Advertentie

Eenheid in.. individuele verscheidenheid..!


x

x

Eenheid in individuele verscheidenheid

2019 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Donkere wolken.. Er hangt een steeds dichter wordend pak van heel donkere wolken boven onze wereld. Tenminste wanneer men er vanuit een eenzijdige ‘bewustzijnsblik’ naar kijkt. Hoe men er anders naar kan kijken ga ik later op in. Het op dialectisme gefundeerd geopolitiek/religieuze werelddrama lijkt zich naar een climax te bewegen. De contouren van het door satanische krachten gekweekte monster van een zogenaamde Nieuwe Wereld Orde (NWO), waarin alle menselijke levensbehoeften centraal zijn gemonopoliseerd, gemanipuleerd, gepatenteerd en dus worden gecontroleerd, worden steeds duidelijker zichtbaar en ervaarbaar.

Het economisch/politieke aspect van dit monster wordt voor een toenemend aantal mensen duidelijker en inzichtelijker. We leven momenteel in de tijd van de finale aftelling, zoals ik dat in een eerder artikel heb beschreven (HIER) Op de achtergrond vinden er binnen het kader van een zich ontrollende NWO nog meer duistere zaken plaats, die ons geestelijk leven diepgaand kunnen gaan beïnvloeden. Tenminste als men zich onwetend en onbewust laat manipuleren om er in mee te gaan.

Alles wordt tot een dictatoriaal geheel gemaakt
De essentie van de totale controle over de mensheid is, dat iedere menselijke behoefte centraal wordt beheerst en vormgegeven. Dus één centrale wereldregering, één centrale wereldmunt en ook één centraal bestuurde wereldreligie. Dat laatste is nu een belangrijke stap dichterbij een realisatie ervan gebracht. Onlangs tekenden de als belangrijkste vertegenwoordiger van de soennitische Islam beschouwde Sheikh Ahmed al-Tayeb en Paus Franciscus een verbroederend convenant in Abu Dhabi (HIER). Hieronder een citaat uit een artikel op de site Zerohedge (HIER):

“Maar dit was niet slechts een ceremonie voor katholieken en moslims. Volgens een Britse nieuwsbron, werd de ondertekening van dit verbond gedaan “voor een globaal publiek van religieuze leiders van de Islam, jodendom, Christendom en andere religies..

De paus en de grand imam van de al-Azhar hebben een historische verklaring ondertekend van broederschap, oproep voor vrede tussen de Naties, religies en rassen, voor een wereldwijd publiek van religieuze leiders van de Islam, jodendom, Christendom en andere religies. Paus Franciscus, de leider van ’s werelds katholieken, en Sheikh Ahmed al-Tayeb, het hoofd van de meest prestigieuze studiezetel voor de soennitische Islam , kwamen bij de ceremonie in Abu Dhabi hand in hand aan als symbool van interreligieuze broederschap.

Met andere woorden, er was een gezamenlijke inspanning om ervoor te zorgen dat alle religies van de wereld op deze bijeenkomst waren vertegenwoordigd.”

De voorbereiding
Bovenstaande maakt duidelijk dat men, na een millennia lange voorbereiding, de laatste stappen aan het zetten is voor een totale overname van ons gehele geestelijk leven. Daarmee naast alle materieel gefundeerde maatregelen, die ons af willen snijden van onze innerlijk geestelijke bron, nu de afdeksteen met het alziende Luciferische oog op de machtspiramide aan het zetten is. Die millennia lange voorbereiding wordt in onderstaande documentaire weergegeven, maar dan gek genoeg gerelateerd aan de verheerlijking van de bijen.

In de door Vrijmetselaars gebruikte oude Egyptische symboliek, die door hen van een duister occulte kwaliteit is voorzien, is die bijenverheerlijking terug te herkennen. Deze documentaire geeft ook een antwoord op de vraag van waarom er in onze moderne tijd zoveel bijensterfte plaatsvindt.

Andrew Gough: The Real Lost Symbol – The Hidden History of the Bee

Verenigde oorlogsinspanningen
Onze wereld is tot een geopolitiek schaakbord gemaakt om alle voor het consumentisme benodigde grondstoffen te kunnen roven en een wereldwijde slavernij en sociale chaos te kunnen laten ontstaan. Alle oorlogen en economische crises zijn in dit licht te bezien. De volgende uitspraak maakt dit duidelijk.

‘De oorlog is niet bedoelt om gewonnen te worden,
maar om eeuwig voort te duren.’

– George Orwell –

Amerikaans traject van slachtingen

Eenheid in individuele verscheidenheid
Bovenstaande waanzin is alleen mogelijk geworden doordat de mensheid zichzelf heeft laten verdelen en misleiden. De eeuwig voort draaiende molen van telkens weer nieuwe vijandsbeelden kan alleen bestaan, zolang de mensheid zichzelf gevangen blijft houden in een dualistisch denken. De satanische tegenkrachten willen met hun aardse marionetten dus ook een eenheid tot stand brengen. Maar dan wel een door hen gecontroleerde en bestuurde eenheid van uniformiteit, zonder individuele afwijkingen. De natuur bestaat echter uit een eenheid in diversiteit. Die diversiteit is de uitdrukking van het creatieve scheppingsbeginsel.

Deze is ook in iedere individuele mensenziel aanwezig. In ieders ziel is er een verlangen naar eenheid, vrede en harmonie. Tevens naar Waarheid, Schoonheid en Liefde. Deze kunnen echter alleen gevonden worden wanneer iedere mensenziel zichzelf geheeld heeft en tot een ware individualiteit geworden is. Het begrip individu komt uit het Latijn en duidt op een ondeelbaarheid (HIER). Door het ontwikkelen van deze innerlijke ondeelbaarheid kan men iedere polariteit en daarmee samenhangende dualiteit overstijgen.

Er is dan geen verschil meer tussen binnen en buitenwereld. Tijdens mijn reizen in India heb ik meerdere ervaringen gehad die mij duidelijk maakten, dat de eenheid al in mij aanwezig is. Dat waren momenten van absolute innerlijke verstilling. Deze gingen echter weer voorbij.

Na terugkomst in Nederland en weer opgenomen te zijn in de op dualisme gebaseerde westerse maatschappij, leefden die ervaringen in mij voort als een herinnering aan wie ik in wezen ben. Daar ik toen halverwege mijn twintiger jaren was, moest ik nog meer door mijn lot bepaalde levenservaringen opdoen. Dit om mijzelf voor te bereiden op een bewuste ervaring van die in mij aanwezige eenheid, zodat ik het leven in al haar facetten op een geheelde manier kan gaan beleven. In mijzelf merk ik nu dat ik in een ontwikkelingsfase ben aanbeland, waarin dat beleven zich steeds meer ervaarbaar maakt.

Snatam Kaur – Aad Guray Nameh

Non-dualiteit
Er zijn vele leraren geweest die de op non-dualiteit gebaseerde inzichten van Ramana Maharshi (HIER), die de basis zijn gaan vormen voor de Advaita Vedanta (HIER), hebben verspreid. Eén daarvan is Nisargadatta Maharaj (HIER). Er zijn verschillende spirituele centra in Nederland, waaronder Helios in Heerde (HIER) en Ware Natuur (HIER) bij Boekelo, waar men op praktische wijze de non-dualiteit kan leren ervaren. De basis van non-dualiteit is dat alles hier en nu al in ieder aanwezig is. In Nederland zijn er verschillende mensen die de non-dualiteit aan een breder publiek uitdragen.

Voorbeelden daarvan zijn de in een eerder artikel benoemde Hans Laurentius (HIER) en ook Alexander Smit (HIER). De laatste is inmiddels overleden, maar op YouTube zijn nog wel filmpjes met hem te zien. Het gaat dus om tot een volledig besef te komen van de in het eigen innerlijk altijd al aanwezige eenheid en tot een volkomen zelfrealisatie daarvan te geraken. In mijn beleving is dit de enige remedie tegen alle uit verdeeldheid voortkomende ellende op aarde.

Eenheid

De leegte van de ruimte
De volheid van het Zijn
Brengt binnen en buiten samen
Voorbij de sluiers van de schijn

Eens zal een ieder
Komen tot dit besef
Eenheid zal ons deel zijn
Levensvreugde ons lef

Wanneer zon en maan tezamen
De aarde dragen naar een nieuw Licht
Zal vervulling van onze opdracht
Verlossing brengen van een plicht

Vol en leeg tegelijk
Zijn onze zielen
Verbonden in eeuwige tijdelijkheid
En één harmonieuze samenklank

Wijsheid en Liefde
Koning en koningin
Een echt te gebeuren werkelijkheid
Een lange en gelukkige huwelijksmin

Arend Zeevat

(16 oktober 2018)

VNV Nation – Shine your light on me

Ik wens een ieder in het komende voorjaar dan ook vele groei-impulsen om tot een volledige realisatie te komen van je ware Zijn.

Arend Zeevat

9 februari 2019

11 gedachten over “Eenheid in.. individuele verscheidenheid..!

 1. Arend.
  Misschien mogen mensen zelf eerst eens individueel meer gaan nadenken over veel dingen eer ze een mening gaan vormen.Dit is geen verwijd maar ik schrijf dit omdat kudde gedrag hetzelfde is als naapen (iets doen omdat een ander het ook doet).
  Neem nou bv die discussie over vaccinatie,er zijn mensen die zich wel laten inenten en mensen die dat niet doen maar telkens is het wapen van de pro vaccinatie aanhangers dat iemand die zich niet laat inenten een gevaar vormt voor anderen en dat klopt denk ik niet.
  Een virus of besmettingsgevaar heeft eigenlijk totaal niets met vaccinatie te maken naar mijn mening. Wanneer er een griepgolf is dan zit dat in de lucht en kan iedereen dat krijgen.
  mazelen bv,hoe heeft de eerste persoon die dat opgelopen heeft dat kunnen oplopen?Dan moet het toch ergens anders vandaan gekomen zijn dan van een mens?Wat ik wil zeggen is zij die ervoor kiezen zich te laten vaccineren willen zich beschermen tegen iets maar om dan te zeggen dat zij die dat niet doen terwijl een ziekte gewoon uit het niets kan komen een gevaar zouden zijn gaat echt te ver.Eigenlijk komt het hier op neer dat wanneer er een gifwolk hangt die de luchtwegen kan irriteren mensen die een masker dragen zeggen jij moet dat ook anders kan je mij besmetten.Hoe kan dat dan wanneer men een masker draagt of ingeënt is? Of ben ik nou mis?

  1. Natuurlijk heb je helemaal gelijk Arnold. In mijn beleving gaat het echter meer om het leren leven vanuit het hart. Dat hart draagt meer wijsheid in zich dan welke door misvormde geesten in de wereld gebrachte kennis dan ook.

  2. Kinderziekten kunnen van binnenuit komen natuurlijk en vaak na een paar dagen beroerd/ziek zijn gaat dat vanzelf weer over en mijn mening is dat vaccinatie tegen dergelijke ziekten de opbouw van weerstand/immuunsysteem verstoord waardoor mensen zwakker gemaakt kunnen worden.Nog een modetrant schijnt de bemoeienis te zijn van mensen die menen te mogen voorschrijven wat anderen eten (meestal omdat ze daar zelf geld aan kunnen verdienen).Opvallend vind ik wel dat het erop lijkt dat mensen steeds minder weerstand tegen bepaalde dingen lijken opgebouwd te hebben.Op TV zie je tegenwoordig niet anders meer dan reclame waar ook weer aan te verdienen valt en dan heb ik het niet alleen over de aangekondigde reclame maar ook over programma’s die mensen tot kopen aan kunnen zetten zoals kook programma’s ,doe het zelf programma’s,auto programma’s waarin de nieuwste typen worden gepromoot enz.
   Onbegrijpelijk dat onnodige overproductie toegestaan en gepromoot wordt door publieke omroepen die soms zelfs financieel gesteund worden vanuit Den Haag terwijl die juist zeggen maatregelen te nemen voor een beter milieu en om het milieu te sparen.Deze onnodige reclames leiden tot onnodige uitputting van bronnen en vervuiling via uitlaten van voertuigen en schoorstenen van fabrieken.Terug naar de tijd dat men alleen iets kocht wanneer men er geld voor had en alleen iets kocht wat echt nodig was zou ook veel kunnen bijdragen aan een beter milieu.Trump heeft het wapenverdag opgezegd waardoor ze weer meer oorlogstuig kunnen gaan produceren wat andere landen dan weer als bedreiging kunnen zien en zelf ook meer gaan aanschaffen.Dit is gewoon een teken dat de leiders niet geschikt zijn voor hun functie omdat dit simpel de kans op oorlog vergroot en ook langer kan laten duren.Waar haalt Trump de rechtvaardiging vandaan om N-Korea te dreigen met oorlog wanneer hijzelf (Amerika) door N-Korea gezien kan worden als bedreiging voor dat land? Oorlog is waanzin en brengt niets anders dan ellende en onschuldige slachtoffers waar een kleine groep die niet op de frontlinies staan alleen van profiteren.Hoelang laten mensen zich nog het slachtveld opsturen omdat een paar idioten zeggen dat ze dat moeten doen?Sluit Trump en de Koreaanse leider gewoon op in een kamer en laat ze het zelf lekker uitvechten dat scheelt een hoop leed voor mensen die er totaal geen schuld aan hebben.Nou zou Europa weer 800 IS strijders moeten opnemen omdat hij ze anders dreigt los te laten omdat de VS er geen ruimte voor zou hebben.
   Wanneer de VS en aanhang in het Midden Oosten niet waren binnengevallen dan had de VS dit probleem niet gehad?

 2. Hoi Arend,

  Hier mijn reactie op >dat de eenheid al in mij aanwezig is<een plotseling inzicht en een weten heb ik ook ervaren,dat alles 1 is, je voelt dat alles met elkaar verbonden is. Maar dan voel ik ook, dat wij als mens met ons kortstondig leven niet belangrijk zijn,al denken we van wel . Mijn gevoel laat mij voelen dat het gaat om de dualiteit tussen de planeten .Misschien krijg ik nu spijt van wat ik nu schrijf ,de aarde met al zijn schoonheid en aardse energie heeft de mens verleid tot wat het nu is.Ik zie het nu zo,wij zijn gevangenen van de aarde. Mvg

 3. Hi Ikzie. Bedankt voor je reactie. In mijn beleving zijn we geen gevangenen van de aarde, maar maken we door het vasthouden aan het in ons geprogrammeerde dualistisch denken onszelf tot gevangenen van de aardse matrix. We zijn dus zelf volledig verantwoordelijk voor het eigen beleefde gevangenschap.

 4. Arend, dank je voor je antwoord,zelf verantwoordelijk is een ding in deze maatschappij en in ons leven, ikzelf en hopelijk en zeker nog vele mensen in deze wereld, voel me vrij ,omdat wat ik denk en voel ,niet of nog niet afgenomen is door censuur wat in vele landen wel het geval is Maar maatschappelijk gezien voel ik me een gevangene van het heersende systeem. Mvg

 5. Arend, dank je voor je antwoord,zelf verantwoordelijk is een groot ding in deze maatschappij en in ons leven, ikzelf en hopelijk en zeker nog vele mensen in deze wereld, voel me vrij ,omdat wat ik denk en voel ,niet of nog niet afgenomen is door censuur wat in vele landen wel het geval is Maar maatschappelijk gezien voel ik me een gevangene van het heersende systeem. Mvg

  1. Ja ikzie, ik versta wat je bedoelt. We hebben te leven en vooral te functioneren binnen dit onvrij makend maatschappelijk systeem. Toch blijf ik ervan overtuigd dat ieder zelf bepaalt in hoeverre het eigen innerlijk leven hier door bepaalt wordt.

  1. Ja inderdaad, een prachtige Aura met een lijn er in, en hier ging hij / zij /het bloedrood onder,
   prachtig en wysterieus !

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.