Advertentie

‘De Magdaleen’, Muhl’s fascinerende tweede deel..


lars-muhl-de-magdaleen-coverDe Deense bestsellerauteur Lars Muhl (1950) vervolgt zijn spirituele zoektocht, die begon in zijn eerste boek ‘De Ziener’, en ontdekt het hart van het heilige vrouwelijke in het aangrijpende tweede deel van zijn trilogie, getiteld ‘De Magdaleen’. Lars Muhl (1950) ving al een glimp op van deze ‘andere realiteit’ toen hij 10 jaar oud was.

Toen zijn jongere zusje overleed zorgde de schok voor pijnlijke kundalini-achtige ervaringen die hem toegang gaven tot de etherische werelden en een hypergevoelig inzicht in de pijn van andere mensen. Dit duurde echter maar drie jaar.Een ommekeer kwam toen Lars 15 jaar werd en hij een anoniem toegestuurd boek, via de post ontving. Het was het boek ‘Gayan, Nirtan, Vadan’ van Hazrat Inayat Khan. Dit boek was voor Lars Muhl het begin van een studie in de wereldreligies en esoterie.

Lars was inmiddels een succesvolle ‘singer/songwriter’ toen hij in 1996 geveld werd door een vreemde ziekte, waardoor hij 3 jaar in bed lag zonder zich te kunnen bewegen of helder te kunnen denken. Door de tussenkomst van een vriendin werd Lars in contact gebracht met een ziener, die hem door de telefoon weer tot leven bracht. Dat was de start van een compleet nieuw bestaan en het begin van de queeste die hij op zo’n aangrijpende wijze is gaan beschrijven in zijn trilogie ‘The O’-Manuscript’. Lars werkt inmiddels als een visionair en mysticus, spreker en schrijver.

Hij richtte ‘Hearts and Hands’ op, een non-profit organisatie met verscheidene vrijwillige therapeuten en samen met zijn vrouw, Githa Ben-David, richtte hij ‘Gilalai’ op, een instituut voor energie & bewustzijn. We laten je graag kennismaken met de sfeer en plaatsen hieronder intro-delen uit het boek. Wil je het boek eventueel bestellen, klik dan op de cover hiernaast, voor een link naar de WantToKnow-bookshop. Je kunt het boek dan weer zónder handling- en verzendkosten thuisgestuurd krijgen, als je de code ‘DZ’ gebruikt.

x

* * *

x

Lars Muhl4

x

Lars Muhl, ‘De Magdaleen’ het fascinerende tweede deel..

2016 © WantToKnow.nl/be | Quotes uit het boek © Edicola Publishing

x

De Ziener
De Ziener: ‘Calle de Montségur’

Het boek ‘De Ziener’ is het eerste deel van de trilogie ‘The O’-Manuscript’, die in Denemarken een eersteklas bestseller is geworden (70.000 ex.). Inmiddels heeft ook de Engelse uitgave zijn weg gevonden in de wereld. Vanuit een meer mannelijk gezichtspunt in De Ziener, het eerste deel van de trilogie Het ‘O’ Manuscript, vervolgt Lars Muhl zijn spirituele reis en omarmt in dit tweede deel, De Magdaleen, het waardevolle aspect van het heilige vrouwelijke.

In dit tweede boek neemt Lars Muhl de draad weer op, waar het eerste deel eindigde; hij plukt nog steeds de vruchten van zijn ontmoeting met de Ziener, maar voelt een behoefte om zijn reis uit te breiden en te voltooien. Hij vangt een glimp op van het collectieve etherveld, de Akasha, wat ervoor zorgt dat hij dieper kijkt naar de rol van het vrouwelijke aspect in onze spirituele groei.

naq-hamadi-combiDat brengt hem bij Maria Magdalena. Lars Muhl raakt vervolgens helemaal ondergedompeld in het leven van Maria en ontdekt de waarheid achter haar afkomst, haar opleiding en haar relatie met Jezus. Terwijl hij zijn weg vindt in deze historische studie, ontdekt hij dat het op een fascinerende wijze verweven is met metafysische en spirituele leringen die zijn eigen persoonlijke ervaringen weerspiegelen. Lars Muhl in juli 2016 over dit proces:

“Na het lezen van het Evangelie van Phillipus, afkomstig van de Naq-Hammadi-geschriften die in 1945 waren gevonden, begon ik me in 1987 te verdiepen in de relatie tussen Maria Magdalena en Jezus, en haar betekenis voor zijn zending. Maar pas in 2002, het jaar waarin De Ziener voor het eerst in Denemarken verscheen, zette ik me aan het schrijven van dit boek over die verbazingwekkende vrouw.

In dat jaar werd ik ook uitgenodigd om met een vriend op pelgrimage naar Syrië te gaan, een reis die in dit boek wordt beschreven. Het Syrië dat in De Magdaleen wordt beschreven bestaat niet meer. Ik heb het gevoel dat de duistere macht van IS de schaduwkant vertegenwoordigt van alles wat wij in het Westen weigeren in onszelf te confronteren.

Wat mij betreft is onze tijd de ware tijd voor ontwaken en verzoening, zoals in zoveel heilige geschriften wordt beschreven. En een van de sleutels voor het nieuwe bewustzijn dat we vroeg of laat aan de dag moeten leggen, schuilt in de wijsheid en inwijding van Jezus, de Uitverkorene en Maria Magdalena, de Verhevene. Samen vertegenwoordigen zij de eerste nieuwe man en de eerste nieuwe vrouw.”

We plaatsen, om je een indruk te geven van de sfeer van het boek, ook de proloog, die je hier leest:
X

Proloogx

‘De trein zette zich met een ruk in beweging. Ik maakte het pakje open. Het bevatte een manuscript van bijna 400 bladzijden. De titel was ‘Kansbar, Beschermheer van de Graal’ en de ondertitel ‘Alhambra 1001′. Vervolgens kwam er deze korte inleiding:

Kansbar is niet mijn echte naam. Maar door de geheimen waarvoor men mij als schutspatroon heeft aangewezen, heb ik die oude Perzische naam aangenomen, Kansbar de Uitverkorene. Kansbar de Wijze. Kansbar de Ziener. Kansbar de Beschermheer van de Graal. Ik word oud. Vele jaren heb ik vergeefs gezocht naar iemand die deze taak van mij kan overnemen. Nu pas herinner ik me de dag waarop ik kennismaakte met Flegetanis, een rondreizende Moorse troubadour op een marktplein van een plaatsje aan de Andalusische kust. Dit manuscript is voor hem. Dit is het verhaal van de Graal.

Terug in Denemarken begon ik direct aan het manuscript waaruit ‘De Ziener’ geboren zou worden. Daar werd ik de eerste maanden zo door in beslag genomen dat ik het oude Andalusische manuscript dat de Ziener mij had toevertrouwd totaal vergat. Als de zon op een goede dag geen stralen op mijn boekenkast had laten vallen, noch met één lichtvinger hardnekkig naar het manuscript had gewezen, is het moeilijk aan te geven hoe lang het daar nog stof had verzameld. Nu trok ik het met bonzend hart van de plank en begon te lezen.

Er was eens een koningsdochter uit een heel ver land. Niemand wist waar zij vandaan kwam, maar ze zagen wel dat zij uniek, beeldschoon en wijs was in alles wat ze deed; en ze stonden versteld toen ze zagen dat ze werd omgeven door tweeëndertig gouden lichtstralen. Ze zeiden: ‘Zij moet echt uit het licht zijn geboren, omdat de wereld verlicht wordt door wat ze doet.’ Ze vroegen: ‘Waar komt u vandaan?’ Ze antwoordde: ‘Uit mijn eigen stad.‘ Ze zeiden: ‘Dan moet uw stad wel gezegend zijn. Gezegend zij u en uw woonplaats.’

Ze zei: ‘Laten diegenen die deze zegen verlangen mij volgen. Ik ben gekomen om de ware harmonie in de wereld te herstellen.’ Maar de meesten aarzelden omdat ze geen vertrouwen in een vrouw hadden. Pas toen ze weg was en zij de wereld niet meer verlichtte, kregen ze spijt en gingen ze vergeefs naar haar op zoek. Daarna bezochten ze de grootste wijze van het land om hem te vragen: ‘Wat betekenen die tweeëndertig gouden lichtstralen?’ Hij antwoordde: ‘Die tweeëndertig stralen vertegenwoordigen wegen. Stuk voor stuk vertegenwoordigen ze de koning in het binnenste heiligdom van zijn paleis, en het aantal vertrekken is tweeëndertig en elk pad voert naar een van die vertrekken.’

Verder vroegen ze de wijze: ‘Liet de koning iemand via die wegen toe in die vertrekken?’ Nee! Spreidde hij zijn parels, zijn verborgen schatten en zijn goddelijke parafernalia tentoon? Nee! Wat deed de koning dan wel? Hij nam zijn dochter en bundelde alle wegen bijeen in haar en haar gewaad. Iedereen die een voet in het binnenste heiligdom wilde zetten, moest eerst langs haar. De koning noemde haar in zijn onuitputtelijke liefde ‘mijn dochter’ omdat ze ook zijn dochter wás. Andere keren noemde hij haar ‘mijn moeder’ of ‘mijn zuster’, maar altijd noemde hij haar ‘mijn liefde’ ‘

Lars Muhl zélf aan het woord:
Kijk naar deze introductie van Lars Muhl zelf, over deze trilogie, waarvan ‘De Magdaleen’ dus het tweede deel is. Hij vertelt dat het boek een soort channeling is geworden, waarbij zijn inspiratie als het ware op een ‘golf’ van bewustzijn werd meegevoerd en de woorden van het boek zich vanzelf aanboden. Uitermate bijzonder was het voor Lars Muhl, dat bijna op hetzelfde moment als zijn tweede deel uitkwam over het goddelijk vrouwelijke, ook de bestseller ‘De Da Vinci Code’ van Dan Brown uitkwam en een hele trits boeken over de Maria Magdalena-figuur, overal in de wereld..!

Uit het boek leren we, dat als de mensheid inziet dat zij liefde niet kan blijven gelijkstellen met emoties en sensaties, noch begrijpt dat liefde veel meer is, individuen een nieuw soort souplesse krijgen. En dat emoties op zich, een veel te labiele ondergrond zijn om op te bouwen. Dat wil niet zeggen dat je jezelf ongevoelig moet maken, maar dat je je gevoelens eenvoudig de vrije teugel moet geven.

Lars Muhl, in De Magdaleen:

‘Een op een miljoen heeft het lef zichzelf écht te bevrijden.’

Het betekent wakker worden voor de realiteit en beginnen te zíen. Er zijn steeds meer zogenaamde helderzienden die reclame maken voor zichzelf en de boel beduvelen, louter en alleen omdat ze in staat zijn een blik in de subastrale janboel te werpen. Maar dat zet niets in beweging en heeft niets met echte vrijheid te maken. In plaats daarvan raakt de mensheid verstrikt in nieuwe ideeën en illusies die de basis vormen van weer nieuwe godsdiensten, hiërarchieën en carrières, die een herhaling worden van de oude en welbekende instituties die nou juist de oorzaak waren van je verlangen om vrij te zijn. Een leugen wordt niet minder leugen als je haar de waarheid noemt. Een smerige geest wordt niet schoon door een schone jas aan te trekken.

Woorden zijn gemakkelijk.
Lars MuhlHouding en handeling betekenen verandering. De verantwoordelijkheid voor jezelf is uitsluitend en alleen van jou. Geen wijze noch ziener kan die van je overnemen. Er bestaan geen shortcuts naar het Paradijs. En alle wegen voeren dwars door wat de beperkte mens als de hel beschouwt. Daarom willen mensen het niet op hun eigen schouders nemen, maar projecteren ze het op een goeroe, een ander mens of op hun omgeving. Als puntje bij paaltje komt, is er misschien een op een miljoen die echt het lef heeft om zichzelf te bevrijden en alle verantwoordelijkheid op zich te nemen.

Een individu komt ter wereld als een lege kop. De leegte wordt gevuld met een creatieve stilte. Die stilte is het huis van de zekerheid. De zekerheid over de aangeboren eeuwige natuur van de mensheid. Zekerheid behoeft geen woorden en ideeën. Ze wacht niet op verklaringen. Zij ‘is’ gewoon. De mensheid wordt niet gegund om lang in die staat van zijn te blijven. Vanaf de geboorte begint de omgeving direct die ogenschijnlijke leegte te vullen met kabaal en met lessen om het individu te leren omgaan met de externe wereld, te leren lopen, praten, hoe je een sociaal wezen wordt.

Maar het is helaas jammer dat mensen tijdens dat proces de oorspronkelijke zekerheid van de leegte totaal vergeten. In plaats van het evenwicht van keuzen te zoeken, verlies je jezelf eenzijdig in de buitenwereld. Tot de dag komt waarop de kop tot de rand toe is gevuld met lawaai en leugens, je ziek wordt of op een andere manier wordt gedwongen je leven te herwaarderen.

Ik moest denken aan de soefi’s, de in het wit gehulde mystici, bekend van de mystieke kant van de islam. Die gebruiken de term ‘afleren’ of ‘het legen van de kop’. Zodat er weer ruimte is voor stilte en zekerheid. ‘De Stem’ vervolgde:

Zonder creatieve stilte is het uitgesloten dat je ook maar één stap in de richting van verlossing en bevrijding kunt zetten. Zonder die stilte zullen alle aspiraties om verlicht te worden min of meer verspilde moeite zijn. Wanneer de kop is geleegd en de stilte hersteld, hebben aspiraties hun zin verloren. Dan is er geen gepraat meer over vooruit of achteruit, geen sprake meer van stagnatie. Dan is de mens wat hij altijd al was: bewegende, creatieve stilte. Het verschil tussen de ene staat en de andere is gewoon dat je in stilte wakker en creatief bent en je weet dat het zo is. In een staat van kabaal ben je in deze wereld min of meer een slapende zombie. Een zombie met een heleboel onzinnige handelingen waarvan de mensen de mantra van hun leven hebben gemaakt.

Tot slot
Kijk naar deze bijzondere video, waarin Lars Muhl een tocht maakt naar de grotten, die Yeshua tijdens zijn verblijf in de woestijn, als schuilplaats gebruikte. Een indringende reis met een prachtige rust en inzichten in de solitaire achtergronden van het leven van Yeshua.

 

3 gedachten over “‘De Magdaleen’, Muhl’s fascinerende tweede deel..

  1. Hoi Guido,

    De link via de afbeelding van het boek functioneert niet, dus kan de bestelling van deel 2 “De Magdaleen” niet plaatsen. Zou je hier naar willen kijken. Alvast bedankt voor de moeite.

    Met immer vriendelijke en eerlijke groet,
    Harrie

    1. Dank Harry. Opgelost inmiddels. Gebruik je de code voor de verzendkosten-korting..!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.