Advertentie

Tijdlussen…


Tijdlussen…

2021 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be
X

Harriet Algra

De laatste tijd wordt de matrix duidelijker zichtbaar en beginnen er interessante fenomenen zichtbaar te worden. Ik heb in mijn vorige artikel ‘Ons hologram is de weg naar de vrijheid’ (HIER) al beschreven, hoe we allemaal stuk voor stuk in ons eigen hologram zitten. Het decor per hologram komt overeen, maar de details kunnen per persoon verschillen. Die verschillende details lijken mede te maken te hebben met de frequentie/trilling waarin je verkeert. Zo kan iemand in een hoge frequentie/trilling omringt zijn door positiviteit en iemand in een lage frequentie/trilling in het tegenovergestelde. Dit heeft te maken met het feit dat de frequentie/trilling de vorm schept.

Ook hangt het af van de programma’s waarin je verstrikt kunt zijn geraakt, zoals bijvoorbeeld het dogma dat voortkomt uit een religie of wetenschap. Dit zijn twee hele verschillende zienswijzen, maar die wel beiden een onderdeel uitmaken van de matrix. Deze matrix heeft onze geschiedenis keer op keer herschreven, om ons continu in valse tijdlijnen te plaatsen.

We zitten hier in een kopie van de echte aarde, en in een kopie zijn ze in staat om tijdlijnen te verlengen, te herhalen, waarin dezelfde gebeurtenissen onder een andere naam opnieuw kunnen worden ingezet. In het onderstaande schilderij heb ik geprobeerd dit uit te drukken. Alles is hierin mogelijk.

Zo hebben we al 4 verschillende herhalingen gehad, die, als we onze geschiedenisboeken moeten geloven, aaneensluitende periodes waren, die elkaar lineair op hebben gevolgd. Tijd bestaat echter helemaal niet. Het is een willekeurige meting van objecten door de ruimte heen.  In de eerste herhaling regeerde koning Saul; in de 2de Apsu; in de 3de Annu oftewel An (Set) en in de 4de Satan.  In die herhalingen hadden we de Saksen; de Sumeriërs; het Hebreeuwse rijk, de Grieken; de Romeinen en zou nu overgenomen moeten worden door de NWO, de ‘Nazi Wereld Orde’, die in deze tijd vertaald is in de ‘Nieuwe Wereld Orde’.

Andere voorbeelden van karakters, die keer op keer andere rollen vertegenwoordigden, maar één en dezelfde waren, zijn bijvoorbeeld:

 • Marduk; Azazel; Ra; Romeinse god Mars; Tsaar Alexander Romanov
 • Lilith; Inanna; koningin van Moloch; Romeinse godin Venus; De Russische koningin Elizabeth
 • Enlil; BA-EL; Romeinse god Jupiter; Romeinse keizer Caesar

Deze herhalingen konden plaatsvinden door de val in ons bewustzijn. Hierdoor konden ze ons van alles wijsmaken omdat we ons niet langer wisten te herinneren wie we zelf waren, laat staan waar we vandaan kwamen. De manipulatie door middel van hypnotische hersenspoeling die hier wordt toegepast, is bijna niet voor te stellen. Mensen die gehypnotiseerd en gehersenspoeld zijn, zullen de criminele activiteiten die vlak voor hun neus plaatsvinden, namelijk niet zien, omdat ze op die manier geprogrammeerd zijn.

De herhalingen zijn vaak duidelijk te herkennen aan de hand van de datums waarop bepaalde gebeurtenissen plaatsvinden. Er worden specifieke datums gebruikt, omdat de frequentie/trilling die er op die dagen heersen, de kans op slagen het grootste maakt. Dit is een vorm van magie, die al duizenden jaren lang wordt gehanteerd.

Heel recent werd dit duidelijk op de persconferentie van Rutte en de Jonge op 14sept. jl., waarin voor het eerst een hele duidelijke splitsing werd gepresenteerd tussen gevacineerden en niet-gevaccineerden. Zo zullen niet-gevaccineerden niet langer toegang hebben tot:

 • Restaurants en cafés (ook op terrassen)
 • Festivals en evenementen
 • Sportwedstrijden zoals in betaald voetbal
 • Bioscopen en theaters

Precies 80 jaar geleden, op 14 sept.1941, werd het voor Joden verboden om nog langer parken; dierentuinen; cafés; restaurants; bibliotheken; hotels; schouwburgen; bioscopen en musea te bezoeken. Een ander uniek voorbeeld zijn de bijzondere gelijkenissen tussen de presidenten Lincoln en Kennedy:

 • Lincoln werd voor het eerst gekozen in het congres in 1846, Kennedy werd precies 100 jaar later gekozen.
 • Kennedy was niet succesvol als vicepresidentskandidaat in 1956, Lincoln faalde 100 jaar eerder in hetzelfde streven.
 • Lincoln werd in 1860 tot president gekozen, Kennedy in 1960.
 • Kennedy en Lincoln werden beide gekozen met minder dan 50% van de stemmen.
 • Beide achternamen bevatten 7 letters.
 • Kennedy ‘s secretaresse heette Lincoln en Lincolns secretaris heette Kennedy.
 • Hoewel Lincoln Republikein was en Kennedy Democraat, vertegenwoordigden ze allebei dezelfde kant van de politiek. De Republikeinse Partij was oorspronkelijk de liberale, progressieve partij, en de Democraten waren de conservatieve partij.
 • Zowel de echtgenotes van Lincoln als Kennedy verloren kinderen terwijl ze in het Witte Huis waren.
 • Andrew Johnson, die een zuiderling was, volgde Lincoln op en hij werd geboren in 1808.

Lyndon Johnson, die een zuiderling was, volgde Kennedy op en werd geboren in 1908.

 • John Wilkes Booth, die Lincoln vermoordde, werd geboren in 1839. Lee Harvey Oswald, die Kennedy vermoordde, werd 100 jaar na Booth geboren in 1939.
 • Lincoln werd vermoord in een theater genaamd Ford. Kennedy werd gedood in een auto genaamd Lincoln die werd gemaakt door Ford.
 • Booth verliet een theater en werd betrapt in een magazijn, Oswald verliet een magazijn en werd betrapt in een theater.
 • Lincoln en Kennedy werden vlak voor een belangrijke feestdag vermoord:

Lincoln voor Pasen en Kennedy voor Thanksgiving.

 • Zowel Oswald als Booth werden vermoord voordat ze terecht konden staan.
 • Zowel Lincoln als Kennedy droomden binnen een maand voor hun dood van hun naderend onheil.
 • Zowel Kennedy als Lincoln werden allebei neergeschoten terwijl hun vrouwen aanwezig waren.
 • Zowel Booth als Oswald stonden bekend onder hun 3 namen, en ze hebben allebei 15 letters in hun naam.
 • Zowel Kennedy als Lincoln waren bezig met het herstel van de burgerrechten.
 • Ze werden allebei op een vrijdag in het hoofd geschoten.
 • Ze werden allebei neergeschoten door zuiderlingen.
 • Lincolns rivaal voor president werd geboren in 1813, Kennedy ‘s rivaal werd geboren in 1913.
 • Zowel Lincoln als Kennedy probeerden een einde te maken aan het federale reservebanksysteem.

De ‘Quantum Access Battles’.
Al vele jarenlang vindt er een strijd plaats over wie het zeggenschap over de aarde zal krijgen. Dit zijn de ‘Quantum Access Battles’. Dit zijn gevechten die plaatsvinden in de toekomst en vallen onder de categorie ‘Tijdreizen’. Hierbij wordt gewerkt met supercomputers. Deze supercomputers zijn ‘kwantum’, omdat ze alle potentiëlen en mogelijkheden, die er in de toekomst plaats zouden kunnen vinden, kunnen berekenen. Dit geldt voor zowel alternatieve tijdlijnen als ook parallelle realiteiten. Ondertussen is nu ook het hele financiële systeem overgedragen aan de Kwantum supercomputers.

Alles in ons universum is gebaseerd op frequentie of energie drempels, gecombineerd met open of gesloten poorten. Deze poorten openen alleen op een bepaald punt in de tijd, en het zijn deze punten waar astronomen, wereldwijd, hun hele leven naar op zoek zijn. Ze brengen de sterren in kaart, om uit te vinden hoe laat het is op de Galactische klok. Deze mensen zijn letterlijk geobsedeerd door nummers. Dit alles, heeft te maken met de belangrijke gebeurtenis, dat we als mensheid in het hele universum, dus niet alleen op aarde, op het punt staan om naar een hogere trilling of frequentie te gaan.

Een dergelijke opening vindt eens in de 26.000 jaar plaats, op een specifiek moment in tijd.  In dat moment worden er een energie en frequentie test gedaan, om te bepalen of die groep of planeet de vereiste frequentiedrempel heeft bereikt om door te kunnen stromen. Dit moment is bekend bij degenen die toegang hebben tot het kwantumsysteem. Dat deze plaats zal gaan vinden staat al vast, daar is geen twijfel over mogelijk. Maar wanneer, is een geheim.

Het enige wat hierover naar buiten is gebracht , is dat het uiterlijk in februari 2022 zal plaatsvinden. Wat we momenteel om ons heen zien gebeuren is een film, die wordt afgedraaid met de bedoeling, om nog zoveel mogelijk mensen wakker te kunnen schudden. De Galactische klok staat volkomen los van de tijd, die we hier op aarde hanteren. De astronomen die de sterren volgen, proberen tot op de seconde nauwkeurig te berekenen wanneer dat moment in onze tijd zou kunnen gaan plaatsvinden.

De ‘Return of the Ancestors’.
In 2009 ben ik aanwezig geweest bij de ‘Return of the Ancestors’. Dit, was een bijeenkomst die al duizend jaar geleden ingepland was. Het motto van deze belangrijke gebeurtenis was: ‘Zodra de adelaar van het noorden en de condor van het zuiden samenkomen, wordt de basis voor de vrede van het regenboogvolk op aarde gelegd’. Meer dan 100 stamhoofden van over de hele wereld zijn hiervoor bijeengekomen, om over dat specifieke moment in tijd te kunnen vergaderen.  Op Afrika na, waren alle windstreken vertegenwoordigd.

Op de 5de dag van de bijeenkomst kregen we te horen dat de FBI grote druk aan het uitoefenen was om de bijeenkomst in Hopi-land te kunnen verstoren. Het was een zeer emotioneel betoog en het was ontroerend te zien, hoe alle stammen de energie aan het bundelen waren, om deze negatieve krachten te neutraliseren. De 6de dag was een unieke dag omdat Don Alejandro daarbij aanwezig was. Hij werd de krachtigste Ouder van allemaal genoemd. Hij droeg een stok bij zich, die al 12.000 jaar oud was en afkomstig zou zijn van de Plejaden.

Deze stok was reeds 2000 jaar in het bezit van zijn familie. Hij vertelde wat de oorspronkelijke taken van de verschillende volken op aarde waren. Zo hadden de rode volken het beheer over de aarde, de blanke volken over de lucht, de gele volken over het water en de zwarte volken over het vuur. We zitten nu volgens de tradities van de natuurvolkeren aan het einde van de 5de kalender.

De 6de kalender wordt een periode van complete eenheid waar geen plaats meer zal zijn voor dualiteit. Alle zaken die de dualiteit in de hand werken, zullen langzamerhand gaan verdwijnen, zoals het hele financiële systeem en computers e.d.  Het 4de zonnetijdperk wat we nu gaan afsluiten, stond in het teken van de mannelijke kracht en was gecentreerd in de pijnappelklier. Deze is terug te vinden in de binnentuin van het Vaticaan.

De pijnappelklier, essentieel verbindingsorgaan
De pijnappelklier maakt deel uit van de hersenen en de hersenen zijn een dualiteitsorgaan. Je hebt hier altijd te maken met wit/zwart; plus/min; goed/slecht etc. Hier overheerst de mannelijke kracht die staat voor macht, geld, oorlog. e.d. We gaan nu naar het 5de zonnetijdperk. Deze staat voor eenheid, de meer vrouwelijk kracht die gecentreerd is in het hart en staat voor gevoel, intuïtie, liefde e.d.

Op het hoogtepunt van het gebed bij het vredesvuur die dag, gebeurde er iets ongelofelijks waar mijn tranen spontaan van gingen lopen. Ineens hoorden we de roep van een arend, die stilstond zo’n 100 meter boven het vuur. Daarna steeg hij naar boven en maakte een perfecte cirkel om ons kamp. Even later volgden er nog 2 anderen. Dit was het teken, dat de boodschap was gehoord.

Weet je dat de moderne wetenschap er achter komt dat frequenties ons DNA zelfs beïnvloedt..?!?

De DeepState is hier natuurlijk ook van op de hoogte en probeert door middel van tijdlussen en het vertragen van de tijd, deze overschakeling of reset te manipuleren. Dit is de èchte reden achter het gehele Covid gebeuren. Door het creëren van angst, hopen ze de mensheid in een dusdanige lage trilling te houden waardoor ze niet in staat zal zijn zichzelf uit deze 3- dimensionale wereld te bevrijden.

Het vaccin, de toegang tot de menselijke essentie, het DNA
Het vaccin, dat in werkelijkheid helemaal geen vaccinatie is maar een bio-wapen, heeft als functie het menselijk DNA te veranderen m.b.v. de grafeen-oxide. Hiermee worden ze op afstand bestuurbaar. Deze grafeen-oxide is eveneens aangetroffen in de PCR-test, mondkapjes en chemtrails. De machthebbers weten dat ze het vaccin nooit geforceerd, tegen onze wil, kunnen toedienen, omdat dit ingaat tegen de belangrijkste Universele wet ‘De vrije wil’. Door het angstscenario wat ze keer op keer uitrollen, gecombineerd met het opvoeren van de druk en dreigementen dat mensen hun banen zullen verliezen en niet langer toegang zullen hebben tot allerlei gelegenheden, hopen ze dat we het vaccin vrijwillig zullen accepteren.

Trap daar dus niet in want de Europese Unie heeft in de afgelopen week (HIER) 5 therapieën goedgekeurd, die in alle ziekenhuizen van de lidstaten beschikbaar zullen worden voor de behandeling van Covid. Deze therapieën zijn goedgekeurd bij een besluit van de Europese Raad (Europees Parlement) en zullen vanaf 1 oktober van kracht zijn, zodat zij rond 20 oktober beetje bij beetje verspreid zullen worden. De vaccins, waren goedgekeurd op een ‘tijdelijke experimentele basis’. Maar aangezien het decreet zal verplichten deze 5 nieuwe geneesmiddelen voor te schrijven, zal het gebruik van het vaccin worden stopgezet.

Het ‘Pasteur Instituut’, erkent de effectiviteit van Ivermectine; één inname zou al het genetisch materiaal van SARS covid-19 bij sommige mensen kunnen uitroeien. Deze informatie is bij alle overheden bekend, maar desondanks proberen ze nog zoveel mogelijk mensen over te halen zich te laten vaccineren. De NIET-gevaccineerden, die niet voor het angstscenario en de druk zijn bezweken, zullen wanneer dit punt in tijd is bereikt en de poorten zich openen, als het ware verdwijnen uit deze realiteit, en wakker worden in de 5de dimensionale realiteit van de echte aarde.

Dat moment zal feilloos aansluiten op het moment dat je geheugen is gewist en je gevangen raakte in de 3-dimensionale werkelijkheid hier in de matrix. Je zult weer verenigd worden met je echte familie en vrienden. Ons leven hier, zullen we ons niet of nauwelijks kunnen herinneren en zal niet meer zijn dan een droom. Dit is nauwelijks voor te stellen maar realiseer je goed, het omgekeerde is nu het geval. Wat weet je momenteel nog te herinneren van je èchte familie en vrienden…..?

 

Harriet Algra

september 2021

www.totalhealthfoundation.nl

 

Bronvermelding:

https://www.jck.nl/nl/longread/chronologie-van-de-jodenvervolging

https://unrealfacts.com/links-between-president-lincoln-and-kennedy/

https://historynewsnetwork.org/article/1109

https://www.lovetruthsite.com/the-great-con-of-man-the-end-game-entire-series/

https://youtu.be/azrmxE4LybM The lie nasa told

https://www.ibtimes.com/chantix-recall-2021-pfizer-expands-recall-stop-smoking-medication-over-cancer-fears-3298165

1 gedachte over “Tijdlussen…

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.