Advertentie

Wie helpt Jan Splinter door de winter?


X
X

Wie helpt Jan Splinter door de winter?

2021 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Barre winter.. De komende winter zal voor Jan Splinter één van de meest barre winters worden en hij zal blij mogen zijn als hij er doorheen komt. Jan zal niet alleen zoveel mogelijk thuis moeten blijven door de nieuwe verscherping van vrijheidsbeperkende maatregelen. Deze houden in dat als Jan geen biologisch wapen in zijn lichaam wil laten spuiten, hij nergens meer binnen mag komen (HIER en HIER). Thuis is hij echter ook niet veilig, want de alsmaar stijgende energieprijzen zullen hem bemoeilijken het aangenaam warm in huis te laten zijn.

De toenemende aanscherpingen van ‘veiligheidswetten’ en de zich uitbreidende bevoegdheden van geüniformeerde staatsrobotten, zullen Jan zelfs achter zijn voordeur lastig kunnen vallen (HIER). Daarnaast zal Jan Splinter het moeilijk krijgen in de komende winter om zijn maag comfortabel gevuld te houden, want door de alsmaar stijgende voedselprijzen en gefakete cyberaanvallen zouden de winkelschappen wel eens leeg kunnen raken.

Het zal Jan Splinter in de komende tijd sowieso moeilijk gaan vallen om ongevaccineerd en dus zonder een Corona-ausweis een winkel binnen te komen, te reizen (HIER) of andere activiteiten te ondernemen. In de volgende video legt Christian van de website ‘Ice Age Farmer’ (HIER) uit wat de actuele situatie is rond de al ontstane haperingen in de bevoorradingslijnen van voedsel.

– Global Wheat Supplies Short as Drought/Flood Ravage Crops & Supply Chain Falters –

‘Ausweis bitte’..
In verschillende landen wordt die Ausweis inmiddels verplicht gesteld (HIER). Het is bijna zeker dat in de nabije toekomst, door toedoen van de Klaus Schwab-lakeien Rutte, Kaag c.s., ook in Nederland een Corana-ausweis verplicht zal worden, om te kunnen kopen en/of verkopen. In Israël nota bene zou Jan niet meer zonder een vaccinazi-ausweis naar het strand mogen (HIER). Het laat zien dat de Joden, die na WOII naar dat beloofde, veroverde land zijn verhuisd, ook daar niet meer veilig zijn.

Zit niet achter ieder protest een protest tegen fascisme, tegen vaccin-NAZI..?

Jan zou van dit geheel zomaar eens depressief kunnen worden en een eind aan zijn leven willen maken. Dat het aantal suïcides sinds het begin van de Corona-psychose schrikbarend is toegenomen, blijkt in verschillende landen (HIER). Hoe het in Nederland daarmee gesteld is, is onduidelijk. Volgens de commissie 113, die aan suïcide-preventie zegt te doen, is er over de periode tot en met maart 2021 geen sprake van een toename in het aantal suïcides.

Tegelijkertijd meldt zij op haar website dat in de leeftijdsgroep tot 30 jaar er in januari en februari van dit jaar wel een stijging te zien was vergeleken met dezelfde periode in voorgaande jaren (HIER). Het is dus een stijging, die geen stijging genoemd mag worden..

Wat is het dan wel? Mag niet getoond worden wat de onmenselijke richting is die deze medisch-communistische dictatuur is ingeslagen? Een richting die al jaren zichtbaar was voor hen die willen zien en horen en waartoe de medisch-communistische dictators al verschillende oefenprogramma’s hebben ontworpen en uitgevoerd (HIER).

Doomsday Vault
Bovenstaande moeilijkheden liggen echter niet alleen voor Jan in het verschiet. Waarschijnlijk zal een groot deel van de wereldbevolking tot een Jan Splinter worden gedegradeerd en een barre winter mogen meemaken. Dus tot een onnodige mee-eter zijn uitgeroepen, die zijn deel van het wereldvoedselrantsoen op zal moeten geven en gedwongen weg zal moeten laten nemen door de superrijke veelvraten in hun kastelen, landhuizen en ondergrondse schuilplaatsen. Dit ter meerdere eer en glorie van de technocratisch fascistische elite, die haar controledrang in een hogere versnelling heeft gezet.

Die elite zal nooit enig tekort proeven. Zij zal zich op de meest decadente wijze vol kunnen blijven vreten en zich over blijven geven aan andere decadente perversies. En zelfs als de shit echt de fan raakt, hebben zij de beschikking over meer dan voldoende voorraden, die streng bewaakt worden. Zoals bijvoorbeeld in de Svalbard Doomsday Vault op Spitsbergen (HIER). Aldaar worden zaden bewaard van vele plantensoorten, zogenaamd voor de overleving van de mensheid, om na een catastrofale wereldramp haar weer te kunnen voorzien van voedsel. Het is natuurlijk bijzonder illusionair om te veronderstellen dat de in de ogen van de rijke veelvraten nutteloze Jan Splinters dan mee aan tafel kunnen zitten.

Het uithongeren van de onnodige mee-eters zal in hun ogen de Aarde bevrijden van potentieel gevaar, in de vorm van revolutionaire ziekteverspreiders, waarheidsvinders en opstandelingen. Het zal dus een moeilijke en zware tijd worden voor Jan, waarin hij alle zeilen bij zal moeten zetten om zijn reis op de steeds woestere golven van de oceaan des levens te kunnen blijven vervolgen. Ene Dr. Mylo Canderian is van mening dat 95% van de wereldbevolking ‘nutteloze eters’ zijn, die zo snel mogelijk geëuthanaseerd moeten worden. (HIER) Het is maar dat je het weet!

Nergens veilig meer
Eerlijk gezegd blijkt uit nieuwe informatie dat Jan Splinter en de zijnen eigenlijk nergens meer veilig zijn, zeker als zij in de categorie wappie, oftewel principieel vaccinazi-weigeraar vallen. De levensgevaarlijke bijwerkingen van de ingespoten biologische wapens kunnen immers door overdracht van de daardoor in het lichaam aangemaakte spike-eiwitten ook principiële vaccinazi-weigeraars erg ziek maken en zwangere vrouwen een spontane abortus bezorgen.

We zien nu dus het bizarre feit dat de gevaccineerden door de inspuiting met een biologisch wapen tot een gevaar voor de volksgezondheid worden. Dit in tegenstelling van de 180 graden omgedraaide waarheid dat de ongevaccineerden deze bedreiging zouden vormen. Eigenlijk wordt het steeds duidelijker dat de elitaire veelvraten een biologische oorlog tegen de mensheid aan het voeren zijn, waarbij zij geen enkel middel schuwen om de mensheid volledig in hun greep te krijgen (HIER).

Het is te walgelijk voor woorden en te ongelooflijk om waar te zijn. Toch is dit wat er nu gebeurt. Henry Makow besteedt ook veel aandacht aan de achterliggende agenda van de Corona-psychose (HIER). Een artikel op die site gaat met name in op de depopulerende motieven van de Corona-vaccinazi’s (HIER). De afbeelding hierboven toont op beeldende wijze in welke hachelijke situatie de mensheid zich bevindt. Geen enkele Jan Splinter zal een dergelijk uiteindelijk vallend rotsblok kunnen tegenhouden.

In zijn nieuwste Pele-report gaat Kaypacha eveneens in op de planetaire spanningen en daardoor ontwikkelingsmogelijkheden die alle kosmische energieën de mensheid momenteel bieden.

– Astrology for the Soul August 4, 2021 –

Waar het in zijn Pele-report op neerkomt is dat we nu met de kosmische wind in de rug ons eindelijk vrij mogen maken van iedere vorm van collectieve dwang en ons wezen op een vrije wijze mogen gaan beleven en tot uitdrukking brengen. Dat betekent dat ieder een eigen weg mag gaan volgens de in de ziel aanwezige ontwikkelingsprincipes.

– Fleetwood Mac – Go your own way (Live 1977) –

Niet terugschrikken voor moord..!?
Dat de heersende er niet voor terugschrikt om dissidente geluiden uit de machtspiramide te verwijderen door ze naar de eeuwige jachtvelden te verbannen, heeft de geschiedenis al meerdere malen getoond. In het kader van de Corona-psychose waren er vijf verschillende landen waarvan de presidenten weigerden om mee te werken aan de genocide op de eigen bevolking. Zij hebben dit echter met de dood onder verdachte omstandigheden moeten bekopen (HIER).

Gevestigde orde veranderen
Het veranderen van een gevestigde sociaal-maatschappelijke orde gaat niet zomaar. Het heeft tijd nodig om het bewustzijn van mensen om te vormen. We leven nu in de eindtijd van een al millennia gevestigde patriarchale machtsorde. Een orde waarin de eenzijdig mannelijke principes van kracht (c.q. geweld), veroveringen, strijd, competitiedrang en imponeergedrag de boventoon voerden.

Door op individueel niveau daar een veranderende invloed op te hebben, mogen we met behulp van een eerlijk en open zelfonderzoek de resten van die patriarchale conditionering in onszelf opsporen en liefdevol omvormen. Op de site van DLMplus staat een mooie ondersteunende tekst van Christina von Dreien (HIER). Citaat uit die tekst:

Draaikolken

De mens is een van de krachtigste generatoren die er bestaan.
We zijn draaikolken.
Afhankelijk van de polariteit waarop je afstemt,
creëer je hoge of lage frequenties.
Deze duistere entiteiten voeden zich met lage frequenties,
we hebben ze millennia lang gevoed.

Het ontwaken van de mensheid heeft de collectieve draaikolk
naar hoge frequenties gekanteld.
Daarom vallen ze met zo’n felheid aan.
Ze verhongeren.
Verbind je met je ziel.
En let op jezelf.

Als je ziel met deze woorden resoneert,
geef dan geen seconde van je bestaan meer om voedsel te zijn.
Elimineer de lage passies van je leven.
Haat, wrok, afgunst, angst, ondeugden, junkfood, leugens, ambitie.
Egoïsme, verdriet, wantrouwen.

Dit alles genereert dichte energie.
Voedsel voor de duisteren.
Wees je bewust van je emoties.
Luister. Van jou.

Dragende familie
Sinds in de 20ste eeuw en met name in de laatste twee jaar alle sociale verbanden volledig zijn vernietigd of dreigen te worden vernietigd, missen velen in het sociale een dragende kracht. In het in 2018 op deze site gepubliceerde artikel ‘Op zoek naar de dragende familie..’ (HIER), ben ik ingegaan op dit gebrek aan sociale ondersteuning. Citaat uit dat artikel:

Als de economische stront de ventilator raakt, gaat het pas echt stinken!
Als de uitwerpselen van de economische dictatuur de ventilator raken, zal er wereldwijd een enorme georkestreerde sociale chaos zich verspreiden. We kunnen daar nu het begin al van zien. Deze stinkt aan alle kanten naar onmenselijkheid. Daarbij zullen velen uit pure overlevingsangst zich met geweld willen handhaven (HIER), desnoods in groepsvorm. Er zijn al veel voorspellend programmerende, zogenaamde dystopische films over dit thema gemaakt (HIER).

Verschillende soorten voeding…
De mens is een wezen die op verschillende niveaus van zijn een daarbij ondersteunende voedingssoort nodig heeft. Op geestelijk niveau kunnen we allen door de geestelijke bron in ons hart gevoed worden. De geïnstitutionaliseerde religies hebben echter het geestelijk domein gekaapt en zichzelf als poort naar dat domein onder door hen gestelde voorwaarden geplaatst. Binnen het christendom is dat vooral de Rooms Katholieke Kerk, die zichzelf daarmee heilig verklaard. Zij blijkt in haar verdere ontwikkeling echter eerder geilig te zijn in plaats van heilig. Ons geestelijk voedsel is daardoor gecorrumpeerd geraakt, evenals de andere soorten voeding.

– Who am i – Estas : Pete : Storia : Shiran –

https://www.youtube.com/watch?v=prlqT0ptpTI

De voeding voor de ziel, de kunst, is door de duistere inspiratie van de tegenstrevende krachten verworden tot een veelal leeg op commercie gerichte vertoning. Het natuurlijke voedsel voor het in stand houden van ons lichaam is volkomen synthetisch geworden en heeft over het algemeen niets meer met natuurlijkheid te maken. Binnen de alternatieve media kom je gelukkig nog wel vaak interessante informatie tegen die je kan voorlichten over gezonde voeding. Zo  presenteert Juglen Zwaan op zijn website ahealthylife.nl voorlopig dagelijks een wetenschappelijk onderzoek naar gezondheid bevorderende factoren (HIER).

Lichtpuntjes
In moeilijke tijden is het van wezenlijk belang, om te midden van een overweldigende stortvloed aan informatie over duistere zaken, toch nog lichtpuntjes te blijven zien. De website Niburu.co ziet deze zeker (HIER). Maar ook hier op de site wordt de nodige informatie gepubliceerd voor het vinden van een sociaal evenwicht (HIER). Graag wil ik in dit kader één artikel even extra voor het voetlicht plaatsen en dat is het onlangs gepubliceerde artikel van George Schermer, getiteld ’Het spel ‘AARDE’.. Zoek de balans..!’ (HIER). De auteur gaat in zijn schrijven in op het op alle fronten verloren evenwicht in de mens en zijn sociale omgeving. Hij pleit daarom voor het toepassen van een sociale stuurkunde. Citaat uit dit artikel:

Sociale stuurkunde
Wat beide hoogleraren en de auteur beogen is niet onbekend in de wetenschap. Het zoeken naar een balans heeft namelijk een officiële wetenschappelijke naam: stuurkunde of cybernetica. We vinden toepassingen hiervan in de natuur en in technologie als oplossing:

Natuurlijke stuurkunde: diverse functies binnen ons lichaam laten het individu als één geheel bestaan, zowel op fysiek als op mentaal niveau. Technologische stuurkunde (zoals kunstmatige intelligentie): diverse functies binnen de software laten een robot als één geheel functioneren. Maar ook elke de cv-installatie kent een dynamisch evenwicht rond een opgegeven temperatuur. Dus als we deze kennis hebben …

 1. Waarom passen we dan geen sociale stuurkunde toe in onze sociale omgevingen, zodat diverse functionerende (groepen) mensen binnen een doelomgeving (vanaf lokaal tm mondiaal) de totale groep als één coherent geheel laat functioneren, die niet uit balans raakt, geen extremen opzoekt? Uiteraard rekening houdend met individuele belangen én het algemene belang?
 2. Wat heeft dat voor gevolgen als we zoiets nalaten?

Zie daarvoor deze link voor ‘Spel Aarde’ (pdf) (HIER)”

Tijd van keuzes maken
Zoals ik in meerdere vorige artikelen heb beschreven en met mij meerdere anderen, bevinden we ons momenteel in een cruciale tijd waarin het lot van de mensheid beslist zou kunnen gaan worden. Hoe dit er verder uit gaat zien hangt van ieders individuele keuzes af. Bij het maken van die keuze kunnen we elkaar niet sturen, maar wel degelijk liefdevol ondersteunen. In het meest gunstige geval zal de mensheid een nieuwe liefdevolle dimensie binnentreden.

Dit zal in het sociale een innerlijke revolutie ontketenen, die echter niet op de televisie en in de rest van de gangbare media benoemd zal worden. Dat hoeft ook niet, want ieder zal op innerlijk niveau vanuit de bron in het hart op de hoogte gehouden worden van de nieuwste ontwikkelingen en daar door de ontwikkelde intuïtie in mee kunnen stromen.

– Gil Scott-Heron – Revolution Will Not Be Televised –

Waar het dus om gaat is standvastig en toch ook flexibel te blijven, dus het mannelijke en vrouwelijke in de ziel met elkaar te integreren. Dat zal de basis vormen voor het laten ontstaan van vernieuwende sociale structuren, die ons in het nu startende Watermantijdperk blijvend ten dienste zullen staan.

Heb het goed met jezelf en met elkaar!

Arend Zeevat

 8 augustus 2021

 

 

8 gedachten over “Wie helpt Jan Splinter door de winter?

 1. De haast die er kennelijk bestaat om iedereen maar zo snel mogelijk het gif in te spuiten kan hoogstwaarschijnlijk gevoed worden door de wetenschap dat bij het veranderen van de seizoenen de kans op het verschijnen van de reguliere griepjes, en andere aan het klimaat gerelateerde ongemakken de ellende zou kunnen uitbreken. De veel beschreven cytokinenstorm n.a.v. een auto immuunreactie kan grote hoeveelheden doden veroorzaken hetgeen de laatste twijfelaars, NEE zeggen tegen de spuit. Dan kan worden vastgesteld wat de ‘oogst’ zal zijn binnen de eugenetische kaders van de luciferianen. Ik schat dat er twee categorieën zijn die het ‘oude vlees’ eerst opruimen, de 45+’ers en wat er overblijft zijn de kandidaten voor de transhumanistische agenda. Jong genoeg om op tijd omgebouwd te worden tot bruikbare ‘dingen’. Ik huiver van de voorstelling hoeveel mensen in hun huizen de dood vinden en die door gebrek aan handkracht, blijven rotten waar deze waren overleden. De ziekten die daardoor uitbreken en niet op de laatste plaats de ratten en vliegenplagen die dit onherroepelijk met zich meebrengen. Duizenden auto’s die blijven staan maar ook de plotselinge oplossing van de woningnood en dito daling van de huizenprijzen. Ik heb al speciale RVS haken ontworpen met goed in de hand liggen de houten dwarsgrepen om de lijken te verzamelen. De geruchtenmachine maakt ook al melding van de tienduizenden lijkenzakken die zijn aangeschaft in de UK. Lekker doemscenario hè!? Negatief? vooral als je wil wegkijken voor de realiteit die door de satanische kliek is veroorzaakt en de schapen die iedere propaganda leugen serieus namen. De nieuwe wereld welke er ongetwijfeld aan komt is er niet een die over een pad gaat van gemak en komfoor dus, denk ik, dat er nog door een hele zure appel moet worden gebeten eer de horizon weer het licht laat zien waar zo naar verlangd wordt. Deo Volente maken we dat mee.

  1. Inderdaad, Deo volente en Inshallah!
   Had mij voorgenomen vanuit compassie t.z.t. de geprikten bij te willen staan in hun laatste uurtjes.. (ondanks dat ik ook boosheid/verdriet voel, omdat zij het ons, onze kinderen, en zichzelf hebben aangedaan); daarbij mocht men mij vervolgens tevens vragen om hulp bij bergen van de doden. Geen lekker klusje, natuurlijk. Na jouw plastische schildering van RVS-haken en ratten-& vliegenplagen besluipt mij nu eerlijk gezegd toch even een lichte twijfel. Mss toch maar die boot naar een onbewoond (of dunbevolkt) eiland pakken…? Ik ben er nog niet uit.. maar zeer bedankt, een voorbereid mens telt voor 2.

 2. Het Amerikaanse Center for Disease Control heeft na verschillende WOB-verzoeken aangegeven dat het Covid-19-virus niet bestaat, daar het nog nooit is geïsoleerd en aangetoond als ziekteverwekker. Waarmee zij bevestigen dat de gehele Corona-psychose een zandkasteel was dat nu door de vloed aan onthullende informatie definitief is weggespoeld.

  https://www.xandernieuws.net/algemeen/cdc-erkent-na-wob-verzoek-geen-bewijs-te-hebben-van-isolatie-en-bestaan-covid-19-virus/

  Citaat uit dit artikel:

  CDC directeur erkent dat vaccins geen ‘besmettingen’ voorkomen

  ”De complete corona hoax is uit elkaar aan het vallen nu CDC directeur dr. Rochelle Walensky op TV heeft toegegeven dat de ‘vaccins’ GEEN besmettingen voorkomen. Of er nu wel of geen besmettingen met al dan niet bestaande virussen en varianten zijn doet hier niet ter zake. Waar het om draait is dat één van de hoogste medische bazen in de VS hiermee bevestigt dat de Covid-19 ‘vaccins’ in medisch opzicht volkomen nutteloos zijn, en het ‘test/vaccinpaspoort’ niets anders is dan een bewijs van absolute blinde gehoorzaamheid aan een politieke agenda, en niet van iemands ‘immuunstatus’.”

  Ik heb geen idee of dit de vooruitzichten van Jan Splinter op een minder heftige winter binnen bereik zal brengen.

 3. Laten we idd hopen, Arend, op een minder dystopische herfst en winter dan werd gevreesd en verwacht.. de wonderen zijn de wereld nog niet uit.. zoiets, toch? Dank voor dit artikel!

 4. Waar ik met de grootst mogelijke belangstelling naar uitkijk, Arend, is de mogelijkheid om de 5G lading in grafeen met de intentie van pure harts-energie om te polen.
  Als wij van electrolise en electrolitische processen in ons milieu-interne aan elkaar hangen….(eiwitverbindingen worden electrolitisch aangestuurd vanuit het dna)….kun je dan stellen dat het beïnvloeden van een dergelijk proces mbv het jezelf verbinden met je goddelijke kern mogelijk zou moeten zijn.
  Ik ken die goddelijke kern…heb die mogen ervaren. Zit een te groot verhaal aan vast om dat hier in een column te plaatsen, maar die nieuwe wereld die jij omschrijft kan alleen bestaan in de context van het kennen van die ervaring, cq de bereidheid in huis te hebben om dit te onderzoeken.
  Meditatie is de sleutel. Daar is voldoende kennis over beschikbaar.
  Je moet dat willen.
  De aan hedonisme en gemakzucht verslaafde mens gaat dat pas doen als hij door de omstandigheden wakker wordt geschopt, en de kans dat die om zich heen gaat slaan met alles wat voorhanden is, is groot.
  Ik heb hier mijn woede en frustraties een paar keer flink de ruimte gegeven. Het heeft geen enkele zin.
  In die tocht door mijn innerlijke staat van zijn heb ik een hoop meuk op moeten ruimen, en heb ik nog een hoop meuk aan illusies op te ruimen om bij die bron-energie te komen. Mede dankzij mensen als jij zou dat moeten lukken in dit stadium van bewustzijn.
  Bedankt wederom voor een goed artikel.

  1. Een mooie en interessante reactie inhetmeer. Wat jij beschrijft houdt mij ook al langere tijd bezig. Vanuit het principe spirit over matter zou dat inderdaad mogelijk moeten zijn. Het vraagt echter wel een hoge mate van Bewust ZIJN om dat te kunnen. Daar ik net als jij nog onderweg ben naar die staat van Bewust ZIJN, zou ik het niet willen proberen of dat ook daadwerkelijk zo werkt. Dus kies ik er niet voor om het te willen uitproberen. In mijn beleving hebben we hier te maken met een op occulte kennis gebaseerd biologisch wapen van de laagste orde. Het vraagt dus een ware alchemie van de hoogste orde om het tot stand te kunnen brengen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.