Advertentie

Schatgraven naar de zielsdiamant..


x

x

Schatgraven naar de zielsdiamant

2017 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Een diamant is voor eeuwig een schoonheid.. Daar diamant een schaarse kristalvorm is, is ze zeer gewild en kostbaar. Diamant is tevens het hardste mineraal op aarde. Daarom wordt het ook vaak als boor gebruikt, onder andere door de arts waar velen niet graag naar toegaan, namelijk de tandarts. De combinatie van hardheid, dus onkwetsbaarheid en haar schaarste maakt het tot een heel bijzondere aardse materie.

De schoonheid van de diamant wordt door de eeuwen heen als iets zeer bijzonders beschouwd. Diamant is de enige edelsteen die slechts uit één element bestaat, namelijk koolstof. Ook potloodgrafiet is zuiver koolstof; het enige verschil is dat de atomen bij diamant veel nauwer samengebonden zijn. Wonderlijk is het, dat zwarte en vuile, waardeloze kool die uit de diepste diepten komt, samengeperst onder een druk van tienduizenden atmosferen, bij een temperatuur van duizend tot twee duizend graden, met zijn fonkelende pracht tot het schoonste van de schepping wordt.  De oorsprong van het woord diamant heeft de betekenis van onoverwinnelijk (komt van het Griekse woord Adamas), ook onverbiddelijk, onverzettelijk.”  (Bron)

De economisch gefundeerde status en hebzucht ten aanzien van diamanten wil ik het in dit artikel niet over hebben. Daar is veel leed mee verbonden, dat onder andere in een boek (hier) en deze documentaire is weergegeven (HIER). 

De menselijke ziel als diamant
Wanneer we de menselijke ziel als een diamant zouden kunnen zien, dan is de hierboven weergegeven betekenis van het woord natuurlijk heel bijzonder. Het is bijzonder in die zin, dat de menselijke ziel onoverwinnelijk is. Ook de menselijke ziel staat hier op aarde aan een onmeetbare druk bloot. De druk van de aardse ziels-vervreemdende, en op macht gerichte wereld. Dit maakt het voor de mens noodzakelijk om in de eigen levenslessen te boren en daar de diamantwerking van de eigen ziel in te kunnen vinden. Het is als een soort van schatgraven in het eigen innerlijk.

In dit kader kunnen we onze levenslessen dan beschouwen als het slijpwerk dat een diamantslijper uitvoert (hier). De diamantslijper is in dit geval onze innerlijke leraar, die ons leven vanuit het onderbewuste vormgeeft. Zodat wij onze lessen kunnen leren. Daarmee creëert hij op de ruwe of halfbewerkte zielsdiamant meerdere facetten (vlakken). De reflectieve kwaliteit maakt al die verschillende facetten tot een juweel/sieraad.

Dit zorgt ervoor dat we in plaats van de wereld naar ons egobelang te willen veranderen, de ziel – wil zij tot een diamant worden – zich door het leven in de wereld laat veranderen. Het eerste komt voort uit een door egobelangen gedreven wil en het laatste door een totale overgave aan de op verandering gerichte kwaliteiten van het leven en de lessen van onze innerlijke leraar.

Dromen en illusies
Vanaf onze geboorte trekken we levenservaringen aan die onze persoonlijkheid onbewust (mis)vormen. Daar waar het een werkelijke vorming betreft mogen we uit die vorming, tijdens het volwassen worden, de beste elementen destilleren om er op een bewust niveau iets creatiefs mee te doen. De vruchten van dit creatieve proces mogen we ten goede laten komen aan het geheel, door de daarmee verbonden ontwikkelde kwaliteiten in te zetten als bijdrage aan de bewustzijnsevolutie van de mensheid.

Dit klinkt misschien als een mooi verheven en ongrijpbaar ideaal. Toch zijn we in mijn beleving allemaal onbewust op zoek naar de verwezenlijking van dit ideaal dat een uiting is van de perfecte Liefde (hier). Al het onbewuste werkmateriaal van egogebonden verwachtingen en dus teleurstellingen, projecties naar buiten van de eigen in het onderbewuste verdrongen schaduwkanten, de op hoop op betere tijden en betere relaties gebaseerde dromen zijn de illusies, waar het ego ons bewustzijn op een verdovend misleidende manier mee bezig houdt. Wanneer we wakker worden uit deze droom, die vaak uitmondt in een door het ego ervaren nachtmerrie, verdwijnt de rook van vluchtige illusies om ons hoofd.

Boudewijn de Groot – Als de rook om je hoofd is verdwenen

Maar ook ten aanzien van een misvormend verleden mogen we uiteindelijk de verpakking van de opgedane ervaringen weg gooien en de zielsmatige essentie ervan uitpakken. We mogen dat beleven als het volgende facet dat op onze zielsdiamant geslepen is, waardoor deze nog meer glans en schittering krijgt. Vaak houdt dat op innerlijk niveau hard werken in met betrekking tot het bewust ervaren van verdrongen pijn en verdriet. Soms krijg je een cadeautje, waardoor het allemaal iets gemakkelijker wordt.

Dit cadeautje kan in vele vormen verschijnen, waaronder een ander liefdevol mens die je (tijdelijk) vergezelt op je levensweg en met wie je een diep menselijke uitwisseling kunt hebben. De verbindende energie in de relatie kan dan een dusdanig positieve werking hebben, dat er gezamenlijk meer tot stand kan worden gebracht dan ieder individueel zou kunnen. Twee zielsdiamanten versterken dan in elkaar ieders schoonheid en gaan samen schitteren. De duur van zo’n relatie is hierbij niet van belang, het gaat om de intensiteit die een verandering teweeg kan brengen. De intensiteit is als een verhoogde druk, die de zielsdiamant verder vormt

Het komt er daarbij op aan dat de gerichtheid op direct resultaat wordt losgelaten. We kunnen dat dan zien als de ultieme overgave van het ego aan een wil die groter is dan het eigenbelang. Moed en onverzettelijkheid ten aanzien van de ingeslagen weg, waarop geen terugkeer mogelijk is, zijn in dezen een absoluut vereiste. De wereld is een alchemistisch laboratorium (HIER, HIER, HIER, HIER en HIER), waarin wij door ons innerlijk bewustzijnswerk het lood in de aardse levenservaringen mogen omvormen tot geestelijk goud, of onze ongepolijste ziel mogen slijpen tot een diamant.

Het is de door ons geslepen diamant van onze in wezen onkwetsbare ziel, die in de steeds duisterder wordende tijd hier op aarde het veelkleurige Licht van een nieuwe geestelijke realiteit mag helpen zichtbaar maken. Dat is in mijn beleving het doel waar wij in deze tijd voor naar de aarde gekomen zijn. Met een ieder waarmee een kortere of langere intensieve band is opgebouwd, hebben we voor onze geboorte afgesproken deze planeet om te willen vormen tot een planeet van Licht en Liefde. Daartoe hebben we alle aardse vormen van liefde mogen ervaren en doorleven, om zo tot het inzicht te komen dat deze niet voldoen aan wat de geestelijke kwaliteit van echte Liefde is.

We hebben met elkaar mogen schaduwboksen in de grot van Plato, maar het is nu aan de tijd om met elkaar en ieder voor zich in het volle daglicht van een zich ontvouwende nieuwe bewustzijnsrealiteit te gaan staan. In dat licht zullen ieders zielskwaliteiten in volle glorie mogen schitteren. Kaypacha legt in onderstaande video weer haarfijn uit welke kosmische energieën er momenteel op alle niveaus in ons en de wereld werkzaam zijn.

Overal zit muziek in
Ja, letterlijk in alles zit muziek. Het gaat er maar om of men die muziek weet vrij te maken en voor het gehoor ervaarbaar te laten zijn. Er zijn muzikanten die dit kunnen. Zoals deze video laat zien en horen ontleent de Afrikaanse cultuur haar muziek aan ritmes, die in de natuur en het dagelijks leven aanwezig zijn. Zelf heb ik tijdens een workshop van een week, die gericht was op het verbinding maken met bomen en de natuur in het algemeen, eens een djembe-cursus gehad. Iedere dag namen we met een djembe plaats in het bos en mochten ons concentreren op de ritmische geluiden in het bos, met name de vogels.

Deze geluiden mochten we dan op de djembe ten gehore brengen. Heel bijzonder om te ervaren en het liet me beleven, dat de natuur vol is van muziek. Maar ook in doodse alledaagse voorwerpen zit muziek, zoals de Vlaamse groep Trashbeatz laat horen. (HIER zijn nog meer video’s van hen te zien.)

Ook in onze ziel zit muziek. Deze heeft een individueel unieke klank en melodie die op individueel niveau de Hemelse muziek der Sferen (hier) naar een aards niveau vertaald. Het slijpen van onze zielsdiamant is er op gericht om deze muziek in onszelf te leren horen, zodat we die ook aan de buitenwereld ten gehore kunnen brengen. Zij die nog een platenspeler hebben of hebben gehad, weten dat de naald waarmee de muziek op de grammofoonplaat wordt ‘gelezen’ van diamant is.

De oorspronkelijke platenspelers hebben een metalen naald. Deze grammofoons spelen platen af met brede groeven op een snelheid van 78 toeren. De uitslagen van de naald worden mechanisch versterkt en hoorbaar gemaakt. De naald slijt snel en moet na elke plaatkant worden vervangen.

Later werden de bewegingen van de naald elektronisch door een radioversterker versterkt. De naalddruk kon nu veel minder worden en de naald werd van saffier of diamant gemaakt. Doordat diamant harder is dan saffier, gaan diamanten naalden veel langer mee (circa 2000 speeluur), en is daardoor beter voor de plaat, omdat de plaat minder vaak met een (bijna) versleten naald wordt afgespeeld.” (Bron)

We vormen een gezamenlijke compositie..!
Waar het in mijn beleving nu om gaat is, zeker nu de winter weer nadert, dat we diep in onze eigen ziel doordringen om daar naar de schat van onze zielsdiamant te zoeken. Wanneer we die eenmaal gevonden hebben, kunnen we de daarin aanwezige muziek zelf horen en de wereld ervan laten meegenieten. Muziek is de taal van de ziel. Iedere cultuur heeft daar haar eigen uiting aan gegeven. Die taal kan de verschillende zielsbewegingen en daaruit voorkomende gevoelens/emoties op een voor ieder te verstane manier weergeven. Het leidt niet tot misverstanden. Het luisteren ernaar kan bij de luisteraar ook het innerlijk in beweging brengen, wat zich natuurlijk kan vertalen in een dansend uiterlijke beweging. In de nu aanbrekende donkere wintermaanden kan muziek ook licht laten schijnen.

Ik wens een ieder voor de komende tijd veel innerlijke muziek toe, waarbij door licht in het eigen innerlijk de zielsdiamant gevonden mag worden.

 

Arend Zeevat

9 november 2017

 

21 gedachten over “Schatgraven naar de zielsdiamant..

 1. Ben een amateur van alles wat beauté uitstraalt, Diamanten vind ik kil, en afwijzend.
  Het is ook niet de meest waardevolle hebberigheid, dat is de witte keizerlijke Jade, al 7000 jaar lang het meest begeerde bezit van de heersers van China, ook nu weer bij de enorme economische opbloei van China, is de witte Jade het meest begeerde bezit, en er bestaan ook daar kleine nuances in de kleur, die heel erg prijs bepalend zijn, wonderlijk mooi deze steen van de dromen, Jenne

  1. Jenne.

   Ik hoop dat je ooit je eigen innerlijke diamant nog eens zult vinden. Verder heb ik geen commentaar op jouw reactie, daar deze geen verder commentaar verdient.

  2. Jenne het zijn medicinale planten geen bloemenshop op moederdag met kunstmest en veel gif voor de schone schijn van een kort weekje fleurige pleurop groene gft bak gemeentegezondheid, beetje verdroogd doet er niet zo toe maakt het authentieker. Het verschil tussen peperduur chronisch ziek of relatief goedkope langdurige gezondheid, voor pakies een noodzakelijke vanzelfsprekendheid kennelijk, gehoord dat bepaalde bevolkingsgroepen op grote schaal als slaven te werk worden gesteld voor een prikkie zonder rechten in o.a. olie landen.

   de fikse onderwerpen op wtk ontwijkend met vile file filibuster nietszeggendheid is meer dan afstotelijk voor mij in ieder geval, zonen van gedrogeerde vaders en moeders die in de roes de ‘I don’t care statement’ luid en duidelijk als hoogste wapen tevoorschijn halen maken hun identiteit kenbaar, het is De Slogan van de foute kant namelijk, en ik ben er niet meer van onder de indruk al word ik geacht daar voor te blijven kruipen, mentaal misbruik vanaf jongs af aan. En neeh ik heb niet met andere wtk’ers overlegd hier over. Foo Fighters – The Sky Is A Neighborhood https://www.youtube.com/watch?v=TRqiFPpw2fY Het kan niet zo zijn dat wij hier de enige reaguurder zijn. Sferen om op te schieten in dat kleine poeprook kringetje om de haard komt niemand anders van buiten meer aan het woord kom op zeg, geforceerde over exposure is fnuikend verzin eens wat anders.

   dat is wat ik eigenlijk wilde zeggen duidelijk gesteld, schrijf dat vaak latent kwaadaardige gelal eerst eens met de hand op op een blocknote, lees het later eens nuchter na en blijf doorstrepen corrigeren, een uur een dag een week later eventueel op wtk knallen, een oude tip naar mij toe die ik ben blijven onthouden en uiteindelijk toch maar toepas zo nu en dan, alcohol vernietigt dosering timing en eigenheid door die verdomde take overs van externe geesten die niet altijd het beste met ons voor hebben hoe gehaaid ook gebracht er zit een luchtje aan het riekt naar mest kelders, laat Arenden met rust we zouden willen dat wij zijn talent hadden. https://www.merriam-webster.com/dictionary/filibuster http://www.dictionary.com/browse/vile

  3. Arend, mag ik jou een goede raad geven, hou je bezig met je Eigen innerlijke diamanten, ik heb jouw quasi goede raad niet nodig, ben een goed mens, vader, grootvader en binnen kort overgrootvader en wordt door een ieder die mij kent, op handen gedragen, Jenne

  4. Jenne, bespaar ons gewoon even voor een tijdje je ‘goede raad’…
   Ga iets met je kleinkinderen doen, of je kinderen, of met je vrouw…het is zondag. 🙂

  5. Nou mc, prachtig geraden, met mijn hele familie plus een stel oude vrienden onze Zondag maaltijd geconsumeerd, in het totaal, 14 man sterk, mijn oudste kleinzoon, is Géomètre-epert, en meet met een machine, oude gebouwen van binnen uit op, met het 3d systeem, hij vertelde ons daar over, en over 4d wat in de ruimtevaart wordt gebruikt.
   Ja een mooi gebeuren zo, dat oud en jong te samen, onze huishoudster/huisvriendin, weet niet goed hoe ik haar moet benoemen, ze is afkomstig uit Italïe, zou een Etrusk kunnen zijn gezien haar neus, ja mijn oude vrienden, hij artist bouwmeester, en zij gediplomeerd psychiater ze zegt altijd dat zei zelf haar beste patient is, bijzondere mensen, niemand rookt behalve zei, nou ja 83 en hij 90 dus ja wat mot je, zo even een kenschets om te zien dat ik mijn tijd goed besteed, groet Jenne

 2. Hyper Alert, mooi dat je de underdog kiest om te verdedigen, maar het kan toch niet zo zijn, dat ik alleen aansprakelijk gesteld kan worden, voor de tijdelijke neergang van de WTK réacties, heb hier contact over buiten deze site, de meesten zijn er een beetje klaar mee, die voortdurende negatieve stroom van denken, nu ook weer het afsnouwen van een langdurige WTK er, in hele grove bewoordingen, terwijl die door jouw zo opgehemelde Arend, schuddelachend van uit de verte toekijkt, zelfde geld voor Guido.J, ik amuseer me met het denken en schrijven, dat ik een ander mens ben uit een andere periode is duidelijk, discuseren is als schermen, maar als je niet geschermd hebt, en met echte intelligente mensen hebt gediscuseerd, ja dan houdt het op, je kunt op het internet niet het achterste van je tong laten zien, want de meeste internetters zijn hoogst onbetrouwbare psychopaten, we hebben dit hier diverse keren onder vonden, nou groetjes Jenne

  1. nouh okay blijf jezelf Jenne en dat uit een andere periode stammen is een meerwaarde, als ‘men’ het al gezien heeft ik niet, en jij niet, en nog een paar, ook goed, stuk of 6 posters is misschien uiteindelijk The Best voorlopig voor deze periode, kon niet zeggen dat ik in den beginne het doodgetrapte achterelkaar ‘bedankt voor het delen’ bijplakken van de honderdste positivo mee jubelaar zo geweldig inspirerend vond. Elton John – Sixty Years On – 1970 https://www.youtube.com/watch?v=mUMtS5nS-DA

  2. Hyper Alert, leef al 66 jaar met mijn eerste meisje, en heb daar nu mijn handen vol aan, ouder worden is mooi, maar heeft zijn prijs.
   Je zou er goed aan doen eens het euvre van Simon Vinkenoog te lezen, mooie gedichten, en een hele eigen denk trand.
   Wat ik aan geef met dit Jade, dat dit een betere uitbeelding en inhoud heeft/geeft over ons innerlijke zijn, lees zijn geschiedenis van 7000 jaar oud !
   En wat Cozmic me zo al voor de voeten gooit, is uit de lucht gegrepen, niemand kent mijn innerlijke ik, beter dan ik zelf toch, hij is ondernemend en dat is al heel bijzonder in deze tijd, en is toe te juichen, maar loodzwaar tegen de stroom inroeien.
   Wat al onze site createuren doen, ( doctrine qui nie l’evolution des espèces)is niet echt voor ons, ze hebben allemaal hun eigen onvoltooide agenda te vullen, en daar gebruiken ze ons voor, groet prettige zondag, Jenne

 3. Hallo Arend,
  Bedankt voor je stuk. Heb het met aandacht gelezen. Lees ook altijd de reacties op WTK. Ben ook niet meer de jongste en soms is het moeilijk om de jongeren beetje wakker te schudden. Ben niet zo bedreven om overal een reactie op te geven. Maarbij deze ga zo voort!!! Groeten Trice

 4. Ik heb het vreemde gevoel, dat jullie mij nooit zullen begrijpen, luister maar eens naar Ramses Shaffy, 1978 Laat Me, dat is wat we allemaal eigenlijk wilden zijn en waren dat ook gedeeltelijk, maar fijngemalen door het leven ben ik wat ik nu ben, groet Jenne

  1. Zeer zwakke excuses Jenne, waarbij jij in een slachtofferrol kruipt en je verschuilt achter uiterlijke omstandigheden. Dat is nu precies waar deze wereld aan kapot gaat. Jij bent geheel en al zelf verantwoordelijk voor je eigen innerlijk leven, de woorden en daden die je in de wereld zet en de gevolgen daarvan voor anderen. Dat geldt in wezen voor ons allemaal.

   Onze ziel kan alleen een diamant worden wanneer het hiervoor beschrevene op het diepste zielsniveau wordt ingezien en doorleefd. Daar kan dan een moreel onderscheidingsvermogen uit voorkomen, die je laat inzien wat het effect van je woorden en daden is. Jouw leeftijd en je door jou opgehemelde sociale status en familieachtergrond kunnen in dezen geen excuus of rechtvaardiging zijn. Je bent een volwassen mens. Handel daar dan ook naar!

  2. Met die exstreme kennis van jou over mij, heb ik helemaal niets te schaften, jij steld mij verantwoordelijk voor wat jij vindt dat niet goed is, terwijl dit geheel voor jouw rekening komt, zo als zo vaak worden mensen als ik, er onder geschoffeld door lieden zo als jij, met een grote mond en weinig inhoud en inbreng, heb dat vaak moeten meemaken, dat is waar de Nederlandse samenleving aan is kapot gegaan, mensen die het altijd maar weer net niet maken, maar toch lekker meeleven op de sociale deining.
   Neem altijd 100% de verantwoording voor mijn daden, en schrijven, van daar heb mij laten provoseren, wat dus niet moet, en gevraagt om mijn misschrijven te verwijderen, en daar heb ik jou niet bij nodig!

  3. Zo Arend, en jij denkt dat je geen slachtoffers rol te vervullen hebt, nou dan weet jij niet wat het leven inhoud, en met je kan doen, en ik verschuil me daar niet achter, weet je goed tijden slechte tijden, maar goed, ik wil het netjes houden, en er van uitgaan dat je het goed met me meent, Jenne

  4. Arend @ 4,

   Hier iets uit de geest van Simon Vinkenoog,
   Uit ; tenzij de dingen uit zichzelf gaan spreken.
   De Zon een onbeholpen minnaar op mijn huid

   Vogelvluchtleven, geen zout meer op mijn staart.

   Het lied is mooi vind van Veen zijn stem te galment.

   Ben een hele jonge 50 iger maar door mijn moeder die mij gedichten voor las, kwamen we bij Simon Vinkenoog, later kwam ik hem wel eens tegen in een koffiehuis op de Albert Cuyp straat waar iedere dag markt was, het werkelijke leven dus, vreselijk aardige mens,
   ik heb hem altijd bewondert, het was een mooie tijd, met veel hele bijzondere mensen.

   Mooie bundel is Atonaal uit 1951, maar duur geworden, zal je zeker boeien, Jenne

  1. Maar ja natuurlijk Cozmic, dat nummer hoort er helemaal bij. Ik heb er dit keer echter voor gekozen om het er niet bij te plaatsen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.