Advertentie

Dikke Hans leert vliegen..


Bestaat reincarnatie echt? Hypnotherapeut Peter den Haring twijfelt niet meer. Zijn laatste boek ‘Dikke Hans leert vliegen’ is een reeks artikelen, verhalen en columns over de spanning tussen de beperkende dagelijkse realiteit en een spiritueel verlangen naar verbinding en zinvolheid. Even liefdevol als provocatief plukt de auteur tijdens zijn praktijkwaarnemingen de magie uit de lucht. Het zijn fascinerende ontmoetingen die hebben geleid tot deze indrukwekkende bundeling. Zo lees je over vervloekingen, obsessies, orbs, bezeten kinderen, vegetarisme, HSP, hooligans, tweelingzielen en klopgeesten.

Vanuit een grenzeloos optimisme over bewustzijnsverruiming en de kracht van positiviteit, durven experimenteren en loslaten, brengt dit boek een zowel diepgaande als humoristische doorkijk naar een wereld die voor veel mensen verborgen is. Een ‘must-read’ voor mensen met gevoel voor humor en een open mind. Mensen die in de stilte van het lezen/luisteren naar de woorden van de reïncarnatie-therapeut in kwestie, zich herkennen in de onderliggende wijsheid.

Peter den Haring (1946) studeerde bedrijfskunde aan Nyenrode en voert al meer dan dertig jaar een Haagse coachingspraktijk. Daarin maakt hij gebruik van trancewerk, regressie, astrologie, aura lezen en familie opstellingen. Hij verdiepte zich uitgebreid in het fenomeen reïncarnatie. Hij schreef sinds 1988 voor bijna alle Nederlandse NewAge-tijdschriften zoals Spiegelbeeld, Onkruid, Happinez, Frontier Magazine, Bres, Jonas, Prana en ParaVisie.

In 1994 verscheen zijn eerste boek ‘Het Domino Orakel’. Daarna verschenen nóg meer titels, acht stuks maar liefst. En twee zelfhulp-CD’s getiteld ‘AuraSchoonmaak’ en ‘TranceReizen’. Sinds 2006 verzorgt hij de redactie van ‘Tijdgeest Magazine‘, een tweewekelijks gratis internetmagazine over spiritualiteit, alternatieve gezondheid en grenswetenschappen, dat door meer dan 15.000 mensen gelezen wordt. Hieronder leidt Peter den Haring zijn nieuwe boek in.

(Klik op deze coverafbeelding voor link naar onze bookshop)

x
x

Ervaringen van een hypnotherapeut:

‘Dikke Hans leert vliegen’

2022 © Peter den Haring | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Reïncarnatie, ‘opnieuw in het vlees’ komen, in een oneindig lijkende cyclus. Dood is daarmee een ‘deur’ geworden.

‘Sinds 1987 voer ik, naast mijn journalistieke hobby’s, in Den Haag een coachingspraktijk. Ik gebruik uiteenlopende technieken voor analyse en esoterisch onderzoek. Ik maak een horoscoop, ik ‘kijk’ naar iemands uitstraling en aura, ik werk met ‘familie-opstellingen’ of Shiatsu maar ook met hypnose. Dat levert allemaal prikkelende ervaringen op: voor de betrokken cliënten maar ook voor mijzelf. In dit boek heb ik allerlei materiaal opgenomen dat de vraag ondersteunt naar enig bewijs voor reïncarnatie.

Het is daarmee een allegaartje van artikelen, case-histories en bespiegelingen geworden. Een aantal hoofdstukken in dit nieuwe boek zijn als column eerder in het Tijdschrift ‘Paravisie’ verschenen. Sommige stukken heb ik in een andere vorm eerder gepubliceerd in mijn online tijdschrift Tijdgeest Megazien (www.tijdgeest-magazine.nl). In de verhalen over mijn cliënten heb ik hen zo goed mogelijk onherkenbaar gemaakt. In sommige gevallen kon dat niet goed en die specifiek betrokkenen heb ik om toestemming voor deze publicatie gevraagd.

Mijn uitgangspunt is dat een mens een drie-eenheid belichaamt: lichaam, geest en ziel.
Ik zie de ziel als een eeuwig zichzelf verfijnend bewustzijns-veld, dat kan reizen in alle dimensies. Het is een onvergankelijk wezen, een verkenner voor God zo je wilt. In de Bijbel dreigt men met het verlo-ren gaan van zondige zielen, met hun vernietiging in een hel. Ik betwijfel die visie omdat hij angst in ons denken brengt. En dat is altijd een bekend element geweest in elk onderdrukkend politiek of religieus systeem. Het lichaam is onderworpen aan genetische belastingen of bepaalde kwaliteiten (de wet van de erfelijkheid).

De geest is een wonderbaarlijke biocomputer, de automatische piloot, ons overlevingsmechanisme op basis van geheugen, efficiëntie, sociale moraliteit en soms onorthodoxe programmering. Maar de ziel is onderworpen aan een zelfgeschapen lot, reizend in meer dimensies dan wij voor mogelijk houden. Noem dat maar karma, voorbestemming, opnieuw belichamen middels aanleg en karakter van opdrachten, beloften en een zoeken naar balans. Toeval bestaat daar niet, evenmin als geluk en pech. Sommige culturen gooien de begrippen ziel, spirit en geest wat door elkaar, maar mijn indeling in drieën geeft meestal de meeste houvast.

“Het werd me duidelijk dat er veel humor is in de zielenwereld”

Geheugenoverdracht?
Reïncarnatie is geen wonder meer voor de talloze therapeuten, die zich bewegen op dit gebied van auralezen, hypnose en regressie. Er bestaat hoe dan ook een vorm van geheugenoverdracht voorbij de tijd, die spontaan (door een bepaalde trigger) alsmede door trance kan worden geactiveerd. Onwetende mensen doen het idee vaak cynisch of bangig af, stel je voor! Er wordt tendentieus gekakeld over rare New Age pluizigheid, over zweefteven, over geldklopperij en de slechte voorbeelden zoals toneelhypnotiseur Rasti Rostelli.

Streng religieuze personen zijn vaak schrikachtig omdat het niet in hun dogmatische geschriften past. Vooral moslims zetten zich sterk af tegen het idee: voor die categorie gelovigen is het na de dood OF hel OF paradijs. Manipulatieve christenen hebben de meeste verwijzingen naar reïncarnatie bij het Concilie van Constantinopel in 453 uit de grote verzameling Bijbelboeken gefilterd. Ze waren bang dat de gelovigen maar lui en wellustig zouden reageren als het gewone volk het idee had, dat er lekker na de dood nogmaals volop kansen op geestelijke groei konden zijn.

Hoera: een volgend leven!
Kerk en Staat zijn zich gaan specialiseren in het klein en bang houden van hun kudde. Zelf nadenken, voelen en helemaal dat paranormale: het onafhankelijke waarnemen ging snel in de ban. Zogenaamde wetenschappers zeggen dat reïncarnatie niet bewezen is, omdat ze het bewijs niet objectief herhaalbaar vinden. Waar denken ze dan in Godsnaam aan? Opstaan uit de dood, jezelf omhoog graven uit je graf, zwevend neerdalend voor het YouTube-filmpje?

Reïncarnatie behoort tot de meest gelezen onderwerpen op het gebied van spirituele ontwikkeling.

Inmiddels is er echter zo’n enorme en internationale stroom van goed en zuiver gedocumenteerde regressies en andere ervaringen over dit onderwerp beschikbaar, dat je hooguit kunt zeggen dat je niet goed gekeken hebt. Wat bijvoorbeeld te zeggen van een onderzoek van ene Dr. Allstrom van de Amerikaanse Harvard University die met zogeheten biometrische herkenning bezig was?

Hij vergeleek uit de bestaande internationale databases twee miljard menselijke, ingescande irispatronen. Omdat die altijd uniek gedacht werden, kunnen ze, net zo als vingerafdrukken en DNA-patronen, perfect voor identificatiedoeleinden gebruikt worden. Er werden echter onverwacht veel identieke irissen gevonden. Die waren van overleden personen en kinderen die vlak daarna (1-3 jaar) geboren waren. Elk kind was dus verwekt na de dood van de oorspronkelijke eigenaar van dat irispatroon! Familiebanden werden nooit gevonden onder de 170.000 opgemerkte identieke paren. Eh? In Nederland gelooft bijna een kwart van de bevolking ook al zonder zulk aanvullend bewijs in reïncarnatie.

De enige optie?
Is reïncarnatie nu de enige optie na je dood? Het zou mij verbazen. Misschien ga je gewoon anderen helpen, misschien verhuis je naar totaal andere plek. Er dienen zich aan ons regelmatig gidsen, beschermengelen en andere ‘wezens’ aan die zich positief met ons bemoeien. Soms laten die weten dat ze ooit in een mensenlichaam geleefd hebben.

Onder hypnose vertellen sommige mensen dat dit hun eerste leven op aarde is, dat ze van andere planeten of zelfs andere dimensies afkomstig zijn. Er bestaat van alles en nog wat en we weten er maar een fractie van. Geholpen worden we zeker. Wat een opbeurende gedachte in deze turbulente tijden!

De beroemde Duitse, antroposofische helderziende Rudolf Steiner liet in 1908 weten dat er talloze bevolkte werelden bestaan, waarop veel soorten wezens leven. Ook veel hogere entiteiten. De mens voelt hun aanwezigheid doorgaans niet op tastbare wijze maar hun werkingen, hun daden worden hier toch ook op het fysieke plan geuit. Steiner: “In het menselijk lichaam zelf vindt veel plaats waarover de mens geen meester is, dat niet uitdrukking van het menselijk Ik is, maar daad, werking, openbaring van wezens van hogere werelden.”

In mijn avontuurlijke leven heb ik mij altijd laten leiden door een onbedwingbare maar soms iets wantrouwige Nieuwsgierigheid met een hoofdletter. Gelukkig wordt dat fenomeen in occulte kringen als een spirituele deugd beschouwd. Ik heb er nu ruim veertig jaar journalistiek werk op zitten. Veel goeroes geïnterviewd, schrijvers, kunstenaars en andere therapeuten. Al klinkt iets goed, toch kun je zo maar niet allerlei hoogdravendheid voor zoete koek slikken. Wij, jij en ik, moeten immers meer dan ooit alert zijn op nepnieuws en egotripperij.

In politieke zin is de wereld sinds de laatste eeuwwisseling steeds onaangenamer gepolariseerd. Het vijanddenken is, verhevigd door de Coronacrisis, weer populair alsof de Berlijnse Muur nooit is neergehaald! Daardoor ontstaat er mondiaal een steeds sterker gevoel van niet verbonden zijn, losgekoppeld, in de steek gelaten. Zeker in de Westerse wereld is er grote leegte zichtbaar en voelbaar, een gebrek aan sociale contacten en intimiteit. Diezelfde Rudolf Steiner zei in 1910 dat hij waarnam dat een wereld die zich sterk individualistisch en hardvochtig opstelt, een pandemie over zich afroept (in zijn leven de pokken). Zo krijgt onze tijd Corona over zich heen… Maar alles gaat uit van hoe je iets ervaart, van hoe je denkt, van je mindset dus.

Mindset
We zitten voorlopig nog geheel opgesloten in een Matrix, zo noemen sommigen het. We zijn slachtoffer van een overleefd paradigma, een kijkwijze die vooral mentaal en logisch georiënteerd is. Er kondigt zich ondertussen een totaal Nieuwe Wereldorde aan. We vertrouwen nog lijdzaam op de overheid, en op de wetenschap, terwijl er een geheel andere werkelijkheid langs suist. De algoritmes, de kunstmatige intelligenties, bepalen al superveel en wij kleinburgers suffen daar ver achteraan.

Omdat er ontwortelende en ontmenselijkende verwoesting en disruptie speelt in onze buitenwereld, hebben we onvoldoende tijd voor reflectie en beter bronnenonderzoek. Er dondert teveel manipulatie, teveel wantrouwig makende feitenbrij over ons heen. Onze Grondwet is grof ingeperkt vanwege de zogenaamde crisis, de overheid heeft geen tijd meer voor goedschiks, dus alles gaat meteen kwaadschiks. Politie, ME, Justitie en 5000 extra BOA’s. Dat is de ontmoedigende route waarin ethiek en moraliteit verdwenen lijken.

Nieuws is opgezet volgens de NLP-methode.
De koppen in de krant bereiden ons steeds dreigender voor: “Het kabinet heeft NOG niet besloten om” of “Stel dat de code Zwart van toepassing wordt” of “Het is 1 minuut voor 12 en als we NIET dit of dat!” Indoctrinerend opvoeden heet dat… Is er nog toch ergens goed nieuws? O jawel. Tot nu toe was het volstrekt taboe om over de ramp van de overbevolking van de aarde te praten. Over klimaatverandering in combinatie met de eliteverrijking. Over voedselschaarste, energieschaarste, onderwijsschaarste.

Niemand wilde echt nadenken over de toekomst van uitgeteerde tabak-, alcohol- en eetverslaafden. Over de verslaafden aan slaapmiddelen en antidepressiva. Over de miljoenen burnouts in loze banen. Over de vegeterende, dementerende weggeborgen oudjes in de verzorgingstehuizen, die op-nieuw en opnieuw geopereerd moeten worden omdat de commerciële ziekenhuismaffia daar aan verdienen wil. We zitten allang in Code Zwart. Met opzet wil de overheid niet NOG verdere uitbreiding van de gezondheidszorg financieren!

En dat is een mondiaal probleem:
de aanslag van het ongezonde- op het gezonde deel van de bevolking. En dus? Dus betaalde een Zeer Rijk en Slim Iemand (of de voorzitter van de Chinese Communistische Partij) het viruslaboratorium in Wuhan voor een oplossing. En daarmee zijn we terecht gekomen in een nieuw paradigma. Aan de oppervlakkige kant is het destructief, disruptief en arrogant. De uitvinders vonden het gewone volk te dom en te traag, dus gooiden ze er een kunstmatige, mondiale crisis in. En dus is geen van de bestaande vaccins qua samenstelling overal hetzelfde, maar sommige batches zijn giftiger of gecodeerd (alleen voor een bepaalde doelgroep). Een duivels experiment. Of ergens toch onbegrijpelijk Goddelijk ingrijpen?

Gaat nu het domme volk eindelijk zelf nadenken over zijn zelfgeschapen CHAOS? Natuurlijk niet. Er wordt van ons verwacht dat we gewoon KLAKKELOOS volgen wat de Spelbedrijvers achter de Geldmachines voor ons bedacht hebben. Wie ook slim is, herkent die arrogante Agenda. Maar wat is nu zo leuk er aan? Boven dit hele spel zindert een Goddelijke bedoeling van Transformatie, van opschonen, van opruimen. DAT doen virussen nu juist! Leve Corona. Het is de kroon op het werk van God. Optimisme.

Een derde van de Nederlanders van 15 jaar en ouder voelt zich ondertussen bar eenzaam. Zelf ben ik een rasoptimist. Het gaat in de grote lijn heel goed met de wereld, al lijken overal de doemscenario’s te worden uitgesponnen. De focus ligt bij velen nog altijd op materialistisch ikke-ikke-ikke denken en daarmee op gezondheid en veiligheid. Ik zie gelukkig steeds meer, ook jongere, mensen zoeken naar zingeving, inzicht en bewustwording. Dit boek wil hun oprechte zoektocht eren. Ik haal graag dat goeie ouwe ideaal nog eens uit de kast: het gaat om Geloof, Hoop en Liefde, lui. Op weg naar Thuis. Lees vooral verder in mijn nieuwe boek!’

Titel: ‘Dikke Hans leert vliegen’
sub: ‘Bestaat reïncarnatie écht? Ervaringen van een reïncarnatietherapeut’
Auteur: Peter den Haring
Nederlands – Paperback – 240 pagina’s
ISBN 9789493049772

 

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.