Advertentie

GPS én Sinterklaas bestaan…?!


GPS werking

GPS per satelliet..

x

GPS én Sinterklaas bestaan…?!

2016 © Saperien’- deze versie ©  WantToKnow.nl/be

x

Een tijdje geleden vroeg ik me voor de zoveelste keer af, hoe zo’n mobiele telefoon met GPS zijn positie op de aardbol zo precies kan berekenen. Want dat is toch werkelijk absoluut wonderbaarlijk, nietwaar? Ik heb wel vaak de neiging om, als ik met iets wonderbaarlijks te doen krijg, te pogen een tipje van de sluier op te lichten en zo het mirakel een beetje te doorgronden. Vaak blijft er van mijn ontsluierend gewroet weinig bewaard voor het nageslacht, maar dit keer heb ik van meet af aan een soort dagboekje bijgehouden van mijn geploeter. En dus kan ik nu, met de boel helder voor ogen, mijn notities tot een smeuïg geheel arrangeren en een in de toekomst toevallig langskomend lezertje wat spirituele versnaperingen aanbieden.

GPS smartphoneEigenlijk had ik al snel in de gaten dat zo hier en daar wat algemeen rondvragen en een oor te luister leggen weinig zin heeft. Niemand, in mijn omgeving tenminste, schijnt over zelfs maar de geringste GPS feitenkennis te beschikken en de leek bestrooit de hemel met satellieten zoals ik mijn oliebollen met poedersuiker opmaak. De één prikt een gros op twintig kilometer hoogte aan het firmament, een ander ziet er honderden aan een virtueel 800 km + straal_van_de_aarde_lang-touwtje rondsuizen, er zit geen systeem in.

Maar geen nood, daar is altijd nog Wikipedia…
Wikipedia verstrekt fijntjes en met het grootste gemak de basisgegevens: 24 satellieten in 6 banen (vier per orbitale baan), suizen op een hoogte van zo’n 20000 km met een snelheid van 14000 km/u door de ruimte. Het systeem werkt met zogenaamde trilateratie berekeningen, een methode om locaties te bepalen door de geometrische constructie van allerlei virtuele cirkels, bollen en driehoeken.

Het basiselement van het hele GPS-systeem is een signaal dat zowel de exacte locatie van de satelliet, als het exacte moment waarop het signaal werd verzonden, aan de ontvanger meedeelt. Deze laatste, het ontvangende apparaat dus, kan vervolgens, door het exacte moment van ontvangst te vergelijken met het exacte moment van verzending, zijn afstand tot de satelliet berekenen.

Immers, dit slimme apparaatje weet bliksems goed dat het signaal zich heeft aangediend met de snelheid van het licht, fysieke constante die ik in mijn sluier-oplichtende activiteit voor het gemak maar even heb afgerond tot 300.000 km/s. Afronding hierboven trouwens ook al schaamteloos toegepast op de 20.000 km en 14000 km/u grootheden.

Prachtig, daarmee kan men aan het werk, nietwaar ? Ja prachtig, maar de toekomstige hooggeachte en nietsvermoedende lezer is misschien hier al de kluts kwijt, dus even naar de begaanbare en duidelijk afgebakende paden terug met een voorbeeldje:

Een GPS-ontvanger krijgt om 10:50 een signaal binnen dat om 10:45 werd verzonden. Het signaal heeft dus 5 minuten=300 seconden nodig gehad om van zender naar ontvanger te snellen, Tijdsduur voorgesteld met het symbool T. Ervan uitgaande dat het signaal zich heeft verplaatst met de lichtSnelheid S=300000 km/s, kunnen we de volgende regels schrijven:

A = T S (Afgelegde Afstand = Tijdsduur x Snelheid)

ofwel

A=300 x 300.000=90.000.000 km.

Deksel, 90 miljoen kilometer, dat is wel erg veel! Laten we een wat realistischer toestand onderzoeken, één waarbij A 20000 km is, want dat is immers de hoogte waarop de satellieten rond de aarde draaien. Dan moeten we T wel even aanpassen. Wacht, laten we voor het rekengemak A=30000 km aannemen, de satelliet staat immers meestal niet recht boven ’s ontvangers hoofd.

gps 24 satellietenUitgaande van het gegeven dat A = T x 300.000 moeten we dus, als A van 90 miljoen tot 30.000 wordt teruggebracht, hetgeen een deling door 3000 inhoudt, T ook door 3000 delen. Zo komen we op een waarde van 300/3000=0,1 seconde voor T. Met andere woorden, het signaal doet er één tiende seconde over om van de satelliet naar mijn mobieltje te komen. Maar daarmee zijn we er nog niet.Want uiteindelijk gaat het er om erachter te komen hoe mijn telefoontje het klaarspeelt mij te laten weten dat ik hier ben en niet daar, een kilometer verderop. Of hoe hij kan vertellen dat ik mij van hot naar her heb verplaatst.

Mijn glasheldere illustratie gaat dus over op het vergelijken van twee plaatsberekeningen, vergelijking waaruit klaar als een klontje zal blijken dat er geen greintje twijfel kan bestaan over de plaats waar de gelukkige bezitter van bijvoorbeeld een TomTom (mag ook Garmin zijn) zich bevindt als hij weer eens wordt toegefluisterd door die wel wat autoritaire, maar toch altijd ook weer zo sympathiek klinkende ingebouwde synthetische mannen- of vrouwenstem.

Stel :

Hier is 30.000 km van de satelliet verwijderd : A1=30000 km

Daar is 30.001 km van de satelliet verwijderd : A2=30001 km

Met in het hoofd :

A = T x 300.000

en dus

T=A/300.000

kunnen we schrijven :

T1=A1/300000 = 0,1 s

T2=A2/300000 = 0,1000033333333 s

T2T1 = 0,00000333333 s

Dus: door dat tijdsverschil van pakweg 3 miljoenste van een seconde kan mijn telefoontje feilloos uitrekenen dat ik hier ben en niet daar. Of dat ik van hot naar her gegaan ben natuurlijk, die mogelijkheid is hierboven ook even vluchtig aangestipt en mag dus niet vergeten worden. Laat ik de situatie maar eens wat smakelijker en beter verteerbaar opdienen, voordat de nu vermoedelijk toch echt serieus afgewaalde schaapjes, waaronder ikzelf, het pad helemaal bijster zijn.

De satelliet stuurt een boodschap die luidt – smakelijk en licht verteerbare verwoord – :  NU ben ik HIER . Die boodschap heeft, op het moment dat ze mijn ontvangertje bereikt, een levensduur vergelijkbaar met die van een waterijsje op de zon want NU, dat is het over een paar fracties van een miljoenste seconde niet meer en HIER, dat wordt in hetzelfde tijdsbestek toch al gauw totaal elders, gegeven het feit dat de satelliet nou niet echt wat je zou zeggen een beetje lam op dezelfde plek blijft rondhangen met zijn 14000 km/u.

Dont-become-a-victim-of-car-GPS-theftIn zekere zin kan men dus het signaal van de satelliet vergelijken met een tennisbal die, loeiend hard geserveerd, door het GPS racket moet worden onderschept: Sshhhhouuuuwwwww…… daar komt de bal…. een miljoenste van een seconde om hem op te vangen. Vervolgens moet de bal als een walnoot gepeld want het gaat erom het briefje  NU ben ik HIER  dat erin zit te ontcijferen.

Uiteindelijk moet de GPS ontvanger z’n eigen klokje vergelijken met het  NU van de satelliet. En dat alles én in no-time, een paar miljoensten van een seconde verprutst en de afstandsberekening is kilometers verkeerd, én voor minstens vier satellieten tegelijk, want alleen dan zijn de trilateratie berekeningen in een 3-dimensionele ruimte betrouwbaar. Weet ik van de Wiki.

Dat mijn telefoontje dat allemaal kan!
Het is een mirakel! Mijn adem stokt. Verbijsterd staar ik naar het electronische wonder, diep ontroerd en sprakeloos. Het apparaatje staat voor wat mij voorkomt als een herculische taak van titaneske afmetingen, zo gauw ik de GPS aan doe om erachter te komen waar ik nu weer uithang. Hoe is het mogelijk in zo weinig tijd zoveel diabolisch ingewikkelde berekeningen te maken? Toch krijgt hij het voor elkaar; in de auto, op de fiets, per boot of aan de wandel, het maakt niet uit.

Behalve bijvoorbeeld in bed, dan is hij machteloos want de satellieten zijn onzichtbaar als ik binnenshuis ben met mijn telefoontje. (Wel gek trouwens, want als ik sloom leunend buiten tegen de voordeur wat sta te nietsen, dan zijn ze wel allemaal in zicht volgens mijn Galaxy, ook die satellieten die door het huis worden afgeschermd. …. Gek eigenlijk…. onthouden voor een volgend stukje…..)

GPS bootBeetje bij beetje zakt mijn ontroering, men herkent het fenomeen van langzaam maar gestaag wegebbend enthousiasme wel. Men heeft toch de neiging blasé te worden in deze tijd van elke minuut een andere schreeuwlelijkerd met reclame op tv. Maar gelukkig wordt mijn enthousiasme op de valreep voor een roemloos koppie onder behoed, want de snode gedachte komt bij me op dat ik het hierbij niet kan laten. Ik wil het GPS systeem dieper doorgronden, al was het maar om de sympatieke en o zo nieuwsgierige lezer niet in de kou te laten staan.

Mijn telefoontje kan berekeningen maken onder andere door middel van zijn zogenaamde microprocesseur. Met een gestaag ritme, als een klok, werkt hij zich door miljarden operaties heen. Eens checken wat het CPU ritme van mijn S3 is, wacht even… 1400 Mhz. Dat is dus 1,4 miljard operaties/seconde.

Nou ja, schiet ik daar veel mee op?
Eén operatie, dat is het vervangen van een paar nullen door énen. Hoeveel operaties zijn er nodig om een berichtje van zo’n satelliet op te vangen? Die te ontcijferen? Te kijken hoe laat het is, op de miljoenste van een seconde precies? Ik heb werkelijk geen idee. Laten we dus maar gewoon een overzichtelijk staatje opmaken van wat er mij te doen staat. Ik schrijf “mij”, want ik ben net even in de huid van mijn Samsung S3 gekropen. Daardoor zal het uitleggen communicatietaaltechnisch vanaf nu wél soepel verlopen, dat kan niet betwijfeld worden.

Om te beginnen de meest urgente taken want de tijd staat niet stil en de satellieten suizen verder. Voor je het weet is  NU ben ik HIER  alweer  STRAKS ben ik DAAR  geworden.

 • Signaal van satelliet één, twee, drie en vier opvangen, ontcijferen en opslaan.
 • Op mijn superhorloge kijken hoe laat het is. Let wel: superhorloge. Met minder kan ik niet volstaan om de tijd op 0,000003 seconde precies te lezen. En dan ben ik nog gul want dat is eigenlijk al de tijdspan die me een kilometer verder van de satelliet kan plaatsen dan waar ik werkelijk ben….

Naar mijn gevoel moeten die twee taken worden uitgevoerd in hooguit 0,000001 seconde, anders lijkt het me totale vaniteit te pogen met een greintje nauwkeurigheid het vaandel hoog te houden. Temeer daar mijn GPS-systeem pocht niet op 1 km precies te zijn, maar op 10 m. Maar daarover later meer, vermits de eventuele lezer van dit stukje toestaat nog langer uit zijn slaap gehouden te worden.

De volgende taken zijn minder dringend.
De gegevens zijn netjes opgeslagen en mocht het zo uitkomen (je hebt er niets aan maar het kan), dan zou ik er volgende week ook nog mee uit de voeten kunnen om te berekenen waar ik nu ben. Maar daar ik als een mijzelf respecterend GPS-wonder wil weten  WAAR ik NU ben , kan ik er niet zomaar met de pet naar gaan gooien door nu te kappen. Immers, een zichzelf respecterend GPS-omroeper berekent pakweg één keer per seconde zijn standplaats. Dus heb ik voor het volgende rijtje operaties hooguit één seconde de tijd.

 • Mijn tijd vergelijken met die welke is verpakt in elk van de vier ontvangen signalen.
 • De afstand bepalen tot elke satelliet. (Gemakshalve en om punthoofden te vermijden, de locatie van elke satelliet eerst maar eens als een vanzelfsprekend gegeven aannemen.)
 • Vier bollen construeren met de verkregen afstanden als straal. Elke satelliet is het middelpunt van een bol en ik vertoef me op de rand van zo’n bol.
 • Het snijpunt van de vier bollen berekenen. Dat snijpunt, daar ben ik.
 • De coordinaten berekenen van het snijpunt
 • Op Google Maps, Waze, Sailsafe of iets dergelijks, duidelijk aangeven waar de zonder mijn hulp toch al gauw het rechte pad bijster zijnde wandelaar, kapitein, rokkenjager of bokkenschieter zich bevindt.

seiko astronMijn mobieltje klingelt: telefoon. Ik waak op uit de trans waarin ik in pure extase naar mijn Galaxy staar. En bedenk me ineens : Al dat hierboven beschreven gedoe, dat is voor dat apparaat een koud kunstje. Hij blijft gewoon de rest doodleuk doordoen. Terwijl hij signalen als supersonische tennisballen uit het firmament onderschept zodat zijn baasje niet op het verkeerde pad zal geraken, mag baasje telefoneren, een film op youtube bekijken en whatsappen. Om maar een paar mogelijkheden te noemen van de talloze die …..

Wacht, ik vergeet iets. Ik wilde er later nog eens soepel op terugkomen maar dat kan niet, het moet nù, want het is fundamenteel! GPS, daarbij gaat het niet om een plaatsbepaling met een nauwkeurigheid van een kilometer, maar, zegt men, om één van 10 meter. En: die tien meter vertegenwoordigen niet tien meter dichterbij of verderaf van de satelliet, maar een verplaatsing van tien meter op de aardbol, dus volgens een traject in de meeste gevallen zowat loodrecht op de denkbeeldige lijn van satelliet naar ontvanger.

Alles umsonst, ik moet mijn berekeningen overdoen wil ik werkelijk mijn wakkere lezers iets sluieroplichtends te bieden hebben. Gesluierde oplichters zijn er genoeg, ik wil méér, anders!

Stel ik sta HIER en noem mijn afstand tot de satelliet A1.

Stel ik neem voor A1 dezelfde 30000 km als hierboven

Vervolgens loop ik tien meter verder en noem DAAR mijn afstand tot de satelliet A2.

Heb ik enig idee hoe groot het verschil is tussen A1 en A2 ? Nee, geen flauw.

Even rekenen… doe je mee?
Stel dat de driehoek  SATELLIET – HIER – DAAR rechthoekig is. Stel dat de rechte hoek bij HIER is. Stel dat ik de gelopen weg van HIER naar DAAR W noem. W is zoals gezegd 10 meter = 0,01 km (pas op, de eenheden wel respecteren hè !) Dan geldt volgens Pythagoras :

A22=A12+W2

A22=300002+0,012

A22=900000000+0,0001 = 900000000,0001

A2 = 30000,00000000166666666666662037

Het verschil tussen A1 en A2 waar mijn GPS wonder in zijn trilateratie berekening gebruik van zal maken om mij weer op het rechte spoor te kunnen brengen bedraagt dus, iets afgerond :

A2A1=0,000000002 km=…..

Mijn adem stokt weer. Echter deze maal niet uit mateloze bewondering maar uit opkomende verontwaardiging! Lijkt het wel.

Want 0,000000002 kilometer dat is 0,000002 meter dat is…. dat is …. 0,002 millimeter !!!!!

Hetgeen bijvoorbeeld inhoudt dat mijn GPS-wonder te vergelijken is met een meetlint van 30.000 km lang en een precisie van pakweg een duizenste millimeter! Of met een weegschaal waarmee een 30 tonner tot op een milligram nauwkeurig zou kunnen worden gewogen..!! Apparatuur met, vergeleken met de totale schaal, een nauwkeurigheid van 10-11 Hetgeen in een wereld van menselijk geklungel absoluut O N M O G E L I J K is !

En hoe weet mijn GPS ontvanger dat ik mij tien meter perfect horizontaal heb verplaatst? Er hoeft maar een lichte helling te zijn, door een verticale verplaatsing ben ik al gauw een paar centimeter dichter bij de satelliet, 10000 keer die 0,002 millimeter van zojuist! Ik ga op een paar hele kleine kiezelsteentje staan hop, twintig meter verderop.

Ik voel geen verontwaardiging! Ik voel boosheid!

Hier klopt iets niet, ik word bedonderd!

Honderden opstandige gedachten tuimelen in totale wanorde door mijn hoofd. Mijn auto kan wel eens stuk gaan. Om dat te voorkomen ga ik regelmatig naar de garage. Hoe worden die super-ingewikkelde dingen daarboven onderhouden? Er wordt vast geregeld eentje weg gekegeld door een meteoriet ofzo, maar daarover heb ik nog nooit iets vernomen in de krant. Hoe kun je op een paar micron (!) nauwkeurig je afstand bepalen tot een object dat op 30000 km met 14000 km/u rondsuist? Die satellieten zijn uitgerust met atoomklokken. Zegt men. Kosten US$ 100.000 per stuk. Zegt men.

Waar zit dan die atoomklok in mijn GPS apparaatje? Want mijn GPS moet toch ook kunnen rekenen in fracties van een miljardste van seconde, wil hij wat kunnen aanvogelen met die 2 micron, door het licht afgelegd in hoeveel seconden? Nou ja, dat mag elke lezer zelf uitrekenen als hij wil. En degene die er de energie niet voor kan opbrengen, die voelt aan z’n water dat het antwoord bestaat uit een 0, een komma, héél veel nullen en dan ergens, na lang zoeken, eindelijk eens een niet rond cijfertje.

Het is gek. Ik had er nog nooit bij stilgestaan, laat staan aan getwijfeld. Maar nu!
Want, goed beschouwd, zo’n satelliet… Die wordt door zo’n Shuttle ding als met een katapult omhoog geschoten naar een omloopbaan waar hij vervolgens, als een nooit bevrijd projectiel van Thierry de Slingeraar, jaren en jaren in een perfecte kringloop zijn diensten zal blijven vervullen. Maar hoe kan dat? Waar haalt dat ding de energie vandaan om de zwaartekracht te overwinnen en niet binnen een week, een dag of een uur, ergens in een oceaan te verzuipen of op een gebergte te verpletteren?

“Als in het universum een willekeurig object op de juiste afstand met de juiste snelheid om een planeet draait,
dan kan dat object tot op Sint Juttemis blijven doordraaien.”

Zei de natuurkunde leraar een halve eeuw geleden. Niet precies met die woorden, maar daar kwam het op neer. “In de ruimte is niets waardoor het object kan worden afgeremd”, zo orakelde hij, “de toestand is in evenwicht en zal niet veranderen. Als gevolg van de zwaartekracht trekken object en planeet elkaar aan, door zijn snelheid wil het object wegvliegen als zijnde afgestoten door de planeet. Afstoting en aantrekking heffen elkaar op.”

GPS_Operation_new_low_resMijn opstandigheid neemt verontrustende proporties aan en ik denk in mijn niet meer te stuiten balorigheid: “Lulkoek! Als de gravitatie niet wordt tegengewerkt door een motortje, dan stort zo’n object onherroepelijk als een baksteen naar beneden!” Maar laat ik mij inhouden, schelden leidt tot niets. Dus OK, de leraar z’n zin. Dan wil ik toch wel eens weten hoe precies afstotings- en aantrekkingskracht elkaar opheffen! Als Thierry de steen niet voor z’n eigen hersens wil hebben, is meer dan hard genoeg slingeren altijd geraden, de stevigheid van zijn slinger zal er wel voor zorgen dat de steen niet vroegtijdig wegsuist.

Maar zo’n satelliet zit niet echt aan een sterk koord dat niet toegeeft: De minste afwijking van de perfecte hoeksnelheid zal erin resulteren dat het object op de planeet neerstort of ervan wegsuist. Geef Thierry maar eens een slinger die knapt als hij ook maar net iets harder slingert dan nodig om zelf geen buil op te lopen. Of één van elastiek, nog beter. Moet jij eens zien of hij dan nog zo nauwkeurig kan mikken.

Global Positioning System…
ik heb nog nooit zoveel nattigheid gevoeld! Waar komt het idee van GPS via satellieten eigenlijk vandaan, wie kwam er het eerst mee op de proppen? Even Googlen, wacht….. Ik dwing mij om niet in een sardonische schaterlach uit te barsten en laat het beschaafd bij een triomfantelijk: “Ha! alles wordt duidelijk!”. De eerste die ermee op de proppen kwam was Arthur C. Clarke. Wetenschapper? Nee, schrijver van science fiction verhalen. Science fiction! Ik zal misschien ooit nog wel eens van gedachten veranderen, maar zoals ik het nu kan overzien zit de vork zo in de steel:

Niet Arthur C Clarke was in een helder moment de wetenschap een slag voor met zijn visioenen van een betere toekomst, men moet het anders zien. Door Clarke’s gekladder kregen een paar slimme zakenlui een heel ander soort wat meer binnen mensenbereik liggende visioenen van gretig gegraai: “Het publiek gelooft alles. Een paar als wetenschap opgesmukte fantasieverhalen geïllustreerd met wat “artist impressions” van gelanceerde satellieten, kassa, de belastingbetaler trakteert!”

Die Space Shuttle, die dumpt natuurlijk wat hij in orbit moet plaatsen (lege blikjes!) doodleuk ergens in een oceaan, als hij al wat bij zich heeft, en die voor de trilateratie berekeningen benodigde signalen, daar zorgen wat mijn mobieltje betreft de telefoonantennes vast wel voor. Ik vond het al zo gek, een tijdje geleden op zee, een paar mijl uit de kust: Geen GPS signaal meer op mijn Galaxy. Ik heb toen wat dom staan mopperen en een gebalde vuist naar de hemel opgeheven, niet begrijpende hoe de afstand tot de kust mijn GPS verbinding met die satellieten boven mijn hoofd kon verzieken.

Professionele apparatuur waarmee wél signalen ontvangen worden midden op zee, die werkt natuurlijk met een ander systeem. E-Loran lijkt me serieuze kandidaat. Maar daar is voor de handige jongen geen droog brood mee te verdienen, veel te saaie kost, daar krijg je Jan met de Pet niet enthousiast mee, die laat z’n belastingcenten nou ook weer niet zo makkelijk glippen. Zo’n prachtige plaat (wie maakte toch die mooie foto?) van een satelliet daarintegen, die spreekt tot ieders verbeelding. Want die dingen jongen! die kosten miljarden, dat begrijpt iedereen. Enfin. Tot voor kort. Ieders min één. Ik trap er niet meer in.

Kinderen geloven in Sinterklaas. Volwassenen geloven in GPS satellieten..?

Kinderen zijn te verontschuldigen, ze zijn nog jong en krijgen cadeautjes. Maar volwassenen moeten wijzer zijn en leren kritisch na te denken. Praatjes slikken kost je je ziel en handen vol geld.

124 gedachten over “GPS én Sinterklaas bestaan…?!

  1. als ik des ochtends uit mijn penthouse raam kijk op tien hoog zie ik dat de aarde plat is, maar heel vreemd kan nooit verder kijken dan tot de horus-zon, daar waar de zon onderduikt aan de verre einder van de gouden dageraad, hoe ver is ver en waar zijn ze die rond draaiende schilderachtige sterren en satellieten?

   Plat or not Plat;

   Treowd 17 maart 2016 om 10:35 op draadje 17
   http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/sheldrake-wetenschap-gijzelt-mensheid/comment-page-1/#comment-374508

   AstroTheoLogicus Santos going strange;

   HyperAlert 17 maart 2016 om 00:29 draadje 16.2
   http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/sheldrake-wetenschap-gijzelt-mensheid/comment-page-1/#comment-374418

 1. Nou eerst mijn complimenten voor het stellen van de vraag. Maar de bij een GPS-systeem gebruikte berekeningen staan even ver van Pythagoras af als de letter k van een boek van 1000 pagina’s van Clarke, wis- en natuurkundige en schrijver. Die berekeningen zijn echt loei- en loei ingewikkeld en met de hand is er eigenlijk geen beginnen aan. <em gebruikt dezelfde soort "iteratieve" processen als waarmee je pi tot op de tigtigste plek achter de komma kunt berekenen. https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System#Solution_methods <–voorbeeldje.

  Eventuele afwijkingen van metingen door storingen kunnen worden gecorrigeerd met een golfje met de juiste periode (zie zelfde link). De baan rond de aarde waarbij de zwaartekracht een satelliet nog net in toom houdt heet geostationaire baan https://nl.wikipedia.org/wiki/Geostationaire_baan . Tot slot: alle satellieten zijn uitgerust met aandrijving, meestal mbv zonnepaneeltjes, om ze in hun baan te krijgen en te houden. Meestal moeten de baan eens in de 2 weken worden gecorrigeerd. https://www.quora.com/Do-satellites-need-course-correction-over-time-to-stay-above-the-same-spot-on-earth?share=1

  Het is prima om scherp te blijven, te checken en te twijfelen. Maar je zit wel heel erg fout met die berekeningen. Zo'n GPS systeem is inderdaad nauwkeurig tot op (momenteel) 5 meter, als je dat van me wilt aannemen 🙂

  1. Best Ness, nou werk je je toch wel in de nessten hoor!

   Op vijf meter nauwkeurig, ik geloof het meteen. Maar of er satelieten bij betrokken zijn, dat is een andere vraag.

   Voor zover ik weet is de formule van Pythagoras nog steeds geldig. Die kan dus worden toegepast om eens wat uit te vogelen hoe m’n afstand tot zo’n satelliet verandert als ik wat door de straat loop. Dat heeft helemaal niets te maken met hoe ingewikkeld het GPS systeem nou eigenlijk zou zijn.

   Jouw reactie is een perfect voorbeeld van hoe wordt gepoogt om de leek erbuiten te houden zo gauw een onderwerp wat “wetenschappelijk” wordt. “Jonge, die GPS berekeningen, dat is allemaal zo ingewikkeld, denk daar maar niet over na!” Hetgeen natuurlijk onzin is. Het gezonde boerenverstand kan een heel eind verder komen dan het de techneutjes dierbaar is, hetgeen ik met m’n stukje aantoon. Nu de boer nog zover krijgen dat hij z’n verstand weer durft te gebruiken.

   Groet, Saperien.

  2. Quote: Tot slot: alle satellieten zijn uitgerust met aandrijving, meestal mbv zonnepaneeltjes, om ze in hun baan te krijgen en te houden.

   Slap verhaal.
   Misschien kan je nog even uitleggen hoe die motortjes zouden moeten werken in het vacuüm van de ruimte

  3. “De baan rond de aarde waarbij de zwaartekracht een satelliet nog net in toom houdt heet geostationaire baan”

   Je haalt alles door elkaar.
   Theorie: Een satelliet in geostationaire baan staat op die afstand van de aarde, waarbij een omloopsnelheid benodigd om de zwaartekracht op te heffen behoord, die precies één etmaal is. Zo’n satelliet is stationair ten opzichte van het aardoppervlak.
   Handig in geval van een communicatie satelliet. Dan hoef je niet elke vijf minuten je dak op om die schotel bij te stellen.

   Tussen twee haakjes : Een fantastisch zendvermogen moeten die satellieten hebben. Staan op een hoogte van 36000 km. Dus hoever van je schoteltje ? Als ik die paraboolantennes zie, dan lijken ze wel allemaal zowat naar de horizon te kijken. Hetgeen de afstand naar de satelliet zowat verdubbelt als je het mij vraagt. Hoeveel energie heeft het oorspronkelijke signaal ? Ik ontvang de TV uitzending, mijn buurman ook. Evenals mijn penpal in Londen. De satelliet stuurt dus niet wat je een gericht laserstraaltje zou kunnen noemen. Waar komt die power vandaan ? O ja, zonnepaneeltjes. Dezelfde die ook de in het luchtledige doldraaiende propellertjes van energie voorzien.

  4. Beste Mijnheer eNdEmiOn,

   bedankt voor de moeite, helemaal begrijpen doe ik het niet, maar ik weet nu dat er wat kan worden gedaan.

 2. Mijn generatie was dik te vreden met de plaats bepaling met kaart en mijlen log, ook de morse werkte goed, de vuurtorens met hun minuten vuur, allemaal tot je dienst als je het nodig had, of dacht nodig te hebben.
  Je bent nu nooit meer alleen met je créateur, ze kijken altijd mee over je schouder, vreselijk, gevoel of je verstand gekrompen is, maar er is geen weg terug ( waarschijnlijk ?), dus op naar de volgende stap, chip inplant, wat is er nu mooier als de voor uitgang !

  1. Jouke, veel scheepjes zijn uitgerust met wind molens voor stroom, wij hebben twee kleine zonnepaneeltjes flexibel daar hebben we genoeg aan, de batterijen voor het starten van de motor zijn het belangrijkste, wij maken niet van die enorme zeereizen meer, meestal van haven naar haven, soms steken we over naar de Italianen toe, het liefst bij een Maan verlichte nacht, dat zilvere licht op het water oppervlak is magisch, je bent dan toch weer even één met je maker ! een illusie waarschijnlijk maar wel een mooie om je aan vast te houden ! groet !

  2. Jenne, wat heb je het toch goed man, niet te geloven dat je soms zo een mopperkontje bent 🙂
   Geniet van deze dingen en laat het andere meer los. Het leven is te kostbaar om alleen maar in het ellende te vertoeven, toch? En al helemaal als het niet je eigen ellende is.. Vaak lossen zich ‘wereldproblemen’ op, als de mens zijn eigen strubbelingen overwint.
   Inzicht en liefde zijn al twee goede hulpbronnen, maar dat weet je al. Groetjes.

 3. Sluit me bij Jenne aan. Door deze “vooruitgang” is er geen privacy meer. GPS, camera’S, drones, telefoons waar je foto’s mee kunt maken. Men maakt maar foto’s en films te pas en te onpas zonder eventuele passanten te vragen of dat goed is. Respect?
  En dan de social media.” Prachtig” fenomeen, waarvan alles opgeslagen wordt. En massaal gebruikt men dit om ofwel mooie evenementen uit te wisselen of het melden van oh zo” belangrijke “persoonlijke belevenissen.

  1. Natuurlijk bestaat er een satelieten systeem, als wij op zee varen tussen bijvoorbeeld Frankrijk en Italië, waar je telephoon niet meer werkt, werkt onze plaatsbepaling nog wel, op mijn laatste oversteek van de Azoren naar de west Indies, werkten we met een wereld ontvanger, een telephoon per sateliet, mijn Duitse vrienden gebruikten de laatste maal op de Atlantische Oceaan de satelieten plaats bepaling !
   Op onze boot bevindt zich nog steeds een oud systeem van plaats bepaling via radio seinen, op te pikken met rond draaiende antenne, en graden boog, dit noemde men een kruis peiling, maar de radio bakens zijn opgeheven !

  2. jenne, dat was ook maar even een opmerking om aan te geven dat het in geval van een complot wbt een nep satellieten systeem er wel heel veel aandacht is besteed aan de alle details.

  1. Om te smullen, die natuurkunde link. 35 ton koren op mijn molen.

   Dus als ik het goed begrijp kan mijn mobieltje zijn onnauwkeurige resultaten corrigeren, door die resultaten te gebruiken om uit te rekenen wat het resultaat van elke meting had moeten zijn? Interessant, interessant. Ooit van cirkelredenering gehoord?

 4. En we tuinen met ze allen erin.
  Agps,gps, satellietten. Oude wijn in nieuwe zakken (puur voor het geld en fun).
  Mensen hebben helemaal geen satellieten of hubble telescopen nodig.
  Leer nou ‘ns echt je eigen zintuigen te gebruiken dan je leven te laten bepalen door wat tussen je oren zit.
  De (oorsponkelijke)Bosjesman (San) kan met zijn blote oog de 4 manen van Jupiter zien en met zijn oren een licht éénmotorig vliegtuigje op een afstand van 70 mijl horen (Farb,1978).

  Primitief is beschaafd, dus beschaafd is primitief(180 gr. omkeringsprincipe).
  Zonder wetenschap of technologie of enige hulpmiddel. Dat is denken met het hart.

  1. GPS satellieten worden ook gebruikt om vocht in de atmosfeer af te leiden. Hoe zou dat kunnen zonder satellieten?

  2. Weerballonnen misschien? Vliegtuigen? Wat een satelliet op 10, 20 of 30 duizend km hoogte kan zien, kan in sommige gevallen wellicht ook worden geanalyseerd vanaf de aarde? ik doe maar een gooi. Opties genoeg lijkt me.

  3. Juist ja, je hebt dus duidelijk geen idee waarover je praat. Weerballonnen en (sommige) vliegtuigen geven ook vocht inderdaad, maar alleen op de plek van de balon/vliegtuig. GPS satellieten geven die informatie ook op andere plaatsen, namelijk daar waar GPS ontvangers staan. Zonder GPS satellieten kan dat niet en die bestaan dus ook gewoon.

  4. Alle technische ontwikkelingen, zijn in prioriteit ontwikkeld voor militair gebruik !

  5. Dat klopt Jenne, en met de spin-off daarvan kun jij hier chatten

  6. Peter van Velsen,

   juist opgemerkt, en dan er wordt wat af geschat, en de wereld is er nog niets mee op geschoten, ik wil niet negatief zijn, er zijn natuurlijk bijzondere mogelijkheden bij gekomen, in ons leven, maar wordt het wel op de juiste wijze gebruikt.
   Persoonlijk vind ik het heel leuk en amusant om met anderen te discusseren,
   je bent nooit te oud om te leren, groet Jenne

 5. Beste Saperien, bedankt voor dit interessante artikel. Na meerdere keren het artikel te hebben gelezen vraag ik mijzelf nog steeds af; hoe wordt een ‘gps-toestel’ zoas een S3 nou aangedreven? Het sateliet ‘verhaal’ is dus uitgesloten, maar wat bepaalt dan wel de locatie voor een S3 en verschilt dit ten opzichte van de ‘gps’ techniek zoals die van een TomTom? Alvast bedankt voor je reactie!

  1. Hoe het dan wel werkt volgens mij? Daarover staan een paar regels in m’n stukje. Gewone zendmasten. In die amerikaanse cop-series kunnen ze toch altijd zo mooi iemand die aan het bellen is opsporen (hou ‘em ff aan de lijn!!) Nou zo dus. Voor de zeevaart is LORAN ook een optie. Men probeert ons wijs te maken dat dat ouwe koek is, maar als je ff zoekt:

   http://gpsworld.com/edloran-the-next-gen-loran/

   Improves GPS level accuracy? What a joke. This IS gps.

  2. In dat geval kan Saprien ook wel uitleggen hoe men tegenwoordig atmosferisch vocht tot stratosferische hoogte berekent uit GPS signalen, zonder het bestaan van GPS satellieten?

  3. Natuurlijk kan ik dat uitlegen. IEDEREEN kan ALLES uitleggen. De dominee legt God uit, de moeder vertelt haar kind over de kerstman en zijn rendieren, de natuurkundige maakt de relativiteitstheorie aanvaardbaar, dokters oreren over hoe giftige medicijnen, waarvan je haar in een dag uitvalt, je zullen genezen.

   Er zijn twee groepen mensen. Eén groep die altijd luistert naar de uitleg van de specialist. En een groep die er niet van overtuigd is niets in te kunnen brengen dan lege briefjes.

   Trouwens, mijn verhaaltje gaat over GPS en satellieten. Daar heeft men blijkbaar niet echt van terug, dus wordt er geouwehoerd over de vochtigheidsgehalte in de atmosfeer. Ik zou zeggen: blijf angstvallig bij je geloof of ga zelf op onderzoek als je vragen hebt. Alle benodige informatie is beschikbaar op internet.

  4. Om atmosferisch vocht te meten op basis van GPS heb je EN een GPS ontvanger nodig EN GPS satellieten (zie het inhoudelijke commentaar 12.3). Er is aangetoond dat deze techniek een heel nauwkeurige schatting geeft van de daadwerkelijke vochtinhoud van de atmosfeer. Dit is een bijvangst van het hoofdproduct: navigatie. De conclusie kan dan slechts zijn dat GPS satellieten bestaan.

   Maar Saperien gelooft niet in het bestaan van GPS satellieten en gaat ons nu uitleggen hoe vochtmetingen op lokaties met GPS ontvangers gedaan worden zonder GPS satellieten. Ik wacht met spanning. Tip. Je gaat dit niet vinden op internet, maar je mag me verrassen hoor.

  5. Dus AS, wat beknopter gezegd bedoel jij:

   “Om het vocht te meten met GPS heb je GPS nodig.”

   Daar is geen speld tussen te krijgen lijkt me. En dat zal ik dus ook maar niet proberen.

  6. AS, heb jij misschien een link naar naar hoe vochtmetingen op lokaties met GPS ontvangers gedaan worden mét GPS satellieten? Ik wacht met spanning af.

  7. Zeker Saperien, dit toont aan dat jouw verhaal in de categorie onzin valt, maar erudiete lezers hadden dat allang begrepen. Je kunt overigens wel heel leuk en boeiend schrijven.

  8. AS, leuke link, maar daarmee heb je niet aangetoond wat je graag zou willen aantonen.
   Het KNMI is zowiezo onbetrouwbaar als het om bovenvernoemde feiten gaat…
   Ze benoemen chemtrails ondertussen als een soort van normaliteit, waarvan ik denk, hoe verzin je het.
   Weten mensen uberhaupt nog hoe normale luchten eruit zien?
   Nu al geldt dat je daarvoor op zijn minst naar het Rijksmuseum moet, want daar hangen de schilderijen van kunstenaars die nog voor ons Ipad en Iknow tijdperk verslag doen van een feitelijke werkelijkheid die de huidige generatie zich niet meer kan voorstellen…

  9. En het wordt tijd AS dat oudere generaties voor serieus worden genomen, omdat zij verslag kunnen doen van én hun opgedane levenswijsheid, maar ook hun ervaring van de tijd die ze hebben meegemaakt.
   Deze mensen weten iig waar het om onze “sky” gaat, weten hoe die er normaliter behoort uit te zien…

  10. Anna, de vaste bezoekers hier leven in een andere wereld dan 99,999…% van de rest van de mensheid. En dat mag, jullie doen niemand kwaad. Je gelooft niet in het bestaan van satellieten, en dat mag ook. Dat André Kuipers een paar maanden rond de aarde heeft gecirkeld in een satelliet (International Space Station) is blijkbaar ook een hoax in jouw ogen. Het mag allemaal.

   Inhoudelijk heb je geen argumenten tegen mijn stelling, maar dat toegeven gooit jouw wereldbeeld omver en dat kan niet, en dus verander je van onderwerp. En daar gaat het ook al meteen mis.
   Je haalt CHEMtrails en CONtrails door elkaar. En het KNMI heeft gelijk; contrails zijn de gewoonste zaak van de wereld tegenwoordig. Niet gewenst, dat beweren ze ook niet, maar wel een feit als mensen veel willen vliegen. Daar kun je het KNMI moeilijk de schuld van geven.

   Jij hebt helemaal en altijd gelijk in jouw wereld, maar besef wel dat dat een klein wereldje is, maar anderzijds misschien wel een hele leuke wereld om je in te bewegen. Veel plezier aldaar.

  11. AS 13.13,
   haha en dat geloof jij…?

   De satellieten zijn voor het weer en om de kas van het militair-industrieel complex te spekken. 😉
   ff inlezen?

   http://www.bbc.com/news/science-environment-30197085
   http://www.geoengineeringwatch.org/
   http://langleveeuropa.nl/tag/geo-engineering/

   Daarom is ook het begrip ‘global warming’ veranderd in ‘climate change’ daarmee is de lading beter gedekt.

   Ze sleutelen nl aan het klimaat.
   http://ge.citg.tudelft.nl/

  12. We zijn in ieder geval eens dat satellieten wel bestaan en Saperien’s verhaal geen hout snijdt.
   Daar gaat deze blog immers over.

  13. Zijn we het daarover eens? Waarover? Dat mijn stukje geen hout snijdt? Doe je ogen eens over open. Er ligt een volwassen eikenboom aan huidschilfers voor je voeten.

  14. Parabola en ik zijn het eens dat navigatiesatellieten bestaan. Jenne ook. Saperien is nog slechts een van de weinigen die het licht niet gezien heeft. Wordt wel eens tijd zo langzamerhand

  15. Parabola en ik zijn het eens dat navigatiesatellieten bestaan. Jenne ook. Saperien is nog slechts een van de weinigen die het licht niet gezien heeft. Wordt wel eens tijd zo langzamerhand.

  16. 13.4
   Knmi voorspelt het weer. Grondstations meten lokaal het weer, dus temperatuur met een thermometer, luchtdruk met een barometer, en vocht met een hygrometer. En er zijn ook radarbeelden via grondstations van neerslag verplaatsing. Inzetten van vliegtuigen en ballonen blijft een dure hobby.
   Satellieten en gps meten niets dus ook geen vocht.
   Weersatellieten(als ze bestaan) maken alleen foto’s. Gewone en infrarode van luchtlagen in stratosfeer en troposfeer(waar voornamelijk het weer zich afspeelt). Knmi maakt gebruik van die foto’s om hun verhaal af te maken. Noem het de pruimen op hun taart.
   En digitale meetapparatuur voor het weer zijn gemaakt van halfgeleidersmateriaal.

   Tja Hyper dat idee had ik ook dat die ingewikkelde berekening van navigatie gewoon driehoeks(punt)meting (bejaarden koetjeboe) is volgens de goniometrie(trigonometrie)en boldriehoeksmeting is gewoon is integratie van een cirkel tot bol door rotatie.
   Als je een muntstuk(2d) op zijn kant sneldraait zie je dat het een bol(3d) wordt.

   Tja dat is ook helemaal mis met ons (virtuele) denken. Iedereen is maar in zijn bovenkamer bezig ook de wetenschap. Je wordt passief en doet niets meer aan emperie en laat je veredelde rekenmachien(pc) maar overuren draaien.
   Gewoon met je boerenverstand en 5 zintuigen dat zijn ze inmiddels vergeten.
   Niets willen weten maar alleen zweten(met dank aan Hyper:zwetenschap).
   Andere meetinstrumenten uit de oude doos zijn: sextant, kompas, jacobsstaf( kruismeting volgens Jenne).
   Ik zal maar het grote sprookjesboek maar weer ‘ns citeren:
   wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart (de Prediker).

   Die passieve denken zie je ook in de ruimte(vaart) terug.
   De mens heeft daar niets te zoeken, moeder Aarde is zijn enige echte Liefde.
   Last van reciproke spiertjes dat moet je maar aan die hemelbestormers vragen: gedragen zich als invaliden en doen zo genaamd heel sportief in het luchtledige, heeft geen enkele nut. Ga maar is voor de gein dag in dag uit in een rolstoel rijden en zie wat met je spieren gebeurt in de ruimte. Niet veel anders maar dan alle spieren in je lichaam op tilt. Dat noemen de medici atrofie.
   Mijn vader zei: wat je niet gebruikt gaat (inderdaad)achteruit.

   Die Marshall emplifier was top of the bill in het gasontladingsbuizentijdperk.
   Mijn favoriet Ten Years After: I’m going Home.
   Wat de wetenschappers toen deden was zand(silicium) in je ogen strooien.
   Het kind met het badwater gooien ze weg en poef opeens met je snufferd in de wereld van nulletjes en eentjes. Die integrated circuit chip is junk en onbetrouwbaar als de neten.
   En alle crissisen die wij meemaken is te wijten aan het falen van mens en die technologie.
   En dat noemen ze vooruitgang. Als ooit een zonnewind over de aarde scheert dan is heel leiden in last.
   Ik heb het helemaal gehad met die wetenschap.

  17. Lezer, dankzij de wetenschap bereik je een aantal mensen met dit verknipte verhaal. Voor sommigen is wetenschap niet geschikt en die kunnen zich er inderdaad maar beter verre van houden. Maar wees dan consequent en gooi je computer uit het raam.

  18. @ lezer
   Technologie is slechts een stukje van de “wetenschapelijke wereld”en dat kun je rustig gebruiken als gereedschap voor het doel dat je nastreeft. Anders wordt het als je denkt dat “wetenschap” De wereld in al zijn facetten beschrijven kan, Per definitie beperkt de huidige wetenschappelijke benadering van het beschrijven van de wereld , de werkelijk waargenomen wereld. We geloven wetenschap , waarmee het niet meer in dienst van de mensen staat maar de mensen in dienst van de wetenschap. En ja ….alles wat je niet meer gebruikt verdwijnt , kijk naar de verbale incontinentie gevoed door het ons opgedrongen mobieltje. Ik zat laatst op een trouwerij waar meer dan de helft van de aanwezige zat te appen wappen twitteren of wet ik veel op hun mobieltjes dat het zoooo gezellig was , waardoor er van werkelijke interactie geen sprake meer was. Als dat dan het grote goed van de wetenschap is , kan ik dat missen als kiespijn.Aan de andere kant ben ik begonnen met aquaponics ( kun je zien als een wetenschappelijke manier van vis kweken in combinatie met groenten) .
   https://www.youtube.com/watch?v=-z1kozprw8Y
   Daar zit een hoop wetenschap in die wel ten dienste staat.Wat ik wil zeggen is dat wetenschap slechts een gereedschap is en niet , ik herhaal NIET ,de religie die alles kan beschrijven of onfeilbaar is.
   Sterker nog , er zijn weinig stellingen die niet op aannames stoelen binnen de wetenschap , en derhalve vandaag of morgen herzien dienen te worden. Als de wetenschap in dienst van de mensen stond en niet in dienst van het groot kapitaal was het wellicht een waardevol instrument , en zou het bijdragen aan een betere wereld dat is helaas nu niet het geval.

  19. Wetenschap is inderdaad een tussenstand van de kennis van de mensheid om de natuur om hem heen te verklaren en dus geen doel op zich, maar een instrument. En gebleken, een heel nuttig instrument. De mens is van nature een ontdekkingsreiziger. Het stoppen van wetenschappelijke vooruitgang (kennisvermeerdering) is daarmee een illusie en ook niet gewenst. Het probleem zit ‘m vooral in hoe de mens omgaat met wetenschappelijke ontdekkingen en niet de wetenschap zelf. Het app-voorbeeld is idd een treffend alledaags voorbeeld

 6. Volgens mij, is de basis nog steeds lijnen die elkaar kruizen aangeven waar of het gezochte opject zich bevind.
  Dus de al oude kruis peiling/bepaling, op onze plaats bepaler voor op zee, zie je dit ook duidelijk gebeuren, als je hem inschakeld, de punten komen te samen, en geven een plaats met een precisie van 10 meter, ja duidelijk een militaire doelvorming !

 7. Ja vocht in de atmos, natuurlijk anders zouden stukken rots die door het heelal vliegen geen bevroren water ijs kunnen herbergen, waardoor deze levens brengende substantie niet overal voor zou komen, is dit niet voldoende bewijs.
  Wat Anna ook schrijft, je kunt op de sterren stand je heel goed orienteren,
  Sirius staat altijd laag en is zelfs na gelang de helderheid van de Atmosphere overdag ook te zien, er werd op de sterren gevaren, en bij de kust op de vuurtorens, verder doorgegeven kennis.
  Er zijn ook stukjes ijzerhoudend hout wat in water drijvend, de magnetische polen aangeeft, de noord zuid bepaling was niet het probleem, maar de gevaren afstand in tijd wel, zandlopers deden het werk, later de Greenwich tijd, de tijdslijnen, hier mede kon je bepalen wanneer de Evenaar gepasseerd werd.
  Een mooi plaats bepaling was het dieplood, de diepte werd in vadems aangegeven, op de kaarten stond de diepte, en ook het meelopen met het lood gaf goed de snelheid aan, het holle lood nam grond van de bodem mee, en na gelang was het zand of klei, gaf ook een bepaling, verder vogels wilde zeggen land inzicht.
  En dan je intuïtie, die is nooit te verontachtsamen, je neus die is sneller als welk onderdeel van je organen ook, een geur geeft ogenblikkelijk iets weer, wat je al kent, en dit met je intuïtie te samen is bepalend, voor wat wie en waar, het overleven komt hier om de hoek kijken, groet Jenne

  1. Jenne, de zeelui in vroeger tijden konden inderdaad op basis van wat de natuur ons gratis geeft en slim nadenken prima navigeren. Je propageert dat moderne technologie dus eigenlijk helemaal niet nodig is. Toch kun je niet ontkennen dat de moderne scheepvaart tegenwoordig veel veiliger is dan vroeger, juist dankzij technologie, waaronder satellieten. Kniertjes “De vis wordt duur betaald” hebben we lang achter ons gelaten en een situatie als Barentsz op Nova Zembla zal zich nu nooit meer voordoen. Met zijn intuitie en neus alleen kon hij z’n mannen niet redden van een vreselijke dood.

   Technologie brengt veel goeds, mits goed gebruikt. Dankzij technologie kun jij hier je woord doen en het maakt je dagelijkse leven een stuk aangenamer.
   En eens, technologie kan ook de mensheid vernietigen. Dat zal niemand ontkennen.

  2. AS,

   De veiligheid heeft te maken met overbemeting, groter dikker zwaarder en sterker, kijk je kunt een vlieg doodslaan met een vliegen mepper , je kunt ook je jachtgeweer gebruiken, maar tegen golven van 36 meter hoog zijn ranke scheepjes beter bestand als die collosen, ben tweemaal de Atlantische Oceaan over gestoken min of meer rustig weer, maar grote en hoge golven is geen probleem daar klim je tegen aan en rijdt hem weer af, maar de stijve hoge golven die met een brekende kruin, die ééne in de zoveel duizend ja die vernielen alles, dat zijn samengevoegde golven, dus proberen er voor weg te lopen, en helaas op die momenten helpen ook de beste navigatie gerij ook niet, maar natuurlijk is er vooruitgang, maar ten koste van wat, en niet alleen finacieel !

  3. Jenne, ik denk dat het goed is dat je jouw ervaringen deelt.
   Deze zijn namelijk de basis van de software waarmee we werken.
   Mensen proberen de software te begrijpen, vrees alleen dat dat niet en nooit gaat werken 😉

 8. Shit! Nu zijn naast het KNMI weerbericht enz., de chemtrails ook al de discussie binnengeslopen. Wat jammer. Nog even dan komen de flatearthers er ook nog bij. My biggest fear!

  Kijk, ik heb geprobeerd om met gewoon boerenverstand iets aan te tonen. Kan daar inhoudelijk op worden ingegaan zonder meteen het onderwerp te verleggen? Dat zou leuk zijn.

  AS: fijn dat je m’n stukje waardeert als leuk geschreven en dat kenbaar maakt. Niet met elkaar eens zijn kan ook op een riddelijke manier zoals je aantoont. Goed van jou!

  1. Saperien, wat wil je precies zeggen?
   Ik ben je even kwijt.. 🙄

  2. Zo is dat Saperien, we hebben onze argumenten aangedragen. Jouw boerenverstand had wat gaten, maar dat is niet erg. De wetenschap vult die wel op. De lezer mag shoppen welke het beste passen in zijn/haar wereldbeeld, maar in het hele kleine wereldje van de meest trouwe bezoekers hier zullen de schappen leeg zijn.

  3. sjop till you drop smoke till you’re broke lie till you die the blue sky makes you wanna fly. Sapperdeflap sinds 16 jaar in het trotse bezit van een militaire portable handheld garmin 12 kanaals gps, vertel mij wat over obstructie door de schaduw van flat gebouwen, boomkruinen, donderwolken en een paar uur moeilijk ontvangst voordat de zon onder gaat bij te strak blauwe lucht zonder genoeg reflectieve dispersie waterdruppel gewone wolkjes geleiding. Henry van Loon – Navy Seals, DeathCabforCutie – Unobstructed Views.

  4. De gaten in mijn boerenverstand worden opgevuld door de wetenschap? Weer zo’n interessante mijns inziens holle en precies verkeerd om conclusie.

  5. Zeker, Saperien; KNMI=wetenschap. De link naar KNMI en veel achterliggend werk bewijst dat zij vocht kunnen meten met GPS satellieten, waarmee het bestaan ervan is bewezen.

  6. op het lcd display is te zien welke satellieten ontvangen worden en hun relatieve positie en de sterkte van het ontvangen signaal, binnenshuis absoluut zero ontvangst

  7. Heb nu een veel betere Android applicatie gevonden: GSP Test van Chartcross Limited. Werkt ook in huis.
   Das mooi, nu kan ik ook de satellieten in de gaten houden als ik in bed lig.

   Het volgende staat te lezen op internet, maar dat is blijkbaar lariekoek zoals mijn nieuwe aanwinst onomstotelijk bewijst.

   [quote]
   GPS works by connecting to four or more satellites and then triangulating your location by measuring the time it takes for the signal from various satellites to reach you, in a nutshell.

   Due to this, you must have a clear view of the sky (sometimes even clouds can interfere), and GPS is unreliable and usually not working inside buildings and in underground locations.

   Try using a different form of location tracking like the cell network for tracking the users inside buildings.
   [/unquote]

   De stukjes van AS komen hard aan. Ik ga toch nog maar eens degelijk onderzoeken waar ik het pad bijster ben geraakt tijdens het schrijven van bovenstaand proza. Ik was eigenlijk van mening dat er geen speld tussen te krijgen is maar er zijn natuurlijk dunnere naaldjes dan die huis-, tuin- en keukenspelden.

   Met mijn nieuwe app zal ik vast wel ergens een gaatje kunnen vinden in mijn betoog en zo weer op het rechte pad van de gemiddelde weldenker geraken.

  8. Sportief gebaar Saperien. Grote klasse! Daar kunnen sommige trouwe bezoekers nog wat van leren, zoals Marcel Wiersum en zijn Facebook vriendje Guido Jonkers. Laatstgenoemde vond mij iets te veel een luis in de pels en verwijderde mijn account. Censuur op dit platform, wie had dat gedacht? Eens kijken hoe lang deze kritische noot stand houdt 😉

  9. Sommige kritische noten zijn de moeite waard te kraken andere niet , vaak kun je dat al aan de buitenkant zien……

  10. Sappie ziet er goed uit, de moderne kleuren versie in moderne malle appie android vorm, ik ben heel benieuwd naar wat voor signalen jij binnen krijgt in je bedje op je slaapkamer, niet te dicht bij het raam anders is het vals spelen, maar speel er maar eens mee, met die appie (ghnaah, jah ik ben soms grappig soort van..) ik vond en vind nog steeds interessant om uit te proberen, dat ik er wel wild van word van die signalen uit vermoedelijk de ruimte, maar jij bent zeker boeren asperger of zo vermoed ik, apart wel, geniale mongolen onder elkaar.

   https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chartcross.gpstest

   Henry van Loon – Navy Seals (uit Electropis)
   https://www.youtube.com/watch?v=JFnnttHql-A

   Unobstructed Views- D-Cab For Cutie
   https://www.youtube.com/watch?v=NTGqEB0Fb1g

   en over tri angulaire driepunts metingen met driehoeken tsjaah, gooi er maar een sinus in het kwadraat tegen aan of zo, en een reciproke omgekeerde staartdeling, zit je sowieso goed, ze hebben het Quadrivium er uit gegooid, schijnt daar over te gaan, platonische geometrische figuren plaatjes van ruimtelijke lichamen, mag je niet meer zo goed begrijpen kennelijk, is ze goed gelukt.. maar van mij mag je er nog een reken exercitie tegen aan gooien op de posting afdeling, met AS back in de huis terug van weg geweest kennelijk kunnen we peer to peer reviewen dat we er naar kijken vanuit ons subjectief standpunt zwetenschappelijk bezien, beserk.

   over reciproke inhibitie
   https://nl.wikipedia.org/wiki/Inhibitie_%28neurologie,_psychologie%29

   Quote: “Reciproke inhibitie. De reflexmatige remming van een spiergroep bij aanspanning van een spiergroep met tegenovergestelde werking.”

   http://www.thefreedictionary.com/berserk

  11. ‘Isolation’ goiiinng gonggalm …. even zwaar genieten nu ;

   D-Cab for Cutie live at Glastonbury 2015 – Full Set
   https://www.youtube.com/watch?v=rZ-tWWF1ytg

   ‘Live from the John Peel Stage at Glastonbury on June 28th 2015.’

   ouder en toch tijdloos, wat John Peel vroeger anachronistisch oops was op de toenmalige vpro radio ga ik nu worden;
   https://nl.wikipedia.org/wiki/John_Peel

   http://www.encyclo.nl/begrip/anachronistisch

   http://www.messagetoeagle.com/11-extraordinary-out-of-place-artifacts/

   raggen scheuren blèren janken gieren brullen hakken zagen en vooral ‘postmodern’ punk-tueel doortrekken met die ronkende en rokende buizen versterkers, toen ik dit voor het eerst hoorde in de jaren 80 met dj John achter het stuur ging de hemeldeur even op een kier staan, alle voor die tijd evangelische niet op te lossen opa en oma doctrine stagnatie problemen in 1 keer opgelost weg geblazen, je zou zeggen dat zulke radicale aetherische sfeer oplossingen het in 2016 eindelijk nu wel eens een keer algeheel fijner zou moeten zijn… ;

   The Jesus and Mary Chain – The Complete John Peel Sessions ( 2002 ) FULL ALBUM
   https://www.youtube.com/watch?v=4tKzsG17fqI

  12. Q.E.D. Marcel, slechts zuur cynisme kun je opbrengen i.p.v. grootmoedigheid na op een rekenfout gewezen te zijn. Beetje kortsluiting op z’n tijd is helemaal niet erg, joh. Neem voorbeeld aan Saperien, die doet wel zijn voordeel met discussies hier.

   En Hyperalert, kom maar op met die peer review, ik ben er klaar voor!

   En mocht AS er binnenkort niet meer zijn, weet iedereen waarom.

  13. Saperien, je gooit het bijltje er toch niet bij neer? Heb nog wel wat links waar de discussies op een ander niveau worden gevoerd 😉 Alhoewel je me meer dan snugger genoeg lijkt om ze zelf ook te vinden.
   Daarnaast is die app natuurlijke absolute bull shit, alleen dat begreep AS dan weer niet… En AS, ik waardeer je volhardendheid om de toegang tot WTK te kraken. Echt, lach me suf. Kan ik wel in je waarderen 😉 Groetenszzzz dus van mij haha..
   En eigenlijk AS vind ik dat je moet blijven 😉 Ik mag je wel 😉

  14. @s Je kunt mijn comment interpreteren zo je wilt, De manier die jij voorstaat zegt alles.

  15. As AS zich normaal gedraagd, is er geen ban nodig..!! Mooie 180 graden move hoor. Gedraag je en je kunt nog lang genieten van al je vriendjes, hier op de site.. 😉 Als Anna dan nog eens probeert, haar 4 reacties onder elkaar in één reactie te pakken en een beetje compact te maken, is het voor iedereen weer te overzien..

  16. Ik, het bijltje erbij neergooien? Geen haar op m’n hoofd!
   Natuurlijk is die app bs. Maar wel leuk om te illustreren hoe men elkaar tegenspreekt in hogere kringen.

 9. “Lulkoek! Als de gravitatie niet wordt tegengewerkt door een motortje, dan stort zo’n object onherroepelijk als een baksteen naar beneden!”
  Inderdaad, zonnepanelen en hé, na verloop van tijd kunnen die dingen echt neer storten. Effe googelen 🙄

  1. Mooi is dat. Niet de global positionning capaciteiten, maar het KNMI levert het bewijs dat GPS satellieten bestaan. Ik krab mij es achter m’n oor. Nog eens… helpt weinig. De wegen van het menselijk brein zijn duister. Is daar geen GPS voor te bedenken?

 10. Heel intressante beschouwing en onderzoek. Maar het wordt nog beter. Zelfs met mijn mobiele data UIT en vliegtuigmodus AAN weet dat ding nog in mijn kelder waar ik zit.

 11. Over wetenschap gesproken, hier waar ik woon, is de dienst van het weervoorspellen, uitgegroeid tot een heus enorm grote administratie die zo’n 10 jaar geleden al om en nabij 600 millioen per jaar koste, overal bureaux en medewerkers, ja je vraagt je af, hoe creéeren ze zo’n gedrocht, wij hadden vroeger de Enkhuizer almanak, voor het weer op langere termijn, en de kermissen natuurlijk, koste een habbekrats, en nu verheven tot een pseudo wetenschap, die het vaak genoeg volkomen mis heeft in zijn voorspellingen,
  maar in Frankrijk zijn ze goed in het creéeren van bureautjes, beetje chiquere werk verschaffing, de administratie zo als dit heet groeid tegen de klippen op, terwijl de rest inzakt als een pudding, maar ze hebben nu bijna 60% van het bruto product nodig voor hun Grande Administration, dit administreren op zich is ook bijna een wetenschap, alles hangt er aan, als totems voor de vooruitgang, en het is nog steeds zie dat je er bij komt, dit is echt een uitzichtloze situatie, voor de jongeren.

  Jammer van Wim Brands – dichter – schrijver – RIP.

  1. Sorry Jenne, moderne weersverwachtingen zijn veel beter dan de Enkhuizer almanak. De investering in verbeterde weersverwachtingen betaalt zich dubbel en dwars terug, factor 10 ongeveer. Kortom, verre van pseudo wetenschap en het is slim om meer te investeren in de meteo.

  2. AS, de menselijke observaties lijken me toch dé bron om uberhaupt te komem tot veronderstellingen?
   De menselijke ervaringen zijn wat telt…
   Wat jij doet, is de menselijke ervaring belachelijk maken.
   Waar moeten we beginnen AS óm uberhaupt iets aannemelijk te maken.
   De scientist method heeft afgedaan, want niet gebaseerd op werkelijke observaties maar geindroctineerde observaties zoals het ons jarenlang door de strot is geduwd op onze zogenaamde scholen van onderwijs…

  3. Jenne is een soort laatste der Harmonikanen die nog vanuit een andere wereld verslag kunnen doen van een werkelijke aarde.
   Deze generatie dreigt ten onder te gaan aan een virtual reality die domweg niet bestaat.
   Mensen worden tegenwoordig geredigeerd door hun mobiele schermpjes waarop het leven zich voorspiegelt als het werkelijke leven…

  4. AS, de ouderen zijn domweg noodzakelijk om aansluiting te vinden met de realiteit van nu…
   Dat is ook de functie van ouderen…
   Mensen onderschatten schromelijk waar hun kennis vandaan komt…

  5. En Guido, als jij het nodig vindt om mijn meerdere reacties weer te verfoeilijken, maak er maar één van, ik vind het goed, zolang mijn oprechte bedoelingen maar overkomen.
   Weet je, ik zit daar niet mee, de moderator mag ingrijpen als hij/zij vindt dat het nodig is.
   Groeten van ADD ANNA 😉

  6. @Anna. Menselijke observaties en ervaringen zijn inderdaad de basis en hebben in de meteo geleid tot een systeem om weersverwachtingen te maken die de voorspellingen van de Enkhuizer almanak op alle fronten ruim verslaat. Soms moet je feiten accepteren zoals ze zijn.

  7. Hallo beste Anna, en ook AS,

   De Enkhuizer almanak noem ik als een soort ironische inbreng, in grote lijnen nu is de voorspelling veel gemakkelijker geworden, ze zien de hoge en lage druk gebieden van ver aankomen, maar op kleine schaal hier waar ik woon zitten ze er herhaaldelijk behoorlijk naast, op wereld voormaat, zijn er grote patronen die zich jaarlijks herhalen, de zeilschepen staken van wal voor de reis naar het zuiden, eind derde kwartaal, met de dan vaak noord oostelijke winden, dus windje achter, terug in het voorjaar met de zuid westelijke winden, via noord Amerika en dan over naar de noord zee.
   Ja Anna, de ouwe garde heeft het altijd gedaan, nou ja is misschien ook wel zo, maar wij zagen op een gegeven moment in, wat er nu ook speelt, not enough Indians, and to much chiefs, ieder één keek toe van uit zijn goed verzorgde wollen sokken, en lieten de risico’s over aan de anderen, van daar het werd toen ludiek, we maakten er maar wat van, love and peace, and flowers in their hair, en strijd liederen, we will overcome, nou nee we zitten nu nog veel dieper in de shit als toen bij de malige omstandigheden,
   maar ze willen het niet horen, ook hier niet op WTK, veel mooie onderwerpen, maar toch de kern van onze problemen worden omzeild, ja en dan sommigen met hun hemelse gekweel, over kuikentjes etc. terwijl er honderden mensen kinderen per dag om komen, maar ja niets zeggen is ook een optie, zij een ouwe tante van me als ze tijdens de preek een windje liet, aan dat gezegde zit een vies luchtje, nou prettige dag, ben weer in de tuin bezig orders uitvoeren van mijn vrouwtje !

  8. hmm mijn speur oogjes vielen op het volgende stukje commentaar, dat nasa claimt 17000 kunstmatige mini maantjes in de lucht gegooid te hebben, dat zo’n groot aantal niet valt te relateren aan het beperkte aantal Space Shuttle badminton vluchten, ik heb daar wel een idee over, nasa als front burger theater, als schaduw gordijn voor het echte werk wat wij niet zomaar mogen weten.

   Satellites : general discussion and musings by Unleashed on August 27th, 2011, 11:17 am
   http://www.cluesforum.info/viewtopic.php?f=23&t=1070&sid=32df18079cb8eb0cf19f1ac6a5dc294d

   Quote: “According to NASA who is enamoured with the number 17,000, that is how many satellites they tell us are in orbit now. Nevermind that there is nowhere close to that number of shuttle missions or launches by US rockets and other countries claim to have sent!”

   https://en.wikipedia.org/wiki/Space_Shuttle

   het kost kennelijk ongeveer een miljard om een shuttle 1 keer af te steken, niet erg kosten efficiënt als je nog 16 duizend en negen honderd en negentig kunst maantjes te gaan hebt…. als je per jaar maximaal een keer of drie de lucht in kan hoeveel jaar heb je nodig om 17000 kunstmaantjes omhoog te krijgen?! boeren intelligentie en een beetje asperger doen soms wonderen voor je bewuste overbelaste bevattingsvermogen…

   Quote: “Cost per launch US$ 450 million (2011) to 1.5 billion (2011)”

   https://nl.wikipedia.org/wiki/Badminton

   The Dandy Warhols – Godless
   https://www.youtube.com/watch?v=LduipA_XUJ8

  9. Ik zei het toch al? Het is een wonder, een bovenwonder!

   Trouwens interressant om eens de roots van de NASA van dichterbij te onerzoeken:

   Jack Parson: JPL staat officieel voor Jet Propulsion Lab maar het is natuurlijk Jack Parsons Lab

   Aleister Crowley (“The most wicked man on Earth” as he calls himself)

   L. Ron Hubbard (ja die van de Scientology)

   Hier, smullen:

   http://io9.gizmodo.com/5978746/the-strangely-true-connection-between-scientology-the-jet-propulsion-lab-and-pagan-sorcery

  10. AS, beetje verlate reactie, maar de KNMI kan nog geen voorspelling doen voor één dag…
   Chemtrails misschien, met een beetje Haarp…?
   Was weer opvallend dat op referendumdag het met straalbakken de hemel uit kwam, terwijl de dag ervoor en erna het toch redelijk opgewekt weer was 😉

  11. Jenne, laat je niet ontmoedigen door de hedendaagse mens die ondertussen geen poot meer op de echte aarde zet omdat oa Facebook veel belangrijker is.
   Nog even en dan heb je ook de status van verloren gegane beschavingen, en misschien heb je die nu wel al 😉
   Tien jaar terug dachten de kinderen van toen al dat melk uit een pak kwam.
   Wisten zij veel wie Joris Driepinter was…

  12. Hyper alles maar dan ook alles wordt gedaan om geld te verdienen, bekijk het budget van de NASA, de centjes komen met bakken uit het Pentagon vallen, en dan verdeeld onder de mee-eters.
   Er worden veel boeken uit gegeven, die worden verkocht op de Titel van het boek, de inhoud is een reeks van zich zelf herhalende herhalingen, en dan vaak nog met een politiek of racistisch geurtje, want niet alleen de Media zijn in hun handen, maar ook alle verwante artikelen, uitgeverijen van boeken en muziek, goed beschouwd een zieke bende, en ze blijven maar uitgeven en herhalen, groet Jenne

  13. Hallo Anna, nee hoor ik ben niet zo gauw uit het veld geslagen, maar maak me wel zorgen, als je leest dat binnen afzienbare tijd er Europese steden volkomen in handen van de Islam zullen zijn, ik maak het waarschijnlijk niet meer mee, maar heb mijn landje wel zien vernielen, en dat op alle fronten, en de toekomst voor jullie ziet er niet zo heel goed uit, en dan dat bastion van het onverstand in Bruxelles, ik vraag me elke dag waar zijn die nu in Gods naam mee bezig, maar goed het is tuin tijd, de kersen bomen bloeien, de natuur ontwaakt, je hoort, je voelt en je ruikt het, heerlijk om te mogen leven, ga ook lekker de natuur in Anna, groet Jenne

  14. Jenne, geniet ervan, ik zit opgesloten in een binnenstedelijk kippenhok, waar geen natuur voorhanden is. Heb alleen een voordeur die op een bijna blinde steeg uitkomt. Dus natuur is bij mij niet voorhanden. Maar verschil moet er kennelijk zijn 😉

  15. En Jenne, met wat ik nu weet, was ik indertijd ook vertrokken met de noorderzon 😉
   Alleen toen wist ik het niet, naast dat ik nog steeds denk dat je je afkomst niet moet verloochenen.
   In dat opzicht leef en zit ik nog steeds in een spagaat…
   Beter om mijn land, wat betekent mijn afkomst, en misschien wel mijn gerincarneerde keuze, te verraden en ergens anders een nieuwe toekomst op te bouwen óf beter om te blijven waar ik ben en daar een nieuwe toekomst op te bouwen.
   Wat is wijsheid én wat brengt geluk?

  16. @Anna. Welke bron gebruik je voor je eendaagse verwachting? Let wel, KNMI doet niet het Journaal, niet het RTL weer en niet Teletekst. Ze mogen nog slechts verwachtingen uitgeven via hun website.
   De 1-daagse verwachting is 95 van de 100 keer goed. Inderdaad geen 100% score, maar noem mij een gremium dat wel altijd perfect voorspelt.
   Het niet halen van 100% score in meteo heeft niets te maken met chemtrails, HAARP of andere verzinsels, maar heeft zijn basis in de chaostheorie. Als je geïnteresseerd bent kan ik daar wel meer over vertellen

  17. Anna,

   in jouw geval van zo slecht behuist zijn, moet je aan alternatieven gaan denken, een heel mooi en oud alternatief, is / zijn volkstuinen, met een leuk tuinhuis er op, waar je de mooie maanden van het jaar door kunt brengen, en wie weet onder vrienden, of bestaan deze niet waar je woond.

   Wij hebben zo een aan de grond geraakt familie lid onder gebracht, oud tuinhuis tussen de bomen aan de rivier, ja hij fleurde op, maar bleef drinken en doen, maar goed zijn leven, hij heeft het 12 jaar vol gehouden, en toen pppfftt weg, bijzondere man, 12 ambachten en 13 ongelukken, zelfde met zijn huwelijken, toch heel oud geworden, ja bij zijn kist stonden toch aardig wat kinderen, en ja 3 vrouwen te grienen, ja de ééne doet het zo en ja de ander blijft in het gareel lopen, groet Jenne

 12. @HyperAlert (hier is m’n antwoord beter op zn plaats)

  wat zou het kunnen zijn dat je nu wel binnen in een gebouw je positie kan bepalen?

  Tja wat? Alles wordt beter, groter, mooier. De supermarkt karretjes, de kalkoen voor het kerst(vr)eten, dus waarom de GPS ontvangertjes niet?
  En natuurlijk de android programmeurs niet te vergeten! Die hebben inmiddels vast wel een algorithme gevonden waarmee ze, uitgaande van de afwezigheid van een signaal op een plek waar dat signaal had kunnen zijn, die plek met grote precisie in kaart kunnen brengen.
  Nogmaals: Het is een wonder, een bovenwonder.

  1. Jouw gps app werkt prima.
   Dat is geen wonder. Wat techniek heeft altijd een verklaring anders mag je het geen wetenschap noemen. En wetenschap gelooft niet wonderen.
   Het gps systeem draait op een bep.frequentie uit de bandbreedte van de radiogolven.
   Gps in mobiel fungeert als zender/ontvanger van het signaal op die frequentie.
   Jouw navigatie wordt bepaalt door jouw mobiel en alle mobieltjes uit je omgeving die ook gps hebben. Daarom maakt je deel van het totale netwerk. En ben jij te traceren voor een ander.
   Maar voor jezelf in het netwerk noem je dat navigeren.
   Ach en laat die satelliet voor wat het is. Dat is om de leuk, je weet wel brood en spelen.
   Want laat je die satelliet weg dan werkt het netwerk nog steeds.
   En weet je waarom de ontvangst in open lucht beter is omdat moeder natuur je een beetje helpt maar je ook af en toe in de steek laat (Maradonna noemt het de hand van God). Radiogolven met bepaalde frequenties kaatsen via de ionosfeer deze golven terug naar aarde.

   Trouwens het was een mooi en zinnig artikel en zeker niet verknipt.
   Het laat ons zien dat we niet alles voor zoete broodjes moeten accepteren.
   Wie zich zelf kent, kent feitelijk iedereen.

   Saperien het was me genoegen. Mvg.

  2. Natuurlijk beste Lezer. maar ik vind het zo grappig dat de satellieten er met naam en toenaam bijstaan in die app. Daar steek ik graag de draak mee.

  3. Earth is a realm, it is not a planet. It is not an object, therefore, it has no edge. Earth would be more easily defined as a system environment. Earth is also a machine, it is a Tesla coil. The sun and moon are powered wirelessly with the electromagnetic field (the Aether). This field also suspends the celestial spheres with elector-magnetic levitation. Electromagnetic levitation disproves gravity because the only force you need to counter is the electromagnetic force, not gravity. The stars are attached to the firmament.”
   – Nikola Tesla –

  4. Anna mooi he wat hij heeft gezegt, Tesla was een meester, over de? nee onze aarde, gvd hij is van ons en niet Monsanto, als wij op zee zeilen op een mooie rustig dag met een zacht windje, een zo genaamde Alize op zijn Frans, dan komt die deining op zijn Engels de Swell, en voor ons is dat het kloppen van het hart van onze planeet, zo als hij bij ons hoord, horen wij bij hem, en dat tot het einde der dagen, en dat is verdomd lang.

  5. Jauke,

   ik kan hier gewoon niet naar kijken, ik word er beroerd van, ik zie en hoor dagelijks de waanzin die ons regeren, de EU heeft dat pure vergif van Monsanto gewoon weer goed gekeurd, die Schultz moet een heel klein kogeltje net tussen zijn ogen krijgen maar eerst al zijn tanden uittrekken bij levende lijve, klinkt idioot maar zo langzamer aan is het niet meer te verstouwen.
   Ik ben lid van de Vogel bescherming, op ons land aan de rivier een kolonie Aalscholvers Cormoran hier, en ja pang pang ik zag ze zo uit de lucht dwarrelen, dus ik mijn jachtgeweer en bam bam in de lucht natuurlijk, 5 minuten later de Gendarme, of ik gek geworden was, ik zef nee ze jagen op lmijn land en mijn rivier want volgens de wet loopt de grens door het midden, ja zegt hij maar er is een wet, ik zeg nou nooit van gehoord, heb ook geen bericht gehad en zo voort, de jagers van waar ik woon deden ook nog hun duit in het zakje, ik zeg straks hebben we geen bijen meer, de vogels zijn al gereduseerd tot de helft, en om dat die vogels vis eten, maar afslachten, ik zeg nou maar van mijn land af, en ga maar ergens anders spelen, die gendarmes ken ik wel, nou met de nodige knipogen gingen die er ook weer van door, maar wel mooi heel veel dooie aalscholvers.
   Nou meestal ga ik dan even aan de goeie zware Rum, want hoe moet je hier nu mee om gaan, en dan het continent Africa, één en al schandaden, of tegen de mensen of tegen de dieren en planten, moet een UNO protectoraat worden, en alles terug draaien naar en voor de oorspronkelijke inwoners !
   Groet Jenne

 13. Ik lees een mooie reactie op Facebook. Daar wordt me verteld dat ik er niets van begrijp en blijkbaar nog nooit van de term interferentie heb gehoord. Dat heb ik natuurlijk wel, zoals naar ik schat 99,99999% van de bevolking. en als ik het goed begrijp kan men, oa met die methode, onnauwkeurige metingen corrigeren. Dus door mijn metingen aan de hand van mijn metingen te corrigeren, maak ik mijn metingen kloppend. Wel een interessante benadering, vind ik.

  Ik zet m’n reactie hier maar neer, want ik heb me bij FB afgemeld en kan daar dus niet meer reageren. Het niveau ligt daar zo hoog boven het mijne, ik werd er deprie van.

  1. Ach ze proberen je een loer te draaien en gooien alles uit de kast om hun gelijk te halen.
   Vergissingen(fouten) maken is menselijk. Blijkbaar zijn die (nep)wetenschappers geen mensen.
   Interferentie van licht is een emperische proef van Fresnel, Young en Huygens om te verklaren dat licht zich als een golf(verschijnsel) gedraagt. Niet meer en niet minder.
   Kort samengevat: 2 coherente(gelijke) lichtbronnen die beiden licht uitstralen met een faseverschil van 1/2golflengte geven na breking door spleet of tralie een interferentie(golf)patroon te zien van lichte en donkere vlekken. Uit de proef blijkt dat 2 lichtgolven(stralen) elk afkomstig vanuit de 2 lichtbronnen de 2 lichtgolfjes elkaar kunnen versterken(licht) of elkaar kunnen uit doven(donker).
   Maar dat bewijst nog steeds niet het nut en het bestaan van een satteliet binnen een gps systeem.

 14. Het internationale ruimtestation en al die communicatiesatellieten enzo, die dingen kunnen, wordt ons verteld, jaren rond de aarde draaien, zonder dat er veel energie ingepompt behoeft te worden, zoals in een vliegende Boeing bijv. De theorie is dat de hoeksnelheid van de satelliet, de zwaartekracht opheft. De krachten zijn in evenwicht en het ding draait rond als een steen aan een touwtje. Maar dat is m.i. dom geklets:

  1) De kracht waarmee het touwtje de steen vasthoudt is evenredig aan de hoeknelheid van de steen en is 0 als de steen niet draait. De zwaartekracht daarentegen is niet afhankelijk van de hoeksnelheid van de satelliet. De vergelijking van satelliet en steen aan touwtje gaat dus niet op.
  2) De zwaartekracht resulteert in een versnelling. Maar de centripetale kracht waardoor de satelliet weg wil vliegen van de aarde resulteert in een constante snelheid, in stand gehouden door de traagheid van de satelliet.

  Traagheid (snelheid) en zwaartekracht (versnelling) kunnen elkaar niet opheffen, het zijn verschillende fenomenen.

 15. De satelliet beweegt zich, op het moment dat hij in zijn omloopbaan komt, met een bepaalde SNELHEID. Op dat moment gaat de zwaartekracht eraan trekken hetgeen resulteert in een VERSNELLING.
  Een relatief eenvoudige berekening toont onomstotelijk aan, dat bijvoorbeeld het Space Station, altitude 400 km, snelheid 27600 km/u, na 846 seconden op apegapen ligt ergens op de aardbol. De valsnelheid van het ding is dan 7,541 km/sec.
  Kortom, al die satellieten, die moeten terug naar science finction verhaaltjes van Arthur C. Clarke. Waar ze oorspronkelijk ook vandaan komen.

  GPS? Land antennes en vermoedelijk iets als de Omega, Decca en LORAN navigatie systemen “on de high sea”

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.