Advertentie

Alles draait om de liefde van ouders voor hun kinderen..!


Onlangs reageerde Ingrid Rouleaux op een van de artikelen over Ritalin en het gebruik ervan door kinderen. In het ‘Christoffel Appèl’ geeft zij met anderen uiting aan de grote zorgen over o.a. dit Ritalin-gebruik. Ingrid Rouleaux is ook moeder én auteur, maar ook ‘ervaringsdeskundige’ .

Ze schreef ‘Een Bundeling van Positieve kracht rondom het Kind’ en ‘De Verbinding met God’, van het zogenaamde ‘Christoffel Appèl’. Ingrid is tevens uitgeefster van ‘Positief Opvoeden, Hoe Kinderen zich spiegelen’ en mede-auteur en eindredacteur van ‘Kinderen met een Boodschap’. In dit laatste boekje staat een zeer indringend gedicht van ‘Kinderen van Nu’ over medicatie.

“We hopen dat alle indrukwekkende en niet mis te verstane boodschappen die kinderen ons geven, samen gelezen worden, samen in gesprek, samen oor en oog hebben voor wat er werkelijk speelt. Het is nodig dat we met elkaar in dialoog gaan..kinderen – ouders – leerkrachten en hulpverleners. We kunnen en mogen onze oren en ogen niet sluiten…het belang voor het welzijn van het kind zou altijd voorop moeten staan!”

Ingrid is ook initiatiefneemster van de campagne ‘Onze kinderen zijn de Toekomst’. Ze roept iedereen op; van burgers, burgemeesters en andere vooraanstaande personen en alle organisaties in Nederland om kinderen hun plaats te gunnen. En ook jouw stem telt mee!

* * *

– Kinderen van Nu –

In de kern draait alles in de wereld om de liefde van ouders voor hun kinderen

De beste leraar laat zijn leerlingen nog beter worden

xx

Ingrid Rouleaux © november 2010

x

 

Er is behoefte aan een grotere plaats voor positieve waarden binnen het Basisonderwijs. Een groeiend aantal kinderen mist vaste grond onder de voeten. Dit uit zich onder meer in agressie, faalangst, onrust en hyperactiviteit.  Toegeven, het leren omgaan met computers  is ongetwijfeld van maatschappelijk belang. Maar het leren omgaan met elkaar als mensen in een steeds voller en drukker wordende multiculturele samenleving, waarin het persoonlijk vorm kunnen geven, oog leren hebben voor je eigen sociale verantwoordelijkheid en om kunnen gaan met stressvolle situaties noodzakelijk zijn, wordt met de dag urgenter.

Wat nodig is om in balans te komen, is een bewustzijnsgroei in het gezin, in het onderwijs en in de hulpverlening. Ouders en leerkrachten spelen hierin een grote rol, er moet een pure partnerschap ontstaan tussen ouders/gezin en school en omgeving.

De kinderen van Nu  spiegelen onze emoties in hun gedrag, zij confronteren ons middels hun gedragingen met ons tekort en laten ons zien waar het aan schort, en maar roepen
“Wat is er mis met de Jeugd”! Onze kinderen willen gewoon zichzelf zijn, zij verlangen naar een omgeving waar een eerlijk, natuurlijk en zinvol leven gestimuleerd wordt. Zij verdienen onze onvoorwaardelijke aandacht  in liefde en wijsheid. Een andere manier van denken, is een nieuw begin.  “Onderwijs en Bovenwijs”… wij volwassenen hebben de uitdagende te taak om dit hartsverlangen te volgen, gewoon in alle omstandigheden jezelf leren ZIJN in alle facetten.

 

De kinderen van Nu
worden ook wel nieuwetijdskinderen, sterrenkinderen, zonnekinderen, indigokinderen, kristalkinderen, kinderen van Oz genoemd.  Enerzijds prachtig om begrip te krijgen, anderzijds mogen deze benamingen  geen “labels” vormen.  Voor mij zijn de kinderen van NU zoals kinderen altijd al geweest zijn, met één duidelijk verschil: de tijd is anders. De kinderen van Nu zijn mondiger en weten veel meer dan wij toen we jong waren. Het lijkt wel alsof zij weten dat de tijd rijp is voor positieve veranderingen.

Zij houden ons een spiegel voor.
Zij willen niet op een voetstuk geplaatst worden en ook geen stempel opgedrukt krijgen.
Zij vragen om ruimte om gewoon zichzelf te mogen zijn.
Zij hebben een liefdevolle begeleiding nodig, waarbij grenzen gesteld worden.
Zij hebben moeite met alles wat klakkeloos van bovenaf wordt opgelegd.
Zij willen vanuit hun innerlijk leven en hun intuïtie trouw blijven.

Vele hooggevoelige kinderen weten dat ze  de onvoorwaardelijke liefde, de taal van het licht (de Gave)  in zich  hebben, en als zij die Gave niet goed kunnen gebruiken, worden zij ziek. Zij hebben de kracht om ons te laten zien wie wij zijn.

De kinderen van NU dagen ons uit om vanuit de Kern een nieuw begin te maken: “Wordt wakker, geloof in jezelf en leef vanuit je hart!”

Naar mijn mening worden te veel kinderen die deze prachtige eigenschappen hebben,  gelabeld met ADHD, Autisme etc en krijgen onnodig medicatie, een ontwikkeling waar ik verdrietig van wordt. Ik wil niet op de stoel van een arts gaan zitten, in sommige gevallen zal het wellicht noodzakelijk zijn… desondanks, kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat kinderen medicatie krijgen om in de pas te lopen in van bovenaf opgelegde systemen en helaas ook nog door onwetendheid.
De farmaceutische  industrie verdient er ten koste van het welzijn van onze kinderen  gigantische sommen geld aan.  Wat ik er vooral zo triest aan vind, is dat  juist die kinderen er zoveel baat bij hebben als ze goed begeleid worden hun zelfhelende vermogen kunnen ontdekken en ontwikkelen.

Kinderen van Nu…..
Een hooggevoelige en hoogbegaafde jongen van 9 jaar die erg ongelukkig was op de basisschool, gepest werd en niet begrepen werd door de leerkracht, gaf een ontroerend  antwoord op de vraag “wie is voor jou de baas”? De Eerlijkheid is de baas, de eerlijkheid is God of de Liefde van de Eerlijkheid.

‘Als een kind in een liefdevolle omgeving opgroeit, kan het van anderen houden. Een kind dat zich gewenst voelt en krijgt wat het nodig heeft, kan bijna iedere maatschappij aan.’

Vele kinderen van deze tijd zijn hooggevoelig. Het is voor mij term, een handvat,  om begrip te krijgen voor en aandacht te geven aan het diepste zielsverlangen. Door mijn praktische zoektocht naar werken vanuit het hart met kinderen thuis en op school en de liefdevolle en wonderbaarlijke begeleiding van het Universum,  weet ik dat onze oudste zoon, die door vroeggeboorte wat opstartproblemen en leerproblemen en bepaalde bindingsangsten had, die graag met zijn handen werkt,  een indigokind is en de jongste, die zich heel rap ontwikkelde,  intuïtief en creatief van aard is, een kristalkind.

Als moeder heb ik veel aan deze informatie gehad, het gaat dieper dan de informatie over ADHD, autisme, borderline, hoogbegaafdheid etc.…het was een van de manieren om hun gedrag beter te begrijpen,  alles een plaatsje geven en anders te gaan handelen. Onze jongens, die inmiddels volwassen zijn en hun eigen weg gaan, willen niets weten van al die termen, zij zijn gewoon Jos en Dirk.

Van hun houding word ik helemaal warm , het raakt de kern.. zij hebben een naam, een bestaansrecht, een basisrecht om gewoon zichzelf te mogen zijn met al hun talenten en hun tekortkomingen. Ik besef dat dit voor hen een ‘weten’ is.  Jos en Dirk hebben hun vader en mijn liefste maatje Frans en mijzelf, hun moeder, een spiegel voorgehouden… een waardevol geschenk! Frans en ik  zijn  ‘de verandering’ aangegaan en hebben samen, ieder op onze eigen manier, vanuit onze neutrale instelling de reis naar onze oorspronkelijke DNA blauwdruk gemaakt.

Deze universele ervaring heeft ervoor gezorgd dat wij zelf lekker in ons vel zitten… geestelijk,lichamelijk en financieel Welzijn in balans, dat onze voorouders genezen zijn, dat wij weten en accepteren wie wij zijn en onze kinderen los kunnen laten in liefde.
Een beter testament kunnen wij niet achterlaten voor de toekomst van onze kinderen.  De kinderen van Nu willen gehoord worden….Be the Change!

* * *

Lees en teken Het Christoffel Appèl.  Het Landelijke Burgerinitiatief waarin het Welzijn van het Kind centraal staat.

(Klik op de banner!)

Voor  informatie over onze Actie Nederland 2010-2012 lopend vuurtje ‘Kinderen met een Boodschap’.
Een bron van inspiratie en informatie voor kinderen, ouders, familie, leerkrachten, Pabostudenten , hulpverlening en overheid.
(Hier de .pdf)

25 gedachten over “Alles draait om de liefde van ouders voor hun kinderen..!

 1. De kinderen zijn altijd hetzelfde geweest.
  Het is de omgeving die veranderde.
  Eerst werden kinderen streng met aandacht grootgebracht.
  Verkroppen en verkramping was het resultaat. Mensen die niet werkelijk hunzelf zijn.

  De nieuwe generatie voedt hun kinderen op in vrijheid, soms met zorg en toewijding, in allerlei vormen.
  Maar ook vaak is er te weinig tijd en zin voor liefde en aandacht voor het kind.
  Ja, dan gaat het mis, kinderen die geen aandacht en liefde krijgen, die gaan er op andere manieren om vragen. Tot ze ten einde raad zichzelf compleet kwijtraken en alle realiteitszin.

  Ook is het klassikale onderwijs niet meer van deze tijd. Het blijft een soort onderdrukking om iedereen dezelfde kant op te pushen. Meer vrijheid en aandacht is mijn credo.

  1. Je gelooft niet in kristallijn-kinderen? Nieuwe tijdskinderen. Ik wel, als je het hebt over ascentie, hogere frequenties, komen er ook hoger-frequente zielen naar Gaya.
   Simpel voor mij.

  2. Dit komt omdat de ouders en de omgeving veranderen. Astrologisch gezien. Deze kinderen zijn er zeker maar alles heeft invloed op alles. Kinderen zijn allemaal puur in het begin. Allemaal gelijk ook. Dat is de essentie die in alle levensvormen te vinden is.

   Het verschil is dat de nieuwe kinderen in hun kracht staan en schijnen als nooit te voren. Kinderen kunnen na een paar dagen al een paar blijvende trauma’s oplopen, laat staan na weken, maanden, jaren. Andersom kunnen ze gaan stralen, uiten wat de essentie is, liefde en licht.

   Bijna iedereen is getraumatiseerd, hopelijk vinden we de weg terug, met z’n allen. Geef deze kinderen de ruimte die ze verdienen en de wereld veranderd in hele korte tijd.

  3. Dag Martijn

   Ja ik ben het op alle punten die je aanhaalt met je eens,

   Wij ZIJN de wereld, wij ZIJN de kinderen. De tijd is rijp dat iedereen zijn RUIMTE inneemt en geaccepteerd wordt door zijn omgeving, wederkerige onvoorwaardelijke liefde.

   Het kind mag in zijn kracht staan als ooit te voren!
   En tegelijkertijd worden kinderen die zich kwetsbaar dureven opstellen uit hun kracht gehaald, grote boosdoeners zijn hebzucht en onwetendheid…wij volwassenen hebben de taak om te groeien door gewoontes los te laten die ons uit onze kracht halen.

   Het onderwijs is aan transformatie toe..kinderen snakken naar zinvolle ontwikkelingen.

   Wij zijn de kinderen, wij zijn de wereld…daarom heb ik het Christoffel Appèl geschreven…ik hoop dat ook jij getekend hebt, of tekent met jouw intentie.

   Liefs

   Ingrid Rouleaux

 2. http://www.youtube.com/watch?v=15FSw756ihk
  Heya Jij Daar, Kind? word je niet bemind? jij weet, velen zijn een soort blind.
  Nee! Niet echt! Ze zitten in een onbewust (niet Wetend) innerlijk Gevecht.
  Pa en Ma laten zich bedonderen in allerlei soorten en staten van niet zijnde wonderen.
  Vaak zijn ze niet eens hier, meestal altijd daar dan dan ook nog zonder plezier.
  Ze willen respecteren, uit de hoogte doen en zaken wat ze te hebben accepteren heeft niet hun fatsoen.
  Ze willen je beperken, inperken. als het even kan verbieden, het zijn eigenlijk laffe lieden.
  Ze nemen wat ze van anderen horen. trekken er iets van aan en zijn sacherijnig hun neus aan ’t-doorboren.
  Ze schrijven boeken over je, roddelen over je, maar vaak niet tegen je, Tja wat wil je?
  Dat weet jij vaak ook niet, je weet het pas als je iets ziet, maar dat is er meestal niet.
  Om dan iets met elkaar te verzinnen is iets om mee te beginnen maar dan eerst samen bezinnen.
  Dan is het nog afwachten of het kan en mag en dan moet je met andere problemen aan de slag.
  Heya Kind is er iets wat jouw bemind schrijf het hier onder mijn lieve kind.

  1. bedankt Bud voor deze wijze woorden, ik kom net terug van het (dagelijks, is niet goed, ik weet het) bezoekje aan m’n moeder, volledig leeg getrokken beschimpt niet serieus genomen en geknakt, net als vroeger toen ik van buiten nog een klein ventje was die niet begreep waarom er iets heel erg fout zat, nu kan ik er nog niet tegen en heb te doen met dat ventje van vroeger maar heb ondertussen de bagage, de kennis, het inzicht dat voorkomt dat ik alsnog alles kapot ga maken, dat wil ik niet, het was weer eens op het randje, wetende dat pa en ma niet beter weten en dus ook niet beter kunnen, mijn lijf kan er niet meer tegen als ik echt kwaad word, ik kies nu voor gezondheid en de goede weg, mijn ontzettende kwaadheid en de zoveelste teleurstelling ga ik omzetten in iets positiefs, schrijven, studeren, tijd voor mezelf en vooral energie voor mezelf en niet alles weg donderen in een bodemloze put van donkere domheid… Een donker (demonisch) deel van mijn moe beschouwt mij nog steeds als een ding dat bestreden moet worden, de oude strijd met mijn grootvader waar ik op schijn te lijken, die grootvader waar ze als werkneemster op jonge leeftijd terecht kwam in zijn frustratie schoenwinkel, vanaf peuter leeftijd had ik iets met m’n grootvader en dat moet kennelijk nog steeds heel vuil gewroken worden, ze doen maar, energetisch ga ik proberen mezelf bij te laden en de boel de boel laten… groetjes van een kleine jongen in een groot lijf met een aardse leeftijd waar ik liever niet te veel over nadenk. Bedankt Bud voor je inzicht in dit stukkie!

   The Sopranos – I’m Not Like Everybody Else – The Kinks
   http://www.youtube.com/watch?v=5VhfY_5YNV4

  2. Hyper, je bent een wereldvent..! Dankjewel voor deze prachtige proza.
   Deze is voor jou! (De eerste LP die ik kreeg (van mijn (weduwe-)moeder!))
   ‘And mama look down and spit down on the ground,
   every time her name gets mentioned.
   And papa said: “Oh if I’m gonna get that boy,
   I’m gonna stick ‘m in the house of detention”…

   En dan was er op dezelfde LP, natuurlijk deze song..
   SONG

  3. Krijg helemaal Kippenvel over mijn rug Bud!
   Die tekening klopt heel erg qua lijnen en alles; er zit een mooie 8 lemniscaat in en op dat getal moest ik heel erg blijven letten zei een medium tegen mij een paar jaar terug!

 3. Wat een Geweldig artikel.

  @Martijn in je uitleg geef ik je gelijk, tuurlijk bestaan er nieuwetijdskinderen, toch zijn ze er ook altijd al geweest en zijn vele volwassenen min of meer de voorlopers op de kinderen van nu. Het is ook zeker dat de tijd aan’t veranderen is waar de kinderen van nu, maar ook zeker de volwassenen die zich ervan bewust zijn zijn gericht op de toekomst. De kinderen van nu zijn zich meer bewust, krijgen allerlei stempels oo het hoofd gedrukt, waardoor ze in grote lijnen ook niet meer direct hetzelfde zijn of kunnen blijven. Het is ook afhankelijk van de ouders, opvoeders, hulpverleners en leerkrachten met de kinderen omgaan en hoe zij de kinderen zichzelf laten zijn en zich kunnen ontwikkeling in hun eigen omgeving. Hoe de kinderen zich begrepen voelen. Mits ik bijvoorbeeld terug kijk naar mijn eigen jeugd, was ik ook druk, vormen van hyperactiviteit, vormen van autisme door o.a in een eigen wereld te zitten, dagdromen, etc. Toen bestonden nog niet de vormen van ADHD, AAD, PDD-NOS, Autisme. Er bestaan ook wel degelijk volwassenen met dit soort stempels. Zoals de schrijvster van dit artikel ook aangeeft dat de kinderen van nu (meer) Ritalin voorgeschreven krijgen en verdrietig van wordt, ben ik het ook mee eens, dat word ik er ook van. Het onderdrukt alles, zodat het kind niet meer ziczelf kan zijn. Het is en blijft een vorm van drugs en dat geef je een kind toch niet?

  1. Juist! Geef ze geen DRUGS Dat is GEMEEN Wat ze nodig hebben is een soft ENTHEOGEEN.!!!
   Hashisch & Maryhuana zijn jaaaren onjuist bejegend en wordt nog steeds door nuchtere “gezonde” lieden niet gezegend.!!!
   🙂 Schaam U Nederland maar U went al aan de kouseband.
   http://www.youtube.com/watch?v=hc3lRqB-OG0

 4. Hi Ingrid, wij ‘moeten’ nog steeds eens samenkomen, mooi stuk. Wij zijn als WorldPeaceChild op dit moment bezig met een heus AVATAR CHRISTMAS editon, ’the return of the light’. Wordt 21 december, waarschijnlijk in het Mirror Center.

  Alle inkomsten zijn (net als het Avatar festival wat we hebben georganiseerd) bedoeld om Palestijnse kinderen en joodse kinderen via kunst, muziek, vreugde en echte verbinding samen te laten komen.

  Zie http://www.worldpeacechild.com . Als er meer informatie is over de Avatar Benefiet avond 21 december, laat ik het weten. Groetjes John

  1. Hi John

   We gaan elkaar zeker eens ontmoeten.

   Ik hoop dat je het Christoffel Appèl alvast tekent..met jouw eigen intentie voor de kinderen

   Liefs
   Ingrid

 5. Onderstaande quote van Sarah haar site Klopt Heel Erg,

  zelfs ook op de sportschool en in de dans club merk ik dat ‘de oudjes’ (40 plus) het moeten gaan doen. Beneden een bepaalde leeftijd ‘missen ze meestal iets’; ik voel en zie het instinctief haarscherp maar moeilijk te verwoorden; ze zijn ‘glazig’ in gedrag en uiterlijk, totaal ongevoelig voor prikkels van buiten af, volledig gedesensitiseerd, niets doet er meer toe, polaire duale relationele mannetje vrouwtje prikkels en interacties lijken volledig uitgedoofd en meer nagespeelde rituelen die ze in de media gevoerd krijgen dan dat ze er werkelijk iets bij beleven. Ze moeten continu opdrachten krijgen van een ‘meerdere’, improviseren of freestyle dansen of trainen kunnen ze niet meer. Stond zelfs woensdag in de telegraaf, alles moet onder begeleiding.

  Sh’bam nieuwe rage
  Feesten in de sportschool
  http://www.telegraaf.nl/vrouw/gezond_leven/8174246/__Feesten_in_de_sportschool__.html?p=21,1

  Ergens ‘je best voor doen’, of ergens moeite of energie in steken kennen ze niet, wat ze chillen noemen is langdurige wezenloosheid overal en on te pas, daar waar ‘wij’ vroeger ons best deden om een prestatie neer te zetten, bijvoorbeeld bankdrukken, daar gaan ze demonstratief languit slapen, lijkt wel om te trol treiteren bijna, werk en privé zijn hetzelfde geworden, man / vrouw verschillen bestaan niet meer, de enige mannetjes zijn nog de vrouwtjes, als er iemand wel energie heeft dan kunnen ze vervelend gaan worden, de brandstoftank is volledig leeg en blijft leeg en ze kunnen niet meer verdragen als iemand nog wel ergens motivatie of fut heeft om iets te doen of ergens wel plezier aan kan beleven, heel enge ontwikkeling…

  Quote:

  “Zou jij willen meewerken en hier iets mee kunnen doen voor WantToKnow, zodat het zich dan als een sneeuwbal mag verspreiden? Ik ben me er bovendien uitermate van bewust dat het van ONZE generatie moet afkomen, een nog vrij gezond-actieve, alerte, maar vooral een nogniethelemaaldoordezeconsumtiemaatschappijbedorven generatie. Naar mijn gevoel zal de volgende generatie de power en het inzicht niet meer hebben om het verschil waar te kunnen maken…”

  http://www.dus-sarah-morton.nl/pageID_8427279.html

 6. LONDEN – Een moeder die haar twaalfjarige autistische zoon gedood heeft door hem een glas bleekmiddel te laten drinken, is in Londen schuldig bevonden aan doodslag. De vrouw was bang dat de kinderbescherming haar zoontje zou komen weghalen.

  Satpal Kaur Singh (44) joeg haar zoontje Ajit de dood in anderhalf uur na een gesprek met de kinderbescherming. “Ze leek erg sereen en beheerst. We zijn geschrokken dat ze zo ver is gegaan”, vertelt een medewerker van kinderzorg.

  Meteen na haar daad belde de moeder de politie op. “Ik heb net mijn zoontje vergiftigd en heb geprobeerd zelfmoord te plegen”, luidde haar boodschap. In het huis werd een afscheidsbriefje gevonden, waarin de vrouw met beschuldigende vinger naar de kinderbescherming wees.

  Ajit leed aan een zware vorm van autisme en was helemaal afhankelijk van zijn mama. “Hij kon niet spreken en geen seconde alleen worden gelaten”, klinkt het bij Richard Whittam, de openbare aanklager. “De vrouw was niet bij machte om voor haar zoontje te zorgen. De kinderbescherming had haar verteld Ajit uit huis te zullen moeten plaatsen, als haar zorg niet zou verbeteren.”
  16/11/10 16u55

  Tja In Vernederland hebben ze ook een Hel die Kinderbescherming heet !!!

  1. Och Janee, ontroerend…
   Het is de ‘bittere pil’ voor een ouder.
   We zijn niet meer dan een boog en de kinderen zijn de pijl…maar de herinnering terug halen, en daardoor weer opnieuw kunnen ‘zien’ is een wijze les.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.