Advertentie

Sheldrake: ‘Wetenschap gijzelt mensheid’!


sheldrake quote

x

x

Rupert Sheldrake:

‘Het zijn de vastgeroeste overtuigingen van de wetenschap
die de mensheid gegijzeld houden’..

x

x

Sheldrake: ‘Wetenschap gijzelt de mensheid’..!!

2016 © WantToKnow.nl/be – (vertaling © L Smit)

x

Dr. Rupert Sheldrake is een Engelse bioloog die o.a. onderzoek doet naar telepathie. Middels wetenschappelijke experimenten bewees hij dat telepathie inderdaad bestaat. Op zich natuurlijk ridicuul, dat je iets, waar veel mensen ervaringen mee hebben, wetenschappelijk moet bewijzen, waarbij veel kritiek van collega-wetenschappers over je heen komt. ‘De wetenschap’ geloofde er tot voor kort gewoon niet in. Belangrijker bij het werk van Rupert Sheldrake is echter zijn theorie áchter deze ervaringen, waarbij hij concludeert, dat onze gedachten zich niet alleen in ons hoofd bevinden, maar een veld oproepen, dat door anderen kan worden ontvangen. Afstand doet daarbij niet ter zake, emotionele betrokkenheid wel..!

Two people communicating by telepathy. Digital illustration.
Two people communicating by telepathy. Digital illustration.

Sheldrake noemt dit fenomeen morfogenetische velden, maar je zou ook kunnen spreken van de kracht van gedachten. In de volkswijsheid was dat natuurlijk al lang bekend, maar sinds de Verlichting is deze volkswijsheid een beetje in het verdomhoekje geraakt, het zou volgens ‘wetenschappers’, niets anders dan bijgeloof zijn. Maar de morfogenetische velden zijn in elk geval geen bijgeloof, zoals Sheldrake onomstotelijk heeft bewezen.

Telepathie
Wie heeft het niet meegemaakt? Je wordt gebeld weet wie het is, voor je de telefoon hebt opgenomen. Jij en wij allemaal zijn dus ook gewoon (een beetje) helderziende, dat is normaal. En velen weten: als je plotseling ongerust wordt over bijvoorbeeld je ouders, broers of zussen, of een van je kinderen, moéten we even contact zoeken, want de kans is groot dat er dan inderdaad iets mis is!

Het grote probleem voor wetenschappers die dit fenomeen onderzoeken, is dat ‘de wetenschap’ met dit fenomeen geen rekening houdt. Maar het ridicule is, dat diezelfde wetenschap, namelijk in de kwantum-theorie echter heeft bewézen, dat de uitslag van een experiment wordt bepaald door observator. Jawel..! De uitkomst van onze experimentele wetenschap heeft dan ook minder te maken met de werkelijkheid, maar veel meer met de manier waarop deze ‘wetenschap’ tot stand komt.

Veel mensen geloven in de wetenschap, minder in wat ze zelf meemaken, en daarom is voor hen vaak datgene ‘waar’, omdat ‘de professor het zegt’. En dus is dit bericht, over de bevindingen van Sheldrake en vele, vele andere wetenschappers, eigenlijk ‘slecht nieuws’. Want hun wereld gaat volledig op de kop..! Maar voor vrijdenkers en visionaire studenten is het gedegen werk van Rupert Sheldrake echter genieten! Uit steeds meer experimenten blijkt langzaam maar heel zeker dat professor Rupert Sheldrake gelijk heeft.

einstein bewustzijn2

Waarom de wetenschap onze wereld in gijzeling heeft.
Het is opnieuw Rupert Sheldrake die de wetenschappelijke wereld een veeg uit de pan geeft, doordat het dogmatisch denkt en opereert. Daar waar de wetenschap zich zou moeten begeven op gebieden die het menselijk bewustzijn tot dienst staan, verliezen veel wetenschappers zich in door industriële conglomeraten gesponsord wetenschappelijk onderzoek. Dat slechts tot doel lijkt te hebben, de huidige materiële realiteit als ENIGE realiteit te bekrachtigen. Om dit te doen, werkt de wetenschap volgens Sheldrake langs deze 10 dogma’s..

En wanneer je wetenschappelijk naar deze 10 dogma’s kijkt, zul je merken, dat ze geen van alle recht op voortbestaan hebben.

1. De natuur is mechanisch- of machinaal van aard.

2. Alle materie is onbewust

3. De wetten rondom de natuurlijke constanten zijn overal vast.

4. De totale hoeveelheid energie en materie zijn altijd hetzelfde

5. De natuur is doelloos

6. Biologische over-erfelijkheid is gebaseerd op materiële processen

7. Geheugen ligt opgeslagen in je hersenen

8. Je geest zit in je hoofd

9. Psychische fenomenen als telepathie zijn onmogelijk

10. Mechanistisch-materiële medicijnen zijn de enige medicijnen die werken

Wanneer het je overkomt, bewustzijn…
Ons brein strekt zich uit tot ver voorbij onze hersenen en ons bewustzijn -want dáár spreken we dan dus over: een geestelijk non-materieel bewustzijn- bevindt zich niet alleen binnen onszelf, maar eveneens in de buitenwereld waarvan we ons bewust zijn. Het bewustzijn is dus veel méér dan onze hersenactiviteit; het roept bijvoorbeeld een veld op dat ons omringt, zoals de aarde wordt omringd door een elektromagnetisch veld en een zwaartekrachtveld. Zoals een simpele magneet, een veld om zich heeft, dat niet wordt begrenst door de fysieke magneet..!

Jouw bewustzijn en mijn bewustzijn strekken zich uit naar de wereld en vermengen met elkaar. Er zijn studies gedaan die manieren zoeken om dit contact proberen te meten. Weet het lichaam wat het gaat zien voordat je dit zelf bewust wordt? De werking van onze geest en bewustzijn is heel anders dan wat de exacte wetenschap ons voorhoudt. Niet ‘paranormaal’, maar fundamenteel.

Waar bevind onze geest zich ergens..?
Welk mechanisme gebruikt onze geest om buitenzintuiglijke waarnemingen (PSI) te veroorzaken? Als je je afvraagt wat psi te maken heeft met parapsychologie en wat we erover weten verandert alles. In het verleden werd gedacht dat de geest zich alleen in de hersenen bevond en verder nergens. Alles wat er gebeurde in de geest gebeurde alleen in ons brein.

Dat is een zeer fundamentele en dogmatische materialistische theorie. Onze geest reikt uit naar wat het ziet en raakt aan. De gedachte dat het proces twee richtingen uitgaat, je kijkt in de spiegel en je kunt tegelijkertijd aan de andere kant van de spiegel staan en terugkijken naar jezelf. Je kunt iets beïnvloeden door ernaar te kijken. Iemand kijkt van een afstand naar je en jij kan het “voelen”.

Volgens de wetenschap kan dit helemaal niet, is dit hocus-pocus en de wetenschap begint niet aan geheimzinnig gedoe. Bewustzijn is zich bewust aan het worden van zichzelf, het is het nieuwe paradigma. Een groeiende openheid. –

Rupert Sheldrake

Het is verbazingwekkend in hoeverre het mechanistische standpunt in de wetenschap de mensheid heeft tegengehouden. De simpele gedachte dat de mens afstamt van de apen is een verdraaiing van het leven. De veronderstelling dat een ras van mensen weerhouden kan worden door ze te verbieden te lezen is bewustzijn dat kijkt naar het organisme. Als de wetenschap de niet-denkende massa NIET bij de ballen had, dan zou de evolutie lichtjaren verder zijn. Mensen zitten zo gevangen in het materialistische wereldbeeld en haar dogma’s dat een afwijkende visie al snel als onzin wordt afgedaan.

Doordat de wetenschap de niet-denkende massa bij de ballen heeft,
is de evolutie lichtjaren achterop geraakt.
Mensen zitten zo gevangen in het materialistische wereldbeeld
én haar dogma’s dat een afwijkende visie al snel als onzin wordt afgedaan.

De onderwerpen waarover Dr. Sheldrake spreekt in deze video zijn niets nieuws voor onze lezers en er zijn gebieden in de wetenschap die grote vorderingen hebben gemaakt in de studie naar psi en paranormale zaken. Het feit dat de materialistische visie standaard is daar kunnen vraagtekens bij worden gezet. Alles in de natuur heeft een soort van collectieve energie.

Het is vooral het dappere wetenschappelijk onderzoek van Dr. Rupert Sheldrake, dat onze onlosmakelijke verbinding met 'Het Veld' aantoont..
Het is vooral het dappere wetenschappelijk onderzoek van Dr. Rupert Sheldrake, dat onze onlosmakelijke verbinding met ‘Het Veld’ aantoont.. Feitelijk bewijst hij dat we NOOIT los staan van ALLES om ons heen en ELKAAR..!

Sommige mensen willen niet horen dat ze bewust zijn, omdat ze het idee dat zij er na de dood niet meer zijn graag willen koesteren. Dat het leven gewoon stopt. Mensen willen geloven dat ze niet verantwoordelijk zijn voor de dingen die ze in hun leven hebben gedaan. Ik zeg nu wel dat mensen dat willen denken, maar niet alle mensen. Er zijn ook mensen die hopen dat het leven na de dood op een bepaalde manier doorgaat en ze willen weten hoe die “bepaalde manier” eruitziet.

Punt is dat het wereldbeeld aan het veranderen is. Er worden voortdurend wetenschappelijke artefacten ontdekt die niet kloppen met wat altijd door de wetenschappers altijd aan ons is verteld. De waarheid is dat wetenschappers, net als de rest van ons, onwetend zijn – tot bewijsmateriaal en onderzoek duidelijkheid bieden. Net als het leven dient de wetenschap te evolueren.

De mensen op aarde gaan hun verbinding met het goddelijke voelen en ze bespeuren het verderf op de planeet. De planeet ging in 2012 door de Galactische Kalender en het is werkelijk tijd dat we gaan stoppen met onszelf in de weg te zitten. Dat we doorgaan met het echte leven en onze ware geschiedenis. Wij hoeven niet bang te zijn. Er zijn een heleboel redenen waarom we de komende veranderingen niet hoeven te vrezen. Er zijn bepaalde mensen die de controle hebben in de wereld, die graag willen dat wij bang zijn en ‘bevriezen’.

Wanneer je antwoorden wil vinden voor wat er gaande is in de wereld, ‘ontwaak’ je. Waarom gaat het zoals het gaat in de wereld? De oude wereldbeelden kloppen niet langer. the-best-things-in-life-arent-things

Een nieuwe manier van kijken naar de wereld is van het grootste belang. 96% van de werkelijkheid is onbekend voor ons, is donkere materie en donkere energie. Onze wetenschap is gebaseerd op slechts 4%…!! Evenzo gebruiken we maar een klein deel van onze hersenen. De wetenschappelijke wetten, natuurwetten, de vastgestelde wetmatigheden, die als universeel en onveranderlijk worden beschouwd, zijn eigenlijk niets meer dan gewoonten. Iets wat we altijd hebben gedaan en waar we dus maar mee blijven doorgaan.

Gewoon alles nog even in één experiment..
Graag laten we je één van Rupert Sheldrakes simpelste experimenten zien; het telefoonexperiment. Het bestaat uit het benoemen van de verwachting die je hebt over de persoon die jou op dat moment belt. Wie is het die mij belt. Sheldrake voert deze experimenten uit met 5 personen, waarbij 1 persoon in een ruimte in een ander gebouw gaat zitten bij een telefoon. De andere 4 bellen volstrekt op willekeurige volgorde deze persoon, waarbij de kans dat deze persoon de juiste persoon duidt, natuurlijk op 25% ligt. (1 uit 4 mogelijke bellers). Kijk naar dit leuke filmpje, waarbij hij met een groep van 5 zussen tot een zelfs veel hogere percentage komt, dan de 42% die het experiment normaal scoort.

Want het blijkt dat uit de meer dan 1000 andere telefoontests die Sheldrake tot op dit moment al deed, dat dit gemiddeld percentage van 42% correcte antwoorden/duidingen uit deze tests komt. Veel meer dus, dan je volgens alleen puur wetenschappelijk-statistische wiskunde mag verwachten. (25%) De wetenschap kan hier niets mee, behalve wanneer de wetenschapper zichzelf weer in zijn verwondering terug trekt en zich afvraagt, wat er nog meer is, dan alleen een materieel wetenschappelijk wereldbeeld. En bijvoorbeeld de geachte omarmt dát er sprake is van méér dan waar zijn hersenen op dat moment bij kunnen..

 

177 gedachten over “Sheldrake: ‘Wetenschap gijzelt mensheid’!

 1. Ik heb toevallig een week geleden een heel gesprek met mijn oudste zoon gehad over hoe de wetenschap werkt ( hoe is dat voor synchroniteit). Hij kon moeilijk geloven dat een vooringenomen antwoord op een proef de proef beïnvloed. Sterker nog dat de huidige wetenschap gestoeld is op aannames eerder dan op observatie.
  Voorbeelden van theoriën die als waarheden worden geleerd (de big bang theorie , de evolutie theorie)werden door hem niet herkent als theorie maar als waarheid , met het argument dat het bewezen was ( en als hij anders zou suggereren slechte cijfers zou krijgen).
  De kinderen van vandaag moeten in het wetenschappelijk paradigma GELOVEN om goede cijfers te halen en daardoor te slagen in het leven .Vanuit die observatie mijnerzijds kan ik niet anders dan het bovenstaande artikel als waarheid te zien. Hoe ver zijn we afgegleden van de logica en het onderzoekend denken?
  Werkelijke wetenschap dient als volgt te gaan : je doet een aantal observaties en bedenkt een theorie die die observaties recht doet , waarna je tracht door middel van nog meer observaties je eigen theorie onderuit te halen.
  Huidige manier: je hebt een theorie en zoekt daar de ondersteunende observaties bij ( zonder acht te slaan op het feit dat die vooringenomendheid de uitslagen beïnvloeden ).

  1. Je zoon heeft duidelijk een verkeerd schooladvies gehad. Mijn ervaringen zijn anders.

   Je doelt op het potentiële gevaar dat er in bepaalde vakgebieden een belang is de uitkomst van wetenschappelijk onderzoek te sturen, om de financier tegemoet te komen. Dat hangt vooral af van de commerciële belangen binnen het vakgebied. In mijn vakgebied is daar gelukkig geen sprake van.

  2. @ Arie
   Ik bedoel precies wat ik schrijf , en het maakt niet uit welke opleiding je doet , dus dat “verkeerde schooladvies” ( waarvan jij in het geheel niet weet welk dat is en waar) zegt veel over jouw beoordelingsnivo en minder over het advies .Bovendien probeer je mij dingen in de mond te leggen waarvan ik absoluut niet gediend ben, dat kun je dus beter laten. Ik ben heel wel bij machte dat te verwoorden dat ik bedoel , ik heb niet jouw prietpraat nodig om mijn boodschap te duiden!

  3. Marcel, overigens mis je nog een cruciale stap in jouw definitie van “werkelijke wetenschap”. Namelijk: replicatie.

   Als Sheldrake gelijk heeft zullen velen anderen hetzelfde resultaat behalen. Daar lees ik echter niets over. Is er wel aan replicatie gedaan? Tot die tijd kunnen we het zijn werk als pseudo-wetenschap wegzetten.

  4. @ arie
   Ik begrijp dat begrijpend lezen een kunst is die je slechts in zeer beperkte mate beheerst. Ook het hebben van een open mind is iets dat je ontbeert. Geeft allemaal niks maar om het dan op zo’n warrige wijze ten toon te zetten vind ik op zijn minst stuitend!

  5. Nog maar eens: waar kan ik iets vinden over replicatie van Sheldrake’s onderzoek? 1 linkje is voldoende voor me. Replicatie is een cruciale stap in wetenschappelijk onderzoek. Of vind je van niet?

  6. Voor een beleerd mens ( zoals je jezelf graag voordoet) ben je verbazingwekkend afhankelijk van anderen , zoek zelf eens , of is dat te lastig met je bevooroordeelde mindset? Beter nog onderzoek het eens aan den lijve,moet je wel je bevooroordeelde visie even loslaten!

  7. Ik heb gezocht maar kon het niet vinden en zocht daarom hulp bij anderen.

   Mijn sterke vermoeden is dat er geen replicatie onderzoek gedaan is. Pseudo-wetenschap dus.

   Lastig hè om toe te geven dat je replicatie over het hoofd hebt gezien wat het hele stuk van Sheldrake onderuit haalt.

  8. @rie
   Je gedraagt je als een trol, en moet beter leren zoeken. Maar het ergste is dat je gelijk met een oordeel klaar staat : mijn zoon ( waarvan je niet weet hoe oud hij is welke opleiding hij doet enz.) heeft een verkeerd schooladvies gekregen , Sheldrake zou niet geloofwaardig zijn want geen replicatie door jou te vinden….. Allemaal blabla en oordeel zonder grond en zonder kennis van zaken , oordeel op aanname zeg maar , kortom je past precies in de huidige wetenschappelijke signatuur zoals door mij beschreven.sneu!

  9. @rie
   Je begint voorspelbaar te worden , gaat niet in op kritiek die ik je geef en denkt door dat naar mij te richten mij te kunnen raken? Ik ben hier oudgediende zeg maar , en zij die mij langer kennen zullen jouw commentaar op mij glimlachend aanzien. Het zegt namelijk zoveel meer over jouw dan over mij. Niet dat ik me drukmaak over wat men van mij denkt, ik ken mijzelf met al mijn forte en zwakke punten. Jij daarentegen leeft op strijd en denkt mij daarvoor te kunnen gebruiken , dat is nu klaar over en uit. Zoek maar iemand anders om te strijden , het is niet meer mijn ding!

  10. Geef je zoon het boek van Fritjoff Capra uit de jaren 1980, waarin hij uitgebreid de kwantum-aspecten van wetenschap op de korrel neemt. De vooringenomenheid van wetenschappers kent geen grenzen..

  11. En Arie bewijst nog maar weer eens, dat bewijs ook niet alles is, niewaar? Als iets niet replicabel is, is het wetenschappelijk niet waar; geen mens die je tegen spreekt Arie. Maar dat is juist het hele punt. Is bij jou alle rood altijd hetzelfde rood..? Liefde, boosheid, kou, verveling..? De ene troll is ook de andere niet en toch heten ze hetzelfde.. Wat is wetenschap toch misleidend, vind je niet? Ingewikkeld ook, net als mummies..

  12. Wetenschap is zeker ingewikkeld, maar wij ontrafelen. Kijk eens om je heen. Veelal het resultaat van …. wetenschap.
   Pseudo-wetenschap, dat is pas misleidend, maar dat ontrafelen we ook wel.

  13. @ arie
   Als de standaard is of iemand je iets oplevert, ga je voorbij aan de grootste ( niet wetenschappelijk meetbare)kracht van het universum , liefde. En daarmee zet je je imo buiten de menselijke ervaring. Maar ik snap het wel , je vraagt om strijd en krijgt hem niet langer, even leek ik er in mee te gaan. Toen dacht je dat ik je intrigerend vond enzo, hulpbehoevend is meer de door mij gedachte term. Ik hoop dat je snel je geest kunt verbreden naar de niet meetbare zaken die van groot belang zijn . Denk maar eens aan het sterven van kinderen ( baby”s ) weldoorvoed maar nooit geknuffelt, dood gaan door een gebrek aan liefde, niet werkelijk meetbaar maar wel te observeren. Bestaat dat dan niet omdat het niet meetbaar is?

  14. Je begint te raaskallen. Zit er te veel drank in op dit tijdstip? Of speelt je tattoo op?

   Liefde = chemie en is dus prima meetbaar. Een kind dat liefde ontbeert zal ongelukkig zijn. Dat kun je observeren en is daarmee meetbaar.

  15. @ arie bombarie valt door de mand , en neemt zijn toevlucht tot een vertrouwde strategie . Iemands persoonlijke dingen openbaren , maar ga gerust je gang mijn beste ,ik ben een glazen boek en weet heel goed wat er te vinden is over mij op internet! Kan me geen reet schelen , jij daarentegen leeft in angst dat ik achter je identiteit kom en het zelfde truukje uitvoer , en denk niet dat ik dat niet kan , heb het geleerd van de beste!! Het is me echter te min, jij hebt je nu te kakken gezet niet mij doeidoei.

  16. Je kunt iemand niet maken wat hij al is !Laffe troep dat had je zelf nog niet genoemd maar dat ben je imo ook nog! Ik sta met mijn eigen chiegel en echte naam hier en jij???? laf en achterbaks , vind ik dan

  17. Overigens heb ik niets openbaart wat je zelf al niet eerder hebt geopenbaard. Teruste.

  18. ja ….. was ik niet vergeten hoor begrijpend lezen is niet je sterkste punt. Ik kan niet wachten tot je een borrel komt drinken hier ( als je het nog kunt vinden ) Wie weet kan ik je nog wat bijbrengen, want werkelijke kennis lijk je te ontberen!

  19. Arie zelf in het grote sprookjesboek wat ze bijbel noemen kun je iets lezen over wetenschappers die zichzelf vroeger schriftgeleerden noemden.
   (Jesaja 47: 1-15 de val van Babylon(=maatschappij, beschaving).
   De geschiedenis herhaalt zich en daarom is het sprookjesboek actueel.

   Maw wie zich tegen moeder Natuur keert komt haar elke keer weer tegen goedschikt of kwaadschikt, de mens doet het zichzelf aan, want de mens kan nu eenmaal niet zonder haar (moeder Natuur).

   Er is niets nieuw onder de zon.

  20. Arend, dit is precies de redenering waarop pseudo-wetenschap zoals bijvoorbeeld die van Sheldrake is gestoeld.

   Met diezelfde redenering sluit je het bestaan van God niet uit en ook niet dat Derek Ogilvie contact kan leggen met overledenen, etc. En dat kun je ook niet uitsluiten, in theorie. Vervolgens is de vraag hoe waarschijnlijk beide beweringen zijn gegeven de huidige kennis die we bezitten. En dan kun je slechts concluderen dat ze niet zo waarschijnlijk zijn en dat we dus voorlopig moeten aannemen dat ze niet waar zijn. Totdat het tegendeel bewezen is.

   Hetzelfde geldt voor Sheldrake. Zolang er geen replicatie experimenten gedaan zijn (door anderen) die zijn theorie ondersteunen, moeten we voorlopig aannemen dat de theorie niet bewezen is.

  21. Arie.

   Wat is volgens jou de essentie van het leven op deze planeet en is die te bewijzen?

  22. @ arie
   Je bent een zo enorm bekrompen geest dat ik verder geen energie meer aan je ga besteden . Je kunt niet lezen nog kun je logisch denken, een enorme aanwinst voor de wetenschappelijke wereld . Dat dat niet de mijne is zul je ook wel niet begrepen hebben. Ik wens je veel succes op je pad dat leid naar steeds bekrompener uitzichten.

  23. Nou Lezer, waar heb jij gezeten al die tijd? Er is in de wereld wel iets veranderd en de wetenschap is een stuk verder dan in Bijbelse tijden.

   Overigens ben ik het eens dat de lessen uit de bijbel nog altijd actueel zijn.

  24. Marcel, je kunt er inderdaad maar beter mee stoppen. Je hebt jezelf voldoende gediskwalificeerd

  25. Arie, misschien vind je in: Het geheime leven van je cellen, van Robert B. Stone een bevredigend antwoord.

  26. Arie.

   De essentie van het leven is in mijn beleving, dat HET IS en geen bewijs nodig heeft om er te mogen zijn. Het is slechts te ervaren in al haar volledigheid. Het uit zich in Waarheid, Schoonheid en Liefde, die ook staan voor zichzelf en slechts waar te nemen zijn. In de waarneming ligt het bewijs besloten.

   De drang tot alles willen te bewijzen, is door de aan de materie gekluisterde wetenschap aan ons opgedrongen, om zichzelf daarmee een autoriteit te verschaffen en ons van haar afhankelijk te maken. Ons daarmee af te sluiten van onze geestelijke oorsprong en ons creatief potentieel. Ons tot nano-technologische robotten te maken, die van buitenaf te programmeren en controleren zijn door wetenschappers die hun ziel aan de duivel en de financiële elite hebben verkocht.

  27. Arend, je begin is triviaal. Het leven IS inderdaad. Sterker, het is een enkele realisatie uit een schier oneindig aantal mogelijkheden. Het leven wordt gedreven door toeval.

   Jij ziet leven als zeer positief, maar het uit zich ook in Haat, Jaloezie, Macht en daaruit voortvloeiende oorlogen. Die zijn even goed waar te nemen.

   Je beschrijft vervolgens wetenschap als zijnde een machtswellusteling. Heeft wetenschap ons niet heel veel opgeleverd? Als we als soort willen overleven, zullen we ooit deze planeet moeten verlaten. Wetenschap biedt die optie. Je kunt natuurlijk ook in Liefde, Waarheid en Schoonheid je lot tegemoet zien. Die keuze is aan jou. Niemand zegt dat je je leven moet leiden in afhankelijkheid van de Wetenschap. Doe wat je goeddunkt en laat de ander vrij in diens keuze.

  28. Nou Arie, je haalde wel een interessant draadje op, thanx 4 that. Maar het lijkt me zeer van de stugge dat jij daar iemands woonplaats uit weet te destilleren, en wat een olifantengeheugen moet je dan bovendien hebben, blij dat ik mijn laatste Rolo nog heb. Simpele Google opdracht had makkelijker geweest voor Pinokkio.

  1. Oja ….. was ik niet vergeten hoor begrijpend lezen is niet je sterkste punt. Ik kan niet wachten tot je een borrel komt drinken hier ( als je het nog kunt vinden ) Wie weet kan ik je nog wat bijbrengen, want werkelijke kennis lijk je te ontberen!

 2. Onlangs wees ik Rupert op een werkzaam veld wat over en weer via het middel Kruishout en bord te manipuleren is. De para- psychologen Owen , Owen en Witton in Canada hebben via klopgeluiden ook de zelfde ervaringen gehad .Maar met het gereedschap Kruishout en bord was veel beter te experimenteren .Het conflict replicatie is in de nieuwe natuurkunde bijzaak die in het veld ( donkere energie )niet meer de hoofdrol speelt maar vervangen wordt door een verspringende logica .Geen herhaling dus maar levende geest = eenheid in verscheidenheid = 1 + 1 = 3 waarin 1 + 1 = 2 geen BASIS is maar een KANS !!! Leven = kunst geworden in dat bewustzijn aldus .Ik vernam dat Robbert Dijkgraaf helaas gezegdd zou hebben dat de Wetenschappers ontwerpers moesten worden in de toekomst……Ik denk daar falikant anders over in het ‘licht’ van de nieuwste ontwikkelingen !

 3. Ik kan de visie van Sheldrake volledig onderschrijven vanuit mijn werk in de natuurgeneeskunde. Niet alles wat ons als mensheid wordt aangeboden is evidence-based en toch zijn er uitzonderlijke resultaten. Dan moeten we deze maar als onzin beschouwen, omdat ze niet binnen de door mensen opgelegde (en inmiddels gemanipuleerde?!) hiërarchie en gevestigde “normen en waarden” van de wetenschap zijn opgenomen?!

  Dacht het niet!

  Het woord wetenschap bestaat uit twee delen, nl.: ‘weten’en ‘scheppen’. Het is als het cijfer 8, dat niet rechtop staat, maar nu ligt en als ‘lemniscaat’ wordt aangeduid. Er bestaat geen begin en einde, het ‘weten’ heeft ‘scheppen’tot gevolg, maar omgekeerd geldt hetzelfde. Het’scheppen’heeft ‘weten’tot gevolg. En dit spel blijft zich als een pertuum mobile continue afspelen als onderdeel van evolutie!

  Vaak wordt deze wetenschap als “empirische wetenschap” naar het land der fabelen verwezen, omdat zoals uit het artikel van Sheldrake ook blijkt, de zichzelf noemende en vastgeroeste ‘exacte wetenschap’ hier vanuit te voren gestelde stellingname niets mee kan (en ook niet wil!).

  Betekent dit verlies van wetenschap? Wel als je inderdaad van grondstellingen=axioma’s blijft uitgaan waarbinnen het geobserveerde vanwege beperkte mogelijkheden, voortkomend uit een niet-open mind, per definitie wordt afgeserveerd.

  Heb je echter wel een open-mind, dan wordt wetenschap een dynamisch gebeuren met oneindige mogelijkheden, die gelukkig steeds meer omarmt worden! Het is in Nederland o.a. Dr.Ir. Coen Vermeeren van de TU Delft, die zich op argumentatieve manier uit, dat ‘wetenschap’ niet van vooropgestelde aannames moet uitgaan, maar juist datgene dient te onderzoeken wat waargenomen wordt en dit voor verder wetenschappelijk onderzoek nader bekeken/bestudeerd dient te worden, juist vanuit een open-mind.

  Ja, er is wel degelijk een paradigmawissel gaande. En ja, niet iedereen is hier gelukkig mee, maar ook zichzelf noemende ‘exacte wetenschappers’ zullen vroeg of laat met deze open-mind intenser worden geconfronteerd (gebeurt al) of zij blijven rustig verder slapen en zwemmen verder in de steeds nauwer wordende fuik, die zijzelf hebben ontworpen en onderhouden.

  Op deze manier blijven de ‘exacte wetenschappers’ onbewust (?!) de empirische wetenschap voeden, die dan ook steeds meer terrein wint.

  1. Yes Arie ,dat is het helemaal,ik bedoel that is real openminded ,de wereld bestaat vooral uit mogelijkheden en onverwachte wendingen,en dit is er een !!! Moeten we het alleen nog maar even serieus benaderen.
   Ben wel kunstenaar moet je weten.

  2. Wees eens eerlijk, vond je de aankondiging van mijn optreden met Marcel Wiersum uit ’t Zandt (gn) te heftig?

  3. Ik heb je toch uitgenodigt langs te komen ? En nee je vond facebook helemaal niets maar wel even gekeken dus? Ook aan langskomen had je geen zin waarom dan kijken waar ik woon?? Slappe hap ben je arie , of zoals ze dat zeggen bist un dikke troll

  1. Je kon het tóch niet laten nietwaar? Even lekker de andere minkukelen.. haha
   Dank dat je in één regel bevestigt, wat wij in een heel artikel uitleggen.. De wetenschap minkukelt de mens.
   Het gaat ook niet meer om inhoud; je plakt gewoon hautain, zonder inhoud, een etiketje.

 4. Wat er inhoudelijk in het artikel hierboven beschreven staat, komt nu naar buiten door de nieuwe wereld orde. In overeenstemming met hun agenda om een materiele ‘spirituele’ realiteit te scheppen, blazen ze nu van de toren met die kennis, de tijd is er rijp voor om de ‘biologisch/energetische’ mens te vervangen/verbouwen/muteren om ze in een nieuw digitale/virtuele matrix-veld gevangen te zetten. Dan spreken we over een transhumane/androide creatuur op een gegijzelde aarde door geavanceerde ’tirannieke’ technologie.

  1. Dat is preciés wat er gebeurt..! Naast de wetenschap is ook het onderwijs al decennia geinfiltreerd en werkzaam volgens manipulatieve krachten achter de schermen.
   Kijk eens naar dit klokkenluider-filmpje van een oud-minister van Onderwijs, onder regering Reagan..
   https://www.youtube.com/watch?v=ezTIYd5UFRY

  2. Zowel wetenschap, onderwijs, farmacie als ook de monetaire econonie hebben leven nodig om in leven te blijven. Het leven zelf is niet afhankelijk van van wetenschap enz. Wij zijn het leven, wij kunnen ons leven offeren aan het voortbestaan van bovengenoemde of we bevrijden onszelf van deze parasieten. Deze bevrijding gaat niet hand in hand met bestrijding, omdat strijd alleen maar geleverd wordt met iets waar we geloof aan hechten. Hecht geloof aan dat wat we zijn en al het andere zal vanuit het niet zijn verdwijnen.

  3. Intuïtie en vooruitzien/ in de toekomst kijken was vroeger een noodzaak om te overleven. Eigenlijk nog steeds, maar ons wordt massaal wijs gemaakt dat de techniek de enige werkelijkheid is en onze enige redding.

   Natuurlijk waren er oplichters, maar dat kun je van techniek ook gerust zeggen.

  4. Zeker, intuïtie en vooruitzien is altijd goed. Maar dat techniek de enige werkelijkheid is heb ik nooit eerder iemand horen beweren. Techniek is een middel (geen doel) om de wereld om ons heen te verklaren en te vergemakkelijken. Zonder techniek en wetenschap leefden we nog altijd in berenvel, stond je met de hand je wasje te doen en zou een vliegreisje onmogelijk zijn, etc.

   En zeker, in de techniek zijn ook oplichters zoals pseudo artsen met hun biofotonen apparaten en Yildiz met zijn apparaat op basis van nulpuntsenergie, zie http://www.skepsis.nl/blog/2010/05/tu-delft-onderzoekt-perpetuum-mobile/

   Intuïtie en vooruitzien/ in de toekomst kijken was vroeger een noodzaak om te overleven. Eigenlijk nog steeds, maar ons wordt massaal wijs gemaakt dat de techniek de enige werkelijkheid is en onze enige redding.

   Natuurlijk waren er oplichters, maar dat kun je van techniek ook gerust zeggen.

  5. Ha, lol 😛
   Voor mij is techniek iets dat heel erg kan helpen maar ook heel erg veel stuk kan maken.
   Bijvoorbeeld even voor de fun een echo van je kindje laten maken blijkt niet zo ongevaarlijk als gedacht/beweerd. Het is mooi dat er lichaams-scans zijn, maar gezien de straling is een goede ervaren arts die heel veel kan halen uit een anamnese gesprek en lichamelijk onderzoek (intuïtie) iemand waar je zuinig op moet zijn.

  6. Nou, ik ben blij dat er MRI scanners zijn. Voor het vinden van tumoren en andere narigheid is dat een veel betrouwbaarder instrument dan de intuïtie van een arts.

  7. Beste Arie
   Doe jij maar fijn ieder jaar een MRI scan voor de zekerheid 😆
   Borsten preventief elk jaar scannen tegen borstkanker blijkt averechts te werken (veel vals positieven, extra straling –> onnodig snijden onnodig giftige chemo’s). Het averechtse effect van deze scans is al heel lang bekend, maar tja… voor mannen gelden natuurlijk hele andere regels 🙄

  8. door upfront glashard te beweren dat zero point Yildez niet waar is zeg je tegelijkertijd heel hard dat het wel waar is, de ontkenning is doorgaans de stimulus kwijl prik bevestiging van de beperkte reguliere lineaire polaire baviaan in kwestie, zo blijf je in de smerige 1944 bretton woods olie beerput rond dazen.

   Quote: ” “Returning now to the Schappeller device and its operation, for Schappeller the “neutral area”, called the Bloch wall in a bar magnet, where the polarity is neither “north” nor “south”, was of great interest and significance to Schapeller. In the Schappeller device it is noted that the empty area between the two magnets corresponds with this Bloch wall of neutrality.51 It is this “neutral area” that is the area electrically charged by grounding when the device is put into operation. The result is a “new kind” of magnetism, a glowing magnetism in which, according to Schappeller’s interpreters, electricity is stationary and magnetism is radiated.52 At the Bloch Wall, “the point of zero magnetism, no spin and magnetic reversal, is the point, so Schappeller theorized, energy enters and is radiated, in the form of gravity. Thus, according to one interpreter, gravity is a quadropole (four poles, rather than two poles), 360 degree radiated push. ”

   http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/reichblacksun/chapter13.htm

   http://pesn.com/2013/01/09/9602262_Yildiz_Tells_the_Story_About_His_Magnet_Motor/

   http://www.thefreedictionary.com/upfront

   1944 Bretton Woods International Monetary Conference
   https://www.youtube.com/watch?v=GVytOtfPZe8

  9. Veel wijze mensen op deze site, hebben al lang geleden begrepen, dat de waarheid zich bijna altijd in het midden bevindt, en met de techniek zal dat dan ook wel zo zijn, van daar niet alles overboord kieperen !

  10. Zeker Jenne, verder onderzoek ben ik erg voor, maar op dit moment kun je slechts concluderen dat Yildiz niet veel heeft bereikt.

   HyperAlert doet vooral erg interessant, the story of his life, maar het simpele feit is dat hij verwijst naar een docje over Yildiz in 2013 en dat het daarna stil is gebleven rond deze persoon. Conclusie, leuk geprobeerd Yildiz, maar het werkt (op dit moment in ieder geval) niet.

  11. weet je wat interessant doen is; at gunpoint wereldwijd een papieren nep geld systeem besmeurd met olie agent orange en ruwe olie blijven afdwingen en zeggen dat je wetenschappelijk betrouwbaar bent en de enige onontkoombare norm en ondertussen rooft wat je roven kan, waaronder het geld van Yildez om vooral maar in den olie te verblijven totdat we ons compleet onder water gestookt hebben en de uitgestrekte oerbossen voor de arme sloebertjes verdwenen gekrompen tot het formaat van een paar postzegels in ruil voor wat in de nood gesprokkeld brandhout en wat bush meat, waar zijn al die patenten gebleven, in welke kluis, dat is gruwelijke afzichtelijk grote misdaad in actie, het olie pharma private fed money master Roof kartel. schaamteloos gewetenloos psychopaten gedrag!!!!! shame on you, geen smerig woord is te smerig om dit te kunnen aanduiden, omdat het te zwart is voor woorden en normale begrippen.

   International Monetary System – New Economic Slavery
   https://www.youtube.com/watch?v=ogqZ6pnWM7o

   The chemical- pharma- oil- cartel (english subtitles) 1/5
   https://www.youtube.com/watch?v=I06GZpoEC4s

  12. Ach Hyper Deze arie bombarie is een troll optima forma. Doet zich voor als wetenschappelijk onderlegd en dat dat het enige is dat telt , komt ie in de moeilijkheden gaat ie op de persoonlijke toer. Onderbouwd zijn comments met linkjes van skepsis for crying out loud. Liefde is voor hem gelijk aan chemie en dus wetenschappelijk te onderbouwen en meer van dat soort ongein, kortom een zeer beperkt denkraam aanwezig in deze robot genaamd arie. Steeds de strijd zoeken, door oordelen rond te strooien alsof ie zwarte piet zelf is …..Te triest voor woorden eigenlijk.
   https://www.youtube.com/watch?v=Byvu5k9oupU
   en dan vooral de openingszin speciaal voor arie bombarie.

  13. Ha Marcel, de leugenaar, want hij zou geen energie meer aan mij besteden. Nou, blijkbaar is hij toch een trouwe volger geworden. Wees welkom man.

   Je beticht me van alles, maar is het jou wel eens opgevallen dat mensen vrijwel nooit reageren op jouw posts en wel geregeld op die van mij? Vast niet, want je bent niet zo van de feiten.

   Voor de mensen hier ben ik dus een interessanter persoon dan jij, en jij bent wel de laatste hier die mij in de problemen brengt. Heb je nou al het replicatie onderzoek van Sheldrake gevonden? Vast niet. Guido J. ook al niet. Het is er gewoon niet, dus dit artikel kan naar de prullenbak.

 5. Ik heb een paar maanden geleden voor het eerst kennisgenomen van de theorie die Rupert Sheldrake uitdraagt. Een zeer welbespraakte gentleman hoe hij zich staande houdt tussen het geschreeuw om hem heen. Daar kunnen mensen zoals een Richard Dawkins wat van leren. Dit betitelen als pseudo wetenschap mag. Omdat de geaccepteerde wetenschap alleen de stoffelijke/ materiële wereld als realiteit erkend. Wat niet zegt dat het ook de werkelijkheid is. Pseudo wetenschapper zou RS dan ook als geuzennaam moeten accepteren. Het ontkennen van de geest gaat de geaccepteerde wetenschap heus nog wel een keer opbreken.

 6. Jenne door al je verhalen over Frankrijk leek het me altijd heerlijk vertoeven in Frankrijk. Maar ik lees vandaag dat de Fransen boos zijn. Frankrijk loopt schijnbaar voorop in de parade van de NWO. Er wordt geschreven dat de Fransen 0,0% recht op privacy hebben als het aan de Franse overheid en wetgeving ligt. Ervaar jij dat ook zo?
  http://www.aljazeera.com/news/2016/03/france-state-emergency-protest-draws-thousands-160313030142388.html

  1. Beste Sun, La douce France is dood en begraven net als de Provo’s uit Amsterdam, deze generatie van wat wilde en vooral opstandige na oorlogse liefde volle mensen is niet meer !

   De Politiek verdeeld en heerst uit naam van het grote zionisme in heel Europa, Frankrijk is opgedeelt in die gene die voor de Franse staats bureaucratie werken ?, betaalt worden, en de anderen, die meestal het kaartje fazist anti semiet of iets dergelijks dragen, de top van de France parti socialist zijn alles behalve humainitaire socialisten, de Joodse politieke leiders zijn verenigt in enkele Franc Maçon loge’s, waar ze de instructies ontvangen van het Joodse overkoepelende orgaan de CRIT.

   Veel niet autenthieke Fransen ja die zweven er zo’n beetje tussen in, en proberen baantjes met vastigheid te vinden binnen de kleinere bureaucratie, van de steden, dorpen, ook zij dienen dus als gekochte kiezers, et voila,
   blijft het andere oudere kwijnende deel, op markten en feesten, de super markten maken de middenstand af geholpen door alle regels van de EU. tja hoe het verder gaat, sommigen zeggen laten we de guillotine maar weer van stal halen, want het land, de Patri is er aan toe, de mensen weten het, ze zijn droefig en naar binnen gekeert, le joy de vivre is ver te zoeken, helaas ze kijken naar de jeugd met hun telephone de merde, die al starend door het leven gaan, groet Jenne

   Maar het blijft een fijn land, voor de genen die het echte Frankrijk weten te vinden, stad om te bezoeken, is Lijon, gewoon Frans !!!

 7. Pseudowetenschap bestaat niet,net als absolute waarheid.
  Aangezien het heelal waarschijnlijk uit trillingsfrequenties bestaat,zijn alle parameters continu variabel waardoor het nooit exact vast te leggen is.
  Iets wat overigens al lang is aangetoond door kwantumwetenschap.
  Zo gaan we over van de illusie van de wetenschap op de filosofie,want wanneer we in ons geloof een wetenschappelijk experiment beinvloedden,zijn we onze realiteit aan het manipuleren.
  Is het dan niet zo dat onze realiteit grotendeels door onszelf geinterpreteerd wordt op onze emoties,overtuigingen en angsten?
  We zien wat we willen zien,zo is wetenschap dus alleen van toepassing op hen die er onvoorwaardelijk in geloven,en voor de niet gelover een magisch fenomeen.
  Aangezien we dus allemaal invloed hebben op onze eigen realiteit,kun je ook nimmer een ander veroordelen,wetenschapper of niet.
  Wanneer je dit wél doet,ondermijn je je eigen realiteit met negatieve trilling.Leven en laten leven dus,want winnaars zijn net zo schaars als waarheden.

  1. Daar waar de waarnemer, binnen het veld van onbegrensde mogelijkheden de golf breekt, daar ontstaat zijn werkelijkheid. Slachtoffer en dader bevinden zich altijd op dezelfde golflengte.

 8. Ik vind wetenschap op zich interessant. Ze kunnen nogal wat tegenwoordig. Waarom telepathie gebruiken als je gewoon kan bellen, whats appen etc. Wat ik alleen zo eng vindt is dat de wetenschap gebruikt wordt voor degenen die het meeste geld hebben. De nieuwste technologieën zie je niet gemaakt voor de consument maar om deze te vermoorden. Wapenhandel daar gaat de meeste technologie in en natuurlijk ruimtevaart. Kijken hoe het elders is terwijl we hier onze planeet bevuilen. Laat ze nou eens eerst wat menselijker worden en van daaruit hun nieuwste ideeën brengen. Hoe maken we de planeet weer schoon. Hoe kunnen we de natuur helpen hier en daar. Nee, minder interessant. Zonnepanelen, die worden nu interessant, waarom? Omdat het goedkoper is geworden dan fossiele brandstof. Weer economische redenen dus. Dus wetenschappers, waar is in Godsnaam jullie menselijkheid?

  1. Wat me ook erg interesseert is als we dan toch even in evolutie geloven, waarom gebruiken we dan maar 10% van onze hersenen volgens de wetenschappers? Is dat omdat we gewoon gedegenereerd zijn, dat we ooit wel die andere 90% gebruikte of is het omdat we eigenlijk wel die andere 90% gebruiken maar weet de wetenschap nog niet waarmee?

  2. Martijn 12,1

   Training mijn beste, je moet het blijvent volstoppen tot je dood aan toe, kom je goed gevult aan in je volgende leven !

  3. Martijn op 12,

   Met Telephatie schiet je denken van de ééne zijde van het universum naar de andere kant, en niet alle wetenschappers verkopen zich aan de geld duivel, er worden dagelijks nieuwe dingen en dingetjes ontdekt, het is een lawine van weten, en het is al heel lang aan de gang!

   Wat betreft onze planeet ja daar mag wel eens iets aan gedaan worden, als het al niet te laat is, groet Jenne

 9. Telepathie is een menselijke eigenschap, net zoals horen, zien, ruiken …. De ene mens heeft er wat meer van meegekregen dan de andere. Maar zolang je denkt of ook maar enigszins twijfelt dat het onmogelijk is, zal je het ook niet leren en op oudere leeftijd leren wordt nog lastiger. Emoties kunnen telepathische vaardigheden versterken door de verbondenheid die je dan meer hebt maar uiteindelijk is het beter telepathisch te zijn zonder (teveel) emoties omdat dit de omgeving kan schaden.

  Telepathie heeft weinig te maken met het overbrengen van “woorden”, het is meer een “gevoel” en “beelden” die samensmelten (energie die je probeert iets te vertellen), het overstijgt de taal. Ruimte en tijd zijn niet significant met telepathie. Helaas is de mensheid nog (lang niet) klaar om telepathie op brede schaal toe te passen, het zou de samenleving drastisch veranderen.

  Het zal nog wel even duren voordat een geldloze en telepathische maatschappij alhier ervaren kan gaan worden.

  1. KarlHeinrich,

   Volgens ?, verplaatst de gedachte zich telephatis via de overal aanwezige éthere, hij moet gestuurd en gepost worden als een brief, ontvangen, en worden geopend en vertaalt naar ?.

   René Descartez, de vader van de Intuïtie, kwam tot de filosofise gedachte dat Intuïtie, voortkwam uit je weten cq geweten, die dan weer educatief levens lang groeide, en als het ware gevoed werd doo?, het leven beleeft door jouw zelf !

   Door veel omstandigheden buiten onze schuld, hebben wij veel zeg maar bijna alles van onze persoonlijkheid verloren, dit is gewild door de heersers, een massa bijna robotique, gisteren was mijn vrouw de oude gewaden van onze grootouders aan het luchten, de costumes uit de oudheid, god wat een prachtig iets, wij hebben het staartje nog meegemaakt in Nederland, voor dat het volkomen verbrijselt was, door de pseudo progresieven, het gaf de dragers een grote plus en eigenwaarde, ook de inrichtingen van hun huizen was prachtig en heel persoonlijk, er kwam geen zieke geest meubeltjes van Ikea aan te pas, maar goed het was ! Jenne

  2. In plaats van telepathie zijn er nu mobieltjes. Eerst alleen om op te texten, en nu ook met beelden om te verzenden. En vooral om de paar minuten kijken, wat je weer niet (meer) wie er contact heeft gezocht 🙁

  3. @jenne
   Volgens…. Eigen ervaring.
   “Jouw zelf” is in ieder geval geen synoniem voor “IK” in combinatie met “je weten” en het “geweten”.

   Verder heb ik niet de behoefte anderen te overtuigen van wat IS.
   que sera sera.

  4. @Jenne
   Volgens…? …. Uit eigen ervaringen.

   “Jouw zelf” zoals je beschrijft, niet te verwarren met “IK” dat ook niet het weten of geweten is.

   Verder geen behoefte om mensen te overtuigen van wat IS.
   Que sera sera.

  5. Karl Heinrich, duidelijke taal, met refrein, zo is het misschien, en om mensen te overtuigen, ja als je daar geen behoefte aan hebt, stellen je réacties dus geen r..t voor begrijp je wel, en dit is dus niet telephaties !

  6. Er is een verschil tussen overtuigen en informeren. Doe ermee wat je wil. Je kunt over ervaringen lezen en bij gegeven informatie zelf zien of het goed voelt. Willen overtuigen is meestal een Ego uiting en echt niet de (enige) reden om commentaar te geven (anders zou dat veelzeggend zijn).
   Que sera sera.

  7. KarlHeinrich,

   Errare humanum est, Homo sum : humani a me alienum puto !

 10. Vroeger bepaalde de kerk door hun agenten, de priesters, wat de mens wel en niet mocht denken.
  Harde straffen stonden erop als je buiten de norm durfde te denken en dan de brandstapel als ultieme schrikmiddel om mensen in het gareel te houden en te controleren.
  Maar mensen werden slimmer en pikten het niet meer, de macht van de kerk was doorbroken en tanende.
  De kerk moest een nieuw spel verzinnen om de controle over ons denken weer in het gareel te krijgen en verzonnen een nieuwe religie genaamd wetenschap en de priesters van weleer heten nu wetenschappers.
  Als je dit beseft dan laat je je niks meer vertellen. Dan zie je het spel en dan zie je hoe wetenschappers ingezet worden als spreekbuizen die ons de realiteit op dringen die ze moeten opdringen van degene die hen gebruiken net als de kerk vroeger dat deed.
  Als we aan echte wetenschap zouden doen dan leefden we nu in Utopie.

  1. Mooie reactie. Energie gaat vooraf aan materie en gedachten gaan vooraf aan vorm. Gedachten verlaten de denkgeest niet ze keren er in gemanifesteerde vorm aan terug.

 11. De huidige wetenschap staat ten dienste aan een satanische hierarchie whatever de uitkomst van veel huidige wetenschap laat zien is gebouwd op verdraaide waarheden en leugens welke 180 graden haaks op de werkelijkheid staan. Het is de verandering/verdraaing/verkwisting van de oorspronkelijke natuurlijke waarheden omdat het doel van satanisme er op uit is om de oorspronkelijke natuurlijke goddelijke status van alles in deze wereld te vernietigen om uit de as ervan een satanisch emperium te laten herrijzen Puurheid en een florerende mensheid is gif voor deze lieden welke hun ‘hofnarren’aka pseudo wetenschappers ridderen met de hoogste kennis onderscheidingen ter misleiding van de mensheid om dat uiteindelijke doel te kunnen bereiken. Foolisch clowns….

  Overeenkomsten aangaande consensus-vorming worden dmv een occulte hierarchie vorm gegeven men laat het systeem voor zich werken welk een zelfcontrolerend sociaal maatschappelijk manipulatief egoistisch bolwerk is van hoogdravende narcistisch aangelegde socio/psychopaten welke wederom vanuit het ego satan dienen en dat zelfs mogelijk nog onbewust door occulte programmeringen.

  1. explosieve relativistische immorele betwetenschap in plaats van zuivere implosie wetenswaardigheid, oftewel scientism (sick) versus natural law

   Nature Was My Teacher The Vision Of Viktor Schauberger
   https://www.youtube.com/watch?v=3wl-Temag9E

   Quote: “Since the beginning of the industrial age, the scientific enquiry has largely been limited to a materialistic understanding of natural and technological processes. At one stage, science comprised the spiritual sciences of Alchemy and Metaphysics. With the taking of the industrial path, the spiritual enquiry was neglected by the mainstream scientific establishment. Technology has become increasingly complex without questioning its basic foundations and long term effects, and has moved further and further away from the simple basic workings of nature, which are based on implosion. Environmental, pollution, exploitation and dereliction have intensified with the increase in sophistication of technology.”

   Implosion; rethinking the basis of technology
   http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_implosion.htm

  2. HyperAlert, dank voor je interessante linkjes. Ik kende Viktor Schauberger niet, nu iets beter.

   Vernieuwende geesten moeten gekoesterd worden. Maar, de vraag die blijft hangen, zeker na gelezen te hebben over het “center for implosion research”, hoe bepaal je of iemand een grote vernieuwende geest is of een charlatan? Of bestaan charlatans in jouw ogen überhaupt niet omdat ze per definitie ingaan tegen de heersende wetenschap?

   Die jongens en meisjes van “center for implosion research” zijn ook gewoon commercieel en dus in jouw ogen immoreel? Of vind je de verkoop van hun dubieuze spulletjes getuigen van “zuivere implosie wetenswaardigheid”?

   Weet je getroost. De ideeën van echt vernieuwende geesten zullen uiteindelijk overwinnen. kijk naar de middeleeuwse wetenschappers die door de kerk werden gedwarsboomd, onthoofd, etc. Hun ideeën gaan de kerk overleven. Soms duurt het even, maar de waarheid komt altijd boven drijven.

   Geduld

  3. Arie, af en toe heb ik een goede greep, laat je geest er maar eens over heen gaan, soms zijn het maar kleine stukjes die ik ergens uit haal, en toch zit er wat in soms, om verder te lezen en uit te werken. En tuurlijk wanneer weet je dat het werkelijk zo werkt, bijvoorbeeld Santos z’n antieke uitéénzettingen van een aantal jaar terug komen goed over bij mij, helaas is hij kennelijk de laatste tijd compleet van het padje af geraakt, de planeten die hij zo graag in z’n bespiegelingen betrekt blijken nu ineens volgens hem niet echt meer te bestaan, volgens de nieuwste platte aarde waanzin…

   thnx Treowd (know thyself van 500 minuten), uit de tijd dat Santos er nog fris uit zag en niet zo vreemd uit z’n ogen keek als op moment, met die platte aarde waanzin waar hij kennelijk in mee wil gaan, onbegrijpelijk en niet okay, hier nog wel interessant;

   https://www.youtube.com/watch?v=CPhi2Rhknlw

   priemgetallen heb ik never nooit de lol van begrepen, Oldenkamp zag er een patroon in; nu komt de mainstream aanzetten met een dergelijk bericht over een mogelijk patroon;

   http://tweakers.net/nieuws/109345/patroon-ontdekt-in-priemgetallen.html

  4. Treowd, wat is de “satanische hiërarchie” achter de wetenschap die tot doel heeft de oorsprong van het heelal en (het leven op) aarde te begrijpen?

   En wat is de “satanische hiërarchie” achter de wetenschap die tot doel heeft verwoestende natuurverschijnselen te kunnen begrijpen en daarmee mogelijk voorspellen teneinde de bevolking tijdig te waarschuwen en daarmee mensenlevens te redden?

  5. satan staat voor ‘adversary’ tegenstander naar het schijnt, oftewel lichtende eigenwijsjes die het graag zelf willen uitvinden en vooral doen, die zich aan niets en niemand iets gelegen laten, piraten godjes voor hun eigen, de grote god die ons net voor was hebben ze even geen boodschap aan, ambitieuze figuren, ze rusten niet voordat ze zelf hun eigen kosmosjes kunnen kweken en vooral bestieren besturen de opscheppers, helaas vaak ook tegenstanders van mensen mensen en zelfs de gehele mensheid zoals we die nu nog kennen, ze vertegenwoordigen nogal eens zielloos een andere diersoort, deels astraal, waar wij vroeger zelf gemakkelijk konden komen, hebben zuh ons intussen afgeleerd, zodat we voorlopig nog even vast zitten in de 3d cube gevangenis, de poppenkast kan op die manier door gaan, zonder dat we het in de gaten hebben laten Zuh onze eigen leefomgeving omvormen tot Hun biotoop, droog zanderig heet radioactief weinig zuurstof en vooral weinig variatie in planten en diersoorten, wij zien vaak niet waar de hidden hand van de poppenspelers zit, jan klazen en katrijn is nog erg actueel, een beetje ondernemer heeft daarom al gauw bokken horentjes op de kop, mensen die zo’n astrale hand in hun achterste koesteren vanwege hun job zijn vaak herkenbaar aan een mensvreemde gloeiend foute uitstraling, de vernederlandse media zitten er vol mee http://www.whale.to/c/media_shapeshifters.html ;

   http://deregiovannu.nl/afbeeldingen/poppen/5poppen.jpg

   https://en.wikipedia.org/wiki/Adversary

   http://www.fochtelooerveen.info/attachments/Image/DSC05180_Nederlandse_landgeit.jpg

 12. Om tot hele wetenschap te kunnen komen zullen we (de mensheid) de oude meesterwerken moeten bestuderen van de oude antieke Wijsgeren. Zij betrekken ook de niet zichbare wereld in hun gedachtengoed en slechts dat kan leiden tot ware hele kennis. Nu leven we (de mensheid) volgens halve onvolledige danwel zelfs misleidende waarheden. De oude neoplatonische school van Alexandrië http://www.stilus.nl/oudheid/wdo/GRIEKEN/WETENSCH/NEOPLATO.html kent daarin een schat van kennis. Ook de astrologische wereld (disk-en/planeten?)om ons heen, en hun invloedt op ons en onze wereld is hierin van groots belang.

  Hoe verder wij als mensheid ontwaken des te meer zal die oude kennis gaan resoneren met ons innerlijke gevoel richting waarheid, al wat wij (mensheid) zullen moeten gaan doen is het samen gaan voegen met de huidige niet aangetaste materieele kennis die er ook is. De planeten roepen ons om gezien te worden en te worden betrokken in onze levens wat tot een hele realiteit/waarheid zal gaan leiden. Tijd om echt te gaan ontwaken!

  Juilus Firmicus Maternus, Ovid, Porphyrius maar ook Thomas H. Bourgoine (The Light of Egypt I & II) , George W Carey zijn hierin een mooie start.

  Santos Bonacci en zijn Universal Truth School is al goed op weg om deze oude kennis te integreren in het huidige tijdperk.
  http://universaltruthschool.com/
  https://www.youtube.com/watch?v=CPhi2Rhknlw

  1. Als Leek en niet direct opgeleide wetenschapper, maar meer met je diepere intuïtie gevoelens werkende denkende weten, kun je soms tot bijzondere conclusies geraken, je gedachten verrijkend met de gegeven literatuur, kun je tot een goed geinformeerde autodidactisme komen, wat vaker een gezondere en sterkere basis heeft van weten, als de school wetenschappen, wat in het verleden vaak genoeg is bewezen!

  2. Treowd, wat is de “satanische hiërarchie” achter de wetenschap die tot doel heeft de oorsprong van het heelal en (het leven op) aarde te begrijpen?

   En wat is de “satanische hiërarchie” achter de wetenschap die tot doel heeft verwoestende natuurverschijnselen te kunnen begrijpen en daarmee mogelijk voorspellen teneinde de bevolking tijdig te waarschuwen en daarmee mensenlevens te redden?

  3. Beste Arie, ik geloof niet zo zeer dat de satanische hierarchie tracht te begrijpen teneinde …. men probeert er meer grip op te krijgen om het ter eigen gewin en verdere religieuze/politieke doeleinden in te zetten en of dat daar dan collateral damage bij komt kijken dat is dan slechts een bijkomstigheid. Althans men profileert zich zo op die wijze, in mijn ogen zouden ware verlichte zielen zich niet zo profileren. Do what thou wilt draait om het ego en niet om het floreren van de massa aka mensheid. Betreffende die vernietigende natuurverschijnselen: Mocht het hun agenda dienen dan zou men deze zelf veroorzaken (haarp etc) dus tijdig waarschuwen komt mogelijk uit het rijk der fabelen in deze optiek. Men kan het zo omschrijven en mogelijk leidt dat tot aannames ter gewin van goedgelovige zielen maar de praktijk wijst op hele andere zaken.

  4. Treowd, goed om deze nuance aan te brengen. De huidige wetenschap omvat inderdaad veel meer dan die kleine groep die zijn ziel aan de duivel verkocht heeft.

  1. Heerlijk al die bijzondere mensen, heb er vele gekent, het is een speciaal ras, dat wel soms te maniakaal, maar ze zijn de echte ontdekkers !

  1. “Your mind is like a parachute; it only works when it is open.”

 13. Voor sommige mensen is het label wetenschappelijk bewezen meer waard dan eigen ervaring. Dat gegeven opzich is al een beperking in het denken.
  Op velerlij gebieden laten waarnemingen zich niet wetenschappelijk bewijzen …. zijn ze daarom minder waar , in mijn ogen niet . Ze maken deel uit van het scala aan mogelijkheden, en nodigen uit tot observatie, wat weer kan leiden tot een theorie, die recht lijkt te doen aan die observaties.
  Echter alles dat gezien aangeraakt en gemeten of gewogen kan worden is slechts illusie, ik snap dat dat als een gotspe ontvangen wordt , doch voor miljoenen mensen is het een realiteit waarmee ze leven, en waarop ze hun leven baseren . Zijn dat domme mensen ongeletterd en zo van de straat geraapt ? Nee het zijn mensen die voorbij materie kijken , die zich bezig houden met energie, en frequentie.
  Is dat dan de waarheid? Ik denk dat het een groter deel van de waarheid dekt dan de materiele religies(waaronder ik o.a.de huidige wetenschap beschouw). Toch zijn ook die van waarde om tot DE WAARHEID te komen. Echter ze beschrijven een klein gedeelte waarin we NU vertoeven , een groot gedeelte vertoeven wij in een onmeetbaar zijn , en om dan te zeggen dat het niet bestaat omdat we het niet kunnen meten of wegen ….. is een beperking in ons denken opwerpen die waarheidsvinding op zijn minst in de weg staat , en op zijn slechts onmogelijk maakt of beperkt tot de waarneming van materie.
  Dan valt het volgende wel te begrijpen. Alle niet “wetenschappelijk”bewezen zaken worden niet waar of niet bestaand geacht, anders kan het geloof in de waarheid van materie niet blijven voortbestaan.
  Dat er een wereld van bestaan is die zich onttrekt aan alle meetbaarheid ( tot nog toe ) moet koste wat kost bestreden worden, om het huidige “wetenschappelijke dogma” te kunnen vasthouden. Gemakshalve gaat men ervan uit dat er geen andere technieken bestaan om bewijsvoering te verkrijgen, dan die er nu zijn( lees door de wetenschappelijke wereld geaccepteerd worden) .
  Als dan ook welke “wetenschapper” verkondig dat ie gelijk heeft vanwege zijn meetbare resultaten,iets niet of juist wel bestaat, gaat ie voorbij aan de niet meetbare observaties die vele mensen onafhankelijk van elkaar doen. Het idee dat wij zonder wetenschap nog in berenvellen liepen is een drogreden, alleen daarom al. Sterker nog de wetenschap zoals nu gepropageert als waarheidsinstrument remt onze creativiteit en mogelijkheden af, en beperkt onze vooruitgang in spirituele en materiele zin . Omdat ook materie zich voegt naar de geest. Eerst denk je een huis en dan manifesteer je het.Veel van de verworvenheden die de huidige wetenschap heeft gebracht hebben ons afhankelijk gemaakt en heeft natuurlijk aanwezige mogelijkheden afgebroken.
  Een klein voorbeeld : toen de Inuit nog geen radio hadden om elkaar op te roepen , wisten ze precies waar leden van de gemeenschap waren , dit ging over honderd kilometers ver. Als iemand in gevaar was voer het hele dorp uit naar de plaats van de persoon in nood. Dat vermogen is weg , na introduktie van de radio!! Wat je niet gebruikt verzwakt en verdwijnt na enige tijd , da’s een natuurwet!
  Daaruit volgt voor mij : Wij , de mensheid zijn deel van de natuur , dienen dus in harmonie daarmee te leven , of roepen onze uitsterving over ons af!

  1. Prachtig verwoord beste Marcel, en O zo waar, bijna een openbaring !

   Mag ik je het volgende aanreiken; zo juist gelezen, site VT to day.com : Katherine Frisk : the flat earth society, and opus dei.

   Heel belangrijk dat de Koran, uit twee delen bestaat voor en na Medina, na de dood van Mohamed geschreven deel II van de Koran is door infiltranten en van de Roomse lieden en Judea lieden geschreven, an fin lees maar zelf, prachtig zo als deze vrouw ons de feiten voorlegt, vriendelijke groet Jenne

  2. Beste Jouke, wat blijft er nu nog van ons eigen denken staan, als we ons brein constant vol laten lopen met ideéen en bedenksels door andere weird people gedaan, zo als dit filmtje, waar er nog duizenden van staan te wachten, om op geslurpt te worden, ben hier min of meer bang voor, niet ieder één heeft een hard hooft, ook hier in !

  3. Grotendeels mee eens Marcel, maar ik ben wat pragmatischer ingesteld.
   Wetenschap heeft beperkingen. Per definitie, want het is mensenwerk. Inderdaad weten we meer niet dan wel. De vraag is wat er dan in dat grote kennisvacuüm (jij noemt dat: onmeetbaar zijn) gebeurt. (Als ik jou goed lees is jouw definitie van WAARHEID: WAARHEID = huidige kennis + huidig kennisvacuüm. Dat omvat namelijk alles. OK?) Je kunt de gehele historie erop naslaan (de kerk is wellicht het duidelijkste voorbeeld), daar stappen dus een heleboel lui in die beweren te weten hoe het wel zit. Niet zo moeilijk. Het kennisvacuüm is zo groot dus voldoende plek voor iedereen. Geijkte tactiek daarbij is om de huidige wetenschap weg te zetten als dom, beperkend, etc. Met anderen woorden, men duwt zichzelf omhoog door de concurrent naar beneden te trappen. Niet op basis van eigen kwaliteit. Zij vullen het gat dat de wetenschap en alle andere materiële religies (zoals jij ze noemt) open laat. Maar in mijn ogen vullen ze toch vooral hun eigen zakken. Dat geldt voor de haargroeimiddelverkopers in de Middeleeuwen tot de biofotonen en Claesmog verkopers van deze tijd. Want zo heel veel briljante geesten heeft de wereld niet voortgebracht.

   En nu is mijn pragmatische vraag. Hoe scheidt jij de echt vernieuwende geesten van de oneindig veel grotere groep charlatans die hun diensten heden ten dage aanbieden en waar je dus maar beter verre van kan blijven?

  4. Arie,

   wat jij een pragmatische vraag noemt, berust volgens mij op onwetendheid van jouw kant, ook hoe jij de waarheid ziet, dat wat jij benoemd als waarheid kan nooit de waarheid zijn, is een flink door elkaar gehusteld zooitje onzin, van daar dat jouw intuïtie zo slecht werkt, zet alles eerst maar eens op een rijtje, en dan ook nog in de juiste volgorde, dan praten we verder, ik spreek hier dus voor mij zelf, Jenne

  5. @ arie,
   Vooruit dan ( ga jij mij nou volgen? hoop het niet)Zolang als je je vragen vanuit het geloof in enkel materie stelt krijg je niet de antwoorden die je zoekt , alleen de antwoorden die zijn gerelateerd aan jouw geloof. Immers je hebt je geest afgesteld op dat kleine stukje ,dat je als realiteit ervaart, al het andere kan niet zijn en wordt dan ook niet ervaren. Ik zeg dit mede naar aanleiding van jouw stelling LIEFDE= chemie( materie)
   Er blijft maar één vraag over voor jou, en tot dat je die beantwoord hebt, zijn alle vragen verder nutteloos imo.
   Komt ie ;hoe denk jij vanuit een (Door jezelf zwaar)begrenst voorstellingsvermogen ( materie is alles) een alles omvattend antwoord te krijgen op welke vraag dan ook?

  6. Jenne, ik ben onwetend op de vraag die ik stel. Daarom stel ik ‘m en hoop dat iemand me helpt. Zo werkt dat met vragen.
   Dus ik ben benieuwd naar jouw antwoord.

   Vervolgens moeten we Marcel even vragen naar zijn definitie van “DE WAARHEID”. Marcel?

  7. Jenne, ik ben onwetend op de vraag die ik stel. Daarom stel ik ‘m en hoop dat iemand me helpt. Zo werkt dat met vragen.
   Dus ik ben benieuwd naar jouw antwoord.

   Vervolgens moeten we Marcel even vragen naar zijn definitie van “DE WAARHEID”. Marcel?

  8. Marcel,

   Kijk even op https://nl.wikipedia.org/wiki/Liefde, al is dat wellicht te mainstream voor je. Doe het doen voor mij (uit liefde).

   Over je vraag, Sommige vragen zijn zo complex dat je inderdaad geen allesomvattend antwoord krijgt als je denkwereld beperkt is. Het antwoord past dan immers mogelijk niet in die enge denkwereld.

   Ik heb je al verteld dat er veel meer is dat we niet weten dan dat we wel weten. Ik sta open voor dat niet-weten. Hiermee heb ik je vraag aardig beantwoord, denk ik.

   Probeer jij nu eens mee te gaan in mijn pragmatisme. Ik ben ziek (stel) en de reguliere zorg kan me niet helpen. Nu dienen zich 10 niet-reguliere artsen aan met elk hun eigen methode. Ik heb je al verteld dat er niet veel briljante geesten rondlopen, dus de kans dat deze 10 allen een oplossing voor mijn ziekte hebben is klein. Ik ben wanhopig, want ziek. Geld speelt geen rol, want ik wil beter worden.

   Gegeven jouw visie op het leven, hoe kom ik tot de juiste keuze?

   Dit is een relevante pragmatische vraag, die speelt bij velen die in de reguliere zorg niet verder komen. Ik weet het antwoord niet, wellicht omdat mijn visie op het leven te beperkt is. Kun jij helpen?

  9. @ arie
   Je bent idd ziek, en imo is daar maar een geneeswijze voor , dat is je openstellen voor alle mogelijkheden die je nu verwerpt , want niet wetenschappelijk bewezen. Daar is geen dokter voor . Bovendien als ik je vraag eens even ontleed, zie ik gelijk dat je de meest elementaire vraag vergeten bent te stellen .Wat is ziekte , en hoe uit zich dat in jouw geval? Ik durf te wedden dat je ziekte ziet als een materiele aangelegenheid, waarmee je dus het grootste deel van ziekte negeert. Dan komt daar nog bij dat in mijn wereld er geen arts is, regulier of alternatief die mij kan genezen! De enige die dat kan ben ikzelf , elke arts die mij daar in kan ondersteunen en weet dat dat de top van zijn kunnen is, is daarbij welkom.
   Dan even over die 10 dokters uit je vraag, die kunnen elk welzeker een ondersteunende factor zijn in jouw genezingsproces, zelfs al zouden ze elk een verschillende therapie voorstaan. Dat maakt de vraag dan niet wie is de beste? Maar welke arts past met zijn ideëen het beste bij mijn ideëen over genezing! Ook de stelling “ik ben ziek en wil beter worden” draagt niet bij tot jouw genezing, want het legt de nadruk op ziekte .
   O en voor ik het vergeet wikipedia….. tja die iets zegt over LIEFDE . Verliefdheid en liefde aan sexualiteit koppelen en daar chemie bij betrekken , maar is dat de oorzaak van liefde of het gevolg in de materiële wereld? Maar dat is wat wetenschap doet , en zeker de wetenschap die ten grondslag ligt aan de reguliere zorg. Men verward oorzaak en gevolg, en weigert op een breder vlak te kijken naar de oorzaak van ziekte.

  10. Inderdaad beste Marcel, zou men daarmee kunnen stellen dat er naast symptoom-bestrijding ook een symptoom-kennis bestaat? Niet alleen is het oorzakelijk verband uit het oog verloren maar zelfs de oorsprong welke niet zichtbaar metafysisch voor verdere inflammatie zou kunnen zorgen. 🙂

  11. @ treowd
   Voor mij is dat een duidelijke zaak. Rudolf Steiner zei het al , wil je een boom beschrijven zulk je hem vanuit tenminste 12 standpunten moeten beschouwen. Wat de huidige wetenschap doet is alles vanuit een dogmatische plek onder de loep nemen. Dat is in bovenstaande idee gedoemd te mislukken en te eindigen in een zeer klein stukje van de puzzel. Simpelweg omdat het uitgangspunt aan een zware beperking onderhevig is. Er zijn talloze analogiën voor deze stelling , de mooiste vind ik die van het brilmontuur met ipv glazen wcpapierrolletjes , kijk maar eens naar je wereldbeeld door zo’n bril.

  12. Marcel, ik begrijp jouw standpunt wel, maar ben het er niet met eens. En dat zal je dan weer niet verbazen 😉

  13. Arie,

   in antwoord op 21.4

   Naar mijn bescheiden mening is DE WAARHEID door het beperkte menselijke denken gewoon niet vatbaar! Men kan er hooguit enige notie van hebben!

   In vele gevallen is hier trouwens sprake van een overtuigingsstelsel wat mensen hebben opgebouwd op proefondervindelijke manier en als waarheid beschouwen. Daar heb ik verder geen oordeel over. Dit is de menselijke manier om tot de waarheid te komen.

   Iemand anders, een autoriteit, wetenschapper, religieus of wat dan ook aanstellen om er uw eigen waarheid aan vast te koppelen is een andere manier welke mensen handhaven om hun persoonlijke waarheid te bevestigen. Dit is niet de geijkte manier om tot de waarheid te komen maar verzekert enkel de eigen conditionering.

   Wat de manier om tot de waarheid te komen is moet ik je helaas schuldig blijven.

 14. Politiek is in wezen ook een wetenschap, duidelijk dagelijks te zien, hoe zij ons en de anderen, van het echte daadwerkelijke gebeuren af houden, met een grote verscheidenheid van niet oninteressant nieuws over veel sites verspreid, houden ze de mensen weg bij wat uiteindelijk heel belangrijk is in hun leven, in hun toekomst, we staan lekker in de tuin te spitten, onderwijl staat ons huis in brand, wat er dagelijks met enorme grote aantallen mede mensen gebeurt, als vee behandeld, vermoord verkracht, nou noem maar op, zelfs door onze eigen volksvertegenwoordigers de dood worden ingedreven, verregaande afspraken worden gemaakt met de Turken die nog steeds bezig zijn hun genocides uit te voeren, de Russen demoniseren, en ons straks in een WWIII storten, maar goed, het zij zo, het moet zo gaan blijkbaar, we zijn waarschijnlijk al te ver heen, ouwe lullen praat zal Guido.j wel weer zeggen, nou ik vind het een eng gebeuren, al deze sombies zo bezig te zien ! groet Jenne

  1. Jenne, ik ben onwetend op de vraag die ik stel. Daarom stel ik ‘m en hoop dat iemand me helpt. Zo werkt dat met vragen.
   Dus ik ben benieuwd naar jouw antwoord.

   Vervolgens moeten we Marcel even vragen naar zijn definitie van “DE WAARHEID”. Marcel?

  2. Wat ik bedoel te zeggen, dat veel heel veel mensen en vooral jongeren in een alleen in hun verbeelding bestaande parallel wereld leven, om dat ze er gewoon niet over beschikken, hoe het was, en kan zijn, dus niet over een vergelijk beschikken.

  3. Ach, weet wat het misschien ook kan zijn, Jenne? Kijk, als je wat ouder bent, dan heb je (soms, altijd ?) misschien een wat ruimere blik ontwikkeld. En als je wat ouder bent krijg je ook een beetje meer realiteitszin daarom? Je bent wat rustiger, hebt e.e.a. gezien en meegemaakt en zo? En als je dan ook nog enige kennis hebt over het reilen en zeilen van sommige zaken in de wereld, tja, dan word je wellicht enigszins kritischer?
   Ikzelf ervaar dat tenminste wel een beetje zo (als al wat ‘oudere’ zijnde).

   En weet je? Soms denk ik, wat is er nou allemaal waar van wat we denken te weten? Gebeurde 9/11 écht? Of leefde Jezus echt? Of dat van in de WOII? Was er wel echt een WOII? Ik zeg niet dat ik alles beter weet of zo, maar ik was dacht ik bij geen van de gebeurtenissen aanwezig. Ik bedoel hiermee te zeggen; wat er werkelijk waar of niet waar is of was, wie zal het zeggen? Wat ik wel weet is dat we veel niet werkelijk zeker weten. Ik bedoel voorgaande niet als dat ik dat allemaal zo goed weet of zo, nee, ik bedoel het als voorbeelden dat ik niet veel zeker weet. Wat ik wel weet is dat ik er ben en me bewust ben van mijn aanwezigheid. En dat ik het goed vind om goed te eten en zo. Ik besef dat die dokters hopeloos in de luren gelegd zijn, wetenschap niet ware wetenschap is (ten dienste van het goede) en dat het belangrijk is om als mensheid samen te leven dat het prettig is om de zelfde regels en cultuur te hebben. En ik besef dat politiek een nare smaak heeft.

   En ik besef dat we weinig invloed hebben. We kunnen elkaar goed informeren, zoals hier op deze site soms gebeurd. En dat vind ik fijn.

   Maar ja. Vergeet nooit te genieten, Jenne! Deze tijd is toch ook wel mooi, ondanks zijn duistere kantjes?

   Met vriendelijke groet,

  4. Mooi AntiSoof,

   Ik kan me hier in vinden, ik ben ook een grote twijfelaar, maar ik zie dit niet als zwakte bod, maar het houd je denken bezig, je blijft krities, moeilijk om te overtuigen, maar ten alle tijden loyaal aan je eigen intuïtie!
   Groet Jenne

  5. Wie niets weet en weet dat hij niets weet, weet meer dan hij die niets weet en niet weet dat hij niets weet. 🙂

  6. En dan stop echt al jouw denken en ben je één met de Natuur.
   En dan komt de verwondering(het echte weten, ruimte en tijdloos) terug die we door de wetenschap(kennisvergaring aan ruimte en tijd gebonden, relatief ) zijn kwijt geraakt.

   Als toegift: Logical Song (Supertramp)

  7. Daarom staat er ook ´weet meer´, dat is niet niets, toch?! 😛 🙂

 15. Wil graag nog even terugkomen op deze reactie http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/sheldrake-wetenschap-gijzelt-mensheid/comment-page-1/#comment-374543 nu dat de discussie wat uitgedoofd lijkt te zijn en volgende aandraging verder niet echt meer af zal leiden richting de verdere discussie alhoewel het toch zeker wel in de lijn ligt van het artikel in deze discussie aangaande wetenschap.

  Beste HyperAlert maar ook eventuele andere lezers volgende video laat in mijn ogen zeer duidelijk zien hoe ver we (de mensheid ) soms (tot vaker) lijken afgedwaald te zijn van zinvolle onbevooroordeelde discussies. Stap er vrij van enige oordelen in zoals wetenschap in zijn of haar basis altijd vanuit een neutraal standpunt slechts de nieuwe uitkomst zou moeten kunnen omarmen in de naam van die onderzochte uitkomst of wetenschap: Flat Earth – The Ultimate Litmus Test https://www.youtube.com/watch?v=eNVvRxQWb6g

 16. Ach mensen die de wetenschappen beoefenen, en dus wetenschappers worden genoemd, zijn ook maar gewone mensen in feite !

  In de 70 en 80 iger jaren toen er een strijd woede tussen de archeologen / Egypthologen, met de Astrologen / Astronomen, en deze strijd is al veel ouder, maar werd keer op keer ondergesneeuwd door het domme wat ook wetenschappers bezitten het halstarrige volhouden, nu uiteindelijk hebben de Astromen het plijt gewonnen, met hun overtuigende bewijzen dat in de oudheid de mensheid over veel meer weten beschikte, en speciaal over de sterren wereld als wat men aan wilde nemen.
  Dat de bouwers van Stonehence al duizende jaren eerder over kennis beschikte die door Pythagorius zou zijn ondekt, verder dat er in de grote Lybische woestyn grenzend aan Egypthe stenen cirkels en inscriptisch zijn gevonden gebaseerd op de astronomische waarnemingen, wordt een beetje weg gehouden want deze bouwers zouden wel eens zwart kunnen zijn geweest.
  Wil maar zeggen waths in a name, mensen met witte jassen zijn niet altijd Doktors, en ook onder de wetenschappers nou we weten het wel, groet Jenne

  1. @jenne
   Het zijn niet alleen de wetenschappers, ook het volk heeft zich laten indoctrineren door de wetenschappelijke religie. Als er op een produkt staat wetenschappelijk getest/bewezen werking zal het wel goed zijn. Het is een dergelijke houding die werkelijke vooruitgang in de weg staat.Wetenschappelijke bewijsvoering is per definitie een zeer beperkte vorm van bewijs, bovendien is het wetenschappelijke wereldje grotendeels geinfiltreerd door grote bedrijven met een belang in de uitkomst van die bewijsvoering. Dit uit zich in zeer selectieve onderzoeken en het wegschoffelen van niet gewenste onderzoeksresultaten. Dit gegeven alleen al zorgt ervoor dat het label wetenschappelijk bewezen waardeloos is. Het is verworden tot een religie / geloof niets meer en niets minder.

  2. Hyper, God man beheers je nu toch is, beetje beledigende toon kan ik goed tegen als oud Provo, maar nu ga je me morele verplichtingen opleggen, trouwens ik heb je een antwoord geschreven, keep cool en volgens Jos keep humain !

  3. sorry Jenne, achter de schermen rommelt het, ikwordt aardig te grazen genomen ergens in de achtergrond en ik niet alleen, frustraties daarover en hoogst waarschijnlijk onterecht afreageren van mij mede daardoor, ik zal me hernemen!

  1. nouh neeh je hebt producenten promotors en tegelijkertijd bedenkers van de meest geweldige plotten die voor hetzelfde geld nooit buiten het bureaublad waren gekomen, behalve nu het internet tijdperk deze dreigende begraving ergens in een stoffige la vaak voorkomt, en die idiote copyright infringement wetten zijn niet meer van deze tijd, dat maakt dat een film producent wel tien keer achter z’n oortjes krabt voordat hij het ‘eigendom’ van iemand anders bevestigt… ze zijn nu bezig om afbeeldingen op internet achter slot en grendel te gooien, en open source software zoals Linux Europees te verbieden… terug naar de donkere tijden in plaats van voorwaarts, het produceren van een mega film op basis van een bestaand script is niet minder creatief dan het schrijven van een eventueel later door derden ‘afgejatte’ story, tegelijkertijd zweven veel ideeën in de aether rond, je bedenkt iets en zendt het uit zonder dat je dat zelf beseft, en tuurlijk volgens die rare wetten kan het stiekume broodroof zijn van die zwarte mevrouw, in de hand gewerkt door diezelfde kromme wetten waar de high tech hollywood incorporated film industrie waanzinnige winsten mee moet maken. Composities maken met bestaande ideeën is juist niet minderwaardig maar erg belangrijk, als je het kan, je moet er een handje van hebben, het aggregatie biblio boeket van bijvoorbeeld bibliotecapleyades; hoger niveau kan niet, dan heb ik het voor het gemak niet eens over het wtk platform.

 17. Het is jammer dat de wetenschap bij elkaar gehouden wordt, vaak, door ouwe friendjes, en dat ook er door verkeerde loyaliteiten, sommige mensen niet de kans krijgen om hun zegje te doen.

  Wat racisme betreft ja dat is heel verkeerd, en vaak ingegeven uit angst, de angst om de eigen afkomst kwaad te doen, maar als het iets eccesief, tegen de ec ce gericht is, wordt het een misdaad tegen de mensheid.

  Heb zelf ook gevoelens, die ik niet altijd zo gemakkelijk kan plaatsen, zo van waar gaat het heen, in de natuur komt kruisiging van rassen, soorten zo als Darwin ze noemde bijna niet voor, ons noord Europese ras, blond haar blauwe ogen, de echte Ariers dus, is een straat beeld wat heel snel aan het verdwijnen is, ja gevoels matig zit ik daar mee, mijn hele familie zag er zo uit, ik zelf lijk op mijn moeder Frans hugenoten kleurtje.

  Ik zit er vooral mee als ik zie dat dit verkleuren nog een flink zetje krijgt van de media’s, practisch ieder Engels reclame spotje zwarte man blonde vrouw, ik leg hier dus mijn ziel bloot, om te horen wat anderen hier van ervaren, groet Jenne

  1. Ik verwelkom de rainbow generation met heel mijn hart de aarde is van ons allemaal, laten we samen delen er is genoeg voor iedereen als we de aardse rijkdommen goed verdelen (wat is nu rijkdom?). De denkbeeldige grenzen zijn getrokken en benadrukt door machtswellustelingen, wat maakt het zandkorreltje hier meer van mij als van een ander daar op diezelfde aarde waarop we met z’n allen in dezelfde boot zitten. Unity = LOVE and Unity = Strenght

  2. Treowd, mooie intentie…de vraag is, of de ‘rainbow’ jou ziet zitten?
   Ze doen in het onderwijssysteem werkelijk alles eraan, om ‘freaks’ als normaal neer te zetten. En ik weet waar ik het over heb.
   Kijk als men zich met dezelfde intentie om kindermisbruik, oorlog en staatsterror in het westen zou ontfermen…ja de jeugd aan het denken zetten, willen dat ze kritisch zijn….
   Maar dat doen ze dus niet. Ze doen er alles aan om ons gelijk te schakelen. Om onze ‘state of mind’ te bepalen. Dat vind ik kwalijker dan een mening van een individu.

  3. Treowd, mooie intentie…de vraag is, of de ‘rainbow’ jou ziet zitten?

   Sterker nog ik maak er deel van uit en mijn sturing is Liefdevol 🙂

  4. Waarom is de Rainbow in vredesnaam Rond.
   Rond en Plat kan dat, op de rotonde.
   lekker reggae nummer trouwens Treowd.

   https://www.wegenwiki.nl/images/thumb/Turborotonde.jpg/400px-Turborotonde.jpg

   of ik het persoonlijk fijn vind dat Doutzen mijn deels blanke dna niet goed genoeg vond?

   http://www.lindanieuws.nl/cache/img/c-500-280/wp-content/uploads/2013/09/1379065455DoutzenSunnery640-e1379235997430.png

   maar geef toe, ze passen bij elkaar, energetisch ergens prima, “een mooi setje…”

   dat wil niet zeggen dat dit als regel zo is, jah toch?

  5. Treowd,
   voor mij staat ‘rainbow generation’ voor het transgenderisme, een nwo-agendapunt. Ik ben ook een mix, niet van kleur maar van mentaliteit.
   De liefde gaat bijzondere wegen, en de kleur maakt niet uit.
   Maar wat wel uitmaakt is het verplichten ervan.
   En dat noem je métissage. Sarkozy heet het hierover in 2008.
   Hij zegt letterlijk ‘het is een imperatief’ etc.
   Hier een link. https://www.youtube.com/watch?v=VF6MezJ884M
   met Engelse ondertiteling,
   https://www.youtube.com/watch?v=I8yaiN6ew_g

   De opzet is racisme tegen te gaan, dus geen rassen meer, dus ook geen racisme, is de ‘gedachte’. Maar wat is er racistischer dan de verschillende rassen die de wereld rijk is antropologisch gezien, de diversiteit, op te heffen? Het gelijk maken…en dan?

   Dan gaan ze de mensen niet meer in rassen indelen maar in voorkeuren, zoals voetbalclubs, seksen, geloof, houding, maatschappelijke etc. en dan blijven de ‘fronten’ die ze zo graag willen, bestaan.

  6. Kwestie van een bepaalde chemie beste HyperAlert :-), voorbij aan kleur en afkomst kun je blindelings op geur en lichamelijke reactie je soulmate herkennen als het geluid van de stem dan ook nog matcht is er chemie. Die chemie bepaalt dan de regel mits/of als je niet slechts vanuit je denken leeft. Vakjes scheppen de verdeling het hart kent eigenlijk geen kleur….

  7. YESZZZZZ Treowd, woooow! (vroeger, nog niet zo heel lang geleden, begreep ik daar geen klont van, al overkwam het mij regelmatig genoeg, m’n verstand kon het niet toelaten kennelijk, zal wel witte aanslag zijn.

   precies Parabola, “just because you’ve got the Power doesn’t mean you’ve got The Right” hoor ik Lemmy nu zingzangschreeuwbrullen… daar zit zo veel in.

   53:27 – Just ‘Cos You Got The Power 1:01:00

   Motörhead – Stäge Fright 2005 (Full Cöncert)
   https://www.youtube.com/watch?v=b8V7ph6JR84

  8. We kruisten elkaar parabola, ben voor geen enkele manier van opheffen maar eerder voor samensmelting, culturele waarden samen filteren in een intelligent opgezet moreel filter en in respectvolle samenspraak ieders culturele schatkisten aan elkaar beschikbaar maken daar waar we samen komen in gemengde samenlevingen. Geen verplichting dat te moeten doen. Niet onze verschillen benadrukken maar onze overeenkomsten versterken elkaar gewoon mens laten zijn zonder enig hokjes of tribaal denken. Vrij als een mens van nature behoort te zijn florerend en zichzelf ontplooiende en mentaal groeiende op deze aarde die we samen tijdelijk mogen bewonen dankbaar wezend voor iedere minuut en dag dat we deel uit kunnen maken van deze prachtige materieele manifestatie.

  9. Treowd, je haalt alles door elkaar, en rainbow people is surrogaat bedacht door Zwarte mannen die onze blanke vrouwen veel mooier vinden als vrouwen van hun eigen ras!
   De Rainbow dansers komen uit de Noord Amerikaanse Indianen voort.
   Denk je eens in een grote mengelmoes van menselijke rassen, wat een vervlakking, het weg vallen van de plaatselijke klederdrachten is al een vreselijke verarming, van kleur en vorm, alles in T shirt and Jeans, alles naar de grote gemeene deler, en volgens mij rijmd dit niet met je mooie uitéénzetting onder 28,9, maar goed, we zien het wel !

 18. Het probleem in de wereld is gewoon oorlog dat is de doodsteek voor de hele mensheid. Ook de geloven in de wereld doen er geen goed aan. Zo komen nooit naar een evenwicht in deze wereld het Triest en jammer dat het door grote laat ik maar plat zeggen klootzakken alles naar de verdoemenis word geholpen. Dat doet ook het rottige geld met iedereen.

  1. Gezien wat er vandaag in Brussel gebeurde zou je wel eens een voorspelling kunnen hebben gedaan Frans…

  2. Die evenwicht gaat er wel komen het is die groep die alles tracht te verpesten de mens zelve is welwillend verreweg de meesten zijn goed van hart. Mensen ontwaken en doorzien die klootzakken die groep en dat is groeiende daar is geen stoppen aan, dat is de manifestatie van de kracht van waarheid gedragen door/met medemenselijke Liefde.

 19. Even ter verduidelijking, In noord Africa wonen de middenlandse zeevolkeren, dan krijg je bij Egypthe en zo tot de Atlantische oceaan, een laag donkerder getinte mensen, en dat zijn de Peul mensen, dan verder naar het zuiden komen dan de echte zwarte volkeren, de Negroide volkeren.

  Er komt steeds meer bewijs voor handen dat de Dogon en de Yam volkeren een veel oudere civilisatie hadden/hebben, en vaak ouder als de Middenlandse zee volkeren, en de oude Grieken, het gaat door het zoeken, en vinden, groet Jenne

  Ja uiteindelijk zijn we allemaal één !

 20. Ieder systeem is uiteraard wel degelijk een geloofssysteem; dat kan nou eenmaal niet anders, omdat iedere bril waar je (on)bewust doorheen wenst te kijken gebaseerd is op bepaalde aannames en veronderstellingen waarvan de “juistheid” op zichzelf nooit bewezen kan worden. Anders gezegd: het zal nooit mogelijk zijn voor mensen om iets als een absolute waarheid te ontdekken omdat wij als mensen nou eenmaal niet ons eigen perceptuele systeem kunnen omzeilen. Iedere menselijke activiteit vereist in eerste instantie bewustzijn en dat systeem wordt gekenmerkt door onvermijdelijke subjectiviteit.

  Wetenschap is niet veel anders dan de katholieke kerk in de Middeleeuwen: een elitaire minderheid (vooral mannen) met status en aanzien, die zich op een bepaalde manier kleden en die via invloed en status proberen uit te stralen dat zij het allemaal wel eens een keer zullen komen vertellen. Men heeft er dan ook belang bij een bepaald wereldbeeld in stand te houden, want dat is gunstig in allerlei opzichten. Het is dan ook logisch dat dat wereldbeeld vaak niet veel te maken heeft met een werkelijkheid die doorgaans niet zo zichtbaar is. Om die reden gaan we ook rustig door met het vernietigen van onze gezamenlijke leefomgeving, ondanks alle mooie woorden en voornemens.

  Er bestaat gewoon geen realistisch verband tussen de antroposfeer en de biosfeer, laat staan de Matrix: mensen leven in hun hoofd en in hun eigen fantasiewereld, wat ook weer niet vreemd is op zich. DE wereld bestaat dus niet en is simpelweg JOUW wereld. Wat is de “werkelijkheid”? Niets anders dan een verzameling geïnterpreteerde, neurochemische signalen met een puur antropocentrische inslag. Waarom bestaat er een voorkeur voor bepaalde soorten interpretaties en hoe kan men bepalen welke interpretatie beter of slechter zou zijn dan een andere? Dat is gewoon onmogelijk in absolute zin.

  Het voornaamste doel van de aanwezigheid van de huidige mensheid is dan ook uitsterven. We bevinden ons momenteel in de 6de massa-extinctiegolf en we zijn druk bezig deze te versnellen zodat er weer ruimte komt voor andere levensvormen. De hogere intelligentie achter het leven hoeft zich niet bezig te houden met onze zielige, menselijke wissewasjes en die zijn dan ook volslagen irrelevant. Wij zijn als de cellen van een lever: je kunt iedere cel apart laten leven en een naam geven, een identiteit, enz., maar alleen samen vormen ze een lever. Waar het om gaat is dat wij via individuatie van de Eenheid een diversiteit aan ervaringen meebrengen die weer worden teruggevoerd naar de Matrix.

  1. Het voornaamste doel van de aanwezigheid van de huidige mensheid is dan ook uitsterven.

   Daar zijn/blijven de meningen over verdeeld beste Dieter. Mogelijk is het nog voornamer om de duale manifestatie te beleven als een individueel afgesplitst deel van The Universal One maar dat is uiteraard een subjectieve gedachte die ik graag wens te delen teneinde een prettige gang richting dat uitsterven te ondergaan of indien mogelijk zelfs te sterven voor die te behalen eindstreep oplossend als een dualiteit overgaand in een versmelting met die Eenheid 🙂

 21. Er is 70% kans dat wanneer mijn éne dochter me sms’t, mailt of belt, dat de andere dit eveneens doet :o) Destijds was er 90% kans dat, op het moment dat ik over de brug van Vildoorde (bij Brussel) richting Antwerpen reed, naar mijn lief destijds dat hij me net dan opbelde om te vragen wanneer ik zou toekomen :o) grappig :o) Puur “telepatie” :o)

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.