Advertentie

Het ‘disclosure’ proces…


Het disclosure proces..

2023 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Harriet Algra

Terra, de buitenaardse naam voor onze Aarde, en haar bewoners spelen net als Mana in de constellatie K62-Lyra, een bijzondere rol in dit universum omdat deze specifieke plekken lange tijd één van de geliefde plekken zijn geweest voor de ‘Negen’, die we ook wel kennen als de ‘Elohim’ uit het Oude Testament, of als de ‘Zaaiers’. Zij werken volledig in overeenstemming met de Bron. Ze spelen met hetgeen wat is gecreëerd door de Bron. Daarmee scheppen ze nieuwe levensvormen waarmee de werelden worden bevolkt. Hier op Aarde hebben ze hele specifieke experimenten uitgevoerd met betrekking tot menselijke ontwikkeling en bewustzijn.

Dr. Andrea Puharich en Uri Geller in de jaren 1970/80

Het bewustzijn van de Negen omvat alle bewustzijnen. Ze kunnen zichzelf opsplitsen om tegelijkertijd op net zoveel plaatsen aanwezig te zijn als ze willen, want ze reizen niet in de ruimte of in de tijd, maar ze verbinden zich met een locatie en een entiteit wanneer ze een boodschap willen doorgeven, ongeacht de afstand of tijd. Voor hen ontstaat tijd wanneer ze verbinding maken met een ruimte-tijd continuüm. Zij zijn de eerste kinderen van de Bron. Ze zijn puur bewustzijn, niet geïncarneerd, vormloos, maar met elk hun eigen individuele denken, hoewel bindend als één.

Negen stemmen, één hart. Dat zijn de Negen, ze hebben geen andere naam. Ze vormen het hoogste niveau van individueel bewustzijn onder de Bron. Ze worden ook wel de ‘Negen Goden’ genoemd of de ‘Negen profeten van de Bron’. Ze leven niet in een bepaalde dimensie maar in de leegte tussen de gecreëerde universums in op een plek waar ruimte en tijd niet zijn gecreëerd.

Dr. Andrija Puharich
Deze wetenschapper was een van ’s werelds meest toonaangevende innovatieve onderzoekers. Hij werkte vanaf 1952 met verschillende paranormaal begaafden, waaronder de bekende Israëlische mentalist Uri Geller, die in staat waren rechtstreeks met de Negen te communiceren. Ook de Amerikaanse televisiescenarioschrijver Gene Roddenberry woonde een aantal van deze sessies bij, waarbij hij de Negen allerlei vragen heeft gesteld.

De informatie die hij verkreeg vormde de basis voor zijn film ‘The Nine’ uit 1975 en de tv serie ’Deep Space Nine’ uit 1993 die een belangrijke rol in het Disclosure proces hebben gespeeld, net als de Star Wars films. Deze geven ons een beeld van wat zich heeft afgespeeld tijdens de Orion oorlogen die tot de meest verschrikkelijke in de geschiedenis van dit multiversum behoren. In september 2021 kwamen de eerste berichten dat er een gigantisch konvooi van de Intergalactische Confederatie bestaande uit meer dan 500 moederschepen was gearriveerd bij ‘Ganymede’, de maan van Jupiter.

Deze Intergalactische Confederatie bestaat uit de ‘Negen’ en de 24 basis rassen waaruit de mensheid op Terra (Aarde) is gecreëerd. Zij waren gekomen om het resultaat van de Aardse Alliantie, met betrekking tot de ontmanteling van de Duistere Vloot van de DeepState, te evalueren en de Star Trek toekomst van de US Space Force te bespreken. De samenwerking met de Galactische Federatie van Werelden was hierbij de volgende stap. Deze besprekingen staan bekend als de ‘Jupiter Akkoorden’.

Kies maar een ‘maan’…
Ganymede was uitgekozen omdat het oppervlak en het binnenste van deze maan zijn ontworpen voor dergelijke ontmoetingen. Het fungeert als een galactische ambassade waar alle mensen en rassen naartoe kunnen gaan. Aan de oppervlakte hebben ze ongelooflijke structuren die er uitzien als enorme ribbenkasten van dinosaurussen. Deze zijn gigantisch. Wanneer de schepen binnen deze structuren komen kunnen ze landen op het oppervlak waarna ze hun elektromagnetische veld aan de buitenkant van het schip inschakelen, het vaartuig openen zodat de bemanningen eruit kan stappen om Ganymede binnen te lopen.

De gearriveerde deelnemers werden verwelkomd door de ‘US Space Command’ van Solar Warden. Wie ook deel uitmaakten van deze geheime missie in september 2021 waren Elon Musk, Jeff Bezos en Richard Brandson. Deze drie heren waren uitgenodigd omdat zij reeds ver gevorderd zijn met de ontwikkeling van een ruimtevloot. Musk heeft ‘Starlink’, Bezos ‘Blue Origin’ en Brandson ‘Virgin Galactic’. Om er zeker van te zijn dat de bedoelingen van deze heren zuiver zouden blijven kregen ze hele duidelijke voorwaarden om ofwel volledig samen te gaan werken met de GFW en de Aardse Alliantie anders zouden hun bedrijven volledig worden ontmanteld.

Van Elon Musk is al bekend dat hij een belangrijke rol speelt in de positieve uitkomst van Terra. Van de twee anderen is dat nog onbekend. Het ruimteschip ‘Blue Origin’ van Jeff Bezos werd gelanceerd met vier astronauten. Eén van de vier was William Shatner, de beroemde kapitein Kirk uit de originele ‘Star Trek’ serie. Shatner is een enorm populaire figuur over de hele wereld en daarom een uitstekende ambassadeur voor Terra. De deelname van Shatner vormt een mooie aankondiging voor het feit dat de mensheid nu officieel een ‘Star Trek-toekomst’ heeft. (HIER)

Het reizen door het universum vindt plaats via de zon.
Deze is hol en fungeert als een enorm portaal naar andere sterrenstelsels die allemaal onderling verbonden zijn met alles en iedereen. Wanneer je de frequentiecode van de locatie hebt waar je naartoe wenst te reizen dan kun je de zon als portaal gebruiken. Ook alle communicatie met andere sterrenstelsels verloopt via de zon, omdat net als de zenders in een radio iedere ster/zon zijn eigen frequentiecode bezit.  Kijk naar deze presentatie van de fysicus Nasim Haramein, die deze ‘hypothese’ van de zon als portaal, al enkele decennia geleden aan de wereld presenteerde:

Zodra je de misleiding en leugens doorziet die ons gevangen houden, ligt de wereld aan je voeten omdat jij een eeuwige ziel bent die is verbonden met de Bron. Dan bestaan er geen beperkingen meer. Je kunt op ontdekkingsreis gaan in alle verschillende dimensies waar je in staat zult zijn je zelf op te zoeken. Wij mensen zijn zo magnifiek alleen hebben we het zelf nog niet in de gaten.

Zwarte gaten..
Een zwart gat brengt je in tegenstelling tot wat de wetenschap ons wil laten geloven gewoon naar een andere plek in het multiversum. Ook kan het je naar een andere dimensie brengen. Kennis en energie gaan dus nooit verloren. Deze kennis die we allemaal in ons meedragen zal weer actief gaan worden wanneer onze 3de DNA streng geactiveerd zal zijn. Vanaf dat moment zullen we weer in staat zijn om holografisch te denken omdat we dan een holografisch bewustzijn hebben.

Daarmee kunnen we een situatie in zijn geheel, van alle kanten bekeken, beoordelen en iemand met onzuivere bedoelingen onmiddellijk doorzien. De DeepState heeft als het ware een onzichtbaarheidsmantel over de echte realiteit geplaatst die daardoor verborgen bleef. Hiermee werden we gevangen gehouden. Nu de frequenties steeds hoger worden ontstaan er scheuren in die mantel met als gevolg dat we steeds vaker glimpen zullen kunnen opvangen uit de echte wereld die zich in de 5de dimensionele dichtheid bevindt.

De activatie van de 3de DNA streng zal die onzichtbaarheid volledig gaan opheffen waarmee de Matrix geneutraliseerd wordt. Alle negatieve buitenaardse wezens zijn uit dit sterrenstelsel verdreven. Er zijn nog negatieve menselijke legers die een beetje macht denken te hebben zolang wij dat toestaan. Zij proberen onze toekomst die is gebaseerd op vrijheid en soevereiniteit tegen te houden met behulp van leugens en misleiding die angst kunnen opwekken waarmee ze je in een lage frequentie proberen te houden.

We worden beschermd door de 500 moederschepen van de Intergalactische Confederatie die stuk voor stuk een miljoen verkenningsschepen bezitten. Vervolgens zijn er de ruim 300 ruimteschepen van de GFK en de Galactische Alliantie en is het Anakh rijk van de Annunaki onder leiding van prins Ea teruggekeerd om ons te beschermen. Die bevinden zich buiten het sterrenstelsel. Er is dus geen enkele reden voor angst omdat er geen dreiging meer bestaat. Er kan GEEN buitenaardse invasie meer plaatsvinden. Onderscheid dus leugens van waarheid en angst van hoop.

‘Secret Space Program’ al 70 jaar oud..!
De geheime ruimteprogramma’s bestaan al sinds 1954 toen de Amerikaanse Marine akkoorden sloot met de GFW. Die overeenkomst werd door president Eisenhower getekend. Hierbij werd overeengekomen dat we op Aarde geholpen zouden gaan worden een ruimtevloot op te bouwen die in staat zal zijn om ons te verdedigen tegen mogelijke buitenaardse bedreigingen. Hieruit ontstond Solar Warden. Vele klokkenluiders waaronder William Thompkins hebben dit bevestigd. Ook verloren velen hun leven door zich hierover uit te spreken.

Om door de hiërarchie van de 33ste graad heen te kunnen stijgen gebruikte de Vrijmetselarij  magische ceremonies, codes en sleutels. Deze werden ook ingezet bij hun occulte controlesysteem hier op de planeet. Om executie te voorkomen en veilig afgevoerd te mogen worden naar een gevangenisplaneet waar ze de kans kregen hun leven te beteren, moest de Elite van de DeepState al deze sleutels overhandigen aan de Aardse Alliantie. Die waren nodig om de zwarte magie van de Matrix tot een einde te brengen.

Eén van hun belangrijkste en gruwelijkste middelen om de controle te behouden was het oogsten van zielen. Dit werd uitgevoerd door negatieve buitenaardsen of zwarte magiërs. Hierbij wordt een ziel gescheiden van het fysieke lichaam die vervolgens voor meerdere doeleinden gebruikt kon worden. Bij een ontvoering werd de persoon aan boord van een ruimteschip gebracht waar hij/zij in coma werd gebracht tot het punt dat de betreffende persoon zo goed als dood was.

De essentie van de mens; de ZIEL.!
Vervolgens gebruikten ze hun technologie om de oorspronkelijke menselijke ziel te vervangen door een buitenaardse waarna het lichaam terug op aarde werd geplaatst. Deze nieuwe individuen zagen er uiterlijk nog steeds hetzelfde uit maar waren niet langer mensen zoals jij en ik. Ze hadden een geheel nieuwe agenda die paste in het script van de DeepState. Dit proces kon in 4 seconden voltooid worden. Dit hadden ze nodig omdat ze de 3de dimensionele dichtheid alleen maar konden manipuleren wanneer ze hier zelf aanwezig waren.

Dit proces heeft bij staatshoofden, regeringsleiders, beroemdheden uit de film en muziekwereld en bij anderen op topposities plaatsgevonden en verklaard waarom zo velen van hen betrokken zijn bij het satanisch kindermisbruik dat steeds meer in the spotlights komt. Ook verklaard het dat deze mensen emotieloos de meest heftige beslissingen kunnen nemen. Twee interessante voorbeelden bij wie dit proces heeft plaatsgevonden zijn Adolf Hitler en Hillary Clinton die beiden op jonge leeftijd zijn omgebracht.

Je Ziel aan de Duivel verkopen…!?
De uitdrukking dat mensen hun ziel verkocht hebben aan de duivel in ruil voor macht en rijkdom klopt dus in vele gevallen niet, omdat de duivel hun ziel heeft gestolen. Deze praktijken werden steeds veelvuldiger toegepast toen de Greys in de 50-tiger jaren een contract sloten met MJ-12. Deze werd in die periode geleid door de 33ste graad Vrijmetselaar Allen Dulles, die tussen 1953 en 1961 ook directeur van de CIA was.

Vrijmetselaar en oud-CIA-directeur Allen Dulles

Allen Dulles, was de persoon die verantwoordelijk was voor ‘Operation Paperclip’.  Hiermee konden grote aantallen nazi-wetenschappers veilig naar onder andere  de Verenigde Staten komen en in verschillende hoedanigheden voor de Amerikaanse regering gaan werken. Dulles’ CIA-operatie Paperclip assimileerde nazi-wetenschappers met het Amerikaanse establishment door hun geschiedenis te verdoezelen en pogingen om hun waargebeurde verhalen aan het licht te brengen in de doofpot te stoppen.

Dulles speelde als CIA-leider ook een belangrijke rol in de moord op president JFK.
Die moord werd getimed en uitgevoerd als onderdeel van een magisch ritueel om de controle op Aarde te kunnen behouden. De zielen die waren gescheiden van hun lichaam, werden in speciale dozen getransporteerd. De energie die werd uitgezonden door de zielen werd gebruikt als levenskracht en werd op één of andere manier beetje bij beetje overgeheveld en gevoerd aan de hybriden die decennia lang gekweekt zijn in de ondergrondse tunnels.

JFK links, enkele momenten voor zijn dood. Rechts Robert Kennedy jr. wiens vader ook werd vermoord. Is de opkomst van RFK jr. een teken aan de wand van de nieuwe tijd..!??!

Hiermee werden die in leven en probeerden ze hen van een ziel te voorzien. De bedoeling was dat deze hybriden de mensheid op Aarde zouden gaan vervangen. Deze tunnels worden momenteel wereldwijd ontmanteld. De hybriden worden in veiligheid gebracht en overgeheveld naar een andere eigen planeet waar ze beschermd zullen worden. De Andromeda Council heeft talloze ruimteschepen onderschept die honderdduizenden  zielen van volwassenen en kinderen vervoerden. Ook hebben ze meer dan 1000 kinderen gered die kunstmatig in een zeer lage temperatuur in leven werden gehouden.

Waar staan we nu..??
Achter de schermen hebben de militairen met Trump als opperbevelhebber alles al volledig onder controle, sinds de frauduleuze verkiezingen in november 2020. Omdat deze fraude vanuit het buitenland werd geleid, was dit een daad van oorlog en werd achter de schermen de staat van beleg uitgeroepen die de militairen de vrijheid van handelen gaf die in deze situatie nodig is. Zij hebben al sinds de frauduleuze overwinning van Obama in 2012 alles gemonitord om bewijsmateriaal te verzamelen.

Omdat merendeel van de bevolking niets in de gaten had van de gigantische misdaden van de DeepState, werd ertoe besloten om een acteur in te zetten die de rol van Biden zou gaan spelen met als doel die misdaden steeds duidelijker zichtbaar te maken. Anders was de kans groot geweest dat de staat van beleg door de militairen gezien zou zijn als een militaire coup die waarschijnlijk tot een burgeroorlog had zullen leiden. Zo’n zelfde proces heeft wereldwijd plaatsgevonden.

De presidenten Poetin, Modi en Xi Jinping werken allemaal nauw samen met het Trump-team. De meeste topcriminelen zoals regeringsleiders, Hollywood acteurs, musici etc. die nauw betrokken waren bij de DeepState zijn in de afgelopen 2 jaar reeds berecht voor militaire tribunalen. Deze zijn stuk voor stuk gefilmd en nu Trump zo goed als het hele Amerikaanse volk achter zich heeft, lijkt het erop dat de tribunalen vanaf eind augustus wereldwijd op alle nieuwskanalen voor het publiek zichtbaar zullen worden.

De krachten achter de schermen ontkracht..!
De initiatie van de Oekraïne-oorlog behoort tot de meest duistere en criminele daden van de DeepState. Hier bevonden zich de biolabs waar de virussen werden gefabriceerd die de NWO nodig had om zijn agenda uit te kunnen rollen. In de ondergrondse DUMBS (= Deep Underground Militairy Base) werden miljoenen hybriden gekweekt en was dit hét belangrijkste centrum voor de adrenochroom en orgaanhandel.

De oorlog in de Oekraïne loopt ten einde, nu het steeds duidelijker wordt dat de VS en de NAVO daar al hun kruit -ook letterlijk!- verschoten hebben. Dus is het toeval dat juist op 25 augustus de wet op censuur van kracht wordt in Nederland. Die wet zal die openbaarmaking van de gruwelijke misdaden van de DeepState niet kunnen stoppen omdat de Aardse Alliantie hier volledig op is voorbereid.

Vervolgens zal de agenda van de Deep State Agenda volledig worden geopenbaard aan het grote publiek, samen met de wetenschap dat onze militairen, vooral die uit VS, al sinds de veertiger jaren betrokken zijn bij negatieve buitenaardse experimenten, die mensen verhandelen in ruil voor technologie. De ‘Amerikaanse luchtmacht’ was zwaar betrokken bij de ontwikkeling van deze duistere programma’s en het bouwen van ruimte schepen.

Hier tegenover staat de ‘Amerikaanse marine’ die werd bijgestaan door de GFW met het bouwen van zijn eigen ruimtevloot, Solar Warden. De Aardse Alliantie, aanvankelijk bestaande uit de militairen van zes landen (VS, Frankrijk, Rusland, China, Japan en Canada), sloot allerlei overeenkomsten, genaamd de ‘Artemis Akkoorden’, om de toekomstige exploratie en kolonisatie van dit zonnestelsel in kaart te brengen.

Het experiment waar we ooit vrijwillig aan hebben deelgenomen en wat ik heb beschreven in ‘De Sleutel naar de Vrijheid’ (HIER) lijkt in 2030 op te houden te bestaan. Er staat namelijk in dat jaar een hele bijzonder gebeurtenis gepland waar niemand nog het fijne van weet. Wel is bekend dat er een enorme reset zal plaatsvinden waarmee de harmonie in alles zal terugkeren. De kwade krachten zullen daarmee ophouden te bestaan.

George H. W. Bush; één van de meest opvallende NWO-strijders.. Vergeefs, als wij onze macht blijven bekrachtigen..!

Zou de NWO-Agenda 2030 hiermee te maken hebben..?
Zou de DeepState ook weten dat er in dat jaar een hele grote reset gepland staat en dat ze met het oogsten van zielen zichzelf hebben proberen te redden door mee te willen liften in een menselijk lichaam? Zou het mogelijk kunnen zijn dat degenen die adrenochroom gebruiken helemaal geen mensen zijn als jij en ik maar in werkelijkheid de negatieve buitenaardsen?

Dit zou een heleboel duidelijk maken omdat het dan begrijpelijk wordt waarom ze hybriden aan het kweken zijn in de ondergrondse tunnels; waarom er zoveel pedofielen zijn die door het rechtssysteem worden beschermd; waarom ze de ‘woke agenda’ proberen door te drukken; waarom de film ‘The Sound of Fredholm’  volledig doodgezwegen wordt door Hollywood etc. Gelukkig zal deze groep straks onmiddellijk door de kwantumcomputers herkend worden om wie ze werkelijk zijn waarmee er een einde gaat komen aan al deze gruwelijkheden.

‘Galactisch hart in de Kosmos’ © Willeke Hendrikx

Ook zullen er officiële berichten gaan verschijnen die het bestaan van de Intergalactische Confederatie en de GFW zullen bevestigen. Deze kunnen daardoor op een kalme vredevolle manier hun intrede gaan doen. Hun aanwezigheid in ons luchtruim zal officieel onthuld gaan worden door de nationale regeringen. Dit alles zal gecoördineerd worden door de Aardse Alliantie en US Space Command. Solar Warden vormt de basis van de Aardse Alliantie. En als de mensheid eenmaal gewend is aan de realiteit van het bestaan van de Sterren Naties, kan burgercontact vreedzaam gebeuren.

Er is één obstakel tussen jou en deze uitkomst van een vreedzaam contact met onze Sterren Naties: het enige obstakel is: psychologische operaties die je laten geloven dat de regressieve ET’s er nog steeds zijn en dat je bang moet zijn voor alles wat uit de lucht komt, als je vijand.. Ook zullen er geavanceerde technologieën onthuld worden die in de ruimtearken zijn gevonden en die duizenden jaren geleden door de voorouders van de mensheid zijn ontwikkeld. Deze enorme ruimtearken heb ik eerder (HIER) beschreven. Tot nu toe zijn er 9 ruimtearken ontdekt die ofwel diep onder de grond verstopt liggen ofwel op de bodem van de Oceaan liggen en wel :

 • Op Antarctica (Lake Vostok/ Beardmore Glacier)
 • In Noord Rusland
 • 2 in de Oekraïne (Olesky Sands bij Kherson en in de buurt van Kiev)
 • In Centraal-Europa
 • In Brazilië (Caldas Novas Mountain State Park)
 • Op de bodem van de Atlantische Oceaan in de Bermuda regio
 • Op de bodem van de Stille Oceaan ten westen van Vancouver
 • In de VS ( White Sands Missile Range, New Mexico)
 • In Japan onder Mount Fuji

Hiermee zal zal de weg vrijgemaakt worden dat deze ruimte-arken zich in onze lucht kunnen gaan vertonen zonder nog langer publieke angst op te wekken. Want wat ons bindt als mensheid is Liefde. Dit zal de hoop creëren die nodig is om de nieuwe wereld binnen te treden waarmee er een nieuw tijdperk aanbreekt……

Harriet Algra

augustus 2023

thenewstrain.org

 

Bron/referentie-vermelding:

https://www.crowdcast.io/c/yhbu56w33ule webinar 8 Elena Danaan

https://www.crowdcast.io/c/alex-collier-question-answer-webinar-40

Galactic Federations councils & ssecret space programs’ door Dr. Michael Salla

https://www.wanttoknow.nl/inspiratie/de-sleutel-naar-de-vrijheid/

https://www.elenadanaan.org/disclosure-june11-2023-galactic-federation-of-worlds

https://www.youtube.com/watch?v=37mOfRt9-UY The Venusian / Stranger from Venus (1954, Sci-Fi) Ingekleurde film

https://bestnewshere.com/sg-anon-breaking-some-pretty-alarming-info-thanks-juan-osavin-video/

https://youtu.be/ma5GMdnmD5o Alex Collier Uncovers the Hollow Sun Theory https://youtu.be/Ul7a3iKGt14 A Conversation with Thor Han Eredyon on Colonization of Pleiades & Earth Liberation – Part 1

https://x22report.com/aiovg_videos/derek-johnson-trump-the-military-put-together-a-7-year-plan-the-plan-is-operational

1 gedachte over “Het ‘disclosure’ proces…

 1. Hallo Klaske,

  Ik heb een vraag over het volgende stukje: “De oorlog in de Oekraïne loopt ten einde, nu het steeds duidelijker wordt dat de VS en de NAVO daar al hun kruit -ook letterlijk!- verschoten hebben. Dus is het toeval dat juist op 25 augustus de wet op censuur van kracht wordt in Nederland. Die wet zal die openbaarmaking van de gruwelijke misdaden van de DeepState niet kunnen stoppen omdat de Aardse Alliantie hier volledig op is voorbereid.”

  Wat ik niet begrijp is dat het toeval zou zijn, de datum van 25 augustus? Is het niet een bewust gekozen datum?

  Ik hoor graag.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.