Advertentie

De Kunst van het Tijdlijn Springen..


Het was in het voorjaar van 2010, dat ik een intens gesprek had met het Amerikaanse medium Judith Moore, waarin ze me op indringende wijze vertelde, dat de grote strijd hier op Aarde wordt ‘gespeeld’ om de tijdlijnen… Ik begreep er in eerste instantie werkelijk helemaal niets van, want wat zijn nou in ‘hemelsnaam’ tijdlijnen? Maar al discussiërende, begon het me langzaam wat te dagen. Wauw..

We waren een paar maanden verder -toen in 2014- en vervolgens word ik er van verschillende kanten op gewezen dat mensen een interessante channeling van Tom Kenyon hebben gelezen, die hij doorkreeg van de ‘Hathors’. En waar ging de informatie in deze channeling over..? Nou gewoon.. Over tijdlijnen..! En het belang van de rol die onze intentie speelt in deze kosmische opera, bij het kiezen van tijdlijnen… Die Judith Moore toch, aan háár intuïtie mankeert en mankeerde in ieder geval niet veel..

Judith K. Moore

En wellicht, ik noem het nog maar even, heb je helemaal niets of niet zoveel op met channelingen, doorgevingen, intuïtieve berichten en wat dies meer zij, en ook wij gaan er uiterst omzichtig mee om. Maar wij staan daarbij op het standpunt, dat we eerst en vooral kijken naar de inhoud, hoe die resoneert en voelt. In plaats van de brenger van de boodschap te beoordelen of zelfs helemaal te vèroordelen.

Als je channelingen vergelijkt met bijvoorbeeld intuïtief ingegeven muziek, ideeën en andere vruchten van creatieve bronnen of De Bron, dan is het natuurlijk allemaal niet zo heel vreemd dat sommige mensen informatie kunnen manifesteren, waar anderen niet zo eenvoudig bij kunnen. We proberen dus met een ‘open mind’ naar zaken te kijken en niet te voor-oordelen..

In dat kader, plaatsten we de berichten van Tom Kenyon, evenals de gegevens over zijn achtergrond, al eerder hier op WantToKnow. Maar voor alle duidelijkheid, nog even voor de volledigheid zijn achtergrond, mocht je hem niet kennen. Tom Kenyon is een arts, die zich na zijn opleiding, volledig heeft toegelegd op een natuurlijke wijze van genezen. Hij is daarbij psychotherapeut, musicus, sound-healer, sjamaan, auteur en wetenschapper.

En met een supertalent uitgerust.. Een stem van bijna 4 octaven, waarmee Tom Kenyon in staat is, helende trillingen te produceren, die hem in staat stelt, buiten woorden om, genezings/helingsprocessen te initiëren. Tom Kenyon wordt internationaal gerespecteerd, in vele lagen van de wetenschap en de alternatieve geneeskunst. Tom Kenyon maakte in zijn vroegere leven kennis met de energetische bewustzijn van de Hathors. Een buitenaards ras, dat een tijd op Aarde heeft vertoefd en de mensheid -SPECIFIEK OP HET GEBIED VAN FREQUNETIES_ heeft geholpen met haar ontwikkeling.

We plaatsten hier al eerder stukken van zijn hand met de wijsheid van de Hathors. Maar ook informatie die Tom vanuit zijn eigen kennis, ervaring en inzichten zich eigen heeft gemaakt. Mocht je interesse hebben, kijk dan even HIER.  Zoals gebruikelijk begint Tom Kenyon altijd met een reflectie op de informatie die hij door kreeg. Een interessante beschouwing, waarbij hij dus de boodschap -in dit geval van de Hathors- zelf duidt.

Overigens wijzen we je nog even op het FEIT dat ook de grote manipulatoren op deze Aarde vanzelfsprekend op de hoogte zijn van deze informatie. Maar voor de goede verstaander zal duidelijk zijn, dat JOUW BRONCREATIE-vermogen, in feite onaantastbaar is, wanneer jij je intentie gebruikt voor een liefdevol creatieproces. Kijk eens HIER naar het artikel, waarin duidelijk wordt, dat geheime diensten -in geval het meedogenloze ‘DARPA’- én ‘remote viewers’ bezig zijn om de tijdlijnen als het ware af te speuren, inzake de specifieke karateristiek van elke tijdlijn. En daarom:

HET IS NU JULI 2019 EN WE GELOVEN DAT DEZE INFO

OVER TIJDLIJNEN

ACTUELER IS DAN OOIT..!!

Maar we laten dus eerst Tom zélf aan het woord,
over deze doorgegeven ’tijdlijnen’-boodschap?

* * *

Tom’s ‘Gedachten en Observaties’ bij deze boodschap (2010)..
x

Tom Kenyon, arts en channel voor de Hathors. (zie ook onze eerdere artikelen)

“Verscheidene dingen vielen mij op in deze boodschap. Allereerst gebruikten ze de term trans-historisch, die ik nog nooit had gehoord. Toen ik hen ernaar vroeg, noemden ze het een beschrijving van een manier van kijken naar bepaalde soorten intergalactische invloeden die de lineaire tijd te boven gaan. De invloeden waarover ze spraken, werden buiten de tijd zoals wij die begrijpen gegenereerd, maar kwamen tevoorschijn in onze tijdlijn van de prehistorie tot aan het huidige moment. Ik begrijp niet alles wat ze hier zeggen volledig. Ik geef het maar gewoon door.

Omdat ze de betekenis van de tijdknooppunten zo vele keren benadrukten en uitgebreid ingingen op de manier om van een tijdlijn naar een andere te springen, vroeg ik hen wat de duur van dit huidige tijdknooppunt was. Volgens hen is dit tijdknooppunt bijzonder veelbetekenend, omdat het veelvoudige convergenties van mogelijke/waarschijnlijke tijdlijnen inhoudt, die onze planeet en onze lotsbestemming als soort zullen beïnvloeden.

Twee tijdlijnen die zij in het bijzonder noemden, zijn een tijdlijn waardoor de voorspelling van planetaire uitzuivering en vernietiging uitkomt en een nadere die loopt naar een nieuwe, weldadiger toekomst en waaraan zij refereerden als de Nieuwe Aarde. Wanneer begon dit tijdknooppunt en wanneer eindigt het? Volgens hen kwam dit tijdknooppunt van polair tegenovergestelde lotsbestemmingen binnen in onze 3D werkelijkheid in juli dit jaar en zal het in uiteenlopende wisselingen en combinaties doorlopen tot in juli 2013.

Merk a.u.b. op dat ze niet beweren dat de Nieuwe Aarde tijdlijn ontstond tijdens dit tijdknooppunt. Volgens hen bestaat deze weldadige tijdlijn in werkelijkheid al een lange tijd. Maar de polair tegenovergestelde tijdlijnen van planetaire vernietiging versus planetaire vernieuwing bewegen nu heel dicht naar elkaar toe (het tijdknooppunt aspect). Dus als je weet hoe je van tijdlijn kan verspringen, is dit veel gemakkelijker om te doen wanneer je gewenste tijdlijn zich dichtbij die waarop je leeft, bevindt. Het belang van dit tijdknooppunt is dat de mensheid op een keuzepunt staat ten aanzien van welke tijdlijn ze wil ervaren als onze collectieve werkelijkheid. En volgens de Hathors zal de tijdlijn die de overhand zal krijgen, worden verankerd door de keuzes die we nu maken, zowel als individuen als als collectief.

In deze boodschap hebben de Hathors een basismethode voor tijdlijn springen aangedragen die, zoals zij aangaven, in de eerste plaats informatie is voor diegenen van ons die verkiezen in een andere en weldadiger realiteit te leven dan de toenemend surrealistische en naar het leven negatieve werkelijkheid waarin de mensheid momenteel leeft.

Het deel Oefening en voorbereiding van hun boodschap kan zeker gebruikt worden als methode voor persoonlijk manifesteren. Degenen die ervaring hebben met dit soort zaken zullen deze informatie mogelijk beschouwen als ‘zoiets als The Secret’. Maar vergis je door de eenvoud van de methode niet in zijn diepgang. De Hathors zijn meesters van vereenvoudiging van complexe concepten en technieken en deze is geen uitzondering. Hun reden om deze basismethode te delen is echter niet om wensen te manifesteren –hoewel het ook werkt voor dat doel- maar eerder om een methode aan te reiken die ons toestaat om onze planetaire werkelijkheden radicaal te verschuiven, als niet voor onze menselijke familie dan tenminste voor onszelf.

Ik genoot van de beeldspraak die ze gebruikten om onze huidige situatie te beschrijven: een schip op zee. Onze situatie doet me inderdaad denken aan wat er gebeurde met de Titanic terwijl deze aan het zinken was. Het schip was op een ijsberg gelopen en de onderste delen van het vaartuig liepen vol met water. Aanvankelijk probeerden ze het gevaar te verbergen voor de mensen op de hogere dekken. Dus ging het feest door, compleet met orkest, totdat het einde overduidelijk was.

In de gemanipuleerde mediahype van onze door consumptie geobsedeerde cultuur wijzen een paar mensen erop dat ons vaartuig, de S.S. Westerse Beschaving, zwaar slagzij maakt of dat het in gevaarlijk laag water drijft. De Hathors geloven dat veel rampzalige voorspellingen ten aanzien van onze planeet niet zullen uitkomen wanneer voldoende mensen tijdlijn springen, de profetische tijdlijn van planetaire vernietiging achter zich laten en in plaats daarvan de weldadiger en leven bevestigende tijdlijnen ingaan van wat zij de Nieuwe Aarde noemen,.

De Hathor-tempel in Egypte. De Hathors vertegenwoordigen de Shekinah, de vrouwelijke kracht die dualiteit naar harmonieuze Eenheid voert, de fragmenten van het Zelf bijeen brengt.
De Hathor-tempel in Egypte. De Hathors vertegenwoordigen de Shekinah, de vrouwelijke kracht die dualiteit naar harmonieuze Eenheid voert, daarbij ‘Zelf’-fragmenten bijeen brengt.

Maar ze zijn er ook duidelijk over dat, zelfs als het collectief niet naar een hogere lotsbestemming verschuift, er iets opmerkelijks zal gebeuren met degenen onder ons die de moed hebben om in een andere werkelijkheid te leven dan degene die we ingeprent krijgen door onze huidige cultuur. “Het is mogelijk om in de hemel te leven terwijl degenen om je heen in kwellingen leven.”

Er is nog iets in deze meest recente boodschap dat ik beschouw als van het allergrootste belang, vooral voor diegenen onder ons  die tijdlijn springen echt gaan proberen. En dit ‘iets’ heeft te maken met onze menselijke vatbaarheid voor zinsbegoocheling of ‘magisch denken’. Voor het geval je deze term niet kent; magisch denken is een denkstoornis waarbij de persoon gelooft dat door simpelweg iets te denken het werkelijkheid is of kan worden zonder enige inzet van zijn of haar kant.

Er bestaat naar mijn mening een buitengewoon giftig element in New Age denken dat ontkenning aanmoedigt als middel om om te gaan met bepaalde moeilijkheden in het leven (magisch denken). De huidige en escalerende waanzin in onze wereld is zeer zeker steeds moeilijker te hanteren voor velen van ons. Maar als iemand die dit leest, denkt dat ontkenning een acceptabele manier is om met de realiteiten van onze huidige tijdlijn om te gaan dan wijs ik er graag op dat de Hathors iets totaal van het tegenovergestelde beweren.

Onderdeel van tijdlijn springen is het vasthouden van de visie en trillingssignatuur van de tijdlijn die je wilt ervaren. Maar tegelijkertijd moet je aandacht schenken aan de feitelijke werkelijkheden van de tijdlijn waarop we leven. Dit is leven tussen twee werelden, het soort meesterschap waartoe de Hathors ons oproepen.

Ik vermoed dat velen van ons die verkiezen tijdlijnen te springen, inclusief mezelf, een leercurve tegen zullen komen. We kunnen soms tekort schieten in het maken van de sprong naar een nieuwe tijdlijn en/of in het vasthouden ervan. Dit is helemaal normaal als je een nieuwe vaardigheid leert. Want ja, het is wezenlijk een nieuwe vaardigheid, hoewel een diepgaande. Mijn advies aan ons allen, nieuwkomers in tijdlijn springen, is om zachtmoedig met onszelf om te gaan, zelfveroordeling achterwege te laten en met een gezonde dosis humor te beginnen aan deze leerervaring. Tenslotte is dit alles, bezien vanuit op zijn minst één perspectief, een enorme kosmische grap.

Hoe we navigeren door de realiteiten van een transformerende (sommigen zouden zeggen stervende) beschaving, terwijl we ons hart en onze geest houden op de tijdlijn waarin we willen leven, zal ongetwijfeld een kunstvorm worden. En dus … mede-artiesten van het Levende Mysterie, aan degenen onder jullie die verliefd geworden zijn op deze visie en die de moed hebben om te springen; ik hef mijn kopje naar je. Ik groet jou en de grote onderneming die we op het punt staan aan te gaan en die niets minder is dan de opwaartse ascensie naar onze eigen hoogste kwaliteiten als spirituele wezens die een menselijke ervaring leven.

Zegeningen aan jou en wie je lief zijn,”

Tom Kenyon

 

“Laten we voortdurend in gedachten houden,

dat de wereld een collectieve droom is 

en dat we bezig zijn een nieuwe wereld bij elkaar te dromen.”

–  José Argüelles 
(1939-2011)
uitvinder van de ‘Nieuwe Wet van Tijd’

(Kin 11: Blauwe Spectrale Aap)

x

Een planetaire Hathor-boodschap via Tom Kenyon
x

– De Kunst van het Tijdlijn Springen –x

x
2010 © Tom Kenyon All Rights Reserved / vertaling Guido Jonkers 2014
x

Hoewel het paradoxaal kan lijken voor sommigen is je tijdlijn of leven één van veel gelijktijdige mogelijkheden. Het is heel goed mogelijk, zelfs je geboorterecht, om je tijdlijn en het potentieel van je leven te wijzigen. Je cultuur heeft je om verschillende redenen gehypnotiseerd in het geloof dat je begrensd bent tot één tijdlijn. In deze boodschap zullen we proberen om ons begrip van tijdlijnen te bespreken en de manier waarop je ze kunt veranderen. Bij elke toename van chaotische gebeurtenissen komen  er vele tijdlijnen samen in één punt. Doordat onze planeet een Chaotisch Knooppunt binnen is gegaan is en steeds verder stijgende niveaus van chaos beleeft, is er ook een toename van wat we noemen tijdknooppunten.

Tijdknooppunten komen voor als twee of meer tijdlijnen convergeren, in één punt samenkomen. Als gevolg van hun onderlinge nabijheid kunnen zich soms oscillatie effecten voordoen, wanneer de werkelijkheden van de ene tijdlijn door die van een naburige heen sijpelen, of vanuit de naburige helderziend worden waargenomen. Krachtige tijdlijnen kunnen ook letterlijk de mogelijkheden en/of waarschijnlijkheden van andere tijdlijnen binnen een tijdknooppunt beïnvloeden.

Met andere woorden, vaak komen creatieve en compleet nieuwe effecten voor in tijdlijnen die een tijdknooppunt binnenkomen (nabijheid tot andere tijdlijnen). Dit zijn evolutionaire startkabels die een enorme mogelijkheid tot versnelde ontwikkeling in zich dragen als je begrijpt hoe je ze kunt benutten. Als gevolg van de wispelturigheid van gebeurtenissen op jullie planeet duiken er vele tijdknooppunten op.

Dit is een heel gecompliceerde en complexe kwestie die we zullen pogen op te breken in zijn kleinste segmenten, omdat we geloven dat deze informatie van grote betekenis is voor diegenen van jullie die bezig zijn met het ascensie proces én voor de pure waarde van overleven. Laten we onze aandacht eerst richten op het grotere plaatje en daarna op de individuele strategieën die we suggereren.

Achtergrond
Jullie planeet balanceert op de rand van volledige transformatie. De vorm van deze transformatie heeft vele uitingen, die jullie als collectief in meer of mindere mate kunnen beïnvloeden. In sommige van deze uitingen, deze mogelijkheden, zouden de voorspellingen van planetaire vernietiging en uitzuivering uitkomen.

De tijdlijn die geen ‘lijn’ is maar als spiraal gekrult is. Overstappen naar meerdere kanten is geen illusie, wellicht..

Andere tijdlijnen en expressies laten een andere uitslag zien. Een plotse, onverwachte verschuiving in het menselijk bewustzijn zou de Controleurs, die jullie lotsbestemming zo lang beïnvloed hebben, op de knieën kunnen brengen. En er zijn honderden andere mogelijke tijdlijnen, tussen deze twee polariteiten in. Gevestigde belangen in jullie samenleving wensen jullie gehypnotiseerd te houden. Ze willen dat jullie voortgaan in de zinsbegoocheling dat jullie beperkt zijn tot één tijdlijn, één ervaring van leven.

De scheppende mens
Maar jullie hebben in je natuur het vermogen om op het laatste moment tijdlijnen en waarschijnlijkheden te veranderen van welke gebeurtenis dan ook, of deze nu persoonlijk of collectief is. We zeggen dit niet om ‘positief’ te zijn; we noemen dit als feit over jullie evolutionaire potentieel. Of jullie dit potentieel wel of niet collectief zullen bereiken, staat te bezien, maar het is het pad van de Ingewijde om omhoog te reiken naar het hoogste potentieel. Ongeacht wat er wel of niet om hem of haar heen gebeurt. Aldus zullen we in deze boodschap bespreken wat jullie kunnen doen en hoe je dat kunt doen.

Vanuit ons perspectief is jullie collectieve lotsbestemming de optelsom van individuele keuzes die jullie als mensen maken. Dit wordt gecombineerd met evolutionaire en aardse krachten die ver voorbij de controlemogelijkheden van jullie en je medemensen liggen. Deze verzameling krachten omvat ook kosmische energie- en intentiepatronen van gebieden in de kosmos voorbij jullie lokale zonnestelsel, want jullie zijn deel van een complexe kosmische matrix: jullie universum.

Steeds meer van jullie worden wakker, hoewel sommige nog half slapend over het dek wankelen, kijkend naar de woeste storm van hun wereld die voor hun neus verandert.

De Controleurs weten dat veel van jullie wakker worden; te veel voor hun gemoedsrust...

Als we een metafoor zouden gebruiken, zouden we zeggen dat jullie je als mensheid op een groot oceaanvaartuig bevinden. Vele van jullie slapen en er staat iemand aan het roer het schip te sturen die er niet zou moeten staan. Om veel historische en trans-historische redenen, waar we nu niet op in gaan, hebben verscheidene wezens het commando over jullie schip gevoerd. Maar, ah, het tij keert. Steeds meer van jullie worden wakker, hoewel sommige nog half slapend over het dek wankelen, kijkend naar de woeste storm van hun wereld die voor hun neus verandert. De Controleurs weten dat veel van jullie wakker worden; te veel voor hun gemoedsrust.

De vervuiling door het lekke BP-olieplatform in de Golf van Mexico in 2010; een huiveringwekkend gezicht, symboliek voor de hele situatie..?


Het is een hoogst interessante tijd om in te leven!

De huidige ecologische situatie met het olieboorplatform in de Golf (van Mexico (2014) – vert.) is één voorbeeld van de veelvoud van tijdlijnen. Ondanks de forse pogingen van jullie media om de situatie te laten varen, voelen velen hoe ernstig de situatie is. En inderdaad spelen er complicaties in de Golf regio, letterlijk en figuurlijk onder de oppervlakte. In onze vorige boodschap hebben we ons bezig gehouden met verscheidene mogelijke tijdlijnen voor deze gebeurtenis. Welke van deze mogelijke tijdlijnen zich zal ontvouwen in jullie driedimensionale werkelijkheid is niet in steen gehouwen, maar een veranderbaar gebeuren of resultaat.

In deze boodschap willen we bespreken hoe jij, als individu, elk moment van tijdlijn kan verspringen naar een andere lotsbestemming. Dit kan geëxtrapoleerd worden naar jullie beschaving die ook van tijdlijn kan verspringen, maar dat is een onderwerp voor een andere keer. Voor dit moment willen we onze aandacht richten op jou, de individuele mens en de manier waarop je van een rampzalige tijdlijn –van een uitkomst die je niet wilt- kunt springen naar een welwillende, weldadige, levensvriendelijke tijdlijn vol ontwikkelingspotentieel.

Voor de goede orde, er bestaan technologische middelen om van tijdlijn te verspringen, maar onze informatie hier gaat over menselijk bewustzijn en hoe je met de kracht van je eigen bewust/gewaarzijn en intentie kunt ’tijdlijn springen’. Voor deze poging bezit je al de twee grootste schatten in je eigen natuur: je hoogste wil (om keuzes te maken) en je vermogen om te voelen. Als je deze twee op de juiste manier combineert kun je als co-creatoren van je realiteit tijdlijn springen wat je maar wilt in plaats van slechts pionnen op een schaakbord te zijn.

 

Het fundamentele principe
Het fundamentele principe om tijdlijnen te springen omvat de coördinatie van een aantal betekenisvolle velden van intentie:

 1. Je vereenzelvigt je met de tijdlijn waar je naartoe wilt bewegen
 2. Je verschuift je trillingsniveau, om aan te sluiten op die tijdlijn
 3. Je zet je trillingniveau vast, zodat het niet schommelt
 4. Je onderneemt een actie die deze nieuwe tijdlijn uitdrukt
 5. Volhouden.

In dit vijfde stadium moet je het trillingsniveau van de nieuwe tijdlijn die je gekozen hebt, vasthouden, terwijl je keuzes maakt in aansluiting op de nieuwe tijdlijn en volhoudt ondanks tegenovergestelde zintuiglijke informatie. Deze laatste fase van volhouden is belangrijk, omdat je huidige tijdlijn een opeenstapeling is van je overtuigingen en intenties. Afhankelijk van de kracht van deze overtuigingen en intenties moet je mogelijk een grote hoeveelheid energie opbouwen om los te komen van de vaste patronen in je leven.

De informatie die we delen kan gebruikt worden om je te richten op om het even welke tijdlijn of uiting in je leven tot aan de meest alledaagse situaties. In deze boodschap echter zullen we ons bezighouden met de methodologie om voor je ascensie proces van tijdlijn te verspringen en met de manier waarop je je kan bewegen naar tijdlijnen die verschillen van die van de cultuur waarin je momenteel verblijft.

Dit is voor sommigen een revolutionair idee, maar voor ons is het een eenvoudige waarheid over jullie aard. Jullie zijn creator goden en godinnen en de informatie die we delen is simpelweg je geboorterecht. We bieden het je in deze tijd aan met de anticipatie en hoop dat velen van jullie van tijdlijn zullen verspringen, de kiel van het schip waarop je bent kantelen en het vaartuig veilige en voorspoedige wateren in sturen. Genoeg metaforen gehad nu, laten we beginnen met de grondbeginselen van het tijdlijn springen.

Ascentie
Het ascentie-proces bevat vanuit ons perspectief het energetisch vullen van je tweede lichaam, je KA en de ophoging in trilling ervan, zodat het meer licht uitstraalt en uiteindelijk de SAHU wordt, het Onsterfelijk Energie Lichaam. Er zijn veel manieren om de trilling van je KA te verhogen. De meeste van jullie spirituele tradities hebben hun eigen methoden om je trilling te verhogen. Helaas zijn veel ervan doordesemd met dogma, taboes en in alle eerlijkheid- beïnvloedingspatronen van gedachtenvormen geplaatst door diegenen die niet jullie vrijheid wilden en willen, maar profiteren van jullie gevangenschap.

Ascensie, een octaaf hoger in de oneindige spiraal van Zijn..?

En, ja, het is triest dat sommige van jullie spirituele tradities en vooral jullie religies verraderlijke valstrikken zijn en dat, als je wilt oprijzen in de ascensie van je eigen wezen, je waarheid moet scheiden van leugen. Alleen jij kunt deze taak op je nemen als een van de noodzakelijkheden naar meesterschap. Het is een streep in het zand van bewustzijn zelf voor degenen die hebben gekozen voor de ascensie van hun eigen wezen. Ze worden meesters van waarheid en houden zich niet terug in het uit de realiteit vissen van valsheid. Ze zijn geen slaven van dogma. Ze buigen voor niets dan hun eigen goddelijkheid.

Vanuit een energetisch standpunt bezien begint het ascensie proces wanneer je levenskracht, door de oude Egyptenaren Sekhem genoemd, zijn weg omhoog begint langs de Djed of het heilige pad van de chakra’s. Dit is ascensie in zijn eenvoudigste vorm. Het is het ruimer worden van het bewustzijn en gewaarzijn.

Terwijl je levenskracht je hogere hersencentra binnengaat en je KA lichaam zich vult met energie treed je een nieuwe fase van ascensie binnen. In deze fase begin het proces waarin je een stofwisseling van je eigen licht krijgt. We refereren aan spiritueel licht, een licht dat bestaat in de spirituele rijken. Dit licht voedt het KA lichaam en verhoogt zijn trilling.

‘Creation’ © Janosh

Wanneer het KA lichaam een zekere omvang of trillingskracht bereikt, zonder schommelingen, ontsteekt het een soort etherisch vuur, waardoor het verandert in SAHU of het Onsterfelijk Energie Lichaam. Dit zou gezien kunnen worden als een van de laatste stadia van deze specifieke vorm van ascensie. Maar wat we heel duidelijk willen maken is dat elke opwaartse beweging in bewustzijn of elk oprijzen van de levenskracht langs de Djed onderdeel is van het ascensie proces, ongeacht de gebruikte methode.

‘Timeshift’ (© Janosh)

We willen nu graag een aantal basisconcepten en oefenstrategieën bespreken om jullie een basismethode voor tijdlijn springen aan te reiken. Vervolgens zullen we onze aandacht richten op hoe je een nieuwe waarschijnlijkheid voor jezelf kunt creëren, zelfs te midden van wat grote moeilijkheden lijken. Als allerbelangrijkste willen we een betekenisvolle ontwikkelingsmogelijkheid onderzoeken die binnen jullie huidige tijdknooppunt bestaat.

Een van de eerste taken om onder ogen te zien als je tijdlijnen wilt springen, is het te boven komen van angst. De meeste mensen zijn bang voor het onbekende, waar een verraderlijker element bij betrokken is. De Controleurs, degenen die je lotsbestemming willen controleren en daarvan willen profiteren, zijn meesters in het projecteren van angst en zij gebruiken Mind Control en hypnose via de media als onmetelijke hulpbronnen om de massa ervan te overtuigen dat er veel is om bang voor te zijn.

En terwijl er eerlijk gezegd enige waarheid schuilt dat er redenen zijn voor angst, wordt de hogere waarheid niet onthuld. De hogere waarheid zoals wij die zien, is je vermogen om je werkelijkheid te veranderen, je ingeboren kwaliteit om de twee schatten van je hoogste wil en je vermogen tot voelen te gebruiken als middel om nieuwe tijdlijnen in te navigeren.

Het volledig en in balans functioneren van alle chakra’s in het menselijk lichaam, is feitelijk voor iedereen weggelegd; een natuurlijke weg die zich opent tussen Hemel en Aarde. IN het menselijk lichaam.

De hogere waarheid zoals wij die zien, is je vermogen om je werkelijkheid te veranderen, je ingeboren kwaliteit om de twee schatten van je hoogste wil en je vermogen tot voelen te gebruiken als middel om nieuwe tijdlijnen in te navigeren.

Zoals we eerder noemden begint het soort ascensie waarover we spreken met de eenvoudige beweging van je levenskracht omhoog langs de Djed of wervelkolom naar en in je hogere hersencentra. Terwijl dit plaatsvindt, worden de energiewielen in je KA lichaam, chakra’s genaamd, op nieuwe manieren geactiveerd. Dit opent vensters van nieuwe mogelijkheden en nieuwe inzichten, nieuwe vormen van inspiratie en creativiteit komen tot bloei. Maar als bewustzijn in angst wordt ingesloten, raakt het gevangen in de lagere centra, de impulsen voor overleving, seks en macht.

Om verscheidene historische en trans-historische redenen, waarop we eerder zinspeelden, is er een geheime samenzwering geweest –en die is er nog- om de mensheid ingesloten te houden in de lagere centra en te volharden in het gebruik van angst als middel om de lotsbestemming te controleren. Dus voor elke meester die het pad omhoog kiest, is een van de eerste hindernissen de passage door de Vallei van Angst, de geprojecteerde gedachtevormen van je cultuur.

Dan moet je door de poorten van beperking gaan die je opgesloten zouden houden om de leugens te herkennen die langdurig zijn volgehouden door zelfs een aantal van jullie meeste sacrale religies. Maar laten we aannemen dat jullie de moed en zielskracht hebben om zo een passage te ondernemen. En laten we bij wijze van voorbeeld aannemen dat de tijdlijn waarin je wenst te leven er een is van weldadigheid, welwillendheid en liefhebbende goedheid. Dit kun je als volgt doen, waarbij je je herinnert dat hetzelfde principe van toepassing is op welke tijdlijn je ook wilt creëren voor jezelf.

Voorbereiding en oefening
De eerste stap is je te vereenzelvigen met de tijdlijn die je wilt creëren, waarin je wilt leven. In dit voorbeeld is dat de tijdlijn van liefhebbende goedheid.

De tweede stap is je trillingsgetal te verschuiven naar dat van de tijdlijn. In dit geval is dat het vermogen tot het voelen van liefhebbende goedheid, waarbij je zelf zoveel als je kunt trilt op dit niveau. Hiermee bedoelen we dat je liefhebbende goedheid naar anderen en jezelf aan de dag legt.

De derde stap is dat je je vastzet in het trillingsveld, zodat het niet schommelt. Dit is een belangrijk aspect van tijdlijn springen, omdat het oude trillingsniveau een eigen leven leidt. Alleen het feit dat je kiest een nieuwe tijdlijn te creëren en in een trillingsgetal bent gestapt dat hiermee overeenstemt, is geen garantie dat je tijdlijn zich zal manifesteren of continueren. Je moet het trillingsveld op de juiste plaats vastzetten, want dat is wat je toegang tot de nieuwe tijdlijn duurzaam maakt. De eerste twee stappen gaan over je hoogste wil. Je kiest een tijdlijn die je wilt ervaren. Je kiest een trillingsniveau dat overeenstemt met de tijdlijn. En in de derde stap –het vastzetten van het trillingsniveau- gebruik je de tweede schat van je natuur: je vermogen om te voelen.

Door het trillingsniveau waarin je wilt zijn te voelen, versterk je het, maak je het krachtiger. En als je hieraan een samenhangende emotie zoals waardering of dankbaarheid voor de trillingswerkelijkheid koppelt, zul je de geboorte ervan bespoedigen. De eenvoudige daad van het voelen van waardering of dankbaarheid voor de nieuwe tijdlijn versnelt de verwerkelijking ervan op een manier waar je verstand niet bij kan. Zo zijn dan de twee schatten van je natuur samengevoegd in deze drie stappen.

De volgende, 4e stap vereist weer je hoogste wil. Je moet volhouden met het vasthouden van je visie van de nieuwe tijdlijn en je trillingsniveau, ongeacht wat je zintuigen je vertellen. Dit is de doorgang waar velen falen. Het manifesteren van een nieuwe tijdlijn in je driedimensionale werkelijkheid vraagt opbouw van  energie. Je bouwt energie op als je volhoudt de visie van de nieuwe tijdlijn vast te houden, inclusief het trillingsveld (of het voelen ervan), samen met dankbaarheid voor het al bestaan ervan.

De klus is hier om zuiver te zijn in je visie terwijl je aandacht schenkt aan wat de huidige werkelijkheid je laat zien. Het gaat niet over doen alsof. Het gaat over het zien van de werkelijkheid terwijl deze zich aan je presenteert, waarbij je tegelijkertijd een hogere visie vasthoudt. Met andere woorden, je hanteert de werkelijkheid van je leven terwijl je gelijktijdig de visie van een ander leven vasthoudt. Dat is de kunst.

Als je het verlangen uit ons voorbeeld gebruikt om een leven te creëren met meer liefhebbende goedheid zou je naar dat trillingsniveau opschuiven door liefhebbende goedheid naar anderen aan de dag te leggen. Als je ook dankbaarheid zou kunnen voelen voor dit trillingsniveau zou dat de creatie van de nieuwe tijdlijn versnellen.

In je werkelijkheid zal er een tijdspanne zijn waarin je onderkent dat niet iedereen in staat is tot liefhebbende goedheid, noch tot het ontvangen ervan. Je visie zal dan verfijnd worden door de werkelijkheden van het leven. Dit rijpen van je bewustzijn zal op natuurlijke wijze plaatsvinden, terwijl je de realiteiten van je huidige tijdlijn hanteert tezamen met het opkomen van je nieuwe tijdlijn.

Een gevolg van deze aanpak is dat je een meester van liefhebbende goedheid zult worden en een meester in het omgaan met degenen die zulke trillingsniveaus niet kunnen uitdrukken. Uiteindelijk zul je een leven met meer liefhebbende goedheid ervaren, waarin meer mensen die kwaliteit naar jou en zichzelf uitdrukken. En als je iemand tegenkomt die deze kwaliteit niet kan uiten, zul je met hem of haar kunnen omgaan zonder je liefhebbende goedheid in jezelf te verliezen. Zo zaai je de nieuwe tijdlijn en nieuwe werkelijkheid voor jezelf.

Vreugde, dankbaarheid en waardering zijn essentiële sleutels om jezelf te ‘liften’ boven manipulaties uit.

Laten we nu teruggaan naar de collectieve tijdlijn.
Zoals we eerder zeiden zijn tijdknooppunten een samenloop van omstandigheden waar meerdere tijdlijnen in één punt samenkomen en jij van de ene naar de andere kunt springen als je weet hoe het werkt. We hebben hiervoor het basisprincipe uitgelegd dat geldt voor individuele tijdlijnen. Laten we nu bespreken hoe je kunt springen naar een andere tijdlijn dan die van een collectief.

Hoewel het paradoxaal kan lijken, is het goed mogelijk om in een andere tijdlijn te leven en een andere ervaring te hebben dan de mensen om je heen. Laten we dat nog eens zeggen op een andere manier. Het is mogelijk om in de hemel te leven terwijl anderen een leven van kwellingen leiden. Op de diepste niveaus van bewustzijn is het eenvoudigweg een kwestie van kiezen.

We herkennen dat jullie gemanipuleerd zijn door krachten die jullie gevangen willen houden en dat duurt nog steeds voort. Maar onze keuze in deze boodschap is om jullie sleutels te geven om uit die gevangenschap te springen en niet te blijven hangen in de geschiedenis ervan of bij de identiteit van de erbij betrokkenen. Want in werkelijkheid worden de ware Controleurs niet door jullie gezien; zij zijn de Meesters van de Marionetten.

x
Fysiek en spiritueel overleven.
Onze wezenlijke reden om deze boodschap aan jullie aan te reiken omvat iets van een groter belang dan het creëren van persoonlijke wensen. Dit ‘iets’ heeft letterlijk te maken met jullie overleving, zowel fysiek als spiritueel.  Omdat chaotische gebeurtenissen hand over hand toenemen, zal de kracht van jullie intuïtie belangrijker voor jullie zijn dan ooit tevoren. Sommige mensen noemen het ‘invallen’. Zonder te weten hoe je het weet, weet je plotseling wat te doen in een situatie.

Intuïtie werkt als volgt. Op de momenten van intuïtie zit je op een punt van samenkomst van omstandigheden, een tijdknooppunt, waar je in een andere tijdlijn en een andere uitkomst kan springen.Deze toename van intuïtieve ontvankelijkheid is een van de waarmerken van persoonlijke ascensie of de beweging omhoog in bewustzijn. Een meer ontwikkelde intuïtie brengt voor de hand liggende fysieke voordelen voor overleving met zich mee. Kort hiervoor zeiden we iets dat paradoxaal kan zijn voor sommigen. We zeiden dat de vaardigheid om tijdlijnen te springen fysieke en spirituele overlevingsvoordelen heeft.

Wat we hier bedoelen, is dat de vaardigheid om op een tijdlijn naar een andere uitkomst te springen kan resulteren in fysieke overleving in bepaalde situaties. Met spirituele overleving bedoelen we dat er bedreigingen zijn voor jullie spirituele ontwaken. Als je het spoor van je eigen waarheid kwijtraakt, als je de twee schatten die je van nature bezit verliest, je hoogste wil en je vermogen om te voelen, ben je spiritueel in gevaar. Verlies deze twee schatten in jezelf niet uit het oog.

Wees op je hoede voor Mind Control en iedere gedachtevorm die een inperking betekent van je hoogste wil en je vermogen om te voelen, ongeacht zijn oorsprong, zelfs als die van een van je ‘heilige’ religies komt.

Terwijl chaotische gebeurtenissen toenemen –en dat zullen ze, want dit is de geboorte van een nieuwe wereld- zullen de Controleurs hun inzet vergroten. Wees op je hoede voor Mind Control en iedere gedachtevorm die een inperking betekent van je hoogste wil en je vermogen om te voelen, ongeacht zijn oorsprong, zelfs als die van een van je ‘heilige’ religies komt. Een gedachtevorm, hoezeer ook getooid in een sacrale uitdossing of politieke correctheid, die je hoogste wil om te kiezen of je vermogen om te voelen zou beperken moeten worden vermeden. Dit is van het allergrootste belang voor degenen die deze passage spiritueel intact willen overleven.

De Convergentie van Tijdlijnen en de Wijziging van Waarschijnlijkheden
Laten we nu onze aandacht richten op de primaire reden voor deze boodschap. Alles wat we tot nu toe gezegd hebben is achtergrond en zijn voorstellen voor de oefening van je eigen bewustzijn om tijdlijnen te laten springen. We verleggen nu onze aandacht naar twee zeer betekenisvolle tijdlijnen, die onafhankelijk van jullie creatie bestaan. Ze zijn van een andere orde van existentie. Ze zijn niet gecreëerd vanuit jullie persoonlijke keuze. En ze staan diametraal tegenover elkaar.

Jullie zijn bij een convergentiepunt, een tijdknooppunt, waar het mogelijk is om van de waarschijnlijkheden van de dag des oordeels te verspringen naar een nieuwe type Aarde en een nieuwe orde van bestaan.

Jullie bestaan, zoals we bij talloze gelegenheden hebben gezegd, tegelijkertijd in meerdere tijdlijnen en waarschijnlijkheden. Eén van de tijdlijnen waarin jullie en de mensheid op dit moment leven, is het uitkomen van de voorspellingen van ondergang en planetaire vernietiging. Dat is een heel realistische tijdlijn, maar het is maar één mogelijke. Jullie zijn bij een convergentiepunt, een tijdknooppunt, waar het mogelijk is om van de waarschijnlijkheden van de dag des oordeels te verspringen naar een nieuwe type Aarde en een nieuwe orde van bestaan.

Mandala van de nieuwe Aarde

DE NIEUWE AARDE.. CREËER HEM MEE!!
Deze tijdlijn, die we de Nieuwe Aarde noemen, is een heel verschillende belevingsdimensie dan jullie huidige realiteit. In deze tijdlijn wordt de Aarde diep geëerd en in dankbaarheid omvat door het overgrote deel van de mensheid, die de waarheid dat alle leven onderling verbonden is begrijpt en waardeert.

Hier is de Aarde niet verwoest en uitgebuit omwille van winst en ten koste van haar ecosysteem. Technologieën zijn getransformeerd door de verhoging van menselijk bewustzijn. Verdwenen zijn de levensbedreigende technologieën en levenbeschadigende geestesinstellingen van jullie huidige tijdperk. Oorlogen zijn iets uit het verleden.

De Controleurs, die negatieve krachten hebben losgelaten op jullie lotsbestemming via hun manipulatie van religie, economie en internationale kwesties hebben hun macht opgegeven. Het leven zelf wordt gezien als heilig en een nieuw begrip van de heiligheid van materie wordt omarmd door de mensheid. Er is geen oorlog tussen Hemel en Aarde in deze nieuwe wereld.

We zouden meer dingen kunnen zeggen over deze tijdlijn, maar jullie hebben een notie, hopen we, van het verschil tussen deze tijdlijn en de andere die uiteindelijk leidt naar ondergang en vernietiging.

Er is nog iets dat we willen zeggen over deze tijdlijn van de Nieuwe Aarde. Het is een eigenschap die we bijzonder waarderen. In deze nieuwe tijdlijn zijn de sluiers tussen de werelden dun en er is een grotere interactie tussen  mensen en intergalactische wezens, zoals wij zelf, en met wat je de wereld van de deva’s en de geestenwereld zou kunnen noemen.
We moeten hierover zeggen dat het niet onze bedoeling is je te beïnvloeden, want we geloven in non-interventie. We zullen niet treden in jullie vrije wil. We zijn echter vrij om jullie te wijzen op wat we zien.

De mensheid is op een heel realistische manier op zijn ontmoetingspunt met Maat aangekomen.

Iedere persoon die gelooft in de tijdlijn van ondergang, vernietiging en verschrikking zal bijdragen aan deze realiteit.

Iedereen die de tijdlijn van de Nieuwe Aarde voor werkelijk houdt, zal bijdragen aan deze werkelijkheid.

In het oude Egypte was er een godin genaamd Maat, die een weegschaal vasthield. Na de dood van een Ingewijde werd diens hart op de ene schaal gelegd en een veer op de andere. Als het hart zo licht als de veer was zou de Ingewijde toegang krijgen tot de hemelse werelden ofwel hogere bewustzijnsstaten. Maar als het hart beladen was met negativiteit, spijt en verdriet moest de Ingewijde terugkeren naar de lagere werelden.

Je bent niet krachteloos in deze situatie. Je draagt in je eigenlijke natuur de kracht van radicale verandering voor jezelf en de planeet, en vooral voor de mensheid. Als je een resonantie voelt met deze tijdlijn van de Nieuwe Aarde en als je kiest in deze nieuwe staat van zijn te leven, dan zul je -bij wijze van spreken- je gewicht in de schaal leggen en helpen de doorslag te geven.

We willen iets herhalen dat we eerder hebben gezegd, want het is van het allergrootste belang. Het is mogelijk om in de hemel te leven terwijl mensen om je heen een leven van kwellingen leiden. Dit heeft weinig te maken met je plaats in tijd en ruimte, maar meer met je trillingsniveau. Als je de waarheid voelt van wat we zeggen en ervoor kiest om je aan te sluiten bij deze Nieuwe Aarde heten we je welkom in een nieuwe tijdlijn en lotsbestemming. We doen jullie het voorstel de stappen over het tijdlijn springen zoals we ze eerder gaven door te nemen en het grootse experiment aan te gaan. Ga de tijdlijn binnen van de Nieuwe Aarde en bereid je voor op het wonderbaarlijke.

Laat tenslotte de Aarde tot je spreken. Sta toe dat ze je streelt en brengt tot in  haar diepste kennis en wijsheid. Ze zal een grootse bondgenoot zijn in de komende veranderingen. We zullen nadere informatie over tijdlijn springen en de Nieuwe Aarde geven in toekomstige boodschappen. Voor nu hopen we dat je een basisbegrip hebt van hoe je het aan kunt pakken.

Zoals altijd, zelfs te midden van de grote moeilijkheden waar jullie nu voor staan, houden wij een hogere visie voor ogen voor jullie, de menselijke familie. We zien jullie verborgen grootsheid, ook al zien jullie die misschien zelf niet. We houden een licht hoog in dit uur van duisternis. Het is maar een geheugensteuntje voor het grootse licht dat jullie in jezelf dragen. Het is tijd om dit licht in jezelf de vrijheid te gunnen. Toekomstige generaties zullen gezegend zijn door jullie ascensie. Dat het zo mag zijn.

De Hathors,

3 augustus 2010.

Je mag kopieën maken van deze boodschap en deze verspreiden in alle media zolang je de boodschap op geen enkele wijze verandert, er geen geld voor vraagt, de auteur noemt en het copyright vermeldt.

Engelstalig:

Om eerdere Hathor boodschappen te lezen:  http://tomkenyon.com/hathors-archives
Om gratis opnamen te luisteren en downloaden: http://tomkenyon.com/sound-gifts

Om je te abonneren op de Hathor mailinglist en toekomstige boodschappen kun je gaan naar http://tomkenyon.com/contact en de ‘opt in’ aanwijzingen opvolgen.

 

304 gedachten over “De Kunst van het Tijdlijn Springen..

 1. Het enige wat mij nu raakt na het lezen van dit artikel is dat ik weet dat ik op de juiste tijdlijn ben ingestapt.

  Dat tijdlijnen bestaan is voor mij net zo logisch als het pakken van een intercity of een bus. Dimensies of tijdlijnen zijn familie van elkaar.
  Wat ik alleen jammer vind van deze channeling (ik heb niets tegen channelingen) is dat er een manier (trucje) wordt uitgelegd hoe we uit deze ‘vreselijke’tijdlijn kunnen springen naar een ‘betere’ tijdlijn. Ik zeg niet dat het niet kan, maar ik vind het jammer dat er weer een verhaaltje wordt bedacht waardoor mensen gaan proberen om ‘er uit’te stappen. Dit valt voor mij onder de categorie: ‘Als ik bang ben dan kan altijd…….. dit nog.’ Bijvoorbeeld het verhaal van Ashtar Command. We komen jullie redden als het fout gaat.

  Als je dus angstig en onzeker in deze tijdlijn bent dan moet je dit ’trucje’ zeker proberen. Heb je nog vertrouwen na het lezen van dit artikel dan hoef je je nergens druk over te maken.

  Dat er nu moeilijke tijden aankomen en al bezig zijn dat is zeker zo. Als je in channelings gelooft of interesse hebt dan kan je ook nog eens het laatste boek van Ute Kretzmar ‘Alles verloopt volgens plan’ lezen. Ook hier adviseer ik GEBRUIK JE EIGEN INTUÏTIE.

  Time is on your side, yes it is…

  1. Rick: Helemaal met je eens. Ik lees ook alles en interpreteer kernwoorden zoals ik geloof dat ze zijn. En daarbij geloof ik niet direct alles klakkeloos.

   Dat er momenteel “dingen” aan de hand zijn op onze blauwe planeet is absoluut super duidelijk. En ik ben bang dat het nog een heel stuk zwaarder gaat worden. Kun je sterk genoeg zijn om alles te laten gaan zoals het zal gaan? In je eigen kracht staan is natuurlijk altijd het beste. Hierdoor voel ik het minst al die negatieve tijd om ons heen en transmuteer ik in feite alles dat op negatief berust naar positieve zin voor mijzelf. Dit gaat me goed af. Je moet truucjes toepassen voor jezelf en sterk blijven.

   Ik weet dat de aarde spoedig niet meer hetzelfde zal zijn als nu (gelukkig) en er gaan tijden komen dat wij in een hoog bewustzijn met elkaar gaan leven en waar al die “kinderlijke dingetjes” van nu zoals geld, manipulatie en hebzucht, arrogantie, egoïsme etc etc allemaal tot het zekere verleden behoren.

  2. Ik moet eerlijk bekennen dat ik in mijn reacties vaak wel een negativator ben.
   De frustratie is soms zo sterk dat ik er moedeloos van kan worden omdat ik nog steeds, heel ouderwets, geloof in de collectieve scheppingskracht.
   Is op de manier waarop ik het bedenk niet aan de orde, zoals de tekst ook aangeeft.
   Natuurlijk heb de visie van een wereld van mijn formaat en smaak allang duizenden keren geschilderd in mijn fantasie. In een flits dacht ik in 1998 dat 2012 een magisch moment zou zijn waardoor mensen vanuit hun trillingshoedanigheid en persoonlijke ethiek onbewust in slaaptoestand die keuze zouden maken en zouden ontwaken in een nieuwe wereld met nòg meer waarneembare kleuren en een diepere blik in de kleuren van de ziel van ieder ander. Dat de dagelijkse werkelijkheid anders laat zien in een haak in eigen ziel die nog tè veel betekenis hecht aan de rommel waar je nu juist van los wil.

   Ik ben op dit moment de executie van Yeshoa de Chrestos aan het schilderen en heb onderzoek gedaan naar de ware aard van dit ritueel. Degene die mij vroeg dit te schilderen wilde een afbeelding met een zo hoog realiteitsgehalte als mogelijk. (het kruisbeeld is een vervalsing door babylonische occultisten om de T van Tammus erin te prutsen terwijl hij aan een tak werd gespijkerd)
   Voordat ik de indruk wek een reliprogramma te willen afdraaien, wil ik wel even aangeven dat de onvolprezen Chrestoskracht ofwel de energie van de Gezalfde, ons nu in dit proces juist ook wind in de zeilen wil geven.
   Vergeet alles wat je weet van de bijbel en bedenkt dat ie gezegd zou hebben,”Heer vergeef hen want ze weten niet wat ze doen”. Daarmee wordt er gerefereerd naar de domheid en onwetendheid van de mens, en vraagt om vergeving hiervan!
   Zéér belangrijk om te weten dat binnen de karmische spelregels vergeving verder gaat dan sorry. Maar op het moment dat je jezelf kunt vergeven en dan zo oprecht als maar mogelijk, Kun je reïncarneren bij leven vanwege de genade van de Schepper, in die hoedanigheid, jijzelf.
   Steggelen kan dan worden ontmaskerd door een belevenis die daarop wijst.
   Maarten van der Weijden zij het bij de finish,”als het de eerste keer niet lukt, mag je het nog een keer proberen”.

  1. @Cryptochilus: Schijnbaar leef jij in Eftelingsferen, dat was wat ik zag toen ik jouw nickname aanklikte………..
   (roept gelijk andere assosiaties op bij mij, enfin……) je zit de boel hier een beetje in de zeik te nemen is het niet? Iedere keer gekoppeld aan een andere site, is het niet? Bah!

  2. toen ik jouw nickname aanklikte

   Moet je vaker doen. Wel even opslaan in de favorieten hoor. Guido gaat binnenkort weer alle links onder mijn naam weghalen. Dat is nu eenmaal zijn visitekaartje.

  3. @Guido, ik kan mij ook herinneren dat Cryptocheilus gekoppeld was aan @trijntjewinkel en dus is zij mogelijk hier nog gewoon aanwezig onder een andere nickname. Ik ga er vanuit dat jij dit kunt zien maar misschien vergis ik mij daarin. Het is een slimme tante (of oom)en dus zou mij dat niets verbazen:-)

  4. @ kritisch

   Ach. Nu zie ik het ook. Guido vindt het kennelijk ook leuk om behalve (mijn) comments te wijzigen, af te korten en in zijn oneindige wijsheid te beoordelen, te rommelen met de links onder mijn naam. Wat een humor heeft die man!

  5. duvel toch op @cryptocheilus of moet ik zeggen @trijntjewinkel? (let op, geen hoofdlettergebruik:-()

  6. Fijn dat je het zo sportief opneemt! Wist ik wel, dat je zo zou reageren.
   Dat was weleens anders niet? Toen ik ooit een linkje poste bij een artikel op zijn site, en voor rotte vis werd uitgemaakt..! Agressie, agressie, Trijntje Gaitie Wilmamamamazoon. Waar is Gait trouwens..? 🙄

  7. @Guido, dump them all………………. het is als slangengif……. voor je het weet verspreid het zich.

  8. Zeker geile puzzel, covergentiepunt maar niet met jou. Helaas voor je, dat ga je dan missen…….. en GOD ZIJ DANK (sorry Guido voor het hoofdlettergebruik) voor mij……. @Guido, het is geen schelden maar slechts verering:-) en dat had even hoofdletters nodig.

  9. @ kritisch laat ze toch ,ze kunnen ons verder niet raken. Het kinderachtige gedoe van het gehele cryptonest, spreekt boekdelen over hen. Ze kunnen je alleen raken als je het toelaat.

  10. Toen ik ooit een linkje poste bij een artikel op zijn site, en voor rotte vis werd uitgemaakt..!

   Ik heb het gevoel dat je iets dwars zit Guido. Het is niet de eerste keer dat je toespelingen in dezen. Ook toen vroeg ik je al om namen en rugnummers, hoe of wat. Nooit meer wat van gehoord. Dat stinkt!

  11. Ik heb hem gevonden hoor Guido! Je kwam bij mij even linkspammen, open deuren intrappen en daarbij nog Simon Rozendaal op mijn site aanspreken. -promolink verwijderd-
   Ik wees je er op dat je links gevoegelijk bekend waren en je ze in het vervolg achterwege kon laten. Was het je al opgevallen dat ik ook erg kritisch was naar Rozendaal?
   Nooit meer iets van je gehoord. Evenals van Consemulder die in navolging nog even kwam linkspammen en zich weer schielijk terugtrok toen hem een paar simpele vragen gesteld werden.

  12. Ziejewel dat je mij niet nodig hebt..? Dat je het zelf ook hebt kunnen vinden..! En over linkspammen gesproken, heb de jouwe dan ook maar meteen weggehaald. Linkspammen.. hahahah.. Maar leuk dat je er weer was!
   Fijn joh, dat je ook kritisch bent op Roozendaal.. (ik schrijf het consequent met 2 ‘o”s..! Die man is namelijk zichzelf niet.. hahaha..) Maar je hoort er nu helemaal bij. Tabé!

  13. Promolink? Niks promolink. Er mag hier blijbaar niemand zien hoe je jezelf daar als linkspammer neerzet. Hoe voelt dat nu Guido? Dat je hier op je eigen stekkie alle kritische geluiden kunt wissen? Je was er overigens héél snel bij. Valt niet mee eh dat masker van dualiteit hooghouden? Zo af en toe hoort daar een potje stevig ontkennen bij.

  14. Kritisch,jij bent docent verpleegkunde?
   Dat maakt je gebrek aan niveau extra erg!
   (vind ik)

 2. Guido, Ik begrijp er werkelijk niets van dat jij dit begrijpt. De formule van Euler begrijp ik.
  ttp://lovelymath.com/001/uitleg

  Van dit krankzinnige verhaal begrijp ik echter totaal niets. Alle échte schoonheid, alle kennis over het leven in ons en om ons, alle verwondering over het bestaan, over de grootsheid en meeslependheid ervan, wordt op deze site ingeruild voor onzin, oliekoek en oppervlakkige sprookjes voor mensen die blijkbaar geen zin hebben om zich echt ergens in te verdiepen en daardoor niet in staat zijn tot werkelijke verwondering over en eerbied voor de wonderen van het bestaan.
  Het wordt me te dol hier. Het ga jullie goed verder.

  1. Ik vind dat je het nog heel lang volgehouden hebt in het dolhuis hier Trijntje.
   Jij kunt je tijd volgens mij wel beter besteden -beledigende rest van reactie verwijderd-

  2. Werkelijk Trijntje, heel diep mijn petje af; wat heb jij het lang volgehouden….! Weer en wind, storm en regen, niets leek vat te krijgen op onze Trijn.
   Maar volgens mij begin je eindelijk te voelen dat er iets in je geraakt wordt, dat je niet kunt ‘begrijpen‘ met dat grijze gereedschap tussen je oren, haak je af.. Je kunt toch proberen het te dóórvoelen..? Want kennelijk raakt het toch iets bij je..! Knowing by heart, weet je nog..?

  3. Beledigend eh Guido? Dat iemand zegt dat je niets anders doet dan artikeltjes vertalen en dan copypasten. Toch is dit mijns inziens de aanleiding dat je niets anders kunt dan zoute,- en inhoudsloos reageren op wat een ander te zeggen heeft. Je artikelen zijn altijd van Maggi. Dat beetje van jezelf heb je treffend omschreven met je Wauw.

  4. Kijk toen was ie er ineens wél weer: ‘mijns inziens’.. (Over autoritair gesproken..?) Moeilijk hè, als wetenschapper.., over jezelf praten..? Projectie, mensen naar beneden drukken, minkukelen? Crypto geeft z’n visitekaartje weer af..?

  5. Ik graaf even in mijn geheugen. Wie was het ook al weer die bezwaren maakte tegen al te stellige uitspraken? Anderen aanspoorde woorden te gebruiken als volgens mij etc.? Leuke reactie ook. Pot…ketel (tja je moet het zien). Hopende op een betere trillingsfrequentie uwerzijds verblijf ik nog even op mijn eigen tijdlijn. Crypto.

  6. Guido. Zou kunnen. Ik was in navolging van het artikel op héél andere tekens aan het letten. Bovendien zijn jouw vragen meestal retorisch, zouteloos, beantwoord je ook de mijne niet en vind ik een comment met vier vragen na elkaar -beledigende rest van reactie verwijderd-

  7. Fijn dat je je eigen reacties al kritisch bekijkt en delen verwijdert.. hahhaha, ik vind dit wel humor hoor.. Heerlijk Crypto, als ik je nog niet zo lang kende, zou ik zomaar een vriend van je kunnen worden.. Hahhahaha.. Heerlijk, dat je zo -rest reactie wegens overdreven gevoelsuitingen verwijderd-

 3. Ik begrijp dat wel over die tijdlijnen maar misschien is het op een andere manier iets duidelijker uit te leggen.

  A radio does not have to create the program it wishes to hear. It merely needs to receive an already-existing program. And it makes itself an effective receiver by matching frequencies, synchronizing frequencies – creating a similarity of vibrations – with the program it wishes to receive.

  Likewise, you don’t have to create the reality you desire, because it already exists – among the infinite probable realities all simultaneously co-existing. All you have to do is make yourself an effective “antenna”, so that by similarity of vibrations, you can receive that reality. And this makes it physiologically “real” for you.

  How do we select which one of these we wish to “pull” to the foreground to experience ?

  We select and receive specific “versions” of reality by our beliefs.
  We select and receive by our 100% trust in “what we know is so”.

  Each belief gets you vibrating at a unique set of frequencies.
  These frequencies then attract, by sympathetic resonance, those holograms vibrating
  on the same frequencies.

  Nou waar geloven jullie in? Hebben jullie dat zelf ervaren dus geloven uit eigen ervaringen of heb je die van je ouders en de mensen om je heen gekregen?
  Zijn jouw geloven wel dus van jezelf of heb je ze maar aangenomen omdat je geloofd dat de ander het meegemaakt heeft dan moet het wel waar zijn?

  Tijdlijnen is niet zomaar te begrijpen, daar groei je naartoe tot je een bepaald punt bereikt hebt en ziet hoe het in zijn werk gaat en een Hathor of een of andere channeling die je verteld dat het zo en zo moet dat gaat voor de meerderheid mooi niet lukken en gedesillusioneerd berichten ze hierover op Internet. Tot je er eigenlijk bewust van wordt dat we het allemaal onbewust al de hele tijd doen. Wat is het leven toch vol humor en ironie, momenteel volgen we massaal een tijdlijn die ons opgelegd is door mensen die weten hoe het werkt en dit gebruiken voor hun eigen agenda.

  http://iasos.com/metaphys/bashar/#free

  1. Ik wil niet de wijsneus uithangen maar de ervaring van, laat ik het simpel houden, goede versus klote sfeer is heel goed waar te nemen als je op een feestje komt waar net een vette ruzie is gesmoord en een feestje waar net drie mensen hebben gehoord dat ze geen enge ziekte hebben.

 4. Ik denk zo’n situatie te hebben..Ik had zeer nare buren. Instanties adviseerde mij te verhuizen. Dit wilde ik niet! Ik heb ze genegeert, en ondertussen bedacht, hoe ze weg zouden kunnen gaan. Ik zag mezelf zeer happy zijn, als dit uit zou komen. Het gebeurd nu exact volgens mijn scenario. Momenteel zijn 2 huizen leeg komen te staan! Ik woon Hier nu nog steeds! Zij zijn weg, tegelijk, ik ben blij en zeer verbaast!

 5. Veel mensen “snappen er niks van” of” geloven niet in tijdlijnen”. En eigenlijk is dat raar ,vraag je namelijk die zelfde mensen of ze zich kunnen voorstellen dat de tijd de vierde dimensie is,valt ze dat relatief licht om voor te stellen. Alleen als je dan vraagt hoe ze tijd zien is het toch altijd weer liniair. Je kan alleen vanuit het verleden via het heden naar de toekomst. Maar dan is het dus iets anders dan een dimensie zoals wij die ervaren. We kunnen van links naar rechts en omgekeerd, van boven naar beneden en omgekeerd, van voor naar achter en omgekeerd. En alleen tijd is dan een uitzondering? Dat valt mij zwaar om te geloven. Als je van links naar recht kan en omgekeerd ,kan je van verleden naar toekomst en omgekeerd. En in zekere zin is dat voor iedereen ook te zien, immers je kan een herinnering hebben die zo levensecht is dat je je het herinnerd “alsof het net gebeurde”.
  Net zoals je de startpositie van je beweging van links naar rechts kan verschuiven een meter vooruit of achteruit ,kan dat ook met je startpositie in de tijd. Bovendien tijd is een natuurkundig begrip en in de natuurkunde is 1 een onzinnig getal. Er zijn dus meer tijden( tijdslijnen ).
  Elke keuze die je maakt beinvloed je leven, daar zijn ook de meeste mensen het wel over eens. Wat nou als je die veranderingen in je leven ziet als het verpringen in een parallelle tijdslijn ( meter naar voren of naar achteren ). Dan verandert jouw punt van observatie niet maar wel de plek waar deze punt zich bevind. Als je daar een vrije wil aan verbind die zich kan uitspreken over de plaats van waaruit te observeren, is het hele idee van tijdslijnen en parallelle universa niet zo ongeloofwaardig meer.
  Zie het als een andere manier om te zeggen dat je je eigen wereld beleving creeert.

  1. @Marcelw

   Ik vind dat je het gaaf verwoord, vooral begrijpelijk.
   Dit zijn mijn eigen ervaringen dat het zo werkt ook.
   Dank je

  2. Marcel

   Wow!
   Dat is kwantumfysica! Niet dat ik er alles van begrijp (van die kwantumfysica bedoel ik). Maar wat je zegt komt min of meer overeen met het begrip wat ik er van heb. Ik vind dat je het -weliswaar vereenvoudigd, juist hierdoor- dit begrip heel begrijpelijk maakt. Ook wat bots beschrijft in zijn comment is voor mij heel herkenbaar. Niet omdat ik last van buren had, maar visualiseren en er gebeuren wonderen!
   Het is gewoon niet langer realistisch om niet in wonderen te geloven. Je kan ze middels visualisatie immers zelf materialiseren!

  3. Wat een ongeloofelijk slap gelul!!
   Als je dit leest,en al die antwoorden,.Ik word er niet goed van. Vertellen jullie je kinderen dezelfde onzin,als je hier uitkraamd??Jullie moeten je HEEL DIEP schamen.
   Kees

  4. Kees je praat over jezelf, het lijkt misschien anders, maar je zit gewoon te vertellen wat JIJ vindt. Wat Kees zegt over anderen, zegt meer over Kees dan over ‘anderen’..!

  5. @ dutchie prima dat jij het anders ziet, jammer dat je je (imo) inzicht beperkt . Je kan het ook gebruiken als gedachte oefening, kan je het er nog steeds mee oneens zijn ook. Maak je alleen je inzicht wat breder. Zie maar wat je er mee wilt.

  6. Dat is kwantumfysica! Niet dat ik er alles van begrijp (van die kwantumfysica bedoel ik).

   Ik denk dat je je vergist met kwantumquak.

  7. Wattentaafie en Aram jullie bedankt ben ik gelukkig niet de enige die het niet helemaal debiel vind haha.

  8. @Marcel W
   je schreef,
   Bovendien tijd is een natuurkundig begrip en in de natuurkunde is 1 een onzinnig getal.
   Ik zou niet weten waarom 1 een onzinnig getal is in de natuurkunde (of buiten de natuurkunde).
   Maar je hele verhaal waarom terug in de tijd gaan net zo makkelijk gaat als een paar meter achteruit lopen is natuurlijk onzin.
   En dat weet jij natuurlijk ook, sommige dingen in je leven kan je niet zomaar even terugdraaien. Ik snap dat dat moeilijk is voor je, maar je moet ook gewoon verder met je leven Marcel, en eerlijk gezegd denk ik niet dat deze website en de verhalen die er bij horen je daarmee helpen.

  9. Als je van links naar recht kan en omgekeerd ,kan je van verleden naar toekomst en omgekeerd.

   Laten we even aannemen dat tijd een dimensie is.
   Wat geeft jou dan reden te denken dat omdat onze dimensie bepaalde eigenschappen heeft (links, rechts, boven, beneden) die andere dimensie deze eigenschappen ook bezit?

  10. @ henk Ik denk dat je een beetje een vertekend beeld van mij hebt ,maar dat is verder niet mijn zorg. Ik geef een idee ,een mogelijkheid aan, doe ermee wat je wilt. Mijn leven gaat steeds beter naarmate ik meer doorzie ,en oude ideeen overboord zet(vaak na bewezen diensten,maar niet langer valide). Als jij wilt vasthouden aan wat je denkt te weten best,bedenk alleen dat twijfel de basis van wetenschap is. Ik mag graag alle dingen van meerdere kanten proberen te zien. En 1 is daarom een absurd getal omdat als er 1 van iets ie er meerdere moeten zijn. Ook dat mag je wat mij betreft helemaal anders zien.

  11. @ brt als je dat niet kunt vatten uit mijn comment kan ik het je niet duidelijker maken sorry.

  12. @ brt als je dat niet kunt vatten uit mijn comment kan ik het je niet duidelijker maken sorry.

   Dat komt omdat je er eerst vanuit gaat dat het zo is. Dan ga je kijken wat, als vaststaat dat het zo is, er dan naartoe had moeten wijzen.
   Als je er vanuit gaat dat het heel anders in elkaar zit, wijzen deze zelfde aanwijzingen daarnaar toe.
   Het is een beetje omgekeerd redeneren. Dat klinkt misschien leuk tegendraads, maar het is wat mij betreft gewoon oeverloos.

  13. @ brt misschien moest ik dat maar zien als een compliment! Waren het niet de hopi indianen die zeiden dat we de oever los moesten laten en ons begeven naar het midden van de stroom.Als metafoor voor de rivier van het leven? In die optiek ben ik op de goede weg. In de jouwe schijnbaar op de verkeerde. Vraag is dan alleen voor wie is dat jammer, voor jou ,voor mij, hangt af vanuit waar je kijkt? Misschien kan je dat vertalen in tijdslijnen wie weet?

  14. Dat is kwantumfysica! Niet dat ik er alles van begrijp (van die kwantumfysica bedoel ik).

   Ik denk dat je je vergist met kwantumquak.

   Zou heel goed kunnen Brt, dat ik mij vergis in kwantumquak. Ik hou me daar niet zo mee bezig, heb er eerlijk gezegd ook geen ervaring mee. Jij zal er meer van weten. Anders is dit met wat ik in mijn vorige comment beschreef. Daar heb ik ’toevallig’ wél ervaring mee. Volgens mij vergis ík mij hier in deze niet, maar vergis jíj je, wanneer je zaken die feitelijk niets met elkaar hebben te maken met elkaar in verband probeert te brengen. Gewoon visualiseren dat je mee kan doen en wellicht gaat het je dan nog lukken ook. Ik ben al bezig voor je.

  15. Marcel,

   bedankt voor die link die je gaf. Wat een cadeau en dit op de late avond/vroege morgen! Ja, ‘de dageraad’, deze gaat vooraf aan de zonsopkomst. Schaduwen van de vorige dag krijgen dan weer een nieuwe gestalte en positie, totdat van bovenaf beschenen wordt; geen schaduw meer te bespeuren.

  16. @ Marcelw

   Tijdlijnen ook wel Dynastieen genoemd, de meesten snappen er weer eens geen drol van, je zou zeggen dat ze hoog geschoold zijn, niets is minder waar!

   Had men maar eens wat beter moeten opletten tijdens, maatschappijleer en geschiedenis.

  17. Ter lering ende vermaeck! Dank je Marcel!
   Goh, was taal maar niet het belangrijkste instrument om te communiceren. Gewoon een beetje meedeinen> Meedeinen zonder je jezelf, of door anderen rationeel gecorrigeerd te weten> Gewoon vibreren, mee-vibreren met goede intentie(s). Dan komt alles voor iedereen goed.

  18. Misschien moeten we eens wat meer naar elkaar toe leren sprelen en zingen ipv stukjes tekst in commetaar verband, geluid geeft meer van die bezieling vrij.

   Lekker Muziek heb je vandaag Marcel, zit echt te genieten, wil je niet weten……

  19. @ wattenstaafie mooi ( doe het stiekum ook een beetje voor mezelf lekker meeplukken op de contrabas)

  20. @ paul ach je weet toch hoe dat gaat paul. Tijdslijnen je komt op een lijntje youtubes wat tegen en valt ervoor. Zie misschien meer dan iemand anders ,(zonder waardeoordeel aan te hangen hoor)en weet je dus geraakt . En dat wil je dan even delen ,gelukkig zijn er lieve ontvangers .

  21. Beste Marcel W,

   Giga bedankt voor het delen van jouw gevoel en ideeën over de tijdslijn. Na het lezen van Arams reactie op jouw bijdrage kon ik het niet laten 😉 om dat te lezen.

   Na het lezen was ik binnen luttele seconden van een stukje oud zeer verlost. Ik ging heel intens terug naar een onprettig moment in mijn leven en herbeleefde het alsof het bijna echt was. Wat ik in dat onprettige moment deed is het anders doen dan dat ik het in die tijd deed maar dan vanuit het “nu” moment.

   De pijn was direct opgelost.

   Je bent de zoveelste engel die ik op deze website tegenkom. Bedankt!

   Liefs van Boppie

  22. @ boppie graag gedaan ,ben blij dat je er wat aan hebt gehad. En voel me helemaal warm worden van je reactie jij ook bedankt
   liefdevolle groet marcel

  23. @ Henk,

   “…@Marcel W
   je schreef,
   Bovendien tijd is een natuurkundig begrip en in de natuurkunde is 1 een onzinnig getal.
   Ik zou niet weten waarom 1 een onzinnig getal is in de natuurkunde (of buiten de natuurkunde).”

   Misschien doelt Marcel W hier op irrationale getallen – ook wel irrationele getallen genoemd, hoewel dit naar ik meen niet juist is. Het getal 1 is overigens geen irrationaal getal.

  24. @mvdvijver ik bedoel dat als er van iets 1 is,er meer van moeten zijn. Als er een sterrenstelsel is zijn er meer als er 1 exoplaneet is zijn er meer als er 1zonnestelsel is zijn er meer en ga zo maar door.

  25. @ Marcelw,

   Nog los van de vraag of het werkelijk zo is wat u zegt, maakt dat het getal 1 niet tot een onzinnig getal.

   Geen enkel getal is onzinnig. Als ik nog maar 1 euro in mijn portemonnee heb, gebruik ik toch echt de 1 om dat aan te geven en zeg ik niet dat ik er 2.

   Zonder de 1 kunnen we helemaal niet rekenen; zonder de andere getallen overigens ook niet.

   Eerlijk gezegd vind ik uw verhaal onzinnig.

  26. @Van de Vijver
   Marcel schreef :ik bedoel dat als er van iets 1 is,er meer van moeten zijn
   Er zijn natuurlijk ook meerdere Marcel W’s.
   😉

  27. @ mvdvijver U mag natuurlijk vinden wat u wilt ,dat staat u helemaal vrij. Voor mij is mijn verhaal niet onzinnig maar een mogelijke realiteit ,en tot ik een verdiept inzicht verkrijg in deze materie voldoet deze beschrijving prima voor mij. Wellicht dat u een heel andere kijk heeft op deze topic ben wel benieuwd hoe u deze zaken ziet.
   Mogelijkerwijs verruimt uw idee mijn gezichtspunt, het zou niet de eerste keer zijn dat ik iets leer.
   vriendelijke groet marcel

  28. In de laatste Academische Boeken Gids.nl krant aflevering 82 staat een enthousiast artikel over Bertrand Russell z’n neuroses en mathematische bewijs drift, het komt er op neer dat Bertrand met minimaal 800 bladzijden wil bewijzen wat een ieder al lang weet; 1 plus 1 = 2. De auteur van het artikel vermoedt dat Bertrand op de grens van genialiteit en totale dwangmatige gekte vertoeft.

  29. Als ik Bertrand Russell intik kom ik het volgende verontrustende artikel tegen:

   Credo Mutwa In Plea To Save Africa From Illuminati Genocide

   by Rick Martin

  30. What is the idea behind Africa’s d*population?
   I read a chilling book not so long ago, a book written about the “great”

  31. The word should definitely be contained within quote marks, to depict the actual, opposite meaning of “respect” for this very prolific, now deceased member of a very major family among the so-called “elite” controllers. Credo knows very well that about which he speaks so humbly

  32. @Marcel w

   het zou niet de eerste keer zijn dat ik iets leer

   http://nl.wikipedia.org/wiki/1_(getal)

   1 (getal)
   Het getal één, weergegeven door het enkele cijfer 1, is het natuurlijke getal dat nul opvolgt en aan twee voorafgaat. Het representeert een enkele entiteit in de eenheid van tellen en meten.

   Inhoud:
   1 In de wiskunde
   2 In de natuurwetenschappen
   3 In een mensenleven
   4 Overig
   5 Zie ook

  33. @wilmamazone Jammer dat je zo weinig open staat voor andere ideeen. Maar doe er verder mee wat je wilt, ik was niet voornemens “de waarheid”te verkondigen ,slechts mijn visie daarop.

  34. @Marcel w

   Omdat ik informatie geef over het getal 1 concludeer jij dat ik weinig open sta voor andere ideeën?
   Welke visie van jou op welke mogelijke waarheid heb ik precies gemist dan?
   Of is het gewoon zo dat jij zelfs het meest elementaire vermogen tot logisch denken mist en dáárdoor vanallerhande conclusies trekt die nergens op gestoeld zijn?

  35. @ wikipediamamazone denk wat je wilt, trek de conclusies die jij geldig acht, leef jouw leven . Geluk ermee, je wilde echter toch niet zeggen dat je uit de losse pols info over het getal 1 wilde posten? Mocht dat wel zo zijn had je geen verwijzing naar mijn comment hoeven gebruiken.

  36. @Marcel w
   Hoezo zou ik niet naar jou mogen verwijzen? Jij bent toch echt zelf over het getal 1 begonnen en dat als onzinnig benoemd:

   Bovendien tijd is een natuurkundig begrip en in de natuurkunde is 1 een onzinnig getal. Er zijn dus meer tijden( tijdslijnen ).

   v.d.Vijver:

   Misschien doelt Marcel W hier op irrationale getallen – ook wel irrationele getallen genoemd….

   Wat is er dan mis mijn informatie en waarom uit de/mijn losse pols? Is dat marcelwlogica of wat?

  37. @ wmmz das wat! Ik ga alleen niet met je mee draaien en strijden daar zal je iemand anders voor moeten zoeken.

  38. Had niks anders verwacht Marcel. Je bent zó voorspelbaar!
   En dan steeds die zelfingenomenheid van jou er bij,onbegrijpelijk.
   Volkomen onbegrijpelijk imo dat iemand voortdurend zo stom kan zijn en toch zo arrogant.

  39. er zijn geen domme dingen
   er zijn alleen mensen die domme dingen zien
   die mensen noemen zichzelf intelligent
   intelligentie ziet zichzelf niet als intelligent
   domheid kan geen intelligentie zien en beschouwt zichzelf daarom als intelligent
   intelligentie is vluchtig in beweging en kan niet vastgehouden worden
   domheid is zwaar bevestigend aanmatigend als een constante factor in de tijd en daarom statisch
   een constante is voorspelbaar en schelden ook
   noem 1 zogenaamd dom ding en ik laat zien dat domheid an sich niet bestaat

  40. @ W. amazone,

   Blijkens zijn commentaren is Marcel W zó in de ban van allerlei onzinnigs – zoals onzinnige getallen – en dermate ontoegankelijk voor intelligente reacties dat er naar ik vrees geen zinnig gesprek met hem te voeren is (pun intended).

  41. er bestaan geen onzinnige dingen
   onzinnigheid bestaat alleen door mensen die onzinnigheid zien
   die mensen noemen zichzelf zinnig
   zinnigheid ziet zichzelf niet als zinnig
   onzinnigheid kan geen zinnigheid zien en beschouwt zichzelf daarom als zinnig
   zinnigheid is vluchtig in beweging en kan niet vastgehouden worden
   onzinnigheid is zwaar bevestigend aanmatigend als een constante factor in de tijd en daarom statisch
   een constante is voorspelbaar en schelden ook
   noem 1 zogenaamd onzinnig ding en ik laat zien dat onzinnigheid an sich niet bestaat

  42. @Wilmamazone:
   Ik vind Marcel W’s reacties juist erg grappig.
   Hij lijkt te denken dat zaken die hem persoonlijk onduidelijk zijn, aan een soort van vrije interpretatie onderhevig zijn.

  43. vrije interpretatie kent geen onvrije interpretatie
   onvrije interpretatie zal zichzelf niet onderkennen
   dat mag niet
   van wie of wat mag dat niet?
   van diegenen die er geen belang bij hebben dat vrije interpretatie tot betekenisvolle duiding kan leiden
   onvrije interpretatie is oppression onderdrukking van een onderliggende waarheid
   onvrije interpretatie vindt vaak plaats in zichzelf ‘democratisch’ noemende samenlevingen
   dat kan omdat onvrije interpretatie zichzelf niet mag identificeren als onvrije interpretatie
   vrije interpretatie is daarom overal daar waar gewoon geïnterpreteerd MAG worden

  44. Er bestaan geen geesteszieke paranoide virtuele onzinverkopers.
   Wijs mij 1 virtueel persoon aan en ik zal bewijzen dat virtualiteit geen realiteit is.
   Wie bepaalt wat mijn waarheid is als ik zelf mijn waarheid kan verzinnen en simultaan kan lozen op het internet.
   Waarom je wereldbeeld laten vertroebelen door feiten en objectieve informatie terwijl de waarheid die je wilt totaal anders is.
   Waarom zou je jezelf vragen stellen en uitzoeken hoe de wereld in elkaar zit terwijl je zelf al genoeg moeite hebt met functioneren zonder dat je de moeite neemt om je te verdiepen in de realiteit.
   Waarom zouden we kritisch artikelen lezen terwijl we juist op voorhand al een beeld hebben gevormd dat verstoken is van opleiding, ontwikkeling en objectiviteit ?
   Of, zelfs beter ; Daarom moeten we niet kritisch lezen en juist proberen verstoken te blijven van opleiding, ontwikkeling en objectiviteit.

   King Missile : Keep Walking
   http://www.youtube.com/watch?v=B3AEF1slmvQ

  45. @hyperalert Mooi verwoord had ik niet treffender kunnen doen ,bedankt voor je inzichten.

  46. @hyperalert Mooi verwoord had ik niet treffender kunnen doen ,bedankt voor je inzichten.

   Hahaha!

  47. “…@hyperalert Mooi verwoord had ik niet treffender kunnen doen ,bedankt voor je inzichten.”

   Kijk, dat getuigt toch van een zeker zelfinzicht. Dat is al iets!

  48. Onze weledelgestrenge elitaire mathematicus die 800 bladzijden nodig heeft om te bewijzen dat 1 plus 1 waarschijnlijk zeker 2 is houdt er nog een andere morbide hobby op na. Kijken vanaf minuutje 0:35 (35 seconden).

   Quote:

   “Diet, Injections and Injunctions will combine, from a very early age, to produce the sort of character the authorities consider desirable.”

   Bertrand Russell
   The Impact of Science on Society, 1953

   Food: The Ultimate Secret Exposed – PT 1/2
   http://www.youtube.com/watch?v=MSpkLk0vYmk

  49. Er bestaat voor mij een significant verschil tussen dom zijn en stom doen.
   Verder vind ik het verbijsterend met welk gemak sommigen hier zich laten indoctrineren/hersenspoelen en een opzettelijk gecreëerd vooroordeel -gelijk de gesmeerde bliksem- als vaststaand feit (blijven) benoemen.
   Op basis van die vooroordelen worden voortdurend o.a. conclusies getrokken/zaken verkeerd begrepen/uit de juiste context gehaald. Maakt niet meer uit wat ik wel of niet over mezelf zeg; alles wat ik beweer is toch gelogen.

   De grootste giller vind ik nu dat ik pas door de post van v.d. Vijver op de hoogte was van het bestaan van irrationale/irrationele getallen en daar meer over wilde weten/

   het zou niet de eerste keer zijn dat ik iets leer

   . Neemt niet weg dat er m.i. niet eens veel logisch verstand nodig is om te kunnen beredeneren dat het getal 1 onmisbaar is in alle mogelijke disciplines. Hilarisch vind ik het om dat getal, uit de wel zéér losse pols, als onzinnig te benoemen om stellige uitspraken te kunnen/menen te mogen doen over tijdslijnen:

   Bovendien tijd is een natuurkundig begrip en in de natuurkunde is 1 een onzinnig getal. Er zijn dus meer tijden( tijdslijnen ).

   Na de lagere school heb ik op een meisjesschool gezeten waar men -toen nog gesplitst- wiskunde, meetkunde, algebra en ook scheikunde niet nodig vond voor meisjes. Wel boekhouden en bedrijfsrekenen gehad op die school, want met name handig voor het latere bijhouden van het huishoudboekje.
   In mijn opleiding daarna zat dat alles niet in het vakkenpakket en die scha had ik allang kunnen inhalen, maar dat was/is niet echt mijn ding. Dat was/is creativiteit in de ruimste zin van het woord en daarvoor was mijn rekenkunde steeds voldoende. Toegegeven: 10 vingers èn 10 tenen kunnen af en toe verdomd gemakkelijk zijn. 😉

   Ik ben al o.a. benoemd als betweter, maar dan wéér mijn vraag/afvragen: wat is er op tegen om éérst op te zoeken/ te controleren vóórdat je iets stellig beweert?
   Dat is nou het mooie van internet. Vroeger moest je daarvoor naar b.v. de bieb en nu is alles binnen handbereik in luttele seconden. Maak daar dan ook optimaal gebruik van zou ik zeggen. Niet dat het altijd makkelijk is om het kaf van het koren te scheiden, maar dubieuze sites hebben meestal bepaalde kenmerken die voor iedereen te herkennen zijn.
   Mijn favoriete rekensom is tegenwoordig: niks+niks=niks blijft niks.

  50. Stom gedrag is ongewenst gedrag.
   Genormaliseerd gedrag is gedrag zoals gewenst.
   Gewenst door wie?
   Bertrand Russell als elite lid van de Fabian Society is daar heel duidelijk over.
   Wat hem betreft dient menselijk gedrag genormaliseerd en geconditioneerd te worden desnoods met behulp van injecties, tabletten en toevoegingen aan onze dagelijkse voeding.
   Normaal genormaliseerd geconditioneerd gedrag is dan een teken van van buitenaf toegediende ziekte.
   Stom gedrag is dan een buiten de norm vallend patroon dat de kop ingedrukt moet worden.
   Stom gedrag kan voorkomen bij die personen die nog niet genoeg gedragscorrecties hebben ondergaan.
   Stom gedrag kan genormaliseerde personen wakker maken uit hun conditioneringshypnose.
   Dat is staatsgevaarlijk.
   Voor die mensen hebben we invasieve privacy penetrerende digitale controle systemen ontwikkeld ook wel ‘Het Beest’ genoemd.
   Die mensen krijgen het stempel “Stom” in de Grote Database.
   Die mensen hebben geen rechten meer.
   Met die mensen kan na een nieuwe gekunstelde genormaliseerde inside 911 job crisis alles gedaan worden.
   De kampen zijn al gebouwd, nu de nieuwe crisis nog…

  51. @ Wilmamazone

   Zoals jij het formuleert is niks+niks=niks dan ben je een inderdaad een grote nul zonder inhoud.

   http://nl.wikipedia.org/wiki/0_%28getal%29

   Je bent eerder leeg dan een gevuld iemand met inhoud, dat is het verschil van mensen en niet gelijk dan gaan roepen dat mensen die inhoud hebben ‘hoogopgeleid’ zijn of dat ze aan ‘conspiracy’s’ voldoen.

   Je vergeet dan waarschijnlijk ook de rest die aktief is op een ander gebied, technisch, horeca, transport, winkels enz enz.

   Maar tja als je dan er ook van uit gaat dat niks niks is dan is er ook helemaal niks dan niks, zelf hou ik er niet van om te niksen, wie enigzins mij kan vermaken met iets, heeft iets, anders zouden er geen films zijn, muziek, musea, uitgaans mogelijkheden en een planeet om te verkennen en mensen te leren kennen die allemaal zo verschrikkelijk anders zijn.

  52. Idioten zijn dat mensen die een ideologie aan hangen?
   Of is een Idiocracy het logische gevolg van onze nep democracy?
   Zijn we met z’n allen crazy?
   Hoe ziet onze wereld er in de nabije toekomst er uit?
   Als we zo met z’n allen doorgaan en net doen of er niets aan de hand is, naar wat voor samenleving gaat dat onvermijdelijk leiden?

   Quote:

   The film tells the story of two ordinary people who are taken into a top-secret military hibernation experiment that goes awry, and awaken 500 years in the future. They discover that the world has degenerated into a dystopia where advertising, commercialism, and cultural anti-intellectualism run rampant and dysgenic pressure has resulted in a uniformly stupid human society devoid of individual responsibility or consequences.

   Idiocracy is a 2006 satirical comedy film, directed by Mike Judge and starring Luke Wilson and Maya Rudolph.
   http://en.wikipedia.org/wiki/Idiocracy

  53. Tja @Hyper. Je begint over ideologie. Je ideële wereld schep je zelf toch? Heeft niets met wetenschap te maken. Get your facts straight.
   @ lianne: If you can’t beat them…

  54. Leuk, Crypto komt nu eindelijk eens met heel interessant beeldmateriaal op de proppen!

   Jah klopt Crypto het is mijn innerlijke wereldje en heel subjectief.
   Maar wetenschap mag zich in alles verdiepen hoor.
   Er zijn ook wetenschappers die innerlijke wereldjes in kaart proberen te brengen.
   Onze leiders achter de schermen doen niet anders.
   Ze willen totale controle en daarom is een vrije innerlijke wereld bedreigend.
   Dan hebben ze geen houvast meer, ik snap dat wel, ik heb zelf ook vaak genoeg houvastjes nodig, anders verzuip ik ook.

   Maar vergeet niet dat het hele kleine niets beduidende subjectieve ook weer oneindig groot kan worden.
   Wees daarom voorzichtig met wat je denkt.
   Ik zelf probeer daarom heel voorzichtig te doen met hele grote woorden.

   Tijdens mijn gehele studie onderwijskunde heb ik dat ook hardop tegen mezelf gezegd; if you can’t beat them, join them.
   Maar wat een uitputtingsslag, ik was bijna vergeten wat ik zelf graag wil.
   Hoe zou jij het liefste willen leven Crypto en met wie?
   Ik bedoel jij zou toch ook het liefste in het Walhalla willen leven net als iedereen?

  55. @Paul, is jouw filmpje over Crypto niet een beetje teveel over het randje? Al moest ik er wel om lachen, crypto hopelijk ook:-)

  56. Paul, Paul, Paul. Je snapt het nog steeds niet. De enige manier om mij de mond te snoeren is zelf initiatief te nemen. Gewoon even naar een andere tijdlijn hoppen. Is dat nu zo moeilijk?

  57. Een doorn in de voet is moeilijk te vinden.
   En de doorn in het hart?
   Zag iemand die,
   dan deed hij nooit een ander verdriet
   -Roemi-

  58. Heel mooi filmpje van Professor Philip Zimbardo Crypto!

   ‘Present Hedonists’ leven zonder verleden en zonder toekomst in het heden real time volledig gestuurd door een online digitale wereld. Dit soort mensen zijn opzettelijk gekweekt door middel van gedeeltelijk disclosed Social Enginering Wetenschap om zo straks de perfecte cyborg aansluiting te kunnen krijgen.

   Volledig doel en taak georiënteerd. Op afstand bestuurbare onbemande Drone vliegtuigen worden nu in Afghanistan bestuurd door dit soort kids die daarvoor speciaal geselecteerd worden op hun online game vaardigheden. Het doden van burgers is voor hun niets meer dan een druk op de rode Fire knop.

   No remorse, geen genade, geen invoelingsvermogen, geen geweten. De ideale volledig bestuurbare burger is gemaakt voor onze mogelijke zielloze toekomst tijdlijn. Fijn heh om onder leiding van een new age guru alleen nog maar in het Nu te mogen leven?!

  59. Aan het einde van het Lucifer Effect filmpje doet Professor Philip Zimbardo de volgende opmerkelijke uitspraak:

   Quote:

   ” Part of my mission is to recover the reputation of Lucifer. ”

  60. Gelukkig kan ik tot tien tellen en ben -indien nodig- zo verstandig om dat éérst te doen.

   Het getal 1 bestaat al duizenden jaren:
   http://www.kennislink.nl/publicaties/we-raken-nooit-meer-uitgeteld

   We raken nooit meer uitgeteld

   Tellen gaat ons meestal zo gemakkelijk af, dat het lijkt alsof het een aangeboren vaardigheid is. Kinderen kost het echter jaren om met getallen leren om te gaan en sommige volkeren hebben nog steeds heel primitieve telsystemen. Maar de eenvoudigste manieren van rekenen zijn niet altijd de domste.
   Vraag een onderzoeker……..

  61. @ wilmamazone alleen begrijpend lezen valt je nog steeds zwaar .Tellen en strijden en draaien heb je aardig onder de knie, alleen die vaardigheden scheppen nog geen intelligent mens. En ik dacht toch dat je dat wel was. ik zal het even op een rijtje zetten voor je.

   Welke visie van jou op welke mogelijke waarheid heb ik precies gemist dan?

   mijn hele posting was mijn visie op het tijdlijnen concept.

   Hoezo zou ik niet naar jou mogen verwijzen? Jij bent toch echt zelf over het getal 1 begonnen en dat als onzinnig benoemd:

   nergens stel ik dat je niet naar mij zou mogen verwijzen. Ik heb het over het getal 1 in een bepaalde context gehad .Als je het eruit licht, en niet kijkt naar de contekst en de nadere verklaring die ik aan Vijver gaf ,is dat natuurlijk een grote misser imo.

   @ wikipediamamazone denk wat je wilt, trek de conclusies die jij geldig acht, leef jouw leven . Geluk ermee, je wilde echter toch niet zeggen dat je uit de losse pols info over het getal 1 wilde posten? Mocht dat wel zo zijn had je geen verwijzing naar mijn comment hoeven gebruiken.

   waar stel ik dat je uit de losse pols info geeft? Ik vraag je slechts of dat zo is?

   Kortom je bent uit op strijd en als ik je daar niet in tegemoet kom ga je lopen schelden…..Intelligent hoor.

   Maar het geeft niet want het raakt mij verder niet.

   Nog eentje dan om je hersens op te kraken :
   Als je van tijdlijn verspringt, zoals genoemt in bovenstaand artikel, Verspring je misschien ook wel van universum. Immers tijd en ruimte lijken verbonden te zijn. Als je dus aanneemt dat je van tijdlijn kunt verwisselen, is het een kleine stap naar het accepteren van het bestaan van parallellen universa. En hoewel dit voor menigeen te ver gaat is het toch een logisch gevolg (imo) van de stelling zoals boven genoemt.

   liefdevolle groet marcel

  62. Als je dus aanneemt dat je van tijdlijn kunt verwisselen, is het een kleine stap naar het accepteren van het bestaan van parallellen universa.

   Maar ja, er is geen enkele reden om dat aan te nemen.

  63. @ het cryptonest en de heer vijver( zo hij daar al niet vertoeft). Ik denk dat als we het over intelligente mensen hebben ,we het er allemaal over eens kunnen zijn dat ons aller albert einstein daar met stip bij hoort .van hem is dan ook de volgende uitspraak, die ,imo ,impliciet uitnodigt tot vrije interpretatie en creatief open inzicht verwerven.
   imagination is more important than knowledge” albert einstein”.

  64. @ Marel

   Quoten van great spirits straalt altijd goed op jezelf af. Hulde!

   A fine quotation is a diamond on the finger of a witty person, but a pebble in the hands of a fool.

   Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I’m not sure about the the universe

  65. @ crypto vergeefse moeite, zo te zien wederzijds. Laten we het daar maar op houden, zoek een ander opponent, ga daar gezellig een potje mee stoeien,mijn zegen heb je.

   kusje en over.

  66. Wat nu vergeefse moeite? Jij kon toch van voor naar achter van links naar rechts in de tijd? Ik zie een sneaky poging om je eigen werkelijkheid en tijdlijnen te creëren. We zijn je zo kwijt hier. Reageren in een parallel universum heeft geen zin weetjewel.-niet topic gerelateerde reactie verwijderd-

  67. @Marcel w

   ‘Wie een ezel van zichzelf maakt moet niet verbaasd zijn als iemand op zijn rug gaat zitten..’

  68. @ thomas ik zal je ontzien ,ik loop liever mijn eigen pad. Weest dus gerust niemand zal je berijden.

  69. @ Marcelw

   Gewoon even net als ik een sprongetje maken, dan verandert de tijdlijn om ons heen en het leuke is dat de reacties allemaal veranderen in censuur, je komt warempel in een andere WTK dimentie terecht als het ware.

   Dacht dat ik eerder vanavond nog ergens Crypto zag staan maar kan het me verbeeld hebben…

  70. @paul en hop daar sta ik al weer naast je in een andere ruimtetijdlijn zeg nou nog maar eens dat het niet kan haha.

  71. @Marcel w

   “Als je voor een bepaalde weg kiest,
   betekent dit dat je van andere wegen afziet.
   Als je probeert alle wegen te gaan die maar mogelijk zijn,
   zul je uiteindelijk geen enkele weg gaan.”
   (Paulo Coelho)

  72. @ thomas Dat valt nog te bezien. Als alle thomassen in alle parralel universa en tijdslijnen behoren tot een enkele ziel, is het heel wel mogelijk meerdere wegen te bewandelen. Zelfs tegelijkertijd.

  73. @thomas En dan heb ik het nog niet eens over de mogelijkheid van reincarnatie in verschillende: tijdperioden,universa,personen,planeten . Dat zou als je de tijd als een singulariteit beziet ook nog terzelfde tijd in het nu kunnen plaatvinden. Of als je bedenkt dat we allen een deelmanifestatie zijn van het grotere geheel, Het Bewustzijn, de grote dromer god of hoe je het ook wilt noemen . Kan je het nog volgen? Of ga ik te snel?

 6. Mijn fam en vrienden zijn ervan op de hoogte, dat ik dit zo gedaan heb. Dit voelt zo magisch dat het lijkt alsof ik Geholpen ben door Engelen ofzo? misschien heb ik mezelf wel geholpen, en ben ik mij er even bewust van dat ik meer kan dan ik dacht! Allebij dezelfde veruisdatum? Mijn andere buren zijn ook verbaast.

 7. Ruimte-tijd zijn twee kanten van dezelfde munt. Je kunt ze niet scheiden. Voordat er ruimte-tijd bestond was er niets.

  Aangezien ruimte de eigenschap kent van krommingen is het vanzelfsprekend dat het verloop van tijd overal verschillend verloopt. Dat zijn inmiddels bewezen verifieerbare wetenschappelijke feiten te noemen.

  Bezie ons gemanifesteerde universum als een opgeblazen ballon waar we op de oppervlakte leven. Alles boven en onder die oppervlakte is niets. Alleen is (in tegenstelling tot de oppervlakte van een ballon) dit universum niet glad maar gekromd. Het verloop van tijd heeft daar een directe invloed op.

  Het concept tijdlijn is een door de mens bedacht concept. Mede omdat het brein (het zelfreflecteren bewustzijn) ons de illusie schenkt van zoiets als een verleden-heden-en toekomst.

 8. Lijkt wat op quantemmechanica, snaartheorie, the secret, enz. Wel een hele liniaire manier van denken. Dit is ook weer cultureel en maatschappelijk gebonden. We hebben ons leren aanpassen. We zijn geen individuele denkers! Ik zie het meer als cirkels die elkaar overlappen. De geschiedenis herhaalt zich zo vaak. Uit je eigen veilige cirkel, stappen, even overspringen??? Zelfs die rottige overlappingen (knooppunten) zijn voor ons gevoel veilig en vertrouwt! De toon die gezet is, is zo hardnekkig!

  1. Kwantummechanica toont juist een hele fascinerende wereld, waar tijd en ruimte een hele andere betekenis kent dan de ruimte-tijd waarin we als mensen bestaan. Fascinerend is dat de natuurwetten van onze elementaire deeltjes (en waaruit we zijn opgebouwd) van een heel andere orde zijn dan de realiteit waarin we leven als zelfbewuste persoonlijkheden. Zo bestaat er ook een tak van de kwantumkosmologie, een wetenschap die aan de hand van de observatie binnen de sub-atomaire wetenschap een direct verband probeert te leggen voor het ontstaan van dit universum. Zo nadert de Hermetische uitdrukking “Zo boven-beneden” wel heel dicht de hedendaagse wetenschap.

   De snaartheorie is een theorie om tot een geunificeerde theorie van alles te komen. Dat betekend dat men eenzelfde oorzaak zoekt voor die vier basiskrachten die dit universum besturen en maken zoals het is, namelijk de zwaartekracht, electro-magnetisme, de sterke kernkracht en de zwakke kernkracht. Om tot zo’n geunificeerde theorie te komen moet men in termen van méér dimensies denken. Tijd zou je in principe de vierde dimensie naast hoogte, laagte, diepte (onze driedimensionale ruimte) mogen noemen, maar tijd ís ruimte en omgekeerd. De bedenker van de snaartheorie kwam uit op elf dimensies opgerold in bramen of snaren.

   The Secret heeft weinig tot niets met de bovenstaande termen van doen. The Secret is vooral gebaseerd op de achterliggende psychologie van de suggestie, waar men wel of niet in geloofd. Juist dit laatste is de kracht en tevens haar zwakte. Echter, de kracht van de intentie, de oorzakelijke betekenis van wat we zelfbewustzijn noemen is van een andere orde. Lynne Mc.Taggart heeft daar een aantal interessante boeken over geschreven die jullie ongetwijfeld wel kennen. (het Veld en het Intentie-Experiment)

  2. Ja ik wil ook Zumbaaën! Moet ik dan eerst naar een andere tijdlijn overspringen?!

  3. @Hyper, in mijn geval in ieder geval niet:-) proefles gevolgd en inmiddels sta ik 3 keer in de week driftig mee te zumbaën haha

  4. Geweldig Kritisch ik Zumba nu even in gedachte met je mee!
   Tijd voor tijdlijn springen voor mij en hou vol die dansbewegingen want je kunt je er totaal door laten transformeren.
   Als ik dans word ik een ander mens.
   Ooit wil ik nog een keer stijldansen leren met een danspartner die ik vertrouw.
   Als mijn mind de aanraking niet toestaat blokkeert mijn lichaam.
   Dan is er van dansen helaas geen sprake meer.
   Dan ben ik ineens een blok beton op wielen.
   Solo heb ik ongeveer de knop in het vizier die dat effect aan en uit kan zetten.
   Solo kan ik alles bij wijze van spreken, vliegend tapijtje onder de voetjes.
   Als duo kan ik het nog niet controleren, is jammer want iemand die dit niet begrijpt die kapt er meteen mee als het niet meteen goed gaat…
   Ach wie heeft er tegenwoordig nog en inlevingsvermogen en discipline en wat inzicht?!

  5. Jaaaaa leuk, Zumba….Zo schuddebuik je dwars door alle tijdslijnen heen. veel doeltreffender dan lineair over 1 tijdslijn te fietsen.

  6. @Jerry, heb het even opgezocht, de geschiedenis die zich herhaald…..Hiermee bedoel ik de tijdscodecalculator van Gregg Braden. Gaat uit van brongebeurtenissen om de toekomst te voorspellen. Een energiepatroon, dat ontstaat, wat dusdanig krachtig is, dat het zich herhaald, dusdanig, dat het voorspelbaar wordt.

  7. @Sasasne, idd lineair die calculator van Braden, en als je het zo bekijkt dit artikel ook jah. Hij neemt een aspect apart van het geheel, namelijk het kalender gedeelte.
   De katholieke kerkvaders hebben tijd/ruimte eens gescheiden van haar relatie tot bewustzijnsevolutie en daarom zitten we nou met de Gregoriaanse uitvoering opgescheept.
   Petje af voor het werk van Gregg Braden maar als je dat facet aan bewustzijn koppelt krijgt het volgens mij pas een bruikbare context.

   ’the Time Code Calculator cannot take into account the effect of consciousness and choice. It can only show us when the conditions of the past will appear again.’
   http://www.greggbraden.com/home/fractal_time_calculator/time_code_calculator/what_is_the_time_code_calculator/

   En hoe je die te verwachten ‘conditions of the past’ als persoon interpreteert oefend dat geen invloed uit op je focus? Gaat het ook nog ergens over?
   Voor mijn gevoel een BH aan de waslijn, ik mis ook iets.

  8. @ Jerry,
   Okay, leuk dat je dit even uitgezocht hebt. Inderdaad koppelt hij het niet naar bewustzijn. Ik ben ervanuitgegaan, dat wanneer je collectief een optater krijgt, of persoonlijk, dat het energetische rad, toch op meerdere niveau’s herhaling van de geschiedenis plaatsvindt.
   En ik moet je zeggen, dat dit ook weer met angsten te maken kan hebben. Dat waar je bang voor bent, dat je dit misschien weer crieërt.

  1. Mooi verhaal Lianne! Dankjewel.
   Jammer dat onze Trijn niet meer onder ons is, ze/hij zou met die wiskundeknobbel hier heerlijk van kunnen smullen..

  1. Hier heb ik nog een hele zit gesproken over timelines en hoe duidelijk dit soort dingen te zien zijn over de gehele aarde heen, iets waar we eigenlijk nooit bij stil staan.

   Dit is deeltje 1-16 en ze allemaal bekijken is meer dan de moeite waard…

   Timeline To 2012 (Part 1 of 16) – Ice Age Core Data

   http://www.youtube.com/watch?v=jZ8Tp0XAeI8

 9. Mooi verhaal weer. Heb zelf het boek gelezen van de Hathors. Erg interessant. Ze geven erg veel praktische tips in tegenstelling tot veel andere channelings die vaak meer op globale informatie ingaan.

  Wat betreft het visualiseren van de Nieuwe Aarde, ik was daar eigenlijk al wel mee bezig maar dit stimuleert me nog weer iets meer. Het is eigenlijk hetzelfde principe als The Secret alleen dan gaat het bij the Secret meer om dat je erzelf financieel beter van wordt.

  Wat betreft die Cryptonogwat, ik zou proberen om gewoon niet meer in discussie te gaan met hem Guido. Het levert je alleen maar negativiteit op. Dat soort figuren hangen op op alle “vrij nieuws” sites rond en je kan ze het beste maar gewoon hun zegje laten doen en er niet te veel op reageren. Dat is tenminste mijn aanpak tegenwoordig.:)

  1. Is dit dezelfde Hathor of is dit een andere Hathor?

   Quote:

   >> “But what was so special about the goddess Hathor? Why was she the chosen deity of the Sinai priests? Hathor was a paramount nursing goddess, and as the daughter of Ra she was said to have given birth to the Sun. She was the originally defined ’Queen of the West’ and ’Mistress of the Netherworld’, to where she was said to carry those who knew the right spells. She was the revered protectress of womanhood, the ’Lady of the Sycamore’, and the goddess of love, tombs and song. And it was from the milk of Hathor that the Pharaohs were said to gain their divinity, becoming gods in their own right.

   On one of the rock tablets near to the Mount Serâbît cave entrance is a representation of Tuthmosis IV in the presence of Hathor. Before him are two offering-stands topped with lotus flowers, and behind him is a man bearing a conical cake of white bread. Another relief details the mason Ankhib offering two conical bread-cakes of shem-an-na to the king, and there are similar portrayals elsewhere in the temple complex. One of the most significant perhaps is a depiction of Hathor and Amenhotep III. The goddess holds a necklace in one hand, while offering the emblem of life and dominion to the Pharaoh with the other. Behind her is the treasurer Sobekhotep, who holds in readiness a conical cake of white bread. Sobekhotep is described as the, “Overseer of the Secrets of the House of Gold, who brought the noble and precious stone to His Majesty” ” <<

   http://www.bibliotecapleyades.net/biblianazar/esp_biblianazar_13c.htm

  1. Wat is het toch met mensen zoals jij die denken het allemaal beter te weten dan de beste wetenschappers? Autoriteitsprobleemje Paul? Laat je nakijken! Ik ben héél erg onder de indruk van je tegenargumenten. Nu ga ik even stilletjes in een hoekje zitten huilen. Heb je nu je zin?

  2. Oh Paul. Spaar me! Nog meer van die ij-zer-ster-ke argumenten. *trekt lieslaarzen aan*

  3. Goed nummer Paul! Het water staat bijna tot mijn lippen. Ik ben het er namelijk helemaal mee eens. Niks leven na de dood. Geen plmin. 40 gram ‘ziel’ dat ontsnapt na ons fysieke leven. Doooooood.
   Misschien dat ik nog kan ontsnappen aan jouw tijdlijn. Je moet me gewoon weg denken. Ik heb het gevoel (jahaaa) dat je op de crossroads staat.
   http://www.youtube.com/watch?v=Yd60nI4sa9A

   Wait for the devil to pick you up.

  1. Maak je zelf niet zo DIK, Dick…

   Het is fijn om je denkbeelden uit te wisselen met de anderen, maar als die hetzelfde erover denkt, is het écht niet meer spannend genoeg!

   Zei mijn psycholoog vanmiddag nog, hij heeft zich over je filmpjes heen gebogen en je uittingen, hahaha hij bleef erin.

   Goede zaak toch dat je zo vol met lege humor zit.

 10. Ach Marcel. Je stelt weer evenveel vragen dan jezelf niet kunt beantwoorden. Hulde! Het is het teken van een echte geleerde. Daarom snap ik niet dat je, je minachting in rekening gebracht, ze aan Wilma stelt. Zo’n genie als jij heeft dat toch helemaal niet nodig?

  1. @ crypto Jammer ook jij snapt de boodschap niet,valt me een beetje van je tegen. Ik zal ook voor jou nog even uitleggen hoe het zit . Ik ben gestopt met de strijd,heb het niet meer nodig ( jij schijnbaar wel net als wilma en brt) je zult een andere tegenstander moeten vinden vriend. Wil je daarentegen van gedachten wisselen met mij over tijdlijnen of andere zaken voel je dan vrij mij aan te spreken,echter strijden doe je maar met iemand anders. Ik vind dat zo zonde van mijn energie,die gebruik ik liever voor constructievere zaken dan strijd.
   dikke knuffel voor het hele nest, marcel

  2. Marel. Lieverd! Waarom zo anti? Ik wil helemaal geen tegenstander. Ik wil iemand die mij liefheeft. Zo iemand zoals jij. Een persoon die kan liefhebben. Waarom stoot je me toch elke keer zo af? Over tijdlijnen en andere zaken zoals Mandelbrot-wiskunde is er voor mij niets liever dan je aan te spreken. Waarom ontwijk jij mij dan de hele tijd voor wat dat betreft?

   We kunnen vast héél veel van elkaar leren. Die docu al bekeken?

  3. Dat zal wel niet voor mij bedoeld zijn, wil de echte marel opstaan…..er is post voor je

  1. Uit de bundel Indianen de gedicht “verwachting”:

   Hopi:
   Nou
   dan hoop ie
   dat de kennis van
   die hopi
   niet op een
   hopi
   wordt
   gegooid.
   Laten we
   die Hopi
   dat helpen hopen.
   Uch.

  2. @ crypto jammer (paarlen voor de zwijnen)zal toch zo af en toe nog een hint geven. Maar ben bang dat er weinig eer aan te behalen valt. Het zij zo, ik wens je veel sterkte de komende tijd.

  3. Ik ben overigens gék op Winnen-toe en oude Schaterhand-verhalen. M.b.t. Arendsoog daarentegen hebben we een Nee-Nee sticker op de brievenbus. We mogen die Witte Veder niet zo. Naar mannetje.

 11. Een prachtig boek is : Stilte van het hart van Robert Adams.

  Citaat ; We hoeven ons gelijk niet te halen. We zijn niet de wereld om ons heen keer naar binnen naar je Ware Zelf.
  Laat de wereld met rust richt je aandacht op hogere gedachten Liefde mededogen nederigheid.
  Als we oordelen worden we dieper Maya ingetrokken we worden meegesleept.
  Ken jezelf en wees vrij Je kunt de wereld maar op 1 manier vrede brengen . Dat is te beseffen dat alles Bewustzijn is . Een andere naam voor dat bewustzijn is Zaligheid .
  Het dringt in alles door . Als je er mee begint samen te vallen wordt het jou .
  Het is je Ware Natuur. De enige vrijheid die we hebben is om nergens op te reageren ,maar ons naar binnen te keren en de waarheid te kennen.

  1. @Crypto
   Je schrijft op je site; `Ik ben op dreef`
   mijn vraag is nu van wie krijg je die inspiratie?
   Met wie heb jij een pact gesloten?
   Ow ja, bij de weg……….ik hoef geen antwoord want mijn vraag is retorisch.

   Enne, ik heb liever dat mijn membraan niet botst met het jouwe……krijg je zo`n rotzooi van.
   Of ben je semi-permeabel?
   http://nl.wikipedia.org/wiki/M-theorie

  1. Idd een beetje Bassie-Adriaan-gevoel Crypto. Je wil erbij horen, maar Adriaan wil het niet (meer!). En maar roepen: “Alles voor Bassie”..
   Doe een beetje volwassen, beste Crypto. (Te weinig bezoekers om op te reageren op je eigen site..?)

  2. Ik ben niet degene die hier berichten of commentaren verwijderd Paul. Angst voor mij voor wat dat betreft is dus ook ongegrond. Hoe graag jij ook bang voor mij zou willen zijn.Goed. Een ieder mag hier natuurlijk van de censuur van Jonkers denken wat ie wil. Ook jij. Ja, zelfs jij. Kom bij mij straks niet klagen als dit eens een keer bij jouw geschiedt. Wat gij niet wil dat u…..
   Enfin. Misschien vat je hem. Niet elk doel heiligt de middelen. Welk doel dient deze website dan eigenlijk?

  3. Weet jij Crypto, in dat geval ga ik nooit janken maar huilen van blijdschap, maakt niet uit wat er verwijdert wordt als het maar nooit op amputatie neer komt. Probeer het zo eens goed in te zien, je kan ook nog altijd janken van het lachen! http://www.youtube.com/watch?v=U-dzi3ANDxY Zonder dat het verwijdert wordt!

  4. Carefull what you whish for pa(u)l

   “dat je zo vol met lege humor zit.”
   “Wat een assertieve jankebalk ben je toch!”
   “je zou zeggen dat ze hoog geschoold zijn, niets is minder waar!”
   “Wat een dom gezever!”
   “dan ben je een inderdaad een grote nul zonder inhoud.”
   “Je bent eerder leeg dan een gevuld iemand met inhoud”
   “Shut up! keep all the things locked…”

   Sounds familiair?

  5. Ook dubbelen kan soms gezien worden als verwijderingswaardig Pa(u)l. Lollig dat je denkt dat je het niet alleen af kan.

   -niet topic gerelateerde rest-reactie verwijderd-

  6. Hey Dick, ouwe maat van me, wanneer gaan we weer eens leuke dingen doen?
   Doktertje spelen! of oei, jaaaaah kwakzalver, jij de kwak en ik van RTL4nieuws. Geweldige ingeving van nieuws achter de feiten!?

  7. Oeps! Nu weet iedereen dat ik onder proxy post. Desalnietteminniettegenstaandehetfeitdat blijf mijn aanbod onverkort geldig Paul. Doen?

 12. Nu begint het mij te dagen. Onderstaande artikel had ik
  06-06-10 geschreven en na het lezen van bovensataande stuk valt alles op z’n plaats. Ik geloof dat ik al ver/gesprongen ben! Onderstaand stuk zal ik toevoegen (want het zou wel eens hiervoor geschreven kunnen zijn?).

  =========================

  Morgen ga ik naar een Australië beurs hier in de buurt. Het is al een paar jaar een tik van mij om alles wat met Australië te maken heeft extra aandacht te geven. In het verleden heb ik zelfs overwogen om er te gaan leven, emigreren naar zo een land met onbeperkte vrijheid. Dat is ergens tien jaar geleden begonnen, de exacte aanleiding weet ik niet meer. Dat mijn Australië interesse een sleutel tot iets is begin ik langzaam in te zien.

  Omdat ik nogal gefascineerd was door het land, mede door de bizarre dieren en ruige omgeving, besloot ik Australië te kiezen als thema in mijn boeken. Dat heb ik enkele jaren gedaan, en ik kan dus wel zeggen dat ik op de hoogte was (dat staat daar bewust in verleden tijd) waar Australië lag en hoe het land gevormd was. Niets verontrustends voor een literaire geest die niets dan rust zoekt. Maar… een paar maanden gelden stortte deze schijnbare illusie plotsklaps in.

  Al surfende, zoekend naar verdere buitenlandse informatie over Australië zag ik een bizarre quote onder het Google logo staan; New Zealand and Australia are out of place. Normaal zou ik echt nooit geklikt hebben en ik weet ook niet waarom ik het wel moest doen. Ik dacht nog; ‘wat een onzin,’ en had ik het ook maar gelaten!

  De topic holder had een kort berichtje geplaatst dat Australië en Nieuw Zeeland van plaats waren gewisseld. Ik dacht nog; ’dat kunnen ze niet menen. Wat een sukkel.’ En daarbij toverde ik Google Earth op mijn scherm. Ik vergeet nooit meer wat er in mij omging toen ik het beeld van Australië voor mij zag. Het was alsof de bliksem mij trof! Dit kon toch niet? Australië lag toch altijd eenzaam omringd door water. Alleen Nieuw Zeeland was toch enig zins dichtbij aan de linkerkant? Puapua Nieuw Ginea zo dicht in de buurt? Australië had ook al zo’n vreemde vorm, twee uitstekende punten bovenin. Dit was een regelrechte shock. Zat Google Earth wel goed? Maar andere wereldkaarten op internet zagen er hetzelfde uit. Zoveel boeken als ik heb, ik trok ze allemaal van de kast waarvan ik dacht dat er een oud plaatje van Australië in zat. Een antiek boek over oude culturen, Messopotamie en Babylon had ik nog liggen. Het boek is al zeker 80 jaar oud maar ook dit boek loog niet; ik had een geheugenconflict, een verkeerd beeld van de wereld en dat moest ik toegeven.

  Best moeilijk, zeker voor mij en ik heb daar een paar dagen over moeten doen. Ik was van streek want als je jezelf niet meer kunt vertrouwen, wie dan nog wel? Verwonderd vroeg ik eerst nog voorzichtig aan familie of ze wisten waar Nieuw Zeeland ten opzichte van Australië lag. Die hoop op bevestiging bleef achterwege; iedereen had het ‘goed.’
  Natuurlijk ben ik uiteindelijk toch verder gaan zoeken op het internet. Gelukkig dat er veel meer mensen langzaamaan durven toegeven dat ze kampen met ‘verkeerde’ herinneringen, o.a.;

  – Nelson Mandela die al gestorven was
  – Sicilië lag verder weg van Italië (was als plaatje een laars die een steentje wegschopte)
  – Veel meer zeewater, tenminste 2/3 was zee. Nu is het 60% land en 40% zee.
  – op beide polen lag sneeuw
  – Een of twee bommen op Hiroshima?
  – etc.

  Nu is er wat van te zeggen; verkeerde herinneringen. Voor mensen die zoiets nooit hebben ervaren is dat ook de enige verklaring. Dat zou ik zeker ook gesteld hebben! Waar het niet dat ik nu noodgedwongen aan de andere kant sta. Ik zou het willen vergeten maar het blijft mij achtervolgen, voor mij is deze beleving echt. Ik zal het ook niet langer ontkennen, ondanks de reacties die ik kan verwachten, het is een realiteit, een andere, maar niet per se een slechtere.

  Aangewakkerd door dit fenomeen begon ik alles te doorzoeken wat een abnormaliteit was en gelinkt met Australië. Ik kwam al snel bij een website waar vreemde zaken betreffende Australië genoemd werden;
  http://www.colinandrews.net/HAARP-2.html
  Het overzicht op deze website is zeer goed weergegeven;
  Deze bizarre vormen boven Australisch grondgebied zijn gespot met satteliet foto’s.

  De eerste op 15-01- 2010, de tweede op 22-01-2010 en de derde op 27-01-2010. De schrijver van het stuk beschrijft hoe hij dit plaatst als een haarp experiment. Maar na mijn ervaring heb ik mijn twijfels over de link naar haarp. De symetrische vormen zouden misschien kunnen verwijzen naar een ‘fout’ in onze matrix? Een verstoring in onze holografische tijdsomgeving?

  Een duidelijk kant en klaar antwoord heb ik echter niet maar er rijst mij wel de vraag of er iets wezenlijks vreemds aan de hand is met onze tijds- en- plaats perceptie. Nu kan ik alleen verifieren wat ik zelf heb ervaren en is het dus moeilijk om daar iets opbouwends van te maken. Vandaar dat ik het stel als een vraag, of in dit geval als meerdere vragen en misschien heeft iemand wel het antwoord?

  Zou het kunnen dat onze tijds/ruimte illusie aan het vervagen is?
  Wat nou als tijd werkelijk op hol slaat?
  Gaan de dagen, de weken niet abnormaal snel?
  Zal de versnelling verder toenemen?
  Bovenstaande zaken zijn enkele van de vele vragen waar ik (nog) geen antwoord op heb, maar misschien dat de tijd het zal het leren?

  In ieder geval heb ik er zelf maanden over moeten doen om te accepteren dat dit mijn huidige realiteit is. Ik durf zelfs toe te geven dat het zou kunnen liggen aan mijn geheugen. Maar ik durf ook toe te geven dat ik oprecht geloof dat mijn herinneringen echt zijn. Ik leg mij hierbij neer en accepteer dat dit mijn persoonlijke dualiteit is, waar ik misschien nooit uitkom.

  Ik hoop dat deze versie van realiteit een beter is dan de vorige…

  1. Geweldig stukje Dawn, je haalt me uit een andere tijdslijn vandaan om in de jouwe terecht laten komen, een heel andere wereld. Waar ik me beter tussen thuis voel dan de bekrompen fantasieloze wereld van wezen die vast zitten in hun eigen gestaafde twilightzone. Golden Earing – TwilichtZone: http://www.youtube.com/watch?v=a1sf2CzEq0w

  2. @Hyper,Paul,Marcelw en Dawn.

   Jullie zijn nog gekker dan gek.En dan de nieuwe gewoonte,om via youtube songs te posten aan het einde van ieder antwoord…………….

   Kees

  3. @ dutchie kees Ach gevoelige maag? Kan je niet tegen zaken die je brei(n) niet bevatten kan? Komt er nog een hele nare tijd voor je aan ,tenzij je van lijntje kunt verwisselen natuurlijk.
   liefdevolle hartegroet marcel

   P.S. pak maar alvast een emmertje.
   http://www.youtube.com/watch?v=_tXzKpmRrFs

  4. Jullie zijn nog gekker dan gek. En dan de nieuwe gewoonte,om via youtube songs te posten aan het einde van ieder antwoord…………

   @Wattenstaafie.

   Hoort er ook bij natuurlijk!

   Liefdevolle hartegroet (ik moet bijna kotsen).

   Kees

   Als het er dan toch bij hoort, bij deze wordt je op je wenken bediend:

   http://www.youtube.com
   /watch?v=6aOtMId_mGI

   Als je bijna moet kotsen heb ik advies voor je. Steek je middelvinger in de keel (een teiltje bij de hand is zo gek nog niet) en je voelt je snel weer beter. Tenzij je tijdens dit proces struikelt natuurlijk.
   Sorry dat de Youtube niet aan het einde van mijn antwoord staat Kees. (hoor ik er toch weer niet bij).

  5. @Dutchy,
   Vanuit jou perspectief heb je helemaal gelijk hoor. Voel je je nu wat beter? Andere mensen afzijken is ook wel de makkelijkste route die men kan nemen… Het is ook een teken van angst voor het onbekende!

  6. @ dawn Een heel byzonder verhaal ,ik bekeek gisteren je link en werdt er helemaal duizelig van . De heftigste deja vu ooit zeg maar heel byzonder. Ik herken ook het ongemak wat het soms veroorzaakt bij mensen die je het verteld. Maar wij zijn niet gek alleen getuigen van iets wat een hoop mensen wensen te negeren,en daardoor niet ervaren. Hartelijk dank voor je posting, en het delen van een waardevolle ervaring.
   liefdevolle groet marcel

  7. Jullie hebben tenminste nog Sodium Fluoride in jullie drinkwater Dutchie.
   Dat schijnt heeeeeel goed te zijn voor je intelligentie.
   Daarom zijn wij wat gehandicapt in ons bevattingsvermogen vergeleken met jou.
   Wij denken dat er verschillende tijdlijnen zijn.
   En dat is natuurlijk belachelijk.
   Als je maar het goede drinkwater hebt dan zie je dat meteen.
   Wij hebben dat niet dus wij moeten ons behelpen met stommiteiten en verkeerde denkbeelden.

   Quote:

   “Earth Is An Insane Asylum, To Which The Other Planets Deport Their Lunatics.”
   – Voltaire (Memnon the Philosopher)

   Controversial fluoride is one of the basic ingredients in both PROZAC (FLUoxetene Hydrochloride) and Sarin nerve gas (Isopropyl-Methyl-Phosphoryl FLUoride). Sodium fluoride, a hazardous-waste by-product from the manufacture of aluminum, is a common ingredient in rat and cockroach poisons, anesthetics, hypnotics, psychiatric drugs, and military nerve gas. It’s historically been quite expensive to properly dispose of, until some aluminum industries with an overabundance of the stuff sold the public on the terrifically insane but highly profitable idea of buying it at a 20,000% markup, injecting it into our water supplies, and then DRINKING it.

   Fluoride – The Lunatic Drug
   by Shirley Carroll
   http://www.bibliotecapleyades.net/salud/salud_fluor02.htm

  8. @ Marcel W
   Thanks, ik dacht al dat ik het ergens voor kon gebruiken. Had wel bedenkingen omdat mijn angst; ‘wat moeten de anderen hier wel niet van denken?’ de overhand had. Gelukkig dat ik inzag dat alles alleen maar om angst draait. Als je niet meeloopt en gelijk bent aan de massa dan krijg je een hele mooie stempel. Maar ach, als ik bedenk wat voor domme type’s mij deze stempels willen opdrukken moet ik alleen maar lachen. Allemaal een kwestie van angst, daar doe ik niet meer aan mee!
   Heb jij ook z’n verhaal dan? Je had het over deja vu?

  9. @ dawn dacht eerst dat ik de site die je linkte eerder had gezien, maar heb het nagekeken in de geschiedenis, en kon hem niet vinden. Wist al wel precies waar het over ging, en kan me herinneren de site gelezen te hebben maar niet meer wanneer en dat is dus ook niet terug te vinden. Ik werd ook fysiek duizelig toen ik je link opende alsof ik een val maakte ofzo. Vind het een heel byzonder verhaal, heb zelf nog nooit zoiets extreems meegemaakt als jij maar toch. Ik verslijt je niet voor gek. Nogmaals bedankt voor het delen van jouw ervaring,dat we er allemaal maar van mogen leren .

  10. @ Dutchie

   Zeg sinds waneer zijn we jaloers op orginaliteit, geen eigen orgineel concept van posten of snap je daarom nog steeds niet van pure Hollandse gewoontes!?

   Keesie kees kees toch, je bent echt geen Hollander meer die Vaderlands trots in zijn bloed heeft zitten, je mag ons dan uitmaken voor een ‘Fool’ maar we zijn liever maf dan mof!

   Ja ik kom er voor uit dat ik gek ben, niet in mijn hoofd maar dol op de leuke dingen die je maar kan bedenken in dit saaie denkwereldje waar jij je zo aan optrekt.

   Naast mij zijn er meer kleuters die van heerlijk het leven in kleuren houden dan de zo monotome crypto puzzels die enkel voor linkerhersenhelft gecontroleerde stars en stripes kiddo’s bedacht zijn.

   Weet je vriend, je komt zo kort Amerikaans door de bocht, de Amrikaanse kunst kaas lijkt in de verste verte niet op de echte Hollandse kaas met gaten erin.

  11. Hoi Dawn,

   Ik herken wel een aantal dingen uit het rijtje die je schrijft:

   In mijn beleving was Mandela ook al overleden…ik wist zeker dat het zo was..totdat het WK voetbal kwam en ik dacht: EEUH? leeft die man nog?

   Het Nieuw Zeeland verhaal dat links van Australië ligt…hmmpfff….dat heb ik ook als “herinnering”. Ben net gaan googlen en zie dat het niet zo is..??

   Op beiden polen sneeuw…nu ja, ik lees net: Noorpool is een bevroren zee, Zuidpool is een dikke laag van sneeuw en ijs.
   Nu ja het is allebei koud en wit..dus da;s voor mij hetzelfde hoor.

   Vervolgens nog de verhouding water/land….maar dat is ook echt 2/3 water hoor. Geen idee hoe jij aan 60% land komt en 40% water…Ik dacht eerst dat ik gek werd maar het eerste de beste artikel wat ik eens ben ga opzoeken beschrijft:

   Continentale korst
   Als je de wereldbol bekijkt dan zie je dat het aardoppervlak uit heel veel water bestaat (voor 71%). De overige 29 % bestaat uit land. In grote lijnen kun je het land onderverdelen in zes grote stukken, ook wel continenten genoemd. De verschillende …..

   Dit is de link: https://tinyurl.com/yyyz9zo9

   Dusss ehh.. misschien lees ik je niet goed, maar er is meer zeewater dan land op deze aardbol heur..;)

   Nu ja, Greetings

  12. Feel Good movie: “Please Give”, een echte aanrader waarbij tijdens het kijken ik mijzelf betrapte op een continue glimlach en af en toe een schaterlach. God wat had ik dat even nodig zeg! Hij draait in The Movies in Amsterdam maar vast ook wel op andere plekken.

  13. @sam

   Het is alweer enkele maanden geleden dat ik ’toevallig’ op een forum kwam waar besproken werd dat er iets aan de wereldkaart niet klopte. Ik schrok omdat ik wel degelijk Australie en NZ in mijn geheugen anders heb zitten. Ook is mij een paar jaar geleden iets vreemds overkomen, iets dat ik toen nog niet kon thuisbrengen. Ik wist in die tijd nog niets van hoe materie is/was opgebouwd, vandaar dat ik een golf van trilling, licht en geluid niet kon plaatsen. Nu ondertussen weet ik dat alles vibratie (volgens mij komt dat af van fibronacci?) is. Op dat forum stonden verschillende verhalen van mensen met verschillende herinneringen. Precies zoals ik met het NZ verhaal maar ook andere zoals: Nelson Mandela en andere land/water verhoudingen. Zelf weet ik daar niets van. Mij viel alleen op dat Italie en Sicilie anders zijn dan dat ik mij herinner en dus ook AU en NZ. Jij hebt dus ook dit ‘defect’. Er zijn een heleboel andere die met hetzelfde tobben en hier niet over durven te praten. Dus ik bedank iedereen die uit ‘de kast’ durven komen. Er is wel degelijk iets vreemds aan de hand! Maar niet iedereen kan dit begrijpen, simpelweg omdat er voor hun nooit iets veranderd is.

  14. dutchie zegt:

   ‘!@Dawn.
   Waarom ga je niet gewoon naar een arts.Het is nog niet te laat.’

   Wil je een gezond en puur mens ook al naar de verdommenis helpen door deze naar een reguliere arts te willen sturen? Nee, te laat is het voor Dawn niet. Voor jou inmiddels overduidelijk wel. Je komt zo gevaccineerd over dat zelfs een alternatieve behandeling of detox in jou geval geen baat zal hebben. Je zit in de categorie onbehandelbare gevallen, te ver heen.
   Geeft niks, was je eigen keuze en vanuit die keuze mis je wederom het zicht op de realiteit helaas. Nu nog even je mond spoelen en je tandjes poetsen met gefluorideerde tandpasta en warempel, je hebt nog minder zicht op je eigen functioneren en al helemaal geen connectie meer met wat er om je heen gebeurt. Wat Dawn heeft gedeeld daar ben jij door doormidden gebarsten en dan kun je niet meer dan jezelf verzetten/verdedigen en de ander die nog wél leeft proberen belachelijk te maken. Hoe schrijnend! Maar ook weer niet. Het verzet dat je toont naar de gezonde mens toe is een bemoedigende tendens. Er leeft dus blijkbaar in jou toch nog iets van besef van leven buiten jou. Nu nog over de streep en wellicht helpt een site als WantToKnow je een stukje op weg. Ik gun het je wel.

  15. @ Dutchie

   We hebben deze dagen hier Sail 2010, dat is niet alleen veel kijk plezier maar ook vaar plezier, in iedergeval is het jammer dat je er niet bij bent anders had je zelf kunnen ondervinden hoe het nou is om kielgehaald te worden van stuurboord naar bakboord en omgekeerd.

   Zo is een beetje Hollander het wel afgeleerd om zulke uitspraken te doen sinds het begin van de Vaderlandse geschiedenis, ik verkies het ruime sop maar weer dan een nep figuur uit de United States, die denkt dat ie hier mag rulen over anderen.

  16. @dutchie
   Heb jij zelf geen leven ofzo? Als jouw leven alleen maar bestaat uit het bekritiseren van anderen dan proeft dat voor mij naar jalourzie en afgunst. Dus een tekortkoming in jezelf… Waarom ga je niet iets opbouwends doen? Het is nog niet te laat!

 13. Als bij Paul en mij de goede knoppen ingedrukt worden kunnen wij nog wel eens met aardige ideetjes op de proppen komen.
  Als bij Paul en mij de verkeerde knoppen worden ingedrukt worden wij heel vervelend.
  Als continu de verkeerde knoppen worden ingedrukt worden wij langdurig heel vervelend.
  Dit is niet alleen heel vervelend voor ons zelf maar zeker ook voor anderen die continu tegen deze vervelendheid aan moeten kijken.
  Een ieder die het nodig vind om verder door te gaan met het vals bedienen van ons is dusz DIRECT verantwoordelijk voor een heleboel vervelendheid.
  Dat betekent dat er een overvloed aan vervelendheid ontstaat die weer een algemene afkeer oproept om nog langer hier tegen aan te moeten kijken.
  Als de afkeer om hier nog langer te kijken het DOEL is van de verborgen agenda dan spuug ik daar op.
  Dat is lager dan laag.
  Ik zie dat als direct misbruik maken van personen die niet bestand zijn tegen de laagte van ‘het spel’.

  1. Quote:

   Schizoid characters aim to impose their own conceptual world upon other people or social groups..

   In other words, they intend to “superimpose erroneous, pejorative interpretations upon other people’s intentions” and actions which then leads them to their “Schizoidal Declaration” that the “other” (an individual or society) is “so bad” that they, (the schizoidal psychopath) and they alone, are duty bound to fix this error and bringing justice to that individual or society. And this is, of course, all framed in the context of some “higher power.” And the method by which they go about this is truly astonishing to observe.

   As Lobaczewski describes it:

   “using relatively controlled pathological egotism and the exceptional tenacity derived from their persistent nature, they are eventually able to overpower another individual’s personality, which causes the latter’s behavior to turn desperately illogical. They may also exert a similar influence upon the group of people they have joined.”

   In short, the Schizoidal Psychopath is a type of “bully.”

   http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_ponerology10.htm

  2. Quote:

   The bullying of a schizoidal type is almost entirely psychological, taking the form of trivial nit-picking criticism, constant fault-finding, citing their version of reality as “fact,” while omitting any real data, and managing to persuade the listener or reader that they HAVE produced data when, in fact, they have not; this, combined with a simultaneous refusal to recognize, value or acknowledge anything anyone else does as even remotely positive, (they are the “expert”), all serve to overpower the personality of the listener.

   The sheer, dogged, persistence, the repeated claims of being right and only after “justice,” eventually wear out the listener or reader, especially if this is accompanied by co-horts who jump in from time to time with violent or illogical claims which make the Schizoidal psychopath seem all that much more sane when they reprove their co-horts for such nasty behavior.

   Such manipulation also includes feigning victimhood or persecution, especially when called to account for their nonsense or when actual data is demanded.

   The objectives of schizoids are:
   Power
   Control
   Domination
   Subjugation

   http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_ponerology10.htm

  3. Quote:

   They go after their goals by a number of means including verbal disempowerment of others, attempting to stimulate fear, shame, embarrassment and guilt, humiliation and constant denial that this is what they are doing. They are generally assisted by a “Greek Chorus” of “clappers”.

   A favorite tactic of the schizoid is to set people against each other.

   The benefits to the schizoid are that:

   1.he/she gains a great deal of gratification (a perverse form of satisfaction) from encouraging and provoking argument, quarrelling and hostility, and then from watching others engage in adversarial interaction and destructive conflict

   2.the ensuing conflict ensures that people’s attention is distracted and diverted away from the cause of the conflict. They can then come in and be the “calm voice of reason,” and thus subvert the logic and reason and emotions of the target

   Schizoids are adept at distorting peoples’ perceptions with intent to engender a negative view of their target in the minds of others; this is achieved through undermining, the creation of doubts and suspicions by clever twisting of minor facts, and the sharing of false concerns, etc.

   This poisoning of people’s minds is difficult to counter because it is often quite subtle. It often takes time and experience for those taken in by the schizoid to see through the mask of deceit and to understand how and why they are being used as pawns.

   http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_ponerology10.htm

  4. Quote:

   The schizoid often tries to establish an exclusive relationship (based on apparent trust and confidence) with targeted individuals so that they (the schizoid) are seen as the sole reliable source of information; this may be achieved by portraying the target as irresponsible, unstable, undependable, uncaring, unreliable and untrustworthy, perhaps by the constant highlighting – using distortion and fabrication – of alleged failures, breaches of trust, lack of reliability, etc. The process is reinforced by inclusion of the occasional pieces of juicy allegations about the target’s alleged misdemeanors or untrustworthiness in respect of relationships and communication with people.

   This appeals to the “gossip tendency” of human beings as identified in the article quoted above. Mostly this is projection. The objective is to manipulate the listener’s or readers perceptions and create a dependency so that the target comes to rely exclusively on the schizoid and see the schizoid as the sole source of reliable information whilst distrusting everyone else. Any person who is capable of exposing and breaking the dependency is targeted with venom and will find their name blackened at every opportunity.

   When close to being outwitted and exposed, the schizoid feigns victimhood and turns the focus on themselves – this is another example of manipulating people through their emotion of guilt, e.g. sympathy, feeling sorry, etc. all the while portraying their target as the villain of the piece. When the target tries to explain the game, they are immediately labeled “paranoid”.

   Now, that is the “human to human” technique of the Schizoidal Psychopath. You can extrapolate this out a bit and see that this is exactly how the Media operates on a larger scale. It is a tried and true, tested Protocol for “steering” human beings in the direction you want them to go, to get them to think what you want them to think and ultimately, to get them to do what you want them to do. ”

   http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_ponerology10.htm

  5. @ HyperAlert

   Totally rrrright!

   Heb gelukkig ook nog een ‘EJECT’ knop, als ik die toch gedwongen moet gebruiken, dan ben ik wel de dans ontsprongen maar heb toch ergens mijn doel gemist en zal de weg naar een stukje vriendschap van verre zijn, dat komt omdat je na een afdaling als (b)engel(de) de weg totaal bijster bent en voor je georienteerd bent waar de ander zich mag bevinden.

   Daarom zulke “EJECT’ button zelden wordt gebruikt, heb ik gelukkig ook nog altijd een fles met lachgas achter de hand wanneer men het zover wilt laten komen zonder boos te worden, in een hartstochtelijk lach salvo uit te willen barsten, laat staan dat mijn afterburners heel Nederland na laat dreunen.

   In iedergeval beste HyperAlert, van Harte Welkom bij de R.N.F. (indien onbekend – navraag bij Marcelw)

   We weten dat als men de verkeerde button bij jou raakt, de HyperRedAlert sirene FLINK van kantoen keer gaat en dat er bepaalde kreten in het niets verzeild raken, gelukkig hebben we onze geliefde Guido nog die reeds al genomineerd is voor ‘de gouden gum’ van het jaar!

   Bedankt voor je vrolijke opmerking, was een waar genoegen…

  6. Op tijd lijnen voorkomt een Dick te worden 🙂
   Ik heb dit artikel met de onafwendbare staart lange tijd gevolgd en me toch enigzins verbaasd over het gekifkijf over en weer .
   equivalenten van de snaartheorie , tijdruimtekrommingen , crossroads in keuzemomenten , voor de een zegt het veel , voor mij zegt het in de praktische zin weinig , leftbrainthinking doesnt do it for me !!
   Hoedanook het blijft het bestuderen waard voor hen die er interesse in hebben .Als praktisch persoon heb ik het motto : als je huidige leven/realiteit je niet aanstaat ; verander het . Sommige momenten zijn daarin effectiever dan andere dus op die manier kan dat tijdlijn springen wel kloppen .
   In de kinesiologie passen we ook het veranderen van heden/verleden/toekomst toe , weer een bevestiging dat niets werkelijk vaststaat .
   Een trucje om irritatie te voorkomen en getriggerd te raken door irritante wespen is voor mij om hun nickname in gedachte anders te zien . Ik lees altijd cryptozielig , zodat het oeverloze geleuter en uitgedaag in een ander realiteitsbeeld ervaar . try it and smile 🙂

  7. Het is wel heel erg bedriegelijk rustig op WTK gisteren en vandaag, iedereen naar Sail toe gegaan in zijn eigen notendopje!?

   Vond zelf het Noordzeekanaal al kolkend genoeg met al die fraaie ruggen die opdoken uit het niets voor mijn camera, dan de fiere zeilschepen die kolkende water massa bezig waren zich te verplaatsen tussen elkaar.

   Grappig en opmerkelijk is dat waneer bepaalde personen niet thuis zijn de rest ook blijkbaar verdwenen is, zou dat verband met elkaar geschapen hebben of verdorie zit ik persoonlijk in een andere tijdslijn?!

   Wordt een beetje moe van aldat gespring, ben blij dat ik geen Jerry heet.

 14. Op zoek naar positiviteit, gezelligheid en mooie performances en initiatieven? Kom dan 28 & 29 augustus (geen andere tijdlijn mogelijk) naar het unieke AVATAR Festival (Erkemederstrand, bij Zeewolde).
  Alle informatie en het programma (alle opbrengsten gaan naar goede doelen) vind je op:

  http://www.worldpeacechild.com/avatar-festival.html
  (het programma is sterk uitgebreid, zie hieronder)

  Het AVATAR Festival: een uniek, sfeervol en sprookjesachtig evenement voor jong en oud, vol muziek, dans, spel, avontuur, spiritualiteit en verbinding.

  * Avontuurlijk spel: Een reis door 7 beschavingen met 49 opdrachten om je eigen Avatar te activeren.
  * Avatarshow, Martial Arts en speciale intentie experimenten. Play-Shops en hoofdpodium met afsluitend dansfeest.
  * Lezingen, muziek en soundhealing. Bijzonder live shows en concerten, een afsluitende dansavond (29 augustus, met niemand minder dan DJ Isis (All is One), DJ Shanto & DJ Iradi (Nataraj), DJ Brian S, Hifi Mysteryschool, HealingSoundMovement (live), MC/zangeres/danseres Renske Skills en vele gastartiesten!!!
  * Laatste nieuws: toegevoegd aan het programma zijn een aantal speciale danseressen met unieke performances, didgeridoo speler Bastiaan Baaij, gospel zangeres Miss Autumn Leaves, harp speelster Femke Bloem, singer/songwriters Dvora Davis en Laszlo Gallo, Tibetaanse kunstenaar Tashi Norbu (en een performance/chants met Tibetaanse monnikken), percussionist Terence Samson en meer! En er komt elke dag wat moois en bijzonders bij. Het volledige programma is nu online, zie de Pdf’s bovenaan deze pagina.
  * Update 18/8: toegevoegd aan het programma: pianiste/zangeres P’ Etra (samen met Pedal-steel gitarist Rob van Duren), operazanger Radha, trance-percussionist Ruben Nomad (en zijn Trance For Life band), didgeridoo speler DidgWood (en zijn band Raw Noodles) en meer!
  * Speciale verrassingsacts en een verassing van wereldformaat waar zelfs Nuguru tv en ZelfZijn voor komen filmen!
  * Standjes, lekker en gezond eten, healingen, readingen, natuur, prachtige ervaringen, verbindingen en gezelligheid.
  * Wonderlijke ervaringen met behulp van intentie, visualisaties, affirmaties en vieringen van het leven.

  1. Petje af voor zo een uitgebreid programma!
   Dat gaat niet vanzelf.
   Dat lukt zeker niet met ‘nitpicking’ en ruzie maken over wie de beste betweter is alleen.
   Dat lukt alleen in een wat positievere tijdlijn.
   Ze zijn er nog wel die positieve tijdlijnen.
   Maak er gebruik van en hop met ons mee naar Tibetaanse monniken, DJ Isis en onze eigen dansende en zingende Renske!
   Operazanger Radha lijkt me ook gaaf.
   Ga je mee Kritisch dan gaan we daar een potje introductie tijdlijn Zumbaa Zappen voor de vuist weg.

  2. Via de aantekeningen van het no agenda internet radio programma van Adam kom ik de volgende toespraak van David Icke tegen.

   DAVID ICKE speaking at the Rally against Child Abuse at Trafalgar Square, 7th August 2010
   http://www.youtube.com/watch?v=_Qp2J5eWK7s

   #226 No Agenda Show for Sunday August 15th 2010

   Hoeveel mensen zijn hier van op de hoogte of durven dit onder ogen te zien?

  1. Een beetje begrip voor deze man? dat hij niet begrijpen kan,
   dat Het In-Geestelijk, spiritueel & Ziels/Rijk-Zijn
   Van een Buiten-Aards/Oorsprong mag Zijn.
   En zulk een irrationaliteit
   geeft voor een “Schetenwapper-(J.C.)” Geen logisch feit.
   Doordat irrationele logica onlogisch blijft
   in hun rationeel krijt, wat is in-gelijfd…
   http://www.youtube.com/watch?v=a1t__iehNYw

  1. Tis hier nu wel heel stil .Ben ik misschien ongemerkt in een heel rustig tijdlijntje gesprongen?

  2. Piep zei de muis in het voorhuis, Marcel, leuk aanleunend videootje, zoiets kan er altijd wel in.

   Ja is een beetje erg stil vanavond, idd een andere tijdssprong.

  3. Durf te genieten van deze stille tijdlijn!
   Spreken is vaak oud roest.
   Zwijgen is soms goud.
   De tijdlijn van mijn dromen en het is nu realie-tijd geworden.
   Waar een wil is, is een tijdlijn, zei mijn moeder vroeger al-tijd.

  4. Het geheel doet me denken aan Eckhart Tolle.

   Was al op zoek naar het ruimtelijk geruis van deze site, moet functioneel toegeven dat de akoestiek hier als een vallende speld zijn intrede doet.

   Alles is machtig alles is prachtig…

  5. @ cozmic
   De tijd is NU , en alom aanwezig . nimmer toen en nooit strakjes(losse eindjes daargelaten)Lineair nog cirkelvormig en dehalve ook nooit een lijntje niet geweest en nooit te worden. Bovendien monthy python is tijdloos in mijn beleving ,zijn tijd ver vooruit en toch vaak spelend in het verleden als bewijs dat het wel degelijk kan! spelend met hun geheel eigen tijdlijntjes.
   http://www.youtube.com/watch?v=buqtdpuZxvk

 15. @ Marcel, de tijdsbeleving in de 4e dimensie kunnen we ervaren in de 3e dimensie mits we weer leren luisteren naar de “natuurlijke tijd”. Dan komen we ook nooit meer Tijd TEKORT, maar dan is er Tijd in OVERVLOED. Om de natuurlijke tijd te ERVAREN en er naar te Leven is het handig om ons Denken ten dienste te stellen van ons INNERLIJK WETEN.

  1. De Juliaanse en Gregoriaanse kalenders leren ons dat er een verleden is, een heden en een toekomst. Dez kalender is lineair. De Aarde maakt momenteel een “shift” door (we staan daarbij aan het begin) waarbij we los zullen gaan komen van de lineaire tijdsbeleving, maar weer zullen gaan ervaren de natuurlijke, cyclische bewegingen in de tijd. We zullen in de nabije toekomst ook onze kalenders op aan gaan passen. Ik leef zelf prive al min o meer op de natuurlijke tijd. Ik heb bijvoorbeeld geen agenda meer en ik maak mijn activiteiten of non-activiteiten volledig dienstbaar aan de natuurlijke cycli. Ik heb daarbij wel veel ondersteuning aan de Maya kalenders. Deze kalenders maken mij ook Bewust van waarom ik op de ene dag een ander enrgie voel dan op een andere dag en ik kan me dan meer mee laten deinen op de energie van die dag. i.p.v. mij er tegen te verzetten.

  2. Stel je maar eens voor een tekening van een kubus op een vel papier. We hebben geleerd om een 3 dimensioneel voorwerp (de kubus) op een 2 dimensioneel voorwerp (een stuk papier) als beeld weg te zetten. Het zelfde kun je doen met Tijd. In ons Denken is ingeprogrammeerd om het Verleden meteen pijltje naar Links te tekenen en de Toekomst met een pijltje naar Rechts.

   Als we loskomen van ons ingeprogrammeerde denken en gaan leven naar de natuurlijke tijd dan gaan we de tijd meer tekenen als een cylischye beweging. Je hebt dan de 4e Dimensie in de 3de Dimensie gebracht. Ik ervaar dagelijks de “schijnbare toevalligheden”( synchroniciteit) die zo kenmerkend is als we gaan leven naar de Natuurlijke Tijd. Dan komt alles wat we Nodig hebben “toevallig” op ons Pad ( Valt ons Toe)

  3. We zijn echter in ons Denken nog vaak gericht op de Materie ( op de buitenwereld, geeft altijd gevoel van Tekort), maar zijn vergeten om te luisteren naar onze werkelijke behoeftes (onze binnenwereld). Op het moment dat we het laatste weer gaan doen zullen we ervaren dat alles in Overvloed aanwezig is (bijvoorbeeld Tijd) en zullen we nooit een gevoel van Tekort ervaren ( geld, relaties, etc etc), maar altijd In Liefde blijven

  4. Om te kunnen leven naar de wetten van de natuurlijke tijd, is het van het allerhoogste belang om ons Denken ondergeschikt te maken aan ons Voelen en onze Intuitie. Ons geconditioneerde Denken (ons Ego) voert echter een “doodsstrijd” om ons van onze Ware Zelf af te houden en om ons over te geven. Hierbij zullen we veel Angst en Pijn ervaren. Dit is niet meer dan een scherpe reactie van ons geconditoneerde Denken ( ons Ego) om ons weg te houden van onze binnenwereld. Durf gewoon naar de Angst te kijken en de Pijn te voelen zonder het met je Denken in te vullen…. kijk het recht in de ogen en laat het er zijn en je zult zien: het verdwijnt als sneeuw voor de zon.

   “Angst is de ultieme poging van het denken

   om zichzelf gaande te houden.

   Maar de angst is nergens op gebaseerd.

   Er is feitelijk niets om bang voor te zijn.

   Er is slechts de angst, zonder een reële oorzaak.”

   Jeff Foster

  5. Om Bewuster te worden van de Wetten van de Natuurlijke Tijd laat ik mij ondersteunen door de Tzolkin (de Maya kalender), Dreamspell versie. Ik was woensdag nog op een lezing over Natuurlijke Tijd en heb ik in een groep mogen ervaren hoe fijn het is om de Verbinding te mogen ervaren en de Goddelijke Eenhei te voelen van een groep mensen, die op weg is om zich over te geven aan de Wetten van de Natuurlijke Tijd. Ik krijg iedere dag nu via de email de dagenergie toegestuurd en door mij er van Bewust te worden, kan het mij ondersteunen. Vandaag is het de dagenergie van de Oc (ofwel Hond ofwel Vriend). Het staat in het teken van de Acceptatie, Tolerantie, zowel naar jezelf als naar de ander

   Ik heb vanmorgen al een aantal keren onderweg van mijn huis naar mijn werk (een uur rijden) mogen ervaren wat het betekent om te accepteren. ik was nog geen 2 minuten van mijn huis toen een vrachtauto de weg blokkeerde en ik 5 minuten om moste rijden. Vervolgens kwam ik in een file terecht, die er normaal mooit staat op de vrijdagmorgen. Al met al kwam ik ruim een half uur later op mijn werk dan normaal. Ik had nu de keuse om onrustig en opstandig te worden. Maar ik kon het ook Accepteren en in Vrede blijven. Ik heb voor het laatste gekozen en voelde tijdens die staat van Vrede dat ik hiervan op wtk mag getuigen

   De Tzolkin bestaat uit een steeds terugkerende tijdscyclus van 260 dagen,, waarbij na 260 dagen weer een nieuwe cyclus begint maar dan op een hoger trillingsniveau. Voor mensen die zich hardnekking blijven verzetten met het zich laten meedeinen op de golven (frequentie) van de natuurlijke tijd, zullen meer en meer “stress”gaan voelen en ziekteverschijnselen vertonen. Overgave (Uw Wil Geschiede) is absolute noodzaak om te overleven en de “shift”naar de “Nieuwe Aarde” te kunnen realiseren.

   Ik zal nog even proberen in het kort uit te leggen hoe de Tzolkin werkt. Eeen cyclus bestat uit 20 x 13 = 260 dagen. De 20 staat voor de 20 scheppingsenergieen (archetypes, zonnezegels, innerlijke kracht) en de 13 staat voor de bewegingsenergieen (de lemniscaat, de oneindige beweging in de schepping). De lemniscaat correspondeert ook met ons Lichtkanaal (de 7 chacra’s). Het begint bij de 1e chacra en loopt naar de 7de chacra (de overgave) en gaat weer terug naar de 1ste chacra (het getal 13, de alfa en de omega)

   We zitten vandaag in de 18de golf (lemniscaat) van 20 dagen, namelijk in de golf die begint met het zonnezegel Spiegel (thema van de golf) en die eindigt vandaag met het zonnezegel Hond ( doel van de golf).

   Als j zin hebt, lees het dan maar rustig door in de volgende link

   http://www.1320em.nl/webpaginas_dagenergien/kin_130.htm

   De afelopen 13 dagen heeft dus in het teken gestaan van de Spiegel. Ga voor jezelf maar eens na hoe je de “blinde vlek”in jezelf de afgelopen 13 dagen hebt geprojecteerd op de ander of op de situatie waarin je verkeert of bent beland!

   We zitten momenteel

  6. … om misverstanden te voorkomen, we zitten in de 18de golf van 13 dagen (ik noemde onder 34.4: 18de golf van 20 dagen)

  7. Ik zie nu pas, dat mijn vorige reactie “in de wacht”staat. Sruur ik hem nog maar ene keertje…. en wordt ie weer niet geplaatst, dan Accepteer ik het maar (het is niet voor niets de dag van de Witte Hond, de dag van Acceptatie)

   Om Bewuster te worden van de Wetten van de Natuurlijke Tijd laat ik mij ondersteunen door de Tzolkin (de Maya kalender), Dreamspell versie. Ik was woensdag nog op een lezing over Natuurlijke Tijd en heb ik in een groep mogen ervaren hoe fijn het is om de Verbinding te mogen ervaren en de Goddelijke Eenhei te voelen van een groep mensen, die op weg is om zich over te geven aan de Wetten van de Natuurlijke Tijd. Ik krijg iedere dag nu via de email de dagenergie toegestuurd en door mij er van Bewust te worden, kan het mij ondersteunen. Vandaag is het de dagenergie van de Oc (ofwel Hond ofwel Vriend). Het staat in het teken van de Acceptatie, Tolerantie, zowel naar jezelf als naar de ander

   https://tinyurl.com/y5s6zhfn

   Ik heb vanmorgen al een aantal keren onderweg van mijn huis naar mijn werk (een uur rijden) mogen ervaren wat het betekent om te accepteren. ik was nog geen 2 minuten van mijn huis toen een vrachtauto de weg blokkeerde en ik 5 minuten om moste rijden. Vervolgens kwam ik in een file terecht, die er normaal mooit staat op de vrijdagmorgen. Al met al kwam ik ruim een half uur later op mijn werk dan normaal. Ik had nu de keuse om onrustig en opstandig te worden. Maar ik kon het ook Accepteren en in Vrede blijven. Ik heb voor het laatste gekozen en voelde tijdens die staat van Vrede dat ik hiervan op wtk mag getuigen

   De Tzolkin bestaat uit een steeds terugkerende tijdscyclus van 260 dagen,, waarbij na 260 dagen weer een nieuwe cyclus begint maar dan op een hoger trillingsniveau. Voor mensen die zich hardnekking blijven verzetten met het zich laten meedeinen op de golven (frequentie) van de natuurlijke tijd, zullen meer en meer “stress”gaan voelen en ziekteverschijnselen vertonen. Overgave (Uw Wil Geschiede) is absolute noodzaak om te overleven en de “shift”naar de “Nieuwe Aarde” te kunnen realiseren.

   Ik zal nog even proberen in het kort uit te leggen hoe de Tzolkin werkt. Eeen cyclus bestat uit 20 x 13 = 260 dagen. De 20 staat voor de 20 scheppingsenergieen (archetypes, zonnezegels, innerlijke kracht) en de 13 staat voor de bewegingsenergieen (de lemniscaat, de oneindige beweging in de schepping). De lemniscaat correspondeert ook met ons Lichtkanaal (de 7 chacra’s). Het begint bij de 1e chacra en loopt naar de 7de chacra (de overgave) en gaat weer terug naar de 1ste chacra (het getal 13, de alfa en de omega)

   We zitten vandaag in de 18de golf (lemniscaat) van 20 dagen, namelijk in de golf die begint met het zonnezegel Spiegel (thema van de golf) en die eindigt vandaag met het zonnezegel Hond ( doel van de golf).

   Als j zin hebt, lees het dan maar rustig door in de volgende link

   http://www.1320em.nl/webpaginas_dagenergien/kin_130.htm

   De afelopen 13 dagen heeft dus in het teken gestaan van de Spiegel. Ga voor jezelf maar eens na hoe je de “blinde vlek”in jezelf de afgelopen 13 dagen hebt geprojecteerd op de ander of op de situatie waarin je verkeert of bent beland!

  8. Het bijzondere is dat ik NU (een minuut terug) tot de ontdekking kwam dat we prcies op de minuut nauwkeurig midden in de Tzolkin zitten. Het is namelijk kin 130 en precies 12.00 uur!

  9. … en is het dus de laatste dag van de 10de golf van de Tzolkin i.p.v. de 18de….. ik ben geloof ik nog nooit zo in de war geweest als vanmorgen…. mag ik ook Accepteren! En dat is voor iemand die vroeger perfectionist en “control freak” was een mooie Belevenis!

  10. Het is de diepgewortelde gewoonte van het verstand

   om de volheid van het leven in de toekomst te zoeken,

   waar die niet te vinden is,

   en het enige punt waar je die wel kunt vinden,

   het huidige moment, te negeren.

   Eckhart Tolle

   Tolle bedoelt: Leef naar de Natuurlijke Tijd en beweeg mee (schep datgene, laat gebeuren) wat het huidige moment je te zeggen heeft!

 16. Geachte schrijver,
  Ik heb een vraag. Is het tijdlijn-springen niet hetzelfde als verschuiving van dimensies? De aarde was in 3d en is 5d geworden voor diegene met het hart op de juiste plek.

  Met vriendelijke groeten,
  Michel

 17. Het is nogal een slachtofferig epistel. Er zouden manipulerende krachten in de werled zijn….oehoe…oehoe….
  Er zijn helemaal GEEN manipulerende krachten. Als iemand manipulerende krachten ervaart is dat slechts zijn eigen manier van leven. Dan ben je zelf manipulerend en op zoek naar macht en overheersing.

  Want de wereld is de schepping van het eigen onbewuste-bewustzijn.

  Het grote werk wat Kenyon overslaat is het werk van de slang die zijn oude huid afgooit. Want een mens kan nog zoveel willen voelen, het onderbewuste heerst over de mens en dan kan de mens wel veel willen, het onbewuste rules !

  Eerst zal de mens zijn verleden dienen af te werpen.

  Dan is het volgende werk voor de mens om van zichzelf te houden, van elke eigenschap, van elke overtuiging te houden en deze dan los te laten.

  Pas als een man of vrouw, (een MENS is zuiver vrouwelijkke- EN mannelijk bewustzijn) zijn/haar verleden heeft afgewikkeld, dan pas staat de weg naar een nieuw pad open: Het pad liefde.

  Om op het pad van liefde te komen, zal die man of vrouw vervolgens zijn/haar geboorte-pad dienen te verwijderen/helen.
  Als de mens zijn levens-pad heeft open-gebroken, dan staat de weg open van het land van melk en honing.

  Dan is de man/vrouw wat meer vrij.

  De volgrnde stappen zijn dan het loslaten van het ego en van de persoonlijkheid.

  Daarna IS Liefde het pad.

  1. Na al dat, alleen ‘wat meer vrij’ ?!
   Maar goed ik ken maar een padje 😉

 18. Ik reed laatst in de auto en kwam onder een viaduct door op dat moment draaide de wereld in in beleving 360 graden rond . Alsof ik in een kurketrekker rollercaoster zat. Op het zelfde moment wist ik dat de tijdlijn veranderd was . Nou kan je zeggen dat dat een geisoleert iets ie . De volgende avond belde een vriendin mij op met de boodschap dat de wereld verandert was. Wat zij altijd voor werkelijk had waargenomen was verandert!( ik praat hier over een zeer gevoelige vrouw , met weet van wat komen gaat) haar wereld beeld was weg en niet meer kloppend , Toeval? Voor mij was het een timeline shift , maar wel een die ik niet eerder zo duidelijk ervaren heb.

  1. Je kan te diep in het glaasje hebben gekeken want dan draait die hele wereld ook 360 graden om zijn as. Maar een radslag makend doet de zelfde ervaring in 1 upside/down turn een nieuwe ervaring op. Daarna is de wereld ook geheel anders, zelfs zonder een RNF neus, merkwaardig anders te noemen. Hoe zou dat nu komen??? Volgens Janee ben ik een draaikont en dat zegt dan dat ik de hele dag door 360 graden rond moet tollen om mijn as heen. Ik hou niet van t(r)ollen…
   Ik spring niet meer maar neem vaak wel een andere tijdslijn. Jij toch ook?

  2. Precies bro , ik drink niet als ik rij en toch een andere tijdlijn is zo opgezocht. Zelfs zonder RNF neus ben ik voor vele onnavolgbaar schijnbaar, het zij zo ! Ik heb er vrede mee.

  3. Wanneer komen onze tijdslijnen weer eens samen, we hebben weer wat in te halen…

  4. Je bent nooit uit mijn hart brother, er valt nooit wat in te halen . Hooguit even weer fysiek pret maken beiden , en dat kan nooit geneog zijn ! Bovendien heb je nog lineus brandenwijn voor me staan en dat laat ik me niet omt nemen , dat weet je toch?.

  5. Mars, ik zou maar snel zijn ag ik gij was, ik heb mijn infuus al klaar hangen. Drippppp

  6. Ik heb nog een aantal flessen voor je in het verschiet Mars, die je graag schuimend willen om helsen met druivennat op zoveel % 😉
   Coz is allang dronken op afstand van de perslucht en de energetische geur die er van af komt… Kan je nog gaan wat een ware hoge helsing het voor jou gaat worden bro… de smaak is wel raak dit keer.

  1. HIJ heeft jou kapsel gestolen op een ander moment! Time Traveler Thief…

 19. Deze zin: “Er bestaat naar mijn mening een buitengewoon giftig element in New Age denken dat ontkenning aanmoedigt als middel om om te gaan met bepaalde moeilijkheden in het leven….. denken dat ontkenning een acceptabele manier is om met de realiteiten van onze huidige tijdlijn om te gaan…..” omschrijft precies wat ik veel zie. Veel mensen zeggen: waar je aandacht aan geeft, vermeerdert. dus wat je negeert, vermindert zou je denken. Zoveel mensen willen niks weten van misstanden, negeren die handel. Werkelijke liefde in je hart heeft mededogen en medeleven in zich en dan kun je misstanden niet eens negeren! Wij kunnen als burgers en consumenten veel meer dan we doen: als we stoppen met GMO, gentech of nanoproducten te kopen, als we massaal biologische producten kopen, moet je eens zien hoe snel het landbouwgif verdwijnt 🙂 als we massaal ‘juiste’ kleding kopen, is kinder- en mensenmishandeling in die branche snel verdwenen. Als we massaal geen WiFi meer gebruiken, is het zo de wereld uit. Wij kunnen de bijen redden maar dan moet je niet met je smartphone naast een bijenkast gaan staan. Als we massaal petities aanbieden, massaal de overheid bestoken met brieven, dan verandert er wel degelijk wat. dus niet alleen ‘je eigen wereld creëren’ maar ook proberen er wat aan te doen wat mogelijk is!

  1. Lisa …………daar ben ik het helemaal mee eens… Warme groet Rene Monster.

  2. Ieder mens heeft zijn eigen universum. De ziel wilde zichzelf leren kennen en gebruikt hiervoor deze aardse “realiteit”. Een mes kan zich zelf niet snijden, een weegschaal kan zichzelf niet wegen, een oog kan zichzelf niet zien en de ziel kan zich zelf niet ervaren.
   Daarom is er de aardse “realiteit”.
   #
   In dit aardse spel kan de ziel zichzelf ervaren, omdat het construct zo is dat de ziel zichzelf projecteert in de buitenwereld. Alles wat de mens ervaart in zijn buitenwereld is nodig zodat de ziel zichzelf kan ervaren.
   #
   De mens is onbekend met wie hij/zij is. Dit omdat niet de bewuste mens de schepper is, het zijn zijn/haar onbewuste overtuigingen/programma’s die de wereld van de ziel scheppen.
   #
   Echter er zit nog een niveau boven deze scheppingsdaad: de ervaringen van de mens worden éérst bepaald door zijn/haar uitgestippelde pad. Het pad wat hij/zij bepaald voordat zij/hij geboren werd.
   #
   Het is mogelijk omdat uitgestippelde pad te vernietigen, dan ben je wat meer vrij.
   #
   Het is mogelijk om de onbewuste scheppende overtuigingen te wijzigen.

   Als Lisa ervaart dat er weinig compassie e.d. is, wel dat ziet Lisa haar eigen overtuigingen weerspiegelt in haar buitenwereld, zodat zij zichzelf leert kennen (no offence).

   Geen compassie is oké, wel compassie is oké, It’s just a ride !

 20. Punt 5, volhouden is complete lariekoek. Zodra je je eigen onbewuste overtuigingen hebt geheeld (een andere tijdlijn kiezen) is dat een besluit van de ziel.

  Besluiten van de ziel, ZIJN. Daar is geen volhouden bij nodig !

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.