Advertentie

Zijn veroudering en ouderdomsziektes vanzelfsprekend..?


Loesje snoozen

x

Berend Watchus (1982) schrijft over zeer uiteenlopende vraagstukken vanuit een open minded, analytisch en beschouwend perspectief. Een nuchter en holistisch denker die graag filosofeert over levensvraagstukken en zonder oordeel helderheid schept in onoverzichtelijke vraagstukken. Van jongs af aan houdt hij zich met archeologie en de menselijke oorsprong bezig. Later is daar bewustzijn, psychologie, filosofie en spiritualiteit bijgekomen. Hij publiceerde het Engelstalige boek The forgotten nature of time, energy and our own human nature.

Tevens werkt hij aan een Nederlandstalige boekenreeks in het ‘New Thought’/ hermetische genre. De eerste twee vertaalde titels zullen zijn: The Kybalion en The Master Key System. Voor het magazine Bres schreef hij vanwege zijn affiniteit met (grens)wetenschap voor de oktober 2013 editie een artikel over klank, resonantie in het algemeen en specifiek ook de Schumann resonantie.

x

* * *

x

x

‘Veroudering en ouderdomsziektes zijn niet vanzelfsprekend!’..

x

2014 © Berend Watchus – WantToKnow.nl/.be

x

Berend Watchus
Berend Watchus

De mogelijkheid van biologische onsterfelijkheid.. Stel je voor..! In de natuur zijn er diersoorten waarbij de dieren als ze eenmaal volwassen zijn, geen tekenen van veroudering vertonen en in sommige gevallen eeuwen en zelfs millennia doorleven, zonder te verouderen. Hier is er geen sprake van onsterfelijkheid, want ook deze dieren sterven uiteindelijk net als alle andere dieren vanwege hun kwetsbaarheid voor bijvoorbeeld ondervoeding, predatie door roofdieren, ongevallen en soms ook ziektes. Wel wordt er in deze gevallen de term ‘biologisch onsterfelijk’ gebruikt, om deze eigenschap in dieren te omschrijven.

Kreeften kunnen een eeuw en theoretisch vele eeuwen leven. Reuzenschildpadden kunnen 200 jaar en theoretisch meerdere eeuwen leven. De Groenlandse walvis kan in ieder geval 200 jaar oud worden. Bepaalde mossels kunnen meer dan 500 jaar oud worden en theoretisch nog langer. Bepaalde soorten glassponzen worden geschat op 15.000 / 23.000 jaar oud. Deze dieren hebben dus vaak een lange levensduur en de verouderingsfase slaan ze bijna volledig over, in tegenstelling tot mensen en veel zoogdieren die na het bereiken van volwassenheid vaak een lange seniore of bejaarde fase aan het einde van hun levenscyclus hebben. [1.], [2.], [3.], [4.], [5.]

Veroudering; deze degeneratie, aftakeling, slijtage en vatbaarheid voor ouderdomsziekten na het bereiken van volwassenheid is een proces dat nog niet volledig wordt begrepen door de wetenschap. Wel zijn er hoopgevende signalen en futuristische ontwikkelingen die ons oude perspectief op veroudering  kunnen veranderen en mogelijk grootschalig leed onder de seniore bevolking kunnen voorkomen.

loesje tijdreizen ouder wordenHet bestaat dus echt
Ik wil graag de boodschap delen dat het proces van veroudering (en ouderdomsziekten) niet meer hetzelfde hoeft te zijn als het onontkoombare lijdensproces waar momenteel nog statistisch wereldwijd de meeste mensen aan zullen lijden en ook aan zullen sterven. Het is voor organismen prima mogelijk om honderden en zelfs duizenden jaren door te leven en er bestaat geen natuurwet die dit tegenwerkt.

‘Veel mensen, waaronder ook wetenschappers, gaan ervan uit dat veroudering een onomkeerbaar proces is dat bij alle organismen voorkomt’, zegt evolutionair bioloog Owen Jones van het Max-Planck Odense Center van de universiteit van Zuid-Denemarken. ‘Maar dat is dus verrassend genoeg niet het geval.’ [6.], [7.]

Owen Jones onderzocht de verouderingspatronen van planten en dieren, net als reeds door vele andere biologen al eerder is onderzocht. Ik vind dat Jones het huidige foutieve paradigma mooi verwoordt, daarom gebruik ik dit citaat. Het is van alle tijden om te zoeken naar een ‘levenselixer’. Ik heb het boek ‘Het Levenselixer, Het geheim van de eeuwige jeugd’ uit 2008 nog niet gelezen, maar de omschrijving is treffend voor het tijdperk waar we nu in zitten, leest u met me mee:

‘Dit verlangen naar een levenselixer is altijd afgedaan als een illusie, maar inmiddels zijn wetenschappers erin geslaagd om de levensduur van wormen te verzesvoudigen. Dankzij ingrepen in de genen is het mogelijk de veroudering te vertragen. Zal dit bij de mens ook kunnen? Zal er ooit een levenselixer komen waardoor wij ons ver boven de honderd nog aan een partijtje tennis kunnen wagen?

Wetenschapsjournalist Koos Neuvel probeert antwoord te geven op deze vragen, en daartoe onderneemt hij een speurtocht naar de geheimen van het leven. Hij onderzoekt de mogelijkheden om aan het verval van de veroudering te ontsnappen, en de jeugd te vereeuwigen. Maar ook werpt hij de vraag op of we dit alles moeten willen. Zijn antwoord: dat moeten we inderdaad willen. … De auteur heeft een optimistische visie en is ervan overtuigd dat we langzamerhand steeds langer en gezonder blijven leven.’ [8.]

Wat ik zelf razend interessant vind, is dat er dus ook wormen bestaan die geen genetische aanpassing nodig hebben om ‘biologisch onsterfelijk’ te zijn en om heel oud (praktisch onbeperkt) te worden. Kijk bijvoorbeeld naar de platwormen die geen tekenen van veroudering vertonen, maar zelfs vitale organen volledig kunnen regenereren. In 2013 werd door wetenschappers bekend gemaakt dat de platwormen zelfs onthoofd kunnen worden, waarna het dier in korte tijd weer een nieuwe kop aangroeit en opvallend genoeg zelfs oude herinneringen terug krijgt. [9.], [10.]

A Sikh child pushes his grandfather on a swing in a park in the northern Indian city ChandigarhSubculteren en life extension stromingen
Bij deze heb ik direct ook een ethisch discussiepunt aangesneden, want hoe veel wil je bereiken op het gebied van verlenging van levensduur en levenskwaliteit? De beweging die zich bezighoudt met serieuze levensverlenging, ook wel ‘life extension’ genoemd, is onderdeel van meerdere zeer diverse overkoepelende bewegingen, subculturen en vakgebieden.

Aan de ene kant zijn er mensen die veel bezig zijn met lifestyle, (top)sport, voeding, supplementen, superfoods, meditatie, cosmetica. Aan de andere kant zijn er mensen die anti-aging en life extension benaderen vanuit het medische perspectief, om fysieke en geestelijke problemen te voorkomen om te genezen. Daarnaast is er ook een technologische en ideologische beweging die zich richt op het zo vrij mogelijk verwezenlijken van het menselijk potentieel met behulp van technologie. Natuurlijk is het in de praktijk zo dat de anti-aging lifestyle, medische preventie en genezing en technologie vaak hand in hand gaan.

Transhumanisme en life extension
Toch kijken sommige mensen heel anders naar life extension dan anderen. De een eet superfoods, de ander eet een Calorie Restrictie (CR) dieet en weer een ander neemt ontzettend veel supplementen. Er zijn ook mensen die zich bij overlijden laten invriezen door middel van moderne cryonics, in de hoop dat ze ‘ontdooid’ worden in een technisch meer geavanceerde samenleving waar ze tot leven gewekt kunnen worden en waar hun lichaamsbeschadigingen ook ‘gerepareerd’ kunnen worden. Hoewel deze technologie van invriezen en weer tot leven wekken wel werkt bij kikkers en tegenwoordig ook bij menselijke organen, is dit verder als concept nog in een controversieel grenswetenschappelijk stadium.

Je kunt zeggen dat iedereen die optimistisch en toekomst gericht bezig is met levensverlenging van mensen en de uitbreiding van menselijke vermogens een transhumanist is. Deze term bestaat al sinds het eind van de jaren ’50 en wordt door verschillende mensen op verschillende manieren gebruikt.

Ray Kurzweil
Ray Kurzweil, futurist, uitvinder en CTO van Google is de laatste jaren steeds meer in de picture met zijn stroming van transhumanisme. Ray Kurzweil doet privé alles op het gebied van lifestyle om voorlopig zo gezond mogelijk oud te worden. Hij staat erom bekend dat hij wel 150 supplementen pillen per dag slikt en sport ook regelmatig. Ray Kurzweil heeft zelfs een online supplementenwinkel die volledig gericht is op life extension. Daarnaast is Kurzweil ervan overtuigd dat we technologisch blijven doorontwikkelen in een exponentiele curve die de Wet van Moore wordt genoemd.

Ray Kurzweil, CEO van Google. een gevaarlijk mannetje, of een gedreven en gepassioneerde ondernemer..?
Ray Kurzweil, CTO van Google. een gevaarlijk mannetje, of een gedreven en gepassioneerde ondernemer..?

Volgens Kurzweil zal dit eerst leiden tot een cybernetische fase van mensen waarin we met technologie samensmelten. Denk aan nano-robots in het lichaam, denk aan het downloaden van kennis etc. Volgens Kurzweil zal uiteindelijk deze exponentiële groei aan computerkracht leiden tot een punt in de geschiedenis waarop computers zelfbewust worden. De geschiedenis zal vanaf dat moment nooit meer hetzelfde zijn, door deze zelfbewuste denkende computers.

Kurzweil schetst een voor hem (en velen die dit ook zo beleven) utopische wereld waarin we al onze herseninhoud kunnen uploaden naar een soort hoofdcomputer, waarna we digitaal, voor eeuwig verder kunnen leven. Hoewel deze Science Fiction beschrijving van de toekomst een zeer extreem en wetenschappelijk nog niet volledig gefundeerd is, is dit wel een substroming van het trans-humanisme dat veel media aandacht krijgt en het woord ’trans-humanisme’ een zeer specifieke lading geeft.

Persoonlijk geloof ik dat er technisch veel mogelijk is en straks al helemaal, maar toch zie ik het niet voor me dat de menselijke essentie 100% in digitale vorm gevat kan worden. Tot nu toe ben ik nog overtuigd van het hebben van een lichaam, een geest en een ziel.

Vanaf het moment dat mensen vuur maakten, schrift ontwikkelden, kleding en onderdak maakten, landbouw ontwikkelden en op jacht gingen, vanaf dat moment hebben we ons als mensen gespecialiseerd in manipulatie van van materie om ons heen om daar in de toekomst profijt van te hebben. Er is een doorlopende vooruitgang in ontwikkeling op medisch gebied. Zo heb je als vrouw en als pasgeborene een veel grotere kans van overleven bij een geboorte dan 50 of 100 jaar geleden. De aandoeningen die 150 jaar geleden doodsbedreigend waren en vaak in ontwikkelingsgebieden en conflictgebieden nu nog een doodsbedreiging vormen, zijn voor ons met middelen als penicilline veel minder bedreigend.

In de wetenschap zijn er enkele vooraanstaande wetenschappers die er hard aan werken om het verouderingsproces te beperken, te voorkomen of zelfs terug te draaien. Er wordt momenteel nog te weinig aandacht aan besteed dit serieuze onderzoeksgebied en er wordt door bedrijven en overheden nog te weinig geld in geïnvesteerd. Wanneer bedrijven of overheden wel investeren, dan stellen ze voorwaarden aan het onderzoek zodat de investering voorspelbare, maar niet baanbrekende ‘out-of-the-box’-oplossingen oplevert. Een van de weinige bewezen life extension methoden is ‘Calorie Restrictie’, een methode die ons lijf in een soort overlevingsstand zet en zo de symptomen en ziekten van ouderdom uitstelt

John Lennon DeathDavid Sinclair
David Sinclair is bijvoorbeeld een man om in de gaten te houden in de wereld van life extension. David Sinclair deed kort gezegd onderzoek naar de life extension kenmerken van o.a. resveratrol, het stofje dat in kleine hoeveelheden in rode wijn voorkomt en kwam tot de ontdekking dat resveratrol extract een ‘Calorie Restrictie’-effect nabootst in muizen.

David Sinclair, bioloog en professor in genetica, won met zijn ontdekking allerlei prijzen en kwam veel in de media met zijn onderzoek naar mogelijkheden voor het beëindigen van ouderdom en ouderdomsgerelateerde aandoeningen. Hij gaf toen aan dat hij ook patenteerbare synthetische stoffen had gemaakt die honderden tot duizenden malen krachtiger waren dan resveraterol.

Later in 2008 werd het bedrijf van Sitris, het bedrijf van Sinclair, opgekocht door het grootste farmaceutische bedrijf ter wereld, Glaxo Smith Kline, voor het astronomische bedrag van US$720 miljoen. Zeer opvallend is wat er daarna gebeurde met het project dat nu verder ging onder de vlag van Glaxo Smith Kline.

Een zeer slechte tijd voor Sinclair brak aan, hij is hier ook open over op een latere TED Talk, want het ene na het andere bericht kwam in de krant dat de levensverlengende eigenschappen van resveratrol en soortgelijke stoffen helemaal niet helpen bij veroudering. Glaxo Smith Kline schijnt officieel een zeer verkeerde investering te hebben gemaakt in een project dat ouderdomsziekten voorkomt en uitstelt en het bedrijf kon uiteindelijk de proeven niet herhalen die voor de aankoop zo overtuigend leken.

Voor mij een vreemde gang van zaken, echter David Sinclair lijkt dusdanig overtuigd van zijn levensdoel dat hij onvermoeibaar verder zoekt naar ‘hét middel tegen veroudering’.  En zeer recent, op 19 december 2013, publiceerde David Sinclair een belangrijk rapport in ‘Cell’-magazine met nieuwe ontdekkingen. Dit onderzoek was een gezamenlijk project van Harvard Medical School, the National Institute on Aging, en the University of New South Wales (Australie). [11.] [12.]

creative adult child survivedDe Nederlandse website Visionair.nl is een van de weinige websites die in het Nederlands bijhoudt en beschrijft wat er voor ontwikkelingen zijn op het gebied van het vinden van oplossingen voor de aftakeling van ouderdom en ouderdomsziekten. Bij deze een kort citaat over de meest recente bevindingen van David Sinclair, waarover we in komende tijd nog meer van gaan zien op presentaties en video’s:

“Een team onderzoekers is erin geslaagd om de celveroudering in oude muizen terug te draaien. Dit had tot gevolg dat de lichamen op verschillende manieren jonger werden. Deze ontdekking kan grote gevolgen hebben om ouderdomsziekten te begrijpen en te genezen. …”
voor de rest van het artikel, klik HIER.

Aubrey de Grey
Wat mij betreft doet Aubrey de Grey ontzettend belangrijk werk. Zelf hamert hij er tijdens zijn lezingen op dat hij het allerbelangrijkste werk doet van de hele wereld. Misschien is het een nogal absolute stelling, statistisch heeft hij wel gelijk dat gemiddeld genomen de meerderheid van de mensen minder productief en minder gelukkig zal worden door de algemene ouderdomsgerelateerde aftakeling en specifieke ouderdomsziekten en er uiteindelijk aan zal overlijden. Wie wil er nu niet nog 20, 30, 50 of nog meer gezonde en productieve jaren bij, waarin men kan genieten van alle opgedane wijsheden in het begin van het leven?

Aubrey de Grey is biomedisch gerontoloog en bioinformaticus en wijdt zijn leven aan het vinden van een middel om ‘de ziekte van veroudering’, zoals dat in deze kringen wordt genoemd, uit te kunnen schakelen. De Grey heeft hier een eigen terminologie voor ontwikkeld. Hoewel er zo’n 300 mogelijke verklaringen zijn voor veroudering, heeft hij dit vereenvoudigd tot de 7 hoofd mechanismen van veroudering. Wanneer deze 7 hoofdredenen van veroudering uitgeschakeld kunnen worden en wanneer we genoeg kunnen repareren, dan bereik je een stadium van ‘negeerbare aftakeling door veroudering’,  in de woorden van De Grey: Negligible Senescence. Daar heeft de organisatie van Aubrey de Grey ook haar naam aan te danken: ‘Strategies for Engineered Negligible Senescence’, ofwel afgekort: ‘SENS’.

Spiritueel en psychisch instellen op biologische onsterfelijkheid
Losstaand van de wetenschappelijke benadering, bestaat er ook een spirituele benadering van het concept van biologische onsterfelijkheid. Hieronder staan delen uit het boek Rebirthing van Leonard Orr en Sondra Ray:

“Er is een alternatief voor de lichamelijke dood. Hoewel we allemaal sterk geprogrammeerd zijn om iets anders te geloven, is het mogelijk om eeuwig te blijven leven zonder ons fysieke lichaam te laten sterven. Lichamelijke onsterfelijkheid, eeuwigdurend voortbestaan, eeuwig leven in je levende lijf, is een reële mogelijkheid. Het idee dat de dood onvermijdelijk is heeft meer mensen gedood dan alle andere doodsoorzaken samen.

De gewoonte om de macht van de dood te bevestigen veroorzaakt niet alleen doodgaan, maar ook veel ziekten en toestanden van zwakte die tot de dood leiden. De lichamelijke dood is al heel lang populair. Veel mensen hebben besloten om de traditie in stand te houden en dood te gaan. Maar de noodzakelijkheid van de lichamelijke dood wordt nu serieus in twijfel getrokken

lifeafterdeath3Er ontstaat een groeiende hoeveelheid literatuur (de onsterfelijkheidsliteratuur) die toegewijd is aan het teniet doen van de over­heersing van de dood over de mens. Wetenschappers en filosofen ver­moeden dat de dood eeuwenlang populair is geweest omdat niemand ooit de onontkoombaarheid in twijfel heeft getrokken. In het verleden hebben mensen het bestuderen van de dood altijd vermeden uit angst dat die hen dan zou overkomen.”

Hoewel dit volledig een niet wetenschappelijk karakter heeft, is ook dit zeker de moeite van het studeren waard. De kracht van de overtuiging toont zich immers zeer levendig en wetenschappelijk in onderzoeken naar het nog steeds onbegrepen placebo-effect!

Life Extension mogelijk maken en invulling geven..
Op een dag lopen er mensen rond die vergelijkbaar als de biologisch onsterfelijke dieren, niet lijden aan ouderdom, maar wel de waarde en de kwetsbaarheid van het leven waarderen. Ik deel graag deze informatie, zeker vanwege het huidige paradigma dat achterloopt op de feiten. Minder vatbaarheid voor ziekten en langer meer vitaliteit; wellicht niet bovenaan de agenda van de farmaceutische industrie, maar voor velen zeker een wenselijke ontwikkeling. Gezonder ouder kunnen worden en profiteren van de lessen en de ervaringen in onze jongere jaren!

Mocht je meer willen weten over life extension dan is senescence.info de meest uitgebreide Engelstalige bron. Hier worden ook mogelijkheden geboden voor studenten en professionals om in dit gewaagde werkveld verder onderzoek te verrichten. Zie ook de link pagina voor een overzicht van andere organisaties. Hoewel er enkele platforms op het gebied van life extension internationaal actief zijn, loopt dit in Nederland nog wat achter.

Mocht je net als ik van mening zijn dat veroudering en ouderdomsziekten niet perse meer hoeven voor te komen zoals onze voorouders dit wel hebben meegemaakt, dan kun je mee denken, mee onderzoeken en mee praten zodat het oude paradigma over veroudering ververst wordt door nieuwe kennis over het menselijk lichaam.

Mocht je suggesties of initiatieven hebben om life extension onder de aandacht te brengen, dan verneem ik dat graag! Ik hoop dat het onderwerp ook steeds meer in de mainstream bekend wordt, alleen dan zal er een bredere ethische discussie en dus een maatschappelijk debat kunnen ontstaan over de toekomstige life extension ontwikkelingen die binnenkort werkelijkheid worden.

Met vriendelijke groet,

Berend

© Berend Watchus / 2014 jan

(berendwatchus@hotmail.com)

Bronnen/referenties:

 [1.] www.senescence.info/aging_animals

[2.] www.cracked.com/unassuming-animals-that-are-secretly-immortal (humor infotainment)

[3.] phys.org/news/2013-11-clam-years

[4.] en.wikipedia.org/wiki/Hexactinellid

[5.] nl.wikipedia.org/wiki/Hexactinellida

[6.] www.newscientist.nl/nieuws/veroudering-veel-diverser-dan-gedacht/

[7.] www.nature.com

[8.]  www.bol.com/nl/p/het-levenselixer/

[9.] newswatch.nationalgeographic.com/2013/07/16/decapitated-worms-regrow-heads-keep-old-memories/

[10.]  jeb.biologists.org/content/early/2013/06/27/jeb.087809.abstract (Journal of Experimental Biology)

[11.] harvard.edu/news/genetics/new-reversible-cause-aging-12-19-13

[12.] www.cell.com/

life path

 

 

195 gedachten over “Zijn veroudering en ouderdomsziektes vanzelfsprekend..?

 1. Ik las dit vandaag op een blogje;
  Ochtendzonnebad…
  Net als in veel Thaise agrarsiche dorpen wonen er in Mae Ann veel ‘senioren’. Binnen een straal van 1 km tel ik meer dan vijfentwintig 65-plussers, tien van hen zijn dik boven de 80 – (van Oosterlingen de leeftijd schatten vind ik erg moeilijk). Uiteraard is het merendeel vrouwen – het échte ‘sterke geslacht’..!

  De ‘grootjes’ worden door iedereen liefkozend “Jai” genoemd [‘Jai’ = Groot of Groots en ook Hart]. Het ontroert mij regelmatig als ik zie met hoeveel respect, aandacht en zorg Thaise jongeren de ouderen bejegenen. Soms worden ze letterlijk op handen gedragen, én… er wordt naar ze geluisterd – ze worden heel serieus genomen. Sa bejegent elke oudere alsof het haar eigen grootouder betref, dat zie ik alle Thaise jongeren doen. (Als buitenlander – ‘farang’ – krijg ik a.h.w. nog meer respect, zelfs de ouderen buigen vaak diep voor me.)

  Hier zijn de senioren allemaal nog actief; ze koken, houden huis en erf schoon, hakken houtjes voor het kook-vuur enzovoort. Vele werken nog op het land of in de boomgaard, of ze ‘oogsten’ groente en vruchten in de natuur.

  De natuur die zichzelf ademt…
  Veel oudjes gaan ’s morgens bij elkaar op bezoek. Elke ochtend zie ik broze besjes door mistig zonnegoud kuieren – warm aangekleed, gebreide muts op en steunend op een bamboestok. Tussen acht en tien zitten ze op een bank, stoel of muurtje voor het huis waar ze op bezoek zijn. Ze zitten met hun rug naar de zon en laten zich opwarmen en koesteren – ze keuvelen zachtjes en enkele roken een dikke zelfgemaakte sigaret-sigaar – tafereeltjes vol vredige vriendelijkheid – “de natuur die zichzelf ademt”.

  Ondanks hun best wel zware leven worden veel plattelandsAziaten veel ouder in goede gezondheid dan de westerlingen met hun zgn. hogere levensstandaard.

  1. Moeten we ook maar eens met jou gaan doen, op handen gaan dragen Ouwe…
   😉

  2. Prachtig omschreven, zo leven volgens mij de ‘centenarians’ en ‘super centenarians’ (mensen die 100+ zijn en mensen die 110+ zijn) ook vaak.

   Levensgenieters, genieten van de dag, gezelligheid, gewaardeerd deel uitmaken van de gemeenschap, goed eten en goed drinken (lees: bourgondisch!) en zelfs roken:)

   *Natuurlijk helpen lokale mineraalwaardes, water- en luchtkwaliteit, lifestyle in het algemeen, weinig stress en toch ook belangrijk goede genen.

   Althans, volgens onderzoeken naar 100 plussers.

  3. In vroegere tijden had je overal leugenbankjes, de leukste vond je aan de havens, daar zaten ze dan lekker in het zonnetje uit de Wind, zich te vervelen, nu heten het hang ouderen, en de nog oudere inmobile soort kan de hele dag in zijn Eigen ontlasting doorbrengen, de’ jongeren hebben het te druk met zich zelf, er is in onze samenleving weinig over van het respect voor ouderen, en dat is dom, want ieder één +/- wordt oud.

  4. Wat komt er na hang ouderen Jenne?!
   Benidorm Bastards. Vooral als ze op hun rasse schreden weer huiswaarts keren. 😉

  5. Hoi Jenne, ja klopt, we ‘stoppen’ onze ouderen in bejaardentehuizen, in plaats van ze bij de familie te laten samenleven.
   Onze cultuur is nu zo en daarom doen/willen de ouderen dat zelf ook.

   We luisteren niet naar onze dorpsoudsten 🙂

   Volgens mij is Alzheimer 50% aftakeling door levenshouding en inactiviteit. Welvaartslanden (bejaardentehuis landen) hebben hoge Alzheimer percentages…

  6. WTF haha mooi filpje! Grappig dat je dat zegt, maar ja ik heb wel een tandje terug moeten doen van zeer intensief sporten (mountainbiken, hardlopen, krachtsport) naar wandelen op platte routes en rustig fietsen vanaf 2001.
   Ik voel me wel zo fit als een hoentje, maar gewrichtsklachten geven wel beperkingen. Vandaar extra interesse en energie voor mijn eigen onderzoek en om te schrijven…

  7. tja wat is is Alzheimer, is er 1 soort?
   Imo is het een tekort aan de juiste bouwstoffen in je lichaam zoals foliumzuur. En een teveel aan gifstoffen zoals fluor, aluminium, kwik, MSG, aspartaam etc etc. Nou voeg daar nog even wifi, UMTS en de rest aan toe, tja logisch dat men geheugenstoornissen ontwikkelt.
   Dat doen we ons zelf aan.

  8. welvaartslanden; ja daar varen we wel bij 😉
   Welvaart gaat meestal hand in hand met verder van de natuur af staan. Verder van al het essentiële en broodnodige wat een mens nodig heeft.
   Ipv natuur introduceren we rommel en gif.
   En dat noemen we dan welvaart. hmmmmm Beter kun je het ‘in de war’ noemen.

 2. Ja, want hier zijn we mee opgegroeid en dit zien we om ons heen en dit fenomeen heeft zich altijd voorgedaan. Bij mensen, dieren en planten. Een andere vraag is natuurlijk: waardoor wordt dit veroorzaakt en is er een “tegengif”voor? Ik heb hier enkele gedachten over. Elementen van de aarde zelf, werken verouderend op het leven erop, middels straling. En vooral de Gammastraling uit de kosmos veroudert ons. Zelfs onze eigen zon bestraalt ons met röntgenstraling.

  En natuurlijk: tegenwoordig spelen ook andere omgevingsfactoren een rol: vaccinaties, medicijnen, aardgas, bestrijdingsmiddelen, Electro-Magnetische straling, enz..
  Straling verkort de telomeren in de cel, betrokken bij de celdeling. De vraag is dus: hoe voorkom je dat de telomeren zich verkorten en is het ook mogelijk ze te verlengen?

  Hiermee houd ook ik me al jaren bezig en als hulpmiddel gebruik ik een pendel. Dit energetische instrument geeft je immers toegang tot kennis die niet voor iedereen toegankelijk is.
  Bij ouderdomsverschijnselen zijn de telomeren reeds danig verkort. Ouderen maken niet veel groeihormoon meer aan. Groeihormoon bewerkstelligt de aanmaak van telomerase, een enzym dat de telomeren verlengt. Dus: wat bevordert nu de aanmaak van groeihormoon?

  Naar mijn mening zijn dat sommige edelstenen en een mineraal. Daar kan ik op dit moment nog niet meer over uitweiden.
  We kunnen hierover in contact blijven.
  Alice B.

  1. Hoi Alice,
   Wat goed dat je zelf ook je eigen onderzoek(jes) doet.

   Ik vind het zo opvallend dat de pijnappelklier na de pubertijd krimpt en later ook verkalkt en bijna verdwijnt.
   Er zijn veel pseudowetenschappelijke en wetenschappelijke dingen gepubliceerd over de pijnappelklier. Pseudowetenschap zonder onderzoek meldt vaak dat de pijnappelklier DMT aanmaakt.

   Persoonlijk neem ik aan wat de wetenschap er over zegt op dit moment, namelijk dat het is vastgesteld dat melatonine wordt aangemaakt in de pijnappelklier, wellicht worden andere stoffen als DMT ook daar aangemaakt.

   In ieder geval, er is wetenschappelijk bewezen(zie mijn vorige artikel) dat mensen naast zonlicht, de Schumann resonantie als zeitgeber nodig hebben om te functioneren. Anders gaat de biologische klok in de war. Ouderen, met bijna geen pijnappelklier meer, hebben baat bij therapie met een kunstmatige versterkte Schumann resonantie en hebben baat bij melatonine supplementen.
   ———
   Mbt telomeren is het volgens mij zo dat supplement verkopers beweren dat astragaloside de telomeren verlengt en hiermee impliceren dat het een longevity effect heeft.
   Dit is niet bewezen, ik wilde hier nog op in gaan in het artikel, maar dan werd het me wat lang.
   Korte telomeren duiden op een ongezonde/verouderde staat. Lange telomeren duiden op een gezonde/jonge staat. Tot nu toe is er alleen bewezen dat telomeer lengte een markering of een signaal is voor een bepaalde biologische leeftijd. Net als kaalheid of grijs haar ook voorbeelden zijn voor signalen van veroudering, echter als je er haar bijkrijgt of als je grijze haar weer verandert in de oorspronkelijke kleur, dan heb je nog niet perse de gezondheid of biologische leeftijd beinvloed.

   Wat mij betreft is Telomeer verlenging als longevity middel een controversieel onderwerp

  2. @Guido en @Alice,
   Ik ging uit van o.a. het werk van Rick Strassman over de link tussen de pijnappelklier en DMT. Anderen zeggen dat er daadwerkelijk DMT wordt gemaakt in de pijnappelklier. Ik heb er nog niet het bewijs voor gezien dat dat bij mensen zo is, Strassman gaat er wel van uit.
   *Ik zag dat pas in 2013 is ontdekt dat er bij ratten DMT in de pijnappelklier is gevonden.
   publicatie hierover:Barker SA, Borjigin J, Lomnicka I, Strassman R (Jul 2013). “LC/MS/MS analysis of the endogenous dimethyltryptamine hallucinogens, their precursors, and major metabolites in rat pineal gland microdialysate.”. Biomed Chromatogr. doi:10.1002/bmc.2981. PMID 23881860.
   link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23881860

   Guido plaatst heel nuttige link naar een artikel hier op want to know over de pijnappelklier, is een aanrader——–> http://www.wanttoknow.nl/overige/mind-control/jouw-unieke-sterrenpoort-je-pijnappelklier/

 3. De nieren bevatten ‘primitieve’, prenataal essentiële energie.

  Deze fysieke en culturele erfenis is terug te voeren naar je miljoenen jaren evolutie, en wordt van de ene generatie naar de andere overgedragen. Als het ware een soort energetisch DNA dat je toekomst beïnvloedt. Hierbij werkt de nier energie samen met de structurele eiwitten die hormonen en enzymen aanmaken ter ondersteuning van het cellulaire metabolisme. Hoewel je nier energie gestimuleerd kan worden, is het onmogelijk het te vergroten. De hoeveelheid waarmee je geboren bent neemt steeds verder af naarmate je ouder wordt. Dit leidt tot verschijnselen als haaruitval (bij mannen); vergrijzen van je haar; doofheid; achteruitgang van het gebit en het brosser worden van je botten.

  Deze worden veroorzaakt door de zwakker wordende nier energie die het opbergen van calcium in je botten, en de aanmaak van rode bloedcellen ondersteunt. Ook symptomen van menopauze hebben veel te maken met de afname van nier energie. Overmatige stress en ‘burn out’ kunnen eveneens herleid worden tot een verzwakte nier energie.

  Kort gezegd is de nier energie direct verbonden met je fysieke groei alsook je mentale volwassenheid.

  1. Jij snapt um Odette. Jij de theorie en ik de praktijk. Hopend dat we allebei cume laude gaan slagen op het eind examen.

  2. Ha Odette, dat is interessant.
   Chinese geneeskunde heeft een heel interessante kijk op de nieren, net ff gegoogled. Dat wist ik niet.

   De opslagplaats van ”Jing” (een vorm van energie) …

  3. http://www.planetherbs.com/theory/integrating-the-traditional-chinese-understanding-of-the-kidneys-into-western-herbalism.html

   Hmm, in Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM in Engels) zijn de NIEREN, meer dan alleen het orgaan nier. In TCM staan de nieren voor:

   -De Nieren
   -De Urinewegen
   -Het Endocrien Systeem (hormoonstelsel), waaronder: De Adrenale Klieren (bijnieren)

   Wat dat betreft zijn de Westerse en Oosterse traditionele artsen het met elkaar eens dat dit geheel aan organen zeer belangrijk zijn voor gezondheid, levensduur en vitaliteit (Chi, Qi?).

  4. @ Berend

   Moet eens voor de gein rond kijken op een dialyse afdeling hoeveel patienten hun energie kwijt zijn en gedrogeerd worden. Tis erbarmelijk om te zien hoe men lopend binnen komt en kruipend weer weg gaat. En dialyse kater wordt dat genoemd…

  5. @Paul, Ja, volgens mij is dat ook een lange zit en dat meerdere keren per week, geen pretje.
   Schijnt dat een reinigingsvloeistof de vuile stoffen ‘aantrekt’ tijdens zo’n dialyse.

   Als ik het goed in de comments heb begrepen, ben je zelf ook nier ‘patient’?

   Hoe kijk je tegen Robert Beck zijn overgenomen idee van bloed electrificatie als dialyse methode? Misschien was extern op de huid electrisch behandelen toch minder effectief dan in het originele patent?
   http://www.webdeb.com/205188738.pdf (dit is het volledige patent 5,188,739 23 feb 1993)

  6. Berend, de nier energie bevordert de expressie van je spirit, je ‘shen’ wat gezeteld is in je hart. ‘The spirit of the kidneys (the Chi), rules the will, drive, ambition and survival instinct’ The Yellow Emperor’s Classic of Chinese Medicine.

   Op een psychisch niveau is de nier energie tevens verbonden met angst, de impuls om van iets weg te rennen. Hoewel angst je ook kan motiveren om je leven sterker te maken.

   In de woorden van de wijze adviseur tot de Gele Keizer, QiBo:

   ‘Thus, the body of one who understands the Tao (laws of nature) will remain strong and healthy. The one who does not understand the Tao will age. One who is careless will often feel deficient, while one who knows will have an abundance of energy… Even though their bodies are old they can perform most of life’s activities. Those who understand the principles of wholesome living tame their minds and prevent them from straying. They do not force anything upon themselves or upon others, are happy and content, tranquil and quiet and can live indefinitely. These are the ancient methods of self-maintenance’

   De nier energie is het meest actief tussen 17.00 – 19.00 uur. Diens partner de blaas energie hieraan voorafgaand tussen 15.00 – 17.00 uur.
   Echt heel interessant om je hier meer in te verdiepen, je zult versteld staan. 🙂

  7. Het is ook vreemd om op te merken dat iedereen daar vanzelf een chinees wordt vanwege bergen met medicijnen en vaccins, om nog maar te zwijgen van de liters antibiotica. Ja ik ben ook eentje die gevangen gexet daar is met hemeodialyse van 3x 4 uurtjes plafond staren per zijn week met wil gaan switchen naar DB buikspoeling s’nachts thuis. Me yin en yang organen doen het nog voor minder dan 12%. Raak me gifstoffen niet meer zo makkelijk meer kwijt. Electrisch dialyse ken ik niet maar misschien altijd beter dan gemiddeld 4-6 jaar moeten wachten tot je misschien een donor nier kan krijgen of gewoon lekker het hoekje omgaan.
   Mocht je een chinese dialyse geneeskundig centrum willen weten dan laat ik me daar gelijk schoonspoelen aan een rijsttafeltje…

  8. Thanks Odette, leerzaam, bij een holistische en eclectische studie vult het Oosten het Westen aan!

  9. @Paul, haha aan een rijsttafel nog wel. Bob Beck had net als Hulda Clark een eigen bloed zapper ontwikkeld. Bob Beck deed dit op basis van een patent waar ik je het linkje van gaf.
   Bob Beck was uitvinder en heeft o.a. de flitslamp op camera’s bedacht!

   Zowel Clark als Beck liepen met hun bevindingen tegen veel controverse aan. De mainstream wetenschap heeft hun bevindingen en methodes nooit geaccepteerd. Persoonlijk vind ik de Beck methode wat nuchterder, maar dat komt doordat ik nog (!) sceptisch ben tegenover bioresonantie. Wel blijf ik open minded om overtuigd te worden met nuchtere feiten.

  10. @ Berend

   Hulda Clark heeft helemaal NOOIT geen zappers ontwikkelt, dat zijn cemmerciele handels verhalen om zappers aan de man te brengen. Heb er eens wat gehad die op frequentie het een en ander moest voorkomen, ge zien men daarmee de zogenaamde juiste frequentie in een module hadden zitten kreeg de gemiddeld gebruiker net als ik er een bakkebaard verschijnsel van. Zeker nog lekker ook wanneer je de frequenties gaat uitpluizen kom je er achter dat er van alles gefraudeerd wordt op dit terrein van bullshit te verkopen. Nogmaals Hulda heeft enkel onderzoek gedaan naar maar nooit iets ontwikkelt, wat er om heen danst in de hete brij zijn goudzoekers dier een slaatje uit willen slaan.
   Wil je toch gaan zappen dan moet je een frequentie generator nodig hebben die jou frequentie kan uitlezen en modulair kan opslaan. Niet volgens een schemaatje die een ander je opdringt, iedereen zit energetisch anders in elkaar, ook je bloed.

  11. platte zuigbeestjes die in melkproducten kunnen zitten, zegt Hulda, wat dacht je wie de voedsel industrie in handen hebben? de Unilever supermarkt crypto isis hell otto maanse tribal gasten die je Lever helpen verzieken, en denk nou niet dat jij ze niet hebt, Kosjer voedsel is voor de uitverkorenen, dat is voedsel zonder parasieten, de rest is voor ons suiker sugar babe sukkers, en maar klagen over vermoeidheid en autie bi polaire lome domme ongedommelde deprie heid, ikkuh niet begrijpuh, jah vind je het gek, al het goede is van de melkunie en gaat naar de parasitaire bangkster beestjes in je gutt ingewanden intestinals, Hulde aan Hulda, ze werd vervolgd door het “vrije” landgenoten westerse Amerika heb ik gehoord…. zap ze weg die rode armee rotzakken… het wordt tijd voor een goede klup tegen die verrotte rot klup

   Quote: ” As said by Socrates, “the only good is knowledge and the only evil is ignorance.” ”

   Mooi tekening, enge beesten, goed kijken, wie heeft er nog een microscoop tegenwoordig;

   http://en.wikipedia.org/wiki/File:TrematodesFig9_EncBrit1911.png

   Quote: De leverbot (Fasciola hepatica) is een soort uit de familie Fasciolidae en de orde Digenea van de platwormen (Platyhelminthes). Het is een parasitaire platworm met een ingewikkelde levenscyclus.

   http://nl.wikipedia.org/wiki/Leverbot

   Cure for all diseases – Interview with Dr. Hulda Clark – Part 1
   http://www.youtube.com/watch?v=blnhMmbGpG4

  12. Slaven (mensen die niet bij de klup behoren, niet toegelaten)

   codewoord “racism” ; burp boer ; verderop in het volgende clipje; let op de zwart wit geschminkte joker zombie griezel, vanaf minuutje 3, “booook” “boeeeeeh beuuuuuh meeuhhh”;

   WARNING: Nullfication is Catching On http://www.youtube.com/watch?v=_cOcTrclc_8

  13. @ Hyper

   Gezien je teksten heb je blijkbaar weer een verkeerde pizza quatro formazzi genuttigd. Misschien eens zelf gemaakte in elkaar geknutselde food proberen dan kant en klare magnetron frequentie food…

  14. Hyper Alert, hier is wel enige voorzichtigheid geboden, wie nullifiseerd hier wie, who = who, deze enorme brain f..k, is dagelijkse kost, de witte meerderheid moet op zijn knieën, de minderheden zijn hier al jaar en dag mee bezig, de afro Amerikanen, de Joden, de latijnse Amerikanen, de oorspronkelijke Indiaanse Amerikanen, doen hier niet aan mee, om dat ze weten dat er altijd ergere vijanden bestaan, er is een stille machts overname gebeurd, het zijn de Zionistische machten die met de NWO begeesterd zijn,
   ook het uitdelen en opplakken van etikettjes is dagelijkse kost, racisme, anti dit of dat, het oprakelen van de slavernij, wat de opvolger is van de hollocaust, het constante zwart maken van de witte meerderheid, het tergen wordt steeds heftiger, de vraag is wat is het antwoord deze keer.

  15. Goed gesproken jenne tenminste technisch onderbouwd. Zo mag ik het graag lezen…

 4. volgens chinese geneeskunde, de nieren zijn de moeder van de lichaamsenergie!
  prachtige manier om naar ons lichaam te kijken, acupunctuur is helend, zonder bijwerkingen

 5. Nederlanders hebben de ver weg ziekte, alles wat van ver weg komt is beter, altijd onze Eigen waardes, die net zo oud zijn als uit het verre weet ik veel, en zeker zo goed, in de vorige generaties in mijn familie was 90 de doorsnee leeftijd om er mee op te houden, al mijn oud tantes en ooms over de 90, niks accupunktuur, gewoon de Nederlandse kost en verzorging, nu is het wel anders bijna al mijn neven en nichten al overleden, veel kanker, en stress ziektes, echt oudworden, is ze niet meer gegund.

 6. Berend, ik denk dat je met dit topic een heel groot veld aansnijdt. Vernieuwende studies over epigenetica zullen veel inzichten bieden, ook voeding speelt een grote rol endaarnaast nog programmeringen in het onderbewuste waardoor we weer bij epigenetica uitkomen. Ik ben benieuwd wat hier uit zal rollen.
  Zouden we weer zo oud als Methusalem worden, dan zal de aow waarschijnlijk wel ff bijgesteld moeten worden.

  1. Goed punt! Niet alleen welke genen heb je, maar welke genexpressie heb je? De wetenschap leert snel bij. Over epigenetica: http://www.allesoverdna.nl/woordenboek/epigenetica.html

   Een theory of everything is eigenlijk nodig om de aard van de realiteit te omschrijven, dan kun je pas bepalen wat wetenschap is. Wij doen het nu andersom 🙂

   Dat filmpje schudt je echt wakker, wat een verschil bij die aardappelen!

  1. Voor degenen die vanavond kunnen kijken ‘Eeuwig Jong’ op uitzending gemist. (met dank aan Odette)

   Ik zou nog een lijstje video’s posten, maar voor mij is het handiger om te linken naar wordpress pagina waar ik sinds kort life extension nieuws en video’s op verzamel:
   http://negsen.wordpress.com/2013/12/page/2/

   Het is een beginnetje, maar nog niet een passend/professioneel geheel…

   Wel is het mijn bedoeling om hier nog meer mee te doen, misschien het gezamenlijk organiseren van mensen in Nederland die voorstander zijn van en werken in branches die met life extension te maken hebben.

   Als beweging/platform/netwerk heb je voordelen mbt belangenbehartiging, informatie en nieuws, connecties en netwerken etc.

  2. Je had vroeger de Omroep Veronica met de herhaalde rubriek; “je bent jong en je wild wat”, maar naar het schijnt zelfs daaraan komt een einde. Zelfs het is nu de minst beken zender aller tijden, whats next? Zelf kijk ik nauwelijks TV, soms een verdwaalde docu of een geleeched filmpje. Het meeste boeit me eigenlijk niet zoveel meer dan een goed onderbouwend gesprek in het echt.

 7. Ik bedoelde trouwens vanavond kijken op ned 2 oF op uitzending gemist. 😉

  ”Eeuwig Jong gaat op verkenning in de nieuwe controversiële wereld van anti-aging. Gefascineerd door het perspectief van tijdloos leven, gebiologeerd door spectaculaire ontwikkelingen in de wetenschap en gemotiveerd om antwoord te krijgen op vragen over langer en vitaal leven.
  Interview regisseur Eeuwig Jong

  Vanaf dinsdag 14 januari 2014 wordt de vierdelige documentaireserie Eeuwig Jong (Omroep MAX) uitgezonden. In deze serie gaan de makers op verkenning in de nieuwe controversiële wereld van anti-aging. Gezond24 stelde Jelte Maarten Boll, de regisseur van de serie, de volgende vragen.

  Waarom ben je dit programma gaan regisseren?
  Ik werd gevraagd voor deze documentaire terwijl er helemaal nog geen concrete plannen waren voor een opzet. De ideeën waren er wel, maar er waren nog geen scripts. Ik kon veel qua inhoud en vorm zelf bepalen. Het leek mij heel interessant om een programma te gaan maken over iets wat mensen altijd al gefascineerd heeft: veroudering.

  Wat laten jullie zien?
  We hebben geprobeerd om met het onderwerp te spelen. We weten nog steeds niet hoe het proces van verouderen precies werkt. Want is veroudering eigenlijk wel te voorkomen? Per uitzending belichten we een andere kant van veroudering. We gaan langs bij mensen die een bijzondere methode hebben om te ‘verjongen’. …….. voor volledige artikel, zie link bij post van Odette 7.0

 8. http://www.youtube.com/watch?v=IGAVwQAmAHs

  Wat ik bedoel te zeggen: als je toch een keer dood-gaat, je lijf althans, is het dan van belang WANNEER je dood gaat. Of andersom gezegd, levert het ‘uitstel-van-executie’ niet veel meer focus-op-de-dood op en DUS ‘geen-leven’.. Je hebt toch geen leven, als je continue met (niet-)doodgaan bezig bent… Pfff..

  Wat er wel speelt, bijvoorbeeld in het boek ‘De Meesters van het Verre Oosten’ van Spalding, is de ‘macht over de fysieke dood’.. Maar de vraag is wat voor voordeel je daarbij hebt, komt die ‘macht niet vanzelf’, op een bepaald spiritueel niveau enz. In het boek komt hij mensen tegen die 900 jaar waren.. Nou en.. Duhhh.. 😉 Volgens mij hebben we het in Atlantis al zo vaak meegemaakt.. En wat doe je met dat ‘lange leven’..
  (Een nóg groter huis kopen, omdat je langer je hypotheek kan aflossen.. LOL)

  Andersom gezegd, vanuit spiritueel perspectief… En daar moet je -ben ik met je eens- ook maar ‘net aan toe zijn’.. Is het niet, zoals David Icke het zo mooi zei:‘We are all infinite consciousness’.. Kijk DAT sprak mij de eerste keer zo heerlijk aan, tijdens mijn eerste David-Icke-experience.. Infinite Consciousness, that’s what we are’.. HIER

  Yes, I want to live forever..
  But, I already DO!
  I LIVE FOREVER…
  amen!

  1. Hoi Guido,
   Voordat je dit artikel publiceerde wisten we allebei al dat we met betrekking tot ‘onnatuurlijke’ life extension niet volledig dezelfde kijk hebben, maar wel ook met enige overlap van waarden.

   Ergens is elke medische ingreep, elke moderne technische handeling onnatuurlijk vergeleken met dieren. Wat is TE onnatuurlijk? Een bril dragen? De pil slikken? Vitaminen slikken? Genen activeren met voeding? Genen activeren met gepatenteerde medicijnen? Genetische manipulatie? Zieke mensen beter maken? Leed verminderen? Of: a la Ray Kurzweil het menselijk bestaan proberen voort te zetten zonder biologisch lijf, maar in een computer (als dat uberhaubt kan)…

   Wat is de aard van de realiteit en wat is je bijbehorende religie / levensvisie? —>New Age, Christendom, Cartesiaans mechanistisch Newtoniaans wereldbeeld met Atheisme, hindoeisme etc etc
   Als je denkt dat je maar 1 keer leeft, dan kijk je automatisch anders tegen levensduur en leed in het leven.

   Dit onderwerp werpt veel ethische discussie punten op.
   Zie ook: http://www.senescence.info/immortal_society.html

   “Aging is a barbaric phenomenon that shouldn’t be tolerated in polite society.”

   Aubrey de Grey
   ——–
   Guido, ik ben het met Aubrey en met jou eens, kan dat?? 🙂

  2. Tuuuuurlijk, je kijkt gewoon vanuit diverse perspectieven. Helemaal goed toch. Alleen kán ik niet anders dan te denken, vanuit dátgene wat voor mij als waarheid voelt, wat voor mij waarheid IS.
   Tuurlijk is én/én waar.. Vanuit subjectief perspectief beleef je jouw waarheid. Wellicht een ‘moeilijk’ construct, maar that’s what it is.
   There is your truth,
   and there is my truth.
   And then there is
   The Truth..

   Er is ‘daarmee’/’dus’ ook geen ’te onnatuurlijkheid’. Het is ‘de andere kant op’.. Het streven is naar ‘The Truth’. zo natuurlijk mogelijk. En dat is mijn waarheid. Amen.

  3. Er wordt hier weer behoorlijk geleuterd, door mensen die het niet kunnen weten, om dat ze het dood gewoon niet beleefd/geleefd hebben, en dan die loze kreten van Icke, en de rest kan stikke!

  4. Hoi Guido, mooi gezegd! Idd, waarom altijd maar iets willen wat je NU niet hebt, of niet denkt te hebben. Ik heb ook wat mooie stukken gelezen van ‘De Meesters van het Verre Oosten’ en beschouw het boek niet als een sprookje. Maar idd je moet er aan toe zijn, en waarom iets nastreven wat al je focus vraagt en waardoor je al je energie op 1 bepaalde doel richt, terwijl je NU al kunt genieten van AL wat is? 🙂

  5. Zeker ieder zijn eigen waarheid, zoals ik zelf ook aangaf: levensvisies verschillen en bij dit onderwerp, zorgt dat voor verschillen in hoe je tegen veroudering, verouderingsziektes en sterven aankijkt.

   Ik denk dat handelen vanuit angst niet goed is. Dan ben je niet in het nu. Anderzijds is het menselijk wezen een typisch bijzonder wezen dat vooruit plant en technische oplossingen bedenkt.

   Is het onethisch om zieke ouderen beter te maken? Is het onethisch om iemand van 95 weer het lichaam van een 70 jarige te laten krijgen?
   En 50 en 30?

   Ik vind het boeiend dat er ook onverwachte combi’s bestaan, bijvoorbeeld de The Mormon Transhumanist Association, combineert Judeo-Christelijke waarden en traditie met transhumanisme.

   In mijn optimistische toekomstbeeld lossen we in de toekomst problemen op, verkennen we de sterren, hebben we de tijd om wijzer te worden en te groeien. Als ik me inbeeld dat ik 150 (of ouder) kan worden terwijl ik in die tijd gezond ben, dan zie ik een hoop nieuwe mogelijkheden voor me. In dit aardse leven… Ik introduceer graag dit concept.

  6. Beste GUIDO.J , nog eens over gelezen en inderdaad, azls we heel oud zouden worden, worden alleen alle cyclesen maar uitgerekt, de jaar getijden van je leven, denk ook niet dat dit ontzachelijk belangrijk is, wel de intensiteit van het beleven, maar wat ik wel meer heb gezegt, je moet leren leren, en je moet ook leren leven, maar onze samenleving houd zich bezig met de verkeerde dingen, waar door het leven zich niet spiritueel verrijkt, maar de réaliteit weegt te zwaar, er blijft weinig plaats voor verdiepen, trouwens dat wordt met argusogen bekeken, alles wat anders is als de brede stroom is verdacht, en wordt geetiketteerd, monddood gemaakt.

  7. Jenne, eerst is het ‘geleuter’ en dan is het ’toch wel goed’.. Snap je wat je doet..? Het is zo vaak oordeel-oordeel, in mijn ogen. Continue.. En zette je er nou eens keer (éééén keer maar?) eens de uitdrukking ‘volgens mij’ en/of ‘ik denk/ik vind’ achter en in je reacties..
   Voortaan wellicht dus ook éérst goed kijken en niet meteen reageren, als een soort gebeten hond..
   Een oordeel over een ‘ander’,
   zet je als mens continue zélf achter een hekje..

  8. Ja GUIDO, ik ben een mens, en moet soms toegeven dat ik het niet goed heb gelezen en daar door verkeerd ingeschat, en dan kom ik daar op terug, om dat ik dat stom vind van mijzelf, en dat voor mij zelf wil rectificeren, en dit ook tegen over de schrijver juist vindt.
   Nou en om jou een groot plezier te doen, schrijf ik nu, ik denk, ik vind, en volgens mij ben jij een stuk aardiger als dat je laat vermoeden, ik heb er geen enkel probleem mee om mijn ongelijk toe te geven, mits de tegen partij, mij symphatiek is, groet Jenne.

  9. Dankjewel Jenne, je raakt me. Ik vind het dapper hoe je dit opschrijft. Ik herken me ook zó in al die struggle.. We hebben veelal afgeleerd om ‘ik vind’ etc. etc. te zeggen, omdat ‘wij allemaal’ er niet toe zouden doen..! ‘Doe maar gewoon, doe je al gek genoeg’-gedachten…

   Stel je voor: Een elite is in staat mensen hun grootste bezit te laten bagatelliseren.. HUN UNICITEIT..!! Kun je voorstellen, in scholen, onder vrienden, onder je ouders zelfs, wordt je geleerd, deze GROOTSTE kracht te verdoezelen..

   En wat gebeurt er als we dat niet doen. Trots zijn op ‘wat we vinden’.. Dan -wanneer het EGO tot zwijgen is gebracht- ontstaat het harts-delen.. EN DAN:
   Dan, pas dan, is ieder mens in staat zich in de zuiverste spiegel van de ander ’te zien’..!! Dat kán alleen maar in de oprechtheid van ‘de ander’..

   Dus wees jezelf Jenne, ik zou je niet graag missen op deze site; je voelt als oprecht. De ‘boersheid’ die je manifesteert, vind ik helemaal een ruwe bolster, die de -inmiddels veelvuldig getoonde- blanke pit toont..! Dank voor je reactie Jenne!

  10. Graag gedaan GUIDO.J, je verdiend het, heb je waarschijnlijk genoeg hoofdbrekens gekost.

 9. Er wordt hier weer behoorlijk peposeerd van gelezen, en horen zeggen, over het verre oosten en zo voort, en zo voort, wat is jullie eigen ervaring in deze, wat is jullie eigen inbreng, NUL!
  Ga eens praten met oude mensen, je hebt wijze, slimme, intelligente,
  en sommigen dragen deze alle drie, je kunt veel van ze leren, want komt tijd komt raad, en je zult zeker ontdekken dat de meest intelligente de grootste kruizen met zich mee dragen, want ook hier geld het geluk is met de domme, en helaas die komen soms ook uit het verre oosten.

  1. Ik zou best wel met je willen praten Jenne, maar je moppert mij teveel de laatste tijd. 🙂
   En praten met oude mensen doe ik vrijwel dagelijks. Ze hebben het over hoe hard de kindertjes schreeuwen en dat ze hun autootje niet kunnen parkeren voor de deur en dat die en die is overleden of in het ziekenhuis ligt. Helemaal niet erg, maar iets concreets, zelden, maar dan wel erg leuk!

  2. Ik heb had een hele lieve wijze oma denk nog vaak aan haar. Ze wist precies wat er in jonge mensen omging en waar ze mee te maken hadden binnen de tijdsgeest.
   Mopperde nooit het ging nooit om haar verhaal maar het contact samen die je met elkaar had op dat moment.

  3. Jenne ik ben maar een NUL vergeleken bij jouw… Tja een goed gesprek met een glaasje wijn en een smeuig France kaasje doet wonderen om aan je lippen te hangen voor elke niet verspild woord. De oudsten die hebben het langst geleefd en dragen de kenmerken en de ruwe sporen van het hele leven. Misschien zit er altijd wel een oprisping tussen waar we echt maar dan ook echt wat aan zouden kunnen hebben. Zelf hoop ik ook dat je nog alle kenmerken in je zelf hebt zitten anders is er verder ook geen ruk aan om je verder te willen kennen. Je moet toch wel wat in huis hebben, iets magisch, mooie meneer…

  4. Enne Jenne, Odette is ook een oude zeer wijze vrouw met alle goeds in huis die je maar denken kunt. En ja mooi oud is ze, dat wil je niet weten als oude ziel. Enerverend is er niks bij, zoveel inhoud en inzicht, ze heeft iets magisch en iets wat enig mens op leeftijd blij maakt. Vraag me nu af of je hierbij als oudje ook langszij kunt komen en de innovatie in huis hebt om bewonderd te worden en zoals ik dat al doe voor Odette…

  5. ODETTE, nou ik ben zeker geen mopperaar, en wat je zegt is soms heel erg waar, wat oude mensen betreft, de massa helaas komt ook in zijn lange leven geen stap verder in bewust leven, ze houden zich de hele dag door bezig met futiliteiten, dat is ze geleerd niet verder als de neus kijken, veel mensen verdienen gewoon niet te leven, want ze weten niet is ze niet geleerd wat er mee te doen.
   Ik heb een mooie ouwe vrienden kring, het vervelende is dat er steeds weer dood gaan, en de aanvulling is er niet echt, we zijn goed bezig onderling, proberen het door onderling contact en helpen, een beetje mooi en menselijk te houden, lichamelijk is het soms moeilijk maar echt geestelijk degenereren valt erg mee, je moet je blijven interesseren voor alles, de natuur, kunst, litaratuur, en gezond eten, maar lees nou eens de gemiddelde inzendingen op WTK, of i de media, het is allemaal negatief, en toch is het leven prachtig en echt de moeite om geleefd te worden, en het is een éénmalige gebeurtenis, daar ga ik maar van uit, en het is al weer Januari het voorjaar zit er aan te komen, in maart ga ik altijd een weekje naar Amelie les bain, in de Valdispair de laatste vallij voor de Pyreneën, daar bloeien de sinasappel bomen dan, en die geur is die van het paradijs, daar moet je aan denken, groet Jenne

  6. Even wat zelfkennis jenne soms mopper je wel. Je wil graag je verhaal vertellen is ook mooi.

  7. Jenne, ik zie het niet als mopperen.
   Dat is een term die jongeren hebben uitgevonden omdat ze niet de belevingswereld van ouderen kunnen invoelen.
   Ouderen willen net als mensen van alle leeftijden gehoord worden.
   Maar deze maatschappij laat vele ouderen domweg in de steek.
   Wil een jongere echt luisteren, dan valt er veel te beluisteren.
   Kan er nog veel meer over zeggen, maar laat het even hierbij.

  8. Nou PAUL mijn vrouw is er een van weinig woorden, maar op en top een vrouw vol charme en humor, ik ben elke dag weer dankbaar dat ik met haar leef, heb geleefd, en verder leef, ze weet hoe ik in elkaar zit natuurlijk, we zijn al zo lang samen, het internet vind ze zonde van de tijd, telefoon heeft ze niet, ze ontvangt wel vaak post, en schrijft zelf ook regelmatig met haar vriendinnen, maakt allerlei lekker eten, onderwijl doet ze de tuin, en niet te vergeten mij, en ik verwen, en hou van haar, nou men liefje wat wil je nog meer, we hebben een hulp in huis, want het is een groot oud huis, en we leven allemaal te samen, dus veel huishoudelijk werk, onze huisdame, ja die heeft het naar haar zin, is niet getrouwd, leeft met haar moeder die ze verzorgt, nou wij leggen haar in de watten, ze kan heerlijk koken, plus altijd vrolijk, ze kent onze kinderen en kleinkinderen van af het baby zijn, het is een familie lid geworden, ze is al twintig jaar engels aan het leren, want ze wil zo graag onze boeken lezen, maar fransen en engels is als water en vuur.

  9. @ Jenne

   Dat noem ik nou heerlijk positief gemopper en dat mag je best wel eens meer doen hier… Zo te lezen ben je echte een levensgenieter met een topvrouw aan je zijde. Wat wil je nog meer? Een beetje afgeven mag best op zijn tijd vind ik. Het houdt je in ieder geval weer van de straat.
   Ik wens je het allerbeste toe en het maakt niet uit wat je hier weg pent, zo leren we tenminste wat beter kennen dan de rest. Van jou soort mogen er best wel meer oudjes zich hier aan komen melden.

  10. JaNee, het is jammer dat je niet op mijn schoot zit, want ik heb al heel wat jonge mensen, artiesten, inspirerend in hun oor gefluisterd,
   op mijn wekelijkse teken avond, mooie blote dame, ja heb ik het hoogste woord, heerlijk om je te uiten op een stuk papier, na afloop na kaarten, en een kleintje voor de road, schilder je nog, de zee de wolken, ik ben kleine potrettjes aan het doen, maar niet in kleur, met japanse inkt je weet dat bruine kleurtje, ieder een zou iets moeten scheppen, al snij je maar iets uit een stuk hout.

  11. Met mijn vader en moeder is contact anders die is uit de tijd van opbouw na de 2de wereldoorlog zag overal economische groei in is nog steeds zijn paradepaardje

  12. Nou beste mensen ik ga in de Kooi, ik kan soms zo’n heimwee hebben naar de bedstee bij mijn grootouders, daar ging altijd even de beddepan door heen, werd je lekker toe gedekt,ik heb voor mijn kleinkinderen ook bedstedes gemaakt, het is zo’n heerlijk besloten holletje, maar ze zijn al uit huis en komen af en toe thuis om in hun bedstee te kruipen, maar nu met hun tweeën, nou welterusten !

  13. welterusten jenne en bedankt via vanavond voelde ik weer de liefde naar mijn oma

  14. JaaNee, nee mijn zoon is de luchten, zee specialist, mooi werk met allerlei technieken, eiwit olie pigmenten lijnolie, en veel harde verdroogde penselen, te slordig, maar is bevlogen, en dat moet ook, nou groet!

  15. Welterusten Jenne,
   Ik verlang soms ook naar de tijd dat ik als kind (veel) bij mijn grootouders was.
   En ze hadden één beddestee en daar sliep ik altijd in.
   Heerlijk, met een loodzwaar veren dekbed 😉
   Beetje heimwee…

  16. Ik praat altijd graag met oudvolwassenen, hun humor en relativeringsvermogen is vaak retescherp, seen it, done it mentaliteit.
   Met ouwe zuurpruimen wil ik niks te maken hebben, maar hetzelfde geldt voor jonge zuurpruimen. Negatieve deprisofen zuigen het leven uit je ze hun gang laat gaan.

  17. Dat was gewoon een algemeen praatje, Janee.
   Daar ga ik dus geen namen onder plakken als je het niet erg vindt.
   Ging ook niet over jou of over iemand in het algemeen, maar over hoe ik dingen ervaar.
   Godverdomme wat een paranoïde gezeik.

  18. Wel weer bizar Janee, om je bij iedere mogelijkheid weer in de slachtofferrol te betrekken, lijkt wel een dwangmatigheid.
   In tegenstelling tot jou adresseer ik alles wat ik direct tot een persoon wens te adresseren, direct tot die persoon. Indien het gewoon een algemene constatering is dan schrijf ik het ook dusdanig op zonder benaming des persoons.
   Wellicht kan je hier iets van leren en van je schandpaal gewoon weer een strandpaal maken, just painting a picture.

  19. ODETTE, wat is volgens jou en hen concreet te noemen, veel ouderen zitten in een voor elk mens niet echt leuke afhankelijke positie, ze zitten te wachten op iets concreets opbeurends, maar als al die mensen die hun geld verdienen met dit nieuwe afhankelijkheids fenomeen, wat alleen maar zal groeien, die ouwe MENSEN, we hebben het hier niet over bijvoorbeeld varkens, maar mensen aan het eind van een toch vaak zorgelijk bestaan, vaders-moeders, en ze zitten daar vaak om dat ze hun directe familie tot last zijn, nou ik weet en ken ongeveer de mentaliteit van het verplegend personeel, lijkt echt op one fly over the cocko’s nest, snouwen en grouwen, en veel geld verdienen, want het kost duur om je geweten af te kopen.

  20. Leuk Jenne, lekker positief om te lezen. Als ik zo kijk in mijn familie dan zitten of waren er heel wat oudjes. Een tante van mij Nieuw-Zeeland wordt volgende maand alweer 97 en haar zuster werd in Zeeland ned. vorig jaar 90. Hun broer is 88 zingt nog steeds in het KLM mannenkoor als bas en is drie jaar geleden opnieuw getrouwd en daardoor heb ik weer een nieuwe tante, heel leuk! Ze genieten allemaal nog steeds van het leven. Mijn moeder is helaas maar net zeventig geworden, dus dat lijntje was niet zo sterk als de rest. Het zijn allemaal hele positieve mensen met een hartelijke lach, echt genieten. Oud spreekwoord maar o zo waar, lachen is gezond! 🙂

  21. Herkenbaar Jenne, Ik kom wekelijks bij een oude dame van 85 een bezoekje brengen en zie daar gebeuren wat je beschrijft. Ik neem haar af en toe mee naar leuke dingen om te doen, hup rollator achter in de auto en karren maar. Je maakt echt wel verschil als je zo nu en dan je handen uit de mouwen steekt. En die leuke moeder van een kennis van mij, ze is al 89, maar we kletsen met elkaar alsof we twee hele oude vriendinnen zijn over vroeger en nu, wat een schat aan leuke dingen!

  22. Wat heet oud?

   wat ouder worden betekent niet
   je dan meteen ook oud bent

   Ieder mens blijkt zo verschillend
   niemand die dit feit ontkent

   ouder word je vanzelf ook wijzer
   heeft alles een voor en tegen

   blijf je gezond en ook gelukkig
   heet ieder jaar een zegen

   spreekwoorden ze zeggen zoveel
   zoiets als ‘n krakende wagen

   iedere rimpel spreekt een verhaal
   weet ze met trots te dragen

   wat heet oud zo je hart jong voelt
   gelukkig zijn staat vooraan

   zie om je heen leef je eigen leven
   hierbij even stil te staan

   eerlijk gejat van: http://www.gedichten-freaks.nl/817687/

  23. ODETTE, wat een prachtige mensen allemaal, dit doet mij terug verlangen naar mijn jeugd, reizen en ontdekken, wat een formidable vrouwen en mannen, echt zo als het bedoeld is in het mens zijn!

 10. Ben ik de enige die dat helemaal niet ziet zitten; nog ouder worden? Zo’n feest vind ik het leven niet, stel je voor zeg, nog een eeuw ofzo er aan vastplakken in deze hel, brrr.

  1. Probeer er wel het beste van te maken Sun, maar als het morgen over is vind ik het ook wel goed. Al dat gehak op elkaar, schijnheiligheid, wreedheid, totale desinteresse, vernietigingsdrang, machtswellust, egoisme enz enz, daar hoef ik niet perse langer in te vertoeven. En dan hoop ik toch echt dat er niet zoiets als reincarnatie bestaat…Het leven komt op mij over als een totaal zinloze exercitie.

  2. @ Imke

   daar heb je gelijk in, daar heb ik ook wel eens last van. Moet je altijd maar oud worden zoals anderen dat bepalen. Misschien duurt het leven wel korter en dat in die tijdbestek al je pijlen op je boor hebt kunnen verschieten. Vaak heb ik dan ook wel een het gevoel wat doe ik hier nog? elke dag een sleur en ja idd alles van het zelfde maar wel zonder 1 gedachte van depri te zijn. Morgen zou ik me dus ook zomaar kunnen doodlachen. Leven is maar van tijdelijke aard en als het over 5 minuten is afgelopen vind ik het ook wel best. Dus niet getreurd je bent weer niet de enigste…

  3. Als je al een keertje afscheid genomen hebt/losgelaten hebt is iedere dag een bonus. Dan kan je minder krampachtig in het leven staan, oud worden zou geen goal moeten zijn, kwaliteit over kwantiteit.

  4. Imke,
   Ik heb die periode ook gehad.
   Wil niet belerend doen, maar de overgang is een periode die in het leven van vrouwen én mannen behoorlijk ontkent wordt.
   Zou men het ook wel eens wat vaker over mogen hebben.
   Maar ja, jongeren hebben de wereld tegenwoordig.
   Een cultus die een beetje zijn doel voorbij schiet mijns inziens.
   Maar neem dat ook eens in overweging, want dat hoort er bij.
   Als mensen het lef hebben zich daarin wat meer te verdiepen gaat er ook een nieuwe wereld open.
   Liefs

  5. IMKE, heeft U wel eens mensen, zieke mensen zien vechten voor een extra minuutje om toch nog even bij hun geliefden te zijn, of zwaar invalide mensen, hoe die toch heel goed met hun leven om gaan en er iets van maken, zo te lezen, geef jij geen bliksem om je leven, nou triest en zielig, maar ergens ook heel verwerpelijk, doe er wat aan zou ik zeggen!

  6. Jenne, je gaat te kort door de bocht en ja dat heb ik van zeer dichtbij al een paar keer meegemaakt. Waarom denk je dat ik het een zinloze exercitie vind? Ik ben niet triest en zielig, gek dat je dat er gelijk van maakt. Dus in jouw ogen is het verwerpelijk te accepteren dat het leven eindig is en daar dan geen moeite mee te hebben….tja

  7. IMKE, daar heb ik het niet over dat het leven eindig is, ik heb het er over dat er mensen bestaan die de levens vonk hebben gekregen niet weten er wat mee te doen, en het dan als iets heel onplezierig ervaren, en ouder worden is fantastisch na een wel besteed leven, met je familie van je levens avond genieten, en terug te kijken op een wel besteeds leven.

  8. Het spreekt hier boekdelen. Verleg je Focus! Dan bedoel ik niet jezelf afsluiten van de hedendaagse wereld. Kijk eens hoe breed de horizon kan Zijn 🙂

  9. Voor Imke; http://www.youtube.com/watch?v=1oAn81h21aQ
   Het is niet voor niets. 🙂 We leren er van, van alles leren we. En dat is niet altijd leuk nee, dat klopt. ♥ ♥ ♥

   Quotes:

   “If you change the way you look at things, the things you look at change.” Dr. Wayne Dyer

   Law of Attraction: “What you FEEL NOW, IS what you’re going to ATTRACT!”

   “When I do good, I feel good. When I do bad, I feel bad. That’s my religion.” Abraham Lincoln

   It’s just a ride. Just a simple choice, right now, between fear and love.” Bill Hicks

   “Be thankful for the bad things in life. For they opened your eyes to the good things you weren’t paying attention to before!”

  10. Sun SOL het misselijk makende valse new-age vergif waarmee je elkaar SOL-ipsistisch verder de grond in trapt, stel je rap even op de hoogte van de andere helft van de Natural Law;

   Mark Passio’s Natural Law Seminar / Natural Law the REAL Law of Attraction 1 of 3 (morning)
   http://www.youtube.com/watch?v=C1pkJaNbzLU

   Mark Passio – “New” age bullshit and the suppression of the sacred masculine
   http://www.youtube.com/watch?v=Q51l_E8Tlp0

   moedig van je Imke om je zo te uiten, geen gehuichel maar gewoon zoals het is; nog een flinke held van een Fries die niet met zich liet en laat fokken;

   Hans Moolenburgh interview HealingSoundMovement
   http://www.youtube.com/watch?v=4orQKFrUcsw

   de laatste 5 minuten van het interview werd sword zwaardstrijder John ineens echt zacht, zo mooi om te zien…

  11. Sun kijk even naar het webadres van het lachebekje

   Not Sol-O-Moon is Exact het Probleem dat kunstmatig in stand wordt gehouden door de (new-age) relie Archonten (Mark Passio)

   de verbinding tussen de Linker en de Rechter Hersenhelft
   de verbinding tussen het Mannelijke en het Vrouwelijke

  12. @ Sun

   Je kan zien dat Hyper ook een dagje ouder wordt en net als jenne zure vruchten afwerpt. Doe je het zonige tegen overgestelde dan behoor je niet tot zijn vrolijke vrienden club.

  13. En zure vruchten van jenne smaken me veel beter want die zijn doordacht geformuleerd tot in details…

  14. Hoi HyperAlert 11.11, ik heb heel even naar je linkje gekeken.
   Ik heb er niet zo veel mee. Ik vind persoonlijk dat men altijd zo druk bezig is met het machteloos proberen alles te veranderen.
   Liever ipv alles te willen doorgronden telkens maar weer, weet ik gewoon van binnen wat mijn pad is en ben ik erg content.
   Elk probleem heeft een oorzaak, reden en een oplossing.
   Alles is zoals het is en elke verandering komt vanuit ons zelf.
   We hoeven niet te zoeken. Het is doodeenvoudig; waardering voor alle simpele mooie dingen, mooie momenten, dat kan van alles zijn. Blij zijn met waar je bent etc. That’s all. Niet moeilijk doen, ik hou het liever simpel.
   Ik heb veel van dat soort filmpjes gezien, en ik heb er ook veel van opgestoken en ze hebben imo eigenlijk altijd dezelfde boodschap; je moet het zelf doen 🙂
   Wat je zoekt zul je vinden, daarom wees er bewust van wat je wilt vinden. Met name als je overal iets slecht achter zoekt, dan zul je dat uiteindelijk ook vinden. Dus mijn advies; stoppen met zoeken en leef in het hier en nu.

  15. Even kijken naar een link van 7 uur zal weinig inzicht brengen 😉
   Ik heb er inmiddels 5 uur opzitten ( applaus)
   Ja je moet er maar zin in hebben, masochisme is an art, I’m not gonna beat myself up for being masochistic.
   Diehard truthseeking is een hele opgave omdat je regelmatig uit je comfortzone wordt gehaald.

  16. applaus, Cozmic. Was het wat? Ben je nu een nog beter mens geworden? 😉
   ik zit wel te grappen, maar een ieder moet lekker doen waar die zin in heeft! 🙂
   Imo ben je al compleet!

  17. Compleet zijn is niet de issue.
   Een goed inzicht hebben, zelfkennis en kennis en inzicht in de wereld en de mechanismes daarachter, know thyself.
   Ook al denken we wakker te zijn vallen we vaak weer in slaap op het volgende bed, laten ons in slaap sussen met allerlei mooie spreuken die alleen goed aanvoelen als we te schijterig zijn om de volgende sluier op te lichten. Conviniënt truth heet dat dacht ik. Daar worden boeken vol mee geschreven, duizenden miljoenen cursussen in gegegeven en het verandert uiteindelijk geen ene ruk, de slapers hebben slechts mooiere dromen.

  18. Cozmic, tevreden zijn en genieten is iets anders dan slapen imo.
   Aldoende leren we hoe dan ook elke dag weer wat bij. Doet me denken aan de presentatie van Bert Janssen dacht ik. Ik ben niet zo in het onthouden van namen. Een zoektocht van jaren en puzzels van een ongekende moeilijkheidsgraad, enorme efforts om erachter te komen wat de boodschappen zijn achter de graancirkels, tekeningen in kerken, schilderijen van Jezus en nog veel meer; om er achter te komen: we moeten het zelf doen. tja, het is wel het avontuur waard denk ik. 🙂
   En know thyself van Santos Bonacci, ja die ken ik wel en nog vele andere. Zeggen allemaal hetzelfde. 🙂
   Ook al zeggen ze allemaal hetzelfde; je kunt er telkens weer een nieuw ander aspect ontdekken, een antwoord op waar je bent en waarom.

  19. Bert Jansen had een mooi verhaal, was jij er ook?
   Know thyself is al wat ouder dan Santos, die heeft het geleend, wil niet zeggen dat hij het in zijn volle potentie begreep.
   Met tevreden zijn ik nix mis, als je daar je comfortzone vindt is dat goed.
   Die vlieger gaat echter niet voor iedereen op, de ware mysticus graaft dieper, die accepteert ook dat anderen niet verder graven omdat ze niet voorbij hun comfortzone willen gaan.
   De new-age en vele /alle geloofsystemen zijn zo’n valkuil waar het gros blijft hangen, iets geloven waarin ze zich prettig voelen.
   Omdat ze zich niet geheel comfortabel voelen , roeptoeteren ze het overal voluit om bijval te vinden van medegeloofsgenoten.
   De ware mysticus laat dat gepeupel achter zich en volgt zijn eigen weg, wie ogen heeft ziet, wie oren heeft hore.
   Openmindedness heeft te maken met de mogelijke interactie tussen de linker en rechter hersenhelft, rightbrainthinkers kunnen ook closeminded zijn zodra ze niet open staan voor leftbrain ideas, en vice versa uiteraard, de bekendere versie.

  20. Ach beste COZMIC, wat ik hier boven ook zeg, je kunt met weten doen wat je wilt.
   Wat jij schrijft over het steeds opnieuw een standpunt innemen, wat blijkt steeds opnieuw op drijfzand te zijn gebouwd, het je zelf leugens wijsmaken, om dat je uiteindelijk wel eens rust wilt hebben in je denken, ja maar is dat niet het mens zijn, die comfort zone,
   aan alles komt een einde ook aan de gemoeds rust, als je leest wie het geld beheerst, wie de media beheerst, wie uiteindelijk de wereld beheerst,wat is dan het zinvolle om over souveraine mensen te denken.
   Nou ik ,wil graag leven en optimist zijn/blijven, maar ik verdom het om mijn kop constant in het zand te houden, om prettig zorgeloos te leven.

 11. IMKE, klinkt triest, de natuur kan je helpen, en ook doen, veel doen, weet natuurlijk niet hoe jij je tijd invult, maar je moet actief blijven, dat is goed voor je, ben tot mijn 70 igste altijd druk bezig geweest nu wat minder, maar help oude vrienden zo veel ik kan, en hou mijn interesses in het leven, in het leven, maar zoek hulp bij andere mensen, gedeelde smart is halve smart, wens je het beste, en echt waar het leven is uniek, en zelfs in de slechtste omstandigheid, waard om te beleven, maar je moet je geluk zoeken, het komt niet uit de hemel vallen.

 12. De dood hoort bij het leven als een vis in het water een Vogel in de lucht.
  En de dood geld voor ieder één, rijk en arm, en in de dood zijn we allemaal gelijk.

  1. Jawel een andere re-incarnatie als bloedmooie blonde babe… (moet ik ook maar eens ervaren)

  2. @ Berend

   Laten we dat voorbeeldige leven dan maar skippen!!!
   Ik dan kom wel terug als jij, dat lijkt me een veeeel beter plan.
   Waarom? je hebt welgemeende inhoud en zo te zien wordt je er ook niet echt ouder op, het zegt iets meer dan jezelf uitbeeld in woord en schrift… Het eeuwige Berend zijn…. 😉

  3. Dank je, nee kom jij maar terug als die blonde babe of als Ramona, dan blijf ik voorlopig lekker mezelf.
   Het eeuwige Paul zijn:) Joost mag weten wat dat betekent

  4. BERENd, een réincarnatie is een spiritueel gebeuren, heeft niks met stoffelijke zaken te maken, dat je terug komt als een ander levens wezen is een grove misvatting, natuurlijk met graagte ontvangen door de sterfelijken, de Fharao’s ontleenden daar een stuk van hun macht aan, in het Bhoudisme is de beleving zuiver spiritueel, en wat de Enki’s aan gaat die waren van buiten aardse oorsprong.

  5. Niet om het een of ander Jenne maar die uitleg is puur de jouwe . Het budhisme kent wel degelijk een wederkomst door reincarnatie van de ziel in een ander stoffelijk lichaam, en hoewel dit een spiritueel gebeuren is laat dat dus wel degelijk zijn sporen na in de materie. Ik ken zelfs delen van andere door mij geleefde levens, vanuit regressie momenten. De verschillende culturen rassen en sexen die ik daar heb ervaren zeggen dus wel degelijk wat anders dan wat jij hier beweerd.

  6. Geen enkele Jenne, maar dan ook geen enkele vleselijke connectie is er bij reïncarnatie te bespeuren.. Of je nou in een Rolls rijdt of in een Lelijke Eend, het maakt volgens Jenne geen flaus aus.
   Nou het lijkt precies andersóm.. Juist die lijfelijke ervaring is de essentie voor de spirit..
   http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/een-indrukwekkend-reincarnatie-verhaal/

   http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/een-zeer-inspirerende-bijna-dood-ervaring/

   Misschien moeten we de dood eens in de doofpot doen.. Zoals Staya Erusa trachtte uit te leggen. En dit verhaal van Burke..!
   http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/de-dood-in-de-doofpot/

  7. Verhip! je zou maar terug moeten komen als jenne…
   Dan kan je beter toch een ander leventje verder hoppen, tenzij je verzot bent op romige Franse riekende boerenkaasjes.
   Nee jenne, ken je vorige levens dan weet je ook hoe de rest in elkaar steekt. Ik wel althans en wind daar geen doekjes om heen.

  1. Mag ik even mee sp@mmen Jenne? zelfde soort site met zelfde no-nonens verhalen:
   http://xandernieuws.punt.nl/

   Als alles daar nu inderdaad zo zou zijn dan had de gehele wereld allang onder de zoden gelegen met z’n allen. Soms moet je ook een beetje lucht hebben anders wordt je te snel oud van al die rommel. Wil nog kunnen genieten van mijn ouderdoms ziektes…

  2. haha, ik heb ook een Mega -groep. Mega: “de oudste van de 6 kippen”. 😉
   Kellog, Quaker Oats, Hush Puppies shoes; hmmm wat moet je met die troep?
   Verder zie ik niets waarvan ik moet huiveren.
   Waar huiver je voor Jenne?
   Een erfgenaam die het roer over neemt?

  3. echter, er zit veel correcte onderbouwing achter deze voorspelling. Maar dan nog, waarom nu al bang zitten te zijn voor iets wat er nog niets is, terwijl je ondertussen ook nog ff lekker kunt genieten?

 13. PAUL Xander nieuws is een soort telegraaf in meervoud, sensatie!!
  the American free pers is met nog wat anderen wat er over is van de ouderwetse US vrije nieuws garing, maar wat ik al zij, met weten kun je van alles doen, je kunt het rustig naast je neer leggen, dat doe ik ook, maar ik vind het niet verkeerd om het te weten!

  1. COZMIC, dat snake gras interesseerd me bijzonder, denk dat het hier ook wel zal groeien, misschien in onze serre.

  2. Jenne, wheatgrass is tarwegras dus idd in je eigen serre te kweken, jaarrond als je wilt. Ik vind het niet te zuipen, het schijnt goed voor je lurven te zijn.

  1. Sapperdeflap, die is heftig! Daar klapte mijn kruinchakra spontaan van dicht.

 14. Ouder worden is voor jonge wetenschappers een uitdaging om de tijd van leven verder uit te rekken. Oud zijn is voor die generatie ver weg. Ik vraag mij af: Zit iedereen daar wel op te wachten? Je zal langer moeten werken, zeker tot na je zeventigste of langer. Je wilt toch graag op een dag genieten van je pensioen!? De kosten die je steeds moet dragen. De belasting vaart er wel bij. Wat vergeten wordt door de wetenschap is; overbevolking. Geboren worden gaat gewoon door. Wij hebben zeker twee aarden nodig voor al die mensen die langer leven. Oh ja, binnen enkele jaren gaan wij naar Mars. Dat zal de oplossing zijn!

  1. Ansell, ja de overbevolking is een probleem, maar berust op het recht van elk mens om kinderen te mogen en willen hebben.
   Ik denk dat het verstandiger is om je leven een goed evenwicht te geven tussen werken, en andere dingen, heb tot mijn 70 igste gewerkt zonder probleem of tegen zin, ik denk wel dat het belangrijk is dat je probeerd te doen wat je leuk en interessant vind.
   Dat genieten komt neer op niets doen voor de meeste mensen, er zijn natuurlijk uitzonderingen, het demoniseren van werken, een vak uitoefenen wordt door bepaalde groepen gedaan, hoeveel mensen doen niets en krijgen daar voor betaald, arme spirituele arme mensen.
   Het echte probleem zal aanvangen als er inderdaad een nieuwe kleine ijstijd komt, dan moeten we opschikken, naar het zuiden, gevolg enorme krimp in de economie en voedsel, nou moet er even niet aan denken.

  2. Is de overbevolking een probleem Jenne.. Wie heeft je dat aangepraat..?? Weet je wat een probleem is?
   hebzucht en de mensen die hebzucht als credo in hun vlag dragen. Of moet ik zeggen: ‘in hun schild’..
   de valse voorlichting over ‘de overbevolking’…!!. De overbevolking de schuld geven, zodat je motief hebt om ze ‘uit te roeien’, zoals nu gebeurt, op uiterst geraffineerde wijze.. Klik en lees de onderstaande artikelen eens, en je zult van gedachten veranderen. Laat het dan nog ff weten als je wilt.. Stel je mening op prijs..!

   Deze Aarde biedt 20 miljard mensen voldoende voor hun noden, maar niet voor hun hebzucht..!
   Gandi: ‘There is enough for everybodies needs, but not for everybodies greed’..!
   http://www.wanttoknow.nl/zo-kan-het-ook/consumptiepatroon-leidt-tot-hoge-milieudruk/
   en dan deze er ook maar achteraan..?
   http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/consumptie-de-grootste-bedreiging-voor-onze-planeet/

  3. Beste Ansell,
   Mijn visie hierop is als volgt:

   Levensduur verlenging is iets dat op zichzelf staat, maar als het wordt veranderd, veranderen er ook veel andere dingen, omdat het ook verbonden is met dingen in de maatschappij als de demografie, ofwel de samenstelling van de bevolking.

   Er zijn enorm veel factoren die het totale bevolkingsaantal beïnvloeden. Hoe veel geboortes verlopen goed? Welke ziektes zijn er er? Is er oorlog? Is er voeding? Hoeveel straight couples zijn er versus hoeveel gay couples zijn er? etc etc

   Het is dus een ongefundeerde aanname dat verandering X in leeftijd ergens op moment Y in de toekomst resulteert in bevolkingsaantal Z.

   Op het moment dat er een hypothetische beandeling is waarvan je bijvoorbeeld 150 zijn er dus nog erg veel andere variabelen die het bevolkingstotaal beïnvloeden.
   ———
   Daarnaast is overbevolking een relatief begrip. Zie hoe mensen in flats wonen en zie hoe mensen in landhuizen wonen…

  4. Ja het is juist GUIDO.J overbevolking is niet echt een probleem, te veel mensen op een kluitje wel, zonder de nodige en goede instalaties, want mensen in met/hun egocentries denken en doen veroorzaken ongelovelijk veel afval en bagger, maar bij een moderne schone wereld hoort ook een schoon/clean denken.

 15. Wat ik zelf ervaar is dat ik voel dat waarschijnlijk via mijn DNA, mijn voorouders aanwezig zijn in mijn brein, en mee sturen en denken, ja maar dat is niet die volledige réincarnatie die veel mensen zouden willen beleven, er van uitgaande dat een baby in negen maanden tot een mens groeit, en zijn geest zich ook ontwikkeld tot een volledig brein, heb er veel over gelezen gepraat en nagedacht, ben toch nooit helemaal overtuigd.
  Het gevoel van hier ben ik al is geweest, of dit heb ik al eens beleefd, kan goed worden verklaard door via je DNA, gekregen van je voor gangers.
  Voor mij is dit een subtiel verschil !
  Dat we van de dood af moeten weet ik nog niet zo zeer, het sterven geeft veel kracht aan het leven, verhoogd de intensiteit om er meer mee te doen.
  Leef je leven, en niet dat van een ander, Steven Jobs.

  1. Hoe kun je nou je eigen leven leven, als je volgens het DNA van je (voor)ouders gaat leven..? Where is your own unicity man?

   Gewoon 1 ding Jenne.. Naar mijn idee:

   Het tegenovergestelde van de dood is niet het LEVEN,
   het tegenovergestelde van de dood is Geboorte..

   In mijjn ogen zijn we -zoals David Icke het noemt- infinite consciousness.. Oneindig bewustzijn.. En grappig, laat dat nou precies ook de naam zijn van het boek van Pim van Lommel.. Anesthesist die op uiterst constructieve en erudiete wijze schrijft over BijnaDoodErvaringen. (BDE).

   spirit

  2. Jonge zielen kunnen zich altijd weinig herinneren van hun eerdere re-incarnaties, terwijl ouderen zielen juist weet een keur van verscheidenheid kunnen uitleggen dat wat ze ooit eerder hebben ervaren.
   Ik ken zovelen verhalen en linken van verschillende mensen die hier gehoor aan kunnen geven maar zelf kan ik daar ook wel wat levens aan toe voegen die ik puur via mijn basis chakra kan oprakelen. De rest zit allemaal in de ziel en niet in het hoofd of van uit het hart. Dat laatste staren de meeste mensen zich helemaal blind op.

  3. GUIDO.J, je Eigen leven leven heeft niets/alles uitstaande met je brein en je Eigen ik, die ben jij zo als je bent, we zijn allemaal uiteinden van enorme lange lijnen van gromosomen en andere in het denk heelal voorkomende stoffen, gevormd in klusters van het DNA.

   Ja met die eind conclusie ben ik het volkomen eens in onze lange spirituele gaan, komen wij soms in aanraking met een stoffelijke realiteit, het voor mens spelen, ja die stelling spreekt mij aan.

   Ja en de geboorte de bevruchting is de aanvang van het sterven toch.

  4. Ipv bde prefereer ik ble, maw een bijna-levend-ervaring evt tzt te vervangen door een blijvend-levend-ervaring. Ontwaken buiten de sapstroom van gezapig soapseries bezichtigen, weg van het rad voor de ogen draaiende geratel van trivialiteiten en geforceerd dualisme waarin het laatste beetje bewustZIJN wordt weggezogen om in een HemaKemakeurstofzuigerzak gerecyceld te worden in het grote ALL van Aldi en AH en banken die meedenken met de mens centraal. De werkers in de Bijenkorf die hun hele leven opofferen voor de koningin, de darren en de narren en de hele hofhuishouding aan de voeten van vette vatsige celdelende eierstok die het laatste stukje individualteit uit haar kolonie fokt.
   Boedhisme kent de innercircel en de outercircel, de één is het rad van geboorte en wedergeboorte op fysiek niveau, de ander op een spiritueel niveau.Je mag zelf kiezen welke waarvoor staat, ik ga je de woorden niet in de mond leggen. Ik kan een muzikale hint geven, dat dan weer wel.
   0:00 – 2:05 / Regression
   2:06 – 5:42 / Overture 1928
   5:43 – 10:55 / Strange Deja Vu
   10:56 – 11:57 / Through My Words
   11:58 – 18:46 / Fatal Tragedy
   18:47 – 30:08 / Beyond This Life
   30:09 – 35:36 / Through Her Eyes
   35:38 – 48:30 / Home
   48:31 – 54:44 / The Dance Of Eternity
   54:45 – 58:30 / One Last Time
   58:31 – 1:05:08 – The Spirit Carries On
   1:05:09 – 1:17:09 – Finally Free (The End)
   http://www.youtube.com/watch?v=nuktLbmsStY

  5. Zoals jij denkt over het DNA, denk ik zelf ook wel eens Jenne. Ik denk wel eens dat ons lichaam (en niet alleen het DNA) behalve materiële zaken ook ‘geestelijke’ aspecten overerft. Dat lijkt mij heel waarschijnlijk en zinvol ook. Dat wil dus zeggen dat in de moederschoot (én in de vaderschoot) ook geestelijke (wat in feite misschien materiële zaken blijken te zijn misschien) zaken worden vastgelegd.

   Dit zou te bewijzen zijn om te kijken of mensen onbewust zaken weten uit het verleden, maar dan moet blijken dat de gegevens nooit van een ouder iemand kunnen komen omdat de voorplanting (nu meestal) door jonge mensen geschiedt!
   Met andere woorden: stel iemand weet iets uit ‘zijn’verleden. Hij was toen die of die. Hoe oud was die persoon toen? Als blijkt dat alle personen uit het verleden waar mensen nu innerlijke gevoelen en herinneringen bij hebben allemaal jong waren, dan klopt mijn idee.

   Immers, als alleen jongere mensen zich voortplanten, dan kunnen die herinneringen nooit van oudere mensen zijn.

   Dit zou een leuk onderzoek kunnen zijn.

 16. Een opa van een vriendin van mij, wel een aardig oud ventje, begon steeds sterkere verhalen te vertellen waar hij zelf écht in geloofde. In den beginne vertelde hij graag over lange afstand schaatsten op natuurijs wat ie graag deed, twee jaar later was ie zowat drie keer wereldkampioen geweest. Zo ook had ie bij een parade ooit Beatrix de hand geschud van achter de dranghekken en inmiddels vertelt ie dat hij tijdens z´n werkleven dagelijks bij de adel vertoefde en hij daar graag gezien en heul belangrijk was. Wel grappig te zien hoe de hersenen ouder worden, de meesten onthouden inderdaad alleen de zogenaamde positieve herinneringen die 500% aangedikt wordt uitgedragen. Zo ook voor trauma´s, bijvoorbeeld in de 2e wereldoorlog was z´n ouderlijk huis weggevaagd door een bom terwijl ie in het verleden vertelde dat er een bom verderop in het dorp was neergekomen (Wat wel waarheid was).

  En sommigen hebben dan ook de behoefte aan streling van het ego. Door al die geheten levenservaring (die achteraf zo intens lijkt ook door de overdrijving) moeten mensen die jonger zijn toch wel een diepe buiging maken. Vroegers was alles beter, mensen waren slimmer en gelukkiger en zo  tegenwoordig zijn het allemaal nietsnutten… Tsja wordt er gemijmerd, waren de mensen nog maar zo sterk, slim en goed als vroeger…. De jeugd van tegenwoordig zit alleen maar Internet te hangen.. neem een voorbeeld aan de bejaarden (Die doen dat niet….)! Toch?

  https://www.youtube.com/watch?v=X8-xYY413Xo

  Tsja,, het oude leven… waar is het gebleven. De mensen van vroeger waren nog bescheiden, niet zo belerend en stonden open voor anderen. Tegenwoordig zijn het allemaal IK-gerichte twitteraars die niet verder komen dan 135 karakters. De jeugd heeft geen inlevingsvermogen meer in anderen en houd geen rekening met elkaar, zoals wij ouderen dat wel doen. En dan die muziek van tegenwoordig .. Pffff wat een teloorgang. En de mensen vandaagdedag weten niets van hun eigen (kunst-) geschiedenis en westerse filosofen. Tegenwoordig is het een beetje Oosters consumeren om erbij te horen maar de échte filosofie die kennen ze niet meer.

  Tjonge, jonge het lijkt wel een Devolutie. Zouden al die jonge mensen maar eens beter willen luisteren naar de oude wijsheid. Een beetje respect voor de ouderdom is er niet meer bij tegenwoordig. Stilzitten, ja knikken en gewoon dankbaar zijn voor wat ik jullie jongeren allemaal te vertellen heb. Maar ja, vroeger luisterde de jeugd wel maar das ook vergane glorie hee.

  Nee, nee, IK geniet nog wel wat van m´n laatste fase van het leven maar voor de rest wordt het er allemaal niet beter op hoor, steeds meer Psycho´s en mensen met afwijkend gedrag van de oude perfecte norm en al die veranderingen, nou niet alle veranderingen zijn verbeteringen en NU al helemaal niet meer.

  (Parodie?)

  1. Amigo Jenne,

   Had ik om jouw persoonlijke mening gevraagd? Dat ik je eens aanspreek op je commentaar komt omdat ik je eigenlijk heel hoog heb zitten. Daarom wil ik je graag helpen tot nieuwe inzichten te komen (Ongevraagd…). Je bent nooit te oud om te leren, toch?

   Nu zeg je zelf dat jouw commentaar nooit op “Eén Persoon” is bedoeld. Dan moet jouw commentaar wel een abstract commentaar zijn gericht op het artikel, zoals ooit dit commentaren blok ook bedacht was (Zie spelregels).
   Maar als je, jou commentaren leest uit het (recente) verleden dan zitten daar best veel “op de man” commentaren bij. Dat is gewoonweg feitelijk vast te stellen. Wellicht dat jij (ongevraagd) “advies” geven aan personen of jouw persoonlijke mening geven met een zeker venijn niet ziet als “op de man” spelen. Maar dat is het wel! Ik weet vrij zeker dat er meerdere commentatoren hier zijn die als ze je “persoonlijk mogen ontmoeten”, je eerst “je laatste tanden (figuurlijk) uit de bek willen rammen” alvorens verder te praten. Zou dat echt niet komen door een inbreng die jezelf (ook) hebt Amigo Jenne? En nee hoor, dat hoef je niet te doen om hen zogenaamd iets bij te brengen of een spiegel voor te houden als ze er niet om vragen.

   En in plaats van direct reageren, wil je misschien over dit schrijven eerst eens een maandje contempleren? Dat zou je sieren.

   Je daarna kwetsbaar opstellen is natuurlijk angstig maar verdient zeker meer respect als direct om je heen gaan slaan. Na dit leven wordt je beoordeeld op je geestelijke rijpheid; Al het aardse stoffelijke (je kennis van zaken over bijvoorbeeld filosofie, geschiedenis, economie etc.., je hoeveelheid “vrienden”, geld en bezittingen…. Het is allemaal niet langer relevant. Het enige wat er toe doet is wie je BENT (Niet wat je denkt en doet in het aards ingegeven leven).

   Nooit te oud om te leren. In mensen een onbehagen na lezen van commentaar van …., Groet Aquarius.

  2. Ik ken er maar weinig die mij mogen wegen, en daar hoort U van uit Uw annonieme situatie niet bij, an garde monsieur, ik weet wie ik ben, dat kun U van U zelf niet zeggen, en ik wens geen Amigo Jenne te worden genoemd, U kunt mij Tutoyeren om dat dit hier gewenst is, maar onder lieden waar onder ik vertoef, is tutoyeren pas le régle, U heeft de moeite genomen om mij te notuleren, ongewenst en on gevraagt mijn notulist te zijn, moet ik mij vereerd voelen, nee, het is gedaan met kwade opzet, maar helaas U vist achter het net, er zijn nog een aantal voor U, dit is geen parodie, maar een parade na de ataque, als bij het schermen, Jenne

  3. 23.3 Eigenlijk ken ik geen ouderen die nog even fris en onbevangen zijn als in hun jeugd. Ze voelen zich vaak aangevallen, voelen zich miskend, lopen in hun omgeving op te scheppen om alsjeblieft maar voor vol aangezien te worden. Altijd maar meer, meer houdt eens een keer op. Dan is het tijd om naar binnen te keren dank je wel te zeggen en je klaar te maken om naar huis te gaan. Het liefst zonder ziekte en met een fijn afscheid van de genen die je na aan het hart liggen.
   Ik heb soms wel eens het idee dat deze fase niet meer mag. Rimpeltjes moeten weggewerkt worden, sporten, verre reizen, nog een partner inclusief sex, veel vrienden, net zo jong als je dochter eruit zien, met je zoon een competitie aangaan. Wat een armoede.

  4. Bitter hé Koekje… Ja, die bejaarden van NU zijn ook niet meer wat het ooit geweest is. Vroegguhr toen had je nog échte bejaarden.. van die wijze mensen die luisterden naar de kinderen en soms eens met een wijze raad kwamen maar verder wel wisten… ze moeten het zelf doen… ik was niet veel anders in m´n eigen jeugd.

   Maar de bejaarde van tegenwoordig moet mondig zijn, op Internet rondhangen, te pas en te onpas z´n mening verkondigingen en mensen met venijn uitdagen om vervolgens het zielige oudje uit te hangen met een grote “belangrijke familie”. ´T ergste is, die oudjes van tegenwoordig zien zelf niet in wat hun bijdrage is in relaties,, dat hetgeen wat ze zien meestal komt door eigen handelen (Je weet wel de universele wet van oorzaak en gevolg).

   Nou laten we hopen dat er slechts één van die generatie oudjes zal zijn, we zullen maar zeggen ¨Ze weten echt niet beter” ofwel:
   http://www.holyhome.nl/kruiswoord%201-Vader%20vergeef%20hun.pdf

  5. Hmm Lekker bezig jezelf te programmeren volgens een generaliserende gedachtegang over ouderen. Mijn rij-instructeur was ten tijde van de rijlessen 82 jaar oud , deze man heeft me vaak met open mond laten staan over zijn kunnen en kennen. Oke hij was geen 20 meer , maar een wijs mens vol compassie en empathie.
   Verder heb ik enige tijd in de bejaardenzorg gewerkt en kwam daar prachtige oude mensen tegen, je moet het alleen willen zien ( je ervoor open stellen) En ja er waren ook draken en eikels bij , maar die heb je net zo goed onder jeugdigen. Zou het zo kunnen zijn dat je je eigen perceptie eens onder de loep moet leggen ??Met daarbij natuurlijk in je achterhoofd dat wij de ouderen van straks zijn.

  6. 23.6 Ik geef gelijk toe: Ze zijn er, oude mensen om blij van te worden, trots op te zijn, te hopen dat je later ook een beetje zoals zij mag zijn. Helaas is oud en wijs, zoals mij vroeger is ingeprent, niet vanzelfsprekend, een zeker geen recht dat een bejaarde voor zich kan opeisen. Is mijn mening.

  7. Paulch
   Wat mij telkens weer van je opvalt is dat je iemand “weliswaar in bedekte termen zonder namen te noemen “op een heel venijnige wijze onderuit haalt ( of toch dat tracht te doen). Dat zegt veel over het niet transparant en eerlijk zijn binnen jouw belevingswereld. Kijk eens in de spiegel .

  8. Marcel, PaulCH is ‘de’ troll (telkens dezelfde) met een vals IP. Ter info.

  9. @ Guidoj
   Dan had ik het dus wel bij het rechte eind met die lac of transparantie.

  10. er is mij ooit gezegd ‘soms heb ik wat’; daarintegen vaak genoeg niet beneden inspiratie peil, geen betere specificatie eigenschap om snel te moeten leren, noodzakelijke zelfreflectie mede daardoor, omdat het contrast er vaak genoeg is, inclusief zegeningen die waarvan je zou zeggen onmogelijk zijn in de gewone volgorde, inmiddels bewust doorgemaakt, zomaar in aanmerking te komen voor dat wat niet passend zou zijn normaal gesproken in de ‘normale’ volgorde, stekend tergend wetende wat ik niet kan leveren daar boven op, die tijdelijke onmogelijke luxe, 2 kanten van de medaille kunnen kennen, kan niet blijven hangen daardoor, nix ergers te merken dat het niet opgeschoten is bij dezen of genen, de vrijheid van kiezen betekent tevens de vrijheid niet langer te hoeven kiezen uit eigen beweging; die Prince clip van Vendetta, de singularity implosive worm hole out of de beperkingen van deze wereld op naar Vrijheid vanuit jezelf zelfstandig, het hoeft niet langer zonodig omdat ik weet wat het niet is, het hebben voorbij, de armoe van de almachtige die dacht de tour de force winnaar te zijn omdat ie het in bezit kreeg en daardoor dacht er eeuwig recht op te hebben. Geweldige verademing dat GVD nummer Koek, woppie tsjaah, waar doe ik het veur met een zucht van verluchtende verlichting. en Mensen maken van vermeende trollen die het misschien wel soms zijn bij gratie van dat wuh het vaak zelluff genoeg zijn die fertile vruchtbare aarde, grond zonder regenwurmen is niet goed genoeg, wuh maken er alsnog wat van op Wat de f, fijn dat Ufo Paul eindelijk weer eens proza pleegt op een donkere zondag in joeLy, kop koffie waar ik net van afgekickt dacht te wezen en goudgravers op nAtGeo en zooh en krabben vangers op de beringzee, noem het een tv kluivertje op z’n appartementje, door eigen toedoen semie op z’n eigen alleen, zonder huishoudster voor de lakens en koude meloenen via de aPpie, die getrainde neger die dat aanprijst nu via de reclame, het werkt toch, atletisch door de koude meloenen, zouden toch veel vita’s in zitten. Ma is er op haar 81te nu toch door eigen uitproberen achter dat ze niet meer kan fietsen, ik zeg ma zelfs als je dagelijks het wel had bijgehouden de laatste jaren had je grote kans dat het verloop hetzelfde geweest zou zijn, ken iemand die er geen reet aan gedaan heeft en na een jaar weer doodleuk op z’n karretje stapt op hogere leeftijd alsof het een vanzelfsprekendheid zou zijn, die houding, het zegt zo weinig over je constitutie hoe je in elkaar zit is zo verschillend. tis maar wat god allaah je gegeven heeft. Bedoeïenen curus op npo 1 bij de eo. leren geitjes slachten in de woestijn op je 8ste jaar, no problemo kennelijk, geen verongelijkte dierenpartij paniek, zelfs niet zichtbaar bij dat geitje viel mij op, geen suup in de buurt. The Dandy Warhols-Plan A https://www.youtube.com/watch?v=AueGN0b_dGo het model waar ik vroeger al zo op viel; http://www.toyota-global.com/pages/contents/showroom/vehicle_heritage/landcruiser/images/landcruiser_model_60_series.jpg spelfouten kan je opzoeken via google Jenne, aandacht geven aan, dat het je kan schelen, tenzij je niet vermoedt dat het niet klopt, dat vermoeden is bij mij ruimschoots aan boord vaak genoeg, daarmee kan ik van falen op het examen het hier meest aardig goed recht breien, augmented versterkte hyperlink realtiteit, en meer, complete vermoedensbanken vaker verder strekkend dan het kwantitatieve zichtbare, die horizon tebuiten in mezelf daarom schrijf ik meest, niet om de meester uit te hangen, explorer within without in een schroef van binnen naar de verten die je met auto niet kan bereiken daar doe ik het wel voor, inclusief regen wurmen wat maakt dat uit, die hebben hun eigen terrein van aanwezig zijn, kan wel zeggen dat ze lelijk zijn vanuit onduidelijk ontoereikend onbehagen vanaf een pc kluif stoel maar dat zijn ze niet, snel genoeg weten wanneer zelf de sleetse Assss van de hooole te verworden, de ezel van het geheel, een happiesnappie zalig fijn vreten toegewenst met spekjes en koude ham repen en de groeten aan de gesloten gemeente van god en de zijnen waar ik het weer eens niet langer uithou want het meurt in de kerk naar zelfgenoegzaamheid en status quo. Unbehagen van Nina was er niet voor nix in ons vroeger Nina Hagen Unbehagen https://www.youtube.com/watch?v=BWGmtWMWppo ik waardeer je prima hoor Arnold maar was even niet op die focus aanwezig. over de bol aaien en natrappen gaan prima samen tis de optelsom van uitgenastheid zonder warm bloed die het niet te verteren gaat maken plus agenda 21, maar goed Syria schijnt voorlopig even van de vn haak te zijn en jah sinds kort via de eerste kamer geen recht op privé meer, ddr plus octopus internettechniek, het internet van objects dingen, niet van mensen, hoorde het laatst verdedigd worden op radio 1 door een veiligheids pief, ‘voor onze veiligheid’ moeten we dat zeker overhebben zeidie stellig zonder twijfel, geen gelijk en dat zou ie moeten weten.

  11. over medical crazy care zonder een greintje zelf reflectie en de media, ik hou van John Rappoport de rappe rappende inforeporter zonder onnodige stemverheffing https://www.youtube.com/watch?v=tBbQmQ1uvrI ik ben zelf inmiddels een voorgestelde voorgeschreven operatie verder die ik niet gedaan heb terwijl ie zogenaamd moest maar het bleek dat het inderdaad geheel niet moest nadat ik het geweigerd had juist op die vermoedens gronden van mijzelf.. pas op na een zekere leeftijd gaan ze er vanuit dat je graag vrijwillig onder de pillen en het mes gaat, we doen het zelf vaak in die zin, die foute meegaandheid van een andere weet wat goed voor ons is. je wilt niet weten wat John al achter de rug heeft, zou al lang niet meer leven leven als tie niet zo EigenWijs was.

  12. Hoe kan een IP adres vals zijn? Het is toch slechts een reeks getallen? Neem bijvoorbeeld 83.172.161.69. Nou daar gaat ie. 8-3+1=6, 7-2+1=6, 6×1=6, rest 69
   WTF. Dus toch! Dit IP verwijst dus duidelijk naar 666 die het op z’n standje 69 doet.
   En van wie is dat IP adres dan wel niet? Dat kan Erik Iedereen vast wel oplossen voor ons.

  13. Valt me tegen Evert. 69 is beetje uit de tijd. Maar LET OP!.

   6+9 = 15
   1+5 = 6 Jaja, het reservegetal is ook zes, wat zou dat zeggen?

  14. Dank je Skanq voor de toevoeging. Wel teleurstellend dat Erik Iedereen dit simpele probleem niet kan oplossen. Achteraf een getallentheorietje bij een gebeurtenis bedenken kan iedereen. Maar je hebt er past echt iets aan als je de omgekeerde weg kunt bewandelen. Dan kun je gebeurtenissen namelijk voorspellen. Maar dat gaat Erik Iedereen ver boven de pet.

  1. Geweldig, mijn dag is weer helemaal goed hahahahahahahahahahahaha.
   Voor zover ik kan inschatten waren het de laatste tijd hoogstens balorige ‘studenten grappen’.
   Of ik vroeger ook zo was?

  2. “Ik noem geen namen, maar ik weet wie je bent, of meent te zijn !”
   Voor de draad ermee jennen. Gedraag je niet als een farizeeër zoals er volgens jou al zoveel op deze site zijn. ROFL
   Wat een toestanden hier.

 17. Als ik zo alles lees over ouderdom en dat de wetenschap zit te springen om mensen ouder te laten worden en dan nog eens om mensen jonger er uit te laten zien, stel ik mij de vraag: Willen mensen wel diep over de honderd worden? Tot je tachtigste of langer te moeten werken? En wat te denken, wat te doen met de overbevolking? De wereld barst nu al uit haar voegen als het om overbevolking gaat. Zeker in Afrika, laten ze zielige filmpjes zien van kinderen op de tv. Wetenschappers zijn jonge mensen en zien de wereld met heel andere ogen. Ik moet er niet aan denken om honderd te worden. Nee, dan ben ik niet meer zo actief dat ik op mijn fiets spring en tussen het verkeer mijn weg zoekt. Nu nog wel, soms met de nodige risico’s. Zelf loop ik naar de zeventig, ik merk nu al, ondanks dat ik sport en wekelijks mijn banen in een behoorlijk tempo zwem, dat mijn vitaliteit, hoe dan ook afneemt, ook al leef nog zo gezond.
  Er is een natuurlijke wet, dat zegt; dat het leven een tijdelijk proces is. Universeel gezien zijn wij maar één seconde op de wereld. Dat moet zo blijven. Wel ben ik benieuwd als ik de grens van dit leven verlaat, wat er dan op mijn pad komt.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.