Advertentie

Steeds meer ophef over ‘klimaat-onzin-wetenschap’…


x

x

Steeds meer ophef over ‘klimaat-onzin-wetenschap’…

2019 © WantToKnow.nl/be

x

Grafische weergave van de zonne-activiteit in de tijd. De mega-invloed van de cycli van de zon, op het weer op Aarde, zijn nog nauwelijks onderwerp van wetenschappelijk onderzoek..

Wist jij dat we op de laagste niveau’s van CO2 zitten in deze fase van de ontwikkeling van planeet Aarde..? Maar als je de heren CO2-toeteraars dient te geloven, staan we aan de rand van de CO2-afgrond..! Wat is dit voor idiotie, dat we niet zéker weten wat er gebeurt op Aarde, in relatie tot het klimaat en veranderingen daarin, maar dat we het tóch een grote mond erover hebben..? Het denken te weten..? Een theorie (dienen te) omarmen, die de mens ver terug slaat in zijn bestaanszekerheid op Aarde.. De Aarde warmt op, onze (klein-)kinderen hebben geen leven meer, als we zo door gaan met het opwarmen van de Aarde..

De ene na de andere oprechte wetenschapper komt achter zijn schrijftafel of achter het spreekgestoelte in de Universiteit vandaan, of zijn laboratorium uit, om weerwoord te geven op deze klimaatkolder..! Want dát is het.. Wij hebben o.a. HIER en HIER (fraude) en HIER al duidelijk gemaakt, dat het aantal wetenschappers dat alleen al in de VS tégen de klimaat-nonsens-logica opstaat, in tegen de 35.000 loopt.. Hebben die mensen het verkeerd..? Hebben ze géén punt met hun petitie tegen de ‘Global Warming’..?

Prof. dr. Richard Tol:
“De jongens en meisjes van het KNMI moeten doen waarvoor ze betaald worden: ’t weer voorspel­len. Ze hebben nul expertise op het gebied van klimaatbe­leid..”

En zeker als je dan ziet, dat er een gecamoufleerde agenda ligt achter de scholierenprotesten tegen ‘klimaat verandering’, namelijk de financiering door de EU (HIER), zouden voor velen de rode alarmlampen mogen gaan branden..! We worden bedonderd met voorlichting over de wérkelijke situatie.! Zo simpel is het.. Nog even wat FEITEN op een rijtje..?

Klimaatverandering, wordt het nu warmer of kouder?
Hieronder voor ‘gewone’ mensen gewoon dan maar even, een paar heel begrijpelijke punten, waardoor je oordeelvorming wordt vereenvoudigd.

 • Het aandeel CO2 in de atmosfeer bedraagt slechts ca. 0,0012% en dat is in de afgelopen 150 jaar tijdens en dus ook na de industriële revolutie nauwelijks veranderd. Dat aandeel is overigens in het verre verleden van de ‘Aarde’ wel eens 1000x zo hoog geweest.
  x
 • Men heeft geen enkel positief verband kunnen leggen tussen de zogenaamde ijstijden en het betreffend aanwezig geachte CO2-gehalte in de atmosfeer.
  x
 • De invloed van andere gassen, zoals methaan (aardgas, dat ook in de natuur vrijkomt) op de temperatuur van de aardatmosfeer is vele malen groter dan die van CO2.
  X
 • Recente metingen tonen aan dat de temperaturen in de diepere lagen van de oceanen dalen, hetgeen toch wel duiden mag op een afkoelende Aarde.
  X
 • Een NASA-studie (uit 2015 in Journal of Glaciology) zegt dat de ijsmassa van Antarctica toeneemt en niet afneemt.
  x

  Hier was de Grossglockner-gletsjer en daar was dus 6000 tot 9000 jaar geleden ‘Pasterze’ (Weide) (© Piet Tummers 2017) Hoeveel jaren zal het de natuur kosten hier weer een heerlijk groene alpenweide van te maken..?
 • Christian Schlüchter, faculteit ‘Quartär und Umweltgeologie’ van de Universiteit Bern onderzocht hout en turf dat onder smeltende gletsjers vandaan kwam en publiceert dit in het vaktijdschrift ‘The Holocene’ (2001). Conclusies daaruit zijn o.a. dat de gletsjertongen 1900 tot 2300 jaar geleden minstens 300 meter hoger lagen dan nu. Dit zou ook verklaren waarom de Romeinen nauwelijks iets over gletsjers in hun alleszins gedetailleerde aantekeningen hebben opgenomen; zij kenden blijkbaar gewoon geen gletsjers.
  x
 • Parallel hieraan merken we op dat Groenland 1000 tot enkele duizenden jaren geleden deze naam gekregen heeft van de Vikingen, dus Groenland was toen GROEN. Prof. Schlüchter concludeert verder dat tijdens de ‘ijstijd’ de Alpen merendeels groener waren dan tegenwoordig. En -tot slot- dat na de ‘laatste ijstijd’, over de afgelopen 10.000 jaren, de gletsjers over meer dan 50% van de tijd nog korter waren dan nu. Zelfs de gevestigde theorieën over de zogenaamde ijstijden worden daarmee ter discussie gesteld!!
  x
 • Duitse en Zwitserse klimaatonderzoekers, onder leiding van Prof. Dr. Jan Esper (Geografisch Instituut, Johannes-Gutenberg Universiteit van Mainz), komen op basis van onderzoek van hout en turf, dat onder de smeltende gletsjers vandaan gekomen is, tot de conclusie, dat Noord-Europa in de afgelopen 2000 jaar over z’n geheel bezien is afgekoeld. (publicatie 8 juli 2012).
  x
 • Grossglockner-gletsjer: Al vanaf 1990 zijn er houtresten vanuit vroeger tijden, 3500 tot 9000 jaar geleden, van onder de afsmeltende Gletsjer tevoorschijn gekomen bomen van toentertijd Uit analyses van stukken hout en turf, die aan de Grossglockner-gletsjer vrijkwamen rond 2010, concludeert men dat er in de periode 5000 tot 1500 v. Chr. hier veen en weideland was.
  x
  En dat klopt met dit bijzondere gegeven: de oeroude naam van dat gedeelte van de Grossglockner-gletsjer is ‘Pasterze’, wat ‘weide’ betekent. Tenslotte werden er in 2014 aan de voet van de inmiddels enkele km afgesmolten Grossglockner-gletsjer de resten van een naaldboom aangetroffen. Het was een Alpen-den (in Oostenrijk ‘Zirbe’ genoemd) De meterslange boomstam blijkt 6000 jaar oud, en heeft een gewicht van 1700 kg. (Publicatie 25.06.2015)afgesmolten gedeelte van de Grossglockner-gletsjer is ‘Pasterze’, wat ‘weide’ betekent.
  Tenslotte werden er in 2014 aan de voet van de inmiddels enkele km afgesmolten Grossglockner-gletsjer de resten van een naaldboom aangetroffen. Het was een Alpen-den (in Oostenrijk ‘Zirbe’ genoemd) De meterslange boomstam blijkt 6000 jaar oud, en heeft een gewicht van 1700 kg. (Publicatie 25.06.2015)

De invloedrijke econoom en klimaatonderzoeker Richard Tol
Dan afgelopen week in het AD, daar was deze professor Richard Tol aan het woord. Richard Tol (1969) is hoogleraar aan de Universiteit van Sussex en één van de belangrijkste economen ter wereld. Maar ook een gerenommeerd klimaatonderzoeker; een combinatie die je niet vaak tegenkomt. Hij studeerde econometrie en promoveerde in 1997 in de klimaatwetenschap aan de VU/A’dam.

10 Jaar later, in 2007, won hij als lid van het inmiddels beruchte Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) de Nobelprijs voor de Vrede. Maar in 2013 weigerde hij het nieuwe IPCC-klimaatrapport samen te vatten, want naar zijn mening, wat het IPCC te negatief met haar conclusies. Zijn woorden liegen er niet om:

“De aarde kan best een paar graden warmer en Nederlanders hoeven niet wakker te liggen van de gevolgen van klimaatverandering. Het idee dat onze kleinkinderen gevaar lopen omdat de aarde opwarmt, is volslagen mesjogge. Er is sprake van regelrechte massahysterie. Klimaatverandering is een heel complex onderwerp; er wordt nog maar kort onderzoek naar gedaan. En we weten vooral een heleboel simpelweg niet!

We weten wel dat er meer broeikasgassen in de atmosfeer zitten en dat het daardoor warmer wordt. Het IPCC, waar ik jaren heb meegeschreven aan de klimaatrapporten, gaat uit van een opwarming van maximaal een graad of 5. De opwarming tussen 06.00 uur ’s ochtends en 12.00 uur ’s middags is gemiddeld 8 graden.Natuurlijk merken mensen dat het momenteel warmer is dan normaal. Ik heb een paar dagen terug het gras nog gemaaid. Dat slaat nergens op, het is winter.

Maar dat het in een bepaald jaar of periode warmer is dan normaal, is niet noodzakelijkerwijs een teken van klimaatverandering. En zelf als het wel zo is, dan zullen de gevolgen eerder subtiel zijn dan dramatisch. Ik wind me ook vreselijk op als ik mensen als Al Gore hoor zeggen dat hij zich zorgen maakt om de toekomst van zijn kleinkinde­ren. Compleet mesjogge..
X

Een mooi stuk van 4 wetenschappers..
Met dank aan Paul Harmans voor de vertaling van deze volgende video, presenteren we een korte tafeldiscussie, een heel vermakelijke discussie, onder de 4 wetenschappers die aan het woord komen, over de krankjoreme, onvolledige, onjuiste CO2-theoriën. Kletspraat over datgene wat de hele wereld op z’n kop wil zetten. Mensen in angst jagen en hen de grond onder de voeten doen wegslaan.

Dit is wat Paul Harmans schrijft over deze video:

“In onderstaand filmpje van vier minuten vernietigen vier klimaatwetenschappers de global warming-mythe. Als je een eerlijke discussie over het klimaat wilt, tikt men op z’n voorhoofd! Maar al die voorhoofdtikkers hebben één grote gemene deler: ze geloven namelijk letterlijk wat de politiek beweert, wat de gevestigde media beweren. En wat een klein deel van de wetenschappelijke wereld beweert.

Als je nu gewoon eens eerlijk met jezelf bent, is het dan niet wijzer om zelf eens na te gaan denken over zaken die in je hoofd misschien wel ‘logisch’ klinken (omdat dat al jaren zo ‘in de krant staat’ en al jaren bij de NOS wordt gezegd, en al jaren door corrupte politici wordt beweerd, en al jaren door geldgraaiende bedrijven wordt benadrukt), maar die ook een andere kant van het verhaal kennen, een andere kant die, zodra je de moeite neemt je daar eens in te verdiepen, NOG VEEL logischer klinkt?

We kunnen ons ook in Nederland wat het klimaat betreft door de media en het bedrijfsleven laten bedonderen en door de politiek laten bestelen van minimaal (!) 1000 miljard Euro belastinggeld in de komende jaren (besef je dat zoiets duizenden Euro’s per Nederlander, per jaar gaat kosten, en het kan ook zomaar 2000 miljard worden!!, enig idee waar jij al dat geld vandaan moet halen?).

Maar we zouden met zijn allen ook eens naar het bewijs kunnen gaan kijken dat aantoont dat de mens en het zogenaamde hoge CO2 gehalte absoluut geen schuld hebben aan de klimaatverandering. Wie dan wel? De kosmische cyclussen van oa. de zon! Deze cyclussen zorgen er voor, al zolang de aarde bestaat, dat deze planeet warme en koude periodes kent. De CO2 gehaltes zijn in het (verre) verleden honderden keren hoger geweest dan vandaag de dag, alleen… toen waren er nog geen auto’s, vliegtuigen, schepen en miljarden mensen.

Oh ja, natuurlijk weet ik ook dat wij als mensheid de wereld hebben vervuild en het zou beslist beter zijn om een andere bron van energie te hebben dan de fossiele brandstoffen. Maar daar doen politici dan weer geen ene moer aan, zij weigeren te kijken naar alternatieve energiebronnen zoals bv. de koude kernfusie die schoon, veilig, goedkoop en onuitputtelijk is, maar ja, daar valt niet zoveel aan te verdienen door oliemaatschappijen en door de politiek in de vorm van accijnzen. Dus ben je ‘gek’ als je over Koude Kernfusie begint en… tikt men massaal op z’n voorhoofd!

Al Gore en zijn fundamentele wetenschappelijk FOUTEN wint de Nobelprijs..!? Need to say more..?

Kom op, bevrijd jezelf uit dat ons geniepig opgelegde keurslijf en laat zien dat je naast intelligentie, ook over wijsheid beschikt. Kijk eens naar de bovenstaande video van nog geen 4 minuten lang waarin Meteoroloog Stanley B. Goldenberg citeert uit een alarmerend rapport van de American Meteorological Society, waarin wordt gesteld dat: ‘het meeste ijs op aarde binnen nu en enkele jaren zal smelten en dat de meeste kuststeden als gevolg van de zeespiegelstijging onbewoonbaar zullen worden.’

Ja, ja, ik weet het, dat is HET verhaal van de politiek en de media, maar kijk even naar wat de daaropvolgende opmerking is nadat Goldenberg dat uit het rapport heeft geciteerd. En voor degene die nu een opmerking gaat plaatsen zonder naar de video te hebben gekeken: doe het niet! Je zet jezelf voor lul, kijk eerst naar de video! (Overigens is deze video een miniem deeltje van het beschikbare bewijs en materiaal dat aantoont dat we worden bedonderd en bestolen waar we bij staan.) Informeer jezelf en begin bv. op: https://klimaatgek.nl

Kijk de vermakelijke discussie tussen deze heren (vertaling Paul Harmans):

 • Tom Harris (International Climate Science Association)
 • Stanley Goldenberg (Hurricane Research Meteorologist)
 • Richard Keen (Prof. Atmospheric Science)
 • Jay Lehr (Science Director Heartland Institute)

Maar tot slot een groot ‘Bravo’ voor al die dappere wetenschappers, die op onderzoek zijn gegaan naar het terugdringende ijs op de polen. Maar dan vervolgens volledig vast kwamen te zitten met hun onderzoekschip. En daarmee dus feitelijk antwoord geven, zonder enig woord te spreken of rapport te publiceren.. In alle stilte spreekt deze situatie boekdelen, meer dan alle antwoorden uit ‘nog te verschijnen rapporten van deze expeditie’..!

6 gedachten over “Steeds meer ophef over ‘klimaat-onzin-wetenschap’…

 1. Ik mis hier iets. Geoengeneering! We zitten al weken onder een dikke mistdeken en het regent bijna constant. ’s Avonds wel eens in de lucht gekeken? Die krengen vliegen steeds lager boven je hoofd. Mensen worden massaal besproeid met chemische rotzooien wat nog meer. Een normaal klimaat hebben niet eens meer. 16% Aan schone lucht missen we al. Sorry ik moest het even kwijt.

 2. Ik kijk al een tijd nog uitsluitend naar het nieuws met de vraag in mijn hoofd wat die bende verdwaasde producten van machtsgeilheid nou weer hebben bedacht om ons voor te koken. Grote God….je zou het jezelf erom bescheuren als het niet zo onvoorstelbaar droevig was. Zou die hele verzameling oliekokers nu écht denken dat ze nog serieus genomen worden door iedereen?
  Ergens houdt dit wel op. Gele hesjes bij de NOS……tis niet veel….maar een begin. Wie ik ook spreek….iedereen gaat er met zijn rug naar toe staan…..weet niet goed wat hij/zij moet met die barokke waanzin die voor bestuurlijk handelen moet doorgaan, wat niet vreemd is. We zitten met zijn allen goed in de tang……en dat begint goed duidelijk te worden.
  Ik wens ons veel succes.

  1. inhetmeer 2.
   https://nos.nl/artikel/2272581-kabinet-erkent-rekenfout-met-hoogte-energierekening.html
   Hier heb je volkomen gelijk dat je die bende niet serieus meer kan nemen en eigenlijk zouden ze allemaal opgepakt moeten worden wegens het op grote schaal misleiden van complete volkeren.(Voorwaarde is dan wel dat er nog onafhankelijke rechtspraak is).
   In de verwijzing bv staat en ik citeer:De fout is “zeer pijnlijk” voor het kabinet,zegt politiek verslaggever Xander van der Wulp,…… Twee dingen 1.Hoe kan het bestaan dat maatregelen ingevoerd worden die kennelijk niet goed onderzocht zijn waarbij dan tevens ook nog enorm veel belasting in de schatkist terecht moet komen? 2. De domheid van Xander van der Wulp laat duidelijk zien dat hij meer compassie met het kabinet heeft dan met de mensen die deze onzinnige verhoging mogen betalen wat veel zegt over aan welke zijde hij staat.Laatst liet de nationale ombudsman weten dat gemeenten meer moeten doen om mensen uit de financiële problemen te houden.Heeft u ze gehoord ivm met deze enorme prijsstijging?Hulp van gemeenten bestaat vaak uit kijken wat te schrappen is aan overbodige uitgaven (wat mensen eigenlijk zelf zouden moeten kunnen doen ,maar sommigen hebben daar hulp bij nodig) Als er dan nog tekort is wordt niet zelden afgehaakt omdat het dan geld kan gaan kosten voor gemeenten (zo lijkt het althans).Hierdoor komen dan niet alleen mensen die te weinig inkomen hebben in de problemen maar ook de mensen die geld tegoed hebben van mensen waarvan niet zelden bekend is dat zij met hun inkomen niet rond kunnen komen.Het is natuurlijk in Den Haag begonnen met belastingverhogingen ivm het redden van banken die nooit zijn teruggedraaid nu het goed gaat met banken.Resultaat lijkt te zijn dat gemeenten liever mensen in de schulden laat komen dan dat gemeenten Den Haag aanspreken mogelijk gebeurd dit omdat dan hun salaris en eventuele promotiekansen in het geding kunnen komen wanneer ze tegenwind geven aan Den Haag.Wat doen gemeenten en de overheid wel om het nog erger te maken? Ze verzinnen geen fatsoenlijke oplossingen voor problemen maar verzinnen nieuwe belastingen en verhogen boetes waardoor de mensen nog verder in de shit komen.Dat is geen beleid maar de makkelijkste weg kiezen.
   Mijn voorspelling is dan ook dat dit jaar het aantal voedselbank bezoekers enorm zal toenemen vooral wanneer mensen hun energie eindafrekening hebben binnen gekregen.
   Dat lijkt gemeenten worst te zijn want voedselbanken bestaan uit vrijwilligers.
   Vorig jaar reed een man met z,n auto een gemeentehuis binnen wat natuurlijk verkeerd is maar wel steeds beter te begrijpen.

  2. Na het vorige zou je denken het kan bijna niet erger worden,maar helaas dat kan wel.
   https://nos.nl/artikel/2272453-waterschappen-bij-veel-mensen-bekend-maar-waarom-zou-je-straks-stemmen.
   Citaat: Hij denkt dat alle berichten over klimaatverandering en de aanhoudende droogte in Nederland van vorig jaar bijdragen aan kennis (einde citaat).
   Ik denk dat het niet bijdraagt aan het vergaren van de JUISTE KENNIS zolang men eenzijdig alle niet correcte berichten over klimaatverandering blijft geloven.
   1.Door de eeuwen heen zijn er altijd al veranderingen geweest wat betreft het klimaat.
   2.Ook is het zo dat natte perioden en droge perioden elkaar afwisselen.Zo weet ik mij nog te herinneren dat in de jaren 70/80 militairen werden ingezet om aardappelen van het land te halen omdat de boeren niet met machines op het land konden komen vanwege de vele regen dat jaar.
   Onafhankelijk onderzoek door wetenschappers/onderzoekers gedaan en hun bevindingen totaal negeren leiden tot verkeerde conclusies die enorm veel geld kosten.
   Nog een citaat: Over die belasting blijken opvattingen per regio nogal te verschillen.In de enquete is gevraagd naar de bereidheid om meer te betalen als het gaat over dijkonderhoud.In Zeeland is die bereidheid het hoogst.(einde citaat).
   1. Alles lijkt om geld te draaien en dan vooral inkomsten voor de instanties zelf.
   De verkiezingen zijn nog niet geweest en er worden al enquêtes over hogere belastingen gehouden wat aangeeft waar het ze om te doen is.
   2.Nou weet ik ook niet of mensen uit de Hedwige polder in Zeeland zo bereid zijn meer te betalen terwijl ze eerder uit deze polder verdreven zijn omdat het onder water gezet gaat worden.
   Kennelijk draait alles om geld en goedbetaalde functies voor zichzelf.
   Waarom moet er betaald worden aan zoveel verschillende instanties die elk afzonderlijk belastingen opleggen voor één “probleem” aan de bevolking? Tel die bedragen eens bij elkaar op en u weet waardoor mensen in de problemen komen.

 3. Een recente bron met bijkomende info over het klimaat bedrog :
  https://new.euro-med.dk/20190131-deutsche-klima-professoren-unwiderlegbar-co2-klimaschwindel-sei-politik-und-beruht-auf-falscher-co2-theorie-us-demokraten-klima-politik-ist-krieg-ahnlich-dem-2-weltkrieg.php
  (in tegenstelling tot gewoonlijk is er geen Engelstalige versie beschikbaar) :
  een citaat :
  “Die NWO-Demagogen haben nun Angst – vor der Wahrheit, die sie “Fake News” nennen. Sogar gibt die UNO zu, der Pariser Kongress ginge nicht um das Klima, sondern um Bestechung der Dritte-Welt-Diktatoren.
  In einem Interview in der Neuen Zürcher Zeitung 14. Nov. 2010 sagte einer der weltweit berühmtesten Klima-Wandel-Experten, Ottmar Edenhofer: Der Klimagipfel in Cancúnist keine Klimakonferenz, sondern eine der grössten Wirtschaftskonferenzen seit dem Zweiten Weltkrieg.
  Man muss klar sagen: Wir verteilen durch die Klimapolitik de facto das Weltvermögen um.
  Das hat mit Umweltpolitik, mit Problemen wie Waldsterben oder Ozonloch, fast nichts mehr zu tun ” (=einde citaat). Ik verwijs naar de volledige tekst. Zoals ik uit deze tekst kan afleiden, gaat het hier in feite om het bedrog maar ook om de plundering van de eeuw. Opmerkelijk is ook dat het klimaatprobleem zich enkel schijnt te stellen in (West)Europa en Noord Amerika.
  Nog een mening van een expert over de vervalste cijfers :
  https://new.euro-med.dk/20190214-un-climate-expert-the-climate-catastrophe-is-blatant-deceit.php
  met citaat :
  “Obviously, while he was serving on the UN IPCC (with an incredibly long history of fraud), Mörner tried to warn his colleagues on the UN body that the politically backed hypothesis about CO2 driving temperature changes, and the subsequent claims regarding dangerous sea-level rise, were totally incorrect.
  “They just ignored what I was saying,” he recounted. “If they were clever — if they had facts on their hands — they could show that, ‘no, you’re wrong.’ But that is not the case. They just will not discuss it. I will try to discuss it. I will show with their own data that they are wrong. Because in science, we discuss. We don’t forbid or neglect.” (=einde citaat).
  Als een wetenschappelijke discussie over probleem onmogelijk geworden is, en de officiële versie over dit probleem een “dogma”… dan is er m.i. een verborgen agenda in volle uitvoering.
  Als een afwijkende mening dan nog leidt tot broodroof, gevangenis en zelfs de doodstraf.. dan moeten er enorme criminele belangen in het spel zijn.
  Een bron met een terugblik op het verleden :
  https://www.zerohedge.com/news/2019-02-15/climate-change-religion-and-related-cover-ups-what-hell-nasa-hiding
  met citaat :
  “Here’s a widely held view: Climate Change Denial Should Be a Crime
  In 1663, leading scientists all thought the sun revolved around the earth. The Catholic Church Convicted Galileo of Heresy for disputing the claim.
  Supposedly, we are brighter today.
  But why do we have scientists faking data and suppressing data that does not meet the cause?..
  (=einde citaat). Er is dus na al die eeuwen nog niet veel veranderd. Een mogelijke verklaring in het volgende citaat uit de laatste link :
  “Global Warming Religion
  Global warming is a religion. Anyone who doesn’t believe is branded as a heretic.
  It’s religiously sexy and very easy to promote end of the world doomsday scenarios, until people are told their taxes need to quadruple.
  The alternative, “There is no story here because the world won’t end tomorrow” is not easy to promote. The media has no interest. Similarly, the media does not want to hear or repeat anything by scientists like Henrik Svensmark. ………..”(=einde citaat).
  Dit laatste citaat trekt ook de aandacht op de perverse rol van de media, bij het vermengen van politiek en wetenschap.. en hier zie ik het grootste gevaar. Alles wat afwijkt van het officiele dogma wordt dan gecriminaliseerd. Mijn ervaring wijst ook uit dat in de discussies over een dergelijk dogma de emoties de overhand nemen op de rationele argumenten, met alle gevolgen van dien.

 4. Beste Guido Prima artikel!
  En een vraag over: CO2 percentage in de lucht is 0,0012 %?

  Even nagezocht: 400 ppm of wel 0,04 volume % in de aardatmosfeer.
  Sinds de industriële revolutie is dat toegenomen van 0,03 naar 0,04% Daarvan is nog een beperkt percentage door de mens veroorzaakt.

  Is er wetenschappelijk en reproduceerbaar bewijs van:
  – Invloed van CO2 in de lucht op de temperatuur of andersom?
  – Is er ook een aantoonbaar oorzakelijk verband?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.