Advertentie

Televisie: opium voor de massa!


 

Televisie: opium voor de massa!

The Journal of Cognitive Liberties © 2001 CENTER FOR COGNITIVE LIBERTY AND ETHICS

vertaling Guido Jonkers 2011 © WantToKnow.nl/.be

x

OK, junkies, ik weet dat je al een tijd zit te staren naar emotieloze teksten, en dat je bezig bent om met je brein de samenhang te bevatten van complexe zinnen van woorden en deze ook nog eens probeert te analyseren. Maar als je me een paar minuutjes geeft, dan zal ik je een geheim verklappen, waarop marketeers en –heftiger nog- onze overheden al vele tientallen jaren op bouwen. Het gaat over de beste vriend van de meeste mensen, hun televisie.. Het is een verslavend opiaat en dat niet alleen, het is één van de meest krachtige mind-control ‘masjienes’ die ooit geproduceerd zijn. Dit is geen verhaal dat gaat over mijn inuïtie of iets dergelijks. Ik heb neurologisch bewijs om dit te staven..

Hebbes..! Gepakt, maar vooral GEVANGEN in een staat van een onbewuste, verslavende hypnose..!

Hoewel de defenities vaag zijn, en ietwat misleidend, betekent het woord ‘verslaving’ in het algemeen, dat mensen of dieren, psychies of fysiek afhankelijk worden van een bepaalde ervaring en dat deze ervaring daardoor herhaald moet worden, om in de behoefte-om-zich-goed-te-voelen van deze persoon of het dier te voorzien. Meestal praten we over ‘verslaving’ als het gaat om een chemisch proces, waarbij het proces fysiek plaatsvindt, en het zenuwsysteem zodanig wordt herschikt, dat het de aanwezigheid van deze chemische stof nodig heeft om soepel te kunnen functioneren.

Maar natuurlijk zijn niet alle verslavingen chemisch. Elk gedrag dat leidt naar een genotservaring zal de neiging hebben om herhaald te worden, zéker wanneer dit gedrag weinig tot geen moeite schijnt te kosten. Dus in deze wijze het definiëren van ‘verslaving’, past televisie wel degelijk in de categorie ‘verslavende stoffen’..

Wanneer je TV kijkt, blijkt dat je hersenactiviteit van de linkerhersenhelft overschakelt naar de rechter. Feitelijk wijzen experimenten uit, o.a. uitgevoerd door Herbert Krugman, dat wanneer mensen televisie kijken, de rechterhersenhelft 2x actiever is dan de linker. Hetgeen als een neurologische afwijking kan worden gezien. Deze overschakeling van het menselijke brein, brengt een stroom natuurlijke lichaamsopiaten op gang.

Opium uit je eigen lichaam
Deze stoffen, endorfinen genaamd, bestaan uit beta-endorfines en enkephalines.
Het bijzondere aan deze stoffen is, dat ze identiek zijn aan opium en afgeleide stoffen hiervan (heroïne, codeïne, morfine etc.).  Activiteiten van het menselijk lichaam die ervoor zorgen dat deze endorfines vrijkomen in het lichaam, zijn over het algemeen activiteiten die verantwoordelijk zijn voor gewoonte-gedrag. Maar wij benoemen ze over het algemeen niet als ‘verslavend’.  Deze activiteiten bevatten een breed scala, van het ‘knakken van je vingers’, inspannende lichaamsbewegingen (joggen!) tot het menselijk orgasme. Nu is gebleken dat externe opiaten, verslavende stoffen die dus niet-lichaamseigen zijn, gebruik maken van dezelfde receptoren in het lichaam, als de endorfinen. Dus voor het lichaam is er erg weinig verschil tussen deze twee, uiterst verschillende bronnen.

Feitelijk zijn inspannende lichaamsbewegingen, waarbij je op een gegeven moment bij het hardlopen in een soort trance komt, er de oorzaak van dat endorfines in je systeem komen. En dit kan, zoals velen inmiddels weten wanneer zij een blessure hebben en even niet kunnen hardlopen, leiden tot zulke ernstige verslavingsverschijnselen, dat deze mensen vaak ‘afkickverschijnselen’ krijgen. Eén van de heftige symptomen daarbij, is ernstige hoofdpijn, op een migraine-achtige wijze vaak zelfs. Deze worden veroorzaakt, doordat de opiade-receptoren in het menselijk brein, volledig dysfunctioneren, doordat er geen regelmatige toevoer is van de endorfines.

Wat je misschien niet weet, is dat ook stevige TV-kijkers, dit soort verschijnselen kunnen krijgen, wanneer zij een lange tijd geen TV kunnen kijken, door wat voor oorzaak dan ook. In een artikel in de Zuid-afrikaanse  ‘Eastern Province Herald’ (October 1975) staan 2 experimenten beschreven, waarin mensen uit verschillende socio-economische klassen werd gevraagd om een maand te stoppen met TV-kijken. De armste families hielden het gemiddeld maar 1 week vol, terwijl de anderen het wel langer volhielden, maar symptomen begonnen te vertonen van depressie, waarbij ze aangaven dat ze gevoelens hadden, die vergelijkbaar waren met het verlies van een vriend of familielid..
In een ander experiment, waarin 182 Duitse burgers akkoord gingen met de test, om hun TV-kijkgedrag drastisch te wijzigen, gedurende 1 jaar, waarbij ook nog eens een mooie bonus aangeboden werd, aan mensen die het volhielden, bleek dat NIEMAND van deze onderzochtte groep in staat was, langer dan 6 maanden geen TV te kijken. Gedurende het experiment werden de mensen gemonitored en het bleek dat ook hier de deelnemers ernstige symptomen vertoonden van afkickverschijnselen.. Toegenomen onrust, frustratie-gevoelens en depressiesymptomen.

Verslaving en de ontkenning die daarbij hoort..!
De tekenen van deze verslaving zijn overal om ons heen. De gemiddelde Amerikaan kijkt zo’n 4 uur TV per dag, waarvan ruim 49% toegeeft dat ze het blijven doen, ook al vinden ze van zichzelf dat ze het eigenlijk compleet téveel doen. Het zijn de klassieke symptomen van iemand die verslaaft is en het ontkent van zichzelf, ondertussen gewoon doorgaand met het gedrag.

Er komt steeds meer informatie vrij over de invloed van televisie op de ontwikkeling van het brein van kinderen. (klik voor link)

Recente studies bij laboratoriumratten tonen aan, dat prikkels die inwerken op deze opiade-receptoren in het brein, aanzetten tot verslavend gedrag! Het bewijs is overweldigend: alle opiaden zijn verslavend! En dat je dus ook verslaafd kunt zijn aan het eigen opiade-systeem in je lichaam, dat feitelijk, vanuit de oertijd, ons lichaam een volledige andere dienst bewees. De uiteindelijke vraag rondom het TV-kijken, is vervolgens of een TV-verslaving destructief kan zijn. En het antwoord op deze vraag, je raadt het wellicht al, komt van de moderne wetenschap en is simpel ‘JA!’.

In de eerste plaats worden, wanneer je TV kijkt, je hogere hersenregionen (zoals het middenbrein en de neo-cortex) uitgeschakeld, en de meeste van de hersenactiviteiten worden verplaatst naar de lagere breingebieden, zoals het lymbisch systeem. De neurologisch processen die in dít gebied plaatsvinden, kunnen niet omschreven worden als ‘cognitief’. Want deze lagere breingebieden, ook wel ons reptielenbrein genoemd, staan klaar om primaire reacties op te roepen van het lichaam, als reactie op de omgeving, zoals vlucht-, vecht- of blijf-waar-je-bent-reacties.

Het is zelfs zo, dat deze lagere hersengebieden, niet in staat zijn om het verschil te maken tussen de gefabriceerde beelden van de TV (een taak die door normaal door de neo-cortex wordt uitgevoerd) en de realiteit.
Dús reageren we op TV-beelden alsof het écht is allemaal. Het betekent dat dientengevolge het lichaam ook de bijpassende hormonen loslaat in het lichaam, enzovoort. Studies wijzen uit, dat wanneer mensen téveel activiteiten ontwikkelen in het lager hersengedeelte, dit leidt tot het  afsterven van hersencellen in de hogere breinregionen.

Het is uiterst interessant om te zien, hoe het lagere brein, het reptiele/lymbatische deel, samenhangt met het biologische overlevingscircuit, dat bekend staat onder het ‘Leary/Wilson 8 Circuit Model van bewustzijn’. Het is het primaire hersencircuit in het menselijk lichaam. Het deel dat onze basisaanwezigheid meldt, dátgene wat we omschrijven als ‘bewustzijn’. Dit is het circuit waarin we onze eerste neurologische imprint krijgen (de orale indruk), datgene wat ons drijft naar ervaringen die ervoor zorgen dat we alles gaan opnemen, wat ‘warm’, ‘plezierig’ en/of ‘beschermend’. Dit bio-overlevingscircuit in de hersenen, zorgt er dus voor, dat we op de meest infantiele en meest primaire wijze met de realiteit kunnen omgaan.

Een persoon die de fysieke plezierprikkels najaagt, is waarschijnlijk volledig gefixeerd in dit circuit; feitelijk dachten de Freudiaanse wetenschappers, dat een opium-verslaving een menselijke daad was, om terug te keren naar de baarmoeder.. Logischerwijze kunnen we dus stellen, dat wanneer de hogere hersenfuncties verdoofd zijn, dat het daardoor dominant-geworden lagere hersengedeelte, op zoek gaat naar prettige prikkels, ongeacht de gevolgen ervan..
Dit betekent dus feitelijk dat televisie een zwaard is dat aan twee kanten snijdt.. Het TV-kijken zorgt niet alleen voor dat het endocryne-systeem in het menselijk lichaam, een dosis endorfinen in het lijf brengt, maar het zorgt er ook nog eens voor dat het de neurologische activiteiten in het lichaam verplaatst naar de lager-hersengedeelten, waar we niets anders lijken na te streven dan ‘genot’..  Of met andere woorden:

Televisie produceert hoog-functionele, mobiele ‘bio-overlevings’-robots.

Het onderzoek van Herbert Krugman’s toont aan dat televisie het linker-hersengedeelte verdooft en dat televisie er tegelijkertijd voor zorgt dat het rechterhersengedeelte alle cognitieve taken vervult. Dit heeft natuurlijk schrijnende implicaties voor de effecten die TV heeft op de ontwikkeling van onze hersenen en onze gezondheid. In de eerste plaats in onze linker-hersenhelft het kritieke gebied, dat binnenkomende gegevens, analyseert, organiseert, en vooral beoordeeld.. Het rechter-hersengebied behandeld de binnenkomende informatie volledig kritiekloos. Het is niet in staat de binnenkomende informatie te coderen of de-coderen in onderdelen van informatie. Het menselijk onderscheidend vermogen is daarmee dus  volledig ondergraven..

De rechter-hersenhelft behandelt informatie in zijn geheel, hetgeen leidt tot een meer emotionele dan een rationele reactie. We zijn dus helemaal niet eens in staat om de inhoud van een televisieprogramma te beoordelen, omdat het deel van onze hersenen wat dit zou moeten doen, door dezelfde TV is UITGESCHAKELD..!

Vind je het daarom nog verrassend, dat mensen nog nauwelijks kunnen onderscheiden wat ze op TV zien, zoals ook aangetoond door een studie van Jacob Jacoby. Hij ontdekte bij een test onder 2700 personen, dat maar liefst 90% van deze groep niet begreep wat ze op televisie hadden gezien, de paar minuten ervoor…!

Even lekker buizen', wie kent het niet? Eventueel nog, 'met een bord' op schoot..

Er is geen verklaring aan te wijzen, waarom onze hersenen omschakelen van linker- naar rechter-hersenhelft, wanneer we TV kijken, maar wat we wel weten is dat dit fenomeen volledig onafhankelijk is, van wat voor informatie er op TV gekeken wordt.

Het belang van een ‘chaotische balans’..
Wanneer hersenen geacht worden om ingewikkelde zaken te onderscheiden en te communiceren, dienen ze in een staat te zijn die je ‘chaotische balans’ zou kunnen noemen. Dit betekent dat er een dynamische toevloed dient te zijn, van communicatie van data door het hele brein, hetgeen ertoe leidt, dat de hogere samenhang IN de binnenkomende informatie kan worden onderscheiden. Dit leidt weer tot het samenstellen van ingewikkelde gedachten en ideëen.
Het zijn stevige tijden voor de hogere taken van het chaotische brein, wanneer we uitdagende taken verrichten als lezen, schrijven of bijvoorbeeld met wiskundige taken bezig zijn in ons hoofd. Maar deze absoluut afwezig wanneer we televisie kijken.

De breinactiviteiten worden gemeten, zoals je weet, met een EEG-computer; deze maakt het bekende Electro-Encephalogram. Wanneer een mens televisie kijkt, lijkt het alsof het brein langzaam tot stilstand komt, waarbij lage alphagolven te zien zijn op het EEG. Deze wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het beeldschermlicht dat geproduceerd wordt via de kathode-lichttechnologie in het televisietoestel. Zelfs wanneer je tekst leest op TV, geeft het brein nog maar een laag activiteitsniveau te zien. Nogmaals, het blijkt dus, dat ongeacht de inhoud van het programma waar je naar kijkt, televisie feitelijk je brein stil zet..!!

Aanvullend op deze verwoestende neurologische effecten, kan televisie ook nog eens schadelijk zijn voor je zelf-beeld, de waarneming van je omgeving en je fysieke gezondheid. Recente onderzoeken tonen aan dat maar liefst 75% van de Amerikaanse vrouwen vinden dat ze te zwaar zijn, kennelijk het resultaat van het chronische televisie-kijkgedrag, waarbij actrices en modellen voorbij komen, die een onrealistische beeld van ‘de werkelijkheid’ laten zien, in de 4 uur per dag, dat er TV wordt gekeken..

Televisie heeft er ook voor gezorgd dat er een cultuur heerst, vooral in de VS, waarin angst de hoofdrol speelt. Er wordt immers constant ingewerkt op de sensaties, die het lymfatische brein verwerkt. Studies tonen aan dat mensen uit alle generaties en uit alle sociale klassen, de dreiging van geweld in hun maatschappij, veel te hoog achten. Dit is natuurlijk niet verbazend, wanneer je de studiedata die hierboven vermeld staan, in acht neemt..!

Fysieke invloed van televisie
TV is natuurlijk ook nog eens slecht voor je lichaam. Zwaarlijvigheid (obesitas), slaaponthouding, en gebrekkige ontwikkeling van de zintuigen, zijn lichamelijke klachten die worden waargenomen onder alle TV-verslaafden..

Ik hoop dat heb aangetoond dat TV een verslavende drug is, een drug die niets beter is dan opium, heroïne of elk ander opiaat. TV is net zo schadelijk, maar mogelijk zelfs schadelijker..!, voor de lichaam-hersenbalans, als elke andere drug. Maar er is één groot verschil.

Alle andere drugs zijn kennelijk een bedreiging voor onze maatschappelijk sociale orde. Maar televisie.. Televisie is kennelijk nodig om onze sociale infrastructuur te handhaven.. Waarom? Omdat het de consument op gedegen wijze hersenspoelt en oproept om hun geld te storten in het gapende gat van hun betekenisloze, door terreur-bedreigde levens..
En met hersenspoelen bedoel ik dan, dat ze gehypnotiseerd worden, met uiterst subtiele en bewezen technieken, die, wanneer deze gekoppeld zijn aan de ‘natuurlijke eigenschappen’ van televisie, onderdeel uitmaken van één van de meest ambitieuze psychologisch-manipulatietechnieken, ooit bedacht.

Psycho-fysioloog Thomas Mulholland ontdekte dat de hersenen al na 30 seconden TV-kijken, beginnen om alphagolven te produceren. Dit duidt op een droomstaat, een bijna comateuze hersenstaat. Deze alphagolven worden in verband gebracht met een bewustzijnsstaat, waarin van off-focus en een uiterste staat van ontvankelijkheid sprake is. De hogere alphagolven  treden normaal niet op, wanneer de ogen van een persoon open zijn;  ze treden op in onze slaap.. Feitelijk impliceren de resultaten van het uitgevoerde onderzoek dat televisie-kijken neurologisch gelijk sta aan het staren naar een lege muur..

Zijn we inmiddels, zonder dat we het er ons van bewust-zijn, belandt bij 'a brave, new world'..?

Het doel van hypnose is precies dezelfde als het resultaat van televisiekijken.. Het brein moet in een staat van lagere-breinactiviteit komen, waarbij alphagolven aanwezig zijn in een ‘licht-hypnotische’ staat, een staat waarin hypno-therapeuten met hun suggestieve therapieën werken.

De resultaten van wetenschappelijk onderzoek? Vooral gebruikt door de ‘handel’..
Toen Mulholland’s onderzoek werd gepubliceerd, had dit een enorme impact op de televisie-industrie. Dat wil zeggen.. In de marketing en advertentiesector van de televisie-industrie. Zich realiserend dat kijkers naar televisie-uitzendingen feitelijk in een trance-staat zijn, begonnen marketeers commercials te bedenken, die onbewuste emotionele situaties of gevoelens opleveren bij de kijkers van deze ‘boodschappen’..

Het doel van commercials is natuurlijk niet om een beroep te doen op je rationele of je bewuste hersengebied..  Dit gebied is over het algemeen uiterst kritisch op het überhaupt verschijnen van reclameboodschappen op TV. Het doel commercials is het plaatsen van gevoelens, van stemmingen bij de kijker, die ervoor zorgen dat deze ‘positieve beelden’ geassocieerd blijven worden met het product, zoals ze dat in het dagelijkse, ‘werkelijke’ leven tegenkomen, bijvoorbeeld in de supermarkt.

De ondersteuning van het product door de geliefde sportmensen en andere bekende personen, prikkelt dezelfde associatie. Mocht je ooit hebben getwijfeld aan de kracht van televisiereclame, onthoudt dan dit: Commercials werken zelfs beter als je er GEEN aandacht aan schenkt!

Een verslavend mind-control-apparaat, wat zou een overheid of een winst-gedreven bedrijf méér kunnen wensen? Maar het meest bedroevende van televisie is natuurlijk dat het iedereen omtoverd tot een ‘zombie’, niemand is er immuun voor.. Er zit een hogere intelligentie, een superintelligente, schandelijk-handelend ras achter deze techniek. Het is het product van de menselijke wens om de hardheid-van-het-bestaan te willen ontsnappen, de wens om onze staat-van-bewustzijn niet onder ogen te hoeven zien..

Terwijl actiegroepen proberen hun uiterst onwerkzame ‘Laat je TV-uit’-campagnes leven in te blijven blazen, zou ik een campagnevoorstel willen doen. Vanaf volgende week, zou ik een bericht willen rondspreiden dat ik de ‘Het-einde-van-je-pionzijn’-periode zou willen noemen. Verkoop je TV, of liever, zet hem bij het grofvuil, en focus je op boeken. We leven inmiddels in de situatie die je wellicht kent uit het boek ‘Brave New World’ van Aldous Huxley. Alleen is deze wereld niet zo ‘dapper’ (brave) noch ‘nieuw’.. Feitelijke lijkt het erop dat we nog steeds bezig zijn, ons volop tevreden te stellen met de ‘donkere tijden’ die inmiddels achter ons zouden moeten liggen. De onbelezen zombie-massa blijft al deze tijden maar kijken en luisteren naar hun nieuwe leiders; van Jerry Springer tot Ophra Winfrey.

* * *

Bronnen:

1. Krugman, Herbert E. “Brain wave Measures of Media Involvement,” Journal of Advertising Research 11.1 (1971): 3-9. Krugman later became manager of public opinion research at General Electric.

For more on brain state changes occasioned by watching television, see: Emery, Merrelyn, The Social and Neurophysiological Effects of Television and their Implications for Marketing Practice. Doctoral dissertation. Australian National University. Canberra, 1985; Nelson, Joyce, The Perfect Machine (New Society Pub: 1992).

62 gedachten over “Televisie: opium voor de massa!

 1. Heerlijk artikel , het bevestigt wat ik al aan mijn water voelde .
  Al ruim een jaar staat mijn zielige TVtje onaangesloten onafgestoft zielig in een hoekje weg te kwijnen , and I mis it like a hole in the head . Die enkele keer dat Oranje wel wat presteerd en ik op de comp naar het geweld zit te kijken is het weleens frustrerend dat de hele buurt uit zijn panty gaat terwijl op mijn scherm de bal nog op de middenstip ligt , maarruh swahhh , lekker belangrijk .
  Zeg echter nooit op een burgerlijk verjaardagsfeestje dat je geen TV kijkt of hebt , spontaan begint iedereen je televisies aan te bieden , het lijkt wel of iedereen 2 reserve bigbro’s heeft . Als ik dan met handen en voeten probeer uit te leggen dat ik bewust geen TV aangesloten heb dan krijg je die blikken … wtf is er mis met die knakker ? Meestal gooi ik er dan nog achteraan dat aspartaam en smaakversterkers puur verslaven vergif zijn , Bin Laden en Al QUaida een CIA setup zijn , genetisch gemanipuleerd voedsel onverteerbaar is , vaccinaties het immuunsysteem ondermijnen , JFK niet is omgelegd door Lee Harvey Oswald , de royal family rijk is geworden aan opiumhandel en dat we eigenlijk een vrijwillig zelfstandige veestapel zijn van de corporatie NL bv. Daarna komt meestal de zucht van verlichting van ‘oh gelukkig , hij is gewoon zo gestoorde die nog vrij rondloopt’ , ik dacht even dattie misschien weleens een klein beetje gelijk zou kunnen hebben . Binnen notime is het gesprek meestal weer terug op de rails om de allergietesten van de kinderen te bespreken en het speciale onderwijs voor adhd en add kinderen door te nemen . Intussen zitten die kids met een zakje msg chips en een glas cola light voor de buis naar nikelodeon te kijken hoe je met een laserlans een ander in stukken hakt .
  Dat TV verslavend is voelde ik in mijn systeem , ook al is er geen zak te beleven op die buis , toch bleef ik maar zappen op zoek naar iets ‘bevredigends’, die bevrediging kwam zelden of nooit . Het boek op mijn nachtkastje bleef ongelezen waar het was , terwijl mijn geweten dan zei : waarom lees je dat boek dan niet ipv buizen ?
  Bij deze , ik heb bigbro uitgezet en absoluut zonder spijt 🙂

  1. Geweldig hehehe, kom jij mee naar de volgende verjaardag bij de schoonfamily?
   Ik hou meestal lekker mijn mond maar soms na een paar wijntjes kan ik mijn mond niet houden, vooral toen laatst mijn zwager begon over Somalische piraten. Was ff lachen die reacties toen ik vroeg of hij zich er bewust van was dat daar kernafval gedumpt wordt, dat de zeeen leeggevist worden, zodat wij lekker goedkope vis hebben etc etc.

  2. Somalische piraten, ja,ja. Dat zeggen ze op tv hè. En als ik iets beweerd heb en de andere dag zeggen ze het tegenovergestelde op tv, dan wordt mij verteld dat ik me echt geen zorgen hoef te maken hoor. Een minister of zo heeft net bekend gemaakt dat alles goed is hoor. Niks aan de hand.
   Ben ik daarom altijd zo moe misschien. Ik zeg niet zo veel meer. Af en toe als ik me zorgen maak om de mensen om me heen. Maar het helpt niet erg veel. Dus lees ik wel een boek. Lekker ontspannen.
   Cozmic, fijn dat je naar je hogere zelf luistert en niet naar de lagere verleiding.

  3. Hahahaha, geweldig verwoord!
   Hier ook die gedachtes en dezelfde soort situaties, vooral dat gelul over add adhd, en de medicatie van de kinderen! irriteert me mateloos.
   Als ik zie dat op dat moment die kids idd. aan de frisdrank met toevoegingen tv zitten te kijken wordt ik bijna boos…..maar eerlijk gezegd doe ik tegenwoordig mn mond niet meer open bij sommige mensen want straks regelen ze nog een busje voor mij!
   Tis te triest voor woorden eigenlijk……veel mensen willen het niet horen want dan moeten ze gaan lezen en dingen gaan veranderen en horen ze niet meer bij hun clubje van de chips vretende, light frisdrank drinkende, gevaccineerde, gemanipuleerde kudde.
   Nee, zelf nadenken en onderzoeken dat kan niet hoor!

 2. Dit weet ik al heel lang. Ik kijk zelden tv. Ik loop zeker de kamer uit als de reklame begint. Als het aan mij lag was er geen tv in huis. Ik heb het hier niet alleen voor het zeggen dus dat kan ik niet doen.
  Ooit ging hij stuk en hadden we niet zoveel geld op dat moment. Op mijn voorstel voorlopig geen nieuwe te kopen werd positief gereageerd. Zalige 3 maanden. Rust in huis. Vaker samen een spelletje. Leukere en vooral langere gesprekken.
  Maar schooljeugd wil op school mee kunnen praten, dus toch maar weer een gekocht.
  Sindsdien nooit meer zonder geweest. Vroeger kon ik nog wel lezen als de tv aan stond.
  Nu kan ik dat onmogelijk. Het lukt me niet meer. Ik kan me absoluut niet concentreren op hetgeen ik lees.
  Als ik bovenstaande goed lees, betekent dat waarschijnlijk dat ik door het toestel wordt gestoord.
  Ik ga lekker boven zitten op mijn kamertje. Muziekje aan, boek op schoot, kopje thee mee. Lekker ontspannen genieten. En tussendoor aan de computer. Daar ben ik zelf baas over. Als ik wil zet ik hem uit en als ik zin heb lees ik wat artikelen en reageer soms, zoals nu. Ik doe ook wel eens een spelletje. En wat ik heel leuk vind is mooie verhalen opzoeken met mooie plaatjes. Als het geluid me stoort zet ik het uit en zet een cdtje op.
  Ik herken het hele verhaal maar weiger er al jaren aan mee te blijven doen.
  Ik moet ook toegeven dat dat ding mij soms beangstigd. Ik heb een breedbeeld tv, geeneens digi, en als ik teletekst kijk zet ik het op half beeld omdat het wel tennis kijken lijkt anders.
  Het gebeurd wel eens dat ik naar het linker bewegende gedeelte zit te staren in plaats het rechter tekstgedeelte te lezen. Griezelig vind ik dat altijd als ik me er van bewust wordt. Gehypnotiseerd dus. Ik ga vanaf nu nog minder kijken. Dat beloof ik mezelf plechtig hierbij.

  1. Ik moet ook toegeven dat dat ding mij soms beangstigd.

   Wij hebben een breedbeeld van 107 cm met digi, bleghhh.
   Maja idd niet de enige die hier woont, dus in de zomer zit ik in de tuin, met mn laptop en mn boeken. muziek erbij of de geluiden van de starrt, na 01.00 is het hier zo lekker stil.

   Jou reactie had mijne kunnen zijn.

 3. Bij de artikelen omtrent het televisie kijken vraag ik me altijd af in hoeverre dit ook geldt voor ‘computeren’ of surfen op het internet. Natuurlijk kun je alleen de informatie zoeken die je wil zien, en reclames vermijden, maar los van de inhoud?

  Een pc-scherm (al dan niet in combinatie met een televisie scherm) heeft ook een frequentie van om en nabij de 60Hz. Heeft dit dezelfde invloed als een tv-scherm?
  En ik kan me goed voorstellen dat ook bij ‘computeren’ en surfen op het internet een comateuze staat optreed waarbij je ook ‘inwendige’ drugs aanmaakt en dus ‘verslaafd’ raakt. Verschil hierbij -zoals eerder genoemd- is wellicht dat je zelf bepaald welke informatie je binnen krijgt.

  Zijn er onderzoeken bekend waarbij ook de computer aan bod komt? Vervang voor het idee maar eens in dit artikel ’televisie kijken’ met ‘computeren’…

  1. Ik voel altijd een deel van mij ontspannen als de TV uitgaat, als de puter uit gaat onspant een ander deel zich dus, je hebt wat mij betreft tenminste, een goed punt.

   Ik betrap mezelf op doelloos surfen, en vroeger op uren chatten.

  2. daar kan ik het ook wel mee eens zijn Jorg J (wat betreft het internetten). Er worden ook wel eens mensen opgenomen voor hulpverlening, omdat ze internet en game verslaaft zijn, vooral veel jongeren.

  3. Het voordeel van de computer is, dat je hem zelf aan zet. Niemand anders zet hem aan waardoor je blijft hangen. Als je met jezelf afspraken maakt en beseft waar het gevaar zit valt het volgens mij wel mee. Soms blijft ie de hele dag uit. Gewoon omdat ik vind dat ik maar eens wat anders moet doen vandaag. Keus genoeg. Ook de tijd in de gaten houden kan helpen.
   Dat jeugd kwetsbaar is in deze is begrijpelijk. Er zit spel en competitie in. Daarbij wil een jongere overal bij horen.
   Wat mij wel opvalt is dat sinds in mijn omgeving mensen kunnen internetten op hun mobiel ze ook vaker met dat ding bezig zijn.
   Was het altijd al ieder telefoontje en smsje doornemen en afluisteren. Daarna kwamen de mails die konstant gechekt werden en nu dan ook nog eens allerlei op het web. Chatten, Face-book, Twitter en wat dan ook. Leggen ze dat apparaatje nog wel eens weg, vraag ik me af.

  4. Ja er is een man die daar een boek over geschreven heeft en daar lezingen over geeft: over de invloed van computer en internet op de werking van onze hersenen.
   Hij vertelt dat hij dacht dat hij aan geheugenverlies en minder goed werken van het brein leed door zijn leeftijd (50+), maar dat het de invloed was van de computer.
   En ja……… ik heb dat ook al mogen ondervinden: je leest veel (er is ook zoveel aan informatie), maar je leest te oppervlakkig en met een instelling van: ‘ik kan het toch terugvinden op internet’. En voilà hierbij ineens het voorbeeld. Ik ben de naam van die man kwijt. 🙁 Dus onder invloed.

  5. teruggevonden ……….. op internet 🙂

   Internetgebruik verandert menselijk brein
   Gebaseerd op: Vrij Nederland (31-7-2010)
   Veelvuldig internet gebruiken heeft invloed op het menselijk brein. Auteur Nicholas Carr beschrijft in zijn nieuwe boek `The Shallows: what the internet is doing to our brains` dat hij moeite heeft met concentreren. Doordat hij via internet constant korte en audivisuele informatie tot zich neemt, lukt het hem niet meer om een langere tekst te lezen en bevatten.

   Carr haalt tientallen wetenschappelijke onderzoeken aan in zijn boek. Hij concludeert dat de neurale circuits in de hersenen die belast zijn met scannen zich verstevigen en uitbreiden. Terwijl de circuits die vereist zijn om diep en geconcentreerd te lezen en denken juist verzwakken of zelfs verdwijnen. Niels Taatgen, hoogleraar kunstmatige intelligentie aan de RUG, doet onderzoek naar multitasken. Hij stelt dat personen die `verslaafd` zijn aan multitasken zich moeilijker kunnen concentreren op taken die veel aandacht vergen. Ze raken sneller overbelast.

 4. Mooi artikel, bedankt!
  Zelf jaar geleden tv weggedaan, bevalt zeer goed.
  Alleen ik internet gemiddeld nog wel een uur per dag.
  Wat mij opvalt is dat als ik van buiten kom(woon in natuur)en achter den pc kruip ik gelijk een stuk downer wordt. Ook heb ik mezelf er al vaak op betrapt dat ik maar wat naar het scherm zit te staren zonder echt iets te doen.
  Ook heb ik regelmatig een soort drang om te blijven internetten op zoek naar informatie,als ik vervolgens stop en naar buiten loop voel ik me weer een stuk wakkerder en blijer.

  Wat mij betreft gaat de in het artikel genoemde hypnotische staat ook zeker op voor de pc. En wat verslaving betreft is de pc denk ik net zo erg als de tv. Ga maar eens een week niet internetten dan merk je het wel.

 5. De programma’s die op tv verschijnen is een groot toneelstuk. De publieke omroep zie je dat heel goed. Er komt nieuws van NOS dat er een bomaanslag is geweest op een bepaalde plek. Journalisten gaan er naar toe en vertellen opnieuw wat er is gebeurd maar dan met iets meer oppervlakte. het valt me op dat tv media praten van ‘wat vindt die er van’ en wat zegt die persoon weer tegen het verhaal van die andere persoon.
  Vervolgens komen de praatshows die met de hoofdpersonen of/en de deskundige praten over hoe het anders moeten zijn en dat de andere niet deugen.
  het programma wordt afgesloten terwijl beide partijen nog kaarsrecht tegenover elkaar staan ook al schudden ze elkaar de handen.
  Vergeet deze dingen niet:
  (1)Met praatshows worden nooit problemen echt opgelost, de volgende dag is er gewoon weer een nieuwe ramp waarover gesproken moet worden, want interviewer moet gewoon een inkomen hebben.
  (2)Tijdens het kijken wordt je passief gemaakt zonder dat je weet. je eet chips, cola of iets anders wat je onbewust eet.
  (3)praatshows bespreken de verschillen tussen de partijen, niet de overeenkomsten.
  (4)Als je de tv uit zet weet je niet meer echt waarover ze gesproken hebben, want eigenlijk integreerd het je niet waar het gesprek over gaat.
  (5)Er wordt altijd gesproken over risico’s en dat de veiligheid in gevaar komt.

  blijf gewoon na denken en laat je niet misleiden door de tv.

  1. Goeie tip. En eten voor de tv is stevig af te raden. Als je niet beseft wat je eet, eet je ook te veel.

 6. wat ik nooit hoor op tv of radio of in de alternatieve media is dat een van die bankdirecteuren, besturen, politici of andere graaiers sterven aan ziektes zoals nu die bacterie in duitsland. het lijkt iets dat alleen voor ons is weggelegd. weet iemand daar meer van?

  1. Volgens mij zijn ze dol op colloïdaal zilver. Of antibiotica natuurlijk.

  1. Je ontspant veel beter met een boek in bed. Zeker als het niet te spannend is en alleen maar interessant. Je valt van verveling in slaap omdat je op zo,n laat tijdstip meer nodig hebt om wakker te blijven. Licht uit, knorren maar.
   Ik ga afsluiten en lekker een bakkie zetten.

 7. Goed bewustmakend stuk, dank jullie hiervoor.
  Er zijn zelfs dieren die dit weten.
  Ongeveer 1 jaar geleden sprak ik iemand die klaagde dat de hond de kamer uitging als de tv aangezet werd. Hij wilde dan ook niets meer met zijn familie/roedel te maken hebben. Ging de tv uit dan kwam hij er weer gezellig bij.

  Nou, als je dat dagelijks meemaakt zou ik me toch achter mijn oor gaan krabben, en denken wat er aan de hand kan zijn.
  Dieren hebben veel meer wijsheid dan de meeste mensen (willen) weten want ons menselijke ras is natuurlijk -kuch- superieur.
  Daarom komen er ook veel minder dieren om bij natuurrampen, mits ze een vluchtmogelijkheid hebben natuurlijk.

  Wij hebben sinds 5 jaar geen tv meer en we missen het geen dag.
  Maar net als de anderen, als je dat vertelt verslijten ze je voor gek en helemaal als je ze een klein beetje wakker wilt maken. Want alleen wat door de overheid, dokters, bekende mensen, en op de tv gezegd wordt is natuurlijk waar 🙁
  Zijn er nog mensen die zonder enige vorm van medicatie rondlopen?
  En als je dan zegt dat de meeste klachten of ziekten een psychische oorsprong hebben, krijg je pas echt ruzie want zij kunnen er immers niets aan doen dat ze schoon aan de haak 120 kg wegen (waarbij ze natuurlijk goed in hun vel zitten), diabetes hebben, chronisch moe, depressief of what ever zijn.
  Ik zie de toekomst voor de ‘gewone’ mensen zwaar in, zeker als tieners in de schoolpauze hun lunch eten bestaande uit chips en blikjes energydrink en niet te vergeten hun baarmoederhalskanker vaccinatie braaf gehaald hebben vergezeld van Ritalin omdat ze anders zo druk en ongehoorzaam zijn.

  Gek hè, dit soort dingen hoor je nou nooit op die hypnosebox.

  De vraag is hoe krijgen de meer bewuste mensen de comateuze groep nou eindelijk eens wakker?

  1. Waarschijnlijk had de hond last van de hoge tonen van de TV of beviel gewoon het geluid van de TV niet

 8. Ja, helemaal eens met het item over de TV Guido. Als het buitenweer uitnodigd staat hij gelukkig dagenlang niet aan. Wij, zowel mijn man als ik kijken al lang praktisch geen nieuws meer of actualiteiten programma’s, alleen DWDD mag ik graag zien en dan liefst zoveel mogelijk humor erin. Maar mensen nemen zichzelf vaak zo serieus, (een minister of ander bestuurder met zelfspot?) op verjaardagen e.d. merk je dat de meeste mensen de MSN nog steeds voor waar aan nemen en hebben meningen of ze er zelf bij zijn geweest, terwijl ze in feite alleen van het veertje op de hoed weten, i.p.v. de hoed en de rand.
  Mensen schijnen dit nog steeds nodig te hebben om zich belangrijk te voelen, en hier wordt op ingespeeld door de manipulatieve overheid, geef het volk brood en spelen, dit was al zo in de romeinse tijd en heden ten dage is het niet anders. Op zich niets mis mee om je te vermaken, destemeer vreugde hoe beter, maar wat voor vermaak en op wat voor manier is wel belangrijk, hoe bewust ga je er mee om. Wat voegt echt iets toe, maar het meeste is slecht tijdverdrijf. En daarom zijn dit soort artikelen prima om dit onder de aandacht te brengen.
  Daarom ben ik het met jeetje eens: zelf nadenken en onderzoeken, boeken lezen die dieper op de stof ingaan, dat is teveel gevraagd, maar wel de arrogantie hebben dat ze volledig op de hoogte zijn, ik ga er niet meer tegen in, willen overtuigen van het tegendeel kost teveel energie. Verbeter de wereld en begin bij jezelf, is mijn credo en dat bevalt mij prima, en mededogen sturen naar de mensen die het zo goed schijnen te weten.

  Warme Positieve Groet Alice

 9. Alles boeken computer spelletjes en TV zijn verslavend lijkt mij, alleen menselijk contact liefst in een grote groep zou mijn inziens het beste zijn.
  Maar daar ontbreekt het ons vaak aan.
  Wij mijn vrouw en ik zijn al aardig op leeftijd al enkele jaren boven de 65.
  De TV staat bij ons aan als we opstaan en gaat uit als we naar bed gaan,natuurlijk is dat niet goed maar wat moet je anders als je slecht kunt lopen.
  Je hebt ook mensen die lopen bingo avonden af of gaan kaarten, als je dan met deze mensen spreekt dan vind ik dat juist uitgesproken zombies.
  We kunnen ons ook de hele dag gaan vervelen en de tv uit zetten.
  Wij zijn tot zekere hoogte toch gelukkig met ons bestaan.
  Vroeger heb ik heel veel gelezen bijna een hele bieb uitgelezen van bepaalde onderwerpen.
  Zonder TV zou het voor veel mensen ook maar een saai bestaan zijn, ik ben dus best gelukkig dat er deze drug is.
  We lezen veel op Want To Know en zijn het lang niet altijd eens met de onderwerpen maar er komen onderwerpen voorbij die best interessant zijn of tot nadenken stemmen.
  Andere sites over deze onderwerpen van het zelfde laken een pak.
  Het voordeel van ons brein is dat we al die onderwerpen in een grote hutspot gooien en daaruit een conclusie trekken, hoe beter je op de hoogte bent hoe dichter je op de waarheid uit zal komen.
  Wat ik wel zeker weet dat je van een kaartavondje vrijwel zeker niet veel wijzer zult worden dan kun je beter TV gaan kijken.

  1. Dit vind ik weer typisch iets wat thuis hoort in het GROENE BOEKJE. Het is zoals met elke uitvinding, je kan er slechte en goede dingen mee doen. Als je de verslagen van onderzoeken leest, spreken ze elkaar vaak tegen, met andere woorden, ze zijn gekleurt.
   De oude cathode TV;s verdwijnen steeds meer, inplaats van dat komen er steeds meer LCD schermen die veeeel minder schadelijk zijn voor ons. Ze weken gewoon heel anders.
   Wat Berma zegt klopt als een bus en miljoenen menzen genieten van TV.
   Mijn vrouw en ik zijn ons zeer bewust van wat er buiten TV gebeurt en hebben zelfdiscipline genoeg om de TV uit te zetten, zoals gelukkig vele anderen.
   Zwevers en andere mensen, hou nou is op met angst te kweken voor de evolutie, kritisch zijn is heel goed maar angst kweken is de verkeerde weg.

  2. Ik begrijp de reactie wel om de tv aan te zetten. Maar ik blijf er bij dat het niet goed is. De hele dag onder invloed van tv geeft je de verkeerde informatie.
   Ik wil helemaal niemand bang maken maar gewoon wakker maken. Denk nu eens na. Hoe deden we het vroeger? Ik ken nog wel een 70 plusser die nog heel vitaal is. Kijkt wel tv maar niet veel. Kan wel heel ouderwets lekker in zijn zetel naar buiten kijken en uren genieten van het uitzicht. Helemaal alleen met zijn gedachten. Die man verveelt zich nooit en heeft geen gebrek aan de tv.
   Heeft u de radio trouwens wel eens geprobeerd? Er zijn namelijk ook mensen die de radio de hele dag aan hebben. Het liefst op lokale zenders met verzoekplaten en interviews met bekenden. Veel leuker dan tv volgens hen. Ik luister zelf ook liever radio dan tv kijken. Muziek genoeg en vaak heel leuke gesprekken. Ik luister meestal naar de Vlamingen, dat moet ik er dan wel bij zeggen natuurlijk. 🙂
   Al met al is dit stuk een waarschuwing en geen bangmakerij. Als u liever tv blijft kijken is dat uw keus.
   Ik probeer het in mijn omgeving te ontmoedigen. Na een poos merk je namelijk het verschil. Je staat veel meer open voor heel ander nieuws en heel andere inzichten. Ook kijk je veel onbevangener naar andere mensen met andere gewoonten.
   Ik laat me niks meer voorkauwen door wie dan ook. Zelf nadenken, zelf beslissen wat waar aanvoelt.
   Dat maakt ons namelijk mens, dat nadenken over de dingen.

  3. TV is een moeilijker medium als de radio vandaar dat de kwaliteit tegenwoordig vaak te wensen overlaat maar als je goed zoekt vind je op animal planet vaak nog wel dieren programma’s die kijkbaar zijn ook Duitsland kent dierenprogramma’s die leuk en kijkbaar zijn.
   Natuurlijk moet je bij informatieve programma’s niet alles geloven wat je voorgeschoteld word maar dat is het zelfde op de radio.
   Vaak werk ik op de computer terwijl de tv op de achtergrond meedraait.
   Wel heeft Selena gelijk dat de radio ook een leuk medium is waar interessante gesprekken gevoerd worden, we wisselen dan ook wel af.
   Juist door dat je op sites zoals WantToKnow ook andere info krijgt ga je niet meer kritiekloos om met onze media maar kijk eens naar de X factor daar komen vaak zeer goede zangers en zangeressen naar voren moet je daar dan niet meer naar kijken?
   Ik denk dat het allemaal wel meevalt zolang je tenminste ook onze alternatieve media gebruikt zodat je niet afhankelijk word van slechte informatie.
   Eenzijdige informatie lijkt mij altijd slecht.

  4. Berma, je hebt volgens mij de hele essentie gemist van het artikel, als ik zo je verhaal lees.. Het gaat er niet WAT je kijkt, maar DAT je kijkt.. Het gaat om een signaal dat in het TV-signaal zit en dat je hersenen gewoon in een slaaptoestand zet..! Ik heb gisterenavond bij mezelf opgelet, tijdens het ‘even kijken’.. Precies op het moment dat ik me concentreerde op wat ik op TV zag, was ik ‘weg’.. Anders kan ik het niet benoemen. Let maar eens goed op bij jezelf. Observeer en trek je conclusie. Of dat nou bij ‘die leuke programma’s’ is, bij Sesamstraat of het Journaal, het gaat dus om de techniek, de signaalkracht.

  5. Wel goed van je dat je dat uit mijn schrijven kon halen.
   Dit had ik zelf ook wel door dat ik daar niet op in ging maar ik kon er niets mee omdat ik dat zelf nog niet had ondervonden.
   Dat is ook het probleem wat ik met deze en andere websites heb en waar ik nog niet uit ben.
   Op Niburu was laats een test of je wel genoeg wakker was. Enkele weken geleden geloof ik.
   Je word bij deze vraagstellingen zo in een hoekje gedrukt, je bent duidelijk nog niet wakker als je het niet met ze eens bent.
   Ik ga buiten het onderwerp, je kunt er van alles bijhalen zoals zit Amerika er nu wel of niet achter de aanslag van die twee torens.
   Het punt is er kan in de wereld bijna niets gebeuren of er zit weer een complot achter.
   Als je de artikelen leest klinkt alles logisch en waar, maar er zijn gewoon teveel complotten op jullie en soortgelijke sites.
   Ik begrijp het ergens wel, als je geen nieuwe complotten ontdekt dan zal de site gauw niet meer interessant worden, ik geloof ook niet dat je dit bewust doet.
   Daarom ik lees veel maar geloof niet alles zonder meer.
   Maar ik neem het wel degelijk mee, uiteindelijk zal alles wel een keer uitkomen.
   .

  6. Berma, wat dit verhaal nou zo bijzonder maakt, is dat het wetenschappelijk bewezen is, dus geen ‘conspiracies’..!! A.s. weekend komt er nog een verhaal, waar je dit TV-artikel naadloos op aansluit.

 10. Stammend uit een omroepnest ligt mijn grootste ergernis tegenwoordig wel bij de huidige generatie televisiemakers, omdat zij niet meer blijken te snappen waar het in wezen prachtige medium voor bedoeld zou moeten zijn: een venster op de wereld om de blik te verruimen, kennis te vergaren en daarmee inzicht te verkrijgen. Beeld en geluid zijn, na de stomme film, onlosmakelijk met elkaar verbonden, dus een mening over de kwaliteit van wat we te zien krijgen gaat eveneens over ons gehoor, als fijngevoelige schakel hoe we het gebodene tot ons nemen.

  Beide zintuigen hebben hun eigen tijd nodig om te kunnen focussen, die bij binnenkomst dan samen te ervaren en te verwerken. Dat die puur menselijk biologische feiten geen enkele waarde meer hebben voor programmamakers is even treurig als kwalijk, want het getuigt niet alleen van grote minachting voor de inhoud van de uitzending maar vooral voor de kijk/luisteraar die het moet zien te verteren.

  Het is een ernstig teken aan de wand en wat mij betreft een dieptriest bewijs dat in de Hilversumse werkverschaffingsfabriek die omroep heet, programma’s slechts worden gemaakt door luidruchtige, ongeduldige, eigenwijze en van elke vakkennis gespeende egoïsten, als pure bezigheidstherapie op kosten van én ten koste van het publiek dat ze behoren te bedienen.
  Het pijnlijke geflikker en geflits, notabene bewezen als epilepsie veroozaker, de gekmakende toevoegingen van dreunen en zoef-woesj-geluiden bij al die stroboscoopmontages maken televisiekijken onmogelijk, waardoor steeds meer mensen afhaken.
  Het daarover hebben is een regelrecht taboe!

  Het lijkt mij een geweldig baanbrekend experiment waard om “muziek”loze uitzendingen te gaan afdwingen in televisieland: dat de natuur weer als natuur mag klinken en mensen weer verstaanbaar zullen zijn. Dat ik me weer kan ontspannen en fantasievol mag inleven. En dat wel een jaar lang! Voor wie daar al jaren naar snakken eindelijk gerechtigheid.

  Wat de geluidverslaafden betreft, me dunkt, mogelijkheden genoeg om in de beslotenheid van de woning, naar persoonlijke dan wel familiesmaak, het bewuste programma geheel voor eigen rekening met muziek uit eigen doos ~leef u uit zou ik zeggen!~ op te leuken of om zeep te helpen.
  Die uiterst persoonlijke scheidslijn is veel te dun om er argeloos en arrogant mee om te gaan, zoals Hilversum ons op dagelijkse basis laat horen en zien.

  1. @ Anette: mee eens en daarom ben ik ook blij dat de tijden aan het veranderen zijn. Binnenkorten zullen o.a onze HealingSoundMovement en WorldpeaceChild televisie programmas ook op de televisie te zien zijn (naast internet, glasvezel, on demand, etc.).

   Belangrijke, inspirerende, transformerende en verbindende onderwerpen, sprekers, auteurs en wereldverbeteraars. Weliswaar nog geen 3d, maar wel tv met diepte!

   http://www.healingsoundmovement.com/news/82/hsm-nieuwsbrief-30-maart-hsm-en-wpc-programma-s-op-duurzaam24.tv.html

  2. Ik heb problemen met mijn gehoor. Daarom zet ik dat rotlawaai uit en zet teletekst eronder. Zo kan ik het nieuws ook wel volgen. Zonder de invloed van rare geluiden.

  1. Het geneuzel over taal- en spelfouten komt voort uit de beleving dat eerst de ‘vorm’ komt en dan de ‘inhoud.’ Beste groene ruimte het is maar wat je wilt. Vind je ‘vorm’ belangrijk, nou so be it, ieder zijn eigen keuze in deze. Ik vind ‘inhoud’ interessanter dan vorm en vind een d-tje of een t-je al dan niet correct weergegeven niet zo spannend. En nee, dat is geen taalverloedering.

   Ik zou zeggen, biedt je aan om zelf het vetalingswerk te regelen als de ‘vorm’ voor jou zo belangrijk is!

   Of wees minstens zo beleefd als je Guido wilt helpen zijn taalbeheersing te verbeteren even aan te geven op welk punt het niet klopt.

  2. Die ‘Groene Ruimte’ komt ws. uit het Groene Boekje, zóóó tussen de oren gevlogen..
   Dank Burke voor je reactie.. Groene Ruimte, kopieer het artikel en geef in een Word-doc. de fouten aan, natuurlijk ben ik bereid die te verbeteren. Volgens mij valt het allemaal wel mee, herrie om niks.. ‘Talloze’ is in mijn ogen aandachtvragende retoriek. Als zowel de spellingcontrole in Word als die hier in de achterkant van de site zijn toegepast, en jij roept nog over ’talloze’…
   Handen uit de mouwen en niet zemelen, maar DOEN! En verder helemaal met Burke eens, heb je nog opmerkingen over de inhoud, of vind je de vorm ‘leukerder’..

  3. Omdat ie het druk heeft met stukken lezen en stukken schrijven misschien? En wat betekent,” niet eens” eigenlijk?
   Volgens mij kan dat door 1 woordje vervangen worden. Namelijk “geen”. 🙂 En dan klopt het precies. Guido heeft geen tijd.

  4. LOL .. Om plots jouw reactie te lezen tussen alle andere, werkte goed op mijn lachspieren ! … hopelijk spel ik het e.e.a goed 😀

 11. Misschien in die optiek is de film poltergeist heel symbolisch.”sic gezien op tv ;)” Hollywood instrueert ons al van oudsher. In poltergeist komen kwade krachten onze wereld binnen via de tv
  waarop een lichtwezen als carol-anne in die andere dimensie wordt binnen geloodst.
  Waarop ze vervolgens met zoete woorden door het beest wordt weg geleid van de liefhebbende omgeving van haar familie. Symbolisch is ook wanneer pa Freeling op het einde de tv uit de hotelkamer smijt. Weg ermee. Maar ik begrijp heel goed oudere mensen, ze kunnen zo goed niet meer weg, de kinderen en kleinkinderen zijn druk bezet. Iedereen wil zijn ego amuseren, bezig houden. Jonge kinderen worden ook constant bezig gehouden. Volwassenen hebben een drukke carrîere en komen moe thuis. Je zou wel eens kunnen stilvallen als mens. En stil vallen is achteruit gaan. En dan is de tv uiteraard een ideaal middel om de verveling tegen te gaan. Wat zouden de indianen vroeger gedaan hebben als ze op de vlaktes samen levenden en geen tv hadden
  om de lange winteravonden te doden. Misschien eindeloze verhaaltjes vertellen aan mekaar.

 12. In 1978!! kocht ik in californie, een boek, genaamd “4 reasons for eliminating television” [vrij vertaald; 4 redenen om de tv te elimineren]. Dit boek, geschreven door een voormalige directeur van een amerikaanse televisie zender, beschrijft in 4 hoofdstukken de destructieve invloed van televisie, zowel fysiek alswel psychologisch. De gegevens verwerkt in dit boek werden door een uitgebreide bronvermelding/bibliografie ondersteund. De inhoud van dit ‘gedateerde’ boek is heden den dage nog steeds uiterst actueel en accuraat.

  Dit boek, zo’n 33 jaar geleden gepubliceerd, is reeds lang uit m’n boekenkast verdwenen, samen met het isbn no., uitgeverij en auteursnaam. Na lang speuren is het mij, tot op heden, niet gelukt om dit boek alsnog aan te schaffen [vooral uit nieuwsgierigheid]. Het lijkt verdwenen, is dit nu ‘gewoon stom toeval’ of een ‘zgnd. conspiracy’

  Roept u maar!!

 13. TV is een gemak`s medium kan verslavend zijn net als computer spelen etc.
  Waren her niet de Romeinen die zeide geef het volk brood en spelen.
  Het is aan ieder van ons om het leven in te delen zoals hij of zij dat wil, je hoeft geen tv of computer te gebruiken.

 14. Opium voor de andere massa dan maar?

  Zometeen (van 19-21 uur) een bijzondere HealingSoundMovement Radio-special met de briljante Russische wetenschapper en bio-fysicus PJOTR GARIEV! Over DNA, fantoom DNA, digitale biologie, homeopathie, informatie geneeskunde en meer. Revolutionaire nieuwe wetenschap van het leven…

  Je luisterlinks voor je pc/mac player om zo mee te luisteren en meer info vind je hier:
  http://www.healingsoundmovement.com/news

 15. Een aantal jaren geleden heb ik de TV weg-gedaan.Ik zat voor mijn gevoel te lang te kijken of te zappen en voelde me erna helemaal leeg gezogen.
  Het enige dat ik daarna miste was…..het Sinterklaas-journaal (lach niet!). Verder
  niets! Ik had toen nog geen computer.
  Nu (sinds 2 jaar) wel. Ik kijk nu HEEL GERICHT via uitzending gemist.Dat lukt me nu
  wel, maar bij de TV niet.
  Vr. groeten Rikje Maria Ruiter

 16. Gudo,
  Ik heb het artikel nogmaals gelezen en ik geloof dat je gelijk hebt, maar dan nog ik denk niet dat ik er mee kan stoppen en anders word ik wel gedwongen door mijn gade.
  Volgens mij is alleen een zonne uitbarsting die al onze elektriciteit uitschakelt instaat om de mensen van de TV af te halen, en mij dus ook.

  1. Ook die ‘verslavende’ werking wordt genoemd in het artikel Berma… Rustig doorademen hoor.. Het gaat erom dat je het je bewust bent. Dan pas kun je er wat aan doen.

 17. ik heb geen kabel,en ik mis het ook niet.als ex-tvjunk heb ik gemerkt wat je allemaal mist in je leven,door naar andermans leven te kijken. dat 4-kante kastje heb ik voor de sier staan,om mensen (visite en glurende buren te laten denken dat ik ook tv kijk) anders hoor je niet bij de kudde.maar ik heb jaren geleden de kabel af laten sluiten.de tv is nu onderdeel van het interieur geworden i.p.v een familielid met de meeste aandacht! maar hij begint nu wel in de weg te staan,aangezien ik nooit in deze schijnvertoning kijk…!maar goed,je vergooid er je leven echt mee,dat is wel duidelijk.alles lijkt in het leven om de tv te draaien,gesprekken met vrienden en familie,buren en mensen die je tegenkomt en het komt een keer ter sprake.Maar ik val een keer door de mand,aangezien ik er niet over mee kan praten,en nu meer een luisteraar ben.Waar moet je het anders over hebben met iemand als je verder even niks meemaakt en in een oersaai stil dorp woont? Nou daar heb ik wat op gevonden,ik lees weer boeken,en word dat te eentonig verval ik niet in mijn oude gewoonte,maar eigelijk een andere verslavings verschijnsel, lang leve de pc!! Maar daar kan ik echt niet van afkicken(werk, sociale contacten, hobby )ik zou gek worden als er geen internet is! ik gebruik namelijk ook geen mobieltje meer,al jaren niet! dus gsm en tv heb ik geschrapt,ik mis ze niet,omdat de pc alles zo`n beetje vervangt,het is niet alleen kostenbesparend,maar ook tijdbesparend.achter de pc ben je sneller geneigd er van weg te lopen,je zet iets op pauze,of slaat even wat op enz.maar eigelijk heeft de pc hetzelfde effect als de tv.hou maar eens een week bij hoeveel uur je er per dag achter zit! mensen moeten meer naar buiten gaan,de natuur opzoeken of activiteiten doen.soms zie ik hele lege straten of steden,en kijk ik bij mensen naar binnen om te zien of de tv aanstaat of de pc,en ja hoor! en dan denk ik :obey in the twilightzone……

 18. mwah .. Het artikel zal misschien wel kloppen ..

  Beetje tv kijken kan geen kwaad, toch? Enige waar we voor moeten waken is dat de kids niet teveel gaan leven naar het grote voorbeeld. MTV met coole muziek, en schaars geklede dames, heen en weer wiegend met de heupen. Op deze manier wordt er wel een beeld gecreerd dat het cool is. Anyway, leuk onderwerp om over te kletsen. Echter niet het aspect van verslaving. Vraag me nu overigens af, is er ooit een studie gedaan naar verslaving van boeken, want ik kan me voorstellen dat netzoals tv, het geschreven woord ook impact kan hebben op het brein. Als je je voldoende inleeft in het verhaal, wat is dan het verschil tussen het geschreven woord en televisie kijken?

 19. Tja…onderzoek heeft pas nog aangetoond dat (pure) chocola eten heel goed voor je is.Dus: hou je vooral niet in en eet er flink van! M.a.w:
  Er zal best een kern van waarheid schuilen in dit artikel. Teveel van iets is zelden goed.
  Maar ik heb er toch ook wat krititsche noten bij. Ook ik kijk ‘met mate’, en bovendien vooral naar programma’s van de VPRO zoals Zembla en Goudzoekers. Programma’s van Linda en consorten zijn niet aan mij besteed. (Maar de natuurdocu’s die onlangs op zondagavond zijn uitgezonden, had ik niet graag willen missen.)
  Volgens mij zijn er dus uitstekende programma’s, die een behoorlijk beroep doen op je verstand en je vermogen tot kritisch nadenken.

  En nu we het toch over de inhoud hebben: kinderprogramma’s, vooral tekenfilmpjes,zijn tot de nok gevuld met occulte, bovennatuurlijke zaken. Da’s pas echt uitkijken geblazen. Trouwens: niet alleen de kinderprogramma’s….

  1. Ooh Mirakel yes, weet je wat dat is volgens mij, het 911 teken van Nederland en zelfs van het Noorden, wij zijn altijd tien jaar op achter met Amerika, alles wat met Haantjes gedoe te maken heeft, of het nou Mannetjes of Vrouwtjes zijn die zich daar aan bezondigen, mensen zijn allemaal 2 polig, al dat geïmponeer en interessant doen en altijd maar beledigd wezen, dat is misschien wel voorbij, dat het niet meer nodig isz, gewoon zijn wie je bent op dit moment, geen vliegen meer afvangen, doen wat je zegt en zeggen wat je beroerd en bezield keer op keer weer, en stel dat ik mij verliefd voel, dat ik dat gewoon zeg als het zo is, alle verdraaide gevolgen dan maar moeten dragen, verliefd zijn dat wil iedereen wel volgens mij maar een geliefde zijn of worden is het moeilijkste wat er is, dat is Ontvangen en dat is iets Vrouwelijks, en dat wordt er stelselmatig uitgeramd van jongs af aan, iedereen moeten beuken en hard wezen en om z’n hachie denken en positie in nemen en geen halve millimeter meer toegeven, vandaar ook al die val partijen in de tour de frats, elkaar niets meer gunnen is het devies.

  2. Dat is precies wat ik ook gedacht heb Hyper alert! Twee torens, het symbool van de poort….en een pyramide. 11! En dan krijg je weer hetzelfde als 9/11.
   Ergens had ik ook wel het omgekeerde idee hiervan…….naar de wat meer positievere kant……….Ik zie het ook een beetje als teken aan de want, dat letterlijk en figuurlijk, de onderkant van de piramide een stoot gehad heeft. Even zijn de hypnotische en gevaarlijke electro staling van die obelisk, van het beeld verdwenen, en kunnen we misschien inderdaad misschien wel even heerlijk tot onszelf komen.

  3. Kun je trouwens met Haarp ook zo’n antenne over zijn toeren brengen?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.