Advertentie

Hoe wakker moeten wij eigenlijk worden..?


x
X

Hoe wakker moeten wij worden?

2021 © Lillian Richell | deze versie WantToKnow.nl/be

x

‘Worden wij wakker?’ is een titel die Marcel Messing gebruikte voor zijn boek met nogal onplezierige onthullingen (2006). Op mijn lippen ligt nu de vraag “Hoe wakker moeten wij worden?”. Voor mij is in ieder geval duidelijk dat we de ogen wijd open moeten zetten voor een onheilspellend scenario dat zich nu manifesteert en dat we een keuze voor het leven moeten maken. Dit is heel letterlijk een keuze tussen genocide of genese. Er zijn al veel mensen die de slaap uit hun ogen hebben gewreven om wakker te worden met de schrik om hun hart. Ondanks dat de alternatieve media bol staan van kritische en ook onthullende informatie dendert de trein van de Great Reset, alias The Green Deal, alias de 4e Industriële Revolutie onverminderd door. Alle wakkere wetenschappelijke kritiek en aangespannen rechtszaken ten spijt weet deze agenda van geen wijken.

Vele onthutsende waarheden zijn al boven water getakeld. Vele klokkenluiders zijn de mond gesnoerd of zelfs uit de weg geruimd. Hoeveel inspanningen er ook getroost worden om psychotische argumenten om te draaien met rationele en onderbouwde argumenten, het hypnotische wiel van leugens lijkt onverminderd op koers te blijven. Hoe wakker moeten wij worden? Het Maya Stormjaar is al geëindigd op 24 juli, maar er hangen nog stormen boven de toekomst.

De tsunami van onthullingen in de alternatieve media tegenover de stuwdam van censuur bij de officiële media doet de spanning oplopen tot ongekende hoogten. Aan de ene kant schreeuwt men moord en brand wegens de zoveelste variant. Aan de andere kant schreeuwt men moord en brand over ‘t zoveelste teken aan de wand. Twee botsende realiteiten innig verwikkeld in een armworsteling – zal er een overwinnaar zijn in dit welles-nietes spel?

Balans, spanningsveld, destructie..?!
In de fysica is het bekend dat wanneer twee tegengesteld geladen krachten met elkaar in aanraking komen, dat ze dan beiden desintegreren, ze vernietigen elkaar. Gaan we dit fenomeen tegemoet zien? Kunnen wij nog verder wakker worden dan het doorzien van verdwaalde logica en verdraaide waarheden? Ik denk het wel. Wakker worden voor wat er gebeurt in de wereld is één ding. Wakker worden in ons Zelf is een ander ding. Zo lang wij nog in gevecht zijn met wat de georganiseerde wereld ons voorschotelt, zitten we aan elkaar vastgeklonken. Zodra wij ons bewustzijn in een ander informatieveld schuiven krijgen we andere beelden en andere waarheden in het vizier.

Weet je dat de moderne wetenschap er achter komt dat frequenties ons DNA zelfs beïnvloedt..?!?

We noemen het visionaire beelden en inzichten. Er komen ook andere instrumenten in beeld. Wij kunnen wakker worden in realiteiten buiten de polariteit/dualiteit van dit 3D/4D-wereldveld. Wij beschikken over het vermogen om onze eigen realiteit te creëren. Dat wil nog niet zeggen dat we hierin vaardig zijn. Verre van dat, maar het begint er mee om ons te realiseren dat wij kunnen manifesteren.

Perceptie en paradogma..
Om te beginnen is het belangrijk om te beseffen dat de geneeskundige en technologische kijk op ons DNA is onderworpen aan een 3D-beperkt, en helaas ook geïndoctrineerd, bewustzijn. Dat laat ons alleen maar de biochemische buitenkant van onze biologie zien. Het levert een genetisch verhaal op van goede en foute genen die gezondheid en ziekte bepalen. Dus met wat knippen en plakken kan je de slechte genen verwijderen en ‘erfelijke’ ziekten de wereld uit helpen.

Het is een moderne versie van de wonderpil die in de vorige eeuw ook grootse verwachtingen schiep, maar op een teleurstellende ijdele hoop uitdraaide. Voordat ik verder ga, wil ik aangeven dat ik een aantal termen door elkaar gebruik, maar hetzelfde ermee bedoel. Het verschil zit ‘m in het gezichtspunt van waaruit je er naar kijkt of welk kennisveld je gebruikt. Door ze afwisselend te gebruiken probeer ik de verschillende disciplines te verenigen. Elektromagnetisch veld (natuurkunde) = informatieveld (quantum-realiteit) = bewustzijnsveld (quantum-psychologie) = dimensie (spiritueel) = realiteit/werkelijkheid (filosofisch-psychologisch) = hologram (technologie) = matrix (wordt in meerdere disciplines gebezigd). Niet nodig om hierdoor in verwarring te raken.

Het quantum-raadsel..
Om uit de puinhopen van het biochemisch-farmaceutische paradogma te komen is het nodig om in het paradigma van het quantum-veld te stappen. De pionier-wetenschappers op dit terrein, komen met verrassende informatie over ons biologisch functioneren. Het gevolg is wel dat we veel van wat ons geleerd is en voor waarheid houden, achter ons moeten laten. We worden niet door de natuur bedreigd, we zijn volkomen gecreëerd met en geïntegreerd in de natuur.

Veel praktische info, toepasbaar voor ieder mens, over hetgeen je hier leest..! (KLIK voor link naar artikel)

De evolutie verloopt niet volgens het Darwiniaanse principe, maar bewustwording en kosmisch-intelligente informatievelden dragen bij aan de evolutie op aarde. De mens is niet het enig levende wezen in het universum, maar we zijn een van de vele ontelbare kosmische bewoners verspreid over vele stellaire constellaties. Vanuit ons 3D-gezichtsveld noemen we hen ‘buitenaardsen’ of ‘aliens’ en ze zijn niet per definitie een bedreiging voor ons. Natuurlijke virussen bestaan niet, gefabriceerde genetische materialen wel.

Ons lichaam is niet uitsluitend een verzameling moleculen, maar een complexe, dynamische eenheid van elektromagnetische velden en een unieke verschijning van een scheppende Bron. Zo, dat is een hele dikke zin. Hoe we de werkelijkheid en ook ons Zelf zien, hangt volledig af van de bril die we opzetten. De bril waardoor we kijken is het denkraam of paradigma waarbinnen we ons bewustzijn fixeren. Zetten we een andere bril op, dan zien we een andere werkelijkheid.

Een planetair proces..!!
We kunnen de huidige wereldsituatie bekijken als een penibel project van enkele grootgrutters of als een planetair proces dat een evolutionaire quantumsprong van kosmische proporties maakt. We kunnen beide bewegingen die zich tegelijk voltrekken, maar wel een verschillende bestemming hebben, bekijken en een keuze maken welke onze voorkeur geniet.

Dit artikel wil ik grotendeels een verkenning laten zijn van het planetaire proces en de hieraan gekoppelde evolutie van de mens. Of je dit als een kosmisch geregisseerd plan wilt beschouwen, of een astronomische gang door een fotonengordel, of een lichtbombardement veroorzaakt door een verzwakt magnetisch aardveld, mag je voor jezelf uitmaken.

Het doet wat mij betreft niets af aan wat zich nu voltrekt: een gigantische download van hoogfrequente energieën. Niets is meer als vanouds en zal ‘t ook niet meer worden. Onder invloed van deze hoog frequente elektromagnetische velden is de aarde gedompeld in een diepgaand veranderingsproces en alles erop en erin wordt meegesleurd in de vloedgolf van nieuwe frequenties. De veranderingen die Moeder Aarde meemaakt gaan gepaard met verstoringen van het magnetisch veld, het klimaat en de aardkorst.

Vervuiling is verstoring..
De vervuiling die wij hebben aangebracht speelt ook een rol en dat pad moeten we verlaten, maar om alles toe te schrijven aan de CO2-problematiek, inclusief de verzonnen oplossingen door de veroorzakers (The Green Dealers) is een beeld dat niet strookt met het grotere plaatje.

Het aardmagnetisch veld verandert in snel tempo en dat sorteert effecten op alles wat hier leeft en vorm heeft. Voor ons betekent het een transformatie van alle bestaansniveaus waarover we beschikken. Om het eenvoudig te houden: ons bewustzijnsveld, inclusief ons lichaam, is beland in een veranderingsproces dat zijn weerga niet kent.

De instroom van de hoog frequente lichtdeeltjes brengt letterlijk en figuurlijk meer licht in ons bewustzijn met als gevolg dat we geconfronteerd worden met onze schaduwen. We worden wakker in een wereld die een schaduwbestaan blijkt te zijn. Nu het licht in grote hoeveelheden en hoge concentraties op onze wereld valt, ontdekken we de broeikas van alomtegenwoordige technologieën waarin we opgesloten zitten. Chemtrails en HAARP gaan schuil achter het fraai geformuleerde ‘geo-engineering’. WiFi-velden verknopen menselijke en technologische elektromagnetische velden met elkaar onder het mom van vooruitgang en industriële revolutie.

Nu ons bewustzijn enorme downloads ontvangt van hoog frequente lichtcodes worden we wakker in ons Zelf en in onze soevereiniteit als menselijke creatie. En we worden ook wakker in onze verbinding met de Universele Bron. We worden wakker in wie we oorspronkelijk zijn als we bereid zijn oude identificaties los te laten.

Je kunt natuurlijk blijven doorslapen, maar dan ga je uit de pas lopen met het planetaire proces wat zeer waarschijnlijk gaat uitlopen op problemen. Alles wat hier leeft is geïntegreerd in het energieveld van de aarde. Dus er is geen ontsnappen aan. Wel kunnen we meewerken om de veranderingen van evolutionaire proportie zo soepel mogelijk te laten verlopen. Als scheppende en multidimensionale wezens hebben we hiervoor alles in huis.

De (ZICH-ZELF) scheppende mens
Om te beginnen is er onze verbondenheid met de Universele Scheppende Bron: wij Zijn de Bron. Ieder mag voor zichzelf de Bron definiëren (God, Allah, Grote Geest, Universele Intelligentie, enz.). Wij zijn zelf de Scheppende Bron en wij zijn in essentie Liefde in volmaakte zuiverheid. Dit wil niet zeggen dat wij onszelf dagelijks zo ervaren of gedragen, maar in de kern zijn wij pure Liefde en uit pure Liefde gecreëerd. De menselijke creatie die wij zijn, hebben wij zelf ook nog eens ‘gemaakt’. Dat is misschien een grote uitspraak, maar het is geen grootspraak.

De scheiding tussen mensen en goden is een kunstmatige scheiding in ons bewustzijn, in een ver verleden aangebracht en eeuwenlang gecultiveerd in ons beeld-denken (‘cultuur’). We wisten niet beter. Dat we bijvoorbeeld ‘minder’ zijn.. Nu de sluiers letterlijk opgelicht worden begint dit besef zich te ontvouwen. Goden blijken geen superieure wezens. Wij zijn zelf de goden, alleen onzichtbaar voor onszelf. We hebben het maar te doen met deze goddelijke kracht en we zullen het onder de knie moeten zien te krijgen om hier op Aarde een harmonische omgeving te creëren.

Als je je voorstelt dat je alles kunt creëren wat je maar wilt (wat overigens niet zo simpel ligt), dan loop je een risico dat je er een puinhoop van maakt. We zijn immers ingebed in een omgeving met andere levensvormen, de aardse natuur, dit zonnestelsel en in feite de hele kosmos. Vanuit de Bron, dat zijn wij dus zelf, zijn we verbonden met alles dat uit de Bron voortkomt en dat omspant het hele universum.

Wat mensen hier op aarde creëren heeft consequenties voor alles op Aarde èn elders in het universum. Scheppende kracht is dus geen speeltje. We kunnen nu wakker worden, bewust worden van onze creatiekracht die we al sinds mensenheugenis toepassen, zij het onbewust. De dingen die ons overkomen zijn eigenlijk onze eigen scheppingen, maar zolang het onbewust gebeurt herkennen we onze eigen hand er niet in.

We noemen het toeval, geluk, pech. Nu onze ogen een groter gezichtsveld krijgen wordt het mogelijk om de samenhang te gaan herkennen tussen wat we wensten en wat ons toe valt. Maar het zal nog wel een hele gang vragen om dit vermogen te leren kennen en in banen te leiden.

Nu we met een fictief collectief gezondheidsprobleem opgezadeld zitten, lijkt het me zinvol om deze creatiekracht te verkennen waar het onze fysieke verschijning betreft. We hebben, met een grote bijdrage van onze moeders, een lichaam kunnen scheppen met alles erop en eraan en erin. Volgens de ouderwetse medische kennis doorloopt ons lichaam een periode van groei en opbouw, gevolgd door een periode van balans tussen opbouw en afbraak en we eindigen in een periode van afbouw en gebreken. Met dit gecultiveerde beeld in ons bewustzijnsveld manifesteren we dit inderdaad. Dus weten we niet beter dan dat de ouderdom met gebreken komt.

Onderweg in de huidige evolutiesprong verschijnt er echter een quantum-realiteit in ons gezichtsveld en dan komt er een heel ander verhaal in beeld. In deze realiteit blijken we ons lichaam, met alles erop, eraan en erin opnieuw te scheppen in een fractie van elke seconde. Hoe onvoorstelbaar dit ook lijkt, hele wakkere mensen zien dit met hun geestesoog en wetenschapspioniers zien het in hun laboratorium. Om dit beeld-denken eigen te maken, moeten we uit de medische moleculendoos stappen. Laten we ons biologische landschap bekijken in een realiteit van elektromagnetische velden en codes van licht.

Bouwend bewustzijn
In de quantum-realiteit is ons bewustzijn een energieveld, een veld vol van informatie in de vorm van Licht. Dit is niet alleen het zichtbare licht, maar het hele spectrum van frequenties dat met elkaar het universum ‘vormt’. Frequenties zijn trillingen. Waar trillingen elkaar ontmoeten kunnen ze zowel kolkende chaos als georganiseerde patronen creëren en elkaar ook uitdoven. Het universum is een geheel van georganiseerde frequentiepatronen waarbinnen chaotische bewegingen voorkomen. De aarde en de mens zijn eveneens georganiseerde frequentiepatronen, maar dan op kleinere schaal èn met het totale universum erin opgenomen.

Dit kennen we als het holografisch principe: het deel bevat het geheel. Om in te zoomen op de mens: in de quantum-realiteit zijn wij een hologram, een stabiel patroon van frequenties (‘staande golven’) met een unieke status. Binnen dit individueel georganiseerde veld van trillingen, dat we onze Ziel of Hoger Zelf zouden kunnen noemen, creëren wij meerdere subvelden. Met behulp van een vormscheppend  (morfogenetisch) veld creëren wij een moleculaire organisatie in de vorm van een biologisch systeem.

In het Matroesjka-model [HIER / 1] heb ik de verschillende subvelden benoemd in termen als Potentie, Intentie, Ontwerp, Patroon en Uitvoering. Het informatieveld van zuivere Intentie bestaat uit zeer hoge frequenties, die in verbinding staan met de zuiverste frequentie van Pure Liefde en Puur Licht. De Intentie kunnen we zien als een aanjager, een starter van het project ‘mens’ en de starter van alle andere creaties die we als mens het licht laten zien. De Bron – pure Liefde – is de scheppende kracht, we kunnen dat ook Potentie noemen. Het is een informatieveld waarin ‘Alles Is’.

Intentie is het eerste organiserende principe in de kosmos en in het hele leven. De Intentie creëert een hologram waarmee nieuwe frequenties worden aangetrokken om een nieuw veld/hologram te scheppen. De nieuwe frequenties hebben een iets lager trillingsgetal en hun patroon genereert weer een nieuw veld/hologram van nog weer minder subtiele frequenties. Het krijgt gaandeweg meer ‘vorm’ dat we kunnen ervaren als een beeld. Dit Beeld kunnen we zien met onze verbeeldingskracht, ons geestesoog heeft hier ook toegang toe, maar onze fysieke ogen niet.

Dit Beeld vertegenwoordigt de Ontwerp-dimensie. Met onze computer geïndoctrineerde breinen beschrijven we het ook wel als script of set van codes. Beelden zijn robuuste creatiekrachten en verbeeldingskracht is een menselijk vermogen dat we meer mogen koesteren en cultiveren dan onze cultuur heeft toegelaten. Het Beeld is de informatiebron voor de structurerende frequenties. De volgende stap is een verdere verdichting van frequentiepatronen en brengt ons naar een veld van Structuur (Patroon).

De intentie van ieder mens: VRIJ ZIJN!!

Hier raakt het immateriële bewustzijnsveld aan het materiële bouwstoffenveld. Het informatieveld Structuur noemen we het morfogenetisch veld. Het is het raamwerk waarbinnen de soep van bouwstoffen (moleculen) zich gaan positioneren. Het DNA nu functioneert onder andere als de brug tussen morfogenetisch veld en biologisch-moleculair veld. Het DNA is de bewaarder èn manager van zowel ons bewustzijnsveld, als onze unieke individuele structuur als onze moleculaire verschijning: ons lichaam. En onze Ziel is de ‘eigenaar’ van het DNA, oftewel wij Zelf.

DNA: De Natuurlijke Alchemist..
Het DNA is een zeer plastisch molecuul, dat wil zeggen dat het zijn moleculaire 3D-vorm aanpast aan de elektromagnetische omgeving door middel van invouwen en uitvouwen. De ruimtelijke structuren die het kan aannemen zijn zeer talrijk. Met deze vorm-flexibiliteit is het DNA-molecule in staat om te resoneren met de frequenties van alle dimensies.

Ons individuele bewustzijnsveld is een verzamelplek waarin al deze verschillende frequenties georganiseerd worden tot een dynamisch, maar wel stabiel geheel, zodat onze lichamelijke vorm voldoende vastheid krijgt èn houdt. In de quantum-realiteit gezien is ons lichaam als een drukke marktplaats waar alles voortdurend van hand tot hand gaat. De biochemische processen dansen en jongleren op de veranderlijkheid van ons informatieveld.

Het zijn oprispingen van gedachten en golven van gevoelens, maar ook omgevingsfactoren als temperatuur, vochtigheid, wind, water, voedsel, wisselende elektromagnetische velden (natuurlijk en synthetisch) en ook kosmische informatievelden. Het mag hiermee duidelijk worden dat ons DNA-molecule in een fractie van een seconde een enorme diversiteit en kwaliteit aan informatie ontvangt en dit kan beantwoorden met de onmiddellijke creatie van een ruimtelijke vorm.

Het DNA is een ongelooflijk creatieve en geniale multitasker die aan de lopende band onze cellen voorziet van scripts en codes. Met de nieuwe kosmische frequenties creëert het DNA nieuwe scripts en codes. Dit is wat er nu in hoog tempo gebeurt. In ons energieveld verschijnen nieuwe galactisch geladen frequenties en ons DNA creëert nieuwe ruimtelijke moleculaire structuren. Ze leiden tot de expressie van nieuw gecodeerde instructies en op geleide van deze nieuwe instructies gaan onze cellen aan de slag met nieuwe biochemische processen.

Wat onze cellen doen vertaalt zich in hoe onze organen hun werk doen. Het is dus een hele klus om de boel in balans te houden, zelfs voor gezonde mensen..! Omdat ons DNA rechtstreeks resoneert met/reageert op de informatie die ons bewustzijn genereert, kan het geen kwaad om wakker te worden in wat we denken, wat we voelen, hoe we reageren, hoe we naar ons zelf kijken en wat we van ons zelf vinden.

Brug tussen bron en bouwstoffen
Laat ik het DNA nog wat verder inkleuren als schakel tussen de Universele Bron en onze 3D-vorm. Zoals ik al eerder beschreef [1] bestaat het DNA in vele hoedanigheden. Binnen dit kader wil ik het zo beschrijven: het DNA is multidimensionaal. Het DNA is namelijk zowel een molecule als een electromagnetisch veld als een lichtcode als een hologram. Het is het allemaal, afhankelijk vanuit welk bewustzijnsveld je er naar kijkt. De Universele Bron en informatievelden als Intentie, Ontwerp en Structuur zijn allemaal in het DNA aanwezig in een ingevouwen toestand.

DNA is het Deel dat het Geheel bevat en het omvat hiermee de hele bandbreedte aan frequenties. Het functioneert als antenne en een heel radiostation, maar ook als technicus, als programmeur, als regisseur, als manager, als scheppend kunstenaar, als … verzin het maar. Als radiostation heeft het de totale bandbreedte ter beschikking .. in potentie. Niet in onze huidige situatie waarin wij slechts een beperkte frequentieband kunnen ontvangen dankzij een eeuwenoud cataclysme (de zondvloed) en eeuwenlange mind-manipulatie.

Laten we even stilstaan bij de antenne van dit radiostation. De oorspronkelijke DNA-antenne is afgestemd op het totale frequentiespectrum van de kosmos. Dit omvat dus de informatievelden van het menselijk collectief, de Aarde met haar aardmagnetisch veld, het zonnestelsel met zijn magnetisch veld, alle sterrenvelden en de rest van de kosmos. Het DNA functioneert in en met deze totale bandbreedte, zodat al deze informatie wordt ingebouwd in de moleculen en in onze cellen.

Dus al onze cellen, onze organen, onze structuren en weefsels zijn informatiedragers van ALLES. En dit ALLES noemen we het LEVEN. Dit is de oorspronkelijke status van onze biologie. We hebben onszelf opgebouwd uit kosmische frequenties en met aardse moleculen op geleide van vele informatievelden. Deze oorspronkelijke status hadden we in de tijd van Lemurië en de vroege periode van Atlantis. Met de val van Atlantis hebben we dit verloren en zingen we sindsdien enkele toontjes lager. In de loop van de tijd zijn we vast komen te zitten binnen een beperkte bandbreedte.

De duiding van de DNA-‘lagen’ door de onstoffelijke bron: ‘KRYON’. Opvallend zijn de niet-stoffelijke lagen van de 12-strengen DNA. Deze bestaan volgens Kryon uit ‘lichtlagen’.. We dragen die lagen wel, maar deze DNA-strengen zijn (nog) niet geactiveerd. (klik voor lead naar KRYON)

Ons DNA heeft sindsdien een beperkte speelruimte met als gevolg dat het minder diversiteit aan frequenties opvangt en slechts in beperkte mate nieuwe vormen in zijn moleculaire structuur kan creëren. Zo lang we binnen dit beperkte bewustzijnsveld blijven opereren hebben we nauwelijks toegang tot onze scheppende kracht en ook onze verbinding met de Universele Bron is moeizaam te realiseren. We hadden een vracht aan technieken en methodes nodig om enigszins in de buurt te komen bij onze oorsprong.

Deze dr. Madej doet heel HEFTIGE VOORSPELLINGEN, die preciés in lijn liggen, met wat je hier leest..!

Dit hoeft niet meer nu we massaal bijgelicht worden door de huidige kosmische vloedgolf. De nieuwe frequenties met hoge en zeer hoge trillingsgetallen dringen nu dagelijks ons bewustzijnsveld binnen. Opgeschrikt uit zijn roestige routine moet ons ingeslapen DNA nu alle zeilen bijzetten om ze te verwerken tot een expressie van bijpassende scripts en codes. En ook de biochemische ketting moet nieuwe kralen in bouwen.

Het grote ontwaken is begonnen en het gooit veel ondersteboven in ons gemanipuleerde bewustzijnsveld inclusief ons lichaam. Dit brengt me naar het prikproject van een kleine groep psychopaten dat de mens wil verhinderen zijn oorspronkelijke verbinding met de Universele Bron te her-inneren door het DNA-radiostation af te stemmen op een synthetische bron met behulp van technologie.

Vermeende vaccins
Behalve enkele mensen weet niemand wat er precies in de naalden zit. De aanvraagformulieren voor tijdelijke toestemming (is niet hetzelfde als goedkeuring!) vermelden enkele ingrediënten, maar het lijkt er niet op dat de instanties dit gecontroleerd hebben. Alleen het mRNA en de nanovetbolletjes (ALC-0315 en ALC-0159) zijn als experimentele ingrediënten officieel gepubliceerd. Nu circuleren er veel alarmerende verhalen over de inhoud van deze prikproducten en de effecten hiervan in het lichaam. Het mRNA blijkt in allerlei organen te zitten en niet alleen op de prikplek. Of dit nu een moleculaire verspreiding via de bloedbaan is of een modificatie van het DNA door middel van resonantie doet nu even niet ter zake.

Hoewel niet bij iedereen, blijkt er bij de geïnjecteerde mensen overal in het lichaam een ongecontroleerde productie van spijkereiwitten te kunnen optreden. Deze spijkereiwitten, die toxisch zijn, kunnen problemen met het bloed teweegbrengen: stollingen en bloedingen. Maar er zijn ook berichten over grote hoeveelheden grafeenoxide in de naalden (Pfizer, Astrazeneca). En ook grafeenoxide kan een vergelijkbaar symptomenbeeld veroorzaken. Hoewel de methodiek waarmee beide bevindingen zijn vastgesteld nog getoetst moet worden, is de aanwezigheid van grafeenoxide in alle covid-vaccins bevestigd door een voormalig medewerkster van Pfizer..!!

Grafeenoxide is inmiddels een bekende toevoeging in tal van technologieën, maar er wordt ook mee geëxperimenteerd in geneesmiddelen en vaccins. Grafeenoxide is een nanoversie van koolstof (grafiet) en wordt gebruikt als drager van een geneesmiddel of vaccin om het ter plaatse af te leveren waar het gewenst is (drug delivery system). Bv. een celdodend middel (cytostaticum) wordt pas in een tumor losgelaten en komt dus niet overal in het lichaam terecht zoals dat met chemotherapie wel gebeurt.

Zijn magnetische eigenschappen zouden een verklaring kunnen opleveren voor de magnetische fenomenen bij geïnjecteerde mensen. Ook nano-ijzer (ferritin nanoparticle) wordt onderzocht op werkzaamheid in geneesmiddelen en vaccins. Er wordt al geëxperimenteerd met een op ferritine gebaseerd covid-vaccin, voorlopig nog op muizen.

En we moeten voor ogen houden dat nanostructuren zelf-assemblerend gemaakt kunnen worden (bv. hydrogel), dat wil zeggen: ze kunnen zichzelf opbouwen, uitbouwen, verbouwen, dus ook nieuwe functionaliteit ontwikkelen. Het is niet meer nodig om een microchip te injecteren als het technologisch al mogelijk is om organisch nanomateriaal zichzelf te laten ontwikkelen tot microchip-functionaliteit. Het is nog een onvoorspelbare tak van sport in de farmaceutische industrie.

De toepassing van nanotechnologie in de farmaceutische geneeskunde is verre van duidelijk, maar lijkt des te meer duister sinds ook bekend is gemaakt dat er al lang geleden octrooien zijn aangevraagd èn verleend aan Sars-Cov-2 en het covid-vaccin van Moderna (in 2019). De ontdekking dat Sars-Cov-2 gepatenteerd is, betekent dat het is gefabriceerd, want er kan geen octrooi gegeven worden op iets dat natuurlijk is. Ik verwacht dat er nog regelmatig schrikbarende onthullingen over de prik-inhoud en prik-praktijk zullen verschijnen. Het zal niet zoveel afdoen aan wat we al weten: het zijn geen vaccins. In de verste verte niet. Wat er ook aan substantie in zit, ze bevatten in ieder geval frequenties..!!

“Ik een andere agenda, die alleen maar vaccins promoot? Omdat ik Ivermectine afkeur? Het is gewoon kwakzalverij.. Dat moet ik denken, bedoel ik”

Een bio-technologische injectie
De DNA-antennes zijn van nature zijn gericht op het hele frequentiespectrum, maar kunnen wel degelijk gemanipuleerd worden met behulp van technologisch gefabriceerde magnetische velden. Zowel mRNA als nanomaterialen worden ons als moleculen gepresenteerd, maar het zijn tevens frequenties. Ze creëren een magnetisch veld met frequenties die een specifieke bandbreedte hebben.

In het lichaam aangekomen geven ze frequenties af aan het water tussen en in de cellen. De ruimtelijke waterstructuur genereert hiermee signalen waarop het DNA reageert en het water onthoudt deze frequenties in zijn geheugen. De moleculen kunnen dan wel uit de weefsels zijn weggespoeld, de frequentie-informatie blijft achter in het watercompartiment [2].

De elektromagnetische velden, opgewekt door draadloze communicatie technologieën, werken binnen dezelfde bandbreedte als de nanomaterialen. Het is inmiddels technologisch een peulenschil om met behulp van nano-metalen de DNA-antenne zo in te stellen dat het uitsluitend afstemt op een specifieke bandbreedte. Hoewel grafeenoxide geen nano-metaal is, wordt het magnetisch bij een bepaalde temperatuur en wordt het toxisch onder invloed van electromagnetische velden.

Eén van de experimentele toepassingen is de activatie van de interne kill-switch van cellen. Dat is het zelfdodingmechanisme van de cel (apoptosis). Dit mechanisme wordt onderzocht als geneesmethode om kankercellen te doden.

In zijn afstemming op de technologisch aangewezen bandbreedte zal het DNA als cel-programmeur synthetische instructies tot uitdrukking gaan brengen in de cel en als radiostation niet-biologische informatie gaan uitzenden. Dit gebeurt in de vorm van frequentiepakketjes die als data kunnen worden opgevangen in en getransporteerd door een WiFi-netwerk. Hoewel het huidige 4G-netwerk dit kan, is het niet geschikt voor massaal dataverkeer, dat bij grote aantallen geïnjecteerde mensen moet gaan ontstaan.

Daarvoor is het 5G/6G netwerk ontwikkeld waarmee grote hoeveelheden data tegelijk èn in twee richtingen kan worden verwerkt. De injectie heeft dus niets van doen met virusbestrijding, maar met een biotechnologisch experiment in het licht van een internet-of-bodies (IoB) in het gunstigste geval en met een massaal ingezet biowapen in het slechtste geval (genocide).

Data-mining, DNA-mining en digitale voorbereiding
Of je nu het DNA genetisch modificeert met behulp van mRNA of electromagnetisch manipuleert met behulp van nano-materialen het resultaat is hetzelfde: de moleculaire plasticiteit (de variaties in de ruimtelijke structuur) neemt af. Het DNA, en onze hele biologie in het kielzog, wordt vastgezet binnen een beperkte bandbreedte èn het wordt een synthetisch product waarop octrooi kan worden gegeven. Dit heeft grote consequenties voor de hele biologie en onze soevereiniteit als mens, maar dat wordt een ander verhaal.

Behalve dat we nu een massale opruiming van de wereldbevolking meemaken, is dit wereldwijde prikproject een voorbereidende fase op een geplande koppeling aan een technologisch systeem. Dit kan pas volledig draaien als er een DNA-database is van de hele bevolking. Er zijn al wel DNA-banken, maar het aandeel humaan DNA is beperkt en nog niet bruikbaar in deze oplage.

Er is meer nodig, veel meer. De vaccins maken het mogelijk om het nu op grote schaal te verzamelen. Of de PCR-testen en mondmaskers ook hiervoor ingezet zijn, is niet duidelijk, maar technisch is het wel mogelijk. Niet-medische mondkapjes bevatten grafeen [3]. De wattenstaafjes van PCR-testen bevatten mogelijk grafeenoxide, het zijn in ieder geval geen gewone watten op stokjes..!

Met behulp van grafeenoxide (en mogelijk nog andere te ontfutselen nanomaterialen) wordt onze biologie klaar gestoomd voor antennefunctionaliteit in het 5G/6G-netwerk. De aanwezigheid van nanomaterialen lijkt verschillend te zijn in de vaccin-leveranties en wijst er mogelijk op dat er wordt uitgezocht hoeveel het menselijk lichaam kan verdragen.

Ook blijken er mensen geïnjecteerd te zijn met fysiologisch zout, maar dit kan eveneens grafeenoxide bevatten. Dit zouden verklaringen kunnen zijn voor de waarneming dat de reacties op de prik uiteenlopen van anafylactische shock tot neurologische stoornissen tot immunologische problemen tot milde malaise tot geen vuiltje aan de lucht.

Op biologisch niveau gaan cellen anders werken. De balans tussen celvernieuwing en celversterving verandert. De productie van eiwitten verandert wat een onvoorspelbare waaier aan effecten zal geven, omdat ze ingrediënten zijn van heel veel biologisch actieve stoffen bv. hormonen, neurotransmitters, enzymen, celmembranen, immuunstoffen, hemoglobine, spiereiwitten, enz..

Een synthetisch DNA kan binnen de technologische bandbreedte niet meer het totale frequentiespectrum verwerken en verliest daarmee zijn verbondenheid met heel veel bewustzijnsvelden, te beginnen met onze Bron zelf. De astrale dimensie via het zonmagnetisch veld en de natuur via het aardmagnetisch veld zullen deels intact blijven om onze biologie op gang te houden. Met het verlies van zoveel hoogfrequente informatievelden verliezen we ons scheppende en multidimensionale vermogen. Je kan het ook zo zeggen: we verliezen de verbinding met onze Ziel.

De multidimensionale mens
We kunnen hier vanuit verschillende gezichtshoeken naar kijken. Alle termen die ik hier gebruik zijn slechts een poging om de uitgestrektheid van het menselijk landschap in beeld te brengen. Het Matroesjka-model is een hulpmiddel om de verbondenheid met het hele universum door middel van àlle informatievelden voor te stellen. De informatievelden zijn de verschillende dimensies. Het mens-zijn strekt zich dus uit over alle dimensies. Nogmaals, wij zijn de Bron die zich al scheppende uitstulpt in frequentiestappen tot in de laagste frequenties, dat is de meeste verdichte toestand: materie.

Wij bestaan niet alleen in de materiële (3D)dimensie als lichamelijke vorm, wij bestaan tegelijkertijd ook in alle andere velden. In de kern zijn wij zuivere Liefde (Potentie) en we zijn ‘hiernaast en tegelijkertijd’ ook Intentie, Ontwerp, Structuur en Vorm. Een andere invalshoek van multidimensionaliteit: deze planeet staat bekend als vrijplaats voor alle bewustzijnsvelden, die we ook wel beschrijven als Zielen. Vanuit dit gezichtspunt komen we in een ander verhaal: de aarde huist vele kosmische bewoners, komend van vele sterrenstelsels.

Als je een lijn tussen Sirius en de Pleiaden trekt, ligt Betelgeuze halverwege die rechte lijn.

In dat verhaal zijn wij Zielen die ervaring opdoen door in diverse sterrenstelsels te ‘incarneren’, waaronder de aarde. Dit betekent dat hier op aarde ons bewustzijnsveld de vorm ‘Mens’ heeft gecreëerd, maar dat we op vele plaatsen in het universum hebben geleefd of mogelijk tegelijkertijd leven. Afhankelijk van waar we ervaring hebben opgedaan, bevat ons individuele bewustzijnsveld informatie van andere sterrenstelsels bv. de Pleïaden, Orion, Andromeda, Arcturus, Draco, Cygnus, Lier, Cassiopeia, Sirius.

Onze ziel stijgt op, met medeneming van de frequenties van al onze Aardse ervaringen..

Deze stellaire informatievelden in ons bewustzijnsveld geven ons bepaalde ‘menselijke’ eigenschappen, vermogens en kijk op het Leven. Om het consequent, maar misschien ietwat boud te stellen: wij zijn zelf de buitenaardsen in een biologisch ruimtepak. Dit lijken nu twee verschillende verhalen over wat menselijke multidimensionaliteit inhoudt, maar ze grijpen in elkaar.

Zo is bijv. het

 • Pleïadische bewustzijnsveld gespecialiseerd in diverse expressies van Liefde zoals empathie, vergevingsgezindheid, goedhartigheid.
 • Het Orionse bewustzijnsveld bv. is gespecialiseerd in ontwerpen en is dus actief in de Ontwerp-dimensie dat we hier kennen als verbeeldingskracht en visionair vermogen.
 • Het Siriaanse bewustzijnsveld bv. draagt informatie over bouwpatronen en is actief in de Structuur-dimensie. Het zijn de architecten van plannen, projecten en gebouwen.
 • Het Andromedaanse bewustzijnsveld bv. draagt informatie over healing technieken waarbij gebruik gemaakt wordt van bewustzijn zoals telepathie en wat we ‘afstemming’ noemen.

Elke dimensie is een bewustzijnsveld met een eigen werkelijkheid binnen een specifieke bandbreedte aan frequenties wat we ook wel een matrix noemen. Als mens hebben we het vermogen om al deze werkelijkheden te betreden door middel van een gerichte afstemming van ons bewustzijn. Andersom gezegd: met ons bewustzijn creëren we onze werkelijkheid. Alle dimensies/bewustzijnsvelden zijn als werkelijkheden aanwezig, zowel gemanifesteerd als potentieel. We kunnen als mens er in gaan, er niet ingaan en we kunnen een nieuw veld creëren.

Biologische brug tussen hemel en aarde..
Als Universele Bron creëren we alles zelf. Als mens zijn wij in een multidimensionale hoedanigheid  verbonden met het totale universum terwijl we in een extreem gematerialiseerde versie op deze planeet bestaan. We kunnen zowel aanwezig zijn in de hemel als op aarde, omdat we hemel en aarde in ons mens-zijn verbinden. Dit komt heel concreet tot uitdrukking in onze biologie. In de zuurstof, die we uit de lucht halen, zijn we verbonden met de hemel. In het ijzer (bestanddeel van hemoglobine) zijn we verbonden met het ijzerkristal in de aarde.

Laat dit nou net het probleem zijn met covid en de vaccins. In het veranderen van het zuurstof-molecule èn de klontering van de rode bloedlichaampjes door 5G-frequenties wordt de verbinding tussen hemel en aarde verbroken. In de stolsels en bloedingen, veroorzaakt door toxische spijkereiwitten dan wel grafeenoxide (en mogelijk nog andere te ontdekken nanomaterialen), verliezen we eveneens het vermogen om zuurstof op te nemen èn we verliezen met de bloedingen het ijzer. IJzer is ook nodig voor de energieproductie in onze cellen (het zit in de mitochondriën).

Het komt er op neer dat onze biologische brug, die hemel en aarde verbindt, wordt vernietigd. Het vaccinatieprogramma, over de hele breedte (niet alleen de nieuwste covid-loot), is een nanobiochemische methode die onze natuurlijke verwevenheid met het Leven losrafelt en een nieuwe verbinding met technologie optuigt. Dat betekent dat ons scheppend vermogen wordt vervangen door een kopiërend vermogen en onze multidimensionaliteit wordt afgeschaald naar een één-dimensionaliteit. Herbert Marcuse beschreef in de jaren zestig al de 1-dimensionale mens als gevolg van de industrialisering van de samenleving. In het scenario van de 4e Industriële Revolutie wordt de mens geprogrammeerd tot een biologische invoeging in een technologisch hologram. Dan krijgen we een synthetische mens.

Een hybride hologram..
De situatie in deze zomer van 2021 laat twee verschillende werkelijkheden naast elkaar zien. Een werkelijkheid van geïnjecteerde mensen die het pandemische virusverhaal voor waarheid houden en een werkelijkheid van niet-geïnjecteerde mensen die wegens de vele incongruenties in het pandemische virusverhaal een andere waarheid hebben moeten opbouwen.

Toch denk ik dat we elkaar geen verwijten  kunnen maken en ook geen voorspellingen kunnen doen omtrent het verloop van de geïmplanteerde frequenties. Natuurlijk speelt angst een hoofdrol in dit totaaltheater, maar ook de lange onthouding van menselijk contact en sociale activiteiten is voor veel, met name jonge mensen niet meer uit te houden.

En laten we niet vergeten dat we al sinds mensenheugenis gevangen zitten in een gemanipuleerde realiteit, dat niets meer is dan een kunstmatig beeld-hologram binnen een oorspronkelijk Beeld-Hologram van de Mens. Met onze oorspronkelijke vermogen tot ontwerpen zijn we in feite in staat om een oneindige reeks oorspronkelijke Beeld-hologrammen te creëren. In principe dan.

In de praktijk hebben we ons gevoegd in een verhaal dat we inferieure wezens zijn en afhankelijk van de goden of één Almachtige, Alwetende God die Zijn hoofdkwartier in het Vaticaan heeft, of in Mekka, of in Jeruzalem. Sinds de vorige eeuw hebben we ons bewustzijnsveld wat opgeschoven naar een humanistisch beeld-hologram en hebben we alwetendheid toebedeeld aan deskundigen en almachtigheid aan autoriteiten. Dit hebben we vervolgens opgeschaald naar instituten, instanties en overheden. Wij zelf zijn nog steeds zielen met beperkte kennis, die het Leven nooit zullen doorgronden, omdat dit een onkenbaar Mysterie zou zijn.

Met al dit soort verhalen hebben we ons laten vangen in een beeld van het Leven en van ons Zelf. Het is niet een oorspronkelijk beeld, getapt uit onze eigen Bron. Omdat we er in zijn gaan geloven is het onze waarheid geworden. Maar de werkelijkheid van de ‘WereldOrde’ is niet meer dan een geconstrueerd collectief beeld-hologram. Het is een mentale matrix die bovendien gemanipuleerd is geraakt en die we nu als belichaming van het Kwaad beschouwen en waartegen we in opstand komen.

systeem stabilisatie
In de wereld circuleren veel verhalen over hoe het allemaal zo (ver) heeft kunnen komen. Vanuit veel verschillende disciplines hebben mensen zich over deze vraag gebogen. Elk informatieveld heeft wel een beeld te bieden. De verhalen delen grotendeels dezelfde rode draad: de mensheid is van het pad af geraakt. In de interpretaties vinden we verschillen, pendelend tussen daderschap (eigen schuld door begeerte) en slachtofferschap (overmeesterd door hogere krachten), al dan niet goddelijk geregisseerd. Ieder is aangesloten op een unieke smeltkroes van bewustzijnsvelden en zal zich thuis kunnen voelen in een of meerdere verhalen.

In het licht van hologrammen en dimensies wil ik hier mijn verhaal optekenen. Het is mijn verkenning in mijn bewustzijnsveld en de vergezichten die ik te zien krijg. Ik deel dit ter inspiratie en aanmoediging om je eigen verkenning te doen met je eigen bewustzijnsvelden. Ik denk dat het zinvol is om onze eigen Verhalen te gaan zoeken om langs deze weg tot onze eigen Kern te komen en onze Oorspronkelijkheid weer toe te eigenen.

In een vorig artikel [2] heb ik geschreven over frequentiehouders. Dit zijn bezielde bewustzijnsvelden, zo je wilt Aartsengelen, Opgestegen Meesters, buitenaardse wezens. Deze houden een dimensie stabiel. Elke dimensie is een gecompliceerd informatieveld dat alle hogere (verfijndere) dimensies insluit. En elke dimensie moet stabiel gehouden worden, opdat we het als een ‘zelfstandige’ realiteit kunnen ervaren. Als dit niet lukt dan desintegreert het en verdwijnt het in de kosmische oceaan van frequentiepatronen.

Nu draagt stabilisatie een aspect van controle in zich. Om een realiteit in controle te houden maakt het bewustzijnsveld gebruik van parameters en coördinaten. Zo wordt bv. de 3D-dimensie gezekerd door middel van plaats en tijd en zijn beelden en verhalen essentiële elementen in de zekering van 4D. Er worden, tot op zekere hoogte, beperkingen aangebracht om een ‘lager’ kwetsbaarder raamwerk te zekeren binnen een ‘hoger’ krachtiger raamwerk. Naarmate energie een hoger trillingsgetal aanneemt, neemt de kracht namelijk toe. Dit is een leidend principe in de toepassing van homeopathische geneesmiddelen.

Een dimensie kan je ook als een hologram verkennen. Van oorsprong sluit het hologram ‘Mens’ alle ‘hogere’ bewustzijnsvelden in zich (nogmaals: het deel bevat het geheel). Wij leven op aarde in een 3D-realiteit waarin ons scheppende bewustzijn ervaring opdoet en kan leren werken met ‘vorm’ door middel van materie, massa. Zolang ons hologram alle andere informatievelden inclusief de Universele Bron insluit, kunnen we hier in een gecontroleerd stabiele 3D-realiteit ervaringen opdoen. Ter herinnering: de mensheid is de frequentiehouder van de 3D-realiteit. Dit was de situatie in de tijd van Lemurië.

Met de val van Atlantis raakte de stabiliteit van het 3D-hologram ernstig verstoord wat een bedreiging vormde voor de andere dimensies. Vanuit het 4D-informatieveld is er door de toenmalige frequentiehouders (Annunaki) een reparatie geweest: de implantatie van een mentaal hologram of raamwerk (matrix). Net zoals een technologische prothese niet volledig kan integreren in biologisch weefsel, kon dit gefabriceerde informatieveld maar gedeeltelijk de verbondenheid met de hogere informatievelden herstellen.

Het hologram ‘Mens’ bleef verstoken van zijn universele oorsprong en werd gekoppeld aan dit 4D-informatieveld dat een mentale signatuur draagt. We kunnen het herkennen als een intellectueel geladen bewustzijnsveld. Het menselijk hologram werd hiermee een hybride hologram. Aanvankelijk bedoeld als een opstap-instrument voor de Mens om ervaring mee op te doen teneinde een nieuwe verbinding met de Universele Bron te kunnen ontwikkelen.

een hiërarchische hemel
Aan de 4D-frequentiehouders was nu de taak om met dit mentale hulpstuk de 4e dimensie stabiel te houden en een gammel 3D-menselijk frequentiehouderschap functioneel te houden. Het 4D-informatieveld was kwetsbaar in zijn sandwich positie tussen de veel krachtiger hoog geladen energetische informatievelden aan de ene kant en het beschadigde 3D-informatieveld aan de andere kant. De oorspronkelijke 4D-frequentiehouders hebben de mensheid op weg geholpen, maar in de loop van de ontwikkelingsweg zijn er andere, niet zo behulpzame invloeden bij gekomen en zijn de oorspronkelijke frequentiehouders vervangen. Hierover zijn vele Verhalen in omloop op internet en in boeken. Hoe dan ook: de parameters werden veranderd.

In de kwetsbaarheid van het reparatiewerk kon het mechanisme in controle houden van het 3D/4D-informatieveld afglijden naar onder controle zetten. Op 4D-niveau was er kennis en macht, op 3D-niveau heerste onwetendheid en angst. Ook was er in het collectief 3D-bewustzijn een diep besef van gebrek en tekort wegens de beschadigde verbinding met de Universele Bron. Via het kunstmatige hologram werd de mensheid dus gevoed met verhalen over het Leven in plaats van rechtstreekse ervaring van het Leven. We konden het niet meer. De beschadiging van het 3D-bewustzijnsveld maakt het onmogelijk.

De nieuwe verhalen werden gevangen in matrix-parameters als macht-onmacht, kennis-onkunde, gezaghebbend-volgzaam, rijk-arm, denken-voelen, enz. Binnen deze matrix heeft de mens zich in de loop van de eeuwen geprofileerd als ondergeschikt aan de goden en later aan deskundigen en autoriteiten. De mens heeft geprobeerd op te klimmen naar de intellectuele hoogten van 4D en geprobeerd dezelfde macht te verwerven. De mens heeft geprobeerd het mysterie van het Leven te ontrafelen.

In dit hybride bestaan, zonder het directe lijntje met de Universele Bron kon en kan de mens niet soeverein zijn. We werden afhankelijk van tussenpersonen die de boodschappen van de goden op aarde konden brengen.  We hebben een reis achter de rug van farao’s, hogepriesters, koninklijke families, kerkvaders en zijn nu beland bij wetenschappers. De hemel was een hiërarchie geworden waar de mens onderaan de ladder stond.

Al die tijd heeft de mens vruchteloze pogingen gedaan om zich te her-inneren wie hij werkelijk – ooit – was. Dit is al die tijd als een slapend zaadje in het onderbewustzijn blijven zitten, maar het was slechts een fluisterend stemmetje in de woestijn van het intellect. Alleen het hart had er oren naar.

een bijgestuurde biologie
De invoeging van het mentale 4D-bewustzijnsveld in ons hologram heeft niet alleen een intellectuele realiteit aangewakkerd, maar ook onze biologie in een bijpassende bandbreedte gebracht. Onze anatomie-fysiologie is het verbindende element om bewust te worden van ons totale hologram. Het maakt de communicatie mogelijk tussen aarde en hemel. Dit wordt gerealiseerd met behulp van een heel speciaal geconstrueerde biologische vorm en functie. Hier komen we weer bij het DNA uit, dat als radiostation alle signalen oppikt uit de energetische informatievelden en doorgeeft aan het biologische substraat.

Wanneer ons bewustzijnsveld in contact is met ‘hogere’ informatievelden dan vertaalt dat zich in een bijpassende fysiologie. Neurotransmitters en hormonen stellen dan andere processen in werking dan wanneer we dagelijkse 3D-activiteiten verrichten. Een emotie, een gedachte, een idee, een ervaring heeft altijd een lichamelijke component en het lichaam kan dit al of niet bewerkstelligen. Met de bijsturing van ons DNA zijn wij aangepast aan mentaal ingestelde frequenties. Om een lang verhaal beknopt te houden: we waren niet meer in staat om Liefde-Licht-Vrede te ervaren.

Precies deze ervaringen geven ons het gevoel dat we Leven. Verblind door het projectiescherm van de gemanipuleerde 4D-matrix verschoven we in een surrogaat waardoor we slechts afgeleiden van deze gevoelens konden ervaren. Binnen de matrix van macht en controle werd het geprogrammeerde antwoord in de mens hierop: angst. De biologische vertaling resulteert in een productie van adrenaline, een hormoon dat hiermee een hoofdrol toebedeeld kreeg.

Adrenaline is een sleutelhormoon geworden. Het entameert een lichamelijk gevoelde angst, maar ook opwinding en extase. Het produceert levendigheid, maar ook stress. Het geeft je een gevoel dat je lééft. Dit laatste is essentieel, maar wel een vervanging van een rechtstreekse ervaring van de Universele Bron, die Leven Is. Je levend voelen is iets anders dan het Leven Zijn. Het gevoel te leven – in ons geval: je levend voelen – is essentiële voeding voor ons Zijn op aarde.

We zijn afhankelijk van een dagelijkse portie adrenaline. Zo’n conditie noemen we verslaving.. Een adrenologische fysiologie stuurt het bloed naar weefsels en processen die geprogrammeerd zijn voor reactie op gevaar. Het verhoogt de snelheid van het hart, het zet de spieren op spanning en de hersenen op scherp. Alle aandacht concentreert een alertheid op de buitenwereld.

In holografische termen: ons bewustzijnsveld wordt dieper in het gefabriceerde, intellectuele hologram getrokken. Onze zonnevlecht draait overuren om de bijnieren (adrenalineproductie) van energie te voorzien. Onze grote hersenen piekeren zich in de rondte op zoek naar beveiliging. Een constant bombardement van informatie, sociale verwachtingspatronen en milieuvervuiling (ook door artificiële EM-velden) houdt de adrenalinespiegel op grote hoogte. De farmaceutische en verzekeringsbranche floreren.

Om in contact te komen met de andere dimensies is het nodig een alertheid in de binnenwereld te brengen. Dat vraagt een hart met een rustig ritme, ontspannen spieren en kalme hersenen, zodat er een ontvankelijke aandacht kan ontstaan. Een constante aanwezigheid van angst, frustratie, teleurstelling, onbevredigde verlangens, uitgestelde verwachtingen programmeren onze biologie tot een langdurig verhoogde adrenalinespiegel en geforceerde 1-dimensionale aandacht: de fysiek-rationele 3D-realiteit. Dit patroon zet zich vast in ons watercompartiment, zodat onze fysiologie blijft draaien op adrenaline, ook als we kunnen relaxen en ook in afwezigheid van een bedreigende situatie. Uiteindelijk leidt dit tot een afvlakking van ons watercompartiment met als gevolg een verlies van de DNA-flexibiliteit. Het resulteert in emotionele uitputting en biologisch verval: ziekten en aandoeningen.

afsplitsing en aandoeningen
Het ingevoegde mentale hologram met zijn biologisch opgewekte verslaving heeft geleid tot een versterkte aanzuiging in de gemanipuleerde 4D-realiteit: we identificeerden ons steeds meer met een intellectueel bewustzijnsveld. Het was van oorsprong slechts een instrument, maar we zijn het gaan verheerlijken als een nieuwe godheid. We hebben ons laten manoeuvreren in een rationeel gedomineerde realiteit, een web van wetenschappelijke bedenksels. We hebben ons laten los weken uit ons instinctief-weten en laten inlijven in theoretische modellen. We verhuisden van ons lichaam naar ons hoofd en lieten ons hart links liggen.

Het bio-energetische aangrijpingspunt van dit kunstmatige hologram bevindt zich in onze grote hersenen (de frontale cortex) en met een 2e lasnaad hecht het zich in onze zonnevlecht. Het hart is omzeild. Door deze energetische omleiding van ons bewustzijnsveld werd het mogelijk om denken en voelen los te koppelen. Met de voortdurende propaganda van kennis door autoriteiten als bisschoppen, filosofen en wetenschappers zijn we zo ver gekomen dat we het leven (bijna) volledig in handen leggen van het hoofd. Ondanks dat wetenschap slechts één van de instrumenten is waarmee de werkelijkheid verkend kan worden, gelooft een groot deel van de mensheid dat de werkelijkheid door wetenschap bepaald wordt.

Het is een gemanipuleerde verwarring van werkelijkheid en wetenschap. Zodoende zijn we nu beland in de situatie dat velen zich laten leiden door mentale mormels en niet door eigen ervaring. Met een rationele rollator heeft de mens weer leren lopen en het leven op aarde weer kunnen oppakken, maar in de zaligverklaring van dit mentale noodverband hebben we ons meer geïdentificeerd met rationaliteit dan met realiteit en we hebben onze verbinding met de Bron hiermee niet kunnen herstellen. De weg naar verbinding loopt namelijk door ons lichaam en via ons hart.

Het buitenspel zetten van het hart heeft enkele zeer ernstige bijwerkingen. Om te beginnen verdwijnen eigenschappen die ons menselijk maken zoals genegenheid, empathie, sociaal gevoel, samenwerken, zorgzaamheid. Als we ons uitsluitend door het intellect laten leiden dan creëren we kennis en toepassingen die het grotere geheel niet insluiten. Het intellectuele 4D-bewustzijnsveld kan slechts een beperkt deel van de inclusieve werkelijkheid zien. Alles wat we op aarde ondernemen is experimenteel, omdat we hier zijn om te experimenteren met vorm en materie door middel van ervaring.

Dus ook wetenschappelijke uitvindingen hebben niet meer dan een prototype-status die grondig beproefd moet worden om de waarde voor mens, aarde en universum vast te stellen. Als iets op een ramp uit liep stopten we er onmiddellijk mee. Behalve nu. Nu worden we geconfronteerd met de ultieme wreedheid van een hoofd zonder hart. We vinden het onvoorstelbaar dat mensen dit kunnen doen en we vinden het ook onvoorstelbaar dat mensen wel over een fysiek hart kunnen beschikken, maar niet het hart kunnen laten spreken.

De energetische loskoppeling van hoofd en hart en de artificiële aankoppeling van hoofd en buik (zonnevlecht) heeft een paar onaangename gevolgen voor onze bio-energetische balans. Door onze identificatie met het gefabriceerde 4D-bewustzijnsveld en de verwaarloosde hogere dimensies, inclusief onze eigen Bron, hebben we bijna, maar nog niet helemaal iets verloren dat essentieel is om op aarde te kunnen leven: ons zelfherstellend vermogen.

Ons lichaam is een uiterst vernuftig instrument, maar het kan alleen dan in perfectie functioneren als het over alle informatie kan beschikken. Door de dominantie van het gemanipuleerde 4D-informatieveld kan dit niet. Het ontbreekt het lichaam aan informatie van de hogere dimensies en Liefde. Tegelijkertijd lijdt het lichaam aan een adrenaline-verslaving. Dit is een zeer wankele biologische basis dat de mens gemakkelijk kwetsbaar maakt voor verstoringen en aandoeningen.

De opgelopen holografische beschadiging duizenden jaren geleden èn de eeuwenlange geschiedenis van oorlogen en epidemieën zijn voor een deel gerepareerd met kennis van natuurwetten en technologische uitvindingen. Voor een deel ligt de schade nog in de schaduw van ons bewustzijn waar het ons denken en voelen nog influistert met angst, tekortschieten, gemis aan liefde, eenzaamheid en een vaag besef verdwaald te zijn in het labyrint van het Leven. Dit vormt een bewustzijnsveld dat veel druk legt op het biologische systeem (ons lichaam), onder andere omdat de watercomponent alle ervaringsbeelden vast houdt, zelfs door meerdere generaties heen.

desintegratie & dageraad
De laatste decennia beginnen we in toenemende mate de beperkingen en onvolkomenheden van de intellectueel gedomineerde realiteit met zijn wetenschap en technologie in de gaten te krijgen. Ook de destructieve effecten zijn ons deel geworden. Hiervan hebben we voorbeelden te over: de atoombom, het softenon debakel, vaccinatieschade, Tsjernobyl, de bankencrisis, milieuvervuiling, klimaatverstoring, sociale ontwrichting met als laatste loot aan deze boom: de covid-vaccins.

De overgang naar een nieuw kosmisch tijdperk is begonnen. Het vraagt van ons om onze kosmische verbinding en in het bijzonder onze verbinding met de Universele Bron te herstellen. De hoge frequenties dringen onze 3D-realiteit binnen. Ons oorspronkelijke Hologram wordt geactiveerd en we beginnen afstand te nemen van het gefabriceerde 4D-hologram dat ons naast grote prestaties ook veel strijd en leed heeft gebracht. We worden al sinds de jaren 60 in de vorige eeuw aangeraakt door hoog frequente bewustzijnsvelden.

De toenmalige introductie van hallucinogene middelen was een eerste collectieve kennismaking. Opvallend is dat het massale ontwaken in gang werd gezet met moleculaire substanties (marihuana, LSD). Vervolgens schoten psychotherapieën en groeigroepen als paddenstoelen uit de grond om op psychologisch niveau de boel door te lichten. Daarna won de spirituele ontwikkeling aan populariteit (Maharishi Mahesh Yogi, Bhagwan, Sai Baba, etc. ).

De laatste jaren zien we vele mensen in contact met ‘hogere’ bewustzijnsvelden in alternatieve geneeswijzen, healing technieken en channelings. Allemaal signalen dat het hologram ‘Mens’ als collectief informatieveld meer ontvankelijk is geworden voor de hogere frequenties.

In Lak’Ech: ‘Jij bent een ándere Ik’..!

Eind jaren tachtig kon er een nieuwe licht impuls de aarde bereiken. Het was het einde van de 9 Hellen of Onderwerelden in de Grote Scheppingscyclus van de Maya-cultuur die ruim 16 miljard jaar bedraagt. Met het einde van een andere Grote Ronde (5200 jaar) in 2012 werd de oude wereld afgesloten en een definitieve start gemaakt met een nieuw tijdperk. Deze kalenderdata vertegenwoordigen stappen in het binnenstromen van de nieuwe frequenties met hoge en hele hoge trillingsgetallen. De aarde komt steeds meer in het licht te staan.

Onze 3D-realiteit wordt in hoog tempo massaal belicht, zodat het artificiële en niet meer zo hulpvaardige 4D-bewustzijnsveld zichtbaar wordt en de schellen van onze ogen vallen. We worden wakker in een schaduw-werkelijkheid van de 4D-matrix en ontdekken de deken van verhalen die over ons heen gelegd is. De verhalen, waarmee we onze cultuur hebben opgebouwd en waarin we al die eeuwen hebben geloofd, zijn nu leugens in onze nieuwe ogen.

De waarheden van wetenschappen waaraan we ons hebben vastgeklampt, blijken slechts aannames, theorieën en computermodellen. De georganiseerde systemen die ons ten dienste moesten staan, blijken ons tot slaaf te maken. De wereld die we kenden blijkt aan alle kanten niet de kloppen met …. een ontwaakt bewustzijn.

Het ingevoegde hologram dat een vervormde 4D-realiteit voorspiegelde is bezig uit elkaar te vallen. Het is niet de wereld die instort, het is de mentale matrix die desintegreert door de inwerking van de hoog frequente energievelden. Alle verhalen, alle kennis, alle informatie uit de koker van de artificiële matrix vervalt tot chaos. In deze chaos moeten we de waardevolle elementen van het 4D-informatieveld zien te vinden tussen de brokstukken. Het intellectuele vermogen om onze waarnemingen te ordenen en verbanden aan te leggen is geen kind om met het badwater weg te gooien. Het sterkt juist ons gezonde verstand. Het zijn de bedenksels van een academisch verstand die we moeten onderzoeken op hun geworteldheid in de werkelijkheid.

De lasverbindingen tussen ons oorspronkelijk hologram en het kunstmatige 4D-hologram raken doorgebrand. Het ingevoegde 4D-informatieveld raakt nu los uit het Grote Systeem dat we LEVEN noemen. Het desintegreert als wij het geen leven meer geven. Dit is duidelijk te zien aan de chaos in de communicatiemedia waarin alle informatie over elkaar heen buitelt. Het oude gedachtengoed kruipt als woekerend onkruid tussen het nieuwe gedachtengoed dat probeert wortel te schieten. Nieuwe inzichten zijn nog kwetsbaar voor halve waarheden. Maar wat we aan intellectuele capaciteit hebben ontwikkeld is ons immateriële bezit geworden: een bruikbaar vermogen om onderscheid te maken en waarnemingen aan kritisch onderzoek te onderwerpen.

4D, een noodzakelijke passage
Met het holografische implantaat, aanvankelijk een tijdelijke oplossing om ons een intellectueel instrument te laten ontwikkelen, hadden we kunnen herstellen van de bewustzijnsval in het Atlantis tijdperk. In zijn kwetsbaarheid kon het gekaapt worden door minder goedgezinde krachten, waarin de mens leverancier werd voor andermans gewin. Het probleem nu is dat we onze hele wereld hierop hebben gebouwd en ingericht. In dit evolutionaire proces hebben we als collectief nog niet het 4D-bewustzijnsveld doorploegd. Om verder te ontwaken, is het nodig om het oorspronkelijke 4D-informatieveld te integreren.

Dit is het bewustzijnsveld waar onze verbeeldingskracht en mentale vermogens huizen en niet het gemanipuleerde hologram dat nu met een huiveringwekkend drama desintegreert. De destructieve krachten gekleed in menselijke gedaante en de mensen die zich totaal met het gecorrumpeerde hologram hebben vereenzelvigd, hebben zich verschanst in de hoogste bestuurlijke regionen. Ze proberen nu met macht, manipulatie en geweld oude wijn in nieuwe zakken te gieten.

Het 4D-informatieveld is inmiddels een slagveld. Om de hogere frequenties te ontvangen en te integreren is het nodig dat we een oorspronkelijk 4D-bewustzijnsveld creëren. De kiemen zijn al gelegd. We hebben al deels de mentale instrumenten eigen gemaakt door de ontwikkeling van verbeeldingskracht, intuïtie, affirmatie en vele technieken die lichaam en geest integreren. Ze opereren nu nog in het alternatieve veld, maar dit gaat omgedraaid worden. Het nieuwe tijdperk zal hen een reguliere status bieden en de huidige farmaceutisch-technologische methoden zullen in het aanvullende pakket een plek krijgen.

We zitten midden in een fase dat we door de puinhopen moeten ploegen en het kaf van het koren moeten zien te scheiden. Met de desintegratie van het gemanipuleerde 4D-hologram komt alles door elkaar te liggen. Betekenissen worden zo ver opgerekt dat ze omdraaien. Definities worden herschreven als bladeren in de wind. Logische verbanden vertonen opvallende gelijkenis met psychotische denklijnen. Waarheid wordt leugen en leugen wordt waarheid.

Schoonheid wordt gezocht in lelijkheid. Gezondheid moet bewezen worden met een nepvaccinatie of neptest. Ziekte kan asymptomatisch verlopen. Het doel heiligt de middelen: covid kreeg wettelijk de A-status, niet vanwege het besmettelijke of dodelijke karakter, maar omdat het dwingende maatregelen mogelijk maakt. De waanzin dwaalt als een kip zonder kop door alle hoeken en gaten.

Mensen die zich met dit uit elkaar vallende bewustzijnsveld blijven identificeren, zullen helaas mee desintegreren. Mettertijd zal de hele pandemische poppenkast in rook opgaan. Met de geïnjecteerde frequenties zullen de gevaccineerde mensen in alle waarschijnlijkheid een loskoppeling tussen lichaam en ziel meemaken, omdat hun DNA afgebogen wordt naar een technologische database. Het lichaam houdt het niet lang uit zonder de scheppende energie van de Ziel. We moeten helaas de mogelijkheid voor ogen houden dat ontzielde biologie geen lang leven beschoren is. Dat zal voor ieder individu verschillend zijn, dus hier is geen termijn aan te koppelen.

Zo boven zo beneden, zo binnen, zo buiten. Het menselijke chakra-systeem; volgens de Law of One een perfecte afspiegeling van de universele dichtheden.

afkoppeling en aankoppeling
We krijgen nu de mogelijkheid om de knellende prothese te laten verwijderen door de nieuwe frequenties en het weten van ons hart weer aan te spreken. De energetische ontkoppeling van het gemanipuleerde hologram heeft wel wat biologische voeten in de aarde. Het doorbranden van de lasnaad in onze frontale cortex kan met hoofdpijn gepaard gaan. Ook duizeligheid, slapeloosheid en slaperigheid, vergeetachtigheid en concentratiestoornissen kunnen een reactie zijn op de energetische verwijdering.

De afkoppeling van de zonnevlecht kan reacties oproepen in maag, lever-galblaas, darmen (vertering), pancreas (suikerspiegel), nieren en bijnieren (angsten, stressreacties), diafragma (ademhaling, de hik), gevoelens van kwetsbaarheid en emotionele schommelingen. Kortom een heel scala aan lichamelijke en psychische reacties. De energetisch-biologische aanhechting van de oorspronkelijke ‘hogere’ hologrammen kan een vergelijkbaar scala aan reacties opleveren. Hier vind je al veel informatie over in diverse vorige artikelen.

Al deze processen doen een groot beroep op de creativiteit en flexibiliteit van ons DNA en onze cellen. Niet ieder lichaam kan dit bolwerken. Dus ook in dit aanpassingsproces kunnen mensen lichamelijk in de problemen komen en in sommige gevallen zal de Ziel er voor kiezen om zich uit het lichaam terug te trekken. De overlijdens in de nabije toekomst zullen dus verschillende ‘redenen’ hebben en niet één op één terug te voeren zijn op bestaande en verzonnen ziektebeelden.

wakker, wakkerder …
Hoe wakker zullen we kunnen worden? Nieuwe onbekende realiteiten openbaren zich en lopen door elkaar. We leven de schilderijen van Dali. De tijd druipt van de tafel. Mensen dansen in gedrochten. Olifanten paraderen op insectenpoten. Een oude uitgeholde realiteit valt uit elkaar en de puinhopen stapelen zich op. Ik denk dat het de moeite waard is om meerdere opties te verkennen dan alleen een strijd tegen de dovemansoren van de autoriteiten.

Welke koers je kiest hangt helemaal af van je visie op dit gebeuren. Vanuit mijn achtergrond en persoonlijke research ken ik veel waarde toe aan ons lichaam, niet alleen als biologisch fenomeen, maar ook als bemiddelaar tussen onze eeuwige oorsprong en tijdelijke bestaan.

Ons lichaam is ons bezit, omdat we het zelf gecreëerd hebben. Evenzo is ons zelf-helend vermogen ons bezit. Natuurlijk willen we in het dagelijkse leven dat ‘het’ doet wat we willen, als iets vanzelfsprekends. Maar we denken er niet aan dat we ‘het’ zelf instructies geven, dat ‘het’ ons basis instrument is tijdens ons verblijf op aarde. In onze denk-realiteit denken we dat ons lichaam een apart iets is en in veel gevallen behandelen we het ook zo. Maar in de natuurlijke realiteit is de connectie nog net zo als in onze oorspronkelijke staat.

Ons lichaam spreekt geen denk-taal, maar is wel thuis in voel-taal en gewaarzijn-taal en verbeelding-taal. Dat is de manier van communicatie waarmee we ons lichaam weer kunnen toe-eigenen. Om de wateren in ons lichaam te kanaliseren helpt het om díe dingen te doen waarin we ons prettig of gelukkig voelen en niet direct de dingen waar we een (adrenaline)kick van krijgen. Relaxed mediteren is een effectieve manier om onze cellen in rustig vaarwater te brengen. Dat geldt ook voor in de natuur zijn.

Het basisvoedsel voor ons bestaan is Liefde. Niet de tijdelijke passies en pleziertjes, die absoluut leuk zijn en die we onszelf zeker mogen gunnen, maar het blijven compensaties die om herhaling vragen. Liefde, die van de Universele Bron dus, vervult ons met een levenslang gevoel van goed-zijn, er toe doen, de moeite waard zijn. Deze Liefde doet ook het Licht aan in ons Zelf om te zien waartoe we hier zijn, welke waarheden we omarmen en wat we willen creëren.

De verbinding met de Universele Bron is onze essentie en hier op aarde ons geboorterecht dat we nooit kunnen verliezen, maar wel kwijtspelen. Wanneer we onze ver-een-zelviging richten op Liefde dan nodigen we Liefde uit in ons hele systeem. Dan besmetten we de wereld met gezondheid. Daar wordt niemand ziek van. Integendeel, daar wordt iedereen beter van.

your mind is a garden

your thoughts are the seeds

you can grow flowers

or you can grow weeds

(Bhagwan)

Houd liefdevolle moed,

Lillian Richell.

augustus 2021

 

bronnen o.a.:

[1] https://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/dna-up-and-down

[2] https://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/een-wankele-werkelijkheid

[3] https://www.rivm.nl/nanotechnologie/consumentenproducten/Zijn-niet-medische-mondkapjes-met-nanomaterialen-veilig

https://truthcomestolight.com

https://www.gaia.com

 

5 gedachten over “Hoe wakker moeten wij eigenlijk worden..?

 1. Hallo Lillian.

  Je hebt er weer iets heel moois, herkenbaar informerend van gemaakt. Bedankt voor dit geweldige artikel. Ik beschouw het als een bijzondere informatie, die veel duidelijk maakt.

 2. Dag Lilian,

  Alle achting voor de immense hoeveel werk die zo’n artikel ongetwijfeld met zich mee brengt.
  Ik heb een paar opmerkingen en vragen:

  Ons lichaam is niet uitsluitend een verzameling moleculen, maar een complexe, dynamische eenheid van elektromagnetische velden en een unieke verschijning van een scheppende Bron
  Prachtig geformuleerd en helemaal mee eens.

  De veranderingen die Moeder Aarde meemaakt gaan gepaard met verstoringen van het magnetisch veld, het klimaat en de aardkorst.
  En vergeet vooral niet de ongelooflijke eeuwenlange invloed van het menselijk handelen, de uitputting van de Aarde .

  De volgende alinea gaat over verhoogde (licht)straling, waardoor de dingen pijnlijk in het licht komen te staan en waardoor er diepere schaduwen ontstaan.
  Die (licht)straling kan ons verbranden waardoor we neerstorten als de Egyptische Phoenix, symbool voor menselijke /kosmische hoogmoed.
  Maar wellicht zal de Phoenix uit haar as verrijzen, al denk ik dat dit niet vanzelf gebeurt. Daar zal wat voor gedaan moeten worden: een complete paradigma verschuiving van het menselijk denken dat van Aards bezit moet omschakelen naar aards-rentmeesterschap .

  Ik geloof niet in interstellaire hulp van buitenaardsen.
  Als die er zou zijn, dan hadden deze buitenaardsen al veel eerder moeten ingrijpen.
  Die paar UFO’s en hier daar een Marsmannetje, zet helaas geen zoden aan de dijk, dat zien we als we even een paar decennia terugkijken. Er is niets wezenlijks veranderd.

  Verruiming van het bewustzijn vindt als regel min of meer spontaan plaats bij elke transitie van het Astrologisce Sterrenbeeld. Zoals nu de overgang van Vissen naar Aquarius.
  Ik geloof beslist wel in de kansen die een dergelijke transitie te weeg brengt, maar ik weet ook dat in al deze zaken het een kwestie van kiezen is, welke kant het opgaat.
  Zeker is dat deze keuze pas zinvol gemaakt kan worden wanneer de mensheid wakker is geworden. Maar wakker worden is een individueel proces,, met veel innerlijke strijd tegen de overheersende ikken, die nog immer geleid worden door demonische krachten .
  Dus: verruiming van het bewustzijn is inderdaad de juiste weg, maar hoe moeilijk is deze weg en zeker voor al die mensen die nu de planeet bewonen, hoe krijg je alle neuzen dezelfde kant op?

  Wij beschikken over het vermogen om onze eigen realiteit te creëren.
  Ja, en het resultaat daarvan zien we wanneer we – pakkum beet -, 2000 jaar terugkijken: strijd, oorlogen, terrorisme, verkrachting, vernietiging van onze planeet…

  Over DNA:
  DNA is een biologisch fenomeen. Zeker is dat onze biologisch lichaam een weerspiegeling is van een geestelijk lichaam en kan daardoor beïnvloed worden. Die beïnvloeding kan tweekanten opgaan: positief versterkend en negatief verzwakkend. Met dat laatste hebben wij
  regelmatig van doen als gevolg van verslechterende milieu situaties en chemische farmacie, Ik vermoed wel dat de positieve versterking ook de mogelijkheid opent tot verandering van onze zintuiglijke waarnemingsvermogens. Het zou interessant zijn te horen hoe je het DNA geestelijk kan beïnvloeden en hoe het te beschermen tegen negatieve krachten.

  Over polariteit/dualiteit. Deze twee begrippen zijn wel heel verschillend. In de dualiteit is er sprake van tweedeling en scheiding; in de polariteit is de scheiding opgeheven en de tegenstellingen met elkaar verbonden : niet-twee

  Je gebruikt de termen 3D en 4D. het lijkt er op dat je dan ruimte en tijd bedoelt, maar even
  later zie ik dat een dimensie te maken heeft met spiritualiteit; wat versta je dan onder 3 D.?
  Heb je het dan over de driewerelden van Plato?

  We worden niet door de natuur bedreigd, we zijn volkomen gecreëerd met en geïntegreerd in de natuur.
  Zeker…. Maar wij bedreigen de natuur, inclusief onze eigen biologie

  Natuurlijke virussen bestaan niet, gefabriceerde genetische materialen wel.
  Ik denk dat verreweg de meeste wetenschappers dit een vreemde stelling vinden.
  Het zelf-fabriceren van virussen is nog niet zo lang geleden ontstaan. Ten tijde van de Spaanse griep waren deze technieken onbekend.

  Je artikel eindigt met een grote troost:
  Het basisvoedsel voor ons bestaan is Liefde.
  Een troost die tegelijk een opdracht moet zijn.

 3. Voor veel mensen is geconfronteerd worden met feiten die hun (be)leefwereld onderuit haalt iets onwenselijks,laat staan dat ze zullen toegeven dat ze in een illusionaire wereld leven of leefden.
  Ook ben ik van mening dat wanneer we willen ontdekken hoe “zaken” echt in elkaar zitten we terug moeten gaan naar het begin.Toen de aarde ontstond was er alleen maar natuur,schone (zuurstof) bevattende lucht zonder vervuiling door industrie of voorwerpen/materie die daar geproduceerd worden en chemisch afval werd nog niet geloosd in de natuur omdat dat simpelweg nog niet bestond.Licht was er ook volop en zelfs nu nog is dat er nog steeds.
  Er is een gezegde dat ongeveer als volgt luidt: Wie iets wil hebben zal ervoor moeten werken en dat klopt ook wel maar hoe wordt deze uitspraak uitgelegd of begrepen?
  In de huidige tijd denken velen dat je in fabrieken moet werken of deel moet uitmaken van het bedrijfsleven waar enkelen schatrijk van worden terwijl veel arbeiders/sters in bepaalde gevallen niet eens genoeg geld verdienen om hun maandelijkse lasten te kunnen betalen.(Ook zijn er natuurlijk genoeg mensen die kopen zonder geld en daardoor in de problemen komen en zelfs dat kan een noodzaak zijn want ook al heeft men geen geld eten zullen we toch moeten doen).
  Zou het kunnen dat met werken om iets te kunnen hebben gewoon bedoeld is werken om het bestaande natuurlijke in stand te houden en mensen uit liefde van eten te voorzien bedoeld kan zijn?
  Zelfs nu is er vaak een vraag om vrijwilligers (meestal om niet te hoeven betalen natuurlijk) maar omdat mensen zich aanmelden geeft dat wel aan dat velen toch bereid zijn anderen te helpen ook al verdienen ze er niets aan behalve dan de voldoening en de wetenschap dat je andere mensen ook belangeloos kunt helpen.In den beginne was er ook geen geld en toch bleef alles leven en groeien en is men geevolueerd/verder ontwikkeld. Daarom ben ik van mening dat we in een paradijs kunnen leven wanneer we terug gaan naar de basis en iets voor elkaar over hebben en elkaar helpen.Om de natuur te herstellen zouden we kunnen stoppen met bomen kappen en deze aarde te vervuilen met allerlei troep wat overblijft door over productie.
  We hebben geen Geendeal nodig maar gezond verstand en het besef dat er in den beginne ook geen industrie en geld was en ook toen bleef men in leven zonder alle stress van nu.

 4. Hoi arnold2 🙂 Hoe gaan we dan door jou genoemde paradijs verdedigen dan, tegen de mensen die er op gericht zijn om anders man bezittingen te roven ,te moorden enzo? Deze mensen zullen er namelijk altijd zijn. Gaan we dan ook moorden, gevangenissen bouwen in het paradijs?

  1. ikzie.
   Sorry dat ik zo laat reageer maar ik reageer in ieder geval.
   Natuurlijk is geweld nooit goed of je nou in het blauw loopt of gewoon burger bent en niemand heeft het recht een ander het leven te ontnemen.
   Natuurlijk heb je altijd mensen die moorden enz maar vaak is dat in opdracht van…….. om rijkdommen in het bezit te krijgen die (geldelijke) waarde vertegenwoordigen wat door mensen is toebedeeld aan de materie of anderszins.Natuurlijk speelt macht verkrijgen ook een rol.Ooit was er geen geld en ik neem aan dat er toen mogelijk ook moordenaars zijn geweest waarschijnlijk voor meer meer meer en macht uiteraard.Hoe ze daar toen mee omgingen weet ik niet maar is misschien ergens terug te vinden wanneer je er naar zoekt.
   Verder heb ik geschreven dat werken voor een loon waar menigeen niet eens van rond kan komen terwijl de top van bepaalde bedrijven zich vaak ongelimiteerd verrijken niet deugd.Er zijn ook zat bedrijfjes die wel goed zijn voor het personeel en zich het lot van hun personeel wel aantrekken en indien nodig helpen.(meestal zijn dat de door de overheden genaaide kleinere bedrijven uit het MKB omdat zij telkens gebukt gaan onder zware belastingen terwijl de allergrootste bedrijven bewezen weinig of geen belasting betalen en vaak zelfs miljarden steun krijgen of subsidies).
   Een boer bv kan in sommige gevallen een boete krijgen wanneer hij/zij een berg afval verbrand terwijl de overheden vergunningen afgeven aan de grote fabrieken om hun vergif/afval in het milieu of oppervlaktewater te lozen.Op teletekst van de week las ik dat een bedrijf per direct moet stoppen met gif te lozen,waarom dat dan niet voor alle bedrijven geldt is mij een raadsel.Gisteren stond ook op teletekst dat Rutte en consoorten in 2022 6á7 miljard wil uitgeven ivm met de Co2 waanzin.Is dat om Klaver te strelen ivm de coalitie vorming? Geld speelt te vaak een rol en veroorzaakt ongelijkheid en ellende.
   Wanneer we elkaar steunen en gewoon belangeloos helpen zal de wereld er een stuk beter uitzien en meer voldoening geven.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.