Advertentie

Cosmic Woman bij.. Martijn van Staveren


tessa cosmic woman in elkaarTessa Koop begon haar loopbaan in de journalistiek. Ze was in 2008 medeoprichter van WantToKnow.nl en 2016 staat voor haar vooral in het teken van het verschijnen van haar boek ‘Cosmic Woman’. Ze deed de afgelopen jaren zoveel persoonlijke kennis op over wie we zijn, waar we vandaan komen en waar we naar op weg zijn, dat ze besloot zich te wijden aan het uitdragen en delen van deze informatie. Ze doet dat op uiterst toegankelijke wijze en vooral op haar eigen wijze, met een heel praktische inslag en dito voorbeelden..

Tessa: “Voor Cosmic Woman is het universum haar ‘speeltuin’. Ze volgt niet het pad van een ander maar ze definieert ‘Kosmisch Bewustzijn’ op haar eigen manier, in harmonie met het universum. We zijn geboren als scheppers van oneindige mogelijkheden, maar we zijn ook geboren om wijs te zijn, vrij, krachtig, gezond en happy. We zijn niet geboren als makke schapen of als robots. Ik hoop dat ik je mag inspireren een Cosmic Human te zijn in een holografisch universum.”
Meer informatie vind je hier op de splinternieuwe site van:
cosmicwoman.nl

x

* * *

x

x

Cosmic Woman bij Martijn van Staveren

2016 ©  Tessa Koop – deze versie WantToKnow.nl/be

x

Als de tijd waarin we nu leven gaat over de immense bewustzijnstransformatie die gaande is, wat zegt dat dan over ons nieuwe paradigma? Wat verandert er wezenlijk in de manier waarop we tegen het leven aankijken en dus in hoe we het ervaren? Als je dit aan mij zou vragen, dan zou ik zeggen dat de grootste transformatie ligt in het besef dat alles energie is, dat alles trilt op een bepaalde frequentie. En dat onze grootste uitdaging ligt in het leren denken/voelen in energie, het werken met energie en de samenwerking met ons Hogere Zelf.

martijn van staveren martijn bDat gezegd hebbende wil ik iets vertellen over hoe ik de lezing van Martijn van Staveren heb ervaren afgelopen zondag. Als vaste lezer van wanttoknow.nl zal het je niet ontgaan zijn dat hij momenteel volle zalen trekt met zijn lezingen over buitenaards contact. De kans is zelfs groot dat jij zelf al een lezing, of zelfs een reeks van meerdere lezingen hebt bijgewoond. Omdat de reacties zo enthousiast zijn, omdat Guido Jonkers van wanttoknow.nl nauw betrokken is bij de organisatie en omdat ik niet twijfel aan de integriteit van Martijn heb ik getwijfeld of ik deze column wel zou schrijven. Toch doe ik het.

Allereerst doe ik het omdat ik een zekere mate van verantwoordelijkheid voel naar deze materie, die me zo aan het hart ligt. Ten tweede ben ik behoorlijk geschrokken van het effect van de lezing van Martijn in mijn energiesysteem. Ten derde voel ik de noodzaak iets te vertellen over hoe belangrijk het is dicht bij onszelf, onze persoonlijke waarheid en ons eigen gevoel te blijven. Maar bovenal: hard te werken aan het verfijnen van ons persoonlijke onderscheidings-vermogen. We leven immers in een informatiemaatschappij, waarbij we dagelijks via de digitale snelweg worden overvoerd met prikkels van buitenaf.

Mijn ervaring..
Om direct duidelijk te zijn en een helder beeld te scheppen: ik was niet zozeer geschokt over de (al dan niet) correcte informatie waarmee Martijn kwam. Ik verdiep mij sinds 2005 in deze materie en sta niet gek meer te kijken van shape shiftenden reptilians, kloonlichamen, experimenten in de labs onder Area 51, een zieke machtselite die bizarre rituelen uitvoert in Bohemian Grove, een Beyoncé die haar ziel heeft verkocht aan de duivel, hybride kinderen opgekweekt in onze baarmoeders, hoe werkelijk het hele systeem is gekidnapt door ‘buitenaardsen’, we onder invloed staan van mind controll, HAARP, chemtrails… need I say more?

Tesla verbindingenVerder kon ik mij er helemaal in vinden dat we Galactische Bewoners zijn, ‘koninklijk’, met ’n onvoorstelbaar potentieel tot creatie, dat wij over een kracht beschikken waar duistere krachten hun vingers jaloers bij aflikken. En ga er als een Martijn van Staveren maar aan staan: als kind maak je de meest heftige en bizarre dingen mee (ontvoeringen, gepruts aan zijn lichaam) maar ook waanzinnige mooie ervaringen, die je met niemand echt kunt delen.

Hoe sterrenmensen bijvoorbeeld nauw betrokken zijn bij ons evolutieproces en ons met raad en daad terzijde staan, via telepathie of op andere manieren. Ik vind Martijn oprecht een mooi mens, met humor en een goede inborst. Het is moedig wat hij doet. Hij is niet in een slachtofferrol blijven steken, maar doet zijn best om er zijn kracht van te maken en mensen voor te lichten over de ‘realiteit’.

Mijn ‘probleem’..?
Wat is je ‘probleem’ dan, vraag je je misschien af. Nou ik heb niet alleen met mijn oren naar de woorden van Martijn geluisterd, maar met heel mijn hart en (energie)lichaam. Kloonlichaam of niet, nog altijd steekt het meesterlijk in elkaar en laat het van zich ‘horen’ als er informatie komt die belangrijk is (mijn hart en kruinchakra openen zich of ik krijg kippenvel) of als er informatie komt die niet resoneert. Gaandeweg de lezing ontstond er een kortsluiting in mijn hersens. Ik wilde om 15 uur weg, maar ik had gasten mee in mijn auto. Ik heb de rit uitgezeten maar was werkelijk gesloopt toen ik thuis kwam. En de dag erna.

‘Waarom ben ik zo uit het lood geslagen,’ vroeg ik mijzelf af. ‘Waarom resoneert er iets niet met mij?’Waarom voelde ik dit al in aanloop naar de lezing toe?’ en: ‘Waarom lijkt het alsof zijn woorden een tegenovergesteld effect op mij hebben?’

Nikola Tesla control the mental systemNa even op dit ei gebroed te hebben, is het volgende mijn conclusie: het is goed als we onszelf bewust zijn van de negatieve intenties van de controlerende krachten. Maar als ik dan kijk naar het werkelijke doel dat hij beoogt (het ervaren van onze kracht, het veranderen van het systeem en het beschermen van Moeder Aarde) dan vraag ik mij oprecht af of hij dat bereikt door op deze wijze de alarmbellen te luiden. Of dat hij met zijn lezingen onbedoeld geen ‘reclame’ maakt voor de ‘illuminati’ en hen energetisch zo bekrachtigt. Terwijl… de werkelijke macht van deze krachten mogelijk veel minder sterk is, dan wij denken. Het is de macht die wij hen geven wat hen zo sterk maakt.

Alles is energie..
Dan grijp ik weer terug naar het begin van deze column: de grootste transformatie ligt in het besef dat alles energie is, dat alles trilt op een bepaalde frequentie. Met elkaar spelen we het Spel van de Frequenties. Een stom spel als je dat bent vergeten en een leuk, magisch spel als je je dat herinnert. Ja, in feite zeg ik niks anders dan Martijn en toch… Laten we het perspectief dan nog iets meer kantelen, zodat we een ruimer zicht krijgen. Wat wellicht nog meer bijdraagt aan het doel dat ook Martijn met hart en ziel beoogt. Het is voor mij ook nog nieuw er op deze ‘energie’-manier naar te kijken, en ook al weten we het mentaal, de omschakeling hierin te maken naar ons hart is geen sinecure.

teslaIk heb het al vaker gezegd, als we gaan denken in energie dan beseffen we dat de realiteit niet bestaat; alleen onze ervaring ervan, die voortkomt uit onze overtuigingen. Of we ons dat nu bewust zijn of niet. Eén van mijn grootste ontdekkingen is dat de sterrenmensen, die op wat voor wijze dan ook met ons in contact staan, delen van onszelf zijn. Als alles energie is, en niks buiten dat Veld kan bestaan, dan kan dat toch ook niet anders?

En dat deze delen van onszelf bestaan op verschillende lagen, op verschillende tijdslijnen.  Het wonderbaarlijke is van nu, dat deze delen van onszelf zich in ons bewust (willen) worden. Dit besef kan bevrijdend werken, wat we dan ook meemaken op dat vlak, als het delen van onszelf zijn dan zijn wij ook diegenen die het kunnen transformeren.

bankers TeslaDe machtselite..
De machtselite (wat voor gezicht zij ook hebben) maakt net zo goed deel uit van de grote eenheidssoep waar we met zijn allen in zitten. Als dit zo is, hebben wij (bewust dan wel onbewust) hen op de plekken gezet waar ze nu zitten. Wat denk jij: ‘Werkt het dan het beste om ‘tegen’  het ‘systeem’ te vechten’? Of: ‘Onszelf bewust te worden van de werking van energie, hoe alles feitelijk IN onszelf zit en dat het juist onze overtuigingen zijn die ons terroriseren’?

Als wij een overtuigingensysteem hebben gebaseerd op angst (‘ik leef in angst omdat ik op ieder moment aangevallen/gemanipuleerd/gecontroleerd/misbruikt/etc. kan worden’), is dat energetisch dan niet juist een ‘uitnodiging’ voor wat dan ook?

Dat kantelpunt in denken is een dun lijntje maar oh zo cruciaal voor het ervaren van een nieuwe realiteit. Heb jij de moed te denken (ervan overtuigd te zijn met heel je hart) dat niks je aan kan vallen, dat niks je pijn kan doen? Durf jij met heel je hart de overtuiging te omarmen dat je onzichtbaar bent voor hetgeen waar je de frequentie niet van bent? Dat je dit dus energetisch niet aantrekt? Er is op zich niks mis met het idee dat je ‘bescherming’ nodig hebt, en dat je hierop actie onderneemt als je maar goed beseft dat jezelf de situatie creëert waartegen je beschermd moet worden.

Op dat soort momenten is het zaak dat jij je ‘koninklijke’ ik tevoorschijn tovert. Dat je meer energie gaat steken in de verbinding met jouw Hogere Zelf, wat de meest belangrijke verbinding is die je ooit kunt en zult maken. Omdat deze verbinding je alle informatie zal geven die jij nodig hebt, en iedere stap in het mijnenveld voor je zal verlichten.

Iedere dag werk ik keihard aan mijzelf om zo zuiver mogelijk te blijven. En in mijn vorige column (HIER) lees je dat ik daar niet altijd in slaag. Juist omdat het ego zo gewiekst en zo slim is, dat het zich altijd wel via de artiesteningang naar binnen weet te wurmen. Altijd onverwacht. Dus het ontwikkelen van een helder onderscheidingsvermogen is één van de moeilijkste zaken in deze tijd.

Tesla quote rebornNet als het ontvangen van zuivere informatie. Aan de andere kant kan het ook heel simpel zijn: voedt het angst of liefde? Geeft het je kracht of put het je uit? Waar het jou raakt zegt iets over jou, en daar kun je mee aan de slag. Wat was de aanleiding om uit balans te raken, in de paniek te schieten? Welke overtuiging ligt eraan ten grondslag? Welke nieuwe overtuiging transformeert de boel?

Niet alleen over liefde spreken..
Ik ben het eens met Martijn dat we het niet alleen over Liefde moeten hebben, omdat dit juist de andere kant versterkt. Maar laten we dan even een nieuwe definitie van Liefde neerzetten: Ik heb het over LIEFDE die goed en slecht OMVAT. Ik heb het over liefde als een frequentie, de frequentie van ‘dat wat is’.

En dat is pas onvoorwaardelijke liefde. Want als de frequentie van liefde gaat om ‘dat wat is’, dan geeft het aan dat de Schepper zoveel van ons houdt dat hij zijn Creatie de ruimte geeft om zowel licht als donker te ervaren. En dat beide kanten van de medaille eenheid omvatten. Dit besef biedt ruimte voor ware bevrijding.

Want ook al lijkt het dat er dingen in het leven zijn die tegen onze Wil gebeuren… kijk dan nog eens goed naar hoe niks buiten het Veld kan bestaan. En nee: ik kan met mijn beperkte denken ook niet bevatten waarom sommige mensen de meest vreselijke dingen moeten doorstaan.

Het enige wat ik weet dat er altijd een keuze is in hoe we met de dingen op ons Pad omgaan, en dat als we de verbinding met onze Bron herstellen dat we in staat zijn onszelf te helen. Dat wil niet zeggen dat er geen pijn meer mag zijn, maar dat we er niet meer onder lijden omdat we het ruimere plaatje doorvoelen en snappen dat er orde en harmonie achter alles is. En iets ‘accepteren’ betekent ook niet dat we iets niet willen veranderen, maar dat we het uit handen geven aan het goddelijke in ons, dat alles overstijgt.

Liefs!

Tessa Koop
Cosmic Woman

* * *

x

loesje slavernij gehoorzamen

139 gedachten over “Cosmic Woman bij.. Martijn van Staveren

 1. Ik heb zelf hetzelfde gevoel met Martijn van Staveren. Hij zit zo in de negatieve verdelende kant van het buitenaardse dat ik niet zo goed weet of hij dat express doet of dat dat simpelweg een reflectie is van zijn eigen huidige ontwikkeling.

  Gigi Young heeft heel recent een prachtige video over dit onderwerp gemaakt over dat eenieder zijn of haar eigen onderscheidingsvermogen dient te gebruiken en daarbij is naar je eigen hart luisteren essentieel.

  En probeert informatie zaken tegen elkaar uit te spelen of probeert informatie uiteindelijk te unificeren? Ik vond het een hele goede video en ook zeer praktisch toepasbaar op de informatie van Martijn van Staveren wat mij betreft.

  Discernment & The New Age
  https://www.youtube.com/watch?v=3t8E-efEjbE

  1. Goed verhaal in de video: ‘YOU are teaching YOU’.. So..
   Er is jouw waarheid,
   Er is mijn waarheid,
   en dan is er
   de Waarheid.

   En mijn waarheid is niet ‘de negatieve verdelende kant van het buitenaardse’
   Maar de uiterst positieve, verenigende kant van het Aardse.. 😉

 2. Duidelijk Tessa, heel duidelijk! Ik heb nog nooit een lezing van Martijn meegemaakt en ook nog niets van hem gelezen. Met name vanwege het onderwerp, heb ik er geen resonantie mee. Ik heb me vroeger wel met UFO’s en buitenaardsen bezig gehouden, maar heb ook gemerkt dat dit soort onderwerpen je uit je kern trekken, iets waar ik voor wil waken om het nog langer te laten gebeuren. Zoals aards fysieke voeding belangrijk is om je lichaam gezond mee te houden, is het tot je nemen van de juiste zielenvoeding van belang om je ziel en dus je geest gezond te houden.

  1. Een mooie én/én-ervaring is niet te versmaden kan ik je meedelen.. 😉
   Houdt het donker op te bestaan, als je er niet naar kijkt. Hoeveel krachtiger wordt je zélf, door ernaar te kijken en je autoriteit te bekrachtigen. Ook de angst voor het ‘donker’ is een slechte raadgever en laat één zijde van je her-kennende bewustzijn onverlicht. Dat is een beetje wat ik, na zo’n 30x naar Martijn’s presentaties geluisterd te hebben, bij mezelf heb aangetroffen. De spiegel die ‘Martijn’ heet, is voor velen té heftig om in te kijken wellicht.
   En de reacties van al die mensen die naar hem luisteren is wellicht ook van belang..?? Die komen AL LANG NIET MEER alléén voor het ‘buitenaardse verhaal’.. Ze her-kennen de boodschap die in de verhalen zit. Wellicht eens een keer aanwezig zijn..? Want wat Hans over Piet zegt, zegt nog immer meer over Hans, dan over Piet.

  2. Ben het helemaal met je eens Guido. Het punt is dat ik mijn eigen schaduwkanten meer dan voldoende gespiegeld krijg in mijn dagelijks leven en ook best wel in die spiegel durf te kijken. Ik ben niet bang voor het duister in mijzelf. De afgelopen jaren was er soms weinig anders dan dat! Ieder haalt uit zo’n lezing wat voor hem/haar van belang is.

  3. De kern van het betoog van de Cosmic Woman: ‘Het is de macht die wij hen geven wat hen zo sterk maakt.’ De geraffineerdheid waarmee dit gebeurt, vergt even een soort ‘mind-fuck’ om wakker te worden. Ingebouwde sabotage ten spijt, maakt dat het ‘doorzien van de truuk’ uiteindelijk iedereen gegeven is. En feitelijk direct gekoppeld is aan eigen zwaktes/gaten/onvolkomenheden. Die alleen al te zien, maakt het verschil imo. Het plaatje is hiervoor PRECIES ‘gebouwd’. Dus kom er maar eens achter..
   Of zoals Harriet Algra het verwoordt: http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/gevangen-in-een-computerprogramma/

 3. ik kijk joepjoeps dus ik ben, daar ken ik space Martijn van, en vorig jaar het historische dramatische follow up soap interview met Lilian Ferru waar de stopjes in eerste instantie van gingen roken, ik bedoel te zeggen dat ik enorm nieuwsgierig was van wat voor effect zo’n sessie op Tessa zou kunnen hebben, gelukkig zonder rokende noodremmen en lokale melt down kortsluitingen maar wel een paar alarm belletjes, valt nog mee jah ergens. ben je in 1 klap up to date met de trendy space buiten scene van dit moment, volle zalen, ik kan Martijn prima volgen maar geen haar op mijn hoofd die er denkt om 125 euro neer te tellen al zou het een volle dag zijn, van mij mag ie dat vragen hoor, dat wel, tis meer de vrek in me, ik hou meer van volle zalen 1500 koppen feest dat het rond ging jong oud braaf boevig dom slim het hele spectrum lelijk knap dik dun de hele mikmak een nacht voor 8 euro exclusief consumpties, 8 jaar terug kon dat nog, voordat die rottige over the top festivals de overhand kregen bij die ondankbare nieuwe massagroepen jeugd van tegenwoordig en de nieuwste amerikaanse leeftijds segregatie trend. Als we nu toch bezig zijn, Simon Parkes Tessaah, hoe komt die binnen bij jou? net zo half reptilian als Martijn volgens mijn inschatting, of dat de kneep is dat Martijn 95% reptilian soul heeft en Simon Parkes maar de 40%, kan een huge difference uitmaken, Martijn zal daar gerust open over zijn, dat is zo superrrr! De code van ‘het kwaad’ is dat ze zich niet geheel mogen verstoppen, dat betekent dat ‘de goeden’ continu een kans krijgen om er wat mee te doen, het gaat dusz inderdaad wat doet ‘het goede’ er mee, oftewel wat doe je er mee. en reptilian is niet hetzelfde als ‘het kwaad’, belangrijk, onderscheidingsvermogen noodzakelijk inderdaad, van seconde tot seconde, van moment tot moment day to day niet inkakken watch your step en die van anderen.

  The Scene – Iedereen Is Van De Wereld (live @ Paradiso, 2007)
  https://www.youtube.com/watch?v=IWbAnXDf_NE

  thnx Arend voor deze film tip, wat mij heel erg aangreep is rond minuutje 34 toen Maddy die zo onder de plak van haar control freak moeder zit door summerville teacher gevraagd werd om op te schrijven hoe ze de rest van haar leven ziet, dat dichtklappen, leeg vel, empty sheet, komt heel dichtbij, verder de boodschap van John Taylor Gatto zit er in, de beste docent ever ooit, heeft vele awards gewonnen, de code van het voortijdig vernietigen van leer vermogen is het onder dwang forceren van fases, verkrachting, nog voor je er zelf aan toe bent het door je strot en achterste geramd krijgen, waar kennen we dat model van, mijn ouders zijn kennelijk gedeeltelijk zo groot gekomen, dat doen ze weer met de volgende lading kroost, foute follow up game die gestopt moeten worden, misschien dat ik daarom geen spruiten heb voortgebracht in dna fok zin tot nu toe, ik kies liever iemand uit die past, die ik ’toevallig’ tegen kom.

  Summerhill (2008) -AMAZING- Best Freedom Movie Ever!!
  https://www.youtube.com/watch?v=TxngqMavda0

 4. helemaal mee eens, tessa. de boodschap van het universum aan ons is geen beangstigende, maar een liefdevolle. voor de lange leerweg die een ziel aflegt tijdens zijn ontwikkeling zijn nou eenmaal ook werelden met duistere elementen nodig, anders zou de ziel nooit keuzes leren maken tussen goed en kwaad. of dat nou reptielachtigen zijn of geheime genootschappen of wat dan ook doet er niet toe, het zijn uiteindelijk alleen maar de acteurs en rekwisieten van het podium waar jij op acteert. het enige dat echt telt is hoe je je eigen rol invult. dat bepaalt alle andere rollen die je hierna nog zult spelen. zie ook onze site hetgrotereplaatje.nl.

  1. ‘Het is de macht die wij hen geven wat hen zo sterk maakt.’ En kennelijk hebben we die niet ‘zomaar’ gegeven, maar is die ‘ze’ erin geslaagd, dat op uiterst geraffineerde wijze te doen. Het ‘niet weten dat’, is ook terug te vinden in het niet ‘kunnen handelen’. Vanuit zoiets als cognitieve dissonantie. ‘Kan niet waar zijn’.. etc.
   http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/gevangen-in-een-computerprogramma/

 5. Dank je wel Tessa, dat je dit artikel geschreven hebt.
  Vrijheid van meningsuiting; Erasmus in 1520: Als we de waarheid willen horen, moet het iedereen vrijstaan zijn mening te uiten en moet zelfs wie een slecht advies geeft, dat niet kwalijk worden genomen, als hij/zij dat maar naar beste weten geeft.
  Jij hebt jouw gevoel goed verwoordt; men moet altijd naar zijn/haar lichaam luisteren, want men heeft ook een fijnmazig lichaam waarmee men waarheid/onwaarheid-vibraties aanvoelt en die dan een lichamelijke reactie veroorzaken. Ik ben ook naar Martijn geweest; wat ik goed vond is dat hij zei: als je in je kracht staat en iets niet wil, gebeurt het ook niet! Waar ik het niet mee eens was, was dat hij zei: jullie kunnen de hele dag in bed blijven liggen, m.a.w. je hoeft niks te doen want de goede toekomst is nabij. Dit is van mijn onderzoek naar de ‘Titanic’:
  Als je wilt eten in de eetzaal van de Titanic moet je naar hotel The White Swan in Alnwick, Engeland. Daar is ook Alnwick castle (waar Harry Potter vliegen leerde) en Alnwick garden erbij, die prins Charles officieel opende. In die tuin is een bamboe labyrint wat staat voor onze weg van dwalingen en daar is een plague(plaat) waarop staat: Only dead fish swim with the stream. Er is ook een Rose Garden en middenin staat een fox statue, het is een stenen vaas met onderaan aapjes en boven op de top een sluwe vos! Verder is er nog Humpty-dumpty made a great fall.(De spirituele wet is dat men signalen moet geven voor de waarheid en wat men van plan is, anders werkt de magie niet!)
  Conclusie; wij moeten ons niet laten meedrijven op de wereldse zee anders krijgt de sluwe elite de supermacht. Sta in je kracht met God en laat blijken wat jou niet bevalt! Eendracht(eenheid van gevoelen) maakt macht.Vrede op aarde.

  1. als tie dat echt gezegd heeft hèh, maakt me zo verschrikkelijk kwaad, de bitch, gatverdamme, ‘wacht maar lekker in je bed op de take over’…. het gif zit meestal in 3 woorden in een stortvloed van 3000 zinnen per minuut verpakt, gotver de gotver, tenzij ie dat niet zo bedoeld heeft natuurlijk, dat dit sort of out of context is, ik vraag me af, weg met die gore goeroeboeroes, hoe goed overtuigend ze soms ook zijn, Simon Parkes heeft nog niks gezegd waar ik compleet negatief van ging stuiteren tot nu toe, tenminste niet dat ik het gehoord gezien heb… anyone?!

   Live: “Ce n’est pas bon” de Amadou et Mariam
   https://www.youtube.com/watch?v=MAFK8hxlLGs

  2. Ha H.A. Wat ik denk wat er bedoelt was, is: het totaal van de menselijke zielenvibraties geeft de doorslag naar een goed einde. Verder werd er een mooie film getoond maar wat ik raar vond was, dat Martijn zei dat de kleur groen negatief is. Het hartchakra komt overeen met groen en is een balancerende kleur, verder heb je nog de Temple of the Emerald Fire ( tempel van het smaragd(groene) vuur), de initiatiekamer van de Vrijmetselaars heeft daardoor smaragdgroene muren en het is de kleur van het leven; de natuur! Nou ja, wat ik werkelijk gehoopt had, was dat Martijn een buitenaardse had mee genomen of tenminste een ufo in de lucht! Hier is een positief einde: Een ongeluk zit in een klein hoekje en GELUK in de rest van de wereld.

  3. Akoeta jaaah mjammie en liefst in zo’n niets verhullend space schaats pakje! Ze is nog maar 344 jaar jong en nog steeds zoooh fief en fruitig. Volgens mij zijn er juist op deze aarde zo ontzettend veel ‘buitenaardse’ exo vormen waar te nemen, dieren planten en mensen variaties, de Tessa look bijvoorbeeld Akoeta, wat dacht je daar van? Maar goed space Martijn net zo goed, het zijn ragfijne variaties in gezichten en voorkomens die vaak veel kunnen verraden van iemands blauwdruk afkomst, neem de naam Akoeta, niet erg aards van hierooh, meer van over de rainbow dort drüben overthere daarooh, niet die van tv grappenmaker Paul, liever die van Deep Purple van vroeger. oh jah ze komt ergens uit het DAL universe, staat maar op 1 seconde afstand van onze dimensie heb ik een keer mee gekregen.

   http://www.encyclo.nl/begrip/Vief

   http://www.futureofmankind.co.uk/Billy_Meier/Semjase

   Deep Purple somewhere over the rainbow (lupa)
   https://www.youtube.com/watch?v=ouGEcIUVc-I

 6. Bedankt voor delen van je ervaring.
  Het beste boek is niet voor niets het boek dat nooit geschreven is.
  Wij mensen worden geboren volkomen sprakeloos om vervolgens jarenlang blootgesteld en geïndoctrineerd te worden met het alphabet De Neurologische software die wij gebruiken om ons vermeende zelf “in de vorm” van een Babylonische spraakverwarring mee uit te drukken.

  “Ik denk dus ik besta” is als gedachte inmiddels achterhaald maar het mentale fundament van deze gedachteconstructie is nog altijd overheersend en spring levend. We zijn als het ware verslaafd geraakt onze oorspronkelijke taal die van de toon aard stilte stelselmatig te doorbreken en te verwaarlozen.
  Martijn zijn lezingen zijn zoals hij zegt eigenlijk geen lezingen maar belevenissen. Sommige mensen zijn gedurende deze belevenissen ademloos stil, en reizen mee naar de oorspronkelijke wereld ver voorbij het universum van woorden. Zij volgen de woorden slechts als richtingaanwijzer beseffende dat het W(oord) als formulering per definitie niet gelijk staat aan de plaats van bestemming.

  Waarneming waar nemer van uit “waar neem je waar”
  Weer andere ervaren hun hoofd tijdens deze belevenis als een snelkookpan waar als dodelijk vermoeiend afkickverschijnsel gedachte na gedachte zich opstapelen. Ik heb zo mijn gedachte dat ik mijn gedachte niet langer ben.

 7. “Het enige wat ik weet dat er altijd een keuze is in hoe we met de dingen op ons Pad omgaan, en dat als we de verbinding met onze Bron herstellen dat we in staat zijn onszelf te helen. Dat wil niet zeggen dat er geen pijn meer mag zijn, maar dat we er niet meer onder lijden omdat we het ruimere plaatje doorvoelen en snappen dat er orde en harmonie achter alles is. En iets ‘accepteren’ betekent ook niet dat we iets niet willen veranderen, maar dat we het uit handen geven aan het goddelijke in ons, dat alles overstijgt.”

  Ik ben geneigd om mijn kijk op de wereld op Palestijnen te toetsen. Als een idee de vraag: “Kan ik deze leer in Palestina verkondigen?” negatief beantwoord wordt, laat ik het achter mij. Ik heb Martijn van Staveren nog niet gezien en heb er geen mening over hem. Maar op de mening van Cosmic woman zal ik in deze zeker niet varen.

 8. Wat heeft Martijn van Staveren in Gods naam uitstaande met Nicolaas Tesla,

  hij wordt overal gebruikt als soufleur, om hun weten aan te wakkeren, terwijl vele hem toegeschreven uitspraken nooit heeft gedaan, deze terug getrokken levende techniesche ziener, als een heremite door het leven gaande eenzame verguisde man, respecteer hem, door hem niet te hooi en te gras uitspraken te laten doen, groet Jenne

  1. Tja sorry Jenne, ik was helemaal van het potje.. Nee hoor, natuurlijk niet.. Want die Tesla doet iets met me.. Zo puur en zo niet gehoord.. Zo niet gehoord en zijn mede-mensen die doorsliepen. De elite die het wél zag, in zijn vuistje lachte; om zoveel domheid in het volk. 100 Jaar geleden, maar er is niet veel veranderd, als we niet in de spiegel durven kijken. Wel weten hoe het zit, maar er niets aan doen. Zo’n pure vent en niemand die hem als spiegel zag.. De teksten van Tesla hierboven staan op de juiste plaats in het relaas van Tessa over liefdevolle energie.|
   Maak nu zelf het verhaaltje af en vergeet niet de plaatjes te kleuren; en ze leefden nog lang en gelukkig.

  2. Tesla en Tessa; één letter verschil. Tesla heeft er wel degelijk mee te maken! Guglielmo Marconi, uitvinder van draadloze telegrafie (vader;groot-landeigenaar, moeder; kleidochter van Jameson Whiskey-oprichter) was een vriend van Tesla. In 1933 storte een UFO neer in Italië en Marconi en anderen back-engineered the UFO. In 1937 had hij een nep dood in Rome en ging naar Venezuela om verder aan het project te werken i.v.m. de aankomende oorlog. Waarschijnlijk zijn die UFO’s(meer dan één) door Marconi uit de lucht gehaald en nu worden er UFO’s op aarde gemaakt. Er liggen toch hele scenario’s klaar voor de valse vlag: aanval door buitenaardsen! Ieder geval Tesla zei in een interview dat de wereld nog niet klaar was voor zijn uitvindingen(te veel negativiteit)en dat hij hield van bliksem. Marconi had een kaartje voor de ‘Titanic’ maar vaarde niet mee terwijl de eerste Marconi radio room in gebruik werd genomen. Raar, maar waar. goede groetjes

 9. Hi Tessa,
  Martijn vertelt zijn waarheid.Daar is hij heel duidelijk in. Dit hoeft per definitie niet jouw waarheid te zijn maar dat maakt de zijne niet minder waar. Hij doorbreekt een taboe en creert een platform voor al die duizenden mensen die met soortgelijke ervaringen te maken hebben en hebben gehad maar hier niet naar buiten durven te komen omdat het systeem dat ons gevangen houdt je compleet belachelijk probeert te maken.
  Ik heb zo’n 20 lezingen bij Martijn gevolgd en merk dat het energieveld dat daar neergezet wordt door alle mensen die min of meer op dezelfde golflengte zitten mij helpt om mijn eigen waarheid naar boven te halen. Veel te weinig mensen realiseren zich dat we gevangen zitten in een computerprogramma. Je kunt je pas echt gaan bevrijden als je in de gaten krijgt wat je gevangen houdt.

  1. En waarom stopt het niet bij: Dat weet ik ook weer. Tot de orde van de dag. Nu ga ik het echt zelf anders doen of het te laten. Iedereen kan goeroe worden(als je er behoefte aan hebt). Hoe wordt ik goeroe in tien stappen:
   1. Turning point
   2. Beproeving
   3. Het licht
   4. Het verhaal
   5. De claim
   6. Het ritueel
   7. Het pad
   8. De imago
   9. De leerling
   10. Wow!
   Gefeliciteerd u bent nu goeroe. Natuurlijk niet alleen voor die zich spiritueel noemen, ook voor adviseurs, bedrijfskundigen, professoren, autoriteiten, die zich geroepen voelen, vul zelf maar uw persoonlijkheid(masker) in. De kunst is natuurlijk het wow effect tot in de eeuwigheid te laten voortduren. Iedereen is op zoek naar zichzelf in ons tranendal. Wie wat hoort wat. Maar de mens laat zich weer verleiden door een andere mens met zijn goede bedoelingen maar het is nog steeds: ‘ken je zelf’ om een ander te begrijpen en ‘niet kent een ander’ om je zelf te begrijpen. Dat laatste was maar een advies en dat kun je ook naast je neerleggen.
   Mooi dat ei Guido. Maar vertel er wel bij dat iedereen zijn eigen ei is. Daarom kan ik een goeroe nooit zo goed volgen omdat hij zijn ei zoveel aandacht geeft dat ik mijn eigen ei niet meer ziet en vergeet het zelf te openen (en dan wel op mijn eigen manier). Groet.

  2. Harriet Agra
   Er bestaat maar één waarheid, maar zo als U ook schrijft ieder persoon maakt zijn eigen waarheid, nu waarop niet, als je met je eigen waarheid gelukkig kunt zijn, is het toch dik in orde.

   Waarom vind U dat mensen gevangen zitten, heel veel mensen hebben helemaal geen vrijheid aspiratisch, die leven lang en gelukkig binnen hun levens kader!

   Nu komt het vaak voor tegenwoordig, dat mensen worden geinspireerd door personen die overal kwaad in zien, en in hun goedgelovigheid, volkomen van hun pad afdwalen, hun eigen waarheid niet meer begrijpen, en dan op eens is niets meer dik in orde.

   Ik ben daar op tegen, laat de mensen, hun eigen waarheid ontdekken, en er mee leren leven, het is vooral de natuur die mensen helpt die op zoek zijn.

  3. Het probleem is vaak dat mensen liever de waarheid van anderen omarmen, dan die ene onuitspreekbare, alleen individueel beleefbare en alomvattende waarheid in zichzelf zoeken en vooral vinden.

  4. Arend,9.4

   ja dat is ook mijn bevinding, ik heb al heel wat mensen geholpen hier bij, je moet je zelf volkomen wegcijferen in zo’n geval, geen itimidatie, respect en tederheid, het liefst in en met de natuur, groet Arend beste man, Jenne

  5. Mijn waarheid is dat ik mezelf gevangen zet achter de talies van mijn bewustzijn. Pas nadat ik een kundalini ontwaken [waarbij ik een ietsie pietsie wakkerder bem geworden] heb mogen ervaren zie ik de liefde van de Bron. We bevinden ons in een onverbrekelijke relatie met deze bron. Binnen het grote lichtveld dat afkomstig is van de Schepper is er een lichtveld om alles wat bestaat. Het lichtveld om het fysieke verschijnsel communiceert dmv uitstraling met het licht waarbinnen het bestaat. Het licht waarbinnen de zicht/ tastbare materie bestaat is liefdevol intelligent en niet oordelend. Dit licht kan het lichtveld van materie slechts een klein beetje meer verlichten anders zou de Schepper zijn schepping vernietigen. Oordeel niet heb lief en weet je gedragen en gekend.

  6. “Oordeel niet heb lief en weet je gedragen en gekend.” Heel mooi MD! Daarmee geef je aan hoe de waarheid te ervaren valt.

  7. JA MD, mooie woorden, maar is dat genoeg Arend, de wereld zit vol mooie woorden en vol slechte daden !

  1. Mevrouw Sophie van Dijk,

   Waar staat dit geschreven, dat God voor ons is, en wie is ONS, in dit geval !

  2. Nu Jauke, het zou ook eigenlijk heel verklaarbaar zijn, als hij zou zeggen zoek het maar allemaal zelf uit, ik stop er mee, er is niets Goddelijks meer te bekennen in Nederland met al die Allochtonen !!!

  1. Martijn wordt het niet eens tijd dat we zelf verantwoordelijkheid leren nemen voor de oorzaken en gevolgen van de rotzooi die we zelf hebben geschapen en in stand houden, door er niet naar te willen kijken? Waarom zouden we onszelf op het kinderlijke niveau vast moeten houden van “onze grote broer uit de ruimte komt ons wel redden”?

  2. Ja Guido, ik heb het gelezen! En ik ben me vinden in het grootste deel van het artikel. Ik blijf echter mijn vragen hebben bij het concept van buitenaardsen, die op ons wachten en wij op hen.

 10. jammer , dit artikel. Ik had die gedachten voor mezelf gehouden. Nu zaai je twijfel terwijl we juist eensgezindheid nodig hebben. Ik heb 4 lezingen van martijn gevolgd en ben hem héél erg dankbaar voor zijn moed en vooral zijn duidelijkheid. Ik ben soms wel geschokt naar huis gegaan maar mijn belangrijkste motto is: KENNIS IS MACHT. En alleen door kennis van de smerigheid te hebben, kunnen we ze gaan opruimen.

  1. Misschien wordt er dan juist een zaadje in je brein geplant, waardoor je gedachtes niet meer zuiver zijn en je juist zulke ´negatieve´ creaties schept.

   Hoe weet je straks nog dat het een gedachte van jou is en niet van en ander die je gewoon bewust onbewust overneemt…dit is en blijft altijd met ´nieuwe info´. Het weten dat er ‘donker’ is, is volgens mij voldoende. Daar hoef ik geen verhalen erbij of plaatjes. Wat is het verschil tussen fantasie en realiteit?
   Ik vind het goed dat Tessa het bespreekbaar maakt. Er zijn geen heiligen Jeanine, en ook Martijn niet. Ofwel hij zeker ervan overtuigd is, dat hij het goed doet, wat mensen ook ervan zullen vinden. Hij volgt zijn weg. Prima!
   Trouwens, ik hou mijn hart vast, als er ooit de ‘spirituele elite’ (een beetje lollig bedoeld) het ooit voor het zeggen heeft. Kijk maar op welke manier er ‘druk’ wordt uitgeoefend, ook je reactie heeft er iets van. Vind ik. Mens blijft mens, alleen een mens die zich los heeft gemaakt van de invloed van anderen, is vrij…oid 🙂

  2. hmmm ‘de grote overname’ begint een gezicht van binnen uit te krijgen, voor al die mensen die gedurende hun leven al ‘astraal’ bewerkt zijn in de loop van de zwartste en lichtste nachten in hun leven, hoeft niet persé negatief te zijn op zich maar toch, maar wel bewerkt, jah ik ook, voel steeds minder behoefte om mij live te gaan gelijkschakelen met zo’n zwijgende broeierige club gemakzuchtige omroep max uitverkorenen, wel hier nu op wtk platform als letter rampetamper vanaf het prille begin, eerst ramp fake jaknikker lik boek effect en nu dit, hoeveel mensen kunnen het zich permitteren om tegen zulke prijzen zich 30 maal of meer weken lang te laten inweken, Parabool snap ik hoe die huivert van de nieuwe elite bejaarde space club die zich kennelijk nu gelijkschakelt achter de schermen, de woorden van Francis van Kapelle beginnen gestalte te krijgen ergens misschien, over dat ‘wuh’ ‘zuh’ zelf zijn, en toch ben ik liever uiteindelijk lid van space Martijn beweging dan dan dan dan dan, die andere verheven semie maar in de praktijk zeer gesloten ijsklontjes glow in de de darkclub hoe heet het ook weer, de voorgangers die nu ineens achtergebleven zijn zogenaamd, in lagen van verschillende achterstandsgroepen die hun tijd zogenaamd vooruit waren van stardom naar antiquiteit in krap 3 jaar, afscheidingen resentment groeikringen barstende basten en vooral het normaal menselijke cambium bindmiddel naar de filestijnen. Blij zo wat te laten horen, i.p.v. do not care, toch ligt dat meer op de loer dan ooit, why should I care if you don’t, sinds wanneer is het ‘normaal’ om bijvoorbaat niet meer op je eigen artikel te reageren bijvoorbeeld, okay ik ken mijn eigen heftige email vrees, zal dat het wel zijn, taal kan zeer beangstigende effecten hebben, het vereist veel moed en niet bang zijn om gesloopt te worden (al was het maar door je zelf). over de ‘wuh’ die nog steeds niet beseffen dat ze tegelijkertijd de ‘zuh’ in actie zijn, jah ook ik helaas, wat een worsteling. nouh Jenne nuh jij weer, was even pissig, Arnie is waarschijnlijk 1 van de weinigen die nog niet space doordrenkt is, kan een verademing zijn in deze barre bultige bultrug tijden.

   https://nl.wikipedia.org/wiki/Cambium

 11. Wat mooi Tessa, heel herkenbaar, maar ik voel ook de aantrekkingskracht van alle ‘enge’verhalen. Het is niet voor niks dat slecht en sensationeel nieuws beter verkoopt dan goed nieuws. Het pijnlichaam ( Eckhart Tolle ) zoekt voeding en vindt het in dit soort dingen. Ik vind het goed om het te weten dat het er allemaal is. Maar ik kijk er nu inmiddels neutraal naar. Sommigen hebben dit nog nodig om wakker te worden. Ik heb ook alle respect voor mensen zoals Martijn, die deze dingen in de openbaarheid brengen, want vaak is het via deze weg dat mensen wakker worden. Het is vaak de eerste stap. Maar inderdaad ik wilde eerst ook wel naar de lezingen, en voelde ook een weerstand in mezelf. Ik ben niet gegaan. Ik weet wel genoeg om verder te kunnen. En ik voel heel sterk dat wat jij schrijft, in de flow en extase van het zijn bewegen, is zo krachtig, dan gaat alles om je heen meestralen. Dank je wel voor deze mooie tekst

 12. Hi Tessa,
  Martijn vertelt zijn waarheid. Daar is hij heel duidelijk in. Dit hoeft per definitie niet jouw waarheid te zijn maar dat maakt de zijne niet minder waar. Hij doorbreekt een taboe en creert een platform voor al die duizenden mensen die met soortgelijke ervaringen te maken hebben en hebben gehad maar hier niet naar buiten durven te komen omdat het systeem dat ons gevangen houdt je compleet belachelijk probeert te maken.

  Ik heb zo’n 20 lezingen bij Martijn gevolgd en merk dat het energieveld dat daar neergezet wordt door alle mensen die min of meer op dezelfde golflengte zitten mij helpt om mijn eigen waarheid naar boven te halen. Veel te weinig mensen realiseren zich dat we gevangen zitten in een computerprogramma. Je kunt je pas echt gaan bevrijden als je in de gaten krijgt wat je gevangen houdt.

  1. Ja, Harriet, nu weten we wel wat jij ervan vindt.
   Je hebt niet toevallig per ongeluk te veel ’the Matrix’ gekeken, over ‘computerprogramma’ gesproken…? 🙄

  2. Persoonlijk vind ik Parabola, meer een Docente, vanwege haar qualificatisch !

 13. Aardig wat gerechtvaardigde vragen en kanttekeningen, niks mis mee. Het is inderdaad de vraag of je naar aanleiding van één lezing al conclusies kunt trekken. Of de kortsluiting in je hersens alleen kan betekenen dat de informatie niet klopt/jou niet dient.
  Wie weet dat hij/zij een deel van/een uitdrukking van de bron is van alles wat is, die weet dat hij oneindig krachtig is en niets kan overkomen. Nu is het zo dat de meeste van ons dit nog niet ten diepste hebben gerealiseerd, i.i.g. niet permanent, en nog verbonden zijn met identificaties van tijdelijk aard. Dat is nu eenmaal de reis waarin wij zitten. En de frequentie waarin wij leven.
  De informatie van Martijn zal hoe dan ook iets met je doen, een aanval op de overtuigingen die je hebt of hoe je zelf denkt dat het zit. Vaak kwam er bij mij weinig meer binnen, omdat er teveel info kwam om ter plekke te verwerken. Blij dat ik of iemand anders de lezingen opnam en ik het alsnog tot mij kon nemen.
  Ik kan goed begrijpen dat niet alle informatie en ook niet elke lezing een bekrachtigend effect heeft. Bij lezing 4 vielen er bij mij allerlei stukjes op zijn plaats en in mijn kruinchakra borrelden de champagnebubbels rijkelijk. Dat was niet elke lezing het geval.
  Maar in het kader van ik wil weten hoe Het zit(voor zover wij dat kunnen, incluis Martijn) , was ik blij dat ik zijn informatie, in het Nederlands en uit eigen ervaring en/of onderzoek, tot mij kon nemen, of langs mij heen moest laten glijden.
  De verdieping in jezelf is het belangrijkste. Vanuit kracht en authenticiteit kan je iets betekenen voor het geheel. Hoe je dat doet, via welke bronnen en wegwijzers, dat bepaalt je eigen kompas.
  Omdat wij wat wij zijn nooit hebben verlaten en nooit kunnen verliezen, kan het voor sommige mensen, op het juiste moment, geen kwaad om eens een verhaal geschetst te krijgen over de mogelijke constructie waarin wij leven. Want dat er iets niet klopt dat weten wij allemaal. Ons potentieel, hoe wij ‘ooit’ leefden en wat wij konden en in potentie nog kunnen, hoor je van allerlei kanten en bronnen. Martijn schets een nogal waanzinnig verhaal, wat ik mij enigszins nog kan voorstellen ook. En als je dat energetisch kan voelen, dan is dat misschien naar en donker, afhankelijk van welke ene lezing je hebt gevolgd. Het is ook niet voor iedereen. Alle wegen leiden naar Huis. En Martijn schetst slechts dat het huis dat jij ziet en ervaart misschien niet het huis is waarin je dacht te leven. Een huis in een huis in een huis. Wees gerust, je bent de lege ruimte waarin alles staat, dat zal nooit veranderen. Er lijkt alleen nogal wat uit de hand gelopen in dit deel en deze omgeving waarin wij leven. Maar informatie kan je in de war brengen, of zelf paniek veroorzaken. En zeker dat laatste is natuurlijk niet de bedoeling. Zorg goed voor jezelf en bepaal zelf of angst (of een bepaald energetisch gevoel) in deze een goede of slechte raadgever is. Niets hoeft, alles mag.

 14. PS
  Oké, ik las even over het gegeven heen, dat je de ‘alles in 1 dag’ hebt bijgewoond. Dat lijkt mij ook wat veel. Voor sommige mensen schiet één lezing al ‘in het verkeerde keelgat’, wat geen waardeoordeel is.
  Gezien de complexheid en hoeveelheid aan informatie waar Martijn ons bewust van wil maken, of ons toe wil uitnodigen om onderzoek naar te doen, en het niet zo leuke frame waarin het ons als huidige mens plaatst, wordt het zeker ook aanwezige bekrachtigende deel (wie en wat wij zijn, plus zijn mooie eigen ervaringen) misschien soms voor sommigen ondergesneeuwd. Kan mij voorstellen dat dit op een alles in een dag niet helemaal in balans was.
  Zelf heb ik nu meer behoefte aan bekrachtiging en verwezenlijking van mijn potentieel, dus daar werk ik aan, en dan zie ik vanzelf wel of de dimensies, reptilianen en controle-lagen voor mij verschijnen. Heb al wel gemerkt dat ik ruimte kan scheppen door de malle molen van de Matrix een halt toe te roepen. Maar al teveel over mij, dag allemaal.
  Einde van mijn commentaar/bijdrage.

  1. Haah, ik had wel op het einde verwacht: “Wordt nu lid van de EO en ontvang EO Magazine de eerste 3 weken gratis” Ook al is alles en iedereen door en door verrot, wij vertrouwen in god.

 15. ik ben geen regelmatige bezoeker hier, toevallig dat ik dit lees, maar eigenlijk deel ik de ervaring van de schrijfster.
  martijn zal het ongetwijfeld oprecht willen vertellen vanuit zijn optiek en belevingswereld
  maar dit (info van 1 gevolgde lezing van martijn) ging tegen alles in van wat ik weet, vind en herinner
  compliment dat je je mening deelde en ben het met je eens!

 16. “Ik ben het eens met Martijn dat we het niet alleen over Liefde moeten hebben, omdat dit juist de andere kant versterkt”. Een intrigerende zin in dit artikel, die me met de vraag achterlaat hoe Liefde ‘de andere kant’ zou versterken. Zou je hier iets verder op in willen gaan, Tessa? Alvast enorm bedankt.

  1. Dat is nou precies de essentie van het stukje waarom ik Tessa vroeg om hierop te reageren.. Misschien doet ze het nog?

  2. Het lijkt erop dat ze mijn vraag niet gaat beantwoorden. Wellicht heeft ze het niet eens gelezen. Jammer en een gemiste mogelijkheid om te reflecteren op haar eigen woorden, die misschien wel resoneren, maar niet altijd even duidelijk zijn.

  3. Hoi Marc, ok nog even mijn perspectief 🙂 Zolang liefde nog tegenover donker wordt gezet, dan versterk je de tegenpool. Zodra liefde is dat wat beiden omvat dan bevrijd je jezelf van de illusie en kunnen beiden er zijn in het Veld. Dan kun je jezelf bevrijden en tot de conclusie komen dat energie zelf neutraal is en dat onze waarneming bepaalt wat we ervaren. Bovendien: wanneer verandert warm in koud? Mensen willen graag zwart/wit antwoorden op hun vragen, maar vanuit het eenheidsperspectief heeft iets oneindig veel facetten. Ik hoop dat je hier wat mee kunt? Lieve groet Tessa

  4. Guido.J. 20.3

   Absoluut waar wat steekt er achter wie, wat is zijn facade, dat te ontdekken is een kunst op zich.

   @ Tessa, wat is per defenitie voor jou liefde, het is een veel gebruikt woord, maar de samenleving observerend wordt het weinig toegepast.
   Groet Jenne

 17. wat ik erg vond om te zien is hoe mensen al deze kennis argeloos en grenzeloos binnenlaten.. wat en welke info krijg je.. (source)
  de manier waarop.. onder het mom van… en dan series lezingen… het kost wat..
  schakel je hoger zelf eens in en bepaal waar je je voor open stelt en maak dan een overwogen keuze

  1. Zozo.. ‘Argeloos en grenzeloos’..?? En.. ‘laten ze het allemaal binnen’..??? Heel bizarre constatering imo. Of gewoon een veneinige schop onder de gordel wellicht? Een oordeel over zoveel van je medemensen zal toch wel gebaseerd zijn op een stevige, fundamentele afweging, Margreet de V..?
   Misschien wil je die ook delen dan..? Ik zou het op prijs stellen in ieder geval.

  2. hoi guido j

   nee zo was het allerminst bedoeld,
   ik waardeer en respecteer iedereen

   ik zag al die mensen een bepaalde energie opnemen, onvoorwaardelijk, zonder grens, zonder aftasten
   en dat greep me aan
   ze lieten het allemaal zomaar binnen
   ik vond het niet meer dan eerlijk om dit te melden.
   maak contact met je hoger zelf en tast eerst af met dit soort info, voor je alles binnenlaat. een vrijblijvend advies..

   ik wil hier zeker niet oordelen over martijn of over bezoekers
   ik acht iedereen slim genoeg om zelf die keuze te maken, het ging me om de energie die je binnenlaat,
   niet om het vermijden van het donker
   en om tot deze mening te komen wil ik je wel achtergrondinfo geven
   ik heb altijd geweten hoe ik voor dit leven koos,
   hoe het op andere planeten is, het hiernamaals, parallelle levens
   enz en dat materialiseert zich ook in dit leven (dimensie)
   dmv tastbare feiten, objecten en foto s, concreet bewijs dus, door de dimensies heen.

   ik denk juist dat dit de tijd zou zijn om een heel andere energie te verspreiden, die nu meer zichtbaar wordt..
   ps zie het niet als een aanval
   want zo was het niet bedoeld
   ik waardeer je inzet! maar maak gewoon een overwogen beslissing waar je je mee inlaat that s all!

  3. Wauw Margreet! 15 jaar terug (ongeveer ik weet niet precies meer hoe lang geleden) heeft een bijzonder iemand tegen mij gezegd dat ik een dubbel heb in een parallel leven, af en toe of regelmatig genoeg lekt daar wat van door naar de versie die nu tiept, maar goed van mij mag je daar over uitweiden, dat soort dingen en onderwerpen, maar dit is wel al heel wat. Jah we ergeren ons bijvoorbaat kapot aan een blubberige broeijahknik en amoen massa, ik was er niet bij dusz wat weet ik er van, eerst schreeuwen dan denken is mijn devies.

  4. Margreet, ik denk er ook zo over. Alle info is programmering. Er wordt zoveel info klakkeloos ‘geconsumeerd’. Wat jij beschrijft over wat jij ziet; een hoop mensen die alles laten binnenkomen, is iets wat je in veel zaken terugziet. Het maakt niet uit wat de bron is, altijd kritisch blijven en bepalen of het met jou zelf resoneert. Dat is iets anders dan open of closed minded zijn vind ik zelf.
   Van de ene valkuil in de andere valkuil. Van de ene ‘mind-vangnet naar de andere mind-vangnet’ overgaan.
   Het vrije denken lijkt voor velen niet zo prettig, volgen is ‘veiliger’.
   Ik zie het als een hardnekkige basisprogrammering; ergens bij willen horen, iemand anders komt je redden.
   Kennis kun je op velen manieren ophalen, vergaren en ontvangen. Ik bekijk en ervaar het meer op de ‘Tesla’ manier met frequenties.
   Alles is te toetsen door je eigen antennes te ontwikkelen en te kunnen putten uit alles wat reeds in jezelf is opgeslagen (resonantie).
   Wat jij beschrijft zal voor velen herkenbaar zijn Margreet en het lijkt me alleen maar goed dat men zich ook hier weer bewust van gaat worden.

  5. hyperalert
   als je die signalen volgt (van wat er lekt)
   komt er meer vanuit die andere dimensie (voorwaarde is dat je je higher self volgt)

  6. Margreet de V,

   Ik wil even mijn twijfels uitspreken over wat U denkt te weten en kunnen staven met feiten.

   Ik heb altijd geweten hoe ik voor dit leven koos.
   Hoe het op andere planeten is, het hiernamaals, parallelle levens.
   enz het materialiseerd zich ook in dit leven (dimensie )
   dmv tastbare feiten, objecten foto’s concrete bewijzen dus door de dimensies heen.

   Blatante leugens, of anders bent U één van hen, dat kan natuurlijk zo zijn.

  7. flikker nouh toch een keer op Jenne met je gezaag, moet je alles en iedereen afpissen hieroooh, rot nou eens een keer eind heen, neem je liter rum en ga slapen.

  8. Margreet
   Mooi en voor vele niet te vatten. Ik was 3 jaar oud en had een aha erlebnis …. ik leef weer! , let wel weer. Nu weet ik dat tijd een illusie is en dus niet bestaand is paralelle universa meerdere levens “aangestuurd”door een ziel, in verschillende tijdsgewrichten, plaatsen per planeet, universa, dimenties. Vaak een beetje te hoog gegrepen voor de gemiddelde mens terwijl ook die daarvan deel uitmaakt. Laatst kwam ik een vrouw tegen in de sauna die een gesprekje begon met mij en helemaal blij werd dat ze niet de enige was die zover door dacht , ze had zich zolang alleen gevoelt daarin , en was zo vaak voor gek verklaard , toch was ze bij haar innerlijk weten gebleven . Dat getuigt van een grote kracht!!Misschien zien de maori’s het nog niet zo verkeert en zijn wij inderdaad de creator die zichzelf beleeft in alle schijnbaar afgescheiden levens, wat betekent dat we allen een zijn, niet als mensheid maar deel van bewustzijn/creator . ik vind dat een geruststellende gedachte( ondanks de keren dat ik in strijd raak, ( met mijzelf dan dus)).Dank je wel voor het inzicht in jouw schijnbaar afgescheiden persoon,ik geniet ervan .

  9. Hyper Alert, je zegt het van je zelf je spreekt voor je beurt, denk alvorens je dingen gaat zeggen waar je later misschien spijt van hebt.

   Van die Hen die ik benoem, behoort 1% van de wereld bevolking, verder ga ik niet.

   Bij die hen behoren veel mediums, zieners, ook wat bijzonder is veel Psychiaters.

  10. Jauke, en de tijd van rum is allang voorbij, maar goed we kunnen wel tegen een stootje, groet Jenne

  11. jenne
   je mag zelf bepalen wat je wil geloven
   er werd gevraagd om enige info
   en die heb ik gegeven

  12. de zwarte sprookjes van grimm, gedegradeerd tot ‘fantasie verhaaltjes voor kinderen’ in onze ‘moderne’ tijd, waren tot op het bot feitelijke verslaggeving kennelijk, en daar zullen we het mee moeten doen zei de rijdende rechter.

  13. marcel wiersum
   mooi!
   ik nam gewoon aan dat iedereen wist, net als ik
   dat ze hun eigen leven hadden gekozen, toen ik heel jong was
   maar ze leken zo ‘in trance’
   zo van: ‘we zijn alles vergeten’
   later bleek dat het klopte, niemand wist het meer.
   ook mooi is het andere wat je beschrijft
   en inderdaad: tijd bestaat niet

  14. Degenen die hier in deze “twisted reality” rondlopen met het diepe besef dat dit geen werkelijkheid is worden als zwarte schaapjes verstoten, afgestraft om hun ideeën en gemangeld om ze in het gareel te krijgen. Ze trekken vaak een laagje witte wol over zich heen en maken zich onopvallend in de kudde die in stampij de afgrond op lijkt te zoeken. Totdat het zwarte schaapje inziet dat het niet gek is en niet meer met de kudde wil meerennen. Eerst volgt er vette weerstand en het schaapje gaat twijfelen, maar het besef blijft en de keuze is allang gemaakt, hij keert zich om en laat de kudde zijn ware kleuren zien. Hij verlaat de kudde en zoekt de rust op, in dromern en heldere momenten begint hij te herinneren wie hij werkelijk is en schrijft met grote letter in het gras: Schaap, ken u zelve!
   Vanuit de lucht lachen de schemerige schapenwolkjes hem toe en ze fluisteren in de wind; Hij heeft het gehaald! 😉

  15. Sommige kondigen zichzelf reeds al voor hun geboorte aan bij hun toekomstige ouders, is mijn ervaring :-).

  16. Hoi Margreet, wat momenteel zo opvalt is als er een ‘ster’ is overleden. Overal duiken de verhalen op, met name onder de ‘wakkere’ die stellig overtuigd zijn dat deze ster is vermoord. Dat vind ik ook gevoede programmering. Ik zie het script waarbij alles in scene is gezet om ons te doen laten geloven dat deze ster ons wilde waarschuwen voor chemtrails en nu daardoor vermoord is.
   Met het vrije denken kom ik tot het volgende;
   Al die aanwijzingen worden bewust naar buiten gebracht volgens het script
   Alle wakkere zijn volgzaam en zijn overtuigd dat wat er naar buiten komt volgens de geplande script waarheid is.
   Deze ster kan ook gewoon zijn dood in scene hebben gezet.
   De bedoeling van het over chemtrails praten was om aanhangers te krijgen die na zijn dood hem blijven volgen en al hun halleluja energie naar hem toe zenden.
   Een andere mogelijkheid is dat hij zich vrijwillig heeft laten vermoorden omdat hij kennis heeft gehad van het vervolg
   Het blijven speculaties maar dat hij vermoord is, resoneert niet met mij. Ik zie een bewust geplande energiestroom stromen
   Ik dacht het is onderhand wel overgewaaid, maar vandaag opnieuw weer velen berichten dat deze ster is vermoord…..

  17. Als ik het goed lees bedoeld Margreet dat de informatie die tot de luisteraar komt niet zomaar klakkeloos in het systeem moet op- en aangenomen worden? Als dit is wat zij bedoeld dan ben ik het daar mee eens. Want het lijkt mij dat het individu wel kritisch moet blijven over wat, welke en door wie en/of wat de informatie naar hem of haar toekomt toch? Laten wij wel zijn veel informatie is gewoon toch te vinden op het internet? Op de juiste en slimme manier googelen? En dan goed invoelen en overdenken of de informatie de frequentie van de dan tevoorschijn gekomen informatie resoneert. En blijf als individu vragen stellen en dan komende antwoorden vanzelf die bij jou passen!!!
   Anneke

  18. even humor argeloos schepje ‘zelfspot’, soort meneer de groot en mislukte nogagenda kip kerry frantic free slow media speech door elkaar heen, rapid prototyping, met koptelefoon beter verstaanbaar, galm en niet erg articulerend stemgebruik, een hatseflats productie naar aanleiding van Robert z’n puntige zuidpool tip, ik hoef er niet eens voor te roken. Je wilt niet eens weten hoeveel werk zo’n prutswerkje nog is, maar das niet erg en geen excuus om het nooit te proberen.

   Journey to Find the Dome. Ch III Op High Jump To Antarctica
   https://www.youtube.com/watch?v=xuwY3jbjfro

   zonder agenda commentaar dik voor mekaar (ideaal voor space bejaarden omdat het heel kort is hapsnipsnap) ;

   birdoppiepole2 (hieper slowmow productions)
   https://www.youtube.com/watch?v=ikuiQ6f_TiU

   maar goed in die jaren 50 Amerikaanse encylopie staat beschreven Een Dome op Antartica zuidpool!

  19. nog ééntjuh gebakken, met de mic iets dichter bij, zodat ie meer aan muh lippen hangt, het moet er even uit voor vandaag, de toestand in de wereld, de propositie van de oppositie, zo plat als een dubbeltje;

   Big bang boing, hier is het jhoeraahnaal, oh neeh, het beeldbuis opperhoofd gaat tot u spreken, over een belangrijke kwestie ….

   zwijgen, warm land met warme mensen, fijne vakantie, zwijgen, see something say something, tis voor uw veiligheid, geen sprake van;

   Warme Mensen
   https://www.youtube.com/watch?v=6nxyIgXJeWY

   die laatste 4 letters van dat ‘at random’ toevalligge yt adres, magisch wel best wel toch? omdat volgens mij toeval meestal niet bestaat kan statistiek niet goed kloppen.

  20. eenmaal ontsnapt
   uit de kudde
   wil niemand terug. (vrijheid met kwetsbaarheid)

   indrukwekkend verhaal
   arend
   stel je voor dat je alles zelf uitgezocht hebt
   tegenwerking en lessen
   en
   hoe je je nu vrij hebt gemaakt
   bijna de code helemaal gekraakt

  21. hoi sun
   haha een mooie glazen bol.
   ja alles is een script
   dualiteit
   zwart wit, goed slecht,
   aandacht, angst, energie.

   wat
   als we daar boven uitstijgen
   zelf de leiding nemen
   mastery dus.

   (zoals je heel mooi beschreef)

  22. Ik ben Het Hokus Pokus Gebeuren redelijk zat, niet nu, al een hele lange tijd…
   Als mensen wat te vertellen hebben moeten ze maar verslag doen van hun eigen ervaringen…
   Lijkt me dat ook dat het beste voor een ander is om te begrijpen wat een ervaring inhoudt.
   Goed weekend allemaal 😉

  23. Ik snap het ook allemaal niet meer.
   Maar ja met taal kun je de schone schijn mee ophangen.
   Want alleen met taal kun je liegen en bedriegen. Dat is je met de paplepel ingegoten.
   Maar het is ook niet erg dat je het niet snapt.
   Geef iedereen maar zijn verzetje. Want troost heeft iedereen wel ‘ns nodig in het grote tranendal.

   Das Narrenschiff – Reinhardt Mey (lied)
   of
   Het Narrenschip – Freek de Jonge (gedicht)

 18. Verschillende lezingen van Marijn van Staveren heb ik bijgewoond. Ze waren indrukwekkend en helemaal uit het hart. Het is moedig om hier toch kritisch op te reageren zonder Martijn of zijn lezingen af te vallen. We leven zo als beiden aangeven in een heel andere realiteit als dat we denken. Hierop afgestemd te zijn en te blijven is zeer moeilijk en gaat inderdaad met vallen en opstaan. Ik ben Tessa dankbaar voor haar bijdrage de mensheid bij zijn Hogere Zelf en op een Hoger Plan te brengen. Namasté, Yatri

  1. Arend 21.21

   Dit is dan van uit jouw intuïtiefe waarheid bekeken, hier tekent zich het cognitiefe deficiet van eigenwaarde af, waarom zie je zwart als je in de spiegel kijkt, nou je hoeft je toch niet te spiegel, het spiegelen is voor de Narcisten, luister naar why why my my, out of the bleu in to the black,
   en geen zelfmedelijden mijn beste, als je uit de kudde stapt word je mens, loop je aan de sunny side of the street ben je een gelukkig mens, heus wij hebben geen keus, ieder gaat zijn pad, wat in de sterren wordt geschreven,
   Vaak schrijf je wijze en goed geformuleerde teksten, je bent een goed mens zonder twijfel, maar verwacht hier, tijdens je leven geen bedankjes voor, misschien hier of daar een positieve bevestiging, een schouderklopje, een warme omarming, maar geen medailles, die zijn exclusief bedoeld voor de schapen onder ons, groet mijn beste Arend

  2. Geïnspireerd door de poëtische stemming die Margreet de V. neerzet in haar reactie 21.29, gooi ik er ook maar even een door mijzelf geschreven gedicht tegen aan.

   De herinnering

   Het leven vol vergetelheid
   Zoete dromen van liefde en geluk
   Oplopende gespannen druk
   Wijsheid verloren in mist van tijd

   Nachtmerries van doorgeprikte illusies
   Zelfverloochening verblindt het zicht
   Ego dat voor bedrog en list zwicht
   Oorzaak en gevolg een bloedende spies

   Imperfectie op anderen geprojecteerd
   Het daar te bestrijden
   Vergroot het menselijk lijden
   Dat alle goedheid verteert

   Streven naar vervolmaking
   Anders willen zijn dan je bent
   Jij bent het die jezelf ontkent
   Hopende op blijvende vervulling

   Ach, mijn ziel die blijvend streeft
   Naar een onbewust ideaalbeeld
   Toch het ego daarmee streelt
   Vergetend dat je nu leeft

   Idealen liggen ver vooruit in de tijd
   Reflecterend een niet bestaand gemis
   Een leven dat niet perfect is
   Daardoor aan zichzelf lijdt

   Kom mijn ziel, accepteer waar je staat
   Er is geen perfectie, noch zekerheid
   Slechts een veranderlijke werkelijkheid
   Het is een onzekere weg die je gaat

   Herinner je liefdevolle essentie
   Het hart is de basis van je zijn
   De rest is enkel ongein
   Leef in volledige presentie

   Arend Zeevat

  3. Arend mooi, even een schouderklopje, nou nee een warme omarming, ja het sluit aan bij je alleen staan, wens je courage, en vriendelijk groet, of misschien amicalement, ja dat is wat ik voel Amicalement Jenne

  4. Sun wat boeit het dat prins zou zijn vermoord ?? Zoveel mensen zonder naam gebeurt ( als het al zo is ) hetzelfde, wie hoor je daarover?Als ie is vermoord is dat erg maar niet erger ( omdat ie toevallig beroemd was) dan welke mens ook, die hetzelfde lot treft.

  5. Hoi Marcel, dat is juist mijn punt. Het boeit helemaal niet. Zonde van al die energie die er momenteel door velen heen gaat met dagelijks berichten over hem.

 19. Dag Tessa Ik ben het zó heel erg eens met wat je schrijft !!
  Ik ben blij dat je dit ’tegengeluid’ geeft, wat je inderdaad op zorgvuldige wijze verwoord, zoals Yatri aangeeft, doch je raakt wel de KERN waar het over gaat, en in die zin is het zeer essentieel wat je zegt, en is het exact hoe ik het ook voel.
  Ik werk net als jij, élk uur van de dag, om mijn meest Zuivere Zelf te worden; en daar kan ik concreet iets mee. En mijn meest pijnlijke ervaringen waren mijn grootste leerschool. DANK voor je moed om je uit te spreken !!!
  Veel liefs, Elle

 20. Heeeerlijk, helder en eenvoudig, de hartskracht, verbinding met de ene Bron, maakt ons immuun door de allesoverkoepelende liefde; we laten ons niet meer bepalen door het zwarte licht of witte licht, maar we gebruiken de twee kanten om te scheppen. Gelijk de bron zelf en alles in onvoorwaardelijke liefde!!
  Dank je wel Tessa…

 21. Wat ik ook niet in het voordeel vind spreken van Martijn van Staveren is dat hij zijn lezingen niet gewoon opneemt en via de YouTube verspreid. Op die manier kan hij een veel grotere groep mensen bereiken en zou de bewustzijnsgroei die nodig zou zijn veel sneller bereikt kunnen worden.

  Zeker de nieuwere generaties zitten volop op YouTube, Teal Swan, Gigi Young, Bentinho Massaro, Bashar en Darryl Anka, Simon Parkes die een sterk gelijkend verhaal heeft als Martijn. Al die mensen verspreiden hun info via YouTube, allemaal praten ze over buitenaardse wezens en hun ervaringen ermee etc.

  De overwegend negatieve informatie van Martijn en daarbij alleen maar toegankelijk na een flink bedrag ervoor neer te tellen… Ik ben zelf verder gaan kijken in ieder geval. Er is genoeg te vinden op het internet als je interesse hebt in deze materie.

  1. Hoe aantrekkelijk in-formatie overdracht via youtube in veel gevallen mag zijn, het bijwonen van deze lezingen is een beleven-is van een geheel andere orde. Elkaar ont-moeten met aura en al in het echt zonder tussenkomst van elektronische apparatuur (medium met invloed op het eigen elektromagnetische veld) maakt energetisch in alle opzichten een wereld van verschil.

  2. Het is ook niet of of maar het kan prima en en zijn.

   Veel mensen die over de onderwerpen spreken waar Martijn het over heeft delen hun kennis en kunde via de YouTube met een enorm breed publiek en dan houden ze daarnaast nog bijeenkomsten waar iedereen tegen betaling met andere mensen en de bron van informatie zelf in contact kan komen.

   Natuurlijk is Martijn vrij zijn informatie te delen hoe hij wil. Voor mij persoonlijk is het echter een rode vlag als mensen bijzondere informatie claimen te hebben maar daar alleen toegang toe geven als ze je daar voor betalen. Daarbij de nadruk op een boel zaken waar mensen geen controle over hebben en in die zin bangmakerij en dan vraag ik me af of Martijn niet met een nieuw religieus model is begonnen.

   Maar goed, Martijn doet lekker zijn ding en er is tegenwoordig zoveel informatie via anderen wat wel vrij via de YouTube wordt gedeeld dat iedereen wel aan zijn trekken kan komen.

   Gigi Young is op dit moment een van mijn persoonlijke favorieten. Ze heeft een prachtige afspeellijst over Star People. Allemaal gratis te bekijken via de YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLpGFUcLNHueYxcpVsKgM9QJ5B8puBrCVO

  3. Is er ‘overwegend negatieve informatie’ Douwe..? Kijk zo zaai en oogst je imo nu tweedeling..! Ben je al eens naar zijn verhaal gaan luisteren? Heb je het HELE verhaal gehoord..? Kennelijk niet, als je het ook al ’te duur’ vindt..??
   Dit soort kwalificaties vind ik evenzo kwalijk, als datgene wat je Martijn toedicht.. Wellicht is het fijn even toe te licht wat JIJ dan als ‘overwegend negatieve informatie’ ziet..?

   Heb ’toevallig’ zojuist een nieuwe inspiratie geplaatst van Jules van der Veldt. Die zet ik hier dan ook maar even onder.. Oordelen en veroordelen hoor ik Martijn in ieder geval zelden doen.. 😉

   Recht doen

   Weet dat u beschikt over een geweten
   welke u in staat stelt
   waarlijk recht te doen.

   Recht te doen aan wie u bent.
   Recht te doen aan uw medemens
   en recht te doen aan alle levende wezens.

   Bezie daarom uw handelen en bevraag uzelf
   waar u zich wezenlijk op richt
   in úw recht doen aan dit al.

   Recht doen in de betekenis van rechtschapenheid
   en bestaansrecht biedend.
   Aan waardevolle ontmoeting
   en respect voor het eigene van eenieder.

   Eerbied voor de verschillen tussen u en de ander.
   Openheid in beluistering en waarlijk in verbinding staand
   voor het gemeenschappelijk optrekken en belang.

   Want zie, de wereld vráágt om u,
   om zó recht te doen aan uw ware eigenheid
   en liefde toevoeging.

   Bezie zo alle dagen.

  4. Oeps, het lijkt net de (katholieke) kerk….
   …de ‘overloper’ met een slecht geweten opzadelen. Mag dat, Guido?

  5. Hallo Guido, het enige wat ik ken van Martijn is wat hij gratis beschikbaar heeft gesteld op YouTube onder meer via Earth Matters YouTube. De inhoud daarvan vind ik dusdanig negatief en een boel bangmakerij dat het voor mij totaal niet resoneert om geld en energie daar verder in te steken.

   Iedereen kan wel claimen contact te hebben met buitenaardse wezens en dat te gebruiken als lokkertje om mensen nieuwsgierig te maken en ze vervolgens te overladen met angst en bangmakerij om ze zo van je afhankelijk te maken. Die truc is inmiddels in vele varianten en versies gepasseerd. Ik bedank daarvoor.

   Niet lullig bedoelt maar als Martijn continue intapt op allemaal negatieve informatie in de zin van bangmakend, verdelend, etc dan moet Martijn wellicht eens bij zichzelf gaan nadenken waarom hij dat als reflectie krijgt. Misschien moet hij zijn eigen gedachten, geloven en geloofssystemen nog eens onderhanden nemen zodat hij zijn eigen frequentie kan verhogen en op andere delen van buitenaardse beschavingen kan intappen.

   Er zijn tegenwoordig een heleboel mensen die claimen contact te hebben met buitenaardsen. Veel van die mensen delen hun informatie ook gratis en voor niets via de YouTube. Voorbeelden hiervan die ik ken en waar ik een boel van geleerd heb.

   Simon Parkes (claimt een reptilian vader en Mantid moeder te hebben)
   Teal Swan (claimt Arcturian connecties te hebben)
   Bentinho Massaro (voor zover ik het begrijp zowel Pleiadische als Arcturiaanse connecties)
   Gigi Young (Claimt contact te hebben met een heel scala aan buitenaardse gidsen en hun beschavingen)
   Brad Johson (Claimt contacten met Andromeda te hebben)
   Darryl Anka (Claimt via Bashar contact te hebben met Hybride Zeta/Mens beschavingen met de naam Essessani en de YahYel.

   Al deze mensen kun je gewoon intypen op de YouTube en dan kun je in hun materiaal verdiepen en dan kun je bekijken of het wel of niet met je resoneert.

   Ik ben Martijn erg dankbaar dat hij het thema buitenaards contact zo openlijk en breed durft te bespreken maar ik denk dat mensen moeten oppassen dat ze hem niet als een nieuwe profeet gaan zien.

   Mensen kunnen zelf ook contact maken met buitenaardse entiteiten via hun eigen bewustzijn als ze dat willen. Ik vind de informatie die Martijn op dit moment verspreid via de Earth Matters niet echt representatief voor onze buitenaardse en interdimensionale familieleden. Althans niet voor het gehele spectrum. Het kan natuurlijk zijn dat Martijn een perfect reflectie is van het huidige bewustijnsniveau van Nederland op dit gebied maar dan moeten we als Nederland massaal aan de bak zou ik zeggen.

  6. Hoi Douwe, je bent er een paar vergeten o.a.

   ….parabola (komt van en claimt contact met Aldebaran) 🙂 🙂

   Nog iemand toevallig….?

  7. Uren aan informatie van Martijn van Staveren te vinden op youtube 🙂 En idd had ik ook graag de lezingen op die manier gevolgd 🙂

  8. Vanwege mijn bescheidenheid heb ik me nooit willen laten voorstaan op mijn contacten. Noch met andere mensen, noch andere planeetbewoners. Maar nu we het er hier toch over hebben, wil ik me eindelijk wel eens over uitspreken. Ik heb sinds korte tijd telepathisch contact met Delirium van Plezerium.

 22. Lieve mensen, ik lees al jullie reacties en vooral als het resoneert dan lees ik alles. Guido had mij gevraagd of ik even wilde reageren, juist omdat deze column reacties losmaakt. Heel eerlijk gezegd weet ik niet wat ik nog meer moet zeggen, haha. Wat ik kan zeggen is dat ik alweer broed op de volgende column, die zal gaan over Heimwee. Ik heb het niet heel vaak meer, maar soms voel ik diepe heimwee naar de sterren, naar mijn thuis. Dan voel ik mij op slot en afgesloten. Maar er komen dan weer zoveel mooie tekens… ik deel ze snel met jullie. Lieve groet Tessa

  1. Ja beste Tessa doe dat, heimwee naar de sterren, luister op dit moment naar pink Floyd ach voel me zelf die crazy diamont, deze muziek resoneerd in de sterren zeker weten, wens je veel inspiratie, groet Jenne

  2. Tessa, naar mijn idee is reactie #20 een mooie gelegenheid, in ieder geval iets te vertellen, over hoe je met liefde de ‘donkere kant’ bekrachtigen kunt.. 😉 Ben benieuwd.

  3. Er bestaat geen verschil tussen wit of zwart schaap.
   Er zijn alleen schapen. Hier gaat je metafoor al mank.
   Omdat je uit gaat dat schapen verschillen. Een schaap blijft een schaap.
   Het klinkt net als een beet schoon maar het blijft vies.
   En als schaap heb je helaas nog steeds een baasje(herder) nodig.
   Wanneer ben je dan je eigen baas? Precies als je geen schaap bent.
   Het is alleen om aan te geven dat taal een waardeloze manier van communiceren is. Vraag maar aan je hond die weet het precies en maakt nooit een fout (vergissing),die is echt altijd zich zelf. En kan zich nooit anders doen om hond te zijn. Vraagt dat eens een mens?
   Maar verder snap ik wel wat je bedoelt.

  4. Beste Lezer, in onze Wales se tijd, geleerd wat en hoe schapen zijn, nu niet van die doetjes wat het gemiddelde mens denkt.

   Ons Schapen volk, op zijn top van aantal, meer als 1000 moeders en lammeren, de Rammen ergens rustig ondergebracht, de hierarchie die hier plaats vind verwonderlijk, er ontstaan families, voor de sportieve onder hen is geen fencing te hoog, als herten, een oude dame, verdween spoorloos en bij het scheren en bij het nagels knippen, het was één grote berg wol, met schoentjes aan haar voeten de bella donna, maar ze stond wel voor aan bij het eten, sommigen overleven anderen niet, er waren veel belagers vooral tijdens het lammeren, de Raven hadden het op de oogjes en tongetjes van de lammeren gemunt, de Dassen op de nageboortes of slappe lammetjes, ja en de Vossen en Marters, echte killers, dus s’nachts en overdag, met je geweer met kijker, je kudde bewaken, en vreemd de schapen voelden waar je verstopt zat,
   en kwamen dan dichter bij om te lammeren, heb de allervreemste dingen mee gemaakt daar in Wales, de Koeien is weer een ander verhaal, en de stront eigenwijze paarden nog weer een andere, en dan de zich zelf overschattende eigenaars van dit al, die een hele hoge prijs moesten betalen voor hun onwetendheid, ook aan de diefachtige buren, groet Jenne

  5. Beste Lezer in dien taal goed gebruikt is het een prachtige wijze van communiceren, maar natuurlijk het gesproken woord aangevuld met lichaamstaal is veel suggestiever in zijn uitdrukkings wijze, maar niet altijd goed bruikbaar bij het beschrijven van hele complexe onderwerpen.

  6. Het kwam volledig over hoor Jenne. Ik ben blij dat er nog mensen zijn die de dierenwereld nog kennen en respecteren. ( alle gebruikte metaforen ten spijt als laffe honden, vieze varkens etc.) Dieren zijn experts in lichaamstaal te interpreteren, zo ver zelfs dat het soms wel mindreaders lijken. Gemmiddelde mens kent de meeste dieren alleen als een stukje vlees op hun bord, met dan ook nog een vreemde benaming. Rundervink, pfffff

 23. Sorry Douwe,maar jou favoriet Bentinho Massaro doet zijn geweldige werk toch ook niet gratis.
  Morgen moeten we allemaal weer naar de appie of een andere grootgrutter en in deze tijd is het kiezen of delen, lekker slapen zo dan allemaal of niet kan ook natuurlijk.

  1. Heleen wat is dat nou. Een andere het goede(geweldige) werk laten doen. Zo zijn alle religies(verbindingen) ooit begonnen. Op goede bedoelingen. Tot dat het uiteindelijk toch maar weer een andere dwaalpad was.
   Zoek je heil(het geluk) bij je zelf en nooit bij een ander. En wie jou het goede boodschap brengt zal jou nooit geld vragen. De goede boodschap is voor iedereen. Het zou toch net zo gek(onrechtvaardig) zijn wanneer iemand biologisch voedsel kan betalen hij daardoor gezond zou blijven?
   De weg naar hel is geplaveid op goede bedoelingen. En waar het naar leidt zie je nu in de wereld. Groet.

  2. Lezer, ja ik voel dit net zo, je kunt natuurlijk een donatie vragen vanwege de kosten, maar ik denk dat dit voor velen, een problamatisch iets is, ook voor de docenten, Jenne

  3. Hallo Heleen.

   Bentinho heeft een gratis beschikbaar YouTube kanaal met in ieder geval 100 uur aan informatie die je door kunt nemen. Als je op de YouTube op Bentinho Massaro zoekt kom je het vanzelf tegen. Daar heb ik mijn informatie vandaan.

   Verder kun je als je wilt ook lid worden van zijn Trinfinity Academy waar maandelijkse kosten aan verbonden zijn. Ook kun je naar zijn retraites gaan waar je geld voor betaald. De kennis die ik heb opgedaan van Bentinho is via zijn gratis YouTube kanaal.

   Maar zoals je ziet werkt Bentinho met En-En-En opties. Wederom het is volledig aan Martijn zelf wat hij wel en niet gratis wil delen maar wellicht kan hij ook eens aan dit soort En-En-En opties denken. Inplaats van dat mensen verplicht langs te kassa moeten om te horen wat hij te melden heeft qua claims met buitenaards contact.

  4. En wat verstaat Jenne dan onder ‘kosten’.. Het is allemaal zó simpel geklets. Organiseer zelf eens iets en vergeet niet te beginnen met 21% Btw opzij te leggen..

 24. Beste Hyper Alert, ik kan hier mijn persoonlijke bevindingen met sommige types mensen, niet neer schrijven zonder misschien andere mensen pijn te doen, zoek in de menselijke zielen kunde, er is veel over geschreven, in al die milliarden hersen cellen, die ieder mens in zijn hoofd meedraagt, maakt een klein extra contactje van een gemiddeld mens, een pseudo of echte ziener, mensen met deze bijzondere gaven, werden in de oudheid op handen gedragen, denk aan het wonder van Dephi.

  Daar om noem ik hen “HEN” begrijp je anders dan anderen, 10% van de mensheid, is niet helemaal normaal te noemen, 1% zijn psychopaat, van asociaal tot crmineel, ook is buiten deze groep, 1% cognitief deficiet, min min of meer Psych.Schizofrenie.

  Groet Jenne

 25. Fijn dat je deze ervaring met ons deelt, Tessa. Het is zo verschillend hoe mensen een lezing van Martijn ervaren. Maar jou bracht het bezoek van streek, omdat jouw energie niet naar die van bekrachtiging werd gevoerd. Als alles energie is, verbaast mij dat ook niet. Dat is de sleutel. Het is wel een journalistiek dilemma: dingen willen weten en dan daardoor negatief geraakt worden. Dat is bij de gewone krant al zo: al die aandacht voor het negatieve, voor leed, pijn en manipulatie. Vandaar de liefde die goed en slecht omvat, de liefde zonder grenzen. Dan valt het te dragen en vindt de transformatie plaats.

 26. Dag, Hoewel ik het eens ben met het feit dat Martijn een goede inborst heeft en moedig is om dit allemaal openbaar te maken, zie ik ook een keerzijde. Zelf ben ik ook vaak ontvoerd en heb veel onthouden en weet behoorlijk goed hoe de truucjes werken. Martijn praat heel veel, geeft kennis door. Prachtig, leerzaam, iets om dankbaar voor te zijn. Maar….ik voel enorm goed de energie van de laagfrequente buitenaardse rassen aan. En ik voel de koude, blikkerige zuigende werking hier ook achter, naast positieve krachten. beiden bestaan hier, zoals zo vaak, naast elkaar.

  Martijn zegt stevige dingen. Bijv: RSA verdwijnt als wij allemaal stoppen met geloven. Als je dit omdraait, wat hij zelf ook graag doet, dan krijg je: Als je gelooft werk je mee aan het bestaan van RSA. Geloof is iets prachtigs. Wat is er mis mee als ik geloof in een God van Liefde, waardoor ik dieper verbonden word met de oorspronkelijke Bron in mij? Waardoor ik zelf meer Liefde word en meer in mijn grootsheid kom te staan? Ik begrijp wel dat Martijn bedoelt dat een geloof waarbij je alleen gelooft in iets buiten je, je zelf klein wordt en zelf niet in je oorspronkelijke kracht komt te staan. Maar dan moet je dat zo zeggen. En niet zo ongenuanceerd, zoals hij nu doet (zie video crowdpower) Wat is er mooier voor die buitenaardsen als we niet meer geloven in Liefde?
  Martijn spreekt veel over liefde,maar manifesteert het (nog) niet. Martijn spreekt over licht, maar verspreidt zelf nog weinig licht. Dat geeft verder niet, kennis doorgeven is ook belangrijk, maar ik mag vertellen wat ik ervaar.
  Volgens Martijn moeten we Jezus afbeelding van de muur halen en een portret van ons zelf ophangen. Als iemand voor jou gemanifesteerde Liefde is, het maakt niet uit wie dat is, en je wordt daardoor geraakt en het helpt jou in jouw groei naar je oorspronkelijkheid, wat is daar dan mis mee? Martijn vertelt informatie, daar kunnen we ons voordeel mee doen om zelf wakkerder te worden. Waarom mag je je niet verbinden met iets buiten je, als dat je helpt om innerlijk te groeien? Martijn is toch ook buiten mij?
  Nu weet ik natuurlijk dat we allemaal één zijn en in die zin ben ik natuurlijk één met hem, maar hij manifesteert zich fysiek anders dan ik. En zo kunnen we heel veel leren van Liefde, wijsheid, goedheid, vrede en inzicht van mensen die zich fysiek gezien buiten ons bevinden. Prachtig!
  Als we geen voorbeelden meer zouden mogen “volgen”in de goede zin van het woord: dus dat het je helpt om in je eigen Liefde te gaan staan, dan zullen veel mensen minder snel groeien in bewustzijn en dan kan Martijn dus ook wel stoppen, want hij bevindt zich ook buiten ons.
  Martijns boodschap is gedeeltelijk waardevol, maar er zijn ook zaken die je meer naar de laagfrequente buitenaardsen toetrekken dan je ervan afhouden.
  Het blijft dus altijd belangrijk om je eigen onderscheidingsvermogen te gebruiken en jouw weg te vinden naar het weer opstaan in je oorspronkelijke staat van ware Liefde en Scheppingskracht.

  Lieve

  1. “If we do not believe within ourselves this deeply rooted feeling that there is something higher than ourselves, we shall never find the strength to evolve into something higher.” ― Rudolf Steiner

 27. Hi Tessa, dank je voor dit heldere artikel. Alles is energie… het is waarschijnlijk niet toevallig dat ik dit artikel onder ogen kreeg.
  Al een paar dagen loop ik rond met vraagtekens. Ik heb onlangs een video bekeken van Martijn op youtube. Ik twijfel niet aan de goede intentie van deze bewustmakende serie maar ik heb na het zien hiervan een vreemde nachtelijke ervaring gehad. Het was alsof ik een speelbal werd van deze krachten (ik sliep niet). Krachten waar ik dus overigens niet op deze manier in geloof. Ik heb ze dan ook vriendelijk doch dringend verzocht om te vertrekken. Voor mij is de binding met de aarde heel belangrijk. Zonder gronding weet ik uit ervaring zijn we stuurloos en makkelijk te vangen voor de overtuigingen van anderen. Voor mijn gevoel ligt het allemaal wat dichter bij huis. Wat ik mis in de opvatting van Martijn is de psychologische achtergrond (humane psychologie) van waarom we zitten waar we nu al eeuwen zitten.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.