Advertentie

Ons bent zuunig.. Wat bepaalt jouw waarde?


x

Ons bent zuunig

Wat bepaalt jouw waarde?

2018 © WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Maar weinig mensen binnen de wereldbevolking zullen vanaf hun geboorte, in deze door economische machtsbelangen beheerste wereld, het gevoel mee hebben gekregen een waardevol mens te mogen zijn. Die waarde werd en wordt nog steeds in grote mate bepaald door de maatschappelijke positie en de daarmee samenhangende status, die men heeft weten te veroveren. In het woord ‘veroveren’ zit hem nu juist de kneep…

Zelf heb ik de boodschap meegekregen, dat als je ‘voor een dubbeltje geboren bent, je nooit een kwartje zult kunnen worden’. In mij is altijd het zuivere gevoel aanwezig geweest, dat als ik meende iets te moeten veroveren daar een ‘vorm van geweld’ mee samenhing. Daarom ben ik nooit een veroveraar geworden.

Arbeidsmoraal
Hard werken hoeft in onze wereld niet in te houden dat je door je eigen geleverde arbeidsprestaties de erkenning krijgt, die met de geleverde levensenergie overeenkomt. Volgens onze huidige intelligentiestandaarden zullen vele minder gehersenspoelde mensen met een lager IQ, nooit een ‘belangrijke’ maatschappelijke en ‘sociaal’-economische positie bereiken.

Zij zijn door hun intellectuele ontwikkelingsniveau op een veel lagere positie geplaatst op de sociaal/maatschappelijke ladder, als hen die met hun door het maatschappelijk systeem geslepen intellect opgestegen zijn in de economische pikorde.

Voor het geval je nog mocht twijfelen..

Maar zijn zij daarom minder mens? Dat brengt ons natuurlijk bij de heel wezenlijke vraag ten aanzien van hoe het wezen mens wordt gedefinieerd! Wat is dus een mens en wat onderscheidt hem van andere wezens? Het antwoord op die vraag kun je alleen door een intensief onderzoek van je eigen ziel vinden.

Pikorde
In onze huidige sociaaleconomische pikorde, of liever gezegd ratrace, wordt de waarde van mensen afgemeten aan de economische status die zij, al dan niet op een legale manier, hebben bereikt. Maar wat stelt die legale status voor als deze door dezelfde ratten, die zich omhoog hebben gewerkt, wordt bepaald? Want het is natuurlijk een pikorde of een ratrace waar wij ons als mensen met elkaar in hebben laten gevangen zetten.

Deze pikorde of ratrace heeft alles te maken met in hoeverre jij je eigenheid en het trouw zijn aan jezelf op wilt offeren voor seks, geld en macht (de Trias Satanica HIER). Dus in hoeverre jij je eigen ziel volgens haar eigen levensscript wilt laten groeien en bloeien. Of wilt laten corrumperen door allerlei van buitenaf verleidende en misleidende zaken haar van har eigen geestelijk evolutionaire pad af wilt laten dwalen. Maar laat duidelijk zijn……….

Als je de ratrace wint, ben je nog steeds een rat!

Een van de eerste inkijkjes in Mind Control. Het leek een film, maar het publiek werd onbewust bewerkt met de acceptatie van de idee van diep-fundamentele beïnvloeding. (klik voor artikel)

x
Hollywood-films kunnen soms heel openbarend zijn..!
Vaak haal ik mijn inspiratie uit films, die mij een beeld geven van de misvormde werkelijkheid waar wij in leven. Ze bieden mij een soort van contrasterende en dus bewustmakende beleving van hoe ikzelf in het leven sta en de door mij ontwikkelde visie op de wereld waarin wij leven. Ik heb gemerkt dat meerdere van die films iets laten zien van de elitaire werkelijkheid, die ons wil programmeren en beheersen. Daarom refereer ik in mijn artikelen ook vaak aan dit soort films.

Er zijn uit die films de nodige gedachteconcepten te halen, die de door een financiële elite betalende en bepalende Hollywood-producties aan ons worden getoond. Het geeft iets weer van hun belevingswereld waar zij ons in mee willen nemen en door willen laten beïnvloeden. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de massamedia, die zoals het begrip al aangeeft gericht is op beïnvloeding en controle van de massa.

Eén van de laatste onthullende film die ik zag was ‘All the money in the World’. Daarin werd de ontvoering van John Paul Getty in Rome (HIER) verbeeld. Hij was de kleinzoon van de oliemagnaat Jean Paul Getty. Een verhaal dat zich afspeelt in de begin jaren ´70 van de vorige eeuw. Het laat iets zien van het toenmalige politieke klimaat in Italië, de Rode Brigades enzo (HIER) maar tevens laat het iets zien van de familieverhoudingen binnen elitaire kringen. Deze film is HIER te bekijken.

Wat deze film mij duidelijk maakte is de enorme behoudzucht bij hen die al zoveel hebben. Het maakte mij duidelijk dat hoe meer men heeft, hoe banger men is het te verliezen. Het Nederlandse begrip ‘ons bent zuunig’ is daar op een ander niveau dezelfde expressie van. Het verliezen van een vermeend bezit veroorzaakt een absolute zielsverkramping.

Zelf heb ik daarentegen zo vaak mogen ervaren dat mensen die weinig hebben, vanuit hun  goede hart, bereidt zijn om slechts dat weinige nog te willen delen. Gelukkig zit ik zelf ook zo in elkaar. Met dank aan mijn minimalistische opvoedingsomstandigheden..!

Het menen bezit te hebben doet je bezeten worden!

 

Als de storm voorbij is

Als de storm voorbij is
Weten wij wie we zijn
Levend zonder enig gemis
Maar vooral zonder emotionele pijn

We hebben onze vrijheid mogen veroveren
Loskomend van knellende banden
Ons los mogen maken van het wereldse betoveren
Op nieuwe liefdevolle kusten mogen landen

Kusten die ons een vredevol leven laten zien
Waarop gezondheid en authentiek samen leven
Zonder lijden misschien?
Een nieuwe toekomst kan worden geschreven

Het leven is wat het wil zijn
Hoe wij dat vanuit het verleden ook willen ervaren
Duidelijk is dat onze eigen emotionele pijn
Geen nieuwe toekomst zal baren

Slechts opgeloste pijn brengt ons verder
Vanuit het onszelf volledig te hebben gewaardeerd
Geen enkele in de buitenwereld geboden herder
Kan ons dan bieden wat wij in onszelf hebben geleerd

Emotioneel gat door verleden in onze ziel geslagen
Kan door ware zelfliefde worden gedicht
Het zal ons dan niet meer belagen
Omdat we onze eigen duisternis hebben verlicht

Verlicht van op aarde opgedane last
Die ons op eigen weg gezamenlijk verdergaan doet
Overboord gooiend de ballast
Van alles dat nog moet

Wij zijn dan vrije wil-regisseurs van ons eigen leven
Alle andere regisseurs zijn slechts misleiding
Die ons willen vervreemden van eigen beleven
Ons uit willen sluiten van door God gegeven vergeving

Jij bent die andere IK
We zij samen één
Leven is een gezamenlijk ritmisch getik
Leidend naar toekomst waarin al het lijden verdween

Arend Zeevat
(juli 2018)

 

Arend Zeevat

22 september 2018

10 gedachten over “Ons bent zuunig.. Wat bepaalt jouw waarde?

 1. Mensen die deze site lezen, denken dat ze beter zijn dan de rest omdat ze de waarheid en de leugens van de wereld denken te weten, mensen die geleerd hebben, denken dat ze beter zijn omdat een stukje papier(diploma) hun die ill-usie geeft, mensen die rijk zijn, denken dat ze machtig zijn, maar zijn gewoon egoïstisch enz. en dan heb je het tegenover gestelde.

  De alleraller-grootste brainwash is: mensen kunnen denken; ja, we hebben een geheugen maar die is gekleurd met emoties en werkt niet altijd (waar zijn mijn sleutels?), wat we wel kunnen is gedachte (het is al gedacht) ontvangen: positieve en negatieve, en wat wij ook kunnen, is voelen want wij hebben zenuwen. Mensen die wat uitvinden bv. krijgen inspiratie, een in- geef- ing van iets van buiten hunzelf. In de middeleeuwen was het wel bekend en schilders signeerden nooit hun schilderijen om die reden. Met andere woorden: WIJ ZIJN ALLEMAAL EVENVEEL WAAR D EN GEWELDIG (we drinken uit dezelfde wel/bron)!!!

 2. Ja, op naar de vrije wereld! Een wereld met nieuwe informatie verkregen in stilte van ons eigen portaal en niet van het geheugen met oude nep waarheden. Denk maar niet dat de touwtjestrekkers van weleer dat niet wisten en zo worden we voorgeprogrammeerde robots. Mijn vader bv. werkte bij Philips en moest met zijn vriend dingen verbeten/uitvinden; ze kregen het advies om in de tijd “van de baas” lekker in het bos te wandelen. Het werkt wel, maar ze kunnen je niet controleren! Mijn vader vond een ijskast uit die geen elektriciteit nodig had; ja en die hadden ze nou net niet nodig.
  Reclame= het weer claimen van je geheugendenken. Coca Cola is wel het toppunt, het maakt zelfs artiesten. Hier gaat het wel heel ver: ze zeggen niks en krijgen gratis drankje! https://www.youtube.com/watch?v=0XDI1l_zjkA

  1. Ik was verkeerd, de zon was al gezakt in de ad (mijn dochter zag het, het is ook haar favoriete drankje) De ouderenmarkt proberen ze nu, maar die zijn al vastgeroest. Als je kijkt naar de namen van reclamebureaus: Adformation, ad=bijvoegen, bij de omvorming. Media Mon keys =de sleutel voor de apen. Think Business=blijf altijd druk in je hoofd. Kledingmerken: Divided en bv. Missguided enz. Er wordt geklopt. mooie dag. daaag

  1. Ja Marie Anne, in tijden van crisis hebben mensen overweldigend meeslepende beelden nodig om rustig gehouden te worden en zich mee te laten slepen in vergetelheid. Het boek waarop de film is gebaseerd stond in vele boeken kasten. Ook die van mijn arbeidersouders.

 3. Arend, louter ter info,
  Rode brigades, Action Directe, RAF, CCC e.a. : typische false flag staatsterreur door “the usual suspects”, in dienst van de bank kartels van The City en Wallstreet.
  Bron : The Making of an Atlantic Ruling Class van Kees Van Der Pijl.
  Het eerste Gladio slachtoffer in Italië was echter Enrico Mattei die in conflict kwam met Standard Oil van de Rockenfellers.
  https://www.unsere-zeit.de/de/4946/theorie_geschichte/7045/Der-Gladio-Mord-an-Enrico-Mattei.htm
  Hij stortte neer met zijn vliegtuig. Voor de details verwijs ik naar de tekst.
  Aldo Moro werd kort voor zijn ontvoering openlijk bedreigd door Kissinger. Aldo Moro wou een onafhankelijker koers los van de “banksters”. Hij tekende hierdoor zijn doodvonnis, zoals wijlen Pim Fortuyn dit nadien ook deed.
  Voor de rest een goede analyse : of de keuze tussen een morele integriteit & waardigheid of de opoffering ervan. Mijn ervaring wijst uit dat weinigen kiezen voor de morele integriteit, de prijs die men moet betalen is immers enorm. Weinigen zijn in staat die prijs te betalen. In bepaalde gevallen is die prijs zelfs = het leven !!!

 4. Het echte grote verschil zit hier in, dat er vele malen meer individuen zijn die al schrijvend lameteren, als iets onder nemen, deelnemen, ze staan er bij en kijken er naar ! en leven van de aannames ! very very shameful ! wat een zinloos leven !

 5. In Amsterdam worden per etmaal 40 000 rijtjes cocaïne gesnoven, er werd 19 milliard Euro verdiend in 2017 met het vervaardigen en verhandelen van Drugs in Nederland, Nederland is het de platte tournante van de Europese Drugs handel, niemand weet hier iets van, niemand heeft het hier over, de Nederlandse jeugd is gedoemd als drug gebruikers en lijdend onderwerp van de Islam emigratie, de huizen worden tot het uiterste uitgebuit door de manipulatie, niemand waarschuwt voor de komende krach, het is een heel onzindelijk verhaal, en dan ook nog van deze exstreme verhalen te publiseren waarom, om de eigen roem te vergroten, schoenmaker houd je bij je leest, en Nederland en zijn bevolking is de leest, het internet zit vol psychies gestoorde naast de werkelijkheid levende zombies, die het ééne na het andere boek publiseren om er van te eten, gebaseerd op de angst en onzekerheid van de gewone man, droevig allemaal,
  groet Jenne

 6. De menselijke geest,een groot mysterie.Maar het is wel zo,tenminste zo denk ik, dat we als psychisch gezond mens zo kort mogelijk bij ons zelf moeten blijven of terugkeren naar ons zelf, ondanks alle goede of slechte verlokkingen,en ambities die het leven ons brengt. Mvg

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.