Advertentie

WHO-gerotzooi met kankerverwekkende glyfosaat/RoundUp..!


x

Uit onderzoek van Milieudefensie en Friends of the Earth Europe in 2013, dat werd uitgevoerd in 18 Europese landen, bleek dat mensen het gif glyfosaat in hun lichaam hebben. Bij Nederlandse proefpersonen werden bij 5 van de 8 resten van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat in de urine gevonden. Van alle Europese deelnemers is 44% positief getest op de aanwezigheid van dit glyfosaat, ook wel bekend onder de merknaam ‘Roundup’. Wist jij dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) NIET test op de aanwezigheid van dit gif op groente en fruit. Met name de organisatie ‘Milieudefensie’ pleit al jaren, goed onderbouwd, voor meer onderzoek en meer controle op dit veelgebruikte middel.

In totaal werden 182 urinemonsters onderzocht. “Deze onderzoeksresultaten tonen aan dat het gif glyfosaat haar weg vindt naar de burgers, terwijl we niet precies weten hoe de gifresten in het lichaam van de mensen terecht komen, of wat dat betekent voor de volksgezondheid”, aldus Klaas Breunissen van Milieudefensie. “Het is bizar dat we nota bene van één van de meest gebruikte onkruidverdelgers niet weten hoeveel er in ons eten zit. Milieudefensie roept de overheid op hier grondig onderzoek naar te laten doen.”

Wetenschappers veronderstellen dat schadelijke effecten voor de mens zullen optreden bij herhaalde of langdurige blootstelling, zelfs bij hele lage concentraties van dit middel in het menselijk lichaam. “Reden genoeg voor de voedsel- en warenautoriteit om te testen hoeveel van dit gif in ons voedsel zit”, aldus Breunissen.

x

Wat ooit werd geïntroduceerd als een voor de mens
volstrekt schadeloos pesticide,
is in de praktijk een
‘giftig spul’ dat,
zo bewijzen vele, vele onderzoeken, kan leiden tot
kanker, diabetes, alzheimer en misvormingen bij kinderen.

Het blijkt dat het overal in zit..!
In ons drinkwater, in de landbouwgrond,
in ons volkorenbrood en zelfs in moedermelk..! 

x

x

Het WHO-gerotzooi met kankerverwekkend glyfosaat/RoundUp..!

2017 © WantToKnow.nl/be

x

Het internationale onderzoeksagentschap voor kankeronderzoek, het IARC/’International Agency for Research on Cancer’ richtte zich op het middel glyfosaat, een onkruidbestrijdingsmiddel en industriële cashcow. Eerder werden er voorlopige conclusies vrijgegeven, die uiterst negatief waren over het middel; het zou regelrecht ‘zeer waarschijnlijk’ kankerverwekkend zijn. Maar er blijken nu inmiddels significante veranderingen aangebracht in de conclusies in het rapport, zoals dat eerst in concept was gepresenteerd én de later gepubliceerde versie van het rapport. Het agentschap wil niet zeggen wie deze veranderingen heeft aangebracht of waarom dit gedaan is. Maar DAT het is gebeurd, is onmiskenbaar..! Hangt hier een luchtje aan, of hangt hier een heel vies luchtje aan..?

Dit kankeronderzoekscentrum van de WHO, de ‘World Health Organization’, blijkt namelijk bevindingen in een rapport over glyphosaat, het onkruidbestrijdingsmiddel van de GMO-industrie, te hebben geredigeerd. En wel zódanig dat deze wijzigingen de totale conclusie, dat dit middel kankerverwekkend is, tegenstrijdig maken met deze conclusie. En DUS, DAT DEZE CONCLUSIE NIET ZOU KUNNEN WORDEN GETROKKEN..

Het is te danken aan de oplettendheid van journalisten van het persbureau Reuters, dat een concept/draft van het rapport in handen had, dat deze regelrechte manipulaties zijn gedaan en welke dan specifiek. En dát het manipulaties zijn, blijkt niet alleen uit de feiten, maar ook uit de dóór deze manipulaties gewijzigde conclusie over de kankerverwekkende eigenschappen van glyphosaat..!!

De confronterende conclusies uit 2015..
De eerder vrijgegeven conclusies uit het conceptrapport van de wetenschappers van het WHO-kankeronderzoeksinstituut, blijken wereldwijd voor heel veel opschudding te hebben gezorgd; maar ook tot juridische miljoenenclaims van burgers tegen o.a. Monsanto, van wie het middel ‘RoundUp’ is. Het IARC, dat gevestigd is in het Franse Lyon,geniet enorm aanzien als semi-autonoom lichaam van de WHO, het gezondheidsinstituut van de United Nations. Het bureau had in maart 2015, via tussenrapportage, het middel RoundUp in het bijzonder, en glyphosaat in het algemeen, gekwalificeerd als ‘zeer waarschijnlijk kankerverwekkend, klasse 2a’.

Niet zulke prettige foto’s, afkomstig van het wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit van Caen.. Ratten die tumoren ontwikkelen, ná 2 jaar lang GMO-mais gegeten te hebben. Of drinkwater hadden toegediend gekregen, waarin ‘wettelijk toegestane’ verdunningen van ‘RoundUp’ waren opgelost..!

Deze conclusie was gebaseerd op de inzichten van de experts, dat er ‘voldoende bewijslast’ aanwezig is, om te concluderen, dat glyphosaat kankerverwekkend is in dieren en ‘beperkt bewijs’ dat ditzelfde proces zich in mensen afspeelt. Zeer waarschijnlijk kankerverwekkend dus. Deze ‘klasse 2’-classificatie zorgde voor enorme onrust in de VS, waarbij burgers en organisaties meteen de messen slepen en juridische stappen tegen Monsanto zetten. Daarnaast zou deze classificatie door de WHO fundamenteel kunnen bijdragen tot een ban van het middel glyphosaat in de Europese Unie, vanaf 2018.

De door Reuters gesignaleerde aanpassingen, werden gedaan in de hoofdstukken, waarin de IARC zich toespitst op de dierenstudies. Dit is een heel essentieel hoofdstuk, omdat dit het sleutelbewijs bevat, op basis waarvan de IARC concludeerde dat er ‘voldoende bewijs’ was voor kankerverwekkende eigenschappen van glyphosaat. Een van de effecten van deze veranderingen, die zijn gedaan, ten opzichte van het conceptrapport, was het verwijderen van de conclusies van ‘meerdere wetenschappers’ dat hun studies géén verband hadden aangetoond tussen glyphosaat en optreden van kanker bij proefdieren..!

Kennelijk betekent dit dat er DUS ook WEL andere studies zijn, die het tegenovergestelde aantonen.. Een controverse die kennelijk geen voeding dient te krijgen..! Welles/nietes is niet in het belang van ‘goedkeuring’ van glyphosaat..!!  In één voorbeeld, werd een ‘verse’ statistische analyse ingevoerd, die feitelijk de oorspronkelijke bevindingen van een door de IARC bekeken studie, 180 graden omdraaide.

In een andere verandering ten opzichte van het concept-rapport, werd verwezen naar een pathologisch rapport, opgesteld in opdracht van experts van het U.S. Environmental Protection Agency. Daarin werden de conclusies gesteld, die volgens het rapport ‘bevestigend’ en ‘unaniem’ waren, dat de ‘verbinding’ glyphosaat, geen enkele abnormale groei teweeg had gebracht bij de muizen die in de studie proefdieren waren. Maar in de gepubliceerde finale IARC-studie, werd deze zin geschrapt.

10 Significante verschillen in concept vs. definitief rapport
Reuters’ journalisten vonden 10 significante veranderingen inzake de proefdierenstudies, tussen het draft(concept)-rapport en de gepubliceerde versie van de IARC-naspeuringen. In elk geval, was een negatieve conclusie waaruit bleek dat glyphosaat tot tumoren leidt, óf verwijderd, of vervangen door een neutrale of positieve versie..! Helaas waren de journalisten van Reuters niet in staat, ondanks naspeuringen, vast te stellen, wie voor al deze FUNDAMENTELE WIJZIGINGEN verantwoordelijk waren of was.

ALS ‘Roundup’ ZO ONGEVAARLIJK IS, WAAROM DAN DEZE BESCHERMINGSPAKKEN BIJ HET BESPUITEN VAN DE GEWASSEN DIE WIJ ETEN? Een splinternieuw boek van Carey Gillam, gerenommeerd Reuters-journaliste. In het dossier over Roundup vond ze niet alleen alarmerende wetenschappelijke feiten, maar stuitte ook op de machtige multinational Monsanto, die er alles aan doet om het lucratieve patent op het middel te beschermen. Daarbij worden wetenschappers door het slijk gehaald, politici omgekocht, journalisten bedreigd en kritische boeren kapot geprocedeerd. Een verontrustend boek voor wie bezorgd is over ons voedsel, onze gezondheid – en wie is dat nou niet? (klik voor link naar wanttoknow-bookshop)

Het IARC gaf geen enkele response op herhaalde vragen over de wijzigingen. De enige reacties bestonden uit opmerkingen over een ‘vertrouwelijk onderzoek’ en ‘opzettelijk van nature’. Nadat Reuters officieel navraag naar de wijzigingen had gedaan, werd op de website van het IARC een statement geplaatst, waarin de wetenschappers die deel hadden genomen aan de werkgroepen, werd geadviseerd om zich ‘niet onder druk te laten zetten’ om te spreken over de onderzoeks-afwegingen, buiten de kringen van het IARC..!

Reuters nam contact op met de 16 wetenschappers die in de IARC-werkgroep hadden meegeholpen met het onderzoek naar deze beruchte pesticide, om hen te vragen naar de toevoegingen en wijzigingen in het rapport, ten opzichte van de concept-versie. De meeste van hen gaven geen enkele response. 5 Van hen gaven heel slim te kennen dat ze niet in staat waren antwoorden te geven over de oorspronkelijke versie. Niemand van hen was bereid te vertellen, wie dan WEL DEZE VERANDERINGEN had aangebracht.. Noch WAAROM ze gemaakt waren.

Charles Jameson, Amerikaans toxicoloog was de voorzitter van de IARC-subgroep, welke de taak had, om het bewijs van de invloed van glyphosaat op laboratorium-dieren te ‘wegen’. In rechtszaak in de VS, die onderdeel is van een persoonlijke, individuele schadezaak tegen Monsanto in de VS, had deze Jameson aan de Monsanto-advocaten verteld, dat hij geen idee had, wie, waarom en wanneer de veranderingen gemaakt zijn.

Monsanto ligt zwaar onder vuur in de VS, inzake allerlei juridische claims, van aanklagers, die claimen dat het glyphosaat uit RoundUp ervoor heeft gezorgd, dat zijzelf of hun geliefden, kanker kregen, Jameson is expert-getuige voor deze mensen. Hij gaf geen response toen Reuters-journalisten hem vroegen informatie over deze zaak te geven…!! Veelbetekenend natuurlijk..

Kennelijk komt de strategie van Monsanto in het daglicht te staan, als we luisteren naar de verklaring van Scott Partridge, Monsanto’s ‘vice-president global strategy’. Hij vertelde Reuters dat het duidelijk is hoe de veranderingen in het conceptrapport laten zien, hoe IARC-leden de wetenschappelijke data, inzake hun onderzoek naar glyphosaat, hebben gemanipuleerd..  Het IARC heeft ook hierop geen enkel commentaar gegeven.. .

Talloze nationale en internationale instanties hebben het middel glyphosaat bestudeerd. IARC bleek voorals de enige instantie die het middel als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’ classificeerde. (Of moeten we zeggen: ‘durfde kwalificeren’..?) In vergelijking met de andere instanties, heeft IARC  weinig bekend gemaakt over de wijze waarop haar studie is gedaan. Tot op de dag van vandaag is het bijna onmogelijk achter deze data te komen en waarop de conclusie van de IARC is gebaseerd.

En Europa, hoe gaat het daar?
De Europese voedsel- en warenautoriteit EFSA (European Food Safety Authority) laat weten dat in haar glyphosaatstudie, het besluitvormingsproces ‘kan worden gevolgd, van begin tot het einde’. Jose Tarazona is hoofd van de EFSA-afdeling ‘pesticides’ en hij vertelde Reuters:  “Iedereen kan naar de website van EFSA gaanen zien hoe het onderzoek door de tijd heen is geëvolueerd. Dus je kunt duidelijk zien hoe experts.. elke studie waarderen en ook hoe de commentaren van onderzoek onder burgers is meegenomen in het wetenschappelijk denkproces.”

In de VS, werd in december 2016, door de ‘Environmental Protection Agency’ (EPA) een 1.261-pagina’s transcript gepubliceerd, van een 3-daagse bijeenkomst van een wetenschappelijk adviescomité inzake haar voortdurende evaluatie van de kankerverwekkende potentie van glyphosaat..Het lijkt allemaal een heel ingewikkeld verhaal, terwijl de proeven op laboratoriumdieren toch genoeg zouden moeten zeggen over de voorzichtigheid waarmee we dit middel dienen toe te passen. Maar ook de openheid van deze EPA-commissie, staat in schril contrast met wat de IARC publiceert en/of anders openbaart.

IJzingwekkende manipulatie:

de reputatie van Monsanto op het gebied van ‘wetenschappelijk onderzoek’ bljikt uit een analyse van bijvoorbeeld ‘Independent Science News’. Monsanto blijkt verschillende keren met succes het wetenschappelijke proces te hebben beïnvloeden.

Vooral om negatieve resultaten voor zijn producten te verdonkermanen..!!

In eerdere vragen van Reuters over de transparantie van het onderzoeksproces van de IARC, antwoordde IARC-directeur Chris Wild met een referentie aan een brief die hij eerder had gezonden. Hierin stond, dat ‘de ramingen van het instituut alom worden gerespecteerd voor hun wetenschappelijk strenge, gestandaardiseerde en transparante proces’ Volgens Wild zijn de methodes van het IARC bedoeld, om wetenschappers toe te staan, dat er een wetenschappelijk debat wordt gevoerd, tijdens haar monografie-meetings. (HIER)

Verwijderde en toegevoegde stukken…
Volgens het IARC is de werkgroep van wetenschappers op dit onderwerp geselecteerd op ‘hun expertise en de afwezigheid van werkelijke of schijnbare belangenverstrengelingen’. Voor deze IARC’s monograaf inzake de evaluatie van glyphosaat en 4 andere pesticides, kwam op 3 maart 2015 een panel bijeen in Lyon, voor een bijeenkomst in het hoofdkwartier van deze organisatie. Deze bijeenkomst volgde op ‘een voorbereidende studie en evaluatie door de staf van het IARC en leden van de werkgroep’. De studieweek zou tevens een lijvige analyse omvatten, van de laatste beschikbare wetenschappelijke bewijzen’, aldus het IARC in een verklaring toentertijd. Deze bijeenkomst omvatte 112 wetenschappers uit 11 landen.

De conclusies over de kankerverwerkkende eigenschappen van glyphosaat, als hoofdbestanddeel van o.a. het product ‘RoundUp’ van Monsanto, werden getrokken door professor Séralini en zijn wetenschappelijke team, in 2013. Monsanto heeft álles gedaan om dit onderzoek in diskrediet te brengen en professor Séralini als fraudeur af te schilderen.

Twee maanden daarna, in juni, berichtte Reuters hoe de voorzitter van van deze IARC-werkgroep, bekend was, dat er nieuwe data werd aangeboden, waarin geen enkel verband werd geconcludeerd, tussen het middel glyphosaat en mogelijke kankerverwekkende eigenschappen bij mensen. Maar het agentschap kon deze resultaten niet meenemen, omdat ze -zoals dat wetenschappelijk gedaan hoort te worden- nog waren gepubliceerd. Er zijn tot op heden geen concepten van het IARC-glyphosaatonderzoek aan de oppervlakte gekomen, maar een concept was wel in handen gekomen van… Monsanto. Dit vanuit de processen die in de VS al vol in gang waren gezet, tégen Monsanto. Kennelijk heeft Reuters hier dus ook een kopie van in handen gekregen..

De journalisten van Reuters hebben zoals gezeg, met name hoofdstuk 3 van het rapport bekeken en vergeleken, waarin het dus gaat om de de invloed van glyphosaat via deze dierenexperimenten. Dit deel is niet langer gebonden aan juridisch opgelegde, vertrouwelijke geheimhouding. Terwijl de rapportage over glyphosaat in de IARC Monograph bestaat uit 92 pagina’s, blijkt dit hoofdstuk over de dierproeven te bestaan uit ‘slechts’ 10 pagina’s.De Reuters’ journalisten hebben dus geen inzicht gehad in andere delen van het concept-rapport, en kunnen dus niet zeggen, of ook dáár significante aanpassingen zijn toegepast..

Wanneer het concept wordt vergeleken met de finale opzet van hoofdstuk 3, blijkt dat in diverse plaatsen in het hoofdstuk, commentaren die wél in het concept staan,zijn verwijderd. Deze commentaren vermelden dat glyphosaat niet kankerverwekkend is. Deze commentaren zijn in de definitieve versie vervangen door de zin, die 6x voorkomt in de finale versie: “De werkgroep was niet in staat om deze studie te evalueren, door de beperkte beschikbaarheid van experimentele data, die is aangereikt in het evaluatie-artikel en de informatie in de supplementen.”

Het middel RoundUp ontbreekt kennelijk op deze poster.. Maar de andere ‘producten’ zijn wél berucht om hun reputatie..!

Telkens vervangt deze zin een tegenovergestelde conclusie, die in het concept voorkomen. Daarbij maken de originele onderzoekers in de studie overwegingen, zoals: “De auteurs concluderen dat glyphosaat niet kankerverwekkend is in de Sprague Dawley ratten” en “De auteurs kwamen tot de conclusie dat het glyphosaat-zuur niet kankerverwekkend is bij Wistar ratten” en “De auteurs concluderen dat glyphosaat niet kankerverwerkkend was bij de CD-1 muizen in deze studie.”

Reuters’ journalisten troffen ook wijzigingen aan in de conclusies en de statistische significantie van 2 muizenstudies. De werden geciteerd in de uiteindelijke bevindingen van IARC, verwoord als ‘voldoende’ bewijs dat glyphosaat kankerverwekkend is bij (proef)dieren. Één van beide studies was uit 1983 (!). De door IARC’s gepubliceerde officiële eindversie bevat een verse, statistische analyse/review van de uitkomsten van dat onderzoek. De eerste onderzoekers van deze studie vonden geen statistisch significante link tussen glyphosaat en kanker bij muizen.

Maar IARC’s nieuwst calculatie bracht de volstrekt omgekeerde conclusie aan het licht, waarbij statistische significantie werd aangedragen. Deze nieuwe calculatie was in het eindrapport toegevoegd, maar stond dus niet in de conceptversie, zoals die in handen is van Reuters. Deze wijziging gaf de werkgroep meer bewijs in handen, op basis waarvan ze de conclusie konden baseren, dat glyphosaat ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’ is.

Verdere discussie over dezelfde studie uit 1983, heeft betrekking op de officiële versie van het IARC-rapport, waarin expert-pathologen in het panel, met de taak om een her-analyse te maken op het werk van de originele onderzoekers. De IARC-conceptopzet van het rapport, vermeldt dat deze pathologen ‘unaniem’ overeenstemming hadden bereikt in de conclusie dat glyphosaat niet gerelateerd was aan indicatieve-pre-kanker potentie in weefsel van de muizen. En in de IARC is deze zin verdwenen.

Probeert het IARC, de conclusies van niet-kanker-gerelateerdheid van glyphosaat, die bijna allemaal met financiële steun (omkoping kun je het ook noemen) van Monsanto tot stand zijn gekomen, te elimineren, door ze in een nieuw perspectief te bezien.. Blijkbaar, want je kunt je toch niet voorstellen, dat alle wetenschappers zich zomaar achter de conclusies uit de officiële laatste IARC-studie scharen..!

Bij een review van de tweede muizenstudie, bevat de IARC-concept een commentaar, waarin staat dat de kankertypes (haemangios-arcomadie) bij deze muizen optraden, ‘niet significant’ was bij mannetjes- en vrouwtjesmuizen. De door IARC gepubliceerde monograaf, contrasteert weer en bevat een vers ingevoerde statistische analyse/calculatie, inzake de data van de mannetjes-muizen, en concludeert dan, dat de bevindingen wel degelijk statistisch significant zijn.

Een invloedrijke monograaf.
De door het IARC uitgevoerde studie, dat glyphosaat waarschijnlijk kankerverwekkend is, is een conclusie die volledig afwijkt van veel eerdere studies. Daarbij is het de invloed van Monsanto, dat veel van deze studies financierde, om voldoende fundament voor goedkeuring voor RoundUp te krijgen, die op de achtergrond meespeelt. Het hierboven aangehaalde boek van auteur Carey Gillam (‘Giftig spul’) laat duidelijk zien, hoe ongelooflijk ver de tentakels van Monsanto reiken en hoe deze GMO-agenda al decennia lang wordt uitgevoerd.

In de afgelopen 40 jaar, dat deze onkruidverdelger voor het eerst op de agrarische en publieke markt verscheen, is glyphosaat herhaaldelijk verdacht gemaakt en is het telkens ‘safe’ uit de tests gekomen. Een jaar nadat IARC haar evaluatie had gepubliceerd, werden de bevindingen van het rapport van IARC opnieuw bekeken, door een nieuw panel van de WHO en de UN. Was glyphosaat nu kankerverwekkend. Het panel kwam tot de conclusie, dat ‘het niet aannemelijk is dat glyphosaat kankerverwerkkend is voor mensen’…! Kennelijk was en is DAT DE CONCLUSIE die telkens getrokken dient te worden, wanneer glyphosaat negatief uit de onderzoeken tevoorschijn komt.

We kunnen dus alleen maar concluderen, dat de IARC-commissie getracht heeft, oud onderzoek opnieuw mee te nemen in haar reviews. Dientengevolge heeft getracht deze studies te ontmaskeren, door naar de FEITEN te kijken en niet naar alleen de conclusies van de (omgekochte?) wetenschappers die de studie deden. Want ook en vooral lijkt in de wetenschappeljike wereld steeds vaker het credo te gelden: ‘Wie betaalt bepaalt’..  De zojuist genoemde EPA, de U.S. Environmental Protection Agency, dat glyphosaat voor het eerst in de 1980’s bekeek, en het sindsdien vaker heeft geanalyseerd, komt tot de conclusie dat het een ‘lage giftigheid heeft voor mensen’..  En ook de EFSA (European Food Safety Authority) en de ECA (European Chemicals Agency), die de 28 Europese lidstaten dienen te adviseren over voedselveiligheid, hebben de afgelopen 2 jaar het middel glyphosaat beoordeelt en geconcludeerd dat het veilig is.

De enorme invloed en reuring van de ofificiële IARC- monograaf #112
.Het officiële rapport van de IARC is van grote invloed op de aanstaande beslissing van de Europese commissie over de verlenging van de vergunning om glyphosaat op de markt te brengen. Waarschijnlijk beslist de EU aan het einde van het jaar over verlenging van deze verkooplicentie aan Monsanto en andere, soortgelijke conglomeraten.

De Franse boer Paul Francois haalde eerder zijn gelijk, in een rechtszaak tegen Monsanto. (klik voor artikel)

Frankrijk is hierin één van de machtscentra en dit land heeft al aangekondigd, dat het fabrikanten van deze onkruidverdelger gefaseerd zal verbieden nog langer aanwezig te zijn in dit land. Uiteindelijk zal het totaal verboden worden in Frankrijk. Tot veel ontsteltenis weer van veel boeren, die hun GMO-producten (mais o.a.) gekoppeld zien aan glyphosaat en aldus dus ‘getroffen’ zouden worden. Wanneer de glyphosaat-producenten niet opnieuw een licentie krijgen om dit product af te zetten in de EU, dan zal dit middel feitelijk met ingang van 1 januari 2018 verboden zijn.

Niet zo vreemd overigens, wanneer je de reputatieschade ziet, die Monsanto in Frankrijk heeft opgelopen, door manipulatie, fraude en wetenschappelijke malversatie..! In 2012 bijvoorbeeld ontdekte een Franse studie dat GMO-zaad en Roundup van Monsanto, orgaanschade, tumorgroei en vroege sterfte bij ratten veroorzaakten, in de zg. Séralini-studie.

De studie werd gepubliceerd in Food and Chemical Toxicology (FCT) en werd door velen als zeer belangwekkend gezien. Corinne Lepage, voormalig minister van Milieu in Frankrijk, noemde het zelfs een ‘bom’. Maar Monsanto liet zich niet onbetuigd.. Want na de publicatie startte het een lastercampagne, waarbij werd opgeroepen om de studie in te trekken. En Monsanto slaagde erin, uiteraard destijds nog onbekend, om ene Richard E. Goodman als redacteur te laten benoemen bij dit tijdschrift.FCT.

Dezelfde man werkte tussen 1997 en 2004 voor Monsanto en verder had hij geen enkele band met het tijdschrift. Het is volstrekt onduidelijk waarom juist hij als redacteur werd benoemd en door wie… In het publicatieproces voor wetenschappelijke tijdschriften hebben redacteuren grote invloed: zij besluiten wie de artikelen beoordelen en welke artikelen in het blad terecht mogen komen. Een dankbare akker voor Monsanto, om daar wereldwijd haar manipulatieve zaad te zaaien..(zie HIER de volledige achtergrond van dit verhaal op de site van ‘Independent Science News’)

In de VS is Monsanto, de oorspronkelijke ‘bedenker/patenthouder’ van glyphosaat, zoals gezegd, al door veel partijen voor het gerecht gedaagd. Daarbij is er spake van in ieder geval minimaal 184 eisers alleen al in Californië. Zij citeren natuurlijk het officiële rapport van de IARC en claimen dat blootstelling aan RoundUp ervoor gezorgd heeft, dat zij een vorm van kanker hebben gekregen, die bekend staat als non-Hodgkin lymphoma. Ze claimen dat Monsanto gefaald heeft in het waarschuwen van gebruikers, dat er gevaren verbonden zijn, met het gebruik van RoundUp/glyphosaat. Overbodig wellicht te melden, dat Monsanto alle aantijgingen ontkent. Deze zaken/zaak loopt nog.

Onderwijl maken leden van het Amerikaanse Congres zich zorgen, zo zeggen zij, met het naar hun mening ‘inconsistente’ IARC-rapport. Hetgeen dito inconsistente standaarden en definities (wat is ‘kankerverwekkend’ bijv.) zou opleveren, volgens hen, van de classificaties voor kankerverwekkende substanties. Er loopt zelfs een onderzoek, waarbij wordt onderzocht, in hoeverre er sprake is van ‘fondsen die zijn beschikbaar gesteld aan het IARC, door Amerikaanse belastingbetalers’…! (Kennelijk heeft het Congres destijds geen probleem gehad met de vette vinger in de pap, die Monsanto en consorten hadden bij de oorspronkelijke, eerste studies/conclusies naar de veiligheid van glyphosaat..)

In Europa liggen ‘experts’ van de EFSA overhoop met leden van deze IARC, omdat deze ‘experts’ nog in november 2015 geconcludeerd hadden, dat het ‘onwaarschijnlijk is, dat glyphosaat kankerverwekkende invloed kan hebben op mensen’. Voor de bijeenkomsten rondom deze monograaf van het IARC, worden waarnemers van buiten geselecteerd en uitgenodigd om bij deze meetings aanwezig te zijn. Maar ze mogen geen verslag doen, aan bijvoorbeeld journalisten, van wat er gebeurt tijdens deze bijeenkomsten. Journalisten worden in het algemeen niet toegelaten.

* * *

x

13 gedachten over “WHO-gerotzooi met kankerverwekkende glyfosaat/RoundUp..!

 1. https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/kabinet-steunt-langer-toestaan-glyfosaat Henk Kamp de man die eerder zo begaan was met de mensen in Groningen die schade hadden ondervonden van de gasboringen en ze aan het lot overliet heeft toen al bewezen dat de mensen er voor hem niet zo toe doen.Deze zelfde man meent nu toestemming te moeten geven voor vergif want ook nu zou het geen kwaad kunnen.Je kunt je de vraag stellen wat deze man onder schade of schadelijke gevolgen verstaat of welk voordeel hij heeft door telkens grote bedrijven op hun wenken te bedienen.Een citaat uit het artikel: De linkse oppositie en de PVV willen het gebruik van glyfosaat terugdringen en stellen onder meer dat onderzoekers die de stof vrijpleiten zijn beinvloed door de fabrikant.Vergeet ook niet dat Rutte mogelijk onder druk van lobbyisten die voor dergelijke multinationals werken door de knieen gaat en ze wil belonen met de afschaf van de dividendbelasting waarbij hij ze ook nog 1,4 miljard mee wil geven.Ook moet ik denken aan de situatie in Belgie ivm de Paradise papers,het lijkt er nu wel heel erg op dat EU leiders en nationale regeringen compleet in de zak van multinationals zitten en doen wat zij opdragen.Rest alleen nog dat de bevolking de rekening mag betalen zowel financieel als ook door ziek te worden.

  1. Arnold2 :
   De nationale regeringen en de EUSSR zijn instrumenten in handen van het International Crime Syndicate dat zoals een gigantische octopus quasi de ganse wereld controleert, en vertakkingen heeft in alle domeinen. Een octopus waar politiek – zakenwereld & banksters – de internationaal georganiseerde misdaad met daarbij (semi)occulte organisaties de wet stellen. Als een “bloedzuiger” zuigt deze octopus al het goede uit onze maatschappij en injecteert het anderzijds met alle mogelijke gif. Door dit alles loopt als een rode draad, de chantage met corruptie & fraude en zedendossiers. Als men niet gechanteerd wordt of kan worden, heeft men geen schijn van kans een verantwoordelijke positie in te nemen, waar dan ook. Met deze chantage kan dan ook datgene verklaard worden, waarvoor er op het eerste zicht geen logische verklaring is. Diegenen die het niet begrepen zouden hebben, stellen zich bloot aan een” hartaanval – ongeluk of een zelfmoord”. De belangen van de bevolking stellen bij dit alles niets voor. Als men het voormelde steeds voor ogen heeft , kan men al veel begrijpen. Onnodig te zeggen dat de MSM leugenpers een doorslaggevende rol speelt bij de cover-up van de activiteiten van dit International Crime Syndicate. Over Paradise Papers zal ik nog terugkomen in een volgende reactie.

  2. Arnold2 – reactie 3 :
   Ik heb de link doorgenomen. De inhoud sluit grotendeels aan bij mijn tekst in Sub Rosa 2. In de reacties is er echter iets interessant, namelijk een gluiperige NWO trol. U ziet hier hoe op een zeer perfide manier een NWO dictatuur en dito terreurregime wordt aangeprezen. Bij een groot deel van de bevolking die niet het minste besef heeft van deze NWO, moet dit als muziek in de oren klinken.

  3. Wie het boek ANDER NIEUWS van Janneke Monshouwer heeft of kan bemachtigen zou ik willen aanraden hoofdstuk 2 te lezen ivm met Agent Orange en de fabrikanten van dat spul.
   Een citaat blz 29: Veel mensen in de hele wereld beleggen geld in DOW Chemical en aanverwante bedrijven.Dus iedere belegger en speculant van deze bedrijven betaald mee aan oorlogen en verdient eraan.Maar ook Monsanto een grootleverancier van Agent Orange.
   En er waren er meer.We hebben nu ook de Paradise papers en dat staat ook weer in verband met grote bedrijven in Vietnam,daarover schrijft Janneke:Waarom is het prachtige Vietnam zo interessant?Heel belangrijk is de strategische ligging.En verder:Al sinds de 15e eeuw was zijde een belangrijk export product en pinda,s,graan,bataten,bonen,katoen,jute,koffie,thee,suikerriet,garnalen,rubber,steenkool,fosfaten,bauxiet mangaan,chromaat e.a ertsen.En zeer belangrijk: Goud,zilver en koper.Goud wordt o.a gevonden in de provincieThai Nguyen,80 km N.van Hanoi.Ook in de goudmijn Bong Mieu in Tam Lanh,Quang Tri: goud,Quang Bihn:goud,Khanh Hoa: goud en zilver,PuSam Cap: goud en koper.En er zal nog wel veel meer zitten.En wat dacht je van diamanten,edelstenen en parels?
   Vervolgens gaat ze verder met:In Vietnam zit ook Uranium,olie en gas.Het gebied rond Quang Nam zou zo,n 8.000 ton Uranium bevatten.De uraniumsreserves in heel Vietnam worden geschat op honderden duizenden tonnen.In zuid Vietnamese wateren zit iets heel belangrijks: grote onderzeese aardoliebronnen en gas.Hoe het ook bekeken wordt alles staat en valt met elkaar Vietnam oorlog ,Monsanto/DOW voor Agent Orange,en grote multinationals die naar nu blijkt van uw en mijn belastinggeld daar het land van haar rijkdommen ontdoet waarbij de enorm winsten natuurlijk weer in de zakken van de rijksten der aarde terecht komen.

 2. Nog een exploot van Monsanto :
  http://www.zerohedge.com/news/2017-11-09/monsanto-court-again-powerful-new-herbicide-accidently-kills-36-million-acres-crops
  met citaat :
  “Monsanto thought they had developed an amazing scheme to corner the Midwest farming market when they developed new genetically engineered seeds that were resistant to their new herbicide called dicamba. The resistance of Monsanto’s new magical seed crops to dicamba meant that the herbicide could be sprayed liberally by farmers to eradicate weeds and boost yields.Alas, as we pointed out last week (see: Meet Monsanto’s Other Herbicide Problem…), a small problem emerged when spray drifts from those liberal herbicide applications began to wipe out the crops of neighboring farmers who didn’t plant Monsanto’s dicamba-resistant seeds.
  Now, as the Wall Street Journal points out today, after allegedly wiping out millions of acres of farm ground across the Midwest, Monsanto once again finds itself in a familiar spot: the courtroom. ”
  Over de financiële belangen van Monsanto met het Dicamba product :
  “Of course, delays didn’t sit well with Monsanto which stands to make some $350 million a year in dicamba and related seed sales according to Jonas Oxgaard, an analyst with Bernstein who described the products as “their big moneymaker.”
  Monsanto maakt dan ook deel uit van het “International Crime Syndicate”.

  1. http://www.indianet.nl/in-bhopal.html Het lidmaatschap van de golfclub waar een verantwoordelijke van de ramp lid van is/was kost al meer dan de slachtoffers of nabestaanden hebben uitgekeerd gekregen.Zo gaan deze lieden met hun medemens om en Rutte wil ze daarvoor belonen ik bedoel maar.

 3. Misschien ligt het allemaal toch iets subtieler? ‘risk analysis’ versus ‘hazard assesment’
  “En dus in tegenstelling tot wat de groene beweging graag beweert, stelt het IARC niet dat je kanker krijgt van glyfosaat, maar alleen dat het mogelijk is dat dat product onder bepaalde omstandigheden kanker zou kunnen veroorzaken. En het EFSA heeft, in tegenstelling tot wat de tegenstanders van een verbod graag geloven, niet bewezen dat glyfosaat veilig is, maar alleen dat het onwaarschijnlijk is dat glyfosaat bij correct gebruik tot een stijging van het aantal kanker­gevallen zal leiden.”
  http://www.standaard.be/cnt/dmf20171108_03177291

 4. https://www.blacklistednews.com/article/71060/analysis-shows-exposure-to-monsantos-glyphosatebased-roundup-increases-cancer-risk-by-more-than.html
  Citaat:A shocking amount of the popular herbicide glyphosate,marketed by Monsanto/Bayer as RoundUp,has been found in breakfast cereals marketed to children.Even more appalling is the revelation that some of the cereals contain more glyphosate than common vitamins.Einde citaat.
  Ligt het aan mij of lijkt het er echt op dat multinationals in samenwerking met overheden kinderen op meerdere mogelijke manieren lijken te offeren?Glyfosaat in kindervoeding,hersenspoelen via onderwijs door banken,verzekeraars en gemeenten voor de klas te willen zetten,vaccinaties enz.Elon Musk heeft gezegd aldus een artikel op blacklistednews.com dat men kinderen niet aan gouvernementele instellingen (scholen) moet toevertrouwen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.