Advertentie

De groene revolutie


greenking

x

De groene revolutie

x

Over onze eigen verantwoordelijkheid

ofwel…

mogelijkheden binnen handbereik! –

 2013 © Petra Maartense
(Happy View, journalist & documentairemaker BIJvoorbeeld)

x

Petra Maartense
Petra Maartense

Hoeveel gelijk had Gandi niet toen hij zei: “De natuur heeft genoeg te bieden voor iedereen, maar niet genoeg voor ieders hebzucht.” De natuur is perfect georganiseerd. Als je alleen al bedenkt hoeveel nieuwe pompoenen je kunt kweken uit de zaden van één pompoen bijvoorbeeld. Moeder Aarde heeft zoveel te bieden, dat het eigenlijk onmogelijk is dat er ooit tekort kan zijn. Waar halen ‘we’ (ofwel bepaalde bedrijven) het lef vandaan om zich de natuur, de Goddelijke schepping, toe te eigenen?

Dit weekend wordt massaal geprotesteerd tegen Monsanto, die zichzelf zo ongeveer een monopoliepositie heeft toegeëigend in de wereld op – kan het nog gekker? – de natuur! We zeggen “NEE” tegen de manipulatie van gewassen, zaden, voedsel èn van onszelf. En natuurlijk, protesteren is een duidelijk signaal, boycotten van bepaalde produkten, zeker doen! Maar het meeste zin heeft het om onze aandacht en energie te steken in wat we WEL willen. Het is op deze site al eerder gemeld.

Om onze energie dus te richten in het opbouwen van het positieve alternatief. Wij zijn een bepalende factor in het geheel. Laten we vooral de boeren, die het anders willen steunen en massaal overstappen op biologisch, onbespoten, schoon voedsel!

Is het niet opvallend dat de snelst groeiende sector in deze crisistijd de biologische sector is? Wat is de werkelijke crisis? Waar gaat het eigenlijk over? Uitbuiting van de aarde, uitputting van de natuurlijke bronnen, macht en manipulatie. Ja. En daar heeft ons voedsel mee te maken, daar hebben de bijen mee te maken, daar hebben wij mee te maken. Maar wij kunnen als mensen wel iets doen. Wij maken het verschil. Bij elke stap die we zetten, elke keus die we maken, elke cent die we uitgeven. Wat eten wij? Hoe is het gemaakt en geproduceerd? Waar komt het vandaan? Willen we gif, verslavende en ziekmakende produkten of willen we eerlijke, gezonde en natuurlijke produkten?

Het is de natuur om ons heen die ons laat zien hoe veerkrachtig het Leven is..!
Het is de natuur om ons heen die ons laat zien hoe veerkrachtig het Leven is..!

Keuzes maken!
Wij consumenten kunnen keuzes maken. En met de keuzes die wij maken, hebben we meer macht dan we denken. Met z’n allen hebben we meer macht dan Monsanto of welk chemieconcern dan ook. De krachten worden gebundeld, de informatie verspreidt zich, mensen voelen dat ze het anders willen en doen dat ook. Het werkt aanstekelijk. Het is een onzichtbare revolutie, een die zich op het vlak van bewustzijn afspeelt en waar geen ‘macht’ meer tegen opgewassen zal zijn. Mensen worden namelijk wakker en laten zich niet meer manipuleren. Eenmaal wakker is er geen weg meer terug!

Zo staan er dit weekend – in Nederland – ook een aantal bijen-bijeenkomsten op het programma. Geen toeval. Ook dit hoort bij de revolutie. De bijen – in feite al jaren de klokkeluiders – sterven al jaren achtereen massaal en eigenlijk is dat pas sinds kort bekend bij het grote publiek.

Is het tij nog te keren?
Er wordt momenteel alles aan gedaan om het gewone publiek te betrekken bij acties voor de bijen, om het imkeren in de stad populair te maken, om het bewustzijn over wat de bijen eigenlijk voor ons en ons voedsel betekenen te vergroten. Komend weekend worden een aantal nieuwe projecten gepresenteerd, waarbij de bijen steeds meer worden geëerd en gewaardeerd, gesteund en in het zonnetje gezet:

 • Zaterdag 25 Mei in Amsterdam, Fête de la Nature, Stadsoase Roest om 14.00 uur
 • Zondag 26 Mei in Rotterdam: een informatieve BIJ(E)EN-lunch bij Zenne, vanaf 12.00 uur. De lunch is samengesteld met ingrediënten, die er zonder de bijen niet meer zouden zijn en heeft als thema: ‘Als wij zorgen voor voldoende voedsel voor de bijen, zorgen zij voor ons voedsel.’
 • De Documentaire BIJvoorbeeld wordt vertoond en is te koop, over wat wij zelf kunnen doen voor de bijen. (zie ook: www.happyview.info)

x

De oproep van de bijen: ‘Bereidt ons een weg!’

x

Honingbij met stuifmeel aan zijn poot
Honingbij met stuifmeel aan zijn poot

De mens is aan zet. Hoe hard ze ook werken, de bijen kunnen de wereld niet schoner maken. Dat is onze verantwoordelijkheid als mens. We kunnen allemaal iets doen: Het hele jaar door zorgen voor bloeiende planten, geen gif gebruiken, ons bewust zijn van het belang van bijen en andere insekten, samenwerken met elkaar en ons enthousiasme delen. Als wij de weg bereiden voor de bijen, blijkt dat uiteindelijk onze eigen weg te zijn. Als wij zorgen voor voldoende voedsel voor bijen, kunnen zij zorgen voor ons voedsel!

De documentaire ‘BIJvoorbeeld’ laat zien hoe eenvoudig, leuk, nodig en waardevol dat is. Het bijenlint in Zutphen is een voorbeeld van hoe er samen gewerkt kan worden: Openbare stukjes ‘groen’ worden omgetoverd tot bloeiende, bijvriendelijke perkjes en vormen met elkaar een voedselroute door de stad. Wat begon als een klein lokaal initiatief is inmiddels uitgegroeid tot een landelijk project, waarvoor ook internationaal belangstelling is. Het Jaar van de Bij (2012) is omgedoopt tot BIJENLINT, een aaneenschakeling van initiatieven om de bijen een handje te helpen.

Overal worden zakjes bijvriendelijk bloemzaad uitgedeeld, bijenkasten verschijnen op daken in de stad, imkercursussen voor beginners zijn overvol geboekt en in het hele land worden bijenlinten geïnitieerd. Het werkt aanstekelijk. Mensen worden geraakt door de bijen. En dat is ook heel hard nodig, want de bijen redden het niet zonder ons. De bijensterfte is de afgelopen jaren schrikbarend en dat is op den duur ook desastreus voor de mens, want zonder bijen worden onze gewassen niet bevrucht. Zij zijn een belangrijke schakel in onze voedselvoorziening.

HappyView_Zet-de-bloemetjes-buiten!_zo-26-mei-2013De meeste mensen denken dat we alleen honing aan de bijen hebben te danken en hebben er geen idee van dat zo’n 80 procent van alle gewassen er niet meer zou zijn als de bijen er niet meer waren. We zouden geen aardbei, appel, peer of pompoen kunnen eten als-ie niet door de bijen was bestoven! Kennelijk begrijpen we niet helemaal wat het betekent als de bijen doodgaan. Want wie is er nou eigenlijk afhankelijk van wie?

Jazeker, de bijen hebben ons nodig om te overleven. NU. En eigenlijk natuurlijk al veel eerder… Maar: wij hebben de bijen nodig om te overleven. Daar zijn we ons nog lang niet allemaal van bewust. Daarom is deze groene revolutie zo hard nodig. Deze revolutie gaat over bewustwording: Wat eten we eigenlijk? Waarom gaan de bijen massaal dood? Hoe kan dat? En wat betekent dat? Is de wereld zo vergiftigd? Wat betekent dat dan voor ons voedsel?

Wij maken de keuzes. Wij hoeven niet te accepteren dat de wereld zo vergiftigd wordt, wij kunnen zelf beslissen wat we wel en niet tot ons nemen en accepteren. Het is aan ons om dat niet langer te accepteren. Wij zijn allemaal verantwoordelijk. Het heeft namelijk wel kunnen onstaan waar wij bij waren. En nu kunnen we onze eigen individuele verantwoordelijkheid nemen. We hoeven niet in de slachtofferrol te blijven hangen, we kunnen een leidende rol nemen, verantwoordelijkheid nemen. Voor onszelf, de natuur, onze toekomst en de toekomst van de aarde. We kunnen zelf het voorbeeld zijn. We kunnen allemaal iets doen. Nieuwe keuzes maken, gezonde keuzes!

Ja, iedereen kan iets doen. De bijen hebben tekort aan voedsel en daarom is het van belang dat er veel diversiteit aan bloeiende bloemen is, het hele jaar door. Dat kan natuurlijk in je eigen tuin, maar ook in openbare perkjes. Het Bijenlint in Zutphen is een goed voorbeeld: Bewoners hebben op diverse plekken in de stad stukjes openbaar groen bijvriendelijk ingericht. En met succes, zien we in de documentaire ‘BIJvoorbeeld, het bijenlint in Zutphen’. (zie de YouTube hieronder het artikel)

Na de inspanningen van buurtbewoners zijn de kale perkjes omgetoverd tot vrolijk bloeiende veldjes vol bijen. Zo ontstaat in de stad een bijenlint, een voedselroute. Het geniale van het Bijenlintidee, dat ruim twee jaar geleden in Zutphen ontstond, is dat het uitnodigt tot uitbreiding.

Het jaar van de bij, 2012, waarin diverse bijenclubs zich verenigden om zich in te spannen voor de overleving van de bijen, is vanaf 2013 omgedoopt tot Bijenlint (www.bijenlint.nl), waardoor alle initiatieven voor de bijen nu ook een bijenlint op zich vormen en zich ook uitbreiden en verbinden.

Het Bijenlint in Rotterdam!

Wat kunnen we zelf doen voor de bijen? Dat is het thema van de BIJ-EENkomst op zondag 26 mei bij Zenne, in Rotterdam, waarbij we ook kunnen proeven van wat er zonder de bijen nooit zou zijn. En dat is heel veel! Van aardbeien, appels, pompoenen, amandelen, tomaten, koffie, chocola, tot diverse kruiden en bloemen. ‘Als wij zorgen voor voldoende voedsel voor de bijen, kunnen zij voor ons voedsel zorgen.’

De bijen hebben het de laatste jaren erg zwaar en trekken meer en meer naar de stad, omdat het leefklimaat daar beter voor hen is dan op het platteland. Daarom kunnen wij juist in de steden meer voor de bijen betekenen: De bloemetjes buiten zetten! Zorgen dat er het hele jaar door bloeiende planten zijn, geef gif spuiten, imkeren op het dak of in het park en vooral: begrijpen hoe belangrijk de bijen voor ons zijn!

Om de bijen te eren en wat meer waardering te bewerkstelligen bij een breed publiek, wordt er bij Zenne op de Willemskade op zondag 26 mei dus een hele BIJzondere Bijenlunch geserveerd met ingrediënten, die er zonder de bijen nooit geweest waren. Ondertussen horen we van Immeke alles over ‘het nieuwe imkeren’ in de stad, wat tegenwoordig erg populair is.
Ook voor kinderen is het een interessante BIJeenkomst: Er wordt een digitale imkercursus gepresenteerd door Moody Doodle, waarin je op een leuke manier van alles te weten komt over de bijen. Iedereen is van harte welkom om mee te doen aan het Bijenlint! Schroom vooral niet om even langs te komen. (zie bijlage)

www.zenne.nl of www.happyview.info,

Meer informatie? Stuur rustig een mail naar:

happy.view@xs4all.nl

 

De documentaire ‘BIJvoorbeeld’,

het Bijenlint in Zutphen

Terwijl ik de documentaire ‘BIJvoorbeeld’ maakte, kreeg ik steeds meer bewondering voor de bijen. De bijen geven ons echt het voorbeeld. Ze laten zien hoe je moet samenwerken. Hoe alles perfect op elkaar afgestemd is. Ze gaan gewoon door. Ze weten wat ze moeten doen. Een ingenieus geheel. Alleen, zij kunnen de wereld niet schoner maken. Dat kunnen alleen wij, mensen. Wat ik me afvraag is of de bijen weten welke bloemen giftig zijn, want ja… helaas, ook onze bloemen en planten in de tuin, onze tuinaarde is bewerkt met gifstoffen, bestrijdingsmiddelen, waar bijen en andere insecten aan dood gaan.

Dat lijken de bijen wel te weten, maar ze hebben niet altijd keus. “Als wij dorst hebben, drinken we ook het water dat voor handen is, en als dat alleen maar vervuild water is… moeten we het daarmee doen,” vergelijkt Piek Stor. Zij is behalve vertegenwoordiger van het Bijenlint in Zutphen ook dierentolk en vanuit die hoedanigheid communiceert zij met de bijen. In de documentaire BIJvoorbeeld zijn de bijen zelf de ‘gouden draad’.

Dierencommunicator Piek Stor
‘Dierenfluisteraar’ Piek Stor

“Bereidt ons een weg,” was de dringende oproep van de bijen, waardoor wij ons genoodzaakt voelden aan de bel te trekken en aan de slag te gaan. De bijen wezen ons zelf de weg: “Stap uit de strijd, werk samen, doe iets!” Maar ook: “Vertel elkaar verhalen, heb plezier!”

De bijen dringen er op aan ons te verenigen. Richt je op de oplossingen. Als je iets wilt veranderen, doe je dat niet door te blijven hangen in het negatieve, dat wat je niet meer wilt, de strijd, de discussies. Dat is een universele wetmatigheid: Waar je aandacht aan besteedt groeit. Kijk dus naar wat je wel wilt in plaats van naar dat wat je niet meer wilt. Mensen bewust maken van de noodzaak om iets te doen voor de bijen gaat voor mij dan ook veel verder dan alleen maar ‘de bijenproblematiek’, het gaat over onszelf en over onze eigen bewustwording. Over hoe we met z’n allen de wereld mooier, schoner en liefdevoller, bewuster kunnen maken en beleven.

Kijk hieronder naar de trailer van de film over ‘het Bijenlint in Zutphen’ en ook naar een artikel hier op WantToKnow van april 2011 over Piek Stor en haar communicatie met de bijenvolken (HIER)

Petra Maartense

De documentaire BIJvoorbeeld, het Bijenlint in Zutphen laat zien hoe eenvoudig, leuk en waardevol het is om zelf iets te doen voor de bijen. De dvd is te bestellen via www.happyview.info of door € 27,50 over te maken op bankrekeningnummer 8029936, tnv de stichting Happy View te Utrecht. Vermeld daarbij uw adres en/of mail dat naar: happy.view@xs4all.nl

6 gedachten over “De groene revolutie

 1. Beste Petra ,goedemiddag.

  Petra ,klopt terug naar de natuur en heb respect voor de natuur!
  Als je ziet hoe mooi de natuur kan zijn ,heb je geen enkele behoefte de natuur geweld aan te doen ,wij zelf waren nml vroeger ook een onderdeel van die natuur!
  Wij zijn geworden tot uitbuiters van die natuur mede door ons geldbejag! Geld schijnt de god 1 te zijn !
  Maar een brein enkel op geldbejag ,mist veel, heel veel!
  Vanmorgen bij ons op de steen ,welke op een pompput ligt ,
  een prachtige koolmees ,hij was zich aan het badderen ,ik keek
  hem aan ,ik verdween even ,toen ik er weer was ,was de koolmees zich aan het wassen, de veertjes weer in orde brengen ,het was een goede ontmoeting.Het is een mooie dag ,its a beautiful d-d, Jaap .

 2. Sprak vorige week met een bijenhouder die een kolonie verloren heeft van de drie .
  Ze begreep het niet maar wees omhoog naar de chemische shit die ze over de planeet sproeien .
  Denk persoonlijk dat de bijen het loodje leggen door de giftige metalen die over ons uitgestrooid worden dmv chemtrails die sterk toegenomen zijn de laatste jaren .
  Vreemd dat de meeste mensen dit niet weten dat wij voor iedereen zichtbaar vergiftigt worden .
  Je hoeft maar omhoog te kijken op een (onbewolkte)dag .
  Erg triest maar wat doen we eraan ?!

 3. Hoeveel mensen weten eigenlijk dat onze bijen erg veel last hebben van al die draadloze straling? Van smartphones, mobieltjes, WiFi, en al die andere ellendige draadloze communicatiemiddelen?
  http://www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken/5693
  en dan zijn er weer apps voor bijen, die je met je smartphone moet downloaden. Gebruik zo’n ding toch niet, de bijen zullen je dankbaar zijn.
  De film beings of frequency maakt dit nog eens duidelijk. Dieren die afhankelijk zijn voor hun navigatie van het natuurlijk aardmagnetisch veld, komen in problemen, dus ook onze bijen.
  http://topdocumentaryfilms.com/resonance-beings-frequency/

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.