Advertentie

Anton Teuben (ex-Niburu) staat wéér op…


antonteuben punt nl
ANTON TEUBEN IS DOOD, LEVE ANTON TEUBEN..//

x

Oprichter en ‘bedenker’ info-site Niburu een loer gedraaid..

x

Anton Teuben (ex-Niburu) staat wéér op…

x
2014 © WantToKnow.nl/.be

x

Wij voelen ons schatplichtig aan Anton Teuben; zo simpel is het eigenlijk! De man die de bedenker is van de website-formule (2002), zoals ook WantToKnow er een is, is op een vieze manier een hak gezet. En mede daarom willen we graag vanaf deze plek Anton een hart onder de riem steken en jou informeren, voor zover je daar nog niet van op de hoogte was, dat Anton Teuben opnieuw is opgestaan met een nieuwe site..

Vele, vele uren van zijn leven investeerde Anton Teuben in het 'nieuwskanaal' Niburu, om er in 2014 achter te komen, dat op geraffineerde wijze zijn levenswerk onder hem was weggekaapt.
Vele, vele uren van zijn leven investeerde Anton Teuben in het ‘nieuwskanaal’ Niburu, om er in 2014 achter te komen, dat op geraffineerde wijze zijn levenswerk onder hem was weggekaapt.

Tot 2x toe is Teuben’s werk, in het kader van openbaarmaking van verborgen waarheden, geraffineerd gesabotteerd. En als we spreken over ‘geraffineerd’, dan hebben we het dus over een soort ‘stille paleisrevolutie’, waarbij in alle stilte, achter de schermen (…), de macht wordt overgenomen. Want zo mogen we het ‘ontvreemden’ van toegang tot je eigen site toch wel noemen..?

En nu kun je zeggen dat Anton hier zelf debet aan is, en natuurlijk is dat ook zo, precies op een ‘natuurlijke’ manier is hem alles ontfutseld wat hij lief had. En hoewel velen een zeer uitgesproken mening hebben over Anton, doen wij graag vanaf een neutrale positie verslag van dit proces en hopen dat dit artikel hem ‘slechts’ tot steun is. Wij willen niet bijdragen in de soort ‘hetze’ die ook tegen hem gevoerd is en nog steeds wordt.

Tot 2x toe werd de website waar Anton het beheer over voerde, juridisch ontfutseld, hem uit handen genomen. Dat de krachten achter dit spel, van de namen nog steeds niet precies duidelijk zijn!, er veel aan gelegen is, hem het zwijgen op te leggen, mag blijken uit de wijze waarop met volle investering in deze sites, gewerkt wordt aan het in de lucht houden ervan..! Hoe vals moet het zijn, als er wordt verteld dat Anton Teuben met pensioen gegaan is..!? Terwijl het er feitelijk op neer komt dat hem het werken onmogelijk is gemaakt.

We laten Anton graag zelf aan het woord en citeren uit een lange verklaring die hij heeft geplaatst op zijn nieuwe site antonteuben.nl In ons telefoongesprek met Anton blijkt duidelijk dat hij de steun goed kan gebruiken van iedereen die zijn initiatieven een goed hart toe draagt, maar vooral de mens Anton Teuben oprecht vindt.Veel oud-medewerkers van Anton, veelal vrijwilligers, hebben inmiddels hun toezegging gegeven, dat ze samen met Anton opnieuw de site zullen helpen bouwen en voort zullen gaan met het vertellen van datgene wat zij zien als bekrachtigend voor de mensheid op Aarde, in het algemeen, en die van Nederland in het bijzonder! Hier is het verhaal van Anton; en wil je zijn hele verhaal op z’n nieuwe site lezen, dan klik je HIER.

* * *

De mededeling van Anton Teuben zélf.

x

“Beste niburu.nl oud medewerkers, lezers, Schumanners en collega’s in de alternatieve en mainstream media en aan al mijn vrienden en bekenden. Tot mijn grote spijt moet ik bekennen dat niburu.nl is overgenomen. De mensen die dit hebben gedaan zijn voor mij nog niet allemaal bekend. Ik weet dus niet exact wat er nu gebeurt en wie het nieuws sinds 22 februari plaatsen. Het is duidelijk dat de informatie wat van belang is van de voorpagina van niburu.nl is verwijderd en ik vanaf 22 februari niet meer de onderwerpen kan aangeven waar aandacht aan besteed dient te worden. De mededeling op woensdag 5 maart (HIER) is zonder overleg met mij geplaatst en is onzin.

niburu mededeling Anton
De schandalige mededeling, geplaatst zónder overleg met AT, die aangeeft dat hij is ‘moegestreden’ en het podium heeft verlaten. Wishful thinking..??

Dat ik me zou terugtrekken van de site is iets wat ik nooit zou doen. Via de site bereik je de mensen en zo had ik interactie met velen die ik regelmatig sprak. De laatste jaren functioneerde de redactie al niet meer op de manier zoals wij het allemaal zouden willen door de invloeden van de eerste coupe in maart 2012 en ons gedwongen vertrek vanuit Soest. Met de informatie die wij brengen dient een redactie bij elkaar te zitten en te bestaan uit minimaal 8 personen. Zo zijn we in 2002 begonnen in Winsum (Gr.). Dat was helaas niet meer mogelijk.

Ik ben iedereen heel erg dankbaar die allemaal hebben meegewerkt en miljoenen mensen hebben bereikt in de afgelopen 12 jaar en hebben kunnen voorzien van nieuwe feiten en inzichten. Ik raad de niburu.nl en sopn.nl-sympathisanten (een politieke partij die AT ook oprichtte zie afb. gj) en lezers aan om met hun gekregen kennis via de site, presentaties en cursussen te werken. Dat zijn er in de afgelopen jaren vele duizenden geweest. Vertrouw op je eigen kennis en werk ermee.

Eerder ook werd de SOPN onder Teubes voeten weggekaapt, bijna op LPF-achtige wijze.
Eerder ook werd de SOPN onder Teubes voeten weggekaapt, bijna op LPF-achtige wijze.

Liefde/Law of Attraction/Schumann is de sleutel en brengt ons samen.
In mijn onderzoek van inmiddels 43 jaar, samen met duizenden anderen en de ervaringen als UFO-meldpunt sinds 1985 en klokkenluider van o.a. chemtrails met SOPN.nl sinds 2002, heeft veel extra bevestigingen, feiten en bewijs opgeleverd. Inmiddels werken honderdduizenden in Nederland en tientallen miljoenen wereldwijd die ook zelf op onderzoek zijn gegaan om een aantal vaststaande zaken in de openheid te brengen. De meest belangrijke in volgorde voor het welzijn van mens , natuur en de planeet.

1. schumannDe Schumann resonantie en de volgende afbeelding geven je weer de mogelijkheid om echt soeverein, gezond, gelukkig en een liefdevolle ziel te zijn. Duizenden hebben in de laatste 8 jaar deze techniek opgepakt en hebben rust, balans, overzicht en hun zelf herstellend vermogen en bewustzijn weer geactiveerd. Wereldwijd zijn er slechts enkelen die de term Schumann resonantie gebruiken en de bewuste afbeelding laten zien. Deze nieuwe universele kennis zal het einde betekenen van Big Pharma en mind-control.

2. Vrije of natuurzuivere energie moet per direct worden ingevoerd en toegepast in het belang van onze kinderen en de planeet waar we op leven. Deze kennis is volop aanwezig en zal in sneltrein tempo van de aarde weer een gezond geheel maken waarin de natuur ons alle voorzieningen biedt. Fossiele brandstoffen en kernenergie zijn accuut overbodig.

3. Buitenaards leven met hun schepen en objecten op, in en rondom onze aarde is een feitelijk iets en behoort tot onze realiteit. Miljoenen wereldwijd zien deze objecten die ons vanuit de ruimte de bescherming bieden. Massavernietigingswapens en rampen zoals in Tsjernobil en Fukushima worden door onze ruimtevrienden geneutraliseerd en getransformeerd. Wij mogen nu zelf ontdekken hoe de waarheid is en verder evolueren. Helaas is deze belachelijke cover-up nog steeds gaande en is met name de bevolking in Europa nog niet geïnformeerd over de vreedzame buitenaardse interventie om het leven te beschermen. Velen wachten op de bekendmaking van Obama, het Vaticaan of Rutte. Ik heb Mark persoonlijk geïnformeerd in april 2008 over de gebeurtenissen met chemtrails, straling en de bijensterfte in Nederland en universeel contact in Groningen. Laten we met elkaar beseffen dat we het zelf bespreekbaar moeten maken en dat onze heren (dames) politici een ander programma voorstaan en ons juist bij deze kennis weghouden.

4. Er zitten gaten bij onze polen waar Nederland in zou verdwijnen. Onze aarde is hol en er is leven met een hoger en liefdevoller bewustzijn. Dit is voor de meesten moeilijk te bevatten, zelfstudie en zelf voelen wat waar is, is de beste oplossing.

5. In ons zonnestelsel zijn meerdere objecten aanwezig waaronder Nibiru met zijn manen. Vele wereldburgers zien op bepaalde momenten meestal bij zonsopgang en ondergang een tweede object naast de zon. Nibiru is al vanaf 1982 opgemerkt door de NASA die het de naam planet X gaf. Vanaf 2002 lijkt het erop dat Nibiru een stationaire positie heeft ingenomen en af en toe naar de aarde seint door zich te laten zien. De bekendmaking zal een einde maken aan religie en de huidige wetenschap van het universum wat uit vele dimensies/realiteiten bestaat.

news media6. De media-maffia die dagelijks wereldwijd 6 a 7 miljard wereldburgers misleiden en in angst en lage trilling houden waardoor ze gemakkelijk te controleren zijn. Als klokkenluiders van chemtrails, e-nummers, vaccinaties, straling, Monsanto en mind control boden wij vanaf 2002 de oplossingen om deze schadelijke stoffen en frequenties te neutraliseren en te transformeren.

Bovenstaande info is nu ingedaald in het onderbewustzijn van meer dan de helft van de wereldbevolking. Als het feitelijk wordt via de bevestiging van t.v. en media dan wordt het bewustzijn geactiveerd. Zie hier de rol van de media. Wij raden iedereen aan daar niet meer op te wachten en de rol van de media over te nemen met compassie voor diegenen die het ons hebben onthouden. Er is veel onwetendheid op de plekken waarvan je zou verwachten dat men wat weet.

Al het nieuws wat we momenteel zien verschijnen (ook op internet en nu helaas ook op niburu.nl) zijn vrijwel allemaal afleidingsmanoeuvres om mensen weer bij de kern (zichzelf en liefde) weg te trekken. Besef dat vrijwel alle sites zijn geïnfiltreerd en je nu met de kennis en ervaringen moet werken die je zelf hebt opgedaan. Iedereen maakt nu stappen waar hij of zij zijn energie in stopt.

Mijn advies is te kijken naar die dingen die je blij maken en zoek rust en ontspanning met gezin, vrienden en bekenden. Wacht niet langer op wereldleiders en televisie en bespreek wat je weet en hou het simpel, go with the flow en blijf positief.

Uiteraard proberen we zo snel mogelijk weer actuele informatie te bieden en hopen dat diegenen die verantwoordelijk zijn geweest voor deze coupe beseffen dat de vreugde van korte duur zal zijn.

Vanaf 22 februari is u belangrijke informatie onthouden en ben ik niet meer in de mogelijkheid u actueel nieuws te bieden. Met name de ontwikkelingen met het huidige buitenaardse contact en de vele ervaringen en contacten in Nederland en de kennisverspreiding ervan is van groot belang.

Wij hopen dat we de nieuwe redactie verder mogen uitbreiden met mensen die we via de Schumann cursus hebben ontmoet en die weten hoe het is als je vanuit een gelijke focus, intentie en energie kunt functioneren. Met name de ascentie verschijnselen en energieveranderingen en de effecten op de mens willen we graag beter begeleiden. Door alle acties en attacks blijkt uiteraard dat onze info als gevaarlijk wordt gezien voor het huidige systeem. Het is eigenlijk een wonder dat we het zo lang hebben volgehouden. Door alles blijkt dat het nu tijd is voor wat nieuws, de naam Niburu is helaas vervuild en we komen snel met iets nieuws wat verder gaat dan de informatie op de nu-zonder basiskennis functionerende- Niburu sites.

Dit is na 12 jaar wel even slikken. Ik kan iedereen garanderen dat wij weer van ons laten horen. Nu staan velen op nu ze hebben gemerkt wat er is gebeurd en die ik heel erg wil bedanken. Inmiddels vormt zich een nieuwe universele redactie die via nieuwe wegen en naam actuele informatie gaan bieden. Wij vragen uw geduld tot we terug zijn en uw eigen waarheid en ervaringen vast te houden. Blijf positief en richt je op wat iedereen uiteindelijk wil. Een vredevolle, respectvolle, eerlijke, gezonde, gelukkige en liefdevolle wereld waarin we ontdekken dat alles met elkaar is verbonden en we niet alleen zijn.

Ik houd jullie op de hoogte, bedankt voor al het vertrouwen en de steun. Dit is mijn laatste interview waarin ik probeer een zo duidelijk mogelijk beeld te geven van de situatie op dat moment. Dit interview is niet op niburu.nl geplaatst. We hopen weer zo gauw mogelijk bij jullie te zijn vanaf een andere plek en onder een andere nieuwe naam voor het universele nieuws wat juist nu iedereen toekomt.

Universe is magic and love and knowledge is the Key – Anton

We willen uiteraard dat de kennis door blijft groeien en willen op meerdere plekken deze cursus geven. Wij zoeken uitbreiding van diegenen die voelen en weten dat ze er klaar voor zijn. Wij maken deze dag een grote stap naar voren en hoop velen terug te zien. 16 Maart geven we in Soest weer een Schumann Terugkomdag, en op 29/30 maart geven we een Schumann Resonantie Cursus, beide in Soest. De mailadressen om ons te bereiken zijn nu schumann@antonteuben.nl en anton@antonteuben.nl

P.S.
De volgende sites zijn o.k. en vallen onder Uninet. Deze kan ik iedereen aanbevelen voor een beter inzicht in de huidige universele situatie.

crystalinks.com

hollowearthnetwork.com

bibliotecapleyades.net

intergalacticradiostation.com

unitynet.nl/

antonteuben stand van zaken

93 gedachten over “Anton Teuben (ex-Niburu) staat wéér op…

 1. jah opgelicht worden tijdens het verlichten en dusz “bevrijden” geeft geen pas, gelukkig kan Anton hier zelf nu spreken, zo laag dat er in zijn naam afscheid gesproken wordt, het lijkt het crimea debakel van de eu en poettie wel.. lakeien van het kwaad, de dikke nassiebal van balenmans die op een russisch maidan plein staat te schreeuwen uit Naam van Wie of Wat in Godsnaam vraag ik mij dan af? jah de EU, en de oplichting van de burgert in het algemeen zeker;

  http://mario828282.wordpress.com/2014/01/19/esm-european-stability-mechanism/

 2. Ik mag anton teuben graag en heb respect voor zijn werk wat hij heeft neergezet in de vorm van de stichting.
  zelf ben ik blij dat ik de kans had gekregen om de vrije energietak op te zetten samen met jeroen.
  Daarna heb ik ook kennis mogen maken met de andere anton teuben. En dat is er eentje van slechte beslissingen, teveel ego en niet luisteren naar goed advies.
  Zo hebben wij als de vrije energie tak afscheid genomen op basis daarvan Tevens hebben we anton meerdere malen gewaarschuwd voor enkele mensen waar hij mee samen werkte. Wij zagen dat die andere bedoelingen hadden en konden niet geloven dat hij dat niet zag.
  Nu kun je zeggen I told you so maar dat zijn de feiten.
  Voor hem was het zuur dat wij afcsheid namen want daar was hij niet blij mee. Maar we zijn normaal uit elkaar gegaan zonder rancune.
  Als we geen streep hadden gertrokken dan was de vrije energie tak ter ziele gegaan. En wij vinden dat het in dit geval niet om anton of mij gaat maar om datgene waar wij in geloven.
  Anton heeft een goed hart en ik wens hem alle geluk en ik hoop dat hij hiervan heeft geleerd.

 3. Anton, blijf in jezelf geloven en je doet er goed aan om opnieuw te beginnen wij trouwe niburus blijven je altijd volgen ! Daarbij geloven we ook wat je schrijft je bent een eerlijk man die gelooft in wat hij doet CHAPEAU !!! Ga zo door !

  Groetjes
  Pietje

 4. Anton wordt wel steeds ouder maar gaat er ook steeds weer jonger er uit zien… Good old Anton, ergens heb ik nog wel begrip voor hem, anders hadden we nooit een leuke tijd met hem gehad ooit met Team_Amsterdam. Misschien moeten we maar weer eens Grieks gaan eten in een leuk restaurantje.

 5. Misschien zit er nog een andere kant aan het verhaal die Anton niet verteld heeft. Meerdere malen bestolen, gehackt en overgenomen. Het is wel Anton zelf die er steeds bij betrokken is, anderen ‘figuranten’ wisselen in de verhaallijnen.
  Ik ga hier beweren dat het niet (deels) waar is, omdat ik er niet bij was. Maar ik weet wel dat er ook andere ‘feiten’ zijn, van mensen die (dicht) bij het vuur hebben gezeten en een compleet andere beeld schetsen. Dan komt dat overnemen van de site echt in een ander daglicht te staan. Maar eerlijk=eerlijk, ook daar was ik niet bij, dus ben ik voorzichtig met mijn uitspraken. Vaak zitten er meerdere kanten aan een verhaal of zijn de dingen niet zoals ze lijken te zijn.
  Zoals in de hele wereld steeds meer zaken worden onthult, aan het licht worden gebracht waardoor mensen wakker worden, zo zal dat hopelijk in deze situatie ook zo zijn. Het blijft altijd oppassen dat je niet op een verkeerd spoor wordt gezet, mindcontrol en manipulatie zijn overal om ons heen, ook in de hoek van de alternatieve media. Hoe dan ook wens ik Anton alle goeds toe en veel succes met zijn nieuwe ingeslagen weg.

  1. Het lijkt erop dat ene Maurice Wasbauer achter de take-over zitten. Een scammer 1ste klasse die volgens Kraven binnenkort de volle laag krijgt. We shall see…
   Op Niburu.nl keek ik vrijwel nooit, Niburu.co is imo wel een verbetering.

 6. Nou, als ik merk wat een fantastische nonsens er zoal voorbij komen dan mogen voor mij part alle sites die die nonsens publiceren van het net afgehaald worden want het hersenspoelt de mensen alleen maar in zaken die totaal geen betekenis hebben en zo spelen die sites ook onbewust het spelletjes mee van de elite want de elite wil niets anders dan de mensen zich verliezen in onbenullige zaken zodat ze de zaken die wel een nut hebben en degelijk aandacht nodig hebben totaal links blijven liggen. De enige punten die de moeite zijn zoals ik het persoonlijk zie zijn nummer 1,2 en 6 en de andere zijn volledige nonsens op 100%.

  Neem punt 3. Ik durf te beweren dat meer dan 95% helemaal niets merkt en ooit zal merken van enige buitenaards leven zoals het wordt voorgesteld met hun vliegende schotels. Dit zegt al in feite genoeg en is dan ook totale waan waar ook weer agenda’s achter zitten want dat ufowereldje is niet zo onschuldig als het lijkt. Ik geloof wel in een aarde technologie waar men mee experimenteert waar men nog niet mee naar buiten komt om verschillende redenen maar heeft niets met buitenaards te maken.

  Nummer 4 is totaal ook waanzin want een holle aarde… nou dat daar iets leeft buiten de energetische magnetische Kern van Moeder Aarde die dan ook helemaal niet hol is, is echt krankzinnig voor woorden. Een broodje aap van jewelste dus!

  Nummer 5… nou neem de volgende linken er maar eens bij en dan is dat ook zo van de baan…

  http://www.cosmophobia.org/nibiru

  NASA looks for Planet X but comes up empty:

  http://rt.com/news/nasa-planet-x-space-858
  http://urubin.com/forums/showthread.php?tid=51379

  Wil men dus nog heerlijk blijven slapen en een schaapje blijven van onbewezen vage zaken en informatie waar hoogstwaarschijnlijk bepaalde agenda’s achter zitten… kom dan dadelijk ook niet af wanneer den hele boel vol gatenkaas zit want lang zal die zever dan ook niet meer blijven duren. De meerderheid begint het echt zat te worden omdat men begint in te zien dat het werkelijke leven zich bevindt in het leven van ‘één voor allen, allen voor één’ en zodra wij als maatschappij dat ‘werkelijk’ gaan beleven dan vallen al die onnodige maskers af als sneeuw voor de zon en dan wordt ook duidelijk hoe wij beet zijn genomen en dit op allebei de media’s of denken we dat de elite met bijhorende denktanks zo dom zijn om de alternatieve media maar hun vrije gang te laten gaan? Zijn we nog zo naïef?

 7. Hoi Anton,het is een ongelovelijk verhaal,maar jou kennende geef je nooit op,Anton ik ben sprakeloos,maar al ben ik al op leeftijd,ik geloof in een betere wereld,en zal jou voorzover mogelijk blijven steunen,verder stap ik gelijk over op jou website

 8. Ik plaats hier mijn reactie van de feiten die ik meegemaakt heb met Niburu-nl toen Anton Teuben ‘er de plak zwaaide’.
  Ik was leverancier van een deel van hun producten op hun webshop en heb voor enkele duizenden Euro’s geleverd. Ik ben nooit betaald maar zij hadden wel hun inkomsten. Deze webshop werd ‘geleidt’ door Robert Slenters. Deze is na (financiële) onenigheid vertrokken met alle goederen.
  Later is er iemand bijgekomen (toevallig wel dezelfde mensen die nu de nieuwe site runnen), die wel correct handelden en de nieuwe bestelde goederen betaalden. Op een bepaald moment laat Anton die Robert terugkomen en gaan zij de onbetaalde goederen verkopen met als afspraak 50% voor Niburu en 50% voor Robert. Ik ben een Belg en weet niet hoe jullie dit in Nederland noemen, maar bij ons heet dat diefstal. Als reactie daarop hebben die ‘goede’ personen afscheid genomen van Niburu. Ook had ik verscheidene Schumann producten die men op de webshop wou zetten maar die stuitten op het veto van Anton.
  De zogenaamde ‘coup’ of ‘afscheiding’ nu is niet de tweede maar minstens de vijfde: Niburu-co, (psychopaat) Kraven met Urubin, Robert slenter, Vrije Energie groep, huidige Niburu-nl, …. Reken daarbij nog het grote verloop bij de zogenaamde ‘vrijwilligers’ . Toeval?
  Ik ken Anton niet persoonlijk maar alles wijst erop dat hij geen ‘manager’ is die een groep bijeen kan houden, zijn afspraken niet nakomt, financieel een ramp is (als men bvb de BTW niet betaald of de huur van een pand moet men niet komen klagen dat er gerechtelijke procedures komen) en een ‘dictator’ met een te groot ego.
  Ook vind ik dat de mensen momenteel niet wakker liggen van UFO’s en holle aardes, maar van het grote bedrog van de ‘Elite’ met als hoofdterroristen de USA, Israël, UK en de EU, en dat het ‘hoofdnieuws’ daar moet naartoe gaan en niet welk buitenaards ras de ‘goede’ of de ‘slechte’ zijn.

  1. Ik houd me persoonlijk niet bezig met de Niburianen en de Urubinianen want hetgeen me vooral opvalt is dat de ene groep den andere beschuldigd en dit is alles behalve bewustzijn te noemen. Immer diegene die naar een ander wijst die wijst ook in meer of mindere mate naar zichzelf en zo vallen de maskers en blijft er niet veel van over en zolang men dan ook niet kan samenwerken, kan er ook geen waarlijk bewustzijn uit voortkomen is mijn persoonlijke zienswijze.

   —Ook vind ik dat de mensen momenteel niet wakker liggen van UFO’s en holle aardes, maar van het grote bedrog van de ‘Elite’ met als hoofdterroristen de USA, Israël, UK en de EU, en dat het ‘hoofdnieuws’ daar moet naartoe gaan en niet welk buitenaards ras de ‘goede’ of de ‘slechte’ zijn.—

   Dit is het hoofdnieuws omdat die machtspelletjes de vrede op aarde verhinderen en zolang dat niet gevallen is heeft al de rest voor het collectieve bewustzijn ook niet veel te betekenen. Ze houden ook bepaalde technologie voor het goede van de mensheid tegen en als dat nu eens mag gaan doorbreken dan krijgen we een hele andere toestand hier op aarde. We kunnen dan zelf bij wijze van spreke met ‘vliegende schotels’ gaan vliegen want ik vind de huidige vliegtuigen maar een prehistorische vuil gedoe en er moet met de juiste technologie iets heel anders mogelijk zijn. Hou de volgende degelijke sites er maar op na…

   http://revolution-green.com/morphing-aircraft-efficency
   http://www.breakthroughenergynews.com/
   http://revolution-green.com

  2. En zo komen de drollen vanzelf bovendrijven. Karel, in Nederland heet het ook gewoon diefstal 😉 Zulke acties zijn alles behalve spiritueel te noemen.

  3. Wist jij dit Guido van Anton weet niet precies hoe het allemaal werkt klinkt niet echt gezellig wat Karel zegt en zeker niet spiritueel.

  4. Janee, ik lees al jaren over de wantoestanden, financiele fuckups en andere toestanden rondom Niburu en Teuben, maar het is allemaal ‘hear-say’
   Gelukkig betaald Guido zijn rekeningen wel netjes en komt zijn afspraken na. Oldfashioned management pays off 😉

  5. Er was vroeger al veel commotie om Anton heen, goudzoekers, bedriegers en oplichters waren druk bezig om ineens de helige Spirituele shithole uit te hangen. Anton was een goede vriend waar we events mee konden opzetten. Maar sommige lui trokken onverschillig alles uit je handen vandaan enbrraken je eigen opgebouwde netwerk en principes geheel af. Ik heb met anton wel de worsteling om geld voor bepaalde zaken te moeten overbruggen zonder eigen insteek, puur alles op vrijwilligers basis. Als er geld was dan ging dat gelijk op aan uitgenodigden die niet voor niets kwamen doen. Een eventje organiseren kost nu eenmaal geld maar ook het draaien houdend van een goed bezoche site kost pegels en tijd. Anton was zelf altijd okay maar het was het circus erom heen wat de boel gewoon verwoeste en de hebzucht naar meer kennis en inzicht toe. Dit soort situaties is conbtinue bezig en altijd krijgt de verkeerde persoon de schuld.

  6. Ik denk dat Karel een aantal waarheidsgetrouwe feiten naar voren brengt en dat hij schade geleden heeft onder Antons beleid, of het nu Anton zelf is of zijn entourage. We hopen dan ook dat Anton bereid is om hier lessen uit te trekken en alles opnieuw onder goed beheer te brengen zodat de kern van zijn werk altijd het integer de waarheid trouw te blijven, en dan zal de wereld beter en mooier worden als je begint je eigen stoep af te vegen. Leiderschap betekent verantwoordelijkheid dragen en dienstbaar blijven naar iedereen in je omgeving en de medewerkers die ook energie, tijd of centen hebben besteed aan jou. Dan hoeft er ook niemand met de eer en pluimen (of centen) te gaan lopen en gefrustreerde medewerkers de boel te laten ‘couperen’. En dat is wat de wereld vandaag nu het meeste nodig heeft denk ik, eerlijkheid en ‘disclosure’ over wantoestanden. En uiteraard iedereen een kans geven zijn fouten in te zien en te herstellen. Hopelijk komt het ‘inzicht’ dan eerst en wordt vergeving warm toegedragen als men bereid is zijn fouten te herstellen.

  7. Goede mensen, het artikel hierboven is bedoeld om Anton een hart onder de riem te steken; weer op weg te helpen. Nergens probeer ik hem ‘vrij’ te pleiten oid, van zaken die hij zélf heeft verknald. Integendeel. Ik vind Anton óók geen manager, ik vind Anton een beetje desperaat op zoek geweest naar inkomstenbronnen. Herkenbaar..
   Maar dat betekent vaak, dat je vanuit je goede wil, nóg meer ellende veroorzaakt, doordat mensen wel de voordelen, maar niet de nadelen van de samenwerking met Anton zien/zagen. Dus Karel, nogmaals: ik probeer niet zijn vestje schoon te vegen. In een welles/nietes-discussie gaat de verfijning verloren; vind ‘invulling’ plaats van onbekende zaken, etc. etc.
   Andersom gezegd: ‘Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen’.. 🙄

  8. Amen Guido. Wat Karel beschrijft is niet onbekend. Zoals iedereen heeft Anton ook zijn dingen te leren. In zijn enthousiasme vertrouwt hij soms op de verkeerde mensen. Is dat zo verkeerd? Persoonlijk vind ik dat niet, maar dat verklaart wel het grote verloop van vrijwilligers en de problemen die in het verleden zijn ontstaan. Laten we nou niet doen, alsof wij zelf geen fouten hebben en/of maken. Ook Anton is gewoon mens. (Overigens vind ik het wel kwalijk dat er mensen ‘bestolen’ zijn, maar daar zijn wegen voor te bewandelen).

 9. Ja als je innerlijke belevingswereld word weerspiegeld in de buitenwereld Anton dan heb je nog wat werk te verrichten anders blijf je steeds het zelfde tegenkomen net zo lang tot dat je er bewust van bent wat je zelf allemaal wel/niet doet.
  En dan is het nog aan jouw wat je wilt veranderen in de buitenwereld!
  Maar dan is het wel belangrijk je innerlijke wereld die vorm te geven die jij het liefste ziet, maar nu is dit wat je hebt gecreëerd en daar kan je niemand maar dan ook niemand de schuld van geven , want dit is wat je echt zelf hebt gecreëerd in deze werkelijkheid!

  1. Zo jongen…..welk een genieting druipt hier van af. En jij wou met je vingertje naar Anton wijzen?

   Grijns……….

 10. Natuurlijk is waar rook is vuur. Maar Anton lijkt mij een man met een goed hart en goede bedoelingen. Dat hij niet alles goed weet te managen lijkt mij een bijzaak. Helaas trekken de onderwerpen waar Nibiru van oudsher over bericht ook een hoop weirdo’s lees gekken aan. Helaas beseffen een aantal van die figuren niet dat zonder Anton de alternatieve online media in NL zoals we die vandaag de dag kennen niet had bestaan. Anton, heel veel succes met wat je ook gaat doen. Misschien is het tijd voor een andere weg en moet je proberen alles meer in eigen hand te houden. Ik en met mij vele anderen, geloven in je.

 11. Buitenaards leven zoekt contact [update]

  En het ‘ondeugende’ kleine engeltje uit de HEMEL op aarde sprak tot de aardebewoners en zijde :
  Verschrikkelijke sneeuwmannen zijn gevaarlijk ! Ze doen van alles wat niet mag en nemen zo alles mee ! Een grote witte aapachtige soort met maar weinig lichaamshaargroei. Ze laten rare sporen na in de sneeuw , maken rare geluiden als ze elkaar tegen komen en springen dan wild om elkaar heen !! Westerse artsen en wetenschappers hebben er vaak naar gezocht , maar ze konden hem lang niet vinden ……

  update donders gebliksem en bliksems gedonder [wederom zoals verwacht en vooraf gemeld ]

  na Vaticaan , 1e kerstdag 2012 , 5 december 2013 ; opmerkelijk veel donders gebliksem en bliksems gedonder op gezette tijden ….
  3 / 6 en 23 januari en 23 maart dit jaar …. zoals vooraf gemeld …. 6 januari was 1 jaar voor 10 jaar na Sumatra Atje Kerst tsunami….
  dat zou ik nog even kort sluiten met de k.k.p. te Groningen… Dat weten zij daar wel …sinds eind 1997 !!
  het staat in hun eigen gerechtelijke stukken . Zaterdag nogmaals kort gesloten , zondag de rollende donder en scheurende bliksem ,
  [zie; Kali Mantra en de 7 donderslagen en het 7e zegel..] Dat weten ‘zij’ wel daar in Groningen e.o…

  De LIEVE HEERE JEZUS heeft een dooie bisschop boven de hemelpoort gehangen en iedereen die in de Hemel zeg in de bisschop te geloven moet voor straf naar aarde terug….
  In Suriname geloven ‘ze’ gelukkig weer in Sinterklaas [ ze geloofden wel in de Sint maar niet echt goed ] Dus daar hangt nu een dooie Sinterklaas boven de deur ! enz . enz . enz.
  Als de Heer nogmaals opstaat , dan kan hij een hele schare aan mensen vertegenwoordigen ! Maar wie zegt er nu in de hemel de bisschop te geloven ?
  Sri magnitude .
  p.s. 7 jaar na mijn [kafka] veroordeling en 7 jaar na mijn vertrek ‘De’ tsunami’s en 10 jaar na dato zoals gezegd en opgetekend te k.k.p. Groningen eind 1997. groetn

  1. Bernard, lieve schat, wil je svp minder ‘ruimte’ tussen de statements plaatsen ajb..?? Het lijkt meer op een affiche dan een blog-reactie nu.. No sweat! (Heb het even gecorrigeerd, met de ruimte-gum!)
   Wellicht dat er dán her en der touwen aan vast geknoopt kenne worru..

 12. Ok… Dus in het kort: Anderen hebben de site gekaapt en gaan er mee door, zodat ze er geld aan verdienen?

  Is de informatie die op Niburu.nl staat nog te vertrouwen?

  Ik moet zeggen dat ik hier tot en met vandaag elke dag naartoe ging.. Die mededeling over Anton heb ik gemist.

  Ik vind het nog vrij verwarrend. Men blijft artikeltjes plaatsen, zodat ze ermee blijven verdienen? Elke dag nieuwe artikelen schrijven en plaatsen lijkt me moeilijk vol te houden als dit soort zaken geen passie van je zijn.

  Erg lullig dat dit soort dingen gebeuren. Zou mooi zijn als we op de 1 of andere manier allemaal thuis een backup van dit soort sites zouden kunnen maken. Ga nu zeker naar zijn nieuwe site toe, maar weet niet wat ik met Niburu.nl moet.

  Komen jullie ook op Niburu.co trouwens? Ik bezoek ze allemaal.

  Advies pls. 🙂

  Thnx Guido voor al je inzet enzo in deze zaken.

  1. M niburu.nl is overgenomen die mensen die wel degelijk in het wereldje bekend zijn, maar er hun eigen voordeel mee willen doen.

   Niburu.co is een afsplitsing en gemaakt door mensen die voorheen oa bij niburu.nl actief waren, maar door onenigheid hun eigen weg zijn gegaan.

   Worldunity.net is de nieuwe site waar Anton en consorten hun nieuws gaan delen.

   Bij nieuwsberichten op dit soort sites is het altijd goed om met een kritische noot te lezen, dat zal bij niburu.nl niet anders zijn. Slik niet alles voor zoete koek, maar neem het aan als het je interesseert, ga daarna vooral zelf op onderzoek uit om de waarheid in deze rare wereld te achterhalen. Staar je niet blind op dit soort sites, gebruik ze als opstap. Overigens zitten er ook mooie artikelen bij, die zeer de moeite waard zijn. Maar blijf vooral dicht bij jezelf.

  2. Dank dank Joelle 🙂

   Dat schept weer wat duidelijkheid… Da’s ook meteen de reden dat ik er toch nog steeds naartoe ga. Jammer dat zo’n site min of meer gekaapt word. Maar dit soort sites brengen me toch regelmatig informatie waar ik iets mee kan en verder onderzoek. Zal zeker ook Antons nieuwe site bezoeken vanaf nu.

   Dank je wel Joelle voor je reactie op mn vragen. 🙂

 13. Beste Guido J, je loopt alweer achter. antonteuben.n is het persoonlijke noodblogje van Anton. De nieuwe webstek van Anton van Niburu proporties vind je op http://worldunity.me Waar Anton en Maarten de content bestieren, en ik zei de gek het technische aspect voor mijn rekening neem.

  Dacht ik vul je ff aan 🙂

 14. De complete CV van Anton is gelogen, inclusief z’n verhaaltje over een UFO in z’n achtertuin en z’n verleden bij de luchtvaart. Vraag naar de feiten, en hij blijft elk antwoord schuldig. schumannresonantie.nl komt 19-04 vrij

  1. Mwah ik heb zijn CV uitvoerig bestudeerd de afgelopen jaren. Ik heb behoorlijk wat shit over Niburu opgediept maar Anton’s CV was daar niet bij. Wat is er aan gelogen volgens jou Frederik?

 15. Al die space verhalen die al 10 jaar geplaatst worden op niburu, van een of andere alien, met headlines als “wij komen nu de waarheid vertellen” en “we zullen binnenkort de wereld redden” zijn allemaal geschreven door anton teuben in z’n kleine wereldje.

  1. Vertel eens over jouw ‘grote wereldje’ Chantal..? Zijn we wel benieuwd naar. Fijne inhoudelijke reacties ook..

  2. Dat laat zien hoe goed jij kan onderzoeken Chantal. Ik geloof geen drol van al die channelingen maar weet wel dat ze allemaal uit de koker van Mike Quincy kwamen.

   Kortom, licht eens toe?

  1. Het is mooi te zien, hoe een aantal e-mailadressen achter deze reacties, pure fake zijn. Onder andere van deze chan-tal.. Allemaal dezelfde truuk. Allemaal kennelijk met hetzelfde doel: bashen. Anton bashen en mensen die het voor hem als mens opnemen.. En idd ‘zelf-reflectie’.

  1. En dan al die mensen die onder dat soort artikelen ook nog eens de betweter gaan uithangen.. Nee, we zijn er nog lang niet met z’n allen.. 🙄

 16. Valt het nu niemand op dat Kraven eenzelfde website heeft als Niburu.nl…
  Wie heeft nu wat gehackt… Blijkbaar zit Kraven achter deze zielige hackpoging voor de zoveelste keer.

  Ik geloof er niets van, het hele verhaal niet zeker Kraven niet met zijn negativiteit over Anton, jarenlang, en nu zou hij plots vriendschappelijk samenwerken? Hm lijkt me enorm dom voor Anton om dat te doen. Mensen denk na.

  1. Speciaal voor Dania,

   Ik had dit per mail gestuurd Albert Toby maar is ook perfect van toepassing op die van jouw dus bij deze wat inzicht wat ik deed, waarom ik deed en wat ik nu doe:

   Deze vraag heb ik natuurlijk zien aankomen en ik weet zeker dat dezelfde vraag op de lippen hangt van heel veel mensen. Dat zijn dan we de mensen die er ten eerste niet bij zijn geweest en ten tweede wat ik heb geschreven nooit goed hebben gelezen. Geeft niets hoor ik ga het je hier haarfijn uitleggen van A tot Z.

   Toen begin 2011 Niburu terug kwam met een Nederlandse versie van de site(Na de crash/hack zaten ze destijds op niburunews.com van de zoon van Jeff Poelstra) was ik gelijk weer van de partij. Ik had Niburu in 2006 leren kennen als een unieke website, toen enig in z’n soort. Dus waren ik en een tiental anderen van de partij op het forum en hadden we in no time een bloeiende community aan het draaien. Dat was het moment dat Jeff Poelstra die hoofd admin speelde contact zocht en ik de eerste indrukken kreeg van Niburuhealth. Wat ik daar van hem hoorde en vooral hoe de dollartekens eraf straalden lieten al wat alarm belletjes rinkelen, maar goed ik was meer op het forum en daar hadden we geen last van Stargates e.d. dus het boeide niet veel. Wat wel boeide is dat beheer van het forum steeds meer een ondergeschoven kindje werd en wanneer leden het lef hadden te klagen ze of werden geschoffeerd, genegeerd of domweg een ban kregen, Toen dat steeds erger werd hebben ik en een 50 tal leden tegen Poelstra en zijn moderator Arnold gezegd of jij doet wat of wij doen wat aan deze onwenselijke situatie. Poelstra deed niets en dus voegden wij het woord bij de daad. Ik bouwde een site en Niburu.tv was geboren. We gingen van start met de genoemde 50 leden en zijn eigenlijk nooit gestopt met groeien. Indien het verloop daarvan je interesseert wil ik je dat met plezier een keer vertellen maar voor jouw vraag is het verder niet relevant.

   Kort na de oprichting van de site ontving ik e-mails van een tweetal ex medewerkers van Niburu die het een en ander uit de doeken deden over Niburu, health, Anton Teuben en meer. Ik heb een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel en besloot op onderzoek uit te gaan. Dat bracht me bij Rob Slenters en z’n vrouw en op hem heb ik een zestal testers afgestuurd die de stargate gingen testen. Hierbij kregen mijn test personen wilde caims zoals dat het diabeticie type I en II kon genezen, etc… Dat leverde de eerste artikelen op en aangezien het Anton Teuben’s Toko was/is is hij de eind verantwoordelijke, ook al was het Slenters die het deed.

   Hoe dieper ik ging hoe meer shit er boven kwam drijven: Gesjoemel met SOPN fondsen, en natuurlijk Wasbauer. Daar tussendoor was er nog de coup van Poelstra en Heydebree en ga zo maar door.

   Het moraal van het verhaal was/is dat ik veel shit over Niburu heb ontdekt en dat Anton als eindverantwoordelijke op z’n minst medeplichtig is daaraan, maar hij was niet de dader, dat waren figuren als Slenters, Poelstra en Wasbauer. Met andere woorden Ignorance is no excuse. Anton mag dan er ingetuind zijn met de genoemde lui, het pleit hem niet vrij.

   Tijdens ons gesprek in Apeldoorn Jongstleden heb ik dat ook gewoon zo gezegd en Anton gaf het ook wel toe. Dat is goed genoeg voor mij om een streep onder bovenstaande te zetten het is geen vete, ik heb geen hekel aan Anton, Niburu of de mensen daar, ik heb een hekel aan oplichting helemaal de gevaarlijke soort. Anton wil een nieuwe start en het dit keer wel goed doen, maar mist de kennis. Ik heb de kennis en gun hem de kans. Daarom zeggen we nu we beginnen vandaag opnieuw en dit keer doen we het wel goed. Anton is voor het eerst omringt met goede mensen zoals Maarten Horst en Bart de Groot en nu eens vrij van kwalijke invloeden. Het is de kans een Niburu(Onder weke naam dan ook) neer te zetten zoals het wel hoort: Open, transparant en eerlijk. Daar kan ik achter staan en Anton ook.

   Ik denk dat je zo mijn ommezwaai wel snapt en zo niet vragen staat vrij.

 17. Dit is van de nieuwe website http://www.antonteuben.nl :

  MH370 Gered. Veilig in handen van een Galactisch Schip. – 20/03/2014 | Nieuws – 4 reacties

  In het vorige bericht hebben wij al aangegeven dat er bij veel mensen al de gedachte en intuïtie aanwezig was dat de passagiers en bemanning veilig zijn van de Boeing 777 van Malaysian Airways. Wij hebben dit dagelijks gevolgd en de bevestigingen en aanwijzingen dat er buitenaardse hulp in het spel is volgen elkaar snel op. Er is inmiddels telepatisch contact en hieruit is opgemaakt dat de reizigers hun buitenaardse ervaring en nieuwe kennis dolgraag met de wereld willen delen. Wij kunnen dit met onze informatie en contact volledig bevestigen.

  Onderstaand persbericht over vlucht MH370 wordt nu wereldwijd massaal naar de media gestuurd.

  ‘Press Release – Flight 370 Rescued, Safe in the Hands of Galactic Ship (LightWeb News)

  March 18, 2014, High Falls, NY. – A comprehensive announcement describing the rescue of Flight 370 has been recorded by LightWeb News. The plane was suffering hydraulic failure, was in an uncontrolled state, at risk of imminent destruction. Whisked out of the air in mid-flight, it was taken aboard an enormous spacecraft from Sirius, claimed to be part of the Federation fleet under the Ashtar Command, whose full report is available from LightWeb News.

  Radar pictures confirm the appearance of alien craft and the sudden disappearance of Flight 370. Confusion reigns in the search and rescue efforts because of the astonishing anomaly which points directly to extremely advanced technological intervention. Read the full explanation from this source, which cites the connection between sightings of cigar-shaped UFO’s in the skies over conflict areas (recently the Ukraine), the capture and safety of the passengers, and a new demand for countries around the globe to participate in initiating NESARA law.

  Commander Ashtar claims responsibility for the rescue and for the demands, in cooperation with the passengers, who have offered to act as “hostages” to bring about immediate world peace. The entire interview can be obtained by contacting Dr. Kathryn E. May at kemay@aol.com.’

  Op niburu.co kom ik het volgende tegen:
  “Het voelde heel vreemd toen men gisteren wist te vertellen dat de vermiste Boeing 777 in de zuidelijke Indische Oceaan was neergestort. Een gevoel van “hier klopt iets niet”.
  We kwamen toen een stuk tegen, geschreven door de Amerikaanse advocaat Kurt Haskell, waarin hij eigenlijk zo’n beetje hetzelfde zei als wat wij dachten.Dit is wat hij onder meer schreef:
  “Dus, de Maleisische autoriteiten hebben de zoektocht naar het verdwenen vliegtuig gestaakt en aangegeven dat het is neergestort in het zuidelijke deel van de Indische Oceaan. Grappig dat ze dit zo zeker kunnen weten terwijl er geen enkel wrakstuk van het vliegtuig is gevonden en er gedurende dit hele zoekproces continue tegenstrijdige informatie is verstrekt.
  Dit verhaal stinkt vanaf dag 1.
  Ik geloof geen seconde dat de Amerikaanse overheid en de NSA niet precies weten waar dit toestel is. In het begin gaf het Maleisische leger aan dat dit vliegtuig was waargenomen op de radar en dat het in een zuidwestelijke richting vloog.
  Ongeveer tien getuigen op de Malediven zagen dit vliegtuig in zuidelijke richting vliegen. Wat is het enige vliegveld dat in een directe lijn zuid van de Malediven en zuidwestelijk van Maleisië ligt? De supergeheime basis van de Amerikaanse marine op het eiland Diego Garcia.
  Het is bekend dat Amerika mensen die een bedreiging zouden vormen voor Amerika heeft gekidnapped en naar Diego Garcia heeft gebracht voor “verbeterde ondervraging”.
  Door informatie afkomstig van iemand die persoonlijk betrokken geweest is bij een cover up, heb ik een aantal dingen geleerd.
  Ten eerste dat wat er door de media wordt gerapporteerd misleidend is. Dus, alle elkaar tegensprekende informatie was bewust.
  Ook het bericht dat er twee Iraniërs aan boord zouden zijn met gestolen paspoorten is met opzet misleidend. Grappig dat deze foto’s overal op het web waren te bewonderen terwijl er nooit één foto is vrijgegeven van de zogenaamde “underwear bomber” tijdens het instappen.
  Ook het feit dat de media het verhaal van de twee gestolen paspoorten geweldig opblies terwijl er in die andere zaak nooit werd vermeld dat diezelfde “underwear bomber” aan boord ging zonder paspoort.
  Tussen haakjes, dit is een vliegtuig dat via remote control gevlogen kan worden via een AWACS militair toestel. Een type vliegtuig dat Amerika daar in de buurt heeft. Alleen een AWACS toestel heeft de technische mogelijkheden om radar te blokkeren zodat het vliegtuig op geen enkele radar meer verschijnt, zoals in dit geval.
  We zullen waarschijnlijk nooit te weten komen waarom het toestel is gestolen. Echter, het feit dat Maleisië nu zegt dat het nooit gevonden zal worden, doet mij geloven dat het definitief niet is gestolen door terroristen, maar door de Amerikaanse overheid….”

  Kijk zelf even na, google earth: Diego Garcia, BBND 1ZZ, Brits Indische Oceaanterritorium De ligging is ook geniaal, het lijkt de middelpunt van de Indische Oceaan, misschien wel van de wereld…wat doen de Engelse/VS daar en hoe komen ze daar, ver weg van hun thuislanden….?

  Ik weet niets over Anton Teuben en ook niet over niburu, hoe het allemaal liep etc. (niburu.co lijkt ‘realistischer’) Maar ik heb duidelijk niets met de boodschap van Anton. Of dat goed of slecht is weet ik niet….is ook niet belangrijk. Heeft met de monika-resonantie te maken 😉
  Iedereen zijn zoektochtje…komt allemaal goed.

  1. De laatste 4 zinnen heb je keurig verborgen onder een boel wol Monica.. Ik had je toch wel geloofd hoor, over wat je van Anton vindt. Het blijft jouw mening, mét of zónder al die wol..

  2. Tja, ik had ‘de wol’ nog netjes in ‘”haakjes'” gezet…en om niet te veel plaats te gebruiken, heb ik de ruimte tussen de alinea’s weg gehaald.
   Wilde tegelijkertijd informeren en mijn bescheiden mening geven. 😀
   Echt waar Guido, ik heb me nooit met niburu bezig gehouden. De namen als Teuben, Kraven etc zeggen mij niets. Ik ken de ‘soap’ van niburu niet. Ik geef mijn mening over de inhoud van de sites, wat ik NU ervaar. Niet kwalijk nemen hoor <3
   Wat ik wel graag zou willen weten is wie achter niburu.co staat?

   Had je al op google earth het eiland Diego Garcia ontdekt waar het verdwenen vliegtuig na alle waarschijnlijkheid geland is?

  3. Wilde nog iets kwijt…de punten 1, 2 en 6 resoneren wel met mij. En ik wens iedereen het beste, ook Anton!! Want als het met iedereen goed gaat, gaat het ook met de wereld goed. Ik ga er dan ook van uit dat Anton ook mij het beste wenst 😉

  4. Gerucht gaat dat het vliegtuig per ongeluk met niettezine was afgetankt.

  5. Odette, dat kan ook, onzichtbaar maken…ik ‘geloof’ in zo soort technieken, daarom ook mijn enthousiasme over het vliegende skateboard. Puur vanuit mijn gevoel, zonder echte redenatie.
   Kijk niburu.co had een andere verhaal (Diego Garcia) dan die ‘nieuwe’ site van Anton, die blijkbaar nu ook weer ‘oud’ is.
   Ik geloof niet in een Galactische Federatie die te hulp schiet, ik ben dan iedereen kwijt die mij hiervan probeert te overtuigen. Zal wel aan mij liggen, misschien voel ik er ooit iets voor 🙂

  6. quote: ‘…een AWACS militair toestel. Een type vliegtuig dat Amerika daar in de buurt heeft. Alleen een AWACS toestel heeft de technische mogelijkheden om radar te blokkeren zodat het vliegtuig op geen enkele radar meer verschijnt, zoals in dit geval.’

   Nietteziene dus, Coz.

  7. @ Monica: Achter niburu.co zitten Jeff Poelstra en Alexandra Heydebree

  8. Bedankt Odette, Cozmic en Kraven 🙂 en natuurlijk alle mensen die met de goede intenties bezig zijn 😉

  9. Monika, op Google Earth is het eiland Diego Garcia perfect te zien, inclusief alle B-52 bommenwerpers die daar gestationeerd staan..! Het is een bijzonder atol om even over rond te dwalen met Google Earth dus..
   Het is overigens een Britse basis, als ik het allemaal mag geloven..

   Anton vanavond gezien; hij is springlevend. Vol goede moed en omringt door mede-strijders. Het blijft voor mij een bijzonder mens.
   De radarbeelden besproken van de MH370 die hier te zien zijn op zijn site. Indrukwekkend. Het vliegtuig WAS DUS OOK INEENS WEG.. Vlak voor de kust..
   http://www.antonteuben.nl/14/03/2014/disclosure-mh370-de-radarbeelden-en-conclusie/#more-104
   De ruimteschip-optie is voor mij wel degelijk een serieuze optie.

  10. Moon, de waarheid ligt meestal ergens in het midden en soms op het kerkhof. Mijn internetbezoekjes waren ook als eerste op Niburu, via tijdschrift Spiegelbeeld. Het resoneerde daar absoluut niet en perongeluk kwam ik op WTK terecht ( was achteraf op zoek naar wijwordenwakker) De rest weet je 😉

 18. Ik ben ooit met mijn site Ufoplaza begonnen tegelijkertijd met dat ook Paul Harmans (Ufowijzer) en Anton Teuben begonnen is. Helaas viel ik wegens ziekte af in 2010, en recent weer begonnen met een nieuwe site. Ook ik ben met Ufoplaza indertijd beland in een soort van oorlog met ene John Kuhles en consorten. Terugkijkend monde het uit in moddergooien over en weer en zie ik dat nu ook hier gebeuren. Wat dat betreft heb ik mijn lesje wel geleerd omdat er nooit iemand als winnaar uit de bus komt en alles uiteindelijk kinderachtige vormen gaat aannemen. Zo zie ik enkele van mijn eigen acties van indertijd nu tenminste wel. Mijn raad is dan ook aan iedereen: Doe wat je wil doen, maar hou de eer aan jezelf en gun de ander dan tenminste niet een blik in je eigen keuken.

  @Kraven: Ik ken jouw relatie tot Alexandra Heydebree niet, maar van mij is ze alvast niet zo gecharmeerd meer nadat ik ze daar bij Niboeroe . ko een stelletje complot idioten had genoemd. Waarmee ik dus aangeef wat mijn positie is in deze. Ik ken Anton persoonlijk, en al deel ik maar weinig van zijn opvattingen. Als persoon heb ik, en dat is natuurlijk mijn eigen ervaring, Anton als persoon altijd wel als sympathiek ervaren. Je hoeft het niet altijd altijd eens te zijn met iemands opvattingen of werkwijze om respect voor elkaar te hebben!

  ugh 🙂

  1. Zo werkt het vaak wel cozmic wat heeft de mens een ongelovelijke weg te gaan op aarde.

  2. Ik weet het, ik had vroeger een Tshirt met de tekst : Get lost, follow me! De platgetreden paden zijn zelden interessant.

  3. Loesje weet het beter.. Enne… Als je spreekt over een ‘weg te gaan’.. Heb je dan überhaupt het idee waarnaar je op weg bent..??
   loesje donker

  4. Naar niets Guido enkel maar Zijn! Misschien is het wel zo zoek je niet meer dan is het er.

 19. @Guido, Beetje off topic(excuus) Maar je postte dat je bij de presentatie van Anton was vanavond. Ik had daar erg graag bij willen zijn maar kon niet. Weet jij toevallig of er is gefilmd of nog beter door wie? Ik hoop van deze presentatie wat beeldmateriaal te bemachtigen 😉

  Sorry voor de onderbreking, back on topic 😉

 20. Beste GuidoJ (waarom trouwens al die fake-namen, ik gebruik mij echte naam), mijn reactie was een poging om je artikel meer ‘in balans’ te trekken. U zegt alleen ‘welles’ en ik geef tegengas met ‘nietes’. Het opgerichte vingertje wordt hier opgestoken naar de kapers, dieven van het ‘erfgoed’ en websites van Teuben (lees ook nog eens mijn reactie na over ‘diefstal’).
  Zoals in de mainstream media en zogenaamde ‘kwaliteits’-kranten wordt meestal maar één versie verteld; meestal de ‘goeie’ tegen de ‘slechte’. Wij leven schijnbaar in een ‘omgekeerde wereld’ waar de ‘goeie’ (Obama, president Ukraine, ..) bijna heilig verklaard worden, terwijl de zogenaamde ‘slechte’ (Putin, president Syrië, …) als grote bandieten afgeschilderd worden. Wie iets meer doorheeft wie de touwtjes van de wereld in handen heeft, weet wel beter, zonder in het tegendeel te vervallen dat de ‘slechte’ de heiligen zijn. OK, ik wijk hier af en de vergelijking gaat uiteraard niet helemaal op, maar de zogenaamde ‘slechteriken’ zijn hier de ‘beschuldigden’ en niet de ‘heilige’ Anton. Waarschijnlijk is Anton een zachte, lieve man met de allerbeste bedoelingen maar hij heeft er wel een ‘potje’ van gemaakt.
  De ‘Elite’ lacht weer hartelijk omdat ze hun ‘vijanden’ weer elkaar kunnen laten ‘vernietigen’ door innerlijke strijd zoals ze bijvoorbeeld ook doen met de Islam tussen de Sjiieten en Soennieten.
  Niburu was één van mijn duizenden klanten en ik geef in mijn reactie alleen de feiten weer die ik kan staven met facturen en emails, dus geen ‘ik heb horen zeggen’ of ik vindt Anton al dan niet sympathiek.
  Vrijwilligers en inkomsten; geld is zogenaamd ‘vies’ maar wel het ruilmiddel dat momenteel gebruikt wordt; er zijn altijd uitgaven die niet te vermijden zijn zoals huisvesting , apparatuur, videoproducties, websites, …; vrijwilligers zonder of met een ander kun je tijdelijk motiveren maar als je professioneel wil werken als een organisatie moeten er inkomsten zijn die meestal gegenereerd worden met een webschop die best een weerspiegeling is van je ‘doel’; als voorbeeld neem ik in de USA Mercola en Naturalnews die dan ook professionele teams hebben en meetings en bijvoorbeeld anti-GMO campagnes kunnen sponseren.
  Wie dan ook de ‘goeie’ of de ‘slechte’ zijn (de waarheid ligt meestal in het midden), het is zeker niet wat het ‘wakker worden’ stimuleert, maar integendeel de ‘twijfelende’ massa door de belachelijke ‘herrie’ terug naar de Zionistische Reuters mainstream drijft.
  Mensen, informeer U en vorm je eigen mening en ‘geloof’ niemand, dus ook mij niet.

  1. Dit vind ik een zeer goede reactie, Karel en ik ben blij dat nog mensen onder hun eigen naam reageren. Ik vind die onderlinge verdeeldheid, zowel tussen de verschillende alternatieve sites als tussen de Demmink bestrijders heel triest en zielig. Ik reageer nog zelden, want de onderlinge verdeeldheid wordt duidelijk uitgebuit en aangewakkerd door diegenen die ons muilkorven. Daarom wou ik nu toch nog eens reageren.

  2. Knap altijd dat mensen weten dat je niet onder je eigen naam reageert..????

  3. Of dat mensen weten dat het juist wèl de eigen naam van een andere reageerder is (?) en niet een pseudoniem wat eruit ziet als een gewone naam…

  4. Verdeeldheid?
   Alan Watt kreeg het aanbod om rijk te worden, zijn boeken zouden bestsellers worden, als hij zijn werk zou eindigen met buitenaardsen als de oorzaak, zoals Niburu en heer Teuben dat doen.
   http://www.youtube.com/watch?v=sJh_O9KK7bg
   In het commentaar hier voor wordt verder dan gesproken over “Zionistische Reuters”.
   Ik zet mij af tegen die jaren ’30 Jodenhaat. En ik meen samen met anderen te kunnen bewijzen dat mensen nooit op de maan zijn geweest. Behalve dat buitenaardsen als afleidings maneuvre worden gebruikt voor de werkelijke achtergronden, wordt ook de schuld afgeschoven op de Joden, hoewel de corruptie van de overheden en media te ernstig is om naast zich neer te leggen. Mijn verdenking dat Anton Teuben wordt ondersteunt door de lieden die Alan Watt aanboden hem rijk te maken als hij buitenaardsen als de oorzaak zou aangeven is terecht. De man is een charlatan, die zich laat bevestigen door een groot team van charlatans zoals Michael Tsarion.

   De leugens komen van de Contrareformatie. Als men beweert dat die propaganda van buitenardsen komen, dan gaan de daders vrij uit. Al verdient men kapitalen met verkoop van slangen olie, ook de Rockefellers zijn er rijk mee geworden!

   Dat is geen verdeeldheid, maar een terecht wantrouwen. Dat wantrouwen kan verdwijnen door eerlijkheid. Niburu had in het verleden een leuk forum. Dat neemt niet weg dat Niburu belangrijke publicaties doet, maar door hun gemakzuchtig steunen van zaken die evident gelogen zijn, met een ons bekende propaganda functie, kan zelfs eerlijkheid daar schade toebrengen.
   Inmiddels heeft het Vatikaan een telescoop Lucifer genoemt, wordt de paus dagelijks illegaal gepromoot in Nederland, en is de vorige paus moeten aftreden omdat het bewezen werd dat hij de achtergrond vormt van het pedosodomitisch netwerk. Het zwijgen over de werkelijke achtergronden van een en ander na 12 jaar informatie uitwisseling is te verdacht om als betrouwbaar bestempeld te worden!

  1. Nog maar een keer proberen, m’n vorige poging zei poef terwijl deze in moderatie stond.

   Om de berichtgeving transparant en eerlijk te houden en in het kader van balans zie dit artikel op Urubin http://urubin.com/?p=9367

  2. Ik hoop dat de betrokkenen ook een beetje inzien dat de oorlogvoering op deze manier de humor is voor een ander. Niet alleen dat. Bij elke reactie op deze manier geeft de een de ander weer de munitie voor het volgende schot. En als toetje, de vijanden van nu zijn zo maar eens weer de vrienden van morgen, en alles begint weer helemaal van voor af aan. Niemand wint uiteindelijk.

   Tis maar een idee…

 21. t is met recht een soap… dit gaat dus al jaren zo.. 😛
  Wat ik me wel afvraag is wie er nu de artikelen schrijft en plaatst? Voorzover ik weet is dat de afgelopen 5 jaar vooral door 1 persoon gedaan, die 2 jaar geleden eerst wel over zou zijn naar niburu.co, maar daarna in een filmpje kwam vertellen dat dat niet klopte en dat hij Anton nooit zou verlaten. Is Robin nu ook weg bij niburu.nl en met Anton meegegaan of is die toch blijven zitten?
  Ik kom zijn naam nl nergens tegen, terwijl de site toch vooral bestaat uit artikelen en degene die die kiest,schrijft en plaatst dus nogal belangrijk is voor de uitstraling en inhoud van die site.

  1. Toen Niburu nog in Groningen zat waren alle UFO waarnemingen in Groningen, ze schenen ze aan te trekken, zelfde met die grascirkels sie alleen in Brabant opduiken. Tis raar, tis raar, maar waar.

  2. Eerst zat Anton in Zuid-Laren (Camping) maar nooit kwam zijn ufootje om. Later veel kijks in zijn 3D modelbouw shop, Tussen straaljagers en rakettten zonder vliegende kop en schotels. Tussentijdse landingen in Amsterdam en Hillegom/Heemstede gesignaleerd. (groot getuige van deze site GuidoJ (nog steeds overdonderd)) Groningse koeken vlogen al gauw in het Rond om daarna een tijdje veilig te landen in Amersfoort om weer op te stijgen naar Lokatie Zeist om J. Onderkramp te verzaligen met een Partijtje SOPN met zijn allen. Ach ergens is ie weer gesignaleerd in een vernieuwde graancirkel zonder ik er zelf van op de hoogte ben geweest. Blijft wel een spannend UFO waarneming [phenomeen)
   Richard was een van de pioniers die continue met Anton op liep en diverse, malen mee deed in het opzetten van zijn site, Anton had een vaste core van mensen om zich heen die hem altijd trouw volgde. De rest kent enkel de wazen die zich steeds als goudzoekers om Anton heen schaarde om een graantje mee te pikken van zijn Up in Smoke Succes…

  3. Robin is idd weg. De reden hiervoor ben ikniet 100% zeker van maar ik denk dat het met geld te maken heeft.

  4. @ Kraven,

   Alles draait nu eenmaal om Geld, Macht en Greed. Als je een goed idee had, ging er een ander er mee vandoor en zette je dan te kakken in een negatief beeld. Ik zelf en Anton hebben dat maar vaak bevonden met opzetten van evenementen. Niet iedereen is zo maar 100% te vertrouwen.
   Mocht ik Anton weer eens zien, dan krijgt hij de zelfde geliefde Groet van me die ik hem al menige keer heb toe gestopt. 😉

  5. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen, zelfs Niburianen moeten eten en wonen…
   Voorzover ik Robin ken is die zeker niet greedy, na een universitaire studie gaan werken voor Niburu is niet echt goed voor je carrière 😛

  6. Het begon allemaal in Winsum, alwaar ook reeds een coup werd gepleegd… toen verhuisd in Winsum, huur kon niet opgebracht worden, personeel werd niet betaald. Toen naar Bedum, alwaar de huur ook niet opgebracht kon worden. Lucretia opgelicht, verhuisd naar Groningen, huur kon niet opgebracht worden en in Zuidlaren ging het verder mis. Toen maar naar het midden van het land verhuisd, daar zijn de mensen wat opener en goedgeloviger, maar ook daar ging het mis. Heel vreemd dat het altijd mis gaat waar Anton verschijnt.

  7. Je moet eens weten met hoeveel medewerkers van Anton ik contact heb gehad, zelfs telefonisch. Richard ging jaren geleden door het vuur voor Anton, hij vertelde mij aan de telefoon dat er zelfs nog werd overwogen mij voor de rechter te slepen, omdat ik op mijn website Anton Teuben zwaar verantwoordelijk hield voor het van binnenuit de UFO-gemeenschap belachelijk maken van het UFO-fenomeen. Mijn mening is dat je niet kunt beweren dat je een spoorwagon vol met bewijs hebt en dan vervolgens de media, de politiek en studenten in Delft (tijdens een lezing voor Studium Generale aldaar) alleen verhalen vertellen die afkomstig zijn van channelaars en beweren dat er duizenden Nederlanders naar je zijn toegekomen die je verteld hebben dat zij eigenlijk buitenaards zijn en de wereld komen redden. Vreemd, ik ben in mijn 12 jaar ufowijzer nog nooit zo iemand tegengekomen. Robin (en nog wat Niburianen) heb ik (net als ik Richard een aantal jaren daarvoor deed) ook aangeraden het zinkende schip te verlaten en op te passen voor de mooie praatjes van Anton. Natuurlijk kreeg ik soms verbolgen antwoorden terug, ook van die ‘dokter’ (Roy dacht ik) die in Soest onder de hoogspanningskabels een hele wonderkamer met wonderspulletjes had, wat was die man boos. En vervolgens is iedereen verbaasd dat de huur niet betaald kan worden van een landhuis van 3000 euro per maand, terwijl alle vroegere onderkomens verlaten dienden te worden omdat alle spaarpotjes van Anton al jaren een echoput bleken.

   Je mag vinden wat je vindt van Anton (ik heb hem ooit in Winsum persoonlijk ontmoet en soms ergens op een lezing, en eerlijk is eerlijk, het is een vreselijk aardige gozer) maar het blijft de man die in Nederland heeft gezorgd voor het van binnenuit belachelijk maken van het UFO-fenomeen. De kranten en magazines hoorden maar wat graag zijn verhaal aan en maakten er vervolgens een artikel over dat Anton en zijn meningen volledig belachelijk maakte, maar hij kondigde het artikel trots op Niburu aan, alsof hij het fijn vond voor lul te worden gezet.

   Feit is dat hij een soort Goeroe was en Goeroes hebben nu eenmaal de gave anderen van alles en nog wat te vertellen zonder dat de volgelingen zich afvragen of het wel klopt en of het wel goed komt met de beloftes aan hen.

   Hier het artikel waarvoor men overwoog om mij voor de rechter te slepen:
   http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/Anton%20Teuben%20Goeroe.htm

   Hier de ontmaskering van de chanelaars:
   http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/Anton%20Teuben%20niburu.htm

 22. Helaas veel is mij helaas ontgaan, desondanks denk ik wel dat er een vervelend spelletje is gespeeld t.a.z. van Anton die ik in 1997 te Winsum heb mogen ontmoeten. Voor mij was het naast mijn activiteiten met het ION (integraal onderzoek natuurverschijnselen) een mooie aanvulling. Jammer is het dat het op zo,n manier zou moeten eindigen. In de loop van het bestaan van NIBURU, vernam ik wel dat er hier en daar macht spelletjes ontstonden.
  Dit is een vorm van onvolwassenheid, die men al te vaak ziet bij organisatie’s of vereniginmgen ect. jammer jammer. Dit wil ik even kwijt.
  Hopelijk dat ik nog eens in de gelegenheid ben om met Anmton een gesprek aan te gaan. Succes Anton zie jou later.

 23. Kunnen jullie niet gewoon met elkaar omgaan?
  Gewoon communiceren en informatie geven aan degenen die dat willen en verder niets.
  Ik zit niet te wachten op allerlei bijzaken, randverschijnselen en ongein over wie wel en niet met elkaar kan. Ik zie de bijdrage er niet van in en wat moet ik er mee.
  Afgezien daarvan vergroot het niet de betrouwbaarheid, van niemand.

 24. DE NEUTRINO- BEUGEL met TRILLINGEN UIT DE NATUUR.
  Weet u dat onze hersenen reageren op de kleinste frequentie verschillen waarbij alleen een juiste balans rust, ontspanning en gezondheid kan geven? De juiste balans zal niet alleen de geest ontspannen maar zal het hele lichaam mee laten doen aan de relaxatie.
  Ons is geleerd dat bij elke kwaal een pilletje van de dokter hoort. Maar weet u dat van de totale hoeveelheid beschikbare middelen er slechts een zeer beperkt aantal zijn die een genezende werking hebben? En dan te weten dat er in Nederland een miljoen gebruikers zijn van antidepressiva en dat antidepressiva niet alleen gebruikt word om depressies of stress verschijnselen te behandelen, maar ook wordt voorgeschreven voor angststoornissen en zelfs bij pijnklachten?

  25 jaar onderzoeken en ervaring zijn er aan vooraf gegaan maar met de nu beschikbare kennis en ontwikkelde technieken kunnen nu trillingen van planten, micro-organisme en hun invloeden op het menselijk lichaam worden onderzocht. Deze trillingen worden nadien gekopieerd om te worden overgezet op andere materialen.

  Een van de trillingen is verwerkt in de Neutrino Memorie bril-beugel. Gelijk dat u de bril- beugel opzet ervaart u een geestelijk ontspannenheid en ruimte voor concentratie en opnamevermogen. De tweede ontwikkeling is een Well- Ness mat, gelijk als u uw voeten op de mat zet of er op gaat zitten zult u de ontspanning vanuit de mat in uw lichaam in voelen stromen. U kunt nu binnen enkele minuten een gegarandeerde en totale lichamelijke en geestelijke ontspanning ervaren.

  Gebruik van de Neutrino Memory bril- beugel of de Well- Ness mat wordt aanbevolen voordat je op vakantie gaat of aan het begin van het weekend begint maar je kan de bril natuurlijk ook gebruiken na een drukke dag. Er is een Neutrino Bril monturen die kan worden aangewend bij aanhoudende hoofdpijn, Trauma of Rouwverwerking. Al de Neutrino beugels werken zonder chemie, magneten, batterijen- en of stroomsnoeren. Negatieve interacties of bijwerkingen in samenhang met medicatie zijn niet bekent. Voor meer informatie mail naar info@stringenergy.com

  WAUW! Wat is dit nou weer?
  Volgens de definitie in de Nederlandse geneesmiddelenwet hoeft een geneesmiddel niet altijd te genezen. In de praktijk zijn er in vergelijking tot de totale hoeveelheid beschikbare middelen slechts een zeer beperkt aantal die een genezende werking hebben dus verreweg het overgrote deel van de medicijnen hebben geen genezende werking, maar worden gebruikt om fysiologische functies te beïnvloeden.

  Bijna een miljoen Nederlanders gebruiken antidepressiva en niemand zal ontkennen dat dit aantal wel erg hoog is. Hoewel: recent werd bekend dat inmiddels tien procent van de Amerikaanse bevolking een antidepressivum gebruikt. Antidepressiva worden niet alleen gebruikt om depressies of stres verschijnselen te behandelen, maar ook voor angststoornissen en zelfs pijnklachten.

  Dit gelezen te hebben wilt u misschien wel weten dat er ook nieuwe mogelijkheden bestaan om dit soort lichamelijke problemen te beïnvloeden. Niets geen moeilijke chemicaliën, stroomsnoeren, batterijen of rituelen maar gewoon oude en hedendaagse kennis van de natuurkunde die samen met een nieuwe techniek het mogelijk maken om instant een rustige gedachten te hebben.

  Wie is er niet mee bekent?
  Het fenomeen alternatieve geneeswijze, waarbij kruiden tot in de kleinste waarneembare hoeveelheden hun beïnvloedende werking blijven behouden en de werking van deze kruiden en planten op onze gezondheid. In het verleden werden vele planten en andere natuurlijke materialen gebruik in de natuurgeneeskunde maar door de tijd is veel van deze informatie en hun invloeden verloren gegaan. Vergeten zijn hun werking de manier van gebruik waardoor ze in onze tijd maar al te vaak lacherig worden weggewuifd. Maar toch; we weten allemaal dat er meer is dan alleen de moderne medicatie. Hebben we niet allemaal weleens zo,n glimmend steentje gekocht in de vorm van een hanger of ring en wie heeft er niet tegen een zere keel van die echte kruidenthee gedronken? Over het algemeen zijn we alles vergeten wat deze producten voor onze gezondheid kunnen betekenen en van deze twijfel en onwetendheid wordt helaas maar al te gretig gebruik gemaakt, dagelijks krijgen we informatie die onze onwetendheid verder aanwakkeren waardoor we verder en verder weg worden gehouden van de natuurkrachten die van deze producten uitgaan. Mensen van de moderne wereld werken maar al te graag mee aan deze terughoudendheid zij willen graag een makkelijke en snelle oplossingen, want de tijd ontbreekt ons en we willen zo snel mogelijk resultaat. Maar werken die moderne middelen wel zo goed en zo snel als ze ons willen doen geloven?

  Zijn trillingen het medicijn van de toekomst en wat zijn die bewuste trillingen precies?
  Een ‘STRING’ (snaartheorie) welke een deling is van een quarks is hoogwaarschijnlijk de basis energie (trilling) die de uiteindelijke bouwstenen vormen van alles wat er is, de bouwstenen van het universum! We kunnen trillingen zien als de software/blauwdruk van het leven, wetenschappelijk is er ‘zonder trilling geen leven’. Dus iedereen die gezond wil blijven of worden dient van alles wat we tot ons nemen en van alles waarmee we ons omringen te weten wat het effect hiervan kan zijn op ons innerlijke gezondheid. Zoals bekent bestaat zelfs ons dagelijks voedsel uit trillingen, energie. Een tekort of teveel aan trillingen kan ons lichamelijk ziek maken, maar ook beter. Denkt u bij ziek worden door trillingen maar aan harde geluiden -muziek- geluidstrillingen kunnen ons uit balans brengen waardoor we onder andere hoofdpijn kunnen krijgen. Stringenergy heeft de technologie om bestaande materialen, w.o Leder, Aluminium of een Katoenvezel, een extra functie -trilling- te geven. Een van deze toegevoegde en unieke trillingen komen overeen met een lichaamstrilling of een industriële toepassing welke het te beïnvloede deel zal zijn.

  De onderzoekers bij Stringenergy zijn er in geslaagd om medicijn invloeden in een brilbeugel te verwerken. Deze brilbeugel geeft een trilling met vaste frequentie die gelijk een medicijn, maar dan op natuurlijke basis, informatie afgeeft die direct naar de goede plek in het lichaam wordt verstuurd waar een gecontroleerde hoeveelheid informatie wordt losgelaten. Met deze technologie is precies bepaald worden waar de cel aanvulling word ingezet. Dit is erg handig om bijvoorbeeld specifieke spierklachten of traumaklachten te kunnen bestrijden. Iedere soort lichamelijk functie heeft namelijk een unieke frequentie code. Door trillingen te gebruiken die alleen op deze cellen reageren zal de brilinformatie alleen die specifieke cellen aanvullen waarvoor de trilling bedoeld is.
  Deze tril- informatie brillen zijn nog volop in ontwikkeling maar de eerste exemplaren zijn al beschikbaar. Hoewel de informatie brillen goed werken, moeten er eerst nog uitgebreide wetenschappelijke testen gedaan worden voordat de frequentiebril grootschalig beschikbaar komt. Lees hier……. meer details over het onderzoek.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.