Advertentie

Wetenschappelijk onderzoek toont wetenschapsfraude aan…?!


Het lijkt in de kopregel boven dit artikel in een kringetje te blijven ronddraaien; feitelijk is dat ook zo.. Want wetenschappelijk onderzoek dat ánder wetenschappelijk onderzoek ontkracht, is weliswaar de essentie van onze kennisgroei, maar het verhult ook de krankzinnige waarde die we aan ‘de wetenschap’ toedichten en dus aan de wetenschappelijk resultaten! Nieuw onderzoek verhult vaak de fraude waarmee dat éérdere onderzoek tot stand kwam. En het lijkt zo makkelijk, want mensen pakken zó weer een andere ‘waarheid’ vast, leve het ‘nieuwe onderzoek’.. Maar dáár begint vaak het verhaal pas, DIT verhaal, dit artikel.

Een van de meest controversiële wetenschappelijke verhalen van het laatste decenium: Al Gore met zijn ‘Inconvenient Truth’.. Waar of Waan..? Is het ‘Global Warming’ of zijn waarheid? Een verhitte discussie door hem getriggerd?

Want de wetenschap lijkt steeds meer de ‘TomTom’ van het leven te moeten zijn: een wegwijzer zonder welke we lijken te verdwalen in het leven..! Want we zijn vergeten, lijken vergeten, dat we een ingebouwde routewijzer hebben, namelijk onze intuïtie. De ratio regeert en dient als weg naar de ‘enige waarheid’, want wat bewezen is, dat is ‘waar’… 

Maar het gaat in dit artikel vooral over de krankzinnige explosie van wetenschappelijke fraude die steeds méér boven water komt. Het is de hoogste tijd dat we de bezem halen door de wetenschappelijke wereld, een wereld die geleid lijkt te worden door ‘hautaine mannetjes met brilletjes, die volledig gevoelloos hun verstand gebruiken en alleen de ‘harde cijfers’ laten spreken’..

Maar ieder weldenkend mens wéét dat datgene wat je gaat meten, voor een groot deel afhangt van de manier van meten, van wie het meet, van de definities op basis waarvan je meet, en last but not least, van de toegepaste statistieken om de conclusies in onder te brengen..! Op zich niets mis mee, want het gaat hier niet om de eerlijke, hardwerkende, opréchte wetenschappers, die, door hun houding alleen al, nederig zijn en dienend aan het maatschappelijke belang. Mensen wier TWIJFEL de basis is voor nieuw onderzoek en niet wier EER, ROEM en PORTEMONNEE hen naar nieuwe onderzoeksresultaten doet leiden.

Het gaat in dit artikel over wetenschappers die doelbewust frauderen, cijfers tevoorschijn toveren van niet uitgevoerd ‘wetenschappelijk onderzoek’, of delen van onderzoek weglaten, omdat dit hen niet uitkomt. Bijvoorbeeld omdat dat deel van het onderzoek nou net die sappige conclusie van het onderzoek ontkracht. Of omdat er veel geld en macht te ‘winnen’ is met de frauduleuze cijfers. In dit geval wijzen we je graag op de vele, vele artikelen hier op de site, die de misdadige handel en wandel’ laten zien van de farmaceutische INDUSTRIE. Moedwillig gefraudeerd onderzoek schaadt mensen, zo simpel is het.

Fraude dus, keiharde fraude, die willens en wetens wordt gepresenteerd als de waarheid. Een wetenschappelijke waarheid, nog érger.. Een waarheid waar je dus niet aan kunt twijfelen, zonder jezelf te kakken te zetten..! En artikelen over fraude in de wetenschap dienen ook niet gepubliceerd te worden, vinden veel wetenschappers, want dat doet hun ‘vak’ alleen maar afbreuk.. Hoe ironisch het ook klinkt, de wetenschap wil haar machtsimago kennelijk niet verliezen.. Hier het hele verhaal:x
x

x

* * *

x
x
Wetenschappelijk onderzoek toont wetenschappelijk fraude aan…?!

januari 2012 © WantToKnow.nl/.be

(met dank aan o.a. Paul Engels en Ellen Vader)
X

x

Professor Diederik Stapel, leugenaar en fraudeur. Deze dieptrieste uitspraak van hem is veelzeggend: “Ik heb gefaald als wetenschapper, als onderzoeker, heb mijn onderzoeksgegevens aangepast en onderzoeken gefingeerd. Niet een keer, maar meerdere keren en niet even, maar gedurende een langere tijd. Ik wilde té veel té snel. In de moderne wetenschap ligt het ambitieniveau hoog en is de competitie voor schaarse middelen enorm. De afgelopen jaren is die druk mij te veel geworden en heb ik de fout gemaakt de waarheid naar mijn hand te zetten; de wereld net iets mooier makend dan hij is.”

De commissie die onderzoek deed naar de fraude die hoogleraar Diederik Stapel in Tilburg creëerde, noemt de fraude ‘verbijsterend’.  “Wangedrag zonder precedent, uitzonderlijk laakbaar gedrag, waardoor de wetenschap in hoge mate is geschaad. We zijn van de ene in de andere verbazing gevallen”, aldus voorzitter Levelt, die de fraude ‘zeer aanzienlijk’ noemt. Sinds 2004 had Diederik Stapel verzonnen data gebruikt in zeker 55 artikelen in toonaangevende tijdschriften op het gebied van de sociale psychologie. Een schokkend geval van wetenschappelijk fraude, dat niet op zichzelf staat, noch een uitzondering vormt..!

Uit een artikel van het BMJ, het ‘British Medical Journal’:  ‘Wetenschappers vervalsen data om hun studies gepubliceerd te kunnen krijgen en klokkenluiders worden onder druk gezet om dit te verzwijgen’, zeggen hun eigen collega’s. Een opiniepeiling van BMJ toont aan dat 13% van artsen en wetenschappers op de hoogte zijn en getuige waren van door collega’s vervalste testresultaten met het doel deze gepubliceerd te kunnen krijgen. Onderzoek bij 2.800 experts in Engeland wees ook uit dat 6% bekend was met mogelijk misleidende, op basis van foutief onderzoek tot stand gekomen, testresultaten binnen hun eigen instituut!

Deze poll werd gepresenteerd op een meeting, georganiseerd door het BMJ en de Ethische Reclame Commissie (Cope). Dr Fiona Godlee, hoofdredacteur van BMJ, zegt hierover : “Hoewel wij geen duidelijk zicht hebben op het juiste aantal misleidende wetenschappelijke artikelen in Engeland, blijkt hier toch uit dat het hier over een aanzienlijk aantal gaat en dat Engelse instituten duidelijk tekort schieten in een adequate aanpak hiervan”.

Jonge academici vertelden BMJ dat zij werden geadviseerd om hun bezorgde twijfels voor zich te houden om hun carrière niet in gevaar te brengen en werden op het hart gedrukt hiermee niet naar buiten te komen op straffe van beëindiging van hun contract. Dr Elizabeth Wager (verantwoordelijke bij Cope) voegt hier aan toe : “Dit onderzoek stemt overeen met onze ervaring in soortelijke gevallen van onwillige instituten die de media onjuist voorlichten en tekortschieten bij het nachecken van verkregen misleidende testresultaten.

Eerder deze maand hebben gezondheidsexperts al in BMJ gewaarschuwd voor het niet openbaar maken van relevante klinische testresultaten, iets wat patiënten in gevaar kan brengen.  Dr. Richard Lehman van de Oxford Universiteit en BMJ’s klinisch epidemiologe Dr. Elizabeth Loder riepen eerder in een artikel op om het publiceren van deze ‘willekeurige en onvolledige resultaten’ een halt toe te roepen. Ze vroegen met name om grondiger omschreven richtlijnen en meer transparantie bij de testresultaten en zich niet alleen te baseren op hetgeen uiteindelijk gepubliceerd wordt. Zij concludeerden dat degenen die testresultaten achterhouden, ‘hun ethische plicht naar de testpersonen hebben geschonden’. (Bron HIER)

De professoren Poldermans en.. Coutinho..!
Afgelopen november 2011 was het een hoogleraar dr. D. Poldermans van het Erasmus Medisch Centrum die ontslagen werd, wegens schending van de ‘wetenschappelijke integriteit’. Zijn ontslag ging gepaard met een keurig, diplomatiek opgezet verslag.. ‘Onderzoek door Dr. Poldermans geleid, werd niet altijd uitgevoerd, volgens geldende wetenschappelijke normen. Bij verschillende studies zijn onregelmatigheden gevonden en/of gegevens niet meer te achterhalen’.
Maar laten we er vooral duidelijk in zijn: het ging hier gewoon keihard om fraude en bedrog; want bij één studie zou hij bijvoorbeeld gegevens volledig gefingeerd hebben en zou hij bij het gebruik van gegevens van patiënten geen schriftelijke toestemming hebben gevraagd.

Overigens zou in dat kader Dr. Roel Coutinho, de man die nu een erudiete huisarts aanklaagt wegens ‘stemmingmakerij’, bij verstek ook dienen te worden ontslagen! Want ook Coutinho heeft in het verleden, ter eer en meerdere glorie van zijn naam, faam en carrière, zonder schriftelijke toestemming, AIDS-bloedonderzoek gedaan, zónder de betrokken patienten hiervan te verwittigen..! (HIER het hele artikel)

Dipak Das, als de rode wijn een krans krijgt, waarom hij dan niet?

Rode wijn behoeft geen krans, maar de onderzoeker wel?
Het kan zo zijn dat je van rode wijn misschien tóch niet langer leeft.. Zeg eens eerlijk, je hebt het ‘feit’ achter in je hoofd zitten, dat dit wél zo is, nietwaar? Want dat was toch uit wetenschappelijk onderzoek gebleken..? Dát ‘feit’ vertellen we elkaar natuurlijk het liefst, bij het openen van weer een flesje rode wijn.. Maar wetenschapper Dipak K. Das deed wel onderzoek naar het verband tussen rode wijn en een langer leven en concludeerde op basis van de resultaten dat je langer leeft als je regelmatig een glas drinkt, maar de Universiteit van Connecticut, waar Dr. Dipak Das hoofd was van het cardiovasculaire team, heeft een paar dagen geleden bekend gemaakt dat deze onderzoeker gegevens heeft vervalst en verzonnen. Da’s nou jammer..

De aanleiding voor onderzoek naar de handel en wandel van déze wetenschapper, wat een tip uit 2008. Alle activiteiten van de wetenschapper werden nagelopen en wat bleek? In maar liefst 145 gevallen heeft hij zich schuldig gemaakt aan het verzinnen en vervalsen van onderzoeksgegevens…!

De universiteit heeft 11 wetenschappelijke tijdschriften op de hoogte gesteld van hun onderzoek naar onderzoeker. Dipak Das, die in 2010 nog verklaarde als verweer tegen de aanklachten, dat hij slachtoffer was van een ‘complot’, is op non-actief gesteld en wordt ontslagen.

NRC-onderzoek: Universiteiten behandelden ruim 100 zaken van wetenschapsfraude!
Volgens kwaliteitskrant NRC, hebben Nederlandse universiteiten en academische ziekenhuizen de afgelopen jaren in zo’n 102 zaken van wetenschapsfraude behandeld, waarvan ten minste 27 zaken gegrond verklaard zijn. Zeker 16 wetenschappers werden bestraft door ontslag, overplaatsing of middels een ernstige berisping. De meest voorkomende vorm van wetenschapsfraude was plagiaat, het pikken van andermans onderzoeksresultaten en/of onderzoek. Ook het verzinnen of ‘bijwerken van onderzoeksgegevens’ scoorde hoog. Ook werden auteursnamen onterecht weggelaten bij publicaties. NRC hield  een enquête onder alle universiteiten en medische centra over wetenschappelijke fraudezaken sinds 2005.

Dat jaar committeerden de instituten zich aan een code die voorschrijft hoe onderzoekers zich horen te gedragen. Niet eerder was bekend hoe vaak en in welke hoedanigheid wetenschapsfraude zich voordoet. Deze code blijkt dus gedeeltelijk te werken; in ieder geval zijn de 102 zaken boven water gekomen. Maar de vraag blijft natuurlijk, welke frauduleuze zaken onbestraft blijven, doordat ze niet ontdekt zijn, of omdat ze teveel voor ‘maatschappelijke onrust’ zouden zorgen..

Hoe er gefraudeerd wordt..
Volgens universitair docent aan de Universiteit Groningen, psycholoog Maarten Derksen is er meer mis in de wetenschappelijke wereld. Derksen doceert ook wetenschappelijke ethiek aan zijn studenten en in een interview, afgelopen September met dagblad Trouw, verklaart hij: “Wetenschappelijke fraude klinkt heel sensationeel. Ik zou het erg jammer vinden als deze zaak Diederik Stapel wordt afgedaan als een uitzondering. We kunnen niet collectief onze handen schoon wassen, er zijn wel meer dingen die fout zijn.” Derksen somt probleemloos voorbeelden op van praktijken in de wetenschap die misschien minder erg zijn dan het compleet verzinnen van data, maar toch laakbaar kunnen worden genoemd.

– Ghostwriting: komt in de biomedische wetenschap veelvuldig voor. Het raamwerk voor een artikel wordt geschreven door een externe expert, die niet zelden werkt bij een farmaceutisch bedrijf dat belang heeft bij de voorgenomen publicatie. ‘Onafhankelijke’ wetenschappers zetten vervolgens hun namen boven het stuk..!

– Fishing: het lukraak, ongericht zoeken in databestanden naar gegevens. En als er wat interessants opduikt, dit dan presenteren als een doelbewust uitgevoerd onderzoek.

– Knijpen en kneden: gegevens uit datasets zolang bewerken en aanpassen totdat er ‘iets significants’ uitrolt.

– Strategisch publiceren: een mooi onderzoek opknippen in meerdere hapklare publicatiebrokjes en deze dan in verschillende wetenschappelijke bladen publiceren om zoveel mogelijk publicaties te scoren.

– Name dropping: vaak staan er tussen de auteursnamen boven artikelen namen van wetenschappers die niets of bijna niets aan het artikel hebben bijgedragen. Vooral hoogleraren willen graag als mede-auteur worden opgevoerd. Dat scheelt weer in de publicatielijst.

René Diekstra, zijn plagiaatvorm van onderzoek verbaasde de hele Nederlandse wetenschappelijke wereld; hij bleek een voorloper.

Veel van de problemen met wetenschappelijke fraude zijn terug te voeren op de publicatiedruk, zegt Derksen. Want wetenschappers moeten publiceren in wetenschappelijke bladen, want alleen het schrijven van een paar mooie boeken is niet voldoende. De artikelen in vooraanstaande, Engelstalige wetenschappelijke vakbladen vormen de basis voor een succesvolle wetenschappelijke carrière,zo simpel is dat. Derksen: “Ik zeg niet dat de hele wetenschap rot is, maar ik zeg evenmin dat de wetenschap brandschoon is. De discussie over wat zuivere wetenschap is, zou eens echt moeten worden gevoerd, ook de psychologie spiegelt zich meer en meer aan de geneeskunde. Zeker in de sociale psychologie is de publicatiedruk enorm.”

René Diekstra, hét voorbeeld van wetenschappers die hun werk een handje hielpen
Het bekendste geval van wetenschappelijke fraude uit de recente Nederlandse geschiedenis is gepleegd door de ooit gevierde tv-psycholoog René Diekstra. De Leidse universiteit ontsloeg hem in 1996 nadat een commissie had vastgesteld dat hij plagiaat had gepleegd in zowel wetenschappelijke als populaire publicaties. Grote delen van zijn werk bleek hij te hebben overgeschreven van andere onderzoekers en publicaties.

En een ander geval was het verhaal rondom neuroloog dr. H. Gelmers, die in 1998 bij het Twenteborg Ziekenhuis in Almelo weg moest, nadat hij in opspraak was geraakt wegens fraude. Bij een onderzoek voor de farmaceutische industrie naar de werking van een medicijn tegen hersenbloeding had hij fictieve patiënten opgevoerd. De fraude kwam aan het licht doordat zijn bevindingen sterk afweken van die van andere onderzoekers..!
Een ander geruchtmakend geval deed zich voor in 2006 in Zuid-Korea. Celbioloog Hwang Woo-suk bleek toen een artikel over gekloonde menselijke cellen totaal te hebben verzonnen. Foto’s van de cellen waren getruct. De expert kreeg twee jaar voorwaardelijk.

Tot slot, last but not least: de farmaceutische fraude..!

Alle gevallen hierboven lijken tot op zekere hoogte nogal onschuldig.. Vooralsnog geen man overboord, hoewel het allemaal niet fraai is wat deze wetenschappers presteren. Maar anders wordt het natuurlijk allemaal als farmaceutische wetenschappers, willens en wetens cijfers gaan frauderen om farmaceuten kansen te geven hun producten, jouw en mijn medicijnen.., op de markt te brengen, onder ‘valse bewijsvoering’..! Nou en dat gebeurt op grote schaal, zoals veel klokkenluiders ons laten weten. Ook diverse overheidsonderzoeken hebben in de loop der tijd een beeld geschetst van een farmaceutische octopus, die haar invloed op alle wetenschappelijke en overheidsniveaus heeft doen gelden.

Klokkenluider John Virapen, oud-directeur van Big Pharma
Het is bijvoorbeeld John Virapen, oud-directeur uit de farmaceutische industrie, die een stevig boekje opendoet over farmaceutische wetenschappelijke fraude. Virapen werkte zich op tot directeur van een van de grootste farmaceutische bedrijven ter wereld in Zweden. In die functie heeft hij meegewerkt aan corruptie, omkoping van ambtenaren e.d. om medicijnen goedgekeurd te krijgen. Later begon Virapen zich te realiseren dat de farmaceutische industrie uitsluitend geïnteresseerd is in winst en in het geheel niet in de gezondheid van de consument. De farmaceutische industrie creëert zelfs nieuwe ziekten om verzekerd te zijn van omzet..!

Dr. John Virapen had toen 35 jaar van zijn leven gewerkt voor Eli Lilly, en komt inmiddels met zeer ernstige verwijten naar deze industrie, die wij hier op WantToKnow met kapitalen schrijven: INDUSTRIE… Virapen nam zijn verantwoordelijkheid en openbaarde als klokkenluider deze praktijken aan de wereld, hij waarschuwt voor de -letterlijk- levensgevaarlijke motieven en kwade praktijken van de farmaceutische INDUSTRIE, waarbij hij vooral op het gevaar van de psychiatrische medicijnen wijst! Maar hij gaat kritiek op zichzelf ook niet uit de weg; “Ik maakte deel uit van het kwaad, had een carrière maar deed veel slechte dingen”, aldus John Virapen.

In 2008 publiceerde John Virapen het boek ’Side Effects Death’ dat in het Nederlands verscheen, met als titel ‘Bijwerkingen, waarvan sommige dodelijk kunnen zijn’. Het boek is een ware ‘wake-up call’ voor diegenen die het verhaal in detail willen horen. Heb jij nog een  ongelimiteerd geloof in de farmaceutische INDUSTRIE, dan raden we je aan het boek te lezen. En als je in de gezondheidszorg werkt en je patienten hoog in het vaandel hebt staan, lijkt dit boek sowieso een ‘must’..!  Wist je bijvoorbeeld dat de meer dan 75% (!!) van de vooraanstaande medische wetenschappers betaald/gefinancierd wordt door de farmaceutische industrie? En ken je het spreekwoord: “Wiens brood men eet, diens woord men spreekt’

Professor Dr. Diane Harper klapte in ‘bedekte termen’ uit de pharma-school.

Diane Harper
Ook de Amerikaanse arts en researcher Dr. Diane Harper, deed een boekje open over de uitermate kwalijke praktijken van Big Pharma, haar verhaal kun je HIER lezen op de site. Ook al krabbelde Dr. Harper later een beetje terug, omdat ze het aan haar status verplicht was, zich diplomatieker uit te laten dan had gedaan, de essentie van haar verklaringen blijft recht overeind staan.

Dr. Harper studeerde af aan het Massachusetts Institute of Technology, deed aanvullende studies aan Stanford University en haalde een medische graad aan de University of Kansas. Zij was onderzoekster naar zowel het Gardasil als het Cervarix vaccin en daardoor één van de meest ervaren onderzoekers in de wereld, inzake de HPV, het baarmoederhalskankervirus.

Diane Harper werkte zowel voor Merck als voor GlaxoSmithKline en haar waarschuwingen tegen de HPV-vaccins zijn keihard: deze vaccins tegen baarmoederhalskanker zijn het risico niet waard. Anders gezegd: het middel is erger dan de kwaal..

En op de vraag waarom deze vaccins tegen baarmoederhalskanker dan nog steeds worden doorgedrukt door doktoren en gezondheidsautoriteiten, in de VS, het Verenigd Koninkrijk en vele andere grote landen is het antwoord is heel eenvoudig: Omdat Big Pharma de grote poppenspeler achter de schermen is, die inmiddels aan de touwtjes trekt van de wetgevende machten. Met de miljarden mega-winsten die ze maken, is er voor deze pharma-mastodonten meer dan genoeg geld beschikbaar om lobbyisten te betalen. En zijn ze ook in staat, via controle van het hele wetgevende apparaat om onder-de-tafel-deals af te sluiten en verder te gaan met de angstzaaiende marketing van hun producten.

Leugens en verdraaiingen rondom kwikvergiftiging
Sinds het invoeren van kwik als ‘gezondheids’-product wordt er gesproken over de uiterst giftige werking van kwik in bijvoorbeeld amalgaam in onze tandvullingen en het kwik dat als het conserveermiddel ‘Thimerosal’ in vaccins wordt gebruikt. De wetenschap ontkent al decennia lang, keihard de invloed van kwik, een van de giftigste stoffen we kennen, op het menselijk lichaam. Kwikbelasting is een van de meest vermoeiende vormen van ziek-zijn. Het lichaam werkt keihard om deze rotzooi uit je lichaam te krijgen, maar vooral lekkende kwik-amalgaamvullingen blijven lekken, waardoor het bijna letterlijk ‘dweilen met de kraan open’ is.
Maar ook  het kwik in vaccins staat als uiterst giftig te boek. Maar wat doet de wetenschap..? Keer op keer komen er VERVALSTE rapporten uit, met zg. wetenschappelijk onderzoek, dat zou aantonen dat het thimerosal in vaccins veilig is..!! (Kijk voor een speciaal recent artikel HIER op de site!)

Fraude bedekken met de mantel der vergoeilijking..?
Wetenschappers die achter het bedrog van hun collega’s komen, proberen over het algemeen deze collega’s te sparen.. Waarom is niet duidelijk, maar wellicht is er het gevoel dat de ‘wetenschap’ iets te verdedigen heeft…?? Daarnaast worden wetenschappers die het bedrog WEL aan de grote klok willen hangen, vaak afgesnauwd en zwaar onder druk gezet, om het bedrog NIET naar buiten te brengen..! Toevallig, tijdens het schrijven van dit artikel, kwam ons het artikel uit de Daily Mail’ onder ogen over dit onderwerp. En wat blijkt: het BMJ, (British Medical Journal) hield een peiling onder zo’n 2.800 artsen/wetenschappers. Van hen zei maar liefst 1 op de 8, oftewel 13%, op de hoogte zijn en/of getuige geweest te zijn van vervalste testresultaten, met het doel om dit onderzoek gepubliceerd te kunnen krijgen. Bijna de helft daarvan, 6 procent van de hele groep, constateerde de fraude zelfs bij het eigen instituut. We drukken graag hier dit artikel volledig af.

We raden je aan in dit kader van vervalsing, het vertellen van halve waarheden en het verzinnen van aanvullende, onware zaken, eens een kijkje te nemen bij de vele artikelen hier op de site.We geven je een kleine lead:

* Onderzoeker van BigPharma geeft fraude toe HIER

* Journalisten gemanipuleerd en HPV-campagne van start HIER

* Geld bepaalt uitkomst Griepvaccin-studies HIER

* Medische promotie-onderzoek door ‘ghostwriting’: SCHANDALIG! HIER

* Farma probeert met eigen tijdschriften haar verhaal officieel te doen lijken! HIER

* Klokkenluider zet medische wereld te kijk HIER

* Belangenvertrengeling vaccinatie-adviseurs HIER

* Tamiflu is een hoax; Tamiflu is dus fraude HIER

* Megacorruptieschandaal in de WHO (De Wereldgezondheidsorganisatie) HIER

* En dan nu… Het vaccin voor een ‘rusteloze vagina’.. HIER

* De leugen regeert: De grote grieppropaganda! HIER

* Dr. Rauni Luukanen: een bijzonder verhaal.. HIER

* Onnodige vaccinaties; een insider klapt uit de school.. HIER

* Dr. Ghis doet haar mond open! HIER

* Het griepvaccin: belangstelling of belangenverstrengeling HIER

* Farmaceutische industrie woekert binnen de overheid HIER

* Nu alle jongens aan het HPV-vaccin..? HIER

* Farmaceuten krijgen juridische opdoffer in de VS! HIER

* 40 Miljoen mensen gebruiken Prozac! Maar het werkt niet, zeggen wetenschappers..! HIER

* De FDA blijkt corrupt! HIER

 Andere bronnen:

* Een artikel van de Amerikaanse dokter Mercola over hoe corrupt farmaceuten zijn en hoe ze medisch onderzoek manipuleren. HIER
en een boek van zijn hand over de grote vogelgriephoax.. ‘The Great Bird Flu Hoax’: HIER

* Hoe Farmaceutisch bedrijven controle uitoefenen op (publicaties van) ‘wetenschappelijke’ onderzoeken naar vaccins: HIER

 

91 gedachten over “Wetenschappelijk onderzoek toont wetenschapsfraude aan…?!

 1. Ook ik zie dat de universitaire wetenschap is als een keizer zonder kleren. Nadat iedereen ook mede dankzij artikelen als hierboven doordrongen raakt van hoe het niet langer moet, is het volgens mij ook zaak om aan te geven hoe we het dan wel zouden willen. Omdat we dat nieuwe helemaal zelf mogen creëren, is de Pateo Academia opgericht, waar zich inmiddels enkele toonaangevende wetenschappers hebben verenigd. Meer informatie hierover vind je op het Engelstalige deel van Pateo.nl. Samen maken we het verschil.

  1. Het fundament van de ‘overheids-wetenschap’ bestaat niet. Het is allemaal chaotisch experimenteel gekloot.
   En het is al heel erg lang bekend: het model der gokken op basis van willekeurige aan-names is geen inhoudelijk fundament;
   Het is pure willekeur en enkel op basis van het reclame-begrip ‘wetenschappelijk’ wordt er continu aandacht aan geschonken.

   Thats all you needed to know 🙂

   Extrinsiek waarnemen en proberen = hetzelfde als met een vliegje spelen en zijn vleugeltjes uit-trekken en registreren & administreren. Omdat afhankelijke mensen kopieren (ego) is dat een prima zichzelf in stand houdende lineaire illusie waar een heldere waarnemer zijn wenkbrauwen over fronst en grote afstand van neemt; dat dan weer wel !

   Johan benadert het fundament vanuit de intrinsieke waarnemer en de creator; een wezenlijk verschil die een inhoudelijke wetenschappelijke stap voorwaarts maakt. Pateo maakt van het gok-syndicaat onder de noemer wetenschap een enorme stap in de richting van inhoudelijk (willen) weten.

   Onvergelijkbaar met de variant die afkomstig is van de afgeleide inhoudsloze versie van uw overheid. Die variant was ook nooit bedoeld om u 1 stap verder op weg te helpen; in tegendeel zelfs 🙂

  2. Neem het me niet kwalijk, maar wetenschap is al even vluchtig als gas. Het essay ligt nog bij de drukker, of de theorie is achterhaald, snel als het nu allemaal gaat.
   Aan de Gentse universiteit is een ware polemiek aan de gang tussen verschillende strekkingen van “wetenschapsfilosofen” die elkaar om beurten verwijten pseudo-wetenschap te bedrijven.
   Wanneer wordt wetenschap pseudo? Ik denk wanneer er zuiver verkooptechnische factoren spelen. Een beetje zoals de witte jassen in de reklame die met bewijzen zwaaien en gegarandeerd zoveel procent resultaat. Da’s je reinste pseudo.
   Maar wetenschappelijk onderzoek door commerciële motieven ingegeven, kan zeker goede wetenschap zijn en deugdelijke resultaten opleveren, zolang er zuivere maatstaven gehanteerd worden en daar wringt steeds weer het schoentje.
   Onze meeste universiteiten worden door het bedrijfsleven gesponsord, met spin-offs als uitwassen, want oneerlijke concurrentie.
   Ik kan alleen hopen dat de financiële crisis ook hier voor grote gelijkmaker gaat spelen.

  3. Wetenschap = Een hobby; het hoort niet thuis in de gedeelde ruimte. Net als overheids-gestuurd onderwijs. Ieder souverein mens behoort in vrijheid zijn/haar eigen zet-keuzes te kunnen maken.
   Thats all you need to know.
   We zijn in2012 ge-arriveerd en de grote schoonmaak en het vrijgeven van informatie (vrije energy) neemt een grote vlucht !
   Noteert u alvast het weekend van 16,17&18 maart in uw agenda ?
   Daar zal al heel veel zichtbaar worden gemaakt over onze zeer nabije gedeelde & particuliere domeinen 🙂

 2. fff of topic…

  Volgens mij wordt het hier in de Wereld een 18 Jarige recessie net als het komende 18 cijferige bankrekeningnummer waar u dan alleen nog mee kunt kopen en verkopen
  666 merkteken

  klinkt bekend voor de hand liggend en bijna niemand heeft het door…

  iedereen betaald vrolijk al bijna volledig met zijn plastic pasje met nu nog 15 tekens voor de totale controle.

  Want het is zo,n veilig gevoel zo,n pasje

  Contant geld word volledig verbannen als u niet meer terrecht kunt bij de banken om het op te nemen kwestie van gereguleerde tijd…

  Slaapt allen lekker verder in Grieken-land zijn ze al een beetje wakker geworden 😮 😮 hier duurt het nog even maar dan is het net telaat…

  http://bank.blog.nl/abn-amro/2008/01/27/sepa-zorgt-voor-rekeningnummer-van-18-cijfers

  1. Leuk Martijn er staan er nog een boel interessante naast ook. Zo kom ik nooit meer toe aan een boek. 🙂

  2. Mijn reactie staat in de wacht omdat ik per ongeluk sselene (2 maal s) in plaats van Selene heb getikt.

 3. Ik denk steeds meer dat alle BIG commercies een stille dood zullen sterven. Immers, de financiële crisis en de besparingsmaatregelen die eraan staan te komen, zullen ervoor zorgen dat de bevolking haar geld niet meer aan big pharma en andere ‘biggen’ zal besteden, maar aan elementaire behoeften als voeding, woning, kleding etc. Kortom, de financiële crisis zogt ervoor dat andere waarden herontdekt zullen worden. Auto op stal, zelfverbouwde groenten op tafel, of eten van bij het buurtwinkeltje die door een plaatselijke teler bevoorraad wordt. Minder vlug een pilletje voor elk ongemakje maar in de plaats daarvan een goeie oude remedie zoals bv. kippensoep, ik noem maar wat. Wanneer het artsbezoek vermindert, krimpt het pillenverbruik in verhouding met lagere inkomsten voor big pharma tot gevolg.
  Laat zij die het ‘zich kunnen permitteren’ voor veel geld hun lichaam naar de bliksem helpen met allelei giftige jong- en mooimakers. Zo richt de zgn. elite zichzelf ten gronde. Het wordt in feite een zaak van immanente gerechtigheid.

 4. Het fundament van de wetenschap is het model der statistiek en kansberekening. Dat laatste maakt het aantrekkelijk omdat er leuk gerekend kan worden; verder is het niks anders dan een lege huls cq een willekeurig experiment.

  Ik begrijp de ophef dus ook niet; wetenschap is per definitie met DE RUG extrinsiek leren waarnemen zonder inhoudelijk contact maken met de realiteit.
  Daar zit dus geen inhoudelijk contact in; zoals de iceman al heeft laten zien; het wezenlijke verschil tussen inhoud en lucht-fietserij. http://www.youtube.com/watch?v=nRsNh0eB-Io

  De hoeveelheid rotzooi die ons overstroomt (zowel qua info als orientatie als menselijke wrakken afkomstig uit deze tak van dement-makend onderwijs) is verschrikkelijk. De hele samenleving drijft op deze bagger van ellende waarin mensen niet meer zelf contact hebben leren maken maar op basis van een niet bestaand fundament (illusie) zich hebben leren orienteren.

  Autisme en dementie zijn in dit land ziekte-beeld nummer 1; een plaag ? Nee; een exponentiele epidemie !

  En u ?

  U bent er aan overgeleverd als u zich niet had gewapend tegen deze functionele feiten 🙂 Dan bent u naar alle waarschijnlijkheid ook volledig het spoor kwijt geraakt en dat ?

  Dat was nou net de bedoel-Ing van de Ing 🙂

  1. Wetenschap ? Het is een afleidings-tunnel met bewust gelekte incorrecte data zodat mensen en info zo line-air langdurig mogelijk aan bezigheidstherapie verslingerd zijn 🙂

 5. Een beetje ‘of-topic’ (ook al wordt ons mbt de ‘condensatie sporen van vliegtuigen’ ook een loer gedraaid misschien?), maar wel zeer actueel: vonden jullie het luchtverkeer boven Nederland vandaag ook wat ‘chemtrailerig’? Wat zijn jullie ervaringen en/of gedachten?

  Zie hier de video van de chemtrails van vandaag:

  Reacties kunnen ook hier voor de goede orde: http://www.youtube.com/watch?v=JKFtnoxkUs4&feature=youtu.be

  1. @ John…..Je hebt helemaal gelijk…niet normaal, gisteren ook al….maar vandaag was het echt ongelooflijk veel en zo obvious. Je kent Gabriele Stähler misschien wel van het Vit. D 3 verhaal van Project Camelot.
   Zij maakte me attent op deze link van Rosalind Peterson ‘destroying the atmosphere’

   http://www.youtube.com/watch?v=7Yg8FBnGXIk

   Het gaat om onze toekomst m.b.t. ons eten en gezondheid…..

   http://www.agriculturedefensecoalition.org/content/geoengineering-current-act

  2. Tot nu toe heb ik het niet zo erg gezien dan vandaag, al was gisteren toch ook een dag van schaakpelen in de lucht. Ik stond er echt versteld van, dit is gewoon niet leuk meer…

  3. Jammer dat ik geen foto’s kon maken, de vorige keer hebben ze het zelfs naar L.A. usa gestuurd als bewijsvoering. Voortaan toch weer m’n camera meenemen dus. 😉

  4. Ja hoor, ook aan de Zeeuwse kust. Mooi weer met veel zon.De chemtrails kregen het in ieder geval niet voor elkaar een gordijn te vormen het bleven enkel krijtstrepen hier. Ik heb nog wel een poosje zitten kijken. Het is hier over het algemeen druk met vliegtuigen. Ik denk dat het rond 4 uur was . Vliegtuigen die op dat moment overkwamen hadden een gewone trail die na 5 à 10 minuten niet meer te zien was. De krijtstrepen leken wel voor altijd en schoven ook geen milimeter op. Er was ook heel weinig wind.

  5. @ Martijn…er zijn al zoveel foto’s genomen maar de verleiding slaat ook bij mij altijd weer toe 🙂
   Belangrijker is waarschijnlijk het onder de grotere aandacht te brengen….o.a. subtiel…

  6. Vandaag vele kilometers gezien boven de snelweg. Ook een paar met scherpe hoeken.
   Gistermiddag verschenen ze al.

   Maar wat schetst mijn verbazing als verklaring op het rtl4 weerbericht over ‘vliegtuigstrepen’: De vliegtuigen vliegen heel hoog, 5 á 6 kilometer en zo hoog is het afbraakproces van de sporen vertraagd.

   Dan zou dus betekenen dat het bijv. vandaag boven ons heel druk was…. (en andere dagen niet). Ik vind dit weinig geloofwaardig.

  7. @Allen.
   Opnieuw laten jullie je weer gek maken door anderen EN atmosferische toestanden.Er bestaan geen chemtrails,wat die ex burgemeester uit Belgie ook mag beweren.Het zijn contrails,die al naar gelang atmosferische toestanden kort of lang zichtbaar blijven. Moeilijk he,om te geloven,maar het is toch echt zo.
   Kees

  8. zag de hele lezing van vernietigen van de atmosfeer als schilder van luchten en de zee voelt zo pijnlijk ik weet het.

  9. En waarom bestaan er geen chemtrails Kees..? Voor iemand die zich er nog voor geen pukkel in heeft verdiept, loop je flink te schreeuwen, vind ik. Je bent vast geen Amsterdammer van geboorte..
   Verdiep je er nou eens in man, je loopt te schreeuwen en ongefundeerd te roepen. Het leger geeft het verdorie zélf toe, en dan ga jij hier lopen zanikken dat ze ‘niet bestaan’.. Ik snap je nick ook steeds beter… haha; jij bent in principe overál tegen..?!
   Gewoon maar een paar leads dan, hier op de site nota beide bene..?
   http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/bestaan-chemtrails-officieel-erkend/
   http://www.wanttoknow.nl/overige/mind-control/chemtrails-het-bewijs/

   En veel gebeurt natuurlijk niet onder het kopje ‘chemtrails’, dat je zo in het telefoonboek kunt opzoeken.. Het zijn officieel ‘weermanipulatie-programma’s’..! ‘Het is natuurlijk fantastisch’, hoor ik zo’n generaal al roepen, ‘dat we in staat zijn om het te laten regenen, onweren, voor dagen achtereen, boven op onze vijanden, bij een inval in ons land’.. En vervolgens ontvangt de generaal een budget en vooral een vrijbrief om te gaan experimenteren! Onder het kopje ‘Top Secret’ kan niemand er vervolgens meer bij, ook niet een democratische volksvertegenwoordiging.

  10. @ Contra……denk je dan dat meneer de burgemeester in de VS, Australie, Azie, Zuid-Amerika en de rest van Europa bekend is?
   Of geloven alleen de Nederlandstaligen aan Chemtrails?????
   Inderdaad wat Guido zegt…..ga je a.u.b. eerst verdiepen over wat al als feit bekend is en onderzocht….dit is zo veel groter dat het waarschijnlijk boven je petje gaat…maar je bent niet alleen…omdat heel veel mensen (net als altijd) het niet zo zien, bestaat het dus niet…..bravo….en we blijven maar draaien.
   Er zijn al zat grappenmakers als jij die van alles ontkennen en die de ‘kenners’ belachelijk maken….hier trap ik dus niet in. Ik zie en voel wat ik zie en voel en met mijn denken erbij en de informatie hierover heb ik mijn werk gedaan….nu jij nog!

  11. Als je alleen al kijkt naar wat mensen op social media plaatsen aan foto’s…. je ziet de chemtrails. Ik heb geen foto’s van vroeger met die strepen erop… mooie blauwe luchten sieren de foto’s. Nu is het orde van de dag… met op sommige dagen echt een krankzinnig schouwspel. Ben al aan het mailen gegaan richting tweede kamer…. echter wil men er geen kamervragen over stellen….. De wereld wordt verontreinigd, grond wordt onvruchtbaar, micro-organismen sterven… Welke macht in ons land zit hierachter, kunnen we iets met petities doen? Zoals ik al eerder postte, zelfs in het weerbericht wordt je vals voorgelicht. Het verschil tussen chemtrail en contrail is zo kinderlijk eenvoudig te onderscheiden, mensen kijken, maar ZIEN het niet.

  12. Niet normaal gisteren, hier in Amsterdam! Ook heel langzaamvliegende vliegtuigen. Ik heb wat foto’s.

   Vandaag is het trouwens ook niet mis.

   Ik las dat er nu ook rechtszaken tegen lopen in Duitsland. Ik zoek het op.

   Weet iemand een makkelijke bron om dit te melden en verklaring te krijgen?
   Een email adres oid?

  13. @ Joris….Ik weet dat in Duitsland o.a. een advocaat is, Dominik Storr, die vertegenwoordigt chemtrails/haarp klachten richting overheid….dit is van een Duitse website
   http://www.ashtor2012.de/aktuelles/chemtrails-g-gutemann-08-06/

   Als je scrolt zie je links over de correspondentie van Dominik Storr die o.a. aan overheidsinstellingen gericht zijn.
   Het gaat erom dat we in Nederland ook op zo een manier bezig kunnen zijn….maar dan heb je wel een advocaat nodig die het lef heeft dat te ondersteunen.
   Als er interesse bestaat, kan ik het een en ander vertalen, dat we het wiel niet op nieuw hoeven uit te vinden 🙂

  14. Interessant Monika!

   En speciaal voor Contra…. ik weet niet hoe oud je bent, maar ik ken de jaren van de stralend blauwe hemels.. verder weet ik niet of je erg bijziend bent, maar er is DUIDELIJK verschil tussen contrails en chemtrails. Conclusie: je kijkt wel, maar ZIET het niet! Tip: Ga naar de brillenwinkel en laat je ogen eens meten, misschien dat je het dan wel ZIET.

 6. Spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen / space scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.org

  De beste wensen voor het nieuwe jaar 2012 Prachtig artikel dat meer reacties gaat ontvangen
  Eerst van wal steken…. het departement wetenschappen ruimtevaart
  Een voorstelling Aardse wetenschappers samenwerken met Extraterrestrials
  “op zich niets mis mee, want als het gaat hier om de eerlijke, hardwerkende, opréchte wetenschappers, die, door hun houding alleen al, nederig zijn en dienend aan het maatschappelijke belang”

 7. Vanmorgen weer allemaal chemtrails. Maar nu is het al en hele middag alsof iemand er met een oude kwast overheen gegaan is. Helemaal vervaagd en streperig verdeeld op de blauwe achtergrond.
  Als chemtrails contrails zouden zijn die vertraagd verdwijnen door de hogere luchtlaag dan wil ik wel een verklaring er bij waarom dat dan wel pakweg 14 uur of langer kan duren. Als iemand mij dat duidelijk en onweerlegbaar uit kan leggen, dan pas geloof ik niet meer in chemtrails. 🙂

  1. @Allen.
   Installeer het programma Casper Live Aircraft Tracking en klik op Schiphol. Kijk vervolgens buiten naar de lucht en spot een recente contrail.Ga naar binnen kijk naar het scherm en zie het vliegtuig,wat daar vliegt.Klik op het vliegtuig en zie alle gegevens. Simpel en interessant.
   @Guido. Vertel mij NIET,dat ik loop te schreeuwen.Dat doet dat schakertje wel en daar zeg je niks tegen.
   Kees

  2. Het gaat erom dat er vliegtuigen in de lucht zitten die je niet op je programmaatje ziet, lieve Kees.. Jonge jonge..

  3. @Guido.
   Wil je AUB normaal doen tegen mij,Guido?Ik heb je niks misdaan.Laten we alsjeblieft normaal doen tegen elkaar.
   Natuurlijk weet ik,dat je niet alle vliegbewegingen ziet boven Nederland(of welk ander land dan ook),maar als je de pics ziet van Marcel gaat het om 10 tallen vluchten,die dan aan het sproeien zouden zijn.Als Martijn dus dat programma had gehad,dan had hij simpel kunnen nagaan,welke van zijn zgn.chemtrails op dat moment op Aircraft Tracking te zien waren.je kan zelfs terug in historie met dat programma.Ik hoop,dat men op een volwassen manier reageerd!

   Kees

  4. Ik stop ermee Kees, het is aan dovemansoren. De enige die hier iedereen die dingen ziet, die jij niet ziet, uit zit te maken voor onwetend, ben jij zélf Kees. Het zijn strepen die er soms meer dan 5 tot 7 uur hangen..? Hoe wil je in hemelsnaam al die vliegtuigen terug herleiden? Vanochtend hier boven Schiphol, zeker 20 van die lijnen. Vliegtuigen die erdoorheen vliegen, zonder strepen, enz. Laten we er mee stoppen, welles nietes heeft in ieder geval een zin; jij bent van de ‘nietes’, nou prima. So long!

  5. @Guido.
   Even goeie vrienden ,hoor.Je doet maar.
   Ik zie dingen niet ,zoals jullie die zien?Maar natuurlijk ,je hebt gelijk.Met je artikel over UFO waarnemingen sla je de plank 1000% mis en je verwijt mij,dat ik onzin verkoop?

   Je ziet 20 zgn.chemtrails boven Schiphol en al die verkeersleiders daar hebben niks in de gaten?En al die onbekende vliegtuigen moeten ook nog eens ingepast worden in het reguliere drukke Schiphol verkeer.Laat me niet lachen,Guido.Dat is echt onmogelijk.
   Trouwens,heb jewel eens oorlogsdocs.gezien?Waarin al die geallieerde bombers op weg waren naar Duitsland?Je hebt natuurlijk ook de contrails gezien,die je op die films kon zien(en lang bleven hangen).
   Kees

  6. gek trouwens dat normale verkeersvliegtuigen op een andere frequentie zitten dan de sproeivliegtuigen..

   @selene
   Het sprookje dat vliegtuigen op 5/6 km hoogte in de koude luchtlaag zitten en dat daardoor de *kuch* vliegtuigstrepen zo lang blijven hangen….. we zullen het nog vaak moeten aanhoren. Het is alles behalve logisch….

   Trouwens ook heel vreemd is dat er (nog) geen winterse taferelen zijn (geweest)…. zouden de spinnenwebben aan de hemel hier de oorzaak van zijn? Het is per slot een weermodificatie programma!!

   Ik wil gvd weten wat ze boven ons hoofd uitspoken. Heb al gemaild met de tweede kamer, maar men wil geen kamervragen stellen. Waarom is dit in geheimen gehuld? En maar dat geouwehoer over milieu en duurzaamheid…. cut the crap, wat er gebeurt bewijst het tegendeel wel.

  1. Die heb ik dus maar getekend. Hoewel ik vermoed dat ik dat al ergens heb gedaan. Ik hou het tegenwoordig niet meer bij. 🙂

  2. @ Selene….ik had hem ook al getekend…de grote computer houdt ons wel in de gaten 😉
   Vandaag alles bewolkt (tenminste hier bij Nijmegen)
   Hiervoor hebben ze ook ‘hun’ best gedaan de laatste dagen….
   Er wordt al jaren op chemtrails attent gemaakt en we stoten op dove oren…misschien is nu wel een betere tijdstip…

 8. Dit is nou wat ik een Fraai artikel vond gisteren in het Algemeen Dagblad:

  Bolleboos (17) ontdekt kuur tegen kankercellen

  “De 17-jarige Angela Zhang uit Cupertino, Californië heeft mogelijk een medicijn tegen kanker ontwikkeld. Haar scheikundeleraar Kavita Gupta kan er met haar pet niet bij. ‘We hebben het hier over een middelbare scholier, hè?!’
  Op haar vijftiende begon Angela ‘voor de lol’ boeken over biotechnologie te lezen. Binnen de kortste keren las het bolleboosje zwaar, wetenschappelijk werk. En dat heeft zijn resultaat gehad. Dat meldt het AD vandaag.

  Molecuul
  De van oorsprong Chinese Angela ontwikkelde een molecuul dat ze zelf beschrijft als ‘het Zwitserse zakmes onder de kankermedicijnen’. Het kan kankercellen opsporen, uitroeien en de reactie op de behandeling monitoren. Het gaat om een molecuul dat zich in het lichaam van een kankerpatiënt vasthecht aan kleine nanodeeltjes. De nanodeeltjes kleven vervolgens vast aan een kankercel. Daardoor kunnen artsen via een MRI-scan precies zien waar de kankercellen zich bevinden.

  Door vervolgens een infrarood-bundel te richten op het gezwel, smelt het molecuul en komt het medicijn vrij. Dat vernietigt dan louter de kwaadaardige cellen en laat de gezonde cellen met rust. Angela heeft de techniek op muizen getest in een laboratorium van de naburige Stanford Universiteit. Het resultaat is verbluffend: de kankergezwellen verdwenen als sneeuw voor de zon.

  ‘Veelbelovend’
  ‘Het werk van Angela is hoe dan ook uitzonderlijk en wonderbaarlijk,’ zegt dr. Zhen Cheng van de Stanford Universiteit. Hij is al een paar jaar de mentor van de bolleboos. ‘Het is nu nog te vroeg om te zeggen dat dit ook voor mensen gaat werken en of het een succesvol medicijn zal zijn. Het ziet er in ieder geval veelbelovend uit. Over een jaar of vijftien weten we meer.’ Die tijd zal nodig zijn om de techniek door te ontwikkelen.”

  Vooral die laatste zin, doet heel wat stof opwaaien, want dat impliceert dat deze geweldige ontdekking gewoon weg lekker de komende 15 jaar in een doofpotje wordt gestopt en in de tussentijd heerlijk kan worden geprofiteerd van al die doden die er nog moeten gaan vallen omdat er geen ene optie is om kankerziektes te helen. M.a.w. als of men nog niet genoeg poen heeft vergaard om iedereen op afstand ziek te houden, er is geld genoeg om op kort termijn dit soort zaken te innovatieren op de markt!!!

  1. Biotechnologie, ja, dat was ook mijn droom. Ben nu ergens blij dat ik er niet in verder ben gegaan. Inderdaad lijkt me dat heel frustrerend als je dit hebt uitgevonden en het wordt gewoon weggestopt. Je zou toch zeggen dat voor bepaalde patiënten dit hoe dan ook een laatste redmiddel zou zijn. Testen die handel, anders gaan ze toch wel dood.

   Maar goed, wie ben ik, wie ben jij. Heel irritant dit.

 9. Mensen, we zijn al veel verder dan men ons laat weten….

  Linus Torvalds (Linux, sinds 2008 staatsburger van de VS) vs. Rauni Leena Kilde Luukanen

  http://www.youtube.com/watch?v=oSVVjsjl0lI

  US PATENT –4,717,343 –METHOD OF CHANGING A PERSON’S BEHAVIOR

  US PATENT 5,270,800 –SUBLIMINAL MESSAGE GENERATOR

  US PATENT 5,123,899 –METHOD AND SYSTEM FOR ALTERING CONSCIOUSNESS

  US PATENT 4,877,027–HEARING SYSTEM

  US PATENT 3,951,134 – APPARATUS AND METHOD FOR REMOTELY MONITORING AND ALTERING BRAIN WAVES

  Check this site for cross examination of patents listed above:
  http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/srchnum.htm

  1. Zie ook mijn hoofdstuk over het werk van Tom Bearden in mijn boek blauwdruk (scalair elektromagnetisme, totsiegolven, energetics, radionica, psychotronics, etc). We/ze zijn idd heel wat verder…

   Trouwens ook een tv-interview opgenomen met Rauni Leena, ze was toevallig bij de Secret Space conferentie. Zeer interessant…

   Onze tv special met haar volgt nog (voor de andere tv-uitzendingen, zie links hier: http://www.healingsoundmovement.com/hsm-tv.html)

  2. Ja. Godverdegodver… Maak ik eens artikel weer eens hélemáál speciáál voor jou, kom je nu pas weer om de hoek.. Blijf je nu even bij de les ja?

  3. @Guido, wat ben je toch fel de laatste tijd. Ja, ik kan er ook wat van. Zou het misschien in de lucht hangen?

  4. Martijn , zal wel door die chemtrails komen , zitten allemaal korte lontjes in . 🙂

  5. Cozmic, wat moet ik zonder jou.. Je hep gelèhk man! Sorry Monica voor de foute link. Nou link, link, zó link was het nou ook weer niet..!

 10. dat we door de wetenschap belazerd worden zijn 1 van de schaduwen uit Plato’s. Monika Linus is een wijs man. Ik ben zelf een slackware (linux) gebruiker heb niets op met andere besturingssystemen. Zoals bijvoorbeeld lego meer te bieden heeft dan duplo. Monopolisten als microsoft of apple daar heb ik niks mee. Zelfs een besturingssysteem moet ‘open’ blijven en de broncode voor iedereen toegankelijk.
  Alles is dynamisch. Gesloten betek
  ent stilstand, geen vooruitgang, consolideren, controleren leidt tot macht en slavernij.

  Ook wetenschap pretendeert dynamisch te zijn.
  Dus niet. Zij maakt ook deel uit van het grote geheel dat eonomie heet. Dus niet onafhankelijk maar indienst vande grote bedrijven conglomeraten. Alles om ons heen welvaart en welzijn draait op macht en het grote geld zoals we dat inmiddels of langer weten.
  Zelfs de evolutie theorie is een grote leugen. Omdat alles wat afwijkt in de doofpot wordt gestopt om maar een leer of dogma uit victoriaanse 17e eeuw in stand te houden. De leer moet vooral de grote massa domhouden. Wetenschappers zoals paleonthologen en fossielverzamelaars worden voortdurend te kakken gezet of monddood gemaakt of nog erger bedreigt als ze tegenspreken dat hun bewijzen de leer tegenspreken. Uit zondering bevestigen de regel toch? Nee als we met ze allen in de nieuw kleren van koning geloven dan is het toch zo. Helaas worden die bewijzen dat de evolutieleer maar een aanname is en nooit bewezen instand gehouden. Dat de aarde rond de zon draait heeft men ook beetje voor beetje kunnen accepteren.
  Evolutionisten zoeken altijd naar de missing link want hun basis is natuurlijke selectie. Zij gaan uit dat van uit eencelligen liniair via ongewervelden naar gewervelden wij mensen ontstaan. En dat altijd de besten overleven. Als dat zo is waarom worden niet alleen volmaakte mensen geboren. Juist omdat die gewoonweg niet bestaan. Een andere voorbeeld als u een aap achter een toetsenbord zet en hij een bestaand woord van tien letters moest typen, weet u hoelang hij erover doet. Nou dat is 16,4 miljoen jaar. Dacht u nou werkelijk dat een aap een mens wordt?
  Verder toont genetische experimenten met fruitvliegje dat bijvoorbeeld uit het oog een pootje groeit of het twee lichamenkrijgt dat iets evolueert. Al ziet het er anders uit, het blijft een fruitvlieg en dat heeft niets met evolutie te maken. Wetenschappers maakt nu van een fruitvlieg een vlinder?Dat lukt ze dus nooit. Het mechanisch reductionistisch denken uit 17e eeuw is nog steeds hoe wetenschappers nu denken en handelen. Daarom hebben we ook zoveel disciplines die langs elkaar heen werken. U weet toch ook dat het geheel is meer dan de som der delen. Want simplistisch gezegd hij analyseert iets helemaal kapot. Maw hij onderzoekt een stukje uit het geheel, komt tot conclusie(waarheid) en legt het stukje terug in de grote puzzle. Past ie niet dan pakt ie een hamer en slaat er op tot dat die weer past engaat vrolijk verder.
  Kent u de vis uit prehistorie de coelacanth. Het zou volgens de wetenschappers 70 miljoen jaar geleden zijn uit gestorven. In 1938 is die op nieuw ontdekt.
  Hoe zo uit gestorven in 1964 en een jaar later werden twee zilveren replica’s die gemaakt zijn in de 17e eeuw ontdekt in Bilbao en in Tokio.
  Ooit hebben ze fossiele afdruk gevonden van een voetzoel in gesteente van meer van 213 miljoen jaar oud uit 1922. In Utah in 1968 eenafdruk van een schoen gevonden in gesteente van 500 miljoen jaar.
  Darwin wist dat in zijn theorie gaten zat. Zoals de missing links. Maar ja vanuit bestendige gedragslijn van wetenschap ben altijd voor of tegen. En als er tegen bent dan ben je opeens creatonist.
  En daarentegen is wetenschap ook een sekte geworden het soort van wie kent wie netwerk. En uiteindelijk maar dat geldt bijna voor ons allemaal voor uw broodheer doet u alles en daar hoort een leugen ook bij.

  Guido trouwens weer een goed verhaal.

 11. Monika je bedoelt natuurlijk heel wat anders. Ik kan geen Fins. Het was mij wel duidelijk dat die mevrouw bezwaar had tegen allerlei patenten om de mens te controleren en dom te houden in het filmpie. Als ik jou begrijpt is die Linus toch voor het grote geld gegaan. Ook voor hem waarschijnlijk een vervolmaking van zijn american dream. En ik weer een illusie armer en een ‘held’ minder. Ieder heeft een vrije wil en kiest datgene waarin je gelukkig wordt. Het zei zo. Groetjes.

  1. Zo “American” hoef je nu niet meer te wezen, en zo “gelukkig” hoef je daar zeker niet om te zijn. Wat daar nu allemaal afspeelt is letterlijk de “American Dream” door de gootsteen te hebben gespoeld. Al die draconische wetten die doorgedrukt worden. Mensen, het wordt echt tijd het eigen heft in handen te nemen.

   “Ze” gaan het nooit doen voor ons hoor, ze gaan net zo lang door tot er geen mens meer overeind staat. Mits wij ingrijpen natuurlijk! En daar is het nu toch echt wel meer dan hoogtijd voor.

 12. Paul&Co

  bolleboos hoef je daarvoor niet zijn om zo’n uitvinding te doen. Dat past precies in het denken van de
  huidige wetenschap. Het is voortdurend achter de feiten aan lopen. Om de ziekte kanker uit te bannen is meer nodig dan een ‘mechanische’ truuk. Technologie geef nooit een blijvende oplossing. Hoe kanker ontstaan daar zijn de meningen binnen wetenschap ook erg verdeeld. Kort de ene zegt het komt van binnenuit de andere zegt het komt van buiten af. Zijn het nou virussen, bacterien of schimmels? Uitroeien die handel zegt wetenschap? Gaat u maar voorop staan hoe doodt u een organisme dat miljarden jaren op onze aarde woont en leeft. Zijn dat altijd onze vijanden geweest? Als dat zo was hebben wij mensen toch nooit bestaan volgens Darwin’s evolutie theorie. Wij maken deel uit van die aarde met al het leven erop plant, dier en mineralen. Willen wij mensen niet altijd boven de natuur willen staan met onze arrogantie dat wij alleen bewustzijn hebben en de rest.
  Het is nooit leuk om kanker te hebben maar is dat niet inherent door de manier van leven in onze maatschappij. Opgelegde normen en waarden; tot je dood alleen maar werk belangrijk vinden;nooit te vreden wat we hebben, we willen steeds meer. Jachtig leven, geen rust nemen, doorblijven jakkeren, onder stress, geleefd worden, afgunstig tegen over anderen, aan eisenvan anderen moeten voldoen, geen zelfrespect geenrespect voor anderen ga zo maar door. Wij zijn alleen met welvaart bezig en vergeten welzijn. Zo zit onze matrix in elkaar. En van af onze geboorte wordt ons dit met paplepel ingegoten. Vooral je ego laten spreken en nooit je zwakheden tonen. Met dit verhaal help ik kankerpatienten niet maar ik vind dat alle mensen bewust van moeten zijn dat kanker niet hoeft te bestaan. Een ziekte is een overlevingsmechanisme en als medische wetenschap zich meer bezig houden met welzijn van patient niet alleen met symptoombestrijding dus echt bezighouden met genezing van patienten en niet uit eigen belang of het grote geld dan zijn er meer gezonde dan zieke patienten. Het aangeboden voedsel is ook belangrijk. En waarom is ‘gezond’ voedel in de supermarkten altijd duurder. Is er sprake van moedwil zoals codex alimentarius. Eerst alles wat ongezond is verkopen. En als we daarvan ziek worden kunnen we pilletje of drankje kopen. Wie wordt er echt beter van? Niet u en ik. Dat noemen ze ook economie welvaart maar zeker geen welzijn. Welzijn levert geen geld op en daarom is de keuze van de machthebber gauw gemaakt.

  En u weet wat u lichaam met lichaamsvreemde deeltjes zoals nanodeeltjes kunnen doen, als u die binnen krijgt? Geloof niet klakkeloos wetenschap ook niet mij ga zelf op onderzoek en ontdekt u eigen heilige graal (=leven).

 13. De oprechte wetenschapper probeert zijn theorie te ontkrachten, zaken te vinden die het tegendeel aantonen, DAAR ligt de kracht van de wetenschap en de wetenschappelijke methode!
  Gelovigen zoeken proponenten, dat heet confirmation of myside bias of my nebula bias, daarin worden nieuwe kliekjes geboren.

  1. Het probleem is dat oprechte wetenschap steeds moeilijker wordt. De publicatiedruk is te hoog, met alle gevolgen van dien. Daarbij wordt veel zogenaamd wetenschappelijk onderzoek door de producent van medicijnen zelf of in opdracht van de producent uitgevoerd. Wie betaald bepaald, dus echt onafhankelijk is dat niet meer te noemen.
   Ook de invloed van de industrie binnen de universiteiten is inmiddels groot. Met andere woorden: het huidige systeem is zo rot als wat en deugt niet meer.
   Gisteren, donderdag 7 november, ging het hier nog over in Nieuwsuur.

   Is de wetenschap gecorrumpeerd?

   http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1377840

  2. Van publicatiedruk zal de ene tak meer last hebben dan de andere maar idd de klant is koning en die zal zijn oriëntatie moeten verleggen, zichzelf beter informeren om mee te beginnen want zolang er vraag is blijft er aanbod en dat geldt natuurlijk ook voor homeopathie.
   Ik kan verder niet zeggen dat ik vind dat de wetenschap in zijn algemeenheid zo slecht presteert.

   Ik duik even in je nieuwsuur, bedankt!

  3. Goed dat insiders deze scientology praktijken eens serieus aankaarten!
   Maar om nou te zeggen dat het huidige systeem compleet doorgerot is.. er wordt grootschalige contemplatie voorgesteld begrijp ik eruit.. wat min of meer hetzelfde is..

  4. Jerry ook in de overgang?
   Penopauze in jouw geval?
   wat bedoel je nu precies met je opmerking?
   Doorgerot en grootschalige contemplatie.
   Ben erg wakker nu…
   zou ook liever slapen.

  5. Ik ben een vampier Anna, ik pluk de nacht en als mijn peno pauze gaat nemen ga ik in mijn kist liggen contempleren..
   Oeps, de zon komt op, tijd om te gaan!

 14. Dat wat men de wetenschap noemd maar het niet is, is een verleng stuk van de machtigste op deze aarde, het viese vuile geld.
  Er zijn echte wetenschappers die zoeken en bezig zijn met allerlei onderwerpen en wetenswaardigheden, in de tijd had je Professor Lupardi, en proffesor zonnebloem van Kruifje, en dan had je nog zo’n echte onderzoeker die woonde in Rommelgem!
  Tussen uitvinders en wetenschappers zit een wereld van verschil, uitvinders zijn maniakken, met alle niveau’s van ontwikkeling veel autodidact, wetenschappers zijn slimme lieden die liegen of het gedrukt staat, en dan ook nog veel ideéen pikken van collega’s zo als Einstein met zijn relativiteits theorie heeft gedaan.
  De mooiste en duurzaamste uitvindingen worden uitgevonden per toeval, en dan gewoon gebruikt en verbreid.
  Ach al die opgeborgen uitvindingen met een patent er op, nou ja kan lang of kort duren en dan zijn ze er toch!

  1. MONIKA, waarom niet vandaag, maar altijd een straat verder op ?

   De natuur heeft ons alles gegeven wat we nodig hebben, we hebben helemaal die gifmengers niet nodig om normaal te kunnen eten!

   Alles wat veel belovend leek, bijvoorbeeld de viskweek, is bezig zich zelf om te brengen, van wege de geld zucht.

   Gewoon terug, minder beter, en dan maar geen vlees en vis, we zijn bezig ons zelf aan het vergiftigen.

  2. Je eet gezond, puur natuur en komt regelmatig bij een Reform tent binnen stappen voor aangepaste voeding. Ondanks dat weten ze nog steeds je te verassen met allerlei troep waar je niet op zit te wachten. Zitten al die dokters en dietisten dan werkelijk zo vast aan hun chemische prak wereldje van patenten onbewezen wetenschappelijke muizen onderzoek praktijken. Jawel van de week nog een hele doos aan die rotzooi mogen ontvangen, 4x 80 Ml troep in kleine flesjes van Nutricia, Karamel gemaakt op basis van ammoniak en chemische kleur en geurstoffen, boordevol met nagemaakte vitamines. Gezonde voeding is dus niet aan hun verstand te peuteren want daarvan wordt je dus erg ziek en dan heb je aangepaste medicijnen nodig om er niet aan dood te gaan. Gezondheid heeft niet meer te maken dan afstand te nemen van dit soort praktijken en zorgen dat je deze rommel niet gaat slikken anders ben je verloren. Heb Nutricia zelf maar gebeld en aan verontwaardige oren gemeld wat voor gore troep het wel niet is en de hoop dat ze het gaan verliezen van alle zorgverzekeraars die er al tegen hun wanpraktijken een claim hebben in gediend.
   Lees zelf maar en huiver:

   http://www.nutriciamedischevoeding.nl/patienten-en-verzorgers/onze-producten/nutridrink-compact/voedingswaarden-ingredienten

   ‘Het was zelfs gootsteen niet waardig….’

  3. Ik weet niet wat het is, dat ormus is een suggestie…geen idee wat hij heeft uitgevonden/onderzocht. We zullen het op 14 januari 2014 horen…het openbaar maken van wat de wereld gaat veranderen 🙂

  4. MONIKA, PAUL 3,5

   Ik had familie bij Unilever werken, die vertelde mij al lang geleden dat met enzymen je alles kunt maken en veranderen.
   Een groot Tomaten ketsup bedrijf had veel te weinig tomaten van wege misoogsten, en toen hebben zij iets gemaakt god mag weten van wat, met die enzymen dus, het leek op tomaten puré het smaakte als tomaten puré, maar het was geen tomaten puré.
   En zo gaat met ons ook, wij lijken op mensen, enz, maar we zijn het niet.
   Wat denk je Paul waar jij je nieren probleem van hebt!

  5. Ook nog wakker Coz?
   Ook in de overgang?
   Dacht dat vrouwen daar alleen last van hadden.
   Schijnt niet zo te zijn…
   Mannen zijn een speciaal geval, nog niet genoeg onderkend.
   Maar het zijn mannen die de wetenschap bedrijven en weten wat je erin moet pleuren voor het beste resultaat.
   Denken ze, niet errug succesvol als ik alles mág geloven.
   We hebben er wel mee te dealen haha.
   Hoe ziet een man in de penopauze eruit?
   Ik zit weer in een menoslapeloze period…

  6. Druk bezig geweest , nu ff chillen . Geen last van overgankelijke problemen hier 😉

 15. Het produseren van voedsel is op en top een vertrouwens questie,
  in mijn wijn tijd, heb ik geleerd dat als je je medemensen niet respecteerd wat dan de mogelijkheden zijn om de boel te bedonderen en je zelf te verrijken.
  Ik ben en was altijd te goed van vertrouwen en misschien te naïf, ik maakte wijn met respect en liefde voor het product, maar daar kom je er niet mee, want de consumenten willen altijd de zelfde wijn, dus daar komt de alchemie aan de beurt, beetje van dit beetje van dat, en dan komt er toch nog een aardig wijntje op tafel.
  Hoe beter het basis product hoe beter het eind product, maar niets is zo moeilijk om te beoordelen, als voedsel wel of niet bio, wel of niet bespoten, en als de lucht vervuild is en het water, kun je geen goed product garanderen.
  Ik heb oude boekjes over de groente teelt en export, kleine augurkjes uit het zuid holland, in houten tonnen, afgevuld met slootwater, want dat was van wege de veen grond zuur houdend, als je dat nu zou doen ?

  1. Jenne, Ik vind je echt een heel bijzondere man. Je hebt een leven geleefd als een echte avonturier. Heel bijzonder!
   Vind je verhalen geweldig. Ik geniet ervan 😉

 16. Hoe wij uiteindelijk steeds opnieuw worden belogen, en uiteindelijk misbruikt.
  De experts die waarschuwen tegen de griep/swine flu, zijn meer als voor de helft met de pharma industrie verweven, artikel gepubliseerd in de uitgave van Epidemiology en Community health en ze vinden dit ” disturbing/ verontrustend “, beetje zwak uitgedrukt, de mensen horen te worden vervolgd voor corruptie en erger.

  1. Best een handige lijst trouwens, maakt het makkelijker om goeie sites op te zoeken, trouwens niburu staat bovenaan (ik keek kippig)

 17. Nog meer weten over wetenschappelijke onderzoeksfraude (maar ook alles over de belangenverstrengeling, omkoopschandalen, corruptie, schikkingen om strafrechtelijke vervolging te ontlopen en de zogenaamde draaideurenpolitiek tussen regelgevingsinstanties en de farmaceutische – en voedingsindustrie)!?

  Morgen geef ik tijdens het laatste Frontier Symposium een lezing over mijn nieuwe boek ‘De Zoete Wraak: Aspartaam en het Ware Gezicht van de Farmaceutische – en Voedingsindustrie’ en meer! Zien we jullie morgen bij onze HealingSoundMovement stand en bij de laatste lezing in de kleine zaal!?

  Zie voor meer achtergrond informatie over mijn boek via Frontier Publishing (maar ook over ons evenement met Konstantin Pavlidis uit Londen volgende week, een impressie van mijn TV-interview met Dr. Joe Dispenza en de DVD productie die wij hebben gedaan voor Lynne McTaggart) het laatste nieuws hier:

  http://www.healingsoundmovement.com/news

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.