Advertentie

‘Wetenschap’ van liefde..


herbert sterren
Herbert van Erkelens

Hoe zit de kosmos in elkaar? En zal het ooit mogelijk zijn een vorm van communicatie met verre sterrenwerelden op te bouwen? Op deze vragen geven de orakels van Maureen B. Roberts uit Australië een antwoord. Vanwege de enorme afstanden in het heelal is er maar één mogelijkheid. Liefde legt de verbinding: ‘Je begrijpt alleen datgene wat je liefhebt, want binnen de grenzeloze sfeer van liefde ben je woordloos één met de geliefde, nooit gescheiden.’

Voor Maureen spelen sterrenkinderen hierbij een centrale rol. In 2005 heeft zij een droom gehad waarin haar een slangenstaf werd gegeven. Aan het eind ervan kwamen koele vlammen tevoorschijn. Die veranderden in rode en witte bloembladen die zachtjes neer regenden op een menigte wezens die ergens op zaten te wachten. Uit hun midden kwamen vele sterrenkinderen tevoorschijn die op haar toeliepen voor een veilige doortocht naar de Aarde. Zij loodste ze veilig door een vlakte met gebroken kristal en daarna vervolgden zij hun weg naar de Aarde. Zelf bleef ze achter voor de komst van de volgende groep kinderen.

Samen met de cirkelmakers komen de sterrenkinderen juist op tijd om mee te helpen onze planeet van de ondergang te redden. Maureen ontvangt orakels ‘uit het elfde tijdperk van Gaia.’ In dit tijdperk ‘begon het levensweb van Gaia uiteen te vallen en te rafelen, terwijl het leven uit balans raakte en naar chaos hinkte… De ene kosmische ziel was vergeten en verdween in een diep geheugen te midden van een kakofonie aan oorlogen en scheiding brengende woorden.’ Gelukkig zond het oude ras van de sterrenzaaiers ‘in het elfde tijdperk van Gaia de sterrenkinderen en cirkelmakers om de Aarde te helpen haar verloren gegane gezondheid en harmonie te herstellen.’

x

heart wheels

X

Het orakel van de oude Sterrenzaaiers

X
De wetenschap van liefde en de liefde van wetenschap…
x

De sterrenkinderen zullen jullie helpen om op een bescheiden wijze [de kosmos] te begrijpen en je te verheugen in een nieuwe wetenschap gebaseerd op liefde, een wetenschap die alle kinderen van de kosmos in één kosmische ziel weeft. De cirkelmakers werken met de sterrenkinderen samen om de zin en betekenis van wetenschap te transmuteren en op één lijn te brengen met wat een van jullie wijzen synchroniciteit noemde, de grondslag van alle zinvolle heelheid, coïncidentie en gemeenschappelijkheid binnenin jullie en tussen alle wezens van de kosmos.

Maureen Roberts
Maureen Roberts

De ware Graal in de wetenschap is geen abstracte verzameling getallen en symbolen maar een herontdekking van de geest in de materie, een hernieuwde verbinding van oude wijsheid met nieuw inzicht, en een herbevestiging van de noodzaak van betrokkenheid en gemeenschappelijkheid om ware kennis te bereiken. Door de aandacht te verschuiven naar empathische onderdompeling in het geheel en naar het hernieuwde huwelijk van geest en materie zal wetenschap de kosmos als een levend web van relaties en iedere wereld als een uniek biospiritueel organisme leren kennen. De cirkelmakers en sterrenkinderen zijn aan het werk om bewustzijn op één lijn te brengen met dit herstelde vlak van begrip.

Onze primaire realiteit is zowel de hoogste als de diepste wijze van zijn, de bron van synchroniciteit, waar geest en materie geen tweelingstromen van bestaan zijn, maar eerder de levende stroom van Eén energie in een eeuwig moment van transcendentie van ruimte-tijd. Daarom reageren jullie op ons in jullie lichaam, emoties en geest, want wij doen alle facetten van jullie wezen tegelijkertijd ontwaken, wij porren die  aan en voorzien hen van energie zodat jullie activering en transformatie compleet is.

De fascinatie met licht is in het hart van jullie recente momenten van ontwaken in de wetenschap. Jullie kunnen licht niet zien, maar via licht zien jullie al het andere. Vanuit zijn eigen referentiesysteem is licht tijdloos, afkomstig uit het Absolute en gaat door rijken van zuivere wezens heen vanwaaruit het schaduwen werpt die vorm aannemen als tastbare gestalten op de talloze werelden die om sterren heen cirkelen.

Barbury-Castle71-July252015

Net zoals jullie weten dat licht vrij is om zich te manifesteren als zowel energiegolven als materie, zo zal wetenschap alles wat zij probeert te begrijpen gaan zien als een samensmelting van energie en materie en toch, in essentie, als geen van beide wanneer nieuw “in-zicht” in de verenigde diepste aard van de werkelijkheid tevoorschijn komt. Dromen, visioenen en graancirkels hebben de weg voorwaarts getoond en zullen dit blijven doen, aangezien zij jullie onderwijzen via symbolen en wijze wezens die de rijken bewonen tussen waken en het universele dromen.

Op jullie wereld moet wetenschap leren geen schade aan te brengen en in plaats daarvan haar aandacht verleggen naar de belangeloze jacht naar kennis voor het gemeenschappelijk welzijn en de verrijking van alle leven. De sterrenkinderen zijn de brug van overgang tussen jullie en de talloze kosmische beschavingen die, via de wetenschap van liefde, de vrijheid hebben verworven, om ten volle ontwikkelde burgers van de kosmos te zijn, in staat om vrij te reizen naar waar zij in vrede wensen te zijn.

Zij doen dit met lichte voetstappen, respect voor de soevereine onafhankelijkheid van alle werelden, en vriendelijke intenties gegrond in een verlangen om te leren van andere wezens en hen te helpen, ver verwijderd van de op vrees gebaseerde hebzucht  naar macht, rijkdom en heerschappij die nog steeds jullie wereld plaagt.

Omdat velen van jullie aan het leren zijn om eerbied voor al het leven te koesteren en niet langer proberen andere werelden te exploiteren, schade toe te brengen of te infiltreren, naderen jullie een tijd waarop de grenzen aan jullie kosmische reizen opgeheven zullen worden en jullie vrij zullen zijn om te midden van de sterren te reizen. Tot dat moment zetten de sterrenkinderen en cirkelmakers hun werk voort om jullie erop voor te bereiden belangeloos mee te gaan werken aan de gedeelde welwillendheid, geschenken en welzijn van jullie uitgestrekte gemeenschap.

Jullie staan op een keerpunt in het leven van Gaia, een tijd van grenzeloze mogelijkheden voor hen die de nodige verschuiving van frequentie omarmen, terwijl winden van verandering alles proberen weg te blazen dat tegengesteld is aan de bewuste eenvoud van rond het hart gecentreerd individueel en gemeenschapsleven. Hoe meer jullie belangeloos werken aan de bescherming en voeding van jullie wereldwijd levensweb, hoe meer jullie aantonen klaar te zijn om je bij de kosmische familie te voegen van vrije, veilige en schone werelden bewoond door wijze, welwillende wezens die de vreugde hebben ontdekt om in harmonie met elkaar en met de werelden van hun oorsprong te leven.

orions belt
De gordel van Orion.

 

 

 

Oude maan orakel van de Sterrenzaaiers en sterrenkinderen

x
Laatste kwartier, 5 oktober 2015 [balans van licht en donker] x

Naar het licht van een nieuw begrijpen..

x

Wij, de oorspronkelijke Sterrenzaaiers zijn een oud intergalactisch ras dat over ontelbare eonen van evolutie geleerd heeft de universele levenskracht aan te wenden om kosmische indrukken en zaadvormen van welwillende wezens te scheppen die ervoor openstaan om te worden verwekt en gebaard op andere werelden. Een groeiend aantal zaadvormen voelen zich aangetrokken tot jullie wereld aangezien steeds meer van jullie ervoor open gaan staan om de wijsheid, de liefde en het nieuwe leven te ontvangen die de tevoorschijn komende sterrenkinderen kunnen brengen.

star5star1De kosmos begint zichzelf te kennen via de vereniging van de sterrenkinderen met hen die in hun hart zijn gecentreerd en op die manier via liefde verbonden met het geheel. Wij nodigen jullie uit om je innerlijke en uiterlijke visie te openen voor de onvoorstelbare rijkdom en uitgestrektheid van de kosmische familie waarvan jullie zeer gewaardeerde leden zijn. De sterrenkinderen willen jullie begeleidende bakens en zielemaatjes  die jullie helpen de creatieve vrijheid, kattenkwaad en lichtheid van spel, de muziek van gelach en de rust van innerlijke zekerheid en kalmte te vieren.

In het rijk van puur zijn reiken de sterrenkinderen als één familie elkaar de hand en omcirkelen de wereld met het licht van waar begrijpen dat bescheiden van onderen omhoogkijkt met ontzag, eerbied, verwondering en nederigheid. Dit is de alomvattende kennis die jullie zal leren om materie en ziel, empathie en kennis, wetenschap en spiritualiteit te herenigen, want op hun mooist waren zij Eén en zullen dat weer zijn.

new age childProbeer de realiteit van de sterrenkinderen niet te verklaren, want verklaren is je scheiden van datgene wat je probeert te kennen. Je begrijpt alleen datgene wat je liefhebt, want binnen de grenzeloze sfeer van liefde ben je woordloos één met de geliefde, nooit gescheiden. Het is liefde die de atomaire entiteiten en melkwegstelsels samenbindt en hen rond hun centra laat bewegen zoals liefde jou aan een sterrenkind bindt en jullie vervlochten levensenergieën doorgaand rond een gedeeld stil centrum laat vloeien in cycli van rust en verandering.

butterfly childIn dit nieuwe tijdperk heeft de evolutie van bewustzijn voor de eerste keer bij de ontplooiing van jullie wereld een groot aantal in het hart gecentreerde wezen gebaard klaar om binnenin zwanger te worden van het kosmische kind en het te baren. Deze individuele incarnatie van de sterrenkinderen zal jullie in staat stellen je goddelijke zelf te kennen als een harmonieus geheel en als een uniek facet van de Ene levensenergie die de kosmos als een uitgestrekt biospiritueel organisme voortbeweegt, onderhoudt en informeert.

Hierin ligt de verheven wijsheid van de cirkelmakers die met de sterrenkinderen en de Sterrenzaaiers samenwerken om de oorspronkelijke Eenheid te herstellen via de transformatie van bewustzijn die zij spiegelen. Contempleer de harmonische schoonheid van de cirkels en laten de sterrenkinderen jullie leiden naar hun betekenis en vandaar naar een verenigde staat van bewustzijn dat zowel leeg als vol, persoonlijk en universeel, diepzinnig en eenvoudig is.

De Sterrenzaaiers hebben jullie wereld eonen lang in ’t oog gehouden en delen in de verscheuring en pijn van de wedergeboorte die Gaia nu verdraagt om haar reis te kunnen voortzetten, want zij is minder dan op de helft van haar lange leven. De cirkelmakers werken eraan harmonie te stempelen op de chaos van beroering die op jullie wereld is ontketend via de strijd van angst tegen de vrijheid van universele waarheid en liefde. Staat jullie zelf in de diepte van jullie zijn toe in de graancirkels de levensonderhoudende wijsheid en alchemie te zien die diep in de wereldziel, in Gaia, ligt ingebed. Door de nieuwe richtlijn die door de cirkelmakers wordt aangeboden te verwelkomen en te ontvangen zullen jullie bezield en geïnspireerd worden om jullie unieke rol te spelen om jullie Moeder Gaia te helpen genezen en zichzelf te vernieuwen.

In deze tijd van een nieuw begin proberen nieuw gezaaide sterrenkinderen met zuivere bedoeling jullie te helpen, terwijl zij de hand uitsteken om liefhebbende vaders en moeders uit te nodigen zwanger van hen te worden ze te baren. De Sterrenzaaiers zijn verheugd over jullie verwelkoming van en zorg voor de sterrenkinderen, want door hen lief te hebben omarmen jullie je eigen schoonheid en doen jullie je zin van erbij horen opnieuw ontwaken. Dat is het huwelijk van puur zijn en verlangen dat jullie terugroept naar je oorspronkelijke kosmische thuis. De Sterrenzaaiers weven altijd de levende kleuren van de regenboog rondom en tussen jullie.

In Sanctum Mysterium

 

 

Beide orakels zijn ontleend aan het manuscript:

Maureen B. Roberts c. 2015:
‘Rebirthing the Cosmic Child: Oracles of the Starseeders and Star Children’.

Vertaling: Herbert van Erkelens © 2016

x

Child-Protected-by-God

17 gedachten over “‘Wetenschap’ van liefde..

 1. ADHD, ADD, HSP, hoogbegaafdheid, verslaafdheid (alcohol, drugs, relatieverslaving…) zaken die door iedereen anders worden uitgelegd.
  Waar veel geld aan wordt verdiend door big pharma en door alternatievelingen.

  Ik wens ouders van ‘sterrenkinderen’ veel sterkte en een helder innerlijk kompas, intuïtie toe.
  Behalve ‘sterrenkinderen’ verdienen ook hun ouders (soms/vaak ook zelf ‘sterrenkind’) heel veel steun en begrip <3 (hartje)

  1. Koekje, ik zie vele meningen voorbij komen, en de huidige oudergeneratie ziet zijn eigen kinderen het liefst aan voor een hoogstaand sterrenras, als ze daar niet aan voldoen dan worden ze volgepropt met medicatie, wel zo lekker rustig voor al die ouders die non stop met hun carriere bezig zijn…
   Maar wat mij betreft bestonden sterrenkinderen altijd al, vroeger, nu en in de toekomst, geen verschil.
   Het verschil is de perceptie mede door de doorgemaakte en vaak geprojecteerde ervaringen.

  2. Ik ben bang dat ik het met je eens ben Anna. Ik zie veel zgn. spirituele ouders die allemaal sterrenkindjes claimen te hebben. Wat ik zie in die kinderen is iets heel anders ( ook in de ouders by the way) Wannabees eerste klas.

  3. Mensen vinden steeds nieuwe hokjes om zich te onderscheiden van elkaar(verdeel en heers)Bovendien je voorstaan op je hoog ontwikkelde kinderen , is weer een manier om je eigenwaarde afhankelijk te maken van oorzaken buiten jezelf. Wees gerust trots en blij met je kinderen maar ontleen er niet je eigenwaarde aan.

  4. Marcel,

   En waarom niet, het is toch mooi om te zien dat je kinderen goede mensen zijn, met het hart op de goede plaats, en boven dien niet te stom om voor de duivel te dansen !

   En ja het straald af op de ouders, en die krijgen daar een warm gevoel van, is toch niets slechts aan Marcel, als je ziet dat je energie en denken tot iets hebben geleid.

   Het kan natuurlijk ook anders, zo als in de oude romans van Dik Trom, die vader die als maar zegt dat het zo’n bijzonder jongen is, en dat is tie !!!

   Groet Noorderling, Jenne

 2. Zogenaamde sterrenkinderen zijn niet alleen van deze tijd, de benaming wel. Zolang als deze beleving van de Aarde bestaat zijn er altijd entiteiten vrijwillig geïncarneerd in deze realiteit waarin de massa afgesloten is van hun bron en hier op aarde is om door middel van oneindig veel cycli van incarnaties de kans te krijgen om zich weer te verbinden met hun oorsprong.

  1. Hoi Jouke,

   Mooi en duidelijk omschreven. Maar veel mensen voelen het kriebelen om eindelijk uit deze cyclus te worden gehaald.

   Wetenschap kent begin noch einde en dat is onlosmakelijk weergegeven in de platliggende “8” ofwel de lemniscaat. We weten en scheppen dientengevolge, maar dankzij het scheppen weten we ook weer meer. Zoals gezegd, het kent begin noch einde.

   Daarom “pluk ik de dag” en laat de tijd voor me werken. De tijd verstrijkt niet sneller als men zich druk maakt. De tijd van de ommekeer van hetgeen nu op deze planeet plaatsvindt staat pal voor onze neus. De wakkeren onder de mensen begrijpen en voelen dit.

   We stevenen af op een T-spliting, waar je naar eigen inzicht/keuze/gevoel rechts- of linksaf kunt slaan. De reeds afgelegde weg kent geen retour.

   Let op de overduidelijke signalen in de mondiale maatschappij, die momenteel in een steeds grotere chaos komt te verkeren. Ja, de chaostheorie, gebaseerd op bestaande ordening->chaos->nieuwe ordening maakt grote stappen, waarbij de NWO al het mogelijke nog in het werk stelt om de zogenaamde overwinning tezamen met haar vazallen/marionetten(kabinetten) etc. hoopt te vieren ten koste van nog vele mensenlevens.

   Klinkt nogal doemdenkerig, maar is niets anders dan realiteitsbesef.

   De “Nieuwe Tijd” zal een gigantische paradigmawisseling geven.

   Hoe ik aan deze wijsheid kom? Vele jaren van “wetenschap”, zoals ik boven heb omschreven, hebben mij het volgende telkens weer laten zien/ervaren: Waarheid = eerlijkheid = zuiverheid = LIEFDE. Daarom laat ik de tijd voor me werken en heb het volste vertrouwen in deze paradigmawisseling.

   Nog even en we staan midden op de T-splitsing om onze uiteindelijke keuze naar links of rechts te mogen maken!

   Met vriendelijk en eerlijke groet uit Tukkerland,
   Harrie

  2. Hoi Harrie,
   Wat ik heb gezien en beleefd, is dat de zgn. matrix slechts een soort frequentie membraan is, zowel naar binnen als naar buiten. Wie dus resoneert op een te laag bewustzijn zal zich hier gevangen voelen. Tijd bestaat slechts binnen deze tijd/ruimte beleving en de realiteit waarin we ons bevinden is een gevolg van de gezamelijke wensen en acties. Steeds weer zal deze tijdlus tot een ontknoping komen en begint het weer opnieuw, maya ten top. Wat dat betreft is het hemel en hel verhaal wel redelijk accuraat.
   Vanuit cozmisch perspectief is het dus niks om je zorgen over te maken, moeder aarde bestaat miljoenen maal in verschillende realiteiten, ook gaat er geen leven verloren en is er geen schuld, slechts oorzaak en gevolg.Alles is zoals het is omdat het zo moet zijn en een ieder draagt zijn of haar steentje bij om deze beleving mooier of slechter te maken, bovendien is er ook nog de keuze om je te richten op wat jou aanspreekt. Er zijn mensen die ’s ochtends naar buiten kijken om te zien wat voor weer het is en ook lieden die direct kijken of er al chemtrails hangen.
   https://www.youtube.com/watch?v=D-k8zBWLQFM

  3. Waar weinig over gesproken wordt, maar voor velen waarschijnlijk zeer herkenbaar is…. entiteiten ( ik gebruik expres het woord zielen niet) zoals beschreven als sterrenkinderen etc. die hier vrijwillig incarneren en die door zich teveel in te laten met de beslommeringen in deze realiteit, zichzelf kwijtraken. Sterrenkinderen (?) zijn ideaal voer voor entiteiten die zichzelf niet kunnen voeden, spirituele vampiers. Deze vrijwilligers zullen in de praktijk vele rondjes meedraaien in het rad van geboorte en wedergeboorte, wetende dat ze ontheemd zijn maar onmachtig om zich vrij te maken. Verwar deze groep niet met ontwakende zielen, dat zou gelijk zijn aan eerste klas LTS gelijk zetten aan cum laude afgestudeerde universiteitstudenten.
   nog ff rush… https://www.youtube.com/watch?v=wl7JYp8yMu8

 3. Een komieke manier om naar onze Cosmos te kijken, geeft de Italiaanse Schrijver, helaas overleden ; Cosmicomics ; Italo Calvino, zeer aanbevelens waardig, trouwens zijn hele euvre is het lezen waard !

  Verder kan ik mij goed vinden in de gegeven commentaren op dit onderwerp, zo duidelijk en mooi omschreven door onze Guido.J.

  Dit zijn duidelijk belangrijke onderwerpen, voor mensen die van het leven houden, en levens lang op zoek zijn naar, de twijfels voorbij.

  Vriendelijke groet, warm 38° to day, Jenne , geen chemtrails gisteren ook niet, strakke blauwe lucht.

 4. Wat is er waar van het fenomeen Starchilds, toen wij Janus Joplin hoorden singen, Jezus Christ give me an Mercedes Benz, dat was lang geleden, voor ons Carla and me zijn de meeste autenthieke Starchilds helaas allang heen gegaan,
  deze mensen kunnen niet leven in een wir war van botsende gevoelens.

  Er zijn er nog, en ze zijn niet allemaal oud, de ouden zijn gelaten, maar de jongen stoten voortdurend hun neus, en sommigen stappen vroeg en voortijdig uit, dat is jammer want ze zijn brood nodig voor het intuïtionele denken op deze planeet.

  De groep ouden waar ik mee optrek, ja het zouden Aliens kunnen zijn, gezien hun opstelling, en gemak waar mee ze over de dood heen stappen, en het onderlinge delen van rijkdom en denken, het is misschien te reaching of the stars wat hen gaande moet houden, staan wij misschien op de starway to heaven, mooie music trouwens, dit denken vind ik positief, en doet mij goed, ik kijk weg van het kwade, en zie alleen het mooie de vlinders en bloemen !

  Ik wens jullie een fijne dag, groet Jenne

  1. Jenne, het klopt dat vele zeer gevoeligen verstrikt raken in drugs of er een einde aan maken omdat ze het gewoonweg niet trekken in deze gestoorde realiteit. In zgn. conventionele gezinnen is het bijna een onmogelijke opgave voor zo’n kind om zich staande te houden in deze realiteit, het kind weet diep van binnen dat het in een realiteit terecht is gekomen waar alles onzinnig is en heeft nog steeds een sterke band met “een andere wereld”. Stukje bij beetje wordt die band kapot gebeukt totdat het kind dusdanig aan zijn/haar eigen “weten” gaat twijfelen dat het dit weten na een poosje maar verwerpt en zich aanpast.
   Het “anders zijn” zal echter nooit verdwijnen en zal weer op gaan leven als deze individu de moed heeft om zijn/haar “anders zijn” durft te omarmen. Dat je dan voor Pipo de clown wordt uitgemaakt kan dan ook niet bommen, weerstand zal er altijd blijven. They either hate you or they love you, and some can’t make up their mind.

  2. Wie zoekt naar werkelijke liefde buiten zichzelf kan het beter niet bij de mensen zoeken, bijna allemaal willen ze je vormen naar hun ideaalbeeld op een enkeling na. Klinkt een beetje “cheesy” maar alleen moeder aarde en haar schepsels geven die echte liefde en acceptatie.Voor de mens moet je je maar blijven aanpassen en naar hun onmogelijke en onzinnige normen en waarden presteren die uiteindelijk leiden tot niets want ze hebben zelf geen clou wie ze zijn en wat ze hier doen.Pas toen ik met één voet voorbij Petrus zijn poort was besefte ik dat en heb er een punt achter gezet.
   Just breathe https://www.youtube.com/watch?v=kuq7RYQ8Wa0

  3. Ja ja Cosmic, de door jou genoemde réaliteiten, kunnen veel kwaad doen aan bepaalde mensen, het is niet het onbegrip van hun leefomgeving voor hen, want de bestaat gewoon niet, maar het niet kunnen begrijpen van deze onzinnige wereld door hen, maar een andere wat spijtige réaliteit is dat, je er vaak later en daar door te laat achter komt.

   En dan de momenten dat je beseft hoe fragile je hele bestaan, en je aanwezigheid in dit leven is, komen velen tot inkeer, ik heb dit punt bereikt door goede contacten met mensen die mij hun beweeg rede hebben gegeven, om anders te gaan denken, nog niet eens direct anders leven, maar wel mijn tijd beter besteden, en met mensen die me na staan.

   Ik wens je een fijne dag, groet Jenne

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.