Advertentie

Geen plaats in Nederland voor elektro-gevoeligen..


stop UMTS

Wist jij dat er al mensen zijn die de elektrosmog van Elektro-Magnetische Straling die steeds intenser om ons heen hangt, niet kunnen verdragen? Hun leven zódanig tot een hel maakt, dat ze geen andere uitweg zien, dan letterlijk zelfmoord te plegen….?! (Mocht je reacties van mensen willen lezen, over hun gevecht tegen deze stralingsdoctrine, dan klik je even HIER.)

Is het geen teken aan de wand, dat geen enkel Tv-programma aandacht besteed aan de steeds heftiger wordende EMS-deken die ons allemaal omringt.. En als je je afvraagt of er wel technische gegevens en metingen voorhanden zijn, om dit fenomeen gedetailleerd in kaart te brengen, dan is het antwoord bevestigend.. JA DIE ZIJN ER…! 

Roken veroorzaakt kanker, dat moet op de pakjes.. In hoeverre is de mobiele EMS-straling evenzo beschadigend voor
Roken veroorzaakt kanker, dat moet op de pakjes.. Volgens de WHO is mobiele EMS-straling evenzo beschadigend voor de menselijke gezondheid..? Waar blijven de stickers met waarschuwingen voor mobiele-telefoon-gebruik én de afschrikwekkende foto’s op mobiele-telefoon-verpakkingen..?

Dus waarom dan niet massaal onze gezondheid beschermen en onszelf informeren..? Hebben we weer een feilloos geloof in overheid en ‘wetenschappers’..? Wist je dat van alle ‘wetenschappelijke’ onderzoeken, die gedaan zijn naar de invloed en schadelijkheid van straling op het menselijk lichaam en de natuur, de positieve onderzoeken (die dus schadelijkheid NIET bewezen achten), voor méér dan 90% gefinancierd zijn door de industrie, die deze draadloze apparaatjes natuurlijk in zo groot mogelijke aantallen wil verkopen..?

Kijk naar het plaatje onder deze inleiding, waaruit dit duidelijk blijkt. De rood-aangegeven namen, zijn de onderzoeken die gesponsord waren door de mobiele-telefoonindustrie..! Zij zijn dus heftig beïnvloed door het geld achter het onderzoek.. En opnieuw blijkt dus: ‘Wie betaalt bepaalt’...!

Het lijkt alsof mensen het weer niet kúnnen geloven, dat straling van hun mobiele telefoon WEL DEGELIJK een zware mentale en lichamelijke belasting is.. We kregen in dat verband een oproep van de toegewijde mensen achter de website ‘Stop UMTS’, een van de oudste websites in Nederland, die ons proberen te waarschuwen voor deze elektrosmog, die steeds zwaarder en zwaarder op onze gezondheid drukt. Dit was het bericht dat we kregen van Leendert en Eke Vriens, de mensen achter de website:

Beste redactie van WantToKnow,
Wij zouden het op prijs stellen als u aandacht wilt schenken aan het onderstaande en onze oproep op uw site wilt plaatsen.
Met vriendelijke groet,
Leendert en Eke Vriens

Over de mensen die letterlijk Nederland ontvluchten, omdat de straling gewoon niet meer te verdragen is, schrijven Leendert en Eke:
“We wisten al dat Nederlanders gevlucht waren naar Duitsland (o.a. de Eifel) Frankrijk (o.a. de Vogezen) en Noorwegen. Er zijn nu ook verhalen bij ons binnengekomen van andere vluchtelingen naar Duitsland en Frankrijk, en ook van mensen die naar Portugal, Suriname en India gevlucht zijn.
De laatste schreef onder meer: ‘
Als ik moet kiezen tussen koeienpoep op straat of de Wi-Fi van de buren, is het voor mij duidelijk wat het smerigst is.‘”

Natuurlijk geven we hier graag de ruimte aan hun boodschap en vragen je, deze met aandacht te lezen en ook actie te ondernemen.. Het lijkt er steeds meer op namelijk, dat de overgrote meerderheid wel zijn bedenkingen heeft bij EMS,  maar zich volledig in kudde-gedrag verliest, door ‘niets te doen’.. De vraag is echter steeds vaker aan de orde, gezien de steeds vaker optredende soorten van kanker, waardoor deze nu veroorzaakt worden.. Als de WHO al waarschuwt voor EMS-straling als bron voor kanker, wie zijn wij dan nog om onszelf te verliezen in ‘kuddegedrag’..?? Het antwoord ligt in jouw handen.. Hier is de informatie van Leendert en Eke.

Onderzoek dat gesponsord is door de telecom-industrie (hier als rood aangegeven), blijkt relatief váker positieve resultaten te laten zien over de schadelijkheid van mobiele telefonie. Raar hè?

Onderzoek dat gesponsord is door de telecom-industrie (hier als rood aangegeven), blijkt relatief váker zogenaamd positieve resultaten te laten zien over de mogelijke schadelijkheid van mobiele telefonie, dan neutraal onderzoek (zwart aangegeven) dat veel vaker schadelijke effecten van mobiele telefonie laat zien. Raar hè..?!

x

* * *

x

x
Geen plek meer in Nederland voor elektrogevoeligen?

2014 © Leendert Vriens (deze versie WantToKnow.nl)

x

Al jaren is er een strijd gaande of elektromagnetische velden (EMV) van draadloze communicatie (zendmasten, wifi, smartphones enz.) wel of niet schadelijk is voor de gezondheid. De commissie Elektromagnetische Velden (EMV) van de Gezondheidsraad stelt dat er geen gevaar is voor de gezondheid onder de geldende blootstellinglimieten. Deze houden echter uitsluitend rekening met de schadelijkheid van de door RF-straling veroorzaakte thermische opwarming van ons lichaam of delen daarvan.

stralings thermometerEr zijn wereldwijd echter al duizenden peer-reviewed publicaties over dit onderwerp verschenen waarin niet-thermische biologische effecten zijn aangetoond. Een aantal daarvan, zoals DNA breuken, toename van het aantal vrije radicalen en productie van stresshormonen, kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. De Raad van Europa en het Europees Parlement hebben wel aandacht voor deze problematiek. Zij pleiten voor erkenning van elektrogevoeligheid en het behoud van de zogenoemde ‘witte (stralingsarme) zones’.

De WHO heeft deze straling zelfs ingedeeld in de categorie mogelijk kankerverwekkend’, dezelfde categorie waarin ook DDT, gelode benzine, chloroform en vele andere chemische stoffen zijn ingedeeld. De Gezondheidsraad vindt dat er nog ‘niet genoeg wetenschappelijk bewijs’ is en er nog jarenlang onderzoek nodig is. In het artikel ‘ Overheidsbeleid gebaseerd op ontkenning van gezondheidsschade door EMV’ wordt kritisch ingegaan op de hierboven genoemde uitspraken van de Gezondheidsraad.

Stop UMTS..!
Op de website StopUMTS staan honderden ervaringsverhalen van mensen die ernstige lichamelijke klachten ondervinden, veroorzaakt door EMV van draadloze communicatie. Het laatste jaar neemt het aantal klachten toe, door de introductie van 4G en de toename van WiFi-gebruik. Het is voor elektrogevoelige (EHS) personen moeilijk om een leefbaar plekje in Nederland te vinden. Er zijn nog maar een paar stralingsarme plekken te vinden, de zogenoemde ‘witte zones’ . Wij willen graag dat deze witte zones behouden blijven, vandaar de onderstaande oproep.

Dit initiatief van StopUMTS (de meest bekeken website op dit gebied in Nederland) wordt mede ondersteund door de Stichting EHS, Verminder-electrosmog, het Nationaal Platform Stralingsrisico’s (NPS), het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE), de Partij voor Mens en Spirit en de Stichting Kennisplatform ElektroMagnetische Straling die in Nederland actief zijn op dit gebied.

Deze oproep is op 1 oktober op www.stopumts.nl geplaatst en loopt nog tot eind februari. Op 8 december waren er 640 ondertekenaars en wij krijgen veel schrijnende verhalen, o.a. van mensen die naar het buitenland gevlucht zijn, omdat het in Nederland niet meer leefbaar voor hen is.

Oproep voor behoud witte zones
Omdat een groot aantal mensen ziek wordt door de straling van draadloze communicatie (zendmasten, smartphones, wifi enz.) pleiten wij voor het behoud van de paar ‘witte (stralingsarme) zones’ die er nog in Nederland zijn. Veel mensen, vooral uit de grensgebieden, klagen over de slechte mobiele bereikbaarheid van 112. Het CDA in de Tweede Kamer wil dat de telecomproviders 100% mobiele dekking gaan bieden. Er is nu 99,5% mobiele dekking, maar bij 100% verdwijnen helaas de ‘witte (stralingsarme) zones’.

Het is vanzelfsprekend belangrijk dat deze zones behouden blijven voor elektro-gevoeligen en anderen die in een stralingsarme omgeving willen verblijven. Er zijn al te veel mensen ziek door elektromagnetische straling en daarom zijn deze zones voor hen van levensbelang. Volgend voorjaar gaat de Tweede Kamer in debat met de ministers van Economische Zaken en van Veiligheid en Justitie over de bereikbaarheid van 112.

Het is van groot belang een tegengeluid te laten horen.
Daarom willen we de onderstaande brief naar de Ministers en Tweede Kamerleden sturen. We hebben toestemming van de Commissie van Economische Zaken om de petitie in het voorjaar persoonlijk aan te bieden en ook zullen we aanwezig zijn bij het debat. Zie voor de brief (HIER) Ondersteunt u deze brief en wilt u graag de witte zones behouden, mail dan voor eind februari naar: wittezones112@gmail.com o.v.v. uw naam en woonplaats (als aanklikken niet lukt, dan kopiëren en plakken of het e-mail adres intypen). (Nb. Wij hebben hieronder de tekst overgenomen van StopUMTS en je kunt deze simpel in een eigen mail plakken door te selecteren, te kopiëren en in een mail te plakken..!)

Door mede te ondertekenen geef je simpelweg een stevig signaal af naar de politiek over het belang van stralingsarme gebieden en over de gevaren van deze straling voor de gezondheid. Hoe meer ondertekenaars hoe sterker we staan tegenover het overheidsbeleid, gebaseerd op economische belangen en de macht van de Telecomindustrie.

Met vriendelijke groet,

Dr. Leendert Vriens (webmaster StopUMTS)
Eke Vriens

x

Dit is de tekst van de mail, stuur deze in je eigen mail naar ‘ wittezones112@gmail.com ‘

 

x
* * *

Oproep voor het behoud van ‘witte (stralingsarme) zones’

Aan de ministeries van Economische Zaken en Veiligheid en Justitie en de Tweede Kamerleden die betrokken zijn bij ‘Bereikbaarheid 112’

Geachte Ministers en Kamerleden,

Over de slechte mobiele bereikbaarheid van 112 waar veel mensen over klagen werd onlangs in de media bericht. Wij pleiten echter voor het behoud van ‘witte zones’, plekken met slechte mobiele bereikbaarheid. Het behoud van witte zones is van groot belang voor mensen die ziek worden door elektromagnetische velden (EMV) van draadloze communicatie. Steeds meer mensen klagen over gezondheidsproblemen, zoals slecht slapen, concentratieverlies, huidproblemen, tinnitus, hoofdpijn, gewrichtspijnen, duizeligheid. Dit als gevolg van de toenemende stralingsbelasting, o.a. door de uitrol van 4G en WiFi. Er zijn mensen die zo ziek worden van de straling dat zij een zwervend bestaan leiden en van plek naar plek verhuizen om de straling te vermijden.

De commissie Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad meent dat de straling van draadloze communicatie onder de blootstellingslimieten niet schadelijk is. Deze limieten zijn alleen gebaseerd op schadelijkheid door thermische effecten. Er zijn echter naast de genoemde ervaringen van personen wereldwijd al duizenden peer-reviewed publicaties verschenen waarin niet-thermische biologische effecten zijn aangetoond. Een aantal daarvan kan schadelijk voor de gezondheid zijn.

Desondanks beroept de Gezondheidsraad (GR) zich nog steeds op het argument dat er ‘niet genoeg wetenschappelijk bewijs’ is voor gezondheidsrisico’s. De GR stelt tevens dat nog ‘jarenlang onderzoek’ op dit gebied nodig zal zijn om tot definitieve conclusies te komen. Op deze argumentatie van de GR wordt in onderstaande link kritisch ingegaan:
pdf/Overheidsbeleid-gezondheidsschade-EMV.pdf

Ook het Kennisplatform Elektromagnetische Velden & Gezondheid heeft op 14 juli jl. in een brief deze thematiek onder de aandacht gebracht:
www.kennisplatform.nl/actueel/14-07-14/Brief_over_mobiel_bereik_naar_ministers.aspx .

Omdat er al zo veel mensen ziek zijn door EMV van draadloze communicatie, verzoeken wij u met klem om de gebieden met slechte mobiele bereikbaarheid van 112, de ‘witte zones’ die er zijn, te behouden en andere te creëren.

Met vriendelijke groet,

 

* * *

52 gedachten over “Geen plaats in Nederland voor elektro-gevoeligen..

 1. Al die kunstmatige straling was een van de redenen voor mij om uit Nederland te vertrekken. Elke dag de stress van al die straling was simpelweg teveel. Hier in Zuid Afrika valt het reuze mee. Er zijn plekken waar je geen ontvangst heb voor de mobiele telefoon en dergelijke. Niet dat ik dergelijke ondingen gebruik… Ofwel, wat dat betreft is het leven hier 100% beter dan in de openbare magnetron dat Nederland genoemd wordt…..

  Warme groet,
  Robert van de familie Boerman

  1. Robert, wees blij dat je bij de geprivilegieerde mensen hoort die zich de ‘vlucht’ kunnen veroorloven.
   Succes daar in Zuid-Afrika en alle goeds.

  2. ja klopt Monika. ik zou ook wel willen vertrekken. Maar ja, of het gras elders groener is? Elk voordeel heeft zijn nadeel?
   Wij houden het hier nog wel ff uit toch? 😉

  3. Het gras is hier inderdaad groener. Nog wel althans want we zitten nu in het voorjaar en dan regent het hier nogal. Zo af en toe een flinke bui en/of een dag grijs, daarna weer heerlijk 25 tot 30 graden…:)

   Verder is het gras van de buren natuurlijk altijd groener, vergeet dat niet. Ook hier is niet alles koek en ei, MAAR, altijd beter dan in Nederland. Wat een rust hier! Niet meer die stress van al die straling op je lijf waar je doodmoe van wordt of niet van kunt slapen. In NL kon ik elke dag merken dat je lijf zo ongeveer onder spanning staat van al die straling. Hetzelfde effect merkte ik bij een kennis van mij die WII aan deed. Op datzelfde moment trokken bijna al mijn spieren aan en nadat het onding uitgezet werd, voelde ik de ontspanning weer terug komen…. Wat dat betreft, zit je hier goed. Er zijn hier plekken genoeg waar je absoluut met geen enkel apparaat ontvangst hebt….

   En voor allen die NL niet kunnen verlaten, met recht, sterkte met de straling en hopelijk worden binnenkort de eerste masten opgeblazen of omgezaagd worden. Mijn zegen hebben ze…..:)

   Warme groet,
   Robert van de familie Boerman

  4. Hi Robert, dat met de WII had ik dus ook. Terwijl ik meters verder was en een verdieping erboven. Alleen heel lang niet in de gaten gehad. Het is wel ernstig dat andere die er niets van merken het niet kunnen begrijpen. Het lijkt erop dat met het tonen van het begrip zou betekenen dat men los komt van de matrix en dit in alle macht wil voorkomen. Moeilijke tijden voor velen mensen. Voor zowel de slapende en de wakkere mensen in een gezin.
   Ik ben blij voor je dat je kon ontsnappen aan deze waanzin! Veel liefs en vergeet nooit dat je met jouw berichten veel anderen tot steun kan zijn.

  5. Hoe zit het met al die afgeslachte blanke boeren, of woon je in het beschermde elite gedeelte van de kaap of zo, veel van mijn familie is jaren geleden al geemigreerd, maar misschien is het nu minder gevaarlijk voor de blanken.

 2. Vorige week meen ik, stond er een groot artikel over slapeloosheid in NRC Handelsblad. Pillen, slaaptraining, Melatonine, warme melk, mindfulness, alles kwam aan bod.

  Behalve…

  De DECT telefoon naast je oor, het mobieltje onder je kussen, de wifirouter beneden in de woonkamer, en die andere 20 die je ontvangt vanuit je slaapkamer.

  Zoo raar al die slaapproblemen…

  1. Omdat ik hiervan geen verstand heb vraag ik me wel af hoever men het menselijk lichaam kan beinvloeden,omdat in een eerdere reactie over magnetron wordt gesproken zouden ze dus ook onze lichaamstemperatuur kunnen beinvloeden,of ben ik nu aan het dwalen?

  2. Arnold, lichaamstemperatuur kan plaatselijk beïnvloed worden door reacties van je lichaam die de straling als belasting beschouwen en waardoor dus het immuunsysteem in werking wordt gesteld. Plaatselijke opgewarmde jeukplekken zijn dan het resultaat. een ontstekingsreactie van je lichaam dus.

 3. Odette/Sun.
  Odette ik heb naar de verwijzing van u gekeken,en kom tot de conclusie dat financiele winst en dat men bang is voor claims de nederlandse overheid heeft doen besluiten over schadelijke gevolgen te zwijgen en hen die deze apparatuur plaatsen en op de markt brengen gewoon hun gang te laten gaan tegen beter weten in.
  Ook weet ik nu wat de straling(deze apparaten)met ons kunnen doen dank voor de verwijzing.

 4. Ik heb het al eerder aangegeven. Het is het magnetische ultrafijnstof in het lichaam wat het probleem verergerd. Wat dat betreft heeft de vergelijking van de mobiele telefoon en het pakje sigaretten nog een tweede betekenis.

  Ik zelf wordt onder invloed van veel luchtvervuiling ook elektrosensitief. Als de luchtvervuiling weg is is de electrosensitiviteit ook verdwenen. Dat betekend denk ik dat de magnetische deeltjes mijn lichaam hebben verlaten.

  Ik ben echter een van de zeer weinigen die ultrafijnstof kan voelen en daarmee de link heb kunnen leggen naar electrosmog.

  Bekijk hier mijn video:

  https://www.youtube.com/watch?v=fRjtO_yqN4k

  1. Frankrijk, Spanje, Italië, en verschillende landen in de Balkan, Griekenland, vind je afgelegen en heel dun bevolkte delen, waar het goed toeven is, maar je moet tegen eenzaamheid en terug in de tijd willen gaan, en hoe je in je bestaan kunt voor zien valt ook te bezien.
   Een Nederlandse vriend heb ik helpen zoeken en aan de voet van de Pijrenéen een goedkoop plekje gevonden, een cabane die hij langzaam van het nodige comfort is aan het voor zien, zijn vrouw bloeid op, want het was zij die de problemen had, kamertje met metaal bekleed enz. het kan wel maar het vraagt offers!

  2. Ja Jenne, dat heb ik ook zo ervaren. Maar ik vind dat fantastisch, terug in de tijd 😉
   In Andalusië, in de bergen, heb je geen ontvangst…en de stilte, rust is fantastisch. Je hebt weer connectie met de kosmos, je voelt je meer ‘een’ dan hier, definitief.
   Als mijn taak hier erop zit, ben ik in Spanje….
   Misschien was ik wel in een vroeger leven, Don Quijote of misschen wel Sancho. 😀

  3. Monika, misschien ben je wel de réincarnatie van de wonderschone Dlcinea die zo aanbeden werd door Don Quischoto.
   Een vriend van mij had vroeger een oud huis bij de stad Jaén gelegen, van heel ver konden wij zijn licht zien branden, een soort baken in de diep zwarte nacht, ja je moet zoeken en praten, op letten waar de deur in het huis zit van wege de heersende winden, maar het is waar je kunt met weinig toe, altijd warm tot zeer warm, en water heb je nodig, zonder water doe je niks, de grote steden zijn over vol geworden met het massa toerisme bbbrr,
   heb het nog gekent, zonder al die grijnsende fotograverende Japen, en de Chinezen, ik begrijp het wel, maar toch de charme is verloren gegaan.
   In de Provincie La Mancha is het nog rustig, hebben ze ook hele lekkere wijn, groet Jenne

  1. Tegenwoordig hebben de WiFi stations interne antennes of ultra lange antennes omdat het bereik altijd ergens hapert. De standaard hoes past dan meestal niet. Je kan schaduw en strooi straling opwekken. Een betje amateur IT-er kan het zendvermogen aanpassen van de router/ repeater.

   Je wilt echter geen tijdelijke oplossing voor een uurtje met halfbakken resultaat maar een permanente oplossing. Ik zou aan deze hoes dus niet te veel aandacht besteden en liever een kabel trekken en de antenne afschroeven of afknippen en de zender softwarematig uitschakelen.

 5. Reactie van de schooldirectie:

  Als vervolg op je mailbericht, waarin je je zorgen uitspreekt over de risico’s verbonden aan het blootgesteld worden aan straling die vrijkomt bij draadloze netwerkverbindingen, heb ik mij enigszins verdiept in deze voor mij nieuwe materie. Ik heb begrip voor je zorgen en zal mij blijvend op de hoogte stellen van de ontwikkelingen die zich voordoen op dit terrein.

  Ik heb voor mijzelf een aantal conclusie getrokken, die ik graag met je wil delen;

  · Het is in het digitale tijdperk vrijwel onmogelijk om niet met wifi in aanraking te komen;

  · Of straling schadelijk is voor de gezondheid is nog niet wetenschappelijk vastgesteld;

  · Wifi bestaat nog tekort om valide uitspraken te doen over gevolgen hiervan voor de gezondheid;

  · Of kinderen meer risico lopen dan volwassenen is niet aangetoond;

  · Serieus volgen van onderzoeksresultaten op dit gebied is een must.

  · Handelend optreden in geval van bewezen gezondheidsrisico’s is evident.

  Ik heb mij verstaan met , de landelijke belangenorganisatie voor onderwijs, waarbij de is aangesloten. Ik heb hen gevraagd of zij weet hebben van dit onderwerp en of zij eerder geconfronteerd zijn jouw vraag of soortgelijke vragen. Dit is niet het geval. Ik heb afgesproken met de betrokken medewerker van , dat zij mij informeert zodra zij vragen krijgt over het onderwerp ‘stralingsgevaar bij wifi’ door schoolbesturen die lid zijn van hun organisatie.

  Ik vertrouw er op je hiermee afdoende te hebben geantwoord.

  1. Uiteraard had ik al eerder documenten meegestuurd waaruit blijkt dat er wel degelijk gevaren zijn en met name voor kinderen. Inclusief het rapport van de WHO en de Europese raad.

   mijn reacties:
   ————————-
   1
   Beste ,

   Erg jammer dat er zo terughoudend mee wordt omgegaan. Er zijn talloze wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat straling kankerverwekkend is en met name bij kinderen.
   De waarschuwingen zijn er niet voor niets, maar worden helaas niet gehoord dus. Toekomst ziet er niet rooskleurig uit als men massaal experimenteert met de gezondheid van een ieder met als reden er is niet voldoende aangetoond dat het schadelijk is. Ik ga me zeker nog hard maken voor dit onderwerp voor de toekomst van een ieder. Nederland loopt helaas achter en neemt het niet zo nauw met de gezondheid van de burgers. Nou ja, zo ging destijds ook met asbest. Eerst 50 jaar lang ontkend dat het schadelijk is.
   Bedankt voor je reactie.

   2 (nabrander)
   ————————-

   Beste ,

   Hierbij nog wat wetenschappelijk bewijs van de gevaren van straling. Professor Martin Pall (physicist, geneticist and cell biologist) vertelt over de gevaren van straling. http://www.youtube.com/watch?v=Pjt0iJThPU0
   Zo zijn er talloze wetenschappelijke bewijzen van de gevaren die worden genegeerd.

   Ook al ontkomen we niet aan straling, wél kunnen we de hvh blootstelling verkleinen. Over niet al te lang zullen we daar allen de noodzaak van gaan inzien.

   Het omzetten van draadloos naar bedraad is een UITERST kleine moeite voor de bescherming van onze kinderen. En ik ben bereid om met alle liefde mee te werken aan het uitvoeren van deze omzetting.
   ————————-

   🙁

  2. Mooi Sun,
   blijven bewust maken.
   Ik werkte voor een jenaplan school VO, afgelopen jaar, die compleet de digitale wereld omhelsde. Dus geen lesboeken meer. Hele gebouw wifi, 40 minuten les, 9 uur achter elkaar, net bandwerk, de leerlingen met ipads of laptop, van klaslokaal naar klaslokaal.
   Ik had ook de indruk, dat je eerder een ict-er moet zijn, dan een leerkracht. Denk nog steeds ict moet de leerkracht ontlasten en niet belasten. Überhaupt, het lijkt steeds meer op een gijzel.
   Ik heb er zo moeite mee gehad, en het ook aangegeven, een mail gestuurd met info van beperk straling, op het moment waar we een mail kregen omdat in de media Rosenmöller (toen groen links) een pleidooi hielt voor de toekomst, dat alle leerlingen aan een ipad moeten. De bedrijven willen nota bene wel geld verdienen.
   De reactie was: Nou, ik kan me niet indenken, dat Rosenmöller iets aanprijst, wat de gezondheid schaadt.
   Je denkt dan echt voor jezelf, jeetje en zoiets bestuurt een school en heeft de verantwoordelijkheid voor de jeugd.

  3. Totaal geen benul van de depopulatie agenda.
   tja Monika, en dan het weer van je afschudden?
   Wij redden het wel omdat we er kennis van hebben en weten hoe er mee om te gaan, maar ik wordt hier toch wel droevig van.
   Keuze maken tussen jezelf erin berusten en alles op zijn beloop laten of je er actief voor gaan inzetten. Beide opties zijn moeilijk.

  4. Sun/Monika.
   Dat al die straling schadelijk is,is niet het enige probleem ook al is het erg genoeg,maar wat gaan al deze leerlingen doen als er ooit geen stroom meer is (zie wat het gevolg kan zijn van het uitvallen van de kerncentrales in Belgie)en als batterijen ook niet voorhanden zijn dan weten zij niets meer omdat apparaten voor ze het denkwerk deden.

  5. Wat een neerbuigende nare schooldirectie is dat om zo te reageren.

   · Het is in het digitale tijdperk vrijwel onmogelijk om niet met wifi in aanraking te komen;
   Dat kinderen elders ook met WiFi in aanraking kunnen komen is geen excuus om je kinderen op school aan WiFi bloot te stellen.

   · Of straling schadelijk is voor de gezondheid is nog niet wetenschappelijk vastgesteld;
   Schadelijkheid van WiFi is meer aangetoond dan bij tabak of asbest. 80% van de onderzoeken tonen een schadelijk effect aan. Zelfs 30% van door de industrie gesponsorde onderzoeken tonen een schadelijk effect aan.
   Je gaat je dan toch afvragen wat die school nog meer met je kinderen doet onder het mom dat schadelijkheid niet wetenschappelijk aangetoond zou zijn. Dat is d omgekeerde wereld. De school moet kinderen verre houden van alles waarvan niet aangetoond is dat het onschadelijk is. De school moet zich houden aan de wet en het europees voorzorgprincipe maakt daar onderdeel van uit: als iemand twijfelt moet aangetoond kunnen worden dat iets onschadelijk is voordat het toegepast mag worden.

   · Wifi bestaat nog tekort om valide uitspraken te doen over gevolgen hiervan voor de gezondheid;
   Wil de school kinderen als experimenteer object inzetten? Ziet de directie kinderen als gratis laboratorium proefkonijnen? Ik heb nog wel een aantal chemische stoffen waarvan gevolgen voor de gezondheid nog niet bekend zijn, als de schooldirectie wil mogen ze proefkonijn zijn.

   · Of kinderen meer risico lopen dan volwassenen is niet aangetoond;
   Dat is dus wel aangetoond.

   · Serieus volgen van onderzoeksresultaten op dit gebied is een must.
   Dat is geen enkele must. Onschadelijkheid is niet bewezen. Bedraad internet doet het net zo goed (of beter) dan WiFi dus er is geen enkele reden WiFi toe te passen.
   Kijk op http://www.bioinitiative.org daar staan uizenden peer-reviewed wetenschappelijke onderzoeken over schadelijkehid van WiFi.

   · Handelend optreden in geval van bewezen gezondheidsrisico’s is evident.
   Dat klinkt net alsof de schol jouw kind zomaar blootstelt aan wat ze maar willen tenzij de school het te ver vindt gaan. Heb je daar als ouder geen stem in. Wiens kind is het en wat voor ouder zou je zijn zo een uitspraak te accepteren.

   Er zijn scholen in Nederland die vanwege gezondheidseffecten WiFi vrij zijn. De kinderen konden zich beter concentreren en de schoolresultaten stegen. Ik weet even de naam niet mer van de schooldirecteur van een normale basisschool in Nederland die mij vertelde hoe hij zijn school WiFi vrij maakte.

  6. Bart, ik dacht dat dat de Vrije School in Zutphen is.
   Het probleem is ook dat omtrent wifi alleen de voordelen worden opgenoemd en de kinderen net als kinderen zijn, het leuk vinden.
   Als een school daarin geen grens trekt, hebben we in 10 jaar geen leraren meer voor de klas staan, maar ict-ers, die de kinderen in hun leermodulen ‘ondersteunen’. Ict is dan geen hulpmiddel meer maar het heeft het onderwijs overgenomen…
   Hierin zullen natuurlijk de voorstanders ervan geen gevaar zien, nee, want geld verdienen is belangrijker dan kinderen een gezonde leefomgeving bieden.
   Überhaupt heeft het onderwijs een andere benadering nodig, er mist een gigantische motivatie bij heel veel leerlingen, alsof ze doorzien dat ze voor de gek worden gehouden….

  7. Hoi Bart, bedankt voor je reactie! Heel helder en duidelijk omschreven door jou. Maar goed, hoe verder? De scholen die er iets mee doen in Nederland zijn dus op 1 hand te tellen. Iemand suggesties?

  8. Kan iemand bevestigen dat het de Vrije School in Zutphen is die WiFi vrij is?
   De directeur vertelde dat hij heel goede resultaten bereikte met WiFi vrij maken. D standaard waarneming van rustigere kinderen, betere concentratie en hogere school resultaten.

   Dat is gelijk het antwoord op Sun dat er wel scholen bekend zijn.

  9. Sun,
   Je moet macho’s confronteren, of overspoelen met verontruste ouders.
   Beide (eerst mond tot mond en folder campagne om twijfel te zaaien en medestanders te krijgen over het onderwerp) en dan binnen 1 of 2 weken een gesprek hebben met de directeur face to face werkt het beste.

   Verzand niet in allerlei normen en welles nietes van meetwaarden, dat is heilloos. Gewoon helder en hard “erin”.

   Begin dat UTP kabls een perfecte oplossing is en sneller werken en er dus geen reden voor WiFi is. Jij wilt helpen draden trekken en kosten bijdragen, jij gaat met de pet rond bij ouders en zorgt dat het geld er komt.

   Heeft hij door dat bijvoorbeeld onze zuiderburen WiFi op lagere scholen aan het verbieden zijn vanwege gezondheidsschade? Zuidelijker in Frankrijk scholen een forse boete krijgen als kinderen van 14 of jonger onder schooltijd op school met een mobiel betrapt worden die aan staat?

   Wil hij dan nog niet dan: Hij doet iets met jou en andermans kinderen waarvan nooit aangetoond is dat het onschadelijk is. (punt!) Voorzorgprincipe: dat mag hij niet! Wie denkt hij wel dat hij is!
   Het bewijs stapelt zich huizenhoog op dat het schadelijk is, ontkent hij soms ook dat asbest, roken en sterke drank voor kinderen schadelijk is?

   Vraag hem of hij verzekerd is tegen de gevolgen van WiFi?
   Dat is hij niet omdat er twee zaken zijn die geen enkele verzekeraar ter wereld dekt en dat zijn de gevolgen van kernrampen en anderzijds de straling van WiFi en mobieltjes.

   Vraag hem of hij tekent dat hij persoonlijk in privé met het vermogen van hem en zijn vrouw garant staat voor claims. Als hij draalt of gaat welles-nietessen erkent hij dat het schadelijk kan zijn of schadelijk is en moet hij actie nemen.

   Als laatste kan je Mengele en Plum iland er bij halen als hij het lef hef zich te meten aan laksheid van anderen in Nederland om niets te ondernemen. Hij is verantwoordelijk voor zijn eigen daden.

 6. Misschien moet ik wel overgaan tot het uitdelen van folders op het schoolplein en mijn hoofd nog verder boven de malieveld uitsteken.
  folders:
  http://www.stichtingehs.nl/publicaties/folders-en-brochures

  Hieronder ook een leuke link voor ouders om naar de schooldirectie te sturen.

  Lieve ouders die dit lezen, willen jullie meehelpen met de verspreiding? Wil er iets veranderen dan zullen we van ons moeten laten horen.
  http://mijn-kijk-op.infonu.nl/mens-en-samenleving/128808-wifi-op-scholen.html

 7. Er zijn een aantal manieren om ervoor te zorgen dat je VEEL minder last hebt van elektrosmog.
  Daar schrijf ik geregeld over op mijn website.
  Een aantal elektrosensitieven hebben daar flink baat bij.
  Jammer echter, dat vele elektrosensitieven daar niets van willen weten en blijven denken dat protesteren de enige remedie is.

  ONdanksa vele meningen is het zo, dat de schadelijkheid van elektrosmog nog steeds niet wetenschappelijk is vastgesteld.
  De symptomen zijn wel vervelend en lastig, maar niet wat men onder *schadelijk voor de gezondheid* verstaat.
  Ik heb nu criteria, waarbij medici de mate van schadelijkheid van bijvoorbeeld slapeloosheid en chroniusche hoofdpijn kunnen bepalen, maar dat interesseert niemand.
  Men denkt dat een foldertje of een petitie betere resultaten zal geven.

  1. Hoi Charles, dat neigt naar het dweilen met de kraan open.
   Beide methodes gecombineerd is effectiever. Echter de 30-stappenplan die je aanbeveelt is voor velen onbetaalbaar.

  2. Ja Sun, maar als je gezond wilt zijn kost dat geld.
   En het is beslist niet onbetaalbaar; integendeel.
   Velen betalen veel te vceel voor allerlei nutteloze *dingen* die niet werken.
   De door mij voorgestelde afschermmethodes zijn de goedkoopste, en daarbij nog veel effectiever dan de gangbare en veel duurdere.
   Het enige is, is dat het afwijkt van wat er in de verouderde natuurkundeboekjes staat. Maar die erkennen ook geen elektrosensitiviteit.
   Protesteren en gejammer helpen niets.
   De enige oplossing is je eigen lichaam weerbaarder maken.

  3. Hoi Charles, je eigen lichaam weerbaarder maken gaat niet op voor kinderen. Je eigen lichaam weerbaarder maken houdt in een complete detox en schoon blijven. Dus onthouden van alles uit de fabriek, pakjes, suiker etc.
   Wat blijft er over voor de kids? Dat is niet te doen.
   Daarnaast is de pentrerende kracht van straling niet tegen te houden. Dr Havas laat het mooi zien in onderzoeken van bloedlichaampjes. Wat daarmee gebeurt. Het heeft allemaal met de hvh blootstelling te maken, dit moet drastisch omlaag. En scholen met wifi zijn onnodig en helpen hier niet bij. Hoe minder blootstelling hoe beter. Van draadloos weer terug naar bedraad waar het mogelijk is.

  4. Charles Claessens, het zou mooi zijn als je een link naar je afscherm methodes geeft. Ik vindt ze niet meer terug en hij is het lezen waard.

   Dat schadelijkheid nog niet vastgesteld is valt al langere tijd voor niemand meer vol te houden. Er is zat onderzoek die schadelijkheid onomstotelijk aantoont: http://www.bioinitiative.org Als elektrosmog niet schadelijk is hoefde jij mensen er ook niet weerbaarder tegen te maken.

   Inmiddels is er steeds meer onderzoek dat weerbaar maken tegen de symptomen van straling de hoeveelheid DNA schade en kanker niet vermindert en echt een reductie in de straling zelf noodzakelijk is.

   Het gaat hier niet om volwassenen maar om kinderen! Die doelgroep is niet te helpen met desensibilisatie en hoe langer de blootstelling hoe erger de gevolgen en zij beginnen al jong. Leg een mobiel onder het hoofdkussen van een kind en de volgende dag hebben ze concentratie problemen. Met WiFi op school is dat net zo. Daar helpt niets tegen behalve uitschakelen.

   Uiteindelijk is de enige oplossing de straling verminderen en WiFi en telefoon zendmasten weg. WiFi kan je zelf overal uitzetten, WiFi is totaal overbodig omdat alle apparaten bekabeld werken. Telefoonmaatschappijen breiden hun zendmasten uit waar ze maar kunnen om aanzwellende protesten zo veel mogelijk voor te zijn. Hun capaciteit is veel groter dan nodig, wat je zelf kan doen is je mobiel zo veel mogelijk uitschakelen, dat zorgt dat minder capaciteit nodig is en je beschadigt jezelf en kinderen om je heen minder.

 8. Als er niets gebeurd, dan is het binnen 60 jaar gedaan met Nederland en allen andere landen die dit toestaan op hun scholen en hun kinderen zowel thuis als op school niet beschermen tegen de nadelige effecten van de straling. Binnen 2 generaties steriel. Bye bye…

 9. Eigen lichaam weerbaarder maken doet niets aan het probleem. Belangrijkste wat je voor je zelf kunt doen naast gezond leven, detox etc, de hvh blootstelling verminderen. Wifi of school is een serieuze inbreuk op je vrijheid om de hvh blootstelling te verminderen.

  http://www.youtube.com/watch?v=6z9Dpe66SzE

  Er is al van alles in gang gezet in landen om ons heen. Het aanpakken van wifi op school zal als katalysator werken voor veel meer.

  1. Hoi Sun, hopelijk zal zich de hele problematiek, die niet alleen de gezondheid belast, maar ook het leren op zich, de vaardigheden zoals schrijven, is een belangrijke stimulatie van de hersenen.

   Daarom is dit ook zo shocking (voor mij dan)….
   In Finland willen ze compleet weg van schrijven
   http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/12/09/tastatur-hat-vorrang-finnland-streicht-schreibschrift-vom-lehrplan/

   En dit is in Nederland: Steve Job scholen
   http://stevejobsschool.nl/sjsvision

 10. Ik woonde op zeeburg in de nabijheid van de Amsterdamsebrug.
  Tot mijn grote verbijstering plaatsten ze op zekere dag een radar, pal naast de brug en amper 150 meter bij mijn woning vandaan. 24 uur per dag in werking!
  Dit geeft de korte straling welke ook een magnetron afgeeft. Ik heb hier heftig bij rijkswaterstaat tegen geprotesteerd! Maar dat is vechten tegen de bierkaai!
  Ze hadden een vergunning en dat was dat.
  Zo snel als maar mogelijk ben ik verhuist en woon nu heeeeeeel geriefelijk in Frankrijk net uit de zone waarin mobiel verkeer mogelijk is.Ik ben zelf schipper en weet dat met de toegenomen drukte op het Amsterdam rijnkanaal zonder een centrale radarpost gevaarlijk varen is. Er varen daar nu immers duwboten met een lading van 24000 Ton! Welke niet kunnen uitwijken of tijdig stoppen. Tja, de gewone mens zal moeten wijken voor de (welvaart).

 11. Ik heb begrepen, dat veel van de EM straling kan worden tegengehouden door Shungite Chrystals en/of Tachyon voorwerpen te dragen of rondom computers, wifi etc. te leggen. Is dit juist, zo ja, zou dit dan geen aanbeveling verdienen voor de velen die aan deze stralingen zijn blootgesteld?

  Graag uw reactie.

  1. Hallo Margaretha,
   Als ernstig elektrogevoelige betaal je je scheel aan al deze dingen. Natuurlijk wil je alles proberen om maar weer gewoon deel te kunnen nemen in deze digitale wereld. Zelf heb ik veel geprobeerd en kom er tot mijn schrik achter dat veel van deze dingen juist tegen je gaan werken. Je voelt je nog slechter en hebt nog meer pijn. Laat toch snel duidelijk worden wat elektrogevoeligheid nu eigenlijk is! Nu profiteert er de economie alleen maar van. Maar misschien helpt het wel bij mensen die licht elektrogevoelig zijn of denken dat ze elektrogevoelig zijn?

 12. Als je het bovenstaande artikel hebt gelezen en ziek bent door elektromagnetische straling of bezorgd bent door de ongebreidelde uitrol van deze straling teken dan onze actie wittezones(zie hierboven). De hoogste tijd om een tegengeluid te laten horen.

 13. Dat lucht op! Met wildvreemde in een winkel over EHS gesproken. Wel typisch dat random personen interesse tonen terwijl de meeste bekende je aankijken alsof je gek bent.
  Zojuist weer bevestigd eigenlijk dat velen al wel vermoeden hebben dat straling van o.a. wifi nooit gezond kan zijn. Men wil er meer van weten. Hoe kom je erachter, wat kun je eraan doen, heeft het lang geduurd voordat je het wist, dat waren een aantal vragen.
  En de mensen dicht bij je, zijn bang, vinden het te confronterend.
  Hoogtijd voor erkenning en idd de kosten liegen er niet om.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.