en niet minder is dan een innerlijke tijdbom, die eens af zal gaan.
   Is dat geen vrije energie? Of juist on-vrije energie? HOEZO FIX the world…?! Intuïtie blijft een loepzuiver instrument Rob. Volgens mij ben je warm :- )

   Waarheid tikt door. Dwars door alle dissonantie heen.
   Waarheid en authenthiek zijn resoneert tot de ‘cognitie’ detoneert.
   It is mind-blowing.
   Het blijft een keuze uiteraard: weg dissonantie, OF weg donatie.
   Het is UW vrije energie, waarmee U zelf de keuze maakt.

   A Truth QEG: a high-powered self-resonant oscillating free heart presence!

  4. Haha Coz,
   Goed plan…
   Monika had ergens een reactie gepost.
   Vond het wel een hele mooie.
   Als we zo met elkaar om kunnen gaan, dán is er hoop…

  5. Anna, deze? http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/ook-last-van-cognitieve-dissonantie/comment-page-2/#comment-156957
   2 retorische vragen , wat aannames en ongevraagd advies? Dan heb ik duidelijk het idee dat het geschrevene niet is begrepen, althans niet de intentie ervan. Als dat voor jou een muze is dan zegt dat genoeg.
   Komt wellicht bot over, maar zo lijkt het te zijn.
   Iemand zegt: kijk daar is een uitgang!! De deprisoof zegt: Daar passen we nooit allemaal tegelijk doorheen, dus dat werkt niet.

  6. Ga nooit in discussie met negativisten, voor je het weet heb je een down syndroom.

  7. Ja die Coz…
   “geen aandacht geven en onverschilligheid”
   Vond het een hele mooie en hele goeie namelijk.
   Wat is het verschil tussen die twee?
   Heel veel in mijn optiek althans.
   En voor mij is dat zeker geen muze.
   Ik vind dat Monika daar iets getroffen heeft wat essentieel is.
   En ze heeft het heel mooi verwoord in bovenstaande trefzin.
   Maar goed, dat is natuurlijk mijn opinie.

  8. Oke, mijn antwoord is; Doe wat je kan doen en maak het verschil dat je kan maken. Onderneem actie. Je druk maken over één of ander regime in Azië en daar het internet mee vol plempsen helpt geen ruk. Doe iets! Mensen klagen over magnesiumgebrek en slechte voeding? Vindt het antwoord er op, gooi het niet alleen op internet maar breng het produkt op de markt. Mensen klagen over electrostress? zoek een oplossing en deel de kennis.
   Onverschilligheid is anders dan onmacht, doe wat je kan, focus op de oplossing ipv de ellende en laat je niet steeds onderuit lullen door negativisten die alleen maar over problemen praten, over lijden en alle shit die ze stiekum koesteren. Duidelijk?

  9. Mehran Keshe gaf ooit een goed voorbeeld. Hij zei dt hij zich niet met politiek bezighield, als wetenschapper deed hij zijn ding, en de politici waren te druk om schandalen onder de tafel te houden.
   Da is dus niet onverschilligheid, maar je focussen op wat WEL werkt en een verschil kan maken.

  10. En wees nou maar blij dat ik en nog een paar anderen af en toe het lef hebben om iets positiefs of diepgaands te posten, wetende dat het geneuzel posse het af zal kraken, anders had je niks om af te zeiken. Iedere zinnige comment wordt door de blabla cavelerie bestreden alsof het een aanval op hun weten is. Mij kan het weinig bommen, je zet er echter je eigen onwetendheid bij neer.Gezeik over guru’s en hofnarren, Guido verwijdert mijn comments met hetzelfde gum als die van anderen, je ziet spoken die er alleen in je eigen kop zijn. Probeer een keertje iets toe te voegen ipv een ander te bevechten. En als iemand iets toevoegt en een ander er positief op reageert is er altijd weer een opiniespammende zuurpruim die het gal der Galliërs wil spuwen, gewoon omdat de zon niet mag schijnen. Op dat front ben ik een groot deel van de opiniespammers gewoon kotszat en reageer niet eens meer.

 20. Ik ervaar wanneer ik dit soort artikelen lees veel boosheid, ergernissen en wil wel met de vuist op tafel slaan…. helpt dit? Inmijn geval: nee, de boosheid en frustraties blijven en de wereld wordt er ook niet blijer van. Want wat in mij wordt hier nog getriggerd wat ik niet wil of kan zien.Waar ik zo sterk naar de ander wijs… krijg ik die wijsvinger eigenlijk gewoon retour. Dus wat raakt me zo? De buiten wereld is mijn spiegel … en wat laat die spiegel mij zien. Welke leugen/onwaarheid in mij zelf heb ik nog niet helder?… en kan ik nog niet loslaten en dan gewoon er kunnen zijn. Volgens mij ligt hier de oplossing voor de strijd in de wereld. Pakken we de onverwerkte emoties in ons zelf aan dan helen we ons zelf … en zo de aarde. Verbeter de wereld begin bij jezelf. Hier ga ik voor. En ik hoop dat een ieder die dit leest er iets positiefs uit kan halen.

  1. Tja Marian, boos worden mág, ook al voelt het heftig en niet prettig. Het beschermingssysteem dat ‘cognitieve dissonantie’ heet, zit nou eenmaal in ons mentaal-geestelijke systeem.
   Maar het is onze spirit die ons hierboven uit kan trekken, wanneer we ons gezonde verstand, ons kritische vermogen gebruiken en vooral ons schaapjesgedrag van klakkeloze acceptatie laten varen. A new world dawns..!

   Maarrrr. je mag ook verder slapen, wat jij wilt. En ik bedoel dat niet beledigend.. Vrije wil.

  2. Maar ja Marian, jouw boosheid is niet dit artikel natuurlijk, da’s iets anders; de laatste regel van jouw reactie zou eigenlijk moeten zijn,
   “En ik hoop dat een ieder die dit positieve leest er iets uit kan halen.”

   misschien is ’t maar een geniepig klein detail ,maar dat kan nu juist een wereld van verschil uitmaken

 21. Na de eerste ontwakingsverschijnelen wil je het rotte systeem aanpakken, alles boven tafel krijgen en de daders op het schavot krijgen. Nog steeds wijzend naar de ander terwijl er dan 3 vingers naar jezelf wijzen. Je gaat het internet op en je kan je lol niet op aan keyboardactivisten die allemaal met hetzelfde vingertje wijzen. De wereld is door en door verrot schreeuwt de ene Alex Jones na de andere David Icke, en we moeten kiezen voor LIEFDE en de basterds terechtstellen, die vuile vieze Bilderbergers, reptielen, Illuminati en wat voor andere kretologie er bij komt kijken. Bevechten, bevechten en nog eens bevechten, maakt niet uit of het 4D spoken zijn of multinationals, bevechten moet je ze.
  Stuur ze liefde is de grappigste kreet die ik ken, rofl.
  In deze bevechtfase blijft het gros hangen, niet inziend dat ze daarmee op een frequentie blijven hangen die gelijk is aan hetgeen ze afwijzen.( af-wijzen 😉 )
  Een enkeling stapt door deze fase heen en gaat creatief bezig, niet meer de buitenwereld bevechten maar vanuit inspiratie een nieuwe energie neer zetten, gezondheid versterken ipv ziekten bestrijden( en de geldwolven die daar achter zitten) een goed energieveld creëren ipv klagen over straling.
  Wie zich niet langer focust op het probleem maar zoekt naar een oplossing verplaatst zich naar een andere frequentie waar alles mogelijk is.
  Zoals eerder gemeld; see you on the flipside 😉

  1. Wat me juist WEL enorm opvalt is dat degenen die uit de eerste ontwaking ontsnappen en zich enigszins losmaken van de zgn matrix, constant de volle laag krijgen van de eerste golf. De pas ontwaakten lijken zich in een niemandsland te bevinden waarin iedereen de vijand is.Als pas ontwaakte schijnt het de norm te zijn dat je OVERAL tegen bent, het ene is tptb en het andere is airy fairy zweefteverige new age bull.Wie iets meer te vertelleen heeft, maar dan voor degenen die ECHT willen luisteren wordt systematisch afgezeken en uitgemaakt voor cognitief dissonant, want er is zoveel ellende in de wereld en zie je dat dan niet?
   Ja ik zie het wel. Maar moet ik me daar op focussen? Nee!
   Alles heeft een oorzaak en zodoende is ieder mens en dier in een situatie gekomen waarvan de oorzaak te herleiden is, dat heet vrije wil. keuzes die we vaak niet goed vantevoren overzien.
   Realiteiten verschuiven maar langzaam, zodra je je focus verlegt zal je een verschil zien, aan jou de keuze.

  2. Cozmic, wat is er dan als we allemaal uit een bron komen…?
   Hoe ga je de grens bewaken tussen ‘geen aandacht’ geven en ‘onverschilligheid’?
   Je hebt je nu door alles heen gelezen (wat het internet te bieden had/heeft) en deze kans moet er voor de ‘nieuwe wachters’ ook wezen.
   Laat het gewoon los en concentreer je op dat wat jij belangrijk vindt, en ik hoop dat zich dat niet tegen de ‘anderen’ gaat richten. Maar dat de inleving in een andere mens, jouw leidraad zou zijn in jou verdere levenspad die je bewandeld.
   Er is ook een wijsheid die niet van het internet komt, maar die in de oude literatuur te vinden is en in je leven. Want vroegah was er nog geen internet en de meeste wijze mensen waren al wijs, voordat het internet er was 😉

  3. Of zoals je zo mooi op een Delftsblauw-tegeltje zou kunnen laten schilderen:
   ‘IF MEN DEFINES SITUATIONS AS REAL,
   THEY ARE REAL IN ALL THEIR CONSEQUENCES’.

   Goh, die bestellingah gaan steeds mah snellah tegahwoodag..
   delftblauw if men define

 22. Dit forum is het ultieme voorbeeld van collectieve cognitieve dissonantie.
  Het was weer leuk hier, heb veel geleerd. Nu is het tijd om weer te vertrekken. Het ga jullie allen goed.

  1. JennyJo, fijn dat je er weer even was. Doe je ze allemaal de groeten. En vooral Feniks niet te vergeten, want die zal wel weer volop aan het klikken zijn geweest.. M.a.w. JennyJo zag de bui al hangen… Heel slim..!
   Enne.. voor de laatste keer: JIJ VINDT dit forum enz..
   Enne.. Wat JenneJo zegt over dit forum, zegt natuuuuuurlijk veel meer over JenneJo dan over dit forum.
   ofzo.

  2. and NOT to forget,
   how Freudian
   can we get

   lmao Guido
   kudos haha
   en dank voor je gesprek met Marcel messing, zeer de moeite waard!

 23. Hi there,

  hoe kom ik nou af van die kennelijk eeuwig durende aanvoer van ‘nieuwe reacties’ in mijn meelboks?
  Heb 1 x een hokje aangevinkt hieronder, maar… ene uitgang uit dit meelgebeuren zou toch ook wenselijk en verkieslijk zijn, doch deze zie ik nergens. Wellicht over het hoofd gezien?
  Graag die vink nu van het vinkentouw AF, het regent de hele dag reacties…
  Tegen zo’n hoge stapels blinde vinken ben ik echter niet opgewassen
  Help en vink mij uit!

  Bij voorbaat dank.

  1. Hoi Chris, je kunt jezelf unsubscriben via de mail die je ontvangt. Ik dacht via de 1e mail waarin staat dat je geabonneerd bent. Maar als je die niet meer hebt, staat deze mogelijkheid voor opzeggen ook in alle mail die je ontvangt??
   Gewoon rustig alles doorlezen.
   Ergens kun je aanvinken dat je de mail niet meer wilt ontvangen. Het is mij ook gelukt dus lukt jou ook vast wel.

 24. De grootste leugen ligt het dichtst bij de waarheid.
  Ik heb een leuke test om te zien of je lijdt aan cognitieve dissonantie. Bij cognitieve dissonantie vertrouw je je eigen ogen niet, en dit kun je testen. De test is afkomstig uit de functionele optometrie. Meer weten? Stuur me een email via de redactie.

  1. Mark, waarom spreek je over ‘lijden’..? Is CD niet een ‘normale’ menselijke reflex..? Het gaat bij een reflex immers over het vermijden van pijn, het gaat over het vermijden van het instorten van je ‘waarheid’, het vermijden van een daarmee gerelateerde -lichtere of zwaardere- traumatische ervaring..
   Ons lichaam (zowel mentaal, spiritueel, fysiek) zit vol met reflexen, die ons helpen te doorstaan wat we be-leven. (Meer) Pijn vermijdend, trauma vermijdend, etc.
   En waarom moeten ze dan naar jou een mailtje sturen..? Kunnen ze die ook op je site vinden..? abreflex.nl..? En volgens jou ‘vertrouwd’ men de eigen ogen niet..? Goedkope manier om hier reklame te maken wellicht voor een oogcentrum.

  1. Kan de vraagsteller, vooraleer hij deze vraag poneert, de beleefdheid hebben, ook -en dat mag in meerdere zinnen- het ‘waarom’ van zijn vraag uit te leggen en zich daarnaast wellicht even voorstellen?

 25. Mooi artikel! Kleinigheidje: is het woord ‘Deception’ in ‘The Anatomy of a Great Deception’ niet beter op zijn plaats vertaald als ‘bedrog’ of ‘zwendel’, c.q. een ander synoniem?

  1. We hebben er met een panel een paar dagen over gedelibreerd.. Enne.. Nee, we zijn er niet uitgekomen.. De grap is dat zwendel in teleurstelling eindigt.. Ontnuchtering enz.
   Maar je hebt gelijk.. Alles kan beter.. Dank Robert!

  2. GUIDO.J, dus jullie werken en bewerken een artikel met een panel, dus is zo’n artikel geen geestelijke impuls die op papier wordt gezet, dus een uit gekauwd verhaal, om te mannipuleren, ik veroordeel dit niet, maar maakt het geheel wel een stuk minder geloofwaardig en interessant, en ook dat we toch ook hier als publiek weer niet weten, wel denken te weten wat ons hier voor gehouden wordt, komt dit ook niet uit een bepaalde roeptoeter van mensen die willen beinvloeden, vriendelijk groet van iemand met een diepe frons in zijn voorhoofd.

  3. jenne, ik denk dat Guido in een creatieve woordspeling verwijst naar de vaste forumleden die hij als panel bedoelde. In een van de eerste reacties filosofeerden we al over de vertaling van deception.

  4. Allaya jij geeft hem de woorden in de mond, créatieve woordspelingen noem jij dit, nu ik laat dat voor jouw rekening, één panel is een groep mensen die bij elkaar gezeten, iets gaar stooft, op een site heb je réageerders, die individueel zijn.

  5. Op een forum kijk ik meestal naar de intentie waarmee iets gezegd wordt, meer nog dan naar de mogelijkheid om iemand taalkundig te fileren en vast te spijkeren op een woordgebruik. Wellicht zal Guido opheldering omtrent zijn ware intenties geven 🙂

  6. haha Jenne, ik denk dat Guido het komisch/ cynisch bedoelde. Er is helemaal geen panel. Tenminste dat is hetgeen ik opmaak uit wat ik hier vaak lees van Guido.
   (mis)interpretatie// subjectief.

   Imo is het een grap dat er een panel opgezet is om over het woord deception te bomen. 😉

  7. Heb jaren lang als een layout men gewerkt, dat wil zeggen het zorgvuldige in een mooie harmonieuse vorm stellen van een druksel etc. als ik de artikelen zo bekijk is het niet alleen het schrijven van het verhaal, maar daar naast veel layout werk te doen, foto’s en bijbehorende teksten etc. dus daar komen wel andere mensen voor kijken, denk ik, maar goed ik laat het hier bij, t’is nota béne mijn verjaardag, we gaan laat aan tafel, want het is te heet, en ons hulp is bek af, dus die ligt even een vroege siësta te doen, als ik het geld vindt laat ik grote brede balçon om het huis bouwen, zo als in Caroline du Sud, bij Charleston, echt heerlijk om met een long drink weg te tukken, zacht windje, je bent nooit te oud om te dromen toch, groetjes.

  8. Jenne, omdat je jarig was, bedoelde ik het kosmisch.. Van harte, Bon Année!

  9. Jenne, van harte gefeliciteerd!
   Wat leuk trouwens, mijn moeder is vandaag 76 geworden 😉

  10. Beste meisjes bedankt voor de goede wensen, GUIDO.J, natuurlijk ook en insgelijks een bonne anné, blijft leuk zo met de familie !

  1. nog een keer:

   2) EN onze ware essentie, kijk hier boven…

   Zo, dat staat.
   :- ]

  2. Inderdaad 3 x is scheeps recht ook, Cozmic!
   Met enig ID en-of CD in mijn hoofd, mijn voorpootjes of mijn handtas met dat glasinlood motiefje e.d., val ik vanzelf (automatisch!?) in de Lethe.

   Lethargisch tja, blub, dat is bijvangst, voor de ID entities.Die gooien ze terug, want dat schiet niet op.
   Als mijn haar maar goed zit… :- ) in de uilenspiegel, niet waar.
   Mmm dat zit nog ;- ]

 26. Persoonlijk geloof ik dat ik het zelf ben, dat het mijn keuze is, om de vruchten van de boom van kennis van goed en kwaad tot mij te nemen. Het goede, leven, liefde, vrede, vreugde, en overvloed versus het kwade, de dood, angst, strijd, lijden en gebrek .Misschien ben ik zelf wel mijn grootste vijand en speelt de strijd zich binnen in mij af. Mijn ware Zelf versus mijn ego. Zou ik buiten mij nog “vijanden” zien wanneer mijn ware Zelf zegeviert?

 27. Vannacht warm niet echt slapen, nog maar is over dit cognitieve disonnantie na gedacht, mijn hele lange leven heb ik zoveel mensen leren kennen, de één langer als de ander, maar als ik ze zo de revue laat passeren, slaap je helemaal niet meer waar zijn ze, sommige weet ik zijn niet meer, maar het waren allemaal mensen, sommige aardiger als de ander maar goed, ze hebben min of meer allemaal appels van mijn boom geplukt, soms kreeg ik er wat voor terug, maar meestal niet, van daar ook dat ik altijd een slag om de arm houdt, waar voerd dit heen in mijn denken, is dit cognitieviteit, of is dit zo als het altijd is gegaan, en moet dit zo zijn, is dit die wanklank in je leven, die dissonantie tussen de mooie en slechte kant in je leven, sommige vervloek ik nu nog, en anderen zou ik nog graag eens in mijn armen sluiten, want één mens is maar de helft zo gelukkig als twee mensen te samen, dat is wat ons mens maakt het houden van die ander, regelmatig je plengoffer aan die liefde brengen, laat deze groeien, beetje sentimentaal, misschien, maar in wezen leven van en met onze sentimenten, vriendelijke groet.

  1. Nou weer ff afwachten wat Jenne hier over te meuten heeft. Schijnbaar hebben de zuid Europese Horzels zich vanwege de zachte winter helemaal naar het topje van Groningen verspreidt. Best wel kud als zo’n steekvlieg het op je heeft voorzien. Doodslaan lijkt dan de enige optie.
   Succes met die horzel m8 😉

 28. Op 21 juni Utrecht Jaarbeurs. Dan hoop ikdat Guido als hij bevraagd wordt, het woord dissonantie zonder achterdocht dat iemand zal klikken antwoord kan geven. Dissonantie ? Het woordenboek : Op valse toon.. Onwelluidendheid.
  Dit is naar aanleiding van zijn antwoord op post 19.2
  Lees maar na.. Want. Iemand schreef : “Dit forum is het ultieme voorbeeld van collectieve dissonantie ”
  Gezien alle hatelijkheden enzo, op dit forum , als men een ander standpunt wil inbrengen, kan ik het met het ultieme voorbeeld eens zijn.

  1. Dank voor je gefundeerde bijdrage Mari. Helemaal zonder ondertoon, pot-verwijt-de-ketel-gevoel ook..

 29. Goed stuk maar ik zou “deception” liever vertalen tot “misleiding” ipv van teleurstelling. Dat is namelijk “disappointment” in goed Engels.

  1. ‘Disappointment’ is inderdaad teleurstellen. Maar als er een man is die Kees heet, wil niet zeggen dat dat de enige Kees is..

   ‘Deception’ is meer ‘ontgoocheling’ en dus ook ’teleurstelling’.. Je bent in de verkeerde war met het woord ‘deceipt’, dat idd ‘bedrog‘ betekent. Maar kijk gerust even op deze link voor de dieptevertaling van ‘deception’..
   It was a great deception: http://synoniemen.net/index.php?zoekterm=deceptie

  2. Dit vind ik leuk… 🙂
   Het duitse woord Ent-täuschung betekent naar het engels vertaald disappointment (teleurstelling),
   maar het duitse woord Täuschung betekent misleiding….
   ent = ont betekend het is niet meer…je wordt dus letterlijk ont-misleid.

   täuschen = misleiden
   sich täuschen = vergissen

   Een goede vertaling zou dan zijn, de ‘ont-misleiding’ 😀

  3. MONIKA, Tauschen, is blikken wisselen, maar om dat het umlautfähig is wordt het dan Täuschen, misleiden, en inderdaad ent er voor is het teniet doen, talen zijn levend, vroeger aan taal vergelijkend onderzoek gedaan, je kunt elk woord op zijn lange reis begeleiden, het woord groeid, en neemd andere vormen aan en gaat dan weer verder op zijn evolunaire weg.
   Probeer het maar Sanskriet-Grieks-Latyns-Wales-Duits-Fries-Frans, een woord, het is als een vis in het water.

  4. Beste GUIDO.J, mijn moeder heeft vele jaren Duits gestudeerd, voor dat jij geboren bent, in die tijd was Duitsland het centrum van de intelectuele en culturele wereld, heb nog zo’n 500 boeken van haar, de groten van die tijd, ze heeft ooit een prijs gehaald op een concours op het Schiller instutuut, ben dus direct en ook indirect door mijn vele bezoeken aan Duitsland, geintereseerd in de Duitse ” moeilijke taal “, maar het doet jou altijd weer plezier om mij even onder de gordel te raken, maar dat is voor mij geen probleem, en het geeft jou waarschijnlijk voldoening, dus zou zeggen ga je gang, vriendelijke groet.

  5. ja misschien MONIKA, maar als ik in Catalonië ben, Barcalona en zo, daar spreken ze Catalaans, en daar kom ik goed weg met mijn Frans, is verwant, groet

 30. Lekker belangrijk , woorden in het Engels , Duits .

  Wat belangrijk is van dit verhaal dat 90 % van de bevolking hier last van heeft anders was de koe al lang bij de hoorns gepakt en konden we op grote schaal de echte waarheid aan het licht brengen .

  Op alle fronten wereldwijd worden we belazerd en gemanipuleerd , hoe kunnen we daar vrede mee hebben ?!

 31. Jerry, helemaal mee eens, bij alles wat je leest en tot je neemt is uiteindelijk hetgeen je er zelf bij voelt bepalend voor je eigen Schoonheid, Goedheid en Waarheid 🙂

 32. @Dick

  In mijn beleving bestaan er gewoon feiten. Als het buiten 40 graden vriest, dan vriest het gewoon 40 graden. Mijn instemming is dan kennelijk niet vereist, schoonheid sterk persoonsgebonden en goedheid van een andere orde. Waarheid is er wel. En bij twijfel kan je altijd in je nakie aan het strand gaan liggen, dat zou een redelijk betrouwbare indicatie moeten geven. Een algemene claim moet je kunnen demonstreren want wat is anders je claim? Een privé aangelegenheid? Dan moet je dat als zodanig bij je claim aangeven nietwaar?

  Saai hé? 😉

 33. Geloof jij werkelijk wat je allemaal zegt over de voorbeelden die je aanhaalt?
  Ze klinken mij eerder als goed gedrild, mainstream misleid, en academisch gehypnotiseerd…

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.