Advertentie

Compassie is de Sleutel..


“Omdat dit een traumaplaneet is geweest, wenden mensen zich af van de werkelijke ervaring van andermans zorgen als een overlevingsmechanisme.”

 

Zomaar een zin uit het onderstaande artikel. Nou niet  ‘zomaar’, natuurlijk…
Want het is voor ons heel opvallend hoe het hoofdartikel over de waanzinnige gevolgen van Verarmd-Uranium-Munitie bijna geen reacties oplevert, én weinig gelezen wordt. Hoe weinig mensen hebben ruimte voor de heftige ‘shit & sores’ van anderen…

Zijn mensen kil en koud? Heb jij zélf bijvoorbeeld, nog ergens ruimte voor ‘narigheid en treurigheid van anderen’? De vraag daarbij is, of we onszelf bewust zijn van onze houding van afwijzing..
Zijn we ons bewust dát we onze blik afwenden, dát we ons niet meer verbinden met ‘narigheid’..

Maar de vraag is of je je kunt voorstellen dat deze houding ook en vooral een heftige terugslag op jezelf geeft? Dat je jezélf  hierdoor afsluit van die wereld-om-je-heen, dat je je eigen verbinding met die wereld-om-je-heen afknelt, op een drastische manier? Je hebt er dus alleen jezelf mee…! Met alle goede bedoelingen, daar gaat het niet om, maar het is de situatie zoals die zich manifesteert op Aarde. Maar ook de Aarde is niet ‘alleen’..!

Compassie is de diepste opgave van het hart. In de zin van meevoelen, ten diepste meevoelen. Zonder oordeelsvorming…! Dus niet in de zin van mede-lijden. Want in het lijden, wordt het hart voor het grootste deel verbonden met onze eigen Ziel… Maar we zijn niet alleen, er is ook zoiets als de Ziel van die ‘ander’. We zijn allemaal verbonden.. dus.. Compassie is ten diepste meevoelen zonder mede-lijden.

Judith Moore, haar naam is hier al vaker voorbij gekomen, staat aan de basis van dit artikel. Opnieuw een artikel over de grote, aankomende shift..! Een stevig bericht, zo mogen we wel concluderen.. Werk aan de winkel.., zo kunnen we het ook zeggen. Opnieuw het advies om te voelen en te onderkennen wat er bij jezelf resoneert. Voelen.. Jouw resonantie met datgene wat je leest, denkt en voelt, is het enige dat telt..!

* * *

X

Globaal ontwaken van het hart:  de 6e kosmische golf

Judith K. Moore

Vertaling Herbert van Erkelens © 2010

x

De opmerkelijke transmissie over de zesde kosmische golf werd begin september uitgelokt door een vrijwillige medewerker van de site van Judith Moore, Christy Puglisi, die Judith wees op een onderzoek van vermoedelijk parapsychologische aard waarbij computers een bepaalde frequentie voor de hele wereldbevolking meten.

Die respons blijft tamelijk consistent op hetzelfde niveau met een paar ups en downs voor gebeurtenissen die het hart van heel veel mensen raken zoals het plotselinge overlijden van Lady Diana.
Christy: ‘Zij hielden zoveel van haar dat je pieken kon zien een dag voordat het gebeurde en verder kun je zien hoe lang die gebeurtenis het hartbewustzijn van de mensen vergrootte.’

Het merkwaardige is dat bepaalde gebeurtenissen hun schaduw vooruit werpen:
‘Die onderzoekers weten dus dat er iets staat te gebeuren, maar natuurlijk niet wat. Er was de dag vóór 9/11 [nine-eleven] een piek en die piek bleef vier dagen lang na de gebeurtenis. Nu is er een piek zichtbaar die vier keer groter is dan [die van] 9/11. De piek begint op 11-8-10 (8 november 2010) en loopt voor het grootste deel door tot 11-12-10. Het is een vier dagen durende piek in plaats van één dag. Het duurt dan nog vier maanden voordat het niveau terugkeert naar wat zij normaal noemen. Het is dus een immense piek.’

Judith: ‘Er is mij via deze transmissies verteld dat de zesde Harmonische, Kosmische Golf op de planeet arriveert op 10-10-10. Ik heb het gevoel dat een activiteit die met het collectief gebeurt een relevante relatie heeft met 10-10-10 als de datum van de zesde Harmonische Golf.’

Het is nogal wat als er zich op aarde gebeurtenissen zouden voordoen met nog meer impact dat de terreurdaden van de elfde september 2001.

Christy: ‘En deze piek is gedurende de maand november. Jij hebt gezegd dat 9 november het spiegelbeeld is van 9/11. Het is 11-9 en het is 9 jaar geleden na de gebeurtenis van 9/11.’

Het is nogal wat als er zich op aarde gebeurtenissen zouden voordoen met nog meer impact dat de terreurdaden van de elfde september 2001. Daarom stelt Judith haar medewerker Sean en haar vriendin Christy voor om zich met de ‘Grote Wijsheid’ te verbinden voor ‘bruikbare en nuttige helderheid en waardevolle informatie betreffende de implicaties en de vele factoren in de komende piek van energie.’

Vertaling uit de transmissie van 6 september 2010

Judith: ‘Er is mij via deze transmissies verteld dat de zesde Harmonische, Kosmische Golf op de planeet arriveert op 10-10-10. Ik heb het gevoel dat een activiteit die met het collectief gebeurt een relevante relatie heeft met 10-10-10 als de datum van de zesde Harmonische Golf.’

Grote wijsheid, we openen ons hart, denken, lichaam, geest en ziel naar het hoogste, meest zuivere licht. Het hartcentrum van de collectieve menselijke ervaring heeft zich geopend naar een nieuw niveau van gevoeligheid via het collectieve drama. En in waarheid draait het om de ‘rites de passage’ (initiatieriten) voor de mensheid.

Maar een groot aantal mensen zijn niet in staat geweest om de energie te verwerken die noodzakelijk is voor compassie naar andere mensen toe die vaak niet direct betrokken zijn bij hun fysieke leven. De meeste mensen kunnen meedogend zijn naar één lid van de eigen familie toe; sommigen zijn zelfs in dat opzicht geblokkeerd.

De meeste mensen ontdekken compassie via hun gemeenschap en via dingen die direct op hen zelf betrekking hebben. Maar veel mensen waren niet daartoe in staat vóór 9/11.
Er werd een gemeenschap gevormd rond de gebeurtenis van 9/11 en die opende een hartvortex in het centrum van deze stad. De vortex was gebouwd met de energieën in de geest van het Gouden Jeruzalem.

Iedere factor bij het openen van de psyche van de mensheid en de menselijke ervaring is essentieel. Amerikanen bijvoorbeeld konden gedurende de Tweede Wereldoorlog compassie hebben met hun soldaten en deze mensen, de soldaten, kwamen met verhalen naar hun gemeenschappen terug voordat er internet bestond om informatie instantaan te delen. Er was een schok voor het hart.

Omdat dit een traumaplaneet is geweest, wenden mensen zich af van de werkelijke ervaring van andermans zorgen als een overlevingsmechanisme. Maar nu sinds 9/11 is er in de menselijke ervaring een verder reiken naar zorg en gemeenschappelijke betrokkenheid bij mensen op afstand en dit opent het hart van compassie. En dit is een massale beweging van de rijken en de armen om de hand uit te steken via vele kanalen naar individuen toe die niet direct bij hun leven of hun gemeenschap betrokken zijn.

En dit is het soort ervaring dat de aard van bewuste relatie en het vermogen transformeert dat mensen collectief hebben om werkelijk rentmeesters van het hart te zijn. De regel van de mensheid is geweest dat het doel de middelen heiligde via oorlog of via manipulatie van dynamische politieke en financiële systemen. Of er is een rationalisatie rond de plicht van immigranten vanuit Mexico, de bootmensen vanuit Haïti, etc, etc.

Wanneer de zesde Kosmische Golf op de planeet aankomt, zal het een schok zijn voor het menselijk hart. Je kunt hierbij denken aan de techniek die wordt gebruikt om het hart elektrisch te laden zodat het weer begint te kloppen. Deze schok zal een schok zijn voor het hele collectieve lichaam van de mensheid, om de weg te openen naar een werkelijke verbinding en naar energie die gaat stromen via zorg voor het welzijn van een ander mens, zorg voor het welzijn van de soort en zorg voor het welzijn van de Aarde.

Hart van Licht (Heart of Light) van Daniel Holman

De incidenten zullen op een kernniveau zijn, maar het essentiële is dat er veel incidenten op de planeet zullen zijn gedurende die dagen. Die incidenten vragen van mensen zich te focussen op wat essentieel is en er werkelijk toe doet in de menselijke ervaring die liefde is.
Omdat mensen niet in staat zijn geweest om de noden van het ecosysteem op een collectief en een administratief niveau prioriteit te geven. En waarlijk, de autoriteit van de massamanipulatie van politieke en economische structuur zal verschuiven. Die moet verschuiven. Die kan niet gecontroleerd blijven door systemen die geen acht slaan op het welzijn van het individu en het welzijn van het geheel.

De prijs van macht heeft het bestaan van het ecosysteem op deze planeet in gevaar gebracht. En wanneer de zesde kosmische golf begint – en dat zal in golven gebeuren vóór de datum van 10-10-10 – zal er een extreme energetische ontlading op jullie planeet zijn die paradigma’s zal doen barsten en infrastructuren zal doen verschuiven en veranderingen van de aarde teweeg zal brengen.

Maar het is via de microkosmische ervaring dat dit op een persoonlijk niveau zal worden gevoeld, omdat het een kwantumveld van hartenergie moet bereiken waar de zorg van de massa’s verschuift naar een collectief besef van doel en principe op één lijn met de ultieme overleving van jullie soort.

Het is niet de bedoeling van deze transmissie om een datum, tijd of locatie te voorspellen voor de gebeurtenissen tijdens deze dagen. Dat is niet essentieel voor het begrip van deze transmissie. Het begrip is eenvoudig. Verwacht een schok voor de sensorische perceptie van de hartenergieën die de menselijke ervaring niet langer veroorlooft om zich te distantiëren van de realiteit van de ecologische crisis, de sociale crisis en de financiële crisis in de menselijke gemeenschap en van de implicaties van hebzucht, het effect van hebzucht, individueel en collectief.

Hebzucht kan gerationaliseerd worden als een politieke of een economische structuur die zo lang op zijn plaats zit op deze planeet dat er weinig plekken voor de menselijke ervaring zijn om een verbinding aan te gaan met een ander relatiepatroon.
Er zijn samenlevingen en culturen die welwillend, holistisch en heel zijn geweest, maar die zijn in de minderheid. De meerderheid van de sociale structuren op jullie planeet werd gedomineerd door politieke en financiële hebzucht en macht. En dat is de infrastructuur die binnen de menselijke psyche, binnen de menselijke geest zal versplinteren.

De Sleutel

Want stel dat er van de 6,5 miljard mensen op de planeet er 4 miljard een hartcrisis ervaren, waarin hun hart zich opent in iedere situatie, geboorte, leven, dood, financiële instorting, financiële overvloed, [zou dat] een verschuiving in alles, een hele verandering van levensomstandigheden zijn. Omdat de microkosmische menselijke ervaring bij deze transformatie essentieel is…

En wat als er parallel daaraan gebeurtenissen zouden zijn met enorme beroering in verschillende centra en epicentra van de planeet en dat individuen ervaringen zouden hebben met hun kinderen en hun partners, met hun ouders? Dit is persoonlijk. Dit is persoonlijk, persoonlijk, persoonlijk, persoonlijk. Het is een persoonlijke ervaring die de sleutel vormt.

Omdat de persoonlijke ervaring het hart opent en er een massale golf aan persoonlijke ervaringen zal zijn daar waar individuen voorheen zich afscheidden en zich distantieerden van de nood van anderen en de zorg en het lijden van andere mensen.

En miljarden mensen op de planeet zullen plotseling ontdekken dat er geen andere optie is dan te voelen, verantwoordelijk te zijn voor de eigen gevoelens, en verantwoordelijk voor de gedachten die deze gevoelens met zich meebrengen en voor de handelingen die op de gedachten volgen. Dat is de Sleutel. Dat is de Sleutel.

Tegelijkertijd zal er een focus op het collectief zijn. De sleutel is dus [de beweging van] van de individuele naar de collectieve ervaring, een massale oproep tot vertrouwen, compassie en eenheid. Omdat de weg door deze dagen van uitdaging via eenheid zal zijn, eenheid uit oprechte liefde en eerlijke integrale relatie vanuit de hartbron.

Hoeveel mensen maken een overlijden mee en ontdekken dan dat zij de dood van een geliefde in opspraak kunnen brengen omdat zij terecht komen in hun eigen drama rond de bezittingen van die persoon, omdat de erfenis iets wordt waarover broers en zusters ruzie maken? Dat lijkt simpel, maar is het niet omdat die houding oorlogen over de planeet heeft gebracht. Juist die ideologie heeft tot oorlog geleid. Zij heeft conflict gebracht en families en naties gescheiden. Dit is de psyche die moet verschuiven in de menselijke ervaring en er is geen tijd meer.

Dit is de psyche die moet verschuiven in de menselijke ervaring en er is geen tijd meer.

Degenen die de verandering niet hebben meegemaakt, degenen die zich niet aan vertrouwen hebben overgegeven, degenen die weerstand hebben geboden aan het openen van het hartcentrum en de machten van evolutie hebben weerstaan die door de psyche van de menselijke ervaring stromen, die individuen moeten massaal ontwaken.

En dit is de tijd van het Ontwaken van Zielen, de transcendentie van bewustzijn van de microkosmische naar de macrokosmische gebeurtenis, van de individuele ervaring naar de massale ervaring.

Wij geven het voorbeeld van een oudere vrouw die passief naar het nieuws en naar reclameblokken kijkt met hetzelfde emotionele affect. En toch heeft zij één wezen in haar leven dat haar kostbaar en dierbaar is. Het is haar hondje. Het openen van het hart van die vrouw via de ervaring van haar huisdier zal de manier veranderen waarop zij naar een kind in Pakistan kijkt. En die verandering moet verschuiven.

Veronachtzaming van de menselijke ervaring is in laatste instantie veronachtzaming van je individuele relatie tot je ziel en de ziel van de wereld. En dit is de tijd van het Ontwaken van Zielen, de transcendentie van bewustzijn van de microkosmische naar de macrokosmische gebeurtenis, van de individuele ervaring naar de massale ervaring.
En de spiegel van 9/11 zal uitvergroot worden niet via daden van terreur, maar via daden van mededogen. Uiteindelijk is compassie het geneesmiddel voor de menselijke ervaring.

Sommige van de archetypische financiële machten zullen instorten, jullie zullen daar nooit iets van vernemen op het nieuws noch zal het bekend worden op een manier waarvan het publiek zich bewust is. Maar er zal een verschuiving zijn en die politieke en financiële systemen die gebouwd waren over de ruggen van andere mensen zullen dat gedurende die tijdsperiode voelen.

Het is onmogelijk tot voorspelbare uitkomsten te komen en Gaia zelf heeft waarlijk nog niet de punten van verwikkeling van deze massale schok voor de menselijke ervaring bepaald. Er zijn epicentra op de planeet die wankele systemen vormen die met de meest wankele balans samengehouden worden. De balans is delicaat.

– En Gaia zal kiezen waar zij levenspatronen zal ontwrichten en welk patroon noodzakelijk is voor de epicentra op de planeet die getroffen zullen worden.
– En Gaia zal kiezen hoe zij de harmonische golven van de zesde Harmonische [of Kosmische] Golf door haar energielichaam zal laten bewegen.
– [En zij zal kiezen] waar de machtscentra zullen zijn die de zesde Harmonische Golf zullen ontvangen.
– En zij zal de collectieve groepen tezamen roepen om de zesde Harmonische Golf te ontvangen. Zij worden al geroepen om deze energie in het wereldraster te loodsen en de transformatie te vergemakkelijken.

Het goddelijk doel van ieder lichtvormdeeltje, iedere vibratie van bewustzijn, iedere frequentie van harmonie die het wereldraster door de portaal en de vortex sterrenpoorten van de zesde Harmonische Golf binnengaan is afgestemd volgens een formule.

Ieder deeltje is gefocust op de streek die het meest de schok voor het hart nodig heeft, zoals de elektrische schok die een persoon nodig heeft die wordt teruggebracht met een reanimatie van het hart. En er zal een lijden aan pijn in het menselijke hart zijn omdat er delen van het hart zijn die lange tijd niet door veel mensen gebruikt zijn.

En uiteindelijk zal het maanden duren voor de integratie van deze energieën, maar zij zullen geïntegreerd worden en in een harmonisch continuüm vloeien voor de massale verschuiving van 2011, 2010 en 2013, de Meester Code. De enige manier om je op deze gebeurtenis voor te bereiden is om je over te geven aan vertrouwen en te weten dat dit de manifestatie van een tijd van wonderen is en dat zegeningen onmiddellijk zullen volgen.

Wees gezegend!

Judith K. Moore

25 gedachten over “Compassie is de Sleutel..

 1. “Hoe weinig mensen hebben ruimte voor de heftige ‘shit & sores’ van anderen…”
  Dude??? Het zal heus een “vaststelling” zijn, maar het komt over als een oordeel, geschreven met een persoonlijk kleurpotloodje.

  Hieronder ‘Gewoon’ een reactie op het inleidende stukje van dit artikel.
  Wat had u verwacht aan reacties op het artikel over het verarmde uranium?
  Reacties als ‘ja mooi kut’, ‘goh wat erg!’, ‘die munitie, het zou verboden moeten worden’. Zoiets? Bij mij althans kwam de reactie naar boven: Ah nee, niet weeer he! Stelletje klootviolen.
  Herhaling van de geschiedenis. Niks nieuws meer onder de zon wat dat betreft…
  En bovendien…denk ik niet dat u dit soort bewoordingen/reacties op prijs zal stellen.

  Wellicht is deze site niet de enige site welke informatie verstrekte over het verarmde uranium probleem. Wellicht hebben uw lezers dat al wel meerdere keren gelezen. Daar al eens aan gedacht?

  Om dan nu te stellen dat mensen ‘kil en koud’ zijn, vind ik persoonlijk dan ook voorbarig en kort door de bocht. En daar komt bij, je KUNT je ook niet alles sores van een ander gaan aantrekken. Iedereen doet dat op zijn of haar eigen manier, en wie daar over oordeelt, is zelf hard bezig dat dualisme en de gevestigde orde in stand te houden. En vooral mensen te (blijven) wijzen op negativiteit. Hoe meer aandacht er gegeven wordt aan die negativiteit, ellende en sores, hoe hardnekkiger het blijft bestaan. Is het niet zo, dat ‘wij’ al te vaak overspoeld worden door naar en ellendig nieuws? Is het niet zo, dat ‘we’ wellicht nu wat meer neigen naar positiviteit? Daar wel eens aan gedacht?
  Dat is in mijn optiek eventjes heel wat anders dan te beweren dat ‘we’ onze ogen maar voor het gemak sluiten.

  Wil ik even het aanvullende deel van de openingszin hier herhalen:
  “Maar nu sinds 9/11 is er in de menselijke ervaring een verder reiken naar zorg en gemeenschappelijke betrokkenheid bij mensen op afstand en dit opent het hart van compassie. En dit is een massale beweging van de rijken en de armen om de hand uit te steken via vele kanalen naar individuen toe die niet direct bij hun leven of hun gemeenschap betrokken zijn”

  Mooi, en zoals ‘we’ het graag willen zien 🙂
  Dit is al een heel wat minder negatieve insteek. Waarom in godsnaam zo’n negatieve opening/benadering van zo een mooi artikel? Misschien zou de plaatser van dit artikel en het artikel over het verarmde uranium eens naar zichzelf moeten kijken in plaats van vinger te wijzen.
  Gewoon een vaststelling.

  1. @Mare, jouw hart zit zeker op de goede plaats. Je reactie is gelijk aan wat ik dacht.

  2. Wij zijn als de lotus, de veelzijdige mens die zich verheft naar het goddelijke, met zijn wortels in de modder van het materiële leven. Bewustzijn.

 2. In dit artikel staat o.a.:
  De piek begint op 11-8-10 (8 november 2010) en loopt voor het grootste deel door tot 11-12-10

  Volgens sommigen gaat CERN op 9 november een experimentje uitvoeren. Toeval of niet?

  “Uit interne documenten van het Europese onderzoekscentrum voor deeltjesfysica CERN zou blijken dat er op 9 november een levensgevaarlijk experiment zal worden verricht met de in 2008 in gebruik genomen Large Hadron Collider, de in Frankrijk gebouwde superdeeltjesversneller. Als de documenten kloppen dan heeft CERN altijd gelogen tegen de pers en is er zo’n 65% a 70% kans dat er bij het experiment zogenaamde negatieve strangelets worden geproduceerd, ultradichte en ultragevaarlijke deeltjes die in het ergste geval de hele planeet zouden kunnen vernietigen.” (1)

  Het webbot van Clif High voorpeld ook een gebeurtenis op 9 november

 3. Het ontbreken van interesse over het misdadige gebruik van verarmd uranium.
  Wat vooral bedoeld is ter vernietiging op langere termijn van de burger bevolking!
  De eigen soldaten zijn al lang thuis, vele komen terug die ook zwaar beschadigd zijn door de straling opgelopen bij de aktie’s die zij deden!
  Ik denk dat veel mensen er niets over willen horen omdat deze zaken te bedreigend zijn voor hun eigen gemoeds rust.
  En als je van niks weet hoef je ook niets te zeggen!
  En in de spiegel kijkend te moeten constateren dat men eigenlijk zichzelf belazerd door stuisvogel politiek toe te passen, doet men nu eenmaal niet!

 4. Compassie moeten hebben voor leed na gedane zaken, is 1 ding.
  Niet meer bij willen dragen aan de kern, de bron van die zaken, gaat veel dieper.

  De compassie waartoe opgeroepen wordt, heeft haar werk allang gedaan.

  Zie ook de crowdpower processen die je onder aan deze link vind: http://www.bewustzijnskunstenares.nl/index.php?hoofd_id=80

  De morele verontwaardiging over de zogenaamd uitblijvende compassie, komt uit verplaatste krachten voort: http://www.bewustzijnskunstenares.nl/index.php?hoofd_id=78

  Zelf niet rondom de kern van alles, je voeten willen verplaatsen, de dingen dus gewoon door laten gaan, er aan bij blijven dragen, en na gedane zaken dan maar weer morele verontwaardiging rond sturen….

  De energetische clash die Judith beschrijft, is allang gebeurd. Over de hele wereld heen maken mensen allang wezenlijk andere keuzes in hun leven.

  De grote bubs blijft echter maar hangen in onderzoek, en voorspelde data.

  Het is allemaal allang gebeurd.
  Je sluit echter niet aan.

  1. “De energetische clash die Judith beschrijft, is allang gebeurd. Over de hele wereld heen maken mensen allang wezenlijk andere keuzes in hun leven.”

   SO TRUE!
   *knikt mede*
   En hoe of op welke manier die keuze wordt bewerkstelligd, HET GEBEURT! Daarover, en op welke manier dat wordt bewerkstelligd, kan NIEMAND oordelen! (zie mijn post).
   Net als de mevrouw in het artikel, met haar hondje.
   DUS!
   Daarover is niet meer te oordelen, want het IS er. Die compassie, die IS er.
   Eenieder, die (anderen) wil wijzen op de oorzaak van de bewerkstelligde manier, hoe eenieder persoonlijk die compassie beleeft, ervaart en in de wereld laat manifesteren, die is niet echt meer realistisch bezig. Die houdt vast, aan wat geweest is. Ergo: die leeft in het verleden.
   Rest my case.

 5. Geen mededogen?…nee…!
  Maar verbijstering en schaamte, wat kunnen wij daar nu nog aan veranderen .
  Wij zijn hardwerkende, bewust niet materialistische mensen,
  en als zodanig volledig machteloos .
  Wij kunnen alleen hopen op een betere toekomst.

 6. Ik weet niet wat voor afweer het is, dat mensen het eerdere artikel over uranium weinig gelezen hebben. Mijn gevoel hierbij is, dat wanneer je zo’n zwaar artikel leest, dat je als individu het gevoel hebt dat je weinig kunt doen voor deze mensen die zo ver weg wonen. Je kunt niet in je eentje of met een klein groepje het us en eu leger op het matje roepen! Ik voel mij best machteloos wanneer ik zo iets lees! Ik zie dit als een groot nadeel van een geeindividualiseerde samenleving!

 7. Ik leg vaak een kaartje, dit deed ik vanochtend ook. Ik trok de kaarten: luister naar je ziel, de wereld is een wonder, en wees niet bang! Hier moest ik aan terugdenken toen ik dit artikel las.

 8. Uit het artikel ;
  “Judith: ‘Er is mij via deze transmissies verteld dat de zesde Harmonische, Kosmische Golf op de planeet arriveert op 10-10-10. Ik heb het gevoel dat een activiteit die met het collectief gebeurt een relevante relatie heeft met 10-10-10 als de datum van de zesde Harmonische Golf.'”

  Na Minke/rohaa valt nu dus ook Judith K.Moore door de mand. Waarom kunnen ze niet gewoon hun verhaal houden zonder meteen voor profeet te moeten spelen ?
  Belangrijke dagen of veranderingen moet je toch echt zelf maken.

 9. De reden waarom dit soort boodschappen de reguliere wereld nog niet bereikt is door het hoog “new age” en profetie gehalte.
  Jammer, de basisboodschap is er een die merkbaar is, de wereld is in een hoog tempo door een veranderingsfase aan het gaan.

  De hamvraag is wel:

  Zijn hier hogere machten aan het werk of aardse machten?

  Time is the only one that can tell.
  (time is on my side 🙂

  Buckle up and see the future in a nearby cinema at your own place and surroundings.

 10. Toen in 1992 de Bijlmer werd geconfronteerd met een vliegramp heeft een handvol slachtoffers en verontruste burgers aandacht gevraagd voor de risico’s die de bevolking liep door het DU dat vermoedelijk in de vleugels was verwerkt. De bewoners hebben zelfs contact gezocht met dr. Lennart Dietz, de uitvinder van DU in munitie. Hij stelde dat het Pentagon opzettelijk zijn instructies om veilig met dit soort wapens om te gaan, niet aan de soldaten doorgaf. Met alle ellendige gevolgen in de Golfoorlog. De hulpverleners in de Bijlmer konden trouwens ook op weinig compassie rekenen.

  1. @ joyce misschien een “leuke” link over de bijlmerramp, overigens zit het contragewicht niet in de vleugels maar het staartgedeelte van een 747

 11. Compassie De Sleutel ??? Voor wie behandeld wilt worden als een Keutel.
  Daar waar je compassie voor moet tonen zal je in feite daar nooit voor belonen.
  De sleutel moet zijn een Kompas Want de Compassie is allang aan het Gas.
  Kijk maar uit met het tonen van Compassie Het hollands Nazisme staat klaar met hun Lassie.
  Hedendaagse compassie is delen van Geld en voor de hebzuchtige Oranje-Drol is dit niet wat telt.
  Altijd daar waar ze het hardst om compassie doen schreeuwen
  worden compassievolle mensen naar voren geschoven door smerige Leeuwen.
  Zoete lieve zweefteven delen Compassie en eindigen later als een Adriaan zonder Bassie
  Capichie? Compassie Malotie?
  http://www.youtube.com/watch?v=nqFMFF4_TW0

  1. The perfect way knows no difficulties
   Except that it refuses to make preferences;
   Only when freed from hate and love
   It reveals itself fully and without disguise;
   A tenth of an inch’s difference,
   And heaven and earth are set apart.
   If you wish to see it before your own eyes
   Have no fixed thoughts either for or against it.

  2. Ach was er maar iets perfect dan werd niemand afgebekt
   Schrijf toch je moers taal en gebruik je eigen woorden
   Engels begrijpen we niet allemaal ook zijn er veel ontspoorden
   Compassie moet je doen en er niet over schrijven.
   Dan heb je pas fatsoen en mag je er over kijven.
   Ik heb mijn “wagen” site vol geladen vol met zweefteef wijven
   Die Compassie wel wensen maar er alleen maar over kunnen schrijven
   ;-)Ga toch wieberen met je andermans liederen.
   Hier iets voor jou die andere was te grof voor jou.
   http://www.youtube.com/watch?v=Bpyai-X3BgA

  1. @Martijn,

   Dertig spaken verenigen zich in de naaf
   Maar het wiel is alleen te gebruiken door het lege gat in de naaf
   Klei wordt tot vaten gevormd
   Maar de bruikbaarheid wordt bepaald door de lege holte
   Bij het bouwen van een huis worden in de muren deuren en ramen uitgespaard
   Maar van de lege ruimte hangt de bruikbaarheid van het huis af
   Daarom is, datgene wat er is, nuttig
   Maar de ruimte maakt het bruikbaar

   En mijn inziens heeft de mens haar eigen ruimte heel klein gemaakt en laten binden door de touwen der materialisme, dualiteit, afgescheidenheid etc.

   kijken door vrije ruimtelijke ogen van een kind doet elke volwassene bijdragen aan een positieve hervorming/verandering van de huidige wereldsemaatschappij!

   Mijn inziens zie je de zaken vrij zuiver en in contrast met hoe het zou kunnen zijn en hoe het is, nu handelen tot bijdrage aan dit alles…

 12. Namaste,

  Mededogen en compassie voor elk levend wezen om het permanente spirituele geluk te beleven.

  Maar zucht….wanneer heeft de mensheid dat nou eens door?
  Het realistische is om te denken dat het wel nooit zal gebeuren. Maar dat betekent niet dat we het bijltje er bij neer moeten gooien. Bij jezelf beginnen en toch medeogen en compassie voelen. Omdat elk levend wezen gelukkig wil zijn. Dat is toch waar we naar moeten blijven streven.

  Laten we daar over denken, er bij stil staan en op mediteren.

  Ohm mani padme hum.

  Ohm tare tutare tare.

  Siddhi.

  Ohm shanti.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.