Advertentie

Oorlog door de media: de propaganda-triomf..!?


Het zijn krantenkoppen en leugens als deze, die de bevolking van Nederland vergiftigen met haat en vooringenomenheid. Een klein vraagteken achter deze beschuldiging, had een wereld van verschil uitgemaakt. Ook, of misschien wel ZELFS, voor 'De Telegraaf'..!
Het zijn krantenkoppen en leugens als deze, die de bevolking van een land vergiftigen met haat en vooringenomenheid. Een klein vraagteken achter deze beschuldiging, had een wereld van verschil uitgemaakt. Ook, of misschien wel ZELFS, voor ‘De Telegraaf’..!

Terwijl de wereld in de richting van een nieuwe ‘Koude Oorlog’ lijkt te razen, met zelfs een mogelijke nucleaire confrontatie door de situatie in Oekraïne, speelt de Westerse zogenaamde ‘vrije pers’ weer de rol van de gehoorzame propagandamachine. Het lijkt een soort Judas-rol, waarbij het verraad vooral de burgers betreft van het land waarin deze media werkzaam zijn.Kijken we naar bijvoorbeeld de volstrekt éénzijdige berichtgeving van de NOS-journaalredactie van de ramp met de MH17, dan weet je precies wat we bedoelen.

Daarbij ligt een dieper, voor velen onzichtbaar plannetje, op de loer: het demoniseren van Rusland..! Door continue een eenzijdig verhaal te presenteren, zoals bijvoorbeeld over de ‘schurk Poetin’ en de ‘Moordenaars’ die verantwoordelijk zouden zijn voor het neerhalen van de MH17, de dag erná nota bene, komt er voeding vrij voor gevaarlijke agressie.

Dat is ook de mening van de ervaren journalistieke rot in het vak, John Pilger en het artikel dat hij hierover schreef. John Pilger is een Australiasch-Britse journalist, die in Londen woont.Het artikel hieronder is gebaseerd op zijn toespraak begin december, op het Logan-symposium, ‘Building an Alliance Against Secrecy, Surveillance & Censorship’, of in goed Nederlands: ‘Het creëren van een verbond tegen geheimhouding, surveillance en censuur’..

Een artikel voor iedereen die eens even rustig, zo met de Kerstdagen in het vizier, zich eens rustig wil (her)oriënteren op deze situatie, is dit voedsel voor een gezonde afweging. Een afweging om ZELF je positie te bepalen en je deze niet door de media te laten opdringen.

(Op 21 december was Telegraaf-hoofdredacteur Jules Paradijs aanwezig op de bank in de praatshow van Eva Jinek. Wij citeren graag dit deel van de show, waarin Paradijs nog steeds volledig achter deze krankzinnige cover blijkt te staan.. Kijk naar dit citaat-in-beeld, onderaan dit artikel!)

x

* * *

x

x

Oorlog door de media en de triomf van propaganda

2014 WantToKnow.nl/.be / vertaling © Ingrid van der Kleijn
2014 © John Pilger (site HIER)

x

Journalist John Pilger
Journalist John Pilger

Waarom is zoveel journalistiek bezweken aan propaganda? Waarom zijn censuur en verdraaiing standaard praktijken geworden? Waarom zijn de BBC en de NOS zo vaak een spreekbuis van de roofzuchtige macht? Waarom hebben de meest gelezen kranten zoals de New York Times en de Washington Post hun lezers bedrogen? Wat ook voor de meest gelezen Nederlandse kranten geldt.

En waarom worden jonge journalisten niet opgeleid om de media-agenda’s te doorzien en waarom vechten ze niet de valse pretentie aan dat de media objectief zouden zijn? En waarom wordt ze niet geleerd dat de essentie van de zogenoemde mainstream media (de gangbare kranten en nieuwszenders) niet het geven van informatie is maar het verwerven van macht?

Dit zijn dringende en essentiële vragen. Want op dit moment wordt de wereld geconfronteerd met het vooruitzicht van een grote oorlog, misschien nucleaire oorlog – met de Verenigde Staten die duidelijk heeft besloten om Rusland te isoleren en te provoceren en op den duur China. Deze waarheid wordt ondersteboven en binnenstebuiten gekeerd en dus onzichtbaar gemaakt, vaak door dezelfde journalisten die ook de leugens hebben verspreid die leidden tot het bloedbad in Irak in 2003.

De tijd waarin we leven is zo gevaarlijk en zo vervormd in de publieke perceptie dat propaganda niet langer, zoals Edward Bernays het noemde, een “onzichtbare overheid” is. Het is de overheid. Zij regeert rechtstreeks, zonder vrees voor tegenspraak en haar voornaamste doel is de verovering van ons: onze gewaarwording van de wereld, ons vermogen om de waarheid van de leugen te onderscheiden. Het informatietijdperk is eigenlijk een media tijdperk. Er is oorlog door de media; censuur door de media; demonisering van de opponent door de media; vergelding door de media.

JFK over persvrijheid

Kletskoek en clichés door de media..
Dan is er nog die stroom van kletskoek-clichés en valse aannames die ik wil noemen, afleiding door de media. Deze macht om een nieuwe ‘realiteit’ te creëren heeft zich gedurende de afgelopen jaren opgebouwd. Vijfenveertig jaar geleden, veroorzaakte het boek met de titel ‘De vergroening van Amerika’ een sensatie. Op de cover stonden deze woorden: “Er komt een revolutie. Niet zoals we die kennen uit het verleden. Deze revolutie begint bij het individu.”  Destijds was ik correspondent in de VS en ik herinner me de nacht dat de jonge auteur en Yale academicus Charles Reich tot goeroe werd verheven. Zijn boodschap was dat het ‘de waarheid spreken’ en het voeren vab ‘politieke actie’ waren mislukt en dat alleen ‘cultuur’ en introspectie de wereld nog konden veranderen.

Hadden journalisten hun werk gedaan, door mensen te ondervragen en onderzoek te doen. en geen propaganda verspreid, dan waren 100.000-den mannen, vrouwen en kinderen in leven kunnen zijn vandaa; miljoenen misschien niet hoeven vluchten en was de sektarische oorlog tussen soennieten en sjiieten misschien niet ontstoken.’

Binnen een paar jaar werd ons gevoel van ‘gezamenlijke actie’, ons gevoel voor sociale rechtvaardigheid en internationalisme volledig verpletterd. Gedreven door winstbejag en de cultus van het individualisme verdween onze solidariteit. Milieu, geslacht, ras alles werd gescheiden. Het persoonlijke werd politiek en de media werd de boodschap. Na het einde van de koude oorlog fabriceerde de media nieuwe ‘bedreigingen’ zoals het terrorisme, voor de verdere politieke desoriëntatie van mensen die 20 jaar eerder een sterke en actieve oppositie zouden hebben gevormd.

In 2003 filmde ik een interview in Washington met Charles Lewis, een vooraanstaande Amerikaanse onderzoeksjournalist. We bespraken de invasie van Irak die een paar maanden eerder plaatsvond. Ik vroeg hem: “Wat zou er gebeurd zijn als de meest vrije media in de wereld George Bush en Donald Rumsfeld serieus hadden betwist en hun beweringen hadden onderzocht in plaats van het verspreiden van, naar later bleek, ordinaire propaganda?” Hij antwoordde dat als wij journalisten ons werk hadden gedaan “er een zeer, zeer grote kans was geweest dat we geen oorlog zouden hebben gevoerd met Irak “.

Journalisten moordenaars…??!

Dit waren de nieuwsberichten ná de invasie in Irak, van topkranten als deze Independent. Wat dezelfde kranten niet deden vóór de oorlog, lijkt hiermee te worden verbloemd..!
Dit waren de nieuwsberichten ná de invasie in Irak, van topkranten als deze Independent. Wat dezelfde kranten niet deden vóór de oorlog, lijkt hiermee te worden verbloemd..!

Dat is een schokkende verklaring en één die werd ondersteund door andere beroemde journalisten aan wie ik dezelfde vraag heb gesteld. Dan Rather, voorheen van CBS, gaf me hetzelfde antwoord. David Rose van de Observer, en senior journalisten en producenten van de BBC, die anoniem wensten te blijven, gaven me hetzelfde antwoord. Met andere woorden, hadden journalisten hun werk gedaan, hadden ze mensen ondervraagd en onderzoek gedaan in plaats van het verspreiden van propaganda, dan zouden honderdduizenden mannen, vrouwen en kinderen in leven kunnen zijn vandaag en hadden miljoenen misschien niet hoeven te vluchten, was de sektarische oorlog tussen soennieten en sjiieten misschien niet ontstoken, en de beruchte Islamitische Staat had misschien niet nu bestaan.

Zelfs nu, ondanks dat miljoenen mensen de straat op gingen om te protesteren, heeft het grootste deel van het publiek in de westerse landen geen idee van de enorme omvang van de criminaliteit gepleegd door de Amerikaanse en Britse regeringen in Irak. En van de holocaust die 12 jaar daarvoor in gang werd gezet door de mensen daar hun middelen van bestaan te ontnemen. Dat zegt de hoge Britse ambtenaar, die verantwoordelijk was voor de sancties tegen Irak in de jaren 1990. Het was een middeleeuwse belegering die de dood van een half miljoen kinderen heeft veroorzaakt onder de leeftijd van vijf jaar, zoals uit een Unicef rapport blijkt. De naam van de ambtenaar is Carne Ross.

Op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Londen stond hij bekend als ‘Mr. Irak’. Vandaag de dag is hij klokkenluider. Hij vertelt hoe overheden ons bedriegen en hoe journalisten gewillig het bedrog verspreiden. “We gaven journalisten kleine stukjes informatie als een soort lokaas om ze aan ons te binden, en zo onze propaganda te laten publiceren. Werkten ze daaraan niet mee, dan deden we of ze niet meer bestonden en kregen ze geen enkele informatie meer van ons.”

De belangrijkste klokkenluider tijdens deze verschrikkelijke periode (waarin iedereen te laf was om iets te zeggen) was Denis Halliday, de toenmalige adjunct-secretaris-generaal van de Verenigde Naties en hoge VN-functionaris in Irak. Halliday nam liever ontslag dan het beleid door te voeren dat hij beschreef als genocidaal. Hij schat dat de sancties de dood van meer dan een miljoen Irakezen hebben veroorzaakt. Wat er toen gebeurde met Halliday is leerzaam. Hij werd doodgezwegen. Of werd hij belasterd.

Op Newsnight (van deBBC) schreeuwde presentator Jeremy Paxman hem toe : “Ben jij niet gewoon een goedprater van Saddam Hoessein!?” The Guardian beschreef dit onlangs als een van Paxman’s memorabele momenten. Vorige week ondertekende dezelfde Paxman een boekencontract van £ 1 miljoen. M.a.w.: een journalist kan best meewerken aan de dood van 1 miljoen mensen en daarna ongestraft een mooie carrière vervolgen…

De dienstbodes van de onderdrukkers (ook wel ‘hoernalisten’ genoemd in plaats van journalisten) hebben hun werk goed gedaan. Kijk naar de gevolgen: in 2013 bleek uit een ComRes-enquête dat een meerderheid van het Britse publiek geloofde dat het aantal slachtoffers in Irak lager was dan 10.000 doden, een fractie van de waarheid. Het bloedspoor dat van Irak naar Londen loopt is zo goed als uitgewist..!

Het uitgestreken gezicht van Tony Blair blijkt steeds meer scrupuleuze zaken te verbergen. Hier op de foto met zijn grote vriend, media-magnaat en nieuwsmanipulator Rupert Murdoch.
Het uitgestreken gezicht van Tony Blair bleek steeds meer scrupuleuze zaken te verbergen. Hier op de foto met zijn grote vriend, media-magnaat en nieuwsmanipulator Rupert Murdoch. Tony Blair is officieel peetvader van één van Murdochs (klein)kinderen..!

Van Rupert Murdoch wordt gezegd dat hij de peetvader is van de media-maffia en niemand zou mogen twijfelen aan de enorme invloed van zijn kranten (127 kranten in totaal met een gezamenlijke oplage van 40 miljoen) en van zijn Fox-netwerk op tv. De invloed van het Murdoch imperium is zelfs groter doordat de overige media meegaat in hun berichtgeving in een competitiestrijd om de lezer. De meest effectieve propaganda vindt men niet in Murdoch’s rechtse bladen als The Sun of op Fox News – maar in de meest gelezen gangbare kranten.

Toen de New York Times beweerde dat Saddam Hoessein massavernietigingswapens had, werd het nep bewijs geloofd, want het was niet Fox News maar de New York Times die dit zei. Hetzelfde geldt voor de Washington Post en The Guardian, die beide een cruciale rol hebben gespeeld in de conditionering van hun lezers zodat ze een nieuwe en gevaarlijke koude oorlog konden accepteren. Alle drie de liberale kranten hebben de gebeurtenissen in de Oekraïne fout geïnterpreteerd als een boosaardige daad van Rusland, terwijl in feite, de fascistisch geleide staatsgreep in de Oekraïne het werk was van de Verenigde Staten, geholpen door Duitsland en de NAVO.

Deze verdraaiing van de werkelijkheid is zo overtuigend dat er niet eens discussie is over de vraag of Rusland nu wel of niet militair is omsingeld en wordt geïntimideerd door Amerika . Die omsingeling komt niet eens in het nieuws, maar blijft verborgen achter een campagne van demonisering en angstzaaierij van het soort waarmee ik ben opgegroeid tijdens de eerste Koude Oorlog. Opnieuw komen de gevaarlijke Russen ons te grazen nemen, nu geleid door een andere Stalin of zelfs een nieuwe Hitler. Wijs de duivel aan en laat het losbarsten!

De onderdrukking van de waarheid over de Oekraïne is een voorbeeld van het meest compleet verzwegen nieuws dat ik me kan herinneren. De grootste opbouw van Westerse militaire macht in de Kaukasus en Oost-Europa sinds de Tweede Wereldoorlog wordt volledig doodgezwegen. De geheime hulp van Washington voor Kiev en zijn neo-nazi brigades die verantwoordelijk zijn voor oorlogsmisdaden tegen de bevolking van Oost-Oekraïne wordt volledig doodgezwegen. Bewijs dat aantoont dat Rusland niet verantwoordelijk is voor het neerschieten van de MH-17 wordt volledig doodgezwegen.

En opnieuw censureren de zogenaamd linkse media. Zonder feiten en zonder bewijzen worden zaken beweerd. Een journalist “identificeerde” een pro-Russische leider in Oekraïne als de man die het vliegtuig neerschoot. Deze man, zo schreef hij, stond bekend als De Duivel. Hij was een enge man die de journalist bang maakte. Dat was het bewijs. Velen in de westerse media hebben hard gewerkt om de etnisch Russische bevolking van Oekraïne voor te stellen als buitenstaanders in hun eigen land.

Bijna nooit als Oekraïners die op zoek waren naar een federatie binnen de Oekraïne. En nooit als burgers die protesteerden tegen een door het buitenland georkestreerde coup. Wat de Russische president te zeggen heeft is niet van belang; Putin wordt nooit pratend in beeld gebracht en wordt dus ongestraft misbruikt als een schurk in een pantomimevoorstelling die je allerlei boosaardige zaken in de schoenen kunt schuiven…

breedlove generalGeneraal Breedlove -een Amerikaanse generaal en hoofd van de NAVO, rechtstreeks uit de film Dr. Strangelove- beweert bijna elke week opnieuw dat er Russische invasies zijn. Nooit geeft hij een greintje visueel bewijs. Zijn imitatie van Stanley Kubrick’s General Jack D. Ripper is hem op het lijf geschreven. Veertigduizend Ruskies verzamelden zich op de grens, volgens Breedlove.

Dat ‘nieuws’ werd meteen overgenomen door de New York Times, de Washington Post en The Observer. Dezelfde Observer die al eerder ‘goed’ werk leverde door de leugens en verzinsels van Blair te ondersteunen bij de invasie van Irak, zoals hun voormalige verslaggever David Rose onthulde.

Journalisten-schoolreünie..?
Het is bijna een gezellige schoolreünie. De roeptoeters van de Washington Post zijn exact dezelfde journalisten die eerder het bestaan van Saddams massavernietigingswapens “harde feiten” noemden. “Als je je afvraagt”, schreef Robert Parry, “hoe de wereld per ongeluk met een derde wereldoorlog kan beginnen – zoals een eeuw geleden gebeurde met de eerste wereldoorlog – hoef je alleen maar te kijken naar de waanzin die zich in Amerika heeft meester gemaakt van het hele politieke bedrijf en de media wanneer het over de Oekraïne gaat.

Een leugenachtig verhaal over Good guys en Bad guys is heel snel en met succes verspreid en dat verhaal blijkt niet meer te kunnen worden veranderd met feiten of logica. Robbert Parry, de journalist die het Iran-Contra schandaal onthulde, is een van de weinigen die de centrale rol van de media onderzoekt in dit “spel van bluf”, zoals de Russische minister van Buitenlandse Zaken dit noemde. Maar is het een spel? Terwijl ik dit schrijf, stemt het Amerikaanse Congres over resolutie 758 die in een notendop, zegt: “Laten we ons klaarmaken voor oorlog met Rusland.” (zie: HIER )

In de 19e eeuw beschreef auteur Alexander Herzen het seculiere liberalisme als “de laatste religie, hoewel haar kerk niet van de andere wereld is maar van deze. Vandaag de dag is dit ‘heilige recht’, de ideologie van de vrijheid, veel gewelddadiger en gevaarlijker dan wat dan ook in de Moslim wereld, hoewel haar grootste triomf de illusie is dat wij vrije en open informatie hebben.

In het nieuws laat men hele landen verdwijnen. Er wordt niets over gemeld. Saoedi-Arabië, de bron van extremisme en de door het Westen gesteunde terreur.Dat is blijkbaar niet de moeite waard om aan de wereld te vertellen. Saudi-Arabië komt alleen in het nieuws wanneer ze de prijs van olie laten dalen. Jemen heeft al 12 jaar Amerikaanse drone-aanvallen te verduren. Wie weet dat? Wie kan het schelen? In 2009 heeft de ‘West of England’-Universiteit de resultaten gepubliceerd van een tien jaar durende studie van alle berichten die de BBC over Venezuela deed.

Van de 304 uitzendingen waren er slechts 3 die ook melding maakten van enkele positieve beleidsmaatregelen die de regering van Hugo Chavez introduceerde. Het grootste programma in de menselijke geschiedenis ter bevordering van alfabetisme werd nauwelijks genoemd. In Europa en de Verenigde Staten, weten miljoenen lezers en kijkers bijna niets over de opmerkelijke, levens reddende veranderingen die in Latijns-Amerikaanse landen werden geïmplementeerd, waarvan vele geïnspireerd door Chavez.

Net als de BBC, waren de verslagen van de New York Times, de Washington Post, The Guardian en de rest van de respectabele westerse media notoir te kwader trouw. Chavez werd zelfs op zijn sterfbed nog bespot. Hoe wordt dit uitgelegd, vraag ik me af, op de scholen van journalistiek?
Waarom zijn miljoenen mensen in Groot-Brittannië ervan overtuigd dat een collectieve straf die men “bezuinigen” noemt noodzakelijk is? Als gevolg van de economische crash in 2008, werd een verrot systeem blootgelegd. Een fractie van een seconde waren de banken ontmaskerd als boeven, met verplichtingen aan het publiek dat zij hadden verraden.

Maar binnen een paar maanden veranderde de boodschap. Het afschilderen van de bankiers als schuldigen verdween uit de tabloids. Men sprak nu steeds over ‘bezuinigingen’ en dit werd de last die door miljoenen gewone mensen moest worden gedragen. Is er ooit eerder zo’n brutale goocheltruck uitgehaald? Vandaag worden vele voorwaarden voor een beschaafd leven in Groot-Brittannië ontmanteld om een frauduleuze schuld terug te betalen – de schuld van de criminelen. De bezuinigingen zijn naar verluidt £ 83 miljard.

De cover van het boek van journalist Udo Ulfkotte
De cover van het boek van journalist Udo Ulfkotte

Dat is ook het bedrag van de belasting die wordt ontweken door dezelfde banken en door bedrijven als Amazon en Murdoch. Bovendien ontvangen de corrupte banken een jaarlijkse subsidie van £ 100 miljard in de vorm van gratis verzekering en garanties, een hoeveelheid geld waarmee je de hele Britse gezondheidszorg kunt betalen.

De economische crisis is pure propaganda.
Extreem beleid regeert op dit moment Brittannië, de Verenigde Staten, een groot deel van Europa, Canada en Australië. Wie staat er op voor de meerderheid? Wie vertelt hun verhaal ? Wie houdt de feiten op een rij? Is dat niet waar journalisten voor bedoeld zijn? In 1977 onthulde Carl Bernstein, beroemd van Watergate, dat meer dan 400 journalisten en leidinggevenden in de media, voor de CIA werkten.. Hiertoe behoorden journalisten van de New York Times, Time en de tv-netwerken.

In 1991 onthulde Richard Norton Taylor van de Guardian iets dergelijks in Australië en onlangs hadden we topjournalist Udo Ulfkotte van de Duitse kwaliteitskran, ‘Frankfurter Algemeine’, die ook uit de school klapte..! (HIER) Dit is allemaal niet nodig vandaag de dag. Ik denk niet dat iemand de Washington Post en andere media heeft betaald om Edward Snowden te beschuldigen van medeplichtigheid aan terrorisme. Ik betwijfel dat iemand geld betaalt aan diegenen die regelmatig Julian Assange zwart maken- hoewel er volop andere manieren van beloning zijn, die wel kunnen worden toegepast.

assange cartoonHet is mij duidelijk dat de belangrijkste reden waarom Assange zo veel vergif, wrevel en jaloezie opwekte is, omdat Wikileaks de façade weghaalde van een corrupte politieke elite die overeind wordt gehouden door journalisten. Assange luidde een buitengewoon tijdperk in waarin bijzonder veel zaken openbaar werden gemaakt. Maar zo maakte Assange ook vijanden onder de lieden die de media controleren, door de aandacht op hen te vestigen en hun schandalige rol.

Ook bij de krant die zijn grote primeur had gepubliceerd en toegeëigend. Hij werd niet alleen schietschijf, maar tegelijkertijd de kip met de gouden eieren.
Lucratieve boek- en Hollywood filmdeals werden gesloten en media-carrières gelanceerd over de rug van WikiLeaks en zijn oprichter. Mensen hebben goed geld verdiend terwijl WikiLeaks moeite had om te overleven.

Geen woord hierover in Stockholm op 1 december toen de redacteur van de Guardian, Alan Rusbridger samen met Edward Snowden de Right Livelihood Award deelden, beter bekend als de alternatieve Nobelprijs voor de Vrede. Wat schokkend was bij dit evenement dat Assange en WikiLeaks werden doodgezwegen. Zijn bestonden niet. Zij waren on-mensen.

Niemand kwam op voor de pionier van het digitale klokkenluiden en die de Guardian een van de grootste primeurs uit de geschiedenis gaf. Bovendien was het Assange en zijn WikiLeaks team die effectief en briljant Edward Snowden in Hong Kong hadden gered en met spoed in veiligheid hadden gebracht. Geen woord daarover. Wat deze censuur door omissie zo ironisch, schrijnend en schandalig maakte, was dat de ceremonie werd gehouden in het Zweedse parlement – wiens laffe stilzwijgen over de zaak Assange niet toevallig samen viel met een groteske rechterlijke dwaling in Stockholm.

“Als de waarheid wordt vervangen door stilte,” zei de Sovjet-dissident Yevtushenko, “is de stilte een leugen.” Het is dit soort stilte die wij journalisten moeten verbreken. Wij moeten in de spiegel kijken. Wij moeten de media ter verantwoording roepen omdat ze zich onverantwoord gedragen. De media die de macht en de waanzin dienen waardoor er een wereldoorlog kan ontstaan.

In de 18e eeuw beschreef Edmund Burke de rol van de pers als de Vierde macht ter controle van deze machtigen. (vert. De vier machten: Wetgevende, Rechterlijke, Uitvoerende en Controlerende Macht) Was dat ooit waar? Nu geldt dat zeer zeker niet meer. Wat we nodig hebben is een Fifth Estate: een journalistiek die bewaakt, ontleedt en propaganda tegengaat en die de jongeren leert dat ze voor de mensen moeten vechten en niet voor de machtigen. We hebben wat de Russen noemen een Perestrojka nodig – een opstand tegen onderdrukte kennis. Echte journalistiek, zou ik het noemen.

De eerste wereldoorlog was 100 jaar geleden. Verslaggevers werden toen beloond en geridderd voor hun zwijgen en collusie. Op het hoogtepunt van het bloedbad, sprak de Britse premier David Lloyd George vertrouwelijk met C.P. Scott, redacteur van de Manchester Guardian en zei: “Als de mensen eens wisten wat er echt gebeurt, dan zou de oorlog morgen stoppen, maar natuurlijk weten ze niks en ze kunnen het ook niet weten.”
Het is tijd dat ze het weten.

* * *

x

Op 21 december 2014 was hoofdredacteur van De Telegraaf, Jules Paradijs, te gast bij Eva Jinek.
Naast Paradijs waren Alexander Pechtold (D’66)
en strafrechtadvocaat Marielle van Essen op de bank aanwezig.

Kijk naar de verklaring van deze ongenuanceerde ‘hoofdredacteur’,
journalist Jules Paradijs,

die zijn vooringenomenheid kennelijk wenst goed te praten..
Ook Pechtold en Van Essen, alsook Eva Jinek met kritische vragen,
leggen Van Paradijs het vuur aan de schenen..!

x

39 gedachten over “Oorlog door de media: de propaganda-triomf..!?

 1. Ik vond dat vroeger zo erg. De 2e wereld oorlog. Al dat leed. Doch kijk nu hoe dat gaat met deze apensoort de mensen. Ze hebben nog geen 50 jaar vrede of de elite corrumpeert een samenleving volledig tot het niveau van NAZI Duitsland. Dat is de blijbaar een terugkerende ontwikkeling. Je zou mensen al hun geld boven de miljoen euro moeten afpakken. Niet uit jaloezie. Maar omdat het ongezond is voor een samenleving om rijke mensen te hebben. Die dan gaan een ander zijn kinderen de dood in sturen.
  Het is niet anders.
  Sun Tzu, zei: al heb je 100 jaar vrede bereid je voor alsof morgen de oorlog uit breekt.
  Sun Tzu, generaal filosoof.

  1. Nog een belangrijke opmerking.
   Breivik zijn 1e doel was een congres met journalisten uitmoorden. We naderen weer een Breivik momentje in Noor-Europa. Ik denk Duitsland dit keer.
   Een paar dagen geleden vroeg ik mij af waarom niemand in Amerika agenten dood schoot. Ik was zo wijs die gedachten maar niet te delen. Als een Jedi Master met Sith Lord aspiraties kan ik ook in de toekomst kijken. Het is niet zo moeilijk om de toekomst te zien.
   http://youtu.be/wZautQ0yhm4
   (Galadriels Mirror) That what can come to pass.
   Op een gegeven moment weet je zoveel als mens. Dat je de toekomst kan voorspellen voor bepaalde gebeurtenissen. Niet wanneer. Maar wel wat. Dat heeft niks met intelligentie te maken. Ik heb de intelligentie van een Tokkie. Gewoon gestapelde kennis.

  2. Volkomen met je eens, het is allemaal heel voorspelbaar ; en waarom ; het is inherent aan de mens ; het vertrappen van de TIEN GEBODEN begon al vroeg.
   Leef je leven, deel je leven zo in dat jij daar geluk en harmonie in vindt.
   Weg lopen voor je lot is zinloos, aanvaard je slechts één maal gegeven leven,
   geef liefde en respect in je directe leefomgeving dat geeft misschien uiteindelijk nog de beste resultaten voor jouw denken, vriendelijke groet Jenne.

  3. Mijn voorspelling is uitgekomen.
   GERMANWINGS
   Ha ha ha! Leuk!

 2. ik heb het niet compleet gelezen, maar ik kom veel in Rusland.een paar dingen hier over, russen zijn net als ons, gewoon werken, familie en willen geen oorlog. ik zit in de regio Krasnodar, en hier zijn 1 miljoen vluchtelingen uit de dombas,(oost Ukraine) waarom horen we er niets over,
  wij gooien bomen op midden oosten en nemen vluchtelingen,
  wij gooien ook bommen op oost Ukraine (wij suporten kiev) de regeringen dan he, maar ik hoor zie niets hier over,
  de mensen die ik spreek, zeggen dat het hell is daar.
  mischien is een journalist sturen en feiten zoeken,
  of mag dat niet

 3. In mijn jeugd de bevlogen politiek ge engageerde pseud journalisten mee mogen maken, een gevecht van communisten-socialisten-liberalen-kapitalisten, en er is nog steeds niets veranderd, ook niet dat de gewone mensen altijd de dupe zijn van dit zinloze gekrakeel, van wie heeft de grootste, er bestaat ook nog zo iets als een intelligente humanistische mogelijkheid om samen te leven, lees Steiner, en vele anderen, ook geloof ik in het communisme, in dien uitgevoerd door en met de juiste denkwijze, maar ja, de mens waar het uiteindelijk omgaat, blijkt keer op keer ook de zwakste schakel te zijn, in welk leefsysteem ook, zijn we nog niet over uit gepraat zeiden de oude grieken zo als Platon al, en nu nou ja kijk om je heen, je mag liegen en bedriegen, folteren en afslachten, zonder hier verantwoording voor te hoeven afleggen, en dat is tegen natuurlijk, en als we daar niet tegen opstaan, zijn we dus levende doden, stukjes bewegend vlees, zonder zin of ziel !

 4. http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/299710/Jinek.html

  Over propaganda gesproken. Op ongeveer een kwartier begint het gedeelte dat gaat over MH17. Pechtold beweerd hier dat het fragment met het beertje Russische propaganda was, de advocate naast haar zegt dan ook nog: “precies”. Omdat het fragment geknipt was en pas weken later duidelijk werd dat het anders zat.
  Maar dit zijn niet de feiten Pechtold, Jinek en de advocate, om ze maar even persoonlijk aan te spreken op hun gedrag. En wat die feiten wel zijn dienen jullie te weten voordat je zulke onzin gaat lopen verkopen.

  De feiten zijn dat vanaf dag 1 dat deze beelden op de Russische tv te zien waren, het volledige fragment wel te verstaan en bijgevolg ook meteen op onze alternatieve media werd besproken. Het feit is dus dat de beelden bewust door onze westerse media waren verknipt en niet andersom zoals jullie nu beweren. Dat was en is ook de reden dat de alternatieve media zich vanaf het allereerste moment op onze berichtgeving stortte omdat die van geen kanten klopt en op zoveel punten niet. En dat is ook de reden waarom er ook zoveel achterdocht is omtrent MH17 en die achterdocht is meer dan terecht.

  De Russen of de separatisten kunnen het gedaan hebben, maar als mensen eerlijk naar de feiten kijken zoals die op dit moment op tafel liggen wijzen er meer pijlen richting Oekraïne zelf of naar het Westen dan naar Rusland. Maar ik ben het er helemaal mee eens dat op dit moment nog steeds niets zeker is. Wat ik wel zeker weet is dat er wederzijdse propaganda is, maar vooral en zeker dus ook van onze westerse zijde en dat neem ik onze journalistiek en onze politici bijzonder kwalijk. Zij pretenderen de waarheid te vertellen, maar liegen ronduit en vaak nog bewust ook.

  Pechtold was het ermee eens dat de kop van de Telegraaf met “Moordenaars” en daar een foto bij van de separatisten niet door de beugel kan. Het zijn verdachten en later bleek dat het helemaal niet zo simpel was om zomaar meteen iemand te beschuldigen, dat het allemaal heel wat ingewikkelder in elkaar zit. Daarin heeft hij meer dan gelijk, maar ben dan consequent meneer Pechtold. Ga dan op het einde niet lopen zeggen dat we straks een rapport hebben waar geen Rus en zeker Poetin niet omheen kan. Meneer Pechtold: is dit geen beschuldiging dan? Indirect beschuldigd Pechtold hier toch echt de Russen en dat op voorhand zonder nog maar iets van bewijs hiervoor te hebben.
  In beide gevallen (het beertje en Pechtolds beschuldiging), zowel de advocate als Jinek reageren niet hierop. Dat is dan onze journalistiek. Kritiekloos en het ontbreekt aan alle scherpte, alsook de dossierkennis van onze journalisten is vaak minimaal en eenzijdig. Jeroen Pauw heeft hier ook vaak last van overigens.

  1. In dezelfde link met Jinek overigens op minuut 39. Weer zo’n ordinaire propaganda. Alles maar om Rusland zwart te maken en dit fenomeen gebeurd aan de lopende band.
   De vraag die aan Karin Bloemen wordt gesteld is: Wanneer denk je dat Rusland Europa binnenvalt? Antwoord: volgende week.
   Waarom wordt deze vraag gesteld? Het is gewoon bewust een beeld creëren van het zogenaamd slechte Rusland. Maar de werkelijkheid ligt anders. Het is niet de expansiedrift van Rusland, maar de expansiedrift van het Westen. Het Westen breidt steeds meer uit richting Rusland.

   Ik weet niet meer waar ik het onlangs had gezien in een documentaire, maar daar werd heel helder gezegd dat Rusland mét Oekraïne een macht is, maar Rusland zonder Oekraïne gewoon een Staat als een ander. Daarom is Oekraïne zo belangrijk voor Rusland. Dat is juist, maar andersom ook. Daarom is Oekraïne zo belangrijk voor het Westen. En de feiten zijn dat het Westen steeds meer uitbreidt richting Rusland, de feiten zijn dat Rusland wel degelijk omsingeld is met vele militaire basissen van de VS in het Oosten. Rusland reageert hier terecht op, maar is niet de veroorzaker van het probleem. Het Westen bedreigd Rusland, niet andersom.

 5. Guido schrijft het volgende:
  Kijk naar de verklaring van deze ongenuanceerde ‘hoofdredacteur’,
  journalist Jules Paradijs,
  die zijn vooringenomenheid kennelijk wenst goed te praten..
  Ook Pechtold en Van Essen, alsook Eva Jinek met kritische vragen,
  leggen Van Paradijs het vuur aan de schenen..!

  Dat ze Jules Paradijs het vuur aan de schenen leggen is 100% terecht maar vervolgens doen zowel Pechtold, Jinek en in mindere mate ook advocate Van Essen (ze reageert in ieder geval en springt betreffende het beertje zelfs Pechtold bij) exact, maar dan ook exact hetzelfde.
  Een excuses van Jinek en een rectificatie zou op zijn plaats zijn als zij haar vak een beetje serieus zou nemen, want dit was journalistiek ver beneden peil en dit soort riooljournalistiek kan buitengewoon schadelijke gevolgen hebben. Onze journalisten dienen daarom hun verantwoordelijkheid te nemen. Jinek was niet scherp en liet Pechtold gewoon ordinair propaganda verspreiden tot twee keer toe. Hetzelfde geldt voor de vragensteller aan Karin Bloemen. Dit is het publiek beïnvloeden ten top, iets dat Eva Jinek, Pechtold en Van Essen nu juist Jules Paradijs verweet, maar zelf laat ze het ook toe in haar programma. Walgelijke tv.

  1. Advocate Van Essen reageert in ieder geval niet….dat moest het zijn.
   Ze reageert NIET…ik was niet vergeten.

  2. Genies, afgekort GOD. ik kan jou niet anders ervaren als een doorgedraaide schyzofrene haatzaaier en oogster. Flikkerstraal lekker op naar het zo noordelijkste puntje van Noorwegen en blijf daar lekker ui je fokking nek lullen totdat het laatste puntje van je ellende stijf bevroren is. Godverdegodverdomme, soms heb ik echt ff genoeg , nu dus.

  3. cozmic

   Toen ik Jules Paradijs sprak bij de Gaasperplas ben ik toch voornamelijk beleefd en hoffelijk geweest tegen deze man. Ik heb geen enkel politiek idea besproken met de man. Geen enkele scherpe toonzetting aangenomen. De man was met zijn hond en 2 zonen van rond de 10-12 jaar. Ik vind het ongepast om iemand die met 2 kinderen is en in zijn vrije tijd lastig te gaan vallen met zware politieke onderwerpen. Het ging voornamelijk over de honden die hij importeerde en de internet activiteiten van de Telegraaf media groep.

   Vergeet niet dat ik toen een zeer actieve propaganda oorlog voerde met 500+ posts en 100 LiveLeak accounts op het internet. Dat was mijn 1e propaganda oorlog. Ik had 50 strategies en 100derden tactieken. Als je denkt dat ik met 10 posts per dag veel schrijft dan heb je dat ook totaal verkeerd. Ik schreef toen 500+ per dag.

   Haatzaaien naar Nederlanders? Waarom zou ik. Dat is mijn eigen volk.
   Nederland is onbelangrijk.
   Jules Paradijs met zijn schoolkrantje is een “useful idiot”.
   De man zelf denkt hoogstwaarschijnlijk dat hij goed bezig is.

   “To die for an idea; it is unquestionably noble. But how much nobler it would be if men died for ideas that were true!”

   – H. L. Mencken

   http://youtu.be/w6oZuj3Hgb4

  4. Wel wel GoD, ik neem aan dat je alles goed doordacht hebt. Ik kan echter voor geen meter met je meegaan in jouw tragische verhaal.
   Ik oordeel niet want ik kan de conclusie begrijpen.

  5. cozmic

   “The basic fact about human existence is not that it is a tragedy, but that it is a bore. It is not so much a war as an endless standing in line. The objection to it is not that it is predominantly painful, but that it is lacking in sense.”

   ― H.L. Mencken

   Mijn leven is fantastisch. En het kan enkel nog beter worden in Noorwegen. Het is geen BORE!

  6. Jules Paradijs is in ieder geval GEEN journalist. Hij dient het sensationele.Hij moet zich schamen.

   De telegraaf is nooit een krant geweest die ooit echt nieuws drukte.
   De krant zat o.a. in de 2eWO goed fout.

  7. G.O.D. in dit wat Mencken zegt in het no. 8.5

   Ik ben tot die zelfde conclusie gekomen, gewoon verveling !

  8. Beste Jenne,

   Ik verveel mij nooit.
   Ik speeld ooit 2 jaar lang 16 uur per dag Worlds of Warcraft. Toen had ik mijn eigen leger van 1000 man en bodyguard van 25 Roemenen, Bulgaren en een aantal Arabieren.
   Op een dag vroeg ik aan een Deense dame die al 2 jaar trouw met mij speeld. Waarom kom je mij altijd helpen met al die gevechten en zeg je nooit nee?
   Haar antwoord: It is never boring with Papillon. Dat was mijn WOW naam.
   Ze heeft wel gelijk. Ook in het echte leven is het nooit saai.
   Gewoon je persoonlijke insteek. Er is zoveel te doen op aarde. Zoveel goeds. Zoveel slechterikken die je kan bestrijden.
   Mijn handen zijn kapot. Ik moet nu eerst 10 dochters maken en die opleiden tot propagandisten. Voor mij is gamen, internet en propaganda ten einde gekomen. Mijn handen zijn kapot.

 6. Ik heb die Jules Paradijs ooit 1 uur of meer gesproken bij de Gaasperplas toen hij met zijn 2 zonen de hond aan het uitlaten was. Toen was het een boom van een kerel en lekker dik was hij. Hij is nu amper nog een schaduw van de man die hij toen was. Gesprek ging over niets bijzonders. Voornamelijk over de honden die hij uit Spanje liet overkomen uit de asiels in Spanje.
  Die telegraaf speelt een zeer kwalijke rol in de anti-Rusland propaganda. Vooral zo door gaan! Niet stoppen!
  Zwolle staat zelfs voorgeprogrameerd in Russische intercontinentale nuclear balistic missiles.
  Jules Paradijs is mijn vriend. Ook hij is iemand die actief bijdraagt aan de nucleaire oorlog.
  Dat is toch fantastisch!

 7. Jules Paradijs, ‘hoofdredacteur’, zijn propaganda vod is net zo slecht geschreven als deze man praat, hoe is het mogelijk, er komt geen enkele zin vloeiend uit zijn mond en hij spreek zich regelmatig in 1 zin 3x tegen! Maar ja, je zou je als Nederlander bijna gaan schamen dat de Telegraaf Nederlands grootste krant is, wie leest een dergelijk roddel- en propagandablad? Wat voor mensen zijn dat die er geen moeite mee hebben dat er elke ochtend een krantenbezorger met een duidelijk herkenbare Telegraaf-fietstas een dergelijk vod bij hen in de bus gooit?

  Massaal opzeggen dat leugenblad!

  1. I luv Eva de laatste tijd geloof ik steeds meer en meer, ze stal mijn hart een tijdje terug al door haar openlijk spontaan oprispende ongecompliceerde humor op live tv over haar Bram periode, dit na een stekende opmerking van 1 van haar gasten, ik snap die Bram wel, en nu dit, woooow Eva ga zo door! ;

   schandelijk slordige uit de losse duim gezogen 2 page spread Televaag newsz leugens over zogenaamde scheiding van Adam en Micky;

   http://www.telegraaf.nl/prive/23465621/__Huwelijk_Adam_en_Mick__over_en_uit___.html

   de I-Pod master pionier himself zet het foute koeieletter papier vodden gajus even op hun plek, laat even zien hoe het ‘hacken’ van een film opgeblazen kan worden tot zielige epische proporties door zonder enig bewijs Noord-Korea aan te wijzen als schuldige culprit;
   https://www.noagendaplayer.com/listen/679/1-27

  2. Deze vrouwen als je ze tegenkomt op een party of iets dergelijks, dragen een zware vrouwelijke muscusgeur met zich mee, waar alle mannen met een gestrekt onderlijf als vliegen op de str… of af komen, wat ze dan raaskallen maakt niet uit, ach die Bram bleef ook aan haar plakken en ze is via zijn denken omhoog gekropennaar naar de wereld van leugen en bedrog, al waar ze nu verder haar vrouwelijke geur gebruikt om de mannen te prostituéren, wath a world!, maar vrouwen zijn een stuk réalistiser als de mannen, die geloven nog altijd in romantiek, en daar door zijn de grootste onder hen omgekomen, het zij zo, Jenne

  3. Cozmic, deze akelige figuur, is net zo pro koude oorlog, als de rest hij omkleed het iets anders, maar de inhoud is het zelfde, maar ik neem aan dat jij dit ook al begrepen had, Jenne

 8. wat goed dat hier eens op een rijtje wordt gezet, helder en duidelijk mèt bewijzen, hoe de media ons ten oorlog voeren. Maar wie leidt de media? De wapen- en olie-industrie natuurlijk, kortom de directe bazen van hoofdredacteuren en kranten-directies! Wetens en willens worden honderdduizenden levens geofferd aan gewin van ‘hoogste bazen’ die onzichtbaar blijven…..

  1. Beste Hannah,

   De oorlog die eraan komt zal toch voornamelijk de elite uitmoorden en zij die al 200 jaar oorlogen veroorzaken zonder zelf getroffen te worden.

   http://youtu.be/w6oZuj3Hgb4

   Engeland en voornamelijk Londen worden als 1e totaal vernietigd.
   Ik heb gisteren met veel plezier de target list van het Verenigd Koninkrijk gelezen.

   http://www.robedwards.com/2014/06/revealed-the-106-cold-war-nuclear-targets-across-the-uk.html

   Moet je ook doen! Heerlijk die lijst!

   Die mansion van de Rothchilds die krijgt ook 10 attoombommen. Londen krijgt er minimaal 100.
   Van Engeland blijft helemaal niks meer over.
   Dat is de prijs voor 200 jaar oorlog.

   http://youtu.be/5hfEBupAeo4
   (All Wars are UK Banker Wars)

   Ik kijk echt uit naar de thermo nucleaire oorlog. Voor mij is het een natuurlijke gebeurtenis. Zoals de pest of een vloedgolf of een allesvernietigende vulkaanuitbarsting. Men moet leren om te gaan met nucleaire wapens. Dat kost tijd en levens.

  2. Ik kam dit nog tegen:
   http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=SearchResult&VBID=24PVHKMF6NMFS&SMLS=1&RW=1039&RH=781
   Onze mensen vermoord door de CIA. De “useful idiots” die werken voor de belangen van een kleine elitaire club die hun hoofdkwartier hebben in Londen financiele centrum en al 200 jaar slachtoffers maken over de hele wereld.
   Waarom doden ze onze vrouwen en kinderen?
   Alleen maar uit hebberigheid.
   Laten we hopen dat de Russen, Chinezen, Koreanen en Iraniers weten waar hun nucleaire wapens als 1e terecht moeten komen.
   Dat wij er allen getuigen van zullen zijn!
   WRAAK!

 9. die man neemt heel vaak het woord terroristen in de mond! Hijzelf is de terrorist want hij zet mensen aan tot haatgevoelens! Dat dergelijke mensen al deze functie van journalist toebedeeld krijgen in onze maatschappij zegt genoeg van onze maatschappij! de grondvesten van de westerse maatschappij is sowieso al crimineel! Goed dat deze technieken in vraag worden gesteld!

 10. Dat deze heer van de telegraaf behoorlijk in het nauw wordt gebracht is wel duidelijk.
  Maar de rol die Pechtold voert is ook niet correct,zo zegt hij bijvoorbeeld dat de man met de knuffel bij de RUSSISCHE propaganda zou horen en dat ZIJ de film voor het slaan van het kruisje afbraken dit klopt niet want ik meen dat de NOS hiervoor verantwoordelijk was en daar uitleg over heeft moeten geven.
  Ten tweede zegt Pechtold dat hij liever het onderzoek afwacht en dat daaruit zou komen wat de feiten zijn WAAR ZELFS POETIN NIET ONDERUIT ZOU KOMEN op het moment dat hij dit zegt wijst hij Poetin(Rusland) min of meer als schuldige aan .
  Dus mijn conclusie is dat zelfs onze politieke leiders bevooroordeeld zijn en constant de Russen als daders aanwijzen zonder dat daar tot op heden ook maar enig bewijs voor is.

 11. Het gedrag van deze Telegraaf man getuidg dat hij niet een journalist is and his story turns into scenario that conforms his belief system.

  Disgusting!

  The only one who benefits from this disaster is the U.S who now runs Kiev together with the Nazi goons Svoboda after an illegal coup.
  Nederland acknolwdges this illegally installed regime with its Nazis.
  Obviously they’ve forgotten WW2. I have NOT!!

 12. Media??? Lees het boek van Udo Ulfkotte, kijk hier eens naar http://quer-denken.tv/index.php/kanada/756-medien-macht-und-manipulationen of Chr Hörstel Ich verließ ARD=ZDF weil ich nie mehr Lügen mitorganisieren wollte!

  Duitse media ARD/ZDF/Der Spiegel op essentiele punten gecontroleerd door de CIA volgens Michael F.Vogt en Andfreas von Bulow bekijk de volgende video.

  Video Das Alpenparlement i.c. Andreas von Bulow in gesprek met michael F. Vogt► 55:13► 55:13
  http://www.youtube.com/watch?v=tP5c4KJ9ncs

  Als het in Duitsland al zo gaat hoe zou het dan bij ons gaan? De praatpoppen voor radio of kijkbuis kun je het nauwelijks kwalijk nemen, zij vertellen c.q. babbelen vrolijk wat hun gedicteerd wordt en doen dat voor hun goed belegde boterham.

  Maar de eindverantwoordelijken die liggen in bed met bepalende figuren van de door ons gekozen regering en maken de MSM tot werktuig en spreekbuis voor doelen die ver afstaan van hetgeen ze zouden moeten doen.
  Bij onze oosterburen wordt men zo langzamerhand wakker en wordt er steeds vaker gesproken van dat zij geregeerd worden door de Bild-krant en Fernsehen (ARD/ZDF)

 13. Vaak heeft de politiek en MSM het over mensen die de holocaust ontkennen en ook dat er teveel naar het verleden gekeken wordt.Ik ben geen holocaust ontkenner en denk dat het wel gebeurd is afgaande op getuigenverklaringen van overlevenden en documentaires.(Ikzelf heb het gelukkig niet zelf meegemaakt dus gelukkig kan ik het niet uit ervaring vertellen).
  Wat betreft het verleden en dan met name WW2,veel is gewoon te vergelijken met toen of zelfs de naweeën of het ge/vervolg van toen. 13 mei 1940 verliet ons koningshuis het land samen met de regering en gaven zij de macht aan Zeysinquart en dus Hitler.
  Afgelopen week tijdens het stikstof debat hoorde ik (vrijvertaald) mevrouw v.d Wal iets zeggen in de trant dat zij haar eigen manier van werken heeft en dat wat haar achterban ervan vind voor haar er niet toe doet en ook dat zij een opdracht van Brussel heeft.
  We weten wie er aan de wieg van de EU in Brussel hebben gestaan zoals veel oud Nazi’s.
  Wanneer mevrouw v.d Wal dan nu zegt dat ze een opdracht van Brussel uitvoert dan vertegenwoordigd zij Brussel en niet Nederland.Overigens vond ik het schandalig dat Rutte op een top in Brussel was ivm Oekraïne nadat er tussen de 40.000 en 60.000 mensen de dag ervoor hebben gedemonstreerd.Ook hier gaan EU belangen voor landsbelang.
  We weten dat elke weerstand tegen Hitler werd bestraft door mensen in kampen op te sluiten,martelen en zelfs doden.
  De mensen MOESTEN doen wat Hitler wilde en als ik dan de woorden van v.d Wal hoor MOET zij doen wat de Europese Commissie wil (wat is het verschil met toen dan?).
  Mevrouw v.d Wal is niet eens een gekozen volksvertegenwoordiger omdat zij na de laatste tot standkoming van dit kabinet aangewezen is door Rutte,Kaag of anderen zoals dat ook voor anderen geldt.Dit is niet democratisch maar gewoon een dictatoriale manier van poppetjes op de juiste plaats krijgen.Leuk of niet zo deed Hitler dat ook.
  Wat betreft de Europese Commissie en het Europees parlement,de Europese Commissie bepaalt en het parlement zit erbij eigenlijk voor de show omdat de Europese Commissie bepaalt en het parlement mag alleen wetsvoorstellen doen die de Europese Commissie zonder opgaaf van reden naast zich mag neerleggen of doorvoeren.
  Wanneer de politiek of de MSM media spreekt over fakenews dan willen ze mensen gewoon monddood maken terwijl dat niet eens nodig zou zijn wanneer ze dat fakenews met argumenten en feiten zouden ontkrachten maar kennelijk kunnen ze dat in veel gevallen niet dus dan maar
  op dictatoriale wijze mensen de mond snoeren om vooral te voorkomen dat de waarheid aan het licht komt.(Waar kennen we dat van?).
  Oekraïne Rusland en de EU.
  Mh 17 is een verschrikkelijk iets wat door sommigen gebruikt wordt om Poetin als misdadiger weg te zetten maar:
  Feiten zijn dat de zaak voor de rechter ligt en er nog helemaal geen uitspraak is gedaan door de rechter.
  Een BBC journaliste die kort na de ramp verslag deed heeft nare gevolgen ondervonden na afloop omdat haar verhaal anders was dan wat ze ons willen doen geloven.
  Ook een oudere vrouw vertelde een ander verhaal direct na de ramp.
  Voor delen van het vliegtuig naar Nederland werden teruggehaald heeft er al een sortering plaats gevonden.
  J.Akkermans vond in een akker een stukje metaal en wist zonder onderzoek al te vermelden dat het met een BUK te maken had.
  Ze zeggen verdachten te hebben maar dat is iets anders dan daders.
  Veel is gebaseerd op animatiebeelden en niet op beeldmateriaal waarop de ramp te zien is.
  Ja we worden gehersenspoeld en wanneer deden ze dat eerder en waar?Dat is mijn mening.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.