Advertentie

Herstart je Gezondheid Kaj jaarbanner 2019

Eenheid in.. individuele verscheidenheid..!


x

x

Eenheid in individuele verscheidenheid

2019 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Donkere wolken.. Er hangt een steeds dichter wordend pak van heel donkere wolken boven onze wereld. Tenminste wanneer men er vanuit een eenzijdige ‘bewustzijnsblik’ naar kijkt. Hoe men er anders naar kan kijken ga ik later op in. Het op dialectisme gefundeerd geopolitiek/religieuze werelddrama lijkt zich naar een climax te bewegen. De contouren van het door satanische krachten gekweekte monster van een zogenaamde Nieuwe Wereld Orde (NWO), waarin alle menselijke levensbehoeften centraal zijn gemonopoliseerd, gemanipuleerd, gepatenteerd en dus worden gecontroleerd, worden steeds duidelijker zichtbaar en ervaarbaar.

Het economisch/politieke aspect van dit monster wordt voor een toenemend aantal mensen duidelijker en inzichtelijker. We leven momenteel in de tijd van de finale aftelling, zoals ik dat in een eerder artikel heb beschreven (HIER) Op de achtergrond vinden er binnen het kader van een zich ontrollende NWO nog meer duistere zaken plaats, die ons geestelijk leven diepgaand kunnen gaan beïnvloeden. Tenminste als men zich onwetend en onbewust laat manipuleren om er in mee te gaan.

Alles wordt tot een dictatoriaal geheel gemaakt
De essentie van de totale controle over de mensheid is, dat iedere menselijke behoefte centraal wordt beheerst en vormgegeven. Dus één centrale wereldregering, één centrale wereldmunt en ook één centraal bestuurde wereldreligie. Dat laatste is nu een belangrijke stap dichterbij een realisatie ervan gebracht. Onlangs tekenden de als belangrijkste vertegenwoordiger van de soennitische Islam beschouwde Sheikh Ahmed al-Tayeb en Paus Franciscus een verbroederend convenant in Abu Dhabi (HIER). Hieronder een citaat uit een artikel op de site Zerohedge (HIER):

“Maar dit was niet slechts een ceremonie voor katholieken en moslims. Volgens een Britse nieuwsbron, werd de ondertekening van dit verbond gedaan “voor een globaal publiek van religieuze leiders van de Islam, jodendom, Christendom en andere religies..

De paus en de grand imam van de al-Azhar hebben een historische verklaring ondertekend van broederschap, oproep voor vrede tussen de Naties, religies en rassen, voor een wereldwijd publiek van religieuze leiders van de Islam, jodendom, Christendom en andere religies. Paus Franciscus, de leider van ’s werelds katholieken, en Sheikh Ahmed al-Tayeb, het hoofd van de meest prestigieuze studiezetel voor de soennitische Islam , kwamen bij de ceremonie in Abu Dhabi hand in hand aan als symbool van interreligieuze broederschap.

Met andere woorden, er was een gezamenlijke inspanning om ervoor te zorgen dat alle religies van de wereld op deze bijeenkomst waren vertegenwoordigd.”

De voorbereiding
Bovenstaande maakt duidelijk dat men, na een millennia lange voorbereiding, de laatste stappen aan het zetten is voor een totale overname van ons gehele geestelijk leven. Daarmee naast alle materieel gefundeerde maatregelen, die ons af willen snijden van onze innerlijk geestelijke bron, nu de afdeksteen met het alziende Luciferische oog op de machtspiramide aan het zetten is. Die millennia lange voorbereiding wordt in onderstaande documentaire weergegeven, maar dan gek genoeg gerelateerd aan de verheerlijking van de bijen.

In de door Vrijmetselaars gebruikte oude Egyptische symboliek, die door hen van een duister occulte kwaliteit is voorzien, is die bijenverheerlijking terug te herkennen. Deze documentaire geeft ook een antwoord op de vraag van waarom er in onze moderne tijd zoveel bijensterfte plaatsvindt.

Andrew Gough: The Real Lost Symbol – The Hidden History of the Bee

Verenigde oorlogsinspanningen
Onze wereld is tot een geopolitiek schaakbord gemaakt om alle voor het consumentisme benodigde grondstoffen te kunnen roven en een wereldwijde slavernij en sociale chaos te kunnen laten ontstaan. Alle oorlogen en economische crises zijn in dit licht te bezien. De volgende uitspraak maakt dit duidelijk.

‘De oorlog is niet bedoelt om gewonnen te worden,
maar om eeuwig voort te duren.’

– George Orwell –

Amerikaans traject van slachtingen

Eenheid in individuele verscheidenheid
Bovenstaande waanzin is alleen mogelijk geworden doordat de mensheid zichzelf heeft laten verdelen en misleiden. De eeuwig voort draaiende molen van telkens weer nieuwe vijandsbeelden kan alleen bestaan, zolang de mensheid zichzelf gevangen blijft houden in een dualistisch denken. De satanische tegenkrachten willen met hun aardse marionetten dus ook een eenheid tot stand brengen. Maar dan wel een door hen gecontroleerde en bestuurde eenheid van uniformiteit, zonder individuele afwijkingen. De natuur bestaat echter uit een eenheid in diversiteit. Die diversiteit is de uitdrukking van het creatieve scheppingsbeginsel.

Deze is ook in iedere individuele mensenziel aanwezig. In ieders ziel is er een verlangen naar eenheid, vrede en harmonie. Tevens naar Waarheid, Schoonheid en Liefde. Deze kunnen echter alleen gevonden worden wanneer iedere mensenziel zichzelf geheeld heeft en tot een ware individualiteit geworden is. Het begrip individu komt uit het Latijn en duidt op een ondeelbaarheid (HIER). Door het ontwikkelen van deze innerlijke ondeelbaarheid kan men iedere polariteit en daarmee samenhangende dualiteit overstijgen.

Er is dan geen verschil meer tussen binnen en buitenwereld. Tijdens mijn reizen in India heb ik meerdere ervaringen gehad die mij duidelijk maakten, dat de eenheid al in mij aanwezig is. Dat waren momenten van absolute innerlijke verstilling. Deze gingen echter weer voorbij.

Na terugkomst in Nederland en weer opgenomen te zijn in de op dualisme gebaseerde westerse maatschappij, leefden die ervaringen in mij voort als een herinnering aan wie ik in wezen ben. Daar ik toen halverwege mijn twintiger jaren was, moest ik nog meer door mijn lot bepaalde levenservaringen opdoen. Dit om mijzelf voor te bereiden op een bewuste ervaring van die in mij aanwezige eenheid, zodat ik het leven in al haar facetten op een geheelde manier kan gaan beleven. In mijzelf merk ik nu dat ik in een ontwikkelingsfase ben aanbeland, waarin dat beleven zich steeds meer ervaarbaar maakt.

Snatam Kaur – Aad Guray Nameh

Non-dualiteit
Er zijn vele leraren geweest die de op non-dualiteit gebaseerde inzichten van Ramana Maharshi (HIER), die de basis zijn gaan vormen voor de Advaita Vedanta (HIER), hebben verspreid. Eén daarvan is Nisargadatta Maharaj (HIER). Er zijn verschillende spirituele centra in Nederland, waaronder Helios in Heerde (HIER) en Ware Natuur (HIER) bij Boekelo, waar men op praktische wijze de non-dualiteit kan leren ervaren. De basis van non-dualiteit is dat alles hier en nu al in ieder aanwezig is. In Nederland zijn er verschillende mensen die de non-dualiteit aan een breder publiek uitdragen.

Voorbeelden daarvan zijn de in een eerder artikel benoemde Hans Laurentius (HIER) en ook Alexander Smit (HIER). De laatste is inmiddels overleden, maar op YouTube zijn nog wel filmpjes met hem te zien. Het gaat dus om tot een volledig besef te komen van de in het eigen innerlijk altijd al aanwezige eenheid en tot een volkomen zelfrealisatie daarvan te geraken. In mijn beleving is dit de enige remedie tegen alle uit verdeeldheid voortkomende ellende op aarde.

Eenheid

De leegte van de ruimte
De volheid van het Zijn
Brengt binnen en buiten samen
Voorbij de sluiers van de schijn

Eens zal een ieder
Komen tot dit besef
Eenheid zal ons deel zijn
Levensvreugde ons lef

Wanneer zon en maan tezamen
De aarde dragen naar een nieuw Licht
Zal vervulling van onze opdracht
Verlossing brengen van een plicht

Vol en leeg tegelijk
Zijn onze zielen
Verbonden in eeuwige tijdelijkheid
En één harmonieuze samenklank

Wijsheid en Liefde
Koning en koningin
Een echt te gebeuren werkelijkheid
Een lange en gelukkige huwelijksmin

Arend Zeevat

(16 oktober 2018)

VNV Nation – Shine your light on me

Ik wens een ieder in het komende voorjaar dan ook vele groei-impulsen om tot een volledige realisatie te komen van je ware Zijn.

Arend Zeevat

9 februari 2019

Advertentie

1 thought on “Eenheid in.. individuele verscheidenheid..!

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.