Advertentie

Waarheen met betrouwbaarheid ‘de media’?


x
x

mark-twain-misinform-uninform

x

x

x

Waarheen met de betrouwbaarheid van ‘de media’..??

2016 © WantToKnow.nl/be

x

Journailst te koop Karskens
(klik voor verkoopkanaal van dit boek)

Er is tegenwoordig veel kritiek op de berichtgeving van de zogenaamde Main Stream Media. Aan de lopende band verschijnen boeken met kritiek op de journalistiek. Was het een paar maanden geleden nog maar dat de Nederlandse oorlgosjournalist Arnold Karstkens die in Nederland zijn boek ‘Journalist te koop’. mocht laten verschijnen, een paar weken verscheen de Nederlandse vertaling van het opzienbarende boek van de Duitse journalist  dr. Udo Ulfkotte ‘Gekaufte Journalisten’ onder de logische Nederlandse titelGekochte Journalisten’ .

En in eigen land was het enkele jaren gelden al, dat het standaardwerk op dit gebied verscheen ‘Ander Nieuws – wat het journaal niet uitzond’ van auteur Janneke Monshouwer, oud-NOS-journaalmedewerkster.

Iemand anders die kritisch is op het nieuws en daar op de Universiteit van Nederland college over gaf onder de titel ‘Waarom moet je niet geloven wat er in de krant staat‘, is prof. dr. Cees Hamelink, emeritus hoogleraar Internationale Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam en emeritus hoogleraar Media, Religie en Cultuur aan de Vrije Universiteit. Professor Hamelink heeft zich in het verleden op vele terreinen ingezet voor de mensenrechten en was hij persoonlijk adviseur van de toenmalige Secretaris Generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan.

janneke-monshouwer
Janneke Monshouwer

Het was met name de dappere journaliste Janneke Monshouwer die met haar boek ‘Ander Nieuws’ een stevig boekje opendeed over de historie van de Nederlandse manier van ‘nieuws-maken’.. Ze werkte ruim 30 jaar voor de Nederlandse Tv op o.a. de NOS-redactie, en daarbij stond zij in nauw contact met alle verschillende nieuwsafdelingen. Maar werkte ook met overheidsinstellingen, beleidsmakers, wetenschappers, het Nederlandse Ministerie van Defensie en bijvoorbeeld directeuren van banken en bedrijven.

Daarnaast was Janneke Monshouwer documentairemaakster en is ze momenteel auteur van nieuwe boeken over ‘het nieuws’..  Ben je geïnteresseerd in hoe het nieuws tot stand komt en waar nieuws eindigt als propaganda begint, kijk dan naar deze opname, met een uitermate doorwrochte presentatie/gastcollege dat Hamelink gaf voor de ‘Universiteit van Nederland’. HIER Zijn verhaal past volledig in de tijdgeest van o.a. klokkenluiders als Julian Assange en Edward Snowdon, die laten zien dat manipulatie en corruptie alom plaats vindt. Maar het blijkt de laatste jaren, dat geheimen steeds vaker niet langer bedekt kunnen blijven.

De wereldberoemde krant waar het NRC nog een puntje aan kan zuigen. Althans, vóórdat Ulfkotte met zijn uitlatingen kwam..
De wereldberoemde krant FAZ, Frankfurter Allgemeine Zeitung, waar ‘onze’ NRC nog een stevig puntje aan kan zuigen. Althans, vóórdat dr. Ulfkotte met zijn uitlatingen kwam over decennia-lange omkooppraktijken door o.a. de CIA, die bepaalde wat het nieuws was..

SG-opname van avondje ‘journalistiek’..
En mocht je denken dat dat vroeger wellicht allemaal beter was, kijk dan eens naar deze opname van 22 september jl. van het Studium Generale (SG) van de TU/Delft. Janneke Monshouwer én Cees Hamelink als afgezanten van de journalistieke praktijk en  -academie, gaan in gesprek met SG-directeur ir. Coen Vermeeren, over het nieuws en de betrouwbaarheid van de media aan de hand van historische gebeurtenissen en de actualiteit.

Onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn heel divers met onder andere binnen- en buitenlands nieuws van de afgelopen decennia. Van de moord op John F. Kennedy tot de Vietnamoorlog en van Eerste Golfoorlog naar de Tweede. Van Obama naar Putin en van de EU naar de VS; kortom over van alles en nog wat uit het nieuws…Een boeiend gesprek met vaart, waarbij veel zaken worden besproken, die jou ook aan het denken zullen zetten over JOUW vertrouwen in ‘het nieuws’, dat door veel mensen sowieso wordt geconsumeerd, alsof het een heel gezonde appel is, waar absoluut geen gif in zou kunnen zitten. Laat staan dat ze doorhebben, dat de ‘koningin van het kwaad’ er überhaupt achter zou kúnnen zitten..!

gekochte-journalisten-ulfkotte
Het in het Nederlands vertaald boek van dr. Udo Ulfkotte is sinds enkele weken verkrijgbaar. Klik op deze cover voor een link naar de wanttoknow-bookshop.

Waarom is zoveel journalistiek bezweken aan propaganda?
Waarom zijn censuur en verdraaiing standaard praktijken geworden? Waarom zijn de BBC en de NOS zo vaak een spreekbuis van de roofzuchtige macht? Waarom hebben de meest gelezen kranten zoals de New York Times en de Washington Post hun lezers zo vaak willens en wetens, regelrecht bedrogen? Wat trouwens ook voor de meest gelezen Nederlandse kranten geldt..! En waarom worden jonge journalisten niet opgeleid om de media-agenda’s te doorzien en waarom vechten ze niet de valse pretentie aan dat de media objectief zouden zijn?

En waarom wordt ze niet geleerd dat de essentie van de zogenoemde mainstream media (de gangbare kranten en nieuwszenders) niet het geven van informatie is maar het verwerven van macht? Dit zijn dringende en essentiële vragen. Want op dit moment wordt de wereld geconfronteerd met het vooruitzicht van een grote oorlog, misschien nucleaire oorlog – met de Verenigde Staten die duidelijk heeft besloten om Rusland te isoleren en te provoceren en op den duur China. Deze waarheid wordt ondersteboven en binnenstebuiten gekeerd en dus onzichtbaar gemaakt, vaak door dezelfde journalisten die ook de leugens hebben verspreid.

Leugens die bijvoorbeeld leidden tot het nog immer voortdurende bloedbad in Irak en het Midden Oosten, vanaf 2003 en de leugens van de aanslagen van 9/11, die méér dan 1 miljoen doden opleverden en een wereld vol verdriet, haat en vooral trauma veroorzaakten..! Was het de manipulatoren wellicht JUIST om begonnen.. Genieten deze ‘krachten achter de schermen’ van dit onmetelijke leed..? En begint hun triomf bij het lijden van de mens die valselijk geïnformeerd wordt en op die manier zijn éigen hel creëert.. Tot groot vermaak van diezelfde ‘krachten-achter-de-schermen’..?

BBC want you to thinkKletskoek en clichés door de media..
Oorlogen en oorlogsdaden, gebaseerd op een niet-eindigende stroom kletskoek-clichés en valse aannames, maar ook op opzettelijk manipulatieve informatie, worden gepresenteerd als ‘waarheid’ door diezelfde media. Deze macht om een nieuwe ‘realiteit’ te creëren heeft zich gedurende de afgelopen decennia in ‘alle rust’ en in het uiterste geheim, opgebouwd. Het zijn met name de leugens rondom de ontelbare valse-vlag-operaties, die hebben geleid tot een volledige manipulatie van onze wereld en het wereldbeeld van een groot deel van de wereldbevolking..! Was het niet John Kennedy, die vlak voor zijn dood onze maatschappij nog trachtte te wijzen op de ontwikkelingen die toen al, in het begin van de jaren 1960 in volle gang waren..!?

JFK over persvrijheid

De tijd waarin we leven is zo gevaarlijk en zo vervormd in de publieke perceptie dat propaganda niet langer, zoals Edward Bernays het noemde, een ‘onzichtbare overheid’ is, want HET IS DE OVERHEID. Zij regeert inmiddels rechtstreeks, zonder vrees voor tegenspraak en haar voornaamste doel is de verovering van ons: onze gewaarwording van de wereld, ons vermogen om de waarheid van de leugen te onderscheiden. Het informatietijdperk is eigenlijk een media tijdperk. Er is oorlog door de media; censuur door de media; demonisering van de opponent door de media en vergelding door de media. In dit laatste geval hoeven we alleen maar te kijken naar de ontwikkelingen rondom MH17.

Mark Rutte met de leiders van Maleisië, Australië, Oekraïne en België. Minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders is ook blij dat de Onderste Steen nu Boven is.. Hij weet het zeker, want ook hij wil Poroshenko's onschuld betuigen, door-zelfs-te-buigen..!
WAAROM?? Waarom stelt geen enkele journalist onze minister-president Mark Rutte de vraag, waarom hij met president Poroshenko, de leider van Oekraïne, op de foto gaat, dat mogelijk de schuldige is achter het neerhalen van de Maleisische Boeing 777 / vlucht MH17.. TOTDAT DIENS ONSCHULD ONOMSTOTELIJK IS BEWEZEN..!! Hij weet het kennelijk allemaal zeker, ook wat betreft de resultaten van de tot dan onbekende uitslag van het onderzoek van het JIT en van de Nederlandse ‘Onderzoeksraad voor de Veiligheid’..!
Mark Rutte met grote vriend Poroshenko, hand in hand voor waarheidsvinding achter de MH17-aanslag..!
Mark Rutte met kennelijk zijn grote vriend Poroshenko, hand in hand. Vóór waarheidsvinding achter de MH17-aanslag..??

Vanuit EEN NEUTRAAL STANDPUNT hoort het toch niet zó te zijn, dat Oekraïne, het land dat mogelijk en totaal NIET-ONWAARSCHIJNLIJK schuld kan dragen aan, of zelfs de SCHULDIGE kan zijn achter, het neerhalen van deze 296 onschuldige burgers van de vlucht van Malaysian Airlines. Waarom is het Poetin-bashen een soort sport geworden voor Nederlandse journalisten en zijn ze JUIST niet extra op hun hoede voor de invloed van de geo-politieke manipulaties van bijvoorbeeld de CIA..? Een valse-vlag-operatie zou in ieder geval antwoord kunnen geven op HET MOTIEF van het neerhalen van MH17. Want wat hebben de Russen daarbij überhaupt te ‘winnen’, anders dan dat het een ongeluk zou kunnen zijn..?

In 2003 antwoordde Charles Lewis, een vooraanstaande Amerikaanse onderzoeksjournalist in Washington een belangrijke vraag rondom de Irak-oorlog. Tijdens een vraaggesprek rondom deze onrechtmatige invasie, die een paar maanden eerder had plaatsgevonden, werd hem de vraag gesteld: “Wat zou er gebeurd zijn als de meest vrije media in de wereld George Bush en Donald Rumsfeld serieus hadden betwist en hun beweringen hadden onderzocht in plaats van het verspreiden van, naar later bleek, ordinaire propaganda?” Hij antwoordde dat als wij journalisten ons werk hadden gedaan “er een zeer, zeer grote kans was geweest dat we geen oorlog zouden hebben gevoerd met Irak “.  Kijk in dat verband eens naar dit plaatje, waaruit je kunt opmaken, dat 232 media-directeuren van 6 (!!) mediabedrijven in de VS, bepalen wat de Amerikanen aan ‘nieuws’ te zien krijgen..media-control-hoofdfiguren

Oude, gevestigde kranten hebben een naam hoog te houden; maar doen ze dat..?
Dit geldt bijvoorbeeld voor de monumentale kranten als ‘The New York Times’, ‘Washington Post’ en de Engelse ‘kwaliteitskrant’, ‘The Guardian’, die beide een cruciale rol hebben gespeeld in de conditionering van hun lezers zodat ze een nieuwe en gevaarlijke koude oorlog konden accepteren. Alle drie de liberale kranten hebben de gebeurtenissen in de Oekraïne fout geïnterpreteerd als een boosaardige daad van Rusland, terwijl in feite, de fascistisch geleide staatsgreep in de Oekraïne het werk was van de Verenigde Staten, geholpen door Duitsland en de NAVO.

De Telegraaf kan premier Rutte bellen en het resultaat van hun onderzoek meedelen. Natuurlijk hebben ze het onderzocht. Zij weten toch ook dat Valse Vlag-operaties bestaan en dat je voorzichtig moet zijn, met zeker DEZE conclusie.. Iemand van 'moordenaar' beschuldigen..! Ze weten het zeker, anders zouden ze toch dit soort koppen niet maken. zonder vraagteken achter de beschuldiging.. Wat een toppers, die jongens van deze krant..!
De Telegraaf heeft de dag ná de aanslag het voor elkaar en uitgezocht.. Het resultaat van ‘gedegen onderzoek’ werd direct aan haar lezers meegedeeld. Natuurlijk hebben ze het onderzocht. Zij weten toch ook dat Valse Vlag-operaties bestaan en dat je voorzichtig moet zijn, met zeker DE conclusie om mensen als ‘moordenaars’ te beschuldigen..! Ze wisten het natúúrlijk zeker, anders zouden ze toch dit soort koppen niet maken? Zonder bjivoorbeeld een SIMPEL VRAAGTEKEN achter de beschuldiging ‘MOORDENAARS’.. Wat een toppers, de ‘journalisten’ van deze krant..

Deze verdraaiing van de werkelijkheid is zo overtuigend dat er niet eens discussie is over de vraag of Rusland nu wel of niet militair is omsingeld en wordt geïntimideerd door Amerika . Die omsingeling komt niet eens in het nieuws, maar blijft verborgen achter een campagne van demonisering en angstzaaierij van het soort waarmee we zijn opgegroeid, tijdens de eerste Koude Oorlog in de jaren 1960. Opnieuw komen ‘de gevaarlijke Russen’ ons te grazen nemen, nu geleid door een ‘andere Stalin’ of zelfs een ‘nieuwe Hitler’. Wijs de duivel aan en laat het losbarsten! Zijn naam is Poetin..

Oekraïne, de manipulatie van nieuws als voorbeeld..
De onderdrukking van de waarheid over de Oekraïne is een voorbeeld van het meest compleet verzwegen nieuws dat wij ons kunnen herinneren. De grootste opbouw van Westerse militaire macht in de Kaukasus en Oost-Europa sinds de Tweede Wereldoorlog, door het Amerikaanse leger en haar bediende genaamd NATO wordt volledig doodgezwegen door kranten- en Tv/radionieuws. De geheime hulp van Washington voor Kiev, en zijn neo-nazi brigades die verantwoordelijk zijn voor oorlogsmisdaden tegen de bevolking van Oost-Oekraïne, werd volledig doodgezwegen.

loesje media vervormen nieuwsBewijs dat aantoont dat Rusland niet verantwoordelijk is voor het neerschieten van de MH-17 wordt volledig doodgezwegen. En opnieuw censureren de zogenaamd linkse media; zonder feiten en zonder bewijzen worden zaken beweerd. Een journalist ‘identificeerde’ een pro-Russische leider in Oekraïne als de man die het vliegtuig neerschoot. Deze man, zo schreef hij, stond bekend als De Duivel. Hij was een enge man die de journalist bang maakte en dat was het bewijs. Velen in de westerse media hebben hard gewerkt om zelfs de etnisch Russische bevolking van Oekraïne voor te stellen als buitenstaanders in hun eigen land..!

Bijna nooit als Oekraïners met Russische taal en achtergrond, die op zoek waren naar een eigen federatie binnen de Oekraïne. En nooit als burgers die protesteerden tegen een door het buitenland georkestreerde coup, geleid door het Amerikaans-westerse imperium. Wat de Russische president daarop te zeggen heeft is niet van belang; Putin wordt nooit pratend in beeld gebracht en wordt dus ongestraft misbruikt als een schurk in een pantomimevoorstelling die je allerlei boosaardige zaken in de schoenen kunt schuiven…

Kijk eens in dit Oekraïne/MH17-kader naar de journalistiek zoals Ruslandcorrespondent David Jan Godfroid van de NOS zich dit meent te kunnen veroorloven.. In onze ogen een teken van ‘volgevreten, zelfingenomen, patser-journalistiek’..! De Russische collega doet in deze reportage het werk, dat deze ‘DavidJan’ gewoon had moeten doen, maar Godfroid heeft er kennelijk lak aan. En daarmee zet hij zich direct en publiekelijk voor schut! Althans voor dié mensen die kijken en ZIEN en die mensen die luisteren en HOREN!

x

Burgerjournalistiek, moet die dan het werk ‘maar’ gaan doen..??

'Hoofdredacteur' Marcel Gelauff.
‘Hoofdredacteur’ Marcel Gelauff.

We zouden hier pagina’s kunnen vullen met journalistieke onwetendheid, onnozelheid, directe manipulaties en regelrechte en bewuste propaganda. In het kader van propaganda, is het diep en diep triest om de vooringenomenheid van Marcel Gelauff, de ‘hoofdredacteur’ van het NOS-journaal te lezen, in zijn reactie op de gemanipuleerde BBC-beelden van Poetin, inzake vragen rondom de ramp met de  MH17, Hierin werd het Nederlandse volk, tijdens het 8-uurjournaal verteld, dat Poetin niet gereageerd zou hebben op vragen van de BBC-verslaggever.

Het tegendeel bleek waar en de NOS maakte nauwelijks excuses voor de manipulaties die het had uitgehaald. Onder de term ‘niet handig’ meent Gelauff weg te kunnen kopen met zijn zeepbellenjournalistiek. Deze PARTIJDIGHEID dien je af te straffen door jezelf te dwingen een rectificatie te laten zien aan het Nederlandse volk. Zéker als je hoofdredacteur bent van het -nog steeds- best bekeken nieuwsprogramma van de Nederlandse Tv. Maar voor hoe lang nog, als je dit soort leugens blijft verkondigen en steunen. Kijk naar deze reportage van GeenStijl over deze manipulaties van de NOS-journaalredactie..

Marcel Glauf is hoofdredacteur van het NOS-journaal en reageerde direct op de publicatie van GeenStijl, waarin ze de vloer aanveegden met de journaal-redactie.
Marcel Glauf is hoofdredacteur van het NOS-journaal en reageerde direct op de publicatie van GeenStijl, waarin ze de vloer aanveegden met de journaal-redactie.

Op 8 september 2014 werd op het NOS-journaal getoond dat de gerespecteerde journalist van de BBC, Todd Sweeney, president Poetin een vraag stelt. De NOS laat een  versie hiervan zien en vertelt dat Sweeney volledig genegeerd wordt door de langslopende Poetin. Maar daadwerkelijk is het verhaal TOTAAL anders; in de beelden van RT is te zien dat Poetin stopt en naar de journalist toekomt. Daarvoor een ruime 2,5 minuut de tijd neemt, om Sweeney zijn visie op het Oekraïne-conflict toe te lichten. De NOS laat hier een sterk staaltje van staatspropaganda zien en is hiermee het zout in onze pap want een beter voorbeeld kunnen wij niet wensen.
Wist je overigens dat de NOS heeft ALLE beelden van YouTube heeft (laten?) verwijderd/verwijderen.

Niets is wat het lijkt, zoek je eigen waarheid!
Kijk naar de minkukel-reactie van Gelauff via Twitter op dit verhaal op deze illustratie van zijn Tweet.. Hoe moet het verder dan..? Naar ons idee, zal het met het reguliere nieuws net zo gaan, als met bedrijven die ‘uit de tijd’ zijn. Ze verdwijnen. En hoe meer krampachtige pogingen ze doen om te blijven, door zich niet aan te passen aan geldende nieuwe normen, des te sneller hun lot is getekend..!

Een prachtig nieuw initiatief voor alternatieve nieuwsvoorziening kwam onlangs ook in Nederland van de grond. 'De Vrije Media' werd gelanceerd als coöperatie voor iedereen. En gaat dát doen wat we al lang niet meer zien van de reguliere MSM. Oprecht nieuws brengen, waarbij vooral de onderzoeksjournalistiek volle aandacht zal krijgen. Dus: HOE ZIT HET WERKELIJK..!
Een prachtig nieuw initiatief voor alternatieve nieuwsvoorziening kwam pas ook in Nederland van de grond. ‘De Vrije Media’, een coöperatie voor iedereen. Zij gaat dátgene doen, wat we al lang niet meer zien van de reguliere MSM. Oprecht nieuws verzorgen, waarbij vooral onderzoeksjournalistiek de volle aandacht zal krijgen. Dus: HOE ZIT HET WERKELIJK..! (klik voor link naar DVM)

In dat kader draagt de opkomst van internet-journalistiek, van veel uiterst-slecht-beloonde, passievolle mensen bij aan de ondergang van bijvoorbeeld de ‘reus-op-lemen-voeten’ die het NOS-journaal en andere nieuwsrubrieken zijn geworden..! Het zijn de zogenaamde burgerjournalisten, die met moraal en ethiek WEL weg weten en deze als leidraad nemen voor hun noeste arbeid. Arbeid die, hoe amateuristisch wellicht ook, door veel mensen direct wordt herkend als betrouwbaarder en oprechter dan de reguliere propagandamachines van de staatsomroep. Of de roeptoeters van de industrie, die de commerciële omroepen té vaak zijn en waardoor ook hún journalistiek in het gedrang komt.

Geweldige voorbeelden van internet-journalistiek zijn er te over!
Wanneer je een vaste internet-surfer bent, zul je inmiddels je eigen kanalen hebben gekozen als tegenhanger (of zelfs vervánger) van de nieuwsvoorziening via reguliere kanalen als radio, Tv en kranten. En JUIST door de gemakzuchtige, volgevreten houding van de journalistiek via deze media, gaat zij kapot. Krantenbedrijven als De Telegraaf Media Groep (TMG) weten niet hoe snel ze moeten bezuinigen, om hun kop boven water te houden. Ondanks hun internet-activiteiten zien mensen het oude gedrag van deze media als herkenning terug op de nieuwssites van deze media.

Veel nieuwssites zijn hard bezig het oprechte nieuws te brengen. De afwezigheid van de druk van aandeelhouders, directeuren en banken in hun manier van nieuwsgaring, doet veel van de bezoekers van deze sites opgelucht adem halen.. Het kan dus WEL.. En zonder hier te overdrijven, is de opkomst van de alternatieve media geen hype meer. Het zijn volwaardige nieuwskanalen geworden die wel degelijk een volwaardige tegenhanger ook zijn van de -soms eeuwenoude- nieuwsbastionnen. Kijk in dit kader eens naar sites en nieuw-uitingen van de mensen van onze collega’s. in binnen- en buitenland zijn er uiterst professionele sites, die met minimale middelen een maximaal resultaat kunnen neerzetten.

Laten we zeggen, dat er volgens ons veel, heel veel goedwillende journalisten bezig zijn, om voor zichzelf en hun gezin in hun levensonderhoud te voorzien. Door te trachten journalistiek correct te handelen, volgens ‘aangeleerde’ journalistieke principes. Maar dat de journalistiek in de wereld dusdanig is ontspoord, dat deze journalisten niet of nauwelijks zien en/of volledig toelaten, dat zij op grove wijze worden gemanipuleerd en beknot in hun werk, is een uiterst confronterende observatie. Alternatieve media zijn daarom bijna uit noodzaak geboren en het enige dat jij als consument-van-al-dat-nieuws dient te doen, is NOG SCHERPER onderscheiden, wat ‘goed’ is en ‘bijna goed’.. Blijf je onderscheidingsvermogen trainen en let op de manipulaties en valse informaties..!

x

discenrment charles spurgeon

 

 

56 gedachten over “Waarheen met betrouwbaarheid ‘de media’?

 1. Wederom heeft de telegraaf een artikel over Rutte en MH 17 geplaatst. Rutte zegt dat de Russen moeten stoppen met het in twijfel trekken van het onderzoek naar de ramp met MH 17. Opvallend hierbij is dat Rutte de Russen (Poetin) terecht wil wijzen terwijl hij dat normaal gezien helemaal niet hoeft te doen. Wanneer het onderzoek degelijk en betrouwbaar zou zijn dan mag het toch nooit een probleem geven om met bewijzen over de brug te komen waaruit dan blijken zou dat Poetin ongelijk heeft.
  Laat Rutte ook eens ingaan op het verwijt dat Russisch materiaal niet bekeken wordt en aan de kant wordt geschoven.
  Laat Rutte ook eens uitleggen waarom hij van mening is dat het JIT onderzoeksteam onafhankelijk is terwijl iedereen toch weet en ziet dat een mogelijke dader in dat team zit. Ook Koenders blies van de week nogal hoog van de toren toen hij zei dat in niet mis te verstane taal aan de Russische ambassadeur duidelijk was gemaakt dat wat Rusland deed niet kon. Eerder deed Koenders hetzelfde met Erdogan na de mislukte staatsgreep toen hij zijn mening uitte en vond dat wat Erdogan deed ontoelaatbaar was zonder eerst onderzocht te hebben wat er precies gebeurd was.(nog steeds is daar onduidelijkheid over). http://www.telegraaf.nl/binnenland/26719991/__Rutte___Onzin_Russen_moet_stoppen___.html
  Kennelijk begint de paniek nu toe te slaan bij Rutte en kornuiten en willen ze dat iedereen geloofd wat het JIT ons verteld. Alleen een animatiefilmpje is geen bewijs en een BUK installatie op een oplegger kan ook in elkaar gezet worden door hen die er belang bij zouden kunnen hebben. Men zegt een honderdtal verdachten te hebben maar als dat de mensen zijn die bij het transport van militair materieel aanwezig waren dan zegt dat niets over de persoon/personen die eventueel een BUK raket zouden hebben afgeschoten. Het lijkt wel of ze een stap willen overslaan namelijk dat iedereen moet geloven wat verteld is zonder daar vragen over te stellen zodat ze de aandacht naar de opsporing van de daders kunnen verleggen want ja het bewijs is toch geleverd?

  1. Mark Rutte is een Rothschild-Zionist.
   Koenders is een Rothschild-Zionist.
   Asscher is een Rothschild-Zionist.
   Etc.

   https://youtu.be/qUM5_two5iI
   David Icke, you do not have to be a Jew to be a Rothschild-Zionist.

  2. De main stream media heeft bloed aan de handen zoals het artikel laat lezen bv ivm de Irak oorlog. Uit een rapport is gebleken dat de oorlog onterecht was en Blair heeft zijn excuses aangeboden. Helaas is dat kennelijk genoeg inplaats van dat de verantwoordelijken voor de rechter moeten verschijnen omdat ze talloze doden en verminkten op hun geweten hebben.
   Nederlandse militairen waren ook naar het voormalige Yoegoslavie gestuurd terwijl ze onvoldoende bewapend en voorbereid waren,maar ook daar worden de echt verantwoordelijken niet voor bestraft maar wordt alleen Karremans op het matje geroepen die alleen maar in opdracht van zijn meerderen heeft gehandeld. Bij aankomst in Auschwitsch werden ouderen,zieken gehandicapten direct naar de gaskamers gebracht en vergast en alleen zij die van nut waren omdat ze konden werken mochten iets langer in leven blijven waarna ze eenzelfde lot ondergingen.(zo staat het in de geschiedenis boeken) Misschien moeten de mainstream journalisten maar eens vragen naar het verschil tussen wat nu gebeurd en wat in de tweede wereldoorlog is gebeurd. Ouderen,zieken en gehandicapten worden gekort en aan hun lot overgelaten wat gelijk staat aan langzaam lijden dus wie was/is er nu humaner deze regering of Adolf Hitler?
   Misschien vind u dit een vreemde vergelijking maar zoek dan eens uit wie aan de oprichting van de EU stonden zoals een zekere Hallstein die in 1957 de eerste president van de EC werd. Kijk dan ook even naar het bovenaanzicht van het nieuwe Nato gebouw in Brussel en het zal duidelijk worden.

  3. Niet alleen de journalisten en politici zijn volledig gecorumpeerd in Nederland. Ook de top van justitie en de hoogste rechters. Allemaal Rothschild-Zionisten.

   Ik hoop zelf binnen 1-2 dagen in Duitsland te zijn op 250 meter boven zee niveau. Op mijn boerderij. Nederland gaat eraan. Wegwezenen mensen!

  4. Waar we de mainstream media ook nooit over horen en waar zij geen vragen over stellen aan Rutte die nog steeds geen gevolg aan de uitslag van het Oekraine referendum heeft gegeven is het volgende:
   Het AZOV bataljon welke onder het Oekrainse ministerie van binnenlandse zaken valt heeft niet zo,n frisse geschiedenis.
   Wanneer u naar het embleem van deze groep kijkt dan ziet u dat het overeen komt met het embleem van de SS Das Reich.
   https://nl.wikipedia.org/wiki/Azovbataljon
   https://nl.wikipedia.org/wiki/2._SS-Panzer-Division_Das_Reich
   Hoe duidelijk wilt u het hebben en waarom wil meneer Rutte zo graag vriendjes met Oekraine blijven?

  5. Sorry voor de dubbele post. Maar als je goed opgelet hebt dan snap je precies wat er nu aan de hand is. Die sukkels in Den Haag en die sukkels van justitie en die sukkels van het JIT die zijn opgestookt om lekker te keer te gaan tegen Rusland.

   Dus wat is de volgende actie van de Rothschild-Zionisten uit Londen?

   Straks gebeurd er iets heel ernstigs (een valse vlag) in Nederland en wie krijgt er dan de schuld? Rusland/Syrie/Iran/Noord-Korea?

   Pas op mensen. Die sukkels in Den Haag en van het JIT snappen niet welke valkuil er voor ons volk gegraven is. Mijn laatste post voor enige tijd want ik ben snel op mijn boerderij en daar is geen internet.

  6. Nou nog eentje dan even over de telegraaf.
   https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Telegraaf
   Wanneer u naar tweede wereldoorlog gaat en daar leest over bv Henri “Hakkie” Holdert jr dan leest u niet zoveel fraais over de krant en zelfs de SS komt ook weer in beeld en deze krant heeft het lef om zonder onderzoek een dag na de ramp de seperatisten als moordenaars te bestempelen?

 2. M.Rutte heeft geschiedenis gestudeerd en derhalve getraint om bronnen te te onderzoeken. Dit lapt ie aan zijn laars ten behoeve van zijn eigen carrière; mensen pas op Uw zaak!!!

  1. http://curiales.nl/2015/02/07/maidan-oorlog-rusland-oekraine/
   Wat u schrijft klopt en wanneer Rutte niet alleen de VS als een braaf schoothondje zou volgen en alleen maar multinationals en banken zou vertegenwoordigen dan zou alles er veel beter uitzien.
   De vraag is niet zozeer of de Russen agressie laten zien maar waarom de EU regeringsleiders niet willen zien dat ze recht op een derde wereldoorlog afstevenen?De enige die iets ziet is de premier van Hongarije die ook zag dat Soros achter de vluchtelingenstroom zit.
   Bewust wordt met Nederland voorop een oorlog uitgelokt.

 3. Wil reageren op Genies of Death. Naar Duitsland?? Is dat jouw Shangri-La?? Als je Nederlandse politici en ambtenaren voor sukkels uitmaakt(wat grotendeels waar is) dan ben ik van mening dat jij een element ben uit dezelfde verzameling.

 4. Het is niet belangrijk hoe wij de wereld ervaren. Waar denkt onze corrupte elite mee weg te komen? Of de Rothschild-Zionisten uit Londen? Ze denken momenteel dat ze Rusland kunnen aanvallen op basis van hun propaganda ten aanzien van Rusland de afgelopen jaren. Hermann Goering zei het nog zo duidelijk, het is altijd makkelijk om een volk achter een oorlog te krijgen.

  Dit schreef iemand anders:

  https://consortiumnews.com/2016/10/03/do-we-really-want-nuclear-war-with-russia/

  “””The use of propaganda launderers allows government factions to pursue their own foreign policy agendas independently of the rest of the government.

  It is apparent that fake “citizen investigators” like Bellingcat are employed as deception conduits by the more aggressive factions in Western governments, which seek to sabotage peace efforts in Ukraine, Syria and other parts of the world.

  NGOs: Grassroots Empowerment or Tool of Information Warfare?
  https://www.youtube.com/watch?v=ro1byfe5vUM

  The JIT preliminary report noted that “many journalists carried out their own investigations, as did research collectives like Bellingcat”. In fact, the “investigations” of Eliot Higgins and Bellingcat provided the bulk of the presentation by the JIT.

  Fake “citizen investigative journalist” Eliot Higgins has consistently jumped to the fore to “confirm” Western “Government Assessment” allegations, including:

  1) accusations against Syrian president Bashir Assad that the Syrian government used “barrel bombs” against opposition forces and claims that Assad “gassed his own people”

  2) accusations against Russian president Vladimir Putin of a “Russian invasion” of Ukraine, and claims that a Russian Buk-1 missile launcher caused the destruction of Malaysian Air flight MH-17 over eastern Ukraine

  The purpose of using deception operatives like Eliot Higgins and the Bellingcat website is to provide a channel for Western “Government Assessment” claims to more effectively reach the public and be perceived as truthful.

  When Bellingcat’s fabricated “evidence” is debunked by real independent investigative journalists such as Pulitzer Prize winning reporters Seymour Hersh and Robert Parry, technical experts such as professor Theodore Postol from the Massachusetts Institute of Technology, forensic researchers such as Neil Krawetz who established the Fotoforensics site, Higgins either ignores them completely or attacks them in Bellingcat articles or Twitter posts.

  Higgins can rely on the New York Times, the Washington Post. the UK Guardian, Daily Mail, Telegraph, Deutsche Welle, and other media outlets to laud him as a genius, while endlessly and unquestioningly repeating his debunked claims.

  Here is how the propaganda laundering works:

  Higgins provides “investigation reports” that “confirm” the Western government narrative. Higgins then “fact checks” the Western “Government Assessment” and rubber stamps it with the Bellingcat “digital forensics” seal of approval, further advancing the dubious Western narrative.

  Higgins promoted this deception strategy In a January 2015 article, “Social media and conflict zones: the new evidence base for policymaking”.

  Citing “Bellingcat’s MH17 investigation”, Higgins declared that “a relatively small team of analysts is able to derive a rich picture of a conflict zone” using online information and social media.

  Higgins extolled the virtues of this “new evidence base” of “open source” information while side-stepping the obvious opportunities for deceptive information to be planted in these media from hidden sources.

  The “overarching point” for Higgins was that “there is a real opportunity for open source intelligence analysis to provide the kind of evidence base that can underpin effective and successful foreign and security policymaking. It is an opportunity that policymakers should seize.”

  Western government aggressive factions have enthusiastically seized the opportunity to use deception operatives like Higgins and Bellingcat to disseminate propaganda, and to establish preconditions for open armed conflict with Russia.”””

  Het gaat dus als volgt. 25 landen onder controlle van de Rothschild-Zionisten doen 5 jaar lang elk een stapje voorruit om beurten en verkondigen laster ten aanzien van Rusland. Zo lijkt het alsof Rusland de veroorzaker is. En niet die 25 landen die om beurten Rusland onder vuur nemen. Precies zo ging het met de Oekraine. Van Balen, Timmermans, Guy Verhofstad, Victoria Nuland, etc.

  1. Quote; “Het is niet belangrijk hoe wij de wereld ervaren.”
   Dat bepaal jij? Iedereen weet hoe jij de wereld ziet, maar dat betekend niet dat we allemaal in jouw draaikolk zitten.

  2. Hoe jij de wereld ziet zal niks kunnen voorkomen. De elite begint gewoon een oorlog.

  1. Assange zou met informatie komen dat zeer schadelijk zou zijn voor Hillary Clinton. Nu blijkt het gewoon een scam te zijn.
   Hij maakt zich nu werkelijk ongeloofwaardig.
   Reclame maken voor zijn boek en dvd.

 5. Iets maakt niet uit wat of het is, wat niet in handen is, en beheerst wordt, door het volk, de bewoners, de “”kiezers””, wordt gebruikt hen te beinvloeden, en verkeerde beslissingen te doen nemen, ten voordele van de genen die de bezitters en uitbaters zijn van dat iets.

  Duidelijk de Media, uitgeverijen, zelfs de kinderboeken, schoolboeken, worden gebruikt door deze schaamteloze onmensen.

  Hen systeem is zo complex dat om er aan te ontkomen, je als een heremit moet gaan leven, en dan nog zelfs het water en de lucht is bezwangerd door hun invloeden.

  Wij hebben het dagen lang over Voltaire en zijn denken gedelibereerd,
  dit denken ons uit ten treure in kleine stukjes verteld, en laten begrijpen, vooral Candide, wat zich op dit moment woord voor woord herhaald en ook in daden de mensen aangedaan zich in niets onderscheid van nu.

  Voltaire was een sublieme leerling van de Jezuïten, en Franc Maçon, zitting hebbende in de zelfde loge als Benjamin Franklin, ik meen in de stad Macon, en dit ter zijde, hij geloofde maar waarin was zijn geheim, bijzonder mens.

  Verder over Great Britain uitleg gekregen, waarom Brexit nu, en het is nog steeds de zetel van het wereld KWAAD, van waar achter de Joodse facade, het kwaad zijn tentakels over de wereld uitspreid.

  Dit misbruik maken van het anti-semitisme, om de Joden als het kwaad op te Voeren, en zich achter te verschuilen, is al heel lang geleden ingevoerd, en de Joden zijn niet bij machte dit te veranderen, om dat een zeker soort Jood dit heeft uitgevonden, en als wraak het echte Joden dom ten gronde richten.

  Vriendelijke groet

  1. Zo ook het ANP wat gewoon in bezit van een rijke familie is uit de zakenwereld en banden met de politiek en leden van het koningshuis hebben.
   http://balder.org/judea/Wie-Bepalen-Het-Nieuws-In-Nederland.php
   Logisch dat gewone mensen die gewoon op sites als WTK reageren meer inhoudelijk en belangrijke informatie geven dan RTL of NOS nieuws.
   Je zal maar NOS of RTL journalist zijn die constant tegen beter weten in leugens verspreidt met alle gevolgen van dien alleen maar om zijn/haar baantje te behouden.

  1. https://youtu.be/8OqE1EmuwA4

   Het spijt me. Ik heb al 12 kinderen bij me. Mooiste wat er is in dit oh zo mooie leven. Golden Retriever puppies fokken en er kinderen mee gelukkig maken. Vandaar dat ik er ook geen enkel probleem mee heb om die Rothschild-Zionisten aan te pakken. Die vermoorden nu al 300 jaar kleine kinderen voor ambitie en hebzucht.

  1. Het gaat niet om controle of macht. Het gaat nu om oorlogsmisdadigers die al 300 jaar voor “ambitie en hebzucht” mensen vermoorden. Kinderen, vrouwen en mannen. Totaal 300 miljoen. Deze mensen dienen gestopt te worden. Anders kunnen we niet voorruit. Vandaag vermoorden deze Rothschild-Zionisten mensen in Syrie, gisteren in Joegoslavie en morgen in Nederland.

   MH17 is een massamoord in opdracht van de Rothschild-Zionisten. Nederlandse politici, rechters, officieren van justitie, journalisten, etc. die welbewust deze massamoord AFDEKKEN verdienen de GALG (na een rechtsgang). Want een massamoord op onschuldige burgers toedekken is erger dan hem plegen.

 6. L.S.
  Interessant artikel. Maar een ding valt mij op in het filmpje waarin Janneke Monshouwer en Cees Hamelink precies blijken te weten wat er mis is met de nieuwsmedia en dat is het gemak waarmee ze om het netwerk van Prins Bernhard heen fietsen. Zouden zij als super journalisten hier niet de Bilderberg conferenties moeten aanroeren. Bernhard staat toch te boek als een van de initiatiefnemers. Of heeft dat er iets mee te maken dat ook Koningin Beatrix herhaaldelijk op de bezoekerslijst staat van deze conferentie die toch een beetje onfris imago heeft. Ik heb trouwens Willem Alexander nog niet op die lijst zien staan.

  1. http://nieuws.tpo.nl/2016/06/07/koning-willem-alexander-mark-rutte-naar-bilderberg-conferentie/
   En wat betreft Janneke Monshouwer en Cees Hamelink.
   Een stukje uit het boek van Janneke Monshouwer (Ander Nieuws).
   Blz 269.
   Prins Bernhard was een spin in het web vanwege zijn voorzittende rol sinds 1954 in de Bilderbergconferenties en daarnaast sinds 1961 als eerste president van het WWF.(vervolgens geeft zij uitleg over de dubieuze rol van het WWF).
   Het lijkt mij dat in een filmpje niet alles besproken kan worden maar aan wat u opnoemt heeft ze zeker aandacht besteedt waar u achter komt als u het boek leest.

  1. http://www.oilempire.us/media-strategy.html
   highlight hoaxes, ignore best evidence

   Media strategie 9-11 imposed by Rothschild-Zionists that control all the American mainstream media (MSM):

   De waarheid => negeren en onderdrukken.
   Misinformatie/nepberichten => verspreiden en ondersteunen.

  1. Mensen, dit is echt de allergrootste speech die je ooit in je leven te zien krijgt tegen het corrupte systeem.
   Trump geeft toe dat hij door zijn rijkdom een insider was.
   En dat hij de club heeft verlaten om schoon schip te maken!!

  2. Er schijnt een Rothschild-Zionist te zijn, Epstein genaamd, die Bill Clinton 50x naar “pedofielen eiland” te hebben meegenomen. Waar Bill Clinton jonge meisjes kon verkrachten. De Mossad schijnt er video opnamen van gemaakt te hebben. Ook Donald Trump hebben ze geprobeerd in te pakken op die manier. Maar bedankte er voor.

   Verklaard de top van justitie in Nederland. Pedofielen zijn namelijk makkelijk te chanteren. Pedofielen zijn mensen met weinig zelf beheersing. Dit was ook een CIA strategie in Afghanistan. Maak pedofielen hoofd van de provincies van Afghanistan (governor).

  3. NO ONE In American Political History Has Ever Taken On The World &
   National Elite Like This Before – It Is Our FINAL Chance To Take Control
   Of Our Republic From Darkest Evil

   The More Contrived Attacks That Are Thrown At Trump, The More FEAR
   We See In The Professional Establishment Frauds & Criminals Who
   Are DEDICATED To Our Enslavement & Their Own Riches

   Trump Gives An UNPRECEDENTED, BRAVE, HEROIC Speech About
   Who & What His Movement & His Supporters Are Fighting…Nothing Less Than
   The Criminal Establishment And The NWO

  1. Carl Sagan, 1% chance humanity makes it through the next 100 years.
   Ik zal gelukkig sterven wetende dat de corrupte elite er totaal aan gaat. Thermonucleaire wapens waren de wapens voor de gewone man om af te rekenen met een corrupte elite. In WW1 en WW2 stuurde deze corrupte elite goede mensen de dood in voor hebzucht en ambitie. Nu zal deze elite sterven. Prachtig.

  2. Genies, je voelt jezelf al geheel een ingedekt martelaar dat je gelukkig kan sterven. Als ik jou was zou ik mij maar gaan voorbereiden op wat er dan te wachten staat met al je angst predicties die je afvuurt op de mensen hun bewustzijn.
   Je bent nog niet klaar voor wat er komen gaat t.z.t en dat duurt langer…

  3. Ik wil toch wel de 1e bommen zien afgaan ik ga mij helemaal suf lachen. Ik heb de grootste lol.

 7. Er zijn al langere tijd aanwijzingen, dat de verkiezingsbijeenkomsten van Hillary totaal nep zijn. Een project van spindoctors en Hollywood achter de schermen. Het lijkt een beetje op de film “wag the dog”. http://www.imdb.com/title/tt0120885/
  In dit filmpje wordt een journalist van infowars geweigerd. Toch lukt het haar om uiteindelijk binnen te komen. Wat je dan te zien krijgt is verbijsterend. Er zijn bijna meer mensen van de media die expliciet zijn uitgenodigd dan deelnemers. Voor het podium zie je 5 rijen met stoelen and that’s IT. Terwijl bij de rally’s van Trump de zalen zijn uitverkocht.
  http://www.youtube.com/watch?v=e5oHjHoIY6Y
  Dit filmpje spreekt boekdelen.

 8. Vergelijk de ooit Volkskrant van de Amsterdammers, naast het Parool en Klein vasthoudend krantje de Waarheid, nu eens met andere kranten cq plateau’s om het chic te zeggen, nou het is allemaal de zelfde soep, andere lay out maar het onnews is het zelfde, ken twee oud redacteuren, mee gezeild vroeger, nou net al oud minister Mansholt, huilen om hun eigen gepleegde verraad, aan de Nederlanders, als je zo zit nadenken, dan ja waar zijn we naar op weg, is het nog om te keren,
  kunnen wij er met ons redeneren iets aan doen, nee dacht ik, het scenario speelt zich af, en wie de echte leiders van dit kwaad zijn, blijft zich in het duister hullen, de kleine handlangertjes zit het vol mee, weinig mensen met een geweten, ik kan er echt heel triest van worden, de meesten zien het niet eens gebeuren, of willen het niet zien.

  Groet en prettige Zondag verder, Jenne

 9. Het gaat hier eerder om de onbetrouwbaarheid van de media, waarbij de “bedriegers” worden beschermd.
  Zie de reactie van Obama op de “aanval” van Trump op de New York Times, nadat deze een leugenachtig artikel had gepubliceerd over Trump :
  http://www.zerohedge.com/news/2016-10-14/obama-urges-press-curation-needed-trump-plans-new-attack-new-york-times
  met uittreksel :
  “But while that same media decried Trump’s comments, it was none other than President Obama that appeared to demand press freedom be restricted. As AFP reports, Obama on Thursday decried America’s “wild, wild west” media environment for allowing conspiracy theorists a broad platform and destroying a common basis for debate.
  …..We are going to have to rebuild within this wild-wild-west-of-information flow some sort of curating function that people agree to,” Obama said at an innovation conference in Pittsburgh….”
  Of een openlijke oproep tot censuur!!
  Anderzijds worden diegenen die dan wel de waarheid schrijven ook bedreigd :
  http://www.timesofisrael.com/us-bill-aims-to-bolster-monitoring-of-european-anti-semitism/
  met uittreksel :
  “WASHINGTON — Motivated by what they described as rising anti-Semitism in Europe, members of a Congressional bipartisan task force introduced legislation Friday that aims to increase Washington’s monitoring of anti-Jewish incidents and the steps taken by European governments to combat them.”
  Kenners weten dan ook wat met antisemitisme bedoeld wordt.
  Afgezien van het voormelde, stelt zich ook de vraag : Waarmee bemoeien ze zich in het Amerikaanse Congres???

  1. Sub Rosa,

   zij hebben een lange arm, a long reach, hun omzet van 20 trillion aan wapens elk jaar, Eisenhouwer zelf een Zionisten vriend en van joods Zweedse afkomst, had het fatsoen in zijn lijf, om het Amerikaanse volk toch te willen waarschuwen met zijn afscheids brief of rede.

   Door constante dreiging en oorlogen Voeren blijven hun zaken floreren,
   dus en Putin kent het klappen de zweep, en blijft ze steeds een stapje voor, hun spel loopt ten einde, mmmmaaarrr ze geven niet zo gauw op, want als hun kaarten huis instort, wat dan, dan is hun zwerf
   tijdperk voorbij, ze kunnen dan nergens meer heen, of terug naar de Caucasus, want Israel is veel te Klein voor alle Joden, en de rest van de wereld wil ze niet meer, dus worden het paria’s, dat is zo de gedachte, dus misschien dan toch de eindtijd, ze hebben geen keus !

   groet Jenne

 10. Het boek van Udo Ulfkotte heb ik gelezen en als ik zo vrij mag zijn zou ik een ieder aanraden om dit boek ook te lezen. Duidelijk geeft dit boek aan hoe journalisten zich laten corrumperen. Ook al gaat het boek dan voornamelijk over Duitsland en haar/zijn journalisten toch ben ik van mening dat in andere landen hetzelfde gebeurd.
  Een mooi voorbeeld is de belangenverstrengeling tussen media en grote bedrijven want hoe kan een journalist als bv J.Akkermans (RTL) onafhankelijk nieuws brengen over bv een gebeurtenis wat een groot bedrijf in een kwaad daglicht zou plaatsen terwijl J.Akkermans mogelijk betaald wordt door opbrengsten uit reclame op RTL door datzelfde bedrijf?
  De NOS is gewoon de spreekbuis van de politiek die weer nauwe banden met de multinationals hebben (Elite) zie alleen maar hoeveel reclame ze voor banken maken en zelfs mensen verlokken om op de beurs mee te gaan spelen en dan heb ik het nog niet eens over reclame voor de staatsloterij die de staatskas dan weer vult.
  Wiens brood men eet diens woord men spreekt lijkt mij dus duidelijk van toepassing waardoor berichtgeving beinvloed wordt en dus niet meer onafhankelijk is vandaar dat zowel de NOS als RTL steeds vaker bericht geven over bv plaatselijke gebeurtenissen zoals een brand in een bejaardenhuis wat natuurlijk erg is of een bandenprikker maar niets voorstelt bij gebeurtenissen die de hele planeet aangaan.
  Juist doordat zij steeds de kant van de VS hebben gekozen kunnen zij niets goeds over bv de Russen melden omdat dat eerdere berichtgeving op z,n minst ongeloofwaardig zou maken vandaar die vlucht naar beduidend minder belangrijke kleinere onderwerpen waardoor de mensen geen bericht meer ontvangen over wat er echt toe doet of ze vertellen gewoon de waarheid niet.
  Uiteindelijk zal geen mens meer waarde hechten aan dergelijke nieuwsbronnen waardoor ze zichzelf buitenspel zetten en mogelijk ontslagen zullen worden.

  1. http://www.loyalist.nl/maatschappij/de-wereld-braakt-door/ Dit kwam ik vandaag tegen en bevestigd dat de publieke omroepen de boel besodemieteren en nu Trump mensen heeft wakker geschud door af te geven op de media in de VS gaan steeds meer mensen ook in de EU zien wat er aan de hand is.
   Als zelfs al namen genoemd worden van muzikanten om bv de plaats van bekende gezichten over te nemen terwijl ze totaal niet journalistiek onderlegd zijn geeft dat des te meer de wanhoop bij de publieke omroepen aan.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.