Advertentie

De ‘geheimzinnige roze vloeistof’..


*
*

De ‘geheimzinnige roze vloeistof’…!?

2023 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Harriet Algra

De religies hebben ons in een diepe slaap gebracht waar we momenteel uit ontwaken. Deze hebben er alles aan gedaan om de betekenis van de oude rituelen te verdraaien en in diskrediet te brengen. Dit wordt ook duidelijk belicht in de boeken van Vladimir Megre waarin hij de historische kennis over deze planeet die hij verkreeg van Anastasia, op een prachtige manier verwoord. We hebben hier letterlijk op het randje van de afgrond gestaan maar wisten net op tijd het tij te keren.

De openbaarmaking van alle gepleegde misdaden, leugens en misleiding zal een zware dobber worden voor velen, laat staan de ontdekking dat we niet alleen in dit universum wonen. Ook degenen die al langer bezig zijn met hun onderzoek zullen hier mee te maken krijgen omdat je gaat ontdekken hoe de Matrix je op een zijspoor heeft proberen te plaatsen met enorme illusies die levensecht leken.

Ook ik ga door dit soort ervaringen. Deze kunnen allerlei emoties oproepen die je alle hoeken van de kamer laten zien. Eén van de belangrijkste illusies waar velen mee te maken krijgen is die van de dood.

‘FEAR OF DEATH’, de man met de zeis..!
Doodsangst is sinds de val van ons bewustzijn één van de grootste angsten die mensen met zich meedragen. Hierdoor laten ze zich verleiden tot de meest gruwelijke behandelingen waarbij Big Pharma als de grote winnaar naar voren komt. De dood -zoals ons is wijsgemaakt- bestaat helemaal niet!! Omdat we altijd hebben geleefd en altijd zullen leven. De dood is een manier om je helpen over het 3D-lijden heen te stappen. Hiermee ben je bevrijdt uit de hel van de 3de dimensie, omdat je daarna opnieuw geboren zult worden in de 5de dimensionele dichtheid waar vrijheid en harmonie weer centraal staan.

De slapers onder ons hebben het voordeel dat ze waarschijnlijk veel sneller door dit proces zullen heengaan als de wakkeren, omdat zij niet zijn misleid door de New Age en alternatieve media. Dit proces waar we doorheen gaan dwingt ons naar binnen te keren om te doorvoelen wat wel en wat niet resoneert. We komen hiermee in een letterlijk in een 8-baan van emoties terecht, die ons versneld naar het punt terug zullen gaan brengen waar we hadden kunnen zijn als de DeepState ons in de vijftiger jaren niet had uitverkocht aan de Greys. We liggen hierdoor  400 jaar achter op dat proces.

Dolmen in de Kaukasus

Meer en meer mensen beginnen te verlangen naar de waarheid omtrent hun eerste en echte oorsprong. Dat zal pas mogelijk worden wanneer we onze oorspronkelijke vermogens terugkrijgen. Tienduizend jaar geleden waren er nog mensen die over deze vermogens beschikten. Dit waren over het algemeen de stamoudsten. In die tijd zijn er in de noord westelijke Kaukasus in Rusland ‘dolmen’ gebouwd.

Deze lijken op grafkamers die soms waren uitgehouwen uit een monoliet. Ook lagen ze soms verborgen onder de aarde afgedekt met een heuvel aarde. Degenen die zich voor eeuwig terugtrokken in de dolmen waren de mensen die nog het vermogen bezaten om te communiceren met de wijsheid van het universum. Zij fungeerden als een informatie-ontvanger waar enorme energie mee opgewekt kon worden.

De opgegraven sarcofaag

Hun overlevenden en zelfs de mensen die duizenden jaren nadien geboren werden kunnen naar ze toegaan om een antwoord te krijgen op de vraag die voor hen van belang is. Deze dolmen waren de voorlopers van de Egyptische piramides, want ook de farao’s waren vrije denkers met een enorme kennis. Het is dus een misvatting dat de piramides als graftombes fungeerden, want het waren levende mensen die zich daarin terugtrokken. Zij gingen in eeuwige meditatie om voor hun afstammelingen de mogelijkheid te scheppen om de kracht, die in hun eerste oorsprong geworteld is, terug te halen.

In 1969 werd er een bijzondere ontdekking gedaan in Siberië. Een groep mijnwerkers stuitten op 70 meter diepte op een marmeren sarcofaag. De mijnwerkers wilden de autoriteiten die ondertussen waren ingelicht, voor zijn, omdat ze vermoedden dat de sarcofaag wel eens gevuld zou kunnen zijn met rijkdommen als gouden objecten en edelstenen. Tot hun grote verbazing bleek deze een volledig intacte jonge vrouw te bevatten, die bekend werd als:

‘De mysterieuze Tisul prinses’.
Ze lag in een roze vloeibare substantie met wijd open blauwe ogen die naar de hemel keken, omringd door prachtige roze kleurige rozen. Haar leeftijd leek ergens tussen 25 en 30 jaar en ze had een lichaamslengte van ongeveer 175 cm. Haar donkerbruine haar viel over de schouders en reikte tot aan haar middel. Ze droeg een witte kanten jurk, geborduurd met bloemen dat haar uiterlijk een soort tijdloze elegantie gaf. Ze lijkt vanuit miljoenen jaren geleden in onze tijd te zijn geworpen.

Naast haar hoofd werd een kleine zwarte metalen doos gevonden, die verborgen lag in de vloeistof. Op het eerste gezicht leek het op een soort ‘smartphone’, maar niemand wist precies wat het was. Eén van de mijnwerkers kon zijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en stak zijn vinger in de vloeistof en likte eraan. Zijn leven veranderde hiermee in een nachtmerrie. Hij verloor zijn verstand en het verhaal gaat, dat hij binnen een week doodvroor, doordat hij niet meer in staat was zijn huis terug te vinden..

Een paar uur nadat de prinses was opgegraven, verschenen er uit het niets mannen in grijze beschermende pakken. Ze probeerden de aanwezige mijnwerkers angst aan te jagen met kreten dat de prinses besmettelijk was. Ze werd vervolgens per helikopter weggevoerd naar een onbekende locatie en de  autoriteiten hebben geprobeerd deze vondst onmiddellijk in de doofpot te stoppen.

Volgens onbevestigde bronnen stierven alle getuigen van de gebeurtenis binnen een paar jaar op mysterieuze wijze. Of dit het gevolg was van de mysterieuze roze vloeistof of de duistere KGB zal waarschijnlijk nooit bekend worden. Er werd gespeculeerd dat de prinses een vertegenwoordiger was van een zeer oude geavanceerde beschaving. Een paar jaar later hebben ze in hetzelfde gebied nog 3 andere sarcofagen met slapende vrouwen opgegraven.  Vanwege dat feit werden ze de ‘echte Doornroosjes’ genoemd.

China toont hetzelfde verhaal
Ook in China werd achter de dikke muren van een prachtig paleis een lichaam van een jonge vrouw opgesloten in een sarcofaag ontdekt. Ook zij was bedekt met een mysterieuze vloeistof. Toen ze de sarcofaag openden verdampte die vloeistof onmiddellijk maar het lichaam van de vrouw bleef vreemd genoeg volledig intact. Welke technologie of kennis is gebruikt om dit effect te kunnen bereiken en waar kwamen deze vrouwen vandaan?

Vanaf 2016 zijn er op meerdere plekken slapende reuzen ontdekt die afkomstig zijn uit oude beschavingen. In november 2022 stuitte men in Irak op een reus die lag te slapen in een stasis kamer gemaakt van moldaviet-kristal dat bekend staat om zijn helende en spirituele vermogens. Een stasiskamer wordt ook wel een holografische medische cabine genoemd. Deze zijn door buitenaardsen gebruikt om hun eigen mensen te genezen. Ze werden gebruikt in combinatie met kristallen.

In dit geval werd de stasis kamer ingezet om het lichaam van de reus in een slapende staat te kunnen houden. Hij ligt ergens in het gebied tussen de Eufraat en de Tigris en blijkt een Annunaki koning uit de oudheid te wezen. Enkele maanden daarvoor hadden ze in augustus in Florida een andere reus ontdekt die eveneens lag te slapen in een stasis kamer. Een derde werd ontdekt in een onderwaterstad in de Bermudadriehoek.

Maya-pyramide in Kukuzcan, El Castillo, Yucatan (Mexico)

De reus in Florida is geïdentificeerd als ‘Ningish Zida’ die we ook kennen als Quetzacoatl of Kukulkan, de gevederde slangen god. Ningish Zida is een Mesopotamische godheid van de onderwereld. Zijn naam in het Summarisch wordt vertaald als ‘Heer van de goede Boom’.  Hij staat bekend als het vroegste symbool van slangen die rond een staaf kronkelen. Hij wordt beschermd door de ‘Mieren mensen’, een insectoïde mensachtige beschaving die in de Binnenaarde woonachtig is.

Mieren mensen

De koning van deze Mieren mensen had een team van de Aardse Alliantie uitgenodigd om zaden van een enorme levensboom in ontvangst te nemen die naast de reus staat. Deze genetische zaden kunnen ook vergeleken worden met een bijzondere vorm van sperma. Ze werden overgebracht naar een Amerikaanse legerbasis in Florida waar ze vervolgens werden gestolen in opdracht van een persoon die bekend staat als de Britse ‘Koning Charles’.

Deze zaden activeren namelijk niet alleen de ruimte-arken en reuzen maar ook bepaalde bloedlijnen. Dit laatste was waarschijnlijk de reden waarom hij ze in zijn bezit wilde krijgen. Hij had echter pech omdat zijn bloedlijn niet verbonden blijkt te zijn met deze zaden en dus ook niet geactiveerd kon worden. De zaden zijn ondertussen teruggevonden en teruggegeven waarna ze zijn overgebracht naar Irak om ook de reus daar te kunnen activeren.

De activatie van de reus in Florida heeft in oktober 2022 plaatsgevonden tijdens de ‘Galactic & Spiritual Informers Connection’ in Orlando. Hierbij werd ontdekt dat er een connectie tussen de 3 reuzen bestaat. Ook de ruimtearken blijken alleen maar betreden en geactiveerd te kunnen worden met het DNA van de oorspronkelijke bemanning. Enkele personen die o.a. door de ruimtearken zijn erkend zijn Elena Danaan, JP (pseudoniem) de supersoldier waar Dr. Michael Salla mee samenwerkt, Jean Charles Moyen ( Franse supersoldier) en 2 Azteekse indianen uit Mexico. De DeepState heeft dus geen toegang en gekloonde lichamen worden door de ruimte-arken onmiddellijk gedood.

Moldaviet kristal

In de ruimte-arken zelf zijn enorme rijen met sarcofagen ontdekt die allemaal van moldaviet zijn gemaakt. Het bijzondere van de ruimtes waar deze zijn aangetroffen is dat deze zeer vredig zijn met engelachtige klanken die de ruimte vullen. Archeologen hebben de hiëroglyfen op de aanwezige muren weten te ontcijferen. Hierop staan duidelijke aanwijzingen voor de bezoekers aan de arken.

Eén van de aanwijzingen betrof een waarschuwing de sarcofagen niet aan te raken omdat de vloeistof in de sarcofagen een portaal kunnen activeren die niet alleen de ruimte-arken op de Aarde, maar ook op de Maan en andere planeten met elkaar verbinden.

In 2015 werd JP samen met zijn compagnon Shien, die afkomstig is van een kolonie op de Maan, in een ruimteschip meegenomen naar een grote witte piramide op een niet nader beschreven locatie ergens in de ruimte. In die piramide ontdekten ze een sarcofaag die gevuld was met een vloeistof. Toen ze de deksel, die 113 kg woog, van de sarcofaag probeerden te verwijderen viel die op de grond en brak. Tot JP zijn grote verbazing sprong Shien midden in de vloeistof en verdween.

Om niet alleen achter te blijven besloot JP  hem te volgen. Hij ervoer hierbij dezelfde torsievelden als toen hij tijdens een eerdere missie een ruimte-tijd portaal was binnengegaan. Voordat hij er erg in had bevond hij zich terug in zijn eigen huis. In aardse tijd waren er vanaf het moment dat hij was opgehaald slechts 10 minuten verstreken. Volgens JP leken de sarcofagen in de ruimte-ark exact op die in de witte piramide.

Maya hiëroglyfen

Tijdens de eerste missie van JP naar de ruimte-ark in de Bermudadriehoek werd hun groep, bestaande uit 20 personen uit de VS en China, vergezeld door twee Azteekse indianen uit Mexico. Deze herkenden de hiëroglyfen in de ark en raakten geheel ontroerd. Ze begonnen te dansen van blijdschap. Ze herkenden de teksten waarop  een voor hun zeer bekende profetie werd bevestigd. Hierin wordt voorspeld dat de terugkeer van de mysterieuze Quetzacoatl op Aarde, de harmonie zal doen terugkeren.

Er was één zin die ze alsmaar bleven herhalen en dat was “A Kuria Matte, A Kuria Matte”.  Deze zin leek vervolgens de ark te activeren. Er opende zich een ruimte met een lange tunnel waarin de 2 Azteekse indianen verdwenen zonder terug te keren. Toen de rest van het team hen wilde volgen werden ze door de ark tegengehouden. De tunnel waarin de Azteken waren verdwenen leidde naar een ondergrondse beschaving in Florida. Die tunnel bevat een ruimte-tijdportaal dat onmiddellijke toegang verschaft tot die ondergrondse beschaving.

.

Niet lang daarna vond er een tweede missie naar dezelfde ruimte-ark plaats met als doel de twee vermiste Azteken op te sporen. Bij deze missie waren de VS, Rusland en China  betrokken. Toen ze bij de ark aankwamen werden ze al opgewacht door de twee Azteken. Zij namen de groep mee naar een enorme ruimte binnenin de ark waar geen zwaartekracht aanwezig was. In het midden van die ruimte hing een enorme bal water. Ze ontdekten vele rijen met sarcofagen die stuk voor stuk via kristallen buizen verbonden waren met die bal water.

De hele ruimte was gevuld met prachtige geluidsfrequenties. Deze bal water functioneerde als een ruimte-tijd portaal dat door hun aanwezigheid geactiveerd werd. Plotseling verschenen er in die bal 15 soldaten die afkomstig waren van een gelijktijdig uitgevoerde missie naar een ruimte-ark op de Maan. Het lukte de aanwezige militairen om die soldaten net op tijd uit die bal te trekken anders zouden ze zijn verdronken. Hiermee werd duidelijk dat de ruimte-arken met elkaar verbonden zijn.

Nog meer informatie werd verkregen tijdens een derde missie. Deze missie bestond uit wetenschappers uit 8 verschillende takken van wetenschap, archeologen en artsen. Om hun te beschermen werden ze vergezeld door militairen waar JP één van was. Ze ontdekten niet alleen de functie van de ruimtearken maar ook onze ware geschiedenis. Deze is door middel van een hele bijzondere technologie in beeld daar te bekijken. De arken blijken altijd gebruikt te zijn om in tijden van cataclysmen grote hoeveelheden mensen via de sarcofagen in veiligheid te brengen naar andere locaties.

Een kleine blik in de verborgen agenda van de angstzaaiers, de paniekschoppers..?

Ook werd het dit keer heel duidelijk dat het hun aanwezigheid was die de ruimte-ark activeerde. Er werd namelijk een sterk pulserend magnetisch veld gemeten. Hiermee lijkt een raadsel te zijn opgelost die de wetenschap al decennia lang bezighoudt, namelijk de mysterieuze verdwijning van vliegtuigen en schepen in de Bermudadriehoek. Wanneer deze te dicht bij de ark kwamen activeerde dit het elektromagnetische veld van de ark, waardoor zich een portaal naar andere plekken op aarde opende, of in de ruimte waar ruimte-arken liggen verborgen.

Dat elektromagnetische veld verstoorde alle instrumentaria van deze schepen en vliegtuigen en liet ze vervolgens verdwijnen. De activatie van de ruimte-arken lijkt ook het weer te beïnvloeden. Zou er een verband kunnen bestaan tussen de klimaathoax en de ontdekking van de ruimte-arken die de DeepState voor ons verborgen proberen te houden? Er wordt namelijk bij deze missies een technologie ingezet die een paar duizend jaar voor loopt op onze huidige technologie.

De oorlog in de Oekraïne lijkt een enorme afleidingsmanoeuvres te wezen om twee ruimte-arken buiten beeld te houden. Nu de mensheid massaal aan het ontwaken is wordt het steeds moeilijker om deze informatie verborgen te houden omdat de ruimte-arken binnenkort, wanneer de mensheid er klaar voor is, tevoorschijn zullen komen om zich te gaan vertonen in ons luchtruim. En het zou mij niets verbazen dat ze straks een belangrijke rol gaan spelen tijdens de grote reset die uiterlijk in 2030 lijkt plaats te vinden. De uitdagingen om bij jezelf te blijven zullen de komende tijd alleen maar toenemen en zijn een signaal dat je in de 4 dimensionele dichtheid bent beland.

“Een wilsuiting of affirmatie is een gebed met kracht.”

Hier krijgen we nog even te maken met astrale wezens die in de lagere lagen van de 4de dimensionele dichtheid leven. De spirituele wereld is er altijd geweest maar hoe hoger onze frequentie wordt hoe beter we in staat zijn deze waar te nemen. Zij zijn een onderdeel van de Matrix die ons in de afgelopen 8.000 jaar gevangen heeft gehouden. Al deze duisternis zal oplossen wanneer we weer in onze kracht terugkeren, omdat het dan niet langer vat op ons zal hebben. Dit zal de wereld voor eens en altijd gaan veranderen.

We lijken hulp te gaan krijgen om ons hier doorheen te trekken maar zorg zelf dat je in je kracht blijft. Ben je er van bewust dat jij ten alle tijde het recht hebt om NEE te zeggen omdat jij een soevereine ziel bent. Dit kun je bijvoorbeeld doen door de affirmatie te herhalen: ‘Ik ben veilig, ik ben gezond’. Affirmaties kunnen ook ingezet worden om de Nieuwe Wereld naar je toe te trekken.

Zo heb ik zelf een affirmatie waarin ik de financiële middelen die nodig zijn de nieuwe en harmonieuze wereld naar me toe trek. Deze helpen me te herenigen met mijn zielsgroep en de 3de en 4de dimensionele dichtheid te begraven in het verleden.

De valse vertekenden nieuwsberichten..!
We worden momenteel overstelpt met allerlei nieuwsberichten waaronder ook een heleboel afleiding. Om te beoordelen of iets waar is of niet kun jij jezelf een simpele vraag stellen. Maakt het nieuwsbericht je blij dan kun je dit toevoegen aan jouw waarheid. Is dat niet het geval laat het gewoon los omdat dit de Matrix is die je opnieuw in een lage frequentie probeert te plaatsen. Het is belangrijk dat we elkaar ondersteunen om door deze lagen heen te gaan omdat tegen onze gezamenlijke kracht niets is opgewassen. Laat anderen in hun waarde ook al hebben ze niet jouw waarheid. We hebben allemaal een unieke Galactische afkomst, dus respecteer dat.

Wordt bewust van wie jij bent en laat je niet langer ontvoeren door negatieve berichtgeving hoezeer je ook wordt uitgedaagd. Blijf het plaatje voor je zien van de wereld waar jij weer gelukkig kunt zijn, een wereld die is gebaseerd op Liefde, Harmonie en Soevereiniteit….

Harriet Algra

augustus 2023 | thenewstrain.org

* * *

 

Bronvermelding:

De zoemende ceders van Rusland’ door Vladimir Megre

https://youtu.be/1TiuZk6A24Q Only 1% Knows This Secrets | Most Powerful Mudra | Dreams Into Reality |

‘US Army Insider Missions volume 1’ Dr. Michael Salla

https://www.crowdcast.io/c/alex-collier-webinar-188

https://youtu.be/J9xl8kvONMk?list=PL5q-vxMR9Qc-hwFC5bb5ZJrqSH2ovCt6K Recovering Stolen seeds from a Tree of Life and activation of a sleeping giant in Iraq

https://www.wakkeremensen.org/channelingen-a-j/aurora-ray/de-medische-cabines-ascensie-van-de-aarde-en-alle-levensvormen-komen-eraan/

https://youtu.be/E7XNPdWpq7w The Mysterious Tisul Princess – Is She the Real Sleeping Beauty? A 800 Million Year Myster

 

1 gedachte over “De ‘geheimzinnige roze vloeistof’..

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.