Advertentie

Medisch-communistische oefenprogramma’s..


x

x

Medisch-communistische oefenprogramma’s

2021 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Geschiedenis op herhaling, een historische terugblik.. Meestal heb ik meerdere aanzetten tot nieuwe artikelen in mijn virtuele archief liggen. Wachtend op het moment dat ze nog voldoende actualiteit hebben om het stof eraf te vegen en ze nieuw leven in te blazen. Voor mij is gebleken dat er meestal wel zo’n moment komt. Ik schrijf grotendeels over actuele ontwikkelingen en doe een poging om deze in een groter samenhangend kader te plaatsen. Bovendien voeg ik daar meestal een individuele noot van mijzelf, ter herkenning en misschien inspiratie, aan toe. Het feit dat die op de virtuele plank liggende artikelen in mijn archief hun actualiteitswaarde niet snel verliezen, zegt natuurlijk veel over het nieuwe karakter van actuele ontwikkelingen.

Daarom wil ik in dit artikel jullie meenemen op de route, die de genocidale elite als oefenprogramma voor zichzelf heeft opgesteld naar de finale klap van de inmiddels wel bekende vermindering van de mensheid tot 500 miljoen. Ik hoef hierbij zeker niet te vermelden waar dat getal in steen is gebeiteld. Zo is ook de huidige Corona-psychosewaanzin slechts een stap op deze geplande route.

Ik heb wat er nu allemaal speelt, samen met een aantal andere wakkere en bezorgde medemensen, dus al eens eerder meegemaakt. Ook toen vonden er georganiseerde protesten plaats, weliswaar anders dan de huidig massale bijeenkomsten. Het grootste deel van de toenmalige verzetshelden, maakten deel uit van de toen nog in opkomst zijnde alternatieve media. Zij waren dus vooral gericht op informatieoverdracht. Het was echter redelijk effectief.

Communicatief leren door de overheid
Dit moge blijken uit de hierna weergegeven passage uit het ‘Landelijk Draaiboek vaccinatie Nieuwe Influenza A (H1N1) Bijlagenboek’ (HIER)  dat door de overheid in 2009 werd opgesteld na het HPV-debacle en waarin de ‘antivaxlobby’ een eervolle vermelding kreeg. Dit om het communicatiebeleid rond de Mexicaanse/varkensgriep of de knorrende sombrero-griep, zoals ik die in de rest van dit artikel noem, beter te kunnen stroomlijnen. Verderop in dit artikel maak ik duidelijk hoe ik bij die naamgeving kom. Dezelfde communicatiestrategie werd gebruikt die nu ook wordt gehanteerd om de Corona-psychose niet te laten uitdoven.

De Belgische evenknie van RIVM-baas Jaap van Dissel, Marc van Ranst, heeft in een lezing deze uiterst succesvolle communicatiestrategie van de dicterende medisch-communistische dictators heel nauwkeurig uitgelegd. Zijn verhaal komt neer op hoe het beste een pandemie te organiseren is (HIER). Het Landelijk Draaiboek vaccinazi is daar ook op gebaseerd. Dit draaiboek werd speciaal aangepast naar aanleiding van het succes van hen die de HPV-vaccinazi’s ongewenst vinden en dat ook lieten weten. De directe aanleiding was het succes wat deze groep had in het geven van voorlichting over de schadelijkheid van het HPV-vaccin. Net als er nu meerdere prikrondes zijn was dit toen met zowel de HPV-prik, als knorrende sombreroprik ook zo. Zo lijkt de overheid toch nog iets te ‘leren’. Helaas met een minder een fijn resultaat.

De WHO liet als officiële organisatie een officieël H1N1-logo ontwerpen..! Krankzinnigheid ten top..? Alsof het een bedrijf was..! En wie weet was het dat ook wel voor de lachende 3e in het spel: Big Pharma.

Succes ‘antivaxlobby’
Het succes van de onafhankelijke voorlichters betreffende dit vaccin zorgde er in ieder geval voor, dat er maar de helft van het aantal opgeroepen meisjes tussen 13 en 16 jaar bij de tweede prikronde kwam opdagen. In die tijd was ik intensief betrokken bij deze groep verontruste en waarheidlievende medemensen en kon gelukkig mijn kritisch denken en voelen kwijt via de website Argusoog.org en het daarmee verbonden Argusoog Radio.

Via dat medium en meerdere collegasites werd er middels artikelen en radioprogramma’s een stroom aan informatie verstrekt. Er was een eenduidige visie, aanpak en samenwerking bij deze bevlogen groep. Met dus een succesvol resultaat. Want de als antivax-lobby te boek staande waarheidszoekers en -vinders maakten het de overheid in haar vaccinazi-beleid erg moeilijk. Hieronder enkele citaten uit dat ‘Landelijk Draaiboek vaccinatie Nieuwe Influenza A (H1N1) Bijlagenboek’

Uitgangspunten in de communicatiestrategie
In de communicatie over de griep en de vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A staat het managen van ‘publiek vertrouwen’ centraal: niet de ernst van het verloop van de griep of de omvang van het aantal te vaccineren personen, maar de publieke onrust is de belangrijkste graadmeter voor de communicatiestrategie. Met name via gerichte persvoorlichting zal dit publiek vertrouwen bespeeld moeten worden.
” (pagina 83) (Benadrukking AZ)

(H1N1) – Bijlagenboek Pagina 97

    1. Uitgangspunten

Het ministerie van VWS is verantwoordelijk voor de algemene uitgangspunten in de communicatie rond de vaccinatie tegen pandemische griep. Deze uitgangspunten staan beschreven in het algemene communicatiehoofdstuk van het landelijke draaiboek en betreffen onder andere:

De afstemming in de communicatie over griep(pandemie) en de vaccinatie. De communicatie versterkt elkaar en spreekt elkaar niet tegen. VWS is verantwoordelijk voor deze samenhang.

Transparantie over het nut, het doel en de veiligheid van het vaccin. Transparantie en duidelijkheid over de beslissing van de minister ten aanzien van de keuze voor het aanwijzen van bepaalde doelgroepen.

 2.1  Context

Het reclamebureau dat de rijksoverheid in Nederland inschakelde om HPV-vaccinatie te verkopen, deed uitermate eenzijdig werk. Onvolledig informeren en feitelijk een misdrijf, wanneer het gaat om gezondheid..

De communicatie over de vaccinatie tegen pandemische griep vindt plaats in een brede context. Nederland is in de ban van de griep. Burgers krijgen via het werk, school, internet, radio en televisie en uit het eigen sociale netwerk veel informatie over alle aspecten van de grieppandemie. Met name de media hebben veel invloed op de beeldvorming over griep. Dit vraagt van de afzenders in de publiekscommunicatie (ministerie VWS, RIVM, NHG, GGD Nederland) niet alleen om een helder informatie-aanbod, maar ook om een proactief mediabeleid. Gerichte persvoorlichting en woordvoering zijn belangrijk om een eenduidige boodschap voor het voetlicht te brengen, onjuistheden snel te kunnen rechtzetten en geruchten te ontzenuwen.

 De HPV-vaccinatiecampagne onder meiden (nogal popi-jopisch taalgebruik, AZ) van 13 tot en met 16 jaar (voorjaar 2009) en de daarmee gepaard gaande onrust staan nog vers in ons geheugen. Er is een grote antivaccinatielobby op gang gekomen, die uiting geeft aan een kritische houding ten opzichte van de overheid, de farmaceutische industrie en medisch experts. Hoewel de inzichten rond het ‘mislukken’ van de HPV-campagne divers zijn, en ook het karakter van het ziektebeeld HPV een andere is dan die van de griep, dienen we de ervaringen wel mee te nemen bij de vaccinatiecampagne tegen de pandemische griep.

Bewuste manipulatiestrategie..
Het volgende citaat uit het landelijk draaiboek geeft aan dat voorlichters gestimuleerd worden om bewust de bevolking te misleiden tijdens de vaccinazi-campagne:

Communicatie tijdens uitvoering
Opkomstcijfers zullen sterk uitvergroot worden in media, zeker als deze laag zijn; landelijk en lokale aandacht moet heldere en eenduidige boodschap hierover afgeven en van tevoren geen uitspraak doen over verwachte opkomst.
– In geval van signalen over veel of ernstige bijwerkingen zal er onrust ontstaan onder de bevolking. Indien hier niet zorgvuldig en wel open over wordt gecommuniceerd, zal dit mogelijk tot gevolg hebben dat de opkomstpercentages omlaag gaan.
– Duidelijke afspraken en regie ten aanzien van aanwezigheid van de pers op de priklocatie.
Pr rond voorbeeldgedrag van bekende Nederlanders of andere aansprekende groepen, zoals artsen, verpleegkundigen, Yolanthe & Wesley .. enz. Ook lokaal kunnen bekende personen als voorbeeld worden ingezet.
” (Pagina 102) (Benadrukking AZ)

Manipulatief liegen, bedriegen en misleiden is het enige wat politici, die hun ziel aan de duivel hebben verkocht, kunnen. Ze worden door de bevolkingen die ze zouden moeten dienen, middels de financiële uitbuitingsfuik van belastingen er ook nog eens dik voor betaald. Tijdens mijn werk in de psychiatrie kreeg ik al vrij snel door dat de meest gevaarlijke narcistische en psychopathische gekken vrij rond lopen buiten instellingsmuren en isoleercellen.

Verhullende verklaringen
Om de werkelijke, eventueel militaire laboratoriumachtergrond, van ontstane pandemieën te verhullen wordt de oorsprong ervan telkens weer aan een bepaald land toegewezen. Een keuze die meestal wordt ingegeven door de geopolitieke wind die er waait. Men is nu nog steeds op zoek naar de oorsprong van Corona in het Chinese Wuhan. Men kan lang zoeken zonder het te vinden.

Terwijl de anders benoemde normale seizoensgriep ineens compleet verdwenen lijkt te zijn. Het aantal mutaties zal dan ook zo omvangrijk zijn als de Aarde groot is. Tja, wat moet je anders dan andere landen de schuld geven, voor het eigen nationale falen in gezondheidsbevordering? De knorrende sombrerogriep betrof een bizar onnatuurlijke mutatie van verschillende zogenaamd bij dieren voorkomende virussen.

Het zou een gemuteerde combinatie zijn van vogelgriep (Avian Flu), die in 2003 de wereld al was overgevlogen en in verschillende landen tussenlandingen had gemaakt, varkensgriep en twee menselijk griepvirussen. We weten inmiddels allemaal wel dat we op moeten passen, als er meer dan drie Russen in een vliegtuig zitten, want dan krijg je vier Russen. En dat gebeurde precies met deze knorrende sombrero-griep.

Het was dr. Wolfgang Wodarg die ons waarschuwde voor het bedrog van de Mexicaanse griep, onder onze neuzen..!!

Vier Russen
Want de vogelgriep, aka avian flu (HIER), kwam vanuit het oosten naar de oh zo bange westerse wereld gevlogen op de vleugels van vier Russen. Blijkbaar vonden ze hier in het westen het gebrekkige gezondheidsklimaat, dusdanig goed dat ze besloten om er een tussenlanding te maken. Dit om de door slecht voedsel, teveel chemisch farmaceutische rotzooi in het lichaam en verdere ongezonde leefgewoontes totaal vernietigde natuurlijke immuunsysteem, voortslepende gezondheidscrisis bij de in de eigen welvaart zich verslikkende westerse mens maar eens van een nieuwe impuls te voorzien.

Naar aanleiding van de tussenlanding van de vliegende vier Russen in Nederland moest ook hier veel pluimvee door de overheid verplicht worden opgehokt (HIER). Ook in 2020 schijnt zoiets te hebben plaatsgevonden en geheel volgens het op uitbarsting staande geopolitieke circus worden de vier-Russen er van beticht dit mede te hebben veroorzaakt. Citaat uit het voorgaand gelinkte Wikipedia-artikel:

Advies deskundigengroep dierziekten

Minister Schouten heeft de deskundigengroep dierziekten gevraagd de bevindingen te beoordelen. De deskundigengroep concludeert dat het virus van de besmette knobbelzwanen hoogstwaarschijnlijk uit Rusland afkomstig is en met trekvogels naar Nederland is gebracht. Daar zijn de afgelopen maanden veel meldingen van HPAI geweest. Veel watervogelsoorten leven in groepen in deze tijd van het jaar. Onder deze omstandigheden kan een virus zoals HPAI H5N8 relatief gemakkelijk spreiden onder wilde watervogels.

Het trieste is dat die vier Russen anno 2020/2021 ervoor zorgen, dat nu in plaats van het pluimvee alle inwoners van het land worden opgehokt.  Omdat de vier Russen als vogelgriep door westers wetenschappelijke vierussenkenners al herkend waren, besloten zij door te vliegen naar Mexico. Zich aldaar aangekomen incognito verder voort te planten als een onherkenbare mutatie en gemeenschap te hebben met die varkens in Mexico. Totdat er een mens voorbijkwam die ook wel aantrekkelijk leek als extra vermomming.

2009: De angstbezweerders.. De Minister van Volksgezondheid zelf, Ab Klink, omgeven door zijn 2 onaantastbaar lijkende prinsen, de vaccinexperts.. Een eigen visie kwam nooit naar voren bij Klink. Zijn beleid tolde en draaide, ook toen wantrouwen terecht boven water kwam, liet Klink ‘derden’ het onderzoek doen…

Toen was de deal snel gemaakt en besloten ze gevieren samen verder op te trekken en de mensheid eens flink de stuipen op het lijf te jagen. Waarschijnlijk hebben ze gaandeweg ook nog een deal gesloten met Big Pharma, want in no time was er net als nu een vaccin voorhanden. Dus in feite was deze mutatie een soort van zelfmoordcommando, die nu geniet van de vruchten van gedane arbeid in de vier Russenhemel.

Het lijkt wel een sprookje voor zogenaamde Islamitische terroristen, die door de media als waarheid in de rondte werd gestrooid. En net als nu geloofden velen er heilig in en gingen hun sombrero griepvaccin halen. Ik ga er vanuit dat jij als lezer al lang volwassen bent geworden en niet meer in sprookjes gelooft.

Ab Klink klonk als een hol vaccinvat
De toenmalige minister  van VWS, Ab Klink, liet heel duidelijk klinken dat vaccinazi het enige middel was om de als knorrende sombrerogriep vermomde vier Russische gezondheidsterroristen onschadelijk te maken. Men was het er nog niet over eens of er slechts één of toch twee prikken nodig waren om deze pandemisch terroristische (valse vlag)’gezondheidsaanslag’ te kunnen overleven.

Ab Klink besloot daarom voor alle zekerheid en uit ‘goede zorg’ voor de Nederlandse bevolking er dan toch maar twee voor alle inwoners in het nu steeds dictatorialer wordende kikkerlandje te bestellen. Een kikkerlandje waarin alle inwoners nu worden dood gekookt in het langzaam verhittende water van een dictatuur. Met de aankoop van twee vaccinazi’s per Nederlandse inwoner waren vele miljoenen euro’s gemoeid.

Echter de helft van de aangekochte partij kon spoedig daarna vernietigd worden, wat een kapitaalvernietiging van een slordige € 300 MILJOEN aan belastinggeld inhield (HIER). Ab Klink kreeg de richtlijnen voor zijn beleid vooral ingefluisterd door inmiddels Nederlands bekendste viroliegende ‘pak de wiskyfles maar‘ Ab Osterhaus (HIER) en zijn propagandamaatje van het RIVM Roel Coutinho.

Hoernalistisch gedrag
In het op 11 februari 2010 door ‘wetenschapshoernalist’ Simon Roozendaal, in het kader van zijn wetenschapscafé georganiseerde evaluatief publieke debat, vond er in feite een regelrechte confrontatie plaats tussen mensen die van de waarheid houden en mensen die van liegen houden. Het was een pittige avond, die duidelijk maakte dat dit hele debat een schertsvertoning was, die zoals uiteindelijk bleek door de farmagigant MerckSharp & Dome werd gesponsord. Er werd door de leugenaars echter geen rekening mee gehouden, dat de aanwezigheid van liefhebbers van waarheid zo groot in aantal zou zijn. Het debat moest dan ook voortijdig worden afgeblazen.

Een mooi verslag van deze avond kun je HIER op Want to Know lezen. Roozendaal is als ‘wetenschappelijk’ hoernalist betrokken bij het tijdschrift Elsevier, waarin hij de dag na zijn smaadvolle optreden van de vorige avond in een column op zijn leugenachtige wijze stoom af kon blazen. Helaas kan ik door de internationaal georganiseerde censuurfreaks dit verslag van Roozendaal op de site van Elsevier niet meer terugvinden, daar elsevier.nl nu geïnternationaliseerd is en elsevier.com is geworden.

Onthullende sprookjesklappers
Maar het bekende gezegde betreffende de waarheid, die de leugen altijd weer snel en ontmaskerend inhaalt, is ook op bovengenoemde van toepassing. Zoals deze site dat ook al meteen meldde (HIER). In de hieronder weergegeven tv-documentaire van Argos, waarin men terugblikt op de knorrende sombrerogriep worden verschillende facetten van die hype onderzocht en belicht. Waaronder ook de belangenverstrengelingen van Ab Osterhaus.

Deze worden vanzelfsprekend door hemzelf ontkent, maar het zorgde echter wel voor het nodige tumult binnen de media en zelfs de politiek. Maar voortschrijdend inzicht van 12 jaar later, anno 2021, heeft geleerd dat er wel degelijk ettelijke miljoenen aan de viroliegende strijkstok van Osterhaus zijn blijven hangen.

De website Nine for News besteedde daar onlangs nog een artikel aan, waaruit blijkt dat Ab’s strijkstok verrijkt was met 5,666 miljoen euro (HIER).  Geen gering bedrag, maar zoals velen wel weten schijt de duivel altijd op dezelfde hoop. Een gegeven waar ik in 2015 al eens een artikel over heb geschreven (HIER). Het is dus een overduidelijk gegeven, dat onmensen als Osterhaus c.s. in deze op leugen, bedrog en misleiding gebaseerde maatschappij financieel worden beloond voor hun pseudologisch fantastisch (ziekelijk liegend) gedrag. De uitzending van Argos is via deze link in zijn geheel te bekijken (HIER)

Deze psychopathische viroleugenaar was in 2012 bezig om
-samen met collega Ron Fouchier van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam-
een ‘killervirus’ te ontwikkelen
(HIER
en HIER).

Onthullende uitzending Blackbox TV
In onderstaande video legt Daan de Wit in een interview met Flavio Pasquino voor Blackbox TV haarfijn uit wat de overeenkomsten zijn tussen de huidige Corona-psychotische angstpandemie en die van 2009 rond de knorrende sombrerogriep. Daarin zul je een aantal fragmenten tegenkomen uit de hiervoor weergegeven documentaire van Argos. Daan de Wit had Pasquino specifiek gevraagd om deze fragmenten te tonen. Hij heeft over het pandemonium van de knorrende sombrerogriep overigen een boek geschreven, getiteld ‘Dossier Mexicaanse griep’ (HIER). De onthutsende gelijkenis tussen Corona en de Mexicaanse griep!

Bijgeplaatste noot bij Daan de Wit
Na deze uitzending opnieuw nog eens helemaal bekeken te hebben, wil ik er graag de volgende noot bij plaatsen. Ik ben absoluut overtuigd van de bijzonder integere onderzoekskwaliteit van Daan de Wit en Flavio Pasquino, die overigens naar eigen zeggen geen tegenstander is van vaccinazi’s. Hetgeen hij ook nogmaals uitspreekt in voorgaande uitzending. Ik kan ik me daarom toch niet onttrekken aan het gevoel, dat de Wit en Pasquino geen al te extreme standpunten willen innemen en dus het beestje liever niet bij de naam willen noemen.

Daan de Wit zegt dat hij, in het kader van het vooronderzoek voor zijn boek, met meerdere mensen heeft gesproken. Hij sprak echter niet met bijvoorbeeld medisch onderzoeksjournaliste Désirée Röver, die toen toch al aardig wat expertise had opgebouwd ten aanzien van de zin en onzin van vaccinazi’s. En die zich in het alternatief publieke debat rond die knorrende sombrero vier Russen toch ook aardig heeft geroerd, door vele artikelen te schrijven, onder andere voor Argusoog en zelfs haar eigen radioprogramma ‘Gezond en wel’ had op Argusoog Radio.

Daan luisterde ook alleen naar intellectuelen die hem aanstonden
Daarom hebben in mijn beleving zowel de Wit als Pasquino een enigszins naïeve visie op het groter achterliggende machtsfenomeen, waardoor onze menselijke samenleving door het evolutionaire afvoerputje van de mensheidsgeschiedenis dreigt te zullen verdwijnen. Dit gegeven werd voor mij bevestigd door hetgeen Daan zegt vanaf ongeveer 28.35 minuten in de uitzending en hoe Flavio daar verder op doorgaat. Hij gaat daarin voorbij aan het gegeven dat de globale MSM door dezelfde financierende maffia wordt betaald, waar ook de farmaceutische en bankenmaffia deel vanuit maakt.

Just follow the money and you will always find the same usual suspects. Tijdens de neppandemie van 2009 heb ik, in het kader van Argusoog Radio wel eens contact met hem gehad. Wat me daar van bij gebleven is, dat hij Argusoog en Argusoog Radio te extreem vond en daarom ook niet door dat medium geïnterviewd wilde worden. Dit is absoluut geen vuilspuiterij, maar enkel de weergave van mijn ervaring met hem.

Zelf vaccinazi’s gehaald
Omdat ik tijdens die ‘pandemische’ periode  van 2009 in de GGZ werkte en tot de risicogroep behoorde kreeg ik door Ab-laat-de-vaccinazi’s-Klink en ook twee prikken aangeboden. Daar ik een goed contact had met mijn antroposofische huisarts kon ik met haar afspreken dat ik die prikken wel zou kunnen halen, maar deze thuis zelf kon laten injecteren. Wat ik natuurlijk niet gedaan heb. De eerste ampul die ik kreeg heb ik in in het kader van de houdbaarheid in aluminiumfolie gewikkeld in de koelkast gelegd.

Kijk de jongens van het ‘Pfizer-vaccin’.. In normale mensentaal spreek je over ‘criminelen’…!

Maar ook omdat ik de verdere inhoud van de koelkast energetisch niet wilde laten vervuilen door dat gif. Want ik besloot op zoek te gaan naar een laboratorium waar de giftige inhoud van de ampul onderzocht zou kunnen worden en deze kon laten onderzoeken op hun ingrediënten. Het duurde echter nog al even, voordat ik een geschikt laboratorium had gevonden. Waardoor de houdbaarheid van de eerste ampul niet meer betrouwbaar leek. Daarom heb ik ook de tweede ampul, waar ik volgens Ab Klink immers recht op zou hebben, opgehaald.

Het geheim van de kok
Uiteindelijk vond ik via Janet Ossebaard een laboratorium in Zwitserland. Zij liet daar haar monsters van graancirkels door één van de meest gerenommeerde laboratoria in Europa onderzoeken en was daar heel tevreden over. Via haar stuurde ik de tweede ampul naar dat lab. Toen de uitslag van het onderzoek erg lang op zich liet wachten, nam ik opnieuw contact op met Janet. Ze informeerde bij het lab en kreeg de onthutsende mededeling te horen dat zij niet voldoende toegerust waren om dit vaccin te onderzoeken. Bij mij deed dit de alarmbellen rinkelen en gaf mij het sterke vermoeden, dat er van hogerhand aangegeven werd dat de inhoud van dat vaccin niet openbaar gemaakt mocht worden.

Het geheim van de farmaceutische kok mocht dus niet prijsgegeven worden. Net zoals het geheim van de vele contracten tussen overheden en chemisch farmaceutische industrieën ook niet geopenbaard mogen worden. Wij als mensheid leven dus in een globaal farmaceutisch/chemisch gefundeerde keuken waar over onze hoofden heen door verschillende samenspannende machtige koks menu’s worden samengesteld. Menu’s waar wij slechts slechts de samengestelde ingrediënten van mogen zijn. Oftewel de mensheid wordt als levend testmateriaal gebruikt in experimentele oefenprogramma’s. Dat dit zo is, werd mij gedurende de neppandemie van 2009 al duidelijk. Deze geschiedenis is zich nu aan het herhalen.

Levend menselijke laboratoriumratten
Ik heb toen veel diepgaand onderzoek gedaan naar allerlei in de ogen van de elite gepeupel overstijgende bepalingen. Op zowel nationaal als Europees internationaal niveau. Waaronder een document van de EMA (European Medicines Agency). Zij bracht een document uit waarin alles dat met de toenmalige vaccinazi’s te maken had werd beschreven. In dat document werd letterlijk geschreven dat de effectiviteit van het toenmalige vaccin zich in de praktijk zou moeten tonen. Het document is HIER te lezen.
Waaruit ik toen al opmaakte dat men bezig was met het bestuderen van de effectiviteit van niet voldoende geteste vaccins in de levende realiteit. De mensen die deze vaccins hebben gekregen waren dus de laboratoriumratten voor de farmaceutische maffia. Net zoals nu hetzelfde gebeurt met het Corona-psychose vaccin.

Toenemende zorg over voortgaande ontwikkelingen
Naast de informatieverstrekking via de groep bezorgde medemensen betreffende de knorrende sombrerogriep trachtte ik ook in mijn dagelijkse omgeving mensen van de zo nodige informatie te voorzien. Ik had in die tijd twee deeltijdbanen in de GGZ en na de oproep voor het halen van de knorrende sombrero-griepprik, besloot ik een waarschuwing daarvoor per interne mail van de instellingen waar ik werkte aan alle collega’s te sturen. Dit werd me door het merendeel in de heilzame werking van Big Pharma gelovende collega’s niet in dank afgenomen.

Ik heb het maar voor lief genomen. Ook heb ik toen alle privé-mailadressen een mailtje gestuurd. Waaronder aan Guido Jonkers, medestrijder van het eerste uur. Tot mijn verbazing zag ik, dat hij die mail als artikel had geplaatst op deze site (HIER). Citaat uit dit artikel:

Eerst was er SARS, toen de vogelgriep en nu een combinatie van vogelgriep, varkensgriep en twee menselijke griepvirussen. Hoe kan dit? Zou de natuur er op uit zijn om ons uit te roeien door zulke gemene combinaties van verschillende virussen te maken? Lijkt me sterk. Het is bekend dat in laboratoria al heel lang wordt geëxperimenteerd met genetisch gemanipuleerde micro-organismen in het kader van biologische oorlogsvoering. De Spaanse griep in 1918 begon bijvoorbeeld op een Amerikaanse legerbasis. Zie HIER

Zo is ook de oorsprong van de ziekte AIDS omgeven met vele raadselen. De Nederlandse microchirurg Johan van Dongen laat in zijn boek ‘Aids de grootste misdaad in de medische geschiedenis’ op voor velen schokkende wijze zien hoe het geknutsel met micro-organismen een manier is om de mensheid drastisch in omvang te verminderen.

In het eerste hoofdstuk zegt hij: (citaat)

“ ‘Aids de grootste misdaad in de medische geschiedenis’ gaat over het gegoochel met micro-organismen en het genetisch manipuleren ervan ten koste van de mens. Het is de beschrijving van een nog nooit eerder vertoont dodelijk complot tegen de mensheid. De meeste informatie over ziekten als aids en over wat er in medische en militaire laboratoria allemaal is en wordt uitgedokterd, bereikt de gewone burger niet of is zodanig verpakt in wetenschappelijk jargon dat die burger er niets mee kan, en waarschijnlijk is dat ook de bedoeling.”

Knutselvirologen en hun financiële belangenverstrengeling

Zoals alles op Aarde momenteel op een kunstmatige wijze in elkaar wordt geknutseld, wordt dat ook gedaan met ziektes. Niet alleen de farmaceutische maffia heeft daar een waanzinnig financieel en daardoor machtsvoordeel aan, maar ook de hen ten dienst staande knutselviroleugenaars, die altijd hebben gelogen over de aard van virussen. Zelfs de door de regulier medische wetenschap alom erkende ontdekker van micro-organismen, Louis Pasteur, heeft op zijn sterfbed aangegeven dat zijn theoretische aanname betreffende het bestaan van micro-organismen niet juist was (HIER, HIER en HIER). Daarom blijf ik ook bij mijn basisvisie dat de vier Russen deel uitmaken van de geknutselde werkelijkheid, die bedoeld is om het grootste deel van de mensheid een enkele reis naar de eeuwige jachtvelden op te dringen.

Inmiddels 12 jaar verder
Het gehele pandemonium van de niet te controleren vier Russen, die zich in steeds weer muterende vermommingen aan de mensheid tonen en alleen met farmaceutische gifspuiten overwonnen kunnen worden, is dus een vorm van gaslighting gebleken van een elitaire club van heel geesteszieke ‘mensen’. Gelukkig heb ik zelf nooit in vaccinazi’s als preventief middel gelooft. Daarom zijn mijn beide dochters ook nooit gevaccineerd.

Toen zij in het verleden gingen reizen en vaccinazi’s nodig hadden om een land binnen te kunnen komen, was dat volledig hun individueel volwassen keus om dat wel of niet te doen. Voor veel landen gold al langere tijd een vaccinaziplicht voor met name tropische ziekten. Daar heb ik zelf ook van mogen ‘genieten’ toen ik begin jaren ’80 naar India ging.

Joseph Moshe
En nog was het vier Russen circus niet afgelopen. Eind 2009 bleek dat ze weer oostwaarts waren gevlogen naar de Oekraïne, waar het farmaceutische bedrijf Baxter ook toevalligerwijs een laboratorium had en misschien nog wel heeft. Daar hadden ze (misschien door wat virologisch kneedwerk van Baxter) weer een nieuwe vermomming aangenomen, door zich voor te doen als een nieuwe mutatie van de knorrende sombrerogriep. Ook deze site besteedde daar toen aandacht aan, middels het artikel ‘Oekraïne, wat is daar aan de hand!?(HIER).

Baxter was overigens al eerder op minder fraaie wijze in het nieuws gekomen, toen uitkwam dat er vanuit hun laboratorium in Tsjechië ‘per ongeluk’ naar verschillende landen een lading vaccinazi’s was verzonden waarin levende vier Russen van de Avian Flu-variant als verstekeling waren meegereisd. Er was toen een onderzoeksjournaliste, genaamd Jane Bürgemeister, die dit aan het licht bracht. Deze vrouwelijke burgemeester bleek achteraf echter niet al te kosher te zijn. Dit is in verschillende artikelen op deze site belicht (HIER).

Een paar maanden daarvoor vond er in de VS iets heel bizars plaats. De spectaculaire arrestatie van de Israëlische microbioloog en voormalig Mossad-agent, Joseph Moshe, deed een groot deel van de alternatieve media zich met verbazing achter de oren krabben. In zijn rode kevervolkswagen werd hij bij een kruispunt  in Los Angeles acht uur lang belaagd door een enorme overmacht aan Amerikaanse dienders van verschillende soort (HIER). Ze konden hem, zelfs met gebruik van een overvloed aan traangas niet uit zijn kever krijgen. Uiteindelijk lukte dat dan toch. Zie onderstaande video’s:

Joseph Moshe arrested for predicting Baxter bioweapon outbreak
mutated H1N1 flu in Ukraine! 1 of 2

en Joseph Moshe arrested for predicting Baxter bioweapon outbreak
mutated H1N1 flu in Ukraine! 2 of 2

Geruchten van Moshe als klokkenluider
Aangezien Moshe documenten in zijn auto had, die hij ergens had willen bezorgen, kwam er binnen het alternatieve mediacircuit een luide geruchtenstroom op gang. Kort gezegd komt deze er op neer dat hij het gerommel van Baxter in Oekraïne met de vier Russen aan het licht wilde brengen, als zijnde een nieuw ontwikkeld dodelijk biologisch wapen. We zullen voorlopig nog niet weten of dit juist is, want zoals uit één van bovenstaande filmpjes blijkt is hij verdwenen achter de muren van een gevangenis of een psychiatrische instelling in Los Angeles. Of misschien nog wel ergens anders. Feit is dat zijn bizarre acht uur durende belaging nogal veel commotie heeft veroorzaakt.

Deze schreeuwlelijk, mw. Chan, voorzitter van de WHO, was óók de dame die de wereldwijde pandemie rondom de Mexicaanse griep uitriep. Door het criterium voor een ‘pandemie’ te veranderen.

Tot slot
Dit verhaal over vier Russen bevat heel wat informatie om op te kauwen en op een gezonde wijze te verteren. Wat ik echter met het verhaal van de vier Russen wil zeggen is, dat die zij in al hun fatale verschijningsvormen een verhullend excuus zijn geweest, nu blijkbaar nog zijn, als onderdeel van een medisch/communistisch oefenprogramma.

Een oefenprogramma om de mensheid op een nogal dictatoriale wijze volgzaamheid en slaafsheid bij te brengen. In de periode van de knorrende sombrerogriep heb ik veel met Désirée Röver mogen samenwerken. Ik heb haar toen meermaals horen zeggen dat wat er in 2009 speelde, slechts een voorbereiding zou zijn op meerdere volkomen kunstmatig geschapen grootschalige aanvallen van de vier Russen.

Hoe profetisch waren haar woorden! Als je Russisch leert zou je misschien met hen kunnen praten. Onder Russisch leren versta ik in dit verband, je lichamelijk en geestelijk immuunsysteem sterk houden. Ik ga er vanuit dat je wel weet hoe je dat moet doen.

Waar het nu op aan komt is de rug recht, het hoofd koel en het hart warm te houden. Ik wens een ieder daar heel veel Liefde, Kracht en Wijsheid bij.

Arend Zeevat

19 maart 2021

1 gedachte over “Medisch-communistische oefenprogramma’s..

  1. Hoi Arend 🙂 Jou zin over>>Ik kan ik me daarom toch niet onttrekken aan het gevoel, dat de Wit en Pasquino geen al te extreme standpunten willen innemen en dus het beestje liever niet bij de naam willen noemen.<< Je hebt gelijk Arend, Pasquino maakt er meer,althans zo zie en hoor ik het, een algemeen ,oppervlakkig praat programma van, niet meer interessant voor mij.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.