Advertentie

Leven in een geestloze maatschappij….!


x
X

Leven in een geestloze maatschappij..

2021 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Chemtrails.. Onlangs zat ik op een mooie zonnige zondagochtend onder het genot van een kop koffie buiten naar de lucht te kijken. Het viel mij op dat die lucht, die oorspronkelijk hemelsblauw was, gaandeweg steeds meer dicht geplamuurd werd door een toenemend aantal chemtrail sproeiende vliegtuigen. Zij tekenden het inmiddels bij velen bekende boter, kaas en eierenpatroon in de lucht. Ik had dit fenomeen al langere tijd niet meer op die schaal waargenomen. Deze giftige sporen in de lucht hebben al sinds 1999, toen ik ze voor het eerst bewust waarnam, bij tijden mijn aandacht.

Ik heb toen zelfs een tijdje een soort van dagboek bijgehouden. Daarin tekende ik na dagen van verhoogde sproeiactiviteiten de ontwikkelingen van het weer op. Dat dagboek ben ik in de loop der tijd kwijtgeraakt en kan me de inhoud ervan niet meer precies herinneren. Wat me wel bijgebleven is, is de regenval na dagen van sproeiactiviteiten. Een paar jaar daarna kreeg ik voor het eerst een computer en internet. Dat gaf mij de mogelijkheid om te onderzoeken wat die mysterieuze strepen in de lucht te betekenen hadden. Op de één of andere wijze voelde ik toen al intuïtief aan dat het met de beïnvloeding van het weer te maken had.

Onnatuurlijke golfpatronen
Te meer omdat ik waarnam dat die strepen na verloop van tijd al uitwaaierend het mooie blauw van de lucht achter een witachtig waas verborgen lieten gaan. Ik had daar geen goed gevoel bij, want uiteindelijk verdichtte zich die waas meer en meer tot een dikke wolkenmassa, die vaak onnatuurlijke vormen had. Van die onnatuurlijke wolkenformaties verzamelde ik van het internet gedownloade afbeeldingen. HIER en HIER kun je een aantal van die afbeeldingen zien. Het hield me dus nogal bezig, want ik wilde dit fenomeen begrijpen.

Soms waren er duidelijke ook, in mijn beleving, onnatuurlijke golfpatronen in dat wolkendek zichtbaar. Zie afbeelding. Om het al in vrij grote mate geestloos gemaakte publiek te misleiden werd de aanvankelijke witachtige waas in de weersvoorspellingen geïntegreerd door het als sluierbewolking te benoemen. Net zoals de gekochte en door satanische krachten misleidde wetenschappers allerlei interessant klinkende Latijnse namen verzonnen voor de onnatuurlijke wolkenvormen die uit de witte waas ontstonden (HIER).

Toenemende openbaringen
In de jaren daarna was er op het internet steeds meer informatie te vinden over het hoe en waarom van chemtrails. Ik had ook over de weersbeïnvloedende, naast de vele andere, mogelijkheden van HAARP gelezen. Bij het zien van de golfpatronen ging ik er vanuit dat het daardoor veroorzaakt werd. Zowel chemtrails als HAARP spelen al langere tijd een cruciale rol in de zich nu duidelijk openbarende dictatoriale ontwikkeling van de New World (dis)Order, die de mensheid wordt opgedrongen.

Zij is daar vanzelfsprekend zelf mede verantwoordelijk voor, door de keuzes die ieder mens op individueel niveau maakt en heeft gemaakt. Iedere keuze heeft immers gevolgen, die na verloop van tijd ervaarbaar worden. In de volgende video gaat Hans Laurentius in op hoe men om kan gaan met het maken van keuzes.

– Satsang Drieluik 11/7/’21 #5 – Alles wat echt is zal niet branden…

Men wordt geconfronteerd met de gevolgen van het eigen handelen hetzij via de spiegel van wat door het ego als buitenwereld wordt ervaren, hetzij via een zich manifesterende aftakeling van het lichaam. Dat laatste als gevolg van door het ego gedicteerde keuzes, die een uiteindelijk ziekmakende spanning doen optreden in het lichaam. Waardoor het lichamelijke immuunsysteem en dus het gehele organisme uit evenwicht raakt.

Ook de chemisch toxische stoffen, waaronder aluminium, strontium en barium, die in de chemtrails zijn waargenomen kunnen ziekten veroorzaken. HIER kun je lezen welke verschillende soorten chemtrails er zijn en welke stoffen ze bevatten. Verder kun je zelf meer onderzoek doen naar de verschillende achtergronden van deze ‘luchtige’ vergiftigende sporen.

Grafeen-oxide in chemtrails..!
Sinds de psychopathisch toenemende dwang om ieder mens met genetisch manipulerende rotzooi, onder het mom van vaccinazies in te spuiten, is de uiterst giftige stof grafeen-oxide in de injectievloeistof bij meerderen in de belangstelling komen te staan. Uit onderzoeken is echter gebleken dat deze toxische stof ook via chemtrails in de lucht gesproeid en dus door mensen ingeademd wordt. HIER kun je daar meer over lezen.

Grafeen-oxide heeft onder andere de kwaliteit elektromagnetische straling te geleiden en daarmee te kunnen communiceren. In samenhang met het 5G-netwerk, dat nodig is om de mens te kunnen koppelen aan ‘The internet of things’, doet het daarmee bijdragen aan de transhumanisering van de mensheid (HIER en HIER). Althans dat is wat door de psychopathische heersers dezer planeet gewild wordt.

Onderdeel van deze connectiviteit is ook dat het verbinding zoeken van mobiele telefoons, via Blue Tooth, met andere apparaten in de directe omgeving. Er zijn mensen die dit opgevallen is en daar verslag van hebben gedaan (HIER). Men zou hieruit op kunnen maken dat het grafeen-oxide in de chemtrails bedoeld is om de ongevaccineerden van de nodige stoffen te voorzien, die ook in de genetisch manipulerende injectievloeistoffen zitten.

Alom toenemende geesteloosheid
Voor een mens die het geestelijke als uitgangspunt en basis neemt voor het leven, kan het steeds moeilijker worden om in onze tijd te leven. Uit bovenstaande blijkt dat verschillende technologieën die ogenschijnlijk onafhankelijk van elkaar zijn ontwikkeld, in deze eindtijd worden geïntegreerd. Dit om de elektronische gevangenis, waar de meerderheid in gevangen zit te vervolmaken. We kunnen dit integratiefenomeen van technologieën op meerdere vlakken zien (HIER). De satanisch geïnspireerde machtselite werkt zo langzamerhand, maar nu steeds sneller, toe naar hun technologisch singulariteits-moment (HIER).

Maar degene die zijn/haar geestelijk leven bewust heeft beschermd en versterkt, kan zien dat die technologische singulariteit een satanisch geïnspireerd tegenbeeld is van de integratie van de levend geestelijk geïnspireerde en gefundeerde schepping. Die evolutionaire ontwikkeling is gericht op het vergeestelijken van de materie, waarbij het Bewuste ZIJN het uitgangspunt en de scheppende basis is. Terwijl het tegenbeeld daarvan gericht is het geestloos maken van de mensheid en uiteindelijk het gehele universum.

De hoogste ingewijden in de rangen van de vrij metselende satandienaren weten dit en laten dit ook zien in hun monumenten, zoals het hierboven afgebeelde Vrijmetselaars-monument op een rotonde buiten het Israëlische Eilat. Na het veroveren van het scheppende Leven op Aarde willen de satanische tegenstrevers het gehele universum veroveren, gesymboliseerd in de twee sferen op de pilaren.

Micro-kosmos in een macro-kosmos
Er is in de mensheid een kunstmatig geïndoctrineerde angst voor het vermeende ziekmakend effect van micro-organismen geïmplanteerd. Deze is gebaseerd op de in essentie ziekmakende leugens van de vermeende ontdekker ervan, Louis Pasteur (HIER). Men neemt immers alleen waar, wat men vanuit het eigen innerlijk op de buitenwereld projecteert. Pasteur projecteerde dus zijn innerlijk geesteloze en ziekmakende visie op die arme niets vermoedende micro-organismen. Wie daar meer over wil weten kan met de zoekterm ‘de leugens van Pasteur’ een hele lijst aan websites vinden waar daar iets over wordt geschreven (HIER).

Droste effect..
Er is echter iets bijzonders aan de hand met die angst voor micro-organismen.  In mijn beleving weerspiegelt deze in de mensheid geïmplanteerde angst, de angst van de satanisch geïnspireerde elite voor de mens. Ieder mens is immers een tot scheppen in staat zijnd micro-organisme binnen het macro-organisme van het levend en scheppend holografisch Universum. De mens is dus zelf een micro-organisme, die vele micro-organismen in zich draagt. Het is het welbekende matrushka- of de Nederlandse versie daarvan, het Droste-effect.

Het grotere weerspiegelt zich eindeloos en eeuwig in het kleinere. Het kleinere is een eindeloze en eeuwige weerspiegeling van het grotere. Dit betekent dus dat zich de gehele schepping weerspiegelt in de mens. Maar ook dat de kosmos een reflectie is van de mens, de Kosmische Mens. Het is de taak van de mens om gedurende zijn/haar reis door de aardse 3D-dimensie zich bewust te worden van de andere geestelijke dimensies. Deze gaandeweg die reis in het individuele bewustzijn op te nemen en te integreren en zo Bewust te ZIJN.

Hermetische wijsheid
De Griekse wijsgeer Hermes Trismisgetus, die de Egyptische wijsheid door liet klinken in de Griekse wijsheid, verwoordde dit fenomeen in de zin ‘Zo boven, zo beneden’. Daarnaast kunnen we het aanvullen met ‘Zo binnen, zo buiten’ Daarmee het menselijk psychologische projectiemechanisme benoemend. Hermes werd geassocieerd met de planeet Mercurius, die als boodschapper van de goden werd gezien.

In de astrologie staat Mercurius voor onder andere communicatie en is de heerser van het dierenriemteken Tweelingen. In de komende tijd gaat Mercurius retrograde lopen, vanuit de aards illusionaire optiek dat hij terugloopt. Manuela van der Knaap benoemt op verhelderende wijze het effect op de mens van deze retrograde Mercurius in haar laatste zeer lezenswaardige nieuwsbrief over de komende volle maan (HIER).

In vroegere culturen gebeurde de inwijding van de menselijke ziel, die er innerlijk klaar voor was, onder het toeziend oog van ingewijde priesters in afgezonderde tempels en mysteriescholen. Waar deze hermetische wijsheid kon worden geleerd en geoefend. In onze tijd, daarbij het wezen van de in het individueel innerlijk wakker geworden mens als uitgangspunt nemend, gebeurt dat in de praktijk van het dagelijkse leven. Het dagelijks leven als inwijdingsweg. In mijn in 2010 geschreven artikel ‘De puzzel wordt completer’ (HIER), ben ik daar dieper op ingegaan. Citaat uit dit artikel:

”Het dagelijks leven als inwijdingsweg

 In de alchemie werd hiervoor het begrip transmutatie gebruikt. Hetgeen voor de alchemisten duidde op de mogelijke omzetting van lood naar goud. Het innerlijke zuiveringsproces dat in onze tijd steeds meer mensen in zichzelf aan het ondergaan zijn, is in mijn beleving de moderne variant van het alchemisme. De alchemist verhitte en voegde in zijn besloten laboratorium stoffen samen om het daaruit ontstane uiterlijke zuiveringsproces te benutten als een spiegel voor zijn eigen zielsmatige zuivering. In de moderne tijd is de wereld als geheel één groot alchemistisch laboratorium.

 In het boekje met als titel ‘Het dagelijks leven als inwijdingsweg’, beschrijft Hans ten Dam hoe het gewone leven vol spiritualiteit is en spiritualiteit het gehele dagelijkse leven omvat. Hij spreekt daarin over levenskunst en moderne inwijding. Juist door voortdurende en wakkere zelfobservatie bij alle dagelijkse bezigheden en ontmoetingen kan ware zelfkennis ontstaan, die uiteindelijk transformerend blijkt te werken. Het boekje heb ik jaren geleden gelezen en herkende het als mijn weg. (Het is overigens hier nog te bestellen)”

Over de hele wereld staan ze.. De laboratoria waar hard gewerkt wordt aan gemanipuleerde levensvormen, die dodelijk en/of fundamenteel ontwrichtend zijn voor de mensheid. Op Plum Island werden teken dúsdanig gemanipuleerd, dat inmiddels de hele wereld zucht onder de door teken verspreidde Ziekte van Lyme.. (klik voor artikel)

Ondersteunend aan het leven
In werkelijkheid zijn micro-organismen ondersteunend aan het leven. Zonder hen zou ons voedsel niet kunnen verteren en zou de Aarde voor eeuwig onvruchtbaar zijn en zouden planten niet kunnen groeien. De als kwaadaardig beschouwde micro-organismen zijn de opruimers en omvormers in de natuur. Virussen zijn bijvoorbeeld de opruimers van gifstoffen in vervuilde cellen. Wanneer men dit als vuistregel hanteert dan is het einde verhaal voor de vergiftigende farmaceutische maffia en haar handlangers op verschillende politieke niveaus.

De geconditioneerde angst voor micro-organismen is dus een geïndoctrineerde angst, die door de identificatie er mee uiterst ziekmakend werkt. De geesteloosheid die hieraan ten grondslag ligt wordt steeds verder ontwikkeld, getuige het artikel dat men HIER kan lezen. Het Amerikaanse onderzoekslaboratorium in Fort Detrick speelt een cruciale rol in het ontdekken en toepasbaar maken van steeds weer nieuwe chemisch/biologische wapens, die op de mensheid worden losgelaten (HIER).

Begin jaren 80, toen de Amerikanen kruisraketten en neutronenbommen in Europa wilden plaatsen, werd er vanuit de toen heel sterke vredesbeweging daar krachtig op geantwoord. Hetgeen resulteerde in de twee grootste massademonstraties ooit, die gehouden werden in Amsterdam en Den Haag. Daarbij waren meer dan een half miljoen mensen aanwezig. Het elan van deze demonstraties verspreidde zich als een virus over West-Europa en werd de Hollanditis of Dutch Disease genoemd (HIER). Wat zou het mooi en fijn zijn als deze Dutch Disease zich nu zou verspreiden in de vorm van een ‘Eenduidig NEE’ tegen de dodelijke effecten van de NWO-agenda.

Zorgen maken?
Is het noodzakelijk om zich zorgen te maken over de ontwikkelingen die de mensheid willen uitroeien? In mijn vorige artikel ‘Noodzakelijke crises als inwijding..!’ (HIER) heb ik het inwijdende karakter van de huidige en vorige crises benoemd. Citaat uit dit artikel:

”Heling is mogelijk
Gelukkig is deze egopandemie, weliswaar met veel moeite en doorzettingsvermogen, wel te genezen. De egopandemie is ontstaan door een splitsing in het bewustzijn van de lijders eraan, waardoor geloofd wordt een afgescheiden iets te zijn. Een afgescheiden iets dat aanwezig is te midden van en omringd wordt door een vijandige buitenwereld, waar het zich voortdurend tegen meent te moeten verdedigen.”

Gezien de ziekmakende werking van angst op ons immuunsysteem en dus ons lichamelijk welzijn, is het mijns inziens dus sterk af te raden zich zorgen te maken. Zorgen zijn op de toekomst geprojecteerde en niet onder ogen gekomen angsten uit het verleden. Zij dragen bij aan een eindeloze herhaling van waar de angsten op gericht zijn (wet van resonantie!).

Daarmee schep jezelf een toegangsbewijs voor het volgende rondje in de mallemolen van door het ego voorgetoverde illusionaire projecties. In 2019 schreef ik het artikel ‘Gaan we nog een rondje?’. In dat artikel ben ik ingegaan op hoe je uit deze mallemolen van ego-illusies kunt komen. Een citaat uit een artikel van Manuela van der Knaap, dat ik in het genoemde artikel opnam:

“Verstand en ego
Het verschil tussen verstand en bewustzijn is controle en in het NU zijn. Ons verstand dat wordt bestuurd door het ego, wil alles controleren. Vanuit het bewustzijn nemen we veel meer beschouwend waar en kan een situatie zich ontvouwen in nieuwe vormen. Vanuit het ego en het verstand werken we té hard. Als je verbonden bent met je bewustzijn en de universele stroom van het leven, dan ontvouwt het leven zichzelf.”

En dat niet alleen, het moet ook nog groot ‘uitgedragen’ worden…!

Angsten onder ogen zien en transformeren
Wanneer dus die angsten onder ogen worden gezien en getransformeerd, blijkt het dus allemaal een door het ego voorgetoverde illusie te zijn geweest. Angst en zorgen maken alles disproportioneel. Ze misvormen de beleving van wat er werkelijk is. Geen angsten, geen zorgen. Dit schept de vrije ruimte om echt te leven in het nu en dus vrij te zijn.

Maar eigenlijk was je dat altijd al, veelal zonder het te weten. We zijn het vergeten door een fatale besmetting met de egopandemie, zoals ik die in mijn vorig artikel benoemde. Of om met de woorden van Guido te spreken, zoals hij die in een reactie schreef onder een ander artikel:

”Uitkiezen zoals vanuit het hart, in intuïtieve perceptie, of uitkiezen met de mind en weer in het denken schieten..??
Daarbij is volgens mij NIEMAND in staat zijn eigen ‘boven-de-dualiteit-uitgestegene’-vaardigheid te beoordelen..! Niet je gevoelens observeren, maar ‘anders’ doorleven en je niet laten leiden. PAS DAN komt het ‘uitkiezen’.. Moeilijk verhaal wellicht, maar het gaat om intuïtiever worden en een mind-reflex ervoor aanleren, zoals in Oosterse meditatie wordt beschreven. In goed Nederlands:
“EGO hou je waffel voortaan nou eens ff”..”

Ga dus voor heling van jezelf en LEEF! Voel je vrij om te zijn die je bent. Een eindeloze en onuitputtelijke bron van Wijsheid en Liefdevolle Vrijheid, die door jouw hart geïnspireerd en gedragen wordt. Jij zult als een feniks uit de verbrande resten van het oude tevoorschijn komen!

Arend Zeevat

19 september 2021

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.